Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ELTODO, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva

2 Schopnost firmy vytvářet zisk je zásadní podmínkou pro to, aby přežila zlé časy a mohla se dále rozvíjet. Zásluhu na tom, že se nám podařilo udržet výši zisku, má především široký tým vedoucích pracovníků na všech úrovních, kterému se daří zvyšovat efektivitu chodu ELTODA, tedy dělat stejně nebo více práce s menšími náklady Ing. Libor Hájek, prezident skupiny

3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 3 Obsah Úvodní slovo...4 Základní informace o společnosti ELTODO a.s....5 Název a sídlo...5 Představenstvo...5 Dozorčí rada...5 Základní kapitál...5 Zaměření...5 Vybrané ukazatele - ekonomické lidské zdroje...7 Certifikáty...8 Významné změny v roce Významné následné události...12 Působnost Skupiny ELTODO...13 Obory činností a společnosti Skupiny ELTODO činné v oboru...19 Struktura Skupiny ELTODO...19 Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO - ekonomické lidské zdroje...21 Základní ukazatele z výkazu zisku a ztráty a rozvahy vybraných dceřiných společností...23 ELTODO dopravní systémy s.r.o...24 ELTODO-CITELUM, s.r.o...25 KMET Handlová, a.s...26 ELTODO OSVETLENIE, s.r.o...27 ELTODO SK, a.s...28 Vegacom a.s...29 KH Servis a.s...30 Zpráva o auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku Finanční část Výroční zprávy...33 Rozvaha v plném rozsahu ke dni aktiva...34 Rozvaha v plném rozsahu ke dni pasiva...36 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu...41 Obecné údaje...43 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování...47 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku Konsolidovaná rozvaha Skupiny ELTODO za rok Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Skupiny ELTODO za rok Příloha ke konsolidované účetní závěrce Skupiny ELTODO...73 Adresa a kontakt společnosti ELTODO, a.s Příloha č.1 - Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti za účetní období roku

4 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Úvodní slovo Rok 2013 byl pro skupinu ELTODO úspěšný. Důvodem je především to, že se skupina dokázala dlouhodobě adaptovat na nové ekonomické podmínky, které nastaly po nástupu ekonomické krize v roce Hlavní změnou, která v loňském roce proběhla, byla příprava začlenění společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. a začlenění části společnosti Vegacom a.s. do mateřské firmy, díky čemuž jsme zvýšili efektivitu chodu celé skupiny. Výsledkem dlouhodobého zvyšování efektivity je finanční stabilita skupiny ELTODO, což dokazuje i skutečnost, že jsme v loňském roce, i při meziročním poklesu obratu, dosáhli stejné výše zisku jako v roce Z úspěšných zakázek, na kterých jsme v loňském roce pracovali nebo které jsme získali, chci zmínit například pražský tunel Blanka, kam dodáváme a instalujeme mimo jiné systém řízení dopravy nebo energetická centra, a velmi si cením výhry ve výběrovém řízení na údržbu tunelů na silničním okruhu kolem Prahy pro období Byla také zahájena výstavba 4G/LTE sítě, kde máme již objednávku na více než 300 sitů. Těší mne, že nastal dlouho očekávaný zlom v rekonstrukci hotelu Národní dům v Karlových Varech. Příští rok na jaře bychom měli hotel slavnostně otevřít. Vážím si společného úspěchu dopravní a technické divize společnosti, kterým se podařilo vyrobit a pronajmout všechny informační vozíky s LED panely pro rekonstrukci dálnice D1. Zajímavou zakázkou jsou také práce na obchodním centru v Teplicích. Za podstatné pro budoucnost skupiny ELTODO považuji to, že již vidíme známky ekonomického oživení v některých oblastech naší činnosti. Je to především v energetice, kde hodně výběrových řízení vypisují společnosti ČEZ a E.ON, mohutné investice plánuje i ČEPS. Většina těchto investic půjde do modernizace a posílení přenosových sítí a rozvoden. A samozřejmě je tu rekonstrukce elektrárny Prunéřov II, na které jsme od firmy Siemens získali významnou subdodávku. Dále jsou to telekomunikace, kde všichni velcí operátoři konečně zahajují budování 4G/LTE sítí a také předpokládám, že PPF, nový vlastník Telefóniky O2, bude více investovat do optických sítí. Segmentu přenesené správy veřejného osvětlení se ekonomická krize nedotkla tak výrazně. Máme zde dlouhodobé smlouvy a naši práci daleko více ovlivňuje právě vypršení těchto dlouhodobých smluv. To se stalo například v Praze, kde výběrové řízení stále pokračuje a kde jsme zatím podepsali pouze prodloužení naší předchozí smlouvy o jeden rok. V dopravních investicích bohužel nadále panuje stagnace, nové tendry na liniová řízení jsou vypisovány jen sporadicky. Z dlouhodobější perspektivy se ale blýská na lepší časy, protože nová vláda deklarovala, že chce obecně zvýšit investiční činnost a změnit zákon o veřejných zakázkách, který svým důrazem na nejnižší cenu paradoxně vypisování státních zakázek do značné míry paralyzoval. Ing. Libor Hájek prezident společnosti a předseda představenstva

5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 5 Základní informace o společnosti Název a sídlo Novodvorská 1010/14, Praha 4 IČ: DIČ: CZ Představenstvo Předseda: Místopředseda: Místopředseda: Člen: Člen: Dozorčí rada Předseda: Člen: Člen: Člen: Člen: Ing. Libor Hájek Ing. Tomáš Vohryzka Ing. Stanislav Stejskal Ing. Jiří Řehák Karel Müller RNDr. Libor Sadílek Zdeňka Molnárová Bc. Marian Vašut, MBA Ing. Jaroslav Veverka Ing. Hana Pokorná Základní kapitál ,- Kč Zaměření Společnost je garantem naplnění strategických cílů skupiny ELTODO. Společnost zabezpečuje komplexní projekty, dodávky, montáže, údržbu, servis ve všech segmentech působení skupiny (energetika, doprava, osvětlení, kamerové systémy, telematika, informační a telekomunikační technologie).

6 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Vybrané ukazatele EKONOMICKÉ Aktiva celkem - (rok v mil. Kã) Obchodní obrat - (rok v mil. Kã) V sledek hospodafiení - (rok v mil. Kã) před zdaněním po zdanění

7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 7 Vybrané ukazatele LIDSKÉ ZDROJE Procentuální profesní sloïení k (procento z celkového poãtu zam.) Ostatní Administrativa Ekonomika a finance IT a v voj Obchod a marketing V roba Realizace a montáïe Technika a projekce Management 20,51 7,91 8,76 3,21 6,62 7,48 33,33 8,76 3, PrÛmûrn stav zamûstnancû - (rok )

8 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 9 Certifikát NBÚ

10 10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Certifikát OHSAS 18001:2008

11 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 11 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005

12 12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Významné změny v roce Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne byla do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsána dne změna obchodní firmy z ELTODO EG, a.s. na 2. Dne rozhodlo, jako jediný akcionář společnosti ELTODO SK, a.s., se sídlem Podunajská 25, Bratislava, IČ: , o zvýšení základního kapitálu z tis. Kč na novou výši tis. Kč těmito nepeněžitými vklady: 75 ks akcií emitenta KMET Handlová, a.s., se sídlem Potočná 175, Handlová, IČ: ; 50% obchodním podílem ELTODO EG, a.s. na společnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., se sídlem Rapová 5, Košice, IČ: a nemovitostmi pozemky par. č. 89, 90, 91/3 a stavbou č. 175 postavenou na parcele č. 89, vše vedené Správou katastru Prievidza na LV č. 2643, k. ú. Handlová, obec Handlová. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne Dne došlo ke změně akcionářské struktury Akcionáři vlastnícími více než 20 % akcií nyní jsou NOVOENERGO a.s., IČ: , se sídlem Kolbenova 805/32, Vysočany, Praha 9, PSČ a Centrum Novodvorská, a.s., IČ: , se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ Dne uzavřela prodávající společnost Vegacom a.s. a kupující společnost smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž základě byl na převeden s účinností dne soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání tvořící samostatně funkční celek vztahující se ke střediskům 2000, 4000, 4100 a 4300 prodávající dceřiné společnosti Vegacom a.s. Významné následné události Dne podepsaly statutární orgány zúčastněných osob projekt přeměny (fúze sloučením) zanikající společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 4 Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ a nástupnické společnosti, IČ: , se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ Přeměna bude schválena valnou hromadou a jediným společníkem ELTODO dopravní systémy s.r.o. dne

13 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 13 Působnost Skupiny ELTODO Dlouhá léta jsme vyhledávali odborníky pro naše stále se rozvíjející portfolio služeb. Vytvořili jsme tým schopný reagovat na rychlý vývoj technologií i požadavků klientů. Skupina společností ELTODO je moderní projekčně inženýrskou, výrobně montážní a dodavatelskou organizací. Disponuje vysoce odborným personálem se schopností komplexních dodávek a služeb v segmentech energetiky, dopravy, telematiky, průmyslu, osvětlení a telekomunikace. Od projektování, přes dodávky, výrobu, montáže, až po oživování, údržbu a servis. Široký záběr činností a rozsáhlé možnosti tržního uplatnění jsou pro ELTODO dlouhodobou jistotou působnosti na tuzemském i zahraničním trhu. ELTODO to je tradice, kvalita a vysoká odbornost, která je výsledkem dlouholetého systematického vývoje celé skupiny. Odborný potenciál, výrobní základna a řada podpůrných aktivit jsou zárukou úspěšného budoucího rozvoje. Ve skupině jsou vyčleněny odborně specializované útvary a účelově vytvořené projektové týmy pro realizaci specificky zaměřených strategických zakázek řízené kombinací moderních metod třístupňového, horizontálního a projektové řízení. Skupinu společností ELTODO (dále též Skupina ELTODO ) tvoří tyto společnosti: l, l ELTODO-CITELUM, s.r.o., l ELTODO dopravní systémy s.r.o. l Vegacom a.s. l KH Servis a.s. l ELTODO SK, a.s. l ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. l KMET Handlová, a.s. Tyto společnosti tvoří v roce končícím 31. prosincem 2013 konsolidační celek. Společnosti ve kterých má k rozvahovému dni mateřská společnost přímý či zprostředkovaný majetkový podíl, jež nejsou zahrnuty do konsolidačního celku, jsou uvedeny v části II.3 Přílohy ke konsolidované závěrce Skupiny ELTODO, včetně důvodů pro jejich nezahrnutí.

14 14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. ENERGETIKA A PRŮMYSL Není mnoho společností, které umí řešit elektrovybavenost velkých celků od projektu přes dodávky a montáže až po servis a údržbu tedy komplexně. My to umíme. V oblasti energetiky jsou prioritním zájmem: velké energetické zdroje - elektrárny - teplárny - rozvodny - transformovny průmyslové a závodové energetiky stavebnictví metro letiště Strategickým zaměřením jsou komplexní dodávky v rozsahu projektu, dodávky, montáže a servisu elektrozařízení. Zájmové oblasti elektrické časti energetických zařízení a technologických celků elektrodistribuční systémy všech napěťových úrovní včetně rozvoden a transformoven VN a VVN silnoproudé a slaboproudé elektrické rozvody v průmyslových stavbách, administrativních komplexech a obchodních multifunkčních centrech systémy kontroly řízení a polní instrumentace (měření a regulace) integrované bezpečnostní systémy datové sítě varovné a informační systémy inteligentní systémy řízení budov energetické audity

15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 15 DOPRAVA A INFRASTRUKTURA V oblasti řízení a regulace dopravy na nás čekaly velké výzvy. Postavili jsme se čelem i k těm největším. Proto jsme nyní ještě silnější a zkušenější. V oblasti dopravy jsou prioritním zájmem: dálniční a silniční komunikace městské komunikace tunely letiště a heliporty parkovací domy a parkoviště Strategickým zaměřením jsou přípravné činnosti (záměry, studie, projekty), výroba, dodávky, montáže, správa a údržba zařízení. Zájmové oblasti komplexní tunelové technologie (řídící systém dopravy a technologie, rozvodna, elektrické rozvody, EPS, EZS, osvětlení, náhradní zdroj, měření veličin a dat, dopravní značení, kamerový systém, SOS skříně, rádiové spojení, telefon) dopravní ústředny (řídící, dohledové, monitorovací) světelná signalizační zařízení (semafory) technologie parkování (parkovací domy a parkoviště) proměnné dopravní značky a informační tabule telematické aplikace pro dálniční a silniční komunikace

16 16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. OSVĚTLENÍ Dokud bude v noci tma, lidé nás budou potřebovat. Přinášíme jim světlo na silnice, chodníky, sportoviště i pracoviště. A to i celým městům a obcím. V oblasti veřejného, slavnostního a historického osvětlení jsou prioritním zájmem: státní správa a samospráva průmyslové a závodové areály Strategickým zaměřením je zajištění komplexní přenesené správy veřejného osvětlení pro města a obce, dále rekonstrukce, inovace, údržba a servis. ELTODO je jedním z nejvýznamnějších subjektů v České republice, který se stará o zkvalitňování technické a estetické úrovně veřejného, slavnostního a historického osvětlení v městech a obcích. První v tuzemsku ve velkém měřítku úspěšně realizovalo projekt PPP (Public Private Partnership), a to právě v přenesené správě veřejného osvětlení. Zájmové oblasti přenesená správa veřejného a slavnostního osvětlení osvětlení silničních komunikací všech tříd, veřejných prostranství, sídlišť, parků a klidových zón osvětlení průmyslových prostor, stadionů a sportovišť historizující osvětlení pro starou zástavbu měst a historické objekty, včetně plynového osvětlení architektonické nasvětlení významných a historických budov, pomníků, fontán apod. příležitostní dekorativní osvětlení a světelné studie

17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 17 INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Víme, že informace jsou pro naše klienty čím dál více strategickou komoditou. Umíme pro ně vybudovat přenosovou síť a následně ji i spravovat a chránit. V oblasti telekomunikací jsou prioritním zájmem: telekomunikační sítě informační a komunikační technologie průmysl energetika stavebnictví státní správa a samospráva Strategickým zaměřením jsou zejména projekční, měřící, montážní, logistické, geodetické a servisní služby, dále outsourcing a monitoring. Zájmové oblasti telekomunikační technologie a služby (CWDM, DWDM, Ethernet, FWA, WiFi, Wimax, GSM, UMTS, FTTx, PON, ISDN, SDH, PDH, xdsl) radiové technologie a služby (mikrovlnná spojení, radiová spojení, měření a diagnostika) Networing (poradenství, řízení, instalace, servis, audit, certifikace) přeložky a přípojky sdělovacích vedení (metalická vedení, optická vedení, HDPE, kolektory, kabelovody) servisní služby (Call Centra, HelpDesk, Service desk, Incident a Problem Management, Managed Services, zákaznické SLA, outsourcing) Hosting (Space Housing, Konektivita, zákaznická řešení a poradenství) OSS řešení (síťový a aplikační monitoring, Fault a Event Management, SLA Management, Process a Workflow Management, Inventory Management)

18 18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. OSTATNÍ ĆINNOSTI Uvědomujeme si, že další podpůrné pilíře činností rozloží podnikatelská rizika. Zvolili jsme ty, které jsou efektivní a souvisí s naší podnikatelskou strategií. ELTODO doplňuje svou základní segmentovou orientaci efektivním zaměřením na oblasti související s podnikatelskou strategií. Začleněním dalších aktivit je zajištěna diverzifikace podnikatelského rizika, která je jednou ze základních strategických linií. Stabilizačními oblastmi jsou: pronájmy administrativních ploch pronájmy reklamních ploch pronájmy parkovacích ploch inženýrská a realitní činnost Speciální oblast tvoří cíleně vytipované činnosti: developerské projekty komplexní stavby na klíč rekonstrukce objektů

19 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 19 Obory činností a společnosti Skupiny ELTODO činné v oboru Energetika Doprava Veřejné osvětlení Informační a komunikační technologie Ostatní aktivity ELTODO SK, a.s. ELTODO dopravní systémy s.r.o. KH Servis a.s. ELTODO SK, a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. ELTODO SK, a.s. Vegacom a.s. KH Servis a.s. ELTODO SK, a.s. Struktura Skupiny ELTODO Vegacom a.s. Osvětlení Týnec, k.s. Telemont a.s. ELTODO-CITELUM, s.r.o. Allgemeine Immobilien Verwaltung, s.r.o. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. ELTODO dopravní systémy s.r.o. ELTODO SK, a.s. KH servis a.s. ELTODO Národní dům, s.r.o. ELTODO BULGARIA EOOD KMET Handlová, a.s.

20 20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO EKONOMICKÉ Aktiva celkem - Skupina ELTODO (rok v mil. Kã) Obchodní obrat - Skupina ELTODO (rok v mil. Kã) V sledek hospodafiení - Skupina ELTODO (rok v mil. Kã) před zdaněním po zdanění

21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 21 Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO LIDSKÉ ZDROJE Procentuální profesní sloïení - Skupina Eltodo k (procento z celkového poãtu zam.) Ostatní Administrativa Ekonomika a finance IT a v voj Obchod a marketing V roba Realizace a montáïe Technika a projekce Management 10,34 7,01 6,22 4,38 5,26 3,24 53,37 7,50 2, PrÛmûrn stav zamûstnancû - Skupina Eltodo (rok )

22

23 Výroční zpráva

24 24 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. ELTODO dopravní systémy s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Tržby za prodej zboží Obchodní marže 948 Výkony Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období ROZVAHA k v tis. Kč Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení Časové rozlišení

25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 25 ELTODO-CITELUM, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2013 Tržby za prodej zboží - Obchodní marže - Výkony Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období ROZVAHA k v tis. Kč Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení Časové rozlišení 7.612

26 26 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. KMET Handlová, a.s. VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2013 Tržby za prodej zboží - Obchodní marže - Výkony Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období 871 ROZVAHA k v tis. Kč Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení 62 Časové rozlišení -

27 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 27 ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2013 Tržby za prodej zboží - Obchodní marže - Výkony Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období ROZVAHA k v tis. Kč Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení 89 Časové rozlišení 55

28 28 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. ELTODO SK, a.s. VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2013 Tržby za prodej zboží Obchodní marže 435 Výkony Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období ROZVAHA k v tis. Kč Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení 37 Časové rozlišení 98

29 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 29 Vegacom a.s. VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2013 Tržby za prodej zboží - Obchodní marže - Výkony Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období ROZVAHA k v tis. Kč Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení 173 Časové rozlišení -

30 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. KH servis a.s. VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč 2013 Tržby za prodej zboží Obchodní marže Výkony Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období ROZVAHA k v tis. Kč Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí zdroje Časové rozlišení 167 Časové rozlišení 220

31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 31 Zpráva o auditu účetní závěrky společnosti

32 32 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s.

33 Výroční zpráva

34 34 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni jednotky: Kč označení A K T I V A řád. Běžné účetní období netto Minulé účetní období netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030

35 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 35 označení A K T I V A řád. Běžné účetní období netto Minulé účetní období netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná a ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná a ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř.64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

36 36 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. označení P A S I V A řád. Běžné úč. období netto Min. úč. období netto PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř.70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - ) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř.74 až 79) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíly z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82) A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ -) B. I. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř.90 až 93) Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř.95 až 104) Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 104

37 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 37 označení P A S I V A řád. Běžné úč. období netto Min. úč. období netto B. III. Krátkodobé závazky (ř.106 až 116) Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř.118 až 120) Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 120 C. I. Časové rozlišení (ř.122 až 123) Výdaje příštích období Výnosy příštích období

38 38 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni jednotky: Kč označení T E X T řád. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření (ř (-28)-(-29)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014

Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014 Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2014 Identifikační údaj e: Obchodní firma: ELTODO, a.s. ič: 45274517 Sídlo: Novodvorská 1010/14,

Více

výroční zpráva ELTODO EG, a.s.

výroční zpráva ELTODO EG, a.s. 2006 výroční zpráva ELTODO EG, a.s. ELTODO EG ELTODO PATNÁCTILETÁ CESTA K PROSPERITĚ ELTODO EG Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace o společnosti... 5 Organizační nastavení společnosti... 6 Zaměření

Více

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

Obsah. ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Obsah Obsah...2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2003...3 I. Mise společnosti...3 II. Profil skupiny společností ELTODO...4 III. Historie...5 IV.1. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. za rok 2002 KDO JSME HISTORIE: V roce 1991 byla založena společnost ELTODO s ručením omezeným, která se k březnu 1996 sloučením společností ELTODO, s.r.o., ELTODO CENTRUM,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2013 Siemens, s.r.o. siemens.cz OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 6 Úvodní slovo Lidské zdroje 8 Úvodní slovo Životní prostředí 10 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 12 Úvodní slovo Finanční

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2014 Siemens, s.r.o. siemens.cz 2 OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 5 Úvodní slovo Lidské zdroje 5 Úvodní slovo Životní prostředí 5 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 5 Úvodní slovo Finanční

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více