Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele"

Transkript

1 Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

2 Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie Co je to schizofrenie? Kdo může onemocnět schizofrenií a co ji vyvolává? Jaké jsou příznaky schizofrenie? Ostatní zdroje informací Stanovení diagnózy schizofrenie Stanovení diagnózy pocity, otázky, obavy a strachy Co se bude dít dále? Spolupráce s lékařem Jak se léčí schizofrenie Společný cíl léčby Metody léčby a. Medikace b. Psychosociální typy léčby c. Péče o vaše tělesné, sexuální a duševní zdraví d. Jak může pomoci rodina a přátelé Odpovědi na nejčastější otázky Slovníček pojmů Velmi děkujeme členům sdružení Network Arts Lewisham, které se věnuje a pomáhá lidem s duševním onemocněním, mezi něž patří i schizofrenie, a kteří umožnili použití uměleckých děl v této publikaci.

3 1. Úvod do schizofrenie Co je to schizofrenie? Schizofrenie je komplexní onemocnění, při kterém mají lidé potíže s určitými myšlenkovými procesy, což vede k halucinacím, bludům, poruchám myšlení a neobvyklému způsobu řeči nebo chování. Kvůli těmto příznakům může být pro lidi s tímto onemocněním těžké komunikovat s ostatními a mohou tak být vyloučeni z kontaktu s okolním světem. Schizofrenie není rozštěpení osobnosti, to je přežitý mýtus. Lidé se schizofrenií mohou vnímat realitu odlišně od svého okolí. Mohou slyšet hlasy, které jiní neslyší, nebo mohou věřit, že jsou jim ostatní lidé schopni číst myšlenky, ovládají je nebo že jim chtějí ublížit. Pod vlivem halucinací a bludů se mohou pak cítit vystrašeni, úzkostliví a zmatení. Někdy může být jejich řeč a chování natolik zmatené, že se může stát pro ostatní nesrozumitelné a až je děsit. Lidé se schizofrenií mohou mít život obrácený naruby, což souvisí s charakterem jejich onemocnění. Rodina i přátelé nemocného mohou být tímto stavem vážně ovlivněni, zvláště když vidí příznaky a následky tohoto onemocnění a neví si rady, jak svému blízkému pomoci. Smířit se s příznaky choroby bývá obtížné především pro ty, kteří znali nemocného ještě před vypuknutím nemoci a znají jej jako jiného a aktivního člověka. Podávání léků a ostatní formy terapie schizofrenie mohou, při pravidelném užívání a dodržování předepsaného režimu, pomoci tlumit projevy nemoci a bránit jejímu dalšímu rozvoji. Někomu nemusí dostupná léčba vždy pomoci, případně ji pacient z důvodu nežádoucích účinků či jiných příčin sám přeruší. Přestože je léčba úspěšná, nedokáží se někteří pacienti vrátit do života, který vedli před vypuknutím onemocnění, a potřebují další formy pomoci. U někoho může proběhnout jedna nebo dvě epizody nemoci a po zbytek života jsou již bez příznaků, nebo jsou příznaky pouze mírné. Kdo může onemocnět schizofrenií a co ji vyvolává? První příznaky schizofrenie se obvykle objevují u dospívajících nebo u mladších dospělých. Schizofrenie postihuje přibližně 1 % populace. Toto onemocnění se vyskytuje na celém světě a v jednotlivých zemích je četnost jejího výskytu velmi podobná. Neexistuje zásadní rozdíl ve výskytu tohoto onemocnění mezi pohlavími. Zatímco většina mužů onemocní mezi 16 a 25 lety života, u většiny žen se příznaky rozvíjejí ve věku 25 až 30 let. Předpokládá se, že schizofrenie vzniká důsledkem společného působení mnoha různých faktorů. Mezi tyto faktory patří genetické vlivy, trauma (poranění) mozku v období okolo porodu, společně s vlivy souvisejícími se sociální izolací anebo stresem. Důležité jsou i ostatní vlivy, žádný z nich však nevyvolává schizofrenii samostatně. Každý z těchto faktorů může zvýšit pravděpodobnost, že se u daného člověka toto onemocnění rozvine.

4 1. Úvod do schizofrenie Odborníci se shodují, že příznaky schizofrenie jsou vyvolané poruchami v přenosu a zpracování informací v mozku. Nervové buňky v mozku vzájemně komunikují a uvolňují přitom látky označované jako neurotransmitery. Většina příznaků schizofrenie souvisí s poruchami činnosti dvou konkrétních neurotransmiterů, a to dopaminu a serotoninu. U většiny lidí se při léčbě schizofrenie podávají léky (označované jako antipsychotika), které upravují působení neurotransmiterů v mozku. Jaké jsou příznaky schizofrenie? Pacienti se schizofrenií mají obvykle dvě hlavní skupiny příznaků: pozitivní a negativní. Pozitivní příznaky Tyto příznaky se u zdravých osob nevyskytují a nahlíží se na ně, že jsou jakoby přidané v důsledku působení poruchy: Halucinace (nejčastěji slyšení hlasů) Bludy Zmatené neboli desorganizované myšlení Neklid neboli agitovanost Negativní příznaky Jde o poruchu schopností, které jsou u většiny lidí normálně vyvinuté, ale u lidí se schizofrenií narušené: Životní elán nebo iniciativa Sociální interakce Entuziasmus Emoční inteligence Příznaky schizofrenie se obvykle v průběhu času mění, zhoršují se při relapsech a zlepšují při remisích. Někteří lidé mají pouze jednu epizodu psychózy, většina ale má během života více epizod. V období mezi epizodami mohou žít relativně normálním životem a svému okolí se jeví emočně normální a vyrovnaní. Nicméně u lidí s chronickou schizofrenií nebo pokračujícím či recidivujícím průběhem nemoci se mohou dlouhodobě rozvinout negativní příznaky nebo ostatní deficity. Většina pacientů se schizofrenií vyžaduje dlouhodobou léčbu včetně užívání medikace.

5 1. Úvod do schizofrenie Další zdroje informací Evropské organizace: EUFAMI: Evropská federace asociací rodin lidí s duševním onemocněním. Jde o zastřešující orgán pro rodiny účastnících se v dobročinných organizacích po celé Evropě, který podporuje rozvoj zájmové činnosti a zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním. Webová adresa: Světová společnost pro schizofrenii a příbuzná onemocnění (World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders): Tato společnost byla vytvořena za účelem zvyšování povědomí, porozumění, soucítění i omezování obav, stigmatizace, diskriminace a zneužívání, které souvisejí s problematikou schizofrenie a ostatních duševních nemocí a ovlivňují životy lidí s těmito nemocemi, ale také jejich pečovatele.. Webová adresa: Evropská organizace pro duševní zdraví (Mental Health Europe): Evropská organizace pro duševní zdraví je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci duševních poruch, podporu pozitivního duševního zdraví, zlepšování péče při duševních poruchách a ochranu lidských práv lidí, kteří se dříve léčili na některou z duševních nemocí, pacienty v psychiatrických léčebnách, na jejich rodiny a pečovatele.. Webová adresa: GAMIAN-Europe: Naším mottem je vzdělání, povědomí, podpora a protistigmatizační kampaň, s cílem zlepšit kvalitu života duševně nemocným lidem i jejich rodinám.. Webová adresa: Světová federace duševního zdraví (World Federation for Mental Health): WFMH je mezinárodní členská organizace založená za účelem pokroku v prevenci duševních a emočních poruch, správné léčby a péče o lidi s těmito onemocněními, i pro podporu duševního zdraví.. Webová adresa:

6 2. Stanovení diagnózy schizofrenie Stanovení diagnózy pocity, otázky, obavy a strachy Ve chvíli, kdy vám bude stanovena diagnóza schizofrenie, budete mít přirozeně protichůdné pocity, obavy a otázky. Můžete pocítit úlevu, že skupina příznaků, které se u vás v poslední době projevovaly, se nějak odborně označují. Toto jistě oceníte zvláště v případě, že se u vás onemocnění projevuje již delší dobu a vy jste zažívali obavu z neznámého. Jistě vás také potěší zpráva, že lze tuto chorobu léčit a že dnes navíc existují různé možnosti léčby. Možná budete mít obavy, co bude léčba schizofrenie vlastně znamenat, ale samozřejmě i to, jak nemoc ovlivní váš každodenní život. Můžete začít žít v obavách, že život už pro vás nebude to, co býval, nebo že se již nebudete moci vrátit ke svým původním aktivitám. Znejistět vás mohou i reakce přátel, rodiny a kolegů v práci. Možná budete mít spoustu otázek a budete se zajímat o to, kde získat o tomto onemocnění další informace. Co sebude dít dále? Váš ošetřující lékař i další zdravotnický personál, který se podílí na vaší léčbě, tomuto onemocnění rozumí. Rozumí i vašim obavám a problémům, ze kterých můžete mít strach. Po určení vaší diagnózy budete spolu s ošetřujícím personálem pracovat na tom, abyste společně: Nalezli cíle léčby i cíle vašeho života a společně si stanovili cesty, jak jich dosáhnout. Odsouhlasili způsob léčby, kterou budete potřebovat k odeznění klinických příznaků, a která vám bude nejlépe vyhovovat. Zajistili, aby byl váš stav i léčba byla pravidelně sledována a abyste dostávali potřebnou podporu i informace. Spolupráce s lékařem Spoluprací se svým ošetřujícím lékařem lépe pochopíte svoji nemoc a možnosti jednotlivých typů léčby. Váš ošetřující lékař s vámi probere všechny aspekty vaší léčby a na základě těchto informací se společně pro nějakou rozhodnete. Zajistí, aby se vám dostalo všech potřebných informací a abyste mohli o své léčbě sami kvalifikovaně rozhodnout i s ohledem na vaši budoucnost. Budete pobízeni ke kladení všech možných otázek a pravidelné kontrole vašeho stavu, aby se mohly všechny možné problémy vyřešit již na začátku. V rámci spolupráce s lékařem a ostatními zdravotníky budete v otázkách nastavení péče rovnocenným partnerem a budete i dostatečně informačně vybaveni, abyste o své léčbě kvalifikovaně rozhodli.

7 3. Jak se léčí schizofrenie Společný cíl léčby Společně s vaším ošetřujícím lékařem si stanovíte krátkodobé a dlouhodobé cíle, kterých byste v léčbě rádi dosáhli. Možným cílem léčby může být: Omezit nebo zcela potlačit klinické příznaky. Zabránit či alespoň omezit potřebu hospitalizace. Zabránit relapsům onemocnění (tzn. návratu onemocnění). Mít pouze minimální nežádoucí účinky, případně být zcela bez nich. Návrat k původním každodenním aktivitám nebo začít nové (zaměstnání, vzdělávání, nezávislý život, sociální vztahy atd.). Dosáhnout a udržet remisi onemocnění, aby příznaky už dále negativně neovlivňovaly život nemocného. Metody léčby: a. Medikace Farmakoterapie schizofrenie Při léčbě schizofrenie je velmi důležité užívání léků; pomáhá totiž předejít opakování nemoci a hospitalizaci. Léky pro léčbu schizofrenie se nazývají antipsychotika. K dispozici jsou různé druhy léků, které pomáhají zvládnout příznaky schizofrenie, ale mají různé výhody a nevýhody. Lékař by měl s pacientem a jeho rodinou prodiskutovat všechny důležité aspekty každé možnosti léčby a pomoci jim, aby se společně rozhodli pro tu nejvhodnější léčbu. Lékař by měl zaručit, aby pacientovi a jeho rodině byly dostupné všechny potřebné informace a měl by navrhnout nejvhodnější lék pro daného pacienta.

8 3. Jak se léčí schizofrenie Omyly týkající se medikace Pacienti i jejich rodiny se často obávají antipsychotických léčiv používaných k léčbě schizofrenie. Kromě nežádoucích účinků těchto léčiv je děsí i obavy z rozvoje závislosti na léčbě. Antipsychotika však neuvádějí nemocného do rauše či euforie, ani u něj nevyvolávají abstinenční příznaky. Mezi další nepravdivé mýty týkající se antipsychotik patří domněnka, že antipsychotika ovládají mysl nemocného a působí jako chemická svěrací kazajka. Pokud se tyto látky používají v doporučených dávkách, nedochází u nemocného k žádnému knock out efektu nebo ovládnutí jeho vůle. Některé z těchto léčiv sice mají sedativní účinky, ty jsou ale zvláště při zahájení léčby žádoucí, zvláště pokud je nemocný neklidný. Význam těchto léčiv ovšem nespočívá v navození útlumu, ale ve zbavení nemocného halucinací, neklidu a bludů během psychotické epizody onemocnění. Ve svém důsledku tak léky pomáhají nemocnému se schizofrenií žít lépe. Důsledek přerušené léčby Antipsychotika snižují u pacienta, který se dostal z akutní fáze schizofrenie, riziko opětovného návratu tohoto onemocnění v budoucnu. I přes pravidelné užívání léků se může stát, že se stav nemocného opět zhorší. Nejčastější příčinou tohoto problému je však přerušení užívání léků daleko častěji se s relapsy setkáváme právě v případech, kdy se léčba přeruší. Pokud se příznaky opětovně objeví v době, kdy pacient užívá nízké dávky léku, může dočasné navýšení dávky zabránit plnému relapsu psychózy.

9 3. Jak se léčí schizofrenie Relaps (návrat onemocnění) Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost relapsu se zvyšuje s přerušením užívání léků nemocným, je velmi důležité, aby si pacienti se svými rodinnými příslušníky a lékaři předem odsouhlasili léčebný plán i plán prevence relapsu. Poté je nezbytné poskytnout nemocnému maximální možnou podporu, aby stanovený plán opravdu dodržoval. Mezi tyto zásady patří pečlivé užívání předepsaných léčiv ve správné dávce, ve správný čas, každý den, docházení na kontroly k lékaři a pečlivé plnění dalších léčebných postupů. Přestože to může vypadat obtížně, tyto postupy a léčba mohou výrazně zlepšit zdravotní stav nemocného se schizofrenií a vedou ke zlepšení kvality jeho života. Během relapsu mohou nemocní trpět pocitem osamění, zvýšenou citlivostí a přesvědčením, že okolní svět jim nerozumí. U nemocného může být také narušena schopnost rozlišovat mezi skutečností vnímanou ostatními lidmi a jejich vlastním přesvědčením o realitě. Lidé často poznají a uvědomují si, že u nich došlo k relapsu nemoci, ale nejsou s tím schopni sami nic dělat. Přátelé a známí mohou první příznaky včas zpozorovat a zachytit. Mezi tyto možné první příznaky blížícího se relapsu patří nespavost, nechutenství a horší schopnost se koncentrovat, než tomu bylo v minulosti. Když se tyto příznaky včas podchytí, je velmi pravděpodobné, že se nemocný brzy zase zlepší a opět začne žít kvalitní život.

10 3. Jak se léčí schizofrenie b. Psychosociální typy léčby Léčba antipsychotiky je velmi důležitá pro potlačení klinických příznaků schizofrenie. Nemoc však může mít negativní účinky na život a chování nemocného. Přestože mnoho léčených pacientů je relativně bez vážnějších příznaků onemocnění, stále u nich mohou přetrvávat potíže s komunikací s ostatními lidmi, potíže při rozhodování, získání motivace, udržování péče o sebe sama i v navazování a udržování kontaktů s ostatními lidmi. Je to především kvůli tomu, že se první známky onemocnění rozvíjejí v časné dospělosti, kdy si lidé utvářejí nezávislé sociální dovednosti a smysl pro to, jak zapadnout do světa, který je obklopuje. Psychosociální léčba může pomoci nemocnému tím, že mu umožní objevit nové způsoby, jak se svým okolím komunikovat. Tato léčba pomáhá pacientům lépe přemýšlet o sobě i ostatních a zbavit se problémů v komunikaci. K dispozici jsou různé typy psychosociální léčby, z nichž mnohé využívají kognitivní anebo behaviorální přístup. To znamená, že podporují pacienty v normálním přemýšlení a chování, čímž zlepšují jejich schopnost sociální interakce s okolím, například ve zdravotnickém zařízení, v komunitě, doma i v zaměstnání. Psychosociální léčbu lze realizovat pomocí osobního kontaktu mezi nemocným a lékařem, ve skupině nemocných, v rodině nebo v rámci vzdělávání. Rehabilitace Spousta lidí má různé obtíže a jejich překonávání je cílem programů, které se zaměřují na pomoc při řešení problémů, zvládání životních situací, hospodaření s penězi a podporu návratu ke vzdělávání a do zaměstnání. Setkávání se s druhými, kteří se potýkají se stejnými problémy a snaží se je překonat, může v dané situaci nemocnému výrazně pomoci. Psychoterapie Psychoterapie je léčba emočních a duševních poruch verbální technikou, na rozdíl od podávání léků a fyzických opatření. Sdílením informací s vyškolenou empatickou osobou (rozhovor o světě nemocného s někým, kdo stojí mimo něj) může pacientovi pomoci sám sobě lépe porozumět a objevit způsoby, jak nemocnému pomoci. Individuální psychoterapie Individuální psychoterapie zahrnuje pravidelné, předem naplánované rozhovory mezi pacientem a psychiatrem, psychologem, psychiatrickým sociálním pracovníkem nebo sestrou. Existují různé typy léčby, přičemž některé jsou více či méně vhodné pro každého pacienta, jiné se pro konkrétního pacienta třeba nehodí. Je důležité, aby nemocný získal co nejvíce informací o vhodném terapeutickém přístupu a také dostatek znalostí, jak se tato léčba doplňuje s ostatními druhy terapie. Různé typy léčby se mohou orientovat na různé cíle, jako je řešení současných či minulých problémů, zkušeností, myšlenek, pocitů nebo vztahů.

11 3. Jak se léčí schizofrenie Kognitivně behaviorální terapie (KBT) Kognitivně behaviorální terapie (KBT) pomáhá lidem uvědomovat si, jak vidí sami sebe, okolní svět a druhé lidi a jak může jejich chování ovlivňovat jejich myšlení a pocity. KBT může změnit u těchto lidí způsob myšlení ( kognitivní aspekt) a způsob jednání ( behaviorální aspekt). Tyto změny mohou lidem pomoci se cítit lépe. Na rozdíl od ostatních zmiňovaných způsobů léčby se KBT orientuje na problémy a obtíže vzniklé tady a teď. Místo orientace na příčiny potíží nebo příznaky v minulosti hledá cesty, jak zlepšit pacientův stávající stav. Edukace rodiny Velmi často jsou pacienti se schizofrenií propuštěni z nemocnice do domácího ošetřování. Je proto velmi důležité, aby se rodinní příslušníci snažili zjistit si o nemoci maximální množství informací a dobře rozuměli obtížím a problémům, které schizofrenie s sebou nese. Pro rodinné příslušníky je také velmi důležité, aby se seznámili se způsoby, jak minimalizovat u nemocného rizika relapsu. Zde jsou některé příklady: Seznámení rodiny s určitými vzorci chování k nemocnému, které přispějí k lepšímu porozumění a podpoře. Vzdělávací programy, které usnadní lidem zvládat jejich problémy a informovat je o systému péče, která se nabízí, tj. zdravotní, ubytovací a sociální služby.

12 3. Jak se léčí schizofrenie c. Péče o vaše fyzické, sexuální a duševní zdraví Schizofrenie může mít negativní vliv na životní styl nemocného, včetně jeho sociálního postavení a finanční situace. Kromě psychotických příznaků schizofrenie a narušení každodenního života nemocného může být postiženo i fyzické zdraví. Stav nemocného ho může přimět např. k silnějšímu kuřáctví, které může vést k závažným zdravotním komplikacím, včetně postižení kardiovaskulárního sytému, onemocnění dýchací soustavy a k nárůstu infekcí. Tento stav se navíc může zhoršit v důsledku nadměrného užívání alkoholu, zneužíváním návykových látek, špatnou životosprávou, nedostatkem pohybu, nedostatečnou péčí o sebe sama, špatnou osobní hygienou a špatnými životními podmínkami. Špatný životní styl a vedlejší účinky léků mohou vést k nadváze a problémům s obezitou. Obezita může negativně ovlivňovat tělesné zdraví, jako je zvýšené riziko srdečního onemocnění a diabetu. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby lidé se schizofrenií chodili na pravidelné zdravotní prohlídky. Tito pacienti mohou spolupracovat s dietologem, s odborníky na závislosti na kouření a alkohol, chiropraktikem a stomatologem. Pokud je pacient se schizofrenií v dobrém zdravotním stavu a dostává dobrou sociální péči, lze výrazně omezit rizika související se schizofrenií. Udržování se v dobré fyzické formě Lidé s poruchami duševního zdraví mohou mít problém se o sebe sami starat. Ztráta energie a ztráta motivace může vést k zanedbávání zdraví a výzkumy ukázaly, že špatná životospráva, kouření, pití alkoholu a nedostatek pohybu mohou mít negativní dopady na zdraví jedince. Celá populace, tedy i nemocní se schizofrenií jsou nabádáni k tomu, aby si osvojili zdravý životní styl, což zahrnuje pravidelné cvičení. Pohyb je prospěšný pro srdce i plíce, pomáhá posilovat svalstvo a zpevňovat kosti. Nadváha s sebou přináší zdravotní rizika, přičemž pravidelný pohyb pomáhá hubnutí nebo minimalizaci zvyšování tělesné hmotnosti, což je možný vedlejší účinek některých antipsychotik. Cvičení, přestože nenahrazuje podávání léků, může při léčbě schizofrenie pomoci. Kromě utužení tělesného zdraví jedince studie prokázaly, že pohyb může zlepšovat náladu a koncentraci, dokáže snižovat nervozitu a stres a pomáhá zvyšovat sebevědomí a motivaci. Cvičení ve skupině, jako je například hodina aerobiku nebo fotbalový zápas, umožňuje vzájemné kontakty s ostatními lidmi, omezuje izolaci a zlepšuje sociální návyky. Cvičení by mělo být pro nemocného zvládnutelné a zábavné, začínat by se mělo pozvolna a opatrně. Před zahájením nových pohybových aktivit by se měl každý poradit s lékařem, zda je dané cvičení pro něj vhodné.

13 3. Jak se léčí schizofrenie Sexuální zdraví Zdravé sexuální vztahy jsou důležitou součástí života a měřítkem jeho kvality. Při vypuknutí schizofrenie však mohou být tyto vztahy narušeny. Schizofrenie může sama o sobě, i při spojení s poruchami nálady nebo vedlejšími účinky některých antipsychotik, způsobovat sexuální dysfunkce a snížení sexuální touhy. Je důležité, aby nemocní pravidelně užívali léky, i pokud se tento problém objeví. Přestože se u pacienta může projevit pocit studu, neměl by váhat kontaktovat svého praktického lékaře nebo psychiatra, kteří mu navrhnou vhodné řešení. Ženy, které plánují otěhotnět, by měly být upozorněny, že některé léky nejsou vhodné k užívání v době těhotenství a některé z nich mohou narušovat laktaci (produkci mateřského mléka). Praktický lékař nebo psychiatr navrhnou léky, které lze užívat i v tomto období. Když se potýkáte s akutními příznaky schizofrenie, je možné, že ztratíte zábrany v sexuálních touhách a pocítíte potřeby, které jste neznali. Tyto pocity mohou nakonec vyústit v nebezpečné sexuální chování, čímž se zvyšuje i nebezpečí pohlavně přenosných chorob. Je důležité, aby především mladí lidé, byli poučeni a získali potřebné informace ohledně antikoncepce a riziku pohlavně přenosných chorob. Pokud začnete nový vztah, měli byste si být vědomi potřeby vlastní ochrany i ochrany partnera. Schizofrenie může vést k tomu, že se nemocný hůře vypořádává s některými sexuálními problémy, což zvyšuje jeho zranitelnost. Každý případ sexuálního obtěžování by měl být brán vážně a řešen. Sexuální zdraví je důležité téma, které vyžaduje další výzkum. Nicméně větší otevřenost může pomoci nemocným vést zdravý a šťastný sexuální život. Spiritualita Příslušnost ke komunitě je velmi důležitým aspektem pro nemocného i jeho rodinu. Pro mnoho lidí je jejich spirituální a náboženská víra důležitou součástí jejich spokojenosti, identity, kulturního zázemí a vědomí příslušnosti ke komunitě. Víra praktikovaná ve skupině lidí nabízí podporu, zvláště v krizovém období. Tyto skupiny lidí mohou pro člověka se schizofrenií plnit důležitou roli. Kostely a ostatní svatostánky mohou nabízet podporu a prostředí k prodebatování potíží nemocného, snížení pocitu osamění, obav a pocitu diskriminace. Může však přijít doba, kdy psychotické příznaky vedou nemocného k rozvoji silných a někdy i nepříjemných spirituálních prožitků. Příznaky jako je vnímání cizích hlasů nebo náboženské představy mohou být pojímány jako spirituální zážitky. Někteří nemocní se nezdravě přimknou k nějaké náboženské skupině. Některé náboženské skupiny problémy nemocných přikládají k různým skutkům v životě nemocného, čímž ale u něj zvyšují stresové vnímání své situace a prohlubování jeho izolace. Často mu léčbu zakazují nebo ho odrazují od užívání léků. Ačkoli se v průběhu schizofrenie mohou objevit příznaky negativního vlivu spirituality na nemocného, důležitost víry a náboženského uspokojení by neměla být u pacientů podceňována.

14 3. Jak se léčí schizofrenie d. Jak může pomoci rodina a přátelé Pokud byla u někoho ve vaší rodině diagnostikována schizofrenie, můžete právě vy sehrát v jeho podpoře velmi důležitou roli a zajistit, aby se mu dostalo dostatečné péče. Je ovšem potřeba tomuto onemocnění dobře porozumět a získat o něm dostatečné množství informací. Ošetřující lékař by měl být schopen odpovědět na všechny vaše otázky, které byste ohledně schizofrenie mohli mít, včetně problematiky její léčby. V průběhu hodnocení stavu nejsou nemocní často schopni komunikovat. V některých případech mohou popsat chování nebo postoje nemocného pouze jeho rodinní příslušníci nebo známí. Ti také mohou při návštěvách nemocného u lékaře představovat velmi významnou podporu. Mohou seznámit lékaře s rodinnou anamnézou a s tím, jak byl pacient dosud léčen. Možná vás bude zajímat problematika medikace, vedlejších účinků, dlouhodobých zdravotních rizik a rizik souvisejících s hospitalizací. Je vhodné si své otázky předem napsat a mít s sebou papír a tužku, abyste si mohli případně dělat poznámky. Pečovatelé mohou pomoci prostřednictvím návštěv rodinných skupin na podporu nemocných. Co můžete očekávat od lékařů odpovědných za léčbu vašich příbuzných? V rámci diagnostiky a léčby by měl psychiatr: Zjistit podrobnou anamnézu. Ověřit, zda nemocný netrpí ještě nějakými jinými problémy, které by mohly souviset s jinými chorobami (tělesnými a duševními). Být dobře informovaný o podávání antipsychotik. Pečlivě provádět kontroly. V případě potřeby léčbu upravit. Pravidelně léčbu kontrolovat. Zajímat se, jak se pacient cítí a pomoci zjišťovat kontakty a doporučení na vhodnou péči, bydlení, sociální podporu a finanční pomoc. Vysvětlovat, co se děje a jak se bude odvíjet další léčba. Vtáhnout pacienta i ošetřovatele do procesu léčby.

15 3. Jak se léčí schizofrenie Důležitost nepřerušované léčby Vzhledem k charakteru onemocnění schizofrenií si někteří lidé neuvědomí, že potřebují léčbu. Mohou léčbu buď odmítat, nebo ji mohou, kvůli nežádoucím účinkům či jiným důvodům, přerušit. Vzhledem k charakteru nemoci může být obtížné zapamatovat si, kdy a jak léky užívat. Pokud jsou do léčby nemocného zaangažovaní jeho příbuzní či známí, mohou obrovským způsobem pomoci. Mezi tyto druhy pomoci patří kontrola pacienta zda užívá léky, připomínání, že by si měl vzít léky a také neustálé upozorňování, jaké problémy mohou nastat, když léčbu přeruší nebo ji nebude správně dodržovat. Je také důležité zajistit, aby pacient léky užíval i při pobytu v nemocnici. Přerušení nebo nedodržení léčby mívá za následek návrat příznaků onemocnění. Podpora pacienta ke správné, předepsané léčbě se může pozitivně odrazit na jeho celkově dobrém stavu. Jinak se nemocní začnou cítit špatně, nebudou schopni se o sebe postarat, nezajistí si jídlo, oblečení ani bydlení. Tito lidé se tak mohou stát bezdomovci a nakonec mohou skončit i ve vězení. Reakce na chování a příznaky Lidé, kteří se v okolí nemocných se schizofrenií pohybují, často neví, jak na některé jejich tvrzení, která jsou buď podivná či nepravdivá, reagovat. U nemocného se schizofrenií jsou některé bizarní představy nebo halucinace zcela reálné, pro něj nejsou pouze imaginárními fantaziemi. Příbuzní a známí by měli tyto fantazie nemocnému vyvracet, říci, že oni tyto představy nemají a nesouhlasit s jeho interpretací halucinací. Zároveň je nutné respektovat, že nemocný může věci vidět jinak. Ošetřovatelé by si měli dát pozor, aby svým jednáním příliš nepodráželi sebevědomí pacienta. Tím by mohli narušit jeho sebedůvěru a chuť spolupracovat, což by mohlo vést k relapsu. Se souhlasem pacienta může být vhodné, aby jeho blízcí zaznamenávali probíhající příznaky, jaké léky užívá (včetně dávek) a jaké účinky léčba má. Díky rozpoznání předešlých příznaků mohou příbuzní velmi dobře vypozorovat první známky relapsu. Mohou zaznamenat velmi časné projevy blížící se schizofrenie, jako je zvýšené vyhýbání se okolí nebo problémy se spánkem. Relaps psychózy tak může být odhalen včas a včasná léčba může zabránit plnému rozvinutí příznaků. Také sdělením informace, které léky jsou u nemocného účinné a které naopak v minulosti vyvolaly problémy, mohou pomoci k rychlejšímu nastavení té nejvhodnější léčby.

16 3. Jak se léčí schizofrenie Pozitivní přístup Rodina, přátelé i skupiny lidí se stejným onemocněním mohou podpořit a povzbudit nemocného se schizofrenií v tom, aby se zlepšoval. Stejně jako my všichni i on potřebuje vědět, kdy dělá věci správně. Pozitivní přístup může procesu léčby velmi prospět a z dlouhodobého pohledu je mnohem přínosnější, než pouhá kritika. Péče o sebe sama Péče o někoho s duševní chorobou může být problematická a může mít velký dopad na váš každodenní život. Z těchto důvodů je důležité, aby i pečovatelé vyhledávali sami pro sebe podporu a vedení. Další zdroje informací pro ošetřovatele: Evropské organizace: EUFAMI Světová společnost pro schizofrenii a příbuzná onemocnění (World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders) Evropská organizace pro duševní zdraví (Mental Health Europe) GAMIAN-Europe Světová federace duševního zdraví (World Federation for Mental Health)

17 4. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky Vyléčím se někdy ze schizofrenie? V současné době ještě není možné nemocného se schizofrenií trvale vyléčit. Jsou však k dispozici léčebné postupy, které potlačí příznaky a zlepší kvalitu života nemocného. U někoho bude nutná dlouhodobá léčba, v některých případech i po celý zbytek života. Jak mi mohou antipsychotika pomoci? Pokud se antipsychotika užívají pravidelně, podle doporučeného rozpisu, mohou, kromě potlačení příznaků nemoci, stabilizovat váš zdravotní stav. Pokud budete léky správně užívat, zvýší se šance, že zůstanete v pořádku a nebude muset jít do nemocnice. Léky vám umožní vést opět normální život. Jak dlouho trvá, než začne léčba účinkovat? Lidé na začátku reagují na léčbu různě. Pokud užíváte perorální léčiva (tablety), k dosažení účinnosti by mělo dojít během několika dní. Pokud dáváte přednost dlouhodobě působícím injekčním lékům, nezačne se stav zlepšovat okamžitě po první injekci. Účinek se může objevit po delší době, většinou po několika týdnech, než se ustálí účinná hladina léku v organismu. U některých injekcí je nutné, aby do doby jejich účinku užíval pacient i tablety. Jak dlouhou dobu se budu muset léčit? Je velmi důležité, abyste užívali léky pravidelně, bez přerušení (tak, jak vám doporučil váš ošetřující lékař). Jedině takto se příznaky udrží pod kontrolou a zabrání návratu onemocnění. V opačném případě se vaše příznaky zhorší. Je potřeba, aby se léčba nepřerušovala a to ani v době, kdy se cítíte dobře. V mnoha případech musí brát nemocný antipsychotika velmi dlouhou dobu, někdy po celý svůj život. Má léčba nějaké vedlejší účinky? Každý lék může vyvolávat vedlejší (nežádoucí) účinky, ale ty lze většinou potlačit. Nemusíte se setkat se žádným nežádoucím účinkem, ale pokud se nějaký objeví, je potřeba ho popsat vašemu ošetřujícímu lékaři. Pokud přerušíte léčbu nebo ji samovolně bez porady s lékařem změníte, nebude léčba správně fungovat. Někdy vedlejší účinky léků přetrvávají i několik týdnů, než se váš organismus novému léku přizpůsobí. Pokud vše dobře funguje a nežádoucí účinky jsou pouze mírné, stojí za to pokračovat v léčbě.

18 4. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky Nebudu mít na lécích závislost? Pacienti i jejich rodiny se často obávají antipsychotických léků používaných k léčbě schizofrenie. Kromě jejich možných nežádoucích účinků se bojí vybudování závislosti na těchto lécích. Antipsychotika však neuvádějí nemocného do rauše či euforie, ani u něj nevyvolávají abstinenční příznaky. Mezi další nepravdivé mýty týkající se antipsychotik patří přesvědčení, že antipsychotika ovládají mysl nemocného a působí jako chemická svěrací kazajka. Pokud se léky používají v doporučených dávkách podle předepsaného plánu, není pacient nijak ohrožen. Není lepší přestat léky užívat, když neúčinkují? Je velmi důležité, aby se léčba nepřerušovala. Nesmí se měnit ani dávkování ve smyslu velikosti nebo doby podání dávky, pokud to nedoporučí váš ošetřující lékař. Pokud bez jeho vědomí léčbu přerušíte nebo pozměníte, nebude léčba správně účinkovat. Co mám dělat, když se příznaky vrátí nebo zhorší, a to i přes to, že užívám léky? Promluvte si o tomto problému s vaším lékařem. Možná bude nutné upravit dávkování nebo zvolit jiný lék, aby se dosáhlo účinnějšího potlačení klinických příznaků. Ne všechna antipsychotika zabírají stejně a možná bude nutné výměnou léků zjistit, které antipsychotikum u vás účinkuje nejlépe. Kde je možné se o problematice schizofrenie dozvědět více? Více o této problematice vám řekne váš ošetřující lékař. Odkazy na některé další zdroje informací můžete najít v této brožuře.

19 5. Slovníček pojmů Sociální pracovník Jde o kvalifikovaného odborníka v oboru sociální péče, který má zkušenosti s duševně nemocnými lidmi a s péčí o ně. Hodnocení Jde o shromažďování všech relevantních informací o duševně nemocném člověku, které umožní zjistit objektivní stav pacienta ještě před zahájením léčebného programu. Klinický psycholog Tito odborníci jsou poté, co absolvují speciální postgraduální školení, oprávněni vyšetřovat a léčit lidi s psychickými problémy. Psycholog nemá, na rozdíl od lékaře, medicínské vzdělaní. Nemůže tedy předepisovat léky. Poradenství Jde o léčbu rozhovorem s nemocným a léčebný proces, kdy se poradce snaží nemocnému pomoci zvládat obtíže, se kterými se pacient setkává. Diagnóza Založena na zhodnocení příznaků pacienta a přesném označení jeho nemoci říká se, že se tzv. stanovuje diagnóza. Časná intervence Jde o proces, kdy se problémy duševně nemocného podaří odhalit ve velmi časném stádiu, čímž se umožní rychlé zahájení léčby. Cílem časné intervence je snížit stávající i pozdější komplikace související s duševní nemocí. Praktický lékař Může jít o rodinného lékaře (většinou obvodní lékař) a většinou první osobu, která se kontaktujte v případě, že se objeví příznaky onemocnění. Uvědomění Tento termín se používá ke zdůraznění potřeby uvědomovat si svůj vlastní zdravotní a duševní stav. Pracovní terapie Tato léčba má za cíl naučit a osvojit si návyky potřebné pro život, každodenní aktivity, jako je péče o sebe sama, sociální kontakty, péče o své zdraví a stravovací návyky. Psychiatr Plně kvalifikovaný lékař, který je specializovaný na pacienty s duševními poruchami. Psychoterapie Terapie vedená rozhovorem s nemocným, kdy se psychoterapeut snaží zjistit, co pacienta trápí a najít nejlepší způsoby, jak s problémy úspěšně bojovat. Epizoda Neboli ataka, období pozitivních a negativních příznaků schizofrenie. Remise Jde v podstatě o období uzdravení nebo také stupeň v rámci onemocnění, kdy příznaky nemají negativní účinek na funkční život pacienta. Relaps Návrat pozitivních a negativních příznaků onemocnění. Zneužití nebo nesprávné užití látky Toto je obecný termín užívaný k popisu nesprávného používání spektra chemických látek, nejčastěji léků, alkoholu nebo drog. Používání těchto látek může být pokusem o samoléčbu.

20 EUFAMI: Evropská federace asociací rodin lidí s duševním onemocněním (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness) velmi oceňuje vydání tohoto dokumentu. Tato federace je zastřešujícím orgánem pro rodiny účastnící se dobročinných organizací po celé Evropě, který podporuje rozvoj zájmové činnosti a zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním. Webová adresa: Janssen-Cilag EMEA Volně přepracováno podle originální brožury Patient and Carer booklet. Poskytnuto firmou Janssen-Cilag EMEA jako součást poskytování medicínského servisu.. Číslo položky: 21677/3610/280 final 699 SM (2008). Datum vydání: červen 2012

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015

Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Seminář o duševním zdraví pro střední zdravotnické školy 2015 Kvíz.aneb vše, co jste si přáli vědět, ale báli jste se zeptat? Interaktivní hra Jen tak pro představu Jak je člověku v akutní fázi onemocnění

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV DÍLNA JINÁ KÁVA DRUH SLUŽBY (VIZ. 67 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.) POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním Vymezení cílové skupiny Sociální služby pro chronicky duševně nemocné v celém Olomouckém kraji

Více

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Konference ČZF 30. březen 2012 Ján Palguta, M.A. 1 Základní cíle průzkumu Analýza dat z průzkumu veřejného mínění dokáže zachytit společenské vnímání

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE Rádi bychom vás pozvali k účasti na tomto originálním výzkumném projektu. Měli byste se ho zúčastnit, pouze pokud

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE

PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE PŘÍZNAKY SCHIZOFRENIE Příznaky schizofrenie lze rozdělit do pěti skupin (dimenzí), přičemž pacient může vykazovat pouze jeden nebo dva příznaky, nebo rovnou několik z příznaků, které jsou uvedeny níže.

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Seznam příloh Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Příloha č. 1 DOTAZNÍK PRO PACIENTY S PRIMÁRNÍM GLAUKOMEM, LÉČENÝCH

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy, školní rok 2016/2017 DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více