Kam jsme se to dostali?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kam jsme se to dostali?"

Transkript

1 jak na to 1

2 Držíte v rukou příručku, jejímž cílem je pomoci vám zorientovat se v právech, která máte tváří v tvář současné situaci v České republice. Přestože to nevypadá růžově, situace není tak bezvýchodná, jak se může zdát. Každý má totiž nástroje, jak změnit budoucnost České republiky. Kam jsme se to dostali? Nemusíte sledovat jeden korupční skandál za druhým a poslouchat, že bychom si měli všichni utáhnout opasek, protože je krize a musí se šetřit. Z veřejných peněz se podle střízlivých odhadů poztrácí minimálně 100 miliard korun ročně. Končí na kontech kmotrů navázaných na politiky, na účtech politických stran, jsou nedobytně uloženy na kontech v cizině nebo si za ně kmotři staví obří vily. Média každou chvíli přichází s dalšími a dalšími kauzami. Nic se pořádně nevyřeší, jen málokterá kauza se dotáhne do konce a nikdo není za nic odpovědný. Jak se dostat z bažiny beznaděje? Vaším údělem není jít jednou za čas k volbám, vybrat nejmenší zlo a čekat, co bude. Máte svá práva. Máte nástroje, jak je prosazovat. Stojí za vámi tým právníků Ekologického právního servisu. 2

3 Na co máte právo? 1. Máte právo vědět, jak stát hospodaří s vašimi penězi. Nemusíte si nechat líbit tunelování státních a obecních rozpočtů a firem, předražené zakázky a zbytečné investice. Požadujte, aby vám politici skládali účty. 2. Máte právo vědět, podle koho a čeho politici rozhodují. Nemusíte sledovat, jak politici den ze dne mění stanoviska, neplní sliby, zvedají ruce a neví pro co. Chtějte vědět, s kým se politici scházejí a komu naslouchají. 3. Máte právo vyjádřit se k práci politiků a úředníků, k důležitým koncepcím a strategiím. Nemusíte si nechat líbit šlendrián na úřadech a ve státních institucích. Nemusíte si zoufat nad tím, že při plánování vítězí krátkodobé cíle. Můžete se ozvat. 4. Máte právo spolurozhodovat o důležitých věcech, které se vás týkají. Nemusíte přihlížet, jak kolem vás vyrůstají předražené a nesmyslné stavby a mizí příroda. Můžete spolurozhodovat o tom, jak se bude vaše okolí rozvíjet. 5. Máte právo na zdravé životní prostředí a na odpovědný přístup státu k přírodním zdrojům. Nemusíte přihlížet devastaci přírody, znečišťování životního prostředí, plýtvání přírodními zdroji a zhoršování zdravotních podmínek. Máte právo, aby bylo vaše zdraví a životní prostředí chráněno 6. Máte právo očekávat kvalitní práci politiků i úředníků a odpovědnost za důsledky jejich rozhodnutí. Nemusíte doplácet na chyby úředníků či politiků a smiřovat se s tím, že za ně nikdo není odpovědný. Máte právo, aby politici a úředníci dělali svou práci dobře. Platíte je ze svých daní. 3

4 Vaše nástroje Jako soukromá neúřední osoba můžete ovlivňovat rozhodování kompetentních orgánů státu tím, že se jej budete přímo účastnit. Z právního hlediska existují dva základní typy účasti na rozhodování konzultativní a plnoprávná. Dosažení plnoprávné účasti je náročnější, ale má větší právní sílu. Obsahuje totiž záruky možnosti obrany v případech, kdy státní orgány nedodržují zákony, překračují své pravomoci, rozhodují svévolně nebo podjatě. Proti takovým postupům se můžete odvolat, požadovat přezkum konečného rozhodnutí, obrátit se na nadřízený orgán nebo dokonce na soud. Podstatou konzultativní účasti je právo kohokoli seznámit se s informacemi, které se týkají rozhodování úřadu, a vyjadřovat se k nim. Máte k dispozici nástroje, které jsou snadné a otevřené pro každého a umožňují zapojit se už v počátečních fázích rozhodování o důležitých věcech. Jsou dialogem občanů s úřady a politiky, nemají však samy o sobě právní sílu donutit státní orgány naslouchat. Oba typy účasti přispívají k lepší činnosti úřadů, kvalitnějším rozhodnutím a znesnadňují plýtvání, uplácení a tunelování. Špatnostem se nejlépe daří tam, kde se nikdo nezajímá a neozve. 4

5 Dívejte se 1 Základem je dozvědět se včas. O tom, co se chystá, vás zpravidla nikdo sám od sebe informovat nebude. Nikdo vám nepošle dopis ani o tom, že se vašeho pozemku týká připravovaná změna územního plánu. Sledujte pravidelně úřední desku. Na úředních deskách, jak fyzických, tak elektronických, se zveřejňují důležité skutečnosti týkající se obce, města, kraje nebo státních orgánů. Může se jednat například o informace o změnách územních plánů, o záměru obce či kraje prodat pozemky nebo stavby. Můžete se také přijít podívat na jednání zastupitelstva nebo nahlédnout do zápisu z jednání. Buďte ve správnou chvíli na správném místě. Pokud jste se dobře dívali, je velká šance, že jste zachytili problém v zárodku. Gratulujeme. Vaše šance něco změnit jsou teď nejvyšší, nezapomeňte si však hlídat lhůty, ve kterých se můžete vyjádřit a zapojit. Sledujte ogranizaci, které důvěřujete. V České republice existují stovky organizací, které sledují různá lokální nebo celostátní témata. Vyberte si organizaci, které důvěřujete, a jejíž téma je vám blízké, a nechte se od ní průběžně informovat. 5

6 2 Ptejte se Spousta věcí se dá zjistit na internetu. Aniž byste museli kamkoliv chodit, na internetu můžete zjistit například informace o rozpočtech obcí, zadávání veřejných zakázek, dražbách a aukcích státního majetku nebo o hlasování politiků. Pokud nezjistíte, co jste potřebovali, zeptejte se. Máte právo na informace od státních orgánů, orgánů obcí a krajů a institucí, které hospodaří s veřejnými prostředky. Informace vám musí poskytnout například obec, krajský úřad, Česká inspekce životního prostředí, ale i Ředitelství silnic a dálnic nebo ČEZ. Můžete si pořizovat záznam ze zasedání zastupitelstva a informovat veřejnost o tom, co se chystá. Vaše právo na informace upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zeptat se můžete ústně, telefonicky, poštou nebo elektronicky. Jak přesně postupovat, co se bude dít po odeslání žádosti o informace, a co dělat, když vám neoprávněně odmítnou informace sdělit, se dozvíte v sekci Právo na informace v online poradně. 6

7 Ozvěte se 3 Máte právo vyjádřit svůj názor a být slyšet. Můžete vystoupit na jednání zastupitelstva, podat písemnou připomínku k připravovanému územnímu plánu nebo záměru, či přímo oslovit politika. Napište jim. Přes server Napistejim.cz můžete přímo oslovit svého politika. Pokud svůj příspěvek vložíte jako veřejný, dozví se i ostatní, o co vám jde, a co na to říká oslovený politik. Udělejte ze svého okolí Lepší místo. Všimli jste si rozbité lavičky, chybějícího kanálu nebo hromady odpadků. Zdá se vám, že někde chybí přechod nebo že veřejné prostranství leží ladem a chátrá. Není nic snazšího, než dát odpovědným orgánům vědět přes portál Lepší Místo Zapojte víc lidí. Zmůžete víc, jestliže stejný postoj jako vy zaujímá víc lidí. Pokud se problém, který řešíte, týká většího množství lidí, pokuste se je zapojit. Společně budete moct dosáhnout například projednání vaší záležitosti zastupitelstvem či radou obce, založit občanské sdružení a účastnit se ve správních řízeních, podat místo připomínky právně silnější námitku, ustanovit zástupce veřejnosti nebo vyvolat místní referendum. 7

8 4 Braňte se Nevzdávejte to po prvním neúspěchu. Nemá smysl si nic nalhávat. Je velká pravděpodobnost, že hned napoprvé nedosáhnete žádné hmatatelné změny. Úřady a politici mnohdy bohužel stále ještě žijí v představě, že spolupráce s občany jim jenom komplikuje práci. Pokud mají zrovna na práci něco nekalého, svým zájmem jim to skutečně můžete zkomplikovat. Pokud jste využili dostupné nástroje a úřad nebo politik postupuje zjevně protiprávně, využijte své možnosti obrany. Podejte stížnost na příslušný orgán orgánu nadřazenému, žádejte přezkum rozhodnutí, obraťte se na veřejného ochránce práv. V některých situacích je na místě obrátit se na soud nebo na orgány činné v trestním řízení. Obraťte se na nás Jestiže jste v řešení problému dospěli až sem, možná se vám bude hodit podrobnější právní pomoc. V online poradně jsou jsou vám k dispozici stovky rad a vyřešených dotazů, právní vzory a specializované manuály. Poskytneme vám 5 hodin bezplatného právního poradenství v oblastech ochrany životního prostředí, nezákonného postupu úředníků a korupce. Vytvoření této příručky a činnost Poradny EPS v roce 2013 byly podpořeny Ministerstvem vnitra v rámci programu Prevence korupčního jednání. 8

9 Sledujte Katastr nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz informace o vlastnictví k pozemkům a stavbám Obchodní rejstřík kdo vlastní a řídí obchodní společnost, co je náplní její činnosti a další Živnostenský rejstřík informace o individuálních podnikatelích Registr státních dotací cedr.mfcr.cz jaké dotace (výše, období, účelové určení atd.) dostala společnost ze státního rozpočtu ARES wwwinfo.mfcr.cz/ares souhrnný přístup k datům z různých registrů 5 Vizualizace obch. rejstříku obchodni-rejstrik.podnikani.cz vazby a souvislosti mezi osobami a firmami Budování státu budovanistatu.cz výdaje státního rozpočtu a přehled, kam jdou vaše daně Mapa zakázek databáze informací o zadavatelích a dodavatelích veřejných zakázek Rozpočet obce rozpočty všech 6200 obcí za 10 let zpět Váš majetek statistiky hlasování a volební kalkulačky KohoVolit cs.kohovolit.eu souhrnný přístup k datům z různých registrů Zákony všechny zákony v platném znění Všechny zakázky informační systém o veřejných zakázkách v ČR 9

10 Stojí za vámi tým právníků Ekologický právní servis je nezisková organizace právníků. Již od roku 1995 používáme právo k řešení závažných společenských problémů. Pomáháme občanským iniciativám Ekologický právní servis provozuje jedinou právní poradnu v České republice specializovanou na pomoc lidem, kteří se aktivně snaží, aby jejich okolí bylo příjemnějším místem k životu. Našim občansky angažovaným partnerům poskytujeme právní podporu; zpracováváme právní analýzy, doporučíme další postup v kauze, poskytujeme vzory podání, pomáháme s formulací námitky, připomínky a odvolání. Pořádáme právní školení na míru, vydáváme specializované právní rádce a manuály, vytváříme prostor pro vzájemnou spolupráci a sdílení know-how. Řešíme desítky případů. Zastupovali jsme občany ve sporech proti státu i nadnárodním korporacím. Vytváříme zázemí pro občanskou angažovanost V České republice existují stovky skupin nebo sdružení občanů, kteří se snaží ve svém okolí něco zlepšit, vytváříme podmínky pro to, aby se jim dařilo. Zprostředkováváme dialog mezi občany a státní správou, zapojujeme občany do tvorby koncepcí a územních plánů, zavedli jsme nástroj k odeslání připomínky formou SMS. Získali jsme několik precedentů, které posunuly výklad práva ve prospěch ochrany veřejných hodnot. 10

11 Rekonstruujeme stát Za dobu naší existence jsme si mnohokrát všimli toho, že nestačí jenom vyměnit odpovědné politiky a úředníky, pokud se současně nezmění pravidla hry. Proto jsme vymysleli, zorganizovali a vedeme projekt Rekonstrukce státu Jde o společný projekt expertů, politiků, podnikatelů a lidí v regionech. Jeho cílem je do voleb v roce 2014 prosadit 9 konkrétních zákonů, které předejdou systémové korupci a tunelování veřejných peněz a posunou českou legislativu směrem k vyspělým demokratickým státům. Právní poradna EPS Poradna online Položte dotaz Osobní konzultace po st pá Domluvte si schůzku Brno Údolní 33 Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38 Chcete nám pomoct? Nejvíce nám pomůžete pravidelným finančním příspěvkem, který nám umožní rozšiřovat naši právní pomoc a dlouhodobě sledovat důležitá témata, zákony a případy, které ovlivňují budoucnost nás všech. 11

12 verze 1.3 /

Příručka občana 2.0 1

Příručka občana 2.0 1 Příručka občana 2.0 1 verze 2.0 / 2015 Jste Občan 2.0! Frank Bold vám gratuluje. A pomáhá Jste součástí sítě aktivních občanů Občanů 2.0 z celé České republiky, kteří se různým způsobem, a podle svých

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

Zapojte se SMSkou. Mgr. Pavel Doucha, Mgr. Vendula Zahumenská

Zapojte se SMSkou. Mgr. Pavel Doucha, Mgr. Vendula Zahumenská Zapojte se SMSkou Mgr. Pavel Doucha, Mgr. Vendula Zahumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných Ekologickým právním servisem lokálním občanským

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA V současné době existuje množství dotačních titulů pro rok 2015, které mohou obce využít k financování a realizaci svých plánů. Připravili jsme pro Vás aktuální přehled

Více

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba Obsah: Svobodný přístup k informacím z trestního... 1 Několik poznámek ke stanovám 3 Vydávání tzv. radničních novin 5 Kým a proč (ne)jsou vymáhány evropské 8 Stavební uzávěry účinný nástroj obcí 11 Ochrana

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

Mgr. Jana Hamplová. Kraj od A do ZET. aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel

Mgr. Jana Hamplová. Kraj od A do ZET. aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel Mgr. Jana Hamplová Kraj od A do ZET aneb Co by měl znát nejen krajský zastupitel Leden 2004 O správě věcí veřejných trochu jinak Říkal mi před lety jeden kolega advokát, že nezná nudnější obor než je ten,

Více

ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ

ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ Přinášíme Vám souhrn měsíčníků

Více

Podnikatelský plán. Lektor: Ing. Zita Odstrčilová

Podnikatelský plán. Lektor: Ing. Zita Odstrčilová Zákl adypodni kání -výukovýmat er i ál I ng.zi t aods t r či l ová Podnikatelský plán Lektor: Ing. Zita Odstrčilová 2015 Obsah: 1.1. Jakou zvolit právní formu... 3 1.2. Jaké existují způsoby financování

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Ekologický právní servis ochrana životního prostředí a lidských práv

Ekologický právní servis ochrana životního prostředí a lidských práv Ekologický právní servis ochrana životního prostředí a lidských práv Výroční zpráva 2OO8 Jsme nezisková, nevládní a nepolitická organizace právníků. Poskytujeme bezplatné právní poradenství a řešíme vybrané

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...

Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti... Obsah Úvod...2 Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku....4 Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...9 Aleš Řezáč Na úředníky je potřeba tvrdě udeřit...13 Milada

Více

3 Hospodaření s majetkem obce

3 Hospodaření s majetkem obce Hospodaření s majetkem obce Ing. Jan Kerner Bohatá nevěsta je poměrně jasný pojem. Taková nevěsta vlastní dům se zahradou a bazénem, pěkné auto a k tomu ještě kulatou sumičku na kontě. Ale bohatá obec?

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ GI projekt o.p.s., komunitní plánování od roku 2000 METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ V PRŮBĚHU TVORBY ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ 2011

ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ 2011 ROČENKA PRÁVNÍCH DOTAZŮ 2011 Přinášíme Vám souhrn měsíčníků nejzajímavějších právních dotazů, které jsme v roce 2012 odpovídali v Poradně EPS. Otázky a odpovědi jsou řazeny dle následujících kategorií:

Více

Společně proti drogám

Společně proti drogám Společně k bezpečí o.s., Město Aš, Město Trmice Společně proti drogám Jak společně postupovat v oblasti protidrogové prevence Manuál pro veřejnost, organizace a instituce v obci Společně k bezpečí o.s.,

Více

BEZ CENZURY. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší.

BEZ CENZURY. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší. Říjen 2014 Zpravodaj sdružení nezávislých kandidátů Lepší Zbiroh ZBIROH ZDRAVÝ, ŽIVÝ, SOBĚSTAČNÝ Úvodem Dostal se vám do rukou soubor článků Sdružení nezávislých kandidátů Lepší Zbiroh. Dovolujeme si upozornit,

Více