ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU POD PROGRAMEM ERASMUS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU POD PROGRAMEM ERASMUS"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU POD PROGRAMEM ERASMUS!!!Vyplňujte pouze šedě označená políčka!!! Evidenční číslo studenta: XVI/2/ (uvedeno na Prohlášení studenta, které jste podepsali) Domácí univerzita: Katedra: Erasmus koordinátor: Jméno studenta: Trvalé bydliště: Telefon: Hostitelská škola: Název: Erasmus koordinátor: Kontaktní osoba na katedře: Adresa: Univerzita Karlova, Evangelická Teologická fakulta katedra oboru Teologie Křesťanských Tradic Peter Stephens Svatopluk Nevrkla University of Leeds Theology and Religious Studies Sarah Stavrakakis Martin, Cornwell Department of Theology and Religious Studies, University of Leeds Leeds, West Yorkshire LS2 9JT United Kingdom Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Pobyt od: Do: Délka celkem: 344 dní Výše přiděleného příspěvku v EURO celkem: 4000 Skladbu příspěvku vyplní Evropská kancelář. Z programu Erasmus: Z MŠMT ČR: Hodnocení studijního pobytu:

2 1. Studium : Uveďte stručně informace o organizaci studia na zahraniční univerzitě, registraci do kurzů a o dosažených výstupech (zkoušky, zápočty):

3 Co se týče administrativních formalit, jako je registrace ke studiu, zápis modulu a podobně, je nejlepší se co nejdříve obrátit na zahraniční oddělení, kde vám rádi poradí ohledně potřebného postupu a dodají vám potřebné brožury. Až budete zaregistrováni, získáte vaši studentskou kartu, na kterou budete moci kupříkladu vstupovat do knihoven, půjčovat si knihy, kupovat kredity na tisknutí, nebo se logovat do počítačového sytému v tzv. clusters. Těchto možností využijete opravdu hodně, jelikož anglo-americký vzdělávací model je hodně postaven na samostudiu. Při maximálním počtu kreditů, které si můžete zapsat na semestr (šedesát), budete mít týdně zhruba od šesti do osmi hodin lekcí a seminářů dohromady. Při celkovém počtu zhruba desíti týdnů na semestr, budete opravdu většinu informací získávat z knih a trávit nejvíce času psaním esejů, seminárních paperů a přípravou na diskuse. Zde musím upozornit, že ačkoliv knihovny v Leedsu jsou vskutku ohromné (až dva a půl milionu svazků), nemůžete počítat s tím, že vždy seženete potřebnou literaturu. I docela zásadní a ústřední knihy v oboru se vykytují maximálně ve třech až pěti exemplářích, což může být problém, pokud je tato kniha ústřední knihou kurzu o padesáti lidech. Jelikož se bez ní během tohoto kurzu neobejdete, bude od vás očekáváno, že si ji koupíte. Počítejte s tím, že ceny knih se pohybují od 5-25 liber a pokud si literaturu nezajistíte včas, necháte za knihy až liber! Je proto dobré knihy si vypůjčit s předstihem a stále si prodlužovat výpujční lhůtu (ta je buď, 1,3,7, maximálně 14 dnů a dá se prodloužit přes internet), avšak pozor, lhůty jsou krátké penále jsou vysoké. Alternativou je úmyslné vybrání kursů s dostupnou literaturou, jak jsem to udělal já. Naštěstí počítačových clusters je po kampusu jako máku a není problém strávit celé dny na internetu, nebo ťukáním eseje do Wordu. Co se týče esejů, obecně se od studentů neočekává žádná příliš důsledná a hloubková analýza užitých pramenů. Co se naopak očekává jsou vlastní myšlenky studentů, jakkoliv banální a neoriginální většinou mohou být. Proto není třeba v esejích příliš rozebírat argumenty autorit, porovnávat je a citovat z mnoha pramenů. Pro esej o 1000 slovech bude obvykle bohatě stačit jeden primární pramen a jeden sekundární. Tento fakt je poněkud matoucí s ohledem na to, jak přísně je postihován plagiarismus. Ten je definován jako úmyslné, či neúmyslné užívání formulací, vět, myšlenek, či názorů někoho jiného, bez uvedené patřičného odkazu. Neznalost pramenů údajně neomlouvá. Je patrné, že podle téhle definice je každá práce plagiátem, jelikož přijít s nějakou opravdu novou a ne zcela stupidní myšlenkou na téma Anselmův důkaz Boží existence a neužít neúmyslně stejnou myšlenku, která by byla v nějaké z desítek tisíc publikovaných pojednání na toto téma, je zcela nad možnosti studenta prvního ročníku bakalářské teologie. Ani vedoucí kurzu nemají šanci se orientovat ve veškeré literatuře. Tuto strašáckou definici doporučuji zcela ignorovat. Pokud nebudete doslova kopírovat celé odstavce textu z internetu, nebo bezostyšně parafrázovat ústřední myšlenky ze zásadních knih k tématu probraných na kurzu, plagiarismu se nedopustíte. Klidně uvádějte vlastní myšlenky za vlastní a nestarejte se o to, že je pravděpodobně zformulovalo již několik generací lidí před vámi a pokud vám vyskočí na mysli nějaká myšlenka z knihy, kterou jste přečetli před lety k jinému tématu, uveďte ji možná jen s odkazem na autora a nikoliv přesně na dílo, edici a stránku citátu. Neudělejte stejnou chybu jako já při psaní první eseje, kdy jsem v křečovité snaze vyhnout se plagiarismu vystopoval každou myšlenku užitou v eseji až ke svému zdroji a doložil ji odkazem na zcela přesný citát. Bylo mi vyčteno, že nemám vlastní názor. Eseje jsou hodnoceny od 0-90, přičemž minimum pro akceptování eseje je 40 a maximum, které může student dostat je 80. Ze 120 maximálních kreditů (60 ECTS) jsem jich dosáhl 80 z těchto předmětů a s těmito známkami: Semestr I: Introduction to Philosophy of Religion 10 kreditů, 53 bodů Religion in Modern britain 20 kreditů, 64 bodů Theology, Philosophy and Contemporary culture I 20 kreditů, 63 bodů (TPCC I) Semestr II: Key Texts in religion 10 kreditů, 61 bodů Theology, Philosophy and Contemporary culture II 20 kreditů, 75 bodů (TPCC II) V prvním semestru se mi nepodařilo napsat v termínu esej na předmět English Evangelicalism (10 bodů) Ve druhém semestru jsem se rozhodl navštěvovat pouze polovinu přednášek, z důvodu mé soustavné práce na bakalářské práci, jak jsem plánoval v žádosti o přidělení grantu. Výsledkem bylo zvládnutí základní literatury, potřebné k napsání práce, pod supervizí Dr. Stewart, která přednášela i kursy TPCC I,II a která mi laskavě vystavila potvrzení o této mé činnosti. bakbakalářsképráci pro

4 2. Ubytování: (druh, kvalita, způsob zajištění, možnost využít studentské koleje univerzity, případně stravování v menze): Na ubytování je nejlepší začít myslet co nejdříve. Ihned jak obdržíte od Univerzity v Leedsu dopis stvrzující vaše přijetí, přihlaste se do ubytovacího systému, který najdete na stránkách: s použitím čísla, jenž vám dojde spolu s dopisem a vyplňte on-line dotazník k zaslání žádosti o ubytování. Potom vyčkejte, až univerzita vaši žádost zpracuje a zašle vám potvrzení na vaši domácí adresu. To může chvíli trvat, ačkoliv jsem se přihlásil co nejdříve to šlo (musel jsem ještě čekat několik týdnů, než byl systém zpřístupněn), potvrzení mi přišlo domů až dva dny po mém odjezdu. Faktem ale je, že jsem odjížděl už desátého, abych stihl všechny orientační programy. Doporučuji žádat o ubytování ve smaller properties (příjemné rodinné prostředí ve srovnání s tzv. Halls, které připomínají naše koleje, navíc levnější.) poblíž univerzity (sice dražší, ale pohodlnější, bezpečnější a ušetříte na dopravě, která je drahá a neefektivní) a s vlastní stravou (daleko levnější, stravovacích služeb stejně nevyužijete, jelikož jídlo je opravdu špatné). Připravte se však, že v smaller properties nebude žádná výbava, kromě elektroniky. Budete si muset nakoupit vlastní kuchyňské náčiní (příbory, talíře, hrnce, sklenice, hrníčky, pánve, atd.) a dokonce i peřinu s povlečením. V ubytovací kanceláři sice máte možnost objednat si kompletní beding pack a bude vám přičteno 35 liber k první splátce, ve městě se však dá vše koupit již za 20 liber. Po nastěhování do bytu také budete muset ihned vyplnit dotazník a nahlásit škody na zařízení vašeho ubytování. Doporučuji nebrat si servítky a nahlásit na své předchůdce, co se dá. Jinak bude škoda na zařízení přičtena vám a přijdete o zálohu. Pokud přijedete do Anglie dříve kvůli orientačním programům (doporučuji zcela určitě si také zažádejte o uvítací službu Meet & Greet), budete asi muset bydlet chvíli v dočasném ubytování, než se vaše trvalé ubytování zpřístupní. Pravděpodobně budete ubytováni v Charles Morriss hall, přímo v centru kampusu. Za to sice budete muset doplatit 100 liber, výhodou je, že máte o stravu postaráno a jste v centru všeho dění a můžete poznat spoustu lidí. Dalších 100 liber budete muset složit jako zálohu za ubytování. Takže do začátku pobytu v Anglii doporučuji mít alespoň liber k dispozici (nejlépe v hotovosti). Ubytování se dá sehnat už od 1400 liber za rok, ale počítejte s náklady kolem 2000.

5 3. Volný čas: (zabezpečení volného času, účast ve studentských organizacích, služby pro studenty, přístup do knihoven ): Volný čas se dá trávit v Anglii různými způsoby. Angličtí studenti rádi po večerech chodí do klubů a hospod popíjet pivo a dovádět, ale to je zábava poněkud monotónní, finančně náročná a kvůli kvalitě dostupného piva ani příliš uspokojující. Dobré je využít veškerých akcí, které nabízí univerzita. K nim patří různé společnosti a kluby studentské unie (od sportovních, přes kulturní, RPG hry, karetní hry, politické vše na co jen pomyslíte). Studentská unie také pořádá různé programy, výlety a dílny. Určitě se informujte. Další možnost je chodit na setkání, které pořádá místní ekumenické kaplanství, zahraniční kancelář a křesťanské společenství. Výhodou je, že jsou zdarma. V Language center a v knihovně můžete také zdarma sledovat DVD a videokazety všech možných jazyků. Také mezinárodní studenti často organizují neformální akce, které jsou mnohem zajímavější, než akce domácích studentů, kvůli pestrému národnostnímu složení lidí, kteří se objeví. Moje nejdůležitější rada na závěr: Neudělejte stejnou chybu jako já, neškrťte peníze a nevysedávejte jen za učením. Je to jen jednou za život, tak se koukejte podívat po Anglii, poznat zajímavé lidi a něco si užít. I na to dostáváte grant, studovat většinu předmětů můžete dost dobře i v Čechách. Knihovny a clusters viz. kapitola studium.

6 4. Finance: (problémy se založením účtu, orientační ceny ubytování a stravy, doprava a další náklady na studijní potřeby): Finance: Připravte se na to, že Anglie je drahá. Nejvíce peněz dáte asi za ubytování, ale jsou další náklady, které si nemůžete dovolit ignorovat. Zejména cigarety (za krabičku dáte 5 liber) jsou drahé a stejně tak alkohol. Pokud kouříte krabičku denně a nedokážete si svůj den představit bez sklenice piva, Anglie není pro vás. Pokud nemáte zbytečných , pobyt v Anglii si raději dvakrát rozmyslete. Jídlo se dá nejlevněji nakoupit v supermarketu Morrisons, zelenina a čerstvé potraviny na městském tržišti, vybavení domácnosti v řetězci Wilkinsons, drobnosti a hygienické potřeby ve One pound shopu Celkové náklady se pohybují od liber za týden. Jako způsob financování je vhodné mít účet v Čechách a z něho čerpat peníze kreditní kartou. Buďte ovšem opatrní jakou kartu máte. Například s kartami Visa, Matercard, Solo nebudete mít v Anglii potíže. Můžete jimi vybírat peníze z bankomatu a platit kartou v obchodě. Na kartu Maestro sice můžete vybírat peníze z některých bankomatů, ale nemůžete s ní nic platit, což je nevýhodné. Ostatní karty mají omezené použití. Také důrazně doporučuji nastavit si v bance vysoké limity na možnou denní/týdenní platbu. Na kartu maestro můžete vybrat (pokud si dobře pamatuji) až týdně, z toho za den, pokud si nastavíte maximální limity. To by vám mělo stačit na běžné živobytí, v případě větších plateb (za ubytování), však budete potřebovat efektivnější nástroj. Doporučuji zařídit si internetové bankovnictví. S jeho pomocí budete moci zadávat své bance příkazy přes internet s pomocí speciálního klíče na CD (doporučuji si soubory nahrát i na disk počítače, CD jsem ztratil). Zeptejte se na tuto slubu ve své bance. Na Anglické banky se příliš nespoléhejte, protože otevřít účet v jedné ze tří bank, které vedou speciální účty pro studenty (NatWest, Barclays, HSBC) trvá asi čtrnáct dní a další měsíc můžete čekat až vám pošlou kartu. Navíc tyto účty jsou spíše účty spotřebitelské, než spořící a nevyplatí se na ně ukládat. Pokud budete chtít pracovat, počítejte s tím, že sehnat práci není vůbec snadné. Doporučuji obrátit se na nějakou agenturu (GILDS), nebo na Jobcentrum.Univerzitní služba Joblink není příliš užitečná. K tomu aby jste však mohli začít pracovat budete muset: 1) Uvést alespoň dvě pracovní reference. Pokud jste ještě nepracovali, nějaké si vymyslete. 2) Zaregistrovat se jako pracovník z nové země EU (poplatek za registraci je 50 liber, ale pokud nevyděláte více jak 100 liber týdně, je vám vrácen) 3) Udat national insurance number. To vám ale bude přiděleno až během pracovního procesu a proto budete muset udat číslo dočasné. Tím je TNrrmmddM/F (kde TN znamená temporary number, rrmmdd je datum vašeho narození a M nebo F podle toho zda jste muž - ale, či žena female) Moje číslo tudíž bylo TN M Obvykle seženete práci jako uklízeč, nebo jako číšník, barman, či pomocný kuchař. Minimální mzda činí 5 liber na hodinu. Pokud vyděláte méně jak 100 liber týdně nemusíte platit žádné sociální ani zdravotní pojištění. Cestování MHD je taktéž velice drahé (nejvýhodnější měsíční jízdenka přijde na 45 liber), nemluvě o cestování mimo Leeds, ale pokud dostanete ubytování v centru, jak jsem vám doporučil, tento náklad vám odpadne. Musel jsem doplatit asi z úspor, jeliko jsem sehnal pouze poměrně drahé ubytování. Dá se vyjít i z nulou. 5. Uznání zahraničního studia domácí univerzitou: (uveďte prosím, zda-li Vám studium v zahraničí bylo domácí univerzitou uznáno, případně jakým problémům jste musel (a) čelit): Z důvodu specifické náplně mého studijního programu v Čechách a omezené nabídce předmětů na univerzitě v Leedsu (některé avizované kurzy nebyly otevřeny, jiné jsem si nesměl zapsat) mi nebylo a asi nebude uznáno nic. Zažádal jsem však o opakování ročníku, což podmínky studia v mém případě umožňují. Přínosem ze zahraničního studia pro mě a mou univerzitu byla nejen příležitost pracovat soustavně a se supervizí na bakalářské práci, jaký byl původní záměr mého výjezdu, ale i rozšířit si vzdělání o některé předměty, které se u nás nepřednáší (zaměřené na specifická náboženská a teologická témata ve Velké Británii, či vycházející z typicky ostrovních filozofických východisek) a věnovat se osobě filosofa Ludwiga Wittgensteina (TPCC II), ale i seznámit se s jinou kulturou, jiným univerzitním systémem, poznat lidi z jiných zemí a zlepšit si znalost anglického jazyka.

7 6. Rady a tipy pro ostatní studenty: (s jakými problémy jste se setkal při přípravě cesty a během zahraničního studia, informace o nejlepší dopravě na univerzitu apod.): Přijeďte v orientačním týdnu a navštivte všechny orientační programy. Rozhodně zažádejte o službu Meet & Greet. 7. Další komentáře: Příjemné studium.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU Vysoká škola ekonomická v Praze ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU Jméno, příjmení, tituly Adresa Telefon E-mail Pavla Kořínková Domácí univerzita Fakulta Koordinátor Hostitelská instituce Název a postavení

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: MICHAL FLIEGEL Kontaktní e-mail: michal.fliegel@gmail.com, michal.fliegel@seznam.cz Země, město pobytu: Čína, Sečuan, Chengdu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU 1. Osobní údaje Jméno: Martin Šrám (sramm@centrum.cz) Délka pobytu: 5 měsíců (únor červen 2008) Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Jméno studenta E-mail Hostitelská instituce Název instituce: Stát: Pobyt od 30. 08. 2010 do 20. 01. 2011. Doba pobytu je 4,8 měsíce. 1. Základní údaje Studijní jazyk

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008. Jiří Matoušek

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008. Jiří Matoušek PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Obsah. Úvod k druhému vydání. Pár slov na úvod

Obsah. Úvod k druhému vydání. Pár slov na úvod Obsah 1. krok: Co zvážit dostatečně dopředu před plánovaným začátkem studia... 5 Výběr vysoké školy a oboru, možnosti uplatnění... 5 Struktura studia, jakých titulů lze dosáhnout, uznávání titulů... 8

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

ERASMUS IN LEIPZIG - HEFT pro studenty LF UP

ERASMUS IN LEIPZIG - HEFT pro studenty LF UP Medizinische Fakultät ERASMUS IN LEIPZIG - HEFT pro studenty LF UP AKTUALIZOVÁNO 2014 FORSCHEN, LEHREN, HEILEN AUS TRADITION FÜR INNOVATION OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 PROČ?...4 PŘED VÝJEZDEM...5 SYSTÉM VÝUKY...6

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:tereza Filipová Kontaktní e-mail: Terezka@ifeelgood.cz Země, město pobytu: Cuernavaca, Mexiko Datum začátku pobytu: 12.7.2010

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Závěrečná zpráva ze semestrálního studijního pobytu na Háskólinn í Reykjavík podpořeného grantem z programu Finančních mechanismů EHP a Norska.

Závěrečná zpráva ze semestrálního studijního pobytu na Háskólinn í Reykjavík podpořeného grantem z programu Finančních mechanismů EHP a Norska. Závěrečná zpráva ze semestrálního studijního pobytu na Háskólinn í Reykjavík podpořeného grantem z programu Finančních mechanismů EHP a Norska. Tomáš Kubeš xkubt13@vse.cz www.tomaskubes.net vysílající

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:petra KYSELÁ Kontaktní e-mail: kysela.petra@gmail.com Země, město pobytu: Argentina Datum začátku pobytu: 30.6.2012 Datum

Více

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková Práce v zahraničí Tato publikace je součástí třídílné řady brožur o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí. Jedná se o aktualizované druhé vydání zaměřené na možnosti práce v zahraničí. Při tvorbě

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:martin STIBŮREK Kontaktní e-mail: stibm2ax@student.mup.cz, stiburek.martin@gmail.com Země, město pobytu: Wonju, Jižní Korea

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: PETRA RÁŽOVÁ Kontaktní e-mail: p.razova@gmail.com Země, město pobytu: Ekvádor, Quito Datum začátku pobytu: 12.8.2012 Datum

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Kateřina Struhová Kontaktní e-mail: katerina.struhova@seznam.cz Země, město pobytu: Indie, Manipal Datum začátku pobytu:

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney Austrálie studium práce cestování Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.australie-studium.cz Obsah Strana em 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Splňte si sen, odjeďte do Austrálie! 3 Co můžete v Austrálii

Více

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney

Austrálie. www.australie-studium.cz. studium práce cestování. Praha Brno Plzeň Liberec Sydney Austrálie studium práce cestování Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.australie-studium.cz Obsah Strana em 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Splňte si sen, odjeďte do Austrálie! 3 Co můžete v Austrálii

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více