2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky Shrnutí / Klíčová slova... 45

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45"

Transkript

1 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti Klasifikace a institucionalizace sportu Veřejný statek a sport Sport a veřejný sektor v ekonomice Shrnutí / Klíčová slova Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky Shrnutí / Klíčová slova Co je ekonomie sportu a čím se zabývá? Oblasti ekonomické analýzy sportu Problémy stojící před ekonomií sportu Shrnutí / Klíčová slova Sport a kvalita života Výzkumy o postojích obyvatelstva ke sportu Schéma životního stylu a vlivových faktorů Shrnutí / Klíčová slova Sport a právo v ČR Význam práva ve sportu Vznik sportovního občanského sdružení (spolku) v právním a legislativním rámci Organizační formy občanského sdružení Shrnutí / Klíčová slova Poptávka po produktech a službách sportu Shrnutí / Klíčová slova Makroekonomický model sportu Makroekonomické schéma toku statků a finančních toků ve sportu pro ČR Podíl sportu na HNP a spotřebitelských výdajích Sport a zaměstnanost

2 SPORT V EKONOMICE 7.4 Vícezdrojové financování sportu Objektově a subjektově orientované financování sportu a substituční účinek těchto forem financování Shrnutí / Klíčová slova Podíl vlády ČR na financování sportu Typologie dotací Dotace ze státního rozpočtu do sportu Vládní programy finanční pomoci sportu Vývoj dotací z veřejných rozpočtů České republiky do tělovýchovy a sportu po roce Podíl veřejných výdajů na sport ve státech EU Veřejná politika a výdaje na sport Sazka, významný zdroj financování sportu v ČR Podíl vládní dotace na příjmech hlavních zastřešujících občanských sdružení Podíl vládních dotací v příjmech TJ Shrnutí / Klíčová slova Finanční zdroje sportovních klubů Tradiční zdroje financování tělovýchovných, tělocvičných jednot a sportovních klubů v ČR z hlavních činností Zdroje financování z doplňkových činností Speciální aktivity poskytující zdroje pro zabezpečení sportovního procesu Výnosy a náklady v účetnictví občanského sdružení Shrnutí / Klíčová slova Daňové zákony působící na občanská sdružení Daň z příjmů Daň z přidané hodnoty (DPH) Daň darovací Daň z nemovitostí Daň z nemovitosti Shrnutí / Klíčová slova Dobrovolníci ve sportu Shrnutí / Klíčová slova Sponzorství ve sportu Marketingová komunikace Vývoj sportovního sponzorství Typy sponzorství

3 OBSAH 12.4 Sponzorství v našich daňových zákonech Shrnutí / Klíčová slova Pojištění sportovců a sportovních akcí Pojištění v rámci zastřešující sportovní organizace Český svaz tělesné výchovy Česká obec sokolská Pojištění profesionálních sportovců Partners Pojist Sport-servis, s. r. o Pojištění sportovních akcí Shrnutí / Klíčová slova Doping a úloha státu v boji proti dopingu Společenská a materiální podmíněnost dopingu Mezinárodní aspekty antidopingové politiky Národní aspekty antidopingové politiky Shrnutí / Klíčová slova Financování olympijského hnutí Vznik novodobých olympijských her a Mezinárodní olympijský výbor Financování MOV a NOV Finanční zdroje organizačního výboru her Nové zásady financování uplatňované Českým olympijským výborem od roku Shrnutí / Klíčová slova Postavení sportu v Evropské unii Základní instituce a cíle EU EU a sport Tři oblasti sportovní politiky EU Pojem podnik ve sportu Subvence ve sportu Bílá kniha o sportu Shrnutí / Klíčová slova ČÁST II PROFESIONÁLNÍ SPORTOVNÍ KLUB 17 Profesionální klub a jeho cíle Profesionální sportovní klub jako firma Firma v dokonalé konkurenci a její podmínky na trhu

4 SPORT V EKONOMICE Nedokonalá konkurence Druhy nedokonalé konkurence Liga jako kartel Problém monopolů Shrnutí / Klíčová slova Poptávka po sportovních ligách kolektivních her Shrnutí / Klíčová slova Klubové cíle: maximalizace zisku nebo maximalizace užitku Shrnutí / Klíčová slova Ekonomická specifika fungování profesionálních soutěží a klubů Specifika ligy profesionálních klubů Model fungování profesionálního sportovního klubu Model finančních toků profesionálního sportovního klubu Strategie vzájemné podpory Kotace akcií evropských fotbalových klubů Determinační model Vliv sportovních výsledků klubů na cenu jejich akcií Dopad hospodářské recese na sportovní odvětví Tržní hodnota a zisk klubů Příjmy klubů a jejich zdroje Trh hráčů Aktuální problémy a očekávaný vývoj Shrnutí / Klíčová slova Měření výkonnosti v profesionálních sportovních kolektivních hrách Kvalita ligy Ukazatel vyrovnanosti ligy Problém měření výkonnosti sportovních klubů Vítězství jako základní ukazatel Měření soutěžní nerovnováhy Návštěvnost ligových utkání klubu jako měřítko úspěšnosti Shrnutí / Klíčová slova Regulační nástroje severoamerických lig Regulační nástroje Lokalizace umístění klubu Dělení příjmů ze vstupného a za celoplošná vysílací práva

5 OBSAH Draft neboli zpětné pořadí výběru hráčů na trhu Daň z luxusu Platové stropy Shrnutí / Klíčová slova Kolektivní vyjednávání pracovní trh v profesionálních kolektivních sportovních hrách Odborové svazy Kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouva Historie kolektivního vyjednávání v NHL NHLPA The National Hockey League Players Association Kolektivní vyjednávání v NHL Dva základní subjekty NHL a NHLPA Zvláštnost procesu kolektivního vyjednávání v NHL Stávka a výluka v NHL Ekonomické příčiny krize v NHL Vývoj nákladů a příjmů v NHL v posledních 10 letech před výlukou Původní kolektivní smlouva z roku Hlavní příčiny nadměrného růstu hráčských platů Vztah výkonnosti hráčů a jejich platového ohodnocení Trendy ve vývoji hráčských platů Shrnutí / Klíčová slova Ekonomické ocenění kvality hráčů Pracovní trh hráčů Oceňování hráčů Postupy stanovení finanční hodnoty sportovního herního talentu Alternativní přístupy pro měření kvality hráče Optův index Univerzální systém Platy hráčů Shrnutí / Klíčová slova Fanoušci Péče o fanouška Klubová identita Rozsah klubové identity Znak a další části vizuální prezentace

6 SPORT V EKONOMICE 25.3 Stadion Shrnutí / Klíčová slova Situace českých profesionálních sportovních klubů Obecná teoretická východiska modely financování sportovních klubů Česká realita profesionálních klubů Poznatky z finanční analýzy fotbalových a hokejových klubů Shrnutí / Klíčová slova ČÁST III EKONOMIKA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A SPORTOVNÍCH AKCÍ 27 Sportovní a tělovýchovná zařízení historie a normy Stručná rekapitulace výstavby STZ na našem území Urbanistické normy a jejich význam pro výstavbu STZ užívané v minulosti Základy budoucího plánování rozvoje sportovišť Současné modely urbanistických norem v STZ Poptávková orientace kapacitního plánování sportovních zařízení ve městech a obcích (metodika BISp) Poptávkově orientované požadavky na sportovní infrastrukturu základní postup Shrnutí / Klíčová slova Sportovní a tělovýchovné zařízení financování a současný stav Teoretická východiska Finanční náročnost provozu vybraných sportovních zařízení Posouzení ekonomické efektivnosti sportovního zařízení Finanční a ekonomická výnosnost, ztrátovost investice do sportovního zařízení Současný stav v oblasti sportovních zařízení Shrnutí / Klíčová slova Sportovní zařízení pro divácký sport typologie a plánování a projekty v ČR po roce Typologie sportovních zařízení Sportovní zařízení pro profesionální sport příklady o projektech v ČR po roce Arény Stadiony Shrnutí / Klíčová slova

7 OBSAH 30 Marketing a strategie sportovních organizací v ziskovém sektoru Marketingové výzkumy a studie provedené v letech 2005 až Výzkum v oblasti cestovního ruchu Výzkum v oblasti motivace pro sportování Výzkum v oblasti sportovního oblečení Výzkum v oblasti útraty obyvatel ČR na sport Sportovní organizace v ziskovém sektoru a jejich marketingová strategie Členění sportovních organizací v ziskovém sektoru Služby v oblasti sportu na přechodu Nové strategie center Shrnutí / Klíčová slova Management sportovních zařízení v ČR Hodnocení využitelnosti zařízení Management Poslání Provozní struktura Provozní manažer sportovního zařízení Obchodní operace Řízení rizika Bezpečnost Krizové situace Smluvně (externě) zajišťované služby outsourcing Úklid a údržba Reklama Shrnutí / Klíčová slova Volba právní formy u sportovního zařízení v ČR Srovnání obchodní a neziskové organizace Neziskové organizace Shrnutí / Klíčová slova Sportovní akce definice a členění Definice sportovní akce Členění sportovních akcí Hledisko působnosti Hledisko otevřenosti Hledisko formálnosti dělí akce na formální a neformální Hledisko participace

8 SPORT V EKONOMICE Hledisko multioborovosti Hledisko cíle Hledisko prostředí Typologie sportovních akcí v O 2 aréně Shrnutí / Klíčová slova Sportovní akce financování Poznání sportovní akce Vyhledávání a průzkum mezi partnery sportovní akce primární a sekundární výzkum Kontaktování potenciálního partnera: psaní žádosti Navázání spolupráce Servis pro partnery Shrnutí / Klíčová slova Sportovní akce ekonomické a sociální dopady Metoda provedení průzkumu Metoda bez provedení průzkumu Použití multiplikátorů Shrnutí / Klíčová slova Sportovní akce marketing Shrnutí / Klíčová slova Sportovní akce příprava sportovní akce na klíč Plánování sportovních akcí na klíč Shrnutí / Klíčová slova Summary Seznam použitých zkratek Literatura O autorech Rejstřík

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

ods.cz Řešení pro sport a volný čas Teze Občanské demokratické strany k podpoře sportu v České republice

ods.cz Řešení pro sport a volný čas Teze Občanské demokratické strany k podpoře sportu v České republice ods.cz Řešení pro sport a volný čas Teze Občanské demokratické strany k podpoře sportu v České republice Sport je řešení pro tělo i ducha Zdroje: Analýza financování sportu v ČR (MŠMT, ČOV) Koncepce státní

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Veřejný sektor řízení a financování

Veřejný sektor řízení a financování Veřejný sektor řízení a financování JITKA PEKOVÁ JAROSLAV PILNÝ MAREK JETMAR Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejný sektor řízení

Více

PODKLAD PRO VEŘEJNOU ROZPRAVU K NÁVRHU ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU

PODKLAD PRO VEŘEJNOU ROZPRAVU K NÁVRHU ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU PODKLAD PRO VEŘEJNOU ROZPRAVU K NÁVRHU ZÁKONA O PODPOŘE SPORTU Velká tělocvična Tyršova domu, Újezd 450, Praha 1 5. srpna 2014 od 10:00 hodin Pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Sport a právo. Jiří Kubíček

Sport a právo. Jiří Kubíček Sport a právo Jiří Kubíček Obsah 1. Obecná část sportu a práva... 9 1.1. Pojmy, společenské podmínky, funkce a definice... 9 1.2. Institucionální klasifikace sportu a rámec sportu... 18 1.3. Sport jako

Více

KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno ve spolupráci s Českým olympijským výborem a představiteli občanských sdruţení verze 2.20 ke dni

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Obchodní podnikání specializace 30, 31 Cestovní ruch, verze

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmětu Technika služeb je zařazen mezi odborné předměty. Je zaměřený na vývoj, jeho postavení v současném světovém hospodářství, na

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Romana Nývltová, Pavel Marinič prosperita firmy Finanční řízení podniku Moderní metody a trendy aktuální přístupy, metody a instrumenty podnikového

Více