Marketingová komunikace jako nástroj rozvoje kompetencí zaměstnanců podniku. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová komunikace jako nástroj rozvoje kompetencí zaměstnanců podniku. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/03.0024."

Transkript

1 100%...jak na marketing... Marketingová komunikace jako nástroj rozvoje kompetencí zaměstnanců podniku Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/ snadné kroky výuková brožura

2 TESTUJTE SE SAMI! Nemáte žádný čas? Nemáte čas se zajímat o marketing? Vadí Vám dlouhé vysedávání s lektory a časově náročné přesuny do učeben? Pak jste tady správně - vzdělávejte se sami a dle Vašich časových možností. Jsme tu pro Vás online a naučíme Vás rychle a přehledně vše potřebné v marketingu. 2

3 Obsah: POPIS PROJEKTU ÚVOD DO PROBLEMATIKY obory PODNIKÁNÍ kadeřnictví autoškola kovovýroba sportovní potřeby obchod s elektronikou zástupce pojišťovny KONTAKTY 3

4 PROČ NÁŠ PROJEKT? Marketing snadno a rychle - na téma marketingu bylo napsáno mnoho příruček a publikováno velké množství článků. Pro pokročilé uživatele jsou tyto zdroje přínosné, ale pro začátečníka nebo laika prakticky nepoužitelné. Naše aplikace umožňuje pochopit marketing i začátečníkům a drobným podnikatelům. Právě pro ně jsme tento program připravili. 4

5 POPIS PROJEKTU Cíle projektu Hlavním cílem předkládaného projektu je seznámit pracovníky malých a středních podniků (MSP), jakožto účastníky dalšího vzdělávání (ÚDV), s celým spektrem komunikačních a marketingových nástrojů a naučit je používat tak, aby s nimi zasáhli správné segmenty trhu (partnery, zákazníky). To povede ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků i zaměstnanců a k rozšíření jejich kompetencí v oblasti efektivního marketingu. K tomuto cíli dospějeme vytvořením uceleného a snadno pochopitelného výukového systému, který umožní MSP správně investovat do marketingu a reklamy bez zbytečných výdajů a rovněž využívat všechny efektivní nástroje, včetně komunikace jako součásti marketingového mixu. Systém bude složen z výukového programu s on-line přístupem, výukové brožury a modelového příkladu. Výukové části budou děleny na: - úvodní popis vazby marketingu a komunikace na příslušné segmenty trhu - popis jednotlivých komunikačních a marketingových nástrojů - nativní aplikace s modulací volby nástrojů a jejich dopadu pro daný segment - ukázky správně vytvořených komunikačních a marketingových prvků - testovací rozhraní pro možnost vyzkoušení nabytých vědomostí 5

6 Přínos pro cílovou skupinu Projekt seznámí cílovou skupinu se všemi oblastmi marketingových a komunikačních nástrojů. Cílová skupina se naučí díky vytvořeným výukovým materiálům správně vyhodnocovat potřeby svého zaměstnavatele pro zvýšení úspěšnosti nabídky a prodeje výrobků či služeb. Systém naučí cílovou skupinu správně volit druh investice v této oblasti, a tím umožní ekonomicky využívat finanční prostředky a zamezí tak zbytečnému plýtvání bez dopadu na zvýšení úspěšnosti prezentace produktů a služeb. Tím bude zajištěna vyšší konkurenceschopnost a udržitelnost firem a potažmo i pracovních míst. 6

7 POPIS PROJEKTU Zdůvodnění potřebnosti Většina MSP v Ústeckém kraji nemá možnost zřizování nákladných vlastních marketingových oddělení. Pro samotné prosazení firmy a jejích produktů na trhu je ale tato oblast klíčová. V praxi si tedy MSP zpravidla najímají externí poradenské firmy (což je nákladné), nebo řeší tuto oblast sami bez potřebných znalostí (toto je častější případ). Často pak chybují ve svých rozhodnutích a vynakládají finanční prostředky na reklamu a oblast komunikace bez viditelných výsledků. Tyto špatné investice zatěžují rozpočty firem a ohrožují jejich konkurenceschopnost. Jednou z možností řešení uvedeného problému je umožnění účastníkům dalšího vzdělávání (tj. zaměstnancům ve věku 25 až 64 let) navštěvovat vzdělávací kurzy týkající se námi řešené oblasti - marketingové komunikace. Toto další vzdělávání definované cílové skupiny pozitivně ovlivní jejich uplatnitelnost na trhu práce. Oblast marketingové komunikace je příliš široká. Z výsledků námi provedených analýz vyplývá, že žádná instituce neposkytuje obdobnou komplexní a přehlednou výuku v dotčené oblasti. Zároveň je potřeba zdůraznit, že v zahraničí je marketingová komunikace velmi dobře implementována do marketingových mixů podniků a přináší jim nemalá pozitiva. Tento projekt zásadním způsobem zvýší kompetence ÚDV v oblasti marketingové komunikace, což povede ke zlepšení jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce. Pro jejich zaměstnavatele bude přínosem zefektivnění vynakládání fin. prostředků v oblasti marketingu a zvýšení konkurenceschopnosti. 7

8 Zapojení a motivace cílové skupiny Cílová skupina bude do projektu zapojena především do aktivity týkající se pilotního ověření nově vytvořených výstupů projektu a jejich odzkoušením v praxi. Pilotním odzkoušením, identifikací připomínek a jejich následným zapracováním dojde k vytvoření finální verze, kterou mohou používat další osoby z řad cílové skupiny, která je v tomto projektu nadefinována. Velkou motivací pro cílovou skupinu je získání nových poznatků z oblasti marketingu a komunikace, které budou zpracovány do zcela nového nástroje využitelného přímo v praxi. 8

9 POPIS PROJEKTU Popis cílové skupiny Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání ve věku let. Jedná se o zaměstnance MSP s místem podnikání na území Ústeckého kraje. Z výsledků provedeného šetření vyplývá, že MSP ve většině případů nedisponují vlastním marketingovým ani komunikačním oddělením a jejich pracovníci nedisponují kompetencemi v oblasti efektivního marketingu. Pro rozvoj podniku, jeho konkurenceschopnost i dobrou uplatnitelnost pracovníků na trhu práce je nezbytné věnovat oblasti marketingové komunikace zvýšenou pozornost a prostřednictvím dalšího vzdělávání využít v zahraničí hojně využívaný marketingový nástroj - komunikaci. Dle údajů Českého statistického úřadu bylo k na území Ústeckého kraje registrováno ekonomických subjektů, z toho živnostníků a obchodních společností. Z této nadefinované skupiny bude vybráno 20 účastníků dalšího vzdělávání ve věku let, kteří vnímají tuto problematiku jako potřebnou, a na které budou aplikovány klíčové projektové aktivity. S touto CS již byla předjednána spolupráce již v přípravné fázi projektu. 9

10 MARKETINGOVÉ PRVKY CÍLOVÉ SKUPINY MARKETINGOVÉ NÁSTROJE NÁVAZNOST REKLAMY NA MARKETING MARKETING V JEDNOTLIVÝCH OBORECH PODNIKÁNÍ SEZÓNA (ČASOVÁ DISPOZICE) 10

11 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Marketing je v současné situaci na trhu nezbytnou a potřebnou součátí každé podnikatelské aktivity. Pryč jsou ty doby, kdy se prodalo všechno a samo, kdy stačilo rozdat letáčky a klienti se jen hrnuli. S rozvojem podnikání, změnami v konkurenčním prostředí a vývojem životní úrovně jsme svědky masivního nárůstu informačních a reklamních sdělení, téměř na každém kroku. S narůstající mírou reklamy sílícím tlakem na kupující téměř ze všech sdělovacích prostředků se ale tito klienti stávají rezistentní jakémukoliv reklamnímu sdělení. Není se příliš čemu divit, jsou atakováni ze všech směrů velkým množstvím informací, které si ani většina z nich nestačí rozklíčovat a vstřebat z nich nějaké poznatky. S nástupem internetu a elektronických médií navíc dochází k přesunu hlavního těžiště sdělování informací spotřebiteli z tištěných na elektonická média. Tato výrazná změna jednak v rostředí podnikatelském, tak v komunikačním přináší radikální změnu v oblasti reklamy a marketingu. Velké společnosti a nadnárodní řetězce se s touto změnou jsou schopni vyrovnat, ale drobný podnikatel, pracovník marketingu v malé firmě, živnostník nebo řemeslník nemají moc šancí se v problematice otŕientovat. Naráží zejména na nedostatek času, prostředků a neznalost problematiky. Přesto i tito lidé potřebují moderně a účelně marketing k prodeji své práce a výrobků. Řešení nepřináší ani odborné semináře či outsourcingové společnosti, které nikdy nepokryjí přehledně a jednoduše celou problematiku a navíc stojí nemalé prostředky. Tuto mezeru na trhu se vzděláním vyplňujeme naším projektem, který je určen právě těmto lidem, poskytuje jednoduché a přehledné informace a učí je prakticky bez nákladů si promyslet a vyzkoušet plánované záměry. 11

12 ÚVOD DO PROBLEMATIKY CÍLOVÉ SKUPINY jsou skupiny osob se stejným nebo podobným chováním. Chování každé osoby je ovlivňěno původem, místem, vzděláním, zaměstnáním, životní situací, pohlavím, věkem, zájmy a dalšími faktory. Rozdělení všech osob - tedy jejich přiřazení do skupin se společným chováním je řazení do cílových skupin. Pak je tedy velký předpoklad, že všechny osoby v této skupině mají podobné chování a zvyky a jsou tedy vnímaví na stejné druhy oslovení a na obdobné produkty a služby. Z tohoto hlavního rozdělení obyvatelstva z pohledu marketingu pak vychází veškeré marketingové, reklamní a obchodní aktivity. Cílem marketingu (kterému slouží jako prodloužená ruka i reklama atd.) je tedy oslovit cílovou skoupinu s ideálními zájmy a chováním které odpovídají povaze našeho produktu či služby. Pokud uvedeme jednoduchý příklad, tak dětské boty budeme nabízet maminkám na mateřské dovolené a rybářské potřeby zase rybářům, a k tomu musíme vybrat správný způsob pro předání informací o zboží. Vybereme tedy vhodný marketingový nástroj - pro maminku s dětmi nějaký web s obsahem pro ženy nebo dámský magazín a pro rybáře pak inzerát v rybářské ročence nebo banner na webu místního sdružení rybářů (příklady jsou velmi zjednodušeny). Je asi jasné, že kdybychom to udělali opačně, výsledek se nedostaví. Ačkoli je tento jasný příklad téměř dadaisticky jednoduchý - v praxi se stále setkáváme s podobně chybnou záměnou marketingových kanálů a propagaci mimo správnou cílovou skupinu. 12

13 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGOVÉ NÁSTROJE jsou různé komunikační prostředky a obchodní opatření, rozdělená do oblasti dle způsobu přenosu, druhu opatření a času aplikace. Obecně nelze trvale popsat veškeré marketingové nástroje, jejich vývoj a životnost se stále mění, nefunkční zanikají a nové vznikají zejména dle vývoje v technických oborech. Pro náš program jsme vytipovali skupinu aktuálně funkčních marketingových nástrojů: DENNÍ TISK, OUTDOOR, OSTATNÍ PROMOTION, TELE- VIZE, ROZHLAS, INTERNET, OBOROVÉ VELETRHY, PREZEN- TACE PROSTŘEDNICTVÍM HK, DIRECT MAILING, TELEFONNÍ MARKETING. Více o těchto nástrojích se dozvite v jejich popisech. Vlastností každého marketingového nástroje je oslovování cílových skupin s různou úrovní zásahu, tedy s oslovením s menším nebo větším úspěchem dle typu cílové skupiny. Z tohoto poznatku také vychází náš program na výuku. Uživatel si volí různé marketingové nástroje které mají různý dopad na jeho cílové skupiny. Podle druhu nástroje je tedy zasaženo malé nebo větší množství cílové skupiny. Řeší se také množství nasazeného marketingového nástroje - správně zvolený marketingový nástroj zasahuje velké procento cílové skupiny i v malém množství, naopak špatně zvolený nástroj i ve větším množství nezasáhne žádné procento cílové skupiny. Toto používání a výběr nástrojů Vás zde učíme používat. Ideálním řešením je pak dosažení oslovení většiny cílových skupin s minimálním počtem a množstvím marketingových nástrojů. 13

14 ÚVOD DO PROBLEMATIKY NÁVAZNOST REKLAMY NA MARKETING je důležitým faktorem pro zajištění úspěchu v marketingové komunikaci. Je důležité si uvědomit, že v přetlaku reklamních sdělení má šanci uspět pouze jasné a lákavé sdělení - konkrétně tedy přesně popisující záměr kampaně. Musí se také počítat s rezistencí cílových skupin na reklamu nebo standardní sdělení. Co to znamená v praxi? Není důležité mít největší plakát, ale nejlepší slogan na plakátu. Například pokud v malém městě je pneuservis, který pracuje už deset let na stejném místě (a je tedy předpoklad, že o něm všichni okolo vědí) pak jeho reklamní sdělení typu přezouváme pneu, Nádražní 26, Praskolesy je zcela promarněnou investicí. Chceme-li zaujmout, musíme přijít s něčím novým, popagovat novou službu, nové zboží nebo nové ceny. Správné sdělení na přilákání nových klientů by tedy mělo znít Pneu Nankang nově u nás, využijte zaváděcí slevy. Jak je patrno z textu, zaujme spotřebitele tento slogan už dvěma sděleními - jednak láká novou značkou a jednak výhodnou cenou. Cena je samozřejmě pro kupujícího prioritní faktor, je ale dobré si uvědomit, že ne vždy a ne dogmaticky. Dnešní spotřebitel je už zvyklý na slevy a pokud je tato sleva do 20% - téměř jí nepovažuje za slevu. I s přehnaně velkými slevami je problém, pokud spotřebitel vidí slevu 75% tak přestává věřit kvalitě zboží. Správné nastavení marketingového sdělení je právě ten důležitý zlomový kámen, který rozhodne o výsledku kampaně ještě dřív, než je vylepena na billboardech! Většina menších firem a živnostníků ve snaze šetřit prostředky nepracuje s marketingovými odborníky, ale přímo s grafikem nebo reklamní agenturou. 14

15 ÚVOD DO PROBLEMATIKY SEZÓNA (ČASOVÁ DISPOZICE) je také velmi důležitým faktorem který rozhoduje o výsledku marketingové operace. Vždy se musí celý proces dokonale načasovat z dlouhodobého i krátkodobého pohledu. Je potřeba vytipovat kdy se naše cílové skupiny chovají příznivě k našim produktům a službám a je tedy velká pravděpodobnost úspěšného prodeje produktu či služby. Na chování cílových skupin má vliv průběh ročních období (jaro, léto...), situace v počasí (sníh, vysoké teploty...), chod státu (svátky, prázdniny, daně...), životní situace (svátky, narozeniny...) a trendy (móda, nové technologie...). Tyto faktory je potřeba předvídat a počítat s nim ještě před tím než aktuálně nastanou - aby byl prostor je využít pro účely marketingu. 15

16 DOPORUČENÍ Vynaložené prostředky vždy odpovídají možnostem podniku a získanými obraty v rámci kampaně. Zde je obecný trend příliš neriskovat a štřit - metoda za málo peněz hodně muziky. Ne vždy ale tato metoda znamená úspěch, někdy je výhodné si prostředky na kampaň půjčit a zajistit si tak větší dosah a docílit vyšších obratů a zisků. Zde je ale nutné připravit vše profesionálně, aby drobnou chybou ve sloganu nebo ve sdělení kampaně nedošlo k minutí cílové skupiny a propadu prostředků neúčelně do červených čísel. 16

17 ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETING V JEDNOTLIVÝCH OBORECH PODNIKÁNÍ je specifický. Nedá se přímo říci odlišný - základní principy marketingu jsou všude stejné, jen se musí přizpůsobit specifikům cílové skupiny (primární, nejvíce četné cílové skupiny) a specifikům daným oborem. Je samozřejmé, že při nabízení intrnetových produktů, které se dají stahovat, rozesílat a promotovat prakticky po celém světě kam až dosáhne internet, budeme marketing cílit jinak než například u kamenické výroby, kde každý výrobek váží mnoho tun a jeho transport je velmi nákladný a složitý. Na tyto odlišnosti je potřeba se dívat vždy z mnoha úhlů pohledu a pečlivě vše konzultovat s odborníkem v oboru. Rozdílné je také chování cílových skupin v oborech podnikání, konkrétně výrobky pro ženy (kosmetika apod.) budou více promotovány emočně a líbivě a produkty pro muže (i když zůstaneme u kosmetiky) jsou promotovány razantně se zvýrazněním síly a úspěšnosti. Při tvorbě marketingu je potřeba se řídit ideálně marketingovým plánem, který pokud je správně zpracován obsahuje už veškeré informace o prostoru, konkurenci, cílové skupině a možnostech pro daný podnik a službu. Malé podniky, živnostníci a řemeslníci samozřejmě obvykle nemají marketingový plán - nemají na njě prostředky a ani by ho ve většině případů neuměli použít. Pracují ale intuitivně, vychází z dokonalé znalosti místního prostředí a pracují za pomoci tzv. selského rozumu. Nemůžeme říci, že tento postup je špatný. Dokonce v některých případech pracuje velmi efektivně! Co je ale shodné u obou přístupů je fakt, že se o věcech přemýšlí a pečlivě se zvažují veškeré kroky před započetím reklamy a marketingu. Důležitým faktorem určujícím postupy a aktivity v marketingu jsou prostředky určené na tuto činnost. 17

18 4 snadné kroky Celý testovací modul je sdružený do čtyř kroků: krok č. 1/ krok č. 2/ VÝBĚR OBORU A OBLASTI ZACÍLENÍ Vyberte si Váš obor podnikání, nebo obor s podobným typem podnikání a služeb. Následně si vyberte oblast zájmu pro Vaše podnikání - ujasněte si zda chcete podnikat lokálně, oblastně nebo celostátně. Pak přejděte k dalšímu kroku v aplikaci. Pokud víte kdo je Váš klient, vyberte si ho z rejstříku cílových skupin. Pokud nevíte na koho chcete zacílit, zvolte si druhou možnost - vyberte si některý z marketingových nástrojů. Obě cesty ale vedou k jednmu cíli - k výpočtu oslovených klientů Vámi zvolenými prostředky. 18

19 krok č. 3/ krok č. 4/ MIX - PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK PŘEHLED A VÝSLEDKY Právě jste v nejdůležitějším místě marketingového procesu. Zde se volí míra nasazených marketingových nástrojů která ovlivňuje zasažení cílových skupin. Vyzkoušejte si různá nastavení množství marketingových nástrojů a sledujte zasažení cílových skupin. Na závěr si prohlédněte shrnutí Vašeho testu. Jste spokojeni s výsledkem? Pokud to není ještě ono, opakujte si testy. Doporučujeme si pracovně připravit testy i s příbuzných oborů - vždy je z čeho si vzít příklad. Touto aplikací Vám pomáháme při volbě nástrojů v marketingu! 19

20 20 OBOR Č. 1

21 Popis oboru kadeřnictví Obor kadeřnictví jsme jako ukázku vybrali zcela záměrně pro jeho jasná lokální specifika. Ačkoliv si to málokdo uvědomí, bez kadeřnictví se neobejde žádný obyvatel minimálně v civilizovaném světě. Zdánlivě nevýrazný obor tak dostává punc výjimečnosti. Druhý rozměr tohoto oboru je Art funkce v módě a životním stylu. Kadeřníci udávají směr módních trendů a doplňují designéry v oděvním průmyslu. V oboru kadeřnictví platí také zejména lokální principy marketingu, a to i v případě velkých měst nebo kadeřnických řetězců. Průzkumy v tomto oboru prokázaly, že většina populace (myslíme tím muže i ženy) bere svého kadeřníka jako osobní kontakt pro obor a neradi ho mění, pokud k tomu nemají pádný důvod. Jejich osobní kadeřník je také pádným důvodem proč chodí právě do daného kadeřnického salonu. Pokud pak jejich kadeřník přechází jinam, ve většině případů jsou klienti loajální právě více ke kadeřníkovi něž k salónu a odchází s ním. V oboru kadeřnictví probíhají proto marketingové akce trochu odlišněji než u ostatních oborů. Ve většině případů se marketuje za pomoci výrobců kosmetiky a vlasové kosmetiky. Marketingový bonus tedy není přímo na práci samotného kadeřníka, ale spíše na produkty a pomocné prostředky. Významným faktorem pro marketování značky je pak jméno každého kadeřníka nebo salonu, získané vítězstvím v soutěžích a festivalech módy. 21

22 OSLOVENÍ VHODNÉHO KLIENTA KADEŘNICTVÍ? Pokud shrneme důležitá marketingová opatření, musíme začít u samotného designu provozu - tam vše začíná. Před započetím marketingových aktivit tedy musíme revidovat design našeho salonu, design webové prezentace, zřídit si aktuální Facebookový profil, redesignovat vizitku, vytvořit lednoduchý layout do u pro zasílání infomací (nebo si připravit systém newsletteru rozesílaný z databáze), připravit si informační desky k provozovně. Je potřeba si jasně a jednotně stanovit tyto cíle: v jakém dosahu máme možnost získat klienty, jak je budeme kontaktovat a s čím je budeme kontaktovat (jaké akce budeme pro klienty dělat a jak často). Pokud jsme již toto připravili, můžeme započít s pravidelným marketingem. Začneme u sepsání sezónních příležitostí a zmapováním akcí našich dodavatelů z oblasti vlasové kosmetiky a kosmetiky (z nich budou vycházet marketingové akce). Po přípravě a doplnění všech dat si stanovíme vlastní marketingové akce a určíme si k nim časy realizace. Neplatí zde zásada čím více tím lépe - akcí musí být tolik abychom je stihli realizovat a neparalyzovali chod kadeřnictví. Dalším postupem je popis každé akce. Má-li akce někoho přesvědčit, musíme si být jisti sami co a proč komu prodáváme. Každá akce by měla mít jasný název (může být vyjádřen i sloganem), měla by mít jasně specifikovaný čas platnosti (trvalá sleva se časem stává standardem a přestane být vnímána jako sleva). Přesně musí být popsány také hlavní bonusy a výhody pro klienta a vše musí být připraveno v odpovídající grafice dle celkového stylu salonu. Nyní si zvolíme fungující marketingové kanály pro účinný přenos komunikace (obecně se toto někdy nazývá reklamou - nejde ale o přesné označení). Zde je potřeba si uvědomit dvě zásady, a to zda oslovujeme lokálně, nebo ve větší oblasti a jaký marketingový kanál (nebo spíše marketingové kanály) osloví co nejširší cílové skupiny. PŘÍKLAD 1: LOKÁLNÍ KADEŘNICTVÍ NOVINY: Pro sdělení marketingové informace je možné využít inzerce v lokálním tisku. Oslovíte tím lokální cílovou skupinu a náklady na inzerci nejsou vysoké. OUTDOOR: Pro lokální kampaně není nutné využít outdoorové plochy. Využívejte pouze plochy ve výhodných pozicích a za výhodný nájem. OSTATNÍ PROMOTION: Vzhledem k lokálnímu prostředí kampaně je zbytečné využívat rozsáhlejší promotion aktivity. TELEVIZE: Využití televize v lokálních kampaních je zbytečně drahé a nevyvažuje vynaložené prostředky ROZHLAS: Využití rozhlasu v lokálních kampaních je rovněž nákladné a bez rozsáhlejšího dopadu INTERNET: Zde stačí využít elektronickou komunikaci a o akci informovat na svém webu a pozvat příznivce z profilu na Facebooku. Pokud vlastníme databázi klientů, je ideální jim na schválené adresy rozeslat mailovou zprávu s informací o akci. Výhodou publikování formou akce na Facebooku je možnost obousměrné komunikace a sledování 22

23 dopadu přihlášených a nepřihlášených osob. OBOROVÉ VELETRHY: S ohledem na lokální zacílení PREZENTACE PHK: S ohledem na lokální zacílení DIRECT MAILING: S ohledem na lokální zacílení TEL. MARKETING: S ohledem na lokální zacílení PŘÍKLAD 2: KADEŘNICTVÍ S REGIONÁL- NÍM DOSAHEM lokálních televizí je nutné supervizovat kvalitu sdělení a formu sdělení, zejména pochopitelnost spotu a marketingového sdělení. ROZHLAS: Doporučujeme krátké spoty v jedné nebo dvou stanicích se statisticky vysokou poslechovostí v regionu. Doporučujeme korekci kvality spotu a supervizi s ohledem na jasné sdělení reklamy a návaznost na další aktivity v kampani. INTERNET Využijte elektronickou komunikaci a informujte o akci na svém webu. Pozvěte příznivce z profilu na Facebooku. Výhodou publikování formou akce na Facebooku je možnost obousměrné komunikace a sledování dopadu přihlášených a nepřihlášených osob. NOVINY: Doporučujeme využití regionálního tisku a prezentaci kampaně formou PR (Public Relation) prezentace s doplněním klasickými bannery. OUTDOOR: Doporučujeme na vybraných a vhodných místech prezentovat sdělení kampaně. Využívejte ale pouze cenově dostupné plochy s možností krátkodobého nájmu. OSTATNÍ PROMOTION: Doporučujeme na místech s velkou migrací (nádraží, obchodní centra apod.) realizovat s menšími týmy roznos informačních materiálů. TELEVIZE: Doporučujeme pouze v případě regionální a cenově dostupné TV stanice zaměřené na region. Využijte krátká sdělení s opakovaným vysíláním. U OBOROVÉ VELETRHY: S ohledem na regionální zacílení PREZENTACE PHK: S ohledem na regionální zacílení DIRECT MAILING: Využijte pouze pro stávající klienty které máte v databázi určené pro rozesílání Newsletterů TEL. MARKETING: S ohledem na regionální zacílení 23

24 24 OBOR Č. 2

25 Popis oboru AUTOŠKOLA Zástupce nebo majitel autoškoly má specifické nároky na marketingové procesy. Podobně jako v oboru kadeřnictví nebo pojišťovnictví je i zde přímá návaznost na osobu samotného zástupce (majitele nebo učitele). Učitel autoškoly pracuje osobně se svými klienty a řeší jejich problémy i během testovacích jízd. Z marketingového pohledu musí zástupce autoškoly vystupovat sám za sebe a promotovat zejména odborné znalosti v oboru a serióznost a spolehlivost svých služeb. Důležitým faktorem je také tolerance a pochopení situace klientů, kteří mohou být pod psychickým tlakem a chybovat při výuce. Veškeré tyto faktory se velice rychle přenáší mezi cílovou skupinu a je tedy důležité si tyto parametry chování vyučujících hlídat aby nedošlo k poškození jména firmy. Celkový dojem z vizuálního stylu autoškoly musí být vlídný a přívětivý, výrazný a se zaměřením na mladé cílové skupiny. Tomu musí odpovídat i zpracování marketingových akcí - ty musí mít vstřícné a jasné sdělení nejlépe pomocí krátkého sloganu a podepřené moderní grafikou. Je vhodné marketovat také formou soutěže o výhru (například zájezdu, tabletu nebo telefonu) zdarma. Je také vhodné rozdávat klientům dárkové samolepky nebo předměty s kontaktem na autoškolu a bonusem pro kamaráda/kamarádku. 25

26 JAK OSLOVIT KLIENTY AUTOŠKOLY? Tento obor má silnou cílovou skupinu (dle našeho schematu cílových skupin: ženy a muži Většina respondentů z provedených průzkumů potvrdila, že převážná část klientů řešící řidičské oprávnění navštěvuje nějakou školu nebo odborné učiliště. Zastoupení ostatních cílových skupin je také patrné, ale početně není příliš velké. Obvykle se jedná o osoby středního a staršího věku s převážným zastoupením ženami. Struktuře cílových skupin budou přizpůsobeny i marketingové aktivity. Základem bude firemní komunikace ve výrazném provedení. Konkrétně bychom doporučili označit pracovní vozidla, zřídit kvalitní webové stránky, vizitky a komunikační samolepky. Velice důležitý je také kvalitní firemní profil na Facebooku, který je potřeba aktivně využívat a aktualizovat. Doporučujeme s tímto profilem aktivně pracovat i obsahově a komunikovat tři druhy témat: prvním okruhem by měla být samotná činnost autoškoly (termíny kurzů, kontakty, nástupní místa apod.), druhý okruh by měl obsahovat praktické informace a rady v oblasti automobilismu (výbava vozu, co mít s sebou při cestách do hor, letní výbava na dovolenou apod.) a třetí okruh má komunikovat vybrané krizové otázky z testů a správné odpovědi na tyto otázky. Dalším důležitým marketingovým nástrojem je Outdoor. Vzhledem k tomu, že podnikání v tomto oboru je lokální a závisí na ideání dojezdové vzdálenosti vozidel, rekrutuje se většina klintely z lokálního prostředí, případně z regionálního prostředí. Je tedy vhodné umístit venkovní vizuály na vhodných místech jako jsou střední školy, nárdaží a zastávky s migrací studentů apod. Pokud se budeme věnovat marketingu jako takovému, lze cílit třemi způsoby: snížením ceny služby, časovou výhodností služby a případně i dárkem nebo bonusem ke službě. Tyto tři typy marketingových aktivit lze šířit širokým spektrem marketingových nástrojů. Níže jsme provedli vyhodnocení použitelnosti u jednotlivých nástrojů. V oboru Autoškola se budeme opět zabývat jen lokálně a regionálně - celorepublikový projekt typu Franchisingu není zatím v rámci ČR znám. Na marketing autoškol má vliv také sezóna a je dobré s tímto faktorem počítat. Výkyvy v sezóně lze eliminovat předprodejem formou dárkového poukazu! PŘÍKLAD 1: LOKÁLNÍ AUTOŠKOLA NOVINY: Pro sdělení marketingové informace je možné využít inzerce v lokálním tisku. Oslovíte tím lokální cílovou skupinu a náklady na inzerci nejsou vysoké. Využijte v rámci možností také informace ve školních novinách a informačních ročenkách škol. OUTDOOR: Pro lokální kampaně je dobré využít outdoorové plochy. Využívejte pouze plochy ve výhodných pozicích a za výhodný nájem (například u škol a nádraží). OSTATNÍ PROMOTION: Vzhledem k lokálnímu prostředí kampaně je zbytečné využívat rozsáhlejší promotion aktivity. TELEVIZE: Využití televize v lokálních kampaních je zbytečně drahé a nevyvažuje vynaložené prostředky ROZHLAS: Využití rozhlasu v lokálních kampaních je vhodné pokud komunikujete výrazný marketingový projekt a je reálné získat velké množství nových klientů, nezapomeňte na přehlednost sdělení a kontaktu ve spotu. INTERNET: Doporučujeme využít elektronickou komunikaci a o marketingových akcích informovat na svém webu. Pokud vlastníme 26

27 databázi klientů, je ideální jim na schválené adresy rozeslat mailovou zprávu s informací o akcích. Doporučujeme si vytvořit kvalitní a rozsáhlý Facebookový profil a často ho aktualizovat. Výhodou publikování formou akce na Facebooku je možnost obousměrné komunikace a sledování dopadu přihlášených a nepřihlášených osob. OBOROVÉ VELETRHY: S ohledem na lokální zacílení PREZENTACE PHK: S ohledem na lokální zacílení DIRECT MAILING: S ohledem na lokální zacílení TEL. MARKETING: S ohledem na lokální zacílení kampaních je vhodné pouze pokud máte výrazně výhodný produkt v akci a je reálný předpoklad získání většího počtu klientů. ROZHLAS: Využití rozhlasu v lokálních kampaních je vhodné pokud komunikujete výrazný marketingový projekt a je reálné získat velké množství nových klientů, nezapomeňte na přehlednost sdělení a kontaktu ve spotu. INTERNET: Doporučujeme využít elektronickou komunikaci a o marketingových akcích informovat na svém webu. Pokud vlastníme databázi klientů, je ideální jim na schválené adresy rozeslat mailovou zprávu s informací o akcích. Doporučujeme si vytvořit kvalitní a rozsáhlý Facebookový profil a často ho aktualizovat. Výhodou publikování formou akce na Facebooku je možnost obousměrné komunikace a sledování dopadu přihlášených a nepřihlášených osob. PŘÍKLAD 2: AUTOŠKOLA S REGIONÁLNÍM DOSAHEM OBOROVÉ VELETRHY: S ohledem na lokální zacílení NOVINY: Pro sdělení marketingové informace je možné využít inzerce v lokálním tisku. Oslovíte tím lokální cílovou skupinu a náklady na inzerci nejsou vysoké. Využijte v rámci možností také informace ve školních novinách a informačních ročenkách škol. OUTDOOR: Pro lokální kampaně je dobré využít outdoorové plochy. Využívejte pouze plochy ve výhodných pozicích a za výhodný nájem (například u škol a nádraží). OSTATNÍ PROMOTION: Vzhledem k lokálnímu prostředí kampaně je zbytečné využívat rozsáhlejší promotion aktivity. TELEVIZE: Využití televize v regionálních PREZENTACE PHK: S ohledem na lokální zacílení DIRECT MAILING: Tento druh komunikace je vhodný formou oslovení škol a učilišť s nabídkou výhodných kurzů pro jejich studenty. TEL. MARKETING: S ohledem na lokální zacílení 27

28 28 OBOR Č. 3

29 Popis oboru KOVOVÝROBA V oboru kovovýroby existuje mnoho typů provozů. Kovovýrobu lze provozovat lokálně jako malý dodaval pro lokální trh, případně se regionáně realizovat se středním provozem, nebo i vyrábět ve velkém objemu a výrobky marketovat celostátně. Provozy kovovýroby jsou zaměřeny na strojní výrobu (součástky do technologií a strojních celků), stavebnictví (kovové součásti staveb, skelety a podpůrné konstrukce), automotiv (díly do aut a dopravních prostředků) a speciální (odborná výroba dílů na zakázku ve speciálních sériích). Marketing v oboru kovovýroby je také na velice odlišném stupni vývoje a probíhající procesy v marketingu jsou velmi odlišné. Dá se říci, že malé výroby a speciální výrobní dílny téměř nepotřebují marketovat své služby a výrobky (tedy jde o obecný názor veřejnosti). My o tomto názoru máme jiné mínění a provedem rešerší marketingových nástrojů i v této lokální sekci. Větší kovovýroby a strojní podniky které již mají vyvinutější systém v obchodu a službách a jsou schopny generovat větší množství a sortiment výrobků se již ale bez marketingové podpory neobejdou. U celostátně nebo i mezinárodně působících firem je marketing již nutností, která rozhoduje o jejich uplatnění na trhu v oboru kovovýroby. Dle našich rešerší není kvalita marketingu a firemní kultura v oblasti kovovýroby nijak vysoká. Ve srovnání s jinými obory je téměř podprůměrná a nedosahuje na marketingy v oblasti spotřebního zboží nebo potravin. Do jisté míry je to způsobeno situací, kdy výroba kvalitního a parametry daného výrobku rozhoduje o úspěchu firmy - dá se tedy měřit a nemusí se proto odběratel tolik spoléhat na celkový Image a prezentaci společnosti. I zde ale nadcházejí lepší časy a s prodlužující se krizí v průmyslu jsou podniky nuceny revidovat své léty zaběhlé systémy obchodu do pružných marketingových textů. 29

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Segmenty zákazníků Status 2012

Segmenty zákazníků Status 2012 Marketing v praxi Kdo je váš zákazník? Zamyslete se nad tím, kdo je váš zákazník? Jaké chcete mít zákazníky? Kterou skupinu zákazníků můžete lehce a s rozumnými náklady získat? Jakým způsobem můžete konkrétní

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Petr Kasa Předseda představenstva Pilulka Lékárny, a.s. Předseda představenstva CoPharm, a.s. Jednatel Top Farma s.r.o. 1 Agenda Online nejsou jen e-shopy

Více

Sklik Retargeting pro Invia.cz Marketing Monday, 19. 5. 2014. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Sklik Retargeting pro Invia.cz Marketing Monday, 19. 5. 2014. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Sklik Retargeting pro Invia.cz Marketing Monday, 19. 5. 2014 Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dnes dozvíte Co je retargeting a k čemu je dobrý Případová studie Invia.cz Co plánujeme

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl

Jak efektivně komunikovat s médii. pondělí 20. října 2014. Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii pondělí 20. října 2014 Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Milan Pilař Ondřej Rázl Jak efektivně komunikovat s médii Jak dostat do tisku, co chcete

Více

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM

Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů. Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů. Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Sampling produktů a testerů do balíků e-shopů Vložení reklamního banneru do newsletterů e-shopů Pronájem databází poštovních adres e-shopů pro DM Vklady do balíků vhodné pro výrobce a distributory FMCG,

Více

Jak úspěšně vstoupit na online trh

Jak úspěšně vstoupit na online trh Jak úspěšně vstoupit na online trh Ondřej Klega ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce:

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Reklamní pozice na www.internationalartgallery.org a www.poradanivystav.cz Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Průměrně každý návštěvník na stránkách stráví cca

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

Prezentace společnosti M-Age

Prezentace společnosti M-Age Prezentace společnosti M-Age O společnosti Jsme marketér s prokazatelnými zkušenostmi s vývojem funkčních konceptů pro velké a střední společnosti i firmy lokálního charakteru. Na straně agentur i zadavatelů

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY

Adison vzdělávací projekt. představení projektu PR WORKSHOPY Adison vzdělávacíprojekt představeníprojektu PRWORKSHOPY předávánípraktickýchzkušenostístudentům sezájmemopublicrelationsamarketingové komunikace OBSAHDOKUMENTU OBSAH DOKUMENTU...2 1. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Role B2B tisku v marketingové komunikaci

Role B2B tisku v marketingové komunikaci Role B2B tisku v marketingové komunikaci V Ý Z K U M P R O S E K C I Č A S O P I S Ů U N I E V Y D AVAT E L Ů Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo vyplnit informační mezeru týkající se role tisku v oblasti

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Přijďte si užít jednodušší nákupy

Přijďte si užít jednodušší nákupy Přijďte si užít jednodušší nákupy Bonusová knížka Vám přináší řadu výhod, slev, akčních nabídek a dárků. Navíc v den otevření 20. 11. dárek pro prvních 5 000 návštěvníků zdarma. Otevíráme 20. 11. v 10:00

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2013 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE Centrum vzdělávání všem zahájilo svoji činnost v březnu jako instituce pro informační a poradenské služby v oblasti vzdělávání dospělých s

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Trendy obchodu s oděvy v zahraničí

Trendy obchodu s oděvy v zahraničí Trendy obchodu s oděvy v zahraničí Vliv obchodních řetězců Outsourcingová výroba Globalizace PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA Invia.cz je přední český zprostředkovatel zájezdů. Neustále hledá další cesty jak oslovit nové zákazníky i jak proměnit více návštěvníků svého webu v zákazníky. V prosinci roku 2013

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0040 VÝUKOVÁ BROŽURA

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0040 VÝUKOVÁ BROŽURA Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0040 VÝUKOVÁ BROŽURA PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? POTŘEBUJE OBOR AUTOMOTIVE A KOVOVÝROBA KE SVÉ PROSPE- RITĚ MARKETING A VNĚJŠÍ KOMUNIKACI? TO JE NYNÍ AKTUÁLNÍ TÉMA, NA

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu Segmentace, typologie 1 Přehled lekce Proč Metodologie Jednotlivé nástroje, ukázky 2 Proč segmentaci? Na dnešních trzích jsou dva protikladné trendy: 1) Trhy se stávají masovými a globálními => unifikace

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více