Akční plán AP4 : Zefektivnění marketingové činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán AP4 : Zefektivnění marketingové činnosti"

Transkript

1 Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP4 : Zefektivnění marketingové činnosti VIZE: Profesionální mediální komunikace Verze II Srpen 2008 Simona Žirovnická Martin Jirovský Lubomír Šrámek Zdenka Cajthamlová

2 Úvodem : Marketing je hlavním prostředkem komunikace se zákazníky. Veškerá agenda kterou Bytes a město vykonávají, může být znehodnocena nedostatečně jasnými a transparentními procesy sdělení a požadavky zpětné vazby. Klíčové je úzké sepjetí k zákazníkovi, kterému je třeba se často podbízet (s ohledem na postupné dorovnávání výše nájemného a zvyšující se konkurencí v bytovém segmentu). Forma mediálních kanálů musí být různorodá, s ohledem na diverzifikaci zákaznické klientely, která je nevíc velmi početná. Za základní cíle společnosti považujeme: BYTES musí mít zájem vytvářet o sobě pozitivní mínění důvěryhodnost v očích veřejnosti získání podpory nájemníků a veřejnosti pozitivní mediální obraz aktivní komunikaci je zapotřebí vést jak uvnitř instituce, tak i navenek každý zaměstnanec je jejím reprezentantem Tyto cíle by neměly být opomenuty při tvorbě kodexu firmy. Opatření 4.1 Webový portál společnosti Požadavek : Nové internetové stránky společnosti Forma provedení: Internetové stránky budou plnit čím dál větší roli co do možnosti oslovení jednotlivých zákazníků. Pro firmu Bytes to znamená, že čím větší bude přístup na internetových stránkách využíván, tím menší může být administrativní zátěž jednotlivých pracovníků organizace (snížení požadavků na osobní kontakty). Je zřejmé, že internetový portál bude zpracován v dynamické formě, s možností přístupů různé skupiny obyvatel. Internetové stránky budou obsahovat položky : Základní řady: Vize a poslání společnosti Zde by měly být otisknuty strategické cíle, informace o měření kvality, reportů zodpovědnosti Naši lidé Personální profil, zodpovědnost v řízení, fotografie při práci, se kterou nakládají

3 Kde nás najdete Objekty, ve kterých sídlíme, provozovny Vlastníci bytových jednotek / Žádosti, problémy a stížnosti Rozlišovat mezi požadavkem chci se stát klientem, žádám o rutinní požadavek záležitosti, řeším problém se kterým potřebuji celkem rychle pomoci Nájemníci městských bytových jednotek / Žádosti, problémy a stížnosti Rozlišovat mezi požadavky rutinními, řešením problému, chci se stát nájemníkem bytu, nájemními smlouvami obecně (zde by měl být zprostředkovaný přenos ke správě majetku města- nicméně v rámci jednoho portálu a stížnosti Investiční záměry Generální plán investic Pasport spravovaného majetku (bude vyhotoven samostatně- viz AP1) Databáze, nejlépe formou excelových tabulek s označením budov, jejich technického stavu, plánu oprav a investic pro příslušný pasportizovaný objekt. Takovou pasportizaci svého času prováděla řada města i v elektronické podobě podle jasně stanovených indikátorů a klíčů a není problém se k ní dostat. Tato databáze bude samostatně začleněna do portálu, poté co bude vyhotovena Akutní selhání- Hot- line linka Opravdu pouze pro havárie a urgentní stavy Kalkulačka nájemného (orientační) Orientační propočet výše nájemného dle podlahové plochy, úprav v domě a kategorie bytu. Doplnění kontaktní osoby pro další sdělení informací Vaše názory, diskuse, nejčastěji kladené otázky FAQ Zde by mělo být diskusní fórum, možnosti doplňování, co dělat když.. Tématické řady odlišit barevně, predigovat ve stránkách budoucí vizuální styl, který se odrazí v grafice používaných materiálů, tiskopisů, automobilů, apod. Vizuální styl společnosti bude vycházet z prvotního grafického návrhu internetových stránek. Manuál pro dlužníky Doporučení a co dělat když existuje problém s placením nájemného.

4 Konec roku 2008 Martin Jirovský, Simona Žirovnická, Zdenka Cajthamlová Plně dynamický portál webových stránek Opatření 4.2 Grafický manuál firmy Požadavek : Grafický manuál firmy Forma provedení: Grafickým manuálem bude firma sdělovat své poslání. Grafický manuál firmy by měl odrážet požadavky kodexu. V grafickém manuálu budou obsaženy požadavky na formu a vizuální styl všech prostředků sdělení. V zásadě lze hovořit o těchto atributech, které se stanou předmětem zpracování: - tiskopisy, formuláře, informační materiály, nástěnky, vložené listy Novin Táborské radnice, dotazníky. Pro všechny uvedené lze požadovat projevy vlídnosti, decentního vtipu, jasné formy a obsahu, stručnosti - vizuální styl používaného vozového parku, provozovaných objektů - vizuální styl internetových stránek (samostatný úkol, který by měl být koordinován) Drtivá většina sdělení bude tištěná, digitální podoba formulářů, tiskopisů, apod. hraje však svoji roli také pro internetový portál (zde je nutná koordinace). Je nutné vydefinovat obsah všech dokumentů s aspekty, jaké mají sdělovat klientovi poslání, udělat revizi jejich textové interpretace směrem k přehlednosti a vlídnosti a následně pak formulovat zadání pro výběrové řízení na zhotovitele grafického manuálu. Ten by však měl zřejmě úzce spolupracovat s mediálními poradci a psychology. Do půl roku od zhotovení kodexu firmy ( 2009)

5 Martin Jirovský, Simona Žirovnická Grafický manuál v tištěné podobě, jednotlivé tištěné (digitální) dokumenty sdělení, formulářů, žádostí, pozvánek, apod. Opatření 4.3 Tištěné prostředky Požadavek a Forma provedení : Noviny táborské radnice Měsíčník s nákladem cca výtisků, jehož prostřednictvím je možno předávat velké množství informací. Rozšířit prostor věnovaný všem společnostem města ve frekvenci prezentace minimálně 2x ročně. Letáky Vkládané do NTR a nebo vlastní letáky distribuované zvlášť do schránek občanům. Letáky budou adekvátním doplněním jiných mediálních kanálů, pravidelně se jimi budou zveřejňovat pozvánky na schůze, besedy, důležitá oznámení. Tuto záležitost bude mít v kompetenci Plakátovací plochy. Pravidelně se budou využívat k prezentaci Zapracuje se do vnitřních pokynů a dle jednotného vizuálního stylu se využije forma (do 3 měsíců od aplikace jednotného vizuálního stylu) Jednatel společnosti, Lubomír Šrámek Vložené přílohy formátu A4(A5, A3) a plakáty s letáky od formátů A5-A1

6 Jubilejní publikace Výroční zprávě je potřeba věnovat obzvláštní pozornost. Je to reprezentační tiskovina. Dále by zde měly být obsaženy také k dispozici s telefonní čísla, jména a možnosti společnosti. Publikace by obsahovala také fotografie managementu společnosti a osob se kterými občan přichází nejvíc do kontaktu. Zapracuje se do vnitřních pokynů a dle jednotného vizuálního stylu se využije forma (do 3 měsíců od aplikace jednotného vizuálního stylu) Jednatel společnosti, Simona Žirovnická Barevná brožura formátu A5 v reprezentativnějším provedení Tématické fotografické kalendáře Prezentují společnost u obchodních partnerů. Inzerce v tisku Další prezentací informací, které je možno sdělit zákazníkům. Například přání hezkého nového roku, apod. Zapracuje se do vnitřních pokynů a dle jednotného vizuálního stylu se využije forma (do 3 měsíců od aplikace jednotného vizuálního stylu) Jednatel společnosti Individuálně provedený formát kalendáře s tématikou

7 Inzertní šotky s logem společnosti Informační vývěsky a tabule Pro každou provozovnu a bytové domy ve správě je třeba revidovat provedení těchto prezentačních tabulí Schránky na připomínky Na budově provozoven nebo poblíž vývěsek osadit i schránky na připomínky. Speciální poděkování Například při vzniku SVJ, odchodu k jinému klientovi za dosavadní spolupráci, při mimořádné události, apod. Zapracuje se do vnitřních pokynů a dle jednotného vizuálního stylu se využije forma (do 3 měsíců od aplikace jednotného vizuálního stylu) Jednatel společnosti, Simona Žirovnická Tabule, nástěnky, blankety blahopřání Prezentační tabule investičních akcí a oprav Pokud společnost opravuje a investuje, doporučujeme na daném domě osadit tabule s nápisem tuto akci financuje společnost BYTES a s uvedením důležitých dat o akci. Zde by také mělo být doplněno, že společnost se omlouvá za dočasné potíže, vzniklé opravou (výstavbou) a telefonní čísla na HOT linku a další zodpovědné osoby. Zapracuje se do vnitřních pokynů a dle jednotného vizuálního stylu se využije forma (do 3 měsíců od aplikace jednotného vizuálního stylu) Jednatel společnosti Cedule formátů A2-A0 (2xA0)

8 Kniha stížností Digitálně i písemně spravovaná databáze s jasnými pokyny jak vyřídit stížnost, na které podněty reagovat na které nikoliv, apod. Zapracuje se do vnitřních pokynů, elektronické databáze, do 1Q Jednatel společnosti Tištěná a elektronická kniha stížností Opatření 4.4 Televizní mediální kanál Požadavek : Televizní kabelový kanál Forma provedení: Jedná se o požadavek na využití kabelových rozvodů zejména sídlištních bytů. Je možné využívat nejen formy teletextu (s podobným způsobem prezentace jako na internetu), případně přímo živé televizní spoty. Ať se jedná o různé instruktáže, rady co dělat když, apod.

9 Poté, co budou vyhotoveny grafický manuál a internetové stránky, je zapotřebí vyhodnotit jaké výstupy je možné využít pro televizní kanál. Následovat by mělo výběrové řízení na zhotovitele a zejména trvalého provozovatele tohoto média. Do konce roku 2010 Martin Jirovský, Simona Žirovnická Grafický manuál v tištěné podobě, jednotlivé tištěné (digitální) dokumenty sdělení, formulářů, žádostí, pozvánek, apod. Opatření 4.5 Práce s masmedii- zesilovači zpráv Spolupráce s masmédii probíhá několika formami.je velmi důležitá pro obraz společnosti v očích zákazníků, k získávání, obnovování a posilování image a k informování Je nutno ze zástupci médií udržovat hlavně férové vztahy.ty umožňují včas reagovat na krizové situace tím, že dostaneme včas informaci o problémech.spolupráci s médii je možno rozdělit asi takto: Požadavek : Tiskové konference Forma provedení:

10 Tiskové konference jsou důležitým styčným bodem.zatím nefungují pravidelné tiskové konference společnosti, ale spíše jen tiskovky k určitým tématickým záležitostem. Tiskovky by měly být pořádány vždy k významným, nebo mimořádným změnám ve společnosti..tato forma spolupráce je určitě velice vhodná a umožňuje osobní kontakt s novináři jak píšícími tak s ostatními. Je potřeba se však dobře připravit a reagovat na otázky, které jsou někdy cíleně problémové a nečekané. Tiskové zprávy Tiskové zprávy jsou dalším důležitým prvkem prezentace. Je potřeba aktivně předávat informace o různých věcech, potřebě sdělit důležitou událost občanům a nebo také jako reakci na kritiku či krizovou událost. Tyto zprávy budou posílány pravidelným reportingem. Tištěná média Tištěná média - noviny, časopisy, knihy, letáky, atd. Velmi vhodná je spolupráce s prestižními časopisy v oblasti tepla a bydlení. Společnost alespoň jednou za rok bude publikovat novinku, inovací a zajímavost v oblasti bydlení v některém celostátně vydávaném časopise o bydlení. Do konce roku 2008 Jednatel, Simona Žirovnická, Lubomír Šrámek Pozvánky, elektronické zprávy- sdělení informace Opatření 4.6 Osobní komunikace Tímto pojmem je myšlen osobní kontakt mezi představiteli společnosti a médii a to například formou rozhovoru na mikrofon pro novináře, rozhovoru s občany, vystoupení na besedách, poradách apod. Můžeme se všemožně snažit zajistit dobrý obraz společnosti u zákazníků ale nesmírně důležité je zajistit vlastní firemní kulturu, protože každý den přichází velké množství občanů a rovněž zaměstnanci se pohybují mezi obyvateli města.veškerá dlouhodobá snaha může být zničena nevhodným chováním nejposlednějšího referenta a technika. Tyto požadavky je nutné zakotvit v kodexu společnosti, který je samostatným opatřením AP. Požadavek : Stav budov,prostředí, čistota a vzhled objektů i kanceláří

11 Při vstupu do provozoven, budov nebo do bytových domů již dělají velký dojem o společnosti.je nutno udržovat budovy jak z vnějšku tak zevnitř na patřičné úrovni, dbát na úroveň doplňků a architektonických prvků. Hodně dělá i kultura sezení při čekání na vyřízení záležitostí. K těmto požadavkům bude nutné povolat architekta, který doporučí změny na pracovištích. Veškeré investice do vnitřního zařízení pak budou podléhat dozoru a návrhu specialisty, s patřičným důrazem na přístup k zákazníkovi. Způsob přijetí zákazníků Je velmi důležitý a vypovídá o firemní kultuře. Již první setkání s pracovníkem dělá mnoho. Bude nutné provést periodická školení v oblasti psychologie a jednání s klienty, kteří jsou někdy velmi specifičtí. Telefonování je rovněž prvním kontaktem se zákazníkem a může vytvořit buď příznivý nebo nepříznivý dojem. Bude nutné provést periodická školení v oblasti psychologie a jednání s klienty, kteří jsou někdy velmi specifičtí. Souvisí rovněž s požadavky kodexu, který je záležitostí samostatného AP. Oblečení Úroveň oblečení u manuálně i administrativně pracujících zaměstnanců musí odrážet profesionalitu a vztah k zákazníkovi. Zde bude vhodné kontaktovat profesionální firmu a požadovat doplnění specifických informací, které by měly oblek (uniforma) obsahovat. Do konce roku 2010 Jednatel, Lubomír Šrámek Kvalitní zámezí pracovišť, příjemné chování zaměstnanců, profesionální pracovní oblečení

12

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komunikace v projektovém týmu Communication within the project team Hana Preslová Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo Autorka: Mgr. Hana Bílková Znojmo, prosinec 2010 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou

Více

Jak na média Mgr. Jan Pospíšil

Jak na média Mgr. Jan Pospíšil Obsah Jak na média Mgr. Jan Pospíšil 3 O autorovi Mgr. Jan Pospíšil Vystudoval na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obor Marketingové a sociální komunikace se zaměřením

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Bakalářská práce. Využití komunikačního mixu stavební firmou. Lenka Barešová

Bakalářská práce. Využití komunikačního mixu stavební firmou. Lenka Barešová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Využití komunikačního mixu stavební firmou Usage of communicative combination by building company Lenka Barešová Cheb 2012 Poděkování

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer METODICKÁ PŘÍRUČKA Školní web rozv vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák

Vnitřní komunikace ve firmě. Marcel Horák Vnitřní komunikace ve firmě Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. VYMEZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.1 DEFINOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 4 1.2 CHARAKTERISTIKA VNITŘNÍ KOMUNIKACE... 5 1.3 PRACOVNÍCI

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost.

Reklama zaměřená na produkt propaguje konkrétní nabídku, činnost. STRATEGIE 5M Reklama je neosobní placená forma marketingové komunikace. Neziskové organizace mají možnost využít mediální sponzoring a publicitu, šíření informací prostřednictvím médií, aniž by za to musely

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Vstupní analýza a průzkum spokojenosti

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová

Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Helena Žvátorová Analýza podpory prodeje vybraných produktů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Helena Žvátorová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem podpory prodeje. Cílem

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více