Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce )"

Transkript

1 Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) 1. Úvodní ustanovení Tato Pravidla a podmínky akce Gongy ( dále jen Podmínky akce ) upravují pravidla a podmínky marketingové akce Gong (dále jen Akce ). Pořadatelem a provozovatelem Akce je společnost ENDL + K a.s., se sídlem Riegrova 390/25, Olomouc, část město, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2683 (dále jen Společnost ). Tyto Podmínky akce doplňují ustanovení Všeobecných podmínek Klubu go4games (dále jen Všeobecné podmínky, Klub ). Akce je zaměřena na podporu vztahů se zákazníky Společnosti. 2. Akce 2.1 Místo konání Akce Akce probíhá na vybraných Provozovnách a Smluvních provozovnách ve smyslu Všeobecných podmínek. 2.2 Účastník akce Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která je členem Klubu go4games (dále jen Člen ) ve smyslu Všeobecných podmínek, a rozhodne se používat Klubovou kartu go4games (dále jen Karta ), jejíž je Držitelem ve smyslu Všeobecných podmínek, způsobem popsaným v těchto Podmínkách akce (dále jen Účastník akce ). Osoba, která výše uvedené podmínky nesplňuje, nemůže být Účastníkem akce. Společnost si vyhrazuje právo zakázat účast na Akci kterémukoliv Členu bez udání důvodu. Účastník akce může používat neomezený počet Karet, jichž je Držitelem ve smyslu Všeobecných podmínek. Účast na Akci je dobrovolná a bezplatná. Použitím Karty způsobem popsaným v těchto Podmínkách akce vyjadřuje Účastník akce svůj souhlas s těmito Podmínkami akce.

2 3. Princip Akce 3.1 Gong U vybraných herních zařízení na Provozovnách a Smluvních provozovnách, na kterých probíhá Akce, jsou umístěna čtecí zařízení označená zvláštním symbolem, která umožňují identifikaci Karty ve smyslu Všeobecných podmínek (dále jen Čtecí zařízení ). V systému Společnosti (dále jen Systém ) je předem definován algoritmus, na jehož základě je určen způsob výběru a přesný časový okamžik, kdy je jedno ze Čtecích zařízení označeno jako výherní (dále jen Algoritmus ). Situace, kdy je na základě Algoritmu některé ze Čtecích zařízení označeno jako výherní, se nazývá Gong. Přesný časový okamžik, kdy k takové situaci došlo, se nazývá Čas gongu. Nastane li více Gongů, jsou tyto zaznamenány Systémem odděleně a na každý z nich se nahlíží samostatně ve smyslu těchto Podmínek akce. 3.2 Použití Karty Účastník akce může vložit Kartu, které je Držitelem, do Čtecího zařízení u herního zařízení, na kterém hodlá realizovat hru podle pravidel platných pro hru v Provozovnách a Smluvních provozovnách, a tím umožnit systému tuto Kartu identifikovat jako vloženou. Hodlá li Účastník akce realizovat hru na více herních zařízeních současně, může postup opakovat pro Čtecí zařízení u každého z těchto herních zařízení. Vkládání Karet do herního zařízení, na kterém Účastník akce nehodlá realizovat hru, je zakázáno. Po ukončení hry na herním zařízení je Účastník akce povinen Kartu bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 minuty od okamžiku ukončení hry, vyjmout z příslušného Čtecího zařízení. Účastník akce nesmí používat Kartu, jíž není Držitelem ve smyslu Všeobecných podmínek. 3.3 Vítězný gong a Vítězná karta Gong, při kterém Systém v Čase Gongu identifikuje vloženou Kartu ve Čtecím zařízení označeném jako výherní, se nazývá Vítězný gong. Karta, kterou Systém v Čase Gongu identifikuje jako vloženou ve Čtecím zařízení označeném jako výherní, se nazývá Vítězná karta. Není li v Čase Gongu ve Čtecím zařízení označeném jako výherní Systémem identifikována žádná Karta jako vložená, pak pro daný Gong neexistuje Vítězná karta. Vítězný gong je ihned po Čase gongu signalizován nápisem GONG, který se po pevně stanovenou dobu zobrazuje na displeji Čtecího zařízení označeného jako výherní. Po uplynutí této doby je signalizace ukončena. Účastník akce je povinen takovou signalizaci samostatně kontrolovat.

3 3.4 Výherce Držitel Vítězné karty pro daný Vítězný gong se nazývá Výherce. Výherci může být vydán Benefit dle těchto Podmínek akce. Pokud pro daný Gong neexistuje Vítězná karta, Výhercem není žádný Účastník akce. Společnost si vyhrazuje právo v případě pochybností rozhodnout o osobě Výherce dle vlastního uvážení. Osoba, která není Účastníkem akce, nemůže být Výhercem. 4. Benefit a jeho vydání 4.1 Benefit Benefit je odměna určená pro Výherce dle těchto Podmínek akce. Aktuální seznam Benefitů je uveden v Seznamu Benefitů na webových stránkách Seznam Benefitů je dostupný na Provozovnách a Smluvních provozovnách, na kterých probíhá Akce. Pokud má Benefit charakter poukazu na bonus do hry, řídí se jeho použití zvláštními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo změnit Seznam Benefitů dle vlastního uvážení. 4.2 Vydání Benefitu Benefit je Výherci vydán na Provozovně nebo Smluvní provozovně, na které padl Gong. Na jiné Provozovně ani Smluvní provozovně není možné Benefit vydat. Benefit je vydáván v souladu s interními směrnicemi Společnosti. Před vydáním Benefitu je Výherce povinen prokázat se platnou Výherní kartou. Pokud se Výherce neprokáže platnou Výherní kartou, není možné Benefit vydat. Vydání Benefitu potvrdí Výherce zadáním platného PIN k Výherní kartě ve smyslu Všeobecných podmínek. Pokud Výherce nepotvrdí vydání Benefitu zadáním platného PIN k Výherní kartě, není možné Benefit vydat. Benefit je možné vydat ve lhůtě 3 dnů po Času Gongu. Po marném uplynutí této lhůty není možné Benefit vydat a Benefit propadá. Na Benefit nemá Výherce právní nárok, vydání Benefitu nelze vymáhat soudní cestou. Výherce nemůže požadovat vydání jiného Benefitu, než určují tato Pravidla akce. Benefit nelze směnit za hotovost či jiné plnění. Společnost si vyhrazuje právo nevydat Benefit a) Účastníku akce, který byl vyloučen z Akce ve smyslu těchto Podmínek akce, b) v případě důvodného podezření na jednání ze strany Účastníka akce směřujícímu k neautorizovanému použití Karty, které není Držitelem, c) v případě podezření na Technickou chybu ve smyslu těchto Podmínek akce.

4 5. Technická chyba Stav, kdy se v Systému nebo jakémkoliv jiném prostředí spolupracujícím se Systémem, v prostředí internetu či intranetu, či z jakéhokoliv jiného důvodu mohou vyskytnout okolnosti, které by mohly vést k nesprávné funkci Systému, zejména té části Systému, která na základě algoritmu určuje Čas gongu a identifikuje Vítězný gong a Vítěznou kartu, je označován jako Technická chyba. 6. Vyloučení z Akce Společnost si vyhrazuje právo z Akce vyloučit Účastníka akce a) v případě jakéhokoliv jednání Účastníka akce vedoucího k porušení těchto Podmínek akce, b) v případě jakéhokoliv jednání Účastníka akce vedoucího ke zneužití mechanismu čerpání Výhod ve smyslu Všeobecných podmínek, zejména jakéhokoliv jednání Účastníka akce směřujícího k neoprávněnému vylákání Benefitu, na kterou nemá Účastník akce nárok, c) v případě důvodného podezření na porušení těchto Podmínek akce nebo Všeobecných podmínek ze strany Účastníka akce, d) v případě jednání Účastníka akce, které je v rozporu s dobrými mravy, zejména jednání ze strany Účastníka akce směřujícímu k neautorizovanému použití Karty, které není Držitelem ve smyslu Všeobecných podmínek, e) v případě úmrtí Účastníka akce, f) z jakéhokoliv jiného důvodu dle výlučného uvážení Společnosti. Vyloučení z akce je platné a účinné okamžikem, kdy o takovém vyloučení rozhodla Společnost. 7. Doba trvání akce Akce probíhá od od 17:00:00 hodin SEČ do okamžiku jejího ukončení ze strany Společnosti (dále jen Doba trvání akce ). Společnost si vyhrazuje právo Akci kdykoliv bez náhrady ukončit. Ukončení Akce je platné a účinné okamžikem uveřejnění Oznámení o ukončení Akce na webových stránkách Společnosti. Ukončením Akce ztrácí Účastník akce veškeré Výhody, zejména možnost vydání Benefitu, dle těchto Podmínek akce. 8. Závěrečná ustanovení Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky akce. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny těchto Podmínek akce platné a účinné okamžikem uveřejnění těchto změn na webových stránkách Společnosti. Poté, co nové Podmínky akce nabydou účinnosti, má se za to, že Účastník akce s takovou změnou Podmínek akce souhlasí okamžikem použití Karty v

5 souladu s těmito Podmínami akce nebo Všeobecnými podmínkami. V případech výslovně neupravených těmito Podmínkami akce nebo Všeobecnými podmínkami nebo v případě sporu rozhoduje s konečnou platností Společnost výlučně dle vlastního uvážení. Tyto Podmínky akce jsou platné a účinné od

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURSOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kursové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH... 5 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S. Podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 699/30, PSČ 110

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCE DOMÉN I. Úvod 1. Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "Aukce domén") je provozována společností Gransy s.r.o., se sídlem Bořivojova

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 10, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26447410, zapsaná

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em

Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em Herní plán určuje podmínky a pravidla karetní hry Texas Hold em provozované společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY BLESK peněženka (dále jen Podmínky )

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY BLESK peněženka (dále jen Podmínky ) PRODUKTOVÉ PODMÍNKY BLESK peněženka (dále jen Podmínky ) 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE O BLESK PENĚŽENCE 1.1 Tyto Podmínky upravují používání BLESK peněženky (BP), popis BP, podmínky poskytování BP, získání BP,

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více