Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?"

Transkript

1

2 Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní společnosti se nachází ve velkém virtuálním obchodním centru. Lze je použít pro další vzdělávání a odbornou přípravu s cílem rozvoje dovedností pro maloobchod. Kompetence je možné rozvíjet úspěšně, pokud student znovu prožívá kritické nebo problematické situace v praxi, obohacuje je o své hodnoty, standardy a pravidla a je schopen pracovat samostatně a pravidelně uvažovat o své práci. Během tohoto procesu internalizace může člověk rozvíjet a trénovat svou odbornou zdatnost. Kromě toho to také znamená, že rozvoj kompetencí nelze provádět systematicky prostřednictvím více předmětově zaměřených struktur a osnov. Rozvoj kompetencí je též individuální proces. Podle našeho názoru jsou systematické znalosti základem pro rozvoj kompetencí pro získání odborné zdatnosti. Znamená to, že ten, kde se chová na svém pracovišti profesionálně, má odborné znalosti. Avšak ne každý, kdo má znalosti, jedná na svém pracovišti profesionálně. Odborné kompetence představují kognitivní a fyzické schopnosti pracovat samostatně a kreativně v otevřených situacích, při nichž dochází k rozhodování, a to na základě systematických odborných znalostí. Tyto znalosti musí být propojeny s internalizovanými emocemi, motivacemi a hodnotami, což znamená, že znalosti musí být zkombinovány s vlastními emocemi, pravidly a hodnotami. Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Existují čtyři dimenze kompetencí: osobní kompetence (vůči sobě) sociálně komunikativní kompetence (vůči ostatním lidem), technická a metodologická kompetence (vůči objektům, subjektům, procesům a faktům) činnostní kompetence (vyšší nebo nižší úroveň výkonu nebo činnosti). Tyto definice kompetencí, včetně systematických znalostí, jsou konfrontovány s různými definicemi kompetencí v Evropě, včetně nástrojů zajišťujících transparentnosti odborného školství v Evropské unii: ERK (Evropský rámec kvalifikací) a NRK (Národní rámce kvalifikací) partnerských zemí projektu. Tyto profily kompetencí odráží uvedenou definici kompetencí a popisují každou interaktivní situaci ve společnosti modulu FLER: očekávané odborné znalosti, které jsou nezbytné pro vyřešení úkolů v rámci akční situace ve společnosti

3 kompetenční cíle a záměry čtyři shora uvedené dimenze kompetencí Tyto kompetenční cíle a záměry tvoří základ pro vyučovací procesy zaměřené na kompetence. Pedagogičtí odborníci podporují rozvoj a testování akčních situací a navíc připravují své vlastní scénáře orientované na potřeby svých studentů, účastníků a zaměstnanců v dalším odborném vzdělávání. Z tohoto důvodu mohou partneři flexibilně redefinovat své kompetenční cíle a záměry a zhodnotit nastavené priority po vyhodnocení výsledků testování.

4 Obsah Úvodní situace před testováním Monitorování konkurence, měření četnosti a zákaznický průzkum Marketingový průzkum jako základ pro obchodní rozhodování Rozvoj marketingových strategií Analýza ústřední role věrnosti zákazníků Cíle a metody budování věrnosti zákazníků Nový distribuční kanál - online shop...14

5 1. Monitorování konkurence, měření četnosti a zákaznický průzkum Modul: Téma: Název akční situace společnosti: E-learningový modul FLER Marketing Monitorování konkurence, měření četnosti a zákaznický průzkum Místo ve virtuálním obchodním centru: Obchod s elektronikou Úroveň kvalifikace: Další vzdělávání a odborná příprava Další oblasti využití: Požadované znalosti: Kompetence Kompetenční cíle a záměry Odborná příprava pro zlepšení jednotlivých dovedností Základy průzkumu trhu Formy průzkumu trhu Nástroje průzkumu trhu Cíle společnosti související se zákazníkem, např. příspěvková marže / věrnost zákazníků / udržení (retence) zákazníků / spokojenost Fáze životního cyklu vztahu zákazníka Akce zaměřená na výsledky Znalost trhu Umím řešit samostatně marketingové úkoly v komplexních kontextech souvisejících s maloobchodem v heterogenních a netransparentních podmínkách. Umím převést zadané úkoly týkající se monitorování konkurence a využít zákaznické průzkumy ve své odborné a podnikatelské praxi. Umím převést rozhodnutí a opatření související s prezentovanými provozními akčními situacemi na často se měnící a netransparentní podmínky ve své společnosti. Umím samostatně plánovat a organizovat potřebné kroky pro řešení úkolů.

6 Jsem týmový hráč a, je-li to nutné, žádám své kolegy o radu nebo pomoc. Mám schopnosti vedení pro řízení ostatních a umím činit podnikatelská rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. Umím vysvětlit výsledky zákaznického průzkumu s ohledem na původní otázku. Umím zpracovat shromážděné informace a zorganizovat podle toho své další kroky. Umím posoudit efektivnost opatření a v případě nutnosti předložit návrhy pro další postup.

7 2. Marketingový průzkum jako základ pro obchodní rozhodování Modul: Téma: Název akční situace společnosti: E-learningový modul FLER Marketing Marketingový průzkum jako základ pro obchodní rozhodování Místo ve virtuálním obchodním centru: Vinotéka Úroveň kvalifikace: Další oblasti využití: Požadované znalosti: Kompetence Kompetenční cíle a záměry Další vzdělávání a odborná příprava Odborná příprava pro zlepšení jednotlivých dovedností, Marketingové semináře Základy průzkumu trhu Typy společností a rozvoj trhu Spotřebitelský výzkum, kupní síla, tržní údaje Základy lokačního marketingu Potenciál trhu Rozhodovací dovednosti, ochota plánovat a tvořit Kreativní dovednosti Znalost trhu Rozvíjím porozumění pro vztahy mezi strategickými marketingovými procesy a procesy produktového managementu v čase se měnícím prostředí. Umím pochopit a zhodnotit časové dimenze strategických rozhodnutí. Umím posoudit důležitost relevantních faktorů ovlivňujících procesy v marketingu, v logistice, a činit potřebná rozhodnutí. Jsem schopen/schopna identifikovat údaje, jež jsou důležité pro řešení problémů v marketingu a logistice. Umím samostatně naplánovat a zavést komplexní strategické úkoly na střední až vyšší úrovni aspirace.

8 Umím kriticky zrevidovat svou pozici se zohledněním ostatních lidí ve skupiny, respektive školitele.

9 3. Rozvoj marketingových strategií Modul: Téma: Název akční situace společnosti: E-learningový modul FLER Marketing Rozvoj marketingových strategií Místo ve virtuálním obchodním centru: Vinotéka Úroveň kvalifikace: Další oblasti využití: Požadované znalosti: Kompetence Kompetenční cíle a záměry Další vzdělávání a odborná příprava Odborná příprava pro zlepšení jednotlivých dovedností, marketingové semináře Základy průzkumu trhu Typy společností a rozvoj trhu Spotřebitelský výzkum, kupní síla, tržní údaje Systematika skupin zákazníků Formy marketingových strategií Analýza SWOT Rozhodovací dovednosti, ochota plánovat a tvořit Plánovací dovednosti Organizační dovednosti, koncepční dovednosti Rozvíjím porozumění pro vztahy mezi strategickými marketingovými procesy a procesy produktového managementu v čase se měnícím prostředí. Umím pochopit a zhodnotit časové dimenze strategických rozhodnutí. Umím naplánovat a provést analýzu SWOT ve své společnosti Umím posoudit důležitost relevantních faktorů ovlivňujících procesy v marketingu, v logistice, a činit potřebná rozhodnutí. Umím se vypořádat s nejasnostmi a odchylkami, k nimž dochází během vývoje marketingové strategie. Umím posoudit a zavádět alternativy. Umím naplánovat a zavést komplexní strategické úkoly na střední až vyšší úrovni

10 aspirace samostatně. Jsem schopen/schopna prosadit svá řešení, a jsem dostatečně flexibilní pro zavedení nových návrhů a nápadů do svého vlastního konceptu.

11 4. Analýza ústřední role věrnosti zákazníků Modul: Téma: Název akční situace společnosti: E-learningový modul FLER Marketing Analýza ústřední role věrnosti zákazníků Místo ve virtuálním obchodním centru: Vinotéka Úroveň kvalifikace: Další oblasti využití: Požadované znalosti: Kompetence Další vzdělávání a odborná příprava Odborná příprava pro zlepšení jednotlivých dovedností, marketingové semináře Cíle a role věrnosti zákazníků v obchodní společnosti Nástroje retence zákazníků Výzkum a analýza údajů souvisejících se zákazníky Interpretace údajů souvisejících se zákazníky Systematizace skupin zákazníků Akce zaměřená na výsledky Analytické dovednosti Znalost trhu Kompetenční cíle a záměry Rozvíjím porozumění pro vztahy mezi strategickými marketingovými procesy a procesy produktového managementu v čase se měnícím prostředí. Umím pochopit a zhodnotit časové dimenze strategických rozhodnutí. Umím posoudit důležitost relevantních faktorů ovlivňujících procesy v marketingu, v logistice, a činit potřebná rozhodnutí. Jsem schopen/schopna identifikovat údaje, jež jsou důležité pro řešení problémů v marketingu.

12 Umím samostatně naplánovat a zavést komplexní strategické úkoly na střední až vyšší úrovni aspirace. Umím kriticky zrevidovat svou pozici se zohledněním ostatních lidí ve skupiny, případně školitele. Plním cíle a dosahuji je nepřetržitě s vysokým nasazením a aktivně. Dodržuji jasné a vysoké standardy ohledně svých kroků a mohu tyto standardy obhájit, pokud jsem o to požádán/a. Jsem schopen/schopna provést analýzu věrnosti zákazníků a získat nové zákazníky.

13 5. Cíle a metody budování věrnosti zákazníků Modul: Téma: Název akční situace společnosti: E-learningový modul FLER Marketing Cíle a metody budování věrnosti zákazníků Místo ve virtuálním obchodním centru: Vinotéka Úroveň kvalifikace: Další oblasti využití: Požadované znalosti: Kompetence Kompetenční cíle a záměry Další vzdělávání a odborná příprava Odborná příprava pro zlepšení jednotlivých dovedností, Marketingové semináře Cíle a role věrnosti zákazníků v obchodní společnosti Nástroje retence zákazníků Zákaznické strategie pro pravidelné i nové zákazníky Relevantní tržní údaje, zvyky zákazníků Klíčové číselné údaje pro stanovení rozpočtu pro opatření zajišťující věrnost zákazníků Akce zaměřená na výsledky Plánovací dovednosti Rozhodovací dovednosti, ochota plánovat a tvořit Rozvíjím porozumění pro vztahy mezi strategickými marketingovými procesy a procesy produktového managementu v čase se měnícím prostředí. Rozvíjím finanční a časové rámce pro zavedení marketingových strategií s cílem vybudování věrnosti zákazníků. Umím pochopit a zhodnotit časové dimenze strategických rozhodnutí ohledně věrnosti zákazníků. Umím posoudit důležitost relevantních faktorů ovlivňujících procesy v marketingu, v logistice, a činit potřebná rozhodnutí.

14 Jsem schopen/schopna naplánovat a rozvíjet strategie pro svou společnost, a to na základě strategií svých konkurentů. Jsem schopen/schopna prosadit řešení, jakmile budou nalezena, a jsem dostatečně flexibilní pro zavedení nových návrhů a nápadů do svého vlastního konceptu. Umím stanovit priority a obhájit je před třetími stranami. Umím se vypořádat s nejasnostmi a odchylkami, k nimž dochází během implementace, a umím zhodnotit a zavést alternativy. Umím kriticky zrevidovat svou pozici se zohledněním ostatních lidí ve skupiny, respektive školitele.

15 6. Nový distribuční kanál - online shop Modul: Téma: Název akční situace společnosti: E-learningový modul FLER Merchandise management [hospodaření se zbožím]/ E-Commerce Nový distribuční kanál - online shop Místo ve virtuálním obchodním centru: Specializovaný obchod s osvětlením Úroveň kvalifikace: Další oblasti využití: Požadované znalosti: Kompetence Kompetenční cíle a záměry Další vzdělávání a odborná příprava Odborná příprava pro zlepšení jednotlivých dovedností, semináře o E- Commerce Systém merchandise managementu, typy, funkce, údaje Parametry merchandise managementu Parametry produktivity EDI, standardizace údajů Nákupní procesy v E-Commerce Scoringová metoda Open-source software, shop software Marketingové strategie v E-Commerce Akce zaměřená na výsledky Analytické dovednosti (posouzení, povědomí o důsledcích, objektivnost) Kladný vztah k plánování Umím samostatně naplánovat, zavést, kontrolovat a zhodnotit komplexní vybrané úkoly, a poskytnout školiteli možnost reakce a opravy. Umím koordinovat své vlastní aktivity (integrované akce) s aktivitami pracovní skupiny. Jsem schopen/schopna aplikovat a vysvětlit ostatním funkce systémů merchandise managementu na prezentované situaci. Umím aplikovat scoringovou metodu.

16 Mám potřebné metodické znalosti pro zhodnocení vztahů mezi systémem merchandise managementu a online shopem a vzniklým tokem dat mezi těmito dvěma systémy. Jsem schopna/schopen učinit promyšlené řešení pro zavedení online shopu podle kvalitativních a kvantitativních kritérií. Umím kriticky zrevidovat svou pozici se zohledněním ostatních lidí ve skupiny, případně školitele.

Příručka pro školení metodiky DLA

Příručka pro školení metodiky DLA Evropský projekt LEONARDO transfer inovací Příručka pro školení metodiky DLA Budování kapacit Modely a definice Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení)

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC.

Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC. Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC.TT: Pedagogické a andragogické kompetence učitelů a lektorů v odborném vzdělávání

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Praha 2014

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3 Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely Č. j.: MSMT-7695/05- KOMPETEČÍ MODEL S MAAŽERA Tento kompetenční model byl zpracován na základě výsledku semináře s S manažery v prosinci 04 a jeho validace na semináři

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 2 Název: Učitel a jeho třída Podnázev: Anotace: Plánování výuky, podpora procesů učení, hodnocení práce žáků ve třídě, rozvoj schopností žáků hodnotit vlastní

Více

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Metodický materiál k vzdělávacímu programu GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Autor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Datum vydání: srpen 2011 Jméno účastníka: Obsah Klíčové kompetence a jejich rozvoj... 4 Klíčové kompetence

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU PHARE 2000 MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO VNITRA ČR ÚŘAD VLÁDY ČR MINISTERSTVO INFORMATIKY

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin

SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin SMĚRNICE pro odborné vzdělávací instituce v oblasti biopotravin VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ECVET PRO ŠKOLENÍ LEKTORŮ V OBLASTI MALOOBCHODU S 1 BIOPOTRAVINAMI DLE SYSTÉMU ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ECO QUALIFY /ECVET-ECOQUALIFY/

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více