Časté dotazy ze strany rodičů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časté dotazy ze strany rodičů"

Transkript

1 Časté dotazy ze strany rodičů Co je to vlastně ten skaut (skauting) Je to mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Jeho členové se nazývají skauti, v Česku též junáci. Není snadné mluvit o skautingu. Je vrstevnatý, bohatý, nepřehledný. Je zároveň systémem hodnot i způsobem, jak k nim vychovávat. Je zároveň tradiční i moderní. Je celosvětově rozšířen a přitom v každé oblasti jiný. Je těžko uchopitelný, těžko popsatelný. A pro lidi zvenčí těžko pochopitelný, protože v médiích popisujeme pokaždé jiný aspekt. Skauting, to jsou dvě základní věci dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů jednak příležitost žít život dynamicky, zaujatě a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních dovedností schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat, schopnost rozhodovat se i brát v úvahu zájmy svého okolí. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku i foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem Na skautingu je důležité to, že nejste sám, a to, že nejste pasivní příležitost a parta, parta a příležitost. Pro koho je skauting je Pro všechny, kterým se skautování líbí či se jim skautské myšlenky zamlouvají. Je pro malé děti, pro dospívající i pro dospělé. V náborech se přirozeně zaměřujeme na malé děti (od 6 let), ale není vyjímkou, že se skautem/skautkou stane i dospívající či dospělý. Každá věková kategorie má ve skautingu vlastní program. Kdo se o děti na schůzkách a výletech stará V čele skautského oddílu stojí dospělý vedoucí oddílu, který má splněnou vůdcovskou zkoušku (akreditovanou MŠMT), má zdravotnický kurz a je k vedení pověřen vyšším orgánem Junáka. Na přípravě programu se podílí jeho zástupce a další pomocníci dospívající skauti a skautky většinou ve věku 15 až 18 let, kteří mají složeny různé zkoušky zajišťující jejich kvalifikaci při práci s dětmi (čekatelská zkouška, zdravotnický kurz). Výlety vždy vede dospělý vedoucí. Pravidelné dvouhodinové schůzky vede vedoucím pověřený dospívající. Těmto mladším vedoucím se říká rádci. Jaký program děláme Konkrétně: hrajeme zábavné hry, poznáváme přírodu, učíme se první pomoc, vařit, uzlovat, pracovat s mapou, buzolou, GPS, různým nářadím, střílíme z luku, vzduchovky, chodíme na výlety, poznáváme náš kraj a jeho historii, sjíždíme řeky na kánoích, provozujeme horolezectví, táboříme ve stanech, a mnoho dalších činností. Toto vše za jedním účelem výchovou členů. Při všech těchto činnostech dbáme, aby děti dodržovaly určitá morální pravidla (vyjádřená v tzv. Skautském zákoně) a učily se vzájemné toleranci, spolupráci, rozhodnosti... viz výše. Skauting se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj dobrého člověka.

2 Co dělat pro to, aby se Vaše dítě stalo členem oddílu pročíst tyto informace i další uvedené na našich webových stránkách, vybrat si obec a družinu, do které by Vaše dítě mohlo chodit, kontaktovat vedoucího oddílu, vyjasnit případné dotazy a nejasnosti, přivést dítě na schůzku a osobně se seznámit s rádcem družiny (vedoucím), prohlédnout si klubovnu, nováček by si měl na svou první schůzku vzít sešit a něco na psaní, podporovat dítě v zájmu o činnost (účast na schůzkách, výpravách) Asi po dvou měsících docházky: vyplnit přihlášku a odevzdat na schůzce, uhradit členský poplatek, zajistit vybavení na výpravy (batoh, spacák, karimatku, ešus, turistické boty), ve spolupráci s rádcem družiny opatřit skautký kroj Nováček v oddíle Poté, co do oddílu vstoupí nováček, nastává pro něj nejprve jakási zkušební doba (individuálně, asi dva měsíce), během které poznává činnost oddílu, zjišťuje, zda se mu líbí a vyhovuje mu. V této době nejsou na nováčka kladeny materiální, finanční či výkonnostní požadavky. Ne každé dítě se životu v oddíle přizpůsobí a mnozí zjistí, že skauting pro ně prostě není. Dítě či rodič může členství ukončit kdykoliv, nejlépe oznámením rádci družiny. Pokud se však dítěti v oddíle zalíbí, bylo by dobré mu začít pořizovat vybavení, které je ke skautování potřebné (viz. Skautský kroj, turistické vybavení). Odborky, stezka a různé zkoušky Život v oddíle je doprovázen plněním různých zkoušek a úkolů. Jsou podány tak, že děti většinou touží po jejich splnění, aby v oddíle něco více znamenali, měli více bodů nebo odznaků na kroji. Cílem je, že se nenápadně učí znalostem, jak si poradit s různými problémy, rozvíjí se jejich speciální záliby - ať už jsou sportovní či umělecké, jdou za nějakým cílem, který je pro ně dosažitelný. Tyto zkoušky mají své označení ve formě nášivek, které se přišívají na kroj. Děti je dostávají až když prokážou určité dovednosti. Proč přezdívky Jsou nedílnou součástí tradic oddílu a kromě toho že je to romatické, tak slouží i k identifikaci členů (jeli v oddíle pět Honzů, je přezdívka téměř nutností). Mnohým nezasvěceným se mohou zdát být hanlivé, ne však členům oddílu. Nikdy se předívka neuděluje proto, aby dotyčného zesměšňovala. Některým dětem se jejich přezdívka nelíbí, ale to není ani naším záměrem. Většina přezdívek se nějak vztahuje ke svému nositeli (ať už vychází ze jména, nebo nějaké příhody, kterou způsobil, apod.). Účast na schůzkách a výletech Účast na schůzkách je povinná. Bez pravidelné účasti nemohou být děti členy žádného kolektivu. Nepravidelnou účast na výletech již tolerujeme i když tomu nejsme rádi. Vedoucí stojí totiž velké úsilí výlet naplánovat a zorganizovat a tato práce (kterou dělají ve svém volném čase a zdarma) tak přichází nazmar. Hlavním důvodem pro účast na výletech je plné využití skautského výchovného systému. Na výletech se vytváří kouzlo přátelství, utváří se vztahy v družině a i celém oddíle, máme na sebe více času, lépe se poznáme, máme více prostoru s dětmi pracovat a věnovat se jim a můžeme dělat program, který na schůzkách dělat nelze. Prosíme, aby Vaše dítě nevynechávalo výpravy, na které dostane pozvánku, pokud k tomu není závažný důvod. Na každý výlet Vaše dítě dostane pozvánku. Dalším zdrojem informací o výletech jsou naše webové stránky.

3 Kolik skautování stojí Registrační poplatek - platí jej každý člen Junáka jednou za rok (na začátku kalendářního roku). Tyto peníze se využijí na organizaci celého skautského hnutí (část odvádíme vyšším organizačním složkám Junáka) a na činnost oddílu (vybavení kluboven apod.). Dále v rámci tohoto příspěvku získáte celorepublikový skautský časopis. Registrace je přibližně 600,-Kč. Peníze na výpravy u jednodenní výpravy většinou do 50,- Kč na autobus, vstupné, teplý čaj apod. (částka bývá různá, podle vzdálenosti), u dvoudenní akce (platí se ubytování, doprava a strava) cca do 200,-Kč, a u letního desetidenního tábora asi 2000,- Kč, třítýdenního do 3000,-Kč. Peníze na nákup vybavení záleží na tom, co již máte (batoh, spacák, karimatka, ešus, turistická obuv ) a co musíte teprve kupovat. Je skauting kroužkem? Pokud se dítěti v oddíle líbí, přizpůsobí se jeho pravidlům, najde si zde mnoho kamarádů a kamarádek, vydrží zde několik let. Mnozí po několika letech zjistí, že už jim to nestačí či nebaví a z oddílu odejdou. Zbylí ale přilnou k oddílu natolik, že u něj zůstanou až do dospělého věku, většinou v rolích vedoucích nebo pomocníků. Přátelské vazby pak vytvořené v dospívání vydrží i celý život. Čím déle je člověk členem skautingu, tím méně je pro něj kroužkem. Skauting je nositelem mravních hodnot a čím déle jsou děti jimi ovlivňovány, tím více je přijímají za své a řídí se jimi. Kdo jsou vedoucí Ve většině případů jsou vedoucí a rádci odchovanci oddílu. Vyrostli v něm a nyní mu to vracejí tím, že vedou další generace dětí. Většina z nich jsou studenty středních či vysokých škol a jen několik málo již mají své zaměstnání. Jak to vypadá na skautském táboře Tábory jsou vyvrcholením celoroční práce oddílu - odehrává se tu nejzajímavější a nejintenzivnější oddílová činnost. Na přípravě programu, stejně jako na provozu akcí (stavba a bourání tábořiště, vaření, zásobování apod.) se z velké části podílejí sami členové. Vše je samozřejmě přizpůsobeno jejich věku. Každý rok pořádáme dva tábory: 1. Pro mladší členy (od 6 do 11 let) na deset dnů na Smraďavce u Buchlovic. 2. Pro starší členy (od 10 let) na tři týdny, pokaždé na jiném místě. Účastníci jsou ubytováni ve stanech s podsadami. Tábor vede asi 5 dospělých vedoucích a účastní se jej asi 20 dětí. Stravování na táboře pro mladší zajišťuje kuchařka, na táboře pro starší si již děti vaří sami pod dohledem vedoucího. Děti vypomáhají v kuchyni, perou si prádlo, chodí na nákupy, do lesa pro dříví, či vylepšují tábor. To vše pod dohledem vedoucích. Děti se učí překonávat překážky, stávají se houževnatějšími, samostatnějšími. Poznávají co je to odpovědnost - když neoloupou včas brambory, zpozdí se oběd, když si nedbale vypnou stan, bude jim do něj v dešti zatékat. Skautský kroj a náklady na jeho pořízení Nosíme jej na výletech a táborech. Sestává se ze skautské košile, kraťasí či sukně, šátku a doplňků (nášivky a odznaky, pokrývka hlavy a opasek). Pořídit si kompletní kroj je docela drahá záležitost. Proto na kroji lpíme až u těch členů, kteří se pevně rozhodli v oddíle zůstat.

4 Skautská košile je nejdražší položkou, stojí od 500,-Kč a dá se sehnat jen ve skautských prodejnách (kamenných nebo internetových). Protože děti z košil vyrůstají rychle, doporučujeme našim členům si košile vyměňovat. Např. Dítě si zakoupí košili a za dva roky je mu malá. Tuto košili odevzdá svému vedoucímu a ten mu za ni vydá z oddílových zásob větší, sice nejspíše již nošenou, ale nemusí si ji alespoň kupovat. Skautské kraťasy či sukně si necháváme šít na míru u domluvené švadleny, ale vždy jen v červnu. Vycházejí na 300,-Kč. Šátek (kluci a holky do 10 let nosí žlutý, nad deset let hnědý). Člen jej dostane u svého vedoucího (až po splnění určitých úkolů). Povinnými jsou na kroji ještě nášivky. Celkem vychází celá sada nášivek kolem 130,-Kč. Pokrývka hlavy baret. Opatří dětem vedoucí. Opasek je dobrovolným doplňkem. Opět se dá sehnat v podstatě jen ve skautských prodejnách. Rodičům nabízíme pomoc při opatření kroje. Poté, co se sejde několik žádostí, je pak vedoucí hromadně objednají. Skautské tričko Je to další doplněk ke kroji. Členové jej nosí na schůzky. Vychází na 100,-Kč a je k dispozici u vedoucího. Jaké turistické vybavení si opatřit Protože i přes rok jezdíme na vícedenní výlety, potřebuje každý člen základní turistické vybavení: Spací pytel určitě by měl být min. do -5 C. Batoh aspoň 60-ti litrový a hlavně kvalitní (ty však stojí od dvou tisíc). Měl by být přírodní barvy, mít stahovací pásky na bocích, kterými lze batoh upravit do rozumného tvaru při různém obsahu, polstrovaný bederní pás, nastavitelné popruhy. Karimatka raději pěnová. Je sice objemná, ale cena je přijatelná. Stojí od 80, -Kč. Nafukovací je těžká a mnohem dražší, alumatka zase tak neizoluje chlad od země. Ešus trojdílná jídelní souprava: hliníkový nebo nerez (podle finančních možností). Ne plastovou misku. Stojí od 200, -Kč Turistická obuv platí zásada, čím dražší, tím více a déle vydrží.

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011)

zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011) Syst m r zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011) OBSAH Proč?...2 Cíle roveringu... 2 Cíle roverské výchovy... 2 Kdo je to rover/rangers...

Více

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch

Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch Devatero rad České rady dětí a mládeže pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit a jedna speciální navrch 1. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti. Receptů k tomu, aby děti byly šťastné a úspěšné,

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Katedra pedagogiky a psychologie. Volný čas dětí. Bakalářská práce Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra pedagogiky a psychologie Volný čas dětí Bakalářská práce České Budějovice 2011 Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík Autor práce: Monika Jelečková Anotace

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti www.bozpinfo.cz 2008 Výzkumný

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více