PROJEKT První pomoc => šance pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT První pomoc => šance pro život"

Transkript

1 PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA ZAHÁJENÍ PROJEKTU INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO NORMÁLNÍ HODNOTY FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ NÁHLÁ ZÁSTAVA DECHU A KREVNÍHO OBĚHU RESUSCITACE DOSPĚLÉHO RESUSCITACE DÍTĚTE OŠETŘENÍ RAN KRVÁCENÍ POPÁLENINY CIZÍ TĚLESO PORANĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ PORANĚNÍ KOSTÍ PORANĚNÍ KLOUBŮ PORANĚNÍ LEBKY, KRKU, PÁTEŘE A HRUDNÍKU AKUTNÍ STAVY NEÚRAZOVÉ AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM MDLOBA, KOLAPS, SYNKOPA CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (SMP) HYPOGLYKEMIE POKLES KREVNÍHO CUKRU KŘEČOVÝ STAV EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT ASTMATICKÝ ZÁCHVAT HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK ZDROJE Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

2 TISKOVÁ ZPRÁVA O PROJEKTU Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., nestátní nezisková společnost z Třince, realizuje od července 2011 projekt První pomoc => šance pro život. Cílem projektu je ovlivnit mladou generaci systematickou výukou "první pomoci" prostřednictvím předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života. Dále bude projekt informovat o možnostech a důležitosti protiúrazové prevence a to přímo na základních školách v MSK. Cílovou skupinou projektu jsou žáci osmých a devátých tříd základních škol v MSK, kteří budou v první pomoci proškoleni profesionálními zdravotníky přímo v ZŠ. Celkový počet proškolených dětí odhadujeme na cca osob (žáků). Realizace projektu je naplánována na období od do , výuka na školách bude zahájena v září t. r. Do projektu budou zapojeny základní školy z Moravskoslezského kraje - lokalita Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Opava a okolí. Školení bude probíhat v jednodenním šestihodinovém bloku, který povedou profesionální zdravotníci - zaměstnanci rychlé záchranné služby. Žáci tak získají jak teoretické, tak praktické znalosti právě v oblasti poskytování první pomoci. Proškolování žáků základních škol v MSK ve výuce první pomoci je financováno z projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. byla založena v roce 2000 jako obecně prospěšná společnost a aktuálně se zabývá zejména vzděláváním a realizací projektů financovaných z ESF. Školení první pomoci provádí společnost již několik let a to zejména v rámci akreditovaného rekvalifikačního kurzu určeného pro sociální pracovníky. V současné době je realizováno také bezplatné školení první pomoci pro širokou veřejnost v Třinci a Jablunkově. Projekt První pomoc => šance pro život navazuje na úspěšné pilotní ověření potřebnosti tohoto druhu vzdělávání, které bylo realizováno na základních školách v Třinci v roce 2010 v rámci projektu financovaného z grantu společnosti Walmark Fond pro Třinecko. Bližší informace lze získat na ww.kapa-ops.cz či telefonicky na č , nebo em První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 1

3 1. Zahájení projektu Zahájení, cíl projektu Cíle projektu: naučit mladé lidi poskytnout první pomoc pro záchranu života pro zabránění zhoršení stavu postiženého pro zajištění podmínek k jeho zotavení Integrovaný záchranný systém, přivolání ZZS, modelové situace, fyziologické funkce Časová dotace: 1 vyučovací hodina - 45 minut Cíle hodiny: cílem je seznámit žáky s obecnými příznaky akutních úrazových i neúrazových stavů, aby byli schopni rozpoznat náhlou změnu zdravotního stavu postiženého a: - rozpoznat o jakou událost se jedná, - poskytnout adekvátní první pomoc, - sdělit dostatečné informace dispečinku záchranné služby, cítit potřebu pomoci druhému člověku v tísni. Výukové metody: - výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě, je veden frontální výklad, třída může být uspořádána klasickým způsobem, kdy jsou lavice uloženy v několika řadách - možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu apod. Didaktická technika: - materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace tématu - nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 2

4 Možná rizika: - neporozumění tématu, odborná terminologie - nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (somnolence, sopor, kóma) 1.1 Integrovaný záchranný systém V případě náhlé příhody použij následující postup: uklidni se a přemýšlej vytoč jedno z tísňových čísel (v případě ohrožení zdraví volej 155) až se někdo ohlásí, řekni mu, co se stalo, do sluchátka mluv zřetelně a pomalu řekni své jméno, adresu místo, kam mají přijet a číslo telefonu nezavěšuj, dokud nezavěsí člověk na druhém konci Na dispečink se můžeš v tísni obrátit i pro rady a instrukce. Je možná tzv. TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc) a TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). Čísla záchranného systému: 155 Rychlá zdravotnická pomoc 150 Hasiči 156 Městská policie 158 Policie ČR 112 Volání na integrovaný záchranný systém; na dispečinku se lze domluvit dvěmi světovými jazyky (důležité pro cizince) Nejčastější chyby v komunikaci s operačním střediskem ZZS: Volající sdělí jméno a adresu postižené osoby a neuvědomí si, že jméno není uvedeno na domovním zvonku. Obyvatelé činžovních domů si neuvědomí, že vchod je uzamčen a zvonky bývají nefunkční nebo nečitelné. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 3

5 Na vesnici nebo v chatových osadách udají číslo popisné a neuvědomí si, že není umístěno na viditelném místě (případně zcela chybí). Při zásazích v terénu - lesy, pole, louky, apod. - nečeká u výjezdu ze silnice kontaktní osoba. Záchranná služba může pomoci jen tomu, koho skutečně najde. Hledáním pacienta se mnohdy ztratí více času, než jízdou ze vzdálené základny. Pokud jsi zavolal záchrannou službu, vyčkej jejího příjezdu. Co má přednost? Poskytnutí první pomoci nebo volání záchranky? Obojí se má provést co nejdříve, nejlépe současně, což je možné, pokud je na místě přítomno více osob. V případech bezprostředního ohrožení života za přítomnosti jediného zachránce je lépe dříve konat, potom ihned volat. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči osobám při postižení zdraví, které: bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, působí náhlé utrpení a nesnesitelnou bolest, působí změny chování a jednání postiženého ohrožující jeho samého nebo jeho okolí. Výkonné týmy zdravotnické záchranné služby: RLP (rychlá lékařská pomoc) vedoucím týmu je lékař RZP (rychlá zdravotnická pomoc) vedoucím týmu je záchranář se středoškolským nebo vysokoškolským zdravotnickým vzděláním LZS (letecká záchranná služba) vedoucím týmu je lékař, od RLP se liší pouze dopravním prostředkem Laici zdravotnickou záchrannou službu často zaměňují s vozidly zdravotnické dopravy, které jsou určeny pouze pro převozy nemocných. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 4

6 Integrovaný záchranný systém Je systémem vzájemné spolupráce tísňových složek. Uplatňuje se zejména v případech hromadných neštěstí a při mimořádných situacích (např. povodně). Základními výkonnými složkami jsou: Hasičský záchranný sbor Policie ČR Zdravotnická záchranná služba Všichni mezi sebou udržují permanentní spojení a spolupracují i při řešení standardních situací. Klasickým příkladem jsou dopravní nehody, do jejichž likvidace jsou zapojeny všechny tři záchranné složky. Hasičský záchranný sbor je cvičen pro poskytování technické pomoci. Obecné zásady při poskytování první pomoci: NEOHROZIT SEBE! Po poskytnutí případné technické první pomoci (vytažení z vody, přerušení přívodu elektrického proudu, uhašení hořícího oděvu apod.) zjistí zachránci celkový stav postiženého a míru poruchy jeho zdraví. V případě, že je poraněných více, vykonávají zachránci v prvé fázi pouze život zachraňující úkony v tomto pořadí: přivolají rychlou zdravotnickou pomoc telefon 155, zastavují prudká krvácení, uloží bezvědomé se zachovanými životními funkcemi do zotavovací polohy, provádějí oživování (resuscitaci), bojují proti šoku, teprve potom ošetřují ostatní postižené znehybňují zlomeniny, ošetřují drobné, méně krvácející rány a další. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 5

7 Důležitý je dobrý kontakt s postiženým (pokud není v bezvědomí), říkáme mu - co a proč s ním budeme dělat. Cílenými dotazy zjišťujeme stav jeho vědomí. Mnohdy i zjištění mechanizmu úrazu z odpovědí poraněného zabrání možnému přehlédnutí přidruženého skrytého poranění. Kvalitně provedená první pomoc má svůj význam i v případech, ve kterých nejde bezprostředně o život - vedle okamžitého pocitu úlevy dává nemocnému i šanci na menší druhotné poúrazové poškození a naději na méně komplikací během další odborné péče. 1.2 Vyšetření raněného, fyziologické funkce Cíle hodiny: - cílem je naučit žáky rozpoznat náhlou zástavu krevního oběhu a dýchání - upozornit na další rizika či komplikace - předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby - poskytnout adekvátní první pomoc Výukové metody: - výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě nejlépe s uspořádáním židlí do kruhu - v úvodu hodiny je veden frontální výklad, po kterém následuje praktický nácvik resuscitace dospělého i dítěte Didaktická technika: - materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace resuscitace, resuscitační loutky dospělý a dítě - nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: - neporozumění tématu, odborná terminologie, nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (resuscitace, gasps, defibrilátor) První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 6

8 1.2.1 Vyšetření raněného Raněného vyšetřujeme: - pohledem barva kůže, chování, pohyby, stav vědomí, atd. - poslechem dýchání, odběr anamnézy - pohmatem zkouška pulzu na krční, nebo zápěstní tepně, prohmatáním zjišťujeme případné zlomeniny apod. - čichem alkohol, aceton, zvratky, pomočení, pokálení, atd. Stanovení priorit: Neohrozit sebe (zachránce). Pokud postižený neodpovídá na dotazy nebo nereaguje na doteky, začněte ihned s vyšetřováním. Je při vědomí? Má průchodné dýchací cesty? Dýchá? Normální hodnoty fyziologických funkcí: Dýchání Dospělí dechová frekvence 12-20/min. Děti a kojenci 20-30/min. 1. Klekněte si vedle postiženého, přiložte ucho (tvář) k jeho nosu a ústům a pozorujte hrudník. 2. Pokud zraněný dýchá, uvidíte dýchací pohyby, uslyšíte dech a pocítíte závan vzduchu na své tváři. 3. Když postižený nedýchá, musíte uvolnit dýchací cesty a vyčistit dutinu ústní. Puls je tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z levé komory do aorty Dospělí 70-80/min. Děti /min. Novorozenci /min. Při měření pulsu sledujeme: rychlost a frekvenci, pravidelnost a rytmičnost (pravidelný x nepravidelný), kvalitu tepu (plný, dobře hmatný, nitkovitý, nehmatný) První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 7

9 Měření tepu na krkavici: Najděte štítnou chrupavku a sjeďte bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a kývačem hlavy, sledujte tep asi 5-10 sekund. Tep na zápěstí: Umístěte bříška tří prstů do prohlubně nad rýhou na přední straně zápěstí v ose s dlaňovým bříškem palce a počítejte počet tepů, které nahmatáte, za minutu. Stav vědomí Orientační hodnocení hloubky bezvědomí: 1. Somnolence - reakce na slovní podnět zachována, spolupráce se zachráncem je minimální. 2. Sopor - nemocný nereaguje na oslovení, lze vyvolat reakci na bolestivý podnět. 3. Koma - nemocný nereaguje ani na bolestivý podnět. Mezi fyziologické funkce patří také krevní tlak a tělesná teplota. Měření krevního tlaku ani tělesné teploty však nepatří mezi prioritní vyšetření při poskytování laické PP. 2. Náhlá zástava dechu a krevního oběhu Časová dotace: 1 vyučovací hodina 45 minut Téma: Resuscitace dospělého Cíl: seznámit žáky s příznaky zástavy srdeční a dechové, rozpoznat, o jaké postižení se jedná, poskytnout adekvátní první pomoc Příčiny: poranění hlavy nebo hrudníku, tonutí, otravy, úraz elektrickým proudem, akutní koronární syndrom, hluboké bezvědomí aj. Příznaky: hluboké bezvědomí, bledá, šedá až namodralá barva kůže, namodralé zbarvení rtů, nosu, ušních boltců, nepřítomnost dýchacích pohybů První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 8

10 2.1 Resuscitace dospělého JAK ROZPOZNAT náhlou zástavu oběhu? Postižený náhle zkolaboval, bezvládně leží a nereaguje na žádné podněty (ani bolestivé), nedýchá, nebo v nápadně dlouhých intervalech "lapá po dechu" (jako kapr na suchu). CO DĚLAT? - snaž se křikem přivolat pomoc - zachránce nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí (el. proud, tonutí aj.) - postiženého polož na záda a zkontroluj vědomí (oslovit, zatřást ramenem, štípnout do ucha) - proveď uvolnění dýchacích cest záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo - zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li, či nedýchá normálně (ignorují se občasné lapavé dechy gasps). - volej nezdržuj se s vyhledáváním pulsu - zahaj nepřímou masáž srdce: rukama propnutýma v loktech mačkej hrudní kost uprostřed hrudníku frekvencí asi 100 x za minutu do hloubky 5-6 cm (u dospělého) a pokračuj bez přerušení až do příjezdu záchranné služby. U nevycvičených laiků vede snaha o naučení adekvátního umělého dýchání (zejména po telefonu) v kritické situaci ke zbytečné prodlevě v nepřímé srdeční masáži. - pokud je na místě více zachránců, pokračuj v resuscitaci takto: 30 kompresí hrudníku (frekvence cca 100/min., tj. skoro 2x za sekundu, cca 5 cm do hloubky) + 2 vdechy z úst do úst (délka vdechu cca 1 sekunda, objem normálního dýchání). Nedaří li se Ti vdech provést a nebo máš odpor provést vdech, soustřeď se na srdeční masáž. - možná komplikace zvracení. Okamžitě přeruš resuscitaci, otoč postiženého na bok, po vyzvracení vytři ústa a pokračuj v resuscitaci. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 9

11 - je-li k dispozici AED (automatický externí defibrilátor), použij ho a řiď se jeho instrukcemi. - pokračuj do: - návratu normálního dýchání - převzetí resuscitace záchrannou službou - vyčerpání zachránce 2.2 Resuscitace dítěte Téma: Resuscitace dítěte U dětí od jednoho roku do puberty bývá náhlá zástava krevního oběhu druhotně vyvolaná dušením. Postup je stejný jako u dospělých, jen je změněné pořadí některých úkonů: - ujisti se o bezpečnosti okolí - ověř bezvědomí (oslovení, bolestivý podnět) - zavolej o pomoc z okolí - ulož postižené dítě vleže naznak - uvolni dýchací cesty - zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li normálně - proveď 5 úvodních vdechů tak, aby se hrudník zdvihal jen trochu (velké objemy vdechů jsou chybou) - 30 kompresí hrudníku (hloubka stlačení je u dětí asi o třetinu hloubky hrudníku) - 2 vdechy - pokud se do jedné minuty kompletní resuscitace neobnoví normální dýchání, volej záchrannou službu pokračuj v resuscitaci jako u dospělých v poměru 30 stlačení a dva vdechy - pokračuj dále do: - návratu normálního dýchání - převzetí resuscitace záchrannou službou - vyčerpání zachránce První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 10

12 Resuscitace u novorozenců rozdíly - poměr stlačení hrudníku a vdechů 3:1, začínáme pěti vdechy (jen obsah úst) - stlačení hrudníku dvěma prsty uprostřed hrudní kosti (u jednoho zachránce) - 120/min. - přednost má technika, při níž zachránce objímá rukama hrudník, takže dlaně jsou vzadu a palci stlačuje hrudník (u dvou zachránců) Časová dotace: 1 vyučovací hodina - 45 minut 3. Ošetření ran Cíle hodiny: - cílem je seznámit žáky s obecnými příznaky, rozdělením, charakteristikou ran - upozornit na další riziko či komplikaci - rozpoznat a omezit vznik hypovolemického šoku - poskytnout adekvátní první pomoc - předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby, popřípadě zajistit vlastní transport Výukové metody: - výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě s klasickým uspořádáním lavic, ale je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu apod. - v úvodu hodiny je veden frontální výklad, na který následuje praktický nácvik ošetření poranění Didaktická technika: - materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace tématu, obvazový materiál - nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 11

13 Možná rizika: - neporozumění tématu, odborná terminologie - nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (hypovolemický šok, vazokonstrikce, tachykardie, hypotenze, atd.) 3.1 Krvácení Cíl: Seznámit žáky s rozdělením krvácení, rozpoznat, o jaký druh krvácení se jedná, poskytnout adekvátní první pomoc. Krvácení je život ohrožující stav, protože člověk může při rozsáhlém úrazu vykrvácet již za sekund. Krev je biologický materiál, který může být pro zachránce velmi nebezpečný, proto při ošetření nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí. Při ošetřování proto používá gumové rukavice nebo igelitový sáček. Vznik hypovolemického šoku - ztráta krve - krvácení - ztráta plasmy - popáleniny - ztráta tělních tekutin (nadměrné zvracení, průjem) Příznaky: zrychlený puls, bledost, nevolnost, lepkavý studený pot, pocit únavy, malátnost a následné bezvědomí, smrt. První pomoc: popáleniny zamezit úniku plazmy, krvácení rychlá zástava krvácení, ztráta tekutin doplnění tekutin. Prevence rozvoje šoku Udržování tělesné teploty je jedna z energeticky nejnáročnějších činností organismu. Proto platí, že jedna z nejjednodušších a přitom nejvýznamnějších věcí, které můžeme udělat pro postiženého se závažným úrazem, je zabránit zbytečným ztrátám tepla, důležitost komunikace spočívá hlavně v uklidňování, žízeň tišíme zvlhčováním rtů a obličeje. Příčiny krvácení Poranění cévy řezným, bodným, sečným nástrojem - pracovní úrazy, autonehody, nehody v domácnosti, při zlomení kostí. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 12

14 Dělení krvácení dle směru Charakteristika Místa krvácení První pomoc Vnitřní Velmi závažný stav, raněný je ohrožen hypovolemickým šokem, tedy ztrátou velkého množství krve Do dutiny břišní Ulož raněného na záda s pokrčenými DK v kolenou, přivolej ZZS, zůstaň u raněného, kontroluj dech, tep, vědomí. Může být i projevem neúrazového stavu (žaludeční vřed, mimoděložní těhotenství) Do lebeční dutiny Ulož raněného na záda s podložením hlavy, přivolej ZZS, zůstaň u raněného, kontroluj dech, tep, vědomí. Vnější Často důsledkem autohavárie Závažný stav, raněný je ohrožen hypovolemickým šokem ztráta krve Z nosu Nasaď si gumové rukavice, raněného posaď, předkloň mu hlavu, přilož studený obklad na zátylek, stiskni kořen nosu. Přivolej ZZS pokud se jedná o masivní krvácení, či nedojde k zástavě do 10 minut. Z úst Nasaď si gumové rukavice, raněného posaď, předkloň mu hlavu, nevyplachuj dutinu ústní, mezi zuby raněný stiskne stočený kapesník či sterilní krytí. Z ucha Nasaď si gumové rukavice, polož raněného na bok na krvácející straně, přilož sací vrstvu a přivolej ZZS, zůstaň u raněného, kontroluj dech, tep, vědomí. Z konečníku, močových cest, pohlavních orgánů Nasaď si gumové rukavice, polož raněného na zem na záda, pokrč mu dolní končetiny v kolenou a přilož sací vrstvu. Následně přivolej ZZS a zůstaň u raněného, kontroluj dech, tep, vědomí. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 13

15 Dělení krvácení dle poraněné cévy Tepenné Žilní Charakteristika Světlá krev, krev z rány vystřikuje Velmi závažné poranění, nutné přivolání ZZS nebo po ošetření transport k lékaři Tmavě červená krev, která z rány vytéká Závažné poranění, nutné přivolání ZS nebo po ošetření transport k lékaři Způsob ošetření 1. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. 2. Polož raněného na záda. 3. Stiskni v ráně, nebo tlakový bod (pažní, stehenní). 4. Vytvoř tlakový obvaz. 5. Zvedni končetinu. 6. Pokud krvácení nezastavíme, v místě tlakového bodu (pažního, stehenního) použij škrtidlo nebo liščí smyčku. 7. Dle závažnosti stavu transport k lékaři, nebo přivolej ZZS. 8. Raněného ulož do protišokové nebo autotransfuzní polohy. 9. Do příjezdu ZZS kontroluj životní funkce a vědomí, komunikuj s raněným. 1. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. 2. Posaď nebo polož raněného. 3. Stiskni ránu. 4. Vytvoř tlakový obvaz. 5. Zvedni končetinu. 6. Dle závažnosti stavu transport k lékaři nebo přivolej ZZS. 7. Raněného ulož do protišokové nebo autotransfuzní polohy. 8. Do příjezdu ZZS kontroluj životní funkce a vědomí, komunikuj s raněným. Vlásečnicové Povrchové poranění 1. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. 2. Posaď raněného. 3. Desinfikuj nebo umyj okolí rány. 4. Přelep poranění polštářkovou náplastí či sterilním krytím. Zásady použití tlakového obvazu 1. První vrstva tlakového obvazu by měla být sterilní. 2. Nikdy nesundávej již prokrvácenou vrstvu obvazu. 3. K vytvoření tlakového obvazu lze použít několik vrstev savého materiálu. Zásady použití škrtidla: 1. Nikdy nepřikládej škrtidlo na holou kůži. 2. Škrtidlo lze použít pouze při masivním krvácení a to pouze v tlakovém bodě - na paži nebo stehnu. Použij ho tam, kde to nelze jinak zvládnout (ztrátové poranění, rozdrcené končetiny). První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 14

16 3. Po zaškrcení již nepovoluj škrtidlo, pouze zaznamenej čas přiložení. 4. Škrtidlo použij také tam, kde je hodně zraněných a málo zachránců (v případě zvládnutí situace přilož tlakový obvaz a škrtidlo uvolni). 5. Nejedná se o 100 % omezení průtoku končetinou, ale pouze o omezení průtoku krve, končetina by neměla být namodralá, studená, neměl by si raněný stěžovat na mravenčení. 3.2 Popáleniny Cíl: Vyjmenovat změny na kůži vyvolané působením vysoké teploty, prakticky zvládnout ošetření. Vznikají následkem působení vysoké teploty na kůži. Velmi závažné pro malé děti, které jsou tak jako dospělí ohrožení popáleninovým šokem. Vždy při ošetření pamatuj na své vlastní bezpečí. Před zahájením ošetření z postiženého místa odstraň šperky, hodinky, náramky atd., přiškvařené oblečení nesvlékáme. Rozdělení popálenin 1. dle stupně popálení 2. dle procent poraněné kůže Dle stupně Příznak Ošetření I. stupeň Začervenání kůže, bolestivost Chlaď místo pod studenou tekoucí vodou min. II. stupeň Vytvoří se puchýř, uvnitř může být plazma, velmi bolestivé Chlaď místo pod studenou, tekoucí vodou min. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. Přilož sterilní krytí, dle závažnosti a rozsahu (nikdy nepropichuj puchýř) zajisti transport k lékaři nebo přivolej ZZS. Do příjezdu ZZS kontroluj životní funkce a vědomí, komunikuj III. a IV. stupeň Černá, zuhelnatělá kůže, již není bolestivé s raněným. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. Přilož sterilní krytí, dle závažnosti a rozsahu zajisti transport k lékaři nebo přivolej ZZS, do příjezdu ZZS zůstaň u raněného, sleduj stav vědomí a fyziologické funkce. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 15

17 Orientační měření rozsahu popálenin dle popálených ploch u dospělých: hlava 9 % hrudník a břicho 18 % horní končetina i s dlaní 9% samotná dlaň 1% záda 18 % genitál 1 % dolní končetina 18 % Závažnost postižení může také ovlivnit věk postiženého a nemoci, s kterými se léčí. V případě popálení plochy větší než 20 % u dospělých, 10% u seniorů a 5% u malých dětí vzniká riziko hypovolemického šoku - z důvodu ztráty plazmy, proto opět musíš zajistit protišoková opatření, tzv. 5 T : 1. Teplo - použitím termofólie, oblečení. 2. Ticho - na místě nehody zajistit klid. 3. Tekutiny - vlhčit rty, nikdy se nesmí raněný napít. 4. Tišení bolesti - nikdy nepodávat raněnému léky, pouze uklidňujeme raněného. 5. Transport - přivolání záchranné služby nebo v případě lehčího poranění vlastní transport do zdravotnického zařízení. 3.3 Cizí těleso Cíl: Charakterizovat poranění, prakticky zvládnout ošetření rány Poranění, které je velmi bolestivé, doprovázené nebezpečím následného krvácení a vzniku infekce. Vždy při ošetření pamatuj na své vlastní bezpečí, ošetřuj v gumových rukavicích nebo igelitovém sáčku. Zůstane-li cizí těleso zaklíněné, nikdy jej nevytahuj a snaž se ho v místě zafixovat. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 16

18 Příčiny: pracovní úrazy, autonehoda, násilný trestný čin Cizí těleso v ráně Cizí těleso v oku Cizí těleso v uchu Cizí těleso v nose Cizí těleso v pochvě, konečníku, močové trubici Charakteristika Velmi bolestivé, doprovázené krvácením a poraněním hlubokých vrstev Bolestivé Časté u dětí Časté u dětí, velmi nebezpečné, hrozí vdechnutí a dušení Časté u dětí, doprovázené krvácením Ošetření 1. Polož raněného na zem na záda. 2. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. 3. Pomocí obvazového materiálu a náplasti zafixuj těleso proti pohybu. 4. Přivolej ZZS, do jejího příjezdu zůstaň u raněného, sleduj stav vědomí a fyziologické funkce. Drobné nečistoty odstraň kapesníkem nebo vypláchni proudem vody. Při podezření na poranění sklem, kovovou šponou, atd. cizí těleso neodstraňuj: 1. Posaď nebo polož raněného. 2. Sterilní krytí přilož přes poraněné oko. 3. Přivolej ZZS, do jejího příjezdu zůstaň u raněného, sleduj stav vědomí a fyziologické funkce. Cizí těleso se nesnaž odstranit, mohlo by dojít k hlubšímu zasunutí. Zajisti transport. 1. Posaď raněného. 2. Vyzvi raněného, aby prudce vydechnul. 3. Pokud nedojde k vydechnutí cizího tělesa, zajisti transport. Cizí těleso se nesnaž odstranit, mohlo by dojít k hlubšímu zasunutí: 1. Polož raněného na záda, pokrč mu dolní končetiny v kolenou, nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček a přilož sací vrstvu. 2. Následně přivolej ZZS. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 17

19 4. Poranění kostí a kloubů Časová dotace: 1 vyučovací hodina - 45 minut Cíle hodiny: - cílem je seznámit žáky s obecnými příznaky, rozdělením, charakteristikou poranění kostí, kloubů - upozornit na další riziko či komplikaci při neopatrném poskytování první pomoci u poranění lebky, krku, páteře a hrudníku - prakticky nacvičit fixaci zlomenin - poskytnout adekvátní první pomoc - předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby popřípadě zajistit vlastní transport Výukové metody: - výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě s klasickým uspořádáním lavic, ale je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu apod. - v úvodu hodiny je veden frontální výklad, na který následuje praktický nácvik ošetření zlomenin a poranění kloubů Didaktická technika: - materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace tématu, obvazový materiál - nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: - neporozumění tématu, odborná terminologie, nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (fraktura, distorze, fixace, atd.) První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 18

20 4.1 Poranění kostí Cíl: uvědomit si vážnost poranění, vyjmenovat příznaky, zvládnout praktické ošetření. Jedná se o velmi časté poranění při autonehodách, pádech z výšky, sportování (cyklistika, lyžování, bruslení). Zlomeniny kostí: Příznaky: raněný pociťuje velkou bolestivost, která se při pohybu zvětšuje, místo je oteklé, namodralé barvy, dochází k omezení pohybu, při pohybu lze slyšet vrzot kosti, tzv. krepitace. Může být doprovázeno nevolností. Zlomeniny mohou být doprovázené silným krvácením a následným hypovolemickým šokem. U dospělého člověka při zlomenině může dojít ke krevní ztrátě až: pánevní kosti může být krevní ztráta až 5000 ml stehenní kosti může být krevní ztráta až 2000 ml pažní kosti může být krevní ztráta až 1000 ml loketní a bércové kosti může být krevní ztráta až 500 ml Zavřené zlomeniny Při ošetření fixujeme končetinu dlahou přes dva klouby, pokud nemáme dlahu, horní končetinu dáváme do tzv. šátkového závěsu a dolní končetiny svážeme k sobě. Vždy je nutné pamatovat na šetrnou manipulaci, kostní úlomky jsou velmi ostré, mohlo by dojít k poranění kožního povrchu a vzniku otevřené zlomeniny s rizikem poranění velké cévy a následným krvácením. Otevřené zlomeniny Při ošetření pamatujeme na své vlastní bezpečí a postupujeme následovně: 1. Posaď nebo polož raněného. 2. Podél poraněné kosti přilož stočené obvazy a přes ně sterilní krytí tzv. ohrádka. 3. Přilož dlahu a zafixuj ji. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 19

21 4.2 Poranění kloubů Cíl: Vyjmenovat příznaky poranění, praktický nácvik správného ošetření Při poranění kloubů dochází k vykloubení či podvrtnutí. Velmi bolestivý stav, při kterém se hlavice kloubu dostane mimo kloubní jamku, následně může dojít k poranění měkkých struktur - svalů a šlach. Nejčastější poranění vzniká při špatném došlápnutí, dochází častěji k podvrtnutí či vykloubení kotníku, nebo při extrémním pohybu ramene. Příznaky - jsou velmi podobné jako u zlomenin, raněný pociťuje velkou bolestivost, která se při pohybu zvětšuje, místo je oteklé, namodralé barvy, dochází k omezení pohybu, nevolnosti. Ošetření: 1. Raněného posaď. 2. Poraněný kloub fixuj elastickým obinadlem. 3. Přilož chladivý obklad. 4. Zajisti transport. 4.3 Poranění lebky, krku, páteře, pánve a hrudníku Cíl: Uvědomit si vážnost poranění, rozpoznat příznaky poranění a poskytnout adekvátně první pomoc. Příčiny poranění: autonehody, pád z výšky, sportovní úrazy, skoky do vody Zásady při ošetřování 1. Vždy se jedná o velmi vážný stav, proto ihned přivolej záchrannou službu. 2. Zbytečně s raněným nemanipuluj. Pokud má zachovalé životní funkce, nech ho v poloze, jakou zaujímá. V případě, náhlé zástavy oběhu, zahaj resuscitaci. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 20

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 (První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 Tato publikace by určitě mohla být přínosná pro zdravotníky nebo jiné absolventy kurzů první pomoci, kteří si chtějí oživit své teoretické

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková. OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková OBSEDANTNĚ- -KOMPULZIVNÍ

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria:

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria: PRVNÍ POMOC Úvod: - vyvarovat se všech úkonů, které neovládám (pokud nejde o dálkové pokyny Záchranné služby (ZS)), vyvarovat se vlastního úrazu - neposkytnutí PP podléhá trestnímu zákonu - vycházet pouze

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Mgr. Marie Müllerová Páté rozšířené vydání vydalo sdružení FIT IN, nám. Svatopluka Čecha 11, 100 00 Praha 10 pro Ministerstvo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze

Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze Vydání publikace bylo finančně podpořeno z programu MATRA/KAP vyslanectví Nizozemského království v Praze 1 ZUZANA ŠTROMEROVÁ MOŽNOST VOLBY Kde mohu přivést své děťátko na svět? Vydalo nakladatelství Argo,

Více

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 1.1. Vlastník a provozovatel zařízení, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti Tel.: 354 432 238, Mobil: 606 606 222, phkovo@phkovo.cz

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více