PROJEKT První pomoc => šance pro život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT První pomoc => šance pro život"

Transkript

1 PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA ZAHÁJENÍ PROJEKTU INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO NORMÁLNÍ HODNOTY FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ NÁHLÁ ZÁSTAVA DECHU A KREVNÍHO OBĚHU RESUSCITACE DOSPĚLÉHO RESUSCITACE DÍTĚTE OŠETŘENÍ RAN KRVÁCENÍ POPÁLENINY CIZÍ TĚLESO PORANĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ PORANĚNÍ KOSTÍ PORANĚNÍ KLOUBŮ PORANĚNÍ LEBKY, KRKU, PÁTEŘE A HRUDNÍKU AKUTNÍ STAVY NEÚRAZOVÉ AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM MDLOBA, KOLAPS, SYNKOPA CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (SMP) HYPOGLYKEMIE POKLES KREVNÍHO CUKRU KŘEČOVÝ STAV EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT ASTMATICKÝ ZÁCHVAT HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK ZDROJE Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

2 TISKOVÁ ZPRÁVA O PROJEKTU Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., nestátní nezisková společnost z Třince, realizuje od července 2011 projekt První pomoc => šance pro život. Cílem projektu je ovlivnit mladou generaci systematickou výukou "první pomoci" prostřednictvím předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života. Dále bude projekt informovat o možnostech a důležitosti protiúrazové prevence a to přímo na základních školách v MSK. Cílovou skupinou projektu jsou žáci osmých a devátých tříd základních škol v MSK, kteří budou v první pomoci proškoleni profesionálními zdravotníky přímo v ZŠ. Celkový počet proškolených dětí odhadujeme na cca osob (žáků). Realizace projektu je naplánována na období od do , výuka na školách bude zahájena v září t. r. Do projektu budou zapojeny základní školy z Moravskoslezského kraje - lokalita Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Opava a okolí. Školení bude probíhat v jednodenním šestihodinovém bloku, který povedou profesionální zdravotníci - zaměstnanci rychlé záchranné služby. Žáci tak získají jak teoretické, tak praktické znalosti právě v oblasti poskytování první pomoci. Proškolování žáků základních škol v MSK ve výuce první pomoci je financováno z projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. byla založena v roce 2000 jako obecně prospěšná společnost a aktuálně se zabývá zejména vzděláváním a realizací projektů financovaných z ESF. Školení první pomoci provádí společnost již několik let a to zejména v rámci akreditovaného rekvalifikačního kurzu určeného pro sociální pracovníky. V současné době je realizováno také bezplatné školení první pomoci pro širokou veřejnost v Třinci a Jablunkově. Projekt První pomoc => šance pro život navazuje na úspěšné pilotní ověření potřebnosti tohoto druhu vzdělávání, které bylo realizováno na základních školách v Třinci v roce 2010 v rámci projektu financovaného z grantu společnosti Walmark Fond pro Třinecko. Bližší informace lze získat na ww.kapa-ops.cz či telefonicky na č , nebo em První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 1

3 1. Zahájení projektu Zahájení, cíl projektu Cíle projektu: naučit mladé lidi poskytnout první pomoc pro záchranu života pro zabránění zhoršení stavu postiženého pro zajištění podmínek k jeho zotavení Integrovaný záchranný systém, přivolání ZZS, modelové situace, fyziologické funkce Časová dotace: 1 vyučovací hodina - 45 minut Cíle hodiny: cílem je seznámit žáky s obecnými příznaky akutních úrazových i neúrazových stavů, aby byli schopni rozpoznat náhlou změnu zdravotního stavu postiženého a: - rozpoznat o jakou událost se jedná, - poskytnout adekvátní první pomoc, - sdělit dostatečné informace dispečinku záchranné služby, cítit potřebu pomoci druhému člověku v tísni. Výukové metody: - výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě, je veden frontální výklad, třída může být uspořádána klasickým způsobem, kdy jsou lavice uloženy v několika řadách - možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu apod. Didaktická technika: - materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace tématu - nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 2

4 Možná rizika: - neporozumění tématu, odborná terminologie - nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (somnolence, sopor, kóma) 1.1 Integrovaný záchranný systém V případě náhlé příhody použij následující postup: uklidni se a přemýšlej vytoč jedno z tísňových čísel (v případě ohrožení zdraví volej 155) až se někdo ohlásí, řekni mu, co se stalo, do sluchátka mluv zřetelně a pomalu řekni své jméno, adresu místo, kam mají přijet a číslo telefonu nezavěšuj, dokud nezavěsí člověk na druhém konci Na dispečink se můžeš v tísni obrátit i pro rady a instrukce. Je možná tzv. TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc) a TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). Čísla záchranného systému: 155 Rychlá zdravotnická pomoc 150 Hasiči 156 Městská policie 158 Policie ČR 112 Volání na integrovaný záchranný systém; na dispečinku se lze domluvit dvěmi světovými jazyky (důležité pro cizince) Nejčastější chyby v komunikaci s operačním střediskem ZZS: Volající sdělí jméno a adresu postižené osoby a neuvědomí si, že jméno není uvedeno na domovním zvonku. Obyvatelé činžovních domů si neuvědomí, že vchod je uzamčen a zvonky bývají nefunkční nebo nečitelné. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 3

5 Na vesnici nebo v chatových osadách udají číslo popisné a neuvědomí si, že není umístěno na viditelném místě (případně zcela chybí). Při zásazích v terénu - lesy, pole, louky, apod. - nečeká u výjezdu ze silnice kontaktní osoba. Záchranná služba může pomoci jen tomu, koho skutečně najde. Hledáním pacienta se mnohdy ztratí více času, než jízdou ze vzdálené základny. Pokud jsi zavolal záchrannou službu, vyčkej jejího příjezdu. Co má přednost? Poskytnutí první pomoci nebo volání záchranky? Obojí se má provést co nejdříve, nejlépe současně, což je možné, pokud je na místě přítomno více osob. V případech bezprostředního ohrožení života za přítomnosti jediného zachránce je lépe dříve konat, potom ihned volat. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči osobám při postižení zdraví, které: bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, působí náhlé utrpení a nesnesitelnou bolest, působí změny chování a jednání postiženého ohrožující jeho samého nebo jeho okolí. Výkonné týmy zdravotnické záchranné služby: RLP (rychlá lékařská pomoc) vedoucím týmu je lékař RZP (rychlá zdravotnická pomoc) vedoucím týmu je záchranář se středoškolským nebo vysokoškolským zdravotnickým vzděláním LZS (letecká záchranná služba) vedoucím týmu je lékař, od RLP se liší pouze dopravním prostředkem Laici zdravotnickou záchrannou službu často zaměňují s vozidly zdravotnické dopravy, které jsou určeny pouze pro převozy nemocných. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 4

6 Integrovaný záchranný systém Je systémem vzájemné spolupráce tísňových složek. Uplatňuje se zejména v případech hromadných neštěstí a při mimořádných situacích (např. povodně). Základními výkonnými složkami jsou: Hasičský záchranný sbor Policie ČR Zdravotnická záchranná služba Všichni mezi sebou udržují permanentní spojení a spolupracují i při řešení standardních situací. Klasickým příkladem jsou dopravní nehody, do jejichž likvidace jsou zapojeny všechny tři záchranné složky. Hasičský záchranný sbor je cvičen pro poskytování technické pomoci. Obecné zásady při poskytování první pomoci: NEOHROZIT SEBE! Po poskytnutí případné technické první pomoci (vytažení z vody, přerušení přívodu elektrického proudu, uhašení hořícího oděvu apod.) zjistí zachránci celkový stav postiženého a míru poruchy jeho zdraví. V případě, že je poraněných více, vykonávají zachránci v prvé fázi pouze život zachraňující úkony v tomto pořadí: přivolají rychlou zdravotnickou pomoc telefon 155, zastavují prudká krvácení, uloží bezvědomé se zachovanými životními funkcemi do zotavovací polohy, provádějí oživování (resuscitaci), bojují proti šoku, teprve potom ošetřují ostatní postižené znehybňují zlomeniny, ošetřují drobné, méně krvácející rány a další. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 5

7 Důležitý je dobrý kontakt s postiženým (pokud není v bezvědomí), říkáme mu - co a proč s ním budeme dělat. Cílenými dotazy zjišťujeme stav jeho vědomí. Mnohdy i zjištění mechanizmu úrazu z odpovědí poraněného zabrání možnému přehlédnutí přidruženého skrytého poranění. Kvalitně provedená první pomoc má svůj význam i v případech, ve kterých nejde bezprostředně o život - vedle okamžitého pocitu úlevy dává nemocnému i šanci na menší druhotné poúrazové poškození a naději na méně komplikací během další odborné péče. 1.2 Vyšetření raněného, fyziologické funkce Cíle hodiny: - cílem je naučit žáky rozpoznat náhlou zástavu krevního oběhu a dýchání - upozornit na další rizika či komplikace - předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby - poskytnout adekvátní první pomoc Výukové metody: - výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě nejlépe s uspořádáním židlí do kruhu - v úvodu hodiny je veden frontální výklad, po kterém následuje praktický nácvik resuscitace dospělého i dítěte Didaktická technika: - materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace resuscitace, resuscitační loutky dospělý a dítě - nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: - neporozumění tématu, odborná terminologie, nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (resuscitace, gasps, defibrilátor) První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 6

8 1.2.1 Vyšetření raněného Raněného vyšetřujeme: - pohledem barva kůže, chování, pohyby, stav vědomí, atd. - poslechem dýchání, odběr anamnézy - pohmatem zkouška pulzu na krční, nebo zápěstní tepně, prohmatáním zjišťujeme případné zlomeniny apod. - čichem alkohol, aceton, zvratky, pomočení, pokálení, atd. Stanovení priorit: Neohrozit sebe (zachránce). Pokud postižený neodpovídá na dotazy nebo nereaguje na doteky, začněte ihned s vyšetřováním. Je při vědomí? Má průchodné dýchací cesty? Dýchá? Normální hodnoty fyziologických funkcí: Dýchání Dospělí dechová frekvence 12-20/min. Děti a kojenci 20-30/min. 1. Klekněte si vedle postiženého, přiložte ucho (tvář) k jeho nosu a ústům a pozorujte hrudník. 2. Pokud zraněný dýchá, uvidíte dýchací pohyby, uslyšíte dech a pocítíte závan vzduchu na své tváři. 3. Když postižený nedýchá, musíte uvolnit dýchací cesty a vyčistit dutinu ústní. Puls je tlaková vlna vyvolaná vypuzením krve z levé komory do aorty Dospělí 70-80/min. Děti /min. Novorozenci /min. Při měření pulsu sledujeme: rychlost a frekvenci, pravidelnost a rytmičnost (pravidelný x nepravidelný), kvalitu tepu (plný, dobře hmatný, nitkovitý, nehmatný) První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 7

9 Měření tepu na krkavici: Najděte štítnou chrupavku a sjeďte bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a kývačem hlavy, sledujte tep asi 5-10 sekund. Tep na zápěstí: Umístěte bříška tří prstů do prohlubně nad rýhou na přední straně zápěstí v ose s dlaňovým bříškem palce a počítejte počet tepů, které nahmatáte, za minutu. Stav vědomí Orientační hodnocení hloubky bezvědomí: 1. Somnolence - reakce na slovní podnět zachována, spolupráce se zachráncem je minimální. 2. Sopor - nemocný nereaguje na oslovení, lze vyvolat reakci na bolestivý podnět. 3. Koma - nemocný nereaguje ani na bolestivý podnět. Mezi fyziologické funkce patří také krevní tlak a tělesná teplota. Měření krevního tlaku ani tělesné teploty však nepatří mezi prioritní vyšetření při poskytování laické PP. 2. Náhlá zástava dechu a krevního oběhu Časová dotace: 1 vyučovací hodina 45 minut Téma: Resuscitace dospělého Cíl: seznámit žáky s příznaky zástavy srdeční a dechové, rozpoznat, o jaké postižení se jedná, poskytnout adekvátní první pomoc Příčiny: poranění hlavy nebo hrudníku, tonutí, otravy, úraz elektrickým proudem, akutní koronární syndrom, hluboké bezvědomí aj. Příznaky: hluboké bezvědomí, bledá, šedá až namodralá barva kůže, namodralé zbarvení rtů, nosu, ušních boltců, nepřítomnost dýchacích pohybů První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 8

10 2.1 Resuscitace dospělého JAK ROZPOZNAT náhlou zástavu oběhu? Postižený náhle zkolaboval, bezvládně leží a nereaguje na žádné podněty (ani bolestivé), nedýchá, nebo v nápadně dlouhých intervalech "lapá po dechu" (jako kapr na suchu). CO DĚLAT? - snaž se křikem přivolat pomoc - zachránce nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí (el. proud, tonutí aj.) - postiženého polož na záda a zkontroluj vědomí (oslovit, zatřást ramenem, štípnout do ucha) - proveď uvolnění dýchacích cest záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo - zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li, či nedýchá normálně (ignorují se občasné lapavé dechy gasps). - volej nezdržuj se s vyhledáváním pulsu - zahaj nepřímou masáž srdce: rukama propnutýma v loktech mačkej hrudní kost uprostřed hrudníku frekvencí asi 100 x za minutu do hloubky 5-6 cm (u dospělého) a pokračuj bez přerušení až do příjezdu záchranné služby. U nevycvičených laiků vede snaha o naučení adekvátního umělého dýchání (zejména po telefonu) v kritické situaci ke zbytečné prodlevě v nepřímé srdeční masáži. - pokud je na místě více zachránců, pokračuj v resuscitaci takto: 30 kompresí hrudníku (frekvence cca 100/min., tj. skoro 2x za sekundu, cca 5 cm do hloubky) + 2 vdechy z úst do úst (délka vdechu cca 1 sekunda, objem normálního dýchání). Nedaří li se Ti vdech provést a nebo máš odpor provést vdech, soustřeď se na srdeční masáž. - možná komplikace zvracení. Okamžitě přeruš resuscitaci, otoč postiženého na bok, po vyzvracení vytři ústa a pokračuj v resuscitaci. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 9

11 - je-li k dispozici AED (automatický externí defibrilátor), použij ho a řiď se jeho instrukcemi. - pokračuj do: - návratu normálního dýchání - převzetí resuscitace záchrannou službou - vyčerpání zachránce 2.2 Resuscitace dítěte Téma: Resuscitace dítěte U dětí od jednoho roku do puberty bývá náhlá zástava krevního oběhu druhotně vyvolaná dušením. Postup je stejný jako u dospělých, jen je změněné pořadí některých úkonů: - ujisti se o bezpečnosti okolí - ověř bezvědomí (oslovení, bolestivý podnět) - zavolej o pomoc z okolí - ulož postižené dítě vleže naznak - uvolni dýchací cesty - zjisti kvalitu dýchání, nedýchá-li normálně - proveď 5 úvodních vdechů tak, aby se hrudník zdvihal jen trochu (velké objemy vdechů jsou chybou) - 30 kompresí hrudníku (hloubka stlačení je u dětí asi o třetinu hloubky hrudníku) - 2 vdechy - pokud se do jedné minuty kompletní resuscitace neobnoví normální dýchání, volej záchrannou službu pokračuj v resuscitaci jako u dospělých v poměru 30 stlačení a dva vdechy - pokračuj dále do: - návratu normálního dýchání - převzetí resuscitace záchrannou službou - vyčerpání zachránce První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 10

12 Resuscitace u novorozenců rozdíly - poměr stlačení hrudníku a vdechů 3:1, začínáme pěti vdechy (jen obsah úst) - stlačení hrudníku dvěma prsty uprostřed hrudní kosti (u jednoho zachránce) - 120/min. - přednost má technika, při níž zachránce objímá rukama hrudník, takže dlaně jsou vzadu a palci stlačuje hrudník (u dvou zachránců) Časová dotace: 1 vyučovací hodina - 45 minut 3. Ošetření ran Cíle hodiny: - cílem je seznámit žáky s obecnými příznaky, rozdělením, charakteristikou ran - upozornit na další riziko či komplikaci - rozpoznat a omezit vznik hypovolemického šoku - poskytnout adekvátní první pomoc - předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby, popřípadě zajistit vlastní transport Výukové metody: - výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě s klasickým uspořádáním lavic, ale je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu apod. - v úvodu hodiny je veden frontální výklad, na který následuje praktický nácvik ošetření poranění Didaktická technika: - materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace tématu, obvazový materiál - nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 11

13 Možná rizika: - neporozumění tématu, odborná terminologie - nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (hypovolemický šok, vazokonstrikce, tachykardie, hypotenze, atd.) 3.1 Krvácení Cíl: Seznámit žáky s rozdělením krvácení, rozpoznat, o jaký druh krvácení se jedná, poskytnout adekvátní první pomoc. Krvácení je život ohrožující stav, protože člověk může při rozsáhlém úrazu vykrvácet již za sekund. Krev je biologický materiál, který může být pro zachránce velmi nebezpečný, proto při ošetření nesmí zapomenout myslet na své vlastní bezpečí. Při ošetřování proto používá gumové rukavice nebo igelitový sáček. Vznik hypovolemického šoku - ztráta krve - krvácení - ztráta plasmy - popáleniny - ztráta tělních tekutin (nadměrné zvracení, průjem) Příznaky: zrychlený puls, bledost, nevolnost, lepkavý studený pot, pocit únavy, malátnost a následné bezvědomí, smrt. První pomoc: popáleniny zamezit úniku plazmy, krvácení rychlá zástava krvácení, ztráta tekutin doplnění tekutin. Prevence rozvoje šoku Udržování tělesné teploty je jedna z energeticky nejnáročnějších činností organismu. Proto platí, že jedna z nejjednodušších a přitom nejvýznamnějších věcí, které můžeme udělat pro postiženého se závažným úrazem, je zabránit zbytečným ztrátám tepla, důležitost komunikace spočívá hlavně v uklidňování, žízeň tišíme zvlhčováním rtů a obličeje. Příčiny krvácení Poranění cévy řezným, bodným, sečným nástrojem - pracovní úrazy, autonehody, nehody v domácnosti, při zlomení kostí. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 12

14 Dělení krvácení dle směru Charakteristika Místa krvácení První pomoc Vnitřní Velmi závažný stav, raněný je ohrožen hypovolemickým šokem, tedy ztrátou velkého množství krve Do dutiny břišní Ulož raněného na záda s pokrčenými DK v kolenou, přivolej ZZS, zůstaň u raněného, kontroluj dech, tep, vědomí. Může být i projevem neúrazového stavu (žaludeční vřed, mimoděložní těhotenství) Do lebeční dutiny Ulož raněného na záda s podložením hlavy, přivolej ZZS, zůstaň u raněného, kontroluj dech, tep, vědomí. Vnější Často důsledkem autohavárie Závažný stav, raněný je ohrožen hypovolemickým šokem ztráta krve Z nosu Nasaď si gumové rukavice, raněného posaď, předkloň mu hlavu, přilož studený obklad na zátylek, stiskni kořen nosu. Přivolej ZZS pokud se jedná o masivní krvácení, či nedojde k zástavě do 10 minut. Z úst Nasaď si gumové rukavice, raněného posaď, předkloň mu hlavu, nevyplachuj dutinu ústní, mezi zuby raněný stiskne stočený kapesník či sterilní krytí. Z ucha Nasaď si gumové rukavice, polož raněného na bok na krvácející straně, přilož sací vrstvu a přivolej ZZS, zůstaň u raněného, kontroluj dech, tep, vědomí. Z konečníku, močových cest, pohlavních orgánů Nasaď si gumové rukavice, polož raněného na zem na záda, pokrč mu dolní končetiny v kolenou a přilož sací vrstvu. Následně přivolej ZZS a zůstaň u raněného, kontroluj dech, tep, vědomí. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 13

15 Dělení krvácení dle poraněné cévy Tepenné Žilní Charakteristika Světlá krev, krev z rány vystřikuje Velmi závažné poranění, nutné přivolání ZZS nebo po ošetření transport k lékaři Tmavě červená krev, která z rány vytéká Závažné poranění, nutné přivolání ZS nebo po ošetření transport k lékaři Způsob ošetření 1. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. 2. Polož raněného na záda. 3. Stiskni v ráně, nebo tlakový bod (pažní, stehenní). 4. Vytvoř tlakový obvaz. 5. Zvedni končetinu. 6. Pokud krvácení nezastavíme, v místě tlakového bodu (pažního, stehenního) použij škrtidlo nebo liščí smyčku. 7. Dle závažnosti stavu transport k lékaři, nebo přivolej ZZS. 8. Raněného ulož do protišokové nebo autotransfuzní polohy. 9. Do příjezdu ZZS kontroluj životní funkce a vědomí, komunikuj s raněným. 1. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. 2. Posaď nebo polož raněného. 3. Stiskni ránu. 4. Vytvoř tlakový obvaz. 5. Zvedni končetinu. 6. Dle závažnosti stavu transport k lékaři nebo přivolej ZZS. 7. Raněného ulož do protišokové nebo autotransfuzní polohy. 8. Do příjezdu ZZS kontroluj životní funkce a vědomí, komunikuj s raněným. Vlásečnicové Povrchové poranění 1. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. 2. Posaď raněného. 3. Desinfikuj nebo umyj okolí rány. 4. Přelep poranění polštářkovou náplastí či sterilním krytím. Zásady použití tlakového obvazu 1. První vrstva tlakového obvazu by měla být sterilní. 2. Nikdy nesundávej již prokrvácenou vrstvu obvazu. 3. K vytvoření tlakového obvazu lze použít několik vrstev savého materiálu. Zásady použití škrtidla: 1. Nikdy nepřikládej škrtidlo na holou kůži. 2. Škrtidlo lze použít pouze při masivním krvácení a to pouze v tlakovém bodě - na paži nebo stehnu. Použij ho tam, kde to nelze jinak zvládnout (ztrátové poranění, rozdrcené končetiny). První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 14

16 3. Po zaškrcení již nepovoluj škrtidlo, pouze zaznamenej čas přiložení. 4. Škrtidlo použij také tam, kde je hodně zraněných a málo zachránců (v případě zvládnutí situace přilož tlakový obvaz a škrtidlo uvolni). 5. Nejedná se o 100 % omezení průtoku končetinou, ale pouze o omezení průtoku krve, končetina by neměla být namodralá, studená, neměl by si raněný stěžovat na mravenčení. 3.2 Popáleniny Cíl: Vyjmenovat změny na kůži vyvolané působením vysoké teploty, prakticky zvládnout ošetření. Vznikají následkem působení vysoké teploty na kůži. Velmi závažné pro malé děti, které jsou tak jako dospělí ohrožení popáleninovým šokem. Vždy při ošetření pamatuj na své vlastní bezpečí. Před zahájením ošetření z postiženého místa odstraň šperky, hodinky, náramky atd., přiškvařené oblečení nesvlékáme. Rozdělení popálenin 1. dle stupně popálení 2. dle procent poraněné kůže Dle stupně Příznak Ošetření I. stupeň Začervenání kůže, bolestivost Chlaď místo pod studenou tekoucí vodou min. II. stupeň Vytvoří se puchýř, uvnitř může být plazma, velmi bolestivé Chlaď místo pod studenou, tekoucí vodou min. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. Přilož sterilní krytí, dle závažnosti a rozsahu (nikdy nepropichuj puchýř) zajisti transport k lékaři nebo přivolej ZZS. Do příjezdu ZZS kontroluj životní funkce a vědomí, komunikuj III. a IV. stupeň Černá, zuhelnatělá kůže, již není bolestivé s raněným. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. Přilož sterilní krytí, dle závažnosti a rozsahu zajisti transport k lékaři nebo přivolej ZZS, do příjezdu ZZS zůstaň u raněného, sleduj stav vědomí a fyziologické funkce. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 15

17 Orientační měření rozsahu popálenin dle popálených ploch u dospělých: hlava 9 % hrudník a břicho 18 % horní končetina i s dlaní 9% samotná dlaň 1% záda 18 % genitál 1 % dolní končetina 18 % Závažnost postižení může také ovlivnit věk postiženého a nemoci, s kterými se léčí. V případě popálení plochy větší než 20 % u dospělých, 10% u seniorů a 5% u malých dětí vzniká riziko hypovolemického šoku - z důvodu ztráty plazmy, proto opět musíš zajistit protišoková opatření, tzv. 5 T : 1. Teplo - použitím termofólie, oblečení. 2. Ticho - na místě nehody zajistit klid. 3. Tekutiny - vlhčit rty, nikdy se nesmí raněný napít. 4. Tišení bolesti - nikdy nepodávat raněnému léky, pouze uklidňujeme raněného. 5. Transport - přivolání záchranné služby nebo v případě lehčího poranění vlastní transport do zdravotnického zařízení. 3.3 Cizí těleso Cíl: Charakterizovat poranění, prakticky zvládnout ošetření rány Poranění, které je velmi bolestivé, doprovázené nebezpečím následného krvácení a vzniku infekce. Vždy při ošetření pamatuj na své vlastní bezpečí, ošetřuj v gumových rukavicích nebo igelitovém sáčku. Zůstane-li cizí těleso zaklíněné, nikdy jej nevytahuj a snaž se ho v místě zafixovat. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 16

18 Příčiny: pracovní úrazy, autonehoda, násilný trestný čin Cizí těleso v ráně Cizí těleso v oku Cizí těleso v uchu Cizí těleso v nose Cizí těleso v pochvě, konečníku, močové trubici Charakteristika Velmi bolestivé, doprovázené krvácením a poraněním hlubokých vrstev Bolestivé Časté u dětí Časté u dětí, velmi nebezpečné, hrozí vdechnutí a dušení Časté u dětí, doprovázené krvácením Ošetření 1. Polož raněného na zem na záda. 2. Nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček. 3. Pomocí obvazového materiálu a náplasti zafixuj těleso proti pohybu. 4. Přivolej ZZS, do jejího příjezdu zůstaň u raněného, sleduj stav vědomí a fyziologické funkce. Drobné nečistoty odstraň kapesníkem nebo vypláchni proudem vody. Při podezření na poranění sklem, kovovou šponou, atd. cizí těleso neodstraňuj: 1. Posaď nebo polož raněného. 2. Sterilní krytí přilož přes poraněné oko. 3. Přivolej ZZS, do jejího příjezdu zůstaň u raněného, sleduj stav vědomí a fyziologické funkce. Cizí těleso se nesnaž odstranit, mohlo by dojít k hlubšímu zasunutí. Zajisti transport. 1. Posaď raněného. 2. Vyzvi raněného, aby prudce vydechnul. 3. Pokud nedojde k vydechnutí cizího tělesa, zajisti transport. Cizí těleso se nesnaž odstranit, mohlo by dojít k hlubšímu zasunutí: 1. Polož raněného na záda, pokrč mu dolní končetiny v kolenou, nasaď si gumové rukavice nebo igelitový sáček a přilož sací vrstvu. 2. Následně přivolej ZZS. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 17

19 4. Poranění kostí a kloubů Časová dotace: 1 vyučovací hodina - 45 minut Cíle hodiny: - cílem je seznámit žáky s obecnými příznaky, rozdělením, charakteristikou poranění kostí, kloubů - upozornit na další riziko či komplikaci při neopatrném poskytování první pomoci u poranění lebky, krku, páteře a hrudníku - prakticky nacvičit fixaci zlomenin - poskytnout adekvátní první pomoc - předat dostatečné informace dispečinku záchranné služby popřípadě zajistit vlastní transport Výukové metody: - výuka probíhá hromadně se skupinou žáků ve třídě s klasickým uspořádáním lavic, ale je možno využít méně formálního uspořádání židlí do kruhu apod. - v úvodu hodiny je veden frontální výklad, na který následuje praktický nácvik ošetření zlomenin a poranění kloubů Didaktická technika: - materiální: počítač, dataprojektor, PWP prezentace tématu, obvazový materiál - nemateriální: výklad, diskuse, inscenační hry, praktický nácvik Možná rizika: - neporozumění tématu, odborná terminologie, nepochopení abstraktních pojmů náročných na představivost (fraktura, distorze, fixace, atd.) První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 18

20 4.1 Poranění kostí Cíl: uvědomit si vážnost poranění, vyjmenovat příznaky, zvládnout praktické ošetření. Jedná se o velmi časté poranění při autonehodách, pádech z výšky, sportování (cyklistika, lyžování, bruslení). Zlomeniny kostí: Příznaky: raněný pociťuje velkou bolestivost, která se při pohybu zvětšuje, místo je oteklé, namodralé barvy, dochází k omezení pohybu, při pohybu lze slyšet vrzot kosti, tzv. krepitace. Může být doprovázeno nevolností. Zlomeniny mohou být doprovázené silným krvácením a následným hypovolemickým šokem. U dospělého člověka při zlomenině může dojít ke krevní ztrátě až: pánevní kosti může být krevní ztráta až 5000 ml stehenní kosti může být krevní ztráta až 2000 ml pažní kosti může být krevní ztráta až 1000 ml loketní a bércové kosti může být krevní ztráta až 500 ml Zavřené zlomeniny Při ošetření fixujeme končetinu dlahou přes dva klouby, pokud nemáme dlahu, horní končetinu dáváme do tzv. šátkového závěsu a dolní končetiny svážeme k sobě. Vždy je nutné pamatovat na šetrnou manipulaci, kostní úlomky jsou velmi ostré, mohlo by dojít k poranění kožního povrchu a vzniku otevřené zlomeniny s rizikem poranění velké cévy a následným krvácením. Otevřené zlomeniny Při ošetření pamatujeme na své vlastní bezpečí a postupujeme následovně: 1. Posaď nebo polož raněného. 2. Podél poraněné kosti přilož stočené obvazy a přes ně sterilní krytí tzv. ohrádka. 3. Přilož dlahu a zafixuj ji. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 19

21 4.2 Poranění kloubů Cíl: Vyjmenovat příznaky poranění, praktický nácvik správného ošetření Při poranění kloubů dochází k vykloubení či podvrtnutí. Velmi bolestivý stav, při kterém se hlavice kloubu dostane mimo kloubní jamku, následně může dojít k poranění měkkých struktur - svalů a šlach. Nejčastější poranění vzniká při špatném došlápnutí, dochází častěji k podvrtnutí či vykloubení kotníku, nebo při extrémním pohybu ramene. Příznaky - jsou velmi podobné jako u zlomenin, raněný pociťuje velkou bolestivost, která se při pohybu zvětšuje, místo je oteklé, namodralé barvy, dochází k omezení pohybu, nevolnosti. Ošetření: 1. Raněného posaď. 2. Poraněný kloub fixuj elastickým obinadlem. 3. Přilož chladivý obklad. 4. Zajisti transport. 4.3 Poranění lebky, krku, páteře, pánve a hrudníku Cíl: Uvědomit si vážnost poranění, rozpoznat příznaky poranění a poskytnout adekvátně první pomoc. Příčiny poranění: autonehody, pád z výšky, sportovní úrazy, skoky do vody Zásady při ošetřování 1. Vždy se jedná o velmi vážný stav, proto ihned přivolej záchrannou službu. 2. Zbytečně s raněným nemanipuluj. Pokud má zachovalé životní funkce, nech ho v poloze, jakou zaujímá. V případě, náhlé zástavy oběhu, zahaj resuscitaci. První pomoc šance pro život, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Stránka 20

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Název TONUTÍ A KŘEČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TONUTÍ A KŘEČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TONUTÍ A KŘEČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Bc. Höferová Hana TONUTÍ A KŘEČE Vypracovala: Bc Höferová Hana TONUTÍ

Více

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě

První pomoc. Slezská univerzita v Opavě První pomoc Slezská univerzita v Opavě Poškození teplem, chladem Popáleniny poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla případně působením chemikálií, elektřiny či ozářením Dělení termické

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti

První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 12 První pomoc při zástavě dechu

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

První pomoc a zdravověda

První pomoc a zdravověda První pomoc a zdravověda Zásah elektrickým proudem tělem probíhá el. proud křeče svalstva, znehybnění, srdce může přestat pracovat, chvěje se (fibrilace) 1) nejprve technická(!), tj. odstranění od zdroje

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Základ znalostí ze zdravovědy

Základ znalostí ze zdravovědy Základ znalostí ze zdravovědy Milí rádcové a rádkyně, jistě spoustu znalostí z oblasti zdravovědy víte, ale i přesto vám dáváme k dispozici tyto materiály, ve kterých najdete shrnutí toho, co byste měli

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

Zásady pro poskytování první pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci Zásady pro poskytování první pomoci Pro Den zdraví v Bolaticích zpracovala Bc. Kristina Adamcová Použitý zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. Říjen 2012 Dopravní nehody Zásady pomoci Zachovejte klid. Vypněte

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 1. Důležitá telefonní čísla: Rychlá lékařská pomoc 155 Lékařská služba první pomoci 571 413 012 Lékař zajišťující pracovně lékařské

Více

duševní poruchy, hysterie, manické poruchy, schizofrenie otravy ( drogy, léky, alkohol, CO, některé zvířecí a rostlinné jedy )

duševní poruchy, hysterie, manické poruchy, schizofrenie otravy ( drogy, léky, alkohol, CO, některé zvířecí a rostlinné jedy ) NÁHLÉ PŘÍHODY NEUROLOGICKÉ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Definice pojmů : vědomí = vigilita Vědomí jestav, ve kterém organismus plně vnímá podněty přicházející ze zevního prostředí

Více

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Adresa: Strážnická 1016/4, Plzeň IČ: 88511324 Telefon vedení: +410 605 413 180 Telefon kancelář: +420 602 441 302 Email: info@ludmilaleskova.cz kancelar@ludmilaleskova.cz Podle zákoníku práce má zaměstnavatel

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Opakování PP KPR u dospělých, KPR s pomocí

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Závažné akutní stavy u dětí Označení

Více