M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 27.2.2015"

Transkript

1 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne /4R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení s vyřazením usnesení číslo: 3-4/1R/2015, 22/1R/2015, 45/2R/2015, 50-51/2R/2015, 57/2R/2015, 63-65/2R/2015, 69/2R/2015, 73/3R/2015, 76-94/3R/2015, 96/3R/2015, 98/3R/ prodlužuje termín plnění u usnesení číslo: 265/10R/2012 T: revokuje usnesení číslo 27/1R/2015, mění se bod č. 2 a doplňuje se bod č. 3 následně: 2. Rada města bere na vědomí předložený jmenný seznam občanů města Benátky nad Jizerou, kteří čerpají služby osobní asistence 3. Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč/rok na občana našeho města na spolufinancování služby osobní asistence v roce 2015 občanskému sdružení Nezávislý život s.r.o. v Benátkách nad Jizerou, se sídlem náměstí 17. listopadu 520, Benátky nad Jizerou (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Jana Košťálová 100/4R/2015 Rozpočtové opatření č.1/2015 předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 s předloženým návrhem rozpočtového opatření č. 1/ doporučuje výše uvedený návrh rozpočtového opatření Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Jana Košťálová 101/4R/2015 Pohledávky města Benátky nad Jizerou předložený přehled pohledávek Města Benátky nad Jizerou s tím, že požaduje pozvat na příští jednání Rady města JUDr. Petra Drábka 2. doporučuje předložit výše uvedený přehled Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Jana Košťálová 102/4R/2015 Přehled dlužných částek za pronájem nebytových prostor za rok 2014 přehled nezaplaceného nájmu z nebytových prostor za rok 2014

2 103/4R/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 986/1 v k.ú. Dražice - ČEZ Distribuce a.s. předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 986/1 v k.ú. Dražice na akci "Dražice knn, pro čp Ivo Havlíček H2B6" s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění a provozování zař. distribuční soustavy mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, a.s., jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku č. 986/1 v k.ú. Dražice na akci "Dražice knn, pro čp Ivo Havlíček H2B6", za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.900,- Kč s DPH 3. doporučuje výše uvedený návrh smlouvy Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 104/4R/2015 Směna pozemků č. 6/3, 6/5, 6/15, 839/20, 839/22, 850/13 vše v k.ú. Kbel za pozemky č. 918/5 v k.ú. Staré Benátky a č. 987/1 v k.ú. Dražice - Krajskou správa a údržba silnic Středočeského kraje žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje o směnu pozemků č. 6/3, 6/5, 6/15, 839/20, 839/22, 850/13 vše v k.ú. Kbel, které jsou v majetku KSÚS, za pozemky č. 918/5 v k.ú. Staré Benátky a č. 987/1 v k.ú. Dražice, které jsou v majetku města Benátky nad Jizerou vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků č. kn. 6/3 o výměře 66 m2, 6/5 o výměře 469 m2, 6/15 o výměře 54 m2, 839/20 o výměře 20 m2, 839/22 o výměře 765 m2 a 850/13 o výměře m2 v k.ú. Kbel, které vlastník - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje nabízí městu Benátky nad Jizerou. Dále doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města č. kn. 918/5 o výměře m2 v k.ú. Staré Benátky a č. kn. 987/1 o výměře 121 m2 Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje. se směnou pozemků č. 6/3, 6/5, 6/15, 839/20, 839/22, 850/13 vše v k.ú. Kbel, které jsou v majetku KSÚS, za pozemky č. 918/5 v k.ú. Staré Benátky a č. 987/1 v k.ú. Dražice, které jsou v majetku města Benátky nad Jizerou 4. doporučuje výše uvedenou směnu Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 105/4R/2015 Vyúčtování 4. zálohy dotace z FPSŽ za rok SK Benátky nad Jizerou předložené vyúčtování 4. zálohy dotace z Fondu podpory společenského života SK Benátky nad Jizerou ve výši ,- Kč za rok postupuje výše uvedené vyúčtování Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 106/4R/2015 Zpráva o výsledku hospodaření za rok ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, za rok schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření Základní školy, Husovo náměstí 55 za rok 2014 s tím, že tato zpráva bude předložena Zastupitelstvu města na vědomí (souhlasilo 7 přítomných radních)

3 T: Z: Marek Mařík 107/4R/2015 Zpráva o výsledku hospodaření za rok Technické služby města Benátky nad Jizerou předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Technických služeb města Benátky nad Jizerou za rok 2014 s tím, že ředitel pan Antonín Cekota navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2014 následně - částku ve výši ,02 Kč do Rezervního fondu 2. doporučuje předložit výše uvedenou zprávu o výsledku hospodaření Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 108/4R/2015 Zpráva o výsledku hospodaření za rok Správa městských lesů Benátky nad Jizerou předloženou Zprávu o výsledku hospodaření Správy městských lesů Benátky nad Jizerou za rok 2014 s tím, že ředitel pan Mgr. Karel Bendl MBA, LL.M navrhuje převést hospodářský výsledek za rok 2014 následně - částku ve výši ,32 Kč do Rezervního fondu 2. doporučuje předložit výše uvedenou zprávu o výsledku hospodaření Zastupitelstvu města ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 109/4R/2015 Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Města Benátky nad Jizerou návrh dodatku č. 4 Organizačního řádu Města Benátky nad Jizerou, který mění přílohu č. 1 "Organizační schéma Města Benátky nad Jizerou" s vydáním dodatku č. 4 Organizačního řádu Města Benátky nad Jizerou, který mění přílohu č. 1 "Organizační schéma Města Benátky nad Jizerou" s účinností od (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marek Mařík 110/4R/2015 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Školské komise předložený zápis č. 1/2015 ze zasedání Školské komise konané dne s tím, že bude odeslán dopis Školské inspekci, ve kterém bude město citovat stanovisko Školské komise 111/4R/2015 Zápis č. 1/2015 z Komise pro kulturu a památky (Návrh přerozdělení finančních příspěvků v oblasti kultury a volnočasových aktivit pro rok 2015) předložený zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise pro kulturu a památky konaného dne projednala předložený návrh na rozdělení finančních prostředků (v oblasti kultury a volnočasových aktivit) jednotlivým spolkům a organizacím dle přiloženého přehledu pro rok pověřuje starostu města a paní Danu Drábkovou úpravou tohoto návrhu rozdělení finančních prostředků (v oblasti kultury a volnočasových aktivit) jednotlivým spolkům a organizacím pro rok 2015 (souhlasilo 7 přítomných radních) 4. doporučuje Zastupitelstvu města návrh rozdělení finančních prostředků (v oblasti kultury a volnočasových aktivit) jednotlivým spolkům a organizacím pro rok 2015 ke schválení (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Jana Košťálová

4 112/4R/2015 Strategický plán Města Benátky nad Jizerou (aktualizace) - Finanční poradenství s.r.o. cenovou nabídku na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Benátky nad Jizerou od firmy Finanční poradenství, s.r.o. 2. odkládá výše uvedenou záležitost na další zasedání Rady města (souhlasilo 7 přítomných radních) 113/4R/2015 Smlouva o dílo na restaurátorské zajištění a instalaci sochy sv. Prokopa v lapidáriu - ak. soch. Martin Pokorný předložený návrh Smlouvy o dílo mezi městem Benátky nad Jizerou a panem ak. soch. Martinem Pokorným, jejímž předmětem je restaurátorské zajištění a instalace sochy sv. Prokopa v lapidáriu za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Benátky nad Jizerou a panem ak. soch. Martinem Pokorným, bytem Jeseniova 67, Praha, jejímž předmětem je restaurátorské zajištění a instalace sochy sv. Prokopa v lapidáriu za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH 3. pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních) 114/4R/2015 Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci "Obnova veřejného osvětlení v ul. V Olšinách, V Zahrádkách a Vrutická" - EJK s.r.o. předloženou cenovou nabídku firmy EJK s.r.o., Dražice na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci "Obnova veřejného osvětlení v ulicích V Olšinách, V Zahrádkách a Vrutická " za cenu ve výši ,- Kč s DPH s předloženou cenovou nabídku firmy EJK s.r.o., Dražice na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci "Obnova veřejného osvětlení v ulicích V Olšinách, V Zahrádkách a Vrutická " za cenu ve výši ,- Kč s DPH 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních) 115/4R/2015 Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na akci "Revitalizace sídelní zeleně III. etapa" - Zahradní architektura předloženou cenovou nabídku firmy Zahradní architektura na vypracování projektové dokumentace na akci "Revitalizace sídelní zeleně III. etapa" za cenu ve výši ,- Kč s DPH (první úsek - městský hřbitov) s předloženou cenovou nabídku firmy Zahradní architektura, se sídlem Martinov 279, Kostelec nad Labem na vypracování projektové dokumentace na akci "Revitalizace sídelní zeleně III. etapa" za cenu ve výši ,- Kč s DPH (první úsek - městský hřbitov) 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na výše uvedenou akci (souhlasilo 7 přítomných radních)

5 116/4R/2015 Cenová nabídka fotogrammetrických prací na akci "Revitalizace nivy řeky Jizery" - CheckTerra s.r.o. předloženou cenovou nabídku společnosti CheckTerra s.r.o. na fotogrammetrické práce, díky nímž bude možné provést namátkovou kontrolu výkazu stavebních prací, množství ukládaných odpadů na skládku, či prověření hranic pozemků vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého se jedná o moderní způsob měření a vyhodnocení profilu terénu za pomocí létacího zařízení DRON, který je možné přenést do 3D tvarů v počítači. Tyto podklady je navíc možné přenést například do katastrálních map či geometrických plánů a geodetických zamření. Lze tak přesně zjistit přesné množství vytěženého materiálu na revitalizacích či zábory řeky Jizery do pozemků města, nebo příbytky odpadů na skládce odpadů. s objednáním první fáze - aktuální snímkování lokalit za cenu ,- Kč s DPH (souhlasilo 7 přítomných radních) 117/4R/2015 Příspěvky účinkujícím na akci "Sportovec roku 2014 města Benátky nad Jizerou" návrh na poskytnutí finančního příspěvku tanečnímu klubu Kolb - Dance acrobatic rock n roll, Roman Kolb na zajištění účinkování na akci "Sportovec roku 2014 města Benátky nad Jizerou", která se uskuteční dne od 18:00 hodin v nové sportovní hale u ZŠ Pražská 2. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.800,- Kč tanečnímu klubu Kolb - Dance acrobatic rock n roll na zajištění účinkování na akci "Sportovec roku 2014 města Benátky nad Jizerou", která se uskuteční dne od 18:00 hodin v Dražice Nibe aréně s tím, že tyto příspěvky nepodléhají finančnímu vypořádání (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Jana Košťálová 118/4R/2015 Výběr umělecké agentury k zajištění programu Zámeckých slavností 2015 předložené nabídky na zajištění programu Zámeckých slavností, které se uskuteční v sobotu 29. srpna 2015 od 14:30 hodin na nádvoří zámku, zaslané následujícími agenturami: 1. Agentura SUSA (program zámeckých slavností zajišťovala do roku 2008 a pak v roce 2013 a 2014) 2. VLNY music agency, Mgr. Tomáš Svoboda (program Zámeckých slavností zajišťovala v roce 2009, 2010 a 2012) 3. Agentura MANAGER Jan Říha (výběru se 3x účastnil) 4. VV Promotion (výběru se účastnili 2x) vyjádření komise pro kulturu a propagaci, která doporučuje výběr Agentury SUSA, dle názoru komise, nabídka Agentury SUSA osloví všechny věkové kategorie 3. odkládá výše uvedenou záležitost na další zasedání Rady města a s tím, že požaduje předložit kvalitnější nabídky na zajištění programu Zámeckých slavností (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Marie Khýnová 119/4R/2015 Žádost o souhlas s vyřazením majetku města Benátky nad Jizerou za rok 2014 žádost odboru Správy majetku a rozvoje města o schválení likvidace pro inventarizaci za rok 2014 s předloženými protokoly o vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a s návrhy na vyřazení majetku města (souhlasilo 7 přítomných radních)

6 120/4R/2015 Žádost snížení nájmu za pronájem společenského sálu Záložna pro realizaci tanečních kurzů - TŠ FIS Mladá Boleslav žádost pana Ladislava Fišera, Taneční škola FIS Mladá Boleslav, o snížení nájmu za pronájem společenského sálu Záložna pro realizaci pokračovacích tanečních kurzů pro mládež (leden - duben 2015) a pro realizaci pokračovacích tanečních kurzů pro dospělé (leden - březen 2015) se snížením nájmu o 50 % za pronájem společenského sálu Záložna Taneční škole FIS Mladá Boleslav, se sídlem Koněvova 81, Mladá Boleslav, pro realizaci pokračovacích tanečních kurzů pro mládež (leden - duben 2015) (souhlasilo 7 přítomných radních) 3. nesouhlasí se snížením nájmu za pronájem společenského sálu Záložna Taneční škole FIS Mladá Boleslav, pro realizaci pokračovacích tanečních kurzů pro dospělé (leden - březen 2015) (nesouhlasilo 7 přítomných radních) 121/4R/2015 Zpracování žádosti o dotaci z programu "Dražická alej rekonstrukce zeleně na hřbitově v Benátkách nad Jizerou" - Finanční poradenství s.r.o. návrh podmínek spolupráce mezi Městem Benátky nad Jizerou a společností Finanční poradenství, s.r.o. na přípravě a realizaci projektu připravovaného jako žádost o finanční podporu z programu Státního fondu životního prostředí ČR "Dražická alej rekonstrukce zeleně na hřbitově v Benátkách nad Jizerou": a. cena za kompletní zpracování a podání žádosti činí ,- Kč s DPH b. cena za doplnění všech potřebných dokumentů a informací a dovedení projektu k podpisu smlouvy o financování ze Státního fondu životního prostředí ČR činí ,- Kč s DPH vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který navrhuje uzavřít smlouvu na kompletní zpracování a podání žádosti za cenu ,- Kč + 21 % DPH (obsahuje konzultační jednání, zpracování projektové žádosti, zpracování přílohy Popis projektu a zpracování všech povinných příloh projektu stanovených vyhlášenou výzvou pro předkládání žádosti SFŽP, 2. výzva Programu Sídelní zeleň) a dále a doplnění všech potřebných dokumentů a informací a dovedení projektu k podpisu smlouvy o financování ze Státního fondu Životního prostředí ČR, úprava projektu pro konečné pozitivní vyhodnocení dle požadavku Státního fondu ŽP ČR za cenu ,- Kč + 21 % DPH (obsahuje doplnění potřebných příloh, konzultační jednání a projednání smluvních podmínek, definování harmonogramu, vypracování dokumentace k podpisu smluvních dokumentů). Nabídka byla podána na hřbitov včetně ulice Dražická a žádost o dotaci bude podávána pouze na hřbitov, jelikož kompletní projekt by přesáhl maximální výši dotace a z časových důvodů by nebylo možné projekt zpracovat (vyjádření správců sítí, veřejnosti a dotčených orgánů by nebylo možné za tak krátkou dobu získat a zapracovat do PD). se zpracováním žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce zeleně na hřbitově v Benátkách" ze Státního fondu životního prostředí ČR s tím, že cena bude upravena pouze na tuto akci (souhlasilo 7 přítomných radních) 122/4R/2015 Výsledky veřejné nabídky na pronájem nebytového prostoru čp. 60, Husovo náměstí že v rámci veřejné nabídky na pronájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 60, Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou se přihlásil pouze jeden uchazeč 2. rozhodla zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených nebytových prostor prostřednictvím Boleslavského deníku a okolních obcí

7 123/4R/2015 Žádost o pronájem sportovišť Občanskému sdružení Atleti v Akci - Ing. Adam Novozámský a. žádost Občanského sdružení Atleti v Akci zastoupeného panem Ing. Adamem Novozámským o pronájem městských sportovišť a společenského sálu Záložna v termínu , z důvodu pořádání multikempu pro mládež ve věku let b. žádost Občanského sdružení Atleti v Akci zastoupeného panem Ing. Adamem Novozámským o povolení používat znak města k propagaci výše uvedené akce a. s pronájmem sportovišť města Občanskému sdružení Atleti v akci v termínu od za paušální cenu ,- Kč (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Jana Košťálová b. s používáním znaku města k propagaci výše uvedené akce Občanskému sdružení Atleti v Akci (souhlasilo 7 přítomných radních) 124/4R/2015 Stanovisko k rozhodnutí Rady města o žádosti č. 171/ Občanské sdružení Benátky sobě vyjádření z č. 1: Rada města souhlasí s návrhem komise na pronájem pozemku p.č v k.ú. Kbel občanskému sdružení Benátky sobě, za účelem realizace projektu Rodiště s tím, že celý projekt bude kompletně financován OS Benátky sobě po celou dobu životnosti stromů a bude respektována ochrana osobních údajů 2. projednala vyjádření Občanského sdružení Benátky sobě, které není schopno projekt "Rodiště" realizovat bez finanční pomoci města a v případě, že město nestanoví podmínky realizace projektu jinak, bude toto občanské sdružení nuceno od záměru realizace parku Rodiště ustoupit a nadále nebude mít zájem o dlouhodobý pronájem pozemku p.č v k.ú. Kbel 3. trvá na svém rozhodnutí ze dne (souhlasilo 7 přítomných radních) 125/4R/2015 Žádost o zábor veřejného prostranství v rámci akce "Regiony na cestách"- Český rozhlas Region žádost českého rozhlasu Region o povolení záboru prostranství na Husově náměstí za účelem uspořádání akce "Region na cestách" a to dne s bezúplatným pronájmem prostranství na Husově náměstí za účelem uspořádání akce "Region na cestách" a to dne (souhlasilo 7 přítomných radních) 126/4R/2015 Žádost o možnost zakoupení nového počítače - Technické služby města žádost pana Antonína Cekoty, ředitele příspěvkové organizace města Technické služby, o možnost zakoupení nového počítače včetně příslušenství za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH s tím, že částka bude uhrazena z Investičního fondu TS se zakoupením nového počítače včetně příslušenství za celkovou cenu ve výši ,- Kč s DPH s tím, že částka bude uhrazena z Investičního fondu TS (souhlasilo 7 přítomných radních) 127/4R/2015 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Sdružení SOS dětské vesničky žádost Sdružení SOS dětských vesniček o poskytnutí finančního příspěvku na pomoc ohroženým rodinám v péči o své děti a na péči dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině.

8 2. schvaluje a. poskytnutí finančního příspěvku na pomoc ohroženým rodinám v péči o své děti a na péči dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině ve výši 5.000,- Kč Sdružení SOS dětských vesniček, se sídlem Uralská 770/6, Praha 6, na rok 2015 (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Jana Košťálová b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedené žádosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních). 128/4R/2015 Nabídka realizace stavebních prací a zajištění občerstvení na kulturních akcích města - Jozef Hlucho-Horvát předloženou nabídku pana Jozefa Hlucho-Horváta na realizaci stavebních prací pro město Benátky nad Jizerou (terénní úpravy, výkopové práce, drobné zednické, malířské a natěračské práce, pokládka obrubníků a zámkové dlažby, úklid parku, zeleně atd.) a na zajištění občerstvení na kulturních akcích města s tím, že předložená nabídka bude předána odboru Správy majetku a rozvoje města a odboru Vnitřních věcí - kultura 129/4R/2015 Žádost o přidělení městské bytové jednotky č. 6 na adrese Husovo náměstí čp xxxxxxxx žádost slečny xxxxxxxx o přidělení městské bytové jednotky č. 6 na adrese Husovo náměstí čp postupuje výše uvedenou záležitost Bytové komisi k projednání (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 130/4R/2015 Žádost o výměnu vstupních dveří do ordinace psychiatrické ambulance - MUDr. Ivana Široká žádost MUDr. Ivany Široké o výměnu vstupních dveří do ordinace psychiatrické ambulance na poliklinice z důvodu malé zvukové izolace vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého paní MUDr. Ivana Široká předložila 2 cenové varianty od firem na výměnu dveří. Odbor SM navrhuje realizovat levnější cenovou variantu od firmy Sapeli Mladá Boleslav (do ,- Kč). MUDr. Ivana Široká má ve smlouvě spoluúčast na opravách do ,- Kč, zbytek by uhradilo město. s výměnou vstupních dveří do ordinace psychiatrické ambulance na poliklinice z důvodu malé zvukové izolace od firmy Sapeli Mladá Boleslav za cenu ve výši ,- Kč s tím, že MUDr. Ivana Široká uhradí částku ve výši ,- Kč a město uhradí zbylou částku (souhlasilo 7 přítomných radních) 131/4R/2015 Žádost o zapůjčení kinosálu Záložna na akci "Expediční kamera" - Kulturní Benátky o.s. žádost Občanského sdružení Kulturní Benátky o bezúplatný pronájem kinosálu Záložna, za účelem celovečerního promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech na termín s bezúplatným pronájmem kinosálu Záložna, Občanskému sdružení Kulturní Benátky na termín (souhlasilo 7 přítomných radních)

9 132/4R/2015 Žádost o umístění lavičky před bytovým domem čp. 598 na náměstí 17. listopadu - Společenství vlastníků bytových jednotek žádost Společenství vlastníků bytových jednotek o umístění lavičky před bytovým domem na adrese náměstí 17. listopadu čp. 598 vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, který navrhuje 1 ks parkové lavičky před bytový dům čp. 598 umístit s umístěním lavičky před bytový dům na adrese náměstí 17. listopadu čp. 598 (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Ing. Alena Kratochvílová 133/4R/2015 Žádost o odstranění nebezpečné dřeviny - xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx žádost pana xxxxxxxx, paní xxxxxxxx a paní xxxxxxxx o pokácení topolu na pozemku č. 888/11 v k.ú. Staré Benátky z důvodu nebezpečného padání větví vyjádření odboru Správy majetku a rozvoje města, dle kterého bylo provedeno místní šetření a fotodokumentace (viz. příloha), kde bylo zjištěno, že topol se nachází na hranici pozemku města s pozemkem žadatelů. Všeobecně je topol křehká krátkověká dřevina dožívající se maximálně 80 let. V tomto konkrétním případě se jedná o dřevinu již jedenkrát upravenou redukcí koruny a je na pokraji své životnosti. V minulosti již opakovaně došlo k odlomení části sekundární koruny, přičemž majitelé průběžně oplocení opravovali na vlastní náklady. Vzhledem k tomu, že nyní chtějí majitelé sousedního pozemku přistoupit ke komplexní úpravě oplocení vlastní zahrady, doporučujeme pokácet topol na náklady města a provést v místě náhradní výsadbu 2ks kultivarů listnatých dřevin s nízkou korunou (např. Javor babyka apod.), a to v období vegetačního klidu do s pokácením topolu na pozemku č. 888/11 v k.ú. Staré Benátky z důvodu nebezpečného padání větví a zároveň souhlasí s náhradní výsadbou 2ks kultivarů listnatých dřevin s nízkou korunou a to v období vegetačního klidu do (souhlasilo 7 přítomných radních) 134/4R/2015 Partnerská smlouva o spolupráci v rámci cestovního ruchu - Zlatý pruh Polabí, o.p.s. předložený návrh Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci cestovního ruchu mezi městem Benátky nad Jizerou a obecně prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí, jejímž předmětem je partnerská spolupráce při realizaci společných projektů a akčního plánu v oblasti podpory regionálních služeb cestovního ruchu s názvem "Zlatý pruh Polabí v turistickém regionu Střední Čechy - Polabí" 2. nesouhlasí s uzavřením Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci cestovního ruchu mezi městem Benátky nad Jizerou a obecně prospěšnou společností Zlatý pruh Polabí (nesouhlasilo 7 přítomných radních) 135/4R/2015 Odchyt holubů ve městě Benátky nad Jizerou návrh odboru Správy majetku a rozvoje města na odchyt holubů ve městě Benátky nad Jizerou, kdy cena za kompletní servis za měsíc je ,- Kč za jednu odchytovou klec s odchytem holubů ve městě Benátky nad Jizerou na 1 měsíc (souhlasilo 7 přítomných radních)

10 136/4R/2015 Žádost poskytnutí finanční půjčky - xxxxxxxx žádost paní xxxxxxxx o poskytnutí finanční půjčky ve výši ,- Kč se splatností 3-4 roky na vytvoření informačního označení provozovny xxxxxxxx z důvodu rekonstrukce budovy majitelem 2. schvaluje a. poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši ,- Kč se splatností 2 roky paní xxxxxxxx, xxxxxxxx, Benátky nad Jizerou na vytvoření informačního označení provozovny xxxxxxxx z důvodu rekonstrukce budovy (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: Jana Košťálová b. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci k výše uvedené žádosti a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy (souhlasilo 7 přítomných radních). 137/4R/2015 Cenová nabídka na zhotovení skládané kreslené mapy města Benátky nad Jizerou - Kartografie Praha a.s. předloženou cenovou nabídku společnosti Kartografie Praha, a.s. na zhotovení 10 tis. ks skládané kreslené mapy města Benátky nad Jizerou za celkovou cenu ,- Kč s DPH s předloženou cenovou nabídkou společnosti Kartografie Praha, a.s., se sídlem Ostrovní 30, Praha na zhotovení 10 tis. ks skládané kreslené mapy města Benátky nad Jizerou za celkovou cenu ,- Kč s DPH (souhlasilo 7 přítomných radních) T: Z: RNDr. Pavel Štifter 138/4R/2015 Program jednání Zastupitelstva města dne schvaluje program jednání Zastupitelstva města, které se bude konat dne od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu dle přiložené přílohy

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.12.2013 Z á p i s 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.12.2013 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015

4 veřejné zasedání Zastupitelstva města 20.07.2015 Z á p i s 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 20.07.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008...

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... - souhlasí s podnájmem obytných místností v čp. 510 v bývalé integrované střední škole, které má v nájmu TJ Jiskra, podnájemci Frigera Metal a.s.

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více