46. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků. 46 th International Radio Competition for Young Musicians

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "46. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků. 46 th International Radio Competition for Young Musicians"

Transkript

1 46. ročník mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků 46 th International Radio Competition for Young Musicians

2 Člen Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY) Member of the European Union of Music Competition for Youth (EMCY) 46. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků pořádané Českým rozhlasem pod patronací Evropské vysílací unie (EBU) Pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 46 th International Radio Competition for Young Musicians organized by Czech Radio under the patronage of the European Broadcasting Union (EBU) Under the auspices of Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic Praha/Český Krumlov/Bechyně/Třeboň/Jindřichův Hradec Koncert laureátů Pod záštitou primátora hl. m. Prahy Concert of laureates Under the auspices of Mayor of City of Prague 44. ročník Jihočeského festivalu Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Pod záštitou starosty města Jindřichův Hradec 44 th edition of the South Bohemian Festival Under the auspices of Hetman of the South Bohemian Region Under the auspices of Mayor of Town of Jindřichův Hradec

3 úvod / introduction Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hlavního města Prahy Mayor of Prague Vážení příznivci klasické hudby, Concertino Praga patří již 46 let mezi vyhlášené značky pražské i mezinárodní hudební scény. Dávno před zrodem televizních pěveckých reality show vznikla v tehdejším Československém rozhlase myšlenka uspořádat soutěž pro mladé talentované interprety. Její objektivitu měl zaručit výběr hudebníků naslepo podle pořízených nahrávek. Připadá mi úsměvné, že tvůrci televizních show teprve nyní objevují to, co Concertino Praga s úspěchem využívá již od roku Striktně anonymní výběr a nekompromisní důraz na kvalitu hudebního výkonu je osvědčeným receptem, jak vyhledávat mladé talentované hráče. Talent je nesmírným darem, ale i závazkem. Anton Pavlovič Čechov na toto téma poznamenal: Talent je práce na talentu. Dovolte mi tedy letošním laureátům srdečně pogratulovat a jedním dechem je povzbudit, aby se s dosaženým úspěchem nespokojili a na svých interpretačních dovednostech dál tvrdě pracovali. Jen tak se pro ně Concertino Praga 2012 může stát odrazovým můstkem k ještě větším úspěchům v budoucnosti. Concertino Praga has been a very famous part of both Prague and international music scene for 46 years. The idea to organise a competition for young talented interprets was born in the Czechoslovakia Radio long time before existence of television music reality shows. The objectivity was guaranteed by musicians selection only according to recordings. It seems to me funny that the producers of the TV shows discover only now what Concertino Praga has been using successfully since A strictly anonymous selection and focus on music performance quality is a proven method how to find young gifted players. A talent is a great gift but at the same time a commitment. Anton Pavlovič Čechov commented this topic like that: Talent is work on talent. Let me congratulate this year laureates and encourage them to further hard work on their talents. This is the only way Concertino Praga can become their springboard to their future success. 4/5 concertino praga 2012

4 úvod / introduction Mgr. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje Hetman of South Bohemian region Ing. Stanislav Mrvka starosta Jindřichova Hradce Mayor of Town of Jindřichův Hradec Dobrý den mladým umělcům, porotě i posluchačům, k Mezinárodní soutěži mladých hudebníků Concertino Praga se již po léta váže festival, který nás v letošním roce pozve do nádherných prostor sálů jihočeských zámků v Českém Krumlově, Bechyni, Jindřichově Hradci i do Městského divadla J. K. Tyla v Třeboni. Atmosféra těchto nádherných jihočeských míst bezpochyby umocní zážitek jak nás posluchačů, tak i samotných mladých hudebníků z celého světa, kteří nám jej přijeli nabídnout. Rád přijímám pozvání do světa hudby, a budu-li mít možnost skloubit tento zážitek se svými pracovními povinnostmi, nechám se s potěšením provést i kulturním světem Jihočeského festivalu Concertino Praga, který Jihočeský kraj podporuje. Přeji umělcům na pódiu, posluchačům v hledišti a v neposlední řadě i porotcům a organizátorům krásný výlet do říše hudby s vyhlídkou na pohostinný a okouzlující kraj na jihu Čech. It has been a long time since the International Competition for Young Musicians Concertino Praga is connected with a festival which will invite us this year to gorgeous halls of South Bohemian castles in Český Krumlov, Bechyně, Jindřichův Hradec or J. K. Tyl s Theatre in Třeboň. The atmosphere of those lovely places enhances by all means experience of both listeners and musicians from around the world who arrived to offer it to us. It is my pleasure to accept an invitation to the world of music and I will be honoured to be invited to the cultural world of the South Bohemian Festival which is supported by a South Bohemian region. I wish the young artists as well as audience, organisers and jury members a great trip to the world of music with a view of the generous and charming region in the south of Bohemia. Mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga je již léta spojena s hudbou, mladými interprety a také nerozlučně i s Jindřichovým Hradcem městem s bohatou hudební minulostí. O to více si ceníme toho, že se stalo také městem hudebního mládí, které k nám každoročně přivádí právě Jihočeský festival Concertino Praga. V červnu tak tradičně přivítáme mladé a nadané umělce, vítěze 46. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga, kteří budou obhajovat svá vítězství na koncertním turné po jihočeských městech a svými výkony jistě obohatí kulturní a společenský život. Naše krásné město nad Vajgarem se stane na tuto dobu jejich druhým domovem. Věřím, že u nás prožijí krásný týden spojený s nezapomenutelnými zážitky, získají dobré zkušenosti pro svoji další uměleckou dráhu a svá vystoupení před veřejností zvládnou s úspěchem. Ze srdce všem přeji, aby úspěch v této soutěži byl jedním z mnoho dalších, které je v uměleckém životě čekají. Since years the International Radio Competition for Young Musicians Concertino Praga has been connected with music, young interprets as well as Jindřichův Hradec a town with a rich music history. We very much appreciate the fact that we have been also a town of young musicians who arrive at Jindřichův Hradec along with the South Bohemian Festival of Concertino Praga. In June we will proudly welcome young and talented artists, winners of 46 th year of the Concertino Praga competition who will perform at a concert tour in South Bohemian towns and this way will enrich our cultural and social life. Our beautiful town will become their home for that time. We hope they will spend here a lovely week with unforgettable memories and will have other useful experience for their future career. From the bottom of my heart I wish all of them success in this competition to be one of many others in their artistic life. 6/7 concertino praga 2012

5 úvod / introduction Mgr. Jan Simon ředitel Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek ČRo Director of Centre of artistic ensembles, contests and festivals of Czech Radio Mgr. art. Peter Duhan generální ředitel Českého rozhlasu Director general of Czech Radio Jsem velmi rád, že i v letošním roce mohu sledovat prolínání dvou ročníků mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Ve chvíli, kdy budou laureáti 46. ročníku obhajovat na koncertě vítězů v Praze a v rámci Jihočeského festivalu Concertina Praga svá loňská prvenství, v Českém rozhlase na Vinohradech bude vrcholit přijímání přihlášek do 47. ročníku. Těším se na mladé interprety, na jejich svěží, soustředěný hudební výkon. Dávají do něj celé srdce a je to znát. Hluboce se skláním před organizátory soutěže, kteří musí neustále vést v patrnosti oba dva ročníky, obdivuji cílevědomost mladých umělců a vážím si trpělivosti a obětavosti jejich rodičů a učitelů. Dovedu si představit, kolik tvrdé práce se za každou nastudovanou skladbou skrývá. Přeji festivalu a všem hudebníkům hodně štěstí a radosti z úspěchů. I am very pleased that this year I can follow blending of two years of the International Radio Competition for Young Musicians Concertino Praga. At the time when laureates of 46 th year will perform at the gala concert of winners in Prague and consequently at the South Bohemian Festival, a registration for 47 th year will culminate at the Czech Radio offices. I look forward to young interprets, their lively and focused performances. It is crystal clear that they play from their heart. I very much appreciate the organisational team of the competition. I admire determination of young artists as well as patience and devotion of their parents and teachers. I can imagine the amount of hard work hidden behind every performed composition. I wish the festival and all young musicians good luck and plenty of happiness from their success. Vážení přátelé Concertina Praga, nově vzniklému Centru uměleckých těles, soutěží a přehlídek Českého rozhlasu se dostalo cti převzít organizaci jedné z nejstarších rozhlasových soutěží, která se věnuje mladým talentovaným hudebníkům. Když jsem byl ještě studentem Pražské konzervatoře, s obdivem jsem vzhlížel na televizní obrazovku, kde jsem mohl sledovat pozoruhodné výkony mladých profesionálů, mých vrstevníků. Tehdy jsem si neuměl představit, že bych někdy v budoucnosti s Concertinem Praga spolupracoval, v té době jsem ani nenašel odvahu postavit se do soutěžní řady s těmito mimořádnými talenty. Život se ale odvíjel tak, že se s mnohými laureáty této skvělé soutěže setkávám na koncertních pódiích jako kolega interpret, nebo v roli osoby, která má koncerty organizačně na starosti. Věřte, že to je nádherný pocit sledovat a být nápomocen tomu, když se mladý člověk rozhodne plně se věnovat tak náročné profesi, jakou dráha profesionálního hudebníka je. Tomuto rozhodnutí musí hudebník podřídit mnohé v osobním životě, pokud skutečně chce na tomto poli uspět. Takové úsilí si zaslouží ocenění, podporu, která směřuje k tomu, aby upřímná snaha mladých hudebníků došla svého naplnění. Concertino Praga je jednou z bran do světa profesionální hudby. Jsem pyšný na to, že Český rozhlas více než 46 let věnuje svou pozornost a finanční prostředky realizaci tak úctyhodného záměru, jakým je podpora rozvoje mladého interpretačního umění. Přeji všem laureátům Concertina Praga i těm, kteří třeba nyní na ocenění nedosáhli, mnoho úspěchů v další cestě za krásami hudby a zejména obrovskou vytrvalost v jejich úsilí. A newly established Centre of artistic ensembles, contests and festivals of Czech Radio is honoured to take over organising one of the most traditional competitions devoted to young talented musicians. At the time of my conservatoire studies in Prague I admired excellent performances of young professionals of my age on TV. I could not imagine the possibility to be involved in Concertino Praga and I even did not have enough courage to participate in and compete with those extraordinary talents. Time passed and I meet many of laureates of the competition on the stage as a colleague, interpret or as a person responsible for concerts organising. Believe me, it is a great feeling to follow and help those young people who decide to devote their lives to such a difficult profession as a musician is. This decision influences musician s life a lot. Such an effort is worth appreciating and supporting. Concertino Praga is one of gates to the world of professional music. I am proud of the fact that the Czech Radio has been a great support both organisational and financial for 46 years and helps develop young interpreting art. I wish all laureates of the Concertino Praga competition as well as them who have not reached awarding yet a lot of success on their way to beauty of music and persistence of their effort. 8/9 concertino praga 2012

6 úvod / introduction Lukáš Hurník, Ph.D. šéfredaktor Českého rohlasu 3 Vltava Chief editor of Czech Radio 3 Vltava Letošní ročník Concertina prověřil soutěžící, zda dokáží potlačit své sólistické ambice do té míry, aby vytvořili tým. Soutěžily soubory dvou až pěti hráčů. V době, kdy se nám denně před očima odehrávají exemplární ukázky nekomunikace, egoismu a pokrytectví, může být pohled na mladé umělce, spojující síly v pečlivé, náročné a ušlechtilé práci, skutečně ozdravný. Tito mladí lidé mají vizi, která je hodna obdivu a podpory. Je blízká i Českému rozhlasu, který se snaží talentovaným hudebníkům pomáhat tím, že pořádá tuto soutěž, propojuje je se zahraničními kolegy, pravidelně vysílá jejich nahrávky na stanici Vltava a nabízí je do celého světa. I díky laureátům Concertina Praga prestiž naší země v hudebním oboru určitě neslábne. This year of the Concertino Praga competition checked the participants ability to suppress their soloist ambitions and be able to make a team. This time the competitors were two to five-player ensembles. At the time period when we can every day experience miscommunication, egoism and hypocrisy, existence of young artists cooperating on demanding and noble work can be really curative. These young people have their vision which is worth respecting and supporting. It is similar to the Czech Radio that tries to support those young gifted musicians by organising the competition, networking with foreign colleagues, broadcasting their recordings and offering them to the whole world. Prestige of our country in a music area is stable also thanks to Concertino Praga laureates. Prof. Jiří Hlaváč předseda Stálé komise Concertino Pragaw Chairman of the Permanent Committee of Concertino Praga Vážení soutěžící, pořadatelé a posluchači, další ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga nám jistě představí nové osobnosti mladé koncertní generace. Znovu objevíme i nové souvislosti a možnosti a nepochybně i své rezervy. Bilanci soutěže nedělá četnost účastníků, ale kvalita laureátů, a tak přeji nám všem krásné výkony a ujištění, že Paní hudba má stále své oddané. Bez oddanosti a poctivosti to v hudbě nemá smysl, a to je její nestárnoucí pobídka i pro okolní svět. Another year of the International Competition for Young Musicians Concertino Praga will certainly introduce new personalities of a young concert generation. And again we will discover new connections, possibilities as well as reserves. Number of participants is not what can review the competition but the quality of laureates. Let me wish all of us beautiful performances and certainty that Mrs Music still has those who are loyal and devoted. It cannot work in music without loyalty and devotion and this has a wider meaning for the world around us. Nejen slyšet, ale i vidět můžete abonentní koncerty SOČRu z pohodlí svého domova Živé koncerty a jejich záznamy najdete na internetu PŘENOSY ZAJIŠŤUJE MULTIMEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ ČESKÉHO ROZHLASU

7 úvod / introduction ZAJISTĚTE SI ABONENTKY na koncerty SOČRu v sezoně 2012/13 MgA. Tomáš Mann vedoucí soutěže Concertino Praga viceprezident EMCY Head of Concertino Praga Vice president of EMCY Vážení a milí posluchači, v letošním roce opět uslyšíte nejúspěšnější laureáty Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Mezi nimi nebudou chybět ani dva české soubory, složené částečně z bývalých vítězů soutěže (Julie Svěcená housle, Libor Suchý klarinet a Walter Hofbauer trubka), kteří se v minulosti úspěšně zúčastnili ročníku pro sólové nástroje. Ne náhodou národní i mezinárodní porota, byť obě ve zcela novém složení a vzhledem k dokonale anonymnímu udílení cen netušící, kdo na nahrávkách hraje, tyto soutěžící opětovně vyhodnotila mezi nejlepšími. Na jaře, během příprav Jihočeského festivalu, se v Českém rozhlase uskutečnily organizační změny, díky nimž je Concertino Praga od 1. dubna 2012 začleněno pod Centrem uměleckých těles, soutěží a přehlídek. Pro mě osobně to znamená ukončení jedné etapy, pro soutěž naopak začátek nové. Roky strávené v pozici vedoucího soutěže ( ) i předchozí ročníky ( ), kdy jsem ještě jako student vypomáhal s organizací festivalu, byly vždy velmi zajímavé, tvůrčí a inspirativní. Kontakt se soutěžícími, zahraničními redaktory, renomovanými umělci, porotci, členy a vedením Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), členy Evropské vysílací Unie (EBU) a řadou dalších významných institucí byl neocenitelnou životní zkušeností. Věřím, že Concertino Praga bude i nadále pro mladé hudebníky výzvou a inspirací, a doufám, že spojení s dalšími soutěžními a festivalovými aktivitami Českého rozhlasu přinese laureátům nové koncertní příležitosti a umělecká uplatnění. Jen v tomto roce se díky intenzívní spolupráci Českého rozhlasu a EMCY uskuteční celkem čtyři vystoupení v Praze a v Lucembursku. Dear listeners, This year you will listen again to laureates of the International Radio Competition for Young Musicians Concertino Praga. Among those there will be also two Czech ensembles members of which are former laureates of the competition (Julie Svěcená violin, Libor Suchý clarinet and Walter Hofbauer trumpet) who participated in the competition as soloists. No wonder that both national and international jury members through absolutely anonymous system of assessment awarded them as the best. This spring, during preparation of the South Bohemian Festival, changes in an organisational structure of the Czech Radio were realised. As a result, since April 1 th, 2012 Concertino Praga has been a part of a newly established department Centre of artistic ensembles, contests and festivals. To me personally it means an end of one epoch and the Concertino Praga competition starts a new one. Years when I was a head of the competition as well as years when I just helped to organise the competition as a student were interesting, creative and inspiring. It was incredible life experience to keep in touch with participants of the competition, foreign editors, artists, jury members, members of EMCY and EBU and many other important organisations. I believe that the Concertino Praga competition will still be both challenge and inspiration for young musicians and I hope that other festival or competitive activities of the Czech Radio will bring the laureates new concert and artistic opportunities. This year only there will be four performances in Prague and Luxemburg thanks to intense cooperation between the Czech Radio and EMCY. I. pásmo, cena 2.800,- Kč II. pásmo, cena 2.600,- Kč Prodej rezervovaných vstupenek pro stávající abonenty června 2012 Volný prodej zbylých abonentních vstupenek června 2012 Reprezentační prodejna Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2 všední dny, Ceny abonentních vstupenek (15 koncertů + 1 bonusový) III. pásmo, cena 2.300,- Kč IV. pásmo, cena 2.000,- Kč V. pásmo, cena 1.200,- Kč PRODEJ ZBÝVAJÍCÍCH VSTUPENEK na jednotlivé koncerty začíná vždy dvacátý den v měsíci na měsíc následující. Pokladna ČF v Rudolfinu Alšovo nábřeží 12, tel.: NAVŠTIVTE VEŘEJNÉ GENERÁLNÍ ZKOUŠKY SOČRu za 80,- Kč pondělí 1. října 2012 sobota 13. října 2012 sobota 20. října 2012 pondělí 3. prosince 2012 pondělí 21. ledna 2013 pondělí 28. ledna 2013 pondělí 4. února 2013 pondělí 4. března 2013 pondělí 8. dubna 2013 Začátky vždy v 9.30 hodin Prodej opět v pokladně Rudolfi na vždy od dvacátého dne v měsíci na měsíc následující. Podrobné informace socr.rozhlas.cz 12/13 concertino praga 2012

8 program / programme Koncert laureátů/concert of Laureates Neděle , hod./sunday, June 17, 2012, 7:00pm Praha Rudolfinum, Dvořákova síň/prague Rudolfinum, Dvořák Hall Vilém Petras (violoncello/cello) Jakub Škampa (klavír/piano) Edvard Grieg: Sonáta pro violoncello a klavír, op. 36 ( ) Sonata for Cello and Piano, Op Allegro agitato 2. Andante molto tranquillo Marie Luise Kuhnert (akordeon/accordion) Thurid Pribbernow (housle/violin) Leoš Janáček: Ukvalská lidová poesie v písních ( ) Hukvaldy Folk Poetry in Songs 1. Ty ukvalsky kosteličku 2. Pasavala kravarečka 3. Dyž sem ja šel přes černy les 4. V našim dvoře dub 5. Co su to za tině? 6. Dyž sem ja šel kolem dvorka 7. Pan Buh vam zaplat Ali Gorji: Verzweigte Wasser (*1978) Trio Sol de Praga Julie Svěcená (housle/violin) Libor Suchý (klarinet/clarinet) Matyáš Novák (klavír/piano) Aram Chačaturjan/ Trio pro klarinet, housle a klavír Aram Khachaturian: Trio for Violin, Clarinet and Piano ( ) Andante con dolore, con molto espressione Allegro Moderato. Presto Trio Appassionato Rossen Gamev (housle/violin) Penka Petkova (violoncello/cello) Joana Lambreva/Yoana Lambreva (klavír/piano) Ludwig van Beethoven: Klavírní trio č. 2 G dur, op. 1 ( ) Piano Trio No. 2 in G major, Op.1 Adagio. Allegro vivace Largo con espressione Scherzo. Allegro Finale. Presto Přestávka/Intermission Koncert se koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy. The concert is organized under the auspices of the Mayor of the City of Prague. Koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas 3 Vltava, uvádí Lukáš Hurník a Eva Hazdrová Kopecká. The concert is broadcast live on Czech Radio 3 Vltava, presented by Lukáš Hurník and Eva Hazdrová Kopecká. Audio vysílání na internetu/audio broadcasting on internet: Přímý audiovizuální přenos na internetu/live audio-visual broadcasting on internet: 14/15 concertino praga 2012

9 program / programme Koncert vítězů/concert of Prizewinners Pondělí , hod./monday, June 18, 2012, 5:00 pm Český Krumlov Zámek, Maškarní sál/český Krumlov Castle, Masquerade Hall Koncert vítězů/concert of Prizewinners Úterý , hod./tuesday, June 19, 2012, 5:00 pm Bechyně Zámek, Vokův sál/bechyně Castle, Petr Vok s Wedding Hall Dina Muhametova (housle/violin) Irina Čerkašina/Iryna Cherkashyna (klavír/piano) Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta pro housle a klavír č. 20 C dur, K303 ( ) Violin Sonate No. 20 in C major, K303 I. Adagio. Molto Allegro II. Tempo di Menuetto Ruth-Elisabeth Müller (housle/violin) Mathilde Kühn (housle/violin) Bennet Morrice Ortmann (viola/viola) Lukas Plag (violoncello/cello) Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 4 c moll, op. 18 ( ) String Quartet No. 4 in C minor, Op.18 I. Allegro ma non tanto Josef Suk: Smyčcový kvartet č. 2 d moll ( ) String quartet No. 2 in D minor Barkarola/Barkarolle Balada/Ballade Trio Sol de Praga Julie Svěcená (housle/violin) Libor Suchý (klarinet/clarinet) Matyáš Novák (klavír/piano) Matyáš Novák: Sol de Praga (*1998) Aram Chačaturjan/Aram Khachaturian: ( ) Trio pro klarinet, housle a klavír Trio for Violin, Clarinet and Piano II. Allegro III. Moderato. Presto Pavla Mazancová (housle/violin) Eva Schäferová (housle/violin) Magdalena Ochmanová (klavír/piano) Bohuslav Martinů: Sonáta pro dvoje housle a klavír ( ) Sonata for two Violins and Piano I. Allegro poco moderato II. Andante III. Allegro Ruth-Elisabeth Müller (housle/violin) Mathilde Kühn (housle/violin) Bennet Morrice Ortmann (viola/viola) Lukas Plag (violoncello/cello) Felix Mendelssohn Bartholdy: ( ) Smyčcový kvartet f moll, op. 80 String Quartet in F minor, Op. 80 II. Allegro assai Dina Muhametova (housle/violin) Irina Čerkašina/Iryna Cherkashyna (klavír/piano) Albert Dietrich ( ), Johannes Brahms ( ), Robert Schumann ( ): F A E Sonata III. Scherzo Johannes Brahms: Uherský tanec č. 6, Wo0 1 ( ) Hungarian dance No. 6, Wo0 1 Marie Luise Kuhnert (akordeon/accordion) Thurid Pribbernow (housle/violin) Leoš Janáček: Ukvalská lidová poezie v písních ( ) Hukvaldy Folk Poetry in Songs I. Ty ukvalsky kosteličku II. Pasavala kravarečka III. Dyž sem ja šel přes černy les IV. V našim dvoře dub V. Co su to za tině? VI. Dyž sem ja šel kolem dvorka VII. Pan Buh vam zaplať Trio Sol de Praga Julie Svěcená (housle/violin) Libor Suchý (klarinet/clarinet) Matyáš Novák (klavír/piano) Gian Carlo Menotti: Trio pro housle, klarinet a klavír ( ) Trio for Violin, Clarinet and Piano I. Capriccio II. Romanza III. Envoi Walter Hofbauer (trubka/trumpet) Vilém Hofbauer (trubka/trumpet) Petr Eben: Dueta pro 2 trubky ( ) Duets for 2 trumpets I. Alla Marcia II. Scherzino III. Tempo di valse IV. Segnali V. Corale VI. Improvizacione VII. Finale Trio Appassionato Rossen Gamev (housle/violin) Penka Petkova (violoncello/cello) Joana Lambreva/Yoana Lambreva (klavír/piano) Astor Piazzolla: Čtvero ročních dob v Buenos Aires ( ) Four Seasons of Buenos Aires I. Spring II. Summer Záznam koncertu vysílá Český rozhlas 3 Vltava v neděli 1. července od hod. The concert is broadcast on Czech Radio 3 Vltava on Sunday, July 1 at 2:15pm. Vysílání na internetu/internet broadcasting: V úvodu koncertu vystoupí žáci Základní umělecké školy v Bechyni. The concert is opened by students of Music school of Bechyně. Záznam koncertu vysílá Český rozhlas 3 Vltava ve středu 8. července ve hod. The concert is broadcast on Czech Radio 3 Vltava on Wednesday, August 8, at 2:15 pm. Vysílání na internetu/internet broadcasting: 16/17 concertino praga 2012

10 program / programme Koncert vítězů/concert of Prizewinners Čtvrtek hod./thursday, June 21, 2012, 5:00pm Třeboň Městské divadlo J. K. Tyla/Třeboň J. K. Tyl Town Theatre Koncert vítězů/concert of Prizewinners Pátek , hod./friday, June 22, 2012, 7:00pm Jindřichův Hradec Zámek, Rytířský sál/jindřichův Hradec Castle, Knight s Hall Vilém Petras (violoncello/cello) Jakub Škampa (klavír/piano) Ludwig van Beethoven: Sedm variací na Duet z opery W. A. Mozarta ( ) Kouzelná flétna, WoO 46 Seven Variations for Cello and Piano on theme of Mozart s Magic Flute, WoO 46 Trio Appassionato Rossen Gamev (housle/violin) Penka Petkova (violoncello/cello) Joana Lambreva/Yoana Lambreva (klavír/piano) Felix Mendelssohn Bartholdy: Klavírní trio c moll č. 2, op. 66 ( ) Piano Trio No. 2 in C minor, Op. 66 I. Allegro energico con fuoco Pavla Mazancová (housle/violin) Eva Schäferová (housle/violin) Magdalena Ochmanová (klavír/piano) Moritz Moszkowski: Svita pro dvoje housle a klavír, op. 71 ( ) Suite for two Violins and Piano, Op. 71 I. Allegro energico II. Allegro moderato Walter Hofbauer (trubka/trumpet) Vilém Hofbauer (trubka/trumpet) Eugène Bozza: Dialogy ( ) Dialogues I. Allegro maestoso II. Moderato III. Tempo di marcia Gilles Herbillon: Malá svita F dur pro 2 trubky (*1962) Small Suite in F major for 2 Trumpets I. Rimsky II. Clarke Ruth-Elisabeth Müller (housle/violin) Mathilde Kühn (housle/violin) Bennet Morrice Ortmann (viola/viola) Lukas Plag (violoncello/cello) Dmitrij Šostakovič: Dvě skladby pro smyčcové kvarteto ( ) Two Pieces for String Quartet I. Elegie/Elegy II. Polka Marie Luise Kuhnert (akordeon/accordion) Thurid Pribbernow (housle/violin) Alfred Schnittke: Svita ve starém stylu ( ) Suite in Old Style III. Menuett Astor Piazzolla: ( ) Escolaso (tango) Dina Muhametova (housle/violin) Irina Čerkašina/Iryna Cherkashyna (klavír/piano) Edvard Grieg: Sonáta pro housle a klavír c moll, op. 45 ( ) Violin Sonate in C minor, Op. 45 II. Allegretto espressivo alla Romanza Vilém Petras (violoncello/violoncello) Jakub Škampa (klavír/piano) Bohuslav Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň ( ) Variations on a Slovak Folk Song Marie Luise Kuhnert (akordeon/accordion) Thurid Pribbernow (housle/violin) Alfred Schnittke: Svita ve starém stylu ( ) Suite in Old Style III. Menuett Astor Piazzolla: ( ) Escolaso (tango) Přestávka/Intermission Pavla Mazancová (housle/violin) Eva Schäferová (housle/violin) Magdalena Ochmanová (klavír/piano) Moritz Moszkowski: Svita pro dvoje housle a klavír, op. 71 ( ) Suite for Two Violins and Piano, Op. 71 III. Lento assai IV. Molto vivace Trio Sol de Praga Julie Svěcená (housle/violin) Libor Suchý (klarinet/clarinet) Matyáš Novák (klavír/piano) Darius Milhaud: Svita pro housle, klarinet a klavír, op. 157b ( ) Suite for Violin, Clarinet and Piano, Op. 157b I. Ouverture. Vif et gai. II. Divertissement. Animé. III. Jeu. Vif. IV. Introduction et Final. Modéré. Vif. Trio Appassionato Rossen Gamev (housle/violin) Penka Petkova (violoncello/cello) Joana Lambreva/Yoana Lambreva (klavír/piano) Bedřich Smetana: Klavírní trio g moll, op. 15 ( ) Piano Trio in G minor, Op. 15 I. Moderato assai Záznam koncertu vysílá Český rozhlas 3 Vltava v sobotu 30. června od hod. The concert is broadcast on Czech Radio 3 Vltava on Saturday, July 30, at 4:30pm. Vysílání na internetu/inertnet broadcasting: Koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas 3 Vltava, uvádí Stanislava Střelcová a Jiří Hlaváč. The concert is broadcast live on Czech Radio 3 Vltava, presented by Stanislava Střelcová and Jiří Hlaváč. Vysílání na internetu/internet broadcasting: 18/19 concertino praga 2012

11 porota / jury Porota/Jury Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga International Radio Competition for Young Musicians Concertino Praga Předseda/Chairman Mgr. Jiří Bárta (Česká republika/czech Republic) Mým mladým kolegům věnujícím se komorní hudbě, kterou kdysi Goethe označil jako přátelskou rozmluvu čtyř lidí (smyčcový kvartet), přeji, aby spolu tímto způsobem hovořili a hovořit nepřestávali. Jedinou frázi z klarinetového tria sdělujícího mi stav mysli Johannese Brahmse před sto padesáti lety bych nevyměnil za terabajt vzkazů co se mi honí hlavou na Facebooku. Rozmlouvejte spolu, mí mladí přátelé, a čiňte tím i své posluchače šťastnými. Gothe once named chamber music as a friendly talk of four people (string quartet) and I wish my young colleagues devoted to chamber music to talk with each other that way and never stop talking. I would not change a single phrase of a clarinet trio expressing thoughts of Johannes Brahms one hundred fifty years ago for terabite of notes what is in my mind on Facebook. Young friends, talk to each other and make this way also your listeners happy. Členové/Members Milan Šetena Miloš Jurkovič Justas Dvarionas Wenzel Fuchs Alina Velea Andrea Zschunke (Česká republika/czech Republic) (Slovenská republika/slovak Republic) (Litva/Lithuania) (Rakousko/Austria) (Rumunsko, zástupce EBU/Romania, EBU representative) (Německo, zástupce EBU/Germany, EBU representative) Porotě, která zasedala v Praze v Českém rozhlase dne 28. ledna 2012, bylo předloženo celkem 18 nahrávek v následujících oborech: duo (9), trio (8), kvarteto (1) a kvinteto (0). Soubory pocházely z 9 zemí: Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko a Ukrajina. The jury sitting took place on January 28, 2012 in Czech Radio in Prague. The jurors listened to 18 recordings in total in the following categories: duo (9), trio (8), quartet (1) and quintet (0). The recordings were sent from 9 countries: Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Germany, Poland, Portugal, Austria, Russia and Ukraine. 20/21 concertino praga 2012

12 porota / jury Výsledková listina 46. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga The Results of the 46 th year of the International Radio Competition for Young Musicians Concertino Praga DUO/DUO TRIO/TRIO KVARTETO/QUARTET KVINTETO/QUINTET I. cena/prize Marie-Luise Kuhnert akordeon/acordion Thurid Pribbernow housle/violin Německo/Germany II. cena/prize Vilém Petras violoncello/cello Jakub Škampa klavír/piano Česká republika/czech Republic Čestné uznání/honorable mention Tajisija Kuznecová housle/violin Ilja Šmukler klavír/piano Rusko/Russia Dina Muhametova housle/violin Irina Čerkašina klavír/piano Ukrajina/Ukraine I. cena/prize Rossen Gamev housle/violin Penka Petkova violoncello/cello Joana Lambreva klavír/piano Bulharsko/Bulgaria II. cena/prize Julie Svěcená housle/violin Libor Suchý klarinet/clarinet Matyáš Novák klavír/piano Česká republika/czech Republic Čestné uznání/honorable mention Veronika Kahrer housle/violin Alexandra Kahrer violoncello/cello Linda Wu klavír/piano Rakousko/Austria André Camacho bicí/percussion Miguel Filipe bicí/percussion Tomás Moital bicí/percussion Portugalsko/Portugal I. cena/prize nebyla udělena/not awarded II. cena/prize nebyla udělena/not awarded Čestné uznání/honorable mention Ruth-Elisabeth Müller housle/violin Mathilde Kühn housle/violin Bennet-Morrice Ortmann viola/viola Lukas Plag violoncello/cello Neměcko/Germany I. cena/prize nebyla udělena/not awarded II. cena/prize nebyla udělena/not awarded Čestné uznání/honorable mention nebylo uděleno/not awarded Titul absolutního vítěze (spojený s Cenou Heleny Karáskové a Cenou EMCY) získalo bulharské trio Rossen Gamev, Penka Petkova a Joana Lambreva. Český rozhlas tomuto souboru natočí a vydá vlastní CD. Nositelé prvních a druhých cen získávají titul Laureát soutěže Concertino Praga The overall winner of the competition (related to Helena Karásková Prize and EMCY Prize) became Bulgarian trio Rossen Gamev, Penka Petkova and Yoana Lambreva. Czech Radio will publish a profile CD to this ensemble. The bearers of first and second prizes are awarded a title Laureate of Concertino Praga Česká filharmonie Jiří Bělohlávek šéfdirigent Sezona Předplatné v prodeji Česká filharmonie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Tel.: , ZŘIZOVATEL ČESKÉ FILHARMONIE PARTNER ČESKÉ FILHARMONIE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČESKÉ FILHARMONIE

13 porota / jury Porota/Jury Národní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga National Radio Competition of the Czech Republic Concertino Praga Výsledková listina 46. ročníku Národní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga The Results of the 46th year of the National Radio Competition for Young Musicians Concertino Praga DUO TRIO KVARTETO/QUARTET KVINTETO/QUINTET Předseda/Chairman Mgr. Zdeněk Šedivý Vážení a milí mladí přátelé, dovolte mi, abych vám z celého srdce pogratuloval k vynikajícím výsledkům v Mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga Přeji vám mnoho úspěchů v dalším životě, krásný pobyt v jižních Čechách, na který, jako já, budete doufám celý život vzpomínat. Pro mne to byl obrovský start do mého dalšího profesionálního života a totéž přeji také vám. From the bottom of my heart let me congratulate you on your excellent results in the International Radio Competition of Young Musicians Concertino Praga I wish you a lot of success in your life and unforgettable stay in South Bohemia. In my professional life this competition meant a perfect start and I wish the same to you. Členové/Members Božena Růžičková Ludmila Darjaninová Peterková Jana Vonášková Nováková Miroslav Sekera I. cena/prize Jakub Škampa klavír/piano Vilém Petras violoncello/cello Gymnázium Jana Nerudy Martina Hájková Martin Škampa II. cena/prize Walter Hofbauer trubka/trumpet Vilém Hofbauer trubka/ trumpet Pražská konzervatoř Jiří Jaroněk Čestné uznání/honorable mention Jana Rambousková klavír/piano Kateřina Kraftová klavír/piano Konzervatoř Brno Renata Bialasová Čestné uznání/honorable mention Hedvika Švendová kytara/guitare Lukáš Bartoníček klarinet/clarinet Konzervatoř Pardubice Petr Saidl, Zdeněk Seidl I. cena/prize Eva Schäferová housle/violin Pavla Mazancová housle/violin Magdaléna Ochmanová klavír/piano Pražská konzervatoř Jaroslav Foltýn, Michal Rezek II. cena/prize Julie Svěcená housle/violin Libor Suchý klarinet/clarinet Matyáš Novák klavír/piano Pražská konzervatoř ZUŠ Jižní Město Dana Vlachová, Milan Polák, Ivo Kahánek Čestné uznání/honorable mention Barbora Kolafová trombón/trombone Jan Perný trombón/trombone Daniel Flek trombón/trombone Pražská konzervatoř Josef Šimek I. cena/prize nebyla udělena/not awarded II. cena/prize nebyla udělena/not awarded Čestné uznání/honorable mention Eliška Holečková zobcová flétna/recorder Václav Mašek zobcová flétna/recorder Jaroslava Trojanová zobcová flétna/recorder Antonín Trojan zobcová flétna/recorder ZUŠ Vodňany Eva Matoušková I. cena/prize nebyla udělena/not awarded II. cena/prize nebyla udělena/not awarded Čestné uznání/honorable mention nebylo uděleno/not awarded Porotě, která zasedala v Praze dne 14. ledna 2012, bylo předloženo celkem 18 nahrávek v kategoriích duo (8), trio (4), kvarteto (5), kvinteto (1). The jury assessed 18 recordings on January 14, 2012 in Prague in the following categories: duo (8), trio (4), quartet (5), quintet (1). Cenu EMCY pro vítěze národní soutěže získalo trio ve složení Eva Schäferová, Pavla Mazancová, Magdaléna Ochmanová. EMCY Prize winners of national competition was awarded to trio Eva Schäferová, Pavla Mazancová, Magdaléna Ochmanová. 24/25 concertino praga 2012

14 DUO

15 DUO CZECH REPUBLIC Vilém Petras (cello), * Jakub Škampa (piano), * DUO ČESKÁ REPUBLIKA Vilém Petras (violoncello), * Jakub Škampa (klavír), * duo / duo Duo Petras-Škampa vzniklo v roce Komorní hudbu studují ve třídě prof. Martiny Hájkové. Vilém Petras Vilém začal hrát na violoncello v šesti letech. V současnosti je studentem Gymnázia Jana Nerudy s hudebním zaměřením u profesorů Mirko a Martina Škampových a od září 2011 také posluchačem konzervatoře v Plzni u profesora Sergeje Kalyanova. Mezi jeho největší úspěchy patří vítězství na soutěži Talents for Europe, XXXV. soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Croatian String Teachers Award na soutěži Antonia Janigra a trojnásobné vítězství v soutěži Jana Vychytila. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů (například u Michala Kaňky, Silvije Sondeckiene či Marka Jerieho). V létě 2011 byl nejmladším členem světoznámého Orchestru mladých Evropské unie (EUYO), který je složen z nejtalentovanějších hudebníků do 26 let ze všech zemí Evropské unie a jehož šéfdirigentem je proslulý dirigent a klavírista Vladimir Ashkenazy. Jakub Škampa Jakub pochází z hudebnické rodiny a již v předškolním věku začal s hrou na violoncello pod vedením svého dědečka a otce Mirko a Martina Škampových. Od osmi let hraje též na klavír pod vedením prof. Jana Tůmy nejprve na Hudební škole hl. m. Prahy a od roku 2006 na Gymnáziu Jana Nerudy ve třídě s hudebním zaměřením. Úspěšně se zúčastnil několika soutěží dvakrát zvítězil v soutěži Karlovarská růžička a na soutěži Prague Junior Note získal 3. cenu. V dubnu 2012 provedl Rhapsody in Blue od George Gershwina v abonentním cyklu FOK. The Duo Petras-Škampa was formed in They study chamber music in the class of Prof. Martina Hájková. Vilém Petras Vilém started playing the cello at the age of six. He is a student at the Jan Neruda Grammar School with a focus on music under Professors Mirko and Martin Škampa and since 2011 has also been attending the Plzen Conservatory under Prof. Sergej Kalyanov. Among his most successful performances is his winning performance at the Talents for Europe competition, the XXXV. competitive showcase of the conservatories and music secondary schools of the Czech republic, the Croatian String Teachers Award at the competition of Atonin Janiger and a triple win in the Jan Vychytil competition. He regularly participates in master classes (for example with Michal Kaňka, Silvij Sondeckien or Marek Jerie). In the summer of 2011, he was the youngest member of the internationally known European Union Youth Orchestra (EUYO), which is composed of the most talented performers under the age of 26 from all countries of the EU, and whose conductor is the famous musical director and pianist Vladimir Ashkenazy. Jakub Škampa Jakub comes from a musical family and even before he started school, he started playing the cello under the direction of his grandfather and father, Mirko and Martin Škampa. Since the age of eight, he has been playing the piano, under the guidance of Prof. Jan Tůma first at the music school of the Czech capital city of Prague and since 2006 at the Jan Neruda Grammar School in the musical focus class. He has succesfully participated in a number of competitions twice, he won the Karlovarská růžička competition and has come in third at the Prague Junior Note competition. He is planning a performance of George Gershwin s Rhapsody in Blue for the FOK s season. 28 concertino praga 2012 Každý svatební pár je originál a je neopakovatelný, proto vyžaduje individuální přístup. Nabízíme kompletní svatební servis s doručením na místo určení, výzdoba hotelového apartmá, bydliště, obřadního místa - kostela, svatební hostiny, dekorace aut atd. po celé republice. Individuální přístup ke každé nevěstě, proto je lépe si domluvit schůzku. Při objednání každé svatební kytice obdržíte bonus - korsáž pro ženicha a květinový náramek pro nevěstu, který použije, když odloží svatební kytici. Další bonusy dostáváte podle objemu objednávky. Veškeré konzultace pokud je objednávka u nás realizována je zdarma! Pokud, ale potřebujete pouze konzultaci, bude Vám počítán paušál / 300,- Kč/ 1hod. a my Vám vytvoříme celkový návrh podle Vašich představ a přáni. Svatební kytice informace, které jsou zapotřebí pro Vaší objednávku: střih šatů, barva, látka, typ nevěsty, šaty a doplňky ženicha Květiny pro svatební družinu kytice nebo květinové dekorace - maminky / barva šatů / kytice nebo květinové dekorace svědkyně / barva šatů / drůžičky, mládenci / barva šatů / kytice nebo květinové dekorace pro babičky myrty, korsáže pro tatínky, svědky a důležité svatebčany květiny do vlasů a květinové šperky Hellichova ulice 5, Praha1, Malá Strana Otevírací doba hod., So hod. tel.: fax: mobil: ,

16 duo / duo DUO ČESKÁ REPUBLIKA Vilém Hofbauer (trubka), * Walter Hofbauer (trubka), * Trubkové duo bratří Waltra a Viléma Hofbauerových existuje již řadu let, avšak v trochu jiné formě. Již od svých úplných začátků společně hrají od lidového dvojhlasu přes instruktivní dueta až třeba po Bozzovy Dialogy. Další praxi v komorní hře získávají v žesťovém kvintetu Bohemia Brass. Účast dua v 46. ročníku soutěže Concertino Praga inicioval a program nastudoval prof. Jiří Jaroněk, u kterého Walter studuje třetím rokem trubku na Pražské konzervatoři a kam Vilém dojíždí na pravidelné konzultace. Vilém Hofbauer Hudbě se věnuje již od útlého věku díky hudební profesi svých rodičů, kteří jsou hudebními pedagogy. V roce 2005 nastoupil do první třídy ZŠ v Třešti a současně začal studovat hru na klavír na ZUŠ v Jihlavě. V sedmi letech ke studiu klavíru přibral ještě trubku. Po necelém roce hry na trubku se zúčastnil VI. Mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů pořádané brněnskou konzervatoří v roce 2007, kde obdržel 1. cenu. V roce 2009 získal 1. cenu ve hře na trubku a nominaci na koncert vítězů v ústředním kole soutěže ZUŠ, 1. cenu a titul absolutního vítěze získal i na VII. Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů na konzervatoři v Brně. Je sólistou velkého dechového orchestru TUTTI při ZUŠ Jihlava, se kterým několikrát získal zlaté pásmo v mezinárodních soutěžích v Praze a Ostravě, a se svým bratrem také dvakrát obdrželi cenu poroty za sólový výkon. V roce 2010 postoupil do ústředního kola s žesťovým kvintetem ZUŠ Jihlava, kde hrál první trubku. V témže roce mu byla udělena také cena hejtmana Vysočiny. V roce 2011 se zúčastnil VIII. Mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů na konzervatoři v Brně, kde obdržel 1. cenu v oboru trubka a titul absolutního vítěze všech oborů. Walter Hofbauer Hudbě se věnuje od útlého věku. V roce 2000 začal studovat hru na klavír na ZUŠ. V osmi letech ke studiu klavíru přibral ještě hru na trubku. Po dvou letech studia hry na trubku se zúčastnil V. interpretační soutěže žesťových nástrojů pořádané brněnskou konzervatoří v roce V kategorii Junior do patnácti let jako nejmladší účastník (tehdy desetiletý) obdržel 1. cenu a titul absolutního vítěze. V následujícím roce probíhala soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje, kde v ústředním kole získal 1. cenu. V roce 2007 se zúčastnil VI. Mezinárodní soutěže žesťových nástrojů na konzervatoři v Brně, kde získal 1. cenu a obhájil titul absolutního vítěze z roku Úspěchy zaznamenal nejen ve hře na trubku, ale i ve hře na klavír. Má několik prvních cen z krajských kol a přehlídek mladých pianistů. V letech 2006, 2007 a 2009 mu byl krajským úřadem udělen titul Talent Vysočiny v uměleckém oboru. Velkou oporou v jeho hudebním růstu je mu jeho otec a pan profesor Jiří Jaroněk, ke kterému dojížděl k pravidelným konzultacím od roku 2005 a v září 2009 nastoupil do jeho třídy jako student prvního ročníku Pražské konzervatoře. Díky jeho přípravě jako třináctiletý získal 2. cenu v národním kole 42. ročníku soutěže Concertino Praga V roce 2009 se zúčastnil (pod vedením svého otce) soutěže ústředního kola soutěží ZUŠ, kde získal 1. cenu, a VII. Mezinárodní interpretační soutěže na konzervatoři v Brně, kde taktéž obdržel 1. cenu. Již jako student prvního ročníku Pražské konzervatoře byl vyslán reprezentovat školu na XXX. soutěžní přehlídku konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na dechové nástroje. Zde v oboru hra na trubku získal 1. cenu a titul absolutního vítěze. V minulém školním roce se přihlásil do 45. ročníku rozhlasové soutěže Concertino Praga. Získal 1. cenu v národním kole a postoupil do kola mezinárodního, ve kterém mu porota udělila 2. cenu s tím, že první cena nebyla udělena. Na VIII. Mezinárodní soutěži žesťových nástrojů v roce 2011 získal 1. cenu. DUO CZECH REPUBLIC Vilém Hofbauer (trumpet), * Walter Hofbauer (trumpet), * The brothers Walter and Vilém Hofbauer have been performing together in a trumpet duo for several years, even though previously in a slightly different form. Since their beginnings, they have been playing popular duets, instructive pieces and Bozza s Dialogues together. They also have been gaining experience in chamber music in their brass quintet Bohemia Brass. Prof. Jiří Jaroněk gave the impulse for the trumpet duo to participate in the 46 th edition of the Concertino Praga competition and has been practicing with the two. Walter has been his student at the Prague Conservatory for three years, while Vilém regularly consults with him. Vilém Hofbauer He has been interested in music from a young age thanks to the profession of his parents, who both are music teachers. In 2005, he entered the first class of elementary school in Třešť and simultaneously started studying piano at the performing arts elementary school in Jihlava. After seven years, he added trumpet to his studies. In 2007, after not even a year of playing the trumpet, he reached first prize in the VI. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno, organized by the Brno conservatory. In 2009, he came in first in the category trumpet and was nominated for the winners concert in the regional round of the performing arts elementary schools competition. He also took first prize and became the overall winner in the VII. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno at the Brno conservatory. He is a soloist at the grand brass orchestra TUTTI of the performing arts elementary school in Jihlava, with which he was awarded gold at several international competitions in Prague and Ostrava. Together with his brother, he was given the jury s award for solo performance twice. In 2010, he reached the regional round with the brass quintet of the performing arts elementary school in Jihlava, where he was performing as first trumpet. In the same year, he was also given a prize by the governor of the Vysočina region. In 2011, he participated in the VIII. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno at the Brno conservatory, where he came in first in the trumpet category and became the overall winner of all categories. Walter Hofbauer He has been interested in music from a young age. In 2000, he started taking piano lessons at a performing arts elementary school. When he was eight, he started also taking trumpet lessons. After two years of learning to play the trumpet, he participated in the V. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno in In the Junior category, open to participants under the age of 15, he reached first prize when he participated as the youngest performer, aged ten. In the next year, he took first prize in the trumpet category in the district round of the performing arts elementary schools competition. In 2007, he participated in the VI. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno at the Brno conservatory, where he reached first prize and defended his title of overall winner from He has been successful not only on the trumpet, but also on the piano. He holds several first prizes from regional competitions and young piano player contests. In 2006, 2007 and 2009 he was given the title of Vysočina Talent by the regional authority for his performance. His father and professor Jiří Jaroněk, have been a great support in his musical growth. He has been consulting with prof. Jaroněk regularly since In 2009, he joined his class as a first-year student at the Prague Conservatory. Thanks to his help, he took the second prize in the national round of the 42 nd edition of the Concertino Praga competition in 2008 at the age of 13. In 2009, when he was still a student at the performing arts elementary school, he participated in the solo performance competition under the guidance of his father and was awarded first prize in the district round. In the same year, he came in first in the VII. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno at the Brno conservatory. In his first year of studying at the Prague Conservatory, he already was sent out to represent his school at the XXX. competitive showcase of conservatories and secondary music schools in the Czech Republic in the brass category in Ostrava. There, he reached first prize in the trumpet category, taking the title of overall winner. During the last school year, he signed up for the 45 th edition of the radio competition Concertino Praga. He reached first prize in the national round and advanced to the international round, in which the jury awarded him 2 nd prize. The first prize was not awarded that year. In 2011, he came in first in the VIII. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno. 30/31 concertino praga 2012

17 duo / duo DUO NĚMECKO Thurid Signe Pribbernow (housle), * Marie-Luise Kuhnert (akordeon), * Thurid Pribbernow a Marie-Luise Kuhnert hrají společně od roku Během krátké doby získaly mnoho koncertních zkušeností. V prosinci roku 2011 se zúčastnily koncertu hudebního gymnázia Schloss Belvedere v Berlínské filharmonii. Připravují se na různé soutěže komorní hudby, které se budou konat v roce Se svým mnohostranným programem chtějí dát nahlédnout do pestrosti této nástrojové kombinace. Thurid Signe Pribbernow Navštěvovala hudební gymnázium Schloss Belvedere od roku 2005 a od té doby se účastní houslových lekcí profesorky Anne-Kathrin Lindig. Thurid již získala několik cen v různých soutěžích. Od dubna 2010 je aktivní členkou Německé smyčcové filharmonie. Marie-Luise Kuhnert Navštěvuje hudební gymnázium Schloss Belvedere od roku 2010 a také lekce akordeonu u profesorky Claudie Buder. Marie Luise již získala ocenění v řadě soutěží včetně první ceny národní soutěže Jugend musiziert v roce years sounds......on the new generation of grand pianos... DUO GERMANY Thurid Signe Pribbernow (violin), * Marie-Luise Kuhnert (accordion), * Signe Pribbernow and Marie-Luise Kuhnert have been playing music together just since the year In a short time they were able to collect numerous concert experiences. In December 2011 they appeared in a concert of the Musikgymnasium Schloss Belvedere in the Berlin Philharmonic. They are preparing for various chamber music competitions in the year With a multi-faceted programme they want to refer the variety of the interesting duo instrumentation. Thurid Signe Pribbernow She attended the Musikgymnasium Schloss Belvedere from the year 2005 and since then she has been receiving violin lessons by Professor Anne-Kathrin Lindig. She has won several prizes at various competitions. Since April 2010 she has been an active member of the German Philharmonic Strings. Marie-Luise Kuhnert Has joined the Musikgymnasium Schloss Belvedere since the year 2010 and has received instructions in professional accordion with Professor Claudia Buder. She has won numerous competitions, including the first prize in 2011 at the national competition Jugend musiziert. Five generations of performance from the Petrof family ensures the highest instrument quality, precision and performance available. PETROF DANIEL HERTZ SA...and golden ear Mark Levinson hears it. What further happens when PETROF and Mr. Mark Levinson collaborate... The ultimate speakers for Mr Mark Levinson s new company DANIEL HERTZ SA of Switzerland built at the PETROF factory 32/33 concertino praga 2012

18 duo / duo DUO UKRAJINA Dina Muhametova (housle), * Irina Čerkašina (klavír), * Tento komorní soubor existuje již od roku 2006 (třída O. Vasiljieva) a od té doby vystoupil na množství koncertů a festivalů v Charkově, Feodosiji, Poltavě (Ukrajina) či Belgorodě (Rusko). V létě 2010 Irina s Dinou absolvovaly koncertní turné v Německu. V období září říjen 2011 se zúčastnily semináře pro komorní soubory v Hannoveru u profesora Marcina Seniavskiho, Karstena Ekkerta (Německo) a Denise Severina z ženevské a bernské konzervatoře. Společně získaly ocenění na soutěži mladých houslistů a komorních souborů v Kyjevě (2006) a první cenu v kategorii komorních souborů na Soutěži mladých hudebníků v rámci mezinárodního hudebního festivalu Návštěva Ajvazovského (2009). Dina Muhametova Dina je studentkou střední odborné hudební školy v Charkově, kde začala studovat v roce 2000 ve třídě L. Vareninové. Sólově vystupuje jak na Ukrajině, tak v zahraničí. Získala různá ocenění na soutěžích a přehlídkách: Ukrajinský festival Akordy Charkova (2005), VIII. Mezinárodní hudební soutěž Modrý pták, kategorie smyčcové nástroje (Ukrajina, 2007), První soutěž pro houslisty Hudba je naším společným domovem (Charkov, Ukrajina, 2008), První mezinárodní soutěž dovednosti vystupování Kde se rodí umění (Krasnodar, Rusko, 2008), 3. cenu na Mezinárodní soutěži Umění 21. století (Kyjev Vorzel, Ukrajina), certifikát vítěze na regionální soutěži Mladá osobnost V roce 2010 Dina dokončila kurz intenzivní výuky hry na housle na umělecké škole Kde se rodí hudba (Soči, Rusko). V roce 2011 se zúčastnila druhého ročníku mezinárodního hudebního festivalu Hudební večery Irina Čerkašina Irina je studentkou Střední odborné hudební školy v Charkově, kde začala studovat v roce 2000 ve třídě N. Avramenka. Od roku 2001 se účastní řady mezinárodních soutěží, koncertů a festivalů, a to jak na Ukrajině, tak v zahraničí. Mezi ocenění, která získala, patří třetí cena v kategorii klavírního dua na Soutěži mladých hudebníků, v rámci mezinárodního hudebního festivalu Návštěva Ajvazovského (Ukrajina, 2003), druhá cena na Mezinárodní soutěži Virtuosi per Musica di Pianoforte (Ústí nad Labem, Česká republika, 2004 a 2009), první cena v kategorii komorních souborů na Soutěži mladých hudebníků v rámci mezinárodního hudebního festivalu Návštěva Ajvazovského (Ukrajina, 2008). V roce 2009 získala titul regionální soutěže Mladá osobnost roku v kategorii umění. V roce 2010 získala ocenění Fondem pro podporu mladých talentů v literatuře a umění. V létě roku 2011 se zúčastnila lekcí letních kurzů Pražské konzervatoře u profesora Milana Langera. DUO UKRAINE Dina Muhametova (violin), * Iryna Cherkashyna (piano), * The chamber ensemble has existed since 2006 (class of O. Vasylieva). The duo has taken part in numerous concerts and festivals in Kharkiv, Feodosiya, Poltava (Ukraine), Belgorod (Russia). In summer 2010 they toured with concerts in Germany. In September-October 2011 they participated in workshops for chamber ensembles at Professor Marcin Seniavski, Karsten Ekkert (Germany) and Professor of Geneva and Bern Conservatory Denis Severin. They have received prize at Y. Polianskyi Open Contest for Young Violinists and Chamber Music Ensembles (Kyiv, 2006) and first prize category of chamber ensemble at Contest for young performers in frames of International Music Festival Visiting Ayvazovskyi. Dina Muhametova Dina is a student of Kharkiv secondary specialized music school and since 2000 she been studying in the class of L. Varenina. She is leading active solo performance activity both in Ukraine and abroad. She has been awarded at All-Ukrainian Festival Accords of Khortytsia in category Soloist-instrumentalist (2005), VIII International Music Contest Blue Bird, category String instruments (Yevpatoria, Ukraine, 2007), First Open Contest for Violinists Music Is Our Common Home (Kharkiv, Ukraine, 2008), First International Performance Skills Contest Where Art Is Being Born (Krasnodar, Russia, 2008), third prize in category Soloist-instrumentalist at International Open Contest Art of XXI Century (Kyiv- Vorzel, Ukraine, 2009), Regional Competition Young Person 2008, certificate of the winner. In 2010 she finished a course of intensive studying of playing a violin in the artistic school Where Music Is Born (Sochi, Russia). In 2011 she participated in the second edition of the International Festival of Music Music Evenings Iryna Cherkashyna Iryna is a student of Kharkiv secondary specialized music school and since 2000 she has been studying in the class of N. Avramenko. Since 2001 she has taken part in a number of international competitions, concerts and festivals both in Ukraine and abroad. She has received a third prize in category piano duo at Contest for young performers in frames of International Music Festival Visiting Ayvazovskyi (Feodosiya, Ukraine, 2003), second prize in a group of younger players at the International Competition Virtuosi per Musica di Pianoforte (Ústi nad Labem, Czech Republic, 2004 and 2009), first prize in category of chamber ensembles at Contest for young performers in frames of International Music Festival Visiting Ayvazovskyi (Feodosiya, Ukraine, 2008). In the year 2009 she won the title Young Person of the Year in category Art of the regional competition. In the year 2010 she was awarded fellowship of Kharkiv Fund for Young Talents Support in Literature and Arts. In summer 2011 she took classes at summer music courses at Prague Conservatory at Professor Milan Langer class. 34/35 concertino praga 2012

19 trio

20 trio / trio TRIO ČESKÁ REPUBLIKA Sol de Praga Julie Svěcená (housle), * Libor Suchý (klarinet), * Matyáš Novák (klavír), * Trio Sol de Praga vzniklo v roce 2011 a pracuje pod pedagogickým vedením Dany Vlachové, Milana Poláka a Ivo Kahánka. Mladí hudebníci mají za sebou řadu úspěšných veřejných vystoupení a vzhledem k dalším plánovaným stále rozšiřují svůj repertoár, jehož těžiště spočívá, s ohledem na nástrojové obsazení, v dílech autorů 20. a 21. století. Všichni členové tria jsou úspěšnýmí sólisty. Julie Svěcená Je studentkou Pražské konzervatoře ve třídě Dany Vlachové. Na svém kontě má mnoho soutěžních ocenění, mj. z Národní soutěže ZUŠ, Houslové soutěže Josefa Muziky, Prague Junior Note, Mezinárodní soutěže Concertino Praga 2010, Mezinárodní soutěže G. Ph. Telemanna v polské Poznani, kde obdržela také zvláštní cenu poroty Největší osobnost soutěže. Na Mezinárodní soutěži J. Kociana získala pětkrát druhou, dvakrát třetí a naposledy, v roce 2010, první cenu. Na Mezinárodní houslové soutěži v Kloster Schöntal 2011 (Německo) získala 5. cenu. Vystupovala v Německu, Rakousku a Jordánsku. Spolupracovala jako sólistka s renomovanými orchestry, jako je Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Plzeňská filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a Severočeská filharmonie Teplice, z komorních orchestrů Virtuosi Pragenses a QUATTRO. Julie absolvovala řadu mistrovských kurzů a konzultací (např. u Zachara Brona, Borise Kusnira, Rodney Frienda, Stephena Shippse aj.). V roce 2010 natočila sólové CD se skladbami J. Brahmse, P. de Sarasate, M. Ravela, E. Ysaÿe, O. Ševčíka a F. Ondříčka. Libor Suchý Studuje na Pražské konzervatoři ve třídě Milana Poláka. Na svém kontě má řadu soutěžních úspěchů, např. Concertino Praga 1. cena v národním a čestné uznání v mezinárodním kole, 2. cena na Mezinárodní soutěži Giacomo Mensi v Brenu (Itálie) a 2. cena na Mezinárodní soutěži v Carlinu (Itálie). Pravidelně se účastní mistrovských kurzů u Ludmily Peterkové, Franka Ameta a Milana Řeřichy. Matyáš Novák Hraje na klavír od pěti let. V současné době je žákem ZUŠ Jižní Město, kde je jeho pedagogem Ivo Kahánek. Zároveň navštěvuje hodiny klavírní improvizace u Jiřího Pazoura. Je nositelem prvních cen (celkem 13) z prestižních národních a mezinárodních soutěží, např. Prague Junior Note, ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ, Amadeus Brno, Piano über Grenzen, Mezinárodní festival mladých pianistů Glubczyce (Polsko), Mladý klavír Pražské konzervatoře, Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Broumovská klávesa aj. Opakovaně vystoupil jako sólista s Filharmonií Hradec Králové. Kromě klavíru hraje také na housle, a to pod vedením Dany Vlachové. I v tomto oboru získal řadu ocenění, např. 2. cenu na Mezinárodní houslové soutěži J. Kociana. TRIO CZECH REPUBLIC Sol de Praga Julie Svěcená (violin), * Libor Suchý (clarinet), * Matyáš Novák (piano), * The Trio Sol de Praga was formed in Its members are Julie Svěcená (violin), Libor Suchý (clarinet) and Matyáš Novák (piano). The trio has been working under the guidance of Dana Vlachová, Milan Polák and Ivo Kahánek. Ensemble has already performed at number of concerts and it s repertoire is focused on compositions of 20 th and 21 th century. All members are successful soloists. Julie Svěcená She is a student of the Prague Conservatory in the class of Dana Vlachová. She can pride herself in many competition prizes, for example in the National competition of performing arts elementary schools, the International violin competition of Josef Muzika, the Prague Junior Note, the international Concertino Praga competition in 2010, the International competition of G. Ph. Telemann and in the Polish competition in the city of Poznaň, where she was also awarded a special jury prize for greatest personality in competition. In the International violin competition of J. Kocian, she reached 2 nd prize five times, 3 rd prize twice and most recently, in 2010, first prize. In the international violin competition in the German Kloster Schöntal in 2011, she came in fifth. She has performed in Germany, Austria and Jordan. She has been working together with prestigious orchestras such as the Prague Radio Symphony Orchestra, the Pilsen Philharmonic Orchestra, Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra Zlín and the North Czech Philharmonics Teplice, as well as the chamber orchestras Virtuosi Pragenses and QUATTRO. She has taken a number of master classes and consultations (for example with Zachar Bron, Boris Kusnir, Rodney Friend, Stephen Shipps and others). In 2010, she recorded a solo album with pieces by J. Brahms, P. de Sarasate, M. Ravel, E. Ysaÿe, O. Ševčík and F. Ondříček. Libor Suchý He studies at the Prague Conservatory in the class of Milan Polák. He has achieved success in a number of competitions, for example 1 st prize in the national round of Concertino Praga and an honorable mention in the international round, 2 nd prize in the international competition Giacomo Mensi in Breno (Italy) and 2 nd prize in the international competition in Carlino (Italy). He regularly takes part in master classes of Ludmila Peterková, Frank Amet, Milan Řeřicha. Matyáš Novák He has been playing piano since the age of five. Currently, he is a student at the performing arts elementary school in Prague s Jižní Město, where his teacher is the leading Czech pianist Ivo Kahánek. He also is taking piano improvisation lessons with Jiří Pazour. He is the holder of a number of 1 st prizes (13 in total) from prestigious national and international competitions, for example Prague Junior Note, the district round of the national competition of performing arts elementary schools, Amadeus Brno, Piano über Grenzen, the International festival of young pianists in Glubczyce (Poland), the young piano competition of the Prague conservatory, the Virtuosi per musica di pianoforte in Ústí nad Labem, the Broumov Piano Key competition and others. He has repeatedly performed as a soloist with the Hradec Králové Philharmonic Orchestra. Aside from playing the piano, he also plays violin, which he is taught by Dana Vlachová. In this category as well, he has received a number of awards, for example 2 nd prize in the International violin competition of J. Kocian. 38/39 concertino praga 2012

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 10. dubna 2010 v 18:30 hod. Rudolfinum, Sukova síň Účinkují: Stefanie Anastasija

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více