CHRA ME NA E DÍTù, BUDOUCNOST NÁRODA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHRA ME NA E DÍTù, BUDOUCNOST NÁRODA"

Transkript

1 nas region JZ qxd :59 Stránka 1 Čtvrtek / 3. ročník / JZ 1 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní Roblín, Drahelãice, Holynû, Hostim, Choteã, Chrá Èany, Chrustenice, Ch nice, Jílovi tû, Jinoãany, Karlík, Karl tejn, Kosofi, Kozolupy, Kuchafi, Kuchafiík, Lahovice, Lipence, Lodûnice, Lochkov, LuÏce, Malá Chuchle, Malé Pfiílepy, MezouÀ, Mokropsy, Mofiinka, Nenaãovice, Nuãice, Ofiech, Podkozí, Radotín, Roblín, Rudná, eporyje, evnice, Slivenec, Sobín, Solopisky, Srbsko, Tachlovice, Trnûn Újezd, Tfiebonice, Tfiebotov, Velká Chuchle, Vonoklasy, V enory, Zadní Kopanina, Zadní TfiebaÀ, Zbraslav, Zbuzany, Zliãín Shopping Malls, Îelezná PRAHA 2 Galakoncert... 5 âeká vás zápis... 5 Snadn trik... Mapa regionu CHRA ME NA E DÍTù, BUDOUCNOST NÁRODA ČERNOŠICE - Umělecká malířka, ilustrátorka Marie Fischerová-Kvěchová prožila přes padesát let v Černošicích. Do okolí Berounky často chodila na výlety s náčrtníkem, ale i s malířskou štaflí a paletou. Do konce ledna probíhá v Brandýse nad Labem výstava, jejíž expozici tvoří obrazy, ilustrace, kresby, betlémy, návrhy dětského oblečení, porcelán, krojové studie, dobové fotografie a pohlednice. Na jedné z nich můžete najít nápis Chraňme naše dítě - budoucnost národa, který prostě a jednoduše vystihuje, že to byly právě děti, které tuto umělkyni nejvíce zaujaly a kterým věnovala i největší část své tvorby. Zatím máme klid Znáte všechna ta rčení o tom, že největšími odpůrci kouření jsou vyléčení kuřáci nebo vyléčený alkoholik, ten je také se svými abstinentskými teoriemi naprosto nesnesitelný a tak mohu jmenovat i další příklady. Až do letošních Vánoc jsme se domnívali, že nic podobného snad ani nemůže platit o nás, Pražácích, kteří jsme se usadili na samém, či mírně vzdálenějším okraji velkoměsta. Stačila však jedna, lépe ale více návštěv naší matičky Prahy v předvánočním čase a všechno bylo náhle jinak. Prostě nás rozčilovaly chuchvalce lidí, které se valily po Václavském náměstí, Příkopech, na Staroměstském náměstí, Karlově mostu i malebné Malé straně, prostě všude. Nebyli to však Češi, Moravané a Slezané, ba ani vzdálení bratři Slováci, ale skupinky Italů, Němců a především Rusů, které ovládly naše hlavní město. Těchto návštěvníků bylo všude nejen hodně, ale byli především hodně slyšet. Ale i vidět a zejména, když se cpali našimi klobáskami, pečenými kaštany, lili do sebe svařené víno a obraceli půllitry piva, stávali se poněkud méně snesitelnými. Nic proti cizineckému ruchu. Je nutný, přiživuje nás, pro mnohé našince to je dobrá obživa, ale proč jsou tak hluční. Možná proto, že na to mají. Padesát korun za klobásku, čtyřicet za svařák, to je přece k smíchu a tak to dávají také náležitě znát. Nemůžeme jim to mít moc za zlé, ale my, co jsme si zvykli na poklidnější atmosféru našich obcí v prstenci kolem matičky, si připadáme trochu jako na pouti, vyrušeni ze svého poklidu, který nám tak konvenuje právě na okraji velkoměsta. Jistě, můžete namítnout, netřeba do velkoměsta vůbec chodit, jenže když ta naše Praha je tak kouzelná a vánoční atmosféra pokaždé tak podmanivá, že člověk jen těžko odolá. Vraceli jsme se však do svých domovů vyléčeni? Asi nikoliv, příští rok tam půjdeme opět, možná si i časem zvykneme, ale hlavně, že v našich obcích je zatím podstatně klidněji. (kt) vychází kaïd ch 14 dnû ve ãtvrtek Nedostáváte-li noviny pravidelnû, kontaktujte nás! nebo SMS na telefon: VÏdy prosím uveìte obec, ulici a ãíslo domu. A hlavnû se ptejte na své po tû! Dûkujeme Va e redakce Děti byly pro paní Fischerovou-Kvěchovou tou největší inspirací. Marie Fischerová-Kvěchová ( ) se narodila v Kutné Hoře. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy v Praze u prof. E. Krostové, J. Schussera, Arn. Hoffmana, J. Preislera a J. Schikanedera odjela na studijní cestu do Paříže. Pobyt byl však předčasně ukončen první světovou válkou v roce Po návratu se provdala za Jana Fischera, absolventa lékařské fakulty. Celý život zasvětila svým třem láskám, které se v jejím díle vzájemně prolínají s doplňují: lásce k dětem, k přírodě a k lidové kultuře. Od r žila s rodinou v Černošicích u Prahy, v domě uprostřed veliké zahrady, kde si nacházela stále nové náměty ke své práci a až do své smrti byla obklopena dětmi. Pochována je na hřbitůvku v Černošicích. Paní Fischerová-Kvěchová se věnovala převážně ilustrování knížek pro děti. V roce 1916 vychází její první knížka lidových písniček Našim dětem, dále postupně Denní život batolátka, Sládkovy Skřivánčí písně, Kožíškův slabikář Poupata, pohádky Naše koledy, Klášterského Chodské písně, B. Němcové Babička, Karafiátovi Broučci a další. Velká publikace lidové poezie a pohádek vytvořená za druhé světové války nazvaná Pro naše děti a mámy byla vydána až v roce 1993 nakladatelstvím Albatros. Její kresby se objevovaly i na pohlednicích a plakátech. Je autorkou souboru 25 studií lidových krojů. Na výstavě dekorativního umění v Paříži roku 1925 byly její práce po zásluze oceněny zlatou medailí. Velkým inspiračním zdrojem byl pro ni život dítěte a lidová kultura. Vítanými modely se bezesporu staly také děti, které se kolem malířky točily doma - její tři děti, později také šest vnuků a nakonec deset pravnuků. Téměř neznámé jsou výsledky umělčiny malířské tvorby a výsledky její výtvarné činnosti spjaté s textilem. Tvořila krojové studie a kalendáře, navrhovala textilní dezény, oděvní součásti, kostýmy. Spolupracovala s renomovanou královédvorskou textilní firmou Josef Sochor a s pražským družstvem Zádruha, které nejen zprostředkovávalo prodej lidových výrobků, ale textilie různého druhu i vyrábělo. Zmíněná výstava v galerii CRUX v Brandýse nad Labem zahrnuje tvorbu z let a bude ukončena 30. ledna. Otevřeno je denně kromě neděle od do hodin. Alžběta Kubcová Vitoulová Pfiedsevzetí k novému roku má rûzné podoby. Jedno takové si dal i Úfiad Mâ Praha 16. Pondûlí a stfieda, staãí to? RADOTÍN Již po staletí je konec roku spojen s bilancováním času uplynulého a obracením se s nadějí do budoucna. Zda si i naši předkové dávali novoroční předsevzetí a jaká asi mohla být, to s jistotou nevíme. My známe ty naše dnešní, mezi které nejčastěji patří přestat kouřit, zhubnout či se věnovat více rodině. A víte, že novoroční předsevzetí si kromě lidí dávají i některé instituce? Jen normální předsevzetí, která se dají opravdu splnit, mají smysl. To si myslí v Radotíně a začínají zde krůček po krůčku. Jako první by chtěli zlepšit komunikaci s občany a otevřeli proto diskusi na téma úřední hodiny. Máme zájem na tom, aby k nám na Naším cílem je spokojenost občanů, říká Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16. úřad přicházeli občané s důvěrou. Proto budeme rádi za jakoukoliv reakci, postřeh či námět, který nám obyvatelé nejen Radotína, ale i celého správního obvodu Prahy 16 poskytnou. Naším cílem je spokojenost všech, kteří si u nás vyřizují své záležitosti, říká Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16. Na oficiálních internetových stránkách městské části tak mohou občané hlasovat v anketě či psát své postřehy do diskusního fóra. Stejně tak mohou učinit i písemně na adresu Úřadu MČ Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha - Radotín, k rukám tajemníka Ing. Pavla Jiráska. Jak je to jinde Jsou pro Vás úřední hodiny dostačující? Vyřizujete si své záležitosti na úřadech obvykle v pondělí či středu či v jiný den? Musíte si na návštěvu úřadu vzít dovolenou? To jsou některé z anketních otázek, které svým občanům v Radotíně kladou. Nás však radotínští přivedli k zamyšlení nad tím, jak je to v dalších obcích regionu? Vycházejí svým občanům vstříc? Připravují snad nějaké změny? Dovolili jsme si tedy oslovit zástupce jednotlivých radnic a přinášíme vám tento malý přehled: Pokračování na str. 4 Archivní foto Marie Fischerové-Kvěchové z šedesátých let Masopust, masopust, jen mû holka nevopusè O masopustních rejích z Čech a Moravy máme písemné zprávy již ze 13. století. Podstata samotného svátku je ještě staršího data a ten býval v prvopočátcích spojen s předkřesťanskými pohanskými obřady. Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním. Masopust (na Moravě fašank) byla doba od Tří králů do Popeleční středy. Jeho datum není v kalendáři pevně stanoveno, řídí se právě datem Popeleční středy, které je pohyblivé a odvíjí se od termínu Velikonoc. Proto může masopustní neděle připadnout na dny mezi 1. únorem až 7. březnem. Z Francie 13. století se zachovaly záznamy o oficiálních církevních obřadech, velmi připomínajících tradiční lidové masopustní zvyky, jako pohřbívání basy nebo vynášení slaměné panny. Stávalo se ovšem, že se k obřadům připojila různá uličnictví, takže církev nakonec podobné kratochvíle ve svých objektech zakázala a vše se vrátilo na původní místa mezi zábavychtivý lid. Veselí až do rána Přípravou na vyvrcholení masopustu býval čtvrtek před masopustní nedělí, neboli tučný čtvrtek. Pokračování na str. 4 Kdyby to nûkoho zajímalo... Máme mnohem víc stránek, čte nás víc než tři sta tisíc čtenářů Náš region - Jako pokaždé v lednu jsem opět hektický a unavený a nestíhající a trochu smutný, že se loni nepodařilo všechno, co jsem chtěl. Možná byla chyba v tom, že jsem chtěl moc, ale spíš v tom, že rok skončil nějak překvapivě brzy, měl zas jen dvanáct měsíců. Jak je možné, že vždycky utečou tak rychle a tolik se toho stane a přitom tak málo toho, co lze ovlivnit? Ne, nestěžuji si, vůbec ne, jen jsem si koncem roku tak přemýšlel čas od času to není na škodu. Držíte první letošní vydání našich novin, na první pohled se nic nemění, pod pokličkou to však u nás loni bublalo. Už dávno jsme odstonali dětské nemoci, už se ukázalo, že náš tým něco vydrží. Loni se nám podařilo otevřít další region, redakce zjednodušila přenos dat do tiskárny, obchodníci jsou spokojeni s novým výpočetním systémem, z našich novin se pomalu vytrácí chybovost. Máme víc regionů, víc stránek, čte nás víc než tři sta tisíc čtenářů. Děkuji jim za to stejnou měrou - našim čtenářům, redaktorům i obchodníkům. Nicméně pod pokličkou to bublá dál. Máme i letos velké plány. Více kultury, více redakčních stránek, nakoukneme pod pokličku radnicím a úřadům. Ptejte se nás, my se budeme ptát za vás. A samozřejmě, že se těšíme na další region. Tentokrát se vydáme na sever od Prahy. A mnoho dalšího. Vrátím se k původní myšlence. Na druhou stranu osud nezahálel a přinesl víc než mnoho dobrého. Takže když pečlivě projdu svůj Výkaz zisků a ztrát, musím osudu za loňský rok opět poděkovat, že se na nás a na Náš REGION skoro celých minulých 365 dnů usmíval. Věřím, že to tak bylo iuvás. Za celý náš tým přeji všem našim čtenářům hodně štěstí a ať se splní všechna vaše dobrá přání, ať se daří o trochu líp, než říká plán, a o hodně líp, než čekáte. Jan Šercl, šéfredaktor

2 nas region JZ qxd :59 Stránka 2 strana 2 Galakoncert radotínsk ch holoubkû RADOTÍN, ČERNOŠICE Columbella znamená holoubek a stejné jméno nese i pěvecký sbor radotínského gymnázia. Jeho sbormistryně prof. Michaela Šreinová vybrala tento název zcela logicky, protože své svěřence často oslovuje: holoubku či holubičko. Skupina mladých hudebníků, jejíž složení se v průběhu let stále mění tím, jak studenti postupně maturují a opouštějí brány gymnázia, má za sebou již sedmý rok působení. Ale jak známo, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Zřejmě proto nám vánoční koncert 21. prosince 2007 před nabitým kostelem v Radotíně vyšel na výbornou, hodnotí závěrečnou akci loňského roku paní prof. Šreinová. Tentokrát vylepšen úvodním i závěrečným trubkovým sólem Jakuba Viceny, africkým bubnem Pavla Kloučka, vynikající kolední Nefalšovaná radost ze zpívání spojená i se zábavou, to je Columbella. Pozvánky doprovodnou skupinou dívek ze 4. B a v neposlední řadě tradičním jazzíkovým klavírem Martina Orlity. Sbor podal slušný výkon, koledy sice nevyšly zcela podle našich představ, zato spirituály a africké songy se povedly. Zásluhou Katky Králové u varhan jsme zazpívali i Mozartovo Ave verum corpus. Na závěr koncertu zazpíval celý kostel jako jeden muž Narodil se Kristus Pán. Bylo to působivé i dojemné, uzavírá paní sbormistryně a již jen přidává poděkování věrnému publiku, v jehož přízeň doufá i v tomto roce. První příležitost poslechnout si radotínské holoubky mají všichni příznivci Columbelly na chystaném Galakoncertu současných i bývalých studentů Gymnázia Oty Pavla v Club Kině v Černošicích. Komponovaný pořad se uskuteční 26. ledna od hodin. Na slavnostním večeru vystoupí milí hosté: slovutná punková kapela Honorace a oblíbená radotínská rocková skupina Klika. V první části večera uslyšíte především americké spirituály, africké písně i ukázky jiných hudebních žánrů, jazz i lidovku nevyjímaje. Sbor zaručuje svým posluchačům kromě skladeb již osvědčených i premiéru několika kousků zbrusu nových. Máte-li zájem zjistit si o všech vystupujících něco více zajímavých informací, obraťte se na tyto adresy: Ostr kontrast funkové rytmiky a jazzu ČERNOŠICE - Odbor kultury vás zve v sobotu 19. ledna od hodin do Club Kina na skvělou jazzovou podívanou v podání skupiny Jazz Efterrätt. Jazz Efterrätt je sdružení mladých profesionálních hudebníků, kteří společně hrají a vystupují od svého vzniku v roce Tvoří jej absolventi pražských konzervatoří, kteří dnes pracují v umělecké sféře především jako muzikanti, ale také jako aranžéři a skladatelé jazzové a populární hudby. Od samého vzniku došlo v obsazení skupiny jen k nepatrným změnám a v současnosti Jazz Efterrätt vystupuje v tomto složení: Lukáš Chejn kytara, Martin Plachý altsax, Tomáš Uhlík basová kytara, Petr Beneš klávesy/klavír, Petr Trubadúrské písnû a renesanãní poezie ČERNOŠICE Vladimír Čáp začal psát písně ve druhé polovině let šedesátých, inspirován středověkými trubadúrskými písněmi a renesanční poezií. V roce 1968 zvítězil v celostátní soutěži o nejlepšího amatérského zpěváka roku. Vítězné písně Tři ořechy a Konec trubadúra vydal na singlu v roce Zúčastňoval se prvních folkových přehlídek konaných převážně v Praze, na kterých kromě již zmíněných písničkářů účinkovali všichni ostatní tehdejší představitelé žánru (Karel Kryl, Vl. Třešňák, bratři Mikoláškové, J. Neduha, Vl. Veit a další). Na rozdíl od nich však Čápovy písně směřovaly spíš do časů minulých a korespondovaly více s tvorbou bratří Traxlerů. V Čápových písních dnes sice ještě tu a tam zaznívá jeho trubadúrská minulost, ale jeho písně jsou v textech i projevu emotivními šansony s prvky sebereflexe a podepřené životní zkušeností. Na jeho recitál vás zve Odbor kultury města Černošic ve čtvrtek 24. ledna od hodin do Klub Kina. Vstupné 80 Kč. Pavel Blaženín (akv) Zeman bicí, Jan Veverka trombon. Skupina Jazz Efterrätt ve své tvorbě nadžánrově spojuje mnoho hudebních stylů a je pro ni typický ostrý kontrast funkově pulsující rytmiky, melodických linek a jazzových sól. Žánrově je skupina vnímána na pomezí jazzu, funky a soulu, sami hudebníci si však rádi zahrají i latinsko-americkou hudbu, swing či dixieland. Pavel Blaženín Skupinu Jazz Efterrätt tvoří mladí profesionální hudebníci, kteří pracují v umělecké sféře. Club Kino Černošice Fugnerova 263, tel.: , Rockovej mejdan - Nová produkce Clubu Kino vás zve na noc plnou těch nejlepších rockových fláků v podání B.LUES+BUBNY PRAHA a spoustou hostů. Od 20:30 hod Jazz Efterrätt - Odbor kultury zve od hod. do Club kina na skvělou jazzovou podívanou Recitál Vladimíra Čápa - Odbor kultury zve od do Klub Kina na koncert písničkáře Vladimíra Čápa. Vstupné 80 Kč. Galakoncert radotínského Gymnázia - pěvecký sbor gymnázia v Radotíně Columbella, zve všechny své milé příznivce na Galakoncert současných i bývalých studentů do Club Kina od 19:00 hodin. Dobřichovice Cestovatelská beseda - Karla Wolfa o Malajsii a Borneu v hod, Fürstův sál. Koncert bretaňské kaplely Bran - hrající keltskou hudbu z francouzské Bretaně a okrajově i irskou lidovou hudbu. Ve hod., Fürstův sál. Vstupenky jsou v předprodeji v místní knihovně Radotín KS Radotín U koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 Radotín, tel.: , Violoncellový koncert - ZUŠ Klementa Slavického. Kulturní středisko od hod Třídní předehrávka - kytara (pí. Uč. K. Tůmová) ZUŠ Klementa Slavického. Kulturní středisko od hod. Kino Radotín Pokladna otevřena 1 hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. tel , 19., Poslední plavky - Jarda si v létě přivydělává pronájmem vlastního bytu a provozováním bufetu u opuštěného rybníka. Jeho zaběhnutý život je ale narušen vynořením monstrsumce Lojzy. Hrají: P. Čtvrtníček, M. Písařík. MLU (ČR)Vstupné 75,- Kč. Od 17:00 a 19:30 hodin. Do 12 let nevhodné Rusalka Hupsalka - dětské představení. Od 15 hodin. Vstupné 35,- Kč Pan včelka - rozkošná animovaná komedie o netradičním přátelství mezi newyorskou květinářkou a maličkou včelkou. MLU (USA) Od 17:00 a 19:30 hodin.vstupné 65,- Kč. Mládeži přístupno. Poslední legie - výpravný velkofilm z období Římské říše. Hrají: Ben Kinsley, Colin Firth. TIT (USA/GB/FR) Od 17:00 a 19:30 hodin. Vstupné 65,- Kč. Do 12 let nevhodné Zahrada - dětské představení. Začátek od 15 hodin. Vstupné 35,- Kč. Venuše - Mauriceovi je 75 a mnoho života mu nezbývá. Troufne si proto milovat devatenáctiletou Jessii. V hlavních rolích Peter O Toole, Jodie Whittakerová. TIT (GB) Od 17:00 a 19:30 hodin. Vstupné 65,- Kč. Do 12 let nevhodné. Řevnice První zpívání v roce Setkání seniorů, od hodin Sál Zámečku Melody Girls and Two Boys - pod vedením Martiny Klimtové. Koncert smíšeného sboru ZUŠ Řevnice. Na programu jsou písně dvojice Z. Svěrák a J. Uhlíř. Od 17,00 hod. Sál Zámečku. Kino Řevnice NÁ REGION Kino Řevnice má prázdniny - řevnické kino se uložilo k dvouměsíčnímu zimnímu spánku. Jeho prostory se divákům otevřou opět v březnu. Provozovatelé připravují několik novinek, jež zpestří provoz kina, a těší se od března na Vaši návštěvu. Slivenec Podrobnější informace a přesné časy jednotlivých akcí najdete na nástěnkách a na webu MČ Praha-Slivenec Bohoslužba v kostele Všech Svatých - Farnost Slivenec, začátek v 15:50 hod Beseda s občany - beseda se starostkou se bude konat od hod. v zasedací místnosti ÚMČ. Hostem bude ředitel naší ZŠ a MŠ Mgr. Vladimír Holub, proto bude hlavním tématem škola a školství Ozvěny Ekofilmu - MČ Praha Slivenec ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá přehlídku pořadů z XXXIII. Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM Program Ozvěn: dopoledne promítání pro ZŠ Praha Slivenec. od 15 hodin promítání pro veřejnost Ukrutně dobrá koupě - film, který získal Velkou cenu Ekofilmu, odhaluje exploativní vztah mezi tzv. třetím světem a západní konzumní společností Nepříjemná pravda - hlavním tahák letošních Ozvěn, který se stal hitem filmového festivalu v Sundance a jehož hlavní protagonista, bývalý americký viceprezident Al Gore dostal Nobelovu cenu míru za rok Konzumační - získal na Ekofilmu cenu v kategorii Volná tvorba Pokusná zvířata - český film, který získal Cenu v kategorii Publicistika, zpravodajství, ukazuje drastické pokusyna zvířatech Drsný dopad velmi působivý film je aktuálním příspěvkem k celosvětové diskusi o ropě a s tím spojených následných souvislostí. Všenory do Výstava zajímavostí z historie Všenor instalovaná v místní knihovně. V případě zájmu bude pokračovat až do konce března. Přístupna je v otevíracích hodinách knihovny. Zbraslav O pejskovi a kočičce - maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo Jana Kašky od 15:00 hod. Kocour v botách - maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo Jana Kašky od 15:00 hod. Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK âr E éfredaktor: Jan ercl - tel.: Vychází kaïd druh ãtvrtek, náklad Kanceláfi: Ná REGION, V Oblouku 727, PrÛhonice, tel.: Redakce JZ: AlÏbûta Kubcová Vitoulová, tel.: , Inzerce JZ: Jifií âermák, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zvefiejnûné pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názory redakce. První úvěrový hypermarket vám zajistí hypotéční i hotovostní úvěry, americké hypotéky, leasingy, podnikatelské úvěry i nebankovní půjčky. Volejte Prodám gril campingaz Woody contact, 7000W. Nový, nerozbalený, původní cena A. Hlaváčková. Tel.: Koupím miniovečku nebo kozičku. Dárek pro vnučku okolí Prahy. Tel.: Známky, mince, pohledy, dopisy, obrazy, ŘADKOVÁ INZERCE staré tisky akcie koupím. Přijedu, ocením, platím hotově. Tel.: Havanský psík, 3 měsíční kluk, výborné povahy, s PP, kvalitní rodiče, částečně vycvičen, nelíná, vyčesané chlupy zůstávají vhřebenu. Tel.: Výkopové práce mikrorypadlem, průjezd 1m, vhodné pro ploty, vodu, el.,plyn,telefon, kan., jímky, základy, sázení stromků. šíře výkopu 20,25,30 cm. Tel.:

3 nas region JZ qxd :59 Stránka 3 NÁ REGION strana 3 ANTÉNY, SATELITY Zajištění digitálního příjmu Prodej, instalace, opravy Ing. Karel Horský nonstop předkrmy studené nářezy teplá jídla chuťovky saláty (masové, sýr., zel.) dorty sladké minidezerty Party SERVIS Petra Neubauerová Zadní Třebaň Pod Květy VÝROBKY TEPLÉ I STUDENÉ KUCHYNĚ PRO ZVLÁŠTNÍ PŘÍLEŽITOSTI svatby, rauty podnikové večírky vernisáže domácí oslavy sklo, nádobí příbory ubrusy obsluha Wellness & restaurant ve Všenorech přijme kuchaře nebo kuchařku. Info na tel ELEKTRO SCHMIED MONTÁŽE ANTÉN, SATELITŮ OPRAVY TELEVIZORŮ Měření signálu, návrh optimálního řešení pro příjem digitální TV, SAT Kompletní rozvody od antény až k TV Elektro Schmied Pražská 19 Loděnice u Berouna tel.: Mezinárodně úspěšná a stabilní dopravní společnost přijme vedoucího autodílny automechanika Nabízíme: nástup dle dohody, 13. a 14. plat, stravenky, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí. Požadujeme: středoškolské vzdělání a praxe v obdobné pozici výhodou, znalost MS Office, spolehlivost, samostatnost. Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , , Jesenice u Prahy, Krajní 680 prodej výpoèetní techniky Po-Pá SO Velká potravinářská společnost s dlouholetou tradicí přjme na HPP: větší počet skladníků a řidičů VZV Nabízíme: nástup možný ihned, motivující platové ohodnocení a příplatky i nad rámec ZP, vstřícnost při plánování změn, možnost využití stravovacího zařízení na pracovišti, stravenky Požadujeme: spolehlivost, bezúhonnost Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , Jesenice u Prahy, Krajní 680 PRODEJNA: Lety u Dobřichovic Areál Supermarketu Eso tel.: Prodej okrasn ch rostlin listnaté a jehličnaté stromy a keře popínavé, vřesovištní a stálezelené rostliny trvalky řezané a jiné květiny Realizace v sadeb zelenû soukromých zahrad - veřejných ploch - parků po dokončení staveb dosadby a dodatečné úpravy stávající zeleně rekonstrukce zeleně drobné zahradní stavby a suché zídky s.r.o. PRODEJNA: Všenory Karla Majera 222 tel.:

4 nas region JZ qxd :59 Stránka 4 strana 4 Pro pfiíjemné chvíle s dûtmi RUDNÁ Již od října loňského roku slouží široké veřejnosti nové mateřské centrum Rudňáček. Sídlí v prostorách školních družin Základní školy na Masarykově ulici a své služby nabízí nejen rodinám s dětmi předškolního věku. Navíc od letošního února nabízí rodičům s malými dětmi možnost navštěvovat tzv. předškoličku program pro děti od 2 let bez účasti rodičů. Mateřské centrum vzniklo z iniciativy skupiny maminek na mateřské dovolené, ale bez podpory města a ochotných občanů Rudné by se rozhodně neobešlo. Rodinám s malými dětmi nabízí možnost strávit příjemné chvíle v herně nebo se zúčastnit některého z četných kroužků, řady přednášek a jednorázových akcí. A kdy můžete Rudňáček navštívit? Každý všední den dopoledne v době mezi 8.30 a hod. a v úterý či ve čtvrtek od hodin, kdy probíhají akce pro dospělé (angličtina, cvičení pro těhotné, přednášky). Notiãky vedle Hradi Èanu obstály ŘEVNICE, PRAHA, DOBŘÍŠ Na osm set diváků bylo svědky dvou výjimečných vánočních koncertů, na nichž společně se světoznámou cimbálovou muzikou Hradišťan vystoupila dětská lidová muzika Notičky z Řevnic. Dětská lidová muzika Notičky na koncertě na dobříšském zámku. Premiéra koncertu s příznačným názvem Vinšujem Vám se odehrála v pražském kostele Sv. Šimona a Judy, přesně tam, kde se před rokem poprvé setkali Jiří Pavlica s Lenkou Kolářovou, umělečtí vedoucí obou muzik. Sál do posledního místa vyprodaný a již patřičně vánočně naladěný odměňoval jak Hradišťan, který zde tradičně v zimním období vystupuje, tak neznámé Notičky bouřlivým potleskem. Největší aplaus patřil teprve čtyřleté Elišce Kirově, která si s písní Zajíc běží k háji získala celé publikum. Druhá premiéra a současně derniéra se odbývala v nádherných prostorách na Zámku v Dobříši. Holky a kluci, tak ať se nám to povede alespoň tak dobře jako včera, povzbuzoval před vystoupením mladé muzikanty Jiří Pavlica. Jeho slova se vyplnila a Notičky po boku zkušených muzikantů z Hradišťanu opět obstály. Nutno říct, že obstály na výbornou. Děcka to zvládla bezvadně, hrát před tolika lidmi není nic jednoduchého, chválil po koncertě Notičky David Burda, klarinetista a manažer Hradišťanu. Krásný předvánoční zážitek pro všechny přítomné a velká odměna a současně motivace do bu- Masopust, masopust, jen mû holka nevopusè Dokončení ze str. 1 Tučný proto, že byl v řadě domácností spojený se zabijačkou a často se v této době slavily i svatby. Byla to ideální doba, nebyla práce na polích, lidé měli víc volného času. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli zábavy v hospodách, tancovačky na návsích, spousta muziky, zpěvu, piva a pálenky často až do rána. Ani masopustní pondělí nezůstalo pozadu, tanec a zpěv pokračovaly v neztenčené míře. V řadě regionů se v pondělí konala zábava, kam měli přístup jen ženatí a vdané. K této taneční zábavě se pojila i pověra, jak bude selka při tanci vysoko vyskakovat, tak vysoké vyroste ten rok obilí. Která by zůstala při zemi? Vyvrcholením masopustu bývalo úterý, kdy chodily maškary. Převleky neměly žádná pravidla, kromě jediného: čím bláznivější a neuvěřitelnější maska půjde v průvodu, tím lépe. Často se muži převlékali za ženy, v průvodech nechyběly masky strašidelných bytostí, báby s nůšemi, kominíci, medvěd, kobyla s obrovskou hlavou a Žid s pytlem. Průvod maškar samozřejmě chodil dům od domu a hospodyně se předháněly s pohoštěním: zlatavé koblihy, boží milosti, chutné vepřové, rozdávaly se peníze, vejce, máslo a hodně se pilo! Umíme si představit, jak to po takovém průvodu vypadalo večer v hospodě. V Kolovči u Domažlic stavěli dokonce o masopustním pondělí babský mlýn, ve kterém druhý den mleli staré báby na hezká mladá děvčata. Oblíbenou, i když pro nás již těžko přijatelnou zábavou bylo až do poloviny 19. století stínání kohouta. Začíná půst Masopust končí Popeleční středou, kdy zároveň začíná 40 dnů přísného předvelikonočního půstu. Leckde zároveň symbolicky pochovávali basu, neboť si na ni muzikanti v příštích dnech určitě nezahrají. Půlnoc před Popeleční středou byla zlomovým okamžikem, nikdo si již nedovolil pokračovat v nevázané zábavě. Dodnes se tradice masopustu zachovává. Po původním rozmachu masopustních zábav v období středověku ve městech i na venkově se slavení masopustu stalo záležitostí především venkovskou. I s ohledem Převleky masopustního průvodu nemají žádná pravidla, čím bláznivější, tím lepší. na rytmus současného života se některé tradiční akce modernizují, musely se přesunout na víkend předcházející Popeleční středu. Řada obcí založila v devadesátých letech minulého století novodobou tradici obecních masopustů, masopustní průvody a zábavy pořádají radnice a spolky řady měst. Na pozvánky a zprávy o Vašich masopustních oslavách se těší redakce Našeho regionu. Lenka Němcová Rudňáček děkuje všem maminkám, dětem, sponzorům a ostatním příznivcům za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce Prožili jsme spolu úspěšné 3 měsíce a věříme, že jsme se za tu dobu stali místem, kam se rádi i se svými dětmi vracíte. Naším cílem pro rok 2008 není jen nabídnout vyžití v kroužcích určených dětem, ale připravit program tak, aby u nás získali nové zkušenosti, dovednosti nebo znalosti i dospělí. Každý měsíc tedy připravujeme přednášku s rodinnou či zdravotní tematikou, čas od času se bude konat večer se zajímavým programem určeným pro dospělé (děti Vám pohlídáme) a dále se budeme snažit rozšířit spektrum jazykových kurzů. Největší chystanou novinkou od 2. pololetí je otevření tzv. předškoličky. Je určena pro děti od 2 let, které se chystají od září 2008 nebo později do školky. Děti stráví dopoledne bez rodičů a naším úkolem bude zabavit je natolik, aby si na nepřítomnost rodičů zvykly a neměly problémy při přechodu do školky. Předškolička bude probíhat 1x týdně, a to vždy dopoledne od 8.30 hod. do hod. O děti se postará zkušená maminka, členka občanského sdružení Mateřské centrum Rudňáček. Přihlášky přijímáme do 20. ledna, počet dětí je omezen. V případě vyššího počtu zájemců jsme ochotni stejnou službu otevřít i 2x týdně. Bližší informace získáte na tel , mailem na adrese: nebo na Ilona Johnová Koukalová doucna pro Notičky, to bylo Vinšujem Vám. Spojení Hradišťanu a dětské muziky Notičky zaujalo také Český rozhlas a hudební magazín České televize Terra musica, který z koncertu na zámku natočil reportáž odvysílanou Českou televizí na začátku ledna. Pavla Petrová PRONÁJEM kanceláří a skladových ploch NÁ REGION Pondûlí a stfieda, staãí to? Dokončení ze str. 1 Úřední hodiny obecních úřadů a úřadů městských částí v regionu OÚ DOBŘIČ Pondělí Středa ÚMČ DOBŘICHOVICE Městský úřad: pondělí středa Stavební úřad: pondělí středa Změny nebo rozšíření úředních hodin v nejbližší době neplánujeme. OÚ DRAHELČICE Pondělí a středa od do hodin. Dále po telefonické dohodě i mimo tuto dobu. Tel.: OÚ CHRÁŠŤANY Úterý Čtvrtek Mimo tyto úřední hodiny je možno si kdykoliv sjednat individuální schůzku na tel: OÚ CHRUSTENICE Pondělí a ve středu od do hodin. Občané nás však zastihnou každý den, protože pracujeme celý týden a není problém jim vyjít vstříc i v jiné dny. Změny v úředních hodinách neplánujeme. OÚ JÍLOVISTĚ Pondělí referentka a starosta místostarosta Středa referentka a starosta starosta Sobota starosta (lichá sobota) místostarosta (sudá sobota) Přítomnost starosty na OÚ Úterý starosta Čtvrtek starosta Pátek místostarosta Samozřejmě v úterý, ve čtvrtek nebo v pátek, když přijde někdo z občanů na OÚ, věnujeme se mu jako v úředních hodinách. OÚ JINOČANY Po a Stř hodin. Út, Čt a Pá - v tyto dny je možnost po telefonické dohodě využít služeb matriky. OÚ MOŘINA Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek OÚ OŘECH Pondělí a středa 8-12 a hodin. Podatelna je otevřena mimo uvedené úřední dny ještě v úterý a čtvrtek 8-12 a hodin a v pátek 8-12 hodin. V době úhrad poplatků (1 x za 1/2 roku) máme ještě pro občany navíc úřední den úterý. Navíc poskytujeme občanům em informace o výši poplatků, aby mohli bez problémů provést platbu bezhotovostním způsobem a nemuseli na úřad. INZERCE Rudňáček nabízí rodičům i dětem řadu aktivit. Kino má zimní prázdniny ŘEVNICE - Po úspěšném půlročním fungování se řevnické kino uložilo ke dvouměsíčnímu zimnímu spánku. Jeho provozovatelé, členové občanského sdružení Gong, se vzhledem k nákladnějšímu provozu kina v nejstudenějších měsících roku rozhodli, že tohoto období využijí k některým opravám, na něž nezbýval při běžném chodu kina čas. Divákům se tedy prostory kina otevřou opět v březnu, přičemž se mohou těšit i na několik novinek, jež ÚMČ PRAHA 16 ( RADOTÍN) Od prvního října loňského roku byly úřední hodiny v pondělí a ve středu prodlouženy o půl hodiny, tj. vždy od 8.00 do hodin a od do hodin. Mimo úřední hodiny se mohou jednání uskutečnit v budovách úřadu, pokud je konkrétní zaměstnanec přítomen, a to v rámci další jednací doby vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do hodin a od do hodin (nejlépe po předchozí telefonické domluvě). Kromě základních úředních hodin mají některá pracoviště odboru občansko - správního úřední hodiny rozšířeny. To platí pro podatelnu, matriku a úsek evidence obyvatel a osobních dokladů. Telefon: , ÚMČ PRAHA - SLIVENEC Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí a středa jsou oficiální úřední dny, tj. úředníci jsou plně k dispozici občanům. V ostatní dny mohou lidé normálně přijít, ale může se stát, že příslušný úředník je třeba na šetření či někde něco vyřizuje. Ale je otevřeno. ÚMČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE Pondělí Středa Čtvrtek Občanům vycházíme vstříc a dle dohody mohou úřad navštívit a své záležitosti si vyřídit i mimo úřední dny a hodiny. Podatelna je otevřena denně. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Rrovněž ověřování listin a podpisů je možné po dohodě provést mimo úřední dny a hodiny. ÚMČ PRAHA - ZBRASLAV PO 8-12 a hod. ST 8-12 a hod. Úřední hodiny pro ověřování PO 8-12 a hod. ÚT 8-12 a hod. ST 8-12 a hod. ČT 8-12 a hod. PÁ 8-12 a hod. zpestří provoz kina. Provozovatelé doufají, že lidé i nadále zachovají řevnickému filmovému stánku svou přízeň a budou se do něj rádi vracet Zároveň by zde chtěli poděkovat všem, kteří svou návštěvou či jiným způsobem podpořili kino v jeho existenci v roce Za Gong o.s. přejí Michal Šára, Robert Bargel a Josef Dušek všem do nového roku mnoho hezkých, nejen filmových zážitků a těší se od března na Vaši návštěvu. Robert Bargel, Gong o.s. Městská policie bude mít úřední hodiny v budově MČ Praha-Zbraslav vždy ve středu, počínaje středou 16. ledna vždy od hodin. OÚ ROBLÍN Kdykoliv po tel. dohodě vč. sobot, nedělí a svátků. (tel , , , ) MÚ RUDNÁ Pondělí a středa hod. a hod. Občané nás mohou navštívit i v jiné dny po předchozí domluvě. Podatelna a pokladna je otevřena všechny dny v pracovní době. Změny v úředních hodinách neplánujeme, protože mimo úřední dny musí pracovníci zpracovávat záležitosti a vykonávat jiné pracovní povinnosti, které mají v pracovní náplni a které v úřední den, vzhledem k nárůstu byrokracie a návštěvě klientů, nemohou zvládnout. MÚ ŘEVNICE Městský úřad, Stavební úřad, Technická správa města: Pondělí Středa Podatelna a pokladna: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek OÚ TŘEBOTOV Pondělí Středa Polední přestávka hodin. OÚ VŠENORY Pondělí a hod. Středa a hod. v ostatní dny je možné úřad navštívit vždy od a hod. Pátek a hod. OÚ ZBUZANY Pondělí a středa od a od do hod. OÚ ZADNÍ TŘEBAŇ Středa 8 18 Pátek 8 17 Tel: , fax: , v případě potřeby dle tel. domluvy. Žádné změny nechystáme. Alžběta Kubcová Vitoulová Jarmark pfiiblíïil atmosféru Vánoc SLIVENEC - Vyvrcholením letošního sliveneckého adventu byl vánoční jarmark pořádaný třetí adventní neděli na návsi u rybníčku. Do organizace se zapojila MČ Praha-Slivenec, firma Schafer shop, Pizzerie Slivenec a Polesí Velká Chuchle. Všem organizátorům patří velký dík, protože právě na základě jejich entuziasmu mohl prostor za Pizzerií po půlroce opět oživnout, tentokrát stánky s trhovci a jejich tradičními řemeslnými výrobky. Úsměvy dětí vykouzlil živý betlém, andělský průvod a rozsvícení stromu uprostřed tržiště. Atmosféru Vánoc přiblížila také vůně jehličí, vánočního punče a koledy. Doprovodný program zpestřily vánoční dílničky OS Na Kraji, vystoupení žáků ZŠ Slivenec a divadelní představení souboru milevských ochotníků v sále restaurace U Žilinů. V průběhu celého odpoledne přišly na slivenecký jarmark stovky návštěvníků a doufáme, že kromě hezkých dárků si všichni odnesli i dobrou náladu a radost ze sousedských setkání. Lenka Kudláková Pronájem kanceláří Nabízíme pronájmem 1 až 17 kanceláří, každá o ploše 25m 2. Cena za jednu kancelář Kč/měsíc. Každá kancelář má vlastní sociální zázemí. Objekt má 24 hodin ostrahu, možnost napojení na pult ostrahy, internet, parkování, recepce. Jednací místnosti. Pronájem skladových ploch Nabízíme pronájmem zateplené skladové plochy 600m 2 s možností zřízení kanceláře, včetně sociálního zařízení a velké možnosti parkování, případně manipulace se zbožím. Kontakt: Telefon:

5 nas region JZ qxd :59 Stránka 5 NÁ REGION strana 5 Ve Zliãínû se uï od roku 1929 hraje v born fotbal Solidní úãastník PraÏského pfieboru ZLIČÍN - Jak už je nepsaným pravidlem, mnohé události se v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku řeší a odehrávají v hospodách. Proto se nikdo nepozastavoval nad tím, že se zličínská omladina začala v roce 1928 v hostinci U Ouřadů zabývat myšlenkou založit sportovní klub. Pochopitelně především fotbalový. Od myšlenky k činu nebylo zase tak daleko, a tak v roce 1929 čtrnáct místních občanů založilo spolek SK Sparta Zličín. Prvním předsedou byl zvolen Karel Havlíček a za klubové barvy byly vybrány modrá s bílou. V roce 1930 byl klub oficiálně přejmenován na SK Zličín a o rok později se stěhoval na nové hřiště Ve višňovce. Zásluha tří rodů Zlomovým momentem byla chvíle, kdy v roce 1935 získal klub pozemek na vybudování vlastního fotbalového hřiště. V místě, kde se nyní nacházejí sklady Technomatu, pronajal libocký sedlák klubu pozemky za 1200 Kč ročně. Bylo určeno, že hřiště bude mít rozměry 70 x 105 m a s jeho uvedením do života se ztotožnili všichni zličínští občané mladí i staří, neboť všem bylo jasné, že se dočkají dobrých časů, a to nejen na sportovní, ale i společenské úrovni. O výstavbu fotbalového stánku se ale zasloužily zejména tři zličínské rody. Bylo to sedm bratrů Starostů, pět bratrů Zderadičků a Jarda a Karel Rážovi, kteří dokázali udržet hřiště v chodu i v dobách svízelných. Přišla totiž hospodářská krize a v roce 1937 byl fotbalový klub před zánikem. Nedostávalo se peněz, byly jiné starosti. A bylo to právě fotbalového hřiště, kolem něhož se semkli téměř Aktuální tabulka A1A - Pražský přebor (muži) 1. název klubu Z V R P SKÓRE B 1. Meteor : Dukla B : Kopanina : Uhelné sklady : Radotín : Uhřiněves : Libuš : Újezd nad Lesy : Motorlet B : Bohemians Praha B : Královice : Zličín : Tempo : Aritma : Háje : Vyšehrad B : všichni občané, scházeli se na zápasech a společně se nejen bavili, ale i čelili nástrahám života. Krize byla zažehnána a poprvé se začalo formovat i fotbalové družstvo dorostenců, které se zapojilo do soutěží. A mužstvo Zličína v té době hrálo sice nejnižší pražskou soutěž, ale sportovní život v obci byl zachráněn. A byl to právě sport, a zejména fotbal, který sjednotil občany, aby přečkali i následující léta nejen hrůzy II. světové války, ale i pozdější léta, která byla ve znamení sjednocené tělovýchovy a byla ovlivňována politickými názory. Samostatný FC Zličín Jako všude ve společnosti přinesl rok 1989 mnoho změn i pro zličínský sport. Nestalo se tak mávnutím kouzelného proutku, ale mnohé se dalo prosadit. Třeba zatravnění doposud škvárového hřiště, na kterém už bylo téměř nevhodné hrát. Podařilo se to v akci Z, a to i za cenu protestů ve vedení jednoty, kde se domnívali, že to jsou zbytečné náklady. Škvárové hřiště bylo upraveno, tráva zaseta, a tím byl vytvořen základ pro kvalitní travnatou plochu a pochopitelně i zlepšené výkony všech mužstev. Dalším významným momentem v životě fotbalového klubu ve Zličíně bylo rozhodnutí valné hromady v roce 1991 o odtržení fotbalového oddílu od Tělovýchovné jednoty STAS Zličín a vytvoření samostatného klubu FC Zličín. Slavnostní otevření nového travnatého fotbalového stánku se konalo l. května Jen pro zajímavost - PrvÀáãci by se mûli cítit ve kole pfiíjemnû a bezpeãnûji âeká vás zápis do 1. tfiídy Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad. Přesně tak začíná odstavec 3 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Převedeno do srozumitelné řeči, pokud máte doma dítko, které do 31. srpna letošního roku oslaví šesté narozeniny, čeká vás mezi 15. lednem až 15. únorem zápis do 1. třídy pro školní rok 2008/2009. Naše základní školství má za sebou téměř celé jedno pololetí školské reformy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) tento projekt nazvalo Rámcovým vzdělávacím programem, na základě kterého si školy ve svých vlastních Školních vzdělávacích programech stanoví konkrétní obsah vzdělávání. Některé školy například rozšířily počet hodin pro výuku jazyků, jiné zase sloučily do jednoho bloku více předmětů. Podle MŠMT se dnešní vzdělávání musí přizpůsobit potřebám člověka 21. století. Hlavním cílem se stává rozvoj těch životních dovedností, které jsou pro dnešní svět klíčové: umět se učit, komunikovat, umět řešit problémy, umět spolupracovat s ostatními, nést za své jednání a chování odpovědnost atd. Co to přinese rodi- Přehled termínů zápisů v jednotlivých školách regionu ZŠ Černošice, Pod Školou 447, , tel.: , 24. ledna 2008 od 14 do 19 hodin. Přednostně budou zapsány děti s trvalým bydlištěm v Černošicích a děti s trvalým bydlištěm ve Vonoklasech. ZŠ Dobřichovice, 5. května 40, , tel.: , 22. ledna v budově prvního stupně od 14 do 18 hodin. Náhradní zápis se koná 7. února od 14 do 15 hodin. ZŠ a MŠ Chráštany, Chráštany 41, , Úterý 29. ledna od 14 do 18 hod. Náhradní termín bude upřesněn. ZŠ a MŠ Jinočany, Pražská 54, , tel.: , 22. ledna od 14:00 do hod. ZŠ Karlštejn, Karlštejn 67, , tel.: , 5. února od 16 do 18 hod. ZŠ Loděnice, Školní 255, , tel.: ledna od hod. do hod. Současně bude od do hod. škola otevřena k prohlídce všem rodičům a dětem. Náhradní termín zápisu: 30. ledna od 16 do 18 hod. ZŠ a MŠ Mořina, Mořina 57, , tel.: ledna v odpoledních hodinách. ZŠ a MŠ Nučice, Kubrova 136, Nučice (Spádová škola pro obce Nučice, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Mezouň, Vysoký Újezd) tel.: , , 17. ledna od 13 do 17 hod. v budově I. stupně. ZŠ Ořech, Karlštejnská 54, , Tel.: , 13. února od 15 do 18 hod. čům a jejich dětem? Reforma by měla zajistit, že se žáci mimo jiné budou cítit ve škole příjemně a bezpečněji než dosud, že budou pro práci ve škole motivováni, zažijí pocit uspokojení z učení a spolupráce s jinými žáky a budou mít příležitost ukázat, co právě oni umí. Rodičům by pak měla přinést větší jistotu dobrých vstupních podmínek jejich dětí do dalších stupňů studia, při vstupu na trh práce i v praktickém životě (zdroj: ). Co k tomu dodat? Snad jen, že všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům držíme palce a přejeme hodně štěstí v nové etapě života, která se před nimi otevírá. A nezapomeňte na rodný list dítěte a průkaz totožnosti rodiče či zákonného zástupce, který je nutné mít u zápisu s sebou. ZŠ Rudná, Masarykova 878, , tel.: , 14. února od 13 do 18 hod. ZŠ Řeporyje, Od Školy 596, Praha 5, tel.: ledna odpoledne. ZŠ Řevnice, Školní 600, , tel.: , , 16. ledna od 14 do 18 hod v budově v Revoluční ulici 901. ZŠ Praha - Lipence, Černošická 168, 6. února od 14 do 18 a 7. února od 14 do 17 hod. ZŠ Praha - Radotín, Loučanská 1112/3, 5. února od 14 do 18 hod. ve staré budově základní školy v ulici Václava Balého 102. ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16, , tel.: , , čtvrtek 17. ledna v 1. poschodí historické budovy od 13 do 17 hod. Náhradní termín zápisu je 5. února od 13 do 15 hodin. ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle, Starochuchelská 240/38, 17. ledna od 13 do 18 hodin. ZŠ Praha - Zbraslav, Nad Parkem 1180, 16. ledna a 17. ledna vždy od 14 do 18 hodin. ZŠ a MŠ Tachlovice, Toskánská 66, , tel.: ledna od 15 do 17 hod. v budově školy. ZŠ Všenory, Karla Majera 370, tel.: , , 25. ledna od 14 do 18 hod. v budově I. stupně. ZŠ Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 58, , tel.: února od 8 hodin. Alžběta Kubcová Vitoulová Poslední utkání podzimu hráli zličínští fotbalisté na hřišti Tempa a prohráli 1 : 2, ale boje o každý míč byly urputné. program zahájili nejmenší žáci, pak se představila všechna mládežnická družstva a vyvrcholením bylo utkání A mužstva se starou gardou pražské Sparty. Splněný sen Travnaté hřiště, nové solidní podmínky, základní koncepce postavená na mládežnickém fotbalu, předsednictví v klubu v osobě Lubora Mirka, to vše dávalo naději na splnění velkého snu zličínských fotbalistů - postup do Pražského přeboru. Cesta nebyla snadná, bylo nutné překonat mnohá úskalí v nižších soutěžích. Byla tu však dobrá základna nejen v žácích, ale především v dorosteneckých kategoriích, a tak bylo možné doplňovat řady A mužstva. Ostatně až do dnešních dnů je práce s mládeží na jednom z předních míst, od minipřípravky až po starší dorostence, všichni hrají v soutěžích a praktickým vzorem je už dlouholeté působení A mužstva v Pražském přeboru. Od loňského podzimu ho vede zkušený trenér Daniel Drahorád, který má zásluhu na tom, že mužstvo má nejen koncepci, ale i velice solidní výkonnost. Ostatně po 15 kolech podzimní části Pražského přeboru je Zličín na 12. místě se 16 body. Je však předpoklad, že své umístění v jarní části zlepší. (kt + iar) S dûtmi tanãili i v ichni ãerti SLIVENEC Už v dopoledních hodinách se nadšenci dostavili do sálu hostince U Knotků, aby za pomoci svých ratolestí provedli v sobotu 8. prosince slavnostní výzdobu. Odpoledne se sál do posledního místa zaplnil nedočkavými dětmi v hojném doprovodu blízkých. Návštěvníci mohli shlédnout pásmo, které si připravili žáci ZUŠ Na Popelce a veselou pohádku O Sněhurce, kterou nastudovala s členy divadélka Součástí Mikulášské besídky ve Slivenci byla i Čertovská diskotéka. Zahájení prodeje semen příprava na jaro Přestože zima bude ještě pravděpodobně chvíli trvat, je důležité začít již přemýšlet o nadcházející sezóně. V lednu v prodejně našeho zahradnického centra již zahajujeme prodej celého sortimentu semen zeleniny, bylin a květin. Kromě klasických oblíbených druhů bude letošní nabídka doplněna o množství novinek. Nově si můžete vybírat např. z množství druhů asijské zeleniny, velkého sortimentu populárních slunečnic (Helianthus annus) a mnoho dalšího. Důležitá zimní zálivka Na první pohled to možná nevypadá příliš důležitě, ale pro rostliny je dostatek vody během zimního období zcela zásadní věcí, která ovlivňuje úspěšné přečkání této doby. Velmi často může být odumření rostliny po zimě způsobeno právě uschnutím. Když dojde k oteplení nad 0 C (a země je dostatečně rozmrzlá), je nezbytné rostliny dostatečně zalít. Vhodné prostředí pro subtropické rostliny Velká část rostlin, které pocházejí ze subtropických oblastí, mají pro přezimování nejraději nižší teplotu (přibližně 8 15 C). U některých rostlin má chladnější zimní stanoviště vliv také na kvetení v následující sezóně. Příkladem těchto rostlin může být např. klívie (Clivia), pokojová lipka (Sparrmannia africana), všechny druhy citrusů, vavřín (Laurus nobilis), oleandr (Nerium oleander) a mnoho dalších. Péče o pokojové rostliny Vlhkost vzduchu je pro většinu rostlin velmi důležitá. V zimním období, kdy jsou naše byty vytápěn, dochází k výraznému snížení vzdušné vlhkosti. Pokojové rostliny na tuto situaci reagují zasycháním okrajů listů. Účinnou ochranou je ŠLYVEN paní Radojčičová. Se soumrakem se objevil i sám svatý Mikuláš s andělem i čerty a nadělil Zdraví, Štěstí, Lásku a Přátelství všem holyňským, sliveneckým i ostatním návštěvníkům obce pod vánoční strom u krásně opravené kaple. Děti se také dočkaly, a protože v Holyni, Slivenci a přilehlém okolí jsou děti hodné a šikovné, byly odměněny bohatou nadílkou. Besídku zakončila Čertovská diskotéka, kde v kole s ostatními tančili i všichni čerti. Večer dále pokračoval Mikuláškou zábavou pro dospělé. Velké díky všem, kteří svou prací, podporou, radou nebo i samotnou účastí pomohli rozdat dary nejcennější: štěstí, lásku, přátelství a radost ostatním. Poděkování patří i pohostinství Holyně, kulturní komisi MČ, sdružení Na kraji, holyňským maminkám, výše jmenovaným účinkujícím a mimořádné poděkování svatému Mikuláši, andělu a oběma čertům. M. Pravdová Rady a typy ze zahradnického centra na mûsíc leden Snadn trik pro dobrou kondici VŠENORY - Během zimy nastává většinou klidné období odpočinku. Z pohledu všech milovníků zahrady je tato doba také považována za vhodný čas k přípravám a plánování další sezóny. Přestože jsou nyní zahrady zazimovány, rádi bychom Vám nabídli několik typů, které jsou v těchto dnech více než aktuální. pravidelné zvlhčování vzduchu rosením. Vhodné je použití ručního rozprašovače. Důležité je aby voda měla přibližně pokojovou teplotu. Další poměrně snadný trik pro zachování dobré kondice je zajištění maximálního využití denního světla. Na plochy listů pokojových rostlin se podobně jako na povrch mnoha jiných věcí v interiéru usazuje množství prachu. Tím dochází ke snížení intenzity některých procesů, které jsou nezbytné pro dobrou kondici rostlin (např. fotosyntéza). Vhodným způsobem ošetření je očištění vlhkým hadříkem nebo sprcha vlažnou vodou. Pro dosažení lepšího konečného efektu, je možné rostliny ošetřit ještě leskem na listy. Katalog rostlin - inspirace na internetu Inspiraci a přehled širokého sortimentu pokojových a balkónových květin si do podrobna můžete prohlédnout na internetových stránkách V databázi je možné vyhledávat jednotlivé rostliny a zjišťovat jejich nároky na pěstování. Všechny informace jsou doplněny obrázky. Najdete zde mnoho důležitých rad které využijete během celého roku. Bára Jiskrová Co je to, kde je to? Víte, jak se jmenuje a kde stojí tento objekt? Odpovûdi nám posílejte na: Jednalo se o kapliãku na ulici Josefa Houdka v Lipencích. V echny odpovûdi, které nám do redakce pfii ly, byly správné. Blahopfiejeme! 29 Servis plynových kotlů Dakon Viadrus Destila ETI Gasex Ligas Karma roãní prohlidky ãi tûní opravy málo obtíïné V sledek z minulého ãísla Josef Bou ka Praha 5 - Radotín nov tel.:

6 nas region JZ qxd :59 Stránka 6 strana 6 NÁ REGION ODTAHOVÁ SLUŽBA tel.: osobní, nákladní, bus tónování autofóliemi výměna skel ZDARMA Hlásná Třebáň Matrix Premium limitovaná série! 1,6i 5 dv. od ,-* 1,5 CRDi 5 dv. od ,-* Hyundai Zbraslav MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA! - autorádio s CD - klimatizace - ABS - 2x airbag - střešní ližiny - el. ovl. a vyhřívaná zrcátka - centrální zamykání *ceny platí při financování vozu prostřednictvím ČSOB leasing. Řídím svůj svět NUBO CAR s.r.o. Žabovřeská 1191, Praha 5 - Zbraslav, PO - PÁ od 8-18 /Po dohodě kdykoliv./ tel. prodej , , servis Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice, tel.: ,

DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI

DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI nas region JZ 2.2008.qxp 29.1.2008 14:15 Stránka 1 Čtvrtek 31.1. / 3. ročník / JZ 2 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK WWW.NASREGION.CZ Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní

Více

jsou již minulostí.) V neposlední řadě se s velkou pečlivostí a láskou věnovali a stále věnují své rodině.

jsou již minulostí.) V neposlední řadě se s velkou pečlivostí a láskou věnovali a stále věnují své rodině. nas region JZ 6.2008.qxp 25.3.2008 14:37 Stránka 1 Čtvrtek 27.3. / 3. ročník / JZ 6 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK www.nasregion.cz Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní

Více

Obchvat bude dokončen později

Obchvat bude dokončen později Čtvrtek 10. 9. / 4. ročník / JZ 18 / 2009 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK www.nasregion.cz Bubovice, Černošice, Dobříč, Dobřichovice, Dolní Roblín, Drahelčice, Holyně, Hostim, Choteč, Chrášťany,

Více

Baví děti tím, co by bavilo jeho. Prodej mezi vraty. akce. Prozradila nám, že i u ní

Baví děti tím, co by bavilo jeho. Prodej mezi vraty. akce. Prozradila nám, že i u ní JAZZ ČERNOŠICE už po deváté + SOUTĚŽ AUTO, MOTO, KOLA A KOLEČKA Baví děti tím, co by bavilo jeho SPECIÁL OSOBNOST REGIONU 3 6 7 Ekologická likvidace vozidel Odtah vozidel ZDARMA www.likvidace.vojkov.cz

Více

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla 2 /2015 ZDARMA ROČNÍK 9 Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou Téma: Ať žije masopust! Vydejte se za krásami skla + více zpráv z regionu, kultury a ze sportu www.idobnet.cz 1 DOBNETINZERCE v Hlásné

Více

Rozhovor s Věrou Čáslavskou ČERNOŠICE

Rozhovor s Věrou Čáslavskou ČERNOŠICE Dobřichovický Domek otevřen DOBŘICHOVICE 3 8 3 Dům, stavba, zahrada 6 7 Rozhovor s Věrou Čáslavskou ČERNOŠICE 8 Prodej klempířského materiálu a dílů z pozinku, CU, TiZn, nerezu Střešní krytina a okapové

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

Dům, stavba, zahradaa SPECIÁL

Dům, stavba, zahradaa SPECIÁL Garage Sale ČERNOŠICE 3 Vlk v rouše beránčím AUTO 4 Dům, stavba, a, zahradaa SPECIÁL 6 7 Super ceny! VELKOOBCHOD POTRAVINY DROGERIE CASH & CARRY Jsme nejlevnější! více na str. 8 JZ Čtvrtek 10. 4. / 9.

Více

Mezi hlavní hvězdy festivalu Okoř bezesporu patří skupina Kryštof, která letos objíždí festivaly s vynikající světelnou šou

Mezi hlavní hvězdy festivalu Okoř bezesporu patří skupina Kryštof, která letos objíždí festivaly s vynikající světelnou šou Víte, co je Švédova trojka? Splnil si svůj sen... 48 hodin bez spánku 3 5 7 Super ceny! VELKOOBCHOD POTRAVINY DROGERIE CASH & CARRY Jsme nejlevnější! více na str. 8 JZ & SZ Čtvrtek 25. 7. / 8. ročník /

Více

Černošičtí hokejisté sbírají body

Černošičtí hokejisté sbírají body Jak pomůže husa knihovně? Když u Tomáška pálili vápno 5 Černošičtí hokejisté sbírají body 3 5 7 Super ceny! VELKOOBCHOD POTRAVINY DROGERIE CASH & CARRY Jsme nejlevnější! více na str. 8 JZ Čtvrtek 14. 11.

Více

Dolyžovali jsme! NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ. Věra Růžičková-Bejrová (vlevo) a Charlotta Kotik

Dolyžovali jsme! NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ. Věra Růžičková-Bejrová (vlevo) a Charlotta Kotik Dolyžovali jsme! Beatles U Drdů DRAHELČICE 3 3 SPECIÁL pro váš vůz Nepotřebujeme pitomé rady Hlas lidu, hlas boží, říkají politici, když se jim to hodí. Rozhodují pak často podle jiného historického úsloví:

Více

Staročeské máje pošestnácté

Staročeské máje pošestnácté Koncert Monika Jägerová Morany na Karlštejně Všenory 2 3 Hokej omládnul 5 Kontakt: 737 632 570 Po-Pá 8 16 h WOODPROJECT s.r.o., Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19 woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz

Více

Dobřichovické divadelní slavnosti

Dobřichovické divadelní slavnosti Photocamp 2015 Radotín Aerobic Team zazářil! 2 3 5 Velká Chuchle od obce k obci Třebotov Jihozápad Čtvrtek 18. 6. / 10. ročník / č. 12 / 2015 Nezávislý místní zpravodaj Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Romská píseň 16. ročník folklorního festivalu. Čtěte na straně 2

Romská píseň 16. ročník folklorního festivalu. Čtěte na straně 2 Kauza SVAS Soud s majiteli bytů Čtěte na straně 2 Romská píseň 16. ročník folklorního festivalu Čtěte na straně 2!!!! Sbírka na pořízení nového požárního vozu je u konce Valašský trdelník pochází z Vidče

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5

TÉMA MĚSÍCE: Sídliště AVIA čekají velké změny str. 4 5 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Srpen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA V knihovně jsou vystavené hračky a šperky str. 13 SPORT Trenér Barát se vrátil rád str. 15 TÉMA MĚSÍCE:

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ

NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ Přemnožili se! 3 Vánoce se blíží 4 3 4 Pavel Mohrmann mohrmann@nasregion.cz KRÁTCE Mikulášská knihovně V chuchelské knihovně se letos Mikuláš předá nadílku ve čtvrtek 5.12., takže kdo bude mít s dětmi

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

MÁME HODNĚ DĚTÍ A MÁLO MÍSTA VE ŠKOLÁCH. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 10 ročník 2. 8. října 2008. BENEFIČNÍ VÝSTAVA Pokud byste chtěli

MÁME HODNĚ DĚTÍ A MÁLO MÍSTA VE ŠKOLÁCH. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 10 ročník 2. 8. října 2008. BENEFIČNÍ VÝSTAVA Pokud byste chtěli MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 10 ročník 2 8. října 2008 BENEFIČNÍ VÝSTAVA Pokud byste chtěli pomoci dětem nemocným cystickou fibrózou, navštivte od 2. do 20. října v Modrém domečku v Řevnicích

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Vánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se z nich začínají vytrácet 12/2004

Vánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se z nich začínají vytrácet 12/2004 12Listy/Obálka 24.11.2004 13:24 Stránka 1 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 12/2004 Vánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se

Více

prosinec Rozhovor Překladiště Zimní úklid v Praze 14 s Václavem Neckářem v Malešicích nebude

prosinec Rozhovor Překladiště Zimní úklid v Praze 14 s Václavem Neckářem v Malešicích nebude Listy Prahy14 prosinec měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 12/2011 Zimní úklid v Praze 14 Rozhovor s Václavem Neckářem Překladiště v Malešicích nebude obrazové ohlédnutí Svatomartinské

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Éter patří VYVOLENÝM

Éter patří VYVOLENÝM Když zumba pomáhá VINOŘ 3 5 Starostové pod lupou Z RADNIC Mladí Letci LETŇANY LETÍ 5 6 KOSMETICKÝ salon petra 775 357 983 www.kosmetikapetra.com Teším se na Vaši návštěvu v bašti Ošetření pleti francouzskou

Více