CHRA ME NA E DÍTù, BUDOUCNOST NÁRODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHRA ME NA E DÍTù, BUDOUCNOST NÁRODA"

Transkript

1 nas region JZ qxd :59 Stránka 1 Čtvrtek / 3. ročník / JZ 1 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní Roblín, Drahelãice, Holynû, Hostim, Choteã, Chrá Èany, Chrustenice, Ch nice, Jílovi tû, Jinoãany, Karlík, Karl tejn, Kosofi, Kozolupy, Kuchafi, Kuchafiík, Lahovice, Lipence, Lodûnice, Lochkov, LuÏce, Malá Chuchle, Malé Pfiílepy, MezouÀ, Mokropsy, Mofiinka, Nenaãovice, Nuãice, Ofiech, Podkozí, Radotín, Roblín, Rudná, eporyje, evnice, Slivenec, Sobín, Solopisky, Srbsko, Tachlovice, Trnûn Újezd, Tfiebonice, Tfiebotov, Velká Chuchle, Vonoklasy, V enory, Zadní Kopanina, Zadní TfiebaÀ, Zbraslav, Zbuzany, Zliãín Shopping Malls, Îelezná PRAHA 2 Galakoncert... 5 âeká vás zápis... 5 Snadn trik... Mapa regionu CHRA ME NA E DÍTù, BUDOUCNOST NÁRODA ČERNOŠICE - Umělecká malířka, ilustrátorka Marie Fischerová-Kvěchová prožila přes padesát let v Černošicích. Do okolí Berounky často chodila na výlety s náčrtníkem, ale i s malířskou štaflí a paletou. Do konce ledna probíhá v Brandýse nad Labem výstava, jejíž expozici tvoří obrazy, ilustrace, kresby, betlémy, návrhy dětského oblečení, porcelán, krojové studie, dobové fotografie a pohlednice. Na jedné z nich můžete najít nápis Chraňme naše dítě - budoucnost národa, který prostě a jednoduše vystihuje, že to byly právě děti, které tuto umělkyni nejvíce zaujaly a kterým věnovala i největší část své tvorby. Zatím máme klid Znáte všechna ta rčení o tom, že největšími odpůrci kouření jsou vyléčení kuřáci nebo vyléčený alkoholik, ten je také se svými abstinentskými teoriemi naprosto nesnesitelný a tak mohu jmenovat i další příklady. Až do letošních Vánoc jsme se domnívali, že nic podobného snad ani nemůže platit o nás, Pražácích, kteří jsme se usadili na samém, či mírně vzdálenějším okraji velkoměsta. Stačila však jedna, lépe ale více návštěv naší matičky Prahy v předvánočním čase a všechno bylo náhle jinak. Prostě nás rozčilovaly chuchvalce lidí, které se valily po Václavském náměstí, Příkopech, na Staroměstském náměstí, Karlově mostu i malebné Malé straně, prostě všude. Nebyli to však Češi, Moravané a Slezané, ba ani vzdálení bratři Slováci, ale skupinky Italů, Němců a především Rusů, které ovládly naše hlavní město. Těchto návštěvníků bylo všude nejen hodně, ale byli především hodně slyšet. Ale i vidět a zejména, když se cpali našimi klobáskami, pečenými kaštany, lili do sebe svařené víno a obraceli půllitry piva, stávali se poněkud méně snesitelnými. Nic proti cizineckému ruchu. Je nutný, přiživuje nás, pro mnohé našince to je dobrá obživa, ale proč jsou tak hluční. Možná proto, že na to mají. Padesát korun za klobásku, čtyřicet za svařák, to je přece k smíchu a tak to dávají také náležitě znát. Nemůžeme jim to mít moc za zlé, ale my, co jsme si zvykli na poklidnější atmosféru našich obcí v prstenci kolem matičky, si připadáme trochu jako na pouti, vyrušeni ze svého poklidu, který nám tak konvenuje právě na okraji velkoměsta. Jistě, můžete namítnout, netřeba do velkoměsta vůbec chodit, jenže když ta naše Praha je tak kouzelná a vánoční atmosféra pokaždé tak podmanivá, že člověk jen těžko odolá. Vraceli jsme se však do svých domovů vyléčeni? Asi nikoliv, příští rok tam půjdeme opět, možná si i časem zvykneme, ale hlavně, že v našich obcích je zatím podstatně klidněji. (kt) vychází kaïd ch 14 dnû ve ãtvrtek Nedostáváte-li noviny pravidelnû, kontaktujte nás! nebo SMS na telefon: VÏdy prosím uveìte obec, ulici a ãíslo domu. A hlavnû se ptejte na své po tû! Dûkujeme Va e redakce Děti byly pro paní Fischerovou-Kvěchovou tou největší inspirací. Marie Fischerová-Kvěchová ( ) se narodila v Kutné Hoře. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy v Praze u prof. E. Krostové, J. Schussera, Arn. Hoffmana, J. Preislera a J. Schikanedera odjela na studijní cestu do Paříže. Pobyt byl však předčasně ukončen první světovou válkou v roce Po návratu se provdala za Jana Fischera, absolventa lékařské fakulty. Celý život zasvětila svým třem láskám, které se v jejím díle vzájemně prolínají s doplňují: lásce k dětem, k přírodě a k lidové kultuře. Od r žila s rodinou v Černošicích u Prahy, v domě uprostřed veliké zahrady, kde si nacházela stále nové náměty ke své práci a až do své smrti byla obklopena dětmi. Pochována je na hřbitůvku v Černošicích. Paní Fischerová-Kvěchová se věnovala převážně ilustrování knížek pro děti. V roce 1916 vychází její první knížka lidových písniček Našim dětem, dále postupně Denní život batolátka, Sládkovy Skřivánčí písně, Kožíškův slabikář Poupata, pohádky Naše koledy, Klášterského Chodské písně, B. Němcové Babička, Karafiátovi Broučci a další. Velká publikace lidové poezie a pohádek vytvořená za druhé světové války nazvaná Pro naše děti a mámy byla vydána až v roce 1993 nakladatelstvím Albatros. Její kresby se objevovaly i na pohlednicích a plakátech. Je autorkou souboru 25 studií lidových krojů. Na výstavě dekorativního umění v Paříži roku 1925 byly její práce po zásluze oceněny zlatou medailí. Velkým inspiračním zdrojem byl pro ni život dítěte a lidová kultura. Vítanými modely se bezesporu staly také děti, které se kolem malířky točily doma - její tři děti, později také šest vnuků a nakonec deset pravnuků. Téměř neznámé jsou výsledky umělčiny malířské tvorby a výsledky její výtvarné činnosti spjaté s textilem. Tvořila krojové studie a kalendáře, navrhovala textilní dezény, oděvní součásti, kostýmy. Spolupracovala s renomovanou královédvorskou textilní firmou Josef Sochor a s pražským družstvem Zádruha, které nejen zprostředkovávalo prodej lidových výrobků, ale textilie různého druhu i vyrábělo. Zmíněná výstava v galerii CRUX v Brandýse nad Labem zahrnuje tvorbu z let a bude ukončena 30. ledna. Otevřeno je denně kromě neděle od do hodin. Alžběta Kubcová Vitoulová Pfiedsevzetí k novému roku má rûzné podoby. Jedno takové si dal i Úfiad Mâ Praha 16. Pondûlí a stfieda, staãí to? RADOTÍN Již po staletí je konec roku spojen s bilancováním času uplynulého a obracením se s nadějí do budoucna. Zda si i naši předkové dávali novoroční předsevzetí a jaká asi mohla být, to s jistotou nevíme. My známe ty naše dnešní, mezi které nejčastěji patří přestat kouřit, zhubnout či se věnovat více rodině. A víte, že novoroční předsevzetí si kromě lidí dávají i některé instituce? Jen normální předsevzetí, která se dají opravdu splnit, mají smysl. To si myslí v Radotíně a začínají zde krůček po krůčku. Jako první by chtěli zlepšit komunikaci s občany a otevřeli proto diskusi na téma úřední hodiny. Máme zájem na tom, aby k nám na Naším cílem je spokojenost občanů, říká Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16. úřad přicházeli občané s důvěrou. Proto budeme rádi za jakoukoliv reakci, postřeh či námět, který nám obyvatelé nejen Radotína, ale i celého správního obvodu Prahy 16 poskytnou. Naším cílem je spokojenost všech, kteří si u nás vyřizují své záležitosti, říká Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16. Na oficiálních internetových stránkách městské části tak mohou občané hlasovat v anketě či psát své postřehy do diskusního fóra. Stejně tak mohou učinit i písemně na adresu Úřadu MČ Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha - Radotín, k rukám tajemníka Ing. Pavla Jiráska. Jak je to jinde Jsou pro Vás úřední hodiny dostačující? Vyřizujete si své záležitosti na úřadech obvykle v pondělí či středu či v jiný den? Musíte si na návštěvu úřadu vzít dovolenou? To jsou některé z anketních otázek, které svým občanům v Radotíně kladou. Nás však radotínští přivedli k zamyšlení nad tím, jak je to v dalších obcích regionu? Vycházejí svým občanům vstříc? Připravují snad nějaké změny? Dovolili jsme si tedy oslovit zástupce jednotlivých radnic a přinášíme vám tento malý přehled: Pokračování na str. 4 Archivní foto Marie Fischerové-Kvěchové z šedesátých let Masopust, masopust, jen mû holka nevopusè O masopustních rejích z Čech a Moravy máme písemné zprávy již ze 13. století. Podstata samotného svátku je ještě staršího data a ten býval v prvopočátcích spojen s předkřesťanskými pohanskými obřady. Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním. Masopust (na Moravě fašank) byla doba od Tří králů do Popeleční středy. Jeho datum není v kalendáři pevně stanoveno, řídí se právě datem Popeleční středy, které je pohyblivé a odvíjí se od termínu Velikonoc. Proto může masopustní neděle připadnout na dny mezi 1. únorem až 7. březnem. Z Francie 13. století se zachovaly záznamy o oficiálních církevních obřadech, velmi připomínajících tradiční lidové masopustní zvyky, jako pohřbívání basy nebo vynášení slaměné panny. Stávalo se ovšem, že se k obřadům připojila různá uličnictví, takže církev nakonec podobné kratochvíle ve svých objektech zakázala a vše se vrátilo na původní místa mezi zábavychtivý lid. Veselí až do rána Přípravou na vyvrcholení masopustu býval čtvrtek před masopustní nedělí, neboli tučný čtvrtek. Pokračování na str. 4 Kdyby to nûkoho zajímalo... Máme mnohem víc stránek, čte nás víc než tři sta tisíc čtenářů Náš region - Jako pokaždé v lednu jsem opět hektický a unavený a nestíhající a trochu smutný, že se loni nepodařilo všechno, co jsem chtěl. Možná byla chyba v tom, že jsem chtěl moc, ale spíš v tom, že rok skončil nějak překvapivě brzy, měl zas jen dvanáct měsíců. Jak je možné, že vždycky utečou tak rychle a tolik se toho stane a přitom tak málo toho, co lze ovlivnit? Ne, nestěžuji si, vůbec ne, jen jsem si koncem roku tak přemýšlel čas od času to není na škodu. Držíte první letošní vydání našich novin, na první pohled se nic nemění, pod pokličkou to však u nás loni bublalo. Už dávno jsme odstonali dětské nemoci, už se ukázalo, že náš tým něco vydrží. Loni se nám podařilo otevřít další region, redakce zjednodušila přenos dat do tiskárny, obchodníci jsou spokojeni s novým výpočetním systémem, z našich novin se pomalu vytrácí chybovost. Máme víc regionů, víc stránek, čte nás víc než tři sta tisíc čtenářů. Děkuji jim za to stejnou měrou - našim čtenářům, redaktorům i obchodníkům. Nicméně pod pokličkou to bublá dál. Máme i letos velké plány. Více kultury, více redakčních stránek, nakoukneme pod pokličku radnicím a úřadům. Ptejte se nás, my se budeme ptát za vás. A samozřejmě, že se těšíme na další region. Tentokrát se vydáme na sever od Prahy. A mnoho dalšího. Vrátím se k původní myšlence. Na druhou stranu osud nezahálel a přinesl víc než mnoho dobrého. Takže když pečlivě projdu svůj Výkaz zisků a ztrát, musím osudu za loňský rok opět poděkovat, že se na nás a na Náš REGION skoro celých minulých 365 dnů usmíval. Věřím, že to tak bylo iuvás. Za celý náš tým přeji všem našim čtenářům hodně štěstí a ať se splní všechna vaše dobrá přání, ať se daří o trochu líp, než říká plán, a o hodně líp, než čekáte. Jan Šercl, šéfredaktor

2 nas region JZ qxd :59 Stránka 2 strana 2 Galakoncert radotínsk ch holoubkû RADOTÍN, ČERNOŠICE Columbella znamená holoubek a stejné jméno nese i pěvecký sbor radotínského gymnázia. Jeho sbormistryně prof. Michaela Šreinová vybrala tento název zcela logicky, protože své svěřence často oslovuje: holoubku či holubičko. Skupina mladých hudebníků, jejíž složení se v průběhu let stále mění tím, jak studenti postupně maturují a opouštějí brány gymnázia, má za sebou již sedmý rok působení. Ale jak známo, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Zřejmě proto nám vánoční koncert 21. prosince 2007 před nabitým kostelem v Radotíně vyšel na výbornou, hodnotí závěrečnou akci loňského roku paní prof. Šreinová. Tentokrát vylepšen úvodním i závěrečným trubkovým sólem Jakuba Viceny, africkým bubnem Pavla Kloučka, vynikající kolední Nefalšovaná radost ze zpívání spojená i se zábavou, to je Columbella. Pozvánky doprovodnou skupinou dívek ze 4. B a v neposlední řadě tradičním jazzíkovým klavírem Martina Orlity. Sbor podal slušný výkon, koledy sice nevyšly zcela podle našich představ, zato spirituály a africké songy se povedly. Zásluhou Katky Králové u varhan jsme zazpívali i Mozartovo Ave verum corpus. Na závěr koncertu zazpíval celý kostel jako jeden muž Narodil se Kristus Pán. Bylo to působivé i dojemné, uzavírá paní sbormistryně a již jen přidává poděkování věrnému publiku, v jehož přízeň doufá i v tomto roce. První příležitost poslechnout si radotínské holoubky mají všichni příznivci Columbelly na chystaném Galakoncertu současných i bývalých studentů Gymnázia Oty Pavla v Club Kině v Černošicích. Komponovaný pořad se uskuteční 26. ledna od hodin. Na slavnostním večeru vystoupí milí hosté: slovutná punková kapela Honorace a oblíbená radotínská rocková skupina Klika. V první části večera uslyšíte především americké spirituály, africké písně i ukázky jiných hudebních žánrů, jazz i lidovku nevyjímaje. Sbor zaručuje svým posluchačům kromě skladeb již osvědčených i premiéru několika kousků zbrusu nových. Máte-li zájem zjistit si o všech vystupujících něco více zajímavých informací, obraťte se na tyto adresy: Ostr kontrast funkové rytmiky a jazzu ČERNOŠICE - Odbor kultury vás zve v sobotu 19. ledna od hodin do Club Kina na skvělou jazzovou podívanou v podání skupiny Jazz Efterrätt. Jazz Efterrätt je sdružení mladých profesionálních hudebníků, kteří společně hrají a vystupují od svého vzniku v roce Tvoří jej absolventi pražských konzervatoří, kteří dnes pracují v umělecké sféře především jako muzikanti, ale také jako aranžéři a skladatelé jazzové a populární hudby. Od samého vzniku došlo v obsazení skupiny jen k nepatrným změnám a v současnosti Jazz Efterrätt vystupuje v tomto složení: Lukáš Chejn kytara, Martin Plachý altsax, Tomáš Uhlík basová kytara, Petr Beneš klávesy/klavír, Petr Trubadúrské písnû a renesanãní poezie ČERNOŠICE Vladimír Čáp začal psát písně ve druhé polovině let šedesátých, inspirován středověkými trubadúrskými písněmi a renesanční poezií. V roce 1968 zvítězil v celostátní soutěži o nejlepšího amatérského zpěváka roku. Vítězné písně Tři ořechy a Konec trubadúra vydal na singlu v roce Zúčastňoval se prvních folkových přehlídek konaných převážně v Praze, na kterých kromě již zmíněných písničkářů účinkovali všichni ostatní tehdejší představitelé žánru (Karel Kryl, Vl. Třešňák, bratři Mikoláškové, J. Neduha, Vl. Veit a další). Na rozdíl od nich však Čápovy písně směřovaly spíš do časů minulých a korespondovaly více s tvorbou bratří Traxlerů. V Čápových písních dnes sice ještě tu a tam zaznívá jeho trubadúrská minulost, ale jeho písně jsou v textech i projevu emotivními šansony s prvky sebereflexe a podepřené životní zkušeností. Na jeho recitál vás zve Odbor kultury města Černošic ve čtvrtek 24. ledna od hodin do Klub Kina. Vstupné 80 Kč. Pavel Blaženín (akv) Zeman bicí, Jan Veverka trombon. Skupina Jazz Efterrätt ve své tvorbě nadžánrově spojuje mnoho hudebních stylů a je pro ni typický ostrý kontrast funkově pulsující rytmiky, melodických linek a jazzových sól. Žánrově je skupina vnímána na pomezí jazzu, funky a soulu, sami hudebníci si však rádi zahrají i latinsko-americkou hudbu, swing či dixieland. Pavel Blaženín Skupinu Jazz Efterrätt tvoří mladí profesionální hudebníci, kteří pracují v umělecké sféře. Club Kino Černošice Fugnerova 263, tel.: , Rockovej mejdan - Nová produkce Clubu Kino vás zve na noc plnou těch nejlepších rockových fláků v podání B.LUES+BUBNY PRAHA a spoustou hostů. Od 20:30 hod Jazz Efterrätt - Odbor kultury zve od hod. do Club kina na skvělou jazzovou podívanou Recitál Vladimíra Čápa - Odbor kultury zve od do Klub Kina na koncert písničkáře Vladimíra Čápa. Vstupné 80 Kč. Galakoncert radotínského Gymnázia - pěvecký sbor gymnázia v Radotíně Columbella, zve všechny své milé příznivce na Galakoncert současných i bývalých studentů do Club Kina od 19:00 hodin. Dobřichovice Cestovatelská beseda - Karla Wolfa o Malajsii a Borneu v hod, Fürstův sál. Koncert bretaňské kaplely Bran - hrající keltskou hudbu z francouzské Bretaně a okrajově i irskou lidovou hudbu. Ve hod., Fürstův sál. Vstupenky jsou v předprodeji v místní knihovně Radotín KS Radotín U koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 Radotín, tel.: , Violoncellový koncert - ZUŠ Klementa Slavického. Kulturní středisko od hod Třídní předehrávka - kytara (pí. Uč. K. Tůmová) ZUŠ Klementa Slavického. Kulturní středisko od hod. Kino Radotín Pokladna otevřena 1 hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. tel , 19., Poslední plavky - Jarda si v létě přivydělává pronájmem vlastního bytu a provozováním bufetu u opuštěného rybníka. Jeho zaběhnutý život je ale narušen vynořením monstrsumce Lojzy. Hrají: P. Čtvrtníček, M. Písařík. MLU (ČR)Vstupné 75,- Kč. Od 17:00 a 19:30 hodin. Do 12 let nevhodné Rusalka Hupsalka - dětské představení. Od 15 hodin. Vstupné 35,- Kč Pan včelka - rozkošná animovaná komedie o netradičním přátelství mezi newyorskou květinářkou a maličkou včelkou. MLU (USA) Od 17:00 a 19:30 hodin.vstupné 65,- Kč. Mládeži přístupno. Poslední legie - výpravný velkofilm z období Římské říše. Hrají: Ben Kinsley, Colin Firth. TIT (USA/GB/FR) Od 17:00 a 19:30 hodin. Vstupné 65,- Kč. Do 12 let nevhodné Zahrada - dětské představení. Začátek od 15 hodin. Vstupné 35,- Kč. Venuše - Mauriceovi je 75 a mnoho života mu nezbývá. Troufne si proto milovat devatenáctiletou Jessii. V hlavních rolích Peter O Toole, Jodie Whittakerová. TIT (GB) Od 17:00 a 19:30 hodin. Vstupné 65,- Kč. Do 12 let nevhodné. Řevnice První zpívání v roce Setkání seniorů, od hodin Sál Zámečku Melody Girls and Two Boys - pod vedením Martiny Klimtové. Koncert smíšeného sboru ZUŠ Řevnice. Na programu jsou písně dvojice Z. Svěrák a J. Uhlíř. Od 17,00 hod. Sál Zámečku. Kino Řevnice NÁ REGION Kino Řevnice má prázdniny - řevnické kino se uložilo k dvouměsíčnímu zimnímu spánku. Jeho prostory se divákům otevřou opět v březnu. Provozovatelé připravují několik novinek, jež zpestří provoz kina, a těší se od března na Vaši návštěvu. Slivenec Podrobnější informace a přesné časy jednotlivých akcí najdete na nástěnkách a na webu MČ Praha-Slivenec Bohoslužba v kostele Všech Svatých - Farnost Slivenec, začátek v 15:50 hod Beseda s občany - beseda se starostkou se bude konat od hod. v zasedací místnosti ÚMČ. Hostem bude ředitel naší ZŠ a MŠ Mgr. Vladimír Holub, proto bude hlavním tématem škola a školství Ozvěny Ekofilmu - MČ Praha Slivenec ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá přehlídku pořadů z XXXIII. Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM Program Ozvěn: dopoledne promítání pro ZŠ Praha Slivenec. od 15 hodin promítání pro veřejnost Ukrutně dobrá koupě - film, který získal Velkou cenu Ekofilmu, odhaluje exploativní vztah mezi tzv. třetím světem a západní konzumní společností Nepříjemná pravda - hlavním tahák letošních Ozvěn, který se stal hitem filmového festivalu v Sundance a jehož hlavní protagonista, bývalý americký viceprezident Al Gore dostal Nobelovu cenu míru za rok Konzumační - získal na Ekofilmu cenu v kategorii Volná tvorba Pokusná zvířata - český film, který získal Cenu v kategorii Publicistika, zpravodajství, ukazuje drastické pokusyna zvířatech Drsný dopad velmi působivý film je aktuálním příspěvkem k celosvětové diskusi o ropě a s tím spojených následných souvislostí. Všenory do Výstava zajímavostí z historie Všenor instalovaná v místní knihovně. V případě zájmu bude pokračovat až do konce března. Přístupna je v otevíracích hodinách knihovny. Zbraslav O pejskovi a kočičce - maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo Jana Kašky od 15:00 hod. Kocour v botách - maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo Jana Kašky od 15:00 hod. Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK âr E éfredaktor: Jan ercl - tel.: Vychází kaïd druh ãtvrtek, náklad Kanceláfi: Ná REGION, V Oblouku 727, PrÛhonice, tel.: Redakce JZ: AlÏbûta Kubcová Vitoulová, tel.: , Inzerce JZ: Jifií âermák, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zvefiejnûné pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názory redakce. První úvěrový hypermarket vám zajistí hypotéční i hotovostní úvěry, americké hypotéky, leasingy, podnikatelské úvěry i nebankovní půjčky. Volejte Prodám gril campingaz Woody contact, 7000W. Nový, nerozbalený, původní cena A. Hlaváčková. Tel.: Koupím miniovečku nebo kozičku. Dárek pro vnučku okolí Prahy. Tel.: Známky, mince, pohledy, dopisy, obrazy, ŘADKOVÁ INZERCE staré tisky akcie koupím. Přijedu, ocením, platím hotově. Tel.: Havanský psík, 3 měsíční kluk, výborné povahy, s PP, kvalitní rodiče, částečně vycvičen, nelíná, vyčesané chlupy zůstávají vhřebenu. Tel.: Výkopové práce mikrorypadlem, průjezd 1m, vhodné pro ploty, vodu, el.,plyn,telefon, kan., jímky, základy, sázení stromků. šíře výkopu 20,25,30 cm. Tel.:

3 nas region JZ qxd :59 Stránka 3 NÁ REGION strana 3 ANTÉNY, SATELITY Zajištění digitálního příjmu Prodej, instalace, opravy Ing. Karel Horský nonstop předkrmy studené nářezy teplá jídla chuťovky saláty (masové, sýr., zel.) dorty sladké minidezerty Party SERVIS Petra Neubauerová Zadní Třebaň Pod Květy VÝROBKY TEPLÉ I STUDENÉ KUCHYNĚ PRO ZVLÁŠTNÍ PŘÍLEŽITOSTI svatby, rauty podnikové večírky vernisáže domácí oslavy sklo, nádobí příbory ubrusy obsluha Wellness & restaurant ve Všenorech přijme kuchaře nebo kuchařku. Info na tel ELEKTRO SCHMIED MONTÁŽE ANTÉN, SATELITŮ OPRAVY TELEVIZORŮ Měření signálu, návrh optimálního řešení pro příjem digitální TV, SAT Kompletní rozvody od antény až k TV Elektro Schmied Pražská 19 Loděnice u Berouna tel.: Mezinárodně úspěšná a stabilní dopravní společnost přijme vedoucího autodílny automechanika Nabízíme: nástup dle dohody, 13. a 14. plat, stravenky, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí. Požadujeme: středoškolské vzdělání a praxe v obdobné pozici výhodou, znalost MS Office, spolehlivost, samostatnost. Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , , Jesenice u Prahy, Krajní 680 prodej výpoèetní techniky Po-Pá SO Velká potravinářská společnost s dlouholetou tradicí přjme na HPP: větší počet skladníků a řidičů VZV Nabízíme: nástup možný ihned, motivující platové ohodnocení a příplatky i nad rámec ZP, vstřícnost při plánování změn, možnost využití stravovacího zařízení na pracovišti, stravenky Požadujeme: spolehlivost, bezúhonnost Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , Jesenice u Prahy, Krajní 680 PRODEJNA: Lety u Dobřichovic Areál Supermarketu Eso tel.: Prodej okrasn ch rostlin listnaté a jehličnaté stromy a keře popínavé, vřesovištní a stálezelené rostliny trvalky řezané a jiné květiny Realizace v sadeb zelenû soukromých zahrad - veřejných ploch - parků po dokončení staveb dosadby a dodatečné úpravy stávající zeleně rekonstrukce zeleně drobné zahradní stavby a suché zídky s.r.o. PRODEJNA: Všenory Karla Majera 222 tel.:

4 nas region JZ qxd :59 Stránka 4 strana 4 Pro pfiíjemné chvíle s dûtmi RUDNÁ Již od října loňského roku slouží široké veřejnosti nové mateřské centrum Rudňáček. Sídlí v prostorách školních družin Základní školy na Masarykově ulici a své služby nabízí nejen rodinám s dětmi předškolního věku. Navíc od letošního února nabízí rodičům s malými dětmi možnost navštěvovat tzv. předškoličku program pro děti od 2 let bez účasti rodičů. Mateřské centrum vzniklo z iniciativy skupiny maminek na mateřské dovolené, ale bez podpory města a ochotných občanů Rudné by se rozhodně neobešlo. Rodinám s malými dětmi nabízí možnost strávit příjemné chvíle v herně nebo se zúčastnit některého z četných kroužků, řady přednášek a jednorázových akcí. A kdy můžete Rudňáček navštívit? Každý všední den dopoledne v době mezi 8.30 a hod. a v úterý či ve čtvrtek od hodin, kdy probíhají akce pro dospělé (angličtina, cvičení pro těhotné, přednášky). Notiãky vedle Hradi Èanu obstály ŘEVNICE, PRAHA, DOBŘÍŠ Na osm set diváků bylo svědky dvou výjimečných vánočních koncertů, na nichž společně se světoznámou cimbálovou muzikou Hradišťan vystoupila dětská lidová muzika Notičky z Řevnic. Dětská lidová muzika Notičky na koncertě na dobříšském zámku. Premiéra koncertu s příznačným názvem Vinšujem Vám se odehrála v pražském kostele Sv. Šimona a Judy, přesně tam, kde se před rokem poprvé setkali Jiří Pavlica s Lenkou Kolářovou, umělečtí vedoucí obou muzik. Sál do posledního místa vyprodaný a již patřičně vánočně naladěný odměňoval jak Hradišťan, který zde tradičně v zimním období vystupuje, tak neznámé Notičky bouřlivým potleskem. Největší aplaus patřil teprve čtyřleté Elišce Kirově, která si s písní Zajíc běží k háji získala celé publikum. Druhá premiéra a současně derniéra se odbývala v nádherných prostorách na Zámku v Dobříši. Holky a kluci, tak ať se nám to povede alespoň tak dobře jako včera, povzbuzoval před vystoupením mladé muzikanty Jiří Pavlica. Jeho slova se vyplnila a Notičky po boku zkušených muzikantů z Hradišťanu opět obstály. Nutno říct, že obstály na výbornou. Děcka to zvládla bezvadně, hrát před tolika lidmi není nic jednoduchého, chválil po koncertě Notičky David Burda, klarinetista a manažer Hradišťanu. Krásný předvánoční zážitek pro všechny přítomné a velká odměna a současně motivace do bu- Masopust, masopust, jen mû holka nevopusè Dokončení ze str. 1 Tučný proto, že byl v řadě domácností spojený se zabijačkou a často se v této době slavily i svatby. Byla to ideální doba, nebyla práce na polích, lidé měli víc volného času. Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli zábavy v hospodách, tancovačky na návsích, spousta muziky, zpěvu, piva a pálenky často až do rána. Ani masopustní pondělí nezůstalo pozadu, tanec a zpěv pokračovaly v neztenčené míře. V řadě regionů se v pondělí konala zábava, kam měli přístup jen ženatí a vdané. K této taneční zábavě se pojila i pověra, jak bude selka při tanci vysoko vyskakovat, tak vysoké vyroste ten rok obilí. Která by zůstala při zemi? Vyvrcholením masopustu bývalo úterý, kdy chodily maškary. Převleky neměly žádná pravidla, kromě jediného: čím bláznivější a neuvěřitelnější maska půjde v průvodu, tím lépe. Často se muži převlékali za ženy, v průvodech nechyběly masky strašidelných bytostí, báby s nůšemi, kominíci, medvěd, kobyla s obrovskou hlavou a Žid s pytlem. Průvod maškar samozřejmě chodil dům od domu a hospodyně se předháněly s pohoštěním: zlatavé koblihy, boží milosti, chutné vepřové, rozdávaly se peníze, vejce, máslo a hodně se pilo! Umíme si představit, jak to po takovém průvodu vypadalo večer v hospodě. V Kolovči u Domažlic stavěli dokonce o masopustním pondělí babský mlýn, ve kterém druhý den mleli staré báby na hezká mladá děvčata. Oblíbenou, i když pro nás již těžko přijatelnou zábavou bylo až do poloviny 19. století stínání kohouta. Začíná půst Masopust končí Popeleční středou, kdy zároveň začíná 40 dnů přísného předvelikonočního půstu. Leckde zároveň symbolicky pochovávali basu, neboť si na ni muzikanti v příštích dnech určitě nezahrají. Půlnoc před Popeleční středou byla zlomovým okamžikem, nikdo si již nedovolil pokračovat v nevázané zábavě. Dodnes se tradice masopustu zachovává. Po původním rozmachu masopustních zábav v období středověku ve městech i na venkově se slavení masopustu stalo záležitostí především venkovskou. I s ohledem Převleky masopustního průvodu nemají žádná pravidla, čím bláznivější, tím lepší. na rytmus současného života se některé tradiční akce modernizují, musely se přesunout na víkend předcházející Popeleční středu. Řada obcí založila v devadesátých letech minulého století novodobou tradici obecních masopustů, masopustní průvody a zábavy pořádají radnice a spolky řady měst. Na pozvánky a zprávy o Vašich masopustních oslavách se těší redakce Našeho regionu. Lenka Němcová Rudňáček děkuje všem maminkám, dětem, sponzorům a ostatním příznivcům za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce Prožili jsme spolu úspěšné 3 měsíce a věříme, že jsme se za tu dobu stali místem, kam se rádi i se svými dětmi vracíte. Naším cílem pro rok 2008 není jen nabídnout vyžití v kroužcích určených dětem, ale připravit program tak, aby u nás získali nové zkušenosti, dovednosti nebo znalosti i dospělí. Každý měsíc tedy připravujeme přednášku s rodinnou či zdravotní tematikou, čas od času se bude konat večer se zajímavým programem určeným pro dospělé (děti Vám pohlídáme) a dále se budeme snažit rozšířit spektrum jazykových kurzů. Největší chystanou novinkou od 2. pololetí je otevření tzv. předškoličky. Je určena pro děti od 2 let, které se chystají od září 2008 nebo později do školky. Děti stráví dopoledne bez rodičů a naším úkolem bude zabavit je natolik, aby si na nepřítomnost rodičů zvykly a neměly problémy při přechodu do školky. Předškolička bude probíhat 1x týdně, a to vždy dopoledne od 8.30 hod. do hod. O děti se postará zkušená maminka, členka občanského sdružení Mateřské centrum Rudňáček. Přihlášky přijímáme do 20. ledna, počet dětí je omezen. V případě vyššího počtu zájemců jsme ochotni stejnou službu otevřít i 2x týdně. Bližší informace získáte na tel , mailem na adrese: nebo na Ilona Johnová Koukalová doucna pro Notičky, to bylo Vinšujem Vám. Spojení Hradišťanu a dětské muziky Notičky zaujalo také Český rozhlas a hudební magazín České televize Terra musica, který z koncertu na zámku natočil reportáž odvysílanou Českou televizí na začátku ledna. Pavla Petrová PRONÁJEM kanceláří a skladových ploch NÁ REGION Pondûlí a stfieda, staãí to? Dokončení ze str. 1 Úřední hodiny obecních úřadů a úřadů městských částí v regionu OÚ DOBŘIČ Pondělí Středa ÚMČ DOBŘICHOVICE Městský úřad: pondělí středa Stavební úřad: pondělí středa Změny nebo rozšíření úředních hodin v nejbližší době neplánujeme. OÚ DRAHELČICE Pondělí a středa od do hodin. Dále po telefonické dohodě i mimo tuto dobu. Tel.: OÚ CHRÁŠŤANY Úterý Čtvrtek Mimo tyto úřední hodiny je možno si kdykoliv sjednat individuální schůzku na tel: OÚ CHRUSTENICE Pondělí a ve středu od do hodin. Občané nás však zastihnou každý den, protože pracujeme celý týden a není problém jim vyjít vstříc i v jiné dny. Změny v úředních hodinách neplánujeme. OÚ JÍLOVISTĚ Pondělí referentka a starosta místostarosta Středa referentka a starosta starosta Sobota starosta (lichá sobota) místostarosta (sudá sobota) Přítomnost starosty na OÚ Úterý starosta Čtvrtek starosta Pátek místostarosta Samozřejmě v úterý, ve čtvrtek nebo v pátek, když přijde někdo z občanů na OÚ, věnujeme se mu jako v úředních hodinách. OÚ JINOČANY Po a Stř hodin. Út, Čt a Pá - v tyto dny je možnost po telefonické dohodě využít služeb matriky. OÚ MOŘINA Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek OÚ OŘECH Pondělí a středa 8-12 a hodin. Podatelna je otevřena mimo uvedené úřední dny ještě v úterý a čtvrtek 8-12 a hodin a v pátek 8-12 hodin. V době úhrad poplatků (1 x za 1/2 roku) máme ještě pro občany navíc úřední den úterý. Navíc poskytujeme občanům em informace o výši poplatků, aby mohli bez problémů provést platbu bezhotovostním způsobem a nemuseli na úřad. INZERCE Rudňáček nabízí rodičům i dětem řadu aktivit. Kino má zimní prázdniny ŘEVNICE - Po úspěšném půlročním fungování se řevnické kino uložilo ke dvouměsíčnímu zimnímu spánku. Jeho provozovatelé, členové občanského sdružení Gong, se vzhledem k nákladnějšímu provozu kina v nejstudenějších měsících roku rozhodli, že tohoto období využijí k některým opravám, na něž nezbýval při běžném chodu kina čas. Divákům se tedy prostory kina otevřou opět v březnu, přičemž se mohou těšit i na několik novinek, jež ÚMČ PRAHA 16 ( RADOTÍN) Od prvního října loňského roku byly úřední hodiny v pondělí a ve středu prodlouženy o půl hodiny, tj. vždy od 8.00 do hodin a od do hodin. Mimo úřední hodiny se mohou jednání uskutečnit v budovách úřadu, pokud je konkrétní zaměstnanec přítomen, a to v rámci další jednací doby vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do hodin a od do hodin (nejlépe po předchozí telefonické domluvě). Kromě základních úředních hodin mají některá pracoviště odboru občansko - správního úřední hodiny rozšířeny. To platí pro podatelnu, matriku a úsek evidence obyvatel a osobních dokladů. Telefon: , ÚMČ PRAHA - SLIVENEC Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí a středa jsou oficiální úřední dny, tj. úředníci jsou plně k dispozici občanům. V ostatní dny mohou lidé normálně přijít, ale může se stát, že příslušný úředník je třeba na šetření či někde něco vyřizuje. Ale je otevřeno. ÚMČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE Pondělí Středa Čtvrtek Občanům vycházíme vstříc a dle dohody mohou úřad navštívit a své záležitosti si vyřídit i mimo úřední dny a hodiny. Podatelna je otevřena denně. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Rrovněž ověřování listin a podpisů je možné po dohodě provést mimo úřední dny a hodiny. ÚMČ PRAHA - ZBRASLAV PO 8-12 a hod. ST 8-12 a hod. Úřední hodiny pro ověřování PO 8-12 a hod. ÚT 8-12 a hod. ST 8-12 a hod. ČT 8-12 a hod. PÁ 8-12 a hod. zpestří provoz kina. Provozovatelé doufají, že lidé i nadále zachovají řevnickému filmovému stánku svou přízeň a budou se do něj rádi vracet Zároveň by zde chtěli poděkovat všem, kteří svou návštěvou či jiným způsobem podpořili kino v jeho existenci v roce Za Gong o.s. přejí Michal Šára, Robert Bargel a Josef Dušek všem do nového roku mnoho hezkých, nejen filmových zážitků a těší se od března na Vaši návštěvu. Robert Bargel, Gong o.s. Městská policie bude mít úřední hodiny v budově MČ Praha-Zbraslav vždy ve středu, počínaje středou 16. ledna vždy od hodin. OÚ ROBLÍN Kdykoliv po tel. dohodě vč. sobot, nedělí a svátků. (tel , , , ) MÚ RUDNÁ Pondělí a středa hod. a hod. Občané nás mohou navštívit i v jiné dny po předchozí domluvě. Podatelna a pokladna je otevřena všechny dny v pracovní době. Změny v úředních hodinách neplánujeme, protože mimo úřední dny musí pracovníci zpracovávat záležitosti a vykonávat jiné pracovní povinnosti, které mají v pracovní náplni a které v úřední den, vzhledem k nárůstu byrokracie a návštěvě klientů, nemohou zvládnout. MÚ ŘEVNICE Městský úřad, Stavební úřad, Technická správa města: Pondělí Středa Podatelna a pokladna: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek OÚ TŘEBOTOV Pondělí Středa Polední přestávka hodin. OÚ VŠENORY Pondělí a hod. Středa a hod. v ostatní dny je možné úřad navštívit vždy od a hod. Pátek a hod. OÚ ZBUZANY Pondělí a středa od a od do hod. OÚ ZADNÍ TŘEBAŇ Středa 8 18 Pátek 8 17 Tel: , fax: , v případě potřeby dle tel. domluvy. Žádné změny nechystáme. Alžběta Kubcová Vitoulová Jarmark pfiiblíïil atmosféru Vánoc SLIVENEC - Vyvrcholením letošního sliveneckého adventu byl vánoční jarmark pořádaný třetí adventní neděli na návsi u rybníčku. Do organizace se zapojila MČ Praha-Slivenec, firma Schafer shop, Pizzerie Slivenec a Polesí Velká Chuchle. Všem organizátorům patří velký dík, protože právě na základě jejich entuziasmu mohl prostor za Pizzerií po půlroce opět oživnout, tentokrát stánky s trhovci a jejich tradičními řemeslnými výrobky. Úsměvy dětí vykouzlil živý betlém, andělský průvod a rozsvícení stromu uprostřed tržiště. Atmosféru Vánoc přiblížila také vůně jehličí, vánočního punče a koledy. Doprovodný program zpestřily vánoční dílničky OS Na Kraji, vystoupení žáků ZŠ Slivenec a divadelní představení souboru milevských ochotníků v sále restaurace U Žilinů. V průběhu celého odpoledne přišly na slivenecký jarmark stovky návštěvníků a doufáme, že kromě hezkých dárků si všichni odnesli i dobrou náladu a radost ze sousedských setkání. Lenka Kudláková Pronájem kanceláří Nabízíme pronájmem 1 až 17 kanceláří, každá o ploše 25m 2. Cena za jednu kancelář Kč/měsíc. Každá kancelář má vlastní sociální zázemí. Objekt má 24 hodin ostrahu, možnost napojení na pult ostrahy, internet, parkování, recepce. Jednací místnosti. Pronájem skladových ploch Nabízíme pronájmem zateplené skladové plochy 600m 2 s možností zřízení kanceláře, včetně sociálního zařízení a velké možnosti parkování, případně manipulace se zbožím. Kontakt: Telefon:

5 nas region JZ qxd :59 Stránka 5 NÁ REGION strana 5 Ve Zliãínû se uï od roku 1929 hraje v born fotbal Solidní úãastník PraÏského pfieboru ZLIČÍN - Jak už je nepsaným pravidlem, mnohé události se v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku řeší a odehrávají v hospodách. Proto se nikdo nepozastavoval nad tím, že se zličínská omladina začala v roce 1928 v hostinci U Ouřadů zabývat myšlenkou založit sportovní klub. Pochopitelně především fotbalový. Od myšlenky k činu nebylo zase tak daleko, a tak v roce 1929 čtrnáct místních občanů založilo spolek SK Sparta Zličín. Prvním předsedou byl zvolen Karel Havlíček a za klubové barvy byly vybrány modrá s bílou. V roce 1930 byl klub oficiálně přejmenován na SK Zličín a o rok později se stěhoval na nové hřiště Ve višňovce. Zásluha tří rodů Zlomovým momentem byla chvíle, kdy v roce 1935 získal klub pozemek na vybudování vlastního fotbalového hřiště. V místě, kde se nyní nacházejí sklady Technomatu, pronajal libocký sedlák klubu pozemky za 1200 Kč ročně. Bylo určeno, že hřiště bude mít rozměry 70 x 105 m a s jeho uvedením do života se ztotožnili všichni zličínští občané mladí i staří, neboť všem bylo jasné, že se dočkají dobrých časů, a to nejen na sportovní, ale i společenské úrovni. O výstavbu fotbalového stánku se ale zasloužily zejména tři zličínské rody. Bylo to sedm bratrů Starostů, pět bratrů Zderadičků a Jarda a Karel Rážovi, kteří dokázali udržet hřiště v chodu i v dobách svízelných. Přišla totiž hospodářská krize a v roce 1937 byl fotbalový klub před zánikem. Nedostávalo se peněz, byly jiné starosti. A bylo to právě fotbalového hřiště, kolem něhož se semkli téměř Aktuální tabulka A1A - Pražský přebor (muži) 1. název klubu Z V R P SKÓRE B 1. Meteor : Dukla B : Kopanina : Uhelné sklady : Radotín : Uhřiněves : Libuš : Újezd nad Lesy : Motorlet B : Bohemians Praha B : Královice : Zličín : Tempo : Aritma : Háje : Vyšehrad B : všichni občané, scházeli se na zápasech a společně se nejen bavili, ale i čelili nástrahám života. Krize byla zažehnána a poprvé se začalo formovat i fotbalové družstvo dorostenců, které se zapojilo do soutěží. A mužstvo Zličína v té době hrálo sice nejnižší pražskou soutěž, ale sportovní život v obci byl zachráněn. A byl to právě sport, a zejména fotbal, který sjednotil občany, aby přečkali i následující léta nejen hrůzy II. světové války, ale i pozdější léta, která byla ve znamení sjednocené tělovýchovy a byla ovlivňována politickými názory. Samostatný FC Zličín Jako všude ve společnosti přinesl rok 1989 mnoho změn i pro zličínský sport. Nestalo se tak mávnutím kouzelného proutku, ale mnohé se dalo prosadit. Třeba zatravnění doposud škvárového hřiště, na kterém už bylo téměř nevhodné hrát. Podařilo se to v akci Z, a to i za cenu protestů ve vedení jednoty, kde se domnívali, že to jsou zbytečné náklady. Škvárové hřiště bylo upraveno, tráva zaseta, a tím byl vytvořen základ pro kvalitní travnatou plochu a pochopitelně i zlepšené výkony všech mužstev. Dalším významným momentem v životě fotbalového klubu ve Zličíně bylo rozhodnutí valné hromady v roce 1991 o odtržení fotbalového oddílu od Tělovýchovné jednoty STAS Zličín a vytvoření samostatného klubu FC Zličín. Slavnostní otevření nového travnatého fotbalového stánku se konalo l. května Jen pro zajímavost - PrvÀáãci by se mûli cítit ve kole pfiíjemnû a bezpeãnûji âeká vás zápis do 1. tfiídy Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad. Přesně tak začíná odstavec 3 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Převedeno do srozumitelné řeči, pokud máte doma dítko, které do 31. srpna letošního roku oslaví šesté narozeniny, čeká vás mezi 15. lednem až 15. únorem zápis do 1. třídy pro školní rok 2008/2009. Naše základní školství má za sebou téměř celé jedno pololetí školské reformy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) tento projekt nazvalo Rámcovým vzdělávacím programem, na základě kterého si školy ve svých vlastních Školních vzdělávacích programech stanoví konkrétní obsah vzdělávání. Některé školy například rozšířily počet hodin pro výuku jazyků, jiné zase sloučily do jednoho bloku více předmětů. Podle MŠMT se dnešní vzdělávání musí přizpůsobit potřebám člověka 21. století. Hlavním cílem se stává rozvoj těch životních dovedností, které jsou pro dnešní svět klíčové: umět se učit, komunikovat, umět řešit problémy, umět spolupracovat s ostatními, nést za své jednání a chování odpovědnost atd. Co to přinese rodi- Přehled termínů zápisů v jednotlivých školách regionu ZŠ Černošice, Pod Školou 447, , tel.: , 24. ledna 2008 od 14 do 19 hodin. Přednostně budou zapsány děti s trvalým bydlištěm v Černošicích a děti s trvalým bydlištěm ve Vonoklasech. ZŠ Dobřichovice, 5. května 40, , tel.: , 22. ledna v budově prvního stupně od 14 do 18 hodin. Náhradní zápis se koná 7. února od 14 do 15 hodin. ZŠ a MŠ Chráštany, Chráštany 41, , Úterý 29. ledna od 14 do 18 hod. Náhradní termín bude upřesněn. ZŠ a MŠ Jinočany, Pražská 54, , tel.: , 22. ledna od 14:00 do hod. ZŠ Karlštejn, Karlštejn 67, , tel.: , 5. února od 16 do 18 hod. ZŠ Loděnice, Školní 255, , tel.: ledna od hod. do hod. Současně bude od do hod. škola otevřena k prohlídce všem rodičům a dětem. Náhradní termín zápisu: 30. ledna od 16 do 18 hod. ZŠ a MŠ Mořina, Mořina 57, , tel.: ledna v odpoledních hodinách. ZŠ a MŠ Nučice, Kubrova 136, Nučice (Spádová škola pro obce Nučice, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Mezouň, Vysoký Újezd) tel.: , , 17. ledna od 13 do 17 hod. v budově I. stupně. ZŠ Ořech, Karlštejnská 54, , Tel.: , 13. února od 15 do 18 hod. čům a jejich dětem? Reforma by měla zajistit, že se žáci mimo jiné budou cítit ve škole příjemně a bezpečněji než dosud, že budou pro práci ve škole motivováni, zažijí pocit uspokojení z učení a spolupráce s jinými žáky a budou mít příležitost ukázat, co právě oni umí. Rodičům by pak měla přinést větší jistotu dobrých vstupních podmínek jejich dětí do dalších stupňů studia, při vstupu na trh práce i v praktickém životě (zdroj: ). Co k tomu dodat? Snad jen, že všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům držíme palce a přejeme hodně štěstí v nové etapě života, která se před nimi otevírá. A nezapomeňte na rodný list dítěte a průkaz totožnosti rodiče či zákonného zástupce, který je nutné mít u zápisu s sebou. ZŠ Rudná, Masarykova 878, , tel.: , 14. února od 13 do 18 hod. ZŠ Řeporyje, Od Školy 596, Praha 5, tel.: ledna odpoledne. ZŠ Řevnice, Školní 600, , tel.: , , 16. ledna od 14 do 18 hod v budově v Revoluční ulici 901. ZŠ Praha - Lipence, Černošická 168, 6. února od 14 do 18 a 7. února od 14 do 17 hod. ZŠ Praha - Radotín, Loučanská 1112/3, 5. února od 14 do 18 hod. ve staré budově základní školy v ulici Václava Balého 102. ZŠ a MŠ Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16, , tel.: , , čtvrtek 17. ledna v 1. poschodí historické budovy od 13 do 17 hod. Náhradní termín zápisu je 5. února od 13 do 15 hodin. ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle, Starochuchelská 240/38, 17. ledna od 13 do 18 hodin. ZŠ Praha - Zbraslav, Nad Parkem 1180, 16. ledna a 17. ledna vždy od 14 do 18 hodin. ZŠ a MŠ Tachlovice, Toskánská 66, , tel.: ledna od 15 do 17 hod. v budově školy. ZŠ Všenory, Karla Majera 370, tel.: , , 25. ledna od 14 do 18 hod. v budově I. stupně. ZŠ Vysoký Újezd, Vysoký Újezd 58, , tel.: února od 8 hodin. Alžběta Kubcová Vitoulová Poslední utkání podzimu hráli zličínští fotbalisté na hřišti Tempa a prohráli 1 : 2, ale boje o každý míč byly urputné. program zahájili nejmenší žáci, pak se představila všechna mládežnická družstva a vyvrcholením bylo utkání A mužstva se starou gardou pražské Sparty. Splněný sen Travnaté hřiště, nové solidní podmínky, základní koncepce postavená na mládežnickém fotbalu, předsednictví v klubu v osobě Lubora Mirka, to vše dávalo naději na splnění velkého snu zličínských fotbalistů - postup do Pražského přeboru. Cesta nebyla snadná, bylo nutné překonat mnohá úskalí v nižších soutěžích. Byla tu však dobrá základna nejen v žácích, ale především v dorosteneckých kategoriích, a tak bylo možné doplňovat řady A mužstva. Ostatně až do dnešních dnů je práce s mládeží na jednom z předních míst, od minipřípravky až po starší dorostence, všichni hrají v soutěžích a praktickým vzorem je už dlouholeté působení A mužstva v Pražském přeboru. Od loňského podzimu ho vede zkušený trenér Daniel Drahorád, který má zásluhu na tom, že mužstvo má nejen koncepci, ale i velice solidní výkonnost. Ostatně po 15 kolech podzimní části Pražského přeboru je Zličín na 12. místě se 16 body. Je však předpoklad, že své umístění v jarní části zlepší. (kt + iar) S dûtmi tanãili i v ichni ãerti SLIVENEC Už v dopoledních hodinách se nadšenci dostavili do sálu hostince U Knotků, aby za pomoci svých ratolestí provedli v sobotu 8. prosince slavnostní výzdobu. Odpoledne se sál do posledního místa zaplnil nedočkavými dětmi v hojném doprovodu blízkých. Návštěvníci mohli shlédnout pásmo, které si připravili žáci ZUŠ Na Popelce a veselou pohádku O Sněhurce, kterou nastudovala s členy divadélka Součástí Mikulášské besídky ve Slivenci byla i Čertovská diskotéka. Zahájení prodeje semen příprava na jaro Přestože zima bude ještě pravděpodobně chvíli trvat, je důležité začít již přemýšlet o nadcházející sezóně. V lednu v prodejně našeho zahradnického centra již zahajujeme prodej celého sortimentu semen zeleniny, bylin a květin. Kromě klasických oblíbených druhů bude letošní nabídka doplněna o množství novinek. Nově si můžete vybírat např. z množství druhů asijské zeleniny, velkého sortimentu populárních slunečnic (Helianthus annus) a mnoho dalšího. Důležitá zimní zálivka Na první pohled to možná nevypadá příliš důležitě, ale pro rostliny je dostatek vody během zimního období zcela zásadní věcí, která ovlivňuje úspěšné přečkání této doby. Velmi často může být odumření rostliny po zimě způsobeno právě uschnutím. Když dojde k oteplení nad 0 C (a země je dostatečně rozmrzlá), je nezbytné rostliny dostatečně zalít. Vhodné prostředí pro subtropické rostliny Velká část rostlin, které pocházejí ze subtropických oblastí, mají pro přezimování nejraději nižší teplotu (přibližně 8 15 C). U některých rostlin má chladnější zimní stanoviště vliv také na kvetení v následující sezóně. Příkladem těchto rostlin může být např. klívie (Clivia), pokojová lipka (Sparrmannia africana), všechny druhy citrusů, vavřín (Laurus nobilis), oleandr (Nerium oleander) a mnoho dalších. Péče o pokojové rostliny Vlhkost vzduchu je pro většinu rostlin velmi důležitá. V zimním období, kdy jsou naše byty vytápěn, dochází k výraznému snížení vzdušné vlhkosti. Pokojové rostliny na tuto situaci reagují zasycháním okrajů listů. Účinnou ochranou je ŠLYVEN paní Radojčičová. Se soumrakem se objevil i sám svatý Mikuláš s andělem i čerty a nadělil Zdraví, Štěstí, Lásku a Přátelství všem holyňským, sliveneckým i ostatním návštěvníkům obce pod vánoční strom u krásně opravené kaple. Děti se také dočkaly, a protože v Holyni, Slivenci a přilehlém okolí jsou děti hodné a šikovné, byly odměněny bohatou nadílkou. Besídku zakončila Čertovská diskotéka, kde v kole s ostatními tančili i všichni čerti. Večer dále pokračoval Mikuláškou zábavou pro dospělé. Velké díky všem, kteří svou prací, podporou, radou nebo i samotnou účastí pomohli rozdat dary nejcennější: štěstí, lásku, přátelství a radost ostatním. Poděkování patří i pohostinství Holyně, kulturní komisi MČ, sdružení Na kraji, holyňským maminkám, výše jmenovaným účinkujícím a mimořádné poděkování svatému Mikuláši, andělu a oběma čertům. M. Pravdová Rady a typy ze zahradnického centra na mûsíc leden Snadn trik pro dobrou kondici VŠENORY - Během zimy nastává většinou klidné období odpočinku. Z pohledu všech milovníků zahrady je tato doba také považována za vhodný čas k přípravám a plánování další sezóny. Přestože jsou nyní zahrady zazimovány, rádi bychom Vám nabídli několik typů, které jsou v těchto dnech více než aktuální. pravidelné zvlhčování vzduchu rosením. Vhodné je použití ručního rozprašovače. Důležité je aby voda měla přibližně pokojovou teplotu. Další poměrně snadný trik pro zachování dobré kondice je zajištění maximálního využití denního světla. Na plochy listů pokojových rostlin se podobně jako na povrch mnoha jiných věcí v interiéru usazuje množství prachu. Tím dochází ke snížení intenzity některých procesů, které jsou nezbytné pro dobrou kondici rostlin (např. fotosyntéza). Vhodným způsobem ošetření je očištění vlhkým hadříkem nebo sprcha vlažnou vodou. Pro dosažení lepšího konečného efektu, je možné rostliny ošetřit ještě leskem na listy. Katalog rostlin - inspirace na internetu Inspiraci a přehled širokého sortimentu pokojových a balkónových květin si do podrobna můžete prohlédnout na internetových stránkách V databázi je možné vyhledávat jednotlivé rostliny a zjišťovat jejich nároky na pěstování. Všechny informace jsou doplněny obrázky. Najdete zde mnoho důležitých rad které využijete během celého roku. Bára Jiskrová Co je to, kde je to? Víte, jak se jmenuje a kde stojí tento objekt? Odpovûdi nám posílejte na: Jednalo se o kapliãku na ulici Josefa Houdka v Lipencích. V echny odpovûdi, které nám do redakce pfii ly, byly správné. Blahopfiejeme! 29 Servis plynových kotlů Dakon Viadrus Destila ETI Gasex Ligas Karma roãní prohlidky ãi tûní opravy málo obtíïné V sledek z minulého ãísla Josef Bou ka Praha 5 - Radotín nov tel.:

6 nas region JZ qxd :59 Stránka 6 strana 6 NÁ REGION ODTAHOVÁ SLUŽBA tel.: osobní, nákladní, bus tónování autofóliemi výměna skel ZDARMA Hlásná Třebáň Matrix Premium limitovaná série! 1,6i 5 dv. od ,-* 1,5 CRDi 5 dv. od ,-* Hyundai Zbraslav MIMOŘÁDNÁ VÝBAVA! - autorádio s CD - klimatizace - ABS - 2x airbag - střešní ližiny - el. ovl. a vyhřívaná zrcátka - centrální zamykání *ceny platí při financování vozu prostřednictvím ČSOB leasing. Řídím svůj svět NUBO CAR s.r.o. Žabovřeská 1191, Praha 5 - Zbraslav, PO - PÁ od 8-18 /Po dohodě kdykoliv./ tel. prodej , , servis Dejte o sobû vûdût! VA E INZERCE V Oblouku 727, Pruhonice, tel.: ,

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem

Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Už jsme plnoletí aneb Nadšení let 1991 2009 s fotem Na klatovském náměstí a potom i na faře je teplo, to se však nedá říci o prostorách arciděkanského kostela, kde sice nebylo -13 stupňů jako v Praze při

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI

Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI Projekt digitalizace Kina Řevnice dle standartu DCI 1. Charakteristika podstaty projektu Projekt je lokalizován do města Řevnice (Praha-západ). K 1. lednu 2010 měly Řevnice 3 085 obyvatel. Město Řevnice

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více