Závěrečný účet obce ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce ROK 2012"

Transkript

1 1 Závěrečný účet obce ROK 2012 NEMOJANY Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl vyvěšen na úřední desce dne: Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl sňat z úřední desky dne: Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne: Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl sňat z elektronické úřední desky dne: Závěrečný účet obce Nemojany byl schválen Zastupitelstvem obce Nemojany dne , usnesením č.6/3/2013, s vyjádřením: ZO schvaluje závěrečný účet Obce Nemojany, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a dalších příloh, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zdeněk Chromý starosta obce Nemojany

2 2 Obsah: Strana č. 1. Plnění rozpočtu příjmů Plnění rozpočtu výdajů Přehled poskytnutých dotací Plnění rozpočtu financování Rozpočtová opatření Bankovní účty Obec Nemojany - zřizovatel PO Finanční vypořádání Nakládání s majetkem Přehled dlouhodobého majetku v zůstatkové hodnotě Účetní závěrka a výsledek hospodaření Přílohy Úvod Zastupitelstvo Obce Nemojany na svém zasedání dne v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm.b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších platných předpisů, schválilo usnesením č. 4/1/2012 rozpočet obce Nemojany na rok Rozpočet byl v průběhu roku upraven celkem devíti rozpočtovými opatřeními. Do rozpočtu byly zapojeny prostředky z minulých let v objemu ,00 Kč. Závěrečný účet je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších platných předpisů. I. Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy a transfery Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2011 u daňových příjmů FO ze SVČ, daně z příjmu FO z kapital. výnosů a u daně z příjmu právnických osob, pokles oproti roku 2011 byl u daně z příjmu FO ze závislé činnosti a u DPH. Obec obdržela v roce 2012 neinvestiční dotaci ve výši Kč na úhradu výdajů spojených s volbami do zastupitelstev krajů. Obec vyčerpala z této dotace částku ,00 Kč. Dále obdržela neinvestiční dotaci ve výši Kč na výdaje spojené s prezidentskými volbami v roce Vzhledem k tomu, že obci nevznikly výdaje související s touto dotací, nebyla dotace čerpána. Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2011 mírně navýšeny. Navýšení zahrnovalo: přijaté náhrady od EKO KOMU za zneškodňování komunálních odpadů ve výši ,50 Kč, navýšení nájemného rybník Chobot, u vybírání poplatků za stočné a dále jednorázová odměna za pronájem obecních pozemků od Rostěnic,a.s. Kapitálové příjmy nebyly žádné.

3 3 Komentář: 1111 daň ze závislé ,14 Kč Snížení oproti roku 2011 o cca 68 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO ,81 Kč zvýšení oproti roku 2011 o cca 21 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis.kč,rok 2009 cca 95 tis Kč,rok 2010 cca 308 tis. Kč,rok 2011 cca 181 tis. Kč 1113 daň z příjmu FO ,99 Kč navýšení oproti roku 2011 o cca 20 tis. Kč 1121 daň z příjmu PO ,86 Kč skutečnost v porovnání s rokem 2011 o cca 351 tis. Kč vyšší 1122 daň z příjmu PO za obce ,00 Kč 1211 DPH ,00 Kč snížení oproti roku 2011 cca o 53 tis. Kč 1334 odvody za odnětí ze zemědělské půdy ,00 Kč 1335 odvody za odnětí lesní půdy 0,00 Kč na účet obce nebyla v roce 2012 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy 1340 poplatek za komunální odpad ,00 Kč ke konci roku 2012 pohledávka ve výši 2.200,00 Kč 1341 poplatek ze psů ,00 Kč ke konci roku 2012 pohledávka ve výši 300,00 Kč 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 6.080,00 Kč jednalo se především o příjmy od prodejců pojízdné prodejny 1351 odvod loterií ,59 Kč

4 správní poplatky ,00 Kč Vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších platných předpisů. Správní poplatky Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 ověřování Kč Kč Kč Kč trvalý pobyt Kč Kč Kč Kč sňatek s cizincem 0.- Kč Kč 0.- Kč Kč matrika-druhopisy Kč Kč Kč Kč sňatky mimo stanovenou Kč Kč Kč Kč místnost vysvědčení o práv. způsob. k Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč uzavření manželství výpis z rejstříku trestů Kč Kč Kč Kč výpis z katastru nemovitostí Kč Kč Kč Kč výpis z obchodního rejstříku Kč Kč Kč Kč výpis ze živnostenského rejstříku Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč potvrzení z ISEO 50.- Kč 0.- Kč 0.- Kč 0.- Kč nahlížení a výpisy ze sbírek listin Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč změna příjmení Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč hodnocení řidičů Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč celkem Kč Kč Kč Kč 1511 daň z nemovitosti ,58 Kč skutečnost v roce 2012 je o cca 6 tis. vyšší ( ,71 Kč) 4111 dotace ze SR ,00 Kč jedná se o dotaci na volby do zastupitelstev krajů

5 dotace ze SR ,00 Kč příspěvek na státní správu Kč /rok Kč,rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy příspěvek na školství Kč /rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč/ výpočet příspěvku je na základě počtu žáků uvedených ve výkazech na začátku školního roku (2011/ ,27 Kč na žáka/rok, 2010/ ,25 Kč na žáka/rok, 2009/ ,60 Kč na žáka/rok, 2008/ ,14 Kč na žáka/rok, 2007/ ,75 Kč na žáka/rok) 4121 dotace od obcí ,32 Kč školné úhrada neinvestičních nákladů ve školství obec Tučapy částka ,32 Kč obec Luleč NN náklady formou dohody ve výši ,00 Kč stočné ,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené mezi občany a obcí knihovnický poplatek 470,00 Kč poplatek kabelová TV ,00 Kč počet účastníků kabel. televize v roce 2012: nebytové hospodářství 2.500,00 Kč příjmy z pronájmu - pronájem zasedací místnosti OÚ ostatní příjmy z vlastní činnosti 2.200,00 Kč E.ON věcné břemeno příjmy z pronájmu ,00 Kč pronájem pozemků Rostěnice,a.s Kč Kč jednorázová odměna pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov Kč pronájem pozemku FO Kč EKOKOM ,50 Kč odměna zpětný odběr příjmy z poskytování služeb 38,00 Kč příjmy z provádění kopírování pro občany

6 nekap. přísp. náhrady 9.160,38 Kč JMP přeplatek z vyúčtování záloh za spotřebu plynu úroky ,16 Kč běžný účet vedený u KB (rok 2011 úroky ,83 Kč, rok 2010 úroky ,06 Kč, rok 2009 úroky ,54 Kč, rok 2008 úroky ,67 Kč) dividendy ,00 Kč dividendy Česká spořitelna, a.s. částka Kč v roce 2011 dividendy Kč v roce 2010 dividendy Kč v roce 2009 dividendy mimořádně ,00 Kč, v roce 2008 dividendy Kč Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost : ,00 Kč ,33 Kč rozpočet 2012 schválený Kč rozpočet 2012 upravený Kč skutečnost k Kč % plnění rok 2011 porovnání skutečnost rok 2010 porovnání skutečnost daňové příjmy , , ,97 92, ,74 Rok , ,00 Rok ,26 nedaňové příjmy , , ,04 95, , ,05 kapitálové příjmy dotace , , ,32 96, , , , , ,33 92,79 Konsolidační položky Neinvestiční přijaté dotace od obcí Tučapy a Luleč ve výši ,32 Kč

7 7 Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce 2012 Kč Poplatek za odpad Poplatek za psy 2 200,00 Kč 300,00 Kč Jiné pohledávky Poplatek za užívání rozhlasu 160,00 Kč

8 8 II. Plnění rozpočtu výdajů Pořízení majetku: dům, stavební pozemek a studna - získané v exekuci, Dům čp.94 v obci Nemojany ( ,00 Kč) Studna u domu čp.94 (5.356,00 Kč) Stavební pozemek par.č.129/2 v k.ú. Nemojany (53.560,00 Kč) Nedokončený DH majetek: chodník Nemojany směr Habrovany a směr Račice, opěrná zeď. Chodník směr Habrovany a směr Račice ( ,78 Kč ,56 Kč) Opěrná zeď u čp.173 ( ,39 Kč) DDHM: letecký snímek obce, kovová skříň, lednice,foukač s vysavačem na úklid listí. V roce 2012 se mimo jiné byly provedeny následující opravy: výměna oken a vchodových dveří na škole za plastová oprava podlahy v mateřské škole oprava elektroinstalace ve škole oprava potrubí v knihovně Čerpání mzdových prostředků a prostředků na OON bylo přibližně ve stejné výši jako v roce Celkové výdaje byly oproti roku 2011 vyšší přibližně o 646 tis. Kč. Z plánovaných akcí nebylo provedeno dokončení autobusové zastávky pod kopečkem, oprava studánky Bařina a sakrální stavby - křížku, nepokračovalo se v rozšíření veřejného osvětlení v části obce zvané Branka, nebyla provedena celková výměna svítidel veřejného osvětlení ozdravování 3.600,00 Kč deratizace v roce 2012 firma Pařez Brno 2212 silnice 4.013,00 Kč z toho OON 3.300,00 Kč Materiál 713,00 Kč 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací ,73 Kč Chodník směr Habrovany a Račice nedokončená investice 2221 dopravní obslužnost - IDS ,00 Kč 2321 odvádění a čištění odpadních vod ,32 Kč z toho: Služby úhrady správci kanalizace ,32 Kč Opravy 4.626,00 Kč

9 drobné toky 3.000,00 Kč OON - odměna hráznému rybník Chobot 3113 základní škola ,40 Kč z toho dotace obcím Drnovice ,40 Kč Tučapy ,00 Kč Rozpočtovým opatřením byl proveden přesun schváleného rozpočtu z odd.par na nový odd.par. 3119, a to vzhledem k tomu, že výdaje se týkají nejen základní školy, ale i mateřské školy základní škola a mateřská škola ,50 Kč Materiál ,00 Kč Materiál na opravu: obložení kolem těles ústředního topení Poradenské služby 4.380,00 Kč Ing. Šťastný-dokumentace o stavu školy, Ing. Bílek-statik-odborná pomoc Služby ,50 Kč Z toho: J&H Vyškov-úklidové práce oprava a udržování ,00 Kč VP Protivanov-výměna oken ,00 Kč,I.Hadra-oprava podlahy ,00 Kč,F.Šulc elektroinstalace ,00 Kč 3314 činnosti knihovnické ,48 Kč z toho: knihy a tisk 8.691,48 Kč opravy stavební a instalatérské práce oprava odpadního potrubí 3.420,00 Kč 3319 ostatní záležitosti kultury kronika 4.000,00 Kč Odměna kronikáři 4.000,- Kč Zachování a obnova hodnot 0,00 Kč Rozpočtovaná oprava sakrálních staveb nebyla provedena. Na úřední desce byla vyvěšena výzva ohledně vlastnictví křížů, kterých se měla oprava týkat. Po marném uplynutí lhůty věc připadne do vlastnictví obce Nemojany. Následně se bude provádět oprava rozhlas a TV ,00 Kč z toho: opravy kabel TV - Procházka ,00 Kč oprava veřejného rozhlasu - Empemont 4.542,00 Kč poplatky TV a RV a Skylink 3.552,00 Kč poplatek OSA 2.188,00 Kč

10 záležitosti kultury ,00 Kč z toho: OON - vítání občánků, svatby 4.080,00 Kč materiál 1.382,00 Kč věcné dary ,00 Kč 3419 tělovýchovná činnost ,00 Kč z toho: Příspěvek na provoz místní sokolovny ,00 Kč dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod) 3.000,00 Kč 3429 ostatní zájmová činnost ,00 Kč neinvest. transfér Svaz invalidů 3.000,00 Kč neinvest. transfer Nemojáci, o.s ,00 Kč 3631 veřejné osvětlení ,00 Kč El. energie ,00 Kč (rok ,00 Kč, rok ,80 Kč,rok ,00 Kč, rok ,00 Kč ) Udržovací práce ,00 Kč ( rok ,24 Kč, rok ,00 Kč, rok ,20 Kč, rok ,00 Kč) Celková výměna svítidel za LED svítidla nebyla provedena. Bylo zakoupeno pouze 5 ks na zkoušku. Pokud se osvědčí, bude celková výměna provedena v roce územní plánování ,00 Kč Změna č.2 ÚP obce Nemojany 3639 komunální služby ,00 Kč Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby, opravy a udržování. z toho výdaje: Neivest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina ,00 Kč DDHM - foukač s vysavačem 7.990,00 Kč Materiál 8.081,00 Kč pohonné hmoty 8.980,00 Kč opravy a udržování ,00 Kč stavba čp ,00 Kč pozemek pod stavbou ,00 Kč

11 11 ODPADY v roce sběr nebezpečných odpadů ,00 Kč (svoz 2x ročně) 3722 svoz a sběr KO ,00 Kč Svoz KO Rekapitulace odpad za rok 2012 skutečnost za daný rok jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2012 Příspěvek EKO KOM v roce ,00 Kč ,50 Kč Pro rok 2012 byl stanoven místní poplatek na Kč/osoba s TP/rok nebo Kč/rekreační objekt/rok Náklady roku 2012 netříděný odpad tříděný odpad VOK 9.700,00 Kč nebezpečný odpad ,00 Kč svoz KO ,00 Kč plast ,00 Kč z toho: papír ,00 Kč popelnice OÚ 1.028,00 Kč sklo bílé 6.156,00 Kč rekreační objekt ,00 Kč sklo barevné 6.156,00 Kč osoby s TP ,00 Kč elektroodpad 4.698,00 Kč Bio odpad ,00 Kč Celkem: ,00 Kč ,,00 Kč Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2012: ,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod..

12 veřejná zeleň ,00 Kč z toho: Pohonné hmoty ,00 Kč rok ,00 Kč rok ,00 Kč rok ,00 Kč rok ,00 Kč Materiál 3.229,00 Kč Opravy a udržování - křovinořezy, sekačka 2.066,00 Kč Poplatek E.ONu za přípojku ,00 Kč 3749 zahrádkáři ,00 Kč Příspěvek na provoz ,00 Kč 4329 PAPRSEK 3.000,00 Kč Kč příspěvek postiženým dětem pečovatelská služba 925,00 Kč sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční transfer obci Drnovice 4399 Ostatní zál. soc. věcí pohřebné 9.000,00 Kč třem osobám vyplacen příspěvek ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 Kč rozpočtovaná částka nebyla v roce 2012 použita 5512 požární ochrana ,00 Kč z toho: oděv ,00 Kč el.energie 4.726,00 Kč neinvest. transfer SDH Nemojany ,00 Kč neinvestiční transfer obci Drnovice ,00 Kč Rozpočtovaný nákup dopravního prostředku nebyl v roce 2012 uskutečněn zastupitelstvo ,23 Kč Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje: cestovné ,00 Kč pohoštění 4.212,00 Kč telefon. popl ,83 Kč

13 volby do zastupitelstev krajů ,00 Kč z toho: OON Materiál Služby Cestovné Pohoštění ,00 Kč 681,00 Kč 600,00 Kč 121,00 Kč 768,00 Kč 6171 vnitřní správa ,62 Kč Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, služby pošt, telefonní poplatky z toho významné výdaje: DDHM letecká mapa,kovová archivační skříň,lednice, ,20 Kč Materiál ,55 Kč Plyn ,00 Kč El.energie ,00 Kč služby ,30 Kč neinvest. transfer-město Vyškov-přestupky 3.400,00 Kč 6310 fin.operace ,00 Kč Poplatky bance 6320 pojištění funkčně nespecifikované ,00 Kč 6399 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Kč Daň z příjmu právnických osob za obec 6402 Finanční vypořádání z minulých let 3.405,00 Kč Vratka z dotace: sčítání lidu Výdaje rekapitulace Rozpočet schválený Rozpočet upravený ,00 Kč ,00 Kč V roce 2012 výdaje činily: Kč rozpočet schválený 2012 rozpočet upravený 2012 skutečnost čerpání v % Porovnání skutečnosti s rokem 2011 Porovnání skutečnosti s rokem 2010 běžné výdaje , , ,55 89, , ,01 kapitálové výdaje , , ,73 75, , , , , ,28 85,27

14 14 Kapitálové výdaje byly v průběhu roku 2012 navýšeny o: Nemovitý majetek v probíhající exekuci. Dům čp.94 v obci Nemojany ( ,00 Kč) Studna u domu čp.94 (5.356,00 Kč) Stavební pozemek par.č.129/2 v k.ú. Nemojany (53.560,00 Kč) Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Příjmy celkem po konsolidaci: ,33 Kč ,97 Kč ,03 Kč ,96 Kč ,54 Kč Výdaje celkem po konsolidaci: ,28 Kč ,45 Kč ,01 Kč ,44 Kč ,28 Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci v roce 2012: ,05 Kč III. Přehled poskytnutých dotací V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery těmto organizacím: TJ Sokol Nemojany 25 tis. Kč, Zahrádkáři 15 tis. Kč, Asociace PAPRSEK 3 tis.kč, Svaz invalidů Luleč 3 tis. Kč, SDH Nemojan 23 tis. Kč, Nemojáci, o.s. 15 tis. Kč. K předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Nemojáci, o.s. celou dotaci nevyčerpali a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.682,00 Kč vrátili do pokladny obce Nemojany dne Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz místního SDH ve výši 20 tis. Kč. Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2012 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši Kč. IV. Plnění rozpočtu financování Rozpočet obce Nemojany na rok 2012 byl stanoven jako deficitní se schodkem ve výši ,00 Kč, což znamená, že rozpočtované příjmy byly nižší než výdaje o výše uvedenou částku. Do schváleného rozpočtu byla tedy zapojena pol. 8115, která dorovnala příjmy o částku ,00 Kč z finančních prostředků z minulých let. V průběhu roku docházelo k navýšení položky 8115 rozpočtovými opatřeními. K byl stav na položce 8115 ve výši ,00 Kč.

15 15 V. Rozpočtová opatření V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Rozpočtovými opatřeními byly příjmy navýšeny o částku ,00 Kč. Jednalo především o úpravy u daní, výtěžky z loterií, dotace na volby, náhrady od EKO KOMu, přeplatky ze záloh. Výdaje byly v průběhu roku navýšeny o částku ,00 Kč. V oblasti výdajů se jednalo o úpravu u kapitálových výdajů - pořízení nemovitostí (budova,studna, pozemek čp.94 v k.ú. Nemojany), svoz odpadů, hasiči-dopravní prostředky (nákup hasičského auta se po rozvaze neuskutečnil), výdajevolby, DDHM ve správě. VI. Bankovní účty Obec Nemojany měla v roce 2012 zřízen jeden bankovní účet u KB Číslo účtu: /0100 Stav bankovního účtu: K ,94 Kč K ,99 Kč VII. Obec Nemojany zřizovatel příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nemojany-příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2012 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši ,00 Kč. Tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2012 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 6.438,50 Kč. VIII. Finanční vypořádání UZ neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012 ve výši ,00 Kč. Skutečně z této dotace bylo použito ,00 Kč. Vratka dotace ve výši ,00 Kč byla vrácena na účet JMK dne UZ neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou volby prezidenta v roce 2013 ve výši 1.000,00 Kč. Dotace nebyla čerpána, byla vrácena na účet JMK dne Neinvestiční dotace na realizaci projektu EU peníze školám UZ byla započata v roce Příjemcem dotace je Základní škola a Mateřská škola Nemojany, PO. Rozpočtem zřizovatele Obcí Nemojany, protekla první částka dotace ve výši ,40 Kč v roce Zbývající část ve výši ,60 Kč protekla rozpočtem zřizovatele v prosinci Předpokládané ukončení projektu má být v březnu 2013.

16 16 IX. Nakládání s majetkem Obec Nemojany hospodařila v roce 2012 s majetkem, který nabyla za dobu své existence vlastní činností (koupí), směnnými smlouvami, bezúplatným převodem. V průběhu roku 2012 pořídila tento majetek: Pořízení majetku: nemovitý majetek: dům, stavební pozemek a studna - získané v exekuci, DDHM:letecký snímek obce, kovová skříň, lednice, foukač s vysavačem na úklid listí. Nedokončený DH majetek: chodník Nemojany směr Habrovany a směr Račice, opěrná zeď. V roce 2012 mimo jiné byly provedeny následující opravy:výměna oken a vchodových dveří na škole za plastové,oprava podlahy v mateřské škole,oprava elektroinstalace ve škole,oprava potrubí v knihovně. V průběhu roku 2012 obec vlastní majetek neprodávala. Z DDHM vyřadila pouze nefunkční lednici. X. Přehled dlouhodobého majetku evidovaného v účetnictví Obce Nemojany k v zůstatkové hodnotě: Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč Nedokončený dlouhodobý majetek ,00 Kč Pozemky ,23 Kč Kulturní předměty ,00 Kč Stavby ,75 Kč Samostatné movité věci a soubory ,00 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,33 Kč Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovací ceně) od 7 do 60 tis. Kč ,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovací ceně) od 3 do 40 tis. Kč ,74 Kč XI. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Hospodaření Obce Nemojany za rok 2012 skončilo přebytkem ve výši ,05 Kč. Počáteční stav finančních prostředků k činil ,94 Kč stav k činil ,99 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním činil ,95 Kč. V průběhu roku 2012 byly inkasovány příjmy ve výši: ,33 Kč Čerpání výdajů představovalo v roce 2012 částku: ,28 Kč Schválený rozpočet byl schválen jako schodkový se zapojením finančních prostředků z minulých let. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších platných předpisů, byla provedena roční účetní závěrka za rok 2012 a zaslána na KÚ JMK, odkud následně po zpracování byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění p.p.p., je dána pravomoc zastupitelstvu obce schvalovat mimo závěrečný účet účetní závěrku obce, což bylo učiněno dne Usnesením č. 5/2/2013.

17 17 Přílohy: Tabulková část: Příjmy: rozpočet schválený, rozpočet upravený, rozpočtová opatření Příjmy : rozpočet, skutečnost, porovnání s rokem 2011 Výdaje: rozpočet schválený, rozpočet upravený, rozpočtová opatření Výdaje: rozpočet, skutečnost, porovnání s rokem 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Výkaz FIN 2-12 M Zpracovala: Jitka Pěčková

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více