Závěrečný účet obce ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce ROK 2012"

Transkript

1 1 Závěrečný účet obce ROK 2012 NEMOJANY Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl vyvěšen na úřední desce dne: Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl sňat z úřední desky dne: Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne: Návrh závěrečného účtu obce Nemojany byl sňat z elektronické úřední desky dne: Závěrečný účet obce Nemojany byl schválen Zastupitelstvem obce Nemojany dne , usnesením č.6/3/2013, s vyjádřením: ZO schvaluje závěrečný účet Obce Nemojany, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a dalších příloh, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zdeněk Chromý starosta obce Nemojany

2 2 Obsah: Strana č. 1. Plnění rozpočtu příjmů Plnění rozpočtu výdajů Přehled poskytnutých dotací Plnění rozpočtu financování Rozpočtová opatření Bankovní účty Obec Nemojany - zřizovatel PO Finanční vypořádání Nakládání s majetkem Přehled dlouhodobého majetku v zůstatkové hodnotě Účetní závěrka a výsledek hospodaření Přílohy Úvod Zastupitelstvo Obce Nemojany na svém zasedání dne v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm.b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších platných předpisů, schválilo usnesením č. 4/1/2012 rozpočet obce Nemojany na rok Rozpočet byl v průběhu roku upraven celkem devíti rozpočtovými opatřeními. Do rozpočtu byly zapojeny prostředky z minulých let v objemu ,00 Kč. Závěrečný účet je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších platných předpisů. I. Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy a transfery Mírný nárůst příjmů byl oproti roku 2011 u daňových příjmů FO ze SVČ, daně z příjmu FO z kapital. výnosů a u daně z příjmu právnických osob, pokles oproti roku 2011 byl u daně z příjmu FO ze závislé činnosti a u DPH. Obec obdržela v roce 2012 neinvestiční dotaci ve výši Kč na úhradu výdajů spojených s volbami do zastupitelstev krajů. Obec vyčerpala z této dotace částku ,00 Kč. Dále obdržela neinvestiční dotaci ve výši Kč na výdaje spojené s prezidentskými volbami v roce Vzhledem k tomu, že obci nevznikly výdaje související s touto dotací, nebyla dotace čerpána. Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2011 mírně navýšeny. Navýšení zahrnovalo: přijaté náhrady od EKO KOMU za zneškodňování komunálních odpadů ve výši ,50 Kč, navýšení nájemného rybník Chobot, u vybírání poplatků za stočné a dále jednorázová odměna za pronájem obecních pozemků od Rostěnic,a.s. Kapitálové příjmy nebyly žádné.

3 3 Komentář: 1111 daň ze závislé ,14 Kč Snížení oproti roku 2011 o cca 68 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO ,81 Kč zvýšení oproti roku 2011 o cca 21 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis.kč,rok 2009 cca 95 tis Kč,rok 2010 cca 308 tis. Kč,rok 2011 cca 181 tis. Kč 1113 daň z příjmu FO ,99 Kč navýšení oproti roku 2011 o cca 20 tis. Kč 1121 daň z příjmu PO ,86 Kč skutečnost v porovnání s rokem 2011 o cca 351 tis. Kč vyšší 1122 daň z příjmu PO za obce ,00 Kč 1211 DPH ,00 Kč snížení oproti roku 2011 cca o 53 tis. Kč 1334 odvody za odnětí ze zemědělské půdy ,00 Kč 1335 odvody za odnětí lesní půdy 0,00 Kč na účet obce nebyla v roce 2012 odvedena žádná daň za odnětí lesní půdy 1340 poplatek za komunální odpad ,00 Kč ke konci roku 2012 pohledávka ve výši 2.200,00 Kč 1341 poplatek ze psů ,00 Kč ke konci roku 2012 pohledávka ve výši 300,00 Kč 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 6.080,00 Kč jednalo se především o příjmy od prodejců pojízdné prodejny 1351 odvod loterií ,59 Kč

4 správní poplatky ,00 Kč Vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších platných předpisů. Správní poplatky Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 ověřování Kč Kč Kč Kč trvalý pobyt Kč Kč Kč Kč sňatek s cizincem 0.- Kč Kč 0.- Kč Kč matrika-druhopisy Kč Kč Kč Kč sňatky mimo stanovenou Kč Kč Kč Kč místnost vysvědčení o práv. způsob. k Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč uzavření manželství výpis z rejstříku trestů Kč Kč Kč Kč výpis z katastru nemovitostí Kč Kč Kč Kč výpis z obchodního rejstříku Kč Kč Kč Kč výpis ze živnostenského rejstříku Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč potvrzení z ISEO 50.- Kč 0.- Kč 0.- Kč 0.- Kč nahlížení a výpisy ze sbírek listin Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč změna příjmení Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč hodnocení řidičů Kč 0.- Kč 0.- Kč Kč celkem Kč Kč Kč Kč 1511 daň z nemovitosti ,58 Kč skutečnost v roce 2012 je o cca 6 tis. vyšší ( ,71 Kč) 4111 dotace ze SR ,00 Kč jedná se o dotaci na volby do zastupitelstev krajů

5 dotace ze SR ,00 Kč příspěvek na státní správu Kč /rok Kč,rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč/ tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy příspěvek na školství Kč /rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč, rok Kč/ výpočet příspěvku je na základě počtu žáků uvedených ve výkazech na začátku školního roku (2011/ ,27 Kč na žáka/rok, 2010/ ,25 Kč na žáka/rok, 2009/ ,60 Kč na žáka/rok, 2008/ ,14 Kč na žáka/rok, 2007/ ,75 Kč na žáka/rok) 4121 dotace od obcí ,32 Kč školné úhrada neinvestičních nákladů ve školství obec Tučapy částka ,32 Kč obec Luleč NN náklady formou dohody ve výši ,00 Kč stočné ,00 Kč stočné vybíráno na základě smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené mezi občany a obcí knihovnický poplatek 470,00 Kč poplatek kabelová TV ,00 Kč počet účastníků kabel. televize v roce 2012: nebytové hospodářství 2.500,00 Kč příjmy z pronájmu - pronájem zasedací místnosti OÚ ostatní příjmy z vlastní činnosti 2.200,00 Kč E.ON věcné břemeno příjmy z pronájmu ,00 Kč pronájem pozemků Rostěnice,a.s Kč Kč jednorázová odměna pronájem rybníku - Svaz rybářů Vyškov Kč pronájem pozemku FO Kč EKOKOM ,50 Kč odměna zpětný odběr příjmy z poskytování služeb 38,00 Kč příjmy z provádění kopírování pro občany

6 nekap. přísp. náhrady 9.160,38 Kč JMP přeplatek z vyúčtování záloh za spotřebu plynu úroky ,16 Kč běžný účet vedený u KB (rok 2011 úroky ,83 Kč, rok 2010 úroky ,06 Kč, rok 2009 úroky ,54 Kč, rok 2008 úroky ,67 Kč) dividendy ,00 Kč dividendy Česká spořitelna, a.s. částka Kč v roce 2011 dividendy Kč v roce 2010 dividendy Kč v roce 2009 dividendy mimořádně ,00 Kč, v roce 2008 dividendy Kč Příjmy: rozpočet po úpravách: Příjmy skutečnost : ,00 Kč ,33 Kč rozpočet 2012 schválený Kč rozpočet 2012 upravený Kč skutečnost k Kč % plnění rok 2011 porovnání skutečnost rok 2010 porovnání skutečnost daňové příjmy , , ,97 92, ,74 Rok , ,00 Rok ,26 nedaňové příjmy , , ,04 95, , ,05 kapitálové příjmy dotace , , ,32 96, , , , , ,33 92,79 Konsolidační položky Neinvestiční přijaté dotace od obcí Tučapy a Luleč ve výši ,32 Kč

7 7 Pohledávky za rozpočtovými příjmy: v roce 2012 Kč Poplatek za odpad Poplatek za psy 2 200,00 Kč 300,00 Kč Jiné pohledávky Poplatek za užívání rozhlasu 160,00 Kč

8 8 II. Plnění rozpočtu výdajů Pořízení majetku: dům, stavební pozemek a studna - získané v exekuci, Dům čp.94 v obci Nemojany ( ,00 Kč) Studna u domu čp.94 (5.356,00 Kč) Stavební pozemek par.č.129/2 v k.ú. Nemojany (53.560,00 Kč) Nedokončený DH majetek: chodník Nemojany směr Habrovany a směr Račice, opěrná zeď. Chodník směr Habrovany a směr Račice ( ,78 Kč ,56 Kč) Opěrná zeď u čp.173 ( ,39 Kč) DDHM: letecký snímek obce, kovová skříň, lednice,foukač s vysavačem na úklid listí. V roce 2012 se mimo jiné byly provedeny následující opravy: výměna oken a vchodových dveří na škole za plastová oprava podlahy v mateřské škole oprava elektroinstalace ve škole oprava potrubí v knihovně Čerpání mzdových prostředků a prostředků na OON bylo přibližně ve stejné výši jako v roce Celkové výdaje byly oproti roku 2011 vyšší přibližně o 646 tis. Kč. Z plánovaných akcí nebylo provedeno dokončení autobusové zastávky pod kopečkem, oprava studánky Bařina a sakrální stavby - křížku, nepokračovalo se v rozšíření veřejného osvětlení v části obce zvané Branka, nebyla provedena celková výměna svítidel veřejného osvětlení ozdravování 3.600,00 Kč deratizace v roce 2012 firma Pařez Brno 2212 silnice 4.013,00 Kč z toho OON 3.300,00 Kč Materiál 713,00 Kč 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací ,73 Kč Chodník směr Habrovany a Račice nedokončená investice 2221 dopravní obslužnost - IDS ,00 Kč 2321 odvádění a čištění odpadních vod ,32 Kč z toho: Služby úhrady správci kanalizace ,32 Kč Opravy 4.626,00 Kč

9 drobné toky 3.000,00 Kč OON - odměna hráznému rybník Chobot 3113 základní škola ,40 Kč z toho dotace obcím Drnovice ,40 Kč Tučapy ,00 Kč Rozpočtovým opatřením byl proveden přesun schváleného rozpočtu z odd.par na nový odd.par. 3119, a to vzhledem k tomu, že výdaje se týkají nejen základní školy, ale i mateřské školy základní škola a mateřská škola ,50 Kč Materiál ,00 Kč Materiál na opravu: obložení kolem těles ústředního topení Poradenské služby 4.380,00 Kč Ing. Šťastný-dokumentace o stavu školy, Ing. Bílek-statik-odborná pomoc Služby ,50 Kč Z toho: J&H Vyškov-úklidové práce oprava a udržování ,00 Kč VP Protivanov-výměna oken ,00 Kč,I.Hadra-oprava podlahy ,00 Kč,F.Šulc elektroinstalace ,00 Kč 3314 činnosti knihovnické ,48 Kč z toho: knihy a tisk 8.691,48 Kč opravy stavební a instalatérské práce oprava odpadního potrubí 3.420,00 Kč 3319 ostatní záležitosti kultury kronika 4.000,00 Kč Odměna kronikáři 4.000,- Kč Zachování a obnova hodnot 0,00 Kč Rozpočtovaná oprava sakrálních staveb nebyla provedena. Na úřední desce byla vyvěšena výzva ohledně vlastnictví křížů, kterých se měla oprava týkat. Po marném uplynutí lhůty věc připadne do vlastnictví obce Nemojany. Následně se bude provádět oprava rozhlas a TV ,00 Kč z toho: opravy kabel TV - Procházka ,00 Kč oprava veřejného rozhlasu - Empemont 4.542,00 Kč poplatky TV a RV a Skylink 3.552,00 Kč poplatek OSA 2.188,00 Kč

10 záležitosti kultury ,00 Kč z toho: OON - vítání občánků, svatby 4.080,00 Kč materiál 1.382,00 Kč věcné dary ,00 Kč 3419 tělovýchovná činnost ,00 Kč z toho: Příspěvek na provoz místní sokolovny ,00 Kč dary- soutěže (Nemojanská pětka, Tučapská deítka, apod) 3.000,00 Kč 3429 ostatní zájmová činnost ,00 Kč neinvest. transfér Svaz invalidů 3.000,00 Kč neinvest. transfer Nemojáci, o.s ,00 Kč 3631 veřejné osvětlení ,00 Kč El. energie ,00 Kč (rok ,00 Kč, rok ,80 Kč,rok ,00 Kč, rok ,00 Kč ) Udržovací práce ,00 Kč ( rok ,24 Kč, rok ,00 Kč, rok ,20 Kč, rok ,00 Kč) Celková výměna svítidel za LED svítidla nebyla provedena. Bylo zakoupeno pouze 5 ks na zkoušku. Pokud se osvědčí, bude celková výměna provedena v roce územní plánování ,00 Kč Změna č.2 ÚP obce Nemojany 3639 komunální služby ,00 Kč Zahrnuje ostatní osobní náklady a mzdy komunálních pracovníků, zákonné pojištění, nákup ochranných pomůcek, materiálu, služby pojišťovnám, ostatní služby, opravy a udržování. z toho výdaje: Neivest. příspěvek Sdružení Drahanská vrchovina ,00 Kč DDHM - foukač s vysavačem 7.990,00 Kč Materiál 8.081,00 Kč pohonné hmoty 8.980,00 Kč opravy a udržování ,00 Kč stavba čp ,00 Kč pozemek pod stavbou ,00 Kč

11 11 ODPADY v roce sběr nebezpečných odpadů ,00 Kč (svoz 2x ročně) 3722 svoz a sběr KO ,00 Kč Svoz KO Rekapitulace odpad za rok 2012 skutečnost za daný rok jednalo se o sběr a svoz komunálního odpadu od občanů, od obce, kontejnery na plast, sklo, papír, velkoobjemový kontejner Porovnání P a V sběr a svoz KO Obec přijala za poplatky za odpad v roce 2012 Příspěvek EKO KOM v roce ,00 Kč ,50 Kč Pro rok 2012 byl stanoven místní poplatek na Kč/osoba s TP/rok nebo Kč/rekreační objekt/rok Náklady roku 2012 netříděný odpad tříděný odpad VOK 9.700,00 Kč nebezpečný odpad ,00 Kč svoz KO ,00 Kč plast ,00 Kč z toho: papír ,00 Kč popelnice OÚ 1.028,00 Kč sklo bílé 6.156,00 Kč rekreační objekt ,00 Kč sklo barevné 6.156,00 Kč osoby s TP ,00 Kč elektroodpad 4.698,00 Kč Bio odpad ,00 Kč Celkem: ,00 Kč ,,00 Kč Náklady na sběr tříděného a netříděného odpadu za rok 2012: ,00 Kč Do nákladů nejsou započítány náklady na administrativu týkající se vybírání místních poplatků složenky, obálky, poštovné, náklady na mzdu pracovníka, který se zabývá agendou odpadového hospodářství, náklady na nákup odpadkových pytlů, náklady na úklid odpadkových košů, na úklid veřejného prostranství, apod..

12 veřejná zeleň ,00 Kč z toho: Pohonné hmoty ,00 Kč rok ,00 Kč rok ,00 Kč rok ,00 Kč rok ,00 Kč Materiál 3.229,00 Kč Opravy a udržování - křovinořezy, sekačka 2.066,00 Kč Poplatek E.ONu za přípojku ,00 Kč 3749 zahrádkáři ,00 Kč Příspěvek na provoz ,00 Kč 4329 PAPRSEK 3.000,00 Kč Kč příspěvek postiženým dětem pečovatelská služba 925,00 Kč sociální dávka pro přestárlé (Drnovice - pedikúra, masáže) neinvestiční transfer obci Drnovice 4399 Ostatní zál. soc. věcí pohřebné 9.000,00 Kč třem osobám vyplacen příspěvek ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s výdaji na pohřeb 5212 Ochrana obyvatelstva 0,00 Kč rozpočtovaná částka nebyla v roce 2012 použita 5512 požární ochrana ,00 Kč z toho: oděv ,00 Kč el.energie 4.726,00 Kč neinvest. transfer SDH Nemojany ,00 Kč neinvestiční transfer obci Drnovice ,00 Kč Rozpočtovaný nákup dopravního prostředku nebyl v roce 2012 uskutečněn zastupitelstvo ,23 Kč Zahrnuje prostředky na odměny zastupitelů obce, sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, z toho výdaje: cestovné ,00 Kč pohoštění 4.212,00 Kč telefon. popl ,83 Kč

13 volby do zastupitelstev krajů ,00 Kč z toho: OON Materiál Služby Cestovné Pohoštění ,00 Kč 681,00 Kč 600,00 Kč 121,00 Kč 768,00 Kč 6171 vnitřní správa ,62 Kč Zahrnuje platy a ostatní osobní náklady pracovníků obce, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, zákonné pojištění, služby školení, vzdělávání, nákup knih, tiskovin, materiálu, služby pošt, telefonní poplatky z toho významné výdaje: DDHM letecká mapa,kovová archivační skříň,lednice, ,20 Kč Materiál ,55 Kč Plyn ,00 Kč El.energie ,00 Kč služby ,30 Kč neinvest. transfer-město Vyškov-přestupky 3.400,00 Kč 6310 fin.operace ,00 Kč Poplatky bance 6320 pojištění funkčně nespecifikované ,00 Kč 6399 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Kč Daň z příjmu právnických osob za obec 6402 Finanční vypořádání z minulých let 3.405,00 Kč Vratka z dotace: sčítání lidu Výdaje rekapitulace Rozpočet schválený Rozpočet upravený ,00 Kč ,00 Kč V roce 2012 výdaje činily: Kč rozpočet schválený 2012 rozpočet upravený 2012 skutečnost čerpání v % Porovnání skutečnosti s rokem 2011 Porovnání skutečnosti s rokem 2010 běžné výdaje , , ,55 89, , ,01 kapitálové výdaje , , ,73 75, , , , , ,28 85,27

14 14 Kapitálové výdaje byly v průběhu roku 2012 navýšeny o: Nemovitý majetek v probíhající exekuci. Dům čp.94 v obci Nemojany ( ,00 Kč) Studna u domu čp.94 (5.356,00 Kč) Stavební pozemek par.č.129/2 v k.ú. Nemojany (53.560,00 Kč) Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Příjmy celkem po konsolidaci: ,33 Kč ,97 Kč ,03 Kč ,96 Kč ,54 Kč Výdaje celkem po konsolidaci: ,28 Kč ,45 Kč ,01 Kč ,44 Kč ,28 Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci v roce 2012: ,05 Kč III. Přehled poskytnutých dotací V průběhu roku poskytla obec Nemojany neinvestiční transfery těmto organizacím: TJ Sokol Nemojany 25 tis. Kč, Zahrádkáři 15 tis. Kč, Asociace PAPRSEK 3 tis.kč, Svaz invalidů Luleč 3 tis. Kč, SDH Nemojan 23 tis. Kč, Nemojáci, o.s. 15 tis. Kč. K předložily organizace, kterým byla dotace poskytnuta formou zálohy, vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Nemojáci, o.s. celou dotaci nevyčerpali a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8.682,00 Kč vrátili do pokladny obce Nemojany dne Obci Drnovice byl poskytnut příspěvek na provoz místního SDH ve výši 20 tis. Kč. Obec je nadále členem Svazku obcí Drahanská vrchovina a v roce 2012 mu poskytla neinvestiční transfer ve výši Kč. IV. Plnění rozpočtu financování Rozpočet obce Nemojany na rok 2012 byl stanoven jako deficitní se schodkem ve výši ,00 Kč, což znamená, že rozpočtované příjmy byly nižší než výdaje o výše uvedenou částku. Do schváleného rozpočtu byla tedy zapojena pol. 8115, která dorovnala příjmy o částku ,00 Kč z finančních prostředků z minulých let. V průběhu roku docházelo k navýšení položky 8115 rozpočtovými opatřeními. K byl stav na položce 8115 ve výši ,00 Kč.

15 15 V. Rozpočtová opatření V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových opatření. Rozpočtovými opatřeními byly příjmy navýšeny o částku ,00 Kč. Jednalo především o úpravy u daní, výtěžky z loterií, dotace na volby, náhrady od EKO KOMu, přeplatky ze záloh. Výdaje byly v průběhu roku navýšeny o částku ,00 Kč. V oblasti výdajů se jednalo o úpravu u kapitálových výdajů - pořízení nemovitostí (budova,studna, pozemek čp.94 v k.ú. Nemojany), svoz odpadů, hasiči-dopravní prostředky (nákup hasičského auta se po rozvaze neuskutečnil), výdajevolby, DDHM ve správě. VI. Bankovní účty Obec Nemojany měla v roce 2012 zřízen jeden bankovní účet u KB Číslo účtu: /0100 Stav bankovního účtu: K ,94 Kč K ,99 Kč VII. Obec Nemojany zřizovatel příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nemojany-příspěvková organizace Obec Nemojany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nemojany - příspěvkové organizace. V roce 2012 poskytla obec této PO neinvestiční příspěvek ve výši ,00 Kč. Tento příspěvek byl použit především na spotřebu materiálu, energie, ostatní služby, jiné náklady, opravy. ZŠ a MŠ PO Nemojany skončila své hospodaření v roce 2012 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 6.438,50 Kč. VIII. Finanční vypořádání UZ neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012 ve výši ,00 Kč. Skutečně z této dotace bylo použito ,00 Kč. Vratka dotace ve výši ,00 Kč byla vrácena na účet JMK dne UZ neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou volby prezidenta v roce 2013 ve výši 1.000,00 Kč. Dotace nebyla čerpána, byla vrácena na účet JMK dne Neinvestiční dotace na realizaci projektu EU peníze školám UZ byla započata v roce Příjemcem dotace je Základní škola a Mateřská škola Nemojany, PO. Rozpočtem zřizovatele Obcí Nemojany, protekla první částka dotace ve výši ,40 Kč v roce Zbývající část ve výši ,60 Kč protekla rozpočtem zřizovatele v prosinci Předpokládané ukončení projektu má být v březnu 2013.

16 16 IX. Nakládání s majetkem Obec Nemojany hospodařila v roce 2012 s majetkem, který nabyla za dobu své existence vlastní činností (koupí), směnnými smlouvami, bezúplatným převodem. V průběhu roku 2012 pořídila tento majetek: Pořízení majetku: nemovitý majetek: dům, stavební pozemek a studna - získané v exekuci, DDHM:letecký snímek obce, kovová skříň, lednice, foukač s vysavačem na úklid listí. Nedokončený DH majetek: chodník Nemojany směr Habrovany a směr Račice, opěrná zeď. V roce 2012 mimo jiné byly provedeny následující opravy:výměna oken a vchodových dveří na škole za plastové,oprava podlahy v mateřské škole,oprava elektroinstalace ve škole,oprava potrubí v knihovně. V průběhu roku 2012 obec vlastní majetek neprodávala. Z DDHM vyřadila pouze nefunkční lednici. X. Přehled dlouhodobého majetku evidovaného v účetnictví Obce Nemojany k v zůstatkové hodnotě: Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč Nedokončený dlouhodobý majetek ,00 Kč Pozemky ,23 Kč Kulturní předměty ,00 Kč Stavby ,75 Kč Samostatné movité věci a soubory ,00 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,33 Kč Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovací ceně) od 7 do 60 tis. Kč ,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovací ceně) od 3 do 40 tis. Kč ,74 Kč XI. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Hospodaření Obce Nemojany za rok 2012 skončilo přebytkem ve výši ,05 Kč. Počáteční stav finančních prostředků k činil ,94 Kč stav k činil ,99 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním činil ,95 Kč. V průběhu roku 2012 byly inkasovány příjmy ve výši: ,33 Kč Čerpání výdajů představovalo v roce 2012 částku: ,28 Kč Schválený rozpočet byl schválen jako schodkový se zapojením finančních prostředků z minulých let. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších platných předpisů, byla provedena roční účetní závěrka za rok 2012 a zaslána na KÚ JMK, odkud následně po zpracování byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění p.p.p., je dána pravomoc zastupitelstvu obce schvalovat mimo závěrečný účet účetní závěrku obce, což bylo učiněno dne Usnesením č. 5/2/2013.

17 17 Přílohy: Tabulková část: Příjmy: rozpočet schválený, rozpočet upravený, rozpočtová opatření Příjmy : rozpočet, skutečnost, porovnání s rokem 2011 Výdaje: rozpočet schválený, rozpočet upravený, rozpočtová opatření Výdaje: rozpočet, skutečnost, porovnání s rokem 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Výkaz FIN 2-12 M Zpracovala: Jitka Pěčková

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽERMANICE ZA ROK 2010 Rozpočet obce na rok 2010 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce Žermanice dne 24.3.2010 Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 a 4 byla schválena zastupitelstvem

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Obecní zastupitelstvo dne 14.12.2005 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2006 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 30.1.2006 v celkové výši

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010

OBEC VYSOČINA IČ 00271217. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 OBEC VYSOČINA IČ 00271217 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2010 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů). Adresa: Dřevíkov čp.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více