Slovo předsedy představenstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo předsedy představenstva"

Transkript

1

2 2 Slovo předsedy představenstva

3 Vážení akcionáři, držíte v ruce výroční zprávu společnosti UNICORN, ve které jsou podrobně shrnuty výsledky naší práce za rok Byl to rok více než úspěšný. Naše společnost loni zvýšila konsolidovaný obrat na rekordních 1,205 miliardy korun, což ve srovnání s rokem 2006 znamená růst o 20 procent. Podařilo se nám tak udržet vysoké tempo růstu nasazené v minulých letech. Více než 20 procent tržeb přitom tvořily příjmy ze zahraničí, což mě obzvlášť těší. Drtivá většina příjmů společnosti UNICORN 87,8 procent pochází z vývoje softwaru. Zrealizovali jsme na 67 projektů v oblasti zakázkového vývoje softwaru, 400 tisíc člověkohodin na projektech NeatCode, 16 projektů v oblasti konzultací a 63 projektů v oblasti podpory a servisu, zorganizovali jsme 194 vzdělávacích kurzů a ve spolupráci se sesterskou společností Vigour se rozrostl i počet našich pracovníků a to na 945 lidí. Řeč čísel, která hovoří jasně o pokračujícím růstu společnosti, je příjemná. Hovoří o ekonomické úspěšnosti naší společnosti, ale také o spokojenosti našich klientů o tom, že od nás dostávají kvalitní služby ve stanoveném termínu a za příznivé ceny. O tom svědčí i důvěra, kterou nám projevují naši klíčoví zákazníci jako je například Tatra banka, Komerční banka, Česká spořitelna, SEPS či Česká pojišťovna. V letošním roce očekáváme další růst celého holdingu UNICORN, zaměřit se chceme především na posílení našich aktivit na zahraničních trzích a také na nabídku našeho vlastního podnikového informačního systému Unicorn Enterprise System, který byl po několikaletém interním testování uveden v loňském roce na trh. Jedním z významných milníků loňského roku je otevření Unicorn College školy, která by měla vychovávat skutečně odborně zdatné informatiky. Už několik let se totiž snažíme najít řešení situace, kdy přestože je na trhu práce vysoká poptávka po absolventech informatických oborů, není mnoho možností, jak získat v této oblasti kvalitní vzdělání. Problémem českých vysokých škol je, že neučí to, co je potřebné, ale to, co umí lidé, kteří tam učí. Navíc školy obvykle ani nestačí překotnému rozvoji IT technologií, studenti se učí na technologiích, jež jsou už zastaralé a pedagogové je učí věci, které už dávno neplatí. Lidé, kteří k nám přichází, mají natolik nedostatečné znalosti, že nám trvá přes dva měsíce, než je můžeme pustit k práci na skutečném projektu. Popsané problémy nás vedly ke snaze navázat partnerství ve výuce informatiky s některou z existujících vysokých škol a poté, co se tento model neosvědčil, založit si školu vlastní, kde budeme lidi vzdělávat podle našich představ. Loni v říjnu konečně začala výuka. Základní filozofií Unicorn College je co největší propojení výuky s praxí. Zbývá jen doufat, že se tento cíl podaří reálně naplnit. Rád bych poděkoval všem, kteří pracovali na realizaci projektu Unicorn College a také všem ostatním zaměstnancům, kteří svou poctivou prací, vstřícností a ochotou přispěli k více než dobrým výsledkům společnosti UNICORN v roce 2007 a umožnili jí tak další růst. Vladimír Kovář generální ředitel a předseda představenstva

4 Základní charakteristika společnosti Společnost: Unicorn a. s. Sídlo: V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Společnost Unicorn a. s. vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 31. května Hlavním předmětem její činnosti tak, jak jej definuje živnostenský zákon, je poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru, velkoobchod a specializovaný maloobchod. 4

5 Historie společnosti 1990 Vzniká Unicorn coby malá společnost s ručením omezeným založená Vladimírem Kovářem První významný milník v historii společnosti Unicorn dosáhl obratu 1 milion amerických dolarů Rok ve znamení růstu Unicorn se rozrůstá, získává složitější strukturu a vzniká společnost Unicorn Group. Ta se po jistém čase stala jádrem skupiny společností Unicorn. S jejím budováním je spojen i vznik nového zaměstnaneckého systému zastřešeného servisní společností Vigour Dochází k rozšíření portfolia služeb společnosti. Ta už se nezabývá jen samotným vývojem softwaru, ale i dalšími aktivitami, které s ním úzce souvisí, jako jsou konzultační služby, distribuce technologií, školení a servis Aktivitám v oblasti informačních systémů a technologií se dostává kapitálového posílení, vzniká akciová společnost Unicorn Ve struktuře Unicornu opět dochází ke změnám jednotlivé obchodní celky společnosti Unicorn jsou odděleny do samostatných dceřiných společností Unicorn Group Společnost masivně investuje do své vlastní infrastruktury. Součástí těchto investic je i globální nasazení metodiky Rational Unified Process, která umožnila dále zvýšit kvalitu poskytovaných služeb Unicorn expanduje do zahraničí, zakládá nové dceřiné společnosti v Chorvatsku a na Slovensku. V tomtéž roce získává certifikaci dle ISO 9001: Unicorn otevírá nové vývojové centrum v Hradci Králové Probíhá transformace holdingu Unicorn na UNICORN a. s. při současném navýšení základního kapitálu na 87 milionů Kč Společnost UNICORN dosahuje obratu 562 milionů Kč, což představuje téměř trojnásobek obratu z roku 2000 (růst o 174 %) Navyšování obratu úspěšně pokračuje, základní kapitál společnosti je navýšen na 100 milionů Kč. Všechny společnosti holdingu se přestěhovaly do jedné reprezentativní budovy UNICORN rozšiřuje své působení v České republice i v zahraničí zakládá vývojová centra v Plzni a Brně a pobočku ve Velké Británii. Stává se také spoluzakladatelem Evropské softwarové asociace (European Software Association) Koncem roku došlo k rozdělení holdingu na tři skupiny UNICORN, Vigour a VIG Plus. Každá skupina se bude soustředit na svůj obor činnosti UNICORN na poskytování ICT služeb s vysokou přidanou hodnotou, Vigour na výběr, přípravu a další vzdělávání ICT specialistů a VIG Plus na poskytování benefitů zaměstnancům všech tří skupin Obrat společnosti je ve srovnání s předchozím rokem o 20 % vyšší, což představuje rekordních 1,205 miliardy korun. Společnost posiluje své aktivity v zahraničí, což se pozitivně odráží na růstu tržeb. V říjnu 2007 začíná výuka na nově založené soukromé škole pro výuku informačních technologií Unicorn College.

6 Ekonomické výsledky Vývoj příjmů Skupina společností UNICORN, která je největším českým výrobcem softwaru, zaznamenala loni další výrazný růst. Konsolidovaný obrat společnosti dosáhl rekordní výše 1,205 miliardy korun, což představuje ve srovnání s předchozím rokem 20 % nárůst. Většinu příjmů skupiny společností UNICORN tradičně zajistil vývoj softwaru tvořící 87,8 % obratu (1058 milionů Kč). K celkovému výsledku přispěl z 2,6 % prodej softwarových licencí (31,3 milionů Kč) a z 9,6 % prodej hardwaru (115,7 milionů Kč). Na úspěšném hospodářském výsledku se podílela i celkově příznivá situace na domácím ICT trhu. Ta dává dobré vyhlídky i do budoucna Vývoj počtu zaměstnanců Skupina UNICORN ve spolupráci se sesterskou společností Vigour loni zvýšila počet pracovníků na 945 lidí. Průměrný věk mladého týmu byl 27 let. Výběr nových zaměstnanců probíhá formou pravidelných náborových vln. Každý, kdo projde tímto sítem, kde musí splnit přísná kritéria náročného výběru a obstát v konkurenci mnoha dalších zájemců, musí projít ještě sadou úvodních školení. Zde se seznámí nejen se znalostmi potřebnými pro svou pracovní pozici, ale také s celkovou firemní kulturou společnosti. Vzdělávání a rozvoj kvalifikace zaměstnanců pokračuje i po zapracování zaměstnance v chápání Unicornu je vzdělávání kontinuální, nikdy nekončící proces. Společnost UNICORN měla k zaměstnanců. Dalších 781 najímala na základě výhradního kontraktu od společnosti Vigour, jejímž úkolem je zabezpečit nábor nových pracovníků a jejich následné zaškolení dle firemních standardů. Vigour má na starosti i komplexní zabezpečení kariérního růstu celého týmu ICT specialistů

7 Úspěšné projekty loňského roku Loňský rok byl pro společnost UNICORN nad očekávání úspěšný. Za rekordním zvýšením obratu i dalších ekonomických ukazatelů je skryto obrovské množství práce, které zaměstnanci společnosti odvedli na celé řadě úspěšných projektů. Důležité byly všechny, některé z nich však byly pro další rozvoj společnosti zcela klíčové. Pro UNICORN je z dlouhodobého hlediska nejdůležitější oblast bankovnictví a finančních služeb, ve které se jí v roce 2007 podařilo dokončit řadu projektů. Společnost pracovala na projektech pro Českou spořitelnu, Českomoravskou stavební spořitelnu, Komerční banku a Českou pojišťovnu. GATE pro Tatra banku V srpnu 2007 dokončil UNICORN pro slovenskou Tatra banku projekt Konsolidace zápisů do back-end systémů, jehož výsledkem je aplikace GATE TB. Cílem projektu bylo najít řešení poskytující jednotný pohled na údaje o klientech na základě konsolidace klientských dat z různých bankovních systémů. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, byla v rámci projektu vytvořena databáze subjektů coby konsolidovaná základna údajů o klientech, pravidelně aktualizovaná z existujících back-end systémů. Takto konsolidovaná data jsou pak prostřednictvím aplikace GATE TB k dispozici pracovníkům banky na pobočkách a v call centru jako jednotný pohled na klienty. Výsledné řešení je postavené na multikanálové architektuře. Realizace a zavedení první etapy řešení projektu do provozu umožnilo podstatně zefektivnit prodejní služby na pobočkách a částečně zkrátilo vyřizování servisních činností v rámci back-office agendy. V energetice UNICORN vyvíjel a spolupracoval s několika provozovateli energetických soustav, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí. Na Slovensku to byla kupř. společnost SEPS, slovenský provozovatel energetické soustavy a v Itálii tamější provozovatel energetické soustavy společnost Terna. Damas kráčí Evropou Pod obchodní značkou Damas slaví v současnosti v Evropě úspěchy informační systém, který společnost UNICORN vytvořila a od roku 2000 vyvíjí pro českého provozovatele přenosové soustavy společnost ČEPS, a. s. Jde o komplexní systém pro řízení trhu s elektřinou. Systém Damas je v současnosti plně funkční a jeho technickou podporu zajišťuje UNICORN a. s. V roce 2007 UNICORN vyhrál výběrové řízení financované Evropskou unií a vyhlášené Evropskou agenturou pro rekonstrukci (European Agency for Reconstruction) v Srbsku, kde tamní provozovatel přenosové soustavy EMS (Elektromreža Srbije) vybral Damas jako systém pro aukce přenosových kapacit na všech osmi přeshraničních profilech Srbska. V Itálii byl Damas vybrán jako systém pro mezinárodní scheduling společností Terna (italský provozovatel přenosové soustavy). UNICORN v roce 2007 pokračoval s dodávkou služeb a projektů i v sektoru telekomunikací. T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone tak mohly zefektivnit dodávky svých služeb klientům nebo naopak nabídnout nové produkty. Nelze ani zapomenout na oblast vzdělávání, která je důležitou složkou v portfoliu služeb a produktů Unicornu. Možnosti zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců využila kupř. společnost Veba, textilní výrobce kvalitních damaškových a brokátových tkanin, Tesco SW, ČSOB, na Slovensku I.S.D.D. Plus, Microcomp nebo Tatra banka. Společnost UNICORN se ovšem nevěnuje pouze externím školením dodávaným na míru klientům a dle jejich potřeb, ale zaměřila se i na jinou formu vzdělávání. Unicorn založil vlastní vysokou školu Společnost UNICORN založila v roce 2007 vlastní vysokou školu s názvem Unicorn College, která nabízí bakalářské vzdělání v oboru informačních a komunikačních technologií a managementu. V červnu loňského roku proběhly přijímací zkoušky a v říjnu nastoupilo do prvního ročníku 98 studentů. Škola nabízí studium v oborech: Management ICT projektů, Informační technologie a Ekonomika a management. Základní filozofií Unicorn College je co největší propojení výuky s praxí, a to zejména v oblasti skladby výukového programu a možnosti absolvování studentské praxe. Unicorn College má připraven kvalitní pedagogický tým doplněný o celou řadu odborníků z praxe. Díky skladbě výukového programu, který vychází z potřeb trhu, a zkušeným vyučujícím budou studenti dostatečně připraveni na profesní život či na navazující magisterská nebo MBA studia. Ve spolupráci s partnery připravila škola také stipendijní program pro podporu nadaných studentů.

8 Základní vybrané ukazatele Výkaz zisků a ztrát OZN. TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu 0 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek *** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence z toho Hospodářský výsledek běžného účetního období bez menšinových podílů *** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období **** Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním

9 Rozvaha Rozvaha OZN. AKTIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 Skutečnost 0 v účetním období (v 0tis. Kč) OZN. B. AKTIVA Dlouhodobý majetek Řád B. I. Dlouhodobý AKTIVA CELKEM nehmotný majetek B. A. II. Dlouhodobý Pohledávky hmotný za upsaný majetek vlastní kapitál B. B. III. Dlouhodobý finanční majetek majetek B. B. IV. I. Aktivní Dlouhodobý konsolidační nehmotný rozdíl majetek B. B. V. II. Cenné Dlouhodobý papíry hmotný v ekvivalenci majetek C. B. III. Oběžná Dlouhodobý aktivafinanční majetek C. B. I. IV. Zásoby Aktivní konsolidační rozdíl C. B. II. V. Dlouhodobé Cenné papíry pohledávky v ekvivalenci C. C. III. Krátkodobé Oběžná aktiva pohledávky C. C. IV. I. Krátkodobý Zásoby finanční majetek D. C. II. Ostatní Dlouhodobé aktiva pohledávky časové rozlišení C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. OZN. Krátkodobý finanční majetek PASIVA 058 Číslo řádku Skutečnost v účetním období 17 (v 212 tis. Kč) D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál 068 Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) OZN. A. I. PASIVA Základní kapitál Řád A. II. Kapitálové PASIVA CELKEM fondy A. A. III. Rezervní Vlastní kapitál fondy a ostatní fondy ze zisku A. A. IV. I. Výsledek Základní hospodaření kapitál minulých let A. A. V. II. Výsledek Kapitálové hospodaření fondy běžného úč. období bez menšinových podílů A. A. V.1. III. Výsledek Rezervní hospodaření fondy a ostatní běžného fondy úč. ze zisku období (+/ ) A. A. V.2. IV. Podíl Výsledek na hospodářském hospodaření minulých výsledku let v ekvivalenci A. A. VI. V. Pasivní Výsledek konsolidační hospodaření rozdíl běžného úč. období bez menšinových podílů A. A. VII. V.1. Konsolidační Výsledek hospodaření rezervní fond běžného úč. období (+/ ) B. A. V.2. Cizí Podíl zdroje na hospodářském výsledku v ekvivalenci B. A. I. VI. Rezervy Pasivní konsolidační rozdíl B. A. II. VII. Dlouhodobé Konsolidační závazky rezervní fond B. B. III. Krátkodobé Cizí zdroje závazky B. B. IV. I. Bankovní Rezervy úvěry a výpomoci B. B. IV.1 II. Bankovní Dlouhodobé úvěry závazky dlouhodobé B. B. IV.2 III. Krátkodobé finanční závazky výpomoci C. B. IV. Ostatní Bankovní pasiva úvěry a časové výpomoci rozlišení D. B. IV.1 Menšinové Bankovní úvěry vlastní dlouhodobé jmění B. IV.2 Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasíva časové rozlišení D. Menšinové vlastní jmění 0 0 D.I. Menšinové základní jmění 0 0 D.II. Menšinové kapitálové fondy 0 0 D.III. Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let 0 0 D.IV. Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období 0 0

10 10 Struktura společnosti

11 UNICORN Systems je jednou z vedoucích softwarových společností na českém trhu. Zaměřuje se na tvorbu a zavádění rozsáhlých informačních systémů na zakázku. Vysokou kvalitu práce a používaných postupů garantuje plošně nasazená metodika Rational Unified Process a také certifikace podle normy ISO 9001:2000. UNICORN Applications Cílem společnosti je podpořit a zvýšit efektivitu podnikových procesů svých zákazníků. Dodává, implementuje a integruje standardní podnikové informační systémy. UNICORN Consulting pomáhá měnit pracovní procesy uvnitř společnosti zákazníka. Specializuje se na poskytování poradenských služeb ICT týmům, které projektují, konstruují a provozují informační systémy. UNICORN Distribution dodává softwarové nástroje, softwarové komponenty a informační technologie. Součástí dodávky je i plné zprovoznění nabízených produktů a následná technická podpora. UNICORN Education pomáhá svým zákazníkům proniknout do tajů světa informačních technologií. Nabízí široké spektrum odborných školení pro projektové manažery, vývojáře a databázové specialisty. Je certifikovaným školicím střediskem IBM a Oracle. UNICORN Services zajišťuje pro své zákazníky bezchybný chod i další rozvoj jejich informačních systémů a softwarových aplikací. UNICORN Solutions nabízí zákazníkům standardní řešení v oblasti informačních systémů. Vyvíjí vlastní moderní informační systém Unicorn Enterprise System, který užívají všichni pracovníci holdingu. UNICORN Technologies zajišťuje vybudování kompletního zázemí pro provoz informačních systémů. Navrhuje a realizuje počítačové a komunikační infrastruktury. Unicorn College je soukromá vysoká škola, která nabízí vysoce kvalitní bakalářské vzdělání v oboru informačních a komunikačních technologií, ekonomiky a managementu. Cílem školy je vychovávat informatiky s ekonomickým myšlením a ekonomy schopné rozumět a používat informační technologie. NeatCode se specializuje na outsourcing lidských zdrojů v oblasti ICT. Prostřednictvím služby Team Leasing pronajímá svým zákazníkům pro potřeby jejich IT projektů špičkové IT specialisty jednotlivce i celé vývojářské týmy. Součástí holdingu UNICORN jsou také společnosti Arcorn a UCD. Společnost UNICORN je zakladatelem nadace Gee-Gee. Hlavním posláním nadace je poskytovat podporu a pomoc zaměstnancům společnosti UNICORN a jejich rodinným příslušníkům v mezních životních situacích.

12 12 Zpráva auditora

13

14 14 Adresa

15 UNICORN a. s. Danube House Karolinská 650/ Praha 8 Tel.: (+420) Fax: (+420)

16 Copyright 2008 UNICORN. Part No. MKT08059/v005 14/10/2008

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva 2 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 2008. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, přes

Více

Slovo generálního ředitele

Slovo generálního ředitele Slovo generálního ředitele Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn Systems, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 29. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, protože

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 4 S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn

Více

UNICORN SYSTEMS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

UNICORN SYSTEMS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 UNICORN SYSTEMS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Slovo generálního ředitele V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 Vážení akcionáři, vzdělávací systém

Více

Slovo. generálního. ředitele

Slovo. generálního. ředitele V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Slovo generálního ředitele V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Vážení akcionáři, v roce 2010 Unicorn Systems úspěšně realizoval řadu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 4 S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E Jiří Mráz generální ředitel 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Vážení akcionáři, předkládáme Vám

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výroční zpráva 2010 Výrok nezávislého auditora Úvodní slovo Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Hodnocení roku 2010 a výhled 2011 Finanční výsledky Vývoj

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

informační technologie pro úspěšné firmy

informační technologie pro úspěšné firmy Výroční zpráva 2013 informační technologie pro úspěšné firmy Obsah 1. Úvodní slovo ředitele společnosti 5 2. Základní údaje o společnosti 6 Společníci 6 Management společnosti a statutární orgány 6 Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výrok nezávislého auditora 1 2. Úvodní slovo 3 5. Profil a historie společnosti 6. Hodnocení roku 2013 7 8. Produkty a služby 9

Výrok nezávislého auditora 1 2. Úvodní slovo 3 5. Profil a historie společnosti 6. Hodnocení roku 2013 7 8. Produkty a služby 9 VÝROČNÍ ZPR ÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výrok nezávislého auditora 1 2 Úvodní slovo 3 5 Profil a historie společnosti 6 Hodnocení roku 213 7 8 Produkty a služby 9 Portfolio vlastních produktů 1 12 Rozvaha

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

MISE Naším posláním je pomáhat lidem a firmám v jejich rozvoji na cestě k prosperitě a spokojenosti.

MISE Naším posláním je pomáhat lidem a firmám v jejich rozvoji na cestě k prosperitě a spokojenosti. 2011 Výroční zpráva Everesta, s.r.o. Jsme poradenská a servisní společnost. Poskytujeme poradenství a služby v oblasti řízení a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů. Společnost Everesta,

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více