Nabídka pronájmu prostor Filozofické fakulty UK. of the Faculty of Arts, Charles University in Prague

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka pronájmu prostor Filozofické fakulty UK. of the Faculty of Arts, Charles University in Prague"

Transkript

1 Nabídka pronájmu prostor Filozofické fakulty UK An offer for renting the premises of the Faculty of Arts, Charles University in Prague

2 Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámil s nabídkou pronájmu konferenčních a výukových prostor Filozofické fakulty UK v historických objektech v samém centru Prahy. Jedná se o hlavní budovu fakulty na náměstí Jana Palacha na stanici metra Staroměstská a dále o prostory Sweerts-Šporkova paláce v Hybernské ulici mezi Masarykovým nádražím a náměstím Republiky. V obou objektech nabízíme ke krátkodobému pronájmu řadu konferenčních a výukových prostor různé kapacity počínaje fakultní aulou s kapacitou 400 míst vybavenou nejmodernější audiovizuální technikou až po malé seminární místnosti. Jako jedni z mála mezi pražskými školami disponujeme moderní technologií umožňující streamování audiovideo přenosů Vašich akcí, takže je zájemci mohou sledovat online na internetu. Prostory jsou vhodné pro konání větších i menších konferencí, jednorázových či semestrálních kurzů, k setkávání odborných grémií či zasedání komisí. Naše budovy jsou i vyhledávaným prostředím pro natáčení dokumentárních i hraných filmů. Kromě prostor a technického vybavení poskytujeme služby našich profesionálních techniků. Máme zkušenosti i s pořádáním velkých mezinárodních akcí, jako byl například 9. světový shakespearovský kongres konaný v létě 2011 nebo návštěva Jeho Svatosti tibetského dalajlamy v prosinci V případě zájmu o využití prostor nás neváhejte kontaktovat. Těším se na spolupráci! Filip Malý, tajemník fakulty Dear friends, Let me kindly alert you to the offer of renting conference and teaching spaces of the Faculty of Arts in historical interiors in the very center of Prague. These are the main building of the Faculty at the Jana Palacha Square, situated close to the underground station Staroměstská, and also the premises of the Sweerts-Špork palace in Hybernská Street between the Masaryk Railway Station and the Náměstí Republiky Square. We offer a number of conference and teaching rooms of various capacities for a short-term renting in both buildings from the faculty auditorium that holds 400 seats and is equipped with the most modern high-tech audio- -visual technology, to small seminary rooms. As one of the few among Prague schools, we are equipped with modern technology that enables the streaming of audio-video transmissions of your projects, so that interested persons may watch them online on the Internet. The premises are suitable for holding larger or smaller conferences, for short-term or semestral courses, for meeting sessions of teams of specialists, or for board meetings. Our buildings are also a desirable environment for the shooting of documentary films and motion pictures. Apart from the premises and technological equipment, we also provide the services of our professional technicians. We are experienced in hosting large-scale international projects, such as for instance the 9th Shakespeare Congress that took place in the summer of 2011, or the visit of His Holiness Dalai Lama in December In case you are interested in renting these premises, please do not hesitate to contact us. We look forward to cooperating with you! Filip Malý, Faculty Bursar 2

3 Hlavní budova / Main Building Výhled na Pražský hrad z hlavní budovy / View of the Prague Castle from the Main Building Nejčastěji pronajímané prostory: Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 The main building of the Faculty of Arts, Jana Palacha Square 2, Prague 1 Hlavní budova Filozofické fakulty UK byla postavena v roce Nachází se v samém centru města na stanici metra Staroměstská. V těsné blízkosti se nacházejí nejnavštěvovanější pražské památky jako komplex bývalého Židovského města, Staroměstské náměstí či Karlův most. Z budovy se otevírá nádherný pohled na Pražský hrad. Celá budova je bezbariérově přístupná. V přízemí budovy je k dispozici dětský koutek. V blízkém okolí budovy se nachází velké množství stravovacích zařízení nejrůznějších typů a cenových úrovní. The most frequently rented premises: The main building of the Faculty of Arts was built in It is located in the city center at the underground station Staroměstská. In the close proximity of the building you can find a number of very frequently visited Prague sights such as the complex of the former Jewish Town, the Old Town Square, or the Charles Bridge. From the building you can view the beautiful panorama the Prague Castle. The whole building is barrier-free. A play-center for children is available on the ground floor of the building. Close to the building you can find plenty of conveniently located restaurants of various kinds and of various price ranges. Místnost 104 Velká posluchárna umožňuje díky variabilitě uspořádání a komplexnímu technickému zázemí pořádání nejrůznějších typů akcí, od konferencí a zasedání různých grémií až po prezentační či společenské akce. Kapacita: 70 míst Vybavení: prezentační technika, ozvučení, možnost natáčení a streamování na základě registrace Zvláštní charakteristika: možnost variabilního uspořádání prostoru, krásný výhled na Pražský hrad Room 104 Due to its variability of arrangement and its complex technological equipment, this large auditorium enables the organization all sorts of projects, from conferences and board meetings to presentational or social events. Capacity: 70 seats Equipment: presentation technology, sound distribution, the option of recording and streaming Special characteristics: variable arrangement of the room, plus a beautiful view of the Prague Castle Místnost 104 / Room 104 3

4 Aula (místnost 131) Největší fakultní posluchárna s nejmodernějším zázemím audiovizuální techniky. Aula je oblíbeným místem pro pořádání plenárních zasedání mezinárodních konferencí, konání diskusních setkání a vystoupení významných osob společenského života. 11. prosince 2011 sem zavítal u příležitosti akce Fora 2000 například Jeho Svatost tibetský dalajlama. Jeho Svatost tibetský dalajlamy v aule (prosinec 2011) / His Holiness Dalai Lama in Great Auditorium(December2011) Aula / Great Auditorium Kapacita: 400 míst (z toho 100 míst na galerii) Vybavení: prezentační technika, ozvučení, možnost natáčení a streamování pro neuniverzitní návštěvníky přístup pomocí sítě UK-visitors na základě registrace Zvláštní charakteristika: stupňovité uspořádání zajišťuje výbornou viditelnost pro všechny Great Auditorium (room 131) The largest auditorium of the faculty with a high-tech equipment and audio-visual technology. This auditorium is a much-favored place for organizing plenary sessions of international conferences, for discussion meetings as well as for the audiences of distinguished personalities of the social sphere. For instance, His Holiness Dalai Lama held an audition here on the occasion of Conference Forum 2000 on December 11, Přednáška M. Albrightové v aule (říjen 2012) / Lecture by M. Albright in Great Auditorium (October 2012) Capacity: 400 seats (100 out of these seats are located on the gallery) Equipment: presentation technology, sound distribution, option of recording and streaming Special characteristics: tiered arrangement provides excellent visibility for all 4

5 Místnost 200 Tradičně uspořádaná přednášková místnost s příslušným audio-video zařízením je vhodná především pro konání výukových kurzů a prezentací. Pro auditorium jsou k dispozici vkusné, stupňovitě uspořádané univerzitní lavice. Z místnosti se otevírá pohled na panorama Hradčan. Kapacita: 180 míst Vybavení: prezentační technika, ozvučení, možnost natáčení a streamování na základě registrace Zvláštní charakteristika: mírně stupňovité uspořádání zajišťující dobrou viditelnost, krásný výhled na Pražský hrad Room 200 This traditionally furnished lecture room with adequate audio-video equipment is suitable especially for teaching courses and presentations. For auditorium projects, its stylish and tiered arrangement of the university desks will be appreciated. The windows present a view on the panorama of Prague Castle. Capacity: 180 seats Equipment: presentation technology, sound distribution, the option of recording and streaming Special characteristics: slightly tiered arrangement providing fine visibility, and a beautiful view of the Prague Castle Místnost 200 / Room 200 Týmová studovna / Teamwork Room Týmová studovna Moderně zařízená seminární místnost v Knihovně Jana Palacha je vhodná pro konání kurzů určených menšímu počtu účastníků. K dispozici je moderní prezentační technika. Pokrytí wi-fi signálem FF-free umožňuje návštěvníkům využití vlastních notebooků. Kapacita: 15 míst Vybavení: prezentační technika, 10 laptopů pro práci účastníků akce na základě registrace, možný též volný přístup prostřednictvím sítě FF-free Zvláštní charakteristika: místnost se nachází v prostorách nedávno dokončené centrální fakultní Knihovny Jana Palacha Teamwork Room This modernly furnished seminary room in the Jan Palach Library is suitable for courses intended for a smaller number of participants. Modern presentational technology is available. The wi-fi signal is provided by the FF-Free net and its coverage enables the visitors to use their own laptops. Capacity: 15 seats Equipment: presentation technology, 10 laptops for the use of project participants ; also a free access via the FF-free net Special characteristics: the room is located in the area of the recently finished Jan Palach s Central Library of the Faculty of Arts. 5

6 Místnost 1 Nově zrekonstruovaná místnost v přízemí budovy s možností volby prostorového uspořádání dle potřeb nájemce. Samozřejmostí je vybavení prezentační technikou. Místnost je zvláště vhodná pro konání malokapacitních kurzů. Kapacita: 40 míst Vybavení: prezentační technika na základě registrace Zvláštní charakteristika: variabilní uspořádání, výhled na Pražský hrad Room 1 The newly reconstructed room on the ground floor of the building allows for a varied arrangement of seats according to individual needs. The presentation technology equipment of the room is a matter of course. The room is especially suitable for small-scale courses. Capacity: 40 seats Equipment: presentation technology Special characteristics: variable arrangement, view of the Prague Castle Místnost 1 / Room 1 Společné prostory hlavní budovy Díky své osobité architektuře jsou společné prostory předního křídla a hlavního schodiště oblíbeným místem pro fotografování, filmování či umístění občerstvení pro akce konané v prostorách fakulty. Prostorné chodby skýtají dále možnost umístění stánků knihkupců během konferencí apod. Communal premises of the Main Building Due to its distinctive architecture, the communal areas of the frontal wing and the main staircase are a popular place for photography, filming, or for a convenient location of refreshment stands for projects organized in the Faculty s building. The spacious halls also enable the placement of booksellers stands during conferences etc. Společné prostory konferenční knižní stánek / Communal Premises Conference Bookshop 6

7 Sweerts-Šporkův palác / Sweerts-Špork s Palace Podkroví / Attic Interiéry paláce / Palace Interiors Sweerts-Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1 Nedávno zrekonstruovaný barokní palác poblíž náměstí Republiky skýtá vhodné prostory pro konání různých kurzů nebo školení. Celá budova je bezbariérově přístupná. V přízemí paláce je k dispozici zázemí pro matky s dětmi. V blízkém okolí budovy se nachází velké množství stravovacích zařízení nejrůznějších typů a cenových úrovní. Sweerts-Špork s Palace, Hybernská 3, Prague 1 A newly reconstructed Baroque palace is located close to the Náměstí Republiky Square and provides suitable rooms for courses or workshops. The entire building is barrier-free. A small room for mothers with children is available on the ground floor of the palace. There is a great deal of various restaurants of various kinds and price range in the immediate proximity to the building. Podkroví (místnost 303) Příjemné prostředí tu dotváří i odkryté barokní trámoví střešní konstrukce. Díky své prostornosti a členitosti je zde možno uspořádat širokou škálu typů akcí. Kapacita: 80 míst na základě registrace Zvláštní charakteristika: možnost variabilního uspořádání Attic (Room 303) The uncovered Baroque beams of the rooftop construction enhance the pleasant atmosphere of the room. Due to its spaciousness and segmentation the room allows for the organization of a vast range of various projects. Capacity: 80 seats Special characteristics: the option of variable arrangement Seminární místnosti Několik menších seminárních místností se dobře hodí pro konání komornějších kurzů, například jazykových či kurzů osobnostního rozvoje. Seminární místnosti jsou komunikačně propojeny krásnými starobylými chodbami, které mohou dobře posloužit pro příjemné setkávání účastníků kurzů. Seminary rooms These several seminary rooms, smaller in size, are suitable for smaller-scale courses, for instance language or personal advancement courses. The seminary rooms are interconnected by means of beautiful archaic corridors which may serve as a pleasant meeting place for course participants. 7

8 Základní sazby nájemného: Základní sazby úhrady za služby: Místnost Základní sazba Kč / hod. Služba Specifikace služby Základní sazba Kč/hod. Aula (č. 131) Ostatní posluchárny s audiovizuální technikou Ostatní posluchárny bez audiovizuální techniky Počítačové učebny Fotografování v prostorách fakulty Filmování v prostorách fakulty Streamování přímý přenos z akce na internet Cena za hodinu přenosu včetně práce kameramana a technika Služby audio-video technika Sazba za každou započatou hodinu v pracovní dny mezi 8:00 a 18:00 hod. Příplatek za nepřetržité otevření budovy mimo běžnou provozní dobu Příplatek za službu organizačněprovozního pracovníka Nekomerčním a partnerským akcím nabízíme podstatné slevy. K uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši. 450 Sazba za každou započatou hodinu mimo výše uvedené rozmezí. 600 Příplatek je vybírán za nepřetržité otevření budovy v pracovní dny mezi 21:00 a 7:00 hod., o víkendech a státních svátcích celodenně. Asistence pracovníka správy budov např. při realizaci větších akcí vyžadujících průběžnou koordinaci Price list rent Room Basic rate CZK/hour Pricelist services Service Specification of the service Basic rate CZK/hour Auditorium (room 131) Other auditoria with audio-visual technology Other auditoria without audio-visual technology IT classrooms Photography on the premises of the building Filming on the premises of the building Streaming live online transmission Price for an hour of the transmission including the cameraman's and technician's work Services of the audio-visual technician Rate for each new hour on workdays between 8 AM and 6 PM 450 Extra charge for nonstop access to the building outside of service hours Extra charge for the services of an assistant for organization and service We offer cut-prices for non-commercial or partner projects. VAT excluded Rate for each new hour outside of the above-mentioned time range Extra charge is billed for nonstop access to the building on workdays between 9 PM and 7 AM, during weekends and public holidays daylong. The assistance of a building-management assistant during e.g. organizing large-scale projects requiring a continuous coordination Kontakt: Sekretariát tajemníka FF UK nám. J. Palacha 2, Praha 1 Contact: Bursar s Office Faculty of Arts, Charles University Nám. J. Palacha 2, Praha 1 Tel Tel Foto/photo: Martin Hundák & další autoři / other authors 8

ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV w w w. j a n h o t e l s. c z

ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV w w w. j a n h o t e l s. c z ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV www.janhotels.cz WELCOME VÍTEJTE Dear guests and clients, It is a privilege to welcome and introduce you and your colleagues to Jan Hotels. I assure you that the owners

Více

CPICityCenter. Ústí nad Labem

CPICityCenter. Ústí nad Labem CPICityCenter Ústí nad Labem Ústecký kraj disponuje výhodnou polohou u hranic s Německem a současně dobrou vzdáleností od hlavního města Prahy. Region s průmyslovou tradicí, pestrou a zachovalou krajinou,

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

CPICityCenter. Olomouc

CPICityCenter. Olomouc CPICityCenter Olomouc CPI CITY CENTER OLOMOUC Olomoucký kraj je jedním z nejrozmanitějších regionů České republiky. Historická, kulturní a duchovní tradice daly základ bohatému společenskému životu, univerzita

Více

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany INVESTOR PRAHA -Modřany Prostory pro vaši firmu Space for Your Company MULTIFUNKČNÍ AREÁL Kanceláře DVAN je mimořádně vhodný jako klidné místo pro kanceláře. Standard vybavení zahrnuje vzduchotechniku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy REZIDENCE JESENIOVA rezidence jeseniova Exkluzivita ExkluZIvIta lokality lokality I bezpečnost bezpečnost I design DEsIgN & kvalita kvalita I pohodlí pohodlí I dětská Dětská hřiště hřiště I služby I kamerový

Více

MADI TRAVELMARKET 2011

MADI TRAVELMARKET 2011 MADI TRAVELMARKET 2011 18. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 18th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 3. 4. listopadu 2011 Výstaviště Incheba Expo Praha Holešovice

Více

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin. Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.cz Vítejte v zámku Štiřín Welcome to the Štiřín Château

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y CongressMan N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y 2 0 0 6 ú v o d n í s l o v o Vážené dámy a vážení pánové, milí

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře

7, 8, 9/2014. Noví nájemci / new tenants. Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře 7, 8, 9/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s Jaroslavem Havlem, partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners / Interviews with Jaroslav HavEL, Managing Partner, Havel, Holásek

Více

V centru pozornosti The Centre of Attention

V centru pozornosti The Centre of Attention V centru pozornosti The Centre of Attention Havlíčkova Plaza shopping & offi ce center Havlíčkova Plaza shopping & office center Obsah Content Popis projektu / About the project... 5 Lokalita / Location...

Více

SQart. Česk y English

SQart. Česk y English SQart Česk y English Andreas Krob se narodil v roce 1969 v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění a designu v Kielu, Německu. Po dokončení školy v roce 1996 pracoval pro

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz, www.holidayinn.cz EXCELLENT

Více

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Mapa města / City map 1:2 500 ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Obsah/ Table of contents

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Kongresové a společenské centrum České národní banky

Kongresové a společenské centrum České národní banky Kongresové a společenské centrum České národní banky The Congress and Social Centre of the Czech National Bank Noblesní historie Historical Pedigree Pohodlí současnosti Contemporary Comfort Budoucí zážitky

Více

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre 1 Po čtyřiceti letech od slavnostního otevření si připomínáme okolnosti vzniku církevního

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více