VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy"

Transkript

1 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 1

2

3 Obsah Základní údaje o společnosti 5 Slovo předsedy představenstva 6 Orgány společnosti 8 Organizační struktura společnosti 9 Vybrané ukazatele ( ) 10 Profil společnosti 12 Obchodní domy Regata 14 Hotel Horizont 18 Hotel Port 19 Aktivity společnosti v roce Personální politika 21 Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne 22 Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti 23 Certifikát systému managementu jakosti 24 Ochrana životního prostředí 25 Sponzorské a partnerské aktivity 26 Členství v profesních a dalších organizacích 27 FINANČNÍ ČÁST 29 Rozvaha ke dni Výkaz zisku a ztráty ke dni Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni Zpráva auditora 38 Zpráva dozorčí rady 40 Adresář 41 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 3

4 4 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

5 Základní údaje o společnosti Obchodní jméno: Regata Čechy, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Čílova 304/9, Praha 6 Datum vzniku: Akcionáři: Ilja Šedivý 50 % Viktor Šedivý 50 % Základní kapitál: Kč IČ: DIČ: CZ Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozování solárií, kadeřnictví, kosmetické služby, hostinská činnost, směnárenská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin Majetkové účasti: Obchodní jméno: Regata Máchovo jezero, a.s. Sídlo: U Jezera 393, Doksy Základní kapitál: Kč IČ: DIČ: CZ Podíl na základním kapitálu: 100 % Rozhodující předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vnitrozemská vodní doprava, hostinská činnost Obchodní jméno: Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero Sídlo: Valdštejnská 183, Doksy Majetkový vklad: Kč (20 % celkového majetkového vkladu) IČ: Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 5

6 Slovo předsedy představenstva Vážení obchodní přátelé a partneři, Vážení kolegové, předkládáme Vám opět po roce přehled činnosti naší společnosti Regata Čechy, a.s., Výroční zprávu za rok V roce 2013 jsme se zaměřili zejména na další zkvalitňování a zefektivňování všech našich činností s cílem udržet ekonomickou a finanční stabilitu společnosti. Proto jsme v průběhu roku 2013 přistoupili i k posílení naší kapitálové struktury ve formě zvýšení základního kapitálu společnosti. Po předchozích dvou letech, kdy jsme realizovali významnou investici do rekonstrukce a dostavby hotelu Port u Máchova jezera jsme v roce 2013 omezili naše investiční aktivity na nezbytně nutné výdaje do oprav a údržby zejména obchodních domů v Praze. Po tomto krátkém vydechnutí již pracujeme na dalších rozvojových záměrech, s cílem udržet naši konkurenceschopnost a dobré postavení na trhu. V současné době připravujeme dvě významné investiční akce. Jedná se o celkovou rekonstrukci Obchodního domu Ládví v Praze 8. Zde jsme v roce 2013 provedli výběrové řízení a vybrali budoucího zhotovitele projektové dokumentace. Také připravujeme další etapu rekonstrukce hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Měla by se týkat vnějšího pláště budovy, vstupní haly s recepcí, kuchyně a prostorů restaurací a mělo by dojít k vybudování moderních konferenčních prostor. V roce 2013 byl vypracován projekt pro stavební povolení, to jsme získali v květnu 2014, ale bohužel s určitými omezeními. Významná pozornost byla v roce 2013 zaměřena na další zvýšení obchodních a marketingových aktivit celé společnosti, ale zvláště obou hotelů. Bylo prakticky dokončeno zavedení nového vizuálního stylu. Aktivněji byly využívány webové stránky hotelů a více jsme se také zaměřili na sociální sítě. Pokračovali jsme v aktivním PR obou hotelů i ovládané společnosti Regata Máchovo jezero. Díky správnému definování cílových skupin, následnému zacílení marketingových aktivit na tyto segmenty klientů a již tradičně vysoké kvalitě poskytovaných služeb, se nám podařilo v hotelu Horizont udržet obsazenost na přijatelné úrovni. V hotelu Port, pro který byl rok 2013 prvním celým kalendářním rokem od jeho znovuotevření po rekonstrukci a dostavbě, jsme dosáhli stanovených cílů. Potvrdily se naše předpoklady, že poptávka po opravdu kvalitních hotelových službách v tuzemsku, jak mezi individuální, tak mezi firemní klientelu trvá, resp. vzrůstá. Úspěšnost investice do rekonstrukce a dostavby hotelu Port dotvrzují i ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2013, hlavní Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c 2013, udělovaná odbornou porotou a také Cena sympatií občanů, kterou hotel v této soutěži získal i další ocenění v soutěži Best of Realty 2013, třetí místo v kategorii hotely a druhé místo v absolutním pořadí v hlasování čtenářů odborných časopisů. Úspěšní jsme byli rovněž v oblasti pronájmů nebytových prostor v našich Obchodních domech Regata v Praze, kde se nám podařilo udržet více jak 90 % ploch dlouhodobě pronajatých. 6 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

7 Rok 2013 lze tedy považovat za úspěšný. Zároveň je však potřeba se i v následujícím roce soustředit na vyhledávání nových obchodních příležitostí s cílem dalšího zvyšování tržeb. Současně budeme muset pokračovat i v nezbytném snižování všech neproduktivně vynakládaných výdajů tak, abychom si dokázali zajistit dostatek finančních prostředků pro plánované budoucí investice. Doufám, že na následujících stránkách naleznete veškeré potřebné informace o naší společnosti, protože chceme být i nadále firmou spolehlivou a transparentní. Vážení obchodní přátelé a partneři, vážíme si Vaší přízně a důvěry, děkujeme Vám za ní a těšíme se na další spolupráci. Děkujeme také Vám, milí kolegové, máte významnou zásluhu na tom, že můžeme rok 2013 nazvat rokem úspěšným. Ilja Šedivý předseda představenstva Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 7

8 Orgány společnosti Představenstvo Ilja Šedivý předseda představenstva Viktor Šedivý místopředseda představenstva Ing. Jan Král člen představenstva Dozorčí rada Ing. Karel Rada předseda dozorčí rady Ing. Anna Šperlová člen dozorčí rady Filip Votruba člen dozorčí rady 8 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

9 Organizační struktura společnosti dozorčí rada valná hromada manažer speciálních projektů představenstvo kancelář společnosti ředitel vnějších vztahů a marketingu ředitel provozu, rozvoje a investic ekonomický a správní ředitel finanční ředitel manažer marketingu závod Praha závod Pec pod Sněžkou závod Doksy hlavní účetní obchodní domy Regata hotel Horizont hotel Port účetní Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 9

10 Vybrané ukazatele ( ) V tis. Kč Tržby celkem Přidaná hodnota Zisk před zdaněním Aktiva Netto celkem Vlastní kapitál Vývoj tržeb (v tis. Kč) Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

11 Stav vlastního kapitálu (v tis. Kč) Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 11

12 Profil společnosti Společnost Regata Čechy, a.s. byla založena v únoru roku 2000 třemi fyzickými osobami. V říjnu roku 2000 byl navýšen základní kapitál společnosti na Kč formou nepeněžitého vkladu a to vložením části podniku Regata a.s. V roce 2013 byl navýšen základní kapitál společnosti stávajícími akcionáři o Kč na současnou výši Kč. Společnost od počátku svého vzniku rozvíjí své obchodní aktivity ve dvou základních oblastech. Jednou z obchodních aktivit společnosti je vlastnictví šesti obchodních domů v Praze, které jsou spravovány pod obchodní značkou Obchodní domy Regata. Tyto objekty se nacházejí v obytné zástavbě s velkou koupěschopnou poptávkou v lokalitách Prahy 4, 5, 6 a 8. Jsou velice dobře dostupné všemi dopravními prostředky, dva z objektů jsou umístěny v bezprostřední blízkosti stanice metra. Základní strategií společnosti je dlouhodobý pronájem obchodních prostor tak, aby celková struktura maloobchodních prodejen a provozoven služeb v těchto objektech co nejvíce odpovídala potřebám obyvatel spádové oblasti. Celková plocha k pronájmu v obchodních objektech ve vlastnictví společnosti činí 23 tis. m 2. Správnost výše uvedené obchodní strategie dokládá obsazenost pronajímatelných prostor, která se dlouhodobě pohybuje nad 95 % a minimální obměna jednotlivých nájemců těchto obchodních prostor. Mezi nejvýznamnější nájemce obchodních domů patří společnost Ahold, provozující síť supermarketů značky Albert, finanční instituce jako např. Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, GE Money bank a Česká pošta, které mají na základě dlouhodobých nájemních smluv pronajato více než 50 % pronajímatelných prostor. Společnost každoročně investuje finanční prostředky do údržby a rekonstrukce objektů, tak aby tyto splňovaly rostoucí nároky nájemců a jejich zákazníků. V roce 2000 bylo zrekonstruováno první patro obchodního domu Ládví na Praze 8 včetně vybudování dvou nových schodišť a osobního výtahu. V roce 2001 společnost zrekonstruovala část objektu obchodního domu Luka v Praze 5. V témže roce dispozičně změnila a zrekonstruovala první patro objektu Čílova v Praze 6 a vybudovala zde sídlo společnosti. V roce 2002 vybudovala společnost ve spolupráci s firmou Ahold parkoviště pro zákazníky před obchodním domem Centrum na Spořilově v Praze 4. V roce 2004 byla zrekonstruována přízemní část objektu Čílova a vytvořené obchodní prostory byly pronajaty. Byl také opraven plášť budovy, čímž byla dokončena kompletní rekonstrukce tohoto objektu. V roce 2007 byl kompletně zrekonstruován obchodní dům Centrum na Spořilově s celkovými investičními náklady přes 40 mil. Kč. Rekonstrukcí vzniknul moderní obchodní dům s příjemnou obchodní pasáží se širokým spektrem zboží a služeb, odpovídající náročným požadavkům zákazníků. V roce 2010 odkoupila společnost pozemek pod objektem obchodního domu Ládví v Praze 8 a v témže roce uzavřela s leasingovou společností smlouvu o prodeji tohoto obchodního domu s následným zpětným leasingem, čímž získala společnost finanční prostředky na další nezbytné investice. V roce 2012 byla zahájena příprava na rekonstrukci a dostavbu obchodního domu Ládví. Tato akce je plánována na rok V roce 2013 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele projektu, jehož vítězem se stala společnost m4 architekti s.r.o. 12 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

13 Druhou z obchodních aktivit společnosti je vlastnictví a provozování hotelů. Společnost vlastní a provozuje hotel Horizont v Peci pod Sněžkou v Krkonoších a hotel Port v rekreační oblasti Máchova jezera. Hotel Horizont je hlavní dominantou oblíbeného horského střediska Pec pod Sněžkou a je zaměřen zejména na aktivní tuzemskou i zahraniční klientelu, především pak na rodiny s dětmi. Hotel má vlastní sport a wellness centrum s odborně vyškoleným personálem. Součástí hotelu je vedle hlavní hotelové budovy i objekt rodinných apartmánů Firn a další dva menší objekty, sloužící pro ubytování zaměstnanců. Celková kapacita hotelu včetně apartmánů je 326 lůžek. Hlavní budova hotelu Horizont procházela v minulých letech náročnou rekonstrukcí. Již v roce 1995 bylo vybudováno sport a wellness centrum. V roce 1999 prošla výšková část hotelu kompletní rekonstrukcí. V roce 2002 byla dokončena kompletní rekonstrukce ubytovacích kapacit hotelu rekonstrukcí třetího a čtvrtého nadzemního podlaží. V roce 2004 byla v budově rodinných apartmánů instalována nová plynová kotelna. Investice budou pokračovat i v následujících letech. Společnost plánuje v následujících letech zrekonstruovat vnější plášť budovy hotelu, provést rekonstrukci vstupní haly s recepcí a modernizovat gastronomické provozy a kuchyni. Hotel Port v Doksech u Máchova jezera byl koupen v roce 2002 jako menší hotel rodinného typu. Hotel prošel v minulých letech nutnými opravami včetně modernizace restaurace a jejího zázemí. Byl vybudován venkovní vyhřívaný bazén. Od roku 2008 připravovala společnost rekonstrukci a přestavbu hotelu Port na moderní hotelové zařízení, odpovídající standardům čtyřhvězdičkového hotelu. Vlastní rekonstrukce a dostavba byla zahájena začátkem září 2011 a stavební práce trvaly rekordně krátkých 10 měsíců. Hotel znovuotevřel brány veřejnosti Celkové náklady projektu se vyšplhaly skoro na 140 mil. Kč a na této částce se z více jak jedné třetiny podílí Evropská unie, zbývající dvě třetiny jsou financovány z vlastních prostředků investora a z bankovního úvěru. Ubytovací kapacita se zvýšila z původních 25 na 62 moderně zařízených větších pokojů, z nichž některé je možno propojit a 3 z nich jsou apartmá. Krásný výhled na jezero nabízí i hotelová restaurace s přilehlou terasou. Díky navýšené kapacitě si zde moderní gastronomii i tradiční českou kuchyni může vychutnat až 150 hostů. Součástí hotelu je moderně vybavené sport a wellness centrum s vnitřním bazénem, vířivkou, parní kabinou, saunou, prostorami pro masáže, fitness a dvěma bowlingovými dráhami. Dále byl vybudován víceúčelový konferenční sál s kapacitou až 200 osob, několik salónků a další zázemí potřebné pro konání firemních a společenských akcí. Společnost rozšiřuje své aktivity v rekreační oblasti Máchova jezera tak, aby svým hostům nabídla co nejvyšší kvalitu a nejširší spektrum služeb. V roce 2005 společnost majetkově vstoupila do společnosti Regio Máchova kraje a.s. a v roce 2010 se stala jejím 100 % akcionářem. Počátkem roku 2011 byla společnost přejmenována na Regata Máchovo jezero, a.s. Tímto krokem společnost rozšířila své aktivity i do oblasti provozování vodní dopravy, kempu a pláží u Máchova jezera. V roce 2007 spoluzaložila Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero s cílem péče o kvalitu vody v Máchově jezeře. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 13

14 Obchodní domy Regata Obchodní dům CENTRUM Hlavní 2459, Praha 4 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) Pronajatá plocha k (m 2 ) Vytíženost (v %) 96,60 Obchodní dům LUKA Mukařovského 1986, Praha 5 Celková plocha k pronájmu ( m 2 ) Pronajatá plocha k (m 2 ) Vytíženost (v %) 100,00 14 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

15 Obchodní dům LÁDVÍ Střelničná 1660, Praha 8 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) Pronajatá plocha k (m 2 ) Vytíženost (v %) 97,70 Obchodní dům VISLA Zhořelecká 514, Praha 8 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) Pronajatá plocha k (m 2 ) Vytíženost (v %) 98,30 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 15

16 Obchodní domy Regata Obchodní dům TEMPO Štúrova 41, Praha 4 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) 793 Pronajatá plocha k (m 2 ) 793 Vytíženost (v %) 100,00 Obchodní dům ČÍLOVA Čílova 9, Praha 6 Celková plocha k pronájmu (m 2 ) 381 Pronajatá plocha k (m 2 ) 381 Vytíženost (v %) 100,00 16 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

17 NÁJEMNÉ - OBCHODNÍ DOMY REGATA rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 OD CENTRUM , , , , , , , , , ,7 NÁJEMNÉ - OBCHODNÍ DOMY REGATA rok 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 LUKA , , , , , , , , , ,8 LÁDVÍ , , , , , , , , , ,8 VISLA , , , , , , , , , ,90 TEMPO , , , , , , , , , ,00 OD Vývoj tržeb 2003z nájemného 2004 obchodních 2005 domů (v tis. 2008Kč) ČÍLOVA , , , , , , , , , ,20 CENTRUM CELKEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 LUKA , , , , , , , , , ,8 68 LÁDVÍ , , , , , , , , , ,8 60 VISLA , , , , , , , , , ,90 52 TEMPO , , , , , , , , , ,00 44 ČÍLOVA , , , , , , , , , ,20 CELKEM , , , , , , , , , , CENTRUM LUKA LÁDVÍ VISLA TEMPO ČÍLOVA CELKEM CENTRUM LUKA LÁDVÍ VISLA TEMPO ČÍLOVA Podíl obchodních domů na nájemném k (v %) % 3 % 15 % CENTRUM LUKA VISLA TEMPO 30 % CELKEM LÁDVÍ ČÍLOVA 2013 CENTRUM LUKA LÁDVÍ VISLA TEMPO 28 % 21 % ČÍLOVA 15 % 3 % 3 % 30 % 28 % 21 % Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 17

18 Hotel Horizont HOTEL **** HORIZONT Velká pláň 141, Pec pod Sněžkou Počet pokojů 132 / 3 apartmá Počet lůžek 270 APARTMÁNY *** FIRN Malá pláň 295, Pec pod Sněžkou Počet apartmánů 14 Počet lůžek Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

19 Hotel Port HOTEL **** PORT Valdštejnská 530, Doksy Počet pokojů 62 / 2 apartmá + 1 junior suite Počet lůžek 121 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 19

20 Aktivity společnosti v roce 2013 Společnost Regata Čechy, a.s. realizovala v roce 2013 své obchodní aktivity v souladu s dlouhodobou strategií své činnosti, zaměřenou na posilování své pozice v oblasti vlastnictví a správy Obchodních domů Regata v Praze a v oblasti vlastnictví a provozu hotelů Horizont v Peci pod Sněžkou a Port u Máchova jezera. Hlavní pozornost věnovala dalšímu zkvalitňování služeb pro své klienty tak, aby společnost i nadále udržela svoji konkurenceschopnost a dobré jméno v oblasti cestovního ruchu i v oblasti správy a pronájmů nemovitostí. V oblasti vlastnictví a správy sítě Obchodních domů Regata v Praze byly v roce 2013 vynakládány finanční prostředky zejména do běžné údržby a oprav. V průběhu roku 2013 byla realizována rekonstrukce části střechy v obchodním domě Visla na Praze 8. V tomto roce také pokračovala příprava rekonstrukce a dostavby obchodního domu Ládví, která je plánována na rok Uskutečnilo se výběrové řízení na zhotovitele projektu, kterého se zúčastnilo 5 subjektů. Vítězem se stala společnost m4 architekti s.r.o. V roce 2013 rovněž pokračovaly přípravné a projektové práce v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí hotelu Horizont. Uskutečnilo se výběrové řízení na zhotovitele projektu, jehož vítězem se stala společnost SGL projekt, s.r.o., která vypracovala projekt pro stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno v květnu 2014, ne však ve zcela ideální podobě. V souvislosti s připravovanými investicemi, s cílem posílení své kapitálové struktury a cash flow byl stávajícími akcionáři navýšen v průběhu roku 2013 základní kapitál společnosti o Kč na hodnotu Kč. Rok 2013 byl prvním celým rokem fungování hotelu Port po náročné rekonstrukci a dostavbě. Hotel se stal oblíbeným místem pro rekreaci individuální klientely, zejména rodin s dětmi. Svoji dobrou pověst si rovněž buduje mezi firemními klienty, pro které organizuje řadu firemních akcí spojených s teambuildingovými a sportovními aktivitami. Hotel Port lze považovat za jedno z nejkvalitnějších ubytovacích zařízení u vodních ploch v České republice. Hotel Port získal titul Stavba roku 2013 Libereckého kraje, hlavní Cenu Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr.h.c 2013, udělovanou odbornou porotou a také 1. místo v hlasování o Cenu sympatií občanů. V soutěži Best of Reality 2013 získal hotel Port 3. místo v kategorii hotelů a celkově 2. místo v hlasování čtenářů. 20 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

21 Personální politika Personální politiku považuje vedení společnosti Regata Čechy, a.s. za jednu z důležitých součástí rozvoje firmy. Personální politika se soustřeďuje na vyhledávání perspektivních motivovaných lidí, kteří by v budoucnu zajišťovali kontinuitu a další rozvoj společnosti. Velký důraz je kladen na oblast vzdělávání provozního personálu v hotelech, zejména v oblastech zajišťování kvality poskytovaných ubytovacích a restauračních služeb, informačních technologií a cizích jazyků. Naplňováním podnikové strategie v personální a sociální oblasti a realizací strategických cílů a opatření bylo dosaženo toho, že v průběhu roku 2013 se dále stabilizovala a zkvalitňovala struktura zaměstnanců Regaty Čechy, a.s. Celkový počet zaměstnanců a jejich profesní struktura se vyvíjely s ohledem na zajištění potřeb společnosti a jejího dalšího rozvoje. K měla společnost Regata Čechy, a.s. 166 zaměstnanců, z toho bylo 74 zaměstnanců hotelu Horizont a 54 zaměstnanců hotelu Port. Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti činil v roce zaměstnanců, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců hotelu Horizont činil 68 zaměstnanců a hotelu Port 46 zaměstnanců. Společnost v rámci své sociální politiky zajišťuje svým zaměstnancům kvalitní stravování buď ve vlastních hotelových stravovacích zařízeních, nebo ve formě stravenek. Některým zaměstnancům hotelu Horizont a Port poskytuje společnost ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních. Další formou nadstandardních zaměstnaneckých výhod nad rámec zákonného nároku je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní připojištění svých zaměstnanců. Hotel Horizont se ve spolupráci s řadou odborných středních škol dlouhodobě podílí na zajišťování učební praxe studentů a učňů, a to jak v úseku provozu, tak i v úseku kuchyně. Společnost se tak snaží pomoci vychovávat a vzdělávat mladou generaci odborníků a z jejich řad si i zároveň vybírá budoucí zaměstnance pro své hotelové provozy. Společnost realizuje i krátkodobé a dlouhodobé stáže studentů vyšších odborných a vysokých škol, na základě kterých pak studenti zpracovávají své seminární či diplomové práce. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 21

22 Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne Společnost pokračuje v roce 2014 ve svých obchodních aktivitách a investičních záměrech, rozpracovaných v předcházejících letech, v souladu se schválenou dlouhodobou strategií svého rozvoje. V první polovině roku 2014 pokračovaly projektové práce v souvislosti s plánovanou další etapou rekonstrukce hotelu Horizont, týkající se vnějšího pláště budovy, vstupní haly s recepcí, kuchyně a restauračních provozů hotelu. V tomto období rovněž pokračovaly přípravné práce na rekonstrukci a dostavbě obchodního domu Ládví na Praze 8 zpracováním studie. Následně bude vypracována projektová dokumentace. V současné době se rovněž připravuje rekonstrukce výměníkové stanice v obchodním domě Centrum na Praze 4 a výstavba nové plynové kotelny v obchodním domě Luka na Praze 5, na kterou již bylo získáno stavební povolení. V průběhu 1. čtvrtletí 2014 byla uvedena do zkušebního provozu nová lanová dráha na Sněžku. V této souvislosti začal hotel Horizont v dubnu provozovat nové Bistro Sněžka v objektu horní stanice lanové dráhy na Sněžce. Zájem o využití služeb hotelu Port nadále stoupá i v období 1. pololetí roku 2014 a tím se dále potvrzuje poptávka po kvalitních hotelových službách v tuzemsku. Velký zájem o služby hotelu Port je jak ze strany individuální klientely, zejména rodin s dětmi a také firemní klientely, pro kterou je organizována řada firemních akcí. Projekt Rekonstrukce a dostavba hotelu Port se ukázal jako jednoznačně správný a úspěšný. Tuto investici lze považovat za vhodnou a oprávněnou. 22 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

23 Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti Společnost Regata Čechy, a.s. předpokládá i v následujících letech realizovat svoji dlouhodobou obchodní strategii, zaměřenou na oblast správy obchodních domů a provozování hotelů. Plánované investice do obou základních činností budou vynakládány tak, aby zajistily další upevnění pozice společnosti na trhu, její budoucí dlouhodobý efektivní rozvoj a zároveň zajistily další zkvalitňování nabízených služeb. Prioritou v této oblasti byla úspěšná realizace investiční akce Rekonstrukce a dostavba hotelu Port v Doksech u Máchova jezera, která byla dokončena koncem června roku Společnost rovněž plánuje v nejbližších letech realizovat rekonstrukci vnějšího pláště hlavní budovy hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, rekonstrukci vstupní haly s recepcí, kuchyně a restauračních provozů a vybudování moderních konferenčních prostor v tomto hotelu tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro větší uplatnění hotelu na trhu kongresové turistiky. V následujících letech bude realizována komplexní rekonstrukce a modernizace obchodního domu Ládví v Praze 8 tak, aby byl maximálně využit obchodní potenciál objektu vzhledem k poloze v bezprostřední blízkosti stanice metra a zároveň byla zkvalitněna nabídka obchodních prostor v tomto objektu. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 23

24 Certifikát systému managementu jakosti Společnost Regata Čechy, a.s. získala v roce 2003 certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 s platností do Certifikát byl vydán na základě zpracované příručky jakosti a výsledku prověření, že společnost Regata Čechy, a.s. má v procesech poskytování hotelových služeb ubytování a stravování v hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou a v hotelu Port, Doksy, zaveden a udržován systém managementu jakosti, který je ve shodě s požadavky výše uvedené normy. V lednu 2007 byl na základě provedené recertifikace získán certifikát s platností do Dne obdržela společnost na základě opakované certifikace certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 s platností do Dne získala společnost Regata Čechy, a.s. na základě opětovné certifikace certifikát systému managementu kvality ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 pro hotel Horizont v Peci pod Sněžkou a hotel Port v Doksech u Máchova jezera s platností do Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

25 Ochrana životního prostředí Společnost Regata Čechy, a.s. rozvíjí své aktivity v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje. Její zaměstnanci považují ochranu životního prostředí za samozřejmou součást své práce. Společnost Regata Čechy, a.s. spoluzaložila v roce 2007 se společností REGIO Máchova kraje, a.s., městem Doksy, Občanským sdružením pro rozvoj Starých Splavů a Petrem Staňkem Obecně pro- spěšnou společnost Máchovo jezero, jejímž hlavním posláním je péče o čistotu vody v Máchově jezeře. Jedná se zejména o podporu procesů vedoucích k samovolné obnově vodních a mokřadních ekosystémů, realizaci záchranných programů pro ohrožené druhy vodních rostlin a živočichů, zajišťování dodržování stanovené řízené rybí osádky a v neposlední řadě se jedná o zkvalitňování a rozvoj infrastruktury pro ekologicky šetrné formy cestovního ruchu. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 25

26 Sponzorské a partnerské aktivity Centrála společnosti - Vysoká škola hotelová v Praze, generální partner Ilja Šedivý, předseda představenstva člen správní a akademické rady VŠH - PORG gymnázium a základní škola Studijní fond Pavla Hlavinky podpora studia nadaných dětí ze sociálně slabších rodin - Divadlo Na zábradlí - Divadlo Minor - Asociace kuchařů a cukrářů ČR Hotel Horizont - Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckého lyžování Podpora přípravy olympijských nadějí - TJ Slovan Pec pod Sněžkou - Horská služba ČR Hotel Port - TJ Staré Splavy oddíl žákovské kopané - TJ Doksy Eurohry - TJ Doksy fotbal - Golf Club Doksy - ZUŠ Doksy - Enliven Centre (Dance Life Tour 2013) 26 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

27 Členství v profesních a dalších organizacích Centrála společnosti - Asociace kuchařů a cukrářů ČR - Kanadská obchodní komora v ČR Hotel Horizont - Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. Karel Rada, ředitel hotelu předseda sekce Královéhradeckého kraje - RDA Internationaler Bustouristik Verband - Sdružení cestovního ruchu a propagace Pec pod Sněžkou - Krkonoše svazek měst a obcí - Sdružení pro TIC Trutnov Hotel Port - Asociace hotelů a restaurací ČR - LAG Podralsko Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 27

28 28 Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

29 2013 FINANČNÍ ČÁST Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 29

30 Rozvaha ke dni (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné úč. Min. úč. období období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládaná a ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty 03 Milníky v historii společnosti 04 Společenská odpovědnost 05 Strategie Cetelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ ROČNÍ ZPRÁVA 2013 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ 4 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT 2013 5 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI....7

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více