âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA"

Transkript

1 âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu C O MĚ ZAJÍMÁ T ÉMA Martin Ruãinsk, olympijsk vítûz z Nagana, hráã New York Rangers Moc mě mrzelo, když jsem si vloni kvůli pochroumanému rameni nemohl zahrát na mistrovství světa ve Finsku. Pokud zdraví a klubové povinnosti dovolí a pochopitelně pokud mě trenéři vyberou, určitě bych nechtěl chybět při světovém šampionátu nebo při podzimních utkáních Světového poháru v domácím prostředí. A to tím spíš, že se uskuteční v nové, moderní SAZKA ARENĚ. Vím, že podobně uvažují i další čeští hráči, kteří působí v zámořské soutěži. Vždyť pro řadu dnešních třicátníků to bude poslední příležitost, jak se při vrcholné mezinárodní události představit domácím fanouškům. Na pořadatelství světového šampionátu jsme dlouho čekali a i budoucí reprezentanti dostanou stejnou šanci jednou, možná dvakrát v kariéře. MISTŘI CHTĚJÍ SAZKA ARENU Vskutku netradiãní prostfiedí si pro pfiedsezónní tiskovou konferenci vybrali pfiedstavitelé vítûze posledního roãníku ãeské hokejové extraligy, HC Slavia Praha. Prezident klubu Miroslav Tvrd, generální manaïer Vladimír RÛÏiãka a obchodní manaïer Ladislav BlaÏek pozvali novináfie na rozestavûné tribuny SAZKA ARENY. Ale Hu ák, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel SAZKA, a.s. Jaké programové události bych v budoucnosti v SAZKA ARENĚ rád navštívil? Mistrovství světa v hokeji asi nemá cenu zmiňovat, fandit našemu národnímu mužstvu se chystá každý, s kým jsem v poslední době mluvil. Ale hodně se těším například i na rockové koncerty. Dřív nebyl čas, mimo jiné i kvůli výstavbě, teď to snad zvládnu, zvlášť když aréna není daleko od naší budovy. A nepohrdnu ani vážnou hudbou, věřím, že v SAZKA ARENĚ přivítáme vynikající koncerty a interprety. Jinak se nechám překvapit, protože program určitě nabídne spoustu dalších zajímavých příležitostí. Atak zatímco všude v okolí pokračovaly stavební práce, v ochozech se mluvilo především o ledním hokeji a cílech obhájce titulu. Předpokládám, že další sezónu už budeme hrát v SAZKA ARENĚ, prohlásil prezident klubu Miroslav Tvrdý. Navíc jsme si slíbili, že pokud všechno proběhne podle plánu a pokud budeme hrát semifinále, můžeme se v novém prostředí představit již při nejbližším play off. Česká hokejová legenda Vladimír Růžička věří, že SAZKA ARENA nabídne hráčům skvělé podmínky, divákům potom vynikající prostředí, pohodlí a všestranné služby. Novináři si prohlédli i šatny domácího mužstva, jejichž podobu konzultoval s architekty například reprezentační trenér Slavomír Lener. V zázemí najdete řadu věcí, s nimiž jsme se až dosud mohli setkat pouze v zahraničí, uvedl ředitel SAZKA ARENY Petr Soukup. Mimo jiné místnost pro manželky a přítelkyně hráčů nebo prostory pro sponzory a partnery klubu. V nadcházející sezóně, ve které se bude muset vyrovnat s odchodem několika stálic, chce mistrovský klub vsadit na vyzkoušený herní styl, bojovnost a reprezentačního gólmana Málka. Mezi největší soupeře přitom počítá především vloni stříbrné Pardubice i s Jiřím Dopitou a tradičně silnou Spartu. 1 SAZKA ARENA Záfií 2003

2 I NFO S ONDA ZELENÁ PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA Při nedávném Česká pojišťovna Cupu se pracovalo nejen mezi mantinely, ale také v hokejových kuloárech. Český svaz ledního hokeje, pořadatel nejbližšího světového šampionátu, se s provozovatelem dohodl na podmínkách pronájmu SAZKA ARENY. V SAZKA ARENĚ proběhne celkem dvanáct utkání ve skupinách, dva barážové duely, část vyřazovacích skupin, stejně jako všechny čtvrtfinálové, semifinálové a finálové souboje. ROGGE, FASEL A KAREL GUT Pro podpis dohody o pořádání světového šampionátu si představitelé Mezinárodní hokejové federace a Českého svazu ledního hokeje vybrali skutečně výjimečnou příležitost. V Curychu se právě otvírala nová budova Mezinárodní hokejové federace, takže podpisu byli přítomni nejen René Fasel a Karel Gut, ale například i předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge nebo jeho předchůdce Juan Antonio Samaranch. MOTORISMUS V SAZKA ARENĚ Areál, ve kterém vyrůstá víceúčelová SAZKA ARENA, se nedávno prohlédl i první český pilot ve Formuli 1 Tomáš Enge nebo motokrosová legenda, někdejší vicemistr světa Jaroslav Falta. Jak jinak, mluvilo se především o využití arény pro motoristický sport, například pro halový motokros, kaskadérské show nebo pro závody motokár. A jak se v betonových ochozech arény všichni shodli, diváci hlavně motorističtí fanoušci se mají nač těšit! ARÉNY PŘITAHUJÍ HVĚZDY Víceúčelové stánky pro sport, kulturu a show přitahují největší mezinárodní hvězdy a věřme, že stejně zajímavý program nabídne v blízké budoucnosti návštěvníkům také SAZKA ARENA. Například helsinská Hartwall Areena přivítá ještě do konce letošního roku mimo jiné Carlose Santanu, Ozzyho Osbourna, Davida Bowieho, Robbie Williamse nebo muzikál Cats. HELSINKY, HAMBURK, PRAHA? Neméně slavná jména najdeme v programovém kalendáři hamburské Color Line Areny, kde se představí třeba Mariah Carey, Christina Aguilera, Eros Ramazotii a Elton John. Chybět pochopitelně nebudou ani velkolepé divácké show jako Holiday on Ice, Best of Oldies Marathon či Nokia Night of the Proms. STŘECHA ARÉNY STOJÍ Stfiechu SAZKA ARENY uï nepodpírá stfiedová konstrukce, ale stojí na ocelov ch sloupech umístûn ch po obvodu objektu. Stavbafii tak pfiekroãili dal í v znamn mezník, pfiiãemï práce pokraãují s pfiedstihem pfied schválen m harmonogramem. Samonosnou stfie ní konstrukci pfiikr vají tepelnû a zvukovû izolaãní panely, zaãala také montáï obvodového plá - Spomocí hydraulického zvedáku byla střešní konstrukce nejdříve aktivována a spuštěna přibližně o pětapadesát milimetrů. Potom už montéři začali rozebírat mohutnou podpůrnou konstrukci, postavenou přímo nad středem budoucí ledové plochy, aby uvolnili prostor pro další činnosti. Po prověření statiky povolil projektant instalaci kruhových mostů, lávek a gondol pro scénické technologie, osvětlení a televizní kamery, zatímco ocelovou konstrukci začaly již v první polovině měsíce pokrývat panely střešního pláště. S ONDA Nové logo SAZKA ARENY vzniklo ve tvůrčím týmu společnosti Universal Production Partners/Digital Media Production, která se jinak věnuje především výrobě digitálních efektů a počítačové animaci. Určitě znáte filmy jako Tmavomodrý svět či Talentovaný pan Ripley, případně některé znělky Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Skupina výtvarníků, vedená Ondřejem Nývltem, připravila téměř stovku návrhů v různých grafických podobách. Vybraná varianta nakonec spojuje značku investora, akciové společnosti SAZKA, s doplňkovou textovou a obrazovou částí. Vychází z písma a tradiční barevné trikolory největší loterní společnosti v České republice, typografie slova arena vyjadřuje svébytnost, Střechu s průměrem sto třicet pět metrů a vzepětím devět metrů tvoří středový tubus a celkem šestatřicet vazníků s táhly, jejichž délka dosahuje až pětapadesát metrů a jejichž hmotnost se pohybuje mezi čtrnácti a dvaceti tunami. Podle harmonogramu bude střecha SAZKA ARENY nejpozději počátkem listopadu vodotěsná, aby mohla pokračovat montáž citlivých technologií, interiérů a chladícího zařízení pro výrobu ledové plochy. V současnosti probíhají na staveništi desítky specializovaných prací, například vyzdívky, montáže vodovodních a kanalizačních systémů nebo protiprašné nástřiky stropů a stěn, pracuje se rovněž na obvodovém plášti, podhledech a omítkách vnitřních stěn. Pro včasné dokončení stavby musíme perfektně zkoordinovat činnost desítek subdodavatelů, kteří se v areálu pohybují, uvedl v této souvislosti Jiří Bažata, ředitel divize Skanska CZ. Práce přitom pokračují také v sousední univerzální neboli tréninkové hale, kde byla zahájena montáž střechy, fasády a obkladů. SAZKA ARENA S NOVOU TVÁŘÍ Logo ãili obchodní znaãka, to je tváfi produktu, sluïby nebo spoleãnosti, tvrdí odborníci. Dodává identitu, vytváfií vztahy, vymezuji vûãi okolí. Vyjadfiuje soudrïnost, tradici i perspektivu. S novou tváfií trojbarevn m, modrozelenoïlut m logem se pfiedstavila také víceúãelová SAZKA ARENA, dûji tû Mistrovství svûta v ledním hokeji dynamiku i pohyb vpřed, směrem k budoucnosti. Grafický symbol dvojitý oblouk nebo rozdělený ovál, chcete-li symbolizuje nejčastější tvar historické a moderní arény, prohlašuje Lubomír Celar ze společnosti, která návrh připravila. V grafické zkratce vyjadřuje dynamiku sportovních soutěží, emoce kulturních vystoupení a svojí barevností také široké spektrum událostí, které se v pražské SAZKA ARENĚ budou pořádat. Logo nejmodernějšího víceúčelového stánku v Evropě určitě nepřehlédnete. Ať už při příchodu nad mohutným střešním obloukem, ve vstupních prostorách a interiérech, na multimediální videokostce nebo na vstupenkách, programových bulletinech a v dalších materiálech. 2 SAZKA ARENA Záfií 2003

3 L IDÉ P ROFIL ZELENÝ OSTROV V PRAZE V sousedství SAZKA ARENY vyroste v nûkolika nejbliï ích letech víceúãelové zábavní, sportovní a komerãní centrum s názvem Zelen ostrov. Domácí a zahraniãní investofii vybudují na b val ch továrních pozemcích s rozlohou více neï ãtrnáct hektarû místo, které budou rádi nav tûvovat jak obyvatelé hlavního mûsta, tak mimopraï tí a zahraniãní turisté. Metropole získá novou dominantu, mûstská ãást investice, lidé prostor pro rodinné v lety, zábavu a voln ãas. MEZI BRNEM A PRAHOU Dálnici mezi hlavním mûstem a moravskou metropolí poznal Antonín Surka (64), fieditel akciové spoleãnosti BESTSPORT, dokonale. V Brnû bydlí, v Praze koordinuje projekt v stavby nejmodernûj í evropské arény pro sport, kulturu, zábavu, show, v stavy, kongresy a veletrhy. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze získával manažerské zkušenosti v podniku Brněnské výstavy a veletrhy, kde pracoval téměř čtyři desetiletí, nejdřív jako referent a nakonec jako generální ředitel. V říjnu 2001 se stal ředitelem akciové společnosti BESTSPORT s jediným, ale mimořádně náročným úkolem postavit v hlavním městě víceúčelovou arénu, která se vyrovná nejlepším zahraničním stánkům. A potom už začaly pracovní povinnosti vybrat tým odborníků, zajistit projektovou přípravu, shromáždit potřebná povolení, sestavit rozpočet, vybrat dodavatele a v průběhu osmnácti měsíců arénu postavit. Člověk, který se dlouhá léta pohyboval ve světě mezinárodních výstav a veletrhů, pochopitelně sleduje, jaké možnosti nabídne v uvedené oblasti SAZKA ARENA. Myslím, že pořadatelům poskytneme vynikající podmínky jak z pohledu výstavních ploch, tak skladovacích prostor, techniky, služeb pro návštěvníky, dopravy a parkování, tvrdí. Víceúčelové SAZKA ARENĚ by určitě slušel třeba mezinárodní veletrh sportovní výstroje a vybavení, regionální autosalón nebo veletrh spotřebního zboží. Výhodu vidím i v tom, že tady nebude problém uspořádat odborné konference a sympózia, které k takovým událostem tradičně patří. Jako velký příznivec sportu si v SAZKA ARENĚ určitě nenechá ujít zajímavá hokejová nebo tenisová utkání. A připomíná také různé televizní show a soutěže, populární hlavně v německy mluvících zemích. Třeba rakouská televize pravidelně vysílala pořad s názvem Musikanten Stadler, který se natáčel také v dalších zemích, včetně například Číny. Pro podobný program plný hvězd a s tisícovkami diváků na tribunách by víceúčelová aréna byla ideální, dodává Antonín Surka. Projekt Zeleného ostrova představuje výjimečnou investiční příležitost v blízkosti historického, turistického a obchodního centra hlavního města. Jako první zahájí provoz víceúčelová SAZKA ARENA s vedlejší menší, tzv. univerzální neboli tréninkovou halou, později přibudou další budovy a objekty. Pro firmy, které se v areálu rozhodnou podnikat, jsou určitě zajímavé rozměry pozemku, pravomocné územní rozhodnutí, všestranné využití, infrastruktura i privilegovaná poloha, uvádí Jan Vala, tiskový mluvčí akciové společnosti BESTSPORT. Vždyť víceúčelové centrum nabídne nejen parkovací plochy pro automobily, ale i blízkou stanici metra, železniční nádraží, tramvajové zastávky nebo autobusový terminál. Podle schváleného územního rozhodnutí vznikne v areálu Zeleného ostrova například mezinárodní hotel s kongresovým střediskem, F AKTA multimediální scéna, nákupní galerie, obchodní a administrativní prostory i několikapodlažní parkovací dům. V jednotlivých objektech se najde místo pro butiky, kavárny, bary a restaurace, stejně jako pro bazén, saunu nebo fitcentra. Autoři projektu pochopitelně nezapomněli ani na rozsáhlé zelené plochy, které nabídne blízký park a střechy vybraných budov. Jak jinak celý areál se přece jmenuje Zelený ostrov. Věříme, že moderní víceúčelové centrum a významné sportovní, kulturní, výstavní nebo kongresové události pořádané v SAZKA ARENĚ přilákají spoustu turistů, doplňuje Jan Vala. Ale skvělé místo pro zábavu a volný čas tady získají také obyvatelé hlavního města. Jednotlivé budovy budou propojeny, takže nebude problém spojit muzikálové představení třeba s nákupy v obchodních galeriích, návštěvou divadelního klubu nebo společnou večeří v některé z místních restaurací. VŠECHNO, CO SI MŮŽETE PŘÁT Víceúãelové kulturní, sportovní a obchodní centrum Zelen ostrov najdete na rozhraní Vysoãan a Libnû, v trojúhelníku mezi ulicemi âeskomoravská a Oceláfiská. SluÏby, které nabídne obyvatelûm hlavního mûsta, domácím a zahraniãním náv tûvníkûm, dokumentuje nûkolik ãísel. Například nový mezinárodní hotel rozšíří ubytovací kapacitu metropole o 460 komfortních dvoulůžkových pokojů a několik apartmánů, chybět nebude ani bazén, sauna, konferenční místnosti, salónky, kavárny, restaurace nebo kongresové středisko s tisícovkou sedadel. Multimediální scéna bude moci přivítat až půl druhého tisíce diváků, obchodní a administrativní budovy zahrnují téměř metrů čtverečných prodejních a bezmála metrů čtverečných kancelářských ploch. Zahradní úpravy nebo jiná zelená prostranství se rozkládají na metrech čtverečných, parkovací dům a podzemní garáže v budovách počítají s takřka místy pro osobní automobily a autobusy, včetně prostor vyhrazených pro hendikepované řidiče. 3 SAZKA ARENA Záfií 2003

4 A RENARIUM Z OOM VÍTE, CO JE SKYBOX ZÓNA Uzavřené podlaží, umístěné po celém obvodu SAZKA ARENY a určené pro nájemce skyboxů a jejich hosty. Soukromí zajišťuje samostatný vchod s vlastní recepcí, vedle skyboxů tady najdete třeba luxusní restauraci, bar nebo jednací salónky. V uzavřeném podlaží se nachází 66 skyboxů a 4 tzv. party skyboxy, vyhrazené pro jednorázový pronájem. Dalších 7 skyboxů umístili architekti v nejnižším patře arény, přímo na úrovni ledové plochy. KDYŽ SE ŘEKNE SKYBOX Potfiebujete místo, kde byste mohli vést v znamná obchodní jednání? Hledáte exkluzivní prostor pro schûzky s partnery a dûleïit mi osobnostmi? Víte, Ïe pfii nûkter ch událostech prostû nesmíte chybût? Chcete, aby va e firma byla vidût a aby byla vidût mezi nejlep ími? Pfiem líte, jak odmûnit a motivovat nejúspû nûj í zamûstnance? e ení, které nabízíme, se jmenuje skybox. SKYBOX V HORNÍM PODLAŽÍ Standardní skybox tvoří předsíňka, místnost pro 15 až 20 osob vybavená stylovým nábytkem, jídelní kout s barem a vlastní sociální zařízení. V místnosti nechybí ani audio-video příslušenství, monitor pro vnitřní televizí okruh, přístup k internetu, pevným telefonním linkám a dalším technologiím. Nájemce může skybox využívat i mimo pořádané akce, veškeré cateringové služby zajišťuje obsluha. Program, probíhající na pódiu a na ploše, mohou návštěvníci sledovat buď uvnitř skyboxu přes posuvnou prosklenou stěnu nebo přímo v aréně, z venkovního privátního balkónu se dvěma řadami sedadel. Pro nájemce je navíc k dispozici určitý počet parkovacích míst, přičemž pronájem zahrnuje také vstupenky na utkání domácích týmů, například na hokejovou extraligu. Cena ročního pronájmu závisí na umístění skyboxu na delších nebo kratších stranách tribuny a na poloze vůči pódiu. Pro nájemce jsou připraveny různé doplňkové balíčky, například předplacené vstupné na události pořádané v aréně, zvažujeme rovněž možnost permanentky na všechny zápasy mistrovství světa v ledním hokeji. SKYBOX V DOLNÍM PODLAŽÍ Skyboxy pro 12 až 15 osob jsou rozvrženy a vybaveny podobně jako místnosti v uzavřeném horním podlaží, včetně předsíňky, jídelního koutu, sociálního zařízení a technologií. Vzhledem k tomu, že se nacházejí v nejnižším patře a na úrovni ledové plochy, umožňují nájemcům přístup k prostorům pro hráče a vystupující, restauraci a baru. Ke každému skyboxu patří rovněž příslušný počet sedadel, vyčleněných na privilegovaném místě v bezprostřední blízkosti střídaček. PARTY SKYBOX Stejně jako standardní skyboxy jsou umístěny na uzavřeném horním podlaží, takže jejich nájemci mohou využívat výhody privátního patra. Pronajímají se jednorázově, především při různých programových událostech. Při kapacitě 35 až 40 osob umožňují uspořádat v exkluzivním prostředí SAZKA ARENY například firemní večírek, spojený s návštěvou hokejového utkání, zábavné show nebo rockového koncertu. Podobné komfortní lóže nabízí helsinská Hartwall Areena. Vzámořských, západoevropských a skandinávských arénách objevili kouzlo skyboxů již dříve. Stačí se rozhlédnout. Patra se zvláštním režimem a řadou výhod pro nájemce najdete třeba v chicagském United Centru, torontském Air Canada Centru nebo neworleánském Superdoomu, stejně jako v helsinské Hartwall Areeně, hamburské Color Line Areně či pařížském Palais Omnisports Bercy. Pro velké podniky a společnosti představují skyboxy součást firemního image, marketingu a vztahů s obchodními partnery. Nikde jinde v české republice nenajdete místo, kde se můžete s významnými osobnostmi z politiky, obchodu nebo podnikání setkávat hned několikrát týdně. Není tajemstvím, že v zahraničí se inspirovala také SAZKA ARENA a že skyboxy, které nabízí, budou umístěním, vybavením i poskytovanými službami srovnatelné s nejvyspělejšími mezinárodními standardy. Celkem tady najdete téměř sedmdesát skyboxů s různými službami, uspořádáním a pochopitelně i cenou. Největší část skyboxů se nachází ve vlastním, uzavřeném patře, přičemž nájemcům zajistí mimo jiné místa s nejlepším výhledem v aréně. Další část, umístěná ve spodním podlaží na úrovni ledové plochy, umožňuje přímý přístup ke střídačkám. A vyberete si také v případě, hledáte-li prostor, kam byste mohli pozvat víc osob a spojit příjemné s užitečným. Například firemní jubileum s atraktivním hokejovým utkáním nebo novoroční party s koncertem známé hvězdy. Co vlastně skyboxy nabízejí? Především exkluzivní, komfortně vybavený prostor, který můžete využívat i mimo pořádané akce. Soukromí, garantované vlastními vchody, recepcí a uzavřenými galeriemi. Pohodlí, spojené s cateringem, obsluhou a parkovacími místy. Moderní technologie, mezi nimi třeba přístup k internetu, pevným telefonním linkám či vnitřnímu televiznímu okruhu. A samozřejmě mnoho dalších výhod, mezi které patří třeba vstupenky na pravidelné sportovní události, různé slevy nebo prostor pro prezentaci značky. Jak už bylo řečeno, vedle klubovek ve skyboxech mohou nájemci počítat také se sedadly na vlastním privátním balkónu. Sami si vyberou, zda chtějí třeba hokejový zápas sledovat v pohodlném soukromí, v kotli vyprodaného stadiónu nebo v bezprostřední blízkosti střídaček. Řada významných firem už o pronájem projevila vážný zájem, potvrzuje ředitel SAZKA ARENY Petr Soukup. Pro další, kteří se teprve rozhodují, chystáme velkou prezentační akci a připravujeme i několik modelových skyboxů, aby se s jejich výhodami mohli seznámit. Studie pro SAZKA ARENU. 4 SAZKA ARENA Záfií 2003

5 P ARTNER N ÁZOR SAZKA VSADILA NA ARÉNU Proã právû SAZKA ARENA? Nejvût í loterní spoleãnost âeské republiky, jejímiï akcionáfii jsou obãanská sdruïení pûsobící v tûlov chovû a sportu, se rozhodla zajistit potfiebné finanãní, odborné a dal í zdroje pro v stavbu národní víceúãelové arény v dobû, kdy se pfiedchozí projekty ukázaly jako nereálné a kdy bylo znovu váïnû ohroïeno pofiádání mistrovství svûta v ledním hokeji. Pfiesnûji fieãeno v srpnu David Gladiš, ředitel agentury CzechTourism TURISTIKA PRO HLAVNÍ MĚSTO Aakcionáři plní, co slíbili. Co se před dvěma lety zdálo spíš odvážným přáním, stává se realitou. Vzpomeňme, jak mnozí pochybovali, zda se v šibeničních termínech vůbec podaří shromáždit potřebná povolení, připravit projekt a zahájit výstavbu. Jiní dodnes nevěří, že arénu bude možné v průběhu osmnácti měsíců postavit. A to se v současnosti už připravuje programový kalendář a fanoušci hlasují, koho by chtěli vidět ve finále šampionátu! V akciové společnosti SAZKA se ovšem i nadále soustředí především na to, co je hlavním předmětem jejich podnikání, tj. na sázkovou a loterní činnost. Široké portfolio produktů zahrnuje vedle tradiční a nejúspěšnější Sportky třeba oblíbených Šťastných 10, okamžité loterie stíracích losů, kurzové sázky a spoustu dalších možností, jak se pobavit a vyhrát. Společnost, která drží krok s vyspělým loterním trhem v zahraničí, pravidelně nabízí sázejícím nové, ještě zajímavější a atraktivnější produkty. Nejžhavější novinkou se nedávno stala T-Mobile RENTA, okamžitá loterie stíracích losů spojená s televizní show na TV NOVA. S losem T-Mobile RENTA můžete okamžitě vyhrát až sto tisíc korun, přičemž další statisíce můžete získat v televizní telefonické soutěži. Vůbec největším lákadlem je pochopitelně hlavní výhra pravidelná měsíční renta, kterou si výherce sám vylosuje. A kdo by si nechtěl na rok až deset let dopředu zajistit pravidelný měsíční příjem mezi patnácti až sto tisíci korunami? V blízké budoucnosti představíme další zajímavé produkty, které v současné době připravujeme, prohlašuje tisková mluvčí akciové společnosti SAZKA Stanislava Doubravová. Již v říjnu chceme například spustit novou číselnou loterii a počátkem příštího roku potom rozsáhlý herní projekt, který nemá v domácích podmínkách obdoby a který se stane hlavním zdrojem financování nákladů, souvisejících s výstavbou SAZKA ARENY. Jak se rozvíjí zahraniční cestovní ruch v České republice? Kolik zahraničních turistů k nám přijíždí a kolik z nich navštíví hlavní město? V loňském roce přijelo do České republiky 4,6 miliónu zahraničních turistů, přičemž necelá polovina z nich navštívila Prahu. Tradičně přijíždí nejvíce turistů z Německa, následují Poláci a turisté z Velké Británie. Odhaduji, že letošní rok, který kvůli válce v Iráku a epidemii SARS nezačal pro cestovní ruch právě šťastně, bude s loňským srovnatelný nebo o velmi málo lepší. Čím je hlavní město Praha pro zahraniční turisty zajímavé a co naopak cestovnímu ruchu škodí? Co potřebujeme zlepšit? Česká republika je v zahraničí vnímána jako země nádherných historických měst a kulturních památek, takže většina turistů si naši zemi spojuje především s Prahou. Samozřejmě najdou se věci, které musíme zlepšovat. Proto jsem na konci minulého roku vytipoval seznam 55 překážek cestovního ruchu, které na pravidelných schůzkách diskutují zástupci profesních svazů s poslanci, senátory a představiteli ministerstev. V seznamu figurují například problémy spojené s činností směnáren nebo nedostatečná spolupráce s okolními zeměmi při propagaci turistického ruchu na vzdálených trzích. V současné době bylo zhruba 20 témat projednáno na úrovni profesních svazů a některé projekty jsou již řešeny i v praxi. Jak může rozvoji cestovního ruchu pomoci nová víceúčelová aréna, která v hlavním městě vyrůstá? Co si od ní slibujete? Výstavba moderní víceúčelové arény, která vytvoří mimo jiné prostor pro kongresy, konference, výstavy a veletrhy, je pro rozvoj cestovního ruchu výbornou příležitostí. Pokud se v zahraničí prosadí nabídka kongresových a incentivních možností SAZKA ARENY, pozitivně to ovlivní i příjmy z turistiky. Mimochodem, právě kongresový cestovní ruch je jedním z šesti hlavních témat, které na zahraničních trzích od letošního roku propagujeme. 5 SAZKA ARENA Záfií 2003

6 F OKUS SAZKA ARENA V MĚSÍCÍCH A DATECH Lokalita, ve které vyrûstá víceúãelová SAZKA ARENA, prochází neuvûfiitelnou promûnou. Poãítejte se mnou. Srpen 2001 investiãní zámûr spoleãnosti SAZKA. Prosinec 2001 demoliãní v mûr a zahájení demoliãních prací. âervenec 2002 pravomocné územní rozhodnutí. Srpen aï fiíjen 2002 pravomocná stavební povolení. Záfií 2002 zahájení stavebních prací. âerven 2003 dokonãení hrubé stavby. âervenec 2003 ocelová stfie ní konstrukce. Listopad 2003 poloïení stfie ního plá tû. Únor 2004 dokonãení v stavby. Bfiezen 2004 zahájení zku ebního provozu. Duben 2004 mistrovství svûta v ledním hokeji. Co dodat Podzim Českomoravská-Kolben-Daněk šíří slávu českého průmyslu, vynalézavých inženýrů a šikovných dělníků všude ve světě. První lokomotivu vyrobila už v roce 1900, v roce 1934 vyjede na koleje populární, na svou dobu mimořádně výkonný motorový rychlík Modrý šíp a v roce 1939 jeho neméně uznávaný následovník Stříbrný šíp. Než v roce 1959 skončí výroba parních lokomotiv, vyrobí jich ve vysočanské továrně přes čtyři tisíce. Léto V továrních halách se nevyrábí, budovy chátrají, nekouří se ani z bezmála stometrového komínu Silvestr. Ale bývalé průmyslové pozemky dostávají novou šanci. Po několika neúspěšných pokusech jiných investorů se výstavbu víceúčelové arény pro mistrovství světa v ledním hokeji rozhoduje podpořit akciová společnost SAZKA. A právě nevyužitá lokalita na rozhraní Vysočan a Libně vyhovuje velikostí i vyřešenou dopravou. Jaro Staré odchází, aby uvolnilo místo novému. Pracovníci, kteří v areálu provádějí zemní a demoliční práce, musí zlikvidovat tuny stavebního materiálu a vyčistit rozsáhlé plochy, znečištěné průmyslovou výrobou. Při demolicích používají speciální jeřáb, umožňující stříhání železobetonových konstrukcí až ve čtyřicetimetrové výšce. Za několik měsíců bude pomáhat i při likvidaci následků ničivých povodní v hlavním městě. Jaro V areálu SAZKA ARENY padají objemové, hmotnostní a další rekordy. Nejdřív vzniká obrovská stavební jáma, kterou přikryje mohutná základová deska, a na staveniště přijíždí těžká technika. Potom se montují betonové tribuny, jejichž největší dílce váží více než dvanáct tun, zatímco uvnitř se pokládají rozvody pro energie, vodu a klimatizaci. Termíny nečekají, takže dělníci pracují v několika směnách, včetně sobot a nedělí. Podzim Betonové tribuny SAZKA ARENY chrání ocelová střešní konstrukce, tvořená stoosmdesátitunovým středovým tubusem, šestatřiceti silnými vazníky a ocelovými táhly. Kolem arény pokládají dělníci plášť, který vytvoří jeden z jejích charakteristických znaků, obvodový prstenec. V areálu SAZKA ARENY pracuje půldruhého tisíce stavbařů, montérů, inženýrů a odborníků dalších profesí. Jaro Nejmodernější víceúčelový stánek v Evropě, pražská SAZKA ARENA, otevírá brány. Mistrovství světa v ledním hokeji se zúčastní šestnáct nejlepších mužstev, na tribunách se vystřídají statisíce domácích a zahraničních diváků. A programový kalendář bude pokračovat sportovní události, koncerty, muzikálová představení, zábavné show, lední revue, halový motokros, televizní soutěže, firemní akce, výstavy, kongresy a veletrhy. 6 SAZKA ARENA Záfií 2003

7 R OZHOVOR SAZKA ARENA PŘILÁKÁ DALŠÍ INVESTORY S Vladimírem ihákem, starostou Mûstské ãásti Praha 9, jsme hovofiili v budovû magistrátu, kde se úãastnil schûze zastupitelstva hlavního mûsta Prahy. Jinak ov em tráví vût inu ãasu ve Vysoãanské radnici, odkud spolu s kolegy fiídí oblast s více neï tfiiaãtyfiiceti tisíci obyvateli a rozlohou témûfi ãtrnáct set hektarû. Právû v mûstské ãásti, kterou tvofií historické ãtvrti Vysoãany, Prosek, StfiíÏkov, Hloubûtín, Hrdlofiezy a ãást Libnû, vyrûstá víceúãelová SAZKA ARENA. Můžete ve stručnosti představit Městskou část Praha 9? Jaké jsou její největší problémy, priority a perspektivy? V rámci městské části žije více než třiačtyřicet tisíc obyvatel, řada z nich na sídlišti Prosek. Především ve Vysočanech a Libni dřív působily velké průmyslové podniky, ve kterých pracovalo až dvacet tisíc lidí, a podle nichž se například Vysočanům říkalo ocelové srdce Prahy. V průběhu restrukturalizace mnohé továrny zkrachovaly, další se přemístily do vhodnějších lokalit na okraji hlavního města, takže bývalé průmyslové pozemky tvoří v současnosti až třetinu území městské části. V čem vidíte největší přínosy SAZKA ARENY pro městskou část? V první řadě v nabídce nových pracovních příležitostí a ve snížení nezaměstnanosti. A nejedná se pouze o vlastní SAZKA ARENU, ale i o rozvoj drobného podnikání v oblasti služeb, gastronomie nebo cestovního ruchu. Jak už jsem řekl v průmyslových podnicích, které zanikly nebo které se přestěhovaly, tady v minulosti pracovalo téměř dvacet tisíc lidí. Velkými změnami prochází také doprava a dopravní komunikace, především v bezprostředním okolí arény. V souvislosti s přípravami mistrovství světa v ledním hokeji totiž hlavní město uvolnilo maximálně vycházet vstříc, aby termíny při vydávání stavebních povolení a dalších dokumentů byly co nejkratší. Aréna vyrůstá v rekordních termínech a nechtěli jsme, aby její výstavbu protahovaly byrokratické průtahy. A počítáme s tím, že spolupráce bude pokračovat také v budoucnosti, například při kolaudačním řízení. Sledujete, jak přijali projekt a výstavbu víceúčelové SAZKA ARENY obyvatelé deváté městské části? Musím říci, že část obyvatel, kteří žijí hlavně v bezprostřední blízkosti staveniště, vyjadřovala Spolu s magistrátem hlavního města proto v současné době hledáme nejlepší způsoby jejich využití a pro celé území připravujeme rozvojovou urbanistickou studii. Výstavba SAZKA ARENY představuje téměř šestimiliardovou investici, další finanční zdroje přinese víceúčelové centrum Zelený ostrov. Myslíte si, že oba projekty ovlivní i další investory, kteří by v lokalitě chtěli podnikat? Určitě. Víceúčelová SAZKA ARENA je nejen první velkou investicí na nevyužívaných továrních pozemcích, ale v mnoha směrech také příkladem pro další domácí nebo zahraniční investory. Myslím, že pro začátek jsme si těžko mohli přát víc a nepochybuji, že revitalizace tak zvaných hnědých zón bude v rámci městské části pokračovat. finanční prostředky potřebné na dlouhodobě odkládanou rekonstrukci a rozšíření Českomoravské ulice. Modernizována bude nejen vlastní ulice, ale i sousední komunikace a křižovatky, chodníky, tramvajové koleje, smyčky a zastávky, rozvody vody, kanalizace nebo veřejné osvětlení. Navíc předpokládám, že události pořádané v aréně přilákají spoustu domácích a zahraničních návštěvníků, což se promítne v blízkých ulicích a veřejných prostranstvích. Vyrostou nové obchody a obchůdky, restaurace a kavárny, prostředí bude mnohem přívětivější a příjemnější Jaký způsobem pomáhá při výstavbě víceúčelové arény městská část? Jak investorovi, tak inženýrským firmám, které projekt připravovaly, jsme se snažili především obavy související s prašností, hlukem a nákladní dopravou. Jinými slovy s určitým nepohodlím, které podobně rozsáhlé projekty všude ve světě obvykle doprovází. Spousta lidí ovšem výstavbu arény podpořila, protože si uvědomují, co všechno pro devátou městskou část přinese. Ať už v oblasti zaměstnanosti, lepší dopravy a využití průmyslových pozemků, nebo prostě proto, že chtějí, abychom v hlavním městě mohli při světovém šampionátu přivítat nejlepší světové hokejisty a v budoucnosti řadu sportovních, kulturních a dalších událostí na vrcholné mezinárodní úrovni. Děkuji za rozhovor. ING. VLADIMÍR ŘIHÁK, STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Ing. Vladimír Řihák (41) vystudoval stavební inženýrství, obor vodohospodářství, později pracoval v soukromé stavební firmě a získal titul autorizovaného inženýra pro pozemní stavby. V roce 1998 se stal zastupitelem a starostou Městské části Praha 9, v roce 2002 zastupitelem Hlavního města Prahy, kde působí mimo jiné ve výborech územního rozvoje a hospodářské politiky nebo v komisi pro koordinaci výstavby víceúčelové haly. Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje především sportu, dřív závodně plaval a hrál vodní pólo, vyzkoušel si i basebal nebo softbal. Věří, že při mistrovství světa v ledním hokeji postoupí domácí reprezentanti co nejdál, nejlépe až do finále. A potom už bude jedno, s kým v něm budeme hrát, důležité je, abychom vyhráli, tvrdí s úsměvem. 7 SAZKA ARENA Záfií 2003

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

Mûsto Ostrava a Multi Development podepsaly smlouvu o prodeji pozemkû na Karolinû

Mûsto Ostrava a Multi Development podepsaly smlouvu o prodeji pozemkû na Karolinû INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ÍJEN 2006 Mûsto Ostrava a Multi Development podepsaly smlouvu o prodeji pozemkû na Karolinû Smlouvu podepsali primátor Ostravy Aleš Zedník a zástupci Multi Development

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Škodovák číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Výstavba nového zázemí jde podle plánu ŠKODA POWER získala další kontrakt v Rusku

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Škodovák. Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl. Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům

Škodovák. Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl. Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům Škodovák číslo 13 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. říjen 2006 Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům Vážení

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel 2/2012 Kongresové centrum bilancuje 4 Rok 2011 v útulku 19 Talent designu 2011 21 staré fotky Vážení

Více

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Škodovák číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Stravování? Ve firemních restauracích s pestrou nabídkou Škoda posílila o vývojovou

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Unikátní expozice spojila Česko a Bavorsko KRAJINNÁ VÝSTAVA BEZ HRANIC CHEB MARKTREDWITZ 2006 OHROMILA NÁVŠTĚVNÍKY

Unikátní expozice spojila Česko a Bavorsko KRAJINNÁ VÝSTAVA BEZ HRANIC CHEB MARKTREDWITZ 2006 OHROMILA NÁVŠTĚVNÍKY MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 4 číslo 6 19. 6. 2006/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Unikátní expozice

Více

Ceresit již posedmé. sponzorem mistrovství světa v hokeji DAKAR 2015 VÝROČÍ NOVINKA. Ceresit oslavil 110 let inovací ve stavebnictví

Ceresit již posedmé. sponzorem mistrovství světa v hokeji DAKAR 2015 VÝROČÍ NOVINKA. Ceresit oslavil 110 let inovací ve stavebnictví magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2015 ročník 8 Ceresit již posedmé sponzorem mistrovství světa v hokeji VÝROČÍ Ceresit oslavil 110 let inovací ve stavebnictví DAKAR 2015 Třináct

Více

Andělská pošta i dílny. Karlovarský advent bude patřit rodičům s dětmi

Andělská pošta i dílny. Karlovarský advent bude patřit rodičům s dětmi 12 2013 Andělská pošta i dílny. Karlovarský advent bude patřit rodičům s dětmi zprávy z magistrátu VAŠE MAKLÉŘKY Petra Michlíková 739 527 609 774 025 415 774 930 139 777 093 232 Karlovy Vary - Tuhnice

Více

PROGRAM AKCÍ. obsah P RO G R A M 2014. Přijďte se bavit do Tipsport areny v Liberci! ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS SHANGHAI NIGHTS LIBERECKÉ VŠEHO TRHY

PROGRAM AKCÍ. obsah P RO G R A M 2014. Přijďte se bavit do Tipsport areny v Liberci! ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS SHANGHAI NIGHTS LIBERECKÉ VŠEHO TRHY PROGRAM AKCÍ P RO G R A M 2014 Přijďte se bavit do Tipsport areny v Liberci! ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS SHANGHAI NIGHTS obsah 18. 3. / 19.00 hod. Nejlepší akrobatická show se vrací do ČR s novým programem.

Více

Nová expozice Ústeckého kraje získala druhé místo

Nová expozice Ústeckého kraje získala druhé místo TLGRAFICKY Na ios aplikaci pracujeme, máme první náhledy a funkční ukázky - podepsali jsme smlouvu s UPC na vlastní kanál v kabelové síti, kde budeme mít v každé hodině 30 minut pro nás včetně reklamního

Více

Největší a nejmodernější

Největší a nejmodernější xxxx více ve fotoreportáži na str. 4 7. července 0 / / XXIII Ptáme se: Ing. Boška Tripala, ředitele zahraničního podnikání str. Betonové konstrukce s nekovovou výztuží str. Z historie naší společnosti

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

www.e-vsudybyl.cz deváté vydání 2011 Více na stranách 6 a 7.

www.e-vsudybyl.cz deváté vydání 2011 Více na stranách 6 a 7. www.e-vsudybyl.cz deváté vydání 2011 Více na stranách 6 a 7. č a s o p i s n a p o d p o r u o d v ě t v í c e s t o v n í h o r u c h u Chcete začít hrát golf? Není nic jednoduššího, než začít v zimě

Více

OBSAH KRÁTKÉ ZPRÁVY. DALIBOR PIETSCHMANN Gymnastika je ideálním základem pro sportování 17. HOME CREDIT ARENA novým domovem 06 Liberecké zábavy

OBSAH KRÁTKÉ ZPRÁVY. DALIBOR PIETSCHMANN Gymnastika je ideálním základem pro sportování 17. HOME CREDIT ARENA novým domovem 06 Liberecké zábavy OBSAH HOME CREDIT ARENA novým domovem 06 Liberecké zábavy 12 BRUSLÍM BRUSLÍŠ BRUSLÍME... DALIBOR PIETSCHMANN Gymnastika je ideálním základem pro sportování 17 20 NA LOV KACHEN DO SPORT PARKU LIBEREC Z

Více

Jihlavský express. Ohlédnutí za Vysočina Festem 2014. svému městu blíž... 25 000 výtisků každý měsíc! VÍCE NA STRANÁCH 10-12

Jihlavský express. Ohlédnutí za Vysočina Festem 2014. svému městu blíž... 25 000 výtisků každý měsíc! VÍCE NA STRANÁCH 10-12 Zpravodajský a inzertní měsíčník 8/2014 ZDARMA 24 stran Jihlavský express 25 000 výtisků každý měsíc! svému městu blíž... Ohlédnutí za Vysočina Festem 2014 VÍCE NA STRANÁCH 10-12 Exhibice hokejových šampionů

Více

KRAJ PLZEŇSKÝ TÉMA MĚSÍCE: KULTURA. ZDARMA Náklad 255 000 výtisků. www.plzensky-kraj.cz. KONGRESOVÁ TURISTIKA má perspektivu.

KRAJ PLZEŇSKÝ TÉMA MĚSÍCE: KULTURA. ZDARMA Náklad 255 000 výtisků. www.plzensky-kraj.cz. KONGRESOVÁ TURISTIKA má perspektivu. PLZEŇSKÝ KRAJ www.plzensky-kraj.cz ZDARMA Náklad 255 000 výtisků Ročník 9 I Číslo 3 I Březen 2011 str. 7 KONGRESOVÁ TURISTIKA má perspektivu Volný VÝBĚR KNIH str. 6 otevřen SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA BASINFIREFEST

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

ČTVRTEK 16. SRPNA 2007 / ČÍSLO 16-17 / ROČNÍK II. / ZDARMA / U VYBRANÝCH PRODEJCŮ CENA 5 KČ. školství reálná Čtěte na straně 7.

ČTVRTEK 16. SRPNA 2007 / ČÍSLO 16-17 / ROČNÍK II. / ZDARMA / U VYBRANÝCH PRODEJCŮ CENA 5 KČ. školství reálná Čtěte na straně 7. O R E G I O N U N A H L A S ČTVRTEK 16. SRPNA 2007 / ČÍSLO 16-17 / ROČNÍK II. / ZDARMA / U VYBRANÝCH PRODEJCŮ CENA 5 KČ tel.: 602 455 161 Největší sportovní akce v Liberci všech dob Má velké problémy!

Více

DHK Baník Most letos v pětizápasové

DHK Baník Most letos v pětizápasové Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 12 červen 2014 www.tydeniky.cz Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu Aquadrom Most - po celé prázdniny otevřeny letní bazény s

Více

Lidé & stavby. CPI City Center. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3

Lidé & stavby. CPI City Center. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3 CPI City Center Olomouc Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3 Nezdravá situace na stavebním trhu ČR Milé kolegyně, vážení kolegové,

Více

číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova

číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova Škodovák číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova Italové přivítali plzeňské tramvaje ŠKODA TRANSPORTATION vyhlásila nejlepší

Více

Zámek Lešná Interiéry nově opraveného zámku v Lešné u Valašského Meziříčí jsou přístupné i v zimním období. Foto: Ivo Hercik

Zámek Lešná Interiéry nově opraveného zámku v Lešné u Valašského Meziříčí jsou přístupné i v zimním období. Foto: Ivo Hercik Magazín Zlínského kraje únor 2012 / ročník VIII Zámek Lešná Interiéry nově opraveného zámku v Lešné u Valašského Meziříčí jsou přístupné i v zimním období. Foto: Ivo Hercik www.expowin.cz Značková kompozitová

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více