âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA"

Transkript

1 âíslo 7 Záfií 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu C O MĚ ZAJÍMÁ T ÉMA Martin Ruãinsk, olympijsk vítûz z Nagana, hráã New York Rangers Moc mě mrzelo, když jsem si vloni kvůli pochroumanému rameni nemohl zahrát na mistrovství světa ve Finsku. Pokud zdraví a klubové povinnosti dovolí a pochopitelně pokud mě trenéři vyberou, určitě bych nechtěl chybět při světovém šampionátu nebo při podzimních utkáních Světového poháru v domácím prostředí. A to tím spíš, že se uskuteční v nové, moderní SAZKA ARENĚ. Vím, že podobně uvažují i další čeští hráči, kteří působí v zámořské soutěži. Vždyť pro řadu dnešních třicátníků to bude poslední příležitost, jak se při vrcholné mezinárodní události představit domácím fanouškům. Na pořadatelství světového šampionátu jsme dlouho čekali a i budoucí reprezentanti dostanou stejnou šanci jednou, možná dvakrát v kariéře. MISTŘI CHTĚJÍ SAZKA ARENU Vskutku netradiãní prostfiedí si pro pfiedsezónní tiskovou konferenci vybrali pfiedstavitelé vítûze posledního roãníku ãeské hokejové extraligy, HC Slavia Praha. Prezident klubu Miroslav Tvrd, generální manaïer Vladimír RÛÏiãka a obchodní manaïer Ladislav BlaÏek pozvali novináfie na rozestavûné tribuny SAZKA ARENY. Ale Hu ák, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel SAZKA, a.s. Jaké programové události bych v budoucnosti v SAZKA ARENĚ rád navštívil? Mistrovství světa v hokeji asi nemá cenu zmiňovat, fandit našemu národnímu mužstvu se chystá každý, s kým jsem v poslední době mluvil. Ale hodně se těším například i na rockové koncerty. Dřív nebyl čas, mimo jiné i kvůli výstavbě, teď to snad zvládnu, zvlášť když aréna není daleko od naší budovy. A nepohrdnu ani vážnou hudbou, věřím, že v SAZKA ARENĚ přivítáme vynikající koncerty a interprety. Jinak se nechám překvapit, protože program určitě nabídne spoustu dalších zajímavých příležitostí. Atak zatímco všude v okolí pokračovaly stavební práce, v ochozech se mluvilo především o ledním hokeji a cílech obhájce titulu. Předpokládám, že další sezónu už budeme hrát v SAZKA ARENĚ, prohlásil prezident klubu Miroslav Tvrdý. Navíc jsme si slíbili, že pokud všechno proběhne podle plánu a pokud budeme hrát semifinále, můžeme se v novém prostředí představit již při nejbližším play off. Česká hokejová legenda Vladimír Růžička věří, že SAZKA ARENA nabídne hráčům skvělé podmínky, divákům potom vynikající prostředí, pohodlí a všestranné služby. Novináři si prohlédli i šatny domácího mužstva, jejichž podobu konzultoval s architekty například reprezentační trenér Slavomír Lener. V zázemí najdete řadu věcí, s nimiž jsme se až dosud mohli setkat pouze v zahraničí, uvedl ředitel SAZKA ARENY Petr Soukup. Mimo jiné místnost pro manželky a přítelkyně hráčů nebo prostory pro sponzory a partnery klubu. V nadcházející sezóně, ve které se bude muset vyrovnat s odchodem několika stálic, chce mistrovský klub vsadit na vyzkoušený herní styl, bojovnost a reprezentačního gólmana Málka. Mezi největší soupeře přitom počítá především vloni stříbrné Pardubice i s Jiřím Dopitou a tradičně silnou Spartu. 1 SAZKA ARENA Záfií 2003

2 I NFO S ONDA ZELENÁ PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA Při nedávném Česká pojišťovna Cupu se pracovalo nejen mezi mantinely, ale také v hokejových kuloárech. Český svaz ledního hokeje, pořadatel nejbližšího světového šampionátu, se s provozovatelem dohodl na podmínkách pronájmu SAZKA ARENY. V SAZKA ARENĚ proběhne celkem dvanáct utkání ve skupinách, dva barážové duely, část vyřazovacích skupin, stejně jako všechny čtvrtfinálové, semifinálové a finálové souboje. ROGGE, FASEL A KAREL GUT Pro podpis dohody o pořádání světového šampionátu si představitelé Mezinárodní hokejové federace a Českého svazu ledního hokeje vybrali skutečně výjimečnou příležitost. V Curychu se právě otvírala nová budova Mezinárodní hokejové federace, takže podpisu byli přítomni nejen René Fasel a Karel Gut, ale například i předseda Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge nebo jeho předchůdce Juan Antonio Samaranch. MOTORISMUS V SAZKA ARENĚ Areál, ve kterém vyrůstá víceúčelová SAZKA ARENA, se nedávno prohlédl i první český pilot ve Formuli 1 Tomáš Enge nebo motokrosová legenda, někdejší vicemistr světa Jaroslav Falta. Jak jinak, mluvilo se především o využití arény pro motoristický sport, například pro halový motokros, kaskadérské show nebo pro závody motokár. A jak se v betonových ochozech arény všichni shodli, diváci hlavně motorističtí fanoušci se mají nač těšit! ARÉNY PŘITAHUJÍ HVĚZDY Víceúčelové stánky pro sport, kulturu a show přitahují největší mezinárodní hvězdy a věřme, že stejně zajímavý program nabídne v blízké budoucnosti návštěvníkům také SAZKA ARENA. Například helsinská Hartwall Areena přivítá ještě do konce letošního roku mimo jiné Carlose Santanu, Ozzyho Osbourna, Davida Bowieho, Robbie Williamse nebo muzikál Cats. HELSINKY, HAMBURK, PRAHA? Neméně slavná jména najdeme v programovém kalendáři hamburské Color Line Areny, kde se představí třeba Mariah Carey, Christina Aguilera, Eros Ramazotii a Elton John. Chybět pochopitelně nebudou ani velkolepé divácké show jako Holiday on Ice, Best of Oldies Marathon či Nokia Night of the Proms. STŘECHA ARÉNY STOJÍ Stfiechu SAZKA ARENY uï nepodpírá stfiedová konstrukce, ale stojí na ocelov ch sloupech umístûn ch po obvodu objektu. Stavbafii tak pfiekroãili dal í v znamn mezník, pfiiãemï práce pokraãují s pfiedstihem pfied schválen m harmonogramem. Samonosnou stfie ní konstrukci pfiikr vají tepelnû a zvukovû izolaãní panely, zaãala také montáï obvodového plá - Spomocí hydraulického zvedáku byla střešní konstrukce nejdříve aktivována a spuštěna přibližně o pětapadesát milimetrů. Potom už montéři začali rozebírat mohutnou podpůrnou konstrukci, postavenou přímo nad středem budoucí ledové plochy, aby uvolnili prostor pro další činnosti. Po prověření statiky povolil projektant instalaci kruhových mostů, lávek a gondol pro scénické technologie, osvětlení a televizní kamery, zatímco ocelovou konstrukci začaly již v první polovině měsíce pokrývat panely střešního pláště. S ONDA Nové logo SAZKA ARENY vzniklo ve tvůrčím týmu společnosti Universal Production Partners/Digital Media Production, která se jinak věnuje především výrobě digitálních efektů a počítačové animaci. Určitě znáte filmy jako Tmavomodrý svět či Talentovaný pan Ripley, případně některé znělky Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Skupina výtvarníků, vedená Ondřejem Nývltem, připravila téměř stovku návrhů v různých grafických podobách. Vybraná varianta nakonec spojuje značku investora, akciové společnosti SAZKA, s doplňkovou textovou a obrazovou částí. Vychází z písma a tradiční barevné trikolory největší loterní společnosti v České republice, typografie slova arena vyjadřuje svébytnost, Střechu s průměrem sto třicet pět metrů a vzepětím devět metrů tvoří středový tubus a celkem šestatřicet vazníků s táhly, jejichž délka dosahuje až pětapadesát metrů a jejichž hmotnost se pohybuje mezi čtrnácti a dvaceti tunami. Podle harmonogramu bude střecha SAZKA ARENY nejpozději počátkem listopadu vodotěsná, aby mohla pokračovat montáž citlivých technologií, interiérů a chladícího zařízení pro výrobu ledové plochy. V současnosti probíhají na staveništi desítky specializovaných prací, například vyzdívky, montáže vodovodních a kanalizačních systémů nebo protiprašné nástřiky stropů a stěn, pracuje se rovněž na obvodovém plášti, podhledech a omítkách vnitřních stěn. Pro včasné dokončení stavby musíme perfektně zkoordinovat činnost desítek subdodavatelů, kteří se v areálu pohybují, uvedl v této souvislosti Jiří Bažata, ředitel divize Skanska CZ. Práce přitom pokračují také v sousední univerzální neboli tréninkové hale, kde byla zahájena montáž střechy, fasády a obkladů. SAZKA ARENA S NOVOU TVÁŘÍ Logo ãili obchodní znaãka, to je tváfi produktu, sluïby nebo spoleãnosti, tvrdí odborníci. Dodává identitu, vytváfií vztahy, vymezuji vûãi okolí. Vyjadfiuje soudrïnost, tradici i perspektivu. S novou tváfií trojbarevn m, modrozelenoïlut m logem se pfiedstavila také víceúãelová SAZKA ARENA, dûji tû Mistrovství svûta v ledním hokeji dynamiku i pohyb vpřed, směrem k budoucnosti. Grafický symbol dvojitý oblouk nebo rozdělený ovál, chcete-li symbolizuje nejčastější tvar historické a moderní arény, prohlašuje Lubomír Celar ze společnosti, která návrh připravila. V grafické zkratce vyjadřuje dynamiku sportovních soutěží, emoce kulturních vystoupení a svojí barevností také široké spektrum událostí, které se v pražské SAZKA ARENĚ budou pořádat. Logo nejmodernějšího víceúčelového stánku v Evropě určitě nepřehlédnete. Ať už při příchodu nad mohutným střešním obloukem, ve vstupních prostorách a interiérech, na multimediální videokostce nebo na vstupenkách, programových bulletinech a v dalších materiálech. 2 SAZKA ARENA Záfií 2003

3 L IDÉ P ROFIL ZELENÝ OSTROV V PRAZE V sousedství SAZKA ARENY vyroste v nûkolika nejbliï ích letech víceúãelové zábavní, sportovní a komerãní centrum s názvem Zelen ostrov. Domácí a zahraniãní investofii vybudují na b val ch továrních pozemcích s rozlohou více neï ãtrnáct hektarû místo, které budou rádi nav tûvovat jak obyvatelé hlavního mûsta, tak mimopraï tí a zahraniãní turisté. Metropole získá novou dominantu, mûstská ãást investice, lidé prostor pro rodinné v lety, zábavu a voln ãas. MEZI BRNEM A PRAHOU Dálnici mezi hlavním mûstem a moravskou metropolí poznal Antonín Surka (64), fieditel akciové spoleãnosti BESTSPORT, dokonale. V Brnû bydlí, v Praze koordinuje projekt v stavby nejmodernûj í evropské arény pro sport, kulturu, zábavu, show, v stavy, kongresy a veletrhy. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze získával manažerské zkušenosti v podniku Brněnské výstavy a veletrhy, kde pracoval téměř čtyři desetiletí, nejdřív jako referent a nakonec jako generální ředitel. V říjnu 2001 se stal ředitelem akciové společnosti BESTSPORT s jediným, ale mimořádně náročným úkolem postavit v hlavním městě víceúčelovou arénu, která se vyrovná nejlepším zahraničním stánkům. A potom už začaly pracovní povinnosti vybrat tým odborníků, zajistit projektovou přípravu, shromáždit potřebná povolení, sestavit rozpočet, vybrat dodavatele a v průběhu osmnácti měsíců arénu postavit. Člověk, který se dlouhá léta pohyboval ve světě mezinárodních výstav a veletrhů, pochopitelně sleduje, jaké možnosti nabídne v uvedené oblasti SAZKA ARENA. Myslím, že pořadatelům poskytneme vynikající podmínky jak z pohledu výstavních ploch, tak skladovacích prostor, techniky, služeb pro návštěvníky, dopravy a parkování, tvrdí. Víceúčelové SAZKA ARENĚ by určitě slušel třeba mezinárodní veletrh sportovní výstroje a vybavení, regionální autosalón nebo veletrh spotřebního zboží. Výhodu vidím i v tom, že tady nebude problém uspořádat odborné konference a sympózia, které k takovým událostem tradičně patří. Jako velký příznivec sportu si v SAZKA ARENĚ určitě nenechá ujít zajímavá hokejová nebo tenisová utkání. A připomíná také různé televizní show a soutěže, populární hlavně v německy mluvících zemích. Třeba rakouská televize pravidelně vysílala pořad s názvem Musikanten Stadler, který se natáčel také v dalších zemích, včetně například Číny. Pro podobný program plný hvězd a s tisícovkami diváků na tribunách by víceúčelová aréna byla ideální, dodává Antonín Surka. Projekt Zeleného ostrova představuje výjimečnou investiční příležitost v blízkosti historického, turistického a obchodního centra hlavního města. Jako první zahájí provoz víceúčelová SAZKA ARENA s vedlejší menší, tzv. univerzální neboli tréninkovou halou, později přibudou další budovy a objekty. Pro firmy, které se v areálu rozhodnou podnikat, jsou určitě zajímavé rozměry pozemku, pravomocné územní rozhodnutí, všestranné využití, infrastruktura i privilegovaná poloha, uvádí Jan Vala, tiskový mluvčí akciové společnosti BESTSPORT. Vždyť víceúčelové centrum nabídne nejen parkovací plochy pro automobily, ale i blízkou stanici metra, železniční nádraží, tramvajové zastávky nebo autobusový terminál. Podle schváleného územního rozhodnutí vznikne v areálu Zeleného ostrova například mezinárodní hotel s kongresovým střediskem, F AKTA multimediální scéna, nákupní galerie, obchodní a administrativní prostory i několikapodlažní parkovací dům. V jednotlivých objektech se najde místo pro butiky, kavárny, bary a restaurace, stejně jako pro bazén, saunu nebo fitcentra. Autoři projektu pochopitelně nezapomněli ani na rozsáhlé zelené plochy, které nabídne blízký park a střechy vybraných budov. Jak jinak celý areál se přece jmenuje Zelený ostrov. Věříme, že moderní víceúčelové centrum a významné sportovní, kulturní, výstavní nebo kongresové události pořádané v SAZKA ARENĚ přilákají spoustu turistů, doplňuje Jan Vala. Ale skvělé místo pro zábavu a volný čas tady získají také obyvatelé hlavního města. Jednotlivé budovy budou propojeny, takže nebude problém spojit muzikálové představení třeba s nákupy v obchodních galeriích, návštěvou divadelního klubu nebo společnou večeří v některé z místních restaurací. VŠECHNO, CO SI MŮŽETE PŘÁT Víceúãelové kulturní, sportovní a obchodní centrum Zelen ostrov najdete na rozhraní Vysoãan a Libnû, v trojúhelníku mezi ulicemi âeskomoravská a Oceláfiská. SluÏby, které nabídne obyvatelûm hlavního mûsta, domácím a zahraniãním náv tûvníkûm, dokumentuje nûkolik ãísel. Například nový mezinárodní hotel rozšíří ubytovací kapacitu metropole o 460 komfortních dvoulůžkových pokojů a několik apartmánů, chybět nebude ani bazén, sauna, konferenční místnosti, salónky, kavárny, restaurace nebo kongresové středisko s tisícovkou sedadel. Multimediální scéna bude moci přivítat až půl druhého tisíce diváků, obchodní a administrativní budovy zahrnují téměř metrů čtverečných prodejních a bezmála metrů čtverečných kancelářských ploch. Zahradní úpravy nebo jiná zelená prostranství se rozkládají na metrech čtverečných, parkovací dům a podzemní garáže v budovách počítají s takřka místy pro osobní automobily a autobusy, včetně prostor vyhrazených pro hendikepované řidiče. 3 SAZKA ARENA Záfií 2003

4 A RENARIUM Z OOM VÍTE, CO JE SKYBOX ZÓNA Uzavřené podlaží, umístěné po celém obvodu SAZKA ARENY a určené pro nájemce skyboxů a jejich hosty. Soukromí zajišťuje samostatný vchod s vlastní recepcí, vedle skyboxů tady najdete třeba luxusní restauraci, bar nebo jednací salónky. V uzavřeném podlaží se nachází 66 skyboxů a 4 tzv. party skyboxy, vyhrazené pro jednorázový pronájem. Dalších 7 skyboxů umístili architekti v nejnižším patře arény, přímo na úrovni ledové plochy. KDYŽ SE ŘEKNE SKYBOX Potfiebujete místo, kde byste mohli vést v znamná obchodní jednání? Hledáte exkluzivní prostor pro schûzky s partnery a dûleïit mi osobnostmi? Víte, Ïe pfii nûkter ch událostech prostû nesmíte chybût? Chcete, aby va e firma byla vidût a aby byla vidût mezi nejlep ími? Pfiem líte, jak odmûnit a motivovat nejúspû nûj í zamûstnance? e ení, které nabízíme, se jmenuje skybox. SKYBOX V HORNÍM PODLAŽÍ Standardní skybox tvoří předsíňka, místnost pro 15 až 20 osob vybavená stylovým nábytkem, jídelní kout s barem a vlastní sociální zařízení. V místnosti nechybí ani audio-video příslušenství, monitor pro vnitřní televizí okruh, přístup k internetu, pevným telefonním linkám a dalším technologiím. Nájemce může skybox využívat i mimo pořádané akce, veškeré cateringové služby zajišťuje obsluha. Program, probíhající na pódiu a na ploše, mohou návštěvníci sledovat buď uvnitř skyboxu přes posuvnou prosklenou stěnu nebo přímo v aréně, z venkovního privátního balkónu se dvěma řadami sedadel. Pro nájemce je navíc k dispozici určitý počet parkovacích míst, přičemž pronájem zahrnuje také vstupenky na utkání domácích týmů, například na hokejovou extraligu. Cena ročního pronájmu závisí na umístění skyboxu na delších nebo kratších stranách tribuny a na poloze vůči pódiu. Pro nájemce jsou připraveny různé doplňkové balíčky, například předplacené vstupné na události pořádané v aréně, zvažujeme rovněž možnost permanentky na všechny zápasy mistrovství světa v ledním hokeji. SKYBOX V DOLNÍM PODLAŽÍ Skyboxy pro 12 až 15 osob jsou rozvrženy a vybaveny podobně jako místnosti v uzavřeném horním podlaží, včetně předsíňky, jídelního koutu, sociálního zařízení a technologií. Vzhledem k tomu, že se nacházejí v nejnižším patře a na úrovni ledové plochy, umožňují nájemcům přístup k prostorům pro hráče a vystupující, restauraci a baru. Ke každému skyboxu patří rovněž příslušný počet sedadel, vyčleněných na privilegovaném místě v bezprostřední blízkosti střídaček. PARTY SKYBOX Stejně jako standardní skyboxy jsou umístěny na uzavřeném horním podlaží, takže jejich nájemci mohou využívat výhody privátního patra. Pronajímají se jednorázově, především při různých programových událostech. Při kapacitě 35 až 40 osob umožňují uspořádat v exkluzivním prostředí SAZKA ARENY například firemní večírek, spojený s návštěvou hokejového utkání, zábavné show nebo rockového koncertu. Podobné komfortní lóže nabízí helsinská Hartwall Areena. Vzámořských, západoevropských a skandinávských arénách objevili kouzlo skyboxů již dříve. Stačí se rozhlédnout. Patra se zvláštním režimem a řadou výhod pro nájemce najdete třeba v chicagském United Centru, torontském Air Canada Centru nebo neworleánském Superdoomu, stejně jako v helsinské Hartwall Areeně, hamburské Color Line Areně či pařížském Palais Omnisports Bercy. Pro velké podniky a společnosti představují skyboxy součást firemního image, marketingu a vztahů s obchodními partnery. Nikde jinde v české republice nenajdete místo, kde se můžete s významnými osobnostmi z politiky, obchodu nebo podnikání setkávat hned několikrát týdně. Není tajemstvím, že v zahraničí se inspirovala také SAZKA ARENA a že skyboxy, které nabízí, budou umístěním, vybavením i poskytovanými službami srovnatelné s nejvyspělejšími mezinárodními standardy. Celkem tady najdete téměř sedmdesát skyboxů s různými službami, uspořádáním a pochopitelně i cenou. Největší část skyboxů se nachází ve vlastním, uzavřeném patře, přičemž nájemcům zajistí mimo jiné místa s nejlepším výhledem v aréně. Další část, umístěná ve spodním podlaží na úrovni ledové plochy, umožňuje přímý přístup ke střídačkám. A vyberete si také v případě, hledáte-li prostor, kam byste mohli pozvat víc osob a spojit příjemné s užitečným. Například firemní jubileum s atraktivním hokejovým utkáním nebo novoroční party s koncertem známé hvězdy. Co vlastně skyboxy nabízejí? Především exkluzivní, komfortně vybavený prostor, který můžete využívat i mimo pořádané akce. Soukromí, garantované vlastními vchody, recepcí a uzavřenými galeriemi. Pohodlí, spojené s cateringem, obsluhou a parkovacími místy. Moderní technologie, mezi nimi třeba přístup k internetu, pevným telefonním linkám či vnitřnímu televiznímu okruhu. A samozřejmě mnoho dalších výhod, mezi které patří třeba vstupenky na pravidelné sportovní události, různé slevy nebo prostor pro prezentaci značky. Jak už bylo řečeno, vedle klubovek ve skyboxech mohou nájemci počítat také se sedadly na vlastním privátním balkónu. Sami si vyberou, zda chtějí třeba hokejový zápas sledovat v pohodlném soukromí, v kotli vyprodaného stadiónu nebo v bezprostřední blízkosti střídaček. Řada významných firem už o pronájem projevila vážný zájem, potvrzuje ředitel SAZKA ARENY Petr Soukup. Pro další, kteří se teprve rozhodují, chystáme velkou prezentační akci a připravujeme i několik modelových skyboxů, aby se s jejich výhodami mohli seznámit. Studie pro SAZKA ARENU. 4 SAZKA ARENA Záfií 2003

5 P ARTNER N ÁZOR SAZKA VSADILA NA ARÉNU Proã právû SAZKA ARENA? Nejvût í loterní spoleãnost âeské republiky, jejímiï akcionáfii jsou obãanská sdruïení pûsobící v tûlov chovû a sportu, se rozhodla zajistit potfiebné finanãní, odborné a dal í zdroje pro v stavbu národní víceúãelové arény v dobû, kdy se pfiedchozí projekty ukázaly jako nereálné a kdy bylo znovu váïnû ohroïeno pofiádání mistrovství svûta v ledním hokeji. Pfiesnûji fieãeno v srpnu David Gladiš, ředitel agentury CzechTourism TURISTIKA PRO HLAVNÍ MĚSTO Aakcionáři plní, co slíbili. Co se před dvěma lety zdálo spíš odvážným přáním, stává se realitou. Vzpomeňme, jak mnozí pochybovali, zda se v šibeničních termínech vůbec podaří shromáždit potřebná povolení, připravit projekt a zahájit výstavbu. Jiní dodnes nevěří, že arénu bude možné v průběhu osmnácti měsíců postavit. A to se v současnosti už připravuje programový kalendář a fanoušci hlasují, koho by chtěli vidět ve finále šampionátu! V akciové společnosti SAZKA se ovšem i nadále soustředí především na to, co je hlavním předmětem jejich podnikání, tj. na sázkovou a loterní činnost. Široké portfolio produktů zahrnuje vedle tradiční a nejúspěšnější Sportky třeba oblíbených Šťastných 10, okamžité loterie stíracích losů, kurzové sázky a spoustu dalších možností, jak se pobavit a vyhrát. Společnost, která drží krok s vyspělým loterním trhem v zahraničí, pravidelně nabízí sázejícím nové, ještě zajímavější a atraktivnější produkty. Nejžhavější novinkou se nedávno stala T-Mobile RENTA, okamžitá loterie stíracích losů spojená s televizní show na TV NOVA. S losem T-Mobile RENTA můžete okamžitě vyhrát až sto tisíc korun, přičemž další statisíce můžete získat v televizní telefonické soutěži. Vůbec největším lákadlem je pochopitelně hlavní výhra pravidelná měsíční renta, kterou si výherce sám vylosuje. A kdo by si nechtěl na rok až deset let dopředu zajistit pravidelný měsíční příjem mezi patnácti až sto tisíci korunami? V blízké budoucnosti představíme další zajímavé produkty, které v současné době připravujeme, prohlašuje tisková mluvčí akciové společnosti SAZKA Stanislava Doubravová. Již v říjnu chceme například spustit novou číselnou loterii a počátkem příštího roku potom rozsáhlý herní projekt, který nemá v domácích podmínkách obdoby a který se stane hlavním zdrojem financování nákladů, souvisejících s výstavbou SAZKA ARENY. Jak se rozvíjí zahraniční cestovní ruch v České republice? Kolik zahraničních turistů k nám přijíždí a kolik z nich navštíví hlavní město? V loňském roce přijelo do České republiky 4,6 miliónu zahraničních turistů, přičemž necelá polovina z nich navštívila Prahu. Tradičně přijíždí nejvíce turistů z Německa, následují Poláci a turisté z Velké Británie. Odhaduji, že letošní rok, který kvůli válce v Iráku a epidemii SARS nezačal pro cestovní ruch právě šťastně, bude s loňským srovnatelný nebo o velmi málo lepší. Čím je hlavní město Praha pro zahraniční turisty zajímavé a co naopak cestovnímu ruchu škodí? Co potřebujeme zlepšit? Česká republika je v zahraničí vnímána jako země nádherných historických měst a kulturních památek, takže většina turistů si naši zemi spojuje především s Prahou. Samozřejmě najdou se věci, které musíme zlepšovat. Proto jsem na konci minulého roku vytipoval seznam 55 překážek cestovního ruchu, které na pravidelných schůzkách diskutují zástupci profesních svazů s poslanci, senátory a představiteli ministerstev. V seznamu figurují například problémy spojené s činností směnáren nebo nedostatečná spolupráce s okolními zeměmi při propagaci turistického ruchu na vzdálených trzích. V současné době bylo zhruba 20 témat projednáno na úrovni profesních svazů a některé projekty jsou již řešeny i v praxi. Jak může rozvoji cestovního ruchu pomoci nová víceúčelová aréna, která v hlavním městě vyrůstá? Co si od ní slibujete? Výstavba moderní víceúčelové arény, která vytvoří mimo jiné prostor pro kongresy, konference, výstavy a veletrhy, je pro rozvoj cestovního ruchu výbornou příležitostí. Pokud se v zahraničí prosadí nabídka kongresových a incentivních možností SAZKA ARENY, pozitivně to ovlivní i příjmy z turistiky. Mimochodem, právě kongresový cestovní ruch je jedním z šesti hlavních témat, které na zahraničních trzích od letošního roku propagujeme. 5 SAZKA ARENA Záfií 2003

6 F OKUS SAZKA ARENA V MĚSÍCÍCH A DATECH Lokalita, ve které vyrûstá víceúãelová SAZKA ARENA, prochází neuvûfiitelnou promûnou. Poãítejte se mnou. Srpen 2001 investiãní zámûr spoleãnosti SAZKA. Prosinec 2001 demoliãní v mûr a zahájení demoliãních prací. âervenec 2002 pravomocné územní rozhodnutí. Srpen aï fiíjen 2002 pravomocná stavební povolení. Záfií 2002 zahájení stavebních prací. âerven 2003 dokonãení hrubé stavby. âervenec 2003 ocelová stfie ní konstrukce. Listopad 2003 poloïení stfie ního plá tû. Únor 2004 dokonãení v stavby. Bfiezen 2004 zahájení zku ebního provozu. Duben 2004 mistrovství svûta v ledním hokeji. Co dodat Podzim Českomoravská-Kolben-Daněk šíří slávu českého průmyslu, vynalézavých inženýrů a šikovných dělníků všude ve světě. První lokomotivu vyrobila už v roce 1900, v roce 1934 vyjede na koleje populární, na svou dobu mimořádně výkonný motorový rychlík Modrý šíp a v roce 1939 jeho neméně uznávaný následovník Stříbrný šíp. Než v roce 1959 skončí výroba parních lokomotiv, vyrobí jich ve vysočanské továrně přes čtyři tisíce. Léto V továrních halách se nevyrábí, budovy chátrají, nekouří se ani z bezmála stometrového komínu Silvestr. Ale bývalé průmyslové pozemky dostávají novou šanci. Po několika neúspěšných pokusech jiných investorů se výstavbu víceúčelové arény pro mistrovství světa v ledním hokeji rozhoduje podpořit akciová společnost SAZKA. A právě nevyužitá lokalita na rozhraní Vysočan a Libně vyhovuje velikostí i vyřešenou dopravou. Jaro Staré odchází, aby uvolnilo místo novému. Pracovníci, kteří v areálu provádějí zemní a demoliční práce, musí zlikvidovat tuny stavebního materiálu a vyčistit rozsáhlé plochy, znečištěné průmyslovou výrobou. Při demolicích používají speciální jeřáb, umožňující stříhání železobetonových konstrukcí až ve čtyřicetimetrové výšce. Za několik měsíců bude pomáhat i při likvidaci následků ničivých povodní v hlavním městě. Jaro V areálu SAZKA ARENY padají objemové, hmotnostní a další rekordy. Nejdřív vzniká obrovská stavební jáma, kterou přikryje mohutná základová deska, a na staveniště přijíždí těžká technika. Potom se montují betonové tribuny, jejichž největší dílce váží více než dvanáct tun, zatímco uvnitř se pokládají rozvody pro energie, vodu a klimatizaci. Termíny nečekají, takže dělníci pracují v několika směnách, včetně sobot a nedělí. Podzim Betonové tribuny SAZKA ARENY chrání ocelová střešní konstrukce, tvořená stoosmdesátitunovým středovým tubusem, šestatřiceti silnými vazníky a ocelovými táhly. Kolem arény pokládají dělníci plášť, který vytvoří jeden z jejích charakteristických znaků, obvodový prstenec. V areálu SAZKA ARENY pracuje půldruhého tisíce stavbařů, montérů, inženýrů a odborníků dalších profesí. Jaro Nejmodernější víceúčelový stánek v Evropě, pražská SAZKA ARENA, otevírá brány. Mistrovství světa v ledním hokeji se zúčastní šestnáct nejlepších mužstev, na tribunách se vystřídají statisíce domácích a zahraničních diváků. A programový kalendář bude pokračovat sportovní události, koncerty, muzikálová představení, zábavné show, lední revue, halový motokros, televizní soutěže, firemní akce, výstavy, kongresy a veletrhy. 6 SAZKA ARENA Záfií 2003

7 R OZHOVOR SAZKA ARENA PŘILÁKÁ DALŠÍ INVESTORY S Vladimírem ihákem, starostou Mûstské ãásti Praha 9, jsme hovofiili v budovû magistrátu, kde se úãastnil schûze zastupitelstva hlavního mûsta Prahy. Jinak ov em tráví vût inu ãasu ve Vysoãanské radnici, odkud spolu s kolegy fiídí oblast s více neï tfiiaãtyfiiceti tisíci obyvateli a rozlohou témûfi ãtrnáct set hektarû. Právû v mûstské ãásti, kterou tvofií historické ãtvrti Vysoãany, Prosek, StfiíÏkov, Hloubûtín, Hrdlofiezy a ãást Libnû, vyrûstá víceúãelová SAZKA ARENA. Můžete ve stručnosti představit Městskou část Praha 9? Jaké jsou její největší problémy, priority a perspektivy? V rámci městské části žije více než třiačtyřicet tisíc obyvatel, řada z nich na sídlišti Prosek. Především ve Vysočanech a Libni dřív působily velké průmyslové podniky, ve kterých pracovalo až dvacet tisíc lidí, a podle nichž se například Vysočanům říkalo ocelové srdce Prahy. V průběhu restrukturalizace mnohé továrny zkrachovaly, další se přemístily do vhodnějších lokalit na okraji hlavního města, takže bývalé průmyslové pozemky tvoří v současnosti až třetinu území městské části. V čem vidíte největší přínosy SAZKA ARENY pro městskou část? V první řadě v nabídce nových pracovních příležitostí a ve snížení nezaměstnanosti. A nejedná se pouze o vlastní SAZKA ARENU, ale i o rozvoj drobného podnikání v oblasti služeb, gastronomie nebo cestovního ruchu. Jak už jsem řekl v průmyslových podnicích, které zanikly nebo které se přestěhovaly, tady v minulosti pracovalo téměř dvacet tisíc lidí. Velkými změnami prochází také doprava a dopravní komunikace, především v bezprostředním okolí arény. V souvislosti s přípravami mistrovství světa v ledním hokeji totiž hlavní město uvolnilo maximálně vycházet vstříc, aby termíny při vydávání stavebních povolení a dalších dokumentů byly co nejkratší. Aréna vyrůstá v rekordních termínech a nechtěli jsme, aby její výstavbu protahovaly byrokratické průtahy. A počítáme s tím, že spolupráce bude pokračovat také v budoucnosti, například při kolaudačním řízení. Sledujete, jak přijali projekt a výstavbu víceúčelové SAZKA ARENY obyvatelé deváté městské části? Musím říci, že část obyvatel, kteří žijí hlavně v bezprostřední blízkosti staveniště, vyjadřovala Spolu s magistrátem hlavního města proto v současné době hledáme nejlepší způsoby jejich využití a pro celé území připravujeme rozvojovou urbanistickou studii. Výstavba SAZKA ARENY představuje téměř šestimiliardovou investici, další finanční zdroje přinese víceúčelové centrum Zelený ostrov. Myslíte si, že oba projekty ovlivní i další investory, kteří by v lokalitě chtěli podnikat? Určitě. Víceúčelová SAZKA ARENA je nejen první velkou investicí na nevyužívaných továrních pozemcích, ale v mnoha směrech také příkladem pro další domácí nebo zahraniční investory. Myslím, že pro začátek jsme si těžko mohli přát víc a nepochybuji, že revitalizace tak zvaných hnědých zón bude v rámci městské části pokračovat. finanční prostředky potřebné na dlouhodobě odkládanou rekonstrukci a rozšíření Českomoravské ulice. Modernizována bude nejen vlastní ulice, ale i sousední komunikace a křižovatky, chodníky, tramvajové koleje, smyčky a zastávky, rozvody vody, kanalizace nebo veřejné osvětlení. Navíc předpokládám, že události pořádané v aréně přilákají spoustu domácích a zahraničních návštěvníků, což se promítne v blízkých ulicích a veřejných prostranstvích. Vyrostou nové obchody a obchůdky, restaurace a kavárny, prostředí bude mnohem přívětivější a příjemnější Jaký způsobem pomáhá při výstavbě víceúčelové arény městská část? Jak investorovi, tak inženýrským firmám, které projekt připravovaly, jsme se snažili především obavy související s prašností, hlukem a nákladní dopravou. Jinými slovy s určitým nepohodlím, které podobně rozsáhlé projekty všude ve světě obvykle doprovází. Spousta lidí ovšem výstavbu arény podpořila, protože si uvědomují, co všechno pro devátou městskou část přinese. Ať už v oblasti zaměstnanosti, lepší dopravy a využití průmyslových pozemků, nebo prostě proto, že chtějí, abychom v hlavním městě mohli při světovém šampionátu přivítat nejlepší světové hokejisty a v budoucnosti řadu sportovních, kulturních a dalších událostí na vrcholné mezinárodní úrovni. Děkuji za rozhovor. ING. VLADIMÍR ŘIHÁK, STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Ing. Vladimír Řihák (41) vystudoval stavební inženýrství, obor vodohospodářství, později pracoval v soukromé stavební firmě a získal titul autorizovaného inženýra pro pozemní stavby. V roce 1998 se stal zastupitelem a starostou Městské části Praha 9, v roce 2002 zastupitelem Hlavního města Prahy, kde působí mimo jiné ve výborech územního rozvoje a hospodářské politiky nebo v komisi pro koordinaci výstavby víceúčelové haly. Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje především sportu, dřív závodně plaval a hrál vodní pólo, vyzkoušel si i basebal nebo softbal. Věří, že při mistrovství světa v ledním hokeji postoupí domácí reprezentanti co nejdál, nejlépe až do finále. A potom už bude jedno, s kým v něm budeme hrát, důležité je, abychom vyhráli, tvrdí s úsměvem. 7 SAZKA ARENA Záfií 2003

8 P TÁTE SE, ODPOVÍDÁME F OTOARÉNA CHCETE VIDĚT ARÉNU? V novinách jsem si přečetl, že s podobou SAZKA ARENY se budeme moci seznámit přímo na Václavském náměstí. Je to pravda? Ano, a nejen s podobou SAZKA ARENY, ale především s programem Mistrovství světa v ledním hokeji S úřadem městské části a organizačním výborem, který šampionát připravuje, jsme se dohodli na pronájmu přízemních prostor na Václavském náměstí č. 12. V tak zvaném Peterkově domě chceme pro domácí a zahraniční návštěvníky co nejdříve otevřít společné Informační centrum Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY. V současné době připravujeme scénář střediska, architekti dokončili návrh, vyrábějí se informační a další materiály. Pracujeme tak, aby centrum mohlo zahájit provoz ve druhé polovině října, přičemž přesný termín se dozvíte v denním tisku nebo na internetové adrese a Jaké informace a další materiály budou pro návštěvníky centra na Václavském náměstí k dispozici? Ve společném Informačním centru Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 a SAZKA ARENY se především dozvíte všechno, co souvisí s přípravou a průběhem šampionátu mimo jiné program utkání, herní schéma, rozdělení skupin mezi pořadatelskými městy, dopravní, termínové a další informace. Předpokládáme, že přímo ve středisku se budou prodávat také vstupenky. Pokud vás zajímá pražská aréna, najdete tady například její maketu, vizualizace interiérů a řadu dalších zajímavostí. Zájemci si budou moci v centru prohlédnout rovněž modelový skybox SAZKA ARENY. Trojnásobný mistr světa Jiří Holeček a olympijský vítěz z Nagana Martin Ručinský, hráč New York Rangers, si při nedávné návštěvě SAZKA ARENY oblékli dresy, ve kterých slavili s národním mužstvem největší úspěchy. C O MOŽNÁ NEVÍTE MŮJ DŮM, MŮJ HRAD Víte, Ïe posledním muïstvem, které získalo v domácím prostfiedí titul hokejov ch mistrû svûta, byl v roce 1986 tehdej í Sovûtsk svaz? Na druhé stranû vïdy kdyï hrála pfied vlastním publikem na e reprezentace, dafiilo se a nikdy jsme neskonãili bez medaile. Posuìte sami. Ještě než vyrostla Štvanice, pořádali jsme dvakrát evropský šampionát a ani jednou nenašli přemožitele. Pravda, v roce 1912 byly výsledky anulovány, ale v roce 1925 už zůstaly zlaté medaile doma. V Praze tenkrát nemrzlo, hrálo se ve Vysokých Tatrách a v celku Československa nastoupil třeba fotbalový internacionál Karel Pešek-Káďa nebo tenista Karel Koželuh. V letech 1933 a 1938, kdy šampionát přivítala Štvanice, jsme vybojovali bronz. Světovému hokeji vládla Kanada, ale třeba Spojené státy už dokázala ve druhém případě parta kolem kouče Buckny porazit. V roce 1947 slavila Štvanice premiérový titul a v roce 1959 třetí místo, které jsme vydřeli v utkání s předtím neporaženou Kanadou. Rozhodovalo se až v power play, přičemž Karel Gut tehdy završil stovku utkání v dresu národního mužstva. A potom už přišly velké chvíle Holečka, Dzurilly, Holíků, Martince, Hlinky a Nedomanského, později i Chalupy, Dvořáka nebo bratří Šťastných. V roce 1972 zlato po dlouhých třiadvaceti letech a v roce 1978 stříbro, rozdílem jediné branky. V roce 1985 se na dalším titulu spolu s Králíkem, Rusnákem nebo Libou podílel také mladičký Vladimír Růžička. Stříbrným borcům Kanady tehdy nepomohl ani fenomenální Mario Lemieux. Při posledním šampionátu v domácím prostředí, v roce 1992, jsme získali bronz. Triumfovali Švédové, sborná se poprvé představila jako Rusko, naopak, s mezinárodní scénou se rozloučilo Československo. Sečteno a podtrženo deset turnajů s pěti zlatými, jednou stříbrnou a čtyřmi bronzovými medailemi! Výstavba pokračuje se zhruba osmidenním předstihem, takže arénu dokončíme podle plánu koncem února příštího roku, prohlásil na tiskové konferenci předseda představenstva a generální ředitel Skanska CZ Zdeněk Burda. A znovu hokej. Pro kapitána zlatého olympijského mužstva, v současnosti generálního manažera HC Slavia Praha Vladimíra Růžičku jsme připravili přilbu v klubových barvách, červené a bílé. Doufejme, že přinese štěstí. SAZKA ARENA âíslo 7/2003 Periodicita Měsíčník Vydavatel BESTSPORT akciová společnost, K Žižkovu 4/851, Praha 9, Česká republika Iâ Evidenãní ãíslo MK ČR E Foto Karel Švec, CzechTourism, ČTK, SAZKA, a.s. Grafická úprava, v roba a distribuce ENTRE s.r.o. Uzávûrka ãísla Další, podrobnější informace najdete na a Případné dotazy, náměty nebo připomínky zasílejte na ovou adresu 8 SAZKA ARENA Záfií 2003

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency dovolená & zážitky Součástí Global Travel Agency s.r.o. jsou obchodní značky Smart Travel Agency a Smart Holidays.

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER

VIP BOXY. Co na vás ve vašem boxu čeká? VIP box PLATINUM. VIP box GOLD. VIP box SILVER VIP BOXY Chcete si užít fotbal či koncerty na té nejvyšší úrovni? Chcete ohromit obchodní partnery a kdykoliv mít k dispozici výjimečný prostor s fascinující živou kulisou? Chcete být přímo u toho, a přesto

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE Spojte se s dalšími významnými partnery klubu a staňte se součástí naší rodiny... az havířov Návštěvnost v sezóně 2010-2011: 37.319 fanoušků

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

AZ HAVÍŘOV REKLAMNÍ NABÍDKA 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE

AZ HAVÍŘOV REKLAMNÍ NABÍDKA 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE AZ HAVÍŘOV REKLAMNÍ NABÍDKA 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE SPOJTE SE S DALŠÍMI VÝZNAMNÝMI PARTNERY KLUBU A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠÍ RODINY... AZ HAVÍŘOV Návštěvnost v sezóně 2010-2011: 37.319 fanoušků průměr na

Více

Reklamní nabídka pro partnery SEZÓNA 2013/2014

Reklamní nabídka pro partnery SEZÓNA 2013/2014 Reklamní nabídka pro partnery SEZÓNA 2013/2014 PROČ HOKEJ, PROČ PSG ZLÍN SPOJTE SE S DALŠÍMI VÝZNAMNÝMI PARTNERY KLUBU A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU PSG ZLÍN, VICEMISTRŮ EXTRALIGY A VÍTĚZE PREZIDENSTKÉHO POHÁRU

Více

HCSPARTAPRAHA VIP VSTUPENKY 2012/2013

HCSPARTAPRAHA VIP VSTUPENKY 2012/2013 HCSTAPRAHA VIP VSTUPENKY / DOVOLTE NÁM SE O VÁS POSTARAT PŘEDSTAVUJEME TO NEJLEPŠÍ VE SPORTU I ZÁBAVĚ Multifunkční TIPSPORT ARENA je domácím stánkem HC Sparta Praha, osminásobných mistrů české hokejové

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016

REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016 REKLAMNÍ NABÍDKA PRO PARTNERY SEZÓNA 2015/2016 PROČ HOKEJ, PROČ PSG ZLÍN SPOJTE SE S DALŠÍMI VÝZNAMNÝMI PARTNERY KLUBU A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ TÝMU PSG ZLÍN. NAŠÍM CÍLEM JE NAVÁZAT MARKETINGOVOU SPOLUPRÁCI

Více

Vážení sešívaní přátelé,

Vážení sešívaní přátelé, Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2007 / 2008 Vážení sešívaní přátelé, máme za sebou sezónu, která nám všem udělala velkou radost. Lepší scénář než sedmé finále s vítěznou tečkou

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

BUDOVA WRIGLEY. Investiční Memorandum. Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8

BUDOVA WRIGLEY. Investiční Memorandum. Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8 Investiční Memorandum BUDOVA WRIGLEY Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8 Přední světový výrobce žvýkaček Wrigley hledá investora nebo kupce, který by koupil pro vlastní účely budovu v Praze 8, již v současné

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

1. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI V KATEGORIÍCH MLADŠÍ DOROST + 8.TŘÍDA + 7.TŘÍDA

1. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI V KATEGORIÍCH MLADŠÍ DOROST + 8.TŘÍDA + 7.TŘÍDA marketingový partner mediální partneři Základní skupiny: 28.-29.3. 2010 Play-off: 30.3. 2010 Finálový den: 31.3. 2010 Maximální účast 18 klubových týmů z České republiky Počet účastníků hráčů (16-12 let)

Více

Pohár vítězů poháru žen 2015

Pohár vítězů poháru žen 2015 Pohár vítězů poháru žen 2015 17. 22. srpna 2015 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika www.softballcup.com Hlavní pořadatel Pořadatelé: Prestižní evropský turnaj Na Osmičce uvidíme špičkové

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Nabídka reklamní spolupráce

Nabídka reklamní spolupráce Nabídka reklamní spolupráce v rámci konání 58. ročníku Zlaté přilby v Pardubicích 14.-15. 10. 2006 Zlatá stuha juniorů - Zlatá přilba - přímý televizní přenos na ČT 2-20 000 diváků na stadionu - 2 000

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003-2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu

Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu Mistrovství Evropy žen do 22 let v softballu 2. 7. srpna 2010 Praha 8, Svoboda park Česká republika Vrcholný turnaj evropského významu Na největší softballové akci roku na území České republiky uvidíte

Více

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE KDO JSME? United Sport Partners s.r.o. je společnost zabývající se sportovním marketingem se zaměřením na beachvolejbal - na trhu jsme od r. 2005 - spolupracujeme s mezinárodní, evropskou

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost

Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost Tisková zpráva Žižkovská věž znovuotevřena pro veřejnost V Praze, dne 24. května 2013 Žižkovská televizní věž prošla kompletní a náročnou rekonstrukcí, která začala koncem roku 2011 a jejíž první etapa

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

sportovní holding praha

sportovní holding praha sportovní holding praha hc sparta praha tipsport arena praha kulturistika & fitness promosport agency produkce hc lev praha basketball nymburk letiste praha letnany corporate social responsibility Do portfolia

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

BK Děčín s.r.o. NABÍDKA PARTNERŮM

BK Děčín s.r.o. NABÍDKA PARTNERŮM BK Děčín s.r.o. NABÍDKA PARTNERŮM Basketbalový Klub Děčín: profesionální klub, který se účastní nejvyšší basketbalové soutěže v ČR Mattoni NBL (působí v ní nepřetržitě od roku 1993) založen v roce 1945

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

sportovní holding praha

sportovní holding praha sportovní holding praha hc sparta praha tipsport arena praha evls prague pro letiste praha letnany hc lev praha basketball nymburk olympia amateur europe promosport agency produkce Do portfolia Sportovního

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!!

přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Dočtěte do konce a nenechte si ujít soutěž o zajímavou cenu!! Ahoj, členové, hráči a fanoušci TJ Pátek, přicházíme s třetím číslem našeho Newsletteru TJ Pátek za měsíc květen 2014. Snažíme se o zkvalitnění komunikace, aby všichni příznivci našeho oddílu měli o našich

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička Věděli jste, že je Česko softballovou velmocí? Softball, pálkovací hra podobná baseballu, není pro Čechy jiţ jen exotickým sportem známým z amerických filmů. Naopak, v posledních letech sklízí na evropské

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně

TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně 20. září 2007 Brno, září 2007 Strana 1 / 5 kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně Brno 2007 kika otevírá čtyři nové obchodní domy s nábytkem:

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem.

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. VYDĚLEJTE SI Show Park má otevřeno každý den 12:00 06:00. Práce v erotice Vám umožní vysoký výdělek. První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. Místnosti

Více

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014 11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS Praha Račice 24. 27.7.2014 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové! Po úspěšném evropském šampionátu dračích lodí

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

NOVINKY Sponzoring & Eventy

NOVINKY Sponzoring & Eventy Plán akcí ke stažení ZDE duben 2011 NOVINKY Sponzoring & Eventy Sponzoring Eventy Tým str 2 Úvodní strana / Tým duben 2011 Tomáš Dufek Manažer pro Sponzoring & Eventy Týmový vizionář, Pardubák Pavlína

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE

MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ TISKOVÁ KONFERENCE ODDĚLENÍ ROZVOJE HOKEJE Vznik 1. 3. 2014 prioritou rozvoj hokeje v tzv. malých klubech, udržení a rozšíření členské základny, nábory nejmenších hokejistů. Vedoucím

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015 + PŘEDSTAVENÍ Fit Monster 2015 je v pořadí již druhý ročník těchto závodů. V dubnu roku 2014 jsme spustili naši první registraci do závodů a přihlásilo se na 100 závodníků během několika týdnů. Závod byl

Více

Reprezentační družstvo ČR v letecké akrobacii

Reprezentační družstvo ČR v letecké akrobacii Reprezentační družstvo ČR v letecké akrobacii Kompletní informace a nabídka spolupráce Naši partneři v akrobatické sezóně 2007: Global Assistance Mailstep Leki Vávra osvětlení Total Coop Centrum družstvo

Více

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s.

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2009/2010 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, ač před letošní sezonou zřejmě nikdo z nás neměl velká očekávání, naší Slavii se povedlo nás všechny

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Vestec Střed rezidenční komplex

Vestec Střed rezidenční komplex Vestec Střed rezidenční komplex Akropolis reality, s.r.o. Zdeněk Špetlík Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 303 055 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz Vestavěné skříně Vestavěné skříně nacházejí uplatnění všude tam, kde je kladen důraz na využití úložného prostoru. Navrhneme a vyrobíme

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta Klub přátel Josef Klub přátel Josefa Masopusta Cíl projektu Cílem projektu Klubu přátel Josefa Masopusta je zajištění organizace důstojných oslav při příležitosti 80. narozenin držitele Zlatého míče časopisu

Více

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017

Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Nabídka pořádání MMČR 2014 2017 Obsah > Představení projektu 1/ Základní informace 2/ Vize 3/ Lokalita 4/ Konsorcium pořadatelů 5/ Hlavní benefity akce 6/ Potenciál růstu 7/ Mediální podpora 8/ Mediální

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC.

V LESNÍM KINĚ SPOJÍME TROCHU Z TRADICE LESNÍ MOUDROSTI A ÚCTY K LESU JAKO MÍSTU POTŘEBNÉHO NEJEN PRO ODPOČINEK, ALE ŽIVOT VŮBEC. MOBILNÍ LESNÍ KINO V NĚKTERÝCH ČESKÝCH LESÍCH, HÁJÍCH NEBO PARCÍCH SE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN OBJEVÍ ZVLÁŠTNÍ ÚKAZ. NEPŮJDE O ŽÁDNÝ VÍCE ČI MÉNĚ ZNÁMÝ DRUH FAUNY ČI FLÓRY, ALE O NĚCO ZCELA MILÉHO A PŘÁTELSKÉHO,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Catering = 1.300,- Kč/osoba/ 1 zápas v rámci balíčku

Catering = 1.300,- Kč/osoba/ 1 zápas v rámci balíčku MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 1. 17. 5. 2015 V Praze dne 3. 11. 2014 Vážení obchodní přátelé, nájemci Klubových sedadel, dovolujeme si Vás tímto oficiálně informovat, že Praha a Ostrava přivítá od

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

âíslo 1 Bfiezen 2003 SAZKA ARENA T ÉMA odpisu smlouvy předcházelo několikaměsíční

âíslo 1 Bfiezen 2003 SAZKA ARENA T ÉMA odpisu smlouvy předcházelo několikaměsíční www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com âíslo 1 Bfiezen 2003 SAZKA ARENA Aréna pro všechny, všichni pro arénu E DITORIAL T ÉMA Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí přátelé, neznám stavbu, která by v poslední

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více