magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení"

Transkript

1 magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení V Košicích se podařilo vyřešit spor mezi městem a společností VEROS, která se zde starala o veřejné osvětlení a kterou z poloviny ovládala společnost ELTODO EG, a.s. Město Košice a společnost VEROS podepsaly dohodu o narovnání vztahů a závazků mezi městem a firmou. Dodatek k původní smlouvě z roku 2002 úspěšně řeší všechny vzniklé spory a vytváří prostor pro další rozvoj veřejného osvětlení ve městě. Dohodu představili veřejnosti společně náměstek košického primátora Ing. Jozef Filipko a prezident společnosti Eltodo EG Ing. Libor Hájek na tiskové konferenci konané v Košicích 1. října. Ing. Filipko k dosažené dohodě řekl: Věřím, že tento dodatek ke smlouvě vyřeší nahromaděné problémy i nejasnosti a udělá výraznou tečku za dosavadním procesem. Jsem rád, že i po složitých jednáních se řešení našlo a ukončilo tak zbytečné plýtvání finančních prostředků vynakládaných na soudy a právníky. Našli jsme dělící hranici a dohodli se na konkrétních číslech. Máme zájem postupovat tak, aby naše vztahy byly jasné a oboustranně vyvážené. Chceme, aby veřejné osvětlení bylo funkční a vizuálně zajímavé, a také aby bylo i dobrou vizitkou města. Na původní smlouvě městu nejvíce vadilo, že nemá dostatečnou kontrolu nad plněním plánu obnovy veřejného osvětlení, nad pracemi spojenými s jeho údržbou a že nemá mechanismy, jak si tuto kontrolu a případnou nápravu vynutit. Podpis významného dodatku ke smlouvě oznámili v Košicích prezident společnosti ELTODO EG, a.s., Ing. Libor Hájek a náměstek košického primátora Ing. Jozef Filipko. Město dále nebylo spokojeno se způsobem kalkulace ceny, jakou společnost VEROS městu účtovala. Pokračování na straně 2 Eltodo koupilo Elektrovod - Osvetlenie K úspěšnému dokončení jednání mezi městem Košice a společností VEROS přispělo i zjednodušení vlastnické struktury společnosti Elektrovod-Osvetlenie, která společnost VEROS vlastní. K zvýšila skupina Eltodo svůj podíl ve společnosti Elektrovod- Osvetlenie z 50 na 100 %, když společnost Eltodo-Citelum odkoupila podíl ve VEROSu od společnosti Elektrovod Holding. Nyní tedy vlastní společnost Elektrovod-Osvetlenie napůl ELTODO EG, a.s., a ELTODO-CITELUM, s.r.o. Společnost Elektrovod-Osvetlenie byla současně přejmenována na Eltodo-Osvetlenie. Jejím novým ředitelem se stal Ing. Pavel Sněhota ze společnosti Eltodo-Citelum. Na naší zakázce pro Košice nám velmi záleží, a proto jsme chtěli mít veškeré pravomoci, abychom s vedením města mohli dospět k dohodě, vysvětluje důvody změny vlastnické struktury prezident společnosti Eltodo EG Ing. Libor Hájek. Pomůžeme s rekonstrukcí Tušimic Společnost ČEZ připravuje v příštích letech rozsáhlou obnovu, modernizaci a výstavbu uhelných elektráren. Eltodo bude při tom. První zakázku jsme získali na Komplexní obnově Elektrárny Tušimice 2. V rámci Komplexní obnovy ETU 2 dodá Eltodo významnou část slabo a silnoproudých rozvodů pro stavební část elektrárny, což jsou například kotelna, rozvodna VVN nebo chemická úpravna vody. Pro řízení zakázky vznikl v ELTODO EG, a.s., silný projektový tým složený s pracovníků v minulosti působících v elektrárenském prostředí. Na zakázce se budou podílet prakticky všechny divize Eltodo EG, tedy montážní slabo i silnoproudé a výrobní. Podle obchodního ředitele Eltodo EG Jana Crdlíka disponuje skupina Eltodo dostatkem kvalifikovaných a zkušených lidí z elektrárenského prostředí, takže realizace zakázky proběhne v maximální míře vlastním personálem. Účast na obnově tušimické elektrárny zásadním způsobem zvyšuje šance Eltoda účastnit se i na dalších plánovaných záměrech ČEZ na tepelných elektrárnách. Jedná se zejména o obnovu Elektrárny Prunéřov 2 a výstavbu nového zdroje v Ledvicích. Elektrárna Tušimice 2 je první z tepelných elektráren, u které bude zahájena komplexní obnova. Celá její současná kapacita 4x200 MW bude nahrazena novou technologií s životností 25 let. Nová elektrárna bude vybavena moderními kotli, její čistá účinnost se tak zvýší na 38 procent. (rs)

2 2 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení Dokončení ze str. 1 Některé body smlouvy také umožňovaly dvojí výklad a staly se proto předmětem sporů. Výsledná dohoda mezi městem a společností VEROS obsahuje mimo jiné nový způsob výpočtu ceny. Město bude platit paušální roční částku za údržbu a opravy veřejného osvětlení ve výši 39 milionů korun plus náklady na elektřinu, které budou přefakturovány ve skutečné výši (předpokládá se cca 34 milionů). Touto dohodou se snížila celková cena, kterou město zaplatí za rok 2007, ze 79 na 73 milionů korun včetně DPH. Cena za údržbu a opravy bude v příštích letech navyšována o inflaci a také v případě, že se zvýší počet světelných bodů veřejného osvětlení. Ohledně dlužné částky z minulosti se obě strany dohodly, že z požadovaných 54 milionů Sk město uhradí 39 milionů Sk a že dohodou ukončí všechny soudní spory. Byla také nově zpracována koncepce obnovy a údržby VO a město každý měsíc obdrží informaci o jejím průběžném plnění. Nově byla upravena i ustanovení smlouvy o předčasném ukončení spolupráce. Toto nové ustanovení lépe a přesně upravuje vzájemné vyrovnání při vypovězení smlouvy a je pro obě strany přijatelné. Podpisem dodatku ke smlouvě společnost VEROS zahájila podle schváleného plánu opět údržbu, prevenci, obnovu a opravy veřejného osvětlení v plném rozsahu. Postupně budou natřeny sloupy veřejného osvětlení, budou měněny dožilé sloupy veřejného osvětlení a bude provedena obnova zastaralých technických součástí veřejného osvětlení včetně obnovy poruchových částí zemní kabelové sítě. Vadné kabely v těchto lokalitách byly doposud nahrazovány kabely vedoucími mezi sloupy ve- Obnově systému veřejného osvětlení v Košicích už nestojí nic v cestě. řejného osvětlení vzduchem. Kromě toho již byl zahájen program preventivní péče, který sníží množství poruch na veřejném osvětlení a prodlouží jeho životnost. EDS: Nový vedoucí divize Praha Oprava mostovky Karlova mostu S platností od 1. října tohoto roku byl do pozice vedoucího divize Praha společnosti ELTO- DO dopravní systémy s.r.o. jmenován Ing. Libor Povejšil. Hlavním úkolem divize pod jeho vedením je realizace nedávno podepsané smlouvy s hlavním městem Praha. Jak jsme již v Eltodo magazínu informovali, předmětem této zakázky je údržba, obnova a dodávky pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Samotná realizace projektu byla zahájena 1. března tohoto roku. Smlouva byla podepsána na 15 let. Během této doby se zvýší počet světelně řízených křižovatek na zhruba 700 a budou také rekonstruovány stávající oblastní dopravní ústředny a vybudováno 5 nových. Na právě se rozbíhající opravě mostovky Karlova mostu bude mít podíl i naše společnost. Na postupně prováděné izolace proti vodě budeme před položením definitivní konstrukce vozovky provádět nové rozvody pro veřejné a slavnostní osvětlení. Po dobudování kamenného zábradlí budou na most vráceny původní historické lucerny, které budou před tím postupně demontovány a naší výrobní divizí repasovány. Nově budou nasvíceny i sochy včetně jednotlivých mostních oblouků. Po celou dobu rekonstrukce budeme zajišťovat provizorní osvětlení této významné komunikace. Zajímavostí je, že most nebude nikdy zcela uzavřen, opravy se budou dělat po částech, čemuž musíme přizpůsobit i naši součinnost. Ing. Karel Toman, vedoucí Útvaru nabídek 1210 Rozšiřování prodejní sítě TESCO V rámci plošného rozšiřování prodejní sítě společnosti Tesco zpracovává oddělení projekce naší společnosti výkresovou dokumentaci vybraných malých marketů. Naši kolegové se podíleli na přípravě lokalit Klášterec n. Ohří, Krupka u Teplic a Milovice. Znalosti požadavků zákazníka a zkušenosti ze zpracovávání projektové dokumentace zúročila následně montážní divize 3 při realizaci akce Tesco Krupka. Dodávané řešení zahrnovalo vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod, elektrické přípojky, trafostanici a areálové osvětlení. Specifikou stavby byly vysoké nároky na velmi krátkou dobu výstavby a tím i vzájemnou koordinaci s ostatními profesemi, což bylo o to náročnější, že práce byly prováděny v době letních dovolených. Prakticky během dvou měsíců provedli pracovníci montážní divize 3 v Bystřanech nejen instalace v rozsahu zadávací dokumentace, ale i četné změny a vícepráce. Velkou spokojenost s kvalitou práce a přístupem zaměstnanců ELTODO EG, a.s., vyjádřil jak objednatel - stavební firma Berger Bohemia, tak i investor - obchodní řetězec Tesco. Doufejme, že stejně spokojení s kvalitou našich prací bude i personál marketu a zejména zákazníci realizující své každodenní nákupy. Ing. Karel Toman, vedoucí Útvaru nabídek 1210 Závěrečné povrchové úpravy před obchodním domem Dodávka elektromontážních prací proběhla bez závad

3 3 Eltodo na mezinárodní odborné konferenci ITS Bratislava 2007 Konference se uskutečnila ve dnech 11. až 12. září 2007 v prostorách SÚZA (Správy účelových zařízení Ministerstva zahraničních věcí SR). Přijmutím pozvání organizačního výboru konference se společnost ELTODO EG, a.s., stala nejen účastníkem této významné akce, ale i jejím hlavním partnerem. Záštitu převzalo i slovenské Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací. Aktivními účastníky tohoto rokování byli především přední zahraniční, čeští a slovenští odborníci z univerzit, státní a veřejné správy i průmyslu. V předsálí se odehrávaly mnohé neformální diskuze zúčastněných Hlavním programem rozděleným do několika sekcí bylo podrobné prodiskutování otázek implementace a využití informačních a komunikačních systémů v dopravě Slovenské republiky. Konference navázala na tradici monotématické konference e-toll Slovakia 06, na které se v minulém roce diskutovala problematika implementace a využití systémů elektronického vybírání poplatků. V části programu nazvané Základy ITS (Intelligent Transport Systems) promluvil profesor Pavel Přibyl na téma Standardizace ITS v evropském a světovém kontextu. Ing. Jiří Řehák přiblížil ve své přednášce aktivity Eltodo v souvislosti s dodávkou sytému řízení tunelu Sitina Ing. Evžen Prediger svými praktickými postřehy z výstavby Mýta v ČR oživil akademické prostředí konference v Bratislavě a v části Elektronické mýtne technológie a služby vystoupil Ing. Evžen Prediger. Jeho prezentace Zkušenosti s výstavbou infrastruktury pro výkonové mýto (myšleno v České republice) byla přijata s velkým zájmem. V předsálí konferenčních prostor bylo umožněno zúčastněným společnostem představení formou informačních stánků, kterou Eltodo také využilo. Reprezentace Eltodo na této významné akci plně odpovídala prestiži, kterou má naše společnost v oblasti ITS na tuzemské i zahraniční scéně, a byla oceněna i nejvyššími představiteli společnosti ELTODO EG, a.s., prezidentem Ing. Liborem Hájkem a generálním ředitelem Ing. Jindřichem Hessem, kteří byli přímými účastníky. (R.O.) Pilotní projekt výsuvných sloupků v Praze před spuštěním V letních měsících dokončila společnost ELTO- DO dopravní systémy s.r.o. pilotní zakázku Zklidnění dopravy ve spodní části Václavského náměstí a v Celetné ulici. Investorem díla je Městská část Praha 1. Jejím záměrem a zadáním bylo instalovat systém technických prostředků, které by omezovaly vjezd do předem vytypovaných lokalit pěších zón, a to ve volně nastavitelném pracovním režimu, s možností použití rezidentních čipových karet a s možností dálkového řízení a dohledu. Pro tento účel byly použity tzv. výsuvné sloupky s doplněním o obslužné sloupky. Přímý kontakt, dálkové ovládání a dohled nad jednotlivými lokalitami je zajišťován prostřednictvím dispečinku, který je umístěn na Městské policii (MP) Praha 1 na Uhelném trhu. Jednotlivé lokality jsou trvale monitorovány systémem barevných kamer se záznamem a přímý kontakt s dispečinkem MP je zajištěn pomocí systému Intercom. K zajištění propojení jednotlivých lokalit s dispečinkem MP byla součástí dodávky realizace kompletní a dostatečně dimenzované páteřní optické sítě. Aby nedocházelo k dalšímu zatížení již tak vysoce exponovaných míst v dané lokalitě Václavského náměstí a nejbližšího okolí stavebními pracemi, bylo pro instalaci optické sítě s úspěchem využito stávajících podzemních kolektorů. V současné době jsou realizovány lokality v ulici Na Příkopě - roh ulice s Panskou, dále lokalita v prostoru ulic Ovocný trh a Rytířská u Stavovského divadla, ulice 28. října - směr roh ulic Národní - Perlová a lokalita Celetná ulice v prostoru u Staroměstského náměstí. Aktuálně je ve výhledu plán MČ Praha 1 na rozšíření systému i na další lokality. Součástí dodávky díla byla také realizace druhého obslužného pracoviště, které je umístěno v budově Městské části Praha 1 ve Vodičkově ulici. Toto pracoviště je se systémem propojeno prostřednictvím ISDN linky a městská část má tímto jednak možnost dálkového dohledu a zároveň má na základě přidělených systémových priorit jako správce zařízení možnost administrace čipových karet, které umožňují vjezd do uzavřených zón na základě nastavených parametrů. Námi dodané zařízení výsuvných a obslužných sloupků typu Metropole obsahuje bezpečnostní prvky, jako jsou indukční smyčky a optická a akustická signalizace. Toto zařízení bylo úspěšně certifikováno ve státní zkušebně EZU Praha. Antonín Raboch ELTODO dopravní systémy s.r.o.

4 4 Zájem o reklamní nosiče roste Jednou z významných činností Správního úseku je pronájem reklamních ploch. Velká část jich je umístěna na sloupech veřejného osvětlení. Mezi nejrozšířenější patří nosiče typu ACE flex, ACE šipka, vlajka, horizont, nástřik patice a v poslední době především prosvětlené nosiče, kterých v poslední době přibývá především na rychlostních komunikacích a příjezdových tazích do Prahy. Nejvíce je ACE flexů Stěžejním nosičem v Praze i dalších obcích a městech, kde naše služby nabízíme, je bezpochyby nosič typu ACE flex," říká Michal Čuba, vedoucí útvaru Reklamní ho typu využívá spíše pro image nebo produktovou reklamu. Ve velké míře vlajek využívají společnosti jako LG, Panasonic nebo Samsung. Častá je také propagace jednorázových akcí, například kulturních nebo společenských, jako jsou Pražský maraton, Zlínský filmový festival, FebioFest nebo Mistrovství světa ve fotbale. Několik stovek vlajek využily také politické strany před posledními parlamentními volbami, dodává M. Čuba. vandalských útoků. Proto všechny naše nosiče tohoto typu pravidelně dvakrát týdně kontrolujeme a průběžně závady odstraňujeme. Potiskněte si svůj sloup Zajímavým, i když zatím nijak masově rozšířeným typem reklam- instalaci není vždycky jednoduché, ale zatím se nám to daří docela dobře. Samotnou instalaci citylightů na rychlostních komunikacích provádí Montážní divize I, na ostatních komunikacích si montáž všech nosičů zajišťuje útvar reklamních ploch vlastními silami. Prosvětlené reklamní nosiče jsou k vidění třeba na Nuselském mostě Přímo před očima: horizont ACE flex plochy společnosti ELTODO EG, a.s. Ty jsou ideální především pro potřeby informačně naváděcích systémů k různým prodejnám, provozovnám a podobně. Na našich stožárech jich jsou momentálně řádově tisíce, ve dvou různých rozměrech. Jako doplňující nosič k informačně naváděcím systémům se používá nosič ACE šipka. Ta se používá méně, protože její viditelnost je v porovnání s ACE flexy o rozměrech například 80 krát 120 centimetrů samozřejmě menší. Nosiče ACE flex jsou vyrobeny z plastu, umisťují se na kovové rámy namontované na sloupy veřejného osvětlení, které dodává divize Výroba (dříve Eltodo Power). Pro image jsou vlajky Velmi významným nosičem je také vlajka. I ten se nabízí ve dvou rozměrech: 200 x 50 cm a 120 x 50 cm. Ta se na rozdíl od předchozí- Dalším rozšířeným typem reklamního nosiče je horizont - napevno umístěný nosič ve výši očí, do kterého se po sejmutí bočnic ukládá pod fólii papírový plakát. Síť těchto nosičů je nejhustší především v Praze 1 a částečně v Praze 2, kde bylo dříve problematické umisťovat jiné typy nosičů, vysvětluje M. Čuba a pokračuje: Skutečnost, Horizont že jsou horizonty umisťovány ve výši očí, je samozřejmě zajímavá pro inzerenty, kteří tímto způsobem mohou efektivně oslovovat chodce. Na druhou stranu to znamená, že jsou také častým terčem Vlajky jsou často využívány k propagaci kulturních a sportovních akcí ního nosiče na sloupech veřejného osvětlení je nástřik patice. Takový typ prezentace využívají především restaurace, bary a obchody, které zajímavou grafikou umístěnou na patici sloupu upozorňují na blízkost svých provozoven. Často má klient zájem o pár kusů, případně jen o jeden jediný sloup v bezprostřední blízkosti prodejny nebo restaurace, říká M. Čuba. Z estetického hlediska se jedná o velmi vhodnou formu reklamy, která výrazně neruší ani v centru města. Stejně jako všechny další typy nosičů nabízených skupinou Eltodo, i tento je stále žádanější. Ve dne v noci Velký rozmach zažívají v současné době prosvětlené reklamní nosiče - citylighty, které existují ve třech rozměrech. Jejich výhoda je samozřejmě v tom, že jsou viditelné jak ve dne, tak za tmy. Navíc zejména v noci vypadají velmi efektně - možná jste si jich sami všimli na Jižní spojce, v ulici 5. Května nebo na Liberecké. Hodně jich je na rychlostních komunikacích a jejich počet se stále zvyšuje - teď v říjnu by měly začít montáže dalších a pokračovat budou na jaře, až to počasí dovolí, říká k tomu. Instalace reklamních nosičů na rychlostních komunikacích samozřejmě není jednoduchá, a to ani administrativně. K uzavření jízdního pruhu je totiž potřeba DIR, tedy dopravně inženýrské rozhodnutí, které podléhá schválení magistrátu. Domluvit vhodný termín pro Dříve se v těchto nosičích používaly zářivky, ty jsou dodnes třeba na Václavském náměstí; dnes už se vyrábějí s LED diodami a z různých prosvětlených materiálů. Takové nosiče jsou příjemné pro oči a neoslňují, což je zejména podél silnic velmi důležité. K jejich rozsvěcení dochází samozřejmě spolu se zapnutím veřejného osvětlení. Prosvětlené nosiče lze umístit po stranách sloupů veřejného osvětlení, zhruba jako vlajky, nebo na střed sloupu, podobně jako ACE flex - takové najdete třeba na Nuselském mostě. Nejen v Praze Zatímco citylighty jsou zatím čistě pražskou záležitostí, jiné typy nosičů se uplatňují i na mnoha jiných místech České republiky - například v Bzenci, Ostrožské Nové Vsi, Vyšším Brodě a jinde. Reklamní nosiče umisťujeme v desítkách větších i menších obcí. K nim jako první velké město - vedle Prahy - přibyly v říjnu 2004 České Budějovice, o rok později Ústí nad Labem a od letošního března i Liberec - na základě toho, že v těchto městech získala společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., zakázku na obnovu a údržbu veřejného osvětlení. Tři čtvrtiny zakázek získává Eltodo od reklamních a mediálních agentur. Zbytek představují klienti, kteří nás oslovují přímo - a jejich podíl se postupně zvyšuje, říká na závěr M. Čuba. (ln)

5 5 Plynové osvětlení až ke Karlovu mostu V rámci další etapy zavádění plynového osvětlení do historického centra Prahy se plynové lucerny dostanou až k samotnému Karlovu mostu - konkrétně do Karlovy ulice. Spolu s ní bude plynem osvětlen také Ovocný trh. Na Ovocném trhu, kde byly práce zahájeny 15. října, postavíme 28 stožárů a instalujeme celkem 58 historizujících luceren z dílny Slévárny a strojírny Pilníkov. Práce na tomto náměstí mají být dokončeny podle přání Hlavního město Praha už v průběhu listopadu, tak aby na ploše náměstí mohlo být v předvánoční době postaveno tradiční ledové kluziště, říká k této lokalitě Milan Sochůrek, technik zakázky. V Karlově ulici postaví Eltodo celkem 7 stožárů, ulici vedoucí ke Karlovu mostu bude osvětlovat 43 luceren. Většina z nich bude umístěna na budovách, proto je počet budovaných stožárů relativně nízký. V Karlově ulici je tradičně velký pohyb lidí. Práce proto budou probíhat tak, aby ulice byla i navzdory výkopům v každém okamžiku průchozí a zůstal zachován přístup do obchodů, hotelů a restaurací, vysvětluje M. Sochůrek a dodává: Pracovat v takových podmínkách je náročné, ale na zakázce spolupracujeme s osvědčenými dodavateli, s nimiž jsme zaváděli plynové osvětlení například do Celetné ulice, kde to s množstvím lidí bylo podobné. Zahájení prací v Karlově ulici předcházelo složité jednání s vlastníky budov, protože přívod plynu a kabelu k plynovým lampám je potřeba vysekat přímo do fasád. Tyto přípravné práce byly zahájeny ještě před výkopovými pracemi a i tady byly podmínky poměrně limitující - někteří vlastníci si například vymínili, že pracovat se bude jen v ranních hodinách, u jednoho hotelu to bylo dokonce jen mezi devátou a desátou dopolední, doplňuje M. Sochůrek. I přesto by zakázka měla být dokončena v termínu, tedy nejpozději do 12. prosince. Externí pracovníci vyřezávají drážky ve fasádě na přívod plynu a kabelu k budoucí plynové lampě na Národní knihovně v Karlově ulici. Nový typ plynových luceren v Praze U příležitosti oslav 160. výročí Pražské plynárenské jsme v areálu Praha Michle nainstalovali a uvedli do provozu pět plynových luceren typu HLP 98 - G "Skaut". Čtyři lucerny jsou na ramínkách u vstupních bran a jedna je na ozdobném stožáru na nádvoří. Plynové a elektrické rozvody se musely realizovat v rekordně krátkém čase, protože se prováděly současně s pokládkou dlažby. V den oslav, tedy v pátek , probíhal již od dopoledních hodin bohatý kulturní program a ve 21 hodin, na pokyn generálního ředitele Ing. Milana Fafejty, došlo k slavnostnímu rozsvícení plynových luceren. Tento nový typ plynové lucerny, který byl vyvinut ve spolupráci s berlínskou firmou Braun, navazuje svým provedením na stávající šestibokou plynovou lucernu HL G. Těch je již v historické části Prahy nainstalováno přes 300 kusů. Oba typy plynových luceren byly vyvinuty a jsou vyráběny ve Výrobní divizi - Elektrosignál, ELTODO EG, a.s. Plynový program se tak stává jednou z dalších velmi exkluzivních komodit společnosti ELTODO EG, a.s. Práce na vývoji dalších typů luceren a zdokonalování funkce plynových hořáků se již stala pro úzký kolektiv pracovníků koníčkem. Ing. Jiří Hrnčíř výrobní divize - Elektrosignál Ing. Marcel Srb vedoucí montážní divize 3100 PAMÁTNÍK OBĚTEM VÁLEK V ŘEPORYJÍCH Ve spolupráci s panem starostou městské části Praha - Řeporyje Františkem Blažkem se během prázdninových měsíců uskutečnilo osvětlení památníku obětem válek, který nechali svým padlým vystavět občané Řeporyj. Památník je umístěn na malém náměstí pojmenovaném U Lva a nese nápis Padlým vojínům ve světové válce věnují občané řeporyjští. Kromě vojáků, kteří zahynuli v průběhu první světové války, připomíná pomník jmenovitě také oběti represí z druhé světové války. (red)

6 6 Posvítili jsme si na maratonce Skupina Eltodo jako tradiční partner společnosti Prague International Marathon (PIM) spolupracovala na zajištění dalšího v řadě městských běhů, které PIM v Praze organizuje. V sobotu 8. září se ulicemi města rozběhly další stovky závodníků, tentokrát ale v poměrně netradiční hodinu. Start závodu Mattoni Night Grand Prix totiž proběhl ve 20:00 pro ženy (ty běžely pětikilometrovou trať) a ve 21:00 pro muže (trať 10 km). Noční běhy nejsou úplně neobvyklé a občas se konají i v jiných městech světa. Dlouhá léta se prý běhal například o půlnoci ze Silvestra na Nový Volejbalový turnaj O pohár ministra dopravy Pod tímto názvem se již po patnácté skrývá rozsáhlá sportovní akce příznivců volejbalu, a ani ELTODO neminulo pozvání k účasti. Místem konání bylo 8. září již tradičně město Žďár nad Sázavou. Jde vlastně o tři samostatné výkonnostně rozdělené turnaje / skupiny; A - Pohár ministra dopravy, B - Pohár ČESMAD Bohemia a C - Pohár Jana Pernera DaS. Zúčastnění borci, zastupující firmy i státní instituce, jsou nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. O velmi vysoké sportovní úrovni vypovídá fakt, že družstvo ELTO- DO bojovalo ve skupině C, kde získalo ze šestnácti družstev šesté místo. I když se tentokrát z důvodu nepřízně počasí přesunulo sportovní klání z venkovních kurtů pod střechu, hodnocení organizace vč ocenění nejlepších a závěrečné zábavy s hudbou (které proběhlo v místní sokolovně) dopadlo na výbornou. (R.O.) rok Silvestrovský běh v brazilském Sao Paulu, v roce 1958 tam na závěr své kariéry vyhrál i Emil Zátopek. Pro sérii Pražského mezinárodního maratonu to však byla premiéra. Staroměstské náměstí i přilehlé ulice při ní byly speciálně nasvíceny pomocí montážních plošin, které vytvoří více než tři tisíce wattů světla. Potmě stejně jako za světla, tradičně nejlépe se vedlo keňským běžcům. Mezi muži zvítězil Wilfred Kipkoe Taragon, z žen doběhla první Irene K. Kwambai. (ln) PENÍZE ŠLY NA HIPOTERAPII Některé soupeře jsme porazili i na kolena V magazínu ELTODO č.3/07 jsme vás informovali o proběhlé sérii turnajů ELTODO GOLF TOUR Zájem a snaha pomoci různou formou sponzoringu v oblastech kultury, zdraví, sportu a veřejně prospěšných akcí není ze strany skupiny Eltodo žádnou výjimkou. I tato aktivita splnila tento záměr. Série golfových turnajů se dohromady zúčastnilo cca 140 hráčů, díky kterým se na startovném vybrala částka Kč. Právo určit, kam půjde, měl vítěz celé tour, Petr Lhotka (HCP 8,9), který ji věnoval na středisko hipoterapie, součást socioterapeutické farmy při psychiatrické léčebně Bohnice. (R.O.)

7 7 ELTODO BLAHOPŘEJE Dovolujeme si tímto popřát našim jubilantům, kteří oslavili své životní jubileum v srpnu a září 2007, hodně zdraví do dalších let, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě. ELTODO EG, a.s. pí Nejla Bláhová, pí Radka Blažková, sl. Lucie Čechová, pí Lea Nosková, p. Josef Bělka, p. Vladimír Bryknar, p. Jaromír Dušek, p. Zdeněk Hrdlička, p. Václav Kopeček, p. Zbyněk Křiváček, p. Václav Kubíček, p. Martin Kuneš, Ing. Jan Michalec, p. Petr Pařízek, p. Milan Sochůrek, Bc. Daniel Šašek, p. Jiří Tomsa, Ing. Petr Vrtný, p. František Zelenda ELTODO dopravní systémy s.r.o. sl. Martina Hejná DiS, pí Hana Zahradníková, Ing. František Lusk, Ing. Petr Socha, Ing. František Včislák ELTODO-CITELUM, s.r.o. p. Miloslav Bohoněk, p. Aleš Selix, p. Stanislav Šmíd, p. Vojtěch Turták, p. Milan Vítek Českomoravská energetická, a.s. pí Milada Pokorná Slévárna a strojírna, a.s. p. Stanislav Bělovský Poděkování za vykonanou práci posíláme našim spolupracovníkům, kteří odešli do důchodu. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě. ELTODO EG, a.s. p. Reinhart Burkoň Osvětlení Týnec, k.s. p. Jiří Rödlich Slévárna a strojírna, a.s. p. Ivan Merceg VOLNÁ MÍSTA V ELTODO Vedoucí projektant - silnoproud NN, VN Projektant - silnoproud NN, VN Pomocný projektant - silnoproud NN, VN Vedoucí projektant - slaboproud, technologické vybavení budov Projektant - slaboproud, technologické vybavení budov Projektant MaR a řídících systémů Systémový inženýr - řídící systémy Systémový inženýr - vývoj software Dopravní inženýr - obor systémů řízení a ovlivňování silniční dopravy Odborný referent - inženýrská činnost Koordinátor projektu, zakázky Projektový manažer Ekonom/ka Obchodní referent - supervisor nabídek Obchodní referent - zpracování nabídek Asistentka Kuchař/ka Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA V tajence srpnového Eltodo magazínu jste měli hledat dokončení vtipu: V obchodě školí vedoucí prodavačka své podřízené: Pamatujte si, že v obchodě je hlavní obrat! No jo, namítne jeden z prodavačů, ale když on se každý nedá. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pana Jiřího Hypšta ze společnosti ELTODO EG, a.s., výrobní divize 5100, kterému posíláme 500,- Kč. Další hraví zaměstnanci skupiny, kteří by si chtěli podobně jako pan Hypšt trochu přilepšit, musejí tentokrát zvládnout úkol z trochu jiného SOUDKU: SUDOKU. Sudoku je logická doplňovačka. Cílem je vyplnit hrací pole o rozměrech 9 x 9 čísly 1 až 9 podle následujícího pravidla: Každé číslo se musí vyskytnout pouze a jen jednou v každém sloupci, každém řádku a v každém regionu (ohraničené pole 3x3 políčka). Smyslem hry je najít pouze na základě logiky (žádné náhodné doplňování) postupně všechna chybějící čísla. V sudoku se i soutěží, v takovém případě jde o rychlost, s jakou dokáží jednotliví soutěžící doplňovačku vyluštit. Tolik tedy pro ty, kdo se se sudoku setkávají poprvé. Pokud se vám podaří sudoku doplnit podle výše uvedených pravidel a chcete s námi soutěžit o pětistovku, máte dvě možnosti: Celou doplňovačku poslat poštou na adresu Radek Ošťádal, Eltodo EG, Novodvorská 1010/14, Praha 4, anebo poslat em na adresu pořadí čísel na posledním řádku doplňovačky (to pro ty, kteří by si nechtěli rozstříhat zajímavý rozhovor na následující straně). Řešení posílejte do 15. listopadu. Přejeme hodně zdaru!

8 8 S modely na mistrovství světa Věděli jste, že ve skupině Eltodo pracuje také mistr Evropy? Roman Brychta, revizní technik, který od roku 2000 působí v ELTODO EG, a.s., divize Morava se sídlem v Ostravě, patří ke špičce mezi lodními modeláři nejen u nás, ale i v zahraničí. Svému koníčku se věnuje od devíti let, kdy začal chodit do modelářského kroužku. Proč jste si zvolil právě modelářství? Vlastně ani pořádně nevím. Tehdy jsem se rozhodoval mezi fotografickým kroužkem a kroužkem lodního modelářství a pro devítiletého kluka mají prostě větší kouzlo modely než mačkání spouště. I když kdybych si tehdy zvolil fotografii a věnoval jí tolik, co věnuji lodím, mohl bych dneska pracovat s modelkami, a ne s modely. Kolik času věnujete svému koníčku? Teď mi na něj moc času nezbývá, protože mám desetiměsíční dceru a věnuji se raději rodině. Ale dřív to byly tak dvě hodiny denně. Pochopitelně před závody, kdy člověka tlačí čas, je to spíš těch pět nebo šest hodin. Na závodech trávíte ale určitě hodně času. Co na to říká vaše manželka? Mojí ženě se to zalíbilo a začala jezdit se mnou. Stavění modelů ji moc nezajímá, ale závodění ji baví, takže jsem pro ni postavil taky model a soutěžíme oba. Dokonce se dostala i do reprezentace. Kolika závodů za sezónu se v průměru účastníte? Dnes už se účastním jen těch nejdůležitějších, jako jsou mistrovství republiky, Evropy nebo světa. Letos jsem byl asi jen na pěti soutěžích, ale ono je to i tak dost časově náročné, protože každý závod trvá celý víkend, často prodloužený ještě o pár dní, a ty největší soutěže trvají někdy i dva týdny. Kdy jste se začal mezi kolegy modeláři prosazovat? Ze začátku mi to moc nešlo a u modelářství mě držely spíš jiné věci, především cestování. Pak se to ale zlomilo. V sedmnácti letech jsem vyhrál první závod a v roce 1996 jsem se dostal mezi špičku. Od té doby jsem nasbíral devět titulů mistra republiky, dva tituly mistra Evropy a osm medailí z mistrovství světa. V čem se vlastně na závodech soutěží a co se na modelech lodí hodnotí? Soutěží se v několika kategoriích podle velikostí modelů. Já dělám makety do 90 cm, ale samozřejmě existují i modely větší. Ty však mají samostatnou kategorii, protože mají jiné plavební vlastnosti a trochu jinak se hodnotí. Další kategorii tvoří třeba rychlostní modely, kde je cílem postavit co nejlepší a nejrychlejší loď, ale to je a pak už si jen dojít pro odměnu. S manželkou na MS kategorie, která je finančně mnohem náročnější. V kategorii maket, ve které závodím já, se sčítají dva typy hodnocení. Jednak hodnocení statické, kdy se posuzuje věrnost předloze a plány, podle kterých byl model postavený, a pak samozřejmě samotný závod, kdy se jede nějaká slalomová trať a předvádí se manévry a schopnosti modelu. Je u nás lodní modelářství populárnější než letecké, nebo je to naopak? Neřekl bych, že by bylo populárnější, a to hlavně proto, že je výrazně pracnější. Vyrobit model lodi tak, aby splňoval všechny požadavky na funkčnost a plavební vlastnosti, trvá zhruba jeden rok, a to i u těch menších modelů. Jen málokoho baví strávit třeba celý den v dílně broušením, když výsledky nejsou hned vidět. Loď, se kterou v současnosti závodím, jsem například stavěl čtyři roky. Neláká vás zkusit také opravdové lodě? Samozřejmě že ano. Mám kapitánské zkoušky a námořní jachting je můj druhý koníček. V našem klubu je nás takových víc, takže když Hodnocení modelu. Vážení pánové v kravatách hledají chyby a ukazují, jak by to dělali, kdyby to uměli. Po hodnocení hurá na vodu zbývá čas a nejsme zrovna někde na soutěži, vyrážíme občas společně na moře. Máte ještě nějaký sen, který byste si chtěl splnit? Chtěl bych získat ještě titul mistra světa, který mi zatím chybí. Nejblíže jsem tomu byl letos v létě na mistrovství světa v Petrohradě, ale zariskoval jsem a připravil jsem se tak o jistou medaili. Nakonec jsem skončil čtvrtý. Snad se mi to podaří napravit za dva roky v Německu. Zuzana Helceletová ELTODO magazín 5/2007. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Ing. Radana Urbanová, Ing. Jiří Hrnčíř, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Richard Štrégl. Fotografie: R. Ošťádal, V. Janušková, P. Novák, archiv skupiny Eltodo, ČEZ a R. Brychty. Kresby: Jiří Tyller. Grafické zpracování: Ing. Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

magazín Od května až do Letňan Zhodnocení výsledků skupiny za rok 2007 Centrální dispečink: Po stěhování modernější

magazín Od května až do Letňan Zhodnocení výsledků skupiny za rok 2007 Centrální dispečink: Po stěhování modernější magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 3/červen 2008 Od května až do Letňan Eltodo se podílelo na prodloužení pražského metra Ve čtvrtek 8. května 2008 byl slavnostně otevřen nový

Více

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí

magazín Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost pokračování na str. 4 Spolupráce už na projektu SAFETUN Eltodo tunelům rozumí magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 3/červen 2009 Společná laboratoř tunelových systémů zahájila činnost Začátkem května byla v centrále skupiny Eltodo v Novodvorské ulici v

Více

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni

magazín Po okruhu už se měsíc jezdí Dohoda o strategické spolupráci mezi Předání dopravní ústředny v Plzni magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník VI/číslo 5/říjen 2010 Po okruhu už se měsíc jezdí V pondělí 20. září projeli po jihozápadním úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) první řidiči.

Více

magazín Karlovy Vary: Už máme stavební povolení Metro Ládví - Letňany: blíží se finále STRATEGICKÉ ZAKÁZKY: Nejen energetika

magazín Karlovy Vary: Už máme stavební povolení Metro Ládví - Letňany: blíží se finále STRATEGICKÉ ZAKÁZKY: Nejen energetika magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník IV/číslo 1/únor 2008 Metro Ládví - Letňany: blíží se finále Před půlrokem jsme na tomto místě psali o dvou zajímavých zakázkách: dokončené stavbě Dálnice

Více

magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník II/číslo 1/únor 2006

magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník II/číslo 1/únor 2006 magazín ITP jsou dynamické značky využívající LCD display nebo LED k tomu, aby informovaly řidiče blížící se k městu nebo projíždějící centrem o volné kapacitě parkovacích míst ve městě. K aktualizaci

Více

www.eltodo.cz 20 let společností 1991 2011

www.eltodo.cz 20 let společností 1991 2011 www.eltodo.cz 20 let společností 1991 2011 1. PRVNÍ KROKY červenec srpen 1991 Předchozí dva roky nového podnikatelského prostředí po listopadových událostech 1989 přinesly první zkušenosti, úspěchy i zklamání,

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové,

magazín SIGNAL FESTIVAL PŘIVEDL STATISÍCE LIDÍ DO ULIC PRAHY Pokračujeme na Letišti Václava Havla Vážené kolegyně a kolegové, magazín magazín skupiny Eltodo ročník IX/číslo 4/prosinec 2013 Vážené kolegyně a kolegové, končí rok 2013 a já vás chci, jako již tradičně, seznámit s tím, jak si Eltodo v tomto roce vedlo a jaké máme

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

Škodovák. Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl. Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům

Škodovák. Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl. Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům Škodovák číslo 13 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. říjen 2006 Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům Vážení

Více

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovák číslo 54 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 3/2010 První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovka nabízí programy pro mladé Rusko zasáhla krize, Sibelektroprivod ale sílí

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Škodovák číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Výstavba nového zázemí jde podle plánu ŠKODA POWER získala další kontrakt v Rusku

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést?

jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste a je krásnou nevěstou. Co by měl nový akcionář Eltodu přinést? magazín magazín skupiny Eltodo ročník VII/číslo 4/srpen 2011 Vstup investora do skupiny Eltodo Rozhovor s prezidentem skupiny ing. Liborem Hájkem jinou firmou. Já chci najít investora, dokud Eltodo roste

Více

kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma

kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma Organizační struktura a řízení musí být jednodušší a přehlednější Anketa: Jak jste spokojeni s DP-KONTAKTem? Vážení čtenáři, obracíme se na vás s prosbou o pomoc

Více

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 1 / ČÍSLO 3 / 2008 ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ str. 3 Kyslík do magnitogorských hutí požene ČKD str. 10 Inovační podniky startují z Vysočan

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 9/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Historie společnosti Technické služby města Mostu strana 2 O HC

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

magazín Veletrh powergen 2008 Do nových stanic jezdí metro i díky ČKD Chodil jsem po dílnách se slovníkem Historie letecké výroby v ČKD str. 4 str.

magazín Veletrh powergen 2008 Do nových stanic jezdí metro i díky ČKD Chodil jsem po dílnách se slovníkem Historie letecké výroby v ČKD str. 4 str. magazín ČaSOPiS ZamĚStnanCŮ ČkD GROuP ROČnÍk 1 / ČÍSlO 2 / 2008 Veletrh powergen 2008 str. 4 Do nových stanic jezdí metro i díky ČKD str. 10 Chodil jsem po dílnách se slovníkem str.12 Historie letecké

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více