magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení"

Transkript

1 magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení V Košicích se podařilo vyřešit spor mezi městem a společností VEROS, která se zde starala o veřejné osvětlení a kterou z poloviny ovládala společnost ELTODO EG, a.s. Město Košice a společnost VEROS podepsaly dohodu o narovnání vztahů a závazků mezi městem a firmou. Dodatek k původní smlouvě z roku 2002 úspěšně řeší všechny vzniklé spory a vytváří prostor pro další rozvoj veřejného osvětlení ve městě. Dohodu představili veřejnosti společně náměstek košického primátora Ing. Jozef Filipko a prezident společnosti Eltodo EG Ing. Libor Hájek na tiskové konferenci konané v Košicích 1. října. Ing. Filipko k dosažené dohodě řekl: Věřím, že tento dodatek ke smlouvě vyřeší nahromaděné problémy i nejasnosti a udělá výraznou tečku za dosavadním procesem. Jsem rád, že i po složitých jednáních se řešení našlo a ukončilo tak zbytečné plýtvání finančních prostředků vynakládaných na soudy a právníky. Našli jsme dělící hranici a dohodli se na konkrétních číslech. Máme zájem postupovat tak, aby naše vztahy byly jasné a oboustranně vyvážené. Chceme, aby veřejné osvětlení bylo funkční a vizuálně zajímavé, a také aby bylo i dobrou vizitkou města. Na původní smlouvě městu nejvíce vadilo, že nemá dostatečnou kontrolu nad plněním plánu obnovy veřejného osvětlení, nad pracemi spojenými s jeho údržbou a že nemá mechanismy, jak si tuto kontrolu a případnou nápravu vynutit. Podpis významného dodatku ke smlouvě oznámili v Košicích prezident společnosti ELTODO EG, a.s., Ing. Libor Hájek a náměstek košického primátora Ing. Jozef Filipko. Město dále nebylo spokojeno se způsobem kalkulace ceny, jakou společnost VEROS městu účtovala. Pokračování na straně 2 Eltodo koupilo Elektrovod - Osvetlenie K úspěšnému dokončení jednání mezi městem Košice a společností VEROS přispělo i zjednodušení vlastnické struktury společnosti Elektrovod-Osvetlenie, která společnost VEROS vlastní. K zvýšila skupina Eltodo svůj podíl ve společnosti Elektrovod- Osvetlenie z 50 na 100 %, když společnost Eltodo-Citelum odkoupila podíl ve VEROSu od společnosti Elektrovod Holding. Nyní tedy vlastní společnost Elektrovod-Osvetlenie napůl ELTODO EG, a.s., a ELTODO-CITELUM, s.r.o. Společnost Elektrovod-Osvetlenie byla současně přejmenována na Eltodo-Osvetlenie. Jejím novým ředitelem se stal Ing. Pavel Sněhota ze společnosti Eltodo-Citelum. Na naší zakázce pro Košice nám velmi záleží, a proto jsme chtěli mít veškeré pravomoci, abychom s vedením města mohli dospět k dohodě, vysvětluje důvody změny vlastnické struktury prezident společnosti Eltodo EG Ing. Libor Hájek. Pomůžeme s rekonstrukcí Tušimic Společnost ČEZ připravuje v příštích letech rozsáhlou obnovu, modernizaci a výstavbu uhelných elektráren. Eltodo bude při tom. První zakázku jsme získali na Komplexní obnově Elektrárny Tušimice 2. V rámci Komplexní obnovy ETU 2 dodá Eltodo významnou část slabo a silnoproudých rozvodů pro stavební část elektrárny, což jsou například kotelna, rozvodna VVN nebo chemická úpravna vody. Pro řízení zakázky vznikl v ELTODO EG, a.s., silný projektový tým složený s pracovníků v minulosti působících v elektrárenském prostředí. Na zakázce se budou podílet prakticky všechny divize Eltodo EG, tedy montážní slabo i silnoproudé a výrobní. Podle obchodního ředitele Eltodo EG Jana Crdlíka disponuje skupina Eltodo dostatkem kvalifikovaných a zkušených lidí z elektrárenského prostředí, takže realizace zakázky proběhne v maximální míře vlastním personálem. Účast na obnově tušimické elektrárny zásadním způsobem zvyšuje šance Eltoda účastnit se i na dalších plánovaných záměrech ČEZ na tepelných elektrárnách. Jedná se zejména o obnovu Elektrárny Prunéřov 2 a výstavbu nového zdroje v Ledvicích. Elektrárna Tušimice 2 je první z tepelných elektráren, u které bude zahájena komplexní obnova. Celá její současná kapacita 4x200 MW bude nahrazena novou technologií s životností 25 let. Nová elektrárna bude vybavena moderními kotli, její čistá účinnost se tak zvýší na 38 procent. (rs)

2 2 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení Dokončení ze str. 1 Některé body smlouvy také umožňovaly dvojí výklad a staly se proto předmětem sporů. Výsledná dohoda mezi městem a společností VEROS obsahuje mimo jiné nový způsob výpočtu ceny. Město bude platit paušální roční částku za údržbu a opravy veřejného osvětlení ve výši 39 milionů korun plus náklady na elektřinu, které budou přefakturovány ve skutečné výši (předpokládá se cca 34 milionů). Touto dohodou se snížila celková cena, kterou město zaplatí za rok 2007, ze 79 na 73 milionů korun včetně DPH. Cena za údržbu a opravy bude v příštích letech navyšována o inflaci a také v případě, že se zvýší počet světelných bodů veřejného osvětlení. Ohledně dlužné částky z minulosti se obě strany dohodly, že z požadovaných 54 milionů Sk město uhradí 39 milionů Sk a že dohodou ukončí všechny soudní spory. Byla také nově zpracována koncepce obnovy a údržby VO a město každý měsíc obdrží informaci o jejím průběžném plnění. Nově byla upravena i ustanovení smlouvy o předčasném ukončení spolupráce. Toto nové ustanovení lépe a přesně upravuje vzájemné vyrovnání při vypovězení smlouvy a je pro obě strany přijatelné. Podpisem dodatku ke smlouvě společnost VEROS zahájila podle schváleného plánu opět údržbu, prevenci, obnovu a opravy veřejného osvětlení v plném rozsahu. Postupně budou natřeny sloupy veřejného osvětlení, budou měněny dožilé sloupy veřejného osvětlení a bude provedena obnova zastaralých technických součástí veřejného osvětlení včetně obnovy poruchových částí zemní kabelové sítě. Vadné kabely v těchto lokalitách byly doposud nahrazovány kabely vedoucími mezi sloupy ve- Obnově systému veřejného osvětlení v Košicích už nestojí nic v cestě. řejného osvětlení vzduchem. Kromě toho již byl zahájen program preventivní péče, který sníží množství poruch na veřejném osvětlení a prodlouží jeho životnost. EDS: Nový vedoucí divize Praha Oprava mostovky Karlova mostu S platností od 1. října tohoto roku byl do pozice vedoucího divize Praha společnosti ELTO- DO dopravní systémy s.r.o. jmenován Ing. Libor Povejšil. Hlavním úkolem divize pod jeho vedením je realizace nedávno podepsané smlouvy s hlavním městem Praha. Jak jsme již v Eltodo magazínu informovali, předmětem této zakázky je údržba, obnova a dodávky pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Samotná realizace projektu byla zahájena 1. března tohoto roku. Smlouva byla podepsána na 15 let. Během této doby se zvýší počet světelně řízených křižovatek na zhruba 700 a budou také rekonstruovány stávající oblastní dopravní ústředny a vybudováno 5 nových. Na právě se rozbíhající opravě mostovky Karlova mostu bude mít podíl i naše společnost. Na postupně prováděné izolace proti vodě budeme před položením definitivní konstrukce vozovky provádět nové rozvody pro veřejné a slavnostní osvětlení. Po dobudování kamenného zábradlí budou na most vráceny původní historické lucerny, které budou před tím postupně demontovány a naší výrobní divizí repasovány. Nově budou nasvíceny i sochy včetně jednotlivých mostních oblouků. Po celou dobu rekonstrukce budeme zajišťovat provizorní osvětlení této významné komunikace. Zajímavostí je, že most nebude nikdy zcela uzavřen, opravy se budou dělat po částech, čemuž musíme přizpůsobit i naši součinnost. Ing. Karel Toman, vedoucí Útvaru nabídek 1210 Rozšiřování prodejní sítě TESCO V rámci plošného rozšiřování prodejní sítě společnosti Tesco zpracovává oddělení projekce naší společnosti výkresovou dokumentaci vybraných malých marketů. Naši kolegové se podíleli na přípravě lokalit Klášterec n. Ohří, Krupka u Teplic a Milovice. Znalosti požadavků zákazníka a zkušenosti ze zpracovávání projektové dokumentace zúročila následně montážní divize 3 při realizaci akce Tesco Krupka. Dodávané řešení zahrnovalo vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod, elektrické přípojky, trafostanici a areálové osvětlení. Specifikou stavby byly vysoké nároky na velmi krátkou dobu výstavby a tím i vzájemnou koordinaci s ostatními profesemi, což bylo o to náročnější, že práce byly prováděny v době letních dovolených. Prakticky během dvou měsíců provedli pracovníci montážní divize 3 v Bystřanech nejen instalace v rozsahu zadávací dokumentace, ale i četné změny a vícepráce. Velkou spokojenost s kvalitou práce a přístupem zaměstnanců ELTODO EG, a.s., vyjádřil jak objednatel - stavební firma Berger Bohemia, tak i investor - obchodní řetězec Tesco. Doufejme, že stejně spokojení s kvalitou našich prací bude i personál marketu a zejména zákazníci realizující své každodenní nákupy. Ing. Karel Toman, vedoucí Útvaru nabídek 1210 Závěrečné povrchové úpravy před obchodním domem Dodávka elektromontážních prací proběhla bez závad

3 3 Eltodo na mezinárodní odborné konferenci ITS Bratislava 2007 Konference se uskutečnila ve dnech 11. až 12. září 2007 v prostorách SÚZA (Správy účelových zařízení Ministerstva zahraničních věcí SR). Přijmutím pozvání organizačního výboru konference se společnost ELTODO EG, a.s., stala nejen účastníkem této významné akce, ale i jejím hlavním partnerem. Záštitu převzalo i slovenské Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací. Aktivními účastníky tohoto rokování byli především přední zahraniční, čeští a slovenští odborníci z univerzit, státní a veřejné správy i průmyslu. V předsálí se odehrávaly mnohé neformální diskuze zúčastněných Hlavním programem rozděleným do několika sekcí bylo podrobné prodiskutování otázek implementace a využití informačních a komunikačních systémů v dopravě Slovenské republiky. Konference navázala na tradici monotématické konference e-toll Slovakia 06, na které se v minulém roce diskutovala problematika implementace a využití systémů elektronického vybírání poplatků. V části programu nazvané Základy ITS (Intelligent Transport Systems) promluvil profesor Pavel Přibyl na téma Standardizace ITS v evropském a světovém kontextu. Ing. Jiří Řehák přiblížil ve své přednášce aktivity Eltodo v souvislosti s dodávkou sytému řízení tunelu Sitina Ing. Evžen Prediger svými praktickými postřehy z výstavby Mýta v ČR oživil akademické prostředí konference v Bratislavě a v části Elektronické mýtne technológie a služby vystoupil Ing. Evžen Prediger. Jeho prezentace Zkušenosti s výstavbou infrastruktury pro výkonové mýto (myšleno v České republice) byla přijata s velkým zájmem. V předsálí konferenčních prostor bylo umožněno zúčastněným společnostem představení formou informačních stánků, kterou Eltodo také využilo. Reprezentace Eltodo na této významné akci plně odpovídala prestiži, kterou má naše společnost v oblasti ITS na tuzemské i zahraniční scéně, a byla oceněna i nejvyššími představiteli společnosti ELTODO EG, a.s., prezidentem Ing. Liborem Hájkem a generálním ředitelem Ing. Jindřichem Hessem, kteří byli přímými účastníky. (R.O.) Pilotní projekt výsuvných sloupků v Praze před spuštěním V letních měsících dokončila společnost ELTO- DO dopravní systémy s.r.o. pilotní zakázku Zklidnění dopravy ve spodní části Václavského náměstí a v Celetné ulici. Investorem díla je Městská část Praha 1. Jejím záměrem a zadáním bylo instalovat systém technických prostředků, které by omezovaly vjezd do předem vytypovaných lokalit pěších zón, a to ve volně nastavitelném pracovním režimu, s možností použití rezidentních čipových karet a s možností dálkového řízení a dohledu. Pro tento účel byly použity tzv. výsuvné sloupky s doplněním o obslužné sloupky. Přímý kontakt, dálkové ovládání a dohled nad jednotlivými lokalitami je zajišťován prostřednictvím dispečinku, který je umístěn na Městské policii (MP) Praha 1 na Uhelném trhu. Jednotlivé lokality jsou trvale monitorovány systémem barevných kamer se záznamem a přímý kontakt s dispečinkem MP je zajištěn pomocí systému Intercom. K zajištění propojení jednotlivých lokalit s dispečinkem MP byla součástí dodávky realizace kompletní a dostatečně dimenzované páteřní optické sítě. Aby nedocházelo k dalšímu zatížení již tak vysoce exponovaných míst v dané lokalitě Václavského náměstí a nejbližšího okolí stavebními pracemi, bylo pro instalaci optické sítě s úspěchem využito stávajících podzemních kolektorů. V současné době jsou realizovány lokality v ulici Na Příkopě - roh ulice s Panskou, dále lokalita v prostoru ulic Ovocný trh a Rytířská u Stavovského divadla, ulice 28. října - směr roh ulic Národní - Perlová a lokalita Celetná ulice v prostoru u Staroměstského náměstí. Aktuálně je ve výhledu plán MČ Praha 1 na rozšíření systému i na další lokality. Součástí dodávky díla byla také realizace druhého obslužného pracoviště, které je umístěno v budově Městské části Praha 1 ve Vodičkově ulici. Toto pracoviště je se systémem propojeno prostřednictvím ISDN linky a městská část má tímto jednak možnost dálkového dohledu a zároveň má na základě přidělených systémových priorit jako správce zařízení možnost administrace čipových karet, které umožňují vjezd do uzavřených zón na základě nastavených parametrů. Námi dodané zařízení výsuvných a obslužných sloupků typu Metropole obsahuje bezpečnostní prvky, jako jsou indukční smyčky a optická a akustická signalizace. Toto zařízení bylo úspěšně certifikováno ve státní zkušebně EZU Praha. Antonín Raboch ELTODO dopravní systémy s.r.o.

4 4 Zájem o reklamní nosiče roste Jednou z významných činností Správního úseku je pronájem reklamních ploch. Velká část jich je umístěna na sloupech veřejného osvětlení. Mezi nejrozšířenější patří nosiče typu ACE flex, ACE šipka, vlajka, horizont, nástřik patice a v poslední době především prosvětlené nosiče, kterých v poslední době přibývá především na rychlostních komunikacích a příjezdových tazích do Prahy. Nejvíce je ACE flexů Stěžejním nosičem v Praze i dalších obcích a městech, kde naše služby nabízíme, je bezpochyby nosič typu ACE flex," říká Michal Čuba, vedoucí útvaru Reklamní ho typu využívá spíše pro image nebo produktovou reklamu. Ve velké míře vlajek využívají společnosti jako LG, Panasonic nebo Samsung. Častá je také propagace jednorázových akcí, například kulturních nebo společenských, jako jsou Pražský maraton, Zlínský filmový festival, FebioFest nebo Mistrovství světa ve fotbale. Několik stovek vlajek využily také politické strany před posledními parlamentními volbami, dodává M. Čuba. vandalských útoků. Proto všechny naše nosiče tohoto typu pravidelně dvakrát týdně kontrolujeme a průběžně závady odstraňujeme. Potiskněte si svůj sloup Zajímavým, i když zatím nijak masově rozšířeným typem reklam- instalaci není vždycky jednoduché, ale zatím se nám to daří docela dobře. Samotnou instalaci citylightů na rychlostních komunikacích provádí Montážní divize I, na ostatních komunikacích si montáž všech nosičů zajišťuje útvar reklamních ploch vlastními silami. Prosvětlené reklamní nosiče jsou k vidění třeba na Nuselském mostě Přímo před očima: horizont ACE flex plochy společnosti ELTODO EG, a.s. Ty jsou ideální především pro potřeby informačně naváděcích systémů k různým prodejnám, provozovnám a podobně. Na našich stožárech jich jsou momentálně řádově tisíce, ve dvou různých rozměrech. Jako doplňující nosič k informačně naváděcím systémům se používá nosič ACE šipka. Ta se používá méně, protože její viditelnost je v porovnání s ACE flexy o rozměrech například 80 krát 120 centimetrů samozřejmě menší. Nosiče ACE flex jsou vyrobeny z plastu, umisťují se na kovové rámy namontované na sloupy veřejného osvětlení, které dodává divize Výroba (dříve Eltodo Power). Pro image jsou vlajky Velmi významným nosičem je také vlajka. I ten se nabízí ve dvou rozměrech: 200 x 50 cm a 120 x 50 cm. Ta se na rozdíl od předchozí- Dalším rozšířeným typem reklamního nosiče je horizont - napevno umístěný nosič ve výši očí, do kterého se po sejmutí bočnic ukládá pod fólii papírový plakát. Síť těchto nosičů je nejhustší především v Praze 1 a částečně v Praze 2, kde bylo dříve problematické umisťovat jiné typy nosičů, vysvětluje M. Čuba a pokračuje: Skutečnost, Horizont že jsou horizonty umisťovány ve výši očí, je samozřejmě zajímavá pro inzerenty, kteří tímto způsobem mohou efektivně oslovovat chodce. Na druhou stranu to znamená, že jsou také častým terčem Vlajky jsou často využívány k propagaci kulturních a sportovních akcí ního nosiče na sloupech veřejného osvětlení je nástřik patice. Takový typ prezentace využívají především restaurace, bary a obchody, které zajímavou grafikou umístěnou na patici sloupu upozorňují na blízkost svých provozoven. Často má klient zájem o pár kusů, případně jen o jeden jediný sloup v bezprostřední blízkosti prodejny nebo restaurace, říká M. Čuba. Z estetického hlediska se jedná o velmi vhodnou formu reklamy, která výrazně neruší ani v centru města. Stejně jako všechny další typy nosičů nabízených skupinou Eltodo, i tento je stále žádanější. Ve dne v noci Velký rozmach zažívají v současné době prosvětlené reklamní nosiče - citylighty, které existují ve třech rozměrech. Jejich výhoda je samozřejmě v tom, že jsou viditelné jak ve dne, tak za tmy. Navíc zejména v noci vypadají velmi efektně - možná jste si jich sami všimli na Jižní spojce, v ulici 5. Května nebo na Liberecké. Hodně jich je na rychlostních komunikacích a jejich počet se stále zvyšuje - teď v říjnu by měly začít montáže dalších a pokračovat budou na jaře, až to počasí dovolí, říká k tomu. Instalace reklamních nosičů na rychlostních komunikacích samozřejmě není jednoduchá, a to ani administrativně. K uzavření jízdního pruhu je totiž potřeba DIR, tedy dopravně inženýrské rozhodnutí, které podléhá schválení magistrátu. Domluvit vhodný termín pro Dříve se v těchto nosičích používaly zářivky, ty jsou dodnes třeba na Václavském náměstí; dnes už se vyrábějí s LED diodami a z různých prosvětlených materiálů. Takové nosiče jsou příjemné pro oči a neoslňují, což je zejména podél silnic velmi důležité. K jejich rozsvěcení dochází samozřejmě spolu se zapnutím veřejného osvětlení. Prosvětlené nosiče lze umístit po stranách sloupů veřejného osvětlení, zhruba jako vlajky, nebo na střed sloupu, podobně jako ACE flex - takové najdete třeba na Nuselském mostě. Nejen v Praze Zatímco citylighty jsou zatím čistě pražskou záležitostí, jiné typy nosičů se uplatňují i na mnoha jiných místech České republiky - například v Bzenci, Ostrožské Nové Vsi, Vyšším Brodě a jinde. Reklamní nosiče umisťujeme v desítkách větších i menších obcí. K nim jako první velké město - vedle Prahy - přibyly v říjnu 2004 České Budějovice, o rok později Ústí nad Labem a od letošního března i Liberec - na základě toho, že v těchto městech získala společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., zakázku na obnovu a údržbu veřejného osvětlení. Tři čtvrtiny zakázek získává Eltodo od reklamních a mediálních agentur. Zbytek představují klienti, kteří nás oslovují přímo - a jejich podíl se postupně zvyšuje, říká na závěr M. Čuba. (ln)

5 5 Plynové osvětlení až ke Karlovu mostu V rámci další etapy zavádění plynového osvětlení do historického centra Prahy se plynové lucerny dostanou až k samotnému Karlovu mostu - konkrétně do Karlovy ulice. Spolu s ní bude plynem osvětlen také Ovocný trh. Na Ovocném trhu, kde byly práce zahájeny 15. října, postavíme 28 stožárů a instalujeme celkem 58 historizujících luceren z dílny Slévárny a strojírny Pilníkov. Práce na tomto náměstí mají být dokončeny podle přání Hlavního město Praha už v průběhu listopadu, tak aby na ploše náměstí mohlo být v předvánoční době postaveno tradiční ledové kluziště, říká k této lokalitě Milan Sochůrek, technik zakázky. V Karlově ulici postaví Eltodo celkem 7 stožárů, ulici vedoucí ke Karlovu mostu bude osvětlovat 43 luceren. Většina z nich bude umístěna na budovách, proto je počet budovaných stožárů relativně nízký. V Karlově ulici je tradičně velký pohyb lidí. Práce proto budou probíhat tak, aby ulice byla i navzdory výkopům v každém okamžiku průchozí a zůstal zachován přístup do obchodů, hotelů a restaurací, vysvětluje M. Sochůrek a dodává: Pracovat v takových podmínkách je náročné, ale na zakázce spolupracujeme s osvědčenými dodavateli, s nimiž jsme zaváděli plynové osvětlení například do Celetné ulice, kde to s množstvím lidí bylo podobné. Zahájení prací v Karlově ulici předcházelo složité jednání s vlastníky budov, protože přívod plynu a kabelu k plynovým lampám je potřeba vysekat přímo do fasád. Tyto přípravné práce byly zahájeny ještě před výkopovými pracemi a i tady byly podmínky poměrně limitující - někteří vlastníci si například vymínili, že pracovat se bude jen v ranních hodinách, u jednoho hotelu to bylo dokonce jen mezi devátou a desátou dopolední, doplňuje M. Sochůrek. I přesto by zakázka měla být dokončena v termínu, tedy nejpozději do 12. prosince. Externí pracovníci vyřezávají drážky ve fasádě na přívod plynu a kabelu k budoucí plynové lampě na Národní knihovně v Karlově ulici. Nový typ plynových luceren v Praze U příležitosti oslav 160. výročí Pražské plynárenské jsme v areálu Praha Michle nainstalovali a uvedli do provozu pět plynových luceren typu HLP 98 - G "Skaut". Čtyři lucerny jsou na ramínkách u vstupních bran a jedna je na ozdobném stožáru na nádvoří. Plynové a elektrické rozvody se musely realizovat v rekordně krátkém čase, protože se prováděly současně s pokládkou dlažby. V den oslav, tedy v pátek , probíhal již od dopoledních hodin bohatý kulturní program a ve 21 hodin, na pokyn generálního ředitele Ing. Milana Fafejty, došlo k slavnostnímu rozsvícení plynových luceren. Tento nový typ plynové lucerny, který byl vyvinut ve spolupráci s berlínskou firmou Braun, navazuje svým provedením na stávající šestibokou plynovou lucernu HL G. Těch je již v historické části Prahy nainstalováno přes 300 kusů. Oba typy plynových luceren byly vyvinuty a jsou vyráběny ve Výrobní divizi - Elektrosignál, ELTODO EG, a.s. Plynový program se tak stává jednou z dalších velmi exkluzivních komodit společnosti ELTODO EG, a.s. Práce na vývoji dalších typů luceren a zdokonalování funkce plynových hořáků se již stala pro úzký kolektiv pracovníků koníčkem. Ing. Jiří Hrnčíř výrobní divize - Elektrosignál Ing. Marcel Srb vedoucí montážní divize 3100 PAMÁTNÍK OBĚTEM VÁLEK V ŘEPORYJÍCH Ve spolupráci s panem starostou městské části Praha - Řeporyje Františkem Blažkem se během prázdninových měsíců uskutečnilo osvětlení památníku obětem válek, který nechali svým padlým vystavět občané Řeporyj. Památník je umístěn na malém náměstí pojmenovaném U Lva a nese nápis Padlým vojínům ve světové válce věnují občané řeporyjští. Kromě vojáků, kteří zahynuli v průběhu první světové války, připomíná pomník jmenovitě také oběti represí z druhé světové války. (red)

6 6 Posvítili jsme si na maratonce Skupina Eltodo jako tradiční partner společnosti Prague International Marathon (PIM) spolupracovala na zajištění dalšího v řadě městských běhů, které PIM v Praze organizuje. V sobotu 8. září se ulicemi města rozběhly další stovky závodníků, tentokrát ale v poměrně netradiční hodinu. Start závodu Mattoni Night Grand Prix totiž proběhl ve 20:00 pro ženy (ty běžely pětikilometrovou trať) a ve 21:00 pro muže (trať 10 km). Noční běhy nejsou úplně neobvyklé a občas se konají i v jiných městech světa. Dlouhá léta se prý běhal například o půlnoci ze Silvestra na Nový Volejbalový turnaj O pohár ministra dopravy Pod tímto názvem se již po patnácté skrývá rozsáhlá sportovní akce příznivců volejbalu, a ani ELTODO neminulo pozvání k účasti. Místem konání bylo 8. září již tradičně město Žďár nad Sázavou. Jde vlastně o tři samostatné výkonnostně rozdělené turnaje / skupiny; A - Pohár ministra dopravy, B - Pohár ČESMAD Bohemia a C - Pohár Jana Pernera DaS. Zúčastnění borci, zastupující firmy i státní instituce, jsou nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. O velmi vysoké sportovní úrovni vypovídá fakt, že družstvo ELTO- DO bojovalo ve skupině C, kde získalo ze šestnácti družstev šesté místo. I když se tentokrát z důvodu nepřízně počasí přesunulo sportovní klání z venkovních kurtů pod střechu, hodnocení organizace vč ocenění nejlepších a závěrečné zábavy s hudbou (které proběhlo v místní sokolovně) dopadlo na výbornou. (R.O.) rok Silvestrovský běh v brazilském Sao Paulu, v roce 1958 tam na závěr své kariéry vyhrál i Emil Zátopek. Pro sérii Pražského mezinárodního maratonu to však byla premiéra. Staroměstské náměstí i přilehlé ulice při ní byly speciálně nasvíceny pomocí montážních plošin, které vytvoří více než tři tisíce wattů světla. Potmě stejně jako za světla, tradičně nejlépe se vedlo keňským běžcům. Mezi muži zvítězil Wilfred Kipkoe Taragon, z žen doběhla první Irene K. Kwambai. (ln) PENÍZE ŠLY NA HIPOTERAPII Některé soupeře jsme porazili i na kolena V magazínu ELTODO č.3/07 jsme vás informovali o proběhlé sérii turnajů ELTODO GOLF TOUR Zájem a snaha pomoci různou formou sponzoringu v oblastech kultury, zdraví, sportu a veřejně prospěšných akcí není ze strany skupiny Eltodo žádnou výjimkou. I tato aktivita splnila tento záměr. Série golfových turnajů se dohromady zúčastnilo cca 140 hráčů, díky kterým se na startovném vybrala částka Kč. Právo určit, kam půjde, měl vítěz celé tour, Petr Lhotka (HCP 8,9), který ji věnoval na středisko hipoterapie, součást socioterapeutické farmy při psychiatrické léčebně Bohnice. (R.O.)

7 7 ELTODO BLAHOPŘEJE Dovolujeme si tímto popřát našim jubilantům, kteří oslavili své životní jubileum v srpnu a září 2007, hodně zdraví do dalších let, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě. ELTODO EG, a.s. pí Nejla Bláhová, pí Radka Blažková, sl. Lucie Čechová, pí Lea Nosková, p. Josef Bělka, p. Vladimír Bryknar, p. Jaromír Dušek, p. Zdeněk Hrdlička, p. Václav Kopeček, p. Zbyněk Křiváček, p. Václav Kubíček, p. Martin Kuneš, Ing. Jan Michalec, p. Petr Pařízek, p. Milan Sochůrek, Bc. Daniel Šašek, p. Jiří Tomsa, Ing. Petr Vrtný, p. František Zelenda ELTODO dopravní systémy s.r.o. sl. Martina Hejná DiS, pí Hana Zahradníková, Ing. František Lusk, Ing. Petr Socha, Ing. František Včislák ELTODO-CITELUM, s.r.o. p. Miloslav Bohoněk, p. Aleš Selix, p. Stanislav Šmíd, p. Vojtěch Turták, p. Milan Vítek Českomoravská energetická, a.s. pí Milada Pokorná Slévárna a strojírna, a.s. p. Stanislav Bělovský Poděkování za vykonanou práci posíláme našim spolupracovníkům, kteří odešli do důchodu. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě. ELTODO EG, a.s. p. Reinhart Burkoň Osvětlení Týnec, k.s. p. Jiří Rödlich Slévárna a strojírna, a.s. p. Ivan Merceg VOLNÁ MÍSTA V ELTODO Vedoucí projektant - silnoproud NN, VN Projektant - silnoproud NN, VN Pomocný projektant - silnoproud NN, VN Vedoucí projektant - slaboproud, technologické vybavení budov Projektant - slaboproud, technologické vybavení budov Projektant MaR a řídících systémů Systémový inženýr - řídící systémy Systémový inženýr - vývoj software Dopravní inženýr - obor systémů řízení a ovlivňování silniční dopravy Odborný referent - inženýrská činnost Koordinátor projektu, zakázky Projektový manažer Ekonom/ka Obchodní referent - supervisor nabídek Obchodní referent - zpracování nabídek Asistentka Kuchař/ka Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA V tajence srpnového Eltodo magazínu jste měli hledat dokončení vtipu: V obchodě školí vedoucí prodavačka své podřízené: Pamatujte si, že v obchodě je hlavní obrat! No jo, namítne jeden z prodavačů, ale když on se každý nedá. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pana Jiřího Hypšta ze společnosti ELTODO EG, a.s., výrobní divize 5100, kterému posíláme 500,- Kč. Další hraví zaměstnanci skupiny, kteří by si chtěli podobně jako pan Hypšt trochu přilepšit, musejí tentokrát zvládnout úkol z trochu jiného SOUDKU: SUDOKU. Sudoku je logická doplňovačka. Cílem je vyplnit hrací pole o rozměrech 9 x 9 čísly 1 až 9 podle následujícího pravidla: Každé číslo se musí vyskytnout pouze a jen jednou v každém sloupci, každém řádku a v každém regionu (ohraničené pole 3x3 políčka). Smyslem hry je najít pouze na základě logiky (žádné náhodné doplňování) postupně všechna chybějící čísla. V sudoku se i soutěží, v takovém případě jde o rychlost, s jakou dokáží jednotliví soutěžící doplňovačku vyluštit. Tolik tedy pro ty, kdo se se sudoku setkávají poprvé. Pokud se vám podaří sudoku doplnit podle výše uvedených pravidel a chcete s námi soutěžit o pětistovku, máte dvě možnosti: Celou doplňovačku poslat poštou na adresu Radek Ošťádal, Eltodo EG, Novodvorská 1010/14, Praha 4, anebo poslat em na adresu pořadí čísel na posledním řádku doplňovačky (to pro ty, kteří by si nechtěli rozstříhat zajímavý rozhovor na následující straně). Řešení posílejte do 15. listopadu. Přejeme hodně zdaru!

8 8 S modely na mistrovství světa Věděli jste, že ve skupině Eltodo pracuje také mistr Evropy? Roman Brychta, revizní technik, který od roku 2000 působí v ELTODO EG, a.s., divize Morava se sídlem v Ostravě, patří ke špičce mezi lodními modeláři nejen u nás, ale i v zahraničí. Svému koníčku se věnuje od devíti let, kdy začal chodit do modelářského kroužku. Proč jste si zvolil právě modelářství? Vlastně ani pořádně nevím. Tehdy jsem se rozhodoval mezi fotografickým kroužkem a kroužkem lodního modelářství a pro devítiletého kluka mají prostě větší kouzlo modely než mačkání spouště. I když kdybych si tehdy zvolil fotografii a věnoval jí tolik, co věnuji lodím, mohl bych dneska pracovat s modelkami, a ne s modely. Kolik času věnujete svému koníčku? Teď mi na něj moc času nezbývá, protože mám desetiměsíční dceru a věnuji se raději rodině. Ale dřív to byly tak dvě hodiny denně. Pochopitelně před závody, kdy člověka tlačí čas, je to spíš těch pět nebo šest hodin. Na závodech trávíte ale určitě hodně času. Co na to říká vaše manželka? Mojí ženě se to zalíbilo a začala jezdit se mnou. Stavění modelů ji moc nezajímá, ale závodění ji baví, takže jsem pro ni postavil taky model a soutěžíme oba. Dokonce se dostala i do reprezentace. Kolika závodů za sezónu se v průměru účastníte? Dnes už se účastním jen těch nejdůležitějších, jako jsou mistrovství republiky, Evropy nebo světa. Letos jsem byl asi jen na pěti soutěžích, ale ono je to i tak dost časově náročné, protože každý závod trvá celý víkend, často prodloužený ještě o pár dní, a ty největší soutěže trvají někdy i dva týdny. Kdy jste se začal mezi kolegy modeláři prosazovat? Ze začátku mi to moc nešlo a u modelářství mě držely spíš jiné věci, především cestování. Pak se to ale zlomilo. V sedmnácti letech jsem vyhrál první závod a v roce 1996 jsem se dostal mezi špičku. Od té doby jsem nasbíral devět titulů mistra republiky, dva tituly mistra Evropy a osm medailí z mistrovství světa. V čem se vlastně na závodech soutěží a co se na modelech lodí hodnotí? Soutěží se v několika kategoriích podle velikostí modelů. Já dělám makety do 90 cm, ale samozřejmě existují i modely větší. Ty však mají samostatnou kategorii, protože mají jiné plavební vlastnosti a trochu jinak se hodnotí. Další kategorii tvoří třeba rychlostní modely, kde je cílem postavit co nejlepší a nejrychlejší loď, ale to je a pak už si jen dojít pro odměnu. S manželkou na MS kategorie, která je finančně mnohem náročnější. V kategorii maket, ve které závodím já, se sčítají dva typy hodnocení. Jednak hodnocení statické, kdy se posuzuje věrnost předloze a plány, podle kterých byl model postavený, a pak samozřejmě samotný závod, kdy se jede nějaká slalomová trať a předvádí se manévry a schopnosti modelu. Je u nás lodní modelářství populárnější než letecké, nebo je to naopak? Neřekl bych, že by bylo populárnější, a to hlavně proto, že je výrazně pracnější. Vyrobit model lodi tak, aby splňoval všechny požadavky na funkčnost a plavební vlastnosti, trvá zhruba jeden rok, a to i u těch menších modelů. Jen málokoho baví strávit třeba celý den v dílně broušením, když výsledky nejsou hned vidět. Loď, se kterou v současnosti závodím, jsem například stavěl čtyři roky. Neláká vás zkusit také opravdové lodě? Samozřejmě že ano. Mám kapitánské zkoušky a námořní jachting je můj druhý koníček. V našem klubu je nás takových víc, takže když Hodnocení modelu. Vážení pánové v kravatách hledají chyby a ukazují, jak by to dělali, kdyby to uměli. Po hodnocení hurá na vodu zbývá čas a nejsme zrovna někde na soutěži, vyrážíme občas společně na moře. Máte ještě nějaký sen, který byste si chtěl splnit? Chtěl bych získat ještě titul mistra světa, který mi zatím chybí. Nejblíže jsem tomu byl letos v létě na mistrovství světa v Petrohradě, ale zariskoval jsem a připravil jsem se tak o jistou medaili. Nakonec jsem skončil čtvrtý. Snad se mi to podaří napravit za dva roky v Německu. Zuzana Helceletová ELTODO magazín 5/2007. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Ing. Radana Urbanová, Ing. Jiří Hrnčíř, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Richard Štrégl. Fotografie: R. Ošťádal, V. Janušková, P. Novák, archiv skupiny Eltodo, ČEZ a R. Brychty. Kresby: Jiří Tyller. Grafické zpracování: Ing. Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ JIHLAVA

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ JIHLAVA REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ CENÍKY 2011 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je v provozu 8 autobusových

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS český výrobce vánoční a světelné dekorace www.mkmont.cz český výrobce vánoční a světelné dekorace MK mont illuminations s.r.o. Průmyslová 6 (průmyslová zóna Verne) 431 51 Klášterec nad Ohří www.mkmont.cz

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé Kdo jsme? Přední společnost v administraci a v právním poradenství v oblasti veřejných zakázek Poskytovatel a správce profilů zadavatele Správce portálu E-zakazky Poskytovatel

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

připraven pro Váš byznys

připraven pro Váš byznys připraven pro Váš byznys Výhodná poloha Evropa - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190 km Bratislava 190 km 2 Snadno dostupný

Více

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Ing. Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová) EN - Energy Performance Contracting CZ - Energetické služby

Více

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra.

Tisková zpráva. Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Tisková zpráva Bezpečnosti ve městě přispějí kamery nového dohledového centra. Brno, 11.9.2015 Ke zvýšení bezpečnosti v brněnských ulicích významně přispěje nové centrální pracoviště Městského kamerového

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. PROJEKT Propagace a publicita Zprostředkujícího subjektu 1. část

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

V Ostravě se podařilo nahradit 75 % venkovních sítí s holými vodiči, které byly zdrojem častých poruch, za vodiče izolované. Průběžně odstraňují

V Ostravě se podařilo nahradit 75 % venkovních sítí s holými vodiči, které byly zdrojem častých poruch, za vodiče izolované. Průběžně odstraňují 2011 V Ostravě se podařilo nahradit 75 % venkovních sítí s holými vodiči, které byly zdrojem častých poruch, za vodiče izolované. Průběžně odstraňují poruchy na kabelových rozvodech v zemi, které vznikají

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Projekt RAAM 2017. Czech Ultracycling Team o. s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT

Projekt RAAM 2017. Czech Ultracycling Team o. s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT Projekt RAAM 2017 Czech Ultracycling Team o. s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz Ing. Jiří H l e d í k jednatel CUT Představení projektu Občanské sdružení Czech Ultracycling Team o. s. (CUT) představuje

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Nabídka reklamních médií pro rok 2011

Nabídka reklamních médií pro rok 2011 Nabídka reklamních médií pro rok 2011 BigBoard - pojmem bigboard se dnes označuje celá oblast velkoplošné venkovní reklamy formátu 9,6 x 3,6 metru. Double BigBoard - 2 nosiče bigboardového formátu nad

Více

VÁCLAVÁK BEZ AUT VÁCLAVÁKEM NA KOLOBĚŽCE

VÁCLAVÁK BEZ AUT VÁCLAVÁKEM NA KOLOBĚŽCE SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO Václavské náměstí 11, Praha 1, IČ 29686647 si Vás jménem Magistrátu hlavního města Prahy dovoluje pozvat na VÁCLAVÁK BEZ AUT VÁCLAVÁKEM NA KOLOBĚŽCE Neděle, 7. 10. 2012

Více

OUTDOOR ADVERTISING FOR PREMIUM BRANDS

OUTDOOR ADVERTISING FOR PREMIUM BRANDS OUTDOOR ADVERTISING FOR PREMIUM BRANDS ADTRUCKS základní informace ADTRUCKS kamióny představují nové prémiové outdoorové médium s působností v celé Evropě. Reklamní nosiče zaujmou samotnou velikostí reklamní

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více

Mezinárodní akademické mistrovství ČR v inline bruslení závod na 21 km

Mezinárodní akademické mistrovství ČR v inline bruslení závod na 21 km Mezinárodní akademické mistrovství ČR v inline bruslení závod na 21 km Pořadatel: Slezská univerzita v Opavě z pověření ČESKÉ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU Datum soutěže: sobota 18. září 2011 Místo soutěže:

Více

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 Zbyněk Stanjura, ministr dopravy David Čermák, generální ředitel ŘSD Modernizace dálnice D1 10. dubna 2013 D1 nutnost modernizace Nejstarší dálnice v ČR, která je již za hranicí životnosti Dlouhodobé úvahy

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

3 PROFIL SPOLEČNOSTI

3 PROFIL SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI 3 2 Základní údaje: Generální ředitel a člen představenstva: Ing. Jindřich Špringl Sídlo společnosti: Rohan Business Centre (Budova A, 6.patro) Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha -

Více

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008

Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Nová služba obcím a městům Lukáš Svoboda, Znojmo, 23.10.2008 Člověk se odjakživa snažil zahnat temnotu. Z dobrého důvodu! Neboť bez světla je sotva možné žít produktivně, pohodlně a zejména bezpečně. Díky

Více

L I B E R E C. Bc. Filip Chmátal. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku na 12. schůzi rady města dne 18.6.2013.

L I B E R E C. Bc. Filip Chmátal. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku na 12. schůzi rady města dne 18.6.2013. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27.6.2013 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí daru veřejné osvětlení, Krásná vyhlídka Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Filip

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější zdražuje, změna dodavatele je výhodnější Zemní plyn pro domácnosti zdražil od června až o 10 %. Dodavatelé plynu však nezvýšili cenu o stejnou částku, proto se zároveň zvýšily rozdíly mezi nabídkami. Pokud

Více

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména:

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména: REFERENČNÍ LIST Název zakázky: Místo realizace: Modernizace a rekonstrukce vytápění VJ Drátěná výroba Kamenná - I.etapa + II.etapa Kamenná 22, Rohle, okr. Šumperk Investor: Termín realizace: Objem zakázky

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. č.13 prosinec 2014. Vážení zákazníci a uživatelé,

INFORMAČNÍ BULLETIN. č.13 prosinec 2014. Vážení zákazníci a uživatelé, INFORMAČNÍ BULLETIN č.13 prosinec 2014 Vážení zákazníci a uživatelé, věřím, že si i v této předvánoční uspěchané době najdete chvilku klidu pro přečtení našeho posledního bulletinu v roce 2014 a dovolte,

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

Zápis z kontrolního dne čís. 12

Zápis z kontrolního dne čís. 12 Stavba: Stavba RD Vranov Den konání: 3. 5. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění:,,, Furco Zápis z kontrolního dne čís. 12 Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty pr. 400 mm s přesahem

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

REFERENČNÍ LIST. NELUMBO Energy, a.s. Slunce na tvé cestě

REFERENČNÍ LIST. NELUMBO Energy, a.s. Slunce na tvé cestě REFERENČNÍ LIST NELUMBO Energy, a.s. Slunce na tvé cestě NELUMBO Energy, a.s. Název společnosti: Sídlo společnosti: IČ: Zastoupená: Telefon: Mobilní telefon: Kontaktní e-mail: Nelumbo Energy, a.s. Podbabská

Více

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZŘÍZENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 V ULICI TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH PD : 1. Textová část: Technická zpráva 2. Výkresová část : Katastrální situace Situace celková

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 4. New Energies Rallye Český Krumlov 2015 22. - 23. 5. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 4. New Energies Rallye Český Krumlov 2015 22. - 23. 5. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 4. New Energies Rallye Český Krumlov 2015 22. - 23. 5. 2015 Jízda pravidelnosti vozidel s alternativním pohonem (elektro / CNG / LPG / etanol / hybrid / plug-in hybrid / vodík) s hvězdicovou

Více

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu.

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu. GELLO WEST, s.r.o. IČ: 242 85 960, DIČ: CZ24285960 Společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze, C/193204 Se sídlem: Řehořova 1003/34, Žižkov, 130 00 Praha 3 e-mail: info@gellowest.cz, www.gellowest.cz

Více

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vytvoření prováděcí

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (5 8) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50%

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár Městského obvodu Pustkovec sobota 4. července 2015 Ostrava-Pustkovec zařazena do EXTRALIGY

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 13. ledna 2015 od 17:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 25. března 2013 Cena Kč 50, O B S A H : 29. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Pobočková síť České spořitelny roste

Pobočková síť České spořitelny roste Pobočková síť České spořitelny roste Aleš Sloupenský, ředitel úseku pobočková síť Region východ ČS Tomáš Vaníček, ředitel úseku pobočková síť Region západ ČS 7. října 2009 Obsah 1. Pobočky České spořitelny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.8.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE DĚLÁME VELKÉ VĚCI ÚVODNÍ SLOVO SLOVO INVESTORA Jsme potěšeni, že můžeme portfolio provozovaných obnovitelných zdrojů rozšířit o další větrné elektrárny, které mají na Vysočině

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 č.j.

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 č.j. Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 č.j. MSMT-2157/2015-1 Název projektu: Zabezpečení objektů SPŠD realizace oplocení

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce

Kontrola usnesení: Úkoly uložené 17. schůzí Rady obce Přehled přijatých usnesení z 19. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 9. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Úkoly uložené 16. schůzí Rady obce Hukvaldy,

Více

prosinec 2011 Události uplynulého roku Vema V4 Cloud Váno ní slosovatelná anketa Zm ny v legislativ Newsle er

prosinec 2011 Události uplynulého roku Vema V4 Cloud Váno ní slosovatelná anketa Zm ny v legislativ Newsle er Software pro váš úspěch prosinec 2011 Události uplynulého roku Vema V4 Cloud Váno ní slosovatelná anketa Zm ny v legislativ Newsle er Kalendárium 2011 Opět je tu konec roku a s ním čas na bilancování a

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více