magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení"

Transkript

1 magazín magazín pro zaměstnance skupiny Eltodo ročník III/číslo 5/říjen 2007 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení V Košicích se podařilo vyřešit spor mezi městem a společností VEROS, která se zde starala o veřejné osvětlení a kterou z poloviny ovládala společnost ELTODO EG, a.s. Město Košice a společnost VEROS podepsaly dohodu o narovnání vztahů a závazků mezi městem a firmou. Dodatek k původní smlouvě z roku 2002 úspěšně řeší všechny vzniklé spory a vytváří prostor pro další rozvoj veřejného osvětlení ve městě. Dohodu představili veřejnosti společně náměstek košického primátora Ing. Jozef Filipko a prezident společnosti Eltodo EG Ing. Libor Hájek na tiskové konferenci konané v Košicích 1. října. Ing. Filipko k dosažené dohodě řekl: Věřím, že tento dodatek ke smlouvě vyřeší nahromaděné problémy i nejasnosti a udělá výraznou tečku za dosavadním procesem. Jsem rád, že i po složitých jednáních se řešení našlo a ukončilo tak zbytečné plýtvání finančních prostředků vynakládaných na soudy a právníky. Našli jsme dělící hranici a dohodli se na konkrétních číslech. Máme zájem postupovat tak, aby naše vztahy byly jasné a oboustranně vyvážené. Chceme, aby veřejné osvětlení bylo funkční a vizuálně zajímavé, a také aby bylo i dobrou vizitkou města. Na původní smlouvě městu nejvíce vadilo, že nemá dostatečnou kontrolu nad plněním plánu obnovy veřejného osvětlení, nad pracemi spojenými s jeho údržbou a že nemá mechanismy, jak si tuto kontrolu a případnou nápravu vynutit. Podpis významného dodatku ke smlouvě oznámili v Košicích prezident společnosti ELTODO EG, a.s., Ing. Libor Hájek a náměstek košického primátora Ing. Jozef Filipko. Město dále nebylo spokojeno se způsobem kalkulace ceny, jakou společnost VEROS městu účtovala. Pokračování na straně 2 Eltodo koupilo Elektrovod - Osvetlenie K úspěšnému dokončení jednání mezi městem Košice a společností VEROS přispělo i zjednodušení vlastnické struktury společnosti Elektrovod-Osvetlenie, která společnost VEROS vlastní. K zvýšila skupina Eltodo svůj podíl ve společnosti Elektrovod- Osvetlenie z 50 na 100 %, když společnost Eltodo-Citelum odkoupila podíl ve VEROSu od společnosti Elektrovod Holding. Nyní tedy vlastní společnost Elektrovod-Osvetlenie napůl ELTODO EG, a.s., a ELTODO-CITELUM, s.r.o. Společnost Elektrovod-Osvetlenie byla současně přejmenována na Eltodo-Osvetlenie. Jejím novým ředitelem se stal Ing. Pavel Sněhota ze společnosti Eltodo-Citelum. Na naší zakázce pro Košice nám velmi záleží, a proto jsme chtěli mít veškeré pravomoci, abychom s vedením města mohli dospět k dohodě, vysvětluje důvody změny vlastnické struktury prezident společnosti Eltodo EG Ing. Libor Hájek. Pomůžeme s rekonstrukcí Tušimic Společnost ČEZ připravuje v příštích letech rozsáhlou obnovu, modernizaci a výstavbu uhelných elektráren. Eltodo bude při tom. První zakázku jsme získali na Komplexní obnově Elektrárny Tušimice 2. V rámci Komplexní obnovy ETU 2 dodá Eltodo významnou část slabo a silnoproudých rozvodů pro stavební část elektrárny, což jsou například kotelna, rozvodna VVN nebo chemická úpravna vody. Pro řízení zakázky vznikl v ELTODO EG, a.s., silný projektový tým složený s pracovníků v minulosti působících v elektrárenském prostředí. Na zakázce se budou podílet prakticky všechny divize Eltodo EG, tedy montážní slabo i silnoproudé a výrobní. Podle obchodního ředitele Eltodo EG Jana Crdlíka disponuje skupina Eltodo dostatkem kvalifikovaných a zkušených lidí z elektrárenského prostředí, takže realizace zakázky proběhne v maximální míře vlastním personálem. Účast na obnově tušimické elektrárny zásadním způsobem zvyšuje šance Eltoda účastnit se i na dalších plánovaných záměrech ČEZ na tepelných elektrárnách. Jedná se zejména o obnovu Elektrárny Prunéřov 2 a výstavbu nového zdroje v Ledvicích. Elektrárna Tušimice 2 je první z tepelných elektráren, u které bude zahájena komplexní obnova. Celá její současná kapacita 4x200 MW bude nahrazena novou technologií s životností 25 let. Nová elektrárna bude vybavena moderními kotli, její čistá účinnost se tak zvýší na 38 procent. (rs)

2 2 Košice: Dohoda o veřejném osvětlení Dokončení ze str. 1 Některé body smlouvy také umožňovaly dvojí výklad a staly se proto předmětem sporů. Výsledná dohoda mezi městem a společností VEROS obsahuje mimo jiné nový způsob výpočtu ceny. Město bude platit paušální roční částku za údržbu a opravy veřejného osvětlení ve výši 39 milionů korun plus náklady na elektřinu, které budou přefakturovány ve skutečné výši (předpokládá se cca 34 milionů). Touto dohodou se snížila celková cena, kterou město zaplatí za rok 2007, ze 79 na 73 milionů korun včetně DPH. Cena za údržbu a opravy bude v příštích letech navyšována o inflaci a také v případě, že se zvýší počet světelných bodů veřejného osvětlení. Ohledně dlužné částky z minulosti se obě strany dohodly, že z požadovaných 54 milionů Sk město uhradí 39 milionů Sk a že dohodou ukončí všechny soudní spory. Byla také nově zpracována koncepce obnovy a údržby VO a město každý měsíc obdrží informaci o jejím průběžném plnění. Nově byla upravena i ustanovení smlouvy o předčasném ukončení spolupráce. Toto nové ustanovení lépe a přesně upravuje vzájemné vyrovnání při vypovězení smlouvy a je pro obě strany přijatelné. Podpisem dodatku ke smlouvě společnost VEROS zahájila podle schváleného plánu opět údržbu, prevenci, obnovu a opravy veřejného osvětlení v plném rozsahu. Postupně budou natřeny sloupy veřejného osvětlení, budou měněny dožilé sloupy veřejného osvětlení a bude provedena obnova zastaralých technických součástí veřejného osvětlení včetně obnovy poruchových částí zemní kabelové sítě. Vadné kabely v těchto lokalitách byly doposud nahrazovány kabely vedoucími mezi sloupy ve- Obnově systému veřejného osvětlení v Košicích už nestojí nic v cestě. řejného osvětlení vzduchem. Kromě toho již byl zahájen program preventivní péče, který sníží množství poruch na veřejném osvětlení a prodlouží jeho životnost. EDS: Nový vedoucí divize Praha Oprava mostovky Karlova mostu S platností od 1. října tohoto roku byl do pozice vedoucího divize Praha společnosti ELTO- DO dopravní systémy s.r.o. jmenován Ing. Libor Povejšil. Hlavním úkolem divize pod jeho vedením je realizace nedávno podepsané smlouvy s hlavním městem Praha. Jak jsme již v Eltodo magazínu informovali, předmětem této zakázky je údržba, obnova a dodávky pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Samotná realizace projektu byla zahájena 1. března tohoto roku. Smlouva byla podepsána na 15 let. Během této doby se zvýší počet světelně řízených křižovatek na zhruba 700 a budou také rekonstruovány stávající oblastní dopravní ústředny a vybudováno 5 nových. Na právě se rozbíhající opravě mostovky Karlova mostu bude mít podíl i naše společnost. Na postupně prováděné izolace proti vodě budeme před položením definitivní konstrukce vozovky provádět nové rozvody pro veřejné a slavnostní osvětlení. Po dobudování kamenného zábradlí budou na most vráceny původní historické lucerny, které budou před tím postupně demontovány a naší výrobní divizí repasovány. Nově budou nasvíceny i sochy včetně jednotlivých mostních oblouků. Po celou dobu rekonstrukce budeme zajišťovat provizorní osvětlení této významné komunikace. Zajímavostí je, že most nebude nikdy zcela uzavřen, opravy se budou dělat po částech, čemuž musíme přizpůsobit i naši součinnost. Ing. Karel Toman, vedoucí Útvaru nabídek 1210 Rozšiřování prodejní sítě TESCO V rámci plošného rozšiřování prodejní sítě společnosti Tesco zpracovává oddělení projekce naší společnosti výkresovou dokumentaci vybraných malých marketů. Naši kolegové se podíleli na přípravě lokalit Klášterec n. Ohří, Krupka u Teplic a Milovice. Znalosti požadavků zákazníka a zkušenosti ze zpracovávání projektové dokumentace zúročila následně montážní divize 3 při realizaci akce Tesco Krupka. Dodávané řešení zahrnovalo vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod, elektrické přípojky, trafostanici a areálové osvětlení. Specifikou stavby byly vysoké nároky na velmi krátkou dobu výstavby a tím i vzájemnou koordinaci s ostatními profesemi, což bylo o to náročnější, že práce byly prováděny v době letních dovolených. Prakticky během dvou měsíců provedli pracovníci montážní divize 3 v Bystřanech nejen instalace v rozsahu zadávací dokumentace, ale i četné změny a vícepráce. Velkou spokojenost s kvalitou práce a přístupem zaměstnanců ELTODO EG, a.s., vyjádřil jak objednatel - stavební firma Berger Bohemia, tak i investor - obchodní řetězec Tesco. Doufejme, že stejně spokojení s kvalitou našich prací bude i personál marketu a zejména zákazníci realizující své každodenní nákupy. Ing. Karel Toman, vedoucí Útvaru nabídek 1210 Závěrečné povrchové úpravy před obchodním domem Dodávka elektromontážních prací proběhla bez závad

3 3 Eltodo na mezinárodní odborné konferenci ITS Bratislava 2007 Konference se uskutečnila ve dnech 11. až 12. září 2007 v prostorách SÚZA (Správy účelových zařízení Ministerstva zahraničních věcí SR). Přijmutím pozvání organizačního výboru konference se společnost ELTODO EG, a.s., stala nejen účastníkem této významné akce, ale i jejím hlavním partnerem. Záštitu převzalo i slovenské Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací. Aktivními účastníky tohoto rokování byli především přední zahraniční, čeští a slovenští odborníci z univerzit, státní a veřejné správy i průmyslu. V předsálí se odehrávaly mnohé neformální diskuze zúčastněných Hlavním programem rozděleným do několika sekcí bylo podrobné prodiskutování otázek implementace a využití informačních a komunikačních systémů v dopravě Slovenské republiky. Konference navázala na tradici monotématické konference e-toll Slovakia 06, na které se v minulém roce diskutovala problematika implementace a využití systémů elektronického vybírání poplatků. V části programu nazvané Základy ITS (Intelligent Transport Systems) promluvil profesor Pavel Přibyl na téma Standardizace ITS v evropském a světovém kontextu. Ing. Jiří Řehák přiblížil ve své přednášce aktivity Eltodo v souvislosti s dodávkou sytému řízení tunelu Sitina Ing. Evžen Prediger svými praktickými postřehy z výstavby Mýta v ČR oživil akademické prostředí konference v Bratislavě a v části Elektronické mýtne technológie a služby vystoupil Ing. Evžen Prediger. Jeho prezentace Zkušenosti s výstavbou infrastruktury pro výkonové mýto (myšleno v České republice) byla přijata s velkým zájmem. V předsálí konferenčních prostor bylo umožněno zúčastněným společnostem představení formou informačních stánků, kterou Eltodo také využilo. Reprezentace Eltodo na této významné akci plně odpovídala prestiži, kterou má naše společnost v oblasti ITS na tuzemské i zahraniční scéně, a byla oceněna i nejvyššími představiteli společnosti ELTODO EG, a.s., prezidentem Ing. Liborem Hájkem a generálním ředitelem Ing. Jindřichem Hessem, kteří byli přímými účastníky. (R.O.) Pilotní projekt výsuvných sloupků v Praze před spuštěním V letních měsících dokončila společnost ELTO- DO dopravní systémy s.r.o. pilotní zakázku Zklidnění dopravy ve spodní části Václavského náměstí a v Celetné ulici. Investorem díla je Městská část Praha 1. Jejím záměrem a zadáním bylo instalovat systém technických prostředků, které by omezovaly vjezd do předem vytypovaných lokalit pěších zón, a to ve volně nastavitelném pracovním režimu, s možností použití rezidentních čipových karet a s možností dálkového řízení a dohledu. Pro tento účel byly použity tzv. výsuvné sloupky s doplněním o obslužné sloupky. Přímý kontakt, dálkové ovládání a dohled nad jednotlivými lokalitami je zajišťován prostřednictvím dispečinku, který je umístěn na Městské policii (MP) Praha 1 na Uhelném trhu. Jednotlivé lokality jsou trvale monitorovány systémem barevných kamer se záznamem a přímý kontakt s dispečinkem MP je zajištěn pomocí systému Intercom. K zajištění propojení jednotlivých lokalit s dispečinkem MP byla součástí dodávky realizace kompletní a dostatečně dimenzované páteřní optické sítě. Aby nedocházelo k dalšímu zatížení již tak vysoce exponovaných míst v dané lokalitě Václavského náměstí a nejbližšího okolí stavebními pracemi, bylo pro instalaci optické sítě s úspěchem využito stávajících podzemních kolektorů. V současné době jsou realizovány lokality v ulici Na Příkopě - roh ulice s Panskou, dále lokalita v prostoru ulic Ovocný trh a Rytířská u Stavovského divadla, ulice 28. října - směr roh ulic Národní - Perlová a lokalita Celetná ulice v prostoru u Staroměstského náměstí. Aktuálně je ve výhledu plán MČ Praha 1 na rozšíření systému i na další lokality. Součástí dodávky díla byla také realizace druhého obslužného pracoviště, které je umístěno v budově Městské části Praha 1 ve Vodičkově ulici. Toto pracoviště je se systémem propojeno prostřednictvím ISDN linky a městská část má tímto jednak možnost dálkového dohledu a zároveň má na základě přidělených systémových priorit jako správce zařízení možnost administrace čipových karet, které umožňují vjezd do uzavřených zón na základě nastavených parametrů. Námi dodané zařízení výsuvných a obslužných sloupků typu Metropole obsahuje bezpečnostní prvky, jako jsou indukční smyčky a optická a akustická signalizace. Toto zařízení bylo úspěšně certifikováno ve státní zkušebně EZU Praha. Antonín Raboch ELTODO dopravní systémy s.r.o.

4 4 Zájem o reklamní nosiče roste Jednou z významných činností Správního úseku je pronájem reklamních ploch. Velká část jich je umístěna na sloupech veřejného osvětlení. Mezi nejrozšířenější patří nosiče typu ACE flex, ACE šipka, vlajka, horizont, nástřik patice a v poslední době především prosvětlené nosiče, kterých v poslední době přibývá především na rychlostních komunikacích a příjezdových tazích do Prahy. Nejvíce je ACE flexů Stěžejním nosičem v Praze i dalších obcích a městech, kde naše služby nabízíme, je bezpochyby nosič typu ACE flex," říká Michal Čuba, vedoucí útvaru Reklamní ho typu využívá spíše pro image nebo produktovou reklamu. Ve velké míře vlajek využívají společnosti jako LG, Panasonic nebo Samsung. Častá je také propagace jednorázových akcí, například kulturních nebo společenských, jako jsou Pražský maraton, Zlínský filmový festival, FebioFest nebo Mistrovství světa ve fotbale. Několik stovek vlajek využily také politické strany před posledními parlamentními volbami, dodává M. Čuba. vandalských útoků. Proto všechny naše nosiče tohoto typu pravidelně dvakrát týdně kontrolujeme a průběžně závady odstraňujeme. Potiskněte si svůj sloup Zajímavým, i když zatím nijak masově rozšířeným typem reklam- instalaci není vždycky jednoduché, ale zatím se nám to daří docela dobře. Samotnou instalaci citylightů na rychlostních komunikacích provádí Montážní divize I, na ostatních komunikacích si montáž všech nosičů zajišťuje útvar reklamních ploch vlastními silami. Prosvětlené reklamní nosiče jsou k vidění třeba na Nuselském mostě Přímo před očima: horizont ACE flex plochy společnosti ELTODO EG, a.s. Ty jsou ideální především pro potřeby informačně naváděcích systémů k různým prodejnám, provozovnám a podobně. Na našich stožárech jich jsou momentálně řádově tisíce, ve dvou různých rozměrech. Jako doplňující nosič k informačně naváděcím systémům se používá nosič ACE šipka. Ta se používá méně, protože její viditelnost je v porovnání s ACE flexy o rozměrech například 80 krát 120 centimetrů samozřejmě menší. Nosiče ACE flex jsou vyrobeny z plastu, umisťují se na kovové rámy namontované na sloupy veřejného osvětlení, které dodává divize Výroba (dříve Eltodo Power). Pro image jsou vlajky Velmi významným nosičem je také vlajka. I ten se nabízí ve dvou rozměrech: 200 x 50 cm a 120 x 50 cm. Ta se na rozdíl od předchozí- Dalším rozšířeným typem reklamního nosiče je horizont - napevno umístěný nosič ve výši očí, do kterého se po sejmutí bočnic ukládá pod fólii papírový plakát. Síť těchto nosičů je nejhustší především v Praze 1 a částečně v Praze 2, kde bylo dříve problematické umisťovat jiné typy nosičů, vysvětluje M. Čuba a pokračuje: Skutečnost, Horizont že jsou horizonty umisťovány ve výši očí, je samozřejmě zajímavá pro inzerenty, kteří tímto způsobem mohou efektivně oslovovat chodce. Na druhou stranu to znamená, že jsou také častým terčem Vlajky jsou často využívány k propagaci kulturních a sportovních akcí ního nosiče na sloupech veřejného osvětlení je nástřik patice. Takový typ prezentace využívají především restaurace, bary a obchody, které zajímavou grafikou umístěnou na patici sloupu upozorňují na blízkost svých provozoven. Často má klient zájem o pár kusů, případně jen o jeden jediný sloup v bezprostřední blízkosti prodejny nebo restaurace, říká M. Čuba. Z estetického hlediska se jedná o velmi vhodnou formu reklamy, která výrazně neruší ani v centru města. Stejně jako všechny další typy nosičů nabízených skupinou Eltodo, i tento je stále žádanější. Ve dne v noci Velký rozmach zažívají v současné době prosvětlené reklamní nosiče - citylighty, které existují ve třech rozměrech. Jejich výhoda je samozřejmě v tom, že jsou viditelné jak ve dne, tak za tmy. Navíc zejména v noci vypadají velmi efektně - možná jste si jich sami všimli na Jižní spojce, v ulici 5. Května nebo na Liberecké. Hodně jich je na rychlostních komunikacích a jejich počet se stále zvyšuje - teď v říjnu by měly začít montáže dalších a pokračovat budou na jaře, až to počasí dovolí, říká k tomu. Instalace reklamních nosičů na rychlostních komunikacích samozřejmě není jednoduchá, a to ani administrativně. K uzavření jízdního pruhu je totiž potřeba DIR, tedy dopravně inženýrské rozhodnutí, které podléhá schválení magistrátu. Domluvit vhodný termín pro Dříve se v těchto nosičích používaly zářivky, ty jsou dodnes třeba na Václavském náměstí; dnes už se vyrábějí s LED diodami a z různých prosvětlených materiálů. Takové nosiče jsou příjemné pro oči a neoslňují, což je zejména podél silnic velmi důležité. K jejich rozsvěcení dochází samozřejmě spolu se zapnutím veřejného osvětlení. Prosvětlené nosiče lze umístit po stranách sloupů veřejného osvětlení, zhruba jako vlajky, nebo na střed sloupu, podobně jako ACE flex - takové najdete třeba na Nuselském mostě. Nejen v Praze Zatímco citylighty jsou zatím čistě pražskou záležitostí, jiné typy nosičů se uplatňují i na mnoha jiných místech České republiky - například v Bzenci, Ostrožské Nové Vsi, Vyšším Brodě a jinde. Reklamní nosiče umisťujeme v desítkách větších i menších obcí. K nim jako první velké město - vedle Prahy - přibyly v říjnu 2004 České Budějovice, o rok později Ústí nad Labem a od letošního března i Liberec - na základě toho, že v těchto městech získala společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., zakázku na obnovu a údržbu veřejného osvětlení. Tři čtvrtiny zakázek získává Eltodo od reklamních a mediálních agentur. Zbytek představují klienti, kteří nás oslovují přímo - a jejich podíl se postupně zvyšuje, říká na závěr M. Čuba. (ln)

5 5 Plynové osvětlení až ke Karlovu mostu V rámci další etapy zavádění plynového osvětlení do historického centra Prahy se plynové lucerny dostanou až k samotnému Karlovu mostu - konkrétně do Karlovy ulice. Spolu s ní bude plynem osvětlen také Ovocný trh. Na Ovocném trhu, kde byly práce zahájeny 15. října, postavíme 28 stožárů a instalujeme celkem 58 historizujících luceren z dílny Slévárny a strojírny Pilníkov. Práce na tomto náměstí mají být dokončeny podle přání Hlavního město Praha už v průběhu listopadu, tak aby na ploše náměstí mohlo být v předvánoční době postaveno tradiční ledové kluziště, říká k této lokalitě Milan Sochůrek, technik zakázky. V Karlově ulici postaví Eltodo celkem 7 stožárů, ulici vedoucí ke Karlovu mostu bude osvětlovat 43 luceren. Většina z nich bude umístěna na budovách, proto je počet budovaných stožárů relativně nízký. V Karlově ulici je tradičně velký pohyb lidí. Práce proto budou probíhat tak, aby ulice byla i navzdory výkopům v každém okamžiku průchozí a zůstal zachován přístup do obchodů, hotelů a restaurací, vysvětluje M. Sochůrek a dodává: Pracovat v takových podmínkách je náročné, ale na zakázce spolupracujeme s osvědčenými dodavateli, s nimiž jsme zaváděli plynové osvětlení například do Celetné ulice, kde to s množstvím lidí bylo podobné. Zahájení prací v Karlově ulici předcházelo složité jednání s vlastníky budov, protože přívod plynu a kabelu k plynovým lampám je potřeba vysekat přímo do fasád. Tyto přípravné práce byly zahájeny ještě před výkopovými pracemi a i tady byly podmínky poměrně limitující - někteří vlastníci si například vymínili, že pracovat se bude jen v ranních hodinách, u jednoho hotelu to bylo dokonce jen mezi devátou a desátou dopolední, doplňuje M. Sochůrek. I přesto by zakázka měla být dokončena v termínu, tedy nejpozději do 12. prosince. Externí pracovníci vyřezávají drážky ve fasádě na přívod plynu a kabelu k budoucí plynové lampě na Národní knihovně v Karlově ulici. Nový typ plynových luceren v Praze U příležitosti oslav 160. výročí Pražské plynárenské jsme v areálu Praha Michle nainstalovali a uvedli do provozu pět plynových luceren typu HLP 98 - G "Skaut". Čtyři lucerny jsou na ramínkách u vstupních bran a jedna je na ozdobném stožáru na nádvoří. Plynové a elektrické rozvody se musely realizovat v rekordně krátkém čase, protože se prováděly současně s pokládkou dlažby. V den oslav, tedy v pátek , probíhal již od dopoledních hodin bohatý kulturní program a ve 21 hodin, na pokyn generálního ředitele Ing. Milana Fafejty, došlo k slavnostnímu rozsvícení plynových luceren. Tento nový typ plynové lucerny, který byl vyvinut ve spolupráci s berlínskou firmou Braun, navazuje svým provedením na stávající šestibokou plynovou lucernu HL G. Těch je již v historické části Prahy nainstalováno přes 300 kusů. Oba typy plynových luceren byly vyvinuty a jsou vyráběny ve Výrobní divizi - Elektrosignál, ELTODO EG, a.s. Plynový program se tak stává jednou z dalších velmi exkluzivních komodit společnosti ELTODO EG, a.s. Práce na vývoji dalších typů luceren a zdokonalování funkce plynových hořáků se již stala pro úzký kolektiv pracovníků koníčkem. Ing. Jiří Hrnčíř výrobní divize - Elektrosignál Ing. Marcel Srb vedoucí montážní divize 3100 PAMÁTNÍK OBĚTEM VÁLEK V ŘEPORYJÍCH Ve spolupráci s panem starostou městské části Praha - Řeporyje Františkem Blažkem se během prázdninových měsíců uskutečnilo osvětlení památníku obětem válek, který nechali svým padlým vystavět občané Řeporyj. Památník je umístěn na malém náměstí pojmenovaném U Lva a nese nápis Padlým vojínům ve světové válce věnují občané řeporyjští. Kromě vojáků, kteří zahynuli v průběhu první světové války, připomíná pomník jmenovitě také oběti represí z druhé světové války. (red)

6 6 Posvítili jsme si na maratonce Skupina Eltodo jako tradiční partner společnosti Prague International Marathon (PIM) spolupracovala na zajištění dalšího v řadě městských běhů, které PIM v Praze organizuje. V sobotu 8. září se ulicemi města rozběhly další stovky závodníků, tentokrát ale v poměrně netradiční hodinu. Start závodu Mattoni Night Grand Prix totiž proběhl ve 20:00 pro ženy (ty běžely pětikilometrovou trať) a ve 21:00 pro muže (trať 10 km). Noční běhy nejsou úplně neobvyklé a občas se konají i v jiných městech světa. Dlouhá léta se prý běhal například o půlnoci ze Silvestra na Nový Volejbalový turnaj O pohár ministra dopravy Pod tímto názvem se již po patnácté skrývá rozsáhlá sportovní akce příznivců volejbalu, a ani ELTODO neminulo pozvání k účasti. Místem konání bylo 8. září již tradičně město Žďár nad Sázavou. Jde vlastně o tři samostatné výkonnostně rozdělené turnaje / skupiny; A - Pohár ministra dopravy, B - Pohár ČESMAD Bohemia a C - Pohár Jana Pernera DaS. Zúčastnění borci, zastupující firmy i státní instituce, jsou nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. O velmi vysoké sportovní úrovni vypovídá fakt, že družstvo ELTO- DO bojovalo ve skupině C, kde získalo ze šestnácti družstev šesté místo. I když se tentokrát z důvodu nepřízně počasí přesunulo sportovní klání z venkovních kurtů pod střechu, hodnocení organizace vč ocenění nejlepších a závěrečné zábavy s hudbou (které proběhlo v místní sokolovně) dopadlo na výbornou. (R.O.) rok Silvestrovský běh v brazilském Sao Paulu, v roce 1958 tam na závěr své kariéry vyhrál i Emil Zátopek. Pro sérii Pražského mezinárodního maratonu to však byla premiéra. Staroměstské náměstí i přilehlé ulice při ní byly speciálně nasvíceny pomocí montážních plošin, které vytvoří více než tři tisíce wattů světla. Potmě stejně jako za světla, tradičně nejlépe se vedlo keňským běžcům. Mezi muži zvítězil Wilfred Kipkoe Taragon, z žen doběhla první Irene K. Kwambai. (ln) PENÍZE ŠLY NA HIPOTERAPII Některé soupeře jsme porazili i na kolena V magazínu ELTODO č.3/07 jsme vás informovali o proběhlé sérii turnajů ELTODO GOLF TOUR Zájem a snaha pomoci různou formou sponzoringu v oblastech kultury, zdraví, sportu a veřejně prospěšných akcí není ze strany skupiny Eltodo žádnou výjimkou. I tato aktivita splnila tento záměr. Série golfových turnajů se dohromady zúčastnilo cca 140 hráčů, díky kterým se na startovném vybrala částka Kč. Právo určit, kam půjde, měl vítěz celé tour, Petr Lhotka (HCP 8,9), který ji věnoval na středisko hipoterapie, součást socioterapeutické farmy při psychiatrické léčebně Bohnice. (R.O.)

7 7 ELTODO BLAHOPŘEJE Dovolujeme si tímto popřát našim jubilantům, kteří oslavili své životní jubileum v srpnu a září 2007, hodně zdraví do dalších let, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě. ELTODO EG, a.s. pí Nejla Bláhová, pí Radka Blažková, sl. Lucie Čechová, pí Lea Nosková, p. Josef Bělka, p. Vladimír Bryknar, p. Jaromír Dušek, p. Zdeněk Hrdlička, p. Václav Kopeček, p. Zbyněk Křiváček, p. Václav Kubíček, p. Martin Kuneš, Ing. Jan Michalec, p. Petr Pařízek, p. Milan Sochůrek, Bc. Daniel Šašek, p. Jiří Tomsa, Ing. Petr Vrtný, p. František Zelenda ELTODO dopravní systémy s.r.o. sl. Martina Hejná DiS, pí Hana Zahradníková, Ing. František Lusk, Ing. Petr Socha, Ing. František Včislák ELTODO-CITELUM, s.r.o. p. Miloslav Bohoněk, p. Aleš Selix, p. Stanislav Šmíd, p. Vojtěch Turták, p. Milan Vítek Českomoravská energetická, a.s. pí Milada Pokorná Slévárna a strojírna, a.s. p. Stanislav Bělovský Poděkování za vykonanou práci posíláme našim spolupracovníkům, kteří odešli do důchodu. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě. ELTODO EG, a.s. p. Reinhart Burkoň Osvětlení Týnec, k.s. p. Jiří Rödlich Slévárna a strojírna, a.s. p. Ivan Merceg VOLNÁ MÍSTA V ELTODO Vedoucí projektant - silnoproud NN, VN Projektant - silnoproud NN, VN Pomocný projektant - silnoproud NN, VN Vedoucí projektant - slaboproud, technologické vybavení budov Projektant - slaboproud, technologické vybavení budov Projektant MaR a řídících systémů Systémový inženýr - řídící systémy Systémový inženýr - vývoj software Dopravní inženýr - obor systémů řízení a ovlivňování silniční dopravy Odborný referent - inženýrská činnost Koordinátor projektu, zakázky Projektový manažer Ekonom/ka Obchodní referent - supervisor nabídek Obchodní referent - zpracování nabídek Asistentka Kuchař/ka Bližší informace najdete na webu skupiny Eltodo (www.eltodo.cz) v sekci KARIÉRA V tajence srpnového Eltodo magazínu jste měli hledat dokončení vtipu: V obchodě školí vedoucí prodavačka své podřízené: Pamatujte si, že v obchodě je hlavní obrat! No jo, namítne jeden z prodavačů, ale když on se každý nedá. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pana Jiřího Hypšta ze společnosti ELTODO EG, a.s., výrobní divize 5100, kterému posíláme 500,- Kč. Další hraví zaměstnanci skupiny, kteří by si chtěli podobně jako pan Hypšt trochu přilepšit, musejí tentokrát zvládnout úkol z trochu jiného SOUDKU: SUDOKU. Sudoku je logická doplňovačka. Cílem je vyplnit hrací pole o rozměrech 9 x 9 čísly 1 až 9 podle následujícího pravidla: Každé číslo se musí vyskytnout pouze a jen jednou v každém sloupci, každém řádku a v každém regionu (ohraničené pole 3x3 políčka). Smyslem hry je najít pouze na základě logiky (žádné náhodné doplňování) postupně všechna chybějící čísla. V sudoku se i soutěží, v takovém případě jde o rychlost, s jakou dokáží jednotliví soutěžící doplňovačku vyluštit. Tolik tedy pro ty, kdo se se sudoku setkávají poprvé. Pokud se vám podaří sudoku doplnit podle výše uvedených pravidel a chcete s námi soutěžit o pětistovku, máte dvě možnosti: Celou doplňovačku poslat poštou na adresu Radek Ošťádal, Eltodo EG, Novodvorská 1010/14, Praha 4, anebo poslat em na adresu pořadí čísel na posledním řádku doplňovačky (to pro ty, kteří by si nechtěli rozstříhat zajímavý rozhovor na následující straně). Řešení posílejte do 15. listopadu. Přejeme hodně zdaru!

8 8 S modely na mistrovství světa Věděli jste, že ve skupině Eltodo pracuje také mistr Evropy? Roman Brychta, revizní technik, který od roku 2000 působí v ELTODO EG, a.s., divize Morava se sídlem v Ostravě, patří ke špičce mezi lodními modeláři nejen u nás, ale i v zahraničí. Svému koníčku se věnuje od devíti let, kdy začal chodit do modelářského kroužku. Proč jste si zvolil právě modelářství? Vlastně ani pořádně nevím. Tehdy jsem se rozhodoval mezi fotografickým kroužkem a kroužkem lodního modelářství a pro devítiletého kluka mají prostě větší kouzlo modely než mačkání spouště. I když kdybych si tehdy zvolil fotografii a věnoval jí tolik, co věnuji lodím, mohl bych dneska pracovat s modelkami, a ne s modely. Kolik času věnujete svému koníčku? Teď mi na něj moc času nezbývá, protože mám desetiměsíční dceru a věnuji se raději rodině. Ale dřív to byly tak dvě hodiny denně. Pochopitelně před závody, kdy člověka tlačí čas, je to spíš těch pět nebo šest hodin. Na závodech trávíte ale určitě hodně času. Co na to říká vaše manželka? Mojí ženě se to zalíbilo a začala jezdit se mnou. Stavění modelů ji moc nezajímá, ale závodění ji baví, takže jsem pro ni postavil taky model a soutěžíme oba. Dokonce se dostala i do reprezentace. Kolika závodů za sezónu se v průměru účastníte? Dnes už se účastním jen těch nejdůležitějších, jako jsou mistrovství republiky, Evropy nebo světa. Letos jsem byl asi jen na pěti soutěžích, ale ono je to i tak dost časově náročné, protože každý závod trvá celý víkend, často prodloužený ještě o pár dní, a ty největší soutěže trvají někdy i dva týdny. Kdy jste se začal mezi kolegy modeláři prosazovat? Ze začátku mi to moc nešlo a u modelářství mě držely spíš jiné věci, především cestování. Pak se to ale zlomilo. V sedmnácti letech jsem vyhrál první závod a v roce 1996 jsem se dostal mezi špičku. Od té doby jsem nasbíral devět titulů mistra republiky, dva tituly mistra Evropy a osm medailí z mistrovství světa. V čem se vlastně na závodech soutěží a co se na modelech lodí hodnotí? Soutěží se v několika kategoriích podle velikostí modelů. Já dělám makety do 90 cm, ale samozřejmě existují i modely větší. Ty však mají samostatnou kategorii, protože mají jiné plavební vlastnosti a trochu jinak se hodnotí. Další kategorii tvoří třeba rychlostní modely, kde je cílem postavit co nejlepší a nejrychlejší loď, ale to je a pak už si jen dojít pro odměnu. S manželkou na MS kategorie, která je finančně mnohem náročnější. V kategorii maket, ve které závodím já, se sčítají dva typy hodnocení. Jednak hodnocení statické, kdy se posuzuje věrnost předloze a plány, podle kterých byl model postavený, a pak samozřejmě samotný závod, kdy se jede nějaká slalomová trať a předvádí se manévry a schopnosti modelu. Je u nás lodní modelářství populárnější než letecké, nebo je to naopak? Neřekl bych, že by bylo populárnější, a to hlavně proto, že je výrazně pracnější. Vyrobit model lodi tak, aby splňoval všechny požadavky na funkčnost a plavební vlastnosti, trvá zhruba jeden rok, a to i u těch menších modelů. Jen málokoho baví strávit třeba celý den v dílně broušením, když výsledky nejsou hned vidět. Loď, se kterou v současnosti závodím, jsem například stavěl čtyři roky. Neláká vás zkusit také opravdové lodě? Samozřejmě že ano. Mám kapitánské zkoušky a námořní jachting je můj druhý koníček. V našem klubu je nás takových víc, takže když Hodnocení modelu. Vážení pánové v kravatách hledají chyby a ukazují, jak by to dělali, kdyby to uměli. Po hodnocení hurá na vodu zbývá čas a nejsme zrovna někde na soutěži, vyrážíme občas společně na moře. Máte ještě nějaký sen, který byste si chtěl splnit? Chtěl bych získat ještě titul mistra světa, který mi zatím chybí. Nejblíže jsem tomu byl letos v létě na mistrovství světa v Petrohradě, ale zariskoval jsem a připravil jsem se tak o jistou medaili. Nakonec jsem skončil čtvrtý. Snad se mi to podaří napravit za dva roky v Německu. Zuzana Helceletová ELTODO magazín 5/2007. číslo registrace: MK ČR E Pro skupinu Eltodo připravuje QandA s.r.o. Redakční rada: Radek Ošťádal, Dana Crkvová, Ing. Radana Urbanová, Ing. Jiří Hrnčíř, Mgr. Lukáš Novák, Ing. Richard Štrégl. Fotografie: R. Ošťádal, V. Janušková, P. Novák, archiv skupiny Eltodo, ČEZ a R. Brychty. Kresby: Jiří Tyller. Grafické zpracování: Ing. Lenka Kněžková. Uzávěrka čísla:

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vytvoření prováděcí

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel )

Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) Seznam významných zakázek realizovaných v posledních 5 letech ( stavby, rozsah, finanční objem, investor, hlavní zhotovitel ) V roce 2012 jsme dokončili tyto zakázky: Rýpadlo K 800/N2 K 104, modernizace

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS český výrobce vánoční a světelné dekorace www.mkmont.cz český výrobce vánoční a světelné dekorace MK mont illuminations s.r.o. Průmyslová 6 (průmyslová zóna Verne) 431 51 Klášterec nad Ohří www.mkmont.cz

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti Strakonice, duben 2011 Společnost ELEKTROSTAV Strakonice byla založena 9.10.1992 v právní formě : Společnost s ručením omezeným Základem společnosti

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 S - Soubor specifických školení - Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídících jednotek ALLEN-. A. ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY KA 02: S

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

zařízení měřicích sídlem Na (dále jen " Prodávající"); a je specifikován dodávaných zařízení: Počty Číslo Počet nový Název Kontejner velký 5 m

zařízení měřicích sídlem Na (dále jen  Prodávající); a je specifikován dodávaných zařízení: Počty Číslo Počet nový Název Kontejner velký 5 m DODATEK Č. 1/2015 KUPNÍ SMLOUVY (dále jen Smlouvy ) na část 1. Pomocná zařízení měřicích stanic, veřejné zakázky Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší Měřicí síť uzavřené dne

Více

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5.

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj. PPR-24373-14/ČJ-2013-990656 Praha 12. listopadu 2013 Počet listů: 5 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu.

Vážení, dovolujeme si Vám představit komerční areál v ulici Pražská č.p. 3227/121, Teplice Prosetice, jehož část nyní nabízíme k pronájmu. GELLO WEST, s.r.o. IČ: 242 85 960, DIČ: CZ24285960 Společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze, C/193204 Se sídlem: Řehořova 1003/34, Žižkov, 130 00 Praha 3 e-mail: info@gellowest.cz, www.gellowest.cz

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc Věrnostní program pro pedagogy juniorský maraton 2015 30. 3. Plzeň 31. 3. České Budějovice 7. 4. Karlovy Vary 8. 4. Ústí nad Labem 9. 4. Pardubice & Hradec Králové 13. 4. Brno 14. 4. Zlín 15. 4. Olomouc

Více

GARANTI AKCE: POŘADATEL: ODBORNÍ GARANTI AKCE:

GARANTI AKCE: POŘADATEL: ODBORNÍ GARANTI AKCE: II. DOPRAVNÍ KONFERENCE 5. 9. 2013 - Pardubice www.dopravnikonference.cz XII. 6. 9. 2013 - Pardubice 5. 6. 9. 2013 PARDUBICE 6. 9. 2013 - Pardubice 12. ročník DOPRAVNÍ KONFERENCE 5. 9. 2013 - Pardubice

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům. jedinečný zážitek soutěžního golfu. ve společném flightu se špičkovými. českými golfovými profesionály.

Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům. jedinečný zážitek soutěžního golfu. ve společném flightu se špičkovými. českými golfovými profesionály. Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům jedinečný zážitek soutěžního golfu ve společném flightu se špičkovými českými golfovými profesionály. Již 4. ročník série golfových turnajů pro tzv. TEACHING PRO,

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V BRNĚ BRNO Statutární město Brno včetně obsluhovaného území leží na 230 km 2 s 405 000 obyvatel. MHD s celkovou délkou

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC Datum konání: 28. 03. 2011 Přítomní: Správní rada SGCC - Antonín Jízdný - Jindřich Zdráhal - Pavel Šrom - Tibor Ťapuš - Jana Šteflová Hosté - Miloslav Buřival, čestný

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé

OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé OTIDEA a.s. Experti, praktici, lidé Kdo jsme? Přední společnost v administraci a v právním poradenství v oblasti veřejných zakázek Poskytovatel a správce profilů zadavatele Správce portálu E-zakazky Poskytovatel

Více

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější

Plyn zdražuje, změna dodavatele je výhodnější zdražuje, změna dodavatele je výhodnější Zemní plyn pro domácnosti zdražil od června až o 10 %. Dodavatelé plynu však nezvýšili cenu o stejnou částku, proto se zároveň zvýšily rozdíly mezi nabídkami. Pokud

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2012

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2012 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Milí běžci, naše novinky získávají na objemu je Vás stále více, kdo se ke Sportu pro charitu hlásí. Ohlas, který kampaň vyvolala,

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006

Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 Zpracoval Odbor 64 V Praze dne 2. 8. 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí, v souladu s usnesením

Více

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Ing. Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová) EN - Energy Performance Contracting CZ - Energetické služby

Více

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha

Veřejné osvětlení - VO. Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Veřejné osvětlení - VO Jaromír Uhde E.ON, 21.10. 2014 Praha Profil společnosti E.ON Česká republika(, 2013) Obrat (v tisících ) Zaměstanaci (počet) Počet zákazníků (elektřina a plyn) Prodej elektřiny (GWh)

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

Informační systémy Zadání seminární práce

Informační systémy Zadání seminární práce Informační systémy Zadání seminární práce Prezenční studium ZMVŠ -Zdeněk Jelínek 23.9.2012 ZMVS - Informační systémy 1 Zadání Úkol - připravit v roli kvalifikovaného poradce návrh na vybavení novéhosubjektu

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Staňte se partnerem Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Sport bez předsudků Hlavní cíle projektu popularizace a prezentace sportu jako možnosti využití volného času dětí:

Více

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s.

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. platný od 1. května 2015 NABÍZÍME PROVOZOVÁNÍ: reklamních letáků ve vnitřním prostoru vozidel MHD (formátu A4, A3) reklamní fólie QUEEN SIZE doporučený formát o rozměrech

Více

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006

Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 Zápis z jednání výkonného výboru a kontrolní a revizní komise ČFFV konané v Praze Dne: 15. 8. 2006 PŘÍTOMNI: prezident ČFFV Petr Alina víceprezident ČFFV Zbyněk Sýkora člen VV ČFFV Jakub Koucký zastupující

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

DOBOSA....plníme Váš sen. www.dobosa.cz

DOBOSA....plníme Váš sen. www.dobosa.cz Představení společnosti Naše společnost se aktivně pohybuje na trhu již od roku 2012, kdy se zpočátku jednalo o spolupráci fyzických osob samostatně výdělečně činných. V roce 2014 byla založena jako právní

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník CYKLO MAŠTALE cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale 950 závodníků 2015 největší závod svého druhu 1500 diváků 15. ročník Staňte se partnerem CYKLO MAŠTALE 2015» největší závod svého druhu v Pardubickém

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008

TŘI SESTRY SAILING TEAM NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ 2008 NABÍDKA PARTNERSTVÍ SE ŠPIČKOVÝM ČESKÝM JACHTAŘSKÝM TÝMEM NA EVROPSKÝCH A SVĚTOVÝCH NÁMOŘNÍCH REGATÁCH V ROCE 2008 HISTORIE 2004-2006 TŘI SESTRY SAILING TEAM se v roce 2004 zformoval

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014 11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS Praha Račice 24. 27.7.2014 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové! Po úspěšném evropském šampionátu dračích lodí

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více