Restrukturalizace regionu, rekonverze, plán pro zaměstnanost, revitalizace těžebních regionů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Restrukturalizace regionu, rekonverze, plán pro zaměstnanost, revitalizace těžebních regionů."

Transkript

1 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti RESTRUKTURALIZACE TĚŽEBNÍHO REGIONU S PODPOROU STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA PŘÍKLADU LIMBURSKA - případvá studie pr seminář dktrandů prf. RNDr. René Wkun, CSc. Abstrakt V suvislsti s dluhdbými a pstupně narůstajícími prblémy s blastmi v ČR, v nichž se dluhá léta těžil a přád těží uhlí, byla pr účastníky vzdělávání strukturálních fndech EU připravena práce restrukturalizaci těžebníh reginu v jižním Nizzemsku a Belgii. Jde blast Limburska, které je rzdělen mezi Belgii a Nizzemsk. Reknverze tht uhelnéh reginu zapčala v druhé plvině šedesátých let nejdříve v jeh nizzemské části a v druhé plvině smdesátých let také v jeh belgické části. Klíčvé pjmy Restrukturalizace reginu, reknverze, plán pr zaměstnanst, revitalizace těžebních reginů. 1 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

2 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Úvd Výsledkem reginální splupráce a pmci v Evrpské unii jsu pzitivní celstátní efekty, např. ve čtyřech nejchudších členských zemích dšl ke zvýšení průměrnéh HDP na byvatele v bdbí ze 66% na 74% průměru Splečenství, zmírnila se inflace, snížily se státní deficity, byla vytvřena nvá pracvní místa, vybudvána technická infrastruktura (zejména ve Španělsku a Řecku), pdnítil se technlgický rzvj reginů. Tyt efekty mají i svji reginální dimenzi, v některých případech zvláště silnu, a t i ve státech relativně bhatých, avšak s významnými reginálními disparitami. Dpady využití strukturálních fndů v knkrétních reginech představíme na následujících stránkách. Nejdříve si ukážeme úspěšnu restrukturalizaci těžebníh reginu v Nizzemsku, v jeh jižním Limbursku. Tat reknverze prbíhala d plviny šedesátých let asi dvacet let. Pak si sdělíme některé skutečnsti k belgickému Limbursku, kde restrukturalizace nastupila p rce A na závěr vypracujete některé úkly vztahující se k reknverzi belgickéh Limburska. Je všebecně znám, že se v ČR v pslední dbě hvří zejména těžebních, strukturálně pstižených reginech severzápadních Čech (zejména Mstecka) a Ostravska, kde se pmalu stává eklgická i sciální situace neúnsnu. Pdbná situace byla před více než dvaceti lety v jižním Limbursku. Jak se přesvědčíme, lze prblematiku reknverze těžebních reginů řešit úspěšně. 2 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

3 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Využití strukturálních fndů EU při uknčení těžby uhlí a restrukturalizaci reginu (na příkladu nizzemskéh a belgickéh Limburska) 1. Restrukturalizace nizzemskéh jižníh Limburska Uknčení těžby uhlí v jižním Limbursku Tři čtvrtě stletí dlvání uhlí změnil jižní Limbursk (nejjižnější výběžek Nizzemska) na jednu z nejhustěji zalidněných blastí Nizzemska, s ddavatelským průmyslem a infrastrukturu - silnicemi, železnicemi i vdními cestami, jež umžňvaly dpravu uhlí v Nizzemsku i d zahraničí. Ke knci padesátých let byl v jižním Limbursku zaměstnán v dlech více než 55 tisíc lidí. Ve vrchlném bdbí těžby klem rku 1960 byl 70 % ppulace limburskéh těžebníh reginu přím závislé na dlech, nebť se v tmt reginu nacházel všech 11 nizzemských dlů. Nizzemská vláda zveřejnila kncem rku 1965 úmysl uknčit těžbu uhlí v jižním Limbursku. Hlavním důvdem byl bjevení velmi rzsáhlých zásb zemníh plynu na severu Nizzemska. Těžba tét čisté energie se ukazvala jak výrazně levnější než těžba uhlí, které se v té dbě dbýval z hlubky více než 800 metrů. Ovšem dpady tht rzhdnutí na zaměstnanst, sciální a eknmicku strukturu, kulturní a splečenský vývj v jižním Limbursku byly brvské. Důsledky uknčení dlvání Když byl v rce 1976 uzavřen pslední důl, ztratil v jižním Limbursku práci 45 tisíc lidí. Navíc zanikl dalších 30 tisíc pracvních míst s těžbu nepřím spjených (částečně ve stavebnictví a v hutním sektru). Nví nezaměstnaní btížně hledali jinu práci, prtže většinu jejich vzdělání byl nedstatečné neb zcela suvisel s těžebním průmyslem. V rce 1978 byl v jižním Limbursku 12,7% nezaměstnaných (v Nizzemsku 6,5% nezaměstnaných), jednak z důvdu zavření dlů a také v důsledku zhršení mezinárdní i nárdní eknmické situace. T připmíná sučasný prblém s nezaměstnanstí v ČR, kde míra nezaměstnansti v pstižených reginech je taktéž dvjnásbná prti republikvému průměru (tedy kl 20%). Hrší je skutečnst, že se mnhdy jedná dluhdbě 3 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

4 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti nezaměstnané ze stejnéh důvdu jak v Nizzemí - tedy nedstatečné kvalifikace bývalých zaměstnanců těžebních splečnstí. V návaznsti na pkles zaměstnansti se v těžební blasti rvněž snížily příjmy. T byl vážným důsledkem pr prsperitu reginu a pr malbchd. Hrzil, že se limburská těžební blast stane jedním z nejchudších reginů Evrpy. Skutečnst, že se tak nestal, je výsledkem restrukturalizace, která nikdy předtím v Evrpě neprběhla - díky spjení pmci vlády reginální i nárdní a s využitím strukturálních fndů. V sučasnsti existuje puze něklik bjektů zachvaných jak památky připmínající histrii těžby v Limbursku. Jižní Limbursk je nyní hustě sídlenu blastí s perfektní infrastrukturu a všemi předpklady nezbytnými pr zachvání kvalitníh prstředí vhdnéh jak k živtu, tak k práci. Revitalizace těžebních blastí Skutečnst, že transfrmace těžební blasti prběhla tak rychle je zčásti zásluhu iniciativy bcí ve výchdní části těžební blasti, které intenzivně splupracvaly na revitalizaci a rerganizaci uhelných pánví. P 10 letech pečlivéh výzkumu a příprav začala v rce 1975 akce Z černty d zeleně, cž byl gigantický úkl. Během 15 let byl přeměněn asi 760 hektarů uhelných pánví včetně hrmad strusky, prázdných budv dlů, nakládacích a vykládacích blastí a vdních plch naplněných pzůstatky těžby na rezidenční a úřední blasti, nvé průmyslvé zóny a rekreační území. Tat čistící perace v blasti s 11 dly stála 300 miliónů guldenů a vytvřila pracvních míst. Prdej, rganizace a rekultivace realizvaná tímt způsbem stála přibližně 1,2 miliardy guldenů. Téměř nvých dmů byl pstaven na území bývalých uhelných pánví. Přibližně 220 hektarů byl zahrnut d rekreačních zón a 200 hektarů byl určen pr průmysl. Další prblém restrukturalizace krajiny vyplynul z existence brvských hald strusky s bjemem 15 miliónů m3. Byl rzhdnut využít tht dpadníh materiálu částečně pr remdelaci reginu. Díky pužití speciálních prsívacích technik byl v některých případech až 30% strusky pužit k výrbě paliva pr elektrárny. Něklik hald strusky zůstal v krajině jižníh Limburska: dhrmady 75 hektarů pahrků byl sázen 350 tisíci strmy a set různými druhy trav. T pmhl vzniku zelených áz v tmt reginu. 4 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

5 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti České republice bude při útlumu těžby v dtčených reginech také zanechána velmi zdevastvaná krajina, která si vyžádá rvněž rzsáhlu rekultivaci. Na Mstecku se bude jednat především brvská jámy vzniklé pvrchvu těžbu uhlí, na Ostravsku pak půjde pzůstatek hlubinné těžby, tzn. pzůstatky tét činnsti budu pdbné jak v jižním Limbursku. Plán pr zaměstnanst Eknmická restrukturalizační plitika jižníh Limburska byla zaměřena na: a) vznik alternativní zaměstnansti v již existujících chemických tvárnách dlů; b) pdněty pr nvá dvětví; c) relkace části z rzsáhlých státních služeb v sídle vlády v Haagu d jižníh Limburska (v pdstatě reginálně pliticky pdmíněná decentralizace). Od 30. let vyvíjely státem vlastněné dly aktivity v blasti chemických výrbků včetně umělých hnjiv a plastů. Jak základní survina pr tut výrbu byl využíván především uhlí. P zavření dlů tyt aktivity nejen pkračvaly, ale dále narůstaly. Firma DSM je nyní jedním z největších chemických kncernů v západní Evrpě a jedním z nejdůležitějších investrů v jižním Limbursku. Kncern zaměstnává přibližně 22 tis. lidí p celém světě, z th více než pracuje právě v Limbursku. Mezi lety 1965 a 1975 byly jeden p druhém zavírány dly v Limbursku. Přes všechna patření vlády vzrstla nezaměstnanst v jižním Limbursku na dvjnásbek celstátníh průměru. Prt byl v rce 1971 rzhdnut vytvření glbálníh plánu pr rzvj restrukturalizvané blasti jižníh Limbursku. Tent tzv. Plitický dkument buducnsti Limburska (PNL) se zabýval mapváním způsbu krekce útlumu, který nastal v jižním Limbursku uzavřením dlů. V plánu jsu uvedena pdpůrná patření, která nárdní vláda zamýšlela uskutečnit, aby kmpenzvala důsledky uzavření dlů. Nejvyšším cílem byla redukce nezaměstnansti v jižním Limbursku na úrveň celstátníh průměru. Celkvé příspěvky d nárdní vlády na tut peraci činily přibližně 800 miliónů guldenů. Navíc byly vypláceny sciální příspěvky lidem, kteří se nevrátili d práce (které znvu nezaměstnali). Evrpská kmise přispěla více než 80 milióny guldenů na restrukturalizaci bývalé důlní blasti. Evrpský prgram zájmu kmunit pr jižní Limbursk (The Eurpean 5 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

6 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Prgramme f Cmmunity Interest fr Suth Limburg) a Evrpský prgram rzvje vytvřily a zajistily pdmínky pr t, aby finanční pmc Splečenství byla řádně pužita. Nvá dvětví, nvé pracvní příležitsti V rce 1975 pvěřila prvinční vláda nezávislu splečnst Industriebank LIOF, aby pdprvala existující zaměstnanst a atraktivní alternativní zaměstnanst. Od tht rku přivedla tat rganizace d Limburska asi 100 splečnstí. Vládní služby Jedním z prvtních patření, které nizzemská vláda uskutečnila, byl zavedení příspěvku na vytvření alternativních pracvních míst v jižním Limbursku, a t relkací pčtu vládních služeb jak jsu Centrální statistický úřad a Všebecný penzijní fnd (ABP) d centra výchdní důlní blasti, d města Heerlen. Také některé kanceláře Open University byly přeneseny d Heerlenu. Lékařská technlgie V rce 1976 byla tevřena nárdní univerzita v Maastrichtu. Ta se nyní skládá ze 7 fakult a úzce splupracuje se splečnstmi a rganizacemi v blasti lékařské technlgie, jedné z průkpnických aktivit v restrukturalizační plitice. V jižním Limbursku je nyní Akademická nemcnice a rehabilitační centrum evrpskéh významu. Dále je v tmt reginu lkalizván mnžství splečnstí, které zaujímají veducí míst v lékařské technlgii, jak je např. Medrnic v Kerkrade, cž je největší tvárna na výrbu kardistimulátrů v Evrpě. Dprava a distribuce V rámci hspdářské restrukturalizace se rzvíjí malé reginální letiště jižníh Limburska v důležitý článek evrpské přepravy nákladů a prázdninvé dpravy. P Amsterdam/Schiphl, je Maastricht - Aachen v sučasnsti druhým největším letištěm pr 6 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

7 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti přepravu nákladů v Nizzemsku a nejrychleji rstucím reginálním letištěm v Evrpě. Stranu d letiště (nehledě na rzvj letiště) se rzvíjí průmyslvá zástavba (TechnPrt Eurpe) pr mezinárdní high-tech splečnsti a distribuční splečnsti. Infrmační technlgie/telematika Z phledu infrmačních technlgií je Heerlen druhým největším centrem v Nizzemsku. Umístění vládních služeb a velkéh pčítačvéh centra v jižním Limbursku přitáhl a přitahuje sftwarvé splečnsti. V reginu se rzvíjejí nvé služby v blasti infrmační a kmunikační technlgie, telematiky. Jak příklad služí užívání TV, kabelvých zpráv, videtextu, elektrnickéh telefnníh seznamu, teleshpingu a dalších aplikací telematiky. Cestvní ruch V rce 1982 byl frmulván plán na pdpru cestvníh ruchu v jižním Limbursku. Plán měl 4 specifické cíle: kngresvý cestvní ruch, prázdninvý cestvní ruch, vdní sprty a rekreační mžnsti pr vlné dny. Kngresvý cestvní ruch je značně pdpřen budváním Maastrichtskéh výstavníh a kngresvéh centra (MEEC), jednh z nejmdernějších středisek tht druhu v Evrpě. Důsledkem těžby štěrku ve střední části Limburska je vytvření nvých rzsáhlých jezer, která jsu velmi vhdná pr vdní sprty. Tyt velké vdní plchy a pláže jsu vhdné pr plavání a surfing. Mžnst rekreace přitahuje rstucí pčet lidí nejen z jihu Nizzemska a Belgie, ale i z německéh Prúří. 7 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

8 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Jižní Limbursk a Evrpa Limbursk se specificky přizpůsbuje hspdářsku restrukturalizací jižní části prvincie tržní situaci vzniklé p r. 1992, kdy byly tevřeny hranice. V minulsti byl Limbursk vždy pvažván za přívěsek Nizzemska. Nyní byly naplněny všechny pdmínky pr t, aby prvincie hrála důležitu rli v EU. Jižní Limbursk se nachází mezi velkými průmyslvými blastmi Evrpy. Je zde výbrná silniční síť. Jeden z nejvýznamnějších průmyslvých trhů v Evrpě je v dsahu asi 150 km d jižníh Limburska. V zázemí tét blasti žije přibližně 40 miliónů knzumentů a funguje zde něklik tisíc prsperujících splečnstí. V jižním Limbursku a jeh klí je mnžství univerzit. Jedna z nich Technische, Hchschule v německém městě Aachen, je největší technicku vysku šklu v Evrpě a má více než 35 tisíc studentů. Některé ze specializvaných pracvišť univerzit v tmt Eurreginu se zabývají telematiku, lékařsku a chemicku technlgií. Limbursk bjevily rvněž statní státy. V tét prvincii má sídl celkem 225 zahraničních splečnstí. V minulých letech byla téměř plvina všech pracvních míst v Nizzemsku vytvřených zahraničními splečnstmi, umístěna právě v Limbursku. Vzrstly japnské zájmy investvání v tét blasti. Detašvané pracviště Japnské univerzity byl umístěn v Limbursku stejně jak japnské lékařské centrum. Můžeme shrnut, že více než 30 let p známení uzavření dlů není jižní Limbursk chudým reginem, jak se mnzí bávali, ale reginem, který se dbře rzvíjí. V jižním Limbursku jsu výbrné vyhlídky z hlediska prcesu evrpské integrace. Cílem Evrpskéh prgramu rzvje jižníh Limburska je pmáhat a pdprvat limburské příležitsti na tmt nvém evrpském trhu. 8 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

9 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Závěrečné pznámky Je zřejmé, že pdbná situace jak v jižním Limbursku, kde nastala zhruba před 35 lety, je v některých reginech ČR, a t i se všemi negativními jevy (např. dvjnásbná nezaměstnanst, zdevastvaná krajina). Z řešení Limburské krize je patrné, že i ČR čeká nevyhnutelný úkl restrukturalizace těžebních blastí, cž bude prces dluhdbý a pměrně drahý. Nelze předpkládat, že se reknverze těžebních reginů prvede rychle a levně. Je třeba velmi úzké splupráce na úrvni celstátní a reginální správy, pdbně jak tmu byl v Nizzemsku. Právě při reknverzi těžebních reginů byl využit pmci EU, jejích strukturálních fndů. Jak se ukazuje, jedním z největších prblémů je nezaměstnanst a s ní spjený celkvý hspdářský úpadek reginu. Návd na řešení se přím nabízí. Nejdříve je nutné revitalizvat (zrekultivvat) krajinu a pak vytvřit pdmínky pr nvé tuzemské i zahraniční firmy tak, aby se blast pr ně stala atraktivní. K tmu je nezbytná perfektní infrastruktura (např. dálniční spjení Českých Budějvic je z tht phledu nezbytné) a dále kvalifikvaná (resp. rekvalifikvaná) pracvní síla, která bude schpna pracvat v nvých dvětvích průmyslu a ve službách. 9 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

10 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti 2. Restrukturalizace belgickéh Limburska Infrmace Limburské prvincii k rku 1987 Obyvatelstv: Míra nezaměstnansti: celkem 18,8 %, muži 8,6 %, ženy 39,7 % Nezaměstnaní: Zaměstnaní v dlech: Růst eknmicky aktivní ppulace: sb rčně Migrace: sb rčně Půvdní plitika reknverze s pmcí EU v letech 1987 až 1999 Sučasná fáze sciálníh a eknmickéh rzvje belgickéh Limburska začala v rce 1987, kdy byl učiněn závazné rzhdnutí uzavření uhelných dlů, které v té dbě zaměstnávaly asi 18 tisíc dělníků (12 % celkvéh pčtu zaměstnaných mužů, 23 % dělníků v sektru). S hledem na významné sciální a eknmické důsledky tht rzhdnutí přijaly jak belgická tak i vlámská vláda dluhdbý závazek nazvaný Kntrakt (smluva) buducnsti Limburska. Tat Smluva buducnsti byla jedinečná a stala se vzrvu pr mnh reginů v EU. Pdle klasifikace EU jde regin s restrukturalizující se eknmiku, který může čerpat prstředky z rzpčtu EU prstřednictvím strukturálních fndů. Nárdní a evrpské partnerství Nárdní (rzhdnutí na úrvni belgické vlády) Uzavírání dlů Rzpčet pr reknverzi 10 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

11 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Evrpské (rzhdnutí na úrvni Evrpské kmise) Cíl II + RECHAR (restrukturalizace těžebníh reginu) ERDF ESF ECCS Kntrakt pr buducnst Evrpská kmise Nárdní vláda - Vlámská vláda - Prvinční úřad Kntrakt buducnsti Limburska Plitické sustředění Trvalá Task Frce (pradní jedntka) Limburská rzvjvá agentura Nárčný plán (Ambitius plan) Cíl: Snížit nezaměstnanst tak rychle, jak t bude mžné v bdbí 10 let ( ), aby se dsáhl stejné nezaměstnansti jak ve Flandrech Pririty Pdpra nvých investic (zejména velké investice a zahraniční) Zlepšení infrastruktury Rzšíření sektru služeb Vzdělání a další vzdělávání, výzkum (mj. evrpský cíl rekvalifikace pr dělníky z dlů i další skupiny) 11 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

12 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Pbídky pr sukrmé investice Fiskální Subvence ECCS půjčky Rizikvý kapitál Limburská participační splečnst, pr nvé a existující firmy Pmc malému a střednímu pdnikání (SME) Pdpra služeb pr SME - Kvalitní management (ISO standardy): = 350 knzultací ( ) = stavební sektr (pr malé splečnsti) = ISO envirnmentální péče - Exprt & marketing - Subkntrakty - Začínající, rstucí splečnsti: investiční analýzy, rganizační aspekty - Prevence neúspěchu: knzultace hledně financvání Vytváření sítí a výměna (předávání) zkušenstí - Prjekt Plat: velké splečnsti pmáhají malým - Cisterny myšlenek pr sektrvé strategie: stravvání, subkntrakty ve výrbě kvů a plastů, lgistika, cestvní ruch, stavebnictví, živtní prstředí, grafika, nvá média - Andělé bchdvání : nefrmální (neficiální) investři Vzdělávání managementu Technlgie a invace 12 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

13 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti 3 úseky: infrastruktura / základní výzkum / výzkum na smluvu nvé technlgické instituty - Institut pr výzkum materiálu (IMO) - Odbrné centrum pr digitální média (EDM) - Centrum pr baly - Flanders Drive (Flanderská kampaň?): samstatnst - subkntraktři - Ostatní (plasty vstřikvací frmy, pvrchvé úpravy) V tét suvislsti je třeba uvést, že d belgickéh Limburska přibyl mnh pracvníků, právě d sféry vědy, výzkumu, vývje atd. Technlgické zásby: - Limburský vědecký park (500 zaměstnanců) značvaný jak Flanders Multimedia Valley ) - Výzkumný kampus v Hasseltu (výzkumná a vývjvá ddělení high-tech splečnstí a subkntraktrů) Pradenský prjekt Technlgická pmc pr SME Různé vzdělávací iniciativy pr zavedení nvých technlgií ve splečnstech Speciální iniciativy pr cílvé sektry Dprava a lgistika Lgistická zóna ve Winterslagu: 150 ha, v Tngerenu: 100 ha Evrpský terminál pr kmbinvanu nákladní dpravu (železnice / silnice) Vzdělávací centra pr skladištní funkce a pr řidiče velkých nákladních vzidel - trucků Důležitý sektr v Limbursku (zvláště pr výrbu kvů a plastů a pr autmbilvu výrbu) Just in-time-area: intenzivní získávaní nvých samstatných splečnstí klem Frdu 13 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

14 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Zdrj Limburg: intenzivní nabídka pdpry firem subkntraktrů Flanders Drive: výzkumné a testvací centrum pr samstatné subkntraktry Cestvní ruch Zelená prvincie: výhdy pr aktivní krátkdbé pbyty Zlepšení nabídkvé strany : nvé turistické atrakce, ubytvací mžnsti Organizace sektru, marketing a prpagace: Limag kampaň psílená rzpčtem pr prpagaci d r Nvá média (interaktivní věda pčítačích, pčítačvá grafika, internet) Výzkumný institut: Odbrné centrum pr digitální média (EDM) Infrastruktura skleněné vlákn Vývj prduktů a demnstrační prjekty: nvé aplikace pr pdnikání Mediapark: Flanders Multimedia Valley Velké pžadavky na ESF vzdělávání Služby pr pdnikání Města (urbanizvaný regin): města-dvjčata (knurbace) Hasselt a Genk prpjená infrastrukturu Kngresvá kancelář: pdpra kngresvéh cestvníh ruchu Infrastruktura pr pdnikání Infrastruktura v průmyslvých zónách: 100 prjektů: vnitřní a vnější přístupvé cesty apd. Města: města-dvjčata Hasselt a Genk 7 pdnikatelských a invačních center lgistická zóna Samstatní v kruhu klem velkých firem 14 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

15 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Péče děti využití rdičů na pracvním trhu Předpklady pr sciální eknmiku prjekty Speciální iniciativy pr cílvé sektry Rekvalifikace a mnitrvání bývalých hrníků Nvá vzdělávací centra: Sebe zaměstnávající Lgistika: skladvání Autmatizace Nvá média Řidiči trucků Od r. 1996: důraz na přizpůsbení se ptřebám firem flexibilní prgramy pr různé firmy : 5000 pršklených rčně (70 % dělníků) Observatř pr pracvní trh (výzkumné centrum sledující ptřeby pracvních sil a reagující na ptřeby trhu práce): pdrbný mnitring ptřeb pracvníh trhu v 5 nejdůležitějších sektrech Živtní prstředí Obnva a renvace důlních blastí: Velmi důležitá pr image reginu 1000 ha důlních blastí: 15 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

16 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti - haldy apd.: stabilizace, zelenění - znečištěná místa - demlice budv a bnva blasti Výzkumné a demnstrační prjekty v blasti udržitelnéh rzvje: prjekty prevence a recyklace demnstrační centrum Obnva bytných hrnických území Nástrje sciální a integrační plitiky Obnva veřejné infrastruktury, kmunikací, kanalizace Obnva dmů intenzívní mtivace jejich vlastníků Mdernizace tradičních bchdních zón (management bchdních zón) Sciální infrastruktura (infrmační centra pr bydlení) Celkvé výsledky plitiky reknverze (využití prstředků evrpskéh a vlámskéh rzpčtu) Operativní výsledky: Cca hrníků, kteří pršli rekvalifikací a byli uvedeni zpět na pracvní trh - 47 % našl nvé pracvní místa - 45 % byl (předčasně) penzinván - 8 % je nezaměstnaných lidí navštěvval kurzy pr nvu kvalifikace a pr zlepšení pracvních dvednstí sučasný prgram: 5000 pršklených rčně (70 % zaměstnaných dělníků a 30 % nezaměstnaných), jsu nvé pžadavky, šklí se i sučasný persnál 16 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

17 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Všechny (1500 ha) důlní blasti byly hygienicky čištěny; 200 až 300 ha byl znvu bnven, i s tím, aby se vytvřila pracvní místa Obnva hrnických rezidenčních území ( dmů), mdernizace bchdních zón Rzvj vědeckéh parku jak zásbárny technlgií (dnes 500 zaměstnanců), Media park značvaný jak Flanders Multimedia Valley 11 technlgických center, nvě vzniklých a rzšířených, nejdůležitější: EDM 50 výzkumných pracvníků, IMO 80 výzkumných pracvníků Cca pradenských služeb pr SME v různých blastech managementu pdnikání; limburské SME jsu v blasti kvality managementu na špičce ve Flandrech 1700 ha průmyslvých zón byl vybaven infrastrukturu Eknmické výsledky Růst reginální eknmiky - investice splečnstí: 7,5 mld. EURO v bdbí prdej pzemků pr výrbu: 1800 ha v bdbí hrubý reginální prdukt : Limbursk + 4,6 % rčně Flandry + 3,0 % Belgie + 2,4 % - vznikl 180 nvých výrbních splečnstí ( ), 90 nvých zahraničních splečnstí Pracvní trh - nárůst zaměstnansti: 17 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

18 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti pracvních míst (+ 20%), navzdry uzavírání dlů (pr prvnání Flandry +15 %, Belgie + 10 %) - Zaměstnanst v průmyslu ( ) : Snížení nezaměstnansti ( ): Pznámka: nezaměstnanst tedy klesla; zůstal prblém spíše s btížně zaměstnatelnými skupinami byvatel, např. mládež p škle (s nižším vzděláním) a ženy s nízku kvalifikací. Limbursk dnes Dnes se limburský reknverzní prces (restrukturalizace) ukazuje jak úspěšný: Hrubý dmácí prdukt na byvatele a míra nezaměstnansti se přibližují k průměru vlámskéh reginu. Limburská eknmika je diverzifikvána. Průmysl se stává silným, dminuje autmbilvý průmysl a průmysl zpracvání kvů s mnha firmami-subkntraktry. Lgistika a infrmace a kmunikace jsu vysce dynamickými aktivitami v reginu. 18 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

19 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Otázky a úkly pr účastníky dktrandskéh semináře 1. Pkuste se navrhnut bsah prgramu reknverze (včetně pririt, způsbu financvání a rzhdvacích struktur) pr belgické Limbursk. 2. Navrhněte zaměření vědeckéh (vědeck-technickéh) parku jakžt akcelerátra reginálníh rzvje v belgickém Limbursku. 19 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

20 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Pkyny pr vedení dktrandskéh semináře 1. Organizační a časvý scénář Rzvržení semináře k případvé studii d jedntlivých ddílů: a) V první části je třeba seznámit psluchače se základními infrmacemi nizzemském jižním Limbursku. b) Druhá část sestává z prezentace vybraných infrmací belgickém Limbursku, s využitím flií. c) P těcht úvdních částech je třeba zadat tázky a úkly a nechat dktrandy samstatně či p malých skupinkách připravvat jejich prezentaci. d) P přestávce je tedy vhdné uskutečnit diskusi k prblematice dalšíh rzvje belgickéh Limburska a prezentaci zadaných úklů dktrandům. Vyučující může dplnit dalšími infrmacemi z řešení případvé studie. e) Vyučující na závěr prvede shrnutí a zhdncení průběhu semináře k případvé studii. Časvé schéma 1. blk a) Prezentace základních infrmací nizzemském Limbursku - 10 minut b) Prezentace vybraných infrmací belgickém Limbursku - 10 minut c) Zadání tázek a úklů k rzvji belgickéh Limburska a jejich zpracvání - 30 minut celkem - 50 minut Přestávka 20 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

21 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti 2. blk d) Diskuse a prezentace psluchačů - 45 minut e) Shrnutí a závěrečná diskuse - 5 minut celkem - 50 minut Celkem ba blky minut Pzn.: Vyhtvte si flie - flie budu ptřeba pr prezentaci vybraných infrmací belgickém Limbursku (zejména jde Nárčný plán a celkvé výsledky reknverze reginu) a pr následné zadání úklů účastníkům kurzu. 21 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

22 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti 2. Odpvědi na tázky a úkly: 1. Pkuste se navrhnut bsah prgramu reknverze (včetně pririt, způsbu financvání a rzhdvacích struktur) pr belgické Limbursk: Reknverze v Limbursku : Evrpský prgram Prgram: regin Financvání prgramu Obsah prgramu Rzhdvací struktury 1. Prgram: regin Oblast výrby Oblast útlumu Oblast zemědělství 2. Financvání prgramu Evrpské strukturální fndy: ERDF a ESF Ddatečné vlámské fndy Ddatečné prvinční fndy Sukrmé fndy 3. Obsah prgramu Stimulace zaměstnansti a pbídky pr pdnikání Zlepšení pdmínek živtníh prstředí Rzvj zemědělství na jihu Limburska 22 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

23 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Pririta 1: Zaměstnanst a pdnikání: pdpra služeb pr SME technlgie a invace vzdělání a další vzdělávání cestvní ruch sciální eknmika Pririta 2: Zlepšení envirnmentálních pdmínek infrastruktura pr pdnikání živtní prstředí a přírda výstavba měst a vnějších přístupvých kmunikací Pririta 3: Rzvj zemědělství v jižním Limbursku zlepšení zemědělských pstupů eknmická diverzifikace rzvj vesnic 4. Rzhdvací struktury Vlámská vláda schválila dvě úrvně rzhdvání: 1. Vlámský mnitrvací výbr 2. Řídící výbr prvincie s pdpru prgramvé agentury Vlámský mnitrvací výbr Slžení: - Vlámská vláda 23 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

24 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti - Evrpská kmise - Pradci: prvincie, sciální partneři, vlámská správa Náplň činnsti: - celkvá kntrla - mnitrvání - arbitráž Řídící výbr Slžení: - vlámská vláda, prvinční vláda (Limbursk) a bce - pradci: prvinční správa, vlámská správa, sciální partneři, prgramvá agentura Náplň činnsti: - hdncení prjektů - financvání (evrpské-vlámské-prvinční-sukrmé) - kntrla prgramu Prgramvá agentura: Náplň činnsti: - denní management (aktivní přímý kntakt s rganizátry) 2. Navrhněte zaměření vědeckéh (vědeck-technickéh) parku jakžt akcelerátra reginálníh rzvje v belgickém Limbursku. Vědecký park v Limbursku (Science Park Limburg) 24 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

25 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Zaměření: Vědecký park v Limbursku se zaměřuje na vytváření a pdpru výzkumu a vývje rientvanéh na začínající firmy a malé a střední pdnikání. Aktivity kmpatibilní s cíli a prgramy institutů pr aplikvaný výzkum v Limburském kampusu (universitní centrum v relativní blízksti vědeckéh parku). Veducí výzkumné instituty v reginu splečně se splečnstmi a institucemi zabývajícími se scieknmickým rzvjem jsu akcináři Vědeckéh parku v Limbursku. Jedenáctihektarvý areál dstupný přes vstup d Limburskéh univerzitníh kampusu. Splečnsti, které mají zájem, mhu se buď rzhdnut pr autnmní ústav neb si prnajmut kancelář, labratrní prstry v inkubátru (842 m2). Nájemníci využívají subru služeb, včetně sekretářských, recepce, knferenčních místnstí i zařízených kuchyněk. V centru-inkubátru jsu zastupeny následující firmy: Andrme n.v.: vývj hardwaru a sftwaru pr pčítačvu grafiku a animaci (VR). Center fr Integral Quality Care Limburg: prpagace a integrální péče kvalitu, pradenství a pdpra, kvalitní techniky a systém managementu, audity (ISO 9000), rganizace speciálních seminářů atd. Destin n.v.: návrhy a testy pr měření elektrnických sučástek (splehlivst). Integrated material Cntrl Engineering n.v.: návrh a vývj systémů testvání materiálů z hlediska jejich destrukce. Valiant Internatinal n.v.: pradenství pr prjektu autmatizace. Speciální balíček služeb pr PLC, úpravy sftwarvých specifikací. Studi Graffix b.v.b.a.: pradenství a vzdělávání v blasti pčítačvých sítí, internetu apd. Zeus b.v.b.a.: vývj sftwaru (VR, vzdělávací sftware). Pdmínky 25 Název prjektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice d lidskéh kapitálu cesta k uplatnění abslventů VŠE

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

OffshoreNews.cz. Užití britských společností. pro daňové plánování. zahraniční obchod

OffshoreNews.cz. Užití britských společností. pro daňové plánování. zahraniční obchod OffshreNews.cz Užití britských splečnstí pr daňvé plánvání a zahraniční bchd Cpyright 1996-2014 OffshreNews.cz. Všechna práva vyhrazena. www.ffshrenews.cz Užití britských splečnstí pr daňvé plánvání a

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 12/2011 Ústav zemědělské eknmiky a infrmací STRUKTURÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MLÉKÁRENSKÉHO OBORU V ČR OBSAH Úvd... 1 1 Pzice mlékárenskéh bru v ptravinářské struktuře... 2 2 Pdnikatelská

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více