OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7"

Transkript

1 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 Slovo kazatele úvodem Dnes připojuji srdečné přání všem do nového školního a pracovního roku. Horké a někdy suché léto rychle uplynulo, ještě jsme nestačili ani vše zhodnotit a už je zde rozbíhající se školní rok. V modlitbách provázíme školáčky, školáky i studenty a také se modlíme za učitele a za poměry v naší zemi. Prosíme, abyste věnovali pozornost zprávám, které se týkají sborového života. Čeká nás řada nových úkolů a věřím, že se mnozí především těšíme na to, co udělá v našich životech a ve společenství církve náš Pán. Vzhledem k hospodářské krizi vznikla v šeberovském sboru iniciativa Firmy G6. Je to způsob, jak je možné prakticky pomáhat různým našim podnikatelům a pracovníkům. Přinášíme ve Sborových listech tuto nabídku. Radostnou věcí je přivítání Tomáše Trávníčka, jeho manželky Jitky a syna Samuele v našem sboru. Tomáš nastoupil od jako misijní pracovník. Tento rok bude sloužit v Neveklově i v Soukenické. Přivítali jsme mezi sebou rodinu Titusových z USA a také další návštěvníky shromáždění. V pondělí byla do nebeského domova ve věku 86 let odvolána sestra Michalová, vdova po dlouholetém kazateli našeho sboru - Josefu Michalovi. Sestra Michalová patřila k věrným členům našeho společenství a do posledních chvil se živě zajímala o sborovou rodinu a Boží dílo. V některém z dalších vydání Sborových listů přineseme něco ze svědectví jejího života. Vytrvejme věrně ve službě a modlitbách. Pán Bůh se přiznává ke konkrétním programům a touze následovat Krista. Pavel Černý Sborový program od září 2012 Vítáme vás všechny k novému školnímu roku a další kapitole naší služby Pánu Bohu a lidem. Připomeňme si možnosti zapojení v různých složkách sborové služby. Programy pro děti: Nedělní besídka je vyučována každou neděli. Děti přicházejí se svým doprovodem do Velkého sálu a i předškolní děti zůstávají na společné zahájení bohoslužby (modlitbu, písně chval, oznámení) a jsou osloveni krátkým slovíčkem pro děti. Poté odcházejí se svými učiteli do jednotlivých oddělení. Pokud některé 1 dítě ještě není zařazeno do příslušného oddělení, nebo teprve začíná přicházet, obraťte se na koordinátorku nedělní školy sestru Martu Skalickou. Dorost je označení setkávání školních dětí ve věku od 10 do 15 let. Schůzky se konají v klubovně dorostu v pátek od 16 do 18 hodin pod vedením kazatele Pavla Plchota a dalších spolupracovníků. Program je pestrý a zahrnuje krátké vyučování z Božího slova, společné hry, výlety a o prázdninách dorostový tábor. Awana je programem pro školní děti ve věku 5-12 let a koná se vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin. Programy jsou strukturované, aby se střídaly sportovní hry i práce s Biblí. Od letošního roku vede tuto práci kazatel Pavel Plchot a u něj je možné získat informace a přihlásit další děti. Spolupracuje několik dalších vedoucích. Od letošního školního roku se schůzky konají v Malém sále v prvním patře budovy. Mládež zahrnuje věkové období od 16 let (případně 15 let) výše (není omezeno). Schůzky se konají ve čtvrtek v 18 h a programy obsahují písně, hry, modlitby a výukové i diskusní programy. Mládež také pořádá společné výjezdy a prázdninové akce. Tato skupina je vedena Matyášem Šímou a dalšími spolupracovníky. Poradcem je za staršovstvo bratr Daniel Beran. Pro informace se může obrátit na Matyáše a nalézt si odkaz na webové stránky mládeže přes sborové stránky Biblické hodiny slouží k hlubšímu poznávání Bible, modlitbám a společnému rozhovoru nad textem Písma a aktuálními otázkami. Konají se v úterý odpoledne v 15 h pro ty, kterým více vyhovuje odpolední doba a večer v 18:30 pro ostatní. V současné době probíráme zvěst tzv. Malých proroků Starého zákona. Zpravidla hodinový program je také příležitostí pro vzájemné poznávání a budování vztahů. Setkávání maminek. Uvědomujeme si, že péče o malé děti je velmi náročná a často vyčerpávající. Maminky se setkávají vždy ve středu dopoledne v 9:30, aby přijaly duchovní povzbuzení a také mohly sdílet své zkušenosti. Setkání se konají dole v klubu. Večery nad Biblí se konají v pastoračním středisku v přístavku ve dvoře. Vede je naše pastorační asistentka Ela Mančalová a konají se zpravidla ve čtvrtek v 18:30 jednou za dva týdny. Přesné datum je vždy sděleno a zváni jsou všichni zájemci a hosté.

2 Domácí skupinky. Tato menší společenství se scházejí v jednotlivých rodinách a někdy i ve sborové budově, pokud to účastníkům vyhovuje. Tyto skupinky mají svého vedoucího a někdy se vedení střídá. K jejich náplni patří společné čtení Písma a konkrétní modlitby. V malých skupinách je možné se sdílet se svými myšlenkami o Bibli i se svými životními zápasy. Společenství v Kristu je vzácným darem. Zájemci o setkávání ve skupinkách se mohou přihlásit u Pavla Černého a Pavla Plchota, aby byly do některé skupiny nasměrováni. Klub Samaří. Náš sbor by chtěl být více otevřen kontaktům s lidmi, kteří o křesťanské víře již něco slyšeli, ale i těm, kteří se chtějí něco nového dozvědět. Misijní klub Samaří je prostorem mezi sborem a společností. Konají se v něm pestré programy, přednášky, výstavy, koncerty a výstavy obrazů, fotografií a různorodého výtvarného umění. Programy dávají možnost diskutovat společně i jednotlivě u kávy a čaje a potkat se se zajímavými lidmi. Klub Samaří se setkává ve středu v 19:30. Nestárnoucí generace. Tak se někdy říká s jistou dávkou humoru těm, kteří již společně prošli dlouhou životní pouť a stále pokračují. Tuto skupinu tvoří přátelé, kteří se již setkávají po mnoho let a k nim se postupně připojují další zájemci. Věkově jsou to ti, kterým již prošla padesátka. Horní hranice není stanovena a prakticky je jistě nad sedmdesátkou. Tato skupina se setkává v klubu, každý 1. pátek v měsíci. Na programu jsou písně, krátké slovo z Bible a modlitby. Program pokračuje zajímavými tématy z duchovního života, z dějin církve a různých otázek současnosti. Některá témata pokrývají sami účastníci a na jiná témata jsou zváni hosté. Je jasné, že takové páteční setkání je spojeno i s malým pohoštěním. Symposion je neformální setkání, které se vyvinulo ze skupiny singles. Je to skupina, která se setkává některý pátek, nebo také v neděli večer. Na pořadu jsou programy s hosty, promítání zajímavých filmů apod. Tyto programy nejsou pravidelné, ale jsou vždy zřetelně oznamovány. Večery chval. Připravuje se obnova těchto programů, kdy je možné zpívat, uctívat svého Pána a Spasitele, modlit se a také se sdílet se svými duchovními zkušenostmi. Pěvecký sbor má své zkoušky v neděli ráno od 8:45 do 9:45. Tento sbor je vlastně také jednou skupinou, kterou spojuje vztah k duchovní písni a společné přátelství. Pěvecký sbor při bohoslužbách často slouží písněmi a obohacuje tak nedělní setkávání. Pěvecký sbor vedou Hana Černá a Petra Vernerová a u nich se můžete přihlásit o informace. 2 Dětský sboreček se setkává ke cvičení zpěvu v neděli ráno v 9 hodin. Pokud rodiče jdou na modlitební chvíli, nebo na zkoušku pěveckého sboru, mohou děti zavést na dětský zpěv. Děti se učí zpívat, učí se texty písní nazpaměť, artikulovat a rozvíjí se jejich hudební cítění. Duchovní píseň má jistě vliv i na jejich vnitřní zrání. Sboreček příležitostně vystupuje v neděli při bohoslužbě. Vedou ho Klára Dolejší a Kamila Beranová. Modlitební chvíle v neděli ráno se koná hodinu před začátkem bohoslužby, v 9:00. Zde se shromažďuje kroužek těch, kteří mají na srdci potřeby sboru, misii, přímluvy za nemocné a potřebné a také se modlí za zvěstované Boží slovo. Tato setkání se konají v knihovně, vedle Velkého sálu a vedou je bratři Jindřich Koudela a Jiří Košťál. Nedělní bohoslužba začíná v 10 h a je pestrým setkáním všech generací a lidí různých zaměstnání a kultur. Právě zde se projevuje zázrak církve, kdy se tak rozmanití lidé mohou sjednotit a společně zpívat Bohu, modlit se, číst a vykládat Písmo svaté a žehnat druhým. Nedělní bohoslužba je vždy velkým svátkem, protože připomíná neděli vzkříšení Pána Ježíše Krista, ale také je to slavností setkání místní církve sboru. Boží slovo jiným způsobem mluví ve společenství, než když ho čteme jen sami. Do tohoto shromáždění je dobré přicházet před 10. hodinou včas, v klidu si najít místo a v klidu se soustředit na jednotlivé části bohoslužby. V pravidelných intervalech bývá bohoslužba doplňována slavením eucharistie svaté večeře Páně. Pavel Černý Víra na kolečkách Milí čtenáři, byl jsem požádán, abych jako nastupující misijní pracovník napsal článek o sobě a své rodině. A tak sedím u počítače a přemýšlím, jak shrnout více než dvacet let života, aby to bylo pro vás zajímavé, nebylo to dlouhé, nudné, nebo příliš melodramatické. Nuže, narodil jsem se ve Středočeském kraji a vyrostl jsem jako kluk z vesnice. Na rozdíl od mé manželky, která od dětství žije ve městě, v paneláku. Moji rodiče byli a jsou hledající, čili nekřesťané. Prožil jsem nádherné dětství, Bohu díky za ta léta. Hodně času jsem trávil u babičky, protože máma musela poměrně brzy do práce. V skrytu srdce nosím naději, že v Nebi to bude podobné mému dětství, i když vím, že to bude ještě milionkrát krásnější. Tedy za sebou mám šťastné dětství a před sebou nadějnou budoucnost věčnosti v náruči Nebeského Otce. Nebýt těch starostí dospělosti, byl bych asi nejšťastnějším člověkem pod sluncem. Ale nemohu si na nic stěžovat, neboť z milosti Boží jsem to, co jsem. Bůh mi dává mnoho radosti pod sluncem. Ale nepředbíhejme Se svou manželkou jsem se seznámil kuriózním způsobem v nemocnici. Bylo to před 24 lety. To je

3 3 tedy čtvrt století, přátelé Asi po roce a půl jsme spolu začali chodit. Tedy, my jsme spolu obrazně i doslovně myšleno chodili, protože tehdy manželka ještě nebyla na vozíku a tudíž chodila. Později jsme z chození přešli na ježdění. Takže jsme spolu přestali chodit a začali jsme spolu jezdit. Ale rozuměli jsme si náramně. Na kolečkách jak já říkám invalidnímu vozíku, jsme si zažili mnoho napínavých a dobrodružných chvil. Například když jsme se museli z důvodu nekvalitních plášťů kol opakovaně vracet domů, protože jsme 4 x za sebou píchli kolečko. Anebo když manželka, nevěda, že je těhotná, domnívaje se, že jí držím, sjela na vozíku ze schodů. Naštěstí to vše dobře dopadlo a narodil se nám i přes tyto a podobné zážitky zdravý kluk, jako buk. Ale to už zase předbíhám. Vraťme se zpět. Asi po pěti letech chození (tedy chozeníježdění ) jsme dostali byt v bezbariérovém domě na Kladně. Byli jsme široko - daleko nejšťastnější pár pod sluncem. Jenže nic netrvá věčně. Velmi brzy, až překvapivě brzy, se nám začal vztah rozpadat. Vypadalo to téměř na rozchod. Byli jsme oba sobečtí a prázdní, vysušení jako troud. Do té doby teď už to vím vstupoval do našich životů mnohokrát Bůh. Ale my jsme ho nepoznali. Ale tentokrát k nám poslal křesťany. Velmi brzy jsme s nimi navázali přátelství. Bylo nám s nimi opravdu dobře. Přinášeli nám nakažlivou radost a chuť k životu. Měl jsem pocit, že mají něco jiného, co já nemám. Toužil jsem to mít také. Hlavně ten zvláštní pokoj, který z nich sálal a láska ke druhým lidem, to bylo něco velmi silného. Cítil jsem, že mě mají rádi, i když jsem nechápal proč. Krom své rodiny jsem nic podobného nezažil. Navíc se mi zdálo, že mají zvláštní životní moudrost. Někdy jsem měl pocit, že mi odpovídají na otázky, které si kladu. Bylo to někdy velmi nadpřirozené. Čím dál tím více jsem toužil poznat Ježíše. Hledal jsem ho celým srdcem a nalezl. Ty dny mám stále vepsané do srdce a stále se k nim vracím. Jsou zdrojem mé naděje a víry, že mne Bůh miluje, jako svého Syna, Ježíše Krista (J 17,23). A Bůh mi stále připomíná mnoha skutky lásky a milosti, že je stále stejný, jako na počátku mé víry. Jen je pro mne více známý a ještě krásnější. Jitka uvěřila asi půl roku po mně. Byl to zápas, ale Pán dal tu milost, že i ona odpověděla na Boží volání. Když jsme se stali křesťany, začali jsme dávat svůj život do pořádku. Vzali jsme se a kráčeli spolu životem za Ježíšem. Jak to bývá, po čase přišly i pády, ochladnutí vůči Bohu i vůči sobě navzájem, ale také pokání a nové začátky. Velmi jsme toužili po dítěti, ale lékaři dříve těhotenství vozíčkářům moc nedoporučovali. Bylo to bolestné. Ale čas se posunul a věda přinesla nová poznání. A my jsme mohli přijmout od Boha ten nejkrásnější dar syna. Asi tušíte, proč jsme mu dali biblické jméno Samuel. Krom toho, že postavu biblického Samuela máme velmi rádi, jméno Samuel znamená v překladu: Bůh vyslyšel. Naše víra rostla v malém společenství Evangelické církve metodistické. Z počátku jsme byli vlastně jen tři rodiny. Scházeli jsme se stejně jako první křesťané po bytech. Když už jsme se do bytu nevešli, pronajali jsme si větší místnost v našem domě. Naše společenství vedl kazatel Daniel Hottmar, který nám položil dobré a pevné základy víry. S velkou láskou a obětavostí se o nás nezralé křesťánky staral. Nikdy na jeho službu nezapomeneme. Naše malé společenství se pomalu rozrůstalo. Noví lidé se ale obtížně dostávali do pronajatých prostor v našem domě. Hledali jsme proto nový, veřejnosti snadno přístupný prostor ke konání bohoslužeb. Byli jsme velmi vděční za pronájem u Církve adventistů sedmého dne, kde se sbor ECM Kladno schází dodnes. Když odešel Daniel Hottmar sloužit do jiného sboru, měl náš sbor v Kladně 20 dospělých a asi 12 dětí. Malé společenství má své výhody i nevýhody, ale navždy budeme mít jeho otisk v našich srdcích. Byla to velmi pěkná léta, na která budeme s láskou vzpomínat. Pod tímto počtem se nám totiž vynořují konkrétní tváře lidí, které máme rádi. V Evangelické církvi metodistické jsem pracoval posledních sedm let jako pomocník kazatele a jsem za ten čas vděčný. Před tím jsem ve sboru sloužil v různých službách; jako vedoucí skupinky, vedoucí chval, Kurzů Alfa, nebo jako starší sboru, a další. Naše rodina prošla za tu dobu mnohými zkouškami. Bylo by to na dlouhé vyprávění Třináctou komnatou je pro nás manželčina těžká, stále se zhoršující nemoc. Ale dobrotivý Bůh byl vždycky s námi. Někdy jsme opravdu neviděli z těžkých situací žádné východisko. Ale naučili jsme se v bouřích života důvěřovat Bohu. Učinili jsme zkušenost, že Pán nám vždycky pomohl najít cestu, jak jít dál. Velkou pomocí nám byli přátelé ze sboru. Byli pro nás darem od Hospodina. Nemalou součástí našeho života je také humor. Humor je pro nás opravdu kořením života. Umět se zasmát, nebrat se příliš vážně a dívat se na to dobré a krásné kolem nás i v nás, co Bůh stvořil. To je náš recept na štěstí. Měl-li bych krátce charakterizovat mou manželku, řekl bych, že je to prostá, velmi opravdová a upřímná žena. Hluboce se před ní skláním, když vidím, jak odvážně bojuje se svou nemocí. Je k sobě velmi tvrdá, k ostatním přátelská a před Bohem velmi pokorná. Můj syn je skoro patnáctiletý puberťák, studující na osmiletém gymnáziu v Kladně. Mnohé dobré zdědil po své mamince. Je empatický, upřímný a má dobré srdce. Jsem na něho moc pyšný. Krize mohou přinést nové začátky Když jsem se letos v únoru dozvěděl o plánovaném zrušení mého pracovního místa v ECM pro nadbytečnost, byla to pro mne rána. Nechci toto téma zde roze-

4 bírat z mnoha důvodů. Ale Pán, bohatý v milosrdenství, se mne a mé rodiny opět ujal. Jsme velmi vděční za milé a vroucí přijetí soukenického a neveklovského sboru. Velmi děkuji Pavlovi Černému za jeho laskavý přístup a také staršovstvu, za důvěru, přijetí a podporu. Díky vám všem, kdo jste se rozhodli podpořit projekt Neveklov. Moje rodina se do Neveklova velmi těší. Já doufám, že Pán bude otvírat srdce lidí, kteří potřebují Krista. Rád bych hledajícím lidem pomohl najít cestu ke Kristu. Bylo mi hodně dáno a nemohu si to nechat pro sebe. Pro sbor v Neveklově bych rád od října zavedl pravidelné nedělní bohoslužby, biblickou hodinu (nebo domácí skupinku) a modlitební. Ve městě jsem již začal navazovat kontakty s lidmi. Plán misijních aktivit na asi rok a půl dopředu mám v hrubých rysech, a v kapse několik nápadů. Ale zpočátku chci lidem naslouchat, naslouchat tomu místu a jeho potřebám. Očekávám, že z toho mi vzejde obraz toho, co mohu pro město udělat. Dá-li Pán a stavba domku půjde podle plánu, nastěhujeme se do Neveklova o letních prázdninách Velmi vás prosím o modlitební podporu. Nejspíš se na vás časem obrátím i s prosbou o konkrétní pomoc na díle Páně. Závěrem Milí čtenáři, pokud jsi vydržel až do konce mého vyprávění, mám naději, že ses snad nenudil. Přál bych si, abys tak jako my, měl ve svém životě tři opěrné body: Víru, naději a lásku. Víru, že tě Bůh miluje takového, jaký jsi, a přijímá tě takového, jaký jsi. Naději, že tě nikdy neopustí a nikdy se tě nezřekne a vždy ti pomůže najít cestu, jak dál. A lásku k Bohu, k lidem a k sobě samému (která se projevuje zdravou sebeúctou). - Konec poučování -. Bůh vám všem žehnej. Tomáš Trávníček 4 Besídka a náboženství ve školním roce 2012/13 S novým školním rokem znovu začíná práce besídky i náboženství. Jsme vděčni za velkou řádku předškolních dětí, ale protože už jich je opravdu hodně, rozhodli jsme se rozdělit oddělení nejmenších na dvě. V novém oddělení budou děti, které ještě nechodí do školy a narodily se v roce 2007 nebo dříve. Toto oddělení se bude scházet v malém klubu. Ostatní děti z oddělení nejmenších zůstávají v dětské místnosti za klubem. Ráda bych tu zmínila i to, kdy je vhodné začít posílat děti do besídky. V této souvislosti musím zdůraznit, že ani u těch nejmenších není besídka jen hlídání dětí, ale i s nimi chceme probírat biblické příběhy a mít s nimi obecenství (i když je program samozřejmě přizpůsoben jejich věkové úrovni). Proto prosím nepoužívejte besídku jen jako prostředek pro zabavení malých dětí pokud je dítě ještě příliš malé, vyrušuje ostatní a samo z toho také mnoho nemá. Na druhou stranu každé dítě je trochu jiné, takže nemusíte čekat, až bude dítě rozumné. Jak tedy poznat, kdy je vhodný čas pro besídkový start? Je to sice individuální, ale zde je několik obecných pravidel: Dětem by měly být alespoň tři roky. Málokteré dítě je před třetím rokem zralé na společný program s ostatními. Neposílejte prosím mladší děti do besídky, ztěžujete tím práci učitelům a většinou tím narušujete i program ostatním dětem. Dítě musí již být ochotné chvíli sedět a poslouchat (v nejmenším oddělení nezabírá vyprávění příběhu celou dobu, ale přesto chvíli soustředění vyžaduje). Dítě si musí dát říci od tetiček a strýčků v besídce. Dítě by mělo vydržet být v besídce bez rodičů či starších sourozenců (to je možné tolerovat párkrát, ale pokud ani potom není možné nechat dítě v besídce samotné a nejsou k tomu nějaké závažné důvody, zvažte, jestli není dítě ještě příliš malé). V nejmenším oddělení je vždy dvojice učitelů jeden vypráví příběh, připravuje hry apod., druhý je pomocníkem i třeba proto, když je třeba některé dítě odvést za rodiči. Ve většině dvojic učitelů se tyto úlohy střídají. V nově vznikajícím oddělení pro předškolní děti bude vždy již jen jeden učitel. Školních dětí máme stále ještě poměrně málo. Situace je nyní taková, že máme přibližně tolik předškolních dětí od 3 do 6 let, jako školáků od 1. až do 9. třídy. Pro školní oddělení jsou určena dvě oddělení besídky: Děti z 1. až 3. třídy se schází v klubovně na rampě. Děti ze 4. až 6. třídy se schází tento rok v jídelně. Pro děti od 7. do 9. třídy (nebo z odpovídajících ročníků gymnázií) je určena výuka náboženství, která probíhá od 9 hodin v klubovně na rampě. Tyto děti se

5 pak již zúčastní shromáždění už s nimi není učitel, takže je to na zodpovědnosti rodičů, co děti během shromáždění dělají. Učitelé jednotlivých oddělení: 1. oddělení nejmenší děti: Věra Bíbová a Maruška Bydžovská, Marie Wagnerová a Naďa Štěpánová, Petr Verner a Zina Nikiforová 2. oddělení starší předškoláčci: Jiří Košťál, Marta Grulichová a Daniela Sedláčková ml. 3. oddělení 1. až 3. třída: Robert Kunft ml., Olina Nebeská a Klára Dolejší 4. oddělení 4. až 6. třída: Iva Němečková, Martin Pavlíček a Daniel Toušek náboženství: Marta Skalická, Petr Štěpán a Ondřej Pavlíček. Za učitele Marta Skalická Dorost a AWANA v novém školním roce Awana I v tomto školním roce pokračuje setkávání dětí v klubu Awana. Výrazně se obměnilo složení vedoucích a 8. září jsme absolvovali školení pod vedením Radka Kalenského. Doufáme, že se připojí také další nové děti. Zatím to vypadá, že ano, tak plánujeme, že se se setkáváním přesuneme do větších prostor - malého sálu. Budeme vděčni za Vaše modlitby - za moudrost pro vedoucí a také, aby mohlo chodit více dětí. Dorost Jako dorost začínáme další školní rok v nové situaci - po třech letech spolupráce s dorostem z Prahy 13 jsme se od září zase začali samostatně scházet. Dorostenců bývá na setkání okolo 10. Máme i rozšířené vedení, ve kterém jsou: Anička Lachmanová, Míša Zimová, Peki Němeček, David Liguš a Pavel Plchot. Budeme moc vděční za Vaše modlitby za nový počátek služby dorostu. Pavel Plchot Podzimní program klubu Samaří Šumavské jahody Vernisáž výstavy malíře a grafika Ladislava Sýkory. Hudbou doprovodí Jill Trio: Lucie Cihlářová - housle, Irena Bryndová - violoncello, Jana Pláničková - akordeon Hlad Projekce dokumentu M. Vettera a K. Steinbergerové. Film přináší detailní a šokující pohled na osudy komunit a konkrétních lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti současných mezinárodních poměrů. K besedě po projekci je pozvána Marie Hokrová, koordinátorka kampaně Cena vody z Člověka v tísni. Součást projektu "Promítej i ty" Eseje o Natálce Fedor Gál představuje části z připravovaného dokumentu o Natálce. Její rodina se stala obětí rasově motivovaného žhářského útoku Moje šílené století Beseda s Ivanem Klímou, jedním z nejvýznamnějších a nejpřekládanějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století. Autogramiáda. Hudbou doprovodí jazzové trio studentů Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka Křesťanská mystika Přednáška evangelického faráře Jaroslava Pechara. Přednášející přislíbil i hudební doprovod na ukulele Déšť v Samaří Veřejná zkouška vokálního souboru Geshem. Příchozí se budou moci připojit k nácviku spirituálů a písní z Taizé. (Ještě bude potvrzeno) Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci Duchovnost a umění ve střetu s konformitou a mocnými tohoto světa. Patří společenské protesty a skandály i na posvátná místa? Přednáší, promítá a besedu moderuje Tomáš Kábrt z České biblické společnosti. Jan Voves Z konference CB v Písku Konference Církve bratrské se letos konala uprostřed května od pátku 18. do soboty 19. v modlitebně Sboru Církve bratrské v Písku Elim. Pořadatelství a zcela bezchybné zajištění konání pak bylo společným dílem obou píseckých sborů Sboru Církve bratrské v Písku Elim i Sboru Církve bratrské v Písku (Tyršova ulice). Tento rok byla pořádána samostatná česká republiková konference návrhy, usnesení i jednotlivá hlasování se tak netýkala záležitostí Ústavy CB a Řádu. I tak se ale bodů zakončených hlasováním objevilo na programu více než dost: Projednání a schválení zprávy tajemníka Rady CB, Petra Grulicha. Projednání a schválení zprávy ekonoma Rady CB, Lydie Boszczykové, o hospodaření Církve bratrské. K tomuto bodu se také vázala zpráva o revizi hospodaření, dále řešení výjimečných případů, kdy sbory nesplácí zapůjčené finanční prostředky a napomenutí sborů, které nesplnily finanční podporu ETS předepsanou v minulých letech (2008/2011). Konference vzala na vědomí informaci o dosavadním postupu celocírkevní komise pro Ústavu a Řád, která připravuje zásadní změny v základních dokumentech církve. Již loni bylo zahájeno rozdělování dosud společného Řádu na českou a slovenskou verzi s tím, že nadále zůstane společná zeštíhlená Ústava, Vyznání víry a nově také Zásady CB. V souvislosti s tím byla ustavena nová dvanáctičlenná komise pro přípra-

6 vu českého Řádu CB i čtyřčlenná komise pro návrhy na rok 2012/2013. Po bouřlivé rozpravě a ve znění pozměňovacího návrhu Petra Grulicha byl přijat dokument Způsob valorizace platů církevních pracovníků. Jedná se o předpis, kterým je stanoveno, kolik kazatelů (případně pastoračních asistentů a misijních pracovníků) může mít sbor hrazených z celocírkevních prostředků a jakým dílem na ně sám přispívá (valorizace). Při velkém zjednodušení se dá říci, že základem je dělení sborů dle velikosti do kategorií s 25, 50, 100, 125, 150, 175, 200, 250 a 300 členy a k nim pak stanovení maximálních možných úvazků. Náš sbor, největší v CB, spadá do kategorie 250 až 300 členů (na koci roku 2011 jsme měli 293 členů) s limitem 2,5 úvazku. Posledním návrhem na usnesení týkající se financování CB byl návrh na vzdání se restituční složky finančního plnění státu vůči CB podle připravovaného zákona o církevních restitucích. Tento návrh nebyl konferencí přijat. Vzhledem k novým pravidlům o volbě předsedy a tajemníka Rady CB (volí se s předstihem jednoho roku) byli zvoleni na funkční období 2014 až 2017 bratři Daniel Fajfr (předseda) a Petr Grulich (tajemník). Této volbě ještě předcházelo hlasování o návrhu na prodloužení mandátu současné Rady. Ten byl však velkou většinou zamítnut. Posledním hlasováním bylo schválení udělení kazatelské ordinace bratru Dalimilu Staňkovi. Martin Pavlíček 6 Pohled z pracovního předsednictva Každá Konference CB je řízena čtyřčlenným předsednictvem, kterému je dána určitá pravomoc k řízení a průběžnému zasahování do programu. Na návrh Rady CB jsem byl v Písku zvolen za předsedu letošní Konference. Druhým kazatelem a místopředsedou byl Petr Geldner z Poděbrad. Ke spolupráci jsme si vybrali právníka soudce bratra Michala Vaňka z Tábora a lékaře a profesora Lékařské fakulty UK Tomáše Hanuše ze Žižkova. V řízení jsme se střídali a spolupráce v tomto týmu se nám dařila velmi dobře. Letošní Konference CB probíhala poměrně klidně, konstruktivně a přes některá složitá jednání se neobjevovaly osobní invektivy. K dobrému průběhu výrazně přispělo krásné prostředí sborového domu Elim s multifunkční halou. Jedná se o prostornou basketbalovou halu, která se v neděli a při dalších příležitostech mění na bohoslužebný prostor. Dalším přínosem byla vynikající spolupráce a obětavost organizátorů a všech, kteří kolem Konference pomáhali. Projevila se v tom skvělá spolupráce obou píseckých sborů. Zvládnout přes 200 delegátů není žádná maličkost. Spolupráce byla v sobotu pěkně manifestována tím, že dopoledne sloužila pěvecká skupina z původního sboru v Tyršově ulici a odpoledne pokračovala ve vedení chval skupina ze Sboru Elim. Program Konference byl dobře rozvržen a bylo možné ho zvládnout. To, co se ukázalo jako problém, byl potřebný, ale neuvěřitelně komplikovaný návrh Rady CB na zabezpečení mzdových nákladů pro pracovníky a způsob mezisborové solidarity. Tato směrnice je tak složitá, že ji zjevně mnohá staršovstva zcela nepochopila a také delegáti s ní měli problém. Bylo to zamotané a nesrozumitelné. Příště by měla návrhová komise takový návrh vrátit k přepracování. Je třeba formulovat lépe a jasněji. Nad církvemi se již přes dvacet let vznáší mrak hospodářské nejistoty. Je smutné, že komunistický zásah do financování církví v roce 1949 nebylo možné odstranit ani 23 let po sametové revoluci. Těžko se plánuje, když současná situace stále působí konflikty a její řešení se stává vazalem ve volebním boji politických stran. Není divu, že někteří by již raději CB odstřihli od příspěvku na platy. Většina ale dosud ctí ekumenické dohody a chce započaté dílo dokončit společně s ostatními církvemi. Na Konferenci se letos také poprvé objevil návrh usnesení na sankce. Uvnitř CB funguje vzájemná mezisborová pomoc a také finanční pomoc koordinovaná Radou CB. Sbory dostávají bezúročné půjčky z církevních fondů a k tomu splátkové kalendáře. V minulosti několik sborů nejenže splátkové kalendáře neplnilo, ale dokonce se ani neozvalo s žádostí o změnu splátek. Nedostatek komunikace v takové věci není jen nezdvořilý, ale působí často vážné problémy sborům, které na své půjčky čekají. Poprvé v historii byla schválena směrnice, která ukládá Radě, aby nesplácející sbory volala k zodpovědnosti, navrhovala nové splátkové kalendáře a případně i inflační a úrokové doložky. Impozantně v konferenčních materiálech opět působila přehlídka ve zprávách nejrůznějších odborů Rady, účelových zařízení, školy a nejrůznějších dalších aktivit. Je to velká mozaika obdivuhodného úsilí a věrné služby. Někdy se ale vnucuje otázka, zda je tato aktivita také provázána se zbožností, modlitebním nasazením a meditací nad Božím dílem v Ježíši Kristu a skrze Ducha svatého. Díky Bohu, že jsou ti, kteří na to myslí a snaží se vnášet do života naší aktivní církve prvky kontemplace a jít dál ve výkladu Božího slova se zaměřením na dnešní dobu a situaci. Na každé konferenci bývají zvláštním bodem přestávky. Také v Písku bylo povzbudivé se setkat se známými pracovníky sborů i s mnoha novými a vidět množství probíhajících společných rozhovorů a výměny zkušeností. V takových chvílích bylo možné si uvědomit, že Církev bratrská je skutečně bratrská i sesterská. Právě koinonia společenství kolem Krista, je to, co dělá církev církví. Společenství CB je

7 v mnohém unikátní. Je třeba pečovat o duchovní dědictví tak, aby nebylo narušováno a aby teologická linie mohla pokračovat a rozvíjet se zdravým způsobem. Pavel Černý Zpráva tajemníka a zpráva o hospodaření Chtěla bych vás všechny informovat o Zprávě tajemníka RCB Petra Grulicha, o Zprávě o hospodaření RCB, kterou předložila Lydie Boszczyková, ekonom Rady CB a o Zprávě z revize hospodaření RCB, kterou provedly sestry Jarmila Chromčáková a Eva Pavlíčková. Všechny zprávy jsou za rok Nejprve několik zajímavých údajů ze Zprávy tajemníka: Celkový počet všech členů a dětí v CB zůstává nad hranicí deseti tisíc (přesně , tj. nárůst o 129 osob). V minulém roce byly založeny tři nové sbory CB a to Hranice, Mladá Boleslav a Podblanicko, které vzniklo transformací misijního sboru Vlašim a připojením Trhového Štěpánova (původně stanice Kutné Hory). Celkový počet všech sborů CB dosáhl k čísla 76. Dále byly předloženy informace, které se týkají platů duchovních. Z těchto údajů vyplývá, že církev se na platech svých zaměstnanců podílí z 27%, zbývajících 73% hradí stát. Ve zprávě se také hovoří o zadlužení sborů. Dle evidence je zadlužena asi polovina sborů CB celkovou částkou 46,4 milionů korun. Rada CB se v roce 2011 scházela pravidelně každý měsíc (kromě letních prázdnin). V roce 2011 se tedy setkala 10x. Rada vykonala během roku celkem 22 vizitací. Rada nabídla sborům pořádání akce s názvem 40 dní s Biblí. V loňském roce se k této plošné akci připojilo 80-85% Sborů CB. Členové Rady jednali s předsedou a tajemníkem Studijního odboru o procesu vzdělávání kazatelů. Rada se také opětovně zabývala vládním návrhem majetkového vyrovnání s církvemi a možnostmi přechodu CB k samofinancování. Jako další materiál nám byla předložena Zpráva o hospodaření RCB. Zpráva samozřejmě obsahuje základní účetní dokumenty Rozvahu a Výsledovku za rok 2011 s komentářem k některým položkám. Dále zde jsou tabulky, ve kterých jsou údaje rozděleny podle dalších kritérií (např. středisek) a tabulky s přehledem půjček sborů z Waderovy nadace a ze stavebního fondu. Další je Zpráva z revize hospodaření. Dle revizorů bylo účetnictví vedeno úplně, průkazně a správně a bylo doporučeno Konferenci ke schválení. Dalším doporučením revizorů bylo stanovit sankční úroky sborům, které neplatí včas splátky půjček. O tomto doporučení byla vedena rozprava a následně Konference uložila Radě navrhnout, projednat a stanovit nové splátkové kalendáře dlužníků včetně případné inflační a úrokové doložky. Na závěr bych se s vámi chtěla podělit o osobní postřehy. Byla jsem jako delegát na Konferenci CB poprvé. Bylo pro mne docela silným zážitkem vidět 200 lidí z naší církve (kazatelů a delegátů) jednat i o náročných věcech věcně a v klidu a vnímat atmosféru toho, že všem přítomným jde o správné směřování církve a hledání toho, co po nás chce Pán Bůh. Také společná Večeře Páně se všemi kazateli a Radou CB byla pro mne radostným prožitím Boží přítomnosti s vědomím, že všichni milujeme jednoho Boha a chceme za ním jít. Iva Němečková Konference trochu jinak V Řádu Církve bratrské máme následující článek, který charakterizuje Konferenci Církve bratrské: Konference má část jednací a bohoslužebnou, případně vzdělávací. Jednací část je vyhrazena pouze členům Konference, kteří jsou určeni ustanovením Ústavy CB, čl. 20, odst. 3. Bohoslužebné a vzdělávací části se mohou zúčastnit členové církve i hosté. Nevím, jak to bylo v počátcích Církve bratrské, ale za tu dobu, co mohu na konference jezdit, vnímám, že jednací část výrazně dominovala časově i celkovým zaměřením. Letos Rada Církve bratrské připravila Konferenci tak, aby více odpovídala vyjádření článku řádu - tedy, že konference má jednací a bohoslužebnou případně vzdělávací část. Ne že by dříve nebyla i společná bohoslužba, ale tentokrát dostala bohoslužebná část výrazně více prostoru. Pokud bych do tohoto času započítal i rozhovor nad zprávou předsedy CB, což je především rozhovor o duchovním stavu a směřování církve, bylo to časově padesát na padesát. Většina druhého dne konference byla oddělena právě pro bohoslužebnou část. Celá konference a zvláště tedy bohoslužebná část byla tématicky zaměřena Ke kříži. Velice inspirativní slovo na toto téma měl Daniel Fajfr, předseda CB. Zazněla však také svědectví, zpívali jsme písně nejdříve pod vedením skupiny z CB Písek a poté pod vedením skupiny z CB Elim Písek (v Písku jsou dva sbory CB a společně zajišťovaly zázemí pro konferenci). Proběhla také panelová diskuse s vybranými lidmi, shlédli jsme dramatický skeč o cestě člověka ke kříži, oslovil nás patriarcha CČSH Tomáš Butta. Během bohoslužby byl ordinován za kazatele CB Dalimil Staněk. Vnímal jsem jako obohacující a krok správným směrem dát více prostoru na společném setkání zástupců sborů CB bohoslužebné části. Uvidíme, jak to vyhodnotí ostatní delegáti a Rada CB, zda se v tom bude pokračovat. Pavel Plchot 7

8 Plánované akce Křestní shromáždění v Šeberovském sboru v neděli od 15 hodin. v úterý v 18,30 proběhne slavnostní uvedení nové knihy o životě, službě a odkazu Aloise Adlofa - prvního kazatele našeho sboru v Praze 1. Členské shromáždění rozhovor nad životem sboru v 15 hodin. Sborový den kazatel Přemysl Pýter a hudební skupiny z Vysokého Mýta. Společný oběd ve sboru, odpoledne osobních svědectví od 14 hodin. Sborová vánoční slavnost buď v neděli nebo v neděli Na Silvestra v pondělí bude podvečerní setkání od 16 do 18 hodin. Začátkem března se plánuje opakování akce Lego Projekt. Kniha o životě, službě a odkazu Aloise Adlofa - prvního kazatele našeho sboru v Praze 1 Církev bratrská vydává knihu o jednom ze svých zakladatelů a duchovních otců, kterým byl kazatel, evangelista, teolog, pastýř, spisovatel a básník Alois Adlof ( ). Kniha o šesti stech stranách přináší náčrt Adlofova života, rozbor jeho rozsáhlého díla se zaměřením na teologii i duchovní důrazy. Nechybí antologie, kompletní bibliografie, rejstříky a fotografie. Monografie o Adlofovi je potřebným a dlouho vyhlíženým vyplněním mezery ve zpracování dějin a vývoje části českého protestantismu. Slavnostní uvedení nové knihy proběhne v úterý 2. října (v 18,30 h) ve Sboru CB v Praze 1, Soukenická 15 (velký sál). Pouze tento večer bude možno tuto rozsáhlou publikaci zakoupit za křesťanskou cenu 150,- Kč :-). Sborová dovolená 2012 Letošní sborová dovolená se konala poslední červencový týden na stejném místě jako loni, v krásném hotelu Větrov ve Vysokém nad Jizerou. Počet účastníků nebyl stálý, ale celý týden nás bylo více než 110, přičemž 45 osob bylo mladších patnácti let. Podnikali jsme více či méně společné výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, středu jsme věnovali soutěžím pro děti. Ranní ztišení měli pod palcem bratři starší, přičemž o děti bylo skvěle postaráno v besídce, kde probírali Bibli z různých úhlů pohledu. 8 Večerní společné programy byly inspirovány knihou Posvátné stezky (9 duchovních temperamentů jejich silné a slabé stránky) od Garryho Thomase. Myslím, že se na sborovce líbilo většině účastníků, jimiž nebyli jen členové Soukenické, ale i přátelé sboru a nevěřící členové rodin některých členů sboru. Za organizační výbor jsem byla velmi vděčná za Boží ochranu během sborovky i za klidný průběh a komunikaci s personálem hotelu, kteří to s námi neměli vždycky jenom lehké. Chtěla bych moc poděkovat i Vám všem, kteří jste nemohli jet, ale byli jste s námi v modlitbách. Zatím není přesně jasné, kde se bude konat příští sborovka, tak Vás prosíme, abyste toto měli na mysli v modlitbách. Sandra Němečková Představení projektu Firmy G6 Firmy G6 jsou inzertní portál pro podnikatele, kteří jsou členy, návštěvníky nebo příznivci Církve bratrské. Mohou zde inzerovat svou činnost a nabízet služby. Inzerent tak není jen jedním z tisíců ve svém oboru anonymního katalogu, ale doporučil ho někdo důvěryhodný a má vazbu na konkrétní sbor Církve bratrské. Portál za těchto pravidel tvoří mimořádné komunitní prostředí pro podnikatele i odběratele a může zprostředkovat další příležitost ke svědectví. Biblickou inspirací k založení portálu a jeho názvu je text z Galatským 6,10: A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Svým nakupováním můžeme pomoci nejen stávajícím podnikatelům, ale pomůžeme možná vytvořit takovou ekonomickou situaci, aby vznikla nová pracovní místa a aby mohl být zaměstnán třeba právě někdo z těch, kdo díky ekonomické krizi v naší zemi přišel o práci. Můžeme pomoci také těm, kteří chtějí začít podnikat. Tím, že nasměrujeme své nákupy, své peníze, určitým směrem, můžeme pomoci našim bratřím s sestrám často více než dobrými radami, slovy útěchy, nebo milosrdenstvím. - řekl o projektu Marek Orawski, zakladatel portálu Firmy G6, Rozloučení se sestrou Michalovou V pondělí 10. září ráno byla do nebeského domova odvolána sestra Zdenka Michalová, vdova po dlouholetém kazateli našeho sboru Josefu Michalovi. Pohřební rozloučení se koná v neděli v 17 hodin v modlitebně sboru.

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 10/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015

Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Podpora diakonických projektů ECM Žádost 2015 Mise Na základě soutěže podporujeme diakonické projekty farností, sborů, středisek křesťanské pomoci a misijních středisek Evangelické církve metodistické.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ambassadors Football Czech Republic Ambassadors o.s. www.ambassadors.cz POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY A MOTTO Posláním Ambassadors Football je zvěstovat dobrou zprávu o Ježíši Kristu skrze

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 4/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, poslední březnová neděle nám opět připomněla slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista. Když k učedníkům dolehly první zvěsti

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 PROFESNÍ OBLAST POSTOJE A ČINNOST KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ Nedělní bohoslužby Biblické hodiny Vysluhování svátostí Setkání vedoucích Příprava

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů Výroční zpráva za rok 2006 Organizační struktura SNĚM DU Všichni členové starší 16-ti let RADA DU Jan Homolka - předseda DU Petr Asszonyi - místopředseda DU

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2015 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR

4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR /10/ listopad 2012 4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR Hlavním bodem tiskové konference byl start soutěže NÁBYTEK ROKU 2013. Dále byly zveřejněny statistické údaje o nábytkářském průmyslu a prognóza

Více