STUDIE MAPOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE MAPOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Transkript

1 STUDIE MAPOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2 Obsah 1. Úvod Metodika zpracování Studie Vymezení pojmů, definice a charakteristika developerského projektu Zdroje informací Struktura informací zjišťovaných v rámci Studie Přehled developerských projektů v Moravskoslezském kraji ORP Bílovec ORP Bohumín ORP Frenštát pod Radhoštěm ORP Frýdek-Místek ORP Frýdlant nad Ostravicí ORP Hlučín ORP Kravaře ORP Opava ORP Ostrava ORP Rýmařov ORP Třinec Přehled plánovaných developerských projektů v Moravskoslezském kraji Developeři působící v Moravskoslezském kraji Klíčová zjištění Studie Závěr

3 1. Úvod Studie Mapování developerských projektů v Moravskoslezském kraji (dále také Studie ) byla zpracována za účelem zmapování situace v oblasti developerských aktivit v kraji. Cílem Studie je analýza a následné vyhodnocení developerských projektů (dále také DP ) v Moravskoslezském kraji se zaměřením na současné i plánované projekty a jejich vliv na budoucí rozvoj kraje. Development se v České republice objevuje od konce 90. let, kdy u nás začaly zakládat své pobočky zahraniční developerské skupiny. V roce 2000 byl v této oblasti zaznamenán boom, a to díky pomoci bank 1. Navzdory změnám vyvolaným ekonomickou krizí, jimiž výrazně utrpěl stavební trh, v současné době probíhá výstavba jak kancelářských, tak administrativních prostor a bytová výstavba, na níž se podílí mnoho úspěšných developerských společností. V celé České republice lze v posledních několika letech zaznamenat rozmach ve výstavbě developerských projektů, a to zejména v oblasti rezidenční a komerční. Studie analyzuje a vyhodnocuje nejvýznamnější developerské projekty v Moravskoslezském kraji. Součástí Studie nejsou pouze realizované developerské projekty, ale také pozastavené a plánované developerské projekty. Studie obsahuje také výčet významných developerů působících na území našeho kraje. V Moravskoslezském kraji v posledních 10 letech působila celá řada developerských společností, které na území kraje realizovaly developerské projekty. Cílem zpracování Studie bylo v prvé řadě získat informace od zástupců jednotlivých obcí s rozšířenou působností v kraji, kteří mají nejaktuálnější informace a povědomí o situaci a stavu developerských projektů na jimi spravovaných území. Druhým krokem pak bylo rozpracování informací o jednotlivých projektech. Tyto a další související informace může Moravskoslezský kraj využít jako zdroj informací pro potenciální investory, ale také při volbě odpovídající strategie komunikace a spolupráce s nimi. 2. Metodika zpracování Studie V prvním kroku zpracování Studie byly vydefinovány základní pojmy viz následující podkapitola. Ve druhém kroku byli osloveni zástupci z úřadů jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále také ORP ) jednotným dotazníkem 2 a byly od nich získány informace a data, která byla dále tříděna a dále zpracovávána do formy tabulek. S některými zástupci ORP, kteří projevili zájem, proběhla řízená interview. Při zpracování proběhlo jak terénní šetření, tak desk research. V případě, že není v dalších kapitolách uvedeno území některé z ORP, znamená to, že data za toto území nebyla v době zpracování Studie poskytnuta, tudíž tyto ORP nejsou dále popisovány a má se za to, že zde nejsou realizovány žádné developerské projekty. Sledované období bylo stanoveno na období let 2003 až Zdroj: 2 ORP Ostrava se dotazníkového šetření nezúčastnilo, data byla čerpána z databáze Real Estate Report Ostrava dostupné z: 2

4 2.1 Vymezení pojmů, definice a charakteristika developerského projektu Development Development můžeme označit jako rozvoj a to především ve stavebnictví. Developerská činnost zahrnuje velmi široké spektrum aktivit. Jedná se o činnost, při které dochází k vytipování lokality, výkup pozemků, marketingový průzkum, vypracování projektu, realizaci a financování výstavby 3. Developer Developerem je finančně dostatečně silný subjekt, který je nositelem vize a následně realizátorem záměru. Náplní činnosti developera je především zajištění projektování prostřednictvím nasmlouvaných stavebních firem, financování, poradenství, inženýrská činnost, výstavba komerčních a rezidenčních nemovitostí a dohled nad realizací staveb z pozice investora. Developer je pouze počátečním investorem, ne finálním investorem, pro kterého je celý projekt realizován. Většina developerů neprovádí výstavbu samostatně, ale zadává ji zhotoviteli. Zhotovitelem je pak stavební společnost. Kromě zhotovitele se na výsledném projektu podílí mnoho dalších účastníků architekti, projektanti, právníci, poradci, projektoví manažeři a další. Investor Finální investor je osoba či společnost, která má zájem vlastnit výsledný projekt, ale nechce nést rizika spojená s výstavbou. Jeho cílem je maximalizace zisku z. Finální investor se stává vlastníkem buď zrealizovaného objektu, nebo společnosti, která tuto nemovitost vlastní. V naprosté většině projektů na výstavbu polyfunkčních nebo komerčních objektů je finální investor developerovi znám a projekt je realizován na základě předběžné smlouvy a požadavků. Developerský projekt Developerský projekt představuje konkrétní stavební záměr, který má být zrealizován. Developerské projekty zahrnují ekonomické, technické a jiné prvky a náleží do oblasti projektového financování. Hlavním rysem developerských projektů je to, že se realizují pro již smluvně zavázaného klienta (u rezidenčních projektů pro co nejvíce klientů), který se na výstavbě během jejího průběhu finančně podílí. Jedná se tedy o podnikatelský záměr, jehož předmětem je výstavba nemovitosti za účelem jejího pronájmu nebo prodeje. Může však také jít jen o koupi existující nemovitosti, její následnou rekonstrukci nebo modernizaci s finálním pronájmem či prodejem. Za developerský projekt tedy nepovažujeme rekonstrukci nebo výstavbu nemovitosti pro vlastní potřebu podnikatele nebo potřebu propojených osob. U developerských projektů zpravidla rozlišujeme tyto 3 fáze přípravnou, realizační a závěrečnou. Developerské projekty můžeme rozdělit na: development průmyslových objektů (továrny, montážní haly apod.), development komerčních objektů (administrativní budovy, sportovní haly apod.), development obchodních objektů (velkoobchod, maloobchod, tzv. retail parky), development bytových objektů, development smíšených staveb (logistické parky), development multifunkčních objektů, development objektů pro vědu a výzkum. 3 ABC.cz: slovník cizích slov 3

5 2.2 Zdroje informací Základním zdrojem informací pro zpracování Studie bylo terénní šetření, řízená interview a údaje z dotazníkového šetření, které proběhlo mezi zástupci úřadů jednotlivých ORP. Šetření bylo realizováno Agenturou pro regionální rozvoj (dále také ARR ) na přelomu srpna a záři Informace byly dále čerpány z internetových stránek úřadů ORP v Moravskoslezském kraji, databáze Real Estate Report Ostrava a internetových stránek developerských společností. Doplňkovým zdrojem informací byla telefonická a ová komunikace. 2.3 Struktura informací zjišťovaných v rámci Studie Developerské projekty uvedené v dalších kapitolách jsou zpracovány ve formě jednotných tabulek a jsou zde uvedeny všechny informace, které byly k datu zpracování Studie dostupné a byly v rámci Studie sledovány. Jednotlivé položky byly zvoleny po vzájemné konzultaci zaměstnanců ARR a vyhodnoceny jako relevantní pro sledování. Je však potřeba zmínit, že tento výčet není vyčerpávající a může být v budoucnu doplňován. V tuto chvíli by však nebylo efektivní zařadit pro sledování údajů další položky (zaměřené na detailnější údaje, statistky apod.), a to z důvodu nedostatku volně přístupných informací k těmto položkám. V situaci, kdy k danému projektu nebyly některé ze zjišťovaných informací dostupné, resp. dohledatelné, je v příslušném poli uvedeno (z anglického not available = nedostupné). Obecně bylo snahou v rámci Studie dodat co nejpodrobnější a nejaktuálnější informace za jednotlivé ORP, resp. projekty. V některých případech jsou však k dispozici pouze obecné informace bez podrobnější specifikace. Informace jsou aktuální k datu zpracování studie (srpen - říjen 2013). 4

6 3. Přehled developerských projektů v Moravskoslezském kraji V této kapitole jsou uvedeny developerské projekty v členění za jednotlivé ORP, které jsou k datu zpracování Studie již zrealizovány nebo alespoň byla zahájena jejich realizace. 3.1 ORP Bílovec Do správního obvodu rozšířené působnosti Bílovce patří tyto obce: Albrechtičky, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka, Tísek, Velké Albrechtice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Bytové domy v Bílovci II. etapa 1 Umístění ul. Beskydská, Bílovec 2 Katastrální území Bílovec-město 3 Předchozí Orná půda Bytová výstavba 5 Developer PROXON TRADE, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Několik jednotlivých vlastníků 8 Výše 10 Stručný popis projektu Výstavba 4 bytových domů v Bílovci, v lokalitě "Nad koupalištěm", na ul. Beskydské. Celkem bude postaveno 12 bytových jednotek určených k nákupu do osobního vlastnictví. 11 www 5

7 3.2 ORP Bohumín Do správního obvodu rozšířené působnosti Bohumína patří tyto obce: Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Projekt Rychvald 1 Umístění ul. Větrná, Rychvald 2 Katastrální území Rychvald 3 Předchozí Rodinné domy 5 Developer SPR HOLDING, spol. s r.o. 6 Vlastník nemovitosti Jednotliví vlastníci březen 2010/říjen Výše 10 Stručný popis projektu Výstavba 15 rodinných domů s vlastní novou účelovou komunikací o dispozicích 4+1 a 5+1 s 2 NP nebo v provedení BUNGALOV. 11 www 6

8 3.3 ORP Frenštát pod Radhoštěm Do správního obvodu rozšířené působnosti Frenštátu pod Radhoštěm patří tyto obce: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Pod Radhoštěm 1 Umístění Frenštát pod Radhoštěm 2 Katastrální území Frenštát pod Radhoštěm 3 Předchozí Bytový dům 5 Developer AAA BYTY.cz 6 Vlastník nemovitosti prosinec 2007/srpen Výše obsazeno 10 Stručný popis projektu Dokončený čtyřpodlažní bytový dům s 22 bytovými jednotkami. 11 www 7

9 3.4 ORP Frýdek-Místek Do správního obvodu rozšířené působnosti Frýdku-Místku patří tyto obce: Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Obchodní centrum Frýdek-Místek 1 Umístění Na Poříčí, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Sportovní hala, komunikace, zeleň Obchodní centrum 5 Developer TK development 6 Vlastník nemovitosti Euro Mall FM a.s. 2013/ Výše 68 % rozprodáno, 32 % k dispozici 10 Stručný popis projektu Výstavba obchodního centra. 11 www PARÁDA Shopping 1 Umístění Ul. Nové Dvory-Kamenec, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Zeleň Obchodní centrum 8

10 5 Investor LORDSHIP a.s. 6 Vlastník nemovitosti PARÁDA Shopping 2012/ Výše 84 % obsazeno, 16 % k dispozici 10 Stručný popis projektu Výstavba obchodního centra. 11 www BYTY LETNÁ, FRÝDEK-MÍSTEK 1 Umístění Ul. Čelakovského, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Místek 3 Předchozí Zemědělská půda Bydlení 5 Developer TIVA Property s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti 2012/ Výše 52 % obsazeno, 48 % k dispozici 10 Stručný popis projektu Výstavba bytových domů. 11 www 9

11 Nový projekt rodinné domy na klíč 4+1 s garáží 1 Umístění Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Rodinné domy 5 Developer ART reality 6 Vlastník nemovitosti 2009/ Výše 10 Stručný popis projektu 5 zděných domů 4+1 s garáží a terasou, jsou vytápěny pomocí tepelného čerpadla, napojeny na místní vodovod. 11 www Panorama FM - Viladomy 1 Umístění Nová Osada, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Viladomy 5 Developer MP Invest, a.s. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 10

12 Panorama FM - Viladomy volné 10 Stručný popis projektu Výstavba 162 bytových jednotek v šesti samostatně stojících bytových viladomech o 4 NP, s částečným m střechy pro bydlení jako ustupující 5. NP. 11 www Projekt Komerční pozemek Frýdek-Místek 1 Umístění Vojkovice, Dobrá 2 Katastrální území Dobrá u Frýdku-Místku 3 Předchozí Komerční pozemek 5 Developer M&M REALITY HOLDING, a.s. 6 Vlastník nemovitosti 8 Výše 10 Stručný popis projektu Rovinatý komerční pozemek na pomezí Vojkovic a Dobratic, hned vedle rychlostní silnice R48 o výměře 8 ha, určený ke komerčním potřebám a podnikání. Možno vybudovat sjezd a nájezd na dálnici. Parcela je vyvýšená nad čtyřproudovou komunikací, objekt bude perfektně viditelný z dálky. 11 www 11

13 3.5 ORP Frýdlant nad Ostravicí Do správního obvodu rozšířené působnosti Frýdlantu nad Ostravicí patří tyto obce: Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Projekt Rezidence Zámeček Čeladná 1 Umístění Čeladná 2 Katastrální území Čeladná 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer MEXX REALITY OSTRAVA 6 Vlastník nemovitosti červenec 2007/2. polovina roku Výše 10 Stručný popis projektu Projekt je koncipován jako součást areálu stávajících budov hotelu Zámeček na Čeladné. Záměrem je vybudování bytů v klidné zóně hotelového objektu s přímým napojením na les. 11 www 12

14 3.6 ORP Hlučín Do správního obvodu rozšířené působnosti Hlučína patří tyto obce: Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Rodinné domy Hlučín 1 Umístění Rovniny, Hlučín 2 Katastrální území Hlučín 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer 1. Ostravské centrum bydlení 6 Vlastník nemovitosti 1. Ostravské centrum bydlení 2009/ Výše 10 Stručný popis projektu Uzavřený celek deseti rodinných domů ve skupinách po dvou a třech je umístěn v klidné lokalitě blízko centra města Hlučína. Velikost 4+kk s garáží a zahradou, nepodsklepené, dvoupodlažní s pultovými střechami. 11 www Rodinné domy Hlučín - Rovniny 1 Umístění Rovniny, Hlučín 2 Katastrální území Hlučín 3 Předchozí Rodinné domy 13

15 5 Developer SIX REAL, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Rodinné domy Hlučín - Rovniny 2008/ Výše 10 Stručný popis projektu Šest jednotek tvořených třemi dvojdomky moderního architektonického a designového pojetí na pozemcích o výměře 330 m 2 až 665 m www Byty Hlučín 1 Umístění Ul. Viléma Balarina, Hlučín 2 Katastrální území Hlučín 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer BYTY HLUČÍN, s.r.o. 6 Investor TRIMEX GROUP, a.s. 2007/ Výše 59 % obsazeno, 41 % volné 10 Stručný popis projektu V části města Hlučín zvané Rovniny byl postaven a zkolaudován komplex pěti šestipodlažních bytových domů s cekem 143 byty a 135 parkovacími stáními. Bytový komplex stojí mezi sídlištěm na ul. Dukelské a rodinnými domy na ul. Rovniny. Díky výstavbě tohoto komplexu vznikla nová ulice ul. Viléma Balarina. 11 www 14

16 3.7 ORP Kravaře Do správního obvodu rozšířené působnosti Kravař patří tyto obce: Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Buly aréna 1 Umístění Kravaře-Kouty 2 Katastrální území Kravaře 3 Předchozí Orná půda Sportovní centrum 5 Investor BULY ARÉNA zájmové sdružení 6 Vlastník nemovitosti 2002/ Výše 150 mil. Kč 100 % obsazeno 10 Stručný popis projektu Vybudování sportovního centra. 11 www 15

17 3.8 ORP Opava Do správního obvodu rozšířené působnosti Opavy patří tyto obce: Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Budišovice, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Raduň, Skřipov, Slavkov, Služovice, Sosnová, Stěbořice, Štáblovice, Štítina, Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vršovice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Řadové domy Opava-Kylešovice 1 Umístění Opava-Kylešovice 2 Katastrální území Kylešovice 3 Předchozí Řadové domy 5 Developer Živnostenská development, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu V přízemí je situována vstupní část (zádveří, hala se schodištěm a WC), společenská část (obývací pokoj, kuchyňský kout s jídelnou) a hospodářská část (garáž a hospodářská místnost). 11 www V patře je situována klidová část (dva pokoje, ložnice) a příslušenství (šatna a koupelna s WC). Nové byty v Opavě, ulice Na Rybníčku 1 Umístění Na Rybníčku, Opava-Předměstí, Opava 5 2 Katastrální území Opava-Předměstí 16

18 Nové byty v Opavě, ulice Na Rybníčku 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer BYTOVÉ DRUŽSTVO MODRÁ RŮŽE 6 Vlastník nemovitosti duben 2008/červenec Výše 10 Stručný popis projektu Celkem tento projekt nabídne 15 bytových jednotek nabývaných do osobního vlastnictví. Jedná se o moderně řešené byty dispozičního řešení od 1+kk až po prostorné byty 3+1, o celkové výměře 41 m 2 až 119 m www BREDA & WEINSTEIN 1 Umístění Centrum města Opavy 2 Katastrální území Opava-Město 3 Předchozí Bývalý měšťanský pivovar (brownfield) Obchodní centrum 5 Developer Avestus Capital Partners (realizovala společnost Develon) 6 Provozovatel BREDA & WEINSTEIN a.s. 8 Výše Obsazeno 10 Stručný popis projektu Společenské a obchodní centrum BREDA & WEINSTEIN vyrostlo na půdorysu bývalého měšťanského pivovaru v samém srdci města. Zachován byl historický ráz venkovních fasád a také pivovarský komín, který tvoří nevšední architektonickou 17

19 11 www BREDA & WEINSTEIN dominantu centra. Je zde pronajímáno více než 100 prodejních jednotek. Součástí je také multikino, nebo stylová kavárna umístěná v renovovaném sále staré varny, kde je umístěna i technologie minipivovaru. 18

20 3.9 ORP Ostrava Do správního obvodu rozšířené působnosti Ostravy patří tyto obce: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty 4 : Rezidence Améba 1 Umístění Ul. Sadová, Moravská Ostrava 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer/investor Sey Development, a.s. 6 Vlastník nemovitosti GAVLAS 2008/ Výše 8,9 mil. EUR Rezervované byty + volné byty 10 Stručný popis projektu Rezidence Améba je řešena v postmoderním stylu s originální dispozicí velmi prostorných, prosluněných bytů s velkými terasami, balkony a lodžiemi. Interiéry jsou umocněny prosklenými, často zaoblenými stěnami. 11 www Atrium Slezská Apartments 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí 4 Projekty jsou čerpány zejména z databáze Statutárního města Ostravy Real Estate Report. Databáze je pouze v angličtině a původní anglické názvy nebyly v rámci Studie překládány. 19

21 Atrium Slezská Apartments Bytová výstavba 5 Developer/investor Byty Slezská, a.s. 6 Vlastník nemovitosti červen 2006/říjen Výše 10 Stručný popis projektu Bytový komplex se 128 bytovými jednotkami. 11 www Byty v Parku Apartments 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer/investor IMOS Development, a.s. 6 Vlastník nemovitosti listopad 2012/konec roku Výše 10 Stručný popis projektu Jedná se o unikátní developerský projekt, který díky své výjimečné poloze umožnil vytvoření konceptu městského bydlení v soukromém parku o rozloze bezmála m 2 parkové zeleně ve vzdálenosti pouhých 5 minut chůze od Masarykova námětí. 20

22 11 www Atrium Slezská Apartments Dubina Villa Development 2 Katastrální území Nová Bělá 3 Předchozí Viladomy 5 Developer/investor CANABA Development s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno 8 Výše Vyprodáno 10 Stručný popis projektu Byty jsou situovány v klidné lokalitě několik minut od centra. V bezprostřední blízkosti je mateřská i základní škola, zdravotní středisko, nákupní a zábavní centra a síť MHD. Jedná se o třípodlažní viladomy přináší s byty 1+1 až www Francouzská Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Byty, nebytové prostory 5 Developer/investor Right Zone, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti 21

23 Francouzská Apartments Pozastaveno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 13 podlaží, 142 bytových jednotek, 2 patra nebytových prostor. 11 www Františkov Apartments 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor TRIKAYA Czech Republic a.s. 6 Vlastník nemovitosti Ve výstavbě 8 Výše 10 Stručný popis projektu 5 bytových domů, 63 bytových jednotek 11 www 2 Katastrální území Poruba Keltičkova-Vilová Apartments 22

24 Keltičkova-Vilová Apartments 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor INVESPA slezská s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 2 objekty, 25 bytových jednotek 11 www Na Lánech Apartments 2 Katastrální území Nová Ves u Ostravy 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Druhé ostravské bytové družstvo Na Lánech 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno 8 Výše 10 Stručný popis projektu Dvoupodlažní domy, 23 bytových jednotek. 11 www 23

25 New Karolina Apartments 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer/investor Multi Development Czech Republic a.s. 6 Vlastník nemovitosti Probíhá výstavba. 8 Výše 10 Stručný popis projektu Rezidence Nová Karolina je stavba půdorysně zalomena do tvaru C (s vnitřním věžovitým objektem) a je sestavena z 11-ti sekcí různých půdorysných rozměrů na sebe navazujících. Delší strana objektu je umístěna podél budoucí Galerijní třídy proti objektu nového obchodního centra. Kratší strany bloku jsou orientovány podél Obchodní třídy a Vítkovického bulváru. V přízemí budovy podél Galerijní třídy jsou umístěny obchodní jednotky, v ostatních podlažích se nachází bytové jednotky různých velikostí od 1+kk až po mezonetové 5+kk. Ve vnitrobloku je ve dvou patrech umístěn dvoupodlažní parkovací objekt pro obyvatele domu. Uprostřed parkovacího objektu z něj vyrůstá obytná věž (12-tá sekce), která architektonicky doplňuje navržený bytový dům. Střecha parkovací části je řešena jako vnitroblok objektu s dětským hřištěm, parkovou úpravou se zelenými, rekreačními plochami spolu s terasami přilehlých bytů. V objektu se nachází 242 bytových jednotek, 11 komerčních jednotek pro služby, obchod, a administrativu a 2 restaurace. 11 www Nová Bělá Apartments 2 Katastrální území Nová Bělá 3 Předchozí Bydlení 24

26 5 Developer/investor Byty Pro Vás, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Nová Bělá Apartments Dokončeno v září Výše 10 Stručný popis projektu 5 bytových domů, 74 bytů 11 www Ostravská brána Apartments 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bydlení, nebytové (komerční) prostory 5 Developer/investor Metrostav Development a.s. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno v dubnu Výše 10 Stručný popis projektu 36 bytů, 7 nebytových prostor. Bytový dům Ostravská brána je zasazen do samotného historického srdce Ostravy. Na první pohled Vás zaujme netradiční architekturou, citlivě kontrastující s historickým genius loci. Název Ostravská brána Vám napoví, že nové unikátní bydlení zde vyrostlo namísto původní a dnes již zaniklé městské brány. 11 www 25

27 Piazza Italia Apartments 2 Katastrální území Vítkovice 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Carlo IV Real Estate, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 2 objekty, 184 bytových jednotek 11 www Podkova Apartments 1 Umístění Ul. Blahoslavova, Ostrava 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Byty Podkova a.s. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 26

28 Podkova Apartments 10 Stručný popis projektu 51 luxusních bytů se pyšní umístěním, které je právem nazýváno jednou z nejlepších ostravských adres. Rezidenční bydlení Podkova se nachází v samotném centru města nedaleko radnice, v sousedství Komenského sadů a meandru řeky Ostravice. 11 www Poruba Apartments 1 Umístění ul. Gen. Sochora, Ostrava-Poruba 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Develop Union - Ing. arch. Alexander Stančo 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše Plně obsazeno. 10 Stručný popis projektu 16 bytových jednotek 11 www Přední Padělky Villa Development -Martinov 2 Katastrální území Martinov ve Slezsku 3 Předchozí Bydlení 27

29 5 Developer/investor PIRS CZ, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Přední Padělky Villa Development Dokončeno 8 Výše 35 mil. Kč 10 Stručný popis projektu 18 bytových jednotek ve 3 domech 11 www Provaznická Apartments 2 Katastrální území Ostrava-Jih 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Stavos Stavba, a.s. 6 Vlastník nemovitosti červen 2011/červen Výše 40 mil. Kč 10 Stručný popis projektu 5 bytových domů, v každém 199 bytových jednotek 11 www 28

30 Sazečská Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor SuReS s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu 24 bytových jednotek 11 www Šimáčkova Apartments 2 Katastrální území Mariánské Hory 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor I.A.F. CHEQUIA s r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno. 8 Výše 29

31 Šimáčkova Apartments 10 Stručný popis projektu Pro toto území je navrženo pět bytových domů půdorysného tvaru písmene L, které budou budovány ve třech etapách. Domy mají pět nadzemních podlaží, kdy na střeše 4 NP je umístěno uskočené páté atikové podlaží. Celý soubor obsahuje celkem 204 bytů. 11 www U Sportoviště Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Bytové a stavební družstvo na ulici B. Martinů 6 Vlastník nemovitosti duben 2011/prosinec Výše 10 Stručný popis projektu Bytový dům se 17 bytovými jednotkami. 11 www Větrná Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 30

32 Větrná Apartments 5 Developer/investor Develop Union - Ing. arch. Alexander Stančo 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu 23 bytových jednotek v přístavbě mezi 2 bytovými domy. 11 www Vítězná Residents Apartments 1 Umístění Komenského sady, Moravská Ostrava 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer STING Development, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 5 podlažní budova s 24 velkometrážními bytovými jednotkami. 11 www Dispozičně jsou řešeny jako 2+kk až 4+kk. Obytné plochy bytů začínají na 43 m 2 a končí na 131 m 2. 31

33 Vyhlídka Hladnovská Apartments 1 Umístění Na Pěčonce, Slezská Ostrava 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer Ex-Technik real estate s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti červen 2009/leden Výše 10 Stručný popis projektu Vybudování vícepodlažního bytového domu s 24 bytovými jednotkami různých rozměrů a zajímavých dispozic, který poskytne obyvatelům nadprůměrnou kvalitu bydlení. 11 www 32

34 Zelený dvůr Apartments 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí 4 Současné/plánovan Bydlení 5 Developer/investor Skanska Property Czech Republic s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu 315 bytových jednotek 11 www Viladomy U Staré Vodárny 1 Umístění Ul. Stanislavského, Ostrava Svinov 2 Katastrální území Svinov 3 Předchozí Viladomy 5 Developer 1. OSTRAVSKÉ CENTRUM BYDLENÍ 6 Vlastník nemovitosti 2009/ Výše 33

35 Vyhlídka Hladnovská Apartments 10 Stručný popis projektu Projekt bude vystavěn na rovinatém prosluněném pozemku o rozloze m 2. Celkem vyroste 5 bytových tří až čtyřpodlažních viladomů. V každém z domů bude 12 bytových jednotek o různých dispozicích. 11 www Nové byty Ostrava 1 Umístění Ul. Kubínova, Ostrava Heřmanice 2 Katastrální území Heřmanice 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer NOVÉ BYTY OSTRAVA S.R.O. 6 Vlastník nemovitosti březen 2007/listopad Výše 10 Stručný popis projektu Prodej bytů do osobního vlastnictví, 132 nadstandardních bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk v 15 obytných třípodlažních domech na pozemku o výměře m www Mezonetové byty, předzahrádky, balkóny, terasy, garáže a sklepní boxy. Prostřední dvůr Zábřeh 2 Katastrální území Zábřeh nad Odrou 3 Předchozí Louka Bytová výstavba 34

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009 2013 aktualizace s výhledem do roku 2015 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009 1 Zadavatel: Moravskoslezský

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 2. zasedání. Datum: 22.6.2015

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 2. zasedání. Datum: 22.6.2015 Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 2. zasedání Datum: 22.6.2015 Návrh programu Informace o aktuálním stavu přípravy programového období EU 2014-2020 Informace o Operačním programu Výzkum,

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Část 2: Syntéza Návrhová část - strategie 15/10/2005/FIN Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28.

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

www.rksting.cz NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Frýdek-Místek

www.rksting.cz NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Frýdek-Místek září / říjen 2012 NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Nýdek, Luxusní dům 4+1 v krásné, lukrativní části obce Nýdek. V 1. NP je kuchyň s jídelnou

Více

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA BŘEZEN, DUBEN 2010 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO MORÁVKA, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK Luxusní rodinný dům v podhůří, který je nadstandartní velikostí i vybavením. Obytná

Více

NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING

NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING září / říjen 2011 NEJPŘEHLEDNĚJŠÍ KATALOG S NABÍDKOU NEMOVITOSTÍ Realitní kanceláře STING SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Pržno, okr. Frýdek-Místek Kompletně dokončená dřevostavba RD kolaudovaná v roce 2008 o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI 8.2 Portfolio Společnosti CPI 8.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI CPI Společnost Czech Property

Více

CRESTYL Group. Nabídka na pronájem s následnou koupí nemovitého majetku v Prostějově

CRESTYL Group. Nabídka na pronájem s následnou koupí nemovitého majetku v Prostějově Nabídka na pronájem s následnou koupí nemovitého majetku v Prostějově Březen 2009 Úvodní slovo předkladatele Předkládáme vyhlašovateli záměru pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků v Prostějově

Více

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V OLOMOUCI

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radoslav KAŠPAREC DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V OLOMOUCI Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Marián HALÁS PH.D. Olomouc 2014 Bibliografický

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA KVĚTEN 2008 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TĚCHANOV (OKR.BR) Rekreační objekt 4+1ve velmi dobrém stavu je vhodný jak k rekreaci, tak k trvalému bydlení, v klidném

Více

www.provaznicka.cz, tel. 602 713 560 SEVERNÍ MORAVA číslo 262 od 22. 9. do 5. 10. 2014 VÁŠ DLOUHOLETÝ PRŮVODCE SVĚTEM REALIT

www.provaznicka.cz, tel. 602 713 560 SEVERNÍ MORAVA číslo 262 od 22. 9. do 5. 10. 2014 VÁŠ DLOUHOLETÝ PRŮVODCE SVĚTEM REALIT SEVERNÍ MORAVA číslo 262 od 22. 9. do 5. 10. 2014 Poslední volné byty v novostavbě bytového domu na Provaznické K nastěhování v létě 2015 Více informací na straně 15 www.provaznicka.cz, tel. 602 713 560

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010-2017

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010-2017 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010-2017 Objednatel: Město Kravaře Náměstí 43, 747 21 Kravaře Tel.: + 420 553 777 911 Fax: + 420 553 777 922 posta@kravare.cz www.kravare.cz Zpracovatel:

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER. Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER. Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ V ROCE 2013 JSME DOKONČILI AZ TOWER Ročník XV. l březen 2014 l číslo 1 TÉMA ČÍSLA Nové akvizice se synergickými efekty Milé kolegyně,

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Opavsko pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Opavsko pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Opavsko pro programové období 2014 2020 pracovní verze srpen 2014 Zpracovatelský tým: Ing. Jiří Krist Bc. Petr Chroust Ing. Kateřina Andělová

Více

Veřejný sektor a účetnictví státu. Vladimír Zelenka

Veřejný sektor a účetnictví státu. Vladimír Zelenka AUDITOR 8/2009 Obsah AKTUALITY... 2 Návrhy kandidátů do volební komise... 2 Pro malé a střední auditorské společnosti je k dispozici nová příručka (Jan Kárník)... 4 Druhý rok činnosti kárné komise (Josef

Více

Profil společnosti. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Profil společnosti. GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Profil společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 2006 2 3 Ing. Jaromír Uhýrek, generální ředitel Motto: Tradice spojená s profesionalitou, operativní přístup a komplexní nabídka služeb spolu s vysokou kvalitou

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 (neauditovaná) Konsolidovaná pololetní zpráva 2012 (neauditovaná) OBSAH 1. SKUPINA CPI... 4 2. OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA POLOLETNÍ ZPRÁVU SKUPINY

Více

Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Orgány a vedení společnosti Bytové areály dokončené v roce 2013

Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Orgány a vedení společnosti Bytové areály dokončené v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 0 0 Obsah:. Úvodní slovo předsedy představenstva. Orgány a vedení společnosti Statutární orgán představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti. Bytové areály dokončené v roce 0 Nové Měcholupy

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Jižní centrum geografická analýza rozvojové zóny Brna. Diplomová práce. Filip Veselý

Jižní centrum geografická analýza rozvojové zóny Brna. Diplomová práce. Filip Veselý Jižní centrum geografická analýza rozvojové zóny Brna Diplomová práce Filip Veselý Vedoucí práce: Mgr. Ivan Andráško, PhD. BRNO 2015 Bibliografický záznam Autor: Název práce: Studijní program: Studijní

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více