STUDIE MAPOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE MAPOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Transkript

1 STUDIE MAPOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2 Obsah 1. Úvod Metodika zpracování Studie Vymezení pojmů, definice a charakteristika developerského projektu Zdroje informací Struktura informací zjišťovaných v rámci Studie Přehled developerských projektů v Moravskoslezském kraji ORP Bílovec ORP Bohumín ORP Frenštát pod Radhoštěm ORP Frýdek-Místek ORP Frýdlant nad Ostravicí ORP Hlučín ORP Kravaře ORP Opava ORP Ostrava ORP Rýmařov ORP Třinec Přehled plánovaných developerských projektů v Moravskoslezském kraji Developeři působící v Moravskoslezském kraji Klíčová zjištění Studie Závěr

3 1. Úvod Studie Mapování developerských projektů v Moravskoslezském kraji (dále také Studie ) byla zpracována za účelem zmapování situace v oblasti developerských aktivit v kraji. Cílem Studie je analýza a následné vyhodnocení developerských projektů (dále také DP ) v Moravskoslezském kraji se zaměřením na současné i plánované projekty a jejich vliv na budoucí rozvoj kraje. Development se v České republice objevuje od konce 90. let, kdy u nás začaly zakládat své pobočky zahraniční developerské skupiny. V roce 2000 byl v této oblasti zaznamenán boom, a to díky pomoci bank 1. Navzdory změnám vyvolaným ekonomickou krizí, jimiž výrazně utrpěl stavební trh, v současné době probíhá výstavba jak kancelářských, tak administrativních prostor a bytová výstavba, na níž se podílí mnoho úspěšných developerských společností. V celé České republice lze v posledních několika letech zaznamenat rozmach ve výstavbě developerských projektů, a to zejména v oblasti rezidenční a komerční. Studie analyzuje a vyhodnocuje nejvýznamnější developerské projekty v Moravskoslezském kraji. Součástí Studie nejsou pouze realizované developerské projekty, ale také pozastavené a plánované developerské projekty. Studie obsahuje také výčet významných developerů působících na území našeho kraje. V Moravskoslezském kraji v posledních 10 letech působila celá řada developerských společností, které na území kraje realizovaly developerské projekty. Cílem zpracování Studie bylo v prvé řadě získat informace od zástupců jednotlivých obcí s rozšířenou působností v kraji, kteří mají nejaktuálnější informace a povědomí o situaci a stavu developerských projektů na jimi spravovaných území. Druhým krokem pak bylo rozpracování informací o jednotlivých projektech. Tyto a další související informace může Moravskoslezský kraj využít jako zdroj informací pro potenciální investory, ale také při volbě odpovídající strategie komunikace a spolupráce s nimi. 2. Metodika zpracování Studie V prvním kroku zpracování Studie byly vydefinovány základní pojmy viz následující podkapitola. Ve druhém kroku byli osloveni zástupci z úřadů jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále také ORP ) jednotným dotazníkem 2 a byly od nich získány informace a data, která byla dále tříděna a dále zpracovávána do formy tabulek. S některými zástupci ORP, kteří projevili zájem, proběhla řízená interview. Při zpracování proběhlo jak terénní šetření, tak desk research. V případě, že není v dalších kapitolách uvedeno území některé z ORP, znamená to, že data za toto území nebyla v době zpracování Studie poskytnuta, tudíž tyto ORP nejsou dále popisovány a má se za to, že zde nejsou realizovány žádné developerské projekty. Sledované období bylo stanoveno na období let 2003 až Zdroj: 2 ORP Ostrava se dotazníkového šetření nezúčastnilo, data byla čerpána z databáze Real Estate Report Ostrava dostupné z: 2

4 2.1 Vymezení pojmů, definice a charakteristika developerského projektu Development Development můžeme označit jako rozvoj a to především ve stavebnictví. Developerská činnost zahrnuje velmi široké spektrum aktivit. Jedná se o činnost, při které dochází k vytipování lokality, výkup pozemků, marketingový průzkum, vypracování projektu, realizaci a financování výstavby 3. Developer Developerem je finančně dostatečně silný subjekt, který je nositelem vize a následně realizátorem záměru. Náplní činnosti developera je především zajištění projektování prostřednictvím nasmlouvaných stavebních firem, financování, poradenství, inženýrská činnost, výstavba komerčních a rezidenčních nemovitostí a dohled nad realizací staveb z pozice investora. Developer je pouze počátečním investorem, ne finálním investorem, pro kterého je celý projekt realizován. Většina developerů neprovádí výstavbu samostatně, ale zadává ji zhotoviteli. Zhotovitelem je pak stavební společnost. Kromě zhotovitele se na výsledném projektu podílí mnoho dalších účastníků architekti, projektanti, právníci, poradci, projektoví manažeři a další. Investor Finální investor je osoba či společnost, která má zájem vlastnit výsledný projekt, ale nechce nést rizika spojená s výstavbou. Jeho cílem je maximalizace zisku z. Finální investor se stává vlastníkem buď zrealizovaného objektu, nebo společnosti, která tuto nemovitost vlastní. V naprosté většině projektů na výstavbu polyfunkčních nebo komerčních objektů je finální investor developerovi znám a projekt je realizován na základě předběžné smlouvy a požadavků. Developerský projekt Developerský projekt představuje konkrétní stavební záměr, který má být zrealizován. Developerské projekty zahrnují ekonomické, technické a jiné prvky a náleží do oblasti projektového financování. Hlavním rysem developerských projektů je to, že se realizují pro již smluvně zavázaného klienta (u rezidenčních projektů pro co nejvíce klientů), který se na výstavbě během jejího průběhu finančně podílí. Jedná se tedy o podnikatelský záměr, jehož předmětem je výstavba nemovitosti za účelem jejího pronájmu nebo prodeje. Může však také jít jen o koupi existující nemovitosti, její následnou rekonstrukci nebo modernizaci s finálním pronájmem či prodejem. Za developerský projekt tedy nepovažujeme rekonstrukci nebo výstavbu nemovitosti pro vlastní potřebu podnikatele nebo potřebu propojených osob. U developerských projektů zpravidla rozlišujeme tyto 3 fáze přípravnou, realizační a závěrečnou. Developerské projekty můžeme rozdělit na: development průmyslových objektů (továrny, montážní haly apod.), development komerčních objektů (administrativní budovy, sportovní haly apod.), development obchodních objektů (velkoobchod, maloobchod, tzv. retail parky), development bytových objektů, development smíšených staveb (logistické parky), development multifunkčních objektů, development objektů pro vědu a výzkum. 3 ABC.cz: slovník cizích slov 3

5 2.2 Zdroje informací Základním zdrojem informací pro zpracování Studie bylo terénní šetření, řízená interview a údaje z dotazníkového šetření, které proběhlo mezi zástupci úřadů jednotlivých ORP. Šetření bylo realizováno Agenturou pro regionální rozvoj (dále také ARR ) na přelomu srpna a záři Informace byly dále čerpány z internetových stránek úřadů ORP v Moravskoslezském kraji, databáze Real Estate Report Ostrava a internetových stránek developerských společností. Doplňkovým zdrojem informací byla telefonická a ová komunikace. 2.3 Struktura informací zjišťovaných v rámci Studie Developerské projekty uvedené v dalších kapitolách jsou zpracovány ve formě jednotných tabulek a jsou zde uvedeny všechny informace, které byly k datu zpracování Studie dostupné a byly v rámci Studie sledovány. Jednotlivé položky byly zvoleny po vzájemné konzultaci zaměstnanců ARR a vyhodnoceny jako relevantní pro sledování. Je však potřeba zmínit, že tento výčet není vyčerpávající a může být v budoucnu doplňován. V tuto chvíli by však nebylo efektivní zařadit pro sledování údajů další položky (zaměřené na detailnější údaje, statistky apod.), a to z důvodu nedostatku volně přístupných informací k těmto položkám. V situaci, kdy k danému projektu nebyly některé ze zjišťovaných informací dostupné, resp. dohledatelné, je v příslušném poli uvedeno (z anglického not available = nedostupné). Obecně bylo snahou v rámci Studie dodat co nejpodrobnější a nejaktuálnější informace za jednotlivé ORP, resp. projekty. V některých případech jsou však k dispozici pouze obecné informace bez podrobnější specifikace. Informace jsou aktuální k datu zpracování studie (srpen - říjen 2013). 4

6 3. Přehled developerských projektů v Moravskoslezském kraji V této kapitole jsou uvedeny developerské projekty v členění za jednotlivé ORP, které jsou k datu zpracování Studie již zrealizovány nebo alespoň byla zahájena jejich realizace. 3.1 ORP Bílovec Do správního obvodu rozšířené působnosti Bílovce patří tyto obce: Albrechtičky, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka, Tísek, Velké Albrechtice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Bytové domy v Bílovci II. etapa 1 Umístění ul. Beskydská, Bílovec 2 Katastrální území Bílovec-město 3 Předchozí Orná půda Bytová výstavba 5 Developer PROXON TRADE, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Několik jednotlivých vlastníků 8 Výše 10 Stručný popis projektu Výstavba 4 bytových domů v Bílovci, v lokalitě "Nad koupalištěm", na ul. Beskydské. Celkem bude postaveno 12 bytových jednotek určených k nákupu do osobního vlastnictví. 11 www 5

7 3.2 ORP Bohumín Do správního obvodu rozšířené působnosti Bohumína patří tyto obce: Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Projekt Rychvald 1 Umístění ul. Větrná, Rychvald 2 Katastrální území Rychvald 3 Předchozí Rodinné domy 5 Developer SPR HOLDING, spol. s r.o. 6 Vlastník nemovitosti Jednotliví vlastníci březen 2010/říjen Výše 10 Stručný popis projektu Výstavba 15 rodinných domů s vlastní novou účelovou komunikací o dispozicích 4+1 a 5+1 s 2 NP nebo v provedení BUNGALOV. 11 www 6

8 3.3 ORP Frenštát pod Radhoštěm Do správního obvodu rozšířené působnosti Frenštátu pod Radhoštěm patří tyto obce: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Pod Radhoštěm 1 Umístění Frenštát pod Radhoštěm 2 Katastrální území Frenštát pod Radhoštěm 3 Předchozí Bytový dům 5 Developer AAA BYTY.cz 6 Vlastník nemovitosti prosinec 2007/srpen Výše obsazeno 10 Stručný popis projektu Dokončený čtyřpodlažní bytový dům s 22 bytovými jednotkami. 11 www 7

9 3.4 ORP Frýdek-Místek Do správního obvodu rozšířené působnosti Frýdku-Místku patří tyto obce: Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Obchodní centrum Frýdek-Místek 1 Umístění Na Poříčí, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Sportovní hala, komunikace, zeleň Obchodní centrum 5 Developer TK development 6 Vlastník nemovitosti Euro Mall FM a.s. 2013/ Výše 68 % rozprodáno, 32 % k dispozici 10 Stručný popis projektu Výstavba obchodního centra. 11 www PARÁDA Shopping 1 Umístění Ul. Nové Dvory-Kamenec, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Zeleň Obchodní centrum 8

10 5 Investor LORDSHIP a.s. 6 Vlastník nemovitosti PARÁDA Shopping 2012/ Výše 84 % obsazeno, 16 % k dispozici 10 Stručný popis projektu Výstavba obchodního centra. 11 www BYTY LETNÁ, FRÝDEK-MÍSTEK 1 Umístění Ul. Čelakovského, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Místek 3 Předchozí Zemědělská půda Bydlení 5 Developer TIVA Property s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti 2012/ Výše 52 % obsazeno, 48 % k dispozici 10 Stručný popis projektu Výstavba bytových domů. 11 www 9

11 Nový projekt rodinné domy na klíč 4+1 s garáží 1 Umístění Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Rodinné domy 5 Developer ART reality 6 Vlastník nemovitosti 2009/ Výše 10 Stručný popis projektu 5 zděných domů 4+1 s garáží a terasou, jsou vytápěny pomocí tepelného čerpadla, napojeny na místní vodovod. 11 www Panorama FM - Viladomy 1 Umístění Nová Osada, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Viladomy 5 Developer MP Invest, a.s. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 10

12 Panorama FM - Viladomy volné 10 Stručný popis projektu Výstavba 162 bytových jednotek v šesti samostatně stojících bytových viladomech o 4 NP, s částečným m střechy pro bydlení jako ustupující 5. NP. 11 www Projekt Komerční pozemek Frýdek-Místek 1 Umístění Vojkovice, Dobrá 2 Katastrální území Dobrá u Frýdku-Místku 3 Předchozí Komerční pozemek 5 Developer M&M REALITY HOLDING, a.s. 6 Vlastník nemovitosti 8 Výše 10 Stručný popis projektu Rovinatý komerční pozemek na pomezí Vojkovic a Dobratic, hned vedle rychlostní silnice R48 o výměře 8 ha, určený ke komerčním potřebám a podnikání. Možno vybudovat sjezd a nájezd na dálnici. Parcela je vyvýšená nad čtyřproudovou komunikací, objekt bude perfektně viditelný z dálky. 11 www 11

13 3.5 ORP Frýdlant nad Ostravicí Do správního obvodu rozšířené působnosti Frýdlantu nad Ostravicí patří tyto obce: Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Projekt Rezidence Zámeček Čeladná 1 Umístění Čeladná 2 Katastrální území Čeladná 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer MEXX REALITY OSTRAVA 6 Vlastník nemovitosti červenec 2007/2. polovina roku Výše 10 Stručný popis projektu Projekt je koncipován jako součást areálu stávajících budov hotelu Zámeček na Čeladné. Záměrem je vybudování bytů v klidné zóně hotelového objektu s přímým napojením na les. 11 www 12

14 3.6 ORP Hlučín Do správního obvodu rozšířené působnosti Hlučína patří tyto obce: Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Rodinné domy Hlučín 1 Umístění Rovniny, Hlučín 2 Katastrální území Hlučín 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer 1. Ostravské centrum bydlení 6 Vlastník nemovitosti 1. Ostravské centrum bydlení 2009/ Výše 10 Stručný popis projektu Uzavřený celek deseti rodinných domů ve skupinách po dvou a třech je umístěn v klidné lokalitě blízko centra města Hlučína. Velikost 4+kk s garáží a zahradou, nepodsklepené, dvoupodlažní s pultovými střechami. 11 www Rodinné domy Hlučín - Rovniny 1 Umístění Rovniny, Hlučín 2 Katastrální území Hlučín 3 Předchozí Rodinné domy 13

15 5 Developer SIX REAL, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Rodinné domy Hlučín - Rovniny 2008/ Výše 10 Stručný popis projektu Šest jednotek tvořených třemi dvojdomky moderního architektonického a designového pojetí na pozemcích o výměře 330 m 2 až 665 m www Byty Hlučín 1 Umístění Ul. Viléma Balarina, Hlučín 2 Katastrální území Hlučín 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer BYTY HLUČÍN, s.r.o. 6 Investor TRIMEX GROUP, a.s. 2007/ Výše 59 % obsazeno, 41 % volné 10 Stručný popis projektu V části města Hlučín zvané Rovniny byl postaven a zkolaudován komplex pěti šestipodlažních bytových domů s cekem 143 byty a 135 parkovacími stáními. Bytový komplex stojí mezi sídlištěm na ul. Dukelské a rodinnými domy na ul. Rovniny. Díky výstavbě tohoto komplexu vznikla nová ulice ul. Viléma Balarina. 11 www 14

16 3.7 ORP Kravaře Do správního obvodu rozšířené působnosti Kravař patří tyto obce: Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Buly aréna 1 Umístění Kravaře-Kouty 2 Katastrální území Kravaře 3 Předchozí Orná půda Sportovní centrum 5 Investor BULY ARÉNA zájmové sdružení 6 Vlastník nemovitosti 2002/ Výše 150 mil. Kč 100 % obsazeno 10 Stručný popis projektu Vybudování sportovního centra. 11 www 15

17 3.8 ORP Opava Do správního obvodu rozšířené působnosti Opavy patří tyto obce: Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Budišovice, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Raduň, Skřipov, Slavkov, Služovice, Sosnová, Stěbořice, Štáblovice, Štítina, Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vršovice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Řadové domy Opava-Kylešovice 1 Umístění Opava-Kylešovice 2 Katastrální území Kylešovice 3 Předchozí Řadové domy 5 Developer Živnostenská development, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu V přízemí je situována vstupní část (zádveří, hala se schodištěm a WC), společenská část (obývací pokoj, kuchyňský kout s jídelnou) a hospodářská část (garáž a hospodářská místnost). 11 www V patře je situována klidová část (dva pokoje, ložnice) a příslušenství (šatna a koupelna s WC). Nové byty v Opavě, ulice Na Rybníčku 1 Umístění Na Rybníčku, Opava-Předměstí, Opava 5 2 Katastrální území Opava-Předměstí 16

18 Nové byty v Opavě, ulice Na Rybníčku 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer BYTOVÉ DRUŽSTVO MODRÁ RŮŽE 6 Vlastník nemovitosti duben 2008/červenec Výše 10 Stručný popis projektu Celkem tento projekt nabídne 15 bytových jednotek nabývaných do osobního vlastnictví. Jedná se o moderně řešené byty dispozičního řešení od 1+kk až po prostorné byty 3+1, o celkové výměře 41 m 2 až 119 m www BREDA & WEINSTEIN 1 Umístění Centrum města Opavy 2 Katastrální území Opava-Město 3 Předchozí Bývalý měšťanský pivovar (brownfield) Obchodní centrum 5 Developer Avestus Capital Partners (realizovala společnost Develon) 6 Provozovatel BREDA & WEINSTEIN a.s. 8 Výše Obsazeno 10 Stručný popis projektu Společenské a obchodní centrum BREDA & WEINSTEIN vyrostlo na půdorysu bývalého měšťanského pivovaru v samém srdci města. Zachován byl historický ráz venkovních fasád a také pivovarský komín, který tvoří nevšední architektonickou 17

19 11 www BREDA & WEINSTEIN dominantu centra. Je zde pronajímáno více než 100 prodejních jednotek. Součástí je také multikino, nebo stylová kavárna umístěná v renovovaném sále staré varny, kde je umístěna i technologie minipivovaru. 18

20 3.9 ORP Ostrava Do správního obvodu rozšířené působnosti Ostravy patří tyto obce: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty 4 : Rezidence Améba 1 Umístění Ul. Sadová, Moravská Ostrava 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer/investor Sey Development, a.s. 6 Vlastník nemovitosti GAVLAS 2008/ Výše 8,9 mil. EUR Rezervované byty + volné byty 10 Stručný popis projektu Rezidence Améba je řešena v postmoderním stylu s originální dispozicí velmi prostorných, prosluněných bytů s velkými terasami, balkony a lodžiemi. Interiéry jsou umocněny prosklenými, často zaoblenými stěnami. 11 www Atrium Slezská Apartments 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí 4 Projekty jsou čerpány zejména z databáze Statutárního města Ostravy Real Estate Report. Databáze je pouze v angličtině a původní anglické názvy nebyly v rámci Studie překládány. 19

21 Atrium Slezská Apartments Bytová výstavba 5 Developer/investor Byty Slezská, a.s. 6 Vlastník nemovitosti červen 2006/říjen Výše 10 Stručný popis projektu Bytový komplex se 128 bytovými jednotkami. 11 www Byty v Parku Apartments 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer/investor IMOS Development, a.s. 6 Vlastník nemovitosti listopad 2012/konec roku Výše 10 Stručný popis projektu Jedná se o unikátní developerský projekt, který díky své výjimečné poloze umožnil vytvoření konceptu městského bydlení v soukromém parku o rozloze bezmála m 2 parkové zeleně ve vzdálenosti pouhých 5 minut chůze od Masarykova námětí. 20

22 11 www Atrium Slezská Apartments Dubina Villa Development 2 Katastrální území Nová Bělá 3 Předchozí Viladomy 5 Developer/investor CANABA Development s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno 8 Výše Vyprodáno 10 Stručný popis projektu Byty jsou situovány v klidné lokalitě několik minut od centra. V bezprostřední blízkosti je mateřská i základní škola, zdravotní středisko, nákupní a zábavní centra a síť MHD. Jedná se o třípodlažní viladomy přináší s byty 1+1 až www Francouzská Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Byty, nebytové prostory 5 Developer/investor Right Zone, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti 21

23 Francouzská Apartments Pozastaveno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 13 podlaží, 142 bytových jednotek, 2 patra nebytových prostor. 11 www Františkov Apartments 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor TRIKAYA Czech Republic a.s. 6 Vlastník nemovitosti Ve výstavbě 8 Výše 10 Stručný popis projektu 5 bytových domů, 63 bytových jednotek 11 www 2 Katastrální území Poruba Keltičkova-Vilová Apartments 22

24 Keltičkova-Vilová Apartments 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor INVESPA slezská s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 2 objekty, 25 bytových jednotek 11 www Na Lánech Apartments 2 Katastrální území Nová Ves u Ostravy 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Druhé ostravské bytové družstvo Na Lánech 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno 8 Výše 10 Stručný popis projektu Dvoupodlažní domy, 23 bytových jednotek. 11 www 23

25 New Karolina Apartments 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer/investor Multi Development Czech Republic a.s. 6 Vlastník nemovitosti Probíhá výstavba. 8 Výše 10 Stručný popis projektu Rezidence Nová Karolina je stavba půdorysně zalomena do tvaru C (s vnitřním věžovitým objektem) a je sestavena z 11-ti sekcí různých půdorysných rozměrů na sebe navazujících. Delší strana objektu je umístěna podél budoucí Galerijní třídy proti objektu nového obchodního centra. Kratší strany bloku jsou orientovány podél Obchodní třídy a Vítkovického bulváru. V přízemí budovy podél Galerijní třídy jsou umístěny obchodní jednotky, v ostatních podlažích se nachází bytové jednotky různých velikostí od 1+kk až po mezonetové 5+kk. Ve vnitrobloku je ve dvou patrech umístěn dvoupodlažní parkovací objekt pro obyvatele domu. Uprostřed parkovacího objektu z něj vyrůstá obytná věž (12-tá sekce), která architektonicky doplňuje navržený bytový dům. Střecha parkovací části je řešena jako vnitroblok objektu s dětským hřištěm, parkovou úpravou se zelenými, rekreačními plochami spolu s terasami přilehlých bytů. V objektu se nachází 242 bytových jednotek, 11 komerčních jednotek pro služby, obchod, a administrativu a 2 restaurace. 11 www Nová Bělá Apartments 2 Katastrální území Nová Bělá 3 Předchozí Bydlení 24

26 5 Developer/investor Byty Pro Vás, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Nová Bělá Apartments Dokončeno v září Výše 10 Stručný popis projektu 5 bytových domů, 74 bytů 11 www Ostravská brána Apartments 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bydlení, nebytové (komerční) prostory 5 Developer/investor Metrostav Development a.s. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno v dubnu Výše 10 Stručný popis projektu 36 bytů, 7 nebytových prostor. Bytový dům Ostravská brána je zasazen do samotného historického srdce Ostravy. Na první pohled Vás zaujme netradiční architekturou, citlivě kontrastující s historickým genius loci. Název Ostravská brána Vám napoví, že nové unikátní bydlení zde vyrostlo namísto původní a dnes již zaniklé městské brány. 11 www 25

27 Piazza Italia Apartments 2 Katastrální území Vítkovice 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Carlo IV Real Estate, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 2 objekty, 184 bytových jednotek 11 www Podkova Apartments 1 Umístění Ul. Blahoslavova, Ostrava 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Byty Podkova a.s. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 26

28 Podkova Apartments 10 Stručný popis projektu 51 luxusních bytů se pyšní umístěním, které je právem nazýváno jednou z nejlepších ostravských adres. Rezidenční bydlení Podkova se nachází v samotném centru města nedaleko radnice, v sousedství Komenského sadů a meandru řeky Ostravice. 11 www Poruba Apartments 1 Umístění ul. Gen. Sochora, Ostrava-Poruba 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Develop Union - Ing. arch. Alexander Stančo 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše Plně obsazeno. 10 Stručný popis projektu 16 bytových jednotek 11 www Přední Padělky Villa Development -Martinov 2 Katastrální území Martinov ve Slezsku 3 Předchozí Bydlení 27

29 5 Developer/investor PIRS CZ, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Přední Padělky Villa Development Dokončeno 8 Výše 35 mil. Kč 10 Stručný popis projektu 18 bytových jednotek ve 3 domech 11 www Provaznická Apartments 2 Katastrální území Ostrava-Jih 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Stavos Stavba, a.s. 6 Vlastník nemovitosti červen 2011/červen Výše 40 mil. Kč 10 Stručný popis projektu 5 bytových domů, v každém 199 bytových jednotek 11 www 28

30 Sazečská Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor SuReS s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu 24 bytových jednotek 11 www Šimáčkova Apartments 2 Katastrální území Mariánské Hory 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor I.A.F. CHEQUIA s r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno. 8 Výše 29

31 Šimáčkova Apartments 10 Stručný popis projektu Pro toto území je navrženo pět bytových domů půdorysného tvaru písmene L, které budou budovány ve třech etapách. Domy mají pět nadzemních podlaží, kdy na střeše 4 NP je umístěno uskočené páté atikové podlaží. Celý soubor obsahuje celkem 204 bytů. 11 www U Sportoviště Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Bytové a stavební družstvo na ulici B. Martinů 6 Vlastník nemovitosti duben 2011/prosinec Výše 10 Stručný popis projektu Bytový dům se 17 bytovými jednotkami. 11 www Větrná Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 30

32 Větrná Apartments 5 Developer/investor Develop Union - Ing. arch. Alexander Stančo 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu 23 bytových jednotek v přístavbě mezi 2 bytovými domy. 11 www Vítězná Residents Apartments 1 Umístění Komenského sady, Moravská Ostrava 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer STING Development, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 5 podlažní budova s 24 velkometrážními bytovými jednotkami. 11 www Dispozičně jsou řešeny jako 2+kk až 4+kk. Obytné plochy bytů začínají na 43 m 2 a končí na 131 m 2. 31

33 Vyhlídka Hladnovská Apartments 1 Umístění Na Pěčonce, Slezská Ostrava 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer Ex-Technik real estate s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti červen 2009/leden Výše 10 Stručný popis projektu Vybudování vícepodlažního bytového domu s 24 bytovými jednotkami různých rozměrů a zajímavých dispozic, který poskytne obyvatelům nadprůměrnou kvalitu bydlení. 11 www 32

34 Zelený dvůr Apartments 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí 4 Současné/plánovan Bydlení 5 Developer/investor Skanska Property Czech Republic s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu 315 bytových jednotek 11 www Viladomy U Staré Vodárny 1 Umístění Ul. Stanislavského, Ostrava Svinov 2 Katastrální území Svinov 3 Předchozí Viladomy 5 Developer 1. OSTRAVSKÉ CENTRUM BYDLENÍ 6 Vlastník nemovitosti 2009/ Výše 33

35 Vyhlídka Hladnovská Apartments 10 Stručný popis projektu Projekt bude vystavěn na rovinatém prosluněném pozemku o rozloze m 2. Celkem vyroste 5 bytových tří až čtyřpodlažních viladomů. V každém z domů bude 12 bytových jednotek o různých dispozicích. 11 www Nové byty Ostrava 1 Umístění Ul. Kubínova, Ostrava Heřmanice 2 Katastrální území Heřmanice 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer NOVÉ BYTY OSTRAVA S.R.O. 6 Vlastník nemovitosti březen 2007/listopad Výše 10 Stručný popis projektu Prodej bytů do osobního vlastnictví, 132 nadstandardních bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk v 15 obytných třípodlažních domech na pozemku o výměře m www Mezonetové byty, předzahrádky, balkóny, terasy, garáže a sklepní boxy. Prostřední dvůr Zábřeh 2 Katastrální území Zábřeh nad Odrou 3 Předchozí Louka Bytová výstavba 34

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Od 1. 1. 2012 podléhají zpevněné plochy pozemků (ostatních ploch a zastavěné plochy a nádvoří) zpevněné stavbou nové sazbě daně z pozemků. Pokud se užívají

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 2020 Zpracovatel: odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve spolupráci s pracovními skupinami zapojenými

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky Albrechtice Albrechtice,nákupní středisko 42 543 Albrechtice Albrechtice,sídliště 42 543 Albrechtice Albrechtice,střed 42 543 Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 42 ESKO S1,R1 Albrechtičky Albrechtičky,Jednota

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek

Správní vývoj okresu Frýdek-Místek. Správní vývoj politického okresu Frýdek Správní vývoj okresu Frýdek-Místek Okresní archivy uchovávají písemnosti vzniklé na území okresu. Náš současný okres prošel v minulosti několika územními reorganizacemi, proto se některé prameny k historii

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město Prémiová investiční příležitost investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost představení Dlouhá 7 je jedna z nejvýznamějších nárožních budov pražského centra, která se nachází uprostřed luxusní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

Přehled podaných kandidátních listin - ORP OPAVA

Přehled podaných kandidátních listin - ORP OPAVA Přehled podaných kandidátních listin - ORP OPAVA Obec/část obce Branka u Opavy Bratříkovice Brumovice Budišovice Dolní Životice Háj ve Slezsku Hlavnice Hlubočec Hněvošice Holasovice Název strany Hasiči

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA. www.reflecta.cz. www.ncgecko.cz

PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA. www.reflecta.cz. www.ncgecko.cz PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA N Á K U P N Í C E N T R U M REFERENCE Společnost REFLECTA Development a.s. otevřela v roce 2007 dostavbu obchodních pasáží pod názvem Nákupní centrum Géčko k hypermarketům

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2014/2015 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 12. 6. 2015 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX016Y6D1* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 54561/2013 Sp. zn.: DSH/2426/2013/Moš 276.11 S5 Vyřizuje:

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Usnesení č. 10/626 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 23. Strana 1

Usnesení č. 10/626 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 23. Strana 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle 160 zákona č. 561/2004 Sb. pro rok 2005

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Vestec Střed rezidenční komplex

Vestec Střed rezidenční komplex Vestec Střed rezidenční komplex Akropolis reality, s.r.o. Zdeněk Špetlík Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 303 055 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Rezidenční vila VIŠŇOVÁ

Rezidenční vila VIŠŇOVÁ Rezidenční vila VIŠŇOVÁ Nové luxusní byty Praha 4 Krč, ulice Višňová č. 3 Výhradní prodejce: Akropolis reality, s.r.o. Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 603 27 07 17 tel/fax: 224

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum ÚJV ŘEŽ, a. s. Obsah 1. Úvod 2. Celkový přehled nabízených nemovitostí 3. Struktura vlastnictví 4. Lokalita 5. Klíčové výhody 6. Hotel s pozemkem 7. Prvorepubliková vila 8. Bytové jednotky 9. Pozemky 10.

Více

PRODECOM HOLDINGs.r.o. IČ : 28653947 PRODECOM DESIGN s.r.o. IČ : 28591330 PRODECOM MANAGEMENT s.r.o. IČ : 28654901

PRODECOM HOLDINGs.r.o. IČ : 28653947 PRODECOM DESIGN s.r.o. IČ : 28591330 PRODECOM MANAGEMENT s.r.o. IČ : 28654901 REFERENČNÍ PROJEKTY PRODECOM HOLDINGs.r.o. IČ : 28653947 PRODECOM DESIGN s.r.o. IČ : 28591330 PRODECOM MANAGEMENT s.r.o. IČ : 28654901 Sadová 79/39, 702 00 Ostrava WWW.PRODECOM.CZ PRODECOM zajišťuje pro

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva:

INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo. V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: INFORMACE Č. 9 PRO ČLENY UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo V současné době probíhá dražba (zpeněžování) následujícího majetku družstva: Dražba administrativní budovy ul. Ostrožná č.p. 208/4, 746 01 Opava

Více

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 16/1358 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 na členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Znalecký posudek č. 2013/004

Znalecký posudek č. 2013/004 Znalecký posudek č. 2013/004 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaným na LV č. 193 pro katastrální území Horní Žukov, parcelám č. 433, 434, 435, 436/3, 436/5, 440/2,

Více

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS Svoboda & Williams patří mezi nejzavedenější jména na pražském realitním trhu. Je považována za klíčového hráče v segmentu prodeje i pronájmu nadstandardních a high-endových rezidenčních nemovitostí. SVOBODA

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA KVĚTEN 2008 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TĚCHANOV (OKR.BR) Rekreační objekt 4+1ve velmi dobrém stavu je vhodný jak k rekreaci, tak k trvalému bydlení, v klidném

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12.

REICO Funds. úvod. Č S n e m o v i t o s t n í f o n d. Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva. V Praze dne 7.12. úvod Ing. Martin skalický investiční ředitel, člen představenstva V Praze dne 7.12.2007 V uplynulých týdnech jsme Vás průběžně informovali o připravované akvizici dalších nemovitostí do portfolia ČS nemovitostního

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3876/235/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č.3876/235/2014 Okres:Hodonín Obec :Kyjov ZNALECKÝ POSUDEK č.3876/235/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.590/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.590 na Třídě Komenského 590/57 v obci Kyjov, okres Hodonín, včetně

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 2013 Do: 2014

Velikost: Hodnota: 0.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 2013 Do: 2014 226975 Nová stavba Výstavba patrového nebo přízemního rodinného domu - projekt, realizace, financování Rodinné domy Nový Jičín Nový Jičín Hodnota: 0.0 mil. Kč Od: 2013 Do: 2014 zájem o nabídky projektů

Více

PREZENTACE PROJEKTU Srpen 2012 VILY CHUCHLE. www.reflecta.cz

PREZENTACE PROJEKTU Srpen 2012 VILY CHUCHLE. www.reflecta.cz PREZENTACE PROJEKTU Srpen 2012 VILY CHUCHLE ZÁKLADNÍ INFORMACE Praha - Velká Chuchle Počet obyvatel městské části: Spádová oblast: 1680 obyvatel cca 3000 obyvatel Projekt VILY CHUCHLE Investor: Majitel:

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 10/875/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím pro období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 na pojištění členů vykonávajících službu v jednotce sboru dobrovolných

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENČNÍ ZAKÁZKY

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A REFERENČNÍ ZAKÁZKY CIAS HOLDING a.s. - CIAS CIAS HOLDING a.s. je vrcholovým subjektem skupiny CIAS skupiny tuzemských dceřiných a zahraničních společností. Vstup ČR do Evropské unie nám umožnil rozvíjet působnost skupiny

Více

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor v Praze-Vysočanech Technologické centrum AV ČR Prosinec 2007 Vznik projektu Projekt Bohemian Regional Innovation Strategy BRIS: - zpracované analýzy identifikovaly

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek číslo 3855 195/08

Znalecký posudek číslo 3855 195/08 Znalecký posudek číslo 3855 195/08 O ceně nemovitosti: Ostatní manipulační pozemek O S T R A V A katastrální území: Slezská Ostrava statutární město Ostrava O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

VÝČET HLAVNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ DOPLNĚNÝ GEOGRAFICKÝM VYZNAČENÍM... 53

VÝČET HLAVNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ DOPLNĚNÝ GEOGRAFICKÝM VYZNAČENÍM... 53 OBSAH ÚVOD... 5 A. MÍSTO PŘEKROČENÍ LIMITNÍCH HODNOT... 7 A.1. VYMEZENÍ ZÓNY, POPIS REGIONU A DALŠÍ ÚDAJE... 7 A.2. MAPA... 13 A.3. STAVEBNÍ ÚŘADY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI... 13 A.4. MĚŘÍCÍ STANICE (MAPA,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Akademia Zličín Výhradní prodejce: Akropolis reality, s.r.o. Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 30 30 55

Akademia Zličín Výhradní prodejce: Akropolis reality, s.r.o. Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 30 30 55 Akademia Zličín Výhradní prodejce: Akropolis reality, s.r.o. Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 30 30 55 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby Úvod Kvalita, profesionalita, důvěra Díky 15 letům působení v mezinárodních realitních poradenských společnostech máme rozsáhlé zkušeností s investováním do komerčních nemovitostí a s realizací realitních

Více

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER VE SVĚTĚ REALIT ZDARMA LEDEN 2009 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO BLUDOVICE (OKR.KA) Krásný a prostorově skvěle řešený rodinný dům, který se nachází v okolí Havířova v žádané lokalitě

Více

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2 Investiční Memorandum Mánes House Václavská 12, Praha 2 Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Úvod 1 Klíčové

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 3855/ENV/12 Ing. Slezák/l. 2442 22. 2. 2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 Okres:Zlín Obec :Zlín ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.727/21 v osobním vlastnictví v domě č.p.727 v ulici Tyršova ve Zlíně, okres Zlín, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

Představení EKOSPOL a.s.

Představení EKOSPOL a.s. REALITNÍ STATISTIKY: jediný objektivní nástroj mapování trhu RNDr. Evžen Korec, CSc. Představení EKOSPOL a.s. přední česká developerská společnost prodej bytů prodej parcel k výstavbě rodinných domů 18

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Interiér a exteriér administrativní budovy Nordica.

Interiér a exteriér administrativní budovy Nordica. Nordica Ostrava Interiér a exteriér administrativní budovy Nordica. Nordica elegantní přírodní architektura Administrativní budova Nordica je navržena v souladu s nejmodernějšími skandinávskými trendy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI V ČR

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI V ČR NEWSLETTER PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI V ČR I/2007 OBSAH: Hlavní téma... 1 Aktuálně... 2 Brownfieldy... 2 Legislativa... 3 Strukturální fondy EU... 4 Stav podnikatelských nemovitostí v krajích... 4 Akce...

Více