STUDIE MAPOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE MAPOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Transkript

1 STUDIE MAPOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2 Obsah 1. Úvod Metodika zpracování Studie Vymezení pojmů, definice a charakteristika developerského projektu Zdroje informací Struktura informací zjišťovaných v rámci Studie Přehled developerských projektů v Moravskoslezském kraji ORP Bílovec ORP Bohumín ORP Frenštát pod Radhoštěm ORP Frýdek-Místek ORP Frýdlant nad Ostravicí ORP Hlučín ORP Kravaře ORP Opava ORP Ostrava ORP Rýmařov ORP Třinec Přehled plánovaných developerských projektů v Moravskoslezském kraji Developeři působící v Moravskoslezském kraji Klíčová zjištění Studie Závěr

3 1. Úvod Studie Mapování developerských projektů v Moravskoslezském kraji (dále také Studie ) byla zpracována za účelem zmapování situace v oblasti developerských aktivit v kraji. Cílem Studie je analýza a následné vyhodnocení developerských projektů (dále také DP ) v Moravskoslezském kraji se zaměřením na současné i plánované projekty a jejich vliv na budoucí rozvoj kraje. Development se v České republice objevuje od konce 90. let, kdy u nás začaly zakládat své pobočky zahraniční developerské skupiny. V roce 2000 byl v této oblasti zaznamenán boom, a to díky pomoci bank 1. Navzdory změnám vyvolaným ekonomickou krizí, jimiž výrazně utrpěl stavební trh, v současné době probíhá výstavba jak kancelářských, tak administrativních prostor a bytová výstavba, na níž se podílí mnoho úspěšných developerských společností. V celé České republice lze v posledních několika letech zaznamenat rozmach ve výstavbě developerských projektů, a to zejména v oblasti rezidenční a komerční. Studie analyzuje a vyhodnocuje nejvýznamnější developerské projekty v Moravskoslezském kraji. Součástí Studie nejsou pouze realizované developerské projekty, ale také pozastavené a plánované developerské projekty. Studie obsahuje také výčet významných developerů působících na území našeho kraje. V Moravskoslezském kraji v posledních 10 letech působila celá řada developerských společností, které na území kraje realizovaly developerské projekty. Cílem zpracování Studie bylo v prvé řadě získat informace od zástupců jednotlivých obcí s rozšířenou působností v kraji, kteří mají nejaktuálnější informace a povědomí o situaci a stavu developerských projektů na jimi spravovaných území. Druhým krokem pak bylo rozpracování informací o jednotlivých projektech. Tyto a další související informace může Moravskoslezský kraj využít jako zdroj informací pro potenciální investory, ale také při volbě odpovídající strategie komunikace a spolupráce s nimi. 2. Metodika zpracování Studie V prvním kroku zpracování Studie byly vydefinovány základní pojmy viz následující podkapitola. Ve druhém kroku byli osloveni zástupci z úřadů jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále také ORP ) jednotným dotazníkem 2 a byly od nich získány informace a data, která byla dále tříděna a dále zpracovávána do formy tabulek. S některými zástupci ORP, kteří projevili zájem, proběhla řízená interview. Při zpracování proběhlo jak terénní šetření, tak desk research. V případě, že není v dalších kapitolách uvedeno území některé z ORP, znamená to, že data za toto území nebyla v době zpracování Studie poskytnuta, tudíž tyto ORP nejsou dále popisovány a má se za to, že zde nejsou realizovány žádné developerské projekty. Sledované období bylo stanoveno na období let 2003 až Zdroj: 2 ORP Ostrava se dotazníkového šetření nezúčastnilo, data byla čerpána z databáze Real Estate Report Ostrava dostupné z: 2

4 2.1 Vymezení pojmů, definice a charakteristika developerského projektu Development Development můžeme označit jako rozvoj a to především ve stavebnictví. Developerská činnost zahrnuje velmi široké spektrum aktivit. Jedná se o činnost, při které dochází k vytipování lokality, výkup pozemků, marketingový průzkum, vypracování projektu, realizaci a financování výstavby 3. Developer Developerem je finančně dostatečně silný subjekt, který je nositelem vize a následně realizátorem záměru. Náplní činnosti developera je především zajištění projektování prostřednictvím nasmlouvaných stavebních firem, financování, poradenství, inženýrská činnost, výstavba komerčních a rezidenčních nemovitostí a dohled nad realizací staveb z pozice investora. Developer je pouze počátečním investorem, ne finálním investorem, pro kterého je celý projekt realizován. Většina developerů neprovádí výstavbu samostatně, ale zadává ji zhotoviteli. Zhotovitelem je pak stavební společnost. Kromě zhotovitele se na výsledném projektu podílí mnoho dalších účastníků architekti, projektanti, právníci, poradci, projektoví manažeři a další. Investor Finální investor je osoba či společnost, která má zájem vlastnit výsledný projekt, ale nechce nést rizika spojená s výstavbou. Jeho cílem je maximalizace zisku z. Finální investor se stává vlastníkem buď zrealizovaného objektu, nebo společnosti, která tuto nemovitost vlastní. V naprosté většině projektů na výstavbu polyfunkčních nebo komerčních objektů je finální investor developerovi znám a projekt je realizován na základě předběžné smlouvy a požadavků. Developerský projekt Developerský projekt představuje konkrétní stavební záměr, který má být zrealizován. Developerské projekty zahrnují ekonomické, technické a jiné prvky a náleží do oblasti projektového financování. Hlavním rysem developerských projektů je to, že se realizují pro již smluvně zavázaného klienta (u rezidenčních projektů pro co nejvíce klientů), který se na výstavbě během jejího průběhu finančně podílí. Jedná se tedy o podnikatelský záměr, jehož předmětem je výstavba nemovitosti za účelem jejího pronájmu nebo prodeje. Může však také jít jen o koupi existující nemovitosti, její následnou rekonstrukci nebo modernizaci s finálním pronájmem či prodejem. Za developerský projekt tedy nepovažujeme rekonstrukci nebo výstavbu nemovitosti pro vlastní potřebu podnikatele nebo potřebu propojených osob. U developerských projektů zpravidla rozlišujeme tyto 3 fáze přípravnou, realizační a závěrečnou. Developerské projekty můžeme rozdělit na: development průmyslových objektů (továrny, montážní haly apod.), development komerčních objektů (administrativní budovy, sportovní haly apod.), development obchodních objektů (velkoobchod, maloobchod, tzv. retail parky), development bytových objektů, development smíšených staveb (logistické parky), development multifunkčních objektů, development objektů pro vědu a výzkum. 3 ABC.cz: slovník cizích slov 3

5 2.2 Zdroje informací Základním zdrojem informací pro zpracování Studie bylo terénní šetření, řízená interview a údaje z dotazníkového šetření, které proběhlo mezi zástupci úřadů jednotlivých ORP. Šetření bylo realizováno Agenturou pro regionální rozvoj (dále také ARR ) na přelomu srpna a záři Informace byly dále čerpány z internetových stránek úřadů ORP v Moravskoslezském kraji, databáze Real Estate Report Ostrava a internetových stránek developerských společností. Doplňkovým zdrojem informací byla telefonická a ová komunikace. 2.3 Struktura informací zjišťovaných v rámci Studie Developerské projekty uvedené v dalších kapitolách jsou zpracovány ve formě jednotných tabulek a jsou zde uvedeny všechny informace, které byly k datu zpracování Studie dostupné a byly v rámci Studie sledovány. Jednotlivé položky byly zvoleny po vzájemné konzultaci zaměstnanců ARR a vyhodnoceny jako relevantní pro sledování. Je však potřeba zmínit, že tento výčet není vyčerpávající a může být v budoucnu doplňován. V tuto chvíli by však nebylo efektivní zařadit pro sledování údajů další položky (zaměřené na detailnější údaje, statistky apod.), a to z důvodu nedostatku volně přístupných informací k těmto položkám. V situaci, kdy k danému projektu nebyly některé ze zjišťovaných informací dostupné, resp. dohledatelné, je v příslušném poli uvedeno (z anglického not available = nedostupné). Obecně bylo snahou v rámci Studie dodat co nejpodrobnější a nejaktuálnější informace za jednotlivé ORP, resp. projekty. V některých případech jsou však k dispozici pouze obecné informace bez podrobnější specifikace. Informace jsou aktuální k datu zpracování studie (srpen - říjen 2013). 4

6 3. Přehled developerských projektů v Moravskoslezském kraji V této kapitole jsou uvedeny developerské projekty v členění za jednotlivé ORP, které jsou k datu zpracování Studie již zrealizovány nebo alespoň byla zahájena jejich realizace. 3.1 ORP Bílovec Do správního obvodu rozšířené působnosti Bílovce patří tyto obce: Albrechtičky, Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Kujavy, Pustějov, Slatina, Studénka, Tísek, Velké Albrechtice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Bytové domy v Bílovci II. etapa 1 Umístění ul. Beskydská, Bílovec 2 Katastrální území Bílovec-město 3 Předchozí Orná půda Bytová výstavba 5 Developer PROXON TRADE, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Několik jednotlivých vlastníků 8 Výše 10 Stručný popis projektu Výstavba 4 bytových domů v Bílovci, v lokalitě "Nad koupalištěm", na ul. Beskydské. Celkem bude postaveno 12 bytových jednotek určených k nákupu do osobního vlastnictví. 11 www 5

7 3.2 ORP Bohumín Do správního obvodu rozšířené působnosti Bohumína patří tyto obce: Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Projekt Rychvald 1 Umístění ul. Větrná, Rychvald 2 Katastrální území Rychvald 3 Předchozí Rodinné domy 5 Developer SPR HOLDING, spol. s r.o. 6 Vlastník nemovitosti Jednotliví vlastníci březen 2010/říjen Výše 10 Stručný popis projektu Výstavba 15 rodinných domů s vlastní novou účelovou komunikací o dispozicích 4+1 a 5+1 s 2 NP nebo v provedení BUNGALOV. 11 www 6

8 3.3 ORP Frenštát pod Radhoštěm Do správního obvodu rozšířené působnosti Frenštátu pod Radhoštěm patří tyto obce: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Pod Radhoštěm 1 Umístění Frenštát pod Radhoštěm 2 Katastrální území Frenštát pod Radhoštěm 3 Předchozí Bytový dům 5 Developer AAA BYTY.cz 6 Vlastník nemovitosti prosinec 2007/srpen Výše obsazeno 10 Stručný popis projektu Dokončený čtyřpodlažní bytový dům s 22 bytovými jednotkami. 11 www 7

9 3.4 ORP Frýdek-Místek Do správního obvodu rozšířené působnosti Frýdku-Místku patří tyto obce: Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Obchodní centrum Frýdek-Místek 1 Umístění Na Poříčí, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Sportovní hala, komunikace, zeleň Obchodní centrum 5 Developer TK development 6 Vlastník nemovitosti Euro Mall FM a.s. 2013/ Výše 68 % rozprodáno, 32 % k dispozici 10 Stručný popis projektu Výstavba obchodního centra. 11 www PARÁDA Shopping 1 Umístění Ul. Nové Dvory-Kamenec, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Zeleň Obchodní centrum 8

10 5 Investor LORDSHIP a.s. 6 Vlastník nemovitosti PARÁDA Shopping 2012/ Výše 84 % obsazeno, 16 % k dispozici 10 Stručný popis projektu Výstavba obchodního centra. 11 www BYTY LETNÁ, FRÝDEK-MÍSTEK 1 Umístění Ul. Čelakovského, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Místek 3 Předchozí Zemědělská půda Bydlení 5 Developer TIVA Property s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti 2012/ Výše 52 % obsazeno, 48 % k dispozici 10 Stručný popis projektu Výstavba bytových domů. 11 www 9

11 Nový projekt rodinné domy na klíč 4+1 s garáží 1 Umístění Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Rodinné domy 5 Developer ART reality 6 Vlastník nemovitosti 2009/ Výše 10 Stručný popis projektu 5 zděných domů 4+1 s garáží a terasou, jsou vytápěny pomocí tepelného čerpadla, napojeny na místní vodovod. 11 www Panorama FM - Viladomy 1 Umístění Nová Osada, Frýdek-Místek 2 Katastrální území Frýdek 3 Předchozí Viladomy 5 Developer MP Invest, a.s. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 10

12 Panorama FM - Viladomy volné 10 Stručný popis projektu Výstavba 162 bytových jednotek v šesti samostatně stojících bytových viladomech o 4 NP, s částečným m střechy pro bydlení jako ustupující 5. NP. 11 www Projekt Komerční pozemek Frýdek-Místek 1 Umístění Vojkovice, Dobrá 2 Katastrální území Dobrá u Frýdku-Místku 3 Předchozí Komerční pozemek 5 Developer M&M REALITY HOLDING, a.s. 6 Vlastník nemovitosti 8 Výše 10 Stručný popis projektu Rovinatý komerční pozemek na pomezí Vojkovic a Dobratic, hned vedle rychlostní silnice R48 o výměře 8 ha, určený ke komerčním potřebám a podnikání. Možno vybudovat sjezd a nájezd na dálnici. Parcela je vyvýšená nad čtyřproudovou komunikací, objekt bude perfektně viditelný z dálky. 11 www 11

13 3.5 ORP Frýdlant nad Ostravicí Do správního obvodu rozšířené působnosti Frýdlantu nad Ostravicí patří tyto obce: Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Projekt Rezidence Zámeček Čeladná 1 Umístění Čeladná 2 Katastrální území Čeladná 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer MEXX REALITY OSTRAVA 6 Vlastník nemovitosti červenec 2007/2. polovina roku Výše 10 Stručný popis projektu Projekt je koncipován jako součást areálu stávajících budov hotelu Zámeček na Čeladné. Záměrem je vybudování bytů v klidné zóně hotelového objektu s přímým napojením na les. 11 www 12

14 3.6 ORP Hlučín Do správního obvodu rozšířené působnosti Hlučína patří tyto obce: Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Rodinné domy Hlučín 1 Umístění Rovniny, Hlučín 2 Katastrální území Hlučín 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer 1. Ostravské centrum bydlení 6 Vlastník nemovitosti 1. Ostravské centrum bydlení 2009/ Výše 10 Stručný popis projektu Uzavřený celek deseti rodinných domů ve skupinách po dvou a třech je umístěn v klidné lokalitě blízko centra města Hlučína. Velikost 4+kk s garáží a zahradou, nepodsklepené, dvoupodlažní s pultovými střechami. 11 www Rodinné domy Hlučín - Rovniny 1 Umístění Rovniny, Hlučín 2 Katastrální území Hlučín 3 Předchozí Rodinné domy 13

15 5 Developer SIX REAL, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Rodinné domy Hlučín - Rovniny 2008/ Výše 10 Stručný popis projektu Šest jednotek tvořených třemi dvojdomky moderního architektonického a designového pojetí na pozemcích o výměře 330 m 2 až 665 m www Byty Hlučín 1 Umístění Ul. Viléma Balarina, Hlučín 2 Katastrální území Hlučín 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer BYTY HLUČÍN, s.r.o. 6 Investor TRIMEX GROUP, a.s. 2007/ Výše 59 % obsazeno, 41 % volné 10 Stručný popis projektu V části města Hlučín zvané Rovniny byl postaven a zkolaudován komplex pěti šestipodlažních bytových domů s cekem 143 byty a 135 parkovacími stáními. Bytový komplex stojí mezi sídlištěm na ul. Dukelské a rodinnými domy na ul. Rovniny. Díky výstavbě tohoto komplexu vznikla nová ulice ul. Viléma Balarina. 11 www 14

16 3.7 ORP Kravaře Do správního obvodu rozšířené působnosti Kravař patří tyto obce: Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Buly aréna 1 Umístění Kravaře-Kouty 2 Katastrální území Kravaře 3 Předchozí Orná půda Sportovní centrum 5 Investor BULY ARÉNA zájmové sdružení 6 Vlastník nemovitosti 2002/ Výše 150 mil. Kč 100 % obsazeno 10 Stručný popis projektu Vybudování sportovního centra. 11 www 15

17 3.8 ORP Opava Do správního obvodu rozšířené působnosti Opavy patří tyto obce: Branka u Opavy, Bratříkovice, Brumovice, Budišovice, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Pustá Polom, Raduň, Skřipov, Slavkov, Služovice, Sosnová, Stěbořice, Štáblovice, Štítina, Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Vršovice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty: Řadové domy Opava-Kylešovice 1 Umístění Opava-Kylešovice 2 Katastrální území Kylešovice 3 Předchozí Řadové domy 5 Developer Živnostenská development, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu V přízemí je situována vstupní část (zádveří, hala se schodištěm a WC), společenská část (obývací pokoj, kuchyňský kout s jídelnou) a hospodářská část (garáž a hospodářská místnost). 11 www V patře je situována klidová část (dva pokoje, ložnice) a příslušenství (šatna a koupelna s WC). Nové byty v Opavě, ulice Na Rybníčku 1 Umístění Na Rybníčku, Opava-Předměstí, Opava 5 2 Katastrální území Opava-Předměstí 16

18 Nové byty v Opavě, ulice Na Rybníčku 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer BYTOVÉ DRUŽSTVO MODRÁ RŮŽE 6 Vlastník nemovitosti duben 2008/červenec Výše 10 Stručný popis projektu Celkem tento projekt nabídne 15 bytových jednotek nabývaných do osobního vlastnictví. Jedná se o moderně řešené byty dispozičního řešení od 1+kk až po prostorné byty 3+1, o celkové výměře 41 m 2 až 119 m www BREDA & WEINSTEIN 1 Umístění Centrum města Opavy 2 Katastrální území Opava-Město 3 Předchozí Bývalý měšťanský pivovar (brownfield) Obchodní centrum 5 Developer Avestus Capital Partners (realizovala společnost Develon) 6 Provozovatel BREDA & WEINSTEIN a.s. 8 Výše Obsazeno 10 Stručný popis projektu Společenské a obchodní centrum BREDA & WEINSTEIN vyrostlo na půdorysu bývalého měšťanského pivovaru v samém srdci města. Zachován byl historický ráz venkovních fasád a také pivovarský komín, který tvoří nevšední architektonickou 17

19 11 www BREDA & WEINSTEIN dominantu centra. Je zde pronajímáno více než 100 prodejních jednotek. Součástí je také multikino, nebo stylová kavárna umístěná v renovovaném sále staré varny, kde je umístěna i technologie minipivovaru. 18

20 3.9 ORP Ostrava Do správního obvodu rozšířené působnosti Ostravy patří tyto obce: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice. Na území ORP byly realizovány tyto významné developerské projekty 4 : Rezidence Améba 1 Umístění Ul. Sadová, Moravská Ostrava 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer/investor Sey Development, a.s. 6 Vlastník nemovitosti GAVLAS 2008/ Výše 8,9 mil. EUR Rezervované byty + volné byty 10 Stručný popis projektu Rezidence Améba je řešena v postmoderním stylu s originální dispozicí velmi prostorných, prosluněných bytů s velkými terasami, balkony a lodžiemi. Interiéry jsou umocněny prosklenými, často zaoblenými stěnami. 11 www Atrium Slezská Apartments 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí 4 Projekty jsou čerpány zejména z databáze Statutárního města Ostravy Real Estate Report. Databáze je pouze v angličtině a původní anglické názvy nebyly v rámci Studie překládány. 19

21 Atrium Slezská Apartments Bytová výstavba 5 Developer/investor Byty Slezská, a.s. 6 Vlastník nemovitosti červen 2006/říjen Výše 10 Stručný popis projektu Bytový komplex se 128 bytovými jednotkami. 11 www Byty v Parku Apartments 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer/investor IMOS Development, a.s. 6 Vlastník nemovitosti listopad 2012/konec roku Výše 10 Stručný popis projektu Jedná se o unikátní developerský projekt, který díky své výjimečné poloze umožnil vytvoření konceptu městského bydlení v soukromém parku o rozloze bezmála m 2 parkové zeleně ve vzdálenosti pouhých 5 minut chůze od Masarykova námětí. 20

22 11 www Atrium Slezská Apartments Dubina Villa Development 2 Katastrální území Nová Bělá 3 Předchozí Viladomy 5 Developer/investor CANABA Development s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno 8 Výše Vyprodáno 10 Stručný popis projektu Byty jsou situovány v klidné lokalitě několik minut od centra. V bezprostřední blízkosti je mateřská i základní škola, zdravotní středisko, nákupní a zábavní centra a síť MHD. Jedná se o třípodlažní viladomy přináší s byty 1+1 až www Francouzská Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Byty, nebytové prostory 5 Developer/investor Right Zone, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti 21

23 Francouzská Apartments Pozastaveno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 13 podlaží, 142 bytových jednotek, 2 patra nebytových prostor. 11 www Františkov Apartments 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor TRIKAYA Czech Republic a.s. 6 Vlastník nemovitosti Ve výstavbě 8 Výše 10 Stručný popis projektu 5 bytových domů, 63 bytových jednotek 11 www 2 Katastrální území Poruba Keltičkova-Vilová Apartments 22

24 Keltičkova-Vilová Apartments 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor INVESPA slezská s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 2 objekty, 25 bytových jednotek 11 www Na Lánech Apartments 2 Katastrální území Nová Ves u Ostravy 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Druhé ostravské bytové družstvo Na Lánech 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno 8 Výše 10 Stručný popis projektu Dvoupodlažní domy, 23 bytových jednotek. 11 www 23

25 New Karolina Apartments 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer/investor Multi Development Czech Republic a.s. 6 Vlastník nemovitosti Probíhá výstavba. 8 Výše 10 Stručný popis projektu Rezidence Nová Karolina je stavba půdorysně zalomena do tvaru C (s vnitřním věžovitým objektem) a je sestavena z 11-ti sekcí různých půdorysných rozměrů na sebe navazujících. Delší strana objektu je umístěna podél budoucí Galerijní třídy proti objektu nového obchodního centra. Kratší strany bloku jsou orientovány podél Obchodní třídy a Vítkovického bulváru. V přízemí budovy podél Galerijní třídy jsou umístěny obchodní jednotky, v ostatních podlažích se nachází bytové jednotky různých velikostí od 1+kk až po mezonetové 5+kk. Ve vnitrobloku je ve dvou patrech umístěn dvoupodlažní parkovací objekt pro obyvatele domu. Uprostřed parkovacího objektu z něj vyrůstá obytná věž (12-tá sekce), která architektonicky doplňuje navržený bytový dům. Střecha parkovací části je řešena jako vnitroblok objektu s dětským hřištěm, parkovou úpravou se zelenými, rekreačními plochami spolu s terasami přilehlých bytů. V objektu se nachází 242 bytových jednotek, 11 komerčních jednotek pro služby, obchod, a administrativu a 2 restaurace. 11 www Nová Bělá Apartments 2 Katastrální území Nová Bělá 3 Předchozí Bydlení 24

26 5 Developer/investor Byty Pro Vás, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Nová Bělá Apartments Dokončeno v září Výše 10 Stručný popis projektu 5 bytových domů, 74 bytů 11 www Ostravská brána Apartments 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bydlení, nebytové (komerční) prostory 5 Developer/investor Metrostav Development a.s. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno v dubnu Výše 10 Stručný popis projektu 36 bytů, 7 nebytových prostor. Bytový dům Ostravská brána je zasazen do samotného historického srdce Ostravy. Na první pohled Vás zaujme netradiční architekturou, citlivě kontrastující s historickým genius loci. Název Ostravská brána Vám napoví, že nové unikátní bydlení zde vyrostlo namísto původní a dnes již zaniklé městské brány. 11 www 25

27 Piazza Italia Apartments 2 Katastrální území Vítkovice 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Carlo IV Real Estate, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 2 objekty, 184 bytových jednotek 11 www Podkova Apartments 1 Umístění Ul. Blahoslavova, Ostrava 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Byty Podkova a.s. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 26

28 Podkova Apartments 10 Stručný popis projektu 51 luxusních bytů se pyšní umístěním, které je právem nazýváno jednou z nejlepších ostravských adres. Rezidenční bydlení Podkova se nachází v samotném centru města nedaleko radnice, v sousedství Komenského sadů a meandru řeky Ostravice. 11 www Poruba Apartments 1 Umístění ul. Gen. Sochora, Ostrava-Poruba 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Develop Union - Ing. arch. Alexander Stančo 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše Plně obsazeno. 10 Stručný popis projektu 16 bytových jednotek 11 www Přední Padělky Villa Development -Martinov 2 Katastrální území Martinov ve Slezsku 3 Předchozí Bydlení 27

29 5 Developer/investor PIRS CZ, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Přední Padělky Villa Development Dokončeno 8 Výše 35 mil. Kč 10 Stručný popis projektu 18 bytových jednotek ve 3 domech 11 www Provaznická Apartments 2 Katastrální území Ostrava-Jih 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Stavos Stavba, a.s. 6 Vlastník nemovitosti červen 2011/červen Výše 40 mil. Kč 10 Stručný popis projektu 5 bytových domů, v každém 199 bytových jednotek 11 www 28

30 Sazečská Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor SuReS s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu 24 bytových jednotek 11 www Šimáčkova Apartments 2 Katastrální území Mariánské Hory 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor I.A.F. CHEQUIA s r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno. 8 Výše 29

31 Šimáčkova Apartments 10 Stručný popis projektu Pro toto území je navrženo pět bytových domů půdorysného tvaru písmene L, které budou budovány ve třech etapách. Domy mají pět nadzemních podlaží, kdy na střeše 4 NP je umístěno uskočené páté atikové podlaží. Celý soubor obsahuje celkem 204 bytů. 11 www U Sportoviště Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 5 Developer/investor Bytové a stavební družstvo na ulici B. Martinů 6 Vlastník nemovitosti duben 2011/prosinec Výše 10 Stručný popis projektu Bytový dům se 17 bytovými jednotkami. 11 www Větrná Apartments 2 Katastrální území Poruba 3 Předchozí Bydlení 30

32 Větrná Apartments 5 Developer/investor Develop Union - Ing. arch. Alexander Stančo 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu 23 bytových jednotek v přístavbě mezi 2 bytovými domy. 11 www Vítězná Residents Apartments 1 Umístění Komenského sady, Moravská Ostrava 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer STING Development, s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Dokončeno 8 Výše 10 Stručný popis projektu 5 podlažní budova s 24 velkometrážními bytovými jednotkami. 11 www Dispozičně jsou řešeny jako 2+kk až 4+kk. Obytné plochy bytů začínají na 43 m 2 a končí na 131 m 2. 31

33 Vyhlídka Hladnovská Apartments 1 Umístění Na Pěčonce, Slezská Ostrava 2 Katastrální území Slezská Ostrava 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer Ex-Technik real estate s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti červen 2009/leden Výše 10 Stručný popis projektu Vybudování vícepodlažního bytového domu s 24 bytovými jednotkami různých rozměrů a zajímavých dispozic, který poskytne obyvatelům nadprůměrnou kvalitu bydlení. 11 www 32

34 Zelený dvůr Apartments 2 Katastrální území Moravská Ostrava 3 Předchozí 4 Současné/plánovan Bydlení 5 Developer/investor Skanska Property Czech Republic s.r.o. 6 Vlastník nemovitosti Pozastaveno. 8 Výše 10 Stručný popis projektu 315 bytových jednotek 11 www Viladomy U Staré Vodárny 1 Umístění Ul. Stanislavského, Ostrava Svinov 2 Katastrální území Svinov 3 Předchozí Viladomy 5 Developer 1. OSTRAVSKÉ CENTRUM BYDLENÍ 6 Vlastník nemovitosti 2009/ Výše 33

35 Vyhlídka Hladnovská Apartments 10 Stručný popis projektu Projekt bude vystavěn na rovinatém prosluněném pozemku o rozloze m 2. Celkem vyroste 5 bytových tří až čtyřpodlažních viladomů. V každém z domů bude 12 bytových jednotek o různých dispozicích. 11 www Nové byty Ostrava 1 Umístění Ul. Kubínova, Ostrava Heřmanice 2 Katastrální území Heřmanice 3 Předchozí Bytová výstavba 5 Developer NOVÉ BYTY OSTRAVA S.R.O. 6 Vlastník nemovitosti březen 2007/listopad Výše 10 Stručný popis projektu Prodej bytů do osobního vlastnictví, 132 nadstandardních bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk v 15 obytných třípodlažních domech na pozemku o výměře m www Mezonetové byty, předzahrádky, balkóny, terasy, garáže a sklepní boxy. Prostřední dvůr Zábřeh 2 Katastrální území Zábřeh nad Odrou 3 Předchozí Louka Bytová výstavba 34

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo)

Cyklotrasy (2012) 4) 23.3. 2012 (staré kolo) Cyklotrasy (2012) 1) 16.3. 2012 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice Příbor Kopřivnice (Vlčovice) Měrkovice Kozlovice Palkovice Frýdek-Místek (46 km, průměr

Více

Development na Ostravsku

Development na Ostravsku Development na Ostravsku Ing. Radka Demčáková account manager S.K. Neumanna 608/7 702 00 Ostrava e-mail: radka.demcakova@stingcommerce.cz www.rksting.cz Cílem prezentace je: Úvod Seznámit Vás s vývojem

Více

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010

Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům prezenční formy studia na VŠB-TUO od 1. 9. 2010 Garant dokumentu: 9110 prorektor pro rozvoj a sociální vztahy TUO_LEG_05_004 verze:c Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2010 Stanovení dojezdového kritéria pro účely přiznání ubytovacího stipendia studentům

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015. Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji konzultační č dny - Vítkov 12.11.2015 Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Datum: 17. 6. 2015 Předmět podpory Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za: kotel na pevná paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015.

Odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vám předkládá návrh jízdních řádů drážní dopravy na období platnosti jízdního řádu 2014/2015. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01D7UYW* Váš dopis zn.: - podle rozdělovníku - Ze dne: Čj: MSK 80914/2014 Sp. zn.: DSH/1109/2014/Moš 276.2 S10 Vyřizuje:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IQ5ZE* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 85933/2015 Sp. zn.: ÚPS/17385/2015/Vin

Více

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ

H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H. POŽADAVKY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ H.I. UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 113. ZÚR MSK stanovují požadavky na koordinaci

Více

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h)

Cyklotrasy (2010) 5) 28.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Stará Bělá Nová Bělá Paskov Ostrava-Hrabová Ostrava (21 km, průměr 27,3 km/h) Cyklotrasy (2010) 1) 19.3. 2010 (staré kolo) Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Fryčovice Staříč Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (36 km, průměr 25,4 km/h) 2) 20.3. 2010 (staré

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava.

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava. KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IGRX0* Čj: MSK 78209/2015 Sp. zn.: ÚPS/15723/2015/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing.

Více

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI

SR 2013/2014 PŘEBOR MUŽI PŘEBOR MUŽI 1. TJ Hradec n/m NE 15:00 tráva 2. TJ Sokol Kobeřice B SO ÚZM tráva 3. TJ Suché Lazce SO ÚZM tráva 4. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 5. TJ Sokol Hněvošice NE ÚZM tráva, tráva 6. TJ Papírny

Více

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI

SR 2010/2011 PŘEBOR MUŢI PŘEBOR MUŢI 1. FC MSA Dolní Benešov B NE ÚZM Zábřeh tráva 2. TJ Sokol Litultovice NE ÚZM tráva 3. TJ Slavia Malé Hoštice NE ÚZM tráva 4. TJ Sokol Slavkov B SO ÚZM tráva 5. TJ Sokol Sluţovice NE ÚZM tráva

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2

celkem bodové na Žadatel (obec, hodnocení kritérium I.1, I.2 a I.3 I.2 Strana 1 Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací - náhradníci - dotační titul 1 Pořadí Pořadí Podíl Podíl žadatele Podíl dotace Pořadí dle Celkové Pořadové celkem bodové žadatele na na na Žadatel

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Usnesení č. 12/627 - Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 16 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál Smlouva Silnice Parcelní Katastrální 1) Zřízení

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3

Dolní Benešov. Časy odjezdů. Bělá 900255 5. Bílovec 900262 3. Bolatice 900254 5. 910129 Bruntál. Brumovice 900250 2. 900242 3 (u Vítkova) 900261 3 ODJEZDY AUTOBUSŮ Z VÝCHODNÍHO NÁDRAŽÍ SMĚR CENTRUM V O P A V Ě Platnost od 14.12.2014 do 12.12.2015 Informace o změnách během platnosti na tel.č. 553/609202 S M Ě R Linka číslo Stanoviště Bělá 900255 5

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík Akropolis reality s.r.o. tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz CANABA developoment,

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012

Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Informace ke změně daně z nemovitostí od ledna 2012 Od 1. 1. 2012 podléhají zpevněné plochy pozemků (ostatních ploch a zastavěné plochy a nádvoří) zpevněné stavbou nové sazbě daně z pozemků. Pokud se užívají

Více

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY B. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 17. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního, republikového a regionálního významu existují zvýšené

Více

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY F. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 79. ZÚR MSK vymezují jednak základní oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a jednak typy krajin, resp. jejich cílové charakteristiky a možnosti ohrožení.

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PARK NEHVIZDY IV.

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PARK NEHVIZDY IV. PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ PARK NEHVIZDY IV. Klient: Připravil: CANABA development, s.r.o. Zdeněk Špetlík tel: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz Datum: 16.8.2015 2 / 20 CANABA

Více

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G. VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ G.I. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 100. ZÚR MSK vymezují níže uvedené plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH A KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU... 4 A.1 ZÁKLADNÍ CÍLE PROGRAMU... 4 A.2 VEDLEJŠÍ

Více

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec

Moravskoslezský kraj Obec s rozšířenou působností Bílovec s rozšířenou působností Bílovec Albrechtičky Bílov Bílovec Bítov Bravantice Jistebník Kujavy Pustějov Slatina Studénka Tísek Velké Albrechtice ÚPO Městský úřad Bílovec Ing.arch. Ludmila Konečná - URBANISTICKÁ

Více

Budišov nad Budišovkou. Dolní Benešov. 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959. 1) 11.stol - 1965, založena 1946

Budišov nad Budišovkou. Dolní Benešov. 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959. 1) 11.stol - 1965, založena 1946 Budišov nad Budišovkou 1) 1905-1964, založena 1935 2) 1953-1971, založena 1959 Dolní Benešov 1) 11.stol - 1965, založena 1946 2) 1965-1972, založena 1966 3) /1948/ 1973-1976, založena 1973 4) 1977-1982

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brno, 18. 2. 2015 Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 10. 12. 2015

Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci od 1. 1. 2007 do 10. 12. 2015 Název územně plánovací dokumentace Vydávající orgán Datum Územní plán Chlebičov - Změna č. 1 Územní plán Dolní Životice - Změna č. 2 Vydán Územní plán Dolní Životice Územní plán Štítina - Změna č. 1 Vydán

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2012/2013 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY K 30. 9. 2012 Region Severní Morava (okresy Ostrava - město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 1. hodnocení podle množství papíru v přepočtu

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více

Kód KÚ Název KÚ Kód obce Název obce Kód okresu Okres Kód kraje Kraj 18.10.2013 13:14

Kód KÚ Název KÚ Kód obce Název obce Kód okresu Okres Kód kraje Kraj 18.10.2013 13:14 Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde imisní limit pro suspendované částice PM10 byl ve sledovaném období 2007 2011 překročen ve 4 a 5-ti letech Kód KÚ Název KÚ Kód obce Název obce Kód okresu

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

REFERENCE SPOLEČNOSTI

REFERENCE SPOLEČNOSTI 700 30 Hrabůvka číslo účtu: ČSOB 192260164/0300 REFERENCE SPOLEČNOSTI Zaměření: Revitalizace staveb výměna oken, zateplení fasád, rekonstrukce střech HOT-LINE: +420 734 573 737 700 30 Hrabůvka číslo účtu:

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Dotační bonifikace projektu na základě úrovně znečištění ovzduší v území

Dotační bonifikace projektu na základě úrovně znečištění ovzduší v území Dotační bonifikace projektu na základě úrovně znečištění ovzduší v území Prioritní města a obce, kategorie I (bonus 10%) Ústecký kraj Bílina Děčín Chomutov Litoměřice Litvínov Louny Lovosice Most Roudnice

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Využití brownfieldů pro rozvoj obcí Konference 29. 10. 2013, Hodonín Mgr. Ivana Majíčková Charakteristika projektu V centru města Kunovice stál rozsáhlý areál

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Nordica elegantní přírodní architektura

Nordica elegantní přírodní architektura Nordica Ostrava Nordica elegantní přírodní architektura Administrativní budova Nordica je navržena v souladu s nejmodernějšími skandinávskými trendy přírodní architektury. Tuto architekturu však citlivě

Více

1.PP 1.NP 2.NP. NUVO I Užitná plocha všech podlaží včetně garážového stání 135,3 Plocha balkonů a teras 14,0 Zastavěná plocha všech podlaží 199,7

1.PP 1.NP 2.NP. NUVO I Užitná plocha všech podlaží včetně garážového stání 135,3 Plocha balkonů a teras 14,0 Zastavěná plocha všech podlaží 199,7 NUVO i Jedná se o typový funkcionalistický rodinný dům menší velikostní kategorie, nepodsklepený s třemi podlažími. V objektu je situována jedna obytná jednotka. Objekt je navržen svojí dispozicí pro mírně

Více

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS

Správa nemovitostí Představení společnosti SVOBODA & WILLIAMS Svoboda & Williams patří mezi nejzavedenější jména na pražském realitním trhu. Je považována za klíčového hráče v segmentu prodeje i pronájmu nadstandardních a high-endových rezidenčních nemovitostí. SVOBODA

Více

ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY V BRNĚ A OSTRAVĚ

ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY V BRNĚ A OSTRAVĚ ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY V BRNĚ A OSTRAVĚ BRNO UNIPOINT VÍDEŇSKÁ, BRNO K PRODEJI Plocha k dispozici: 2 400 m 2 Cena: info v RK Projekt Uni Point Vídeňská je uzavřený kampus šesti dvoupodlažních kancelářských

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Inovační centrum a podnikatelský inkubátor v Praze-Vysočanech Technologické centrum AV ČR Prosinec 2007 Vznik projektu Projekt Bohemian Regional Innovation Strategy BRIS: - zpracované analýzy identifikovaly

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město Prémiová investiční příležitost investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost představení Dlouhá 7 je jedna z nejvýznamějších nárožních budov pražského centra, která se nachází uprostřed luxusní

Více

CZECH DEVELOPMENT INVEST a.s. a Investorsko Inženýrsk. enýrské

CZECH DEVELOPMENT INVEST a.s. a Investorsko Inženýrsk. enýrské Dlouholetá úspěšná spolupráce REAL SPEKTRUM a Investorsko Inženýrsk enýrské Postavení privátn tní společnosti na trhu průmyslových zónz Využití zkušeností, kapacit všech zakladatelů společnosti a spolupráce

Více

Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních bytů v areálu Riviera Lipno - - Prodejní cena od 1.976.000,- Kč Všeobecný popis Rekreační areál Riviera Lipno v obci Lipno nad Vltavou se nachází v klidném prostředí, přímo u Lipenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1

ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1 ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1 k číslu: 13071-351/11 o ceně bytových jednotek v domě na parc.č.3288/57, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.3288/57 (LV č.11028,11029), rozestavěných

Více

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy

HYBERNSKÁ. Investiční memorandum. Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město. Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Investiční memorandum Hybernská 1271/32, Praha 1, Nové Město Administrativní budova ve strategické lokalitě v centru Prahy Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail:

Více

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ Ochrana před povodněmi na horní Opavě Příloha 1 Přehled studií a koncepčních podkladů Příloha 1 PŘEHLED STDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ S1 Vodohospodářská studie ochranných nádrží Nové Heřminovy na Opavě

Více

III.1.1b - Profily monitoringu kvantitativních složek

III.1.1b - Profily monitoringu kvantitativních složek - Profily monitoringu kvantitativních složek 5 MSK Luha ST_003 Jeseník nad Odrou A A A 1.6 94.4 6 MSK Odra ST_005 Odry A A A 82.0 413.2 6 MSK Kletenský potok ST_007 Kletné A* N N 5.1 6.9 * jen monitoring

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Usnesení č. 27/2062 Příloha č. 1 1 Počet stran přílohy: 23. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje

Usnesení č. 27/2062 Příloha č. 1 1 Počet stran přílohy: 23. Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje 1 Specifikace zřízení budoucích věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje Středisko Bruntál 1) Zřízení budoucího věcného břemene BR/53/d/2013/JJ III/4451 3 1958/2 Horní Václavov Sjezd ze silnice.

Více

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova

O projektu. Lokalita. Rezidence Janáčkova O projektu Společnost AAA Realitní fond, a.s. Vám nabízí možnost atraktivního bydlení v žádané lokalitě Prahy 5 Janáčkovo nábřeží. Řadový bytový dům z roku 1910 je jako stvořený pro ty, kteří touží po

Více

Vestec Střed rezidenční komplex

Vestec Střed rezidenční komplex Vestec Střed rezidenční komplex Akropolis reality, s.r.o. Zdeněk Špetlík Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 303 055 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2 Investiční Memorandum Mánes House Václavská 12, Praha 2 Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Úvod 1 Klíčové

Více

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě dny pro veřejnost na území obcí s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Bílovec První středa v měsíci MěÚ Bílovec Slezské náměstí,

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Strategie rozvoje bydlení v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Schválením nového územního plánu se městu otevřely nové možnosti rozvojových lokalit pro bydlení. Z předchozího územního plánu byla převzata lokalita

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

Zápasy hrané od 4.4.2015 do 5.4.2015

Zápasy hrané od 4.4.2015 do 5.4.2015 POHÁRY BAUER Krajský přebor [muži] 20.kolo Vendryně - Petřkovice Pustá Polom - Břidličná 4:0 Dětmarovice - Šenov Háj ve Slezsku - Český Těšín 1:2 Markvartovice - Polanka 1:1 Kobeřice - Heřmanice 1:1 Frýdlant

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2011 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha C Tabulky a grafy Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Stručný popis ICPI a poskytovaných služeb

Stručný popis ICPI a poskytovaných služeb Stručný popis ICPI a poskytovaných služeb Praha, 12.2.2008 Ing. Petr Hladík, Ph.D Seminář Bankovní produkty pro MSP 1 Vznik projektu projekt navázal na projekt BRIS zpracovávaný TC výstupy z tohoto projektu

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Investiční Příležitost

Investiční Příležitost Investiční Příležitost Divadelní 24, Praha 1 - Staré Město Výjimečná novostavba na nábřeží Vltavy citlivě propojená s kompletně rekonstruovanou historickou budovou v ulici Karolíny Světlé. Objekt nabízí

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky

Seznam zastávek v ODIS stav k 8. 3. 2009 obec název zastávky zóna linky Albrechtice Albrechtice,nákupní středisko 42 543 Albrechtice Albrechtice,sídliště 42 543 Albrechtice Albrechtice,střed 42 543 Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 42 ESKO S1,R1 Albrechtičky Albrechtičky,Jednota

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

R&P DEVELOPMENT. Růžička a partneři development s.r.o.

R&P DEVELOPMENT. Růžička a partneři development s.r.o. R&P DEVELOPMENT Růžička a partneři development s.r.o. Společnost Růžička a partneři development s.r.o. se věnuje podnikatelské činnosti v oblasti realit a developmentu NABÍZÍME TYTO SLUŽBY developerská

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA. www.reflecta.cz. www.ncgecko.cz

PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA. www.reflecta.cz. www.ncgecko.cz PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA N Á K U P N Í C E N T R U M REFERENCE Společnost REFLECTA Development a.s. otevřela v roce 2007 dostavbu obchodních pasáží pod názvem Nákupní centrum Géčko k hypermarketům

Více

PRODECOM HOLDINGs.r.o. IČ : 28653947 PRODECOM DESIGN s.r.o. IČ : 28591330 PRODECOM MANAGEMENT s.r.o. IČ : 28654901

PRODECOM HOLDINGs.r.o. IČ : 28653947 PRODECOM DESIGN s.r.o. IČ : 28591330 PRODECOM MANAGEMENT s.r.o. IČ : 28654901 REFERENČNÍ PROJEKTY PRODECOM HOLDINGs.r.o. IČ : 28653947 PRODECOM DESIGN s.r.o. IČ : 28591330 PRODECOM MANAGEMENT s.r.o. IČ : 28654901 Sadová 79/39, 702 00 Ostrava WWW.PRODECOM.CZ PRODECOM zajišťuje pro

Více