2 Život náhoda, nebo záměr?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Život náhoda, nebo záměr?"

Transkript

1 ŽIVOT - NÁHODA NEBO ZÁMěR? Pohled věřícího vědce 1 Dnes budeme pokračovat v přemýšlení nad původem života a vesmíru. Poslední lekce nás provedla stvořitelským týdnem a jeho významem. Pokusíme se dokončit dané téma podrobnějším pohledem jak na vesmír, tak na člověka a jeho vztah vůči Stvořiteli. V programu SVĚTEM BIBLE budeme vycházet opět z Božího Slova Bible. Jak jsme si již několikrát ukázali, život zahrnuje duchovní i materiální oblast. Budeme proto sledovat obě! Vzájemný vztah mezi materiálními a duchovními jevy potvrzuje také řada významných vědců. V následující části budeme společně hledat další stopy dokonalého Stvořitele. Budeme je hledat v přírodě, v okolním vesmíru i v člověku samotném. Stopy Stvořitele jsou všude kolem nás 2 3 Při výkladu všech vědeckých poznatků vycházíme opět z naší hlavní předlohy, z Bible a především z její první části z knihy Genesis. V ní čteme, že na počátku stvořil Bůh nebe i zemi. Korunou stvoření je podle Bible člověk stvořený k Božímu obrazu. Jako lidé (stvoření k Božímu obrazu) máme výsadu a schopnost pochopit smysl a hloubku Božího stvoření. 4 Začneme tam, kde jsme skončili posledně u stvoření člověka. Lidské tělo je z konstrukčního hlediska nedosažitelně složitý systém, který svědčí o jeho nepředstavitelně inteligentním Konstruktérovi. Jedenáct vzájemně propojených orgánových soustav, stovky vysoce specializovaných orgánů a tkání, které se vzájemně doplňují ve tvaru i funkci a řádově několik desítek tisíc miliard miniaturních buněk složitějších než nejvýkonnější počítače současnosti. To je jen hrubý nástin toho, jak složitě a účelně je lidské tělo zkonstruováno. 5 Náš průzkum lidského těla začneme okem. Přemýšleli jste někdy o tom, jakým způsobem je uvnitř oka uchycena miniaturní živá čočka se schopností plynule měnit svoji tloušťku? A napadlo vás někdy, jakým způsobem živá sítnice zjišťuje barvu a intenzitu přijatého světla? Jen pro srovnání, cena zařízení pro přesnou reprodukci barev v grafickém studiu se pohybuje v řádu stovek tisíc korun a stojí za ním velmi náročná matematika. Kdo vybavil obyčejné oko takovou technologií? 1

2 6 Kdo je autorem mnoha miliónů různých buněčných součástek zrakové soustavy? Může nepředstavitelnou inteligenci, která stojí za takovou konstrukcí, nahradit nulová inteligence a milióny let? Může se špičková studiová kamera vyvinout sama z písku a bláta? Pokud ne, proč bychom měli věřit, že v případě mnohem složitějšího oka to bylo jinak? 7 (Video: 10 sekund) Řada vědců se shoduje na tom, že ve srovnání s jemnou stavbou lidského oka je i ta nejpokročilejší samoostřící kamera na světě pouhou dětskou hračkou. Stojí-li za konstrukcí nákladné studiové kamery rozsáhlé týmy vědců a inženýrů, jaká inteligence potom stojí za konstrukcí mnohem složitější zrakové soustavy člověka, která je ještě ke všemu živá?! obraz s rozlišením cca 130 megapixelů váží 7 gramů 8 Oko zpracovává obrovské množství vjemů z okolního světa, které do něj vstupují prostřednictvím světla. Jen pro srovnání, jeden z nejlepších fotoaparátů na světě dokáže fotit s rozlišením 160 megapixelů, váží téměř 4,5 kg a je větší než hlava dospělého člověka. Jediná nekomprimovaná fotografie zabere bezmála 1 GB paměti a spotřebuje přitom nemalé množství elektrické energie, cena celého přístroje se blíží ke euro. Naproti tomu lidské oko dokáže snímat obraz plynule s rozlišením cca 130 megapixelů (některé zdroje uvádějí až 250 megapixelů), a to při váze okolo 7 gramů a se zanedbatelnou spotřebou elektrické energie. Hodnota druhého člověka, natož jediného lidského oka, je však pro většinu lidí nulová. 100násobně větší citlivost sítnice 9 Zázrak vidění lze rozdělit do několika kroků. Přicházející světlo je nejprve zachyceno rohovkou, poté vycloněno duhovkou a následně přesně zfokusováno miniaturní čočkou na supercitlivou sítnici, která dokáže zachytit až 100násobně větší změny intenzity světla, než jsou schopné zobrazit nejlepší televizory současnosti. O přesné nasměrování oka na pozorovaný objekt se stará 6 příčně pruhovaných svalů speciálně uchycených k oční bulvě. V neuronových sítích sítnice sestavených z mnoha desítek miliónů různě specializovaných nervových buněk potom probíhá extrémně složitý proces příjmu, vyhodnocení, kódování a převodu světla na elektrochemické signály, které jsou po více než 1 miliónu nervových vláken z každého oka plynule odesílány k dalšímu zpracování do příslušných mozkových center. 2

3 10 Vnímání pohybu, sestavování prostorového obrazu a další parametry zrakového vjemu jsou zpracovávány dalšími specializovanými neuronovými sítěmi v mozku. Oko přeměňuje světlo ve sdělení, které mozek rozpoznává takovými způsoby, jaké nemohou reprodukovat ani nejpokročilejší vědecké laboratoře. Mezi okem a mozkem probíhají procesy, se kterými se na zemi jinak nesetkáme. Za zmínku stojí také to, že stavebním materiálem oka je z velké části obyčejná voda. A co vy, zkusili jste někdy postavit něco z vody - molekulu po molekule? Každá buňka vašeho těla to dokáže rychle, bez hluku, bez peněz a toxického odpadu - přesně podle plánu zapsaného v genetickém kódu. 11 Lidské oko je krásným svědectvím existence inteligentního Stvořitele. Evoluční představy o tom, jak slepá hmota začala sama od sebe vidět, jsou nejen nevědecké, ale také nemorální. Stavba a funkce zrakové soustavy je ve skutečnosti natolik složitá, že by její detailní popis vydal na několik tlustých knih. Navíc většině procesů v oku a mozku nerozumíme a možná je ani nikdy nepochopíme, přesto bychom bez nich nebyli schopni zvládnout většinu běžných úkonů. 12 Pokusili jsme se zde nastínit strukturu a funkci zrakové soustavy, nesrovnatelně složitější je však něco takového reálně zkonstruovat. Víme, že ani slepá náhoda, ani přesné a neoblomné přírodní zákony, ba ani inteligentní a vidoucí člověk nic takového nedokáže. Ke stavebnímu materiálu oka je nutné přidat ještě informaci, která atomy a molekuly uspořádá, a život, který je vzájemně propojí. Něco takového dokáže pouze inteligentní Stvořitel. Bible k tomu říká v žalmu 94: Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko? 13 Nesrovnatelně složitější orgán než oko je lidský mozek. Lidský mozek lze bez nadsázky označit za nejsložitější materiální strukturu ve vesmíru. Tento zázrak Božího stvoření váží přibližně 1,5 kg, má velikost většího grapefruitu a zastává životně důležitou funkci řídícího centra celého těla. Mozek obsahuje řádově 100 miliard nervových buněk tzv. neuronů a dalších řádově 100 miliard buněk zabezpečujících metabolické funkce a podporu struktury mozku. Počet vzájemných propojení mezi všemi těmito buňkami je ještě o mnoho řádů větší. 3

4 1 milión kilometrů nervových vláken 14 Celková délka všech nervových vláken v mozku je odhadována na 1 milión kilometrů a délka všech nervových vláken ve zbytku těla až na 380 tisíc kilometrů, což je vzdálenost Měsíce od Země. Tloušťka nervového vlákna činí 1 tisícinu milimetru a nervové vzruchy přenáší rychlostí až 144 km/h. Výpočetní výkon mozku je odhadován na 1 milión miliónů miliónů operací za sekundu (10 18 ) a jeho příkon (spotřeba energie za 1 sekundu) přitom dosahuje jen asi 20 wattů, podobně jako slabá žárovka. Způsob jakým mozek přijímá, rozpoznává a vysílá toto nepředstavitelné množství informací do celého těla i mimo něj je stále daleko za hranicemi našeho chápání. 15 Jen pro srovnání, nejvýkonnější superpočítač současnosti od společnosti IBM s názvem Roadrunner dosahuje stabilního výpočetního výkonu operací za sekundu, zabírá přitom plochu 560 m 2 a jeho příkon činí 2,35 miliónů wattů. Cena tohoto superpočítače je cca 133 miliónů amerických dolarů. A nyní si zkuste představit, že informace o tom jak postavit mozek spolu se všemi ostatními orgány lidského těla doslova z chleba a vody za několik měsíců, se vejde do jediné spermie a jediného vajíčka. Stále ještě věříte v náhodu a milióny let? Srdce 16 Lidské srdce je dalším zázrakem Božího stvoření. Jako extrémně výkonná pumpa musí zajistit cirkulaci krve ve všech částech lidského těla téměř 2500 km tepen, žil a drobných kapilár. Při 70 stazích za minutu srdce vypumpuje až 7000 litrů krve za jediný den, a přitom dokáže plynule reagovat na okamžité potřeby těla - od klidového stavu spánku až po extrémní zatížení vrcholového sportovce. 17 Velikost zdravého srdce dospělého člověka dosahuje jednoho a půl násobku velikosti jeho pěsti. Hmotnost srdce se pohybuje okolo 300 gramů a jeho vnitřní stavba umožňuje regulovat 2 krevní oběhy pro okysličenou a neokysličenou krev zvlášť. Srdce má také svůj vlastní krevní oběh, kterým zásobuje srdeční sval kyslíkem a živinami, a také vlastní nervovou soustavu regulující rytmické stahy srdečního svalu. Srdce člověka začíná tlouci už 25. den po početí, přestože je jen 2,5 milimetru veliké. Srdce je podobně jako naprostá většina orgánů v těle nepostradatelné pro život. 4

5 18 Dalším zázrakem Božího stvoření je sluchová soustava, která svými schopnostmi dalece předčí i nejlepší studiové mikrofony současnosti. Jen pro srovnání, ucho dokáže zachytit změny akustického tlaku v rozmezí 6-ti řádů, což odpovídá téměř miliónnásobnému zvýšení hladiny akustického tlaku od sotva slyšitelného zvuku až po práh bolesti. Žádný měřicí přístroj zkonstruovaný člověkem není schopen najednou měřit v tak obrovském rozsahu hodnot a s takovou citlivostí. Ucho je schopno registrovat zákmity bubínku (střední ucho) o velikosti m, což je průměr jednoho vodíkového atomu. 19 Zázrak slyšení je opět výsledkem dokonalé spolupráce mnoha miliónů buněčných součástek - od zachycení zvukových vln vnějším uchem, přes geniální způsob jejich zesílení pomoci soustavy 3 speciálních kůstek až po extrémně přesnou transformaci na hydrodynamické vibrace kapaliny ve vnitřním uchu a jejich následný převod na elektrochemické signály v řasnatých buňkách hlemýždě. Součástí vnitřního ucha je také geniální detektor gravitace a pohybu tzv. centrum rovnováhy. Ucho dokáže vnímat zvukové frekvence v rozmezí cca od 20 Hz do 20 khz, zvláště citlivé je v blízkosti 1000 Hz, kde dokáže rozlišit frekvence lišící se pouze o několik málo hertzů. Schopnosti uší vnímat hlasitost, dobu trvání zvuku, jeho frekvenci, přesné umístění a pohyb různých zdrojů zvuku v prostoru jsou ohromující. 1. Boltec 2. Bubínek 3. Rovnovážné ústrojí 4. Sluchový nerv 5. Eustachova trubice 20 Mozek dokáže rozpoznat časové zpoždění zvukové vlny menší než 3 stotisíciny sekundy mezi levým a pravým uchem a každým uchem zvlášť dokáže vnímat časové zpoždění menší než 2 desetitisíciny sekundy. Napadlo vás někdy, proč jsou ušní boltce plné záhybů a prohlubní? Každý boltec je ve skutečnosti geniálním spojením dvou boltců, které přijímají tentýž zvuk s různým časovým zpožděním. Díky tomu má mozek k dispozici 6 různých časově zpožděných verzí téhož zvuku z obou uší a může z těchto informací přesně určit okamžitou pozici několika různých zdrojů zvuku najednou. 21 Konstrukce středního a vnitřního ucha je z technologického hlediska naprosto ohromující. Jemná blána bubínku je předepnutá podobně jako blána tympán a velmi přesně naladěná na kůstkový zesilovač, jehož konstrukce geniálním způsobem využívá zákony hydrauliky, princip páky a vysokou matematiku nelineární akustiky. Za zmínku stojí také to, že vědci dosud neznají přesný mechanismus, jakým buňky citlivé na zvuk detekují hydrodynamické vibrace kapalin vnitřního ucha. Nesmíme zapomenout také na to, že celá konstrukce ucha a jeho unikátní schopnosti jsou předem geneticky naprogramovány a uloženy spolu s ostatními informacemi o lidském těle do jediné spermie a jediného vajíčka 5

6 22 Může pouhým okem neviditelná molekula nést nějakou informaci? Odpověď zní ano, ale jen za určitých podmínek. Jakých? Předně se musí jednat o molekulu, která má složitou vnitřní strukturu -. dost složitou na to, aby umožňovala zápis informace. Ne každá molekula nese genetickou informaci! Mějme na paměti, že umožnit neznamená totéž co zapříčinit. Molekula nesoucí genetickou informaci není ani nemůže být příčinou informace, kterou nese, podobně jako papír a inkoust není ani nemůže být příčinou této zprávy. Většina molekul v našem těle funguje pouze jako stavební kameny těla (buněčných membrán), podobně jako cihly při stavbě zděného domku. Existují však i takové molekuly, které nesou plán jeho výstavby. 23 Tato genetická informace je geniálním způsobem vyjádřena pomocí molekulárních písmen, z nichž se taková informační molekula skládá (např. deoxyribonukleová kyselina DNA). Je to podobné jako s obyčejnými písmeny, když je sestavujeme do slov a vět. Právě různé prostorové uspořádání molekulárních písmen v molekule může vyjadřovat smysluplnou informaci v molekulárním jazyce - v jazyce, kterému rozumí každá buňka našeho těla. 24 Jen pro představu, molekula DNA nesoucí genetický kód je pouze 2 miliardtiny metru silná a až několik metrů dlouhá. Je velmi složitě poskládána do tak malého prostoru, že se s přehledem vejde do jádra pouhým okem neviditelné buňky. Tato molekula se skládá z tolika molekulárních písmen, že kdybychom je chtěli přepsat obyčejnými písmeny na papír, museli bychom napsat zhruba 3 miliardy písmen, tedy více než 1000 knih o 1000 stranách a 3000 písmeny na stránce. 25 Podstatné je, že nikde v přírodě nenalézáme informaci takového druhu a tak hustě zapsanou jako v molekule DNA - informaci o tom, jak postavit z chleba a vody celé lidské tělo za 9 měsíců. Pravděpodobně jste už slyšeli, že vědci nedávno přečetli celý lidský genom. Znamená to, že už známe celý program lidského života? Znamená to, že nyní víme, jakým způsobem náš Stvořitel zakódoval do molekul například mozek nebo srdce? Ani v nejmenším! Situaci lze přirovnat k fotografii textu, který je napsán naprosto neznámým jazykem. Máme fotografii molekuly, která nese genetickou informaci, vidíme jednotlivá molekulární písmena v souvislém textu genetického kódu, ale neznáme ani gramatiku jazyka, který Autor genetického kódu použil, ani význam jednotlivých slov a vět, která takto zapsal - a není vůbec jasné, jestli se nám je někdy podaří rozluštit. 6

7 26 Vzhledem k tomu, že informace obecně je mentální a nikoliv materiální veličina, docházíme k závěru, že informace nemůže sama od sebe vzniknout uvnitř hmoty z atomů a molekul, podobně jako tato zpráva nemůže vzniknout sama od sebe z papíru a inkoustu. Informace je svědectvím komunikace. Za informací stojí vždy inteligentní příčina její zdroj, a tou je živá a myslící bytost. Otázkou nyní zůstává: Kdo je tato živá bytost a co s námi zamýšlí? 27 Víme již, že Bůh se v Bibli představuje jako Slovo - Věčné, Živé a Pravdivé. Slovo (řecky Logos) znamená informaci. V 1. Kapitole Janova evangelia čteme: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě, a tma je nepohltila. Apoštol Jan nám zde říká, že Slovo Boží je nejen ona počáteční vesmír utvářející informace, nýbrž zároveň i zdroj této informace a že bez této informace a jejího zdroje by neexistovalo vůbec nic - ani atomy a molekuly, ani planety, hvězdy a galaxie, ani živé organismy ani člověk. Dávní proroci radili, aby se lidé přestali dívat jen na malé věci okolo sebe a zaměřili svůj zrak na to, co je vytvořeno na obloze. Albert Einstein řekl, že tajemství stojí u kolébky pravého umění a vědy Možná jste také slyšeli, že byla založena mezinárodní společnost (CETI), která pátrá po mimozemských civilizacích. Vysílá a také se snaží zachytit nejrůznější signály z kosmu, které by mohly souviset s nějakou jinou civilizací. Zde vyvstává velice důležitá otázka: Jak poznáme, že např. rádiový signál byl vyslán inteligentní bytostí a že se nejedná jen o nějaký běžný přírodní děj? Je to podobné rozhodování jako když na písčité pláži objevíme zvlněné brázdy v písku vytvořené obyčejnými vodními vlnkami a hned vedle vyrytý nápis Miluji Tě. Nikdo z nás by ani na chvíli nezapochyboval, že nápis je důkazem existence inteligentní bytosti, která zprávu vepsala do písku a že ony zvlněné brázdy dokáže vytvořit úplně obyčejná příbojová vlna. Podobné je to i v případě rádiových signálů z kosmu. Naše snahy zachytit zprávu od nějaké mimozemské civilizace však přinášejí jen jedno zklamání za druhým. Zatím pouze tušíme, že nejsme ve vesmíru sami. Jednoznačné vědecké důkazy o tom však stále chybí. 7

8 30 Musíme mít na vše vědecké důkazy? Často se zapomíná na to, že experimentální věda je pouze omezeným poznáním přítomnosti, a sice té její části, kterou je možné libovolněkrát zopakovat. Jakékoliv jedinečné události, jsou-li navíc v minulosti, nejsou pro svoji neopakovatelnost přístupné vědeckému zkoumání. V takových případech lze mluvit pouze o přijatelnosti nebo nepřijatelnosti možného scénáře, samozřejmě vždy s odvoláním na naši velmi omezenou a krátkou zkušenost Poslechněme si, jak reagovali někteří pozorovatelé vesmíru. Newton a Kepler svůj přístup k vědeckému zkoumáni popisovali tak, že se snaží pochopit, co sledoval Bůh při svém tvoření. Izajáš 40,26 K výšinězvedněte zraky: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádízástupy hvězd a všechny volájménem; máobrovskou sílu a úžasnou moc, nechybímu ani jedna. (Text: Izajáš 40,26) Prorok Izajáš napsal: K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna Konflikt mezi vědou a náboženstvím nastává tehdy, když věda opustí rámec své působnosti a stane se ideologickým nástrojem. Konkrétně fyzika zkoumá zákonitosti chování hmoty, rozhodně však netvrdí, že co není hmotné, to neexistuje. Velcí fyzikové, např. Isaac Newton nebo Max Planck, věřili v Boha Stvořitele. Uveďme některé jejich citáty: Dobře fungující vesmír mohl vzniknout jen podle plánu všemohoucí a vševědoucí bytosti (Boha). (Newton) Každé přírodovědecké bádání, bylo-li vedeno opravdu do hloubky, končí u Boha Stvořitele. (Newton) Není žádné vysvětlení pro vesmír kromě předpokladu nejvyšší tvůrčí Inteligence. (Planck) Uvažování věřícího Bohem začíná, uvažování fyzika Bohem končí. (Planck) Bible k tomu říká, že vše viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Nedávno jeden astronom řekl, že kdyby mohl spočítat všechna zrna písku na všech březích oceánů na světě, došel by zhruba ke stejnému číslu, kolik je hvězd na nebi. 33 8

9 V pohledu na množství písku a množství hvězd galaxií vyvstává přirozená otázka na postavení člověka ve vesmíru Moj 15,5 Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat... (Text: 1. Mojžíšova 15,5)...Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat... Reakce člověka je pak očekávaná: 35 Žalm 8,4-5 Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? (Text: Žalm 8,4-5) Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? (Video: 20 sekund) Už jste někdy přemýšleli o tom, jestli se tento mocný Bůh, který vládne a řídí tak ohromný vesmír, zajímá také o lidi, o nás a naše problémy tady na zemi? Ježíš v jednom přirovnání prohlásil, že Bůh ví dokonce o osudu každého vrabce. Je napsáno, že nepadá k zemi, aniž by o tom Bůh nevěděl. Matouš 10,31 Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. (Text: Matouš 10,31) Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. Aby ještě více zdůraznil Boží lásku a péči, používá Ježíš určitého humoru: 38 Matouš 10,30 U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. 39 (Text: Matouš 10,30) U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Chceme-li hlouběji poznávat Boží charakter, nebude nám studium přírody samotné brzy stačit, musíme se obrátit na toho, který světu dokonale zjevil Boží charakter, na Ježíše Krista, Božího Syna, a jeho Slovo - Bibli. 9

10 Když Jan, jeden z Kristových učedníků a pisatel poslední knihy Bible, Zjevení, byl ve svém vidění na ostrově Patmos, byla mu ukázána scéna před nebeským trůnem. Velké nebeské shromáždění volalo: 40 Zjevení 4,11 Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. (Text: Zjevení Janovo 4,11) Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest Můžeme se ptát, zda je to dostatečný důvod k uctívání Boha Stvořitele. Studování přírody a jejích zákonů je pouze jedna z cest poznání Boha. Apoštol Pavel píše také o duchovních zákonitostech, které stojí za pozornost a které mají na člověka zrovna takový vliv ne-li větší jako přírodní zákony. Rozumíme Bibli, když říká, že Bůh zavěsil Zemi na ničem? Římanům 1,20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 43 (Text: Římanům 1,20) Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Od počátku světa mají lidé příležitost se setkat s Božími projevy a jeho dílem ve stvořené přírodě. 44 Je to podobné jako se stopami v písku. Podle stop víme, že někdo zde už byl, i když jsme toho člověka nikdy neviděli. Podobné stopy můžeme sledovat i prostřednictvím svého svědomí, když přemýšlíme, jsa inspirováni Božím Duchem, o lásce a nenávisti, o vině a odpuštění. Na základě svých zkušeností můžeme sledovat také duchovní stopy Božího působení. Jaké? Otevřeme si evangelium: Jan 1,1-3 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 45 (Text: Jan 1,1-3) Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Evangelista Jan oslovoval řecky myslící společnost, která rovněž hledala původ všech věcí. Jako očitý svědek Ježíše Krista vyznává, že před Bohem platí jen jeden původce všeho. 10

11 Jan 1,14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 46 (Text: Jan 1,14) A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Po Kristu už nemusíme hovořit o Bohu jen filozoficky, protože se zjevil v lidském těle. Ježíš je největším zjevením Boha. Vedle zázraku přírody, ve které Bůh zjevil svoji velikost a neomezenou tvořivou moc, zjevil světu také svůj charakter a milost, a to ve svém Synu Ježíši Kristu. Božstvo 1. Bůh Otec 2. Bůh Syn 3. Bůh Duch svatý 47 Bůh sám je natolik výjimečná bytost, že ho nelze popsat běžnými způsoby. Bůh často sám sebe představuje v množném čísle (hebrejsky ELOHIM), přestože z dalších jeho výpovědí víme, že je jen JEDEN. Bible mluví na mnoha místech o trojjedinosti Boha. Bůh je jediná bytost věčně žijící ve třech osobách jako Otec, Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý. Náš pozemský jazyk není dostatečně bohatý na to, aby dokázal opsat velikost Boha. Je jedinečný, je s nikým nesrovnatelný, a je souhrnem všech absolutních vlastností v jedné bytosti. Božstvo 1. Bůh Otec Stvořitel, Vládce 2. Bůh Syn Ježíš Kristus, Vykupitel 3. Bůh Duch svatý, Udržovatel 48 Možná tomu nebudeme nikdy plně rozumět, ale bibličtí pisatelé se snažili jeho velikost popsat ve třech osobách. Bůh Otec - Stvořitel, Bůh Syn zjevení Boha v osobě Ježíše Krista, který se stal prostředníkem mezi nebem a zemí. A pak ještě hovoří o Božím Duchu - který působí i mimo fyzickou přítomnost Krista na celé stvoření a udržuje ho v určitém řádu. Efezským 3,9 a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil 49 (Text: Efezským 3,9) Vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Každý dobrý a dokonalý dar, který člověk měl nebo bude kdy mít, pochází od Stvořitele. Všechny zákonitosti a krásy Božího stvoření poznáváme díky Boží lásce a milosti. Boží stvoření je také svědectvím nepředstavitelné Boží štědrosti. Bible k tomu říká: Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? (Text: Matouš 5,44-46) Žalmista k tomu říká: Žalm 145,15-16 Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. (Text: Žalm 145,15-16) Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije

12 51 A opět jsme u člověka. My lidé jsme vrcholem Božího stvoření jeho korunou. Bůh nás obdařil výjimečnou schopností vnímat krásu a velikost Božího stvoření. Vždyť svět byl stvořen pro nás, abychom vše užívali v osobním vztahu se svým Stvořitelem. Bible k tomu říká v knize Genesis, že Bůh na počátku postavil člověka do Boží zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Lidský hřích však způsobil, že člověk musel tuto zahradu opustit. V Kristu Ježíši nás však Bůh zve zpátky do Boží zahrady, abychom s ním strávili věčnost v dokonalé lásce a vzájemné důvěře. Za náš hřích byla zaplacena plná cena - život prvorozeného Božího Syna Ježíše Krista, který sám sebe dal jako výkupné za mnohé. Proto se můžeme vrátit zpátky do Boží zahrady a žít navěky se svým Stvořitelem. Ze studia Bible můžeme získat vnitřní jistotu a pokoj. Je to zároveň duchovní zázemí, které tolik potřebujeme pro náš život! Z přírody můžeme čerpat i mnoha duchovní poučení. Zastavme se na chvíli u přírodního procesu očišťování. 52 Např. voda. Může být znečištěna chemikáliemi nebo odpady, ale vypařte ji Sluncem a rozpusťte do atmosféry 53 a bude znovu čistá a použitelná. Bude z ní voda pročištěná procesem vypařování a kondenzace (deště, mlhy nebo sníh). Jak fantastický očistný systém! Vlastnosti vody jsou unikátní! 54 Hned mě napadá další ozdravný proces hojení. Když se poraníme, máme naději, že se rána zacelí, zhojí. Spoléhají na to lékaři i pacienti. Co všechno naše tělo stvořené Bohem dokáže! A nejen naše tělo! Když se podíváme do vesmíru, zjistíme, že v něm také probíhají nesmírně složité procesy 55 12

13 56 Začněme Sluncem tou obrovskou elektrárnou na obloze! Možná bychom měli Slunce popsat jako termonukleární reaktor, který přeměňuje vodík na helium takovou rychlostí, že ztrácí přes 4 milióny tun své hmoty každou sekundu. Při tomto hoření paliva se do okolního prostoru uvolňuje zářivý výkon o velikosti přes 3, wattů (tj. 380 miliónů miliard miliard joulů každou sekundu). Jen pro srovnání: na celém světě se vyprodukuje zhruba 19 tisíc miliard kilowatthodin elektrické energie za rok (2005), to je asi miliónkrát méně, než co Slunce vyzáří do okolního prostoru za jedinou sekundu. 57 Víme tedy něco málo o tom, jak se Slunce chová dnes. Otázka původu Slunce (tj. kdy a jak bylo vytvořeno) spolu s ostatními hvězdami a galaxiemi je však úplně jiná otázka a nalézá se daleko za hranicemi experimentální vědy. Podívat se do minulosti a přímo si ji otestovat v laboratoři prostě nemůžeme navíc žádný proces tvoření hvězd nebo galaxií dnes nikde ve vesmíru nepozorujeme, takže nemáme ani žádné přímé srovnání (naopak pozorujeme jejich zánik a rozpad struktur, přesně jak Bible předpovídá už tisíce let). V otázkách původu a stáří vesmíru jsme odkázáni na osobní svědectví očitých svědků počátku vesmíru - a existuje vůbec někdo takový? 58 Bible říká, že na počátku (před tím než byl vytvořen vesmír) byl jen věčný, nekonečný a všemohoucí Stvořitel a že všechny věci včetně všech galaxií a hvězd vytvořil mocí svého Slova. Detaily tohoto konstrukčního procesu však neznáme, to ovšem neznamená, že by biblická výpověď byla bezcenná. Bůh nepotřebuje příčinu své existence, protože nežije v čase jako jeho stvoření. Nebyl nikým vytvořen, protože je na rozdíl od nás nestvořený život. Tak sám sebe představuje Bůh Bible. Naopak, moderní věda dnes a denně potvrzuje, že slovo (informace), o kterém Bible mluví na mnoha místech a v různém kontextu, je skutečně klíčovým faktorem v jakémkoliv konstrukčním procesu. Samotné přírodní zákony nestačí - ty mají pouze podpůrnou funkci a jsou jen dalším svědectvím existence inteligentního Stvořitele (Zákonodárce). 59 Delikátní rovnováha mnoha desítek fyzikálních a chemických parametrů a konstant - např. velikost a svítivost Slunce a jeho chemické složení, vzdálenost Země od Slunce, doba oběhu Země kolem Slunce a tvar její trajektorie, intenzita gravitačního pole na povrchu Země, náklon zemské osy, rychlost rotace, tloušťka a složení atmosféry, množství vody na povrchu, intenzita a tvar magnetického pole a mnoho dalších, je svědectvím toho na jaké ostré hraně tady žijeme. 13

14 60 Samotné fyzikální úvahy nám někdy mohou nahánět hrůzu. Například změna vzdálenosti Země-Slunce v řádu jen několika procent by vedla velmi rychle k zániku všech živých organismů na naší planetě. Kdyby totiž Slunce bylo jen o trochu větší a trochu blíž k Zemi, všechny oceány by se vypařily a všechno živé by bylo spáleno. 61 Kdyby Slunce bylo jen o trochu menší a dál od Země, všechny oceány by zmrzly. Podobně kritická je i intenzita gravitačního pole Země. Kdyby byla jen o málo větší, byl by na Zemi příliš vysoký atmosférický tlak, kdyby byla gravitace naopak o malinko menší, neudržela by Země většinu své atmosféry. Tak či onak, život na Zemi by nemohl existovat. Podobně katastrofální následky by měla náhlá změna v podstatě jakéhokoliv z uvedených parametrů. Náš životní prostor je jedinečně přesný a stabilní, a to i přesto, že je již velmi poškozený lidským hříchem. 62 Například vzduch, který dýcháme, má pozoruhodné složení a je pro nás úžasným darem stejně jako voda, slunce, rostliny, zvířata nebo naše rodina. Život zůstane navždy darem od Stvořitele. Díky Bohu si můžeme znovu uvědomit, že jsme součástí něčeho, co svými parametry dalece převyšuje a zároveň respektuje přírodu i samotného člověka a jeho potřeby do těch nejmenších detailů. Jsme součástí dokonalého Božího plánu plánu záchrany člověka pro věčnost. Jób to vyjádřil stručně: Jób 12,10 v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora. (Text: Jób 12,10)...v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora

15 Dusík Kyslík Argon Oxid uhličitý 64 Počáteční inteligence musela určit správné množství dusíku, kyslíku, argonu, oxidu uhličitého a dalších prvků v atmosféře. Přestože se některé chemické a fyzikální poměry dnes v atmosféře mění (v prostoru i v čase), a to z mnoha různých příčin, je atmosféra nezjednodušitelně propojená s vodním cyklem planety, s fotosyntetickým cyklem rostlin, dále poskytuje nenahraditelný životní prostor ptákům, hmyzu a samosprašným rostlinám, obsahuje ochrannou vrstvu proti nebezpečnému kosmickému záření a v neposlední řadě dokáže zničit většinu drobných meteoritů ještě dříve, než dopadnou na zem. I přes obrovský technologický rozvoj lidské společnosti v posledních několika letech a s ním spojené prudké změny klimatu a značné znečištění přírody, je život na této planetě stále ještě možný, což jen dále ukazuje na nenáhodnost a nepředstavitelnou stabilitu základů, na nichž je založeno fungování celé naší planety. Zázraky našeho přirozeného světa nemají konce. Zastavme se například u migrace ptáků, jednoho z největších divů přírody Jak mohou ptáci, kteří váží jen několik desítek gramů, letět nonstop tisíce kilometrů na určené místo, které předtím nikdy neviděli? Přitom někteří z nich dokážou letět v mnohakilometrových výškách, kde je velmi řídký vzduch a využívají při svém létu velmi pokročilou aerodynamiku, aby ušetřili čas a palivo. Nebo jak mohou ryby nalézt potok, ve kterém začal jejich život, a putovat přitom až 2000 km napříč nezmapovaným oceánem? Jak se naučili znát vhodný čas a směr plavby? Nebo kdo dal včelám, které mají mozek menší než špendlíková hlavička, moudrost jak z beztvarného vosku vytvořit medovou plástev, která je naprostým architektonickým zázrakem? Jaká nepředstavitelná inteligence za tím vším stojí? Jób kdysi napsal: 15

16 Jób 12,7-8 Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. (Text: Jób 12,7-8) Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. 69 Jób 12,9 Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila 70 (Text: Jób 12,9) Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila. Ještě v nedávné minulosti byla víra ve Stvořitele více méně samozřejmostí. Předpokládalo se v souladu s biblickou vírou, že celá příroda, rostliny i zvířata respektují stvořitelské řády a vykazují stopy po svém Tvůrci, podobně jako hliněná nádoba vykazuje stopy hrnčíře, obraz stopy malíře, kniha stopy spisovatele nebo motor stopy strojního inženýra. V posledních staletích mnoho lidí znejistilo svými iracionálními předpoklady o neexistenci Stvořitele, které ve své pýše pokládáme dokonce za špičkovou vědu. Absurdita této ateistické evoluční filozofie lépe vynikne, pokud si uvědomíme, že její vyznavači postupují tak, že si na začátku stanoví, k čemu na konci chtějí dojít k neexistenci inteligentního Stvořitele a pak to, k čemu takto došli, označí za vědecký objev a důkaz, že Bůh Bible je jen pohádka pro dospělé. Přitom vědomě ignorují všechny zřetelné stopy inteligentního Stvořitele, o kterých jsme v této i předchozí kapitole mluvili a je jich ještě mnohem, mnohem více! 71 Moudří a otevření lidé vždy věřili biblickému poselství o stvoření! Bible tlumočí nejen unikátní svědectví o Stvoření vesmíru v 6-ti dnech, které není v rozporu s vědou, ale také neméně důležitou a s ničím nesrovnatelnou zprávou o Božím Synu Ježíši Kristu, který se narodil na tento svět, aby spasil hříšníky. Bible říká, že Bůh se stal člověkem a v osobě Ježíše Krista usmířil svět sám se sebou. Například v Žalmu 100,3 je napsáno: Žalm 100,3 Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. 72 (Text: Žalm 100,3) Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Bible Boha často přirovnává k pastýři, který zná potřeby svých ovcí. Je to obraz, který byl přenesen také do slova pastor či pastorace, a vyjadřuje osobní péči především o duchovní potřeby lidí. Jeremijáš 32,17 Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. 73 (Text: Jeremijáš 32,17) Jiný starozákonní prorok píše: Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. 16

17 74 Když slyšíme taková ujištění a osobní svědectví mnoha předchozích generací, nenaplňuje nás to vnitřním pokojem a radostí? Bible je osobní poselství, je to svědectví samotného Boha a dobrá zpráva každému člověku, který se ptá po smyslu své existence. Srovnámeli své problémy s velikostí vesmírných galaxií, délku svého pozemského života s věčností nebo své vědomosti se složitostí lidského těla, docházíme k závěru, že žádný náš problém není tak velký ani tak ojedinělý, aby nemohl být přednesen v modlitbě před Stvořitele vesmíru. 75 (Video: 10 sekund) Není překvapením, že všemocný Bůh, který stvořil a udržuje v existenci takový kolosální projekt, jakým je vesmír, má zájem také o každého z nás osobně! Je to velmi silný moment, když přemýšlíme o Boží nekonečné moci, o jeho hluboké moudrosti a všudypřítomnosti. Láska je něco, co smíme denně zakoušet v osobním vztahu se svým Stvořitelem a Spasitelem Ježíšem Kristem. Náš Stvořitel je jediným původcem lásky a spravedlnosti. Pokud se proti ní nerozhodneme my sami, a nejednáme svévolně a sobecky, pak na světě neexistuje nic, co by nás mohlo odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši! 76 Mezi největší biblická poselství patří, že Bůh nás miluje bezpodmínečně, dokonale! Jeho láska (řecky agapé) je absolutně nesobecká. Přesně takovou lásku zjevil světu Ježíš Kristus. Nezáleží na tom, v jakém stavu se zrovna nacházíme zda se nám daří dobře, nebo jestli jsme právě v největších problémech svého života. O Bohu je známo, že miluje všechny národy, rasy, muže i ženy, bohaté i chudé. Nic jistějšího a trvanlivějšího v tomto nejistém a zkaženém světě nenalezneme. 77 Bůh demonstroval svůj láskyplný vztah ke světu a speciálně k lidem prostřednictvím mnoha mocných činů i skrze mnohá prorocká poselství během celých staletí dějin. Nejzřetelněji k nám promluvil ve svém Synu Ježíši Kristu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Z Bible tak dostáváme definitivní odpověď na otázku, kdo je původcem a vykupitelem vesmíru. Je jím mocný Stvořitel, dokonalý Designer, věrný Bůh a milující Otec. Ač se v Bibli Bůh představuje jako mocný Tvůrce a vládce vesmíru, zároveň byl ochoten položit život svého jediného Syna Ježíše Krista za své stvoření. Skutečný charakter Boha nejlépe poznáme studiem Ježíšova učení a života

18 Izajáš 49, Cožpak může zapomenout žena na svépacholátko? I kdyby některézapomněly, jána tebe nezapomenu. Hle vyryl jsem si tě do dlaní, tvéhradby mám před sebou stále. (Text: Izajáš 49, 15-16) Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále. 79 Jan 3,16 NeboťBůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Text: Jan 3,16) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný Před mnoha lety se stal malý chlapec účastníkem tragické nehody. V kritickém stavu byl převezen do nemocnice. Potřeboval okamžitě transfúzi krve. Nemohli najít žádného vhodného dárce. Jeho otec měl stejnou krevní skupinu a souhlasil s tím, že mu daruje svou krev. Doktor začal provádět přímou transfúzi krve z otcova ramene. Když jeho krev protékala přímo z jeho ramene hadičkou do těla jeho nehybného syna, podíval se na doktora a se slzami v očích řekl: Doktore, je-li třeba, vezměte ji všechnu. Jsem ochoten dát všechnu svou krev pro mého syna. 82 Náš Bůh sledoval své stvoření a s hlubokým zármutkem v srdci viděl, jak je ztraceno v temnotě hříchu a smrti. Dal v Kristu to nejcennější, co celé nebe vůbec mohlo dát. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je jen jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Není úžasné, že se s ním můžeme více seznámit a poznat někoho, komu můžeme věřit? Příští téma 18

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Týden od 10. do 16. února 7 Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Základní verše Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

TAJEMSTVÍ BOŽSKÉ PODSTATY JEŽÍŠE KRISTA

TAJEMSTVÍ BOŽSKÉ PODSTATY JEŽÍŠE KRISTA Týden od 6. do 12. dubna 2008 TAJEMSTVÍ BOŽSKÉ PODSTATY JEŽÍŠE KRISTA Texty na tento týden: Iz 9,6; Mi 5,2; Mt 16,13 17; J 1,1.14.18; 8,58; 17,5; 20,28; 1 K 1,3; 2 K 13,13 Základní verš Na počátku bylo

Více

Ježíš, Stvořitel nebe a země

Ježíš, Stvořitel nebe a země Týden od 30. prosince 2012 do 5. ledna 2013 1 Texty pro tento týden: Gn 1,1; Žd 11,3; Ž 19,2 4; Ř 1,19.20; Jr 51,15; Ž 33,6.9; J 1,1 3.14; Ko 1,15.16; J 6,8 13 Základní verš Na počátku stvořil Bůh nebe

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer 4 4. Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. I dnes na úvod začneme

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém Zvuk a sluch 1 Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém 1 Toto je první ze série brožurek firmy Widex o sluchu a o problémech se sluchem. 2 Od zvukové vlny ke slyšení Sluch

Více

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Smyslová centra v mozku Smyslová centra v mozku Adaptace smyslů Při dlouhodobém působení podnětu může většina smyslů otupět Např.: Čich necítíme pach v místnosti, kde jsme již

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28

Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Týden od 19. do 25. února 8 Texty na tento týden 2Pt 3,10 14; Žalm 24,1; Ga 2,15; Ž 100; Gn 1,26 28 Základní verš Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,15)

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela. Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka Na otázku, proč bychom měli studovat fyziku, již odpověděl Bacon, který byl velmi zajímavou postavou 17. století. Byl první, který se pokusil o logickou

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální Vizuální percepce: teoretická, empirická i

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Přírodní zákony popírají evoluci

Přírodní zákony popírají evoluci Přírodní zákony popírají evoluci Werner Gitt Přírodní zákony popírají evoluci přírodní zákony o informaci a co z toho plyne Nejsilnější argumentace v oblasti vědy spočívá vždy v tom, když se přírodní zákony

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech.

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá či nepravdivá. Pravdivá tvrzení označ

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník ČERNÉ DÍRY referát Jméno a příjmení: Oskar Šumovský Josef Šváb Třída: 5.0 Datum: 28. 9. 2015 Černé díry 1. Obecné informace a) Základní popis Černé

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí Fyziologická akustika anatomie: jak to vypadá fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí hudební akustika: jak dosáhnout libých počitků Anatomie lidského ucha Vnější

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více