2 Život náhoda, nebo záměr?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Život náhoda, nebo záměr?"

Transkript

1 ŽIVOT - NÁHODA NEBO ZÁMěR? Pohled věřícího vědce 1 Dnes budeme pokračovat v přemýšlení nad původem života a vesmíru. Poslední lekce nás provedla stvořitelským týdnem a jeho významem. Pokusíme se dokončit dané téma podrobnějším pohledem jak na vesmír, tak na člověka a jeho vztah vůči Stvořiteli. V programu SVĚTEM BIBLE budeme vycházet opět z Božího Slova Bible. Jak jsme si již několikrát ukázali, život zahrnuje duchovní i materiální oblast. Budeme proto sledovat obě! Vzájemný vztah mezi materiálními a duchovními jevy potvrzuje také řada významných vědců. V následující části budeme společně hledat další stopy dokonalého Stvořitele. Budeme je hledat v přírodě, v okolním vesmíru i v člověku samotném. Stopy Stvořitele jsou všude kolem nás 2 3 Při výkladu všech vědeckých poznatků vycházíme opět z naší hlavní předlohy, z Bible a především z její první části z knihy Genesis. V ní čteme, že na počátku stvořil Bůh nebe i zemi. Korunou stvoření je podle Bible člověk stvořený k Božímu obrazu. Jako lidé (stvoření k Božímu obrazu) máme výsadu a schopnost pochopit smysl a hloubku Božího stvoření. 4 Začneme tam, kde jsme skončili posledně u stvoření člověka. Lidské tělo je z konstrukčního hlediska nedosažitelně složitý systém, který svědčí o jeho nepředstavitelně inteligentním Konstruktérovi. Jedenáct vzájemně propojených orgánových soustav, stovky vysoce specializovaných orgánů a tkání, které se vzájemně doplňují ve tvaru i funkci a řádově několik desítek tisíc miliard miniaturních buněk složitějších než nejvýkonnější počítače současnosti. To je jen hrubý nástin toho, jak složitě a účelně je lidské tělo zkonstruováno. 5 Náš průzkum lidského těla začneme okem. Přemýšleli jste někdy o tom, jakým způsobem je uvnitř oka uchycena miniaturní živá čočka se schopností plynule měnit svoji tloušťku? A napadlo vás někdy, jakým způsobem živá sítnice zjišťuje barvu a intenzitu přijatého světla? Jen pro srovnání, cena zařízení pro přesnou reprodukci barev v grafickém studiu se pohybuje v řádu stovek tisíc korun a stojí za ním velmi náročná matematika. Kdo vybavil obyčejné oko takovou technologií? 1

2 6 Kdo je autorem mnoha miliónů různých buněčných součástek zrakové soustavy? Může nepředstavitelnou inteligenci, která stojí za takovou konstrukcí, nahradit nulová inteligence a milióny let? Může se špičková studiová kamera vyvinout sama z písku a bláta? Pokud ne, proč bychom měli věřit, že v případě mnohem složitějšího oka to bylo jinak? 7 (Video: 10 sekund) Řada vědců se shoduje na tom, že ve srovnání s jemnou stavbou lidského oka je i ta nejpokročilejší samoostřící kamera na světě pouhou dětskou hračkou. Stojí-li za konstrukcí nákladné studiové kamery rozsáhlé týmy vědců a inženýrů, jaká inteligence potom stojí za konstrukcí mnohem složitější zrakové soustavy člověka, která je ještě ke všemu živá?! obraz s rozlišením cca 130 megapixelů váží 7 gramů 8 Oko zpracovává obrovské množství vjemů z okolního světa, které do něj vstupují prostřednictvím světla. Jen pro srovnání, jeden z nejlepších fotoaparátů na světě dokáže fotit s rozlišením 160 megapixelů, váží téměř 4,5 kg a je větší než hlava dospělého člověka. Jediná nekomprimovaná fotografie zabere bezmála 1 GB paměti a spotřebuje přitom nemalé množství elektrické energie, cena celého přístroje se blíží ke euro. Naproti tomu lidské oko dokáže snímat obraz plynule s rozlišením cca 130 megapixelů (některé zdroje uvádějí až 250 megapixelů), a to při váze okolo 7 gramů a se zanedbatelnou spotřebou elektrické energie. Hodnota druhého člověka, natož jediného lidského oka, je však pro většinu lidí nulová. 100násobně větší citlivost sítnice 9 Zázrak vidění lze rozdělit do několika kroků. Přicházející světlo je nejprve zachyceno rohovkou, poté vycloněno duhovkou a následně přesně zfokusováno miniaturní čočkou na supercitlivou sítnici, která dokáže zachytit až 100násobně větší změny intenzity světla, než jsou schopné zobrazit nejlepší televizory současnosti. O přesné nasměrování oka na pozorovaný objekt se stará 6 příčně pruhovaných svalů speciálně uchycených k oční bulvě. V neuronových sítích sítnice sestavených z mnoha desítek miliónů různě specializovaných nervových buněk potom probíhá extrémně složitý proces příjmu, vyhodnocení, kódování a převodu světla na elektrochemické signály, které jsou po více než 1 miliónu nervových vláken z každého oka plynule odesílány k dalšímu zpracování do příslušných mozkových center. 2

3 10 Vnímání pohybu, sestavování prostorového obrazu a další parametry zrakového vjemu jsou zpracovávány dalšími specializovanými neuronovými sítěmi v mozku. Oko přeměňuje světlo ve sdělení, které mozek rozpoznává takovými způsoby, jaké nemohou reprodukovat ani nejpokročilejší vědecké laboratoře. Mezi okem a mozkem probíhají procesy, se kterými se na zemi jinak nesetkáme. Za zmínku stojí také to, že stavebním materiálem oka je z velké části obyčejná voda. A co vy, zkusili jste někdy postavit něco z vody - molekulu po molekule? Každá buňka vašeho těla to dokáže rychle, bez hluku, bez peněz a toxického odpadu - přesně podle plánu zapsaného v genetickém kódu. 11 Lidské oko je krásným svědectvím existence inteligentního Stvořitele. Evoluční představy o tom, jak slepá hmota začala sama od sebe vidět, jsou nejen nevědecké, ale také nemorální. Stavba a funkce zrakové soustavy je ve skutečnosti natolik složitá, že by její detailní popis vydal na několik tlustých knih. Navíc většině procesů v oku a mozku nerozumíme a možná je ani nikdy nepochopíme, přesto bychom bez nich nebyli schopni zvládnout většinu běžných úkonů. 12 Pokusili jsme se zde nastínit strukturu a funkci zrakové soustavy, nesrovnatelně složitější je však něco takového reálně zkonstruovat. Víme, že ani slepá náhoda, ani přesné a neoblomné přírodní zákony, ba ani inteligentní a vidoucí člověk nic takového nedokáže. Ke stavebnímu materiálu oka je nutné přidat ještě informaci, která atomy a molekuly uspořádá, a život, který je vzájemně propojí. Něco takového dokáže pouze inteligentní Stvořitel. Bible k tomu říká v žalmu 94: Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko? 13 Nesrovnatelně složitější orgán než oko je lidský mozek. Lidský mozek lze bez nadsázky označit za nejsložitější materiální strukturu ve vesmíru. Tento zázrak Božího stvoření váží přibližně 1,5 kg, má velikost většího grapefruitu a zastává životně důležitou funkci řídícího centra celého těla. Mozek obsahuje řádově 100 miliard nervových buněk tzv. neuronů a dalších řádově 100 miliard buněk zabezpečujících metabolické funkce a podporu struktury mozku. Počet vzájemných propojení mezi všemi těmito buňkami je ještě o mnoho řádů větší. 3

4 1 milión kilometrů nervových vláken 14 Celková délka všech nervových vláken v mozku je odhadována na 1 milión kilometrů a délka všech nervových vláken ve zbytku těla až na 380 tisíc kilometrů, což je vzdálenost Měsíce od Země. Tloušťka nervového vlákna činí 1 tisícinu milimetru a nervové vzruchy přenáší rychlostí až 144 km/h. Výpočetní výkon mozku je odhadován na 1 milión miliónů miliónů operací za sekundu (10 18 ) a jeho příkon (spotřeba energie za 1 sekundu) přitom dosahuje jen asi 20 wattů, podobně jako slabá žárovka. Způsob jakým mozek přijímá, rozpoznává a vysílá toto nepředstavitelné množství informací do celého těla i mimo něj je stále daleko za hranicemi našeho chápání. 15 Jen pro srovnání, nejvýkonnější superpočítač současnosti od společnosti IBM s názvem Roadrunner dosahuje stabilního výpočetního výkonu operací za sekundu, zabírá přitom plochu 560 m 2 a jeho příkon činí 2,35 miliónů wattů. Cena tohoto superpočítače je cca 133 miliónů amerických dolarů. A nyní si zkuste představit, že informace o tom jak postavit mozek spolu se všemi ostatními orgány lidského těla doslova z chleba a vody za několik měsíců, se vejde do jediné spermie a jediného vajíčka. Stále ještě věříte v náhodu a milióny let? Srdce 16 Lidské srdce je dalším zázrakem Božího stvoření. Jako extrémně výkonná pumpa musí zajistit cirkulaci krve ve všech částech lidského těla téměř 2500 km tepen, žil a drobných kapilár. Při 70 stazích za minutu srdce vypumpuje až 7000 litrů krve za jediný den, a přitom dokáže plynule reagovat na okamžité potřeby těla - od klidového stavu spánku až po extrémní zatížení vrcholového sportovce. 17 Velikost zdravého srdce dospělého člověka dosahuje jednoho a půl násobku velikosti jeho pěsti. Hmotnost srdce se pohybuje okolo 300 gramů a jeho vnitřní stavba umožňuje regulovat 2 krevní oběhy pro okysličenou a neokysličenou krev zvlášť. Srdce má také svůj vlastní krevní oběh, kterým zásobuje srdeční sval kyslíkem a živinami, a také vlastní nervovou soustavu regulující rytmické stahy srdečního svalu. Srdce člověka začíná tlouci už 25. den po početí, přestože je jen 2,5 milimetru veliké. Srdce je podobně jako naprostá většina orgánů v těle nepostradatelné pro život. 4

5 18 Dalším zázrakem Božího stvoření je sluchová soustava, která svými schopnostmi dalece předčí i nejlepší studiové mikrofony současnosti. Jen pro srovnání, ucho dokáže zachytit změny akustického tlaku v rozmezí 6-ti řádů, což odpovídá téměř miliónnásobnému zvýšení hladiny akustického tlaku od sotva slyšitelného zvuku až po práh bolesti. Žádný měřicí přístroj zkonstruovaný člověkem není schopen najednou měřit v tak obrovském rozsahu hodnot a s takovou citlivostí. Ucho je schopno registrovat zákmity bubínku (střední ucho) o velikosti m, což je průměr jednoho vodíkového atomu. 19 Zázrak slyšení je opět výsledkem dokonalé spolupráce mnoha miliónů buněčných součástek - od zachycení zvukových vln vnějším uchem, přes geniální způsob jejich zesílení pomoci soustavy 3 speciálních kůstek až po extrémně přesnou transformaci na hydrodynamické vibrace kapaliny ve vnitřním uchu a jejich následný převod na elektrochemické signály v řasnatých buňkách hlemýždě. Součástí vnitřního ucha je také geniální detektor gravitace a pohybu tzv. centrum rovnováhy. Ucho dokáže vnímat zvukové frekvence v rozmezí cca od 20 Hz do 20 khz, zvláště citlivé je v blízkosti 1000 Hz, kde dokáže rozlišit frekvence lišící se pouze o několik málo hertzů. Schopnosti uší vnímat hlasitost, dobu trvání zvuku, jeho frekvenci, přesné umístění a pohyb různých zdrojů zvuku v prostoru jsou ohromující. 1. Boltec 2. Bubínek 3. Rovnovážné ústrojí 4. Sluchový nerv 5. Eustachova trubice 20 Mozek dokáže rozpoznat časové zpoždění zvukové vlny menší než 3 stotisíciny sekundy mezi levým a pravým uchem a každým uchem zvlášť dokáže vnímat časové zpoždění menší než 2 desetitisíciny sekundy. Napadlo vás někdy, proč jsou ušní boltce plné záhybů a prohlubní? Každý boltec je ve skutečnosti geniálním spojením dvou boltců, které přijímají tentýž zvuk s různým časovým zpožděním. Díky tomu má mozek k dispozici 6 různých časově zpožděných verzí téhož zvuku z obou uší a může z těchto informací přesně určit okamžitou pozici několika různých zdrojů zvuku najednou. 21 Konstrukce středního a vnitřního ucha je z technologického hlediska naprosto ohromující. Jemná blána bubínku je předepnutá podobně jako blána tympán a velmi přesně naladěná na kůstkový zesilovač, jehož konstrukce geniálním způsobem využívá zákony hydrauliky, princip páky a vysokou matematiku nelineární akustiky. Za zmínku stojí také to, že vědci dosud neznají přesný mechanismus, jakým buňky citlivé na zvuk detekují hydrodynamické vibrace kapalin vnitřního ucha. Nesmíme zapomenout také na to, že celá konstrukce ucha a jeho unikátní schopnosti jsou předem geneticky naprogramovány a uloženy spolu s ostatními informacemi o lidském těle do jediné spermie a jediného vajíčka 5

6 22 Může pouhým okem neviditelná molekula nést nějakou informaci? Odpověď zní ano, ale jen za určitých podmínek. Jakých? Předně se musí jednat o molekulu, která má složitou vnitřní strukturu -. dost složitou na to, aby umožňovala zápis informace. Ne každá molekula nese genetickou informaci! Mějme na paměti, že umožnit neznamená totéž co zapříčinit. Molekula nesoucí genetickou informaci není ani nemůže být příčinou informace, kterou nese, podobně jako papír a inkoust není ani nemůže být příčinou této zprávy. Většina molekul v našem těle funguje pouze jako stavební kameny těla (buněčných membrán), podobně jako cihly při stavbě zděného domku. Existují však i takové molekuly, které nesou plán jeho výstavby. 23 Tato genetická informace je geniálním způsobem vyjádřena pomocí molekulárních písmen, z nichž se taková informační molekula skládá (např. deoxyribonukleová kyselina DNA). Je to podobné jako s obyčejnými písmeny, když je sestavujeme do slov a vět. Právě různé prostorové uspořádání molekulárních písmen v molekule může vyjadřovat smysluplnou informaci v molekulárním jazyce - v jazyce, kterému rozumí každá buňka našeho těla. 24 Jen pro představu, molekula DNA nesoucí genetický kód je pouze 2 miliardtiny metru silná a až několik metrů dlouhá. Je velmi složitě poskládána do tak malého prostoru, že se s přehledem vejde do jádra pouhým okem neviditelné buňky. Tato molekula se skládá z tolika molekulárních písmen, že kdybychom je chtěli přepsat obyčejnými písmeny na papír, museli bychom napsat zhruba 3 miliardy písmen, tedy více než 1000 knih o 1000 stranách a 3000 písmeny na stránce. 25 Podstatné je, že nikde v přírodě nenalézáme informaci takového druhu a tak hustě zapsanou jako v molekule DNA - informaci o tom, jak postavit z chleba a vody celé lidské tělo za 9 měsíců. Pravděpodobně jste už slyšeli, že vědci nedávno přečetli celý lidský genom. Znamená to, že už známe celý program lidského života? Znamená to, že nyní víme, jakým způsobem náš Stvořitel zakódoval do molekul například mozek nebo srdce? Ani v nejmenším! Situaci lze přirovnat k fotografii textu, který je napsán naprosto neznámým jazykem. Máme fotografii molekuly, která nese genetickou informaci, vidíme jednotlivá molekulární písmena v souvislém textu genetického kódu, ale neznáme ani gramatiku jazyka, který Autor genetického kódu použil, ani význam jednotlivých slov a vět, která takto zapsal - a není vůbec jasné, jestli se nám je někdy podaří rozluštit. 6

7 26 Vzhledem k tomu, že informace obecně je mentální a nikoliv materiální veličina, docházíme k závěru, že informace nemůže sama od sebe vzniknout uvnitř hmoty z atomů a molekul, podobně jako tato zpráva nemůže vzniknout sama od sebe z papíru a inkoustu. Informace je svědectvím komunikace. Za informací stojí vždy inteligentní příčina její zdroj, a tou je živá a myslící bytost. Otázkou nyní zůstává: Kdo je tato živá bytost a co s námi zamýšlí? 27 Víme již, že Bůh se v Bibli představuje jako Slovo - Věčné, Živé a Pravdivé. Slovo (řecky Logos) znamená informaci. V 1. Kapitole Janova evangelia čteme: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě, a tma je nepohltila. Apoštol Jan nám zde říká, že Slovo Boží je nejen ona počáteční vesmír utvářející informace, nýbrž zároveň i zdroj této informace a že bez této informace a jejího zdroje by neexistovalo vůbec nic - ani atomy a molekuly, ani planety, hvězdy a galaxie, ani živé organismy ani člověk. Dávní proroci radili, aby se lidé přestali dívat jen na malé věci okolo sebe a zaměřili svůj zrak na to, co je vytvořeno na obloze. Albert Einstein řekl, že tajemství stojí u kolébky pravého umění a vědy Možná jste také slyšeli, že byla založena mezinárodní společnost (CETI), která pátrá po mimozemských civilizacích. Vysílá a také se snaží zachytit nejrůznější signály z kosmu, které by mohly souviset s nějakou jinou civilizací. Zde vyvstává velice důležitá otázka: Jak poznáme, že např. rádiový signál byl vyslán inteligentní bytostí a že se nejedná jen o nějaký běžný přírodní děj? Je to podobné rozhodování jako když na písčité pláži objevíme zvlněné brázdy v písku vytvořené obyčejnými vodními vlnkami a hned vedle vyrytý nápis Miluji Tě. Nikdo z nás by ani na chvíli nezapochyboval, že nápis je důkazem existence inteligentní bytosti, která zprávu vepsala do písku a že ony zvlněné brázdy dokáže vytvořit úplně obyčejná příbojová vlna. Podobné je to i v případě rádiových signálů z kosmu. Naše snahy zachytit zprávu od nějaké mimozemské civilizace však přinášejí jen jedno zklamání za druhým. Zatím pouze tušíme, že nejsme ve vesmíru sami. Jednoznačné vědecké důkazy o tom však stále chybí. 7

8 30 Musíme mít na vše vědecké důkazy? Často se zapomíná na to, že experimentální věda je pouze omezeným poznáním přítomnosti, a sice té její části, kterou je možné libovolněkrát zopakovat. Jakékoliv jedinečné události, jsou-li navíc v minulosti, nejsou pro svoji neopakovatelnost přístupné vědeckému zkoumání. V takových případech lze mluvit pouze o přijatelnosti nebo nepřijatelnosti možného scénáře, samozřejmě vždy s odvoláním na naši velmi omezenou a krátkou zkušenost Poslechněme si, jak reagovali někteří pozorovatelé vesmíru. Newton a Kepler svůj přístup k vědeckému zkoumáni popisovali tak, že se snaží pochopit, co sledoval Bůh při svém tvoření. Izajáš 40,26 K výšinězvedněte zraky: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádízástupy hvězd a všechny volájménem; máobrovskou sílu a úžasnou moc, nechybímu ani jedna. (Text: Izajáš 40,26) Prorok Izajáš napsal: K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna Konflikt mezi vědou a náboženstvím nastává tehdy, když věda opustí rámec své působnosti a stane se ideologickým nástrojem. Konkrétně fyzika zkoumá zákonitosti chování hmoty, rozhodně však netvrdí, že co není hmotné, to neexistuje. Velcí fyzikové, např. Isaac Newton nebo Max Planck, věřili v Boha Stvořitele. Uveďme některé jejich citáty: Dobře fungující vesmír mohl vzniknout jen podle plánu všemohoucí a vševědoucí bytosti (Boha). (Newton) Každé přírodovědecké bádání, bylo-li vedeno opravdu do hloubky, končí u Boha Stvořitele. (Newton) Není žádné vysvětlení pro vesmír kromě předpokladu nejvyšší tvůrčí Inteligence. (Planck) Uvažování věřícího Bohem začíná, uvažování fyzika Bohem končí. (Planck) Bible k tomu říká, že vše viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Nedávno jeden astronom řekl, že kdyby mohl spočítat všechna zrna písku na všech březích oceánů na světě, došel by zhruba ke stejnému číslu, kolik je hvězd na nebi. 33 8

9 V pohledu na množství písku a množství hvězd galaxií vyvstává přirozená otázka na postavení člověka ve vesmíru Moj 15,5 Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat... (Text: 1. Mojžíšova 15,5)...Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat... Reakce člověka je pak očekávaná: 35 Žalm 8,4-5 Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? (Text: Žalm 8,4-5) Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? (Video: 20 sekund) Už jste někdy přemýšleli o tom, jestli se tento mocný Bůh, který vládne a řídí tak ohromný vesmír, zajímá také o lidi, o nás a naše problémy tady na zemi? Ježíš v jednom přirovnání prohlásil, že Bůh ví dokonce o osudu každého vrabce. Je napsáno, že nepadá k zemi, aniž by o tom Bůh nevěděl. Matouš 10,31 Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. (Text: Matouš 10,31) Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. Aby ještě více zdůraznil Boží lásku a péči, používá Ježíš určitého humoru: 38 Matouš 10,30 U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. 39 (Text: Matouš 10,30) U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Chceme-li hlouběji poznávat Boží charakter, nebude nám studium přírody samotné brzy stačit, musíme se obrátit na toho, který světu dokonale zjevil Boží charakter, na Ježíše Krista, Božího Syna, a jeho Slovo - Bibli. 9

10 Když Jan, jeden z Kristových učedníků a pisatel poslední knihy Bible, Zjevení, byl ve svém vidění na ostrově Patmos, byla mu ukázána scéna před nebeským trůnem. Velké nebeské shromáždění volalo: 40 Zjevení 4,11 Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. (Text: Zjevení Janovo 4,11) Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest Můžeme se ptát, zda je to dostatečný důvod k uctívání Boha Stvořitele. Studování přírody a jejích zákonů je pouze jedna z cest poznání Boha. Apoštol Pavel píše také o duchovních zákonitostech, které stojí za pozornost a které mají na člověka zrovna takový vliv ne-li větší jako přírodní zákony. Rozumíme Bibli, když říká, že Bůh zavěsil Zemi na ničem? Římanům 1,20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 43 (Text: Římanům 1,20) Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Od počátku světa mají lidé příležitost se setkat s Božími projevy a jeho dílem ve stvořené přírodě. 44 Je to podobné jako se stopami v písku. Podle stop víme, že někdo zde už byl, i když jsme toho člověka nikdy neviděli. Podobné stopy můžeme sledovat i prostřednictvím svého svědomí, když přemýšlíme, jsa inspirováni Božím Duchem, o lásce a nenávisti, o vině a odpuštění. Na základě svých zkušeností můžeme sledovat také duchovní stopy Božího působení. Jaké? Otevřeme si evangelium: Jan 1,1-3 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 45 (Text: Jan 1,1-3) Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Evangelista Jan oslovoval řecky myslící společnost, která rovněž hledala původ všech věcí. Jako očitý svědek Ježíše Krista vyznává, že před Bohem platí jen jeden původce všeho. 10

11 Jan 1,14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 46 (Text: Jan 1,14) A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Po Kristu už nemusíme hovořit o Bohu jen filozoficky, protože se zjevil v lidském těle. Ježíš je největším zjevením Boha. Vedle zázraku přírody, ve které Bůh zjevil svoji velikost a neomezenou tvořivou moc, zjevil světu také svůj charakter a milost, a to ve svém Synu Ježíši Kristu. Božstvo 1. Bůh Otec 2. Bůh Syn 3. Bůh Duch svatý 47 Bůh sám je natolik výjimečná bytost, že ho nelze popsat běžnými způsoby. Bůh často sám sebe představuje v množném čísle (hebrejsky ELOHIM), přestože z dalších jeho výpovědí víme, že je jen JEDEN. Bible mluví na mnoha místech o trojjedinosti Boha. Bůh je jediná bytost věčně žijící ve třech osobách jako Otec, Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý. Náš pozemský jazyk není dostatečně bohatý na to, aby dokázal opsat velikost Boha. Je jedinečný, je s nikým nesrovnatelný, a je souhrnem všech absolutních vlastností v jedné bytosti. Božstvo 1. Bůh Otec Stvořitel, Vládce 2. Bůh Syn Ježíš Kristus, Vykupitel 3. Bůh Duch svatý, Udržovatel 48 Možná tomu nebudeme nikdy plně rozumět, ale bibličtí pisatelé se snažili jeho velikost popsat ve třech osobách. Bůh Otec - Stvořitel, Bůh Syn zjevení Boha v osobě Ježíše Krista, který se stal prostředníkem mezi nebem a zemí. A pak ještě hovoří o Božím Duchu - který působí i mimo fyzickou přítomnost Krista na celé stvoření a udržuje ho v určitém řádu. Efezským 3,9 a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil 49 (Text: Efezským 3,9) Vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Každý dobrý a dokonalý dar, který člověk měl nebo bude kdy mít, pochází od Stvořitele. Všechny zákonitosti a krásy Božího stvoření poznáváme díky Boží lásce a milosti. Boží stvoření je také svědectvím nepředstavitelné Boží štědrosti. Bible k tomu říká: Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? (Text: Matouš 5,44-46) Žalmista k tomu říká: Žalm 145,15-16 Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. (Text: Žalm 145,15-16) Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije

12 51 A opět jsme u člověka. My lidé jsme vrcholem Božího stvoření jeho korunou. Bůh nás obdařil výjimečnou schopností vnímat krásu a velikost Božího stvoření. Vždyť svět byl stvořen pro nás, abychom vše užívali v osobním vztahu se svým Stvořitelem. Bible k tomu říká v knize Genesis, že Bůh na počátku postavil člověka do Boží zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. Lidský hřích však způsobil, že člověk musel tuto zahradu opustit. V Kristu Ježíši nás však Bůh zve zpátky do Boží zahrady, abychom s ním strávili věčnost v dokonalé lásce a vzájemné důvěře. Za náš hřích byla zaplacena plná cena - život prvorozeného Božího Syna Ježíše Krista, který sám sebe dal jako výkupné za mnohé. Proto se můžeme vrátit zpátky do Boží zahrady a žít navěky se svým Stvořitelem. Ze studia Bible můžeme získat vnitřní jistotu a pokoj. Je to zároveň duchovní zázemí, které tolik potřebujeme pro náš život! Z přírody můžeme čerpat i mnoha duchovní poučení. Zastavme se na chvíli u přírodního procesu očišťování. 52 Např. voda. Může být znečištěna chemikáliemi nebo odpady, ale vypařte ji Sluncem a rozpusťte do atmosféry 53 a bude znovu čistá a použitelná. Bude z ní voda pročištěná procesem vypařování a kondenzace (deště, mlhy nebo sníh). Jak fantastický očistný systém! Vlastnosti vody jsou unikátní! 54 Hned mě napadá další ozdravný proces hojení. Když se poraníme, máme naději, že se rána zacelí, zhojí. Spoléhají na to lékaři i pacienti. Co všechno naše tělo stvořené Bohem dokáže! A nejen naše tělo! Když se podíváme do vesmíru, zjistíme, že v něm také probíhají nesmírně složité procesy 55 12

13 56 Začněme Sluncem tou obrovskou elektrárnou na obloze! Možná bychom měli Slunce popsat jako termonukleární reaktor, který přeměňuje vodík na helium takovou rychlostí, že ztrácí přes 4 milióny tun své hmoty každou sekundu. Při tomto hoření paliva se do okolního prostoru uvolňuje zářivý výkon o velikosti přes 3, wattů (tj. 380 miliónů miliard miliard joulů každou sekundu). Jen pro srovnání: na celém světě se vyprodukuje zhruba 19 tisíc miliard kilowatthodin elektrické energie za rok (2005), to je asi miliónkrát méně, než co Slunce vyzáří do okolního prostoru za jedinou sekundu. 57 Víme tedy něco málo o tom, jak se Slunce chová dnes. Otázka původu Slunce (tj. kdy a jak bylo vytvořeno) spolu s ostatními hvězdami a galaxiemi je však úplně jiná otázka a nalézá se daleko za hranicemi experimentální vědy. Podívat se do minulosti a přímo si ji otestovat v laboratoři prostě nemůžeme navíc žádný proces tvoření hvězd nebo galaxií dnes nikde ve vesmíru nepozorujeme, takže nemáme ani žádné přímé srovnání (naopak pozorujeme jejich zánik a rozpad struktur, přesně jak Bible předpovídá už tisíce let). V otázkách původu a stáří vesmíru jsme odkázáni na osobní svědectví očitých svědků počátku vesmíru - a existuje vůbec někdo takový? 58 Bible říká, že na počátku (před tím než byl vytvořen vesmír) byl jen věčný, nekonečný a všemohoucí Stvořitel a že všechny věci včetně všech galaxií a hvězd vytvořil mocí svého Slova. Detaily tohoto konstrukčního procesu však neznáme, to ovšem neznamená, že by biblická výpověď byla bezcenná. Bůh nepotřebuje příčinu své existence, protože nežije v čase jako jeho stvoření. Nebyl nikým vytvořen, protože je na rozdíl od nás nestvořený život. Tak sám sebe představuje Bůh Bible. Naopak, moderní věda dnes a denně potvrzuje, že slovo (informace), o kterém Bible mluví na mnoha místech a v různém kontextu, je skutečně klíčovým faktorem v jakémkoliv konstrukčním procesu. Samotné přírodní zákony nestačí - ty mají pouze podpůrnou funkci a jsou jen dalším svědectvím existence inteligentního Stvořitele (Zákonodárce). 59 Delikátní rovnováha mnoha desítek fyzikálních a chemických parametrů a konstant - např. velikost a svítivost Slunce a jeho chemické složení, vzdálenost Země od Slunce, doba oběhu Země kolem Slunce a tvar její trajektorie, intenzita gravitačního pole na povrchu Země, náklon zemské osy, rychlost rotace, tloušťka a složení atmosféry, množství vody na povrchu, intenzita a tvar magnetického pole a mnoho dalších, je svědectvím toho na jaké ostré hraně tady žijeme. 13

14 60 Samotné fyzikální úvahy nám někdy mohou nahánět hrůzu. Například změna vzdálenosti Země-Slunce v řádu jen několika procent by vedla velmi rychle k zániku všech živých organismů na naší planetě. Kdyby totiž Slunce bylo jen o trochu větší a trochu blíž k Zemi, všechny oceány by se vypařily a všechno živé by bylo spáleno. 61 Kdyby Slunce bylo jen o trochu menší a dál od Země, všechny oceány by zmrzly. Podobně kritická je i intenzita gravitačního pole Země. Kdyby byla jen o málo větší, byl by na Zemi příliš vysoký atmosférický tlak, kdyby byla gravitace naopak o malinko menší, neudržela by Země většinu své atmosféry. Tak či onak, život na Zemi by nemohl existovat. Podobně katastrofální následky by měla náhlá změna v podstatě jakéhokoliv z uvedených parametrů. Náš životní prostor je jedinečně přesný a stabilní, a to i přesto, že je již velmi poškozený lidským hříchem. 62 Například vzduch, který dýcháme, má pozoruhodné složení a je pro nás úžasným darem stejně jako voda, slunce, rostliny, zvířata nebo naše rodina. Život zůstane navždy darem od Stvořitele. Díky Bohu si můžeme znovu uvědomit, že jsme součástí něčeho, co svými parametry dalece převyšuje a zároveň respektuje přírodu i samotného člověka a jeho potřeby do těch nejmenších detailů. Jsme součástí dokonalého Božího plánu plánu záchrany člověka pro věčnost. Jób to vyjádřil stručně: Jób 12,10 v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora. (Text: Jób 12,10)...v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora

15 Dusík Kyslík Argon Oxid uhličitý 64 Počáteční inteligence musela určit správné množství dusíku, kyslíku, argonu, oxidu uhličitého a dalších prvků v atmosféře. Přestože se některé chemické a fyzikální poměry dnes v atmosféře mění (v prostoru i v čase), a to z mnoha různých příčin, je atmosféra nezjednodušitelně propojená s vodním cyklem planety, s fotosyntetickým cyklem rostlin, dále poskytuje nenahraditelný životní prostor ptákům, hmyzu a samosprašným rostlinám, obsahuje ochrannou vrstvu proti nebezpečnému kosmickému záření a v neposlední řadě dokáže zničit většinu drobných meteoritů ještě dříve, než dopadnou na zem. I přes obrovský technologický rozvoj lidské společnosti v posledních několika letech a s ním spojené prudké změny klimatu a značné znečištění přírody, je život na této planetě stále ještě možný, což jen dále ukazuje na nenáhodnost a nepředstavitelnou stabilitu základů, na nichž je založeno fungování celé naší planety. Zázraky našeho přirozeného světa nemají konce. Zastavme se například u migrace ptáků, jednoho z největších divů přírody Jak mohou ptáci, kteří váží jen několik desítek gramů, letět nonstop tisíce kilometrů na určené místo, které předtím nikdy neviděli? Přitom někteří z nich dokážou letět v mnohakilometrových výškách, kde je velmi řídký vzduch a využívají při svém létu velmi pokročilou aerodynamiku, aby ušetřili čas a palivo. Nebo jak mohou ryby nalézt potok, ve kterém začal jejich život, a putovat přitom až 2000 km napříč nezmapovaným oceánem? Jak se naučili znát vhodný čas a směr plavby? Nebo kdo dal včelám, které mají mozek menší než špendlíková hlavička, moudrost jak z beztvarného vosku vytvořit medovou plástev, která je naprostým architektonickým zázrakem? Jaká nepředstavitelná inteligence za tím vším stojí? Jób kdysi napsal: 15

16 Jób 12,7-8 Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. (Text: Jób 12,7-8) Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. 69 Jób 12,9 Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila 70 (Text: Jób 12,9) Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila. Ještě v nedávné minulosti byla víra ve Stvořitele více méně samozřejmostí. Předpokládalo se v souladu s biblickou vírou, že celá příroda, rostliny i zvířata respektují stvořitelské řády a vykazují stopy po svém Tvůrci, podobně jako hliněná nádoba vykazuje stopy hrnčíře, obraz stopy malíře, kniha stopy spisovatele nebo motor stopy strojního inženýra. V posledních staletích mnoho lidí znejistilo svými iracionálními předpoklady o neexistenci Stvořitele, které ve své pýše pokládáme dokonce za špičkovou vědu. Absurdita této ateistické evoluční filozofie lépe vynikne, pokud si uvědomíme, že její vyznavači postupují tak, že si na začátku stanoví, k čemu na konci chtějí dojít k neexistenci inteligentního Stvořitele a pak to, k čemu takto došli, označí za vědecký objev a důkaz, že Bůh Bible je jen pohádka pro dospělé. Přitom vědomě ignorují všechny zřetelné stopy inteligentního Stvořitele, o kterých jsme v této i předchozí kapitole mluvili a je jich ještě mnohem, mnohem více! 71 Moudří a otevření lidé vždy věřili biblickému poselství o stvoření! Bible tlumočí nejen unikátní svědectví o Stvoření vesmíru v 6-ti dnech, které není v rozporu s vědou, ale také neméně důležitou a s ničím nesrovnatelnou zprávou o Božím Synu Ježíši Kristu, který se narodil na tento svět, aby spasil hříšníky. Bible říká, že Bůh se stal člověkem a v osobě Ježíše Krista usmířil svět sám se sebou. Například v Žalmu 100,3 je napsáno: Žalm 100,3 Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. 72 (Text: Žalm 100,3) Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Bible Boha často přirovnává k pastýři, který zná potřeby svých ovcí. Je to obraz, který byl přenesen také do slova pastor či pastorace, a vyjadřuje osobní péči především o duchovní potřeby lidí. Jeremijáš 32,17 Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. 73 (Text: Jeremijáš 32,17) Jiný starozákonní prorok píše: Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. 16

17 74 Když slyšíme taková ujištění a osobní svědectví mnoha předchozích generací, nenaplňuje nás to vnitřním pokojem a radostí? Bible je osobní poselství, je to svědectví samotného Boha a dobrá zpráva každému člověku, který se ptá po smyslu své existence. Srovnámeli své problémy s velikostí vesmírných galaxií, délku svého pozemského života s věčností nebo své vědomosti se složitostí lidského těla, docházíme k závěru, že žádný náš problém není tak velký ani tak ojedinělý, aby nemohl být přednesen v modlitbě před Stvořitele vesmíru. 75 (Video: 10 sekund) Není překvapením, že všemocný Bůh, který stvořil a udržuje v existenci takový kolosální projekt, jakým je vesmír, má zájem také o každého z nás osobně! Je to velmi silný moment, když přemýšlíme o Boží nekonečné moci, o jeho hluboké moudrosti a všudypřítomnosti. Láska je něco, co smíme denně zakoušet v osobním vztahu se svým Stvořitelem a Spasitelem Ježíšem Kristem. Náš Stvořitel je jediným původcem lásky a spravedlnosti. Pokud se proti ní nerozhodneme my sami, a nejednáme svévolně a sobecky, pak na světě neexistuje nic, co by nás mohlo odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši! 76 Mezi největší biblická poselství patří, že Bůh nás miluje bezpodmínečně, dokonale! Jeho láska (řecky agapé) je absolutně nesobecká. Přesně takovou lásku zjevil světu Ježíš Kristus. Nezáleží na tom, v jakém stavu se zrovna nacházíme zda se nám daří dobře, nebo jestli jsme právě v největších problémech svého života. O Bohu je známo, že miluje všechny národy, rasy, muže i ženy, bohaté i chudé. Nic jistějšího a trvanlivějšího v tomto nejistém a zkaženém světě nenalezneme. 77 Bůh demonstroval svůj láskyplný vztah ke světu a speciálně k lidem prostřednictvím mnoha mocných činů i skrze mnohá prorocká poselství během celých staletí dějin. Nejzřetelněji k nám promluvil ve svém Synu Ježíši Kristu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Z Bible tak dostáváme definitivní odpověď na otázku, kdo je původcem a vykupitelem vesmíru. Je jím mocný Stvořitel, dokonalý Designer, věrný Bůh a milující Otec. Ač se v Bibli Bůh představuje jako mocný Tvůrce a vládce vesmíru, zároveň byl ochoten položit život svého jediného Syna Ježíše Krista za své stvoření. Skutečný charakter Boha nejlépe poznáme studiem Ježíšova učení a života

18 Izajáš 49, Cožpak může zapomenout žena na svépacholátko? I kdyby některézapomněly, jána tebe nezapomenu. Hle vyryl jsem si tě do dlaní, tvéhradby mám před sebou stále. (Text: Izajáš 49, 15-16) Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále. 79 Jan 3,16 NeboťBůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Text: Jan 3,16) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný Před mnoha lety se stal malý chlapec účastníkem tragické nehody. V kritickém stavu byl převezen do nemocnice. Potřeboval okamžitě transfúzi krve. Nemohli najít žádného vhodného dárce. Jeho otec měl stejnou krevní skupinu a souhlasil s tím, že mu daruje svou krev. Doktor začal provádět přímou transfúzi krve z otcova ramene. Když jeho krev protékala přímo z jeho ramene hadičkou do těla jeho nehybného syna, podíval se na doktora a se slzami v očích řekl: Doktore, je-li třeba, vezměte ji všechnu. Jsem ochoten dát všechnu svou krev pro mého syna. 82 Náš Bůh sledoval své stvoření a s hlubokým zármutkem v srdci viděl, jak je ztraceno v temnotě hříchu a smrti. Dal v Kristu to nejcennější, co celé nebe vůbec mohlo dát. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je jen jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Není úžasné, že se s ním můžeme více seznámit a poznat někoho, komu můžeme věřit? Příští téma 18

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer 4 4. Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. I dnes na úvod začneme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš

Stvoření a Bible. Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28. Základní verš Týden od 20. do 26. ledna 4 Texty na tento týden: Gn 2,4; Mt 19,4 6; Ž 8,4 7; Jb 42,1 4; Iz 45,18; Sk 17,22 28 Základní verš Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ Jsou mobilní telefony nebezpečné? Protikladné zprávy o škodlivém vlivu mobilních telefonů na zdraví se začaly objevovat na konci 90. let. Do vědeckého výzkumu škodlivosti

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ Jiří Tesař Vymezení vztahů RVP - průřezová témata (viz přednáška č.1): napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, přispívají ke

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více