Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby"

Transkript

1 Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software z word verze Autolakýrník Autoopravárenství Formální 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v souvisejících právních předpisech" Autolakýrník Autoopravárenství Formální 10 Odborné kompetence - odstraněna kompetence: "Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v souvisejících právních předpisech" Autolakýrník Autoopravárenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - upravena oblast praxe mentora ze strojírenství na autoopravárenství a lakýrnické práce Autolakýrník Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software Automechanik Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software Autotronik Autoopravárenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - doplněna oblast praxe mentora z autoopravárenství na autoopravárenství nebo elektrotechnika Autotronik Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software Dělník servisu motorových vozidel Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Mechanik pneuservisu Autoopravárenství Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Komunikace se zákazníky a tvorba popisu zakázky opravy" Mechanik pneuservisu Autoopravárenství Formální 10 Odborné kompetence - odstraněna kompetence: "Dodržování zásad BOZP a PO v pneuservisu a orientace v právních předpisech" Mechanik pneuservisu Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

2 Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Věcná 9 Rámec činností - upraveny a sdruženy činnosti na revidované znění: a) Ochrana a ostraha osob. b) Ochrana majetku a kontrola jeho zabezpečení. c) Obsluha bezpečnostních technologií. d) Návrhy bezpečnostních opatření, nových kontrolních postupů. e) Zajišťování prevence trestné činnosti zaměstnanců popř. dodavatelů nebo zákazníků. f) Vedení dokumentace o kontrolní činnosti, poskytované služby popř. mimořádných událostech. Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Formální 11 Harmonogram - drobná úprava rozložení hodin, revidované zapojení mentora je celkem 160 hod Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena dle harmonogramu na ,- Kč Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Formální 13 Ostatní - úprava textace ohledně požadavku na výkon této pozice v pracovněprávním vztahu. Revidovaný text: "Pro výkon této pozice v pracovně-právním vztahu je nutné splnit podmínky přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění." Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe u VOŠ upravena na 3 roky.

3 Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 10 Odborné kompetence - revidované znění: "a) Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů. b) Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování. c) Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti. d) Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi. Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)." Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Formální 11 Harmonogram - drobná úprava rozložení hodin, revidované zapojení mentora je celkem 272 hod Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena dle harmonogramu na ,- Kč Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Formální 13 Ostatní - úprava textace ohledně požadavku na výkon této pozice v pracovněprávním vztahu. Revidovaný text: "Pro výkon této pozice v pracovně-právním vztahu je nutné splnit podmínky přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění." Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 21 Náhrada kvalifikace stážisty - doplněny zkoušky NSK Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe u VOŠ upravena na 3 roky. Asistentka Formální 1 Název pozice - přejmenována z "asistentka / recepční" na "asistentka" Daňový specialista Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; upravena oblast nabytí praxe na zpracování daní místo oblasti Daňový specialista podnikových financí Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze

4 Fakturant Fakturant Finanční analytik Mzdový účetní Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; upravena oblast nabytí praxe na oblast ekonomie místo účetnictví a jiných ekon. oblastí Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; upravena oblast nabytí praxe na oblast podnikových finančních analýz místo oblast ekonomie a financí. Věcná 3 Definice pozice - vypuštěna věta: "Činnost interního auditora ve veřejné správě vymezuje zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě" Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Metodické řízení a koordinace výkonu interního auditu u subjektů povinných dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě." Věcná 16 Kval. požadavky na stážistu - odstraněn požadavek na vzdělání pouze v oblasti ekonomie a doplněny další doporučené obory Formální 19 Doporučené obory - doplněny relevantní doporučené obory Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; praxe mentora upravena na oblast stáže místo podnikových financí Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze a účetní SW Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena z důvodu odstranění databází na ,- Kč; provedena změna zařazení mentora v ISPV - kategorie 3343 Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe u VOŠ upravena na 2 roky

5 Mzdový účetní Formální 1 Název pozice - změna názvu z mzdová účetní na mzdový účetní Mzdový účetní Odborný účetní Odborný účetní Personalista Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze Věcná 9 Rámec činností - revize činností na: "a) Příprava smluv a dalších dokumentů týkajících se pracovněprávních vztahů. b) Vedení personální evidence zaměstnanců včetně vyřizování požadavků individuálních personálních žádostí. c) Spolupráce s vedením firmy při zajišťování pravidelných předepsaných školení a dalších vzdělávacích formách při zvyšování kvalifikace zaměstnanců d) Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě. e) Evidování docházky, pracovní pohotovosti, práce v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, o svátcích, práce přesčas a čerpání náhradního volna za práci přesčas. f) Zpracování analýz a reportů o zaměstnancích pro vedení firmy. g) Komunikace s jednotlivými útvary firmy při provádění personální činnosti. h) Sledování legislativních změn v oblasti pracovně právní problematiky. i) Vedení dokumentace v oblasti personální agendy"

6 Personalista Personalista Věcná Věcná Odborné kompetence - odstraněny kompetence: a) Organizování kolektivního vyjednávání. b) Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců. c) Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve firmě. Kval. požadavky na stážistu - doplněna oblast psychologie Personalista Personalista Samostatný účetní Samostatný účetní Samostatný účetní Samostatný účetní Specialista finančního controllingu Specialista finančního controllingu Specialista náboru Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ, délka praxe u VOŠ stanovena na 3 roky Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe upravena u VOŠ na 3 roky a u SŠ maturita na 4 roky Formální 3 Definice pozice - drobná úprava textace, odstranění zdvojeného slova samostatně Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Spolupráce s daňovým specialistou, s externím auditorem a externím daňovým poradcem." Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze a daňový SW Věcná 21 Náhrada kvalifikace stážisty - snížen požadavek náhrady kvalifikace praxí ze 3 na 2 roky Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; vzdělání mentora v oblasti matematiky nebo ekonomie; upravena praxe mentora na oblast finančního controllingu Věcná 11 Harmonogram - sníženo zapojení mentora na 190 hod.

7 Specialista náboru Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena dle harmonogramu na ,- Kč Programátor Informační technologie Věcná 16 Kvalifikace stážisty - doplněna požadovaná oblast vzdělání na informatiku Programátor Informační technologie Věcná 20 Náhrada kvalifikace stážisty - doplněna možnost náhrady vzdělání praxí v délce min 1 rok Programátor Informační technologie Věcná 31 Kvalifikace mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe u ZŠ na 8 let, u SŠ na 5 let a u VOŠ na 3 roky Programátor analytik Informační technologie Věcná 31 Kvalifikace mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe u ZŠ na 8 let, u SŠ na 5 let a u VOŠ na 3 roky Programátor analytik Informační technologie Věcná 16 Kvalifikace stážisty - doplněna požadovaná oblast vzdělání na informatiku Technik IT Informační technologie Věcná 20 Náhrada kvalifikace stážisty - praxe snížena na 1 rok Technik IT Informační technologie Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe u ZŠ na 5 let, u SŠ na 3 let a u VOŠ na 2 roky Webový grafik Informační technologie Věcná 5 Časová dotace - zkrácena délka stáže ze 480 hod na 320 hod Webový grafik Informační technologie Věcná 11 Harmonogram - úprava vzhledem ke zkrácení stáže; zapojení mentora na 220 hod Webový grafik Informační technologie Věcná 4 Hrazené náklady - snížení ceny s ohledem na snížení časové dotace, změnu harmonogramu a zařazení do kategorie ISPV 3512 na ,- Kč Webový grafik Informační technologie Věcná 20 Náhrada kvalifikace stážisty - praxe snížena na 1 rok Webový grafik Informační technologie Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe na u ZŠ na 5 let, u SŠ na 3 let a u VOŠ na 2 roky Webový grafik Informační technologie Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - odstraněn SW pro tvorbu a design webu

8 Stavební klempíř Stavebnictví Věcná 3 Definice pozice - sladěn popis s NSP na nynější: "Stavební klempíř samostatně zhotovuje a opravuje klempířské díly a výrobky, zejména ohýbáním, stříháním a jiným zpracováním plechu a provádí montáž a opravy dalších stavebních klempířských výrobků" Montér střešních izolací Stavebnictví Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek" a "Kontrola provedených prací"; Sdružení dvou bodů "Montáž hydroizolací" a "Montáž tepelné izolace do jednoho". Montér střešních izolací Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Montér suchých staveb Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Montér zateplovacích systémů Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Pokrývač Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Realizátor střech Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Stavební dělník Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Stavební technik kontrolor kvality Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik kontrolor kvality Stavebnictví Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Stavební technik mistr Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik mistr Stavebnictví Formální 31 Kvalifikace mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ

9 Stavební technik projektant Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik projektant Stavebnictví Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Stavební technik technolog Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik technolog Stavebnictví Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Stavební truhlář Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru stavebnictví a zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ výuční bez oboru a 4 roky praxe Tesař Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru stavebnictví a zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ výuční bez oboru a 4 roky praxe Truhlář nábytkář Dřevařská výroba Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ výuční bez oboru a 4 roky praxe Výrobce dřevostaveb Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru stavebnictví, strojírenství nebo zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ Zedník Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Lektor jazykové školy Vzdělávání Věcná 7 Maximální doba trvání - prodloužení na 6 měsíců

10 Lektor jazykové školy Vzdělávání Věcná 9 Rámec činností - odstraněny činnosti: b) Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do školního vzdělávacího programu jazykové školy. d) Osvojení základních didaktických, metodických a pedagogických zásad při výuce cizího jazyka. Drobná přeformulace textu činnosti: e) Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad účastníky kurzů - příprava zpráv, hodnocení a klasifikace. Lektor jazykové školy Vzdělávání Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružen požadavek SŠ maturita, VOŠ a VŠ Bc. pouze na SŠ maturita Odborný lektor Vzdělávání Věcná 0 Pozice odstraněna, dále bude pro tyto účely využívána šablona lektor Speciální pedagog Vzdělávání Věcná 15 Kvalifikace stážisty - změna s odkazem na splnění podmínky 18 zákona č. 563/2004 Sb Speciální pedagog Vzdělávání Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna s odkazem na splnění podmínky 18 zákona č. 563/2004 Sb Mechanik seřizovač obráběcích strojů Strojírenství Věcná 0 Pozice odstraněna, dále bude pro tyto účely využívána šablona seřizovač Provozní záměčník montér Strojírenství Věcná 0 Pozice odstraněna, dále bude pro tyto účely využívána šablona zámečník Zámečník Strojírenství Věcná 3 Definice pozice - upraven text na: "Zámečník vyrábí, montuje a opravuje zámečnické prvky a následně je kontroluje a ověřuje jejich spolehlivost. Nástroje a nářadí spolu s dalšími zařízeními musí seřizovat, udržovat a ošetřovat." Zámečník Strojírenství Věcná 11 Harmonogram - drobná úprava rozložení hodin, revidované zapojení mentora je celkem 225 hod Zámečník Strojírenství Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena na ,- Kč Zámečník Strojírenství Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí" Zámečník Strojírenství Věcná 10 Rámec kompetencí - odstraněny kompetence: "Sestavování částí potrubí a jejich montáž" "Výroba částí potrubí ohýbáním, řezáním kyslíkem."

11 Dělník ve strojírenské výrobě Strojírenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na SŠ výuční a požadovány 3 roky praxe; odstraněna varianta SŠ s maturitou. Nástrojař Strojírenství Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů" Programátor NC strojů Programátor NC strojů Strojírenství Strojírenství Věcná Věcná Rámec kompetencí - odstraněny kompetence: a) Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích. b) Orientace v normách a v technické dokumentaci číslicově řízených strojů, zařízení a komplexů a automatizovaných systémů. Kval. požadavky na mentora - úprava požadavku na: Alespoň 3 roky na pozici programátor NC strojů v období posledních 5 let před podáním žádosti o poskytování stáže Samostatný strojní technik řízení Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ jakosti Servisní technik ve strojírenství a elektrotechnice Strojírenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - zjednodušeno na 1 variantu - SŠ výuční a praxe 3 roky v oblasti stáže Seřizovač Strojírenství Věcná 10 Rámec kompetencí - odstraněna kompetence: "Obrábění materiálů na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi" Soustružník Strojírenství Formální 9 Rámec činností - z kompetence přesunuta činnost: Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček Strojírenský technik konstruktér Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojírenský technik technolog Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojírenský technik technolog Strojírenství Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 3 na 2 Strojní inženýr kontruktér Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojní inženýr projektant Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojní inženýr řízení výroby Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojní inženýr technolog Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ

12 Tavič Strojírenství Věcná 16 Kval. požadavky stážisty - rozšířeny obory vzdělání o oblast hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Tavič Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - rozšířena oblast nabytí praxe vedle strojírenství o metalurgii Technik řízení jakosti ve strojírenství Strojírenství Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 3 na 2 Technik řízení jakosti ve strojírenství Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Formíř a jádrař Strojírenství Věcná 16 Kval. požadavky stážisty - rozšířeny obory vzdělání o oblast hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Formíř a jádrař Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - rozšířena oblast nabytí praxe vedle strojírenství o metalurgii

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12.

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12. Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání 19.12.2014 Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

V Praze dne 7. listopadu 2003. PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 7. listopadu 2003. PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

469/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ KATALOG PRACÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

469/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ KATALOG PRACÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 469/2002 Sb. - poslední stav textu 469/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. srpna 2002, kterým se stanoví katalog prací

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Studijní obor: -41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Název ŠVP: Strojírenství se zaměřením na technický software na mechatroniku

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel.

2015/2016 STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK. WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. STŘEDNÍ ŠKOLA STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ LIBEREC II, TRUHLÁŘSKÁ 360/3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE WWW.SSLBC.CZ info@sslbc.cz tel. 488 880 375 NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚPLNÉ STŘEDNÍ

Více