Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby"

Transkript

1 Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software z word verze Autolakýrník Autoopravárenství Formální 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v souvisejících právních předpisech" Autolakýrník Autoopravárenství Formální 10 Odborné kompetence - odstraněna kompetence: "Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v souvisejících právních předpisech" Autolakýrník Autoopravárenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - upravena oblast praxe mentora ze strojírenství na autoopravárenství a lakýrnické práce Autolakýrník Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software Automechanik Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software Autotronik Autoopravárenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - doplněna oblast praxe mentora z autoopravárenství na autoopravárenství nebo elektrotechnika Autotronik Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software Dělník servisu motorových vozidel Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Mechanik pneuservisu Autoopravárenství Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Komunikace se zákazníky a tvorba popisu zakázky opravy" Mechanik pneuservisu Autoopravárenství Formální 10 Odborné kompetence - odstraněna kompetence: "Dodržování zásad BOZP a PO v pneuservisu a orientace v právních předpisech" Mechanik pneuservisu Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

2 Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Věcná 9 Rámec činností - upraveny a sdruženy činnosti na revidované znění: a) Ochrana a ostraha osob. b) Ochrana majetku a kontrola jeho zabezpečení. c) Obsluha bezpečnostních technologií. d) Návrhy bezpečnostních opatření, nových kontrolních postupů. e) Zajišťování prevence trestné činnosti zaměstnanců popř. dodavatelů nebo zákazníků. f) Vedení dokumentace o kontrolní činnosti, poskytované služby popř. mimořádných událostech. Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Formální 11 Harmonogram - drobná úprava rozložení hodin, revidované zapojení mentora je celkem 160 hod Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena dle harmonogramu na ,- Kč Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Formální 13 Ostatní - úprava textace ohledně požadavku na výkon této pozice v pracovněprávním vztahu. Revidovaný text: "Pro výkon této pozice v pracovně-právním vztahu je nutné splnit podmínky přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění." Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe u VOŠ upravena na 3 roky.

3 Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 10 Odborné kompetence - revidované znění: "a) Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů. b) Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování. c) Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti. d) Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi. Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)." Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Formální 11 Harmonogram - drobná úprava rozložení hodin, revidované zapojení mentora je celkem 272 hod Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena dle harmonogramu na ,- Kč Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Formální 13 Ostatní - úprava textace ohledně požadavku na výkon této pozice v pracovněprávním vztahu. Revidovaný text: "Pro výkon této pozice v pracovně-právním vztahu je nutné splnit podmínky přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění." Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 21 Náhrada kvalifikace stážisty - doplněny zkoušky NSK Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe u VOŠ upravena na 3 roky. Asistentka Formální 1 Název pozice - přejmenována z "asistentka / recepční" na "asistentka" Daňový specialista Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; upravena oblast nabytí praxe na zpracování daní místo oblasti Daňový specialista podnikových financí Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze

4 Fakturant Fakturant Finanční analytik Mzdový účetní Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; upravena oblast nabytí praxe na oblast ekonomie místo účetnictví a jiných ekon. oblastí Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; upravena oblast nabytí praxe na oblast podnikových finančních analýz místo oblast ekonomie a financí. Věcná 3 Definice pozice - vypuštěna věta: "Činnost interního auditora ve veřejné správě vymezuje zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě" Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Metodické řízení a koordinace výkonu interního auditu u subjektů povinných dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě." Věcná 16 Kval. požadavky na stážistu - odstraněn požadavek na vzdělání pouze v oblasti ekonomie a doplněny další doporučené obory Formální 19 Doporučené obory - doplněny relevantní doporučené obory Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; praxe mentora upravena na oblast stáže místo podnikových financí Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze a účetní SW Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena z důvodu odstranění databází na ,- Kč; provedena změna zařazení mentora v ISPV - kategorie 3343 Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe u VOŠ upravena na 2 roky

5 Mzdový účetní Formální 1 Název pozice - změna názvu z mzdová účetní na mzdový účetní Mzdový účetní Odborný účetní Odborný účetní Personalista Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze Věcná 9 Rámec činností - revize činností na: "a) Příprava smluv a dalších dokumentů týkajících se pracovněprávních vztahů. b) Vedení personální evidence zaměstnanců včetně vyřizování požadavků individuálních personálních žádostí. c) Spolupráce s vedením firmy při zajišťování pravidelných předepsaných školení a dalších vzdělávacích formách při zvyšování kvalifikace zaměstnanců d) Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě. e) Evidování docházky, pracovní pohotovosti, práce v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, o svátcích, práce přesčas a čerpání náhradního volna za práci přesčas. f) Zpracování analýz a reportů o zaměstnancích pro vedení firmy. g) Komunikace s jednotlivými útvary firmy při provádění personální činnosti. h) Sledování legislativních změn v oblasti pracovně právní problematiky. i) Vedení dokumentace v oblasti personální agendy"

6 Personalista Personalista Věcná Věcná Odborné kompetence - odstraněny kompetence: a) Organizování kolektivního vyjednávání. b) Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců. c) Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve firmě. Kval. požadavky na stážistu - doplněna oblast psychologie Personalista Personalista Samostatný účetní Samostatný účetní Samostatný účetní Samostatný účetní Specialista finančního controllingu Specialista finančního controllingu Specialista náboru Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ, délka praxe u VOŠ stanovena na 3 roky Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe upravena u VOŠ na 3 roky a u SŠ maturita na 4 roky Formální 3 Definice pozice - drobná úprava textace, odstranění zdvojeného slova samostatně Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Spolupráce s daňovým specialistou, s externím auditorem a externím daňovým poradcem." Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze a daňový SW Věcná 21 Náhrada kvalifikace stážisty - snížen požadavek náhrady kvalifikace praxí ze 3 na 2 roky Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; vzdělání mentora v oblasti matematiky nebo ekonomie; upravena praxe mentora na oblast finančního controllingu Věcná 11 Harmonogram - sníženo zapojení mentora na 190 hod.

7 Specialista náboru Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena dle harmonogramu na ,- Kč Programátor Informační technologie Věcná 16 Kvalifikace stážisty - doplněna požadovaná oblast vzdělání na informatiku Programátor Informační technologie Věcná 20 Náhrada kvalifikace stážisty - doplněna možnost náhrady vzdělání praxí v délce min 1 rok Programátor Informační technologie Věcná 31 Kvalifikace mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe u ZŠ na 8 let, u SŠ na 5 let a u VOŠ na 3 roky Programátor analytik Informační technologie Věcná 31 Kvalifikace mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe u ZŠ na 8 let, u SŠ na 5 let a u VOŠ na 3 roky Programátor analytik Informační technologie Věcná 16 Kvalifikace stážisty - doplněna požadovaná oblast vzdělání na informatiku Technik IT Informační technologie Věcná 20 Náhrada kvalifikace stážisty - praxe snížena na 1 rok Technik IT Informační technologie Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe u ZŠ na 5 let, u SŠ na 3 let a u VOŠ na 2 roky Webový grafik Informační technologie Věcná 5 Časová dotace - zkrácena délka stáže ze 480 hod na 320 hod Webový grafik Informační technologie Věcná 11 Harmonogram - úprava vzhledem ke zkrácení stáže; zapojení mentora na 220 hod Webový grafik Informační technologie Věcná 4 Hrazené náklady - snížení ceny s ohledem na snížení časové dotace, změnu harmonogramu a zařazení do kategorie ISPV 3512 na ,- Kč Webový grafik Informační technologie Věcná 20 Náhrada kvalifikace stážisty - praxe snížena na 1 rok Webový grafik Informační technologie Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe na u ZŠ na 5 let, u SŠ na 3 let a u VOŠ na 2 roky Webový grafik Informační technologie Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - odstraněn SW pro tvorbu a design webu

8 Stavební klempíř Stavebnictví Věcná 3 Definice pozice - sladěn popis s NSP na nynější: "Stavební klempíř samostatně zhotovuje a opravuje klempířské díly a výrobky, zejména ohýbáním, stříháním a jiným zpracováním plechu a provádí montáž a opravy dalších stavebních klempířských výrobků" Montér střešních izolací Stavebnictví Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek" a "Kontrola provedených prací"; Sdružení dvou bodů "Montáž hydroizolací" a "Montáž tepelné izolace do jednoho". Montér střešních izolací Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Montér suchých staveb Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Montér zateplovacích systémů Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Pokrývač Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Realizátor střech Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Stavební dělník Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Stavební technik kontrolor kvality Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik kontrolor kvality Stavebnictví Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Stavební technik mistr Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik mistr Stavebnictví Formální 31 Kvalifikace mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ

9 Stavební technik projektant Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik projektant Stavebnictví Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Stavební technik technolog Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik technolog Stavebnictví Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Stavební truhlář Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru stavebnictví a zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ výuční bez oboru a 4 roky praxe Tesař Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru stavebnictví a zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ výuční bez oboru a 4 roky praxe Truhlář nábytkář Dřevařská výroba Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ výuční bez oboru a 4 roky praxe Výrobce dřevostaveb Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru stavebnictví, strojírenství nebo zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ Zedník Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Lektor jazykové školy Vzdělávání Věcná 7 Maximální doba trvání - prodloužení na 6 měsíců

10 Lektor jazykové školy Vzdělávání Věcná 9 Rámec činností - odstraněny činnosti: b) Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do školního vzdělávacího programu jazykové školy. d) Osvojení základních didaktických, metodických a pedagogických zásad při výuce cizího jazyka. Drobná přeformulace textu činnosti: e) Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad účastníky kurzů - příprava zpráv, hodnocení a klasifikace. Lektor jazykové školy Vzdělávání Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružen požadavek SŠ maturita, VOŠ a VŠ Bc. pouze na SŠ maturita Odborný lektor Vzdělávání Věcná 0 Pozice odstraněna, dále bude pro tyto účely využívána šablona lektor Speciální pedagog Vzdělávání Věcná 15 Kvalifikace stážisty - změna s odkazem na splnění podmínky 18 zákona č. 563/2004 Sb Speciální pedagog Vzdělávání Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna s odkazem na splnění podmínky 18 zákona č. 563/2004 Sb Mechanik seřizovač obráběcích strojů Strojírenství Věcná 0 Pozice odstraněna, dále bude pro tyto účely využívána šablona seřizovač Provozní záměčník montér Strojírenství Věcná 0 Pozice odstraněna, dále bude pro tyto účely využívána šablona zámečník Zámečník Strojírenství Věcná 3 Definice pozice - upraven text na: "Zámečník vyrábí, montuje a opravuje zámečnické prvky a následně je kontroluje a ověřuje jejich spolehlivost. Nástroje a nářadí spolu s dalšími zařízeními musí seřizovat, udržovat a ošetřovat." Zámečník Strojírenství Věcná 11 Harmonogram - drobná úprava rozložení hodin, revidované zapojení mentora je celkem 225 hod Zámečník Strojírenství Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena na ,- Kč Zámečník Strojírenství Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí" Zámečník Strojírenství Věcná 10 Rámec kompetencí - odstraněny kompetence: "Sestavování částí potrubí a jejich montáž" "Výroba částí potrubí ohýbáním, řezáním kyslíkem."

11 Dělník ve strojírenské výrobě Strojírenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na SŠ výuční a požadovány 3 roky praxe; odstraněna varianta SŠ s maturitou. Nástrojař Strojírenství Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů" Programátor NC strojů Programátor NC strojů Strojírenství Strojírenství Věcná Věcná Rámec kompetencí - odstraněny kompetence: a) Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích. b) Orientace v normách a v technické dokumentaci číslicově řízených strojů, zařízení a komplexů a automatizovaných systémů. Kval. požadavky na mentora - úprava požadavku na: Alespoň 3 roky na pozici programátor NC strojů v období posledních 5 let před podáním žádosti o poskytování stáže Samostatný strojní technik řízení Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ jakosti Servisní technik ve strojírenství a elektrotechnice Strojírenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - zjednodušeno na 1 variantu - SŠ výuční a praxe 3 roky v oblasti stáže Seřizovač Strojírenství Věcná 10 Rámec kompetencí - odstraněna kompetence: "Obrábění materiálů na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi" Soustružník Strojírenství Formální 9 Rámec činností - z kompetence přesunuta činnost: Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček Strojírenský technik konstruktér Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojírenský technik technolog Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojírenský technik technolog Strojírenství Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 3 na 2 Strojní inženýr kontruktér Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojní inženýr projektant Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojní inženýr řízení výroby Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojní inženýr technolog Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ

12 Tavič Strojírenství Věcná 16 Kval. požadavky stážisty - rozšířeny obory vzdělání o oblast hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Tavič Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - rozšířena oblast nabytí praxe vedle strojírenství o metalurgii Technik řízení jakosti ve strojírenství Strojírenství Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 3 na 2 Technik řízení jakosti ve strojírenství Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Formíř a jádrař Strojírenství Věcná 16 Kval. požadavky stážisty - rozšířeny obory vzdělání o oblast hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Formíř a jádrař Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - rozšířena oblast nabytí praxe vedle strojírenství o metalurgii

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí Pozice Administrativní pracovník V rámci projektu Stáže ve firmách 2 - vzdělávání praxí 2", reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001 hledáme do společnosti GYPSTREND s.r.o. stážistu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Continental Automotive Czech republic s.r.o.

Continental Automotive Czech republic s.r.o. Continental Automotive Czech republic s.r.o. 1. Analytik výroby Výuční list elektro 2. SMT operátor Výuční list elektro 3. Výrobní dělník Základní 4. Skladový operátor Výuční list + VZV oprávnění 5. Test

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace Název typové pozice Mechanik pneuservisu Alternativní název Mechanik podvozkových částí vozidel Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Podobor činnosti:

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení Termín: 1. termín Obor: Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26-52-H/01) 1. 1092015 90,0 0,0 90,0 Přijat bez přijímací zkoušky 2. 882015 90,0 0,0 90,0 Přijat bez přijímací zkoušky 3. 22015 90,0 0,0

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H 6 Hodnoticí

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE Odborné a obecné kompetence STROJÍRENSTVÍ POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ

DÍLČÍ KVALIFIKACE Odborné a obecné kompetence STROJÍRENSTVÍ POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ DÍLČÍ KVALIFIKACE Odborné a obecné kompetence STROJÍRENSTVÍ POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELŮ ÚVOD 4 Zákon 179/2006 Sb. 6 DÍLČÍ KVALIFIKACE ZÁKLADNÍ INFORMACE 6 Základní pojmy 8 Národní soustava kvalifikací 9 Standardy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FIRMY VYUŽÍVAJÍCÍ NSK V PERSONÁLNÍ PRAXI Ing. Ivan Feninec, ředitel úseku řízení LZ, Česká pošta, s.p. NSK vnímáme jako možnost dát vědět externímu trhu práce jaké profese jako zaměstnavatel

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Ivana Vitisková, ředitelka 11. června 2015 Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel.: 569 430 500, www.gvi.cz, info@gvi.cz Realizované programy 23-007-E Dělník

Více

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce Autor a koordinátor: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň Partneři i projektu Hospodářská komora Plzeň ZČU v Plzni Projekt OPEN DOOR je spolufinancován

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu Charakteristika projektu Projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání program 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Kombinovaný projekt Podnikové školící středisko a pořízení školících pomůcek Termín uskutečnění

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2010 2011 Škola se stodvacetiletou tradicí nabízí: - moderní perspektivní obory - aktuální a prakticky

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Informační systémy Zadání seminární práce

Informační systémy Zadání seminární práce Informační systémy Zadání seminární práce Prezenční studium ZMVŠ -Zdeněk Jelínek 23.9.2012 ZMVS - Informační systémy 1 Zadání Úkol - připravit v roli kvalifikovaného poradce návrh na vybavení novéhosubjektu

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Naše škola /středisko TUO, K.Světlé 2703/ zajišťuje výuku auto, dřevo, elektro a hlavně strojírenských oborů

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách)

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách) 4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha Generální ředitel generální ředitel 1 sekretariát 4 strategický rozvoj 1 koordinace zahraničních vztahů 1 sekretariát Rady ČT 2 9 Útvary vrchního

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji Vyhodnocení dotazníkového šetření Zpracovala: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje březen 2015 Obsah Seznam grafů... 2 Seznam tabulek... 2 Základní údaje o šetření a respondentech... 3 Vyhodnocení

Více