Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby"

Transkript

1 Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software z word verze Autolakýrník Autoopravárenství Formální 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v souvisejících právních předpisech" Autolakýrník Autoopravárenství Formální 10 Odborné kompetence - odstraněna kompetence: "Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v souvisejících právních předpisech" Autolakýrník Autoopravárenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - upravena oblast praxe mentora ze strojírenství na autoopravárenství a lakýrnické práce Autolakýrník Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software Automechanik Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software Autotronik Autoopravárenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - doplněna oblast praxe mentora z autoopravárenství na autoopravárenství nebo elektrotechnika Autotronik Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby a kancelářský software Dělník servisu motorových vozidel Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Mechanik pneuservisu Autoopravárenství Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Komunikace se zákazníky a tvorba popisu zakázky opravy" Mechanik pneuservisu Autoopravárenství Formální 10 Odborné kompetence - odstraněna kompetence: "Dodržování zásad BOZP a PO v pneuservisu a orientace v právních předpisech" Mechanik pneuservisu Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

2 Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Věcná 9 Rámec činností - upraveny a sdruženy činnosti na revidované znění: a) Ochrana a ostraha osob. b) Ochrana majetku a kontrola jeho zabezpečení. c) Obsluha bezpečnostních technologií. d) Návrhy bezpečnostních opatření, nových kontrolních postupů. e) Zajišťování prevence trestné činnosti zaměstnanců popř. dodavatelů nebo zákazníků. f) Vedení dokumentace o kontrolní činnosti, poskytované služby popř. mimořádných událostech. Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Formální 11 Harmonogram - drobná úprava rozložení hodin, revidované zapojení mentora je celkem 160 hod Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena dle harmonogramu na ,- Kč Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Formální 13 Ostatní - úprava textace ohledně požadavku na výkon této pozice v pracovněprávním vztahu. Revidovaný text: "Pro výkon této pozice v pracovně-právním vztahu je nutné splnit podmínky přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění." Bezpečností pracovník Bezpečnost a ochrana Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe u VOŠ upravena na 3 roky.

3 Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 10 Odborné kompetence - revidované znění: "a) Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů. b) Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování. c) Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti. d) Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi. Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)." Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Formální 11 Harmonogram - drobná úprava rozložení hodin, revidované zapojení mentora je celkem 272 hod Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena dle harmonogramu na ,- Kč Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Formální 13 Ostatní - úprava textace ohledně požadavku na výkon této pozice v pracovněprávním vztahu. Revidovaný text: "Pro výkon této pozice v pracovně-právním vztahu je nutné splnit podmínky přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění." Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 21 Náhrada kvalifikace stážisty - doplněny zkoušky NSK Detektiv koncipient Bezpečnost a ochrana Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe u VOŠ upravena na 3 roky. Asistentka Formální 1 Název pozice - přejmenována z "asistentka / recepční" na "asistentka" Daňový specialista Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; upravena oblast nabytí praxe na zpracování daní místo oblasti Daňový specialista podnikových financí Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze

4 Fakturant Fakturant Finanční analytik Mzdový účetní Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; upravena oblast nabytí praxe na oblast ekonomie místo účetnictví a jiných ekon. oblastí Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; upravena oblast nabytí praxe na oblast podnikových finančních analýz místo oblast ekonomie a financí. Věcná 3 Definice pozice - vypuštěna věta: "Činnost interního auditora ve veřejné správě vymezuje zákon č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě" Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Metodické řízení a koordinace výkonu interního auditu u subjektů povinných dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě." Věcná 16 Kval. požadavky na stážistu - odstraněn požadavek na vzdělání pouze v oblasti ekonomie a doplněny další doporučené obory Formální 19 Doporučené obory - doplněny relevantní doporučené obory Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; praxe mentora upravena na oblast stáže místo podnikových financí Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze a účetní SW Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena z důvodu odstranění databází na ,- Kč; provedena změna zařazení mentora v ISPV - kategorie 3343 Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe u VOŠ upravena na 2 roky

5 Mzdový účetní Formální 1 Název pozice - změna názvu z mzdová účetní na mzdový účetní Mzdový účetní Odborný účetní Odborný účetní Personalista Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze Věcná 9 Rámec činností - revize činností na: "a) Příprava smluv a dalších dokumentů týkajících se pracovněprávních vztahů. b) Vedení personální evidence zaměstnanců včetně vyřizování požadavků individuálních personálních žádostí. c) Spolupráce s vedením firmy při zajišťování pravidelných předepsaných školení a dalších vzdělávacích formách při zvyšování kvalifikace zaměstnanců d) Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě. e) Evidování docházky, pracovní pohotovosti, práce v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, o svátcích, práce přesčas a čerpání náhradního volna za práci přesčas. f) Zpracování analýz a reportů o zaměstnancích pro vedení firmy. g) Komunikace s jednotlivými útvary firmy při provádění personální činnosti. h) Sledování legislativních změn v oblasti pracovně právní problematiky. i) Vedení dokumentace v oblasti personální agendy"

6 Personalista Personalista Věcná Věcná Odborné kompetence - odstraněny kompetence: a) Organizování kolektivního vyjednávání. b) Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců. c) Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve firmě. Kval. požadavky na stážistu - doplněna oblast psychologie Personalista Personalista Samostatný účetní Samostatný účetní Samostatný účetní Samostatný účetní Specialista finančního controllingu Specialista finančního controllingu Specialista náboru Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ, délka praxe u VOŠ stanovena na 3 roky Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; délka praxe upravena u VOŠ na 3 roky a u SŠ maturita na 4 roky Formální 3 Definice pozice - drobná úprava textace, odstranění zdvojeného slova samostatně Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Spolupráce s daňovým specialistou, s externím auditorem a externím daňovým poradcem." Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěna právní databáze a daňový SW Věcná 21 Náhrada kvalifikace stážisty - snížen požadavek náhrady kvalifikace praxí ze 3 na 2 roky Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; vzdělání mentora v oblasti matematiky nebo ekonomie; upravena praxe mentora na oblast finančního controllingu Věcná 11 Harmonogram - sníženo zapojení mentora na 190 hod.

7 Specialista náboru Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena dle harmonogramu na ,- Kč Programátor Informační technologie Věcná 16 Kvalifikace stážisty - doplněna požadovaná oblast vzdělání na informatiku Programátor Informační technologie Věcná 20 Náhrada kvalifikace stážisty - doplněna možnost náhrady vzdělání praxí v délce min 1 rok Programátor Informační technologie Věcná 31 Kvalifikace mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe u ZŠ na 8 let, u SŠ na 5 let a u VOŠ na 3 roky Programátor analytik Informační technologie Věcná 31 Kvalifikace mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe u ZŠ na 8 let, u SŠ na 5 let a u VOŠ na 3 roky Programátor analytik Informační technologie Věcná 16 Kvalifikace stážisty - doplněna požadovaná oblast vzdělání na informatiku Technik IT Informační technologie Věcná 20 Náhrada kvalifikace stážisty - praxe snížena na 1 rok Technik IT Informační technologie Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe u ZŠ na 5 let, u SŠ na 3 let a u VOŠ na 2 roky Webový grafik Informační technologie Věcná 5 Časová dotace - zkrácena délka stáže ze 480 hod na 320 hod Webový grafik Informační technologie Věcná 11 Harmonogram - úprava vzhledem ke zkrácení stáže; zapojení mentora na 220 hod Webový grafik Informační technologie Věcná 4 Hrazené náklady - snížení ceny s ohledem na snížení časové dotace, změnu harmonogramu a zařazení do kategorie ISPV 3512 na ,- Kč Webový grafik Informační technologie Věcná 20 Náhrada kvalifikace stážisty - praxe snížena na 1 rok Webový grafik Informační technologie Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ; snížen počet požadovaných let praxe na u ZŠ na 5 let, u SŠ na 3 let a u VOŠ na 2 roky Webový grafik Informační technologie Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - odstraněn SW pro tvorbu a design webu

8 Stavební klempíř Stavebnictví Věcná 3 Definice pozice - sladěn popis s NSP na nynější: "Stavební klempíř samostatně zhotovuje a opravuje klempířské díly a výrobky, zejména ohýbáním, stříháním a jiným zpracováním plechu a provádí montáž a opravy dalších stavebních klempířských výrobků" Montér střešních izolací Stavebnictví Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek" a "Kontrola provedených prací"; Sdružení dvou bodů "Montáž hydroizolací" a "Montáž tepelné izolace do jednoho". Montér střešních izolací Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Montér suchých staveb Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Montér zateplovacích systémů Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Pokrývač Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Realizátor střech Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Stavební dělník Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Stavební technik kontrolor kvality Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik kontrolor kvality Stavebnictví Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Stavební technik mistr Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik mistr Stavebnictví Formální 31 Kvalifikace mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ

9 Stavební technik projektant Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik projektant Stavebnictví Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Stavební technik technolog Stavebnictví Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 4 na 3 Stavební technik technolog Stavebnictví Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Stavební truhlář Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru stavebnictví a zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ výuční bez oboru a 4 roky praxe Tesař Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru stavebnictví a zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ výuční bez oboru a 4 roky praxe Truhlář nábytkář Dřevařská výroba Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ výuční bez oboru a 4 roky praxe Výrobce dřevostaveb Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na 2 varianty: a) SŠ výuční v oboru stavebnictví, strojírenství nebo zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů a 2 roky praxe a b) SŠ Zedník Stavebnictví Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora Lektor jazykové školy Vzdělávání Věcná 7 Maximální doba trvání - prodloužení na 6 měsíců

10 Lektor jazykové školy Vzdělávání Věcná 9 Rámec činností - odstraněny činnosti: b) Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do školního vzdělávacího programu jazykové školy. d) Osvojení základních didaktických, metodických a pedagogických zásad při výuce cizího jazyka. Drobná přeformulace textu činnosti: e) Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad účastníky kurzů - příprava zpráv, hodnocení a klasifikace. Lektor jazykové školy Vzdělávání Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružen požadavek SŠ maturita, VOŠ a VŠ Bc. pouze na SŠ maturita Odborný lektor Vzdělávání Věcná 0 Pozice odstraněna, dále bude pro tyto účely využívána šablona lektor Speciální pedagog Vzdělávání Věcná 15 Kvalifikace stážisty - změna s odkazem na splnění podmínky 18 zákona č. 563/2004 Sb Speciální pedagog Vzdělávání Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna s odkazem na splnění podmínky 18 zákona č. 563/2004 Sb Mechanik seřizovač obráběcích strojů Strojírenství Věcná 0 Pozice odstraněna, dále bude pro tyto účely využívána šablona seřizovač Provozní záměčník montér Strojírenství Věcná 0 Pozice odstraněna, dále bude pro tyto účely využívána šablona zámečník Zámečník Strojírenství Věcná 3 Definice pozice - upraven text na: "Zámečník vyrábí, montuje a opravuje zámečnické prvky a následně je kontroluje a ověřuje jejich spolehlivost. Nástroje a nářadí spolu s dalšími zařízeními musí seřizovat, udržovat a ošetřovat." Zámečník Strojírenství Věcná 11 Harmonogram - drobná úprava rozložení hodin, revidované zapojení mentora je celkem 225 hod Zámečník Strojírenství Věcná 4 Hrazené náklady - snížena cena na ,- Kč Zámečník Strojírenství Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí" Zámečník Strojírenství Věcná 10 Rámec kompetencí - odstraněny kompetence: "Sestavování částí potrubí a jejich montáž" "Výroba částí potrubí ohýbáním, řezáním kyslíkem."

11 Dělník ve strojírenské výrobě Strojírenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - změna požadavků kvalifikace mentora na SŠ výuční a požadovány 3 roky praxe; odstraněna varianta SŠ s maturitou. Nástrojař Strojírenství Věcná 9 Rámec činností - odstraněna činnost: "Strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů" Programátor NC strojů Programátor NC strojů Strojírenství Strojírenství Věcná Věcná Rámec kompetencí - odstraněny kompetence: a) Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích. b) Orientace v normách a v technické dokumentaci číslicově řízených strojů, zařízení a komplexů a automatizovaných systémů. Kval. požadavky na mentora - úprava požadavku na: Alespoň 3 roky na pozici programátor NC strojů v období posledních 5 let před podáním žádosti o poskytování stáže Samostatný strojní technik řízení Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ jakosti Servisní technik ve strojírenství a elektrotechnice Strojírenství Věcná 31 Kval. požadavky na mentora - zjednodušeno na 1 variantu - SŠ výuční a praxe 3 roky v oblasti stáže Seřizovač Strojírenství Věcná 10 Rámec kompetencí - odstraněna kompetence: "Obrábění materiálů na běžných druzích obráběcích strojů základními technologickými operacemi" Soustružník Strojírenství Formální 9 Rámec činností - z kompetence přesunuta činnost: Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček Strojírenský technik konstruktér Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojírenský technik technolog Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojírenský technik technolog Strojírenství Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 3 na 2 Strojní inženýr kontruktér Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojní inženýr projektant Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojní inženýr řízení výroby Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Strojní inženýr technolog Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ

12 Tavič Strojírenství Věcná 16 Kval. požadavky stážisty - rozšířeny obory vzdělání o oblast hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Tavič Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - rozšířena oblast nabytí praxe vedle strojírenství o metalurgii Technik řízení jakosti ve strojírenství Strojírenství Věcná 8 Maximální počet stážistů - snížen ze 3 na 2 Technik řízení jakosti ve strojírenství Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - sdružena varianta VŠ Bc. s VOŠ Formíř a jádrař Strojírenství Věcná 16 Kval. požadavky stážisty - rozšířeny obory vzdělání o oblast hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Formíř a jádrař Strojírenství Formální 31 Kval. požadavky na mentora - rozšířena oblast nabytí praxe vedle strojírenství o metalurgii

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3 Montér vzduchotechniky (kód: 23-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Montér vzduchotechniky Kvalifikační

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Optik pro brýlovou techniku (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Optik pro brýlovou techniku (kód: 23-033-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik optických přístrojů

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Lisař na strojích s manuální obsluhou. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Lisař na strojích s manuální obsluhou. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Lisař na strojích s manuální obsluhou (kód: 21-040-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí Pozice Administrativní pracovník V rámci projektu Stáže ve firmách 2 - vzdělávání praxí 2", reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001 hledáme do společnosti GYPSTREND s.r.o. stážistu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Kovář ruční (kód: 21-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kovář Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník výroby bednění (kód: 33-026-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Dělník v dřevozpracujícím

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Vrtač průzkumných vrtů (kód: 21-01-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Vrtač Kvalifikační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Kovárenský technik mistr (kód: 21-046-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Mistr kovárny

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič kolesového nakladače (kód: 21-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Obsluha

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič velkostroje (kód: 21-01-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Řidič velkostroje

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více