PluScanner. Instalační manuál a uživatelská příručka. pro Android. verze 1.4.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PluScanner. Instalační manuál a uživatelská příručka. pro Android. verze 1.4.2"

Transkript

1 pro Android Instalační manuál a uživatelská příručka verze 1.4.2

2 Obsah Úvod 2 Resumé 3 Instalace 4 Aktivace produktu 5 Export dat z účetního a evidenčního systému EKONOM 6 Export dat z obecného SW 8 Import vstupních dat do 10 První kroky 11 Vytvoření dávky a snímání čárového kódu 12 Přidání položek do již existující dávky 14 Editace množství položky v již existující dávce 15 Odstranění položky z již existující dávky 16 Odstranění dávky 17 Tipy pro snímání čárového kódu 18 Export dávky 20 Import dávky do účetního a evidenčního systému EKONOM 23 Tipy pro práci s účetním a evidenčním systémem EKONOM 26 Import dávky do obecného SW 27 Předvolby 29 Tipy pro přenos dat mezi počítačem a telefonem 31 Instalace Dropbox 32 Zákaznická podpora 34 1

3 Úvod je aplikace určená pro mobilní telefony s operačním systémem Android, jako řešení k operativnímu čtení čárových kódů na výdejních/přijmových místech ve skladech, při inventurách, inventarizaci majetku apod. Aplikace umožňuje snímání různých variant čárových kódů (EAN8, EAN13, CODE39, CODE93, CODE139, ITF), podle nichž provádí vyhledávání a přiřazování načtených položek. Účetní a evidenční systém EKONOM podporuje čárový kód EAN13. Do aplikace lze naimportovat seznam položek ze skladové evidence se základními informacemi, a po nasnímání čárového kódu vybrané informace zobrazit (cena, cena s DPH, skladové množství atd...). V aplikaci jsou předdefinovány standardní typy dokladů: prodejka, výdejka, příjemka, inventura, ale lze vytvořit i libovolný vlastní typ. Aplikace umožňuje vytvářet více dávek současně a dle potřeby je doplňovat o další položky. Aplikace je uživatelsky velmi přátelská s intuitivním ovládáním, dále disponuje také kalkulačkou pro paletové zadávání. Aplikaci můžete snadno přepnout do spánkového režimu (úspora baterie), nebo do režimu s přisvícením pro snímání za špatných světelných podmínek. Aplikace PluScaner je univerzální a komunikuje nejen s účetním a evidenčním systém EKONOM. Názvy XML, CSV identifikátorů pro import a export dat jsou editovatelné. To znamená, že lze aplikaci použít v podstatě s jakýmkoliv SW, který si vytvoří interface na přenos dat ve formátu XML nebo CSV. Nespornou výhodou je, že tento produkt svoji flexibilitou dokáže, navíc za zlomkovou cenu nahradit poměrně drahá, kapacitně a funkčně limitovaná zařízení. Aplikaci si navíc můžete bezplatně vyzkoušet v plné verzi na svém telefonu s Androidem po dobu několika týdnů. tiskárna doklady mobilní telefon mobilní telefon počítač s učetním SW (např. EKONOM) EAN kód firma inventář EAN kód sklad zboží EAN kód prodejna inventura 2

4 Resumé Obecné výhody mobilního telefonu s aplikací : 1. FLEXIBILITA Můžete flexibilně pracovat ve skladu tam, kam PC nedosáhne, tzn. připravit doklady jako prodejky, výdejky apod... Doklady můžete načítat přímo na korbě při nakládce/vykládce kamionu, ve vzdálené hale nebo i při rozvozu zboží. Data dávek můžete pomocí internetového připojení sdílet a než se vrátíte zpět do kanceláře, bude mít účetní potřebné doklady již vytisknuté, odeslané, případně zaúčtované. 2. UNIVERZÁLNOST Aplikace komunikuje pomocí XML, CSV je tedy možné použití i s jiným účetními SW. Výhody mobilního telefonu s aplikací oproti zařízení CPT8300, s nímž interface účetního a evidenčního systému EKONOM také komunikuje: 1. Prakticky žádná starost s firmware, kompatibilitou verzí, českým prostředím. 2. Snadná instalace a uvedení do provozu. 3 Nižší pořizovací cena (mobilní telefon je zařízení víceúčelové). 4. Praktická kapacitní neomezenost. Kapacita SD Karty v mobilním telefonu se uvádí v GB u zařízení CPT jen v MB (za každé další rozšíření se platí). 5. Nezávislost na hotline třetí strany. Hotline poskytují přímo naši pracovníci znalí prostředí EKONOM. 6. Aplikace je vlastní produkt. Úpravy aplikace jsou možné v krátké době, nezávislé na opravě nebo dodávce ze zahraničí. 7. Aplikace je vhodná pro instalaci na různých typech mobilních telefonů (viz. Instalace minimální HW požadavky). 3

5 Instalace Pro instalaci na Android musí Váš mobilní telefon splňovat tato kritéria: Operační systém Android 2.3 a vyšší CPU 600 MHz RAM 256 MB Fotoaparát 5MP a více (s autofokusem) Přisvětlovací dioda Volné místo na disku Instalace Instalaci aplikace provedete následujícím způsobem: 1. Stáhněte instalační soubor.apk přímo do vašeho mobilního telefonu z internetových stránek Elisoft, s. r. o. (www.ekonom-system.cz/userfiles/file//.apk) nebo použijte uvedený QR kód. Neobsahuje-li Váš telefon předinstalovanou čtečku QR kódů, můžete si ji bezplatně stahnout ze služby GooglePlay (například QR Droid). 2. Případně si stáhněte instalační soubor.apk do vašeho počítače z internetových stránek společnosti Elisoft, s. r. o. (www.ekonom-system.cz/userfiles/file//.apk). Nebo ze stránek ze sekce stáhněte si. Zkopírujte stažený instalační soubor.apk do vašeho telefonu pomocí Dropbox, WiFi, Bluetooth nebo USB. V případě, že jste použili USB, nyní jej odpojte. 3. Telefon přepněte na Hlavní (domácí) obrazovku. Pokračujte dotykem na ikonu Aplikací a dále ťukněte na ikonu Nastavení. Nemůžete-li nalézt uvedenou ikonu, ťukněte na Menu a zde vyberte položku Nastavení. V seznamu vyhledejte položku Aplikace a ujistěte se, že máte zaškrtnutou volbu Neznámé zdroje. Pomocí souborového manažeru najděte ve vašem telefonu soubor plus.apk. Neobsahuje-li Váš telefon souborového manažera, můžete si jej bezplatně stáhnout ze služby GooglePlay (například ES File Explorer). V souborovém manažeru vyhledejte soubor plus.apk a ťuknutím spusťte instalaci. Po dokončení instalace ťukněte na Otevřít. Zobrazí se základní obrazovka aplikace (obr. 1). Instalace je dokončena. obr. 1 Základní obrazovka aplikace 4

6 Aktivace produktu Po nainstalování funguje aplikace 21 dnů v trial režimu. Po uplynutí této doby budou veškeré funkce aplikace zablokovány. Chcete-li nadále aplikaci používat, zaktivujte ji prosím podle následujícího návodu. 1. Spusťte aplikaci, vyvolejte Menu a ťukněte na Předvolby. V seznamu (obr. 1) vyhledejte položku Aktivace a ťukněte na ni. Následně opište devítimístný Autorizační kód (obr. 2). Objednávka aplikace se provádí em na adresu Do předmětu zprávy uveďte heslo a do obsahu pak váš autorizační kód, telefonní kontakt a fakturační údaje. V případě, že jste vlastníkem licence EKONOM, místo fakturačních údajů uveďte licenční číslo EKONOMa. Obratem získáte fakturu k proplacení a po její úhradě obdržíte Aktivační kód pro vaši aplikaci. Objednávku lze též provést z ze sekce objednávka. 2. Obdržený Aktivační kód vepište do příslušného pole (obr. 3). Aktivační kód je nutné vepsat úplný, to znamená včetně pomlček rozdělujících jednotlivé znaky (xxx-xxx-xxx). Potvrzením tlačítka Aktivovat se aplikace aktivuje do plné verze. obr. 1 Položka Aktivace v Předvolbách obr. 2 Autorizační kód obr. 3 Aktivační kód Aktivační kód je vázán na Id SIM karty. Při výměně telefonu nebo v případě, že se přístroj stane nefunkčním, je aktivační kód stále platný. Do nového přístroje vložíte původní SIM kartu (pro kterou byl Aktivační kód již vygenerován) a novou aktivaci můžete provést s již obdrženým aktivačním kódem. Pozor! Aktivační kód můžete obdržet až za několik dní po objednání aplikace, vyžádejte si proto Aktivační kód včas. 5

7 Export dat z účetního a evidenčního systému EKONOM Příprava použití aplikace s účetním a evidenčním systémem EKONOM. Pro export a následný import dat, tzv. interface, musíte mít v konfiguraci EKONOMa rozšířené sklady o modul PLUS a verzi EKONOM od 2012/12. Pro plné využití aplikace k přiřazování nasnímaných čárových kódů k položkám, je nutné nejprve do aplikace načíst vstupní data. Účetní a evidenční systém EKONOM má implementováno rozhraní pro export XML dat, které slouží jako vstupní data do aplikace. Aplikace pracuje i bez těchto vstupních dat a umožňuje po nasnímání čárového kódu zadávat informace o položce ručne. Tento způsob je pro profesionální využití neefektivní. Tuto vlastnost ale využijete, pokud nasnímáte nový čárový kód. Ihned lze k výrobku přiřadit jeho název a při pozdějším importu pořízené dávky zpět do systému EKONOM budete nejen informováni o tom, že tato položka je nová, ale do systému se přenese i vámi zadaný název. Export dat z účetního a evidenčního systému EKONOM se provádí z evidence Skladové karty (obr. 1). K exportu se nabízejí všechny položky, které mají vyplněný EAN kód. U těchto položek lze použít filtr pro výběr konkrétní skupiny položek. Pomocí EAN kódů probíhá vyhledávání položek a sestavování skladového dokladu. obr. 1 Skladové karty Poznámka: 1. Zde je třeba mít na paměti, že soubor skladových položek (katalog_rrmmdd_hhmmss.xml) se po načtení do aplikace nedoplňuje, ale přepisuje (tzn. uživatel má k dispozici vždy jen poslední načtenou dávku skladových položek). 2. Pro položky kde je duplicitní EAN kód, je rozhodující vnitřní ID položky. Pokud máte výrobek se stejným EAN kódem, bude vždy rozhodující vnitřní ID položky. To znamená, že při nasnímání takovéhoto kódu v aplikaci máte možnost vybrat správnou položku. 6

8 Export dat z účetního a evidenčního systému EKONOM Ukázka provedení exportu položek je na obr. 2. Nejprve uložte vyexportovaný soubor na váš PC (v této ukázce je to soubor: katalog_ _ xml). Jako výchozí cesta pro uložení exportovaného souboru se nabízí c:\mobilni_zarizeni_ean\android\odeslani_dat. Cestu pro export je možné změnit, při následném exportu se bude nabízet poslední použitá cesta. Pro ukládání a synchronizaci dat doporučujeme použít služby Dropbox. obr. 1 Export skladových dat Soubor byl úspěšně uložen. Nyní načtěte vyexportovaná data do aplikace ve vašem mobilním telefonu (viz. Import skladových dat do aplikace ). 7

9 Export dat z ostatního SW Do aplikace můžete importovat vstupní data z libovolného SW, který umožňuje export dat do formátu XML nebo CSV. Pro úspěšné načtení dat do aplikace je nejprve nutné se seznámit s datovou strukurou souborů určených pro import. To vám umožní vytvořit korektní datový soubor pro následný import do aplikace. Soubor XML Na obr. 1 vidíme ukázku struktury XML souboru. Pro úspěšný import musí XML soubor bezpodmínečně obsahovat tyto čtyři položky (uzly): 1. Hlavní uzel = VFPData (parametr version je nepovinný) 2. Uzel položky = katalog 3. Ean kód = id_bc ( ) 4. Jméno položky = id_name (název položky) Poznámka: Ostatní parametry (množství, jednotky, cena, DPH) nejsou povinné, datový soubor bude korektně načten i pokud nebudou zadány. Pro plné využití aplikace je však doporučujeme zadat. obr. 1 Struktura xml souboru Soubor CSV Na obr. 2 vidíme ukázku struktury CSV souboru. Pro oddělení jednotlivých položek je použit znak čárka (,). Desetinné numerické hodnoty musí být odděleny znakem tečka (.). První řádek obsahuje názvy položek, další řádky obsahují pouze data. Na pořadí názvů položek nezáleží. Pro úspěšný import musí CSV soubor bezpodmíněčně obsahovat tyto dvě položky: 1. Ean kód = id_bc = Jméno položky = id_name = název položky obr. 2 Struktura csv souboru Popis všech dostupných identifikátorů <VFPData> <katalog> <id_bc> </id_bc> <id_bc_type>ean</id_bc_type> <id_name>název položky</id_name> <id_amount>10</id_amount> <id_unity>ks</id_unity> <id_price>10.1</id_price> <id_key>id1</id_key> <id_vat>20</id_vat> odděluje uzel katalogu odděluje uzel položky čárový kód typ čárového kódu název položky skladové množství jednotky cena (bez DPH) ID položky (rozhodující u duplicitního čárového kódu) DPH 8

10 Export dat z ostatního SW Export dat varianta A Pokud váš SW podporuje export dat do jednoho z formátů XML nebo CSV, včetně možnosti nastavení pojmenování jednotlivých identifikátorů, pojmenujte je podle popisu identifikátorů daných aplikací (viz. str. 5) a následně proveďte export. Dále pokračujte podle kapitoly Import vstupních dat do aplikace. Export dat varianta B Pokud váš SW podporuje export dat do jednoho z formátů XML nebo CSV, ale bez možnosti nastavit pojmenování jednotlivých XML, CSV idnetifikátorů, proveďte standartni export s názvy identifikátorů, tak jak je má předdefinován váš SW. Důležité je poznamenat si tyto názvy, abyste je mohli v dalším kroku zadat do aplikace. 1. krok Spusťte aplikaci. Na úvodní obrazovce vyolejte Menu a ťukněte na Předvolby. V seznamu vyhledejte oddíl Seznam výrobků položku Názvy XML, CSV položek (uzlů) a ťukněte na ni (obr. 1). Vyvolá se seznam identifkátorů (obr. 2). 2. krok Přepište původní názvy položek (uzlů) určené pro import z účetního a evidenčního systému EKONOM na názvy vygenerovanými vaším SW (obr. 3). 3. krok Ťukněte na ikonu (zpět) na vašem mobilním telefonu. Zobrazí se dialog a budete vyzváni k potvrzení změn (obr. 4). Po potvrzení je aplikace připravena k importu vstupních dat. obr. 1 Předvolby obr. 2 Seznam identifikátorů obr. 3 Příklad změny identifikátoru obr. 4 Potvrzení změn 9

11 Import vstupních dat do Import z účetního a evidenčního systému EKONOM V kapitole export z účetního a evidenčního systému EKONOM jste vytvořili datový soubor ve formátu XML. Zkopírujte vygenerovaný soubor katalog_rrmmdd_hhmmss.xmldo vašeho telefonu pomocí Dropbox, WiFi, Bluetooth nebo USB. V případě, že jste použili USB, nyní jej odpojte. Spusťe aplikaci. Na úvodní obrazovce vyvolejte Menu a ťukněte na Předvolby. V seznamu vyhledejte oddíl Seznam výrobků položku Import a ťukněte na ni (obr. 1). Vyvolá se souborový manažer (obr. 2). Vyhledejte přenesený soubor katalog_rrmmdd_hhmmss.xml a ťukněte na něj. Proběhne import dat. Doba načítání XML souboru závisí na množství položek. Nyní je váš připraven pro použití s vašimi výrobky. Import z ostatních SW V kapitole export z ostatních SW jste vytvořili datový soubor ve formátu XML nebo CSV. Pro import tohoto souboru platí stejný postup jako je popsán výše (import z účetného a evidenčního systému EKONOM). obr. 1 Předvolby obr. 2 Souborový manažer 10

12 První kroky Základní obrazovka aplikace Základní obrazovka aplikace obsahuje tlačítka pro vytvoření nové dávky, pokračování poslední dávkou a seznam již vytvořených dávek. Při prvním spuštění (obr. 1), nebo když je seznam vytvořených dávek prázdný (všechny dávky byly vyexportovány) je aktivní pouze tlačítko Vytvořit novou dávku. Tlačítko Pokračovat poslední dávkou slouží k rychlému spuštění skeneru a načítání dalších položek (snímání čárových kódů) do posledně založené dávky (obr. 2 a 3). Tlačítko se zaktivní, až když existuje alespoň jedna dávka. Tato dávka je v seznamu označena modře. Načítat další položky je samozřejmě možné do kterékoliv již vytvořené dávky (viz. kapitola Přidání položek do již existující dávky). obr. 1 Aplikace při prvním spuštění obr. 2 Aplikace s jednou načtenou dávkou obr. 3 Aplikace s více načtenými dávkami Režim skenování Snímat čárové kódy je možné v režimu naležato i nastojato. Pro telefony s horším fotoaparátem doporučujeme použít prostředí naležato (obr. 4), kdy je nutné telefon před snímáním kódu otočit do horizontální polohy. Čárový kód bude takto snímán ve vyšším rozlišení. Pro telefony s lepším fotoaparátem doporučujeme použít klasické prostředí skeneru zobrazující současně i zadávací klávesnici (obr. 5). Skenovat lze bez natáčení telefonu tak, jak je zvykem u průmyslových čteček. Nastavení lze upřesnit v Předvolbách. obr. 4 Skenování v režimu naležato obr. 5 Skenování v režimu nastojato 11

13 Vytvoření dávky a snímání čárového kódu 1. krok Ťukneme na tlačítko Vytvořit novou dávku. Zobrazí se dialogové okno se seznamem předdefinovaných dávek. Vybereme požadovaný typ dávky a ťuknutím potvrdíme (obr. 1). 2. krok Zobrazí se dialogové okno Pojmenujte dávku. Název je předdefinován jako typ dávky + časová známka ve formátu RRRRMMDD_hhmmss. Název můžete editovat, ale pro snadnou orientaci a následné řazení vyexportovaných dávek doporučujeme ponechat předvolený formát a ťuknutím na Ano potvrdit (obr. 2). Zobrazení tohoto dialogu lze vypnout v Předvolbách, dávka se tak pojmenuje a uloží zcela automaticky. obr. 1 Dialog pro výběr typu dávky obr. 2 Dialog s názvem dávky 3. krok Zobrazí se prostředí skeneru se zadávací klavesnicí a oknem pro snímání čárového kódu (obr. 3). Poznámka: Klávesnice se stane aktivní až po úspěšném naskenování kódu. 4. krok Zaměřte fotoaparát telefonu na čárový kód tak, aby vyplňoval světlý obdélník (obr. 4). Úspešné rozpoznání čárového kódu je doprovázeno zvukovým signálem, případně vibrací. Druh upozornění lze nastavit v Předvolbách. obr. 3 Základní obrazovka skeneru obr. 4 Obrazovka skeneru se zaměřeným čárovým kódem 12

14 Vytvoření dávky a snímání čárového kódu 5. krok Čárový kód byl úspěšně rozeznán, v okně pro snímání se nyní zobrazí přiřazené zboží (obr. 5). Zobrazení doplňkových informací skladového množství a ceny lze vypnout/zapnout v předvolbách. 6. krok Cena a nové skladové množství se přepočítává okamžitě, není třeba nic dále potvrzovat (obr. 6). 7. krok (tip) Pro zobrazení ceny s DPH použijte swipe (posun prstem z jedné strany displeje na druhou) po oblasti s údaji o položce. Tímto lze přepínat mezi zobrazením s a bez DPH (obr. 7). 8. krok Potvrdíme požadované množství ťuknutím na tlačítko OK. Následně se zobrazí základní obrazovka skeneru (obr. 8). obr. 5 Načtený čárový kód obr. 6 Zadání množství 9. krok Nyní můžete pokračovat ve snímání dalších čárových kódů. 10. krok Pokud je dávka kompletní, nebo chcete pracovat na další dávce, ukončíte režim skenování aktuální dávky ťuknutím na ikonu (zpět) na vašem mobilním zařízení. Do dávky, kterou jste právě takto ukončili, můžete ale kdykoliv v budoucnu vstoupit a přidávat (načítat) další položky. A to až do doby než provedete export dávky. obr. 7 Zobrazení DPH obr. 8 Základní obrazovka skeneru 13

15 Přidání položek do již existující dávky 1. krok Chcete-li nasnímat další čárový kód do posledně vytvořené dávky (tato je v seznamu dávek zvýrazněna modrou barvou a je v pořadí jako první), stačí ťuknout na tlačítko Pokračovat poslední dávkou (obr. 1). 2. krok Chcete-li nasnímat další čárový kód do kterékoliv již dříve vytvořené dávky (nejedná se o posledně vytvořenou dávku), ťukněte na název dávky v seznamu (obr. 2). Zobrazí se dialog s nabídkou akcí (obr. 3). Vyberte Přidat položky a následně se zobrazí okno pro skenování čárového kódu (obr. 4). Následně budou nasnímané položky připojeny k vybrané dávce. obr. 1 Pokračovat poslední dávkou obr. 2 Seznam dávek obr. 3 Seznam akcí obr. 4 Základní obrazovka skeneru 14

16 Editace množství položky v již existující dávce 1. krok V seznamu dávek ťukněte na název dávky, jejíž položku chcete upravit (obr. 1). Zobrazí se dialog s nabídkou akcí (obr. 2). Vyberte Editovat položky a následně se zobrazí seznam již načtených položek. 2. krok V seznamu položek ťukněte na název položky, jejíž množství chcete upravit (obr. 3). Zobrazí se dialog s nabídkou akcí (obr. 4). Vyberte Editovat položku a následně se zobrazí informace o položce s možností editace. 3. krok Zadejte nové množství a potvrďte tlačítkem OK. Poté se automaticky vrátíte zpět do seznamu položek. obr. 1 Seznam dávek obr. 2 Nabídka akcí obr. 3 Seznam položek obr. 4 Nabídka akcí obr. 4 Změna množství 15

17 Odstranění položky z již existující dávky 1. krok V seznamu dávek ťukněte na název dávky, jejíž položku chcete odstranit (obr. 1). Zobrazí se dialog s nabídkou akcí (obr. 2). Vyberte Editovat položky a následně se zobrazí seznam již načtených položek. 2. krok V seznamu položek ťukněte na název položky kterou chcete odstranit (obr. 3). Zobrazí se dialog s nabídkou akcí (obr. 4). Vyberte Odstranit položku a následně se zobrazí dialog pro potvrzení smazání. 3. krok Potvrďte tlačítkem Odstranit. Poté se automaticky vrátíte zpět do seznamu položek. obr. 1 Seznam dávek obr. 2 Nabídka akcí obr. 3 Seznam položek obr. 4 Nabídka akcí obr. 4 Potvrzení odstranění položky Poznámka: Po potvrzení Odstranit položku bude položka dávky nenávratně odstraněna. Zadané množství bude zpětně přepočteno do skladových zásob. 16

18 Odstranění dávky 1. krok V seznamu dávek ťukněte na název dávky, kterou chcete odstranit (obr. 1). Zobrazí se dialog s nabídkou akcí. Vyberte položku Odstranit dávku (obr. 2). 2. krok Zobrazí se dialog Odstranit dávku (obr. 3). Potvrďte tlačítkem Odstranit. Poté se automaticky vrátíte zpět do seznamu položek (obr. 4). Poznámka: Dávka bude nenávratně odstraněna. Množství zadané u jednotlivých položek bude zpětně přepočteno do skladových zásob. obr. 1 Seznam dávek obr. 2 Nabídka akcí obr. 3 Potvrzení odstranění dávky obr. 4 Seznam dávek 17

19 Tipy pro snímání čárového kódu Ruční zadání EAN kódu V levém horním rohu je umístěna ikona Pacičky, která slouží k ručnímu zadání čárového kódu (obr. 1). Použijte v případě, že je čárový kód nečitelný nebo poškozený. Ťuknutím na symbol Pacičky se zaktivuje klávesnice a můžete zadat hodnotu čárového kódu (obr. 2). Potvrzením tlačítka OK se přepnete do zobrazení pro zadání množství. Dále můžete pokračovat jako v kroku č. 6 v kapitole Vytvoření dávky a snímání čárového kódu (viz str. 12). Přisvětlovací dioda V pravém horním rohu je umístěna ikona Žárovky a slouží k zapnutí/ vypnutí přisvětlovací diody (obr. 3). Přisvětlovací diodu použijte v případě, pokud se pohybujete v místech se slabým osvětlením. obr. 1 Aktivace ručního zadání čárového kódu obr. 2 Ruční vepsání hodnoty čárového kódu Tap - úsporný režim Ťuknutím kdekoliv v ploše pro zobrazení náhledu z fotoaparátu (obr. 4) se skenovací obrazovka přepne do úsporného režimu (náhled z fotoaparátu je vypnut). Pomocí této volby výrazně prodlužíte výdrž baterie. obr. 3 Zapnutí/vypnutí přisvětlovací diody obr. 4 Aktivace úsporného režimu 18

20 Tipy pro snímání čárového kódu Kalkulačka paletového množství Kalkulačka paletového množství slouží pro rychlý výpočet celkového množství zboží, které chceme zadat. Jako ilust. příklad použijeme následující situaci: potřebujeme zjistit množství pro 2 paletu s 8 krabicemi. V každé krabici se dále nachází 10 balení po 36 kusech. 1. krok Nejprve je nutné úspěšně nasnímat čárový kód tak, aby se v okně pro snímání zobrazilo přiřazené zboží (obr. 1). 2. krok Ťukněte na tlačítko zobrazující paletu (obr. 2). Paletová kalkulačka se zaktivní, tlačítko kalkulačky změní barvu. Dále se tlačítko plus-mínus (+/-) změní na tlačítko krát ( ) a tlačítko OK se změní na tlačítko rovná se (=). obr. 1 Načtený čárový kód obr. 2 Zaktivnění paletové kalkulačky 3. krok Zadejte numerické hodnoty pro výpočet. V našem ilustračním příkladě je to (obr. 3). 3. krok Potvrďte tlačítkem =. Potvrzením se paletová kalkulačka deaktivuje. Nyní můžete potvrdit požadované množství tlačítkem OK (obr. 4). obr. 3 Zadání hodnoty pro výpočet obr. 4 Výsledek 19

21 Export dávky 1. krok V seznamu dávek ťukněte na název dávky, kterou chcete exportovat (obr. 1). Zobrazí se dialog s nabídkou akcí. Vyberte položku Exportovat dávku (obr. 2). 2. krok Zobrazí se dialog s nabídkou typů exportu (obr. 3). Položka SD Karta uloží dávku přímo do paměti telefonu, a to do adresáře. Položka Sdílet uloží obsah také do paměti telefonu, navíc umožní ihned dávku odeslat pomocí dostupných funkcí ve vašem telefonu (Dropbox, , Bloototh, Wifi. atd...) 1. možnost SD Karta 1. krok Vyberte položku SD Karta. Zobrazí se Souborový manažer (obr. 4) s implicitně předvolenou cestou do adresáře PluScaner. Potvrďte tlačítko Exportovat. Cílový adresář pro export dat můžete případně libovolně změnit. obr. 1 Seznam dávek obr. 2 Nabídka akcí obr. 3 Druh exportu obr. 4 Souborový manažer 20

22 Export dávky 2. krok Zobrazí se dialog Pojmenujte dávku s názvem dávky. Název můžete editovat, ale pro snadnou orientaci a následné řazení vyexportovaných dávek doporučujeme ponechat původní předvolený název. Ťuknutím na Ano potvrďte (obr. 5). 3. krok Dávka se uloží do cílového adresáře a je odebrána ze seznamu dávek (obr. 6). Nyní již není možné do vyexportované dávky vstoupit (přidat, odebrat položky nebo editovat množství). Poznámka: Export se implicitně provádí do formátu XML (systém EKONOM). Chcete-li export ve formátu CSV, změnte toto nastavení v Předvolbách. obr. 5 Dialog Pojmenujte dávku obr. 6 Seznam dávek 2. možnost Sdílet Volba sdílet vám umožní využít systémové vlastnosti OS Android a odeslat dávku pomocí standardních funkcí, které podporuje váš telefon. Dále si předvedeme odeslání dávky pomocí u a Dropbox. 1. Nastavení adresy Pokud budete dávky odesílat pomocí služby, doporučujeme nejprve zadat v předvolbách cílovou ovou adresu. Ta bude poté již předvyplněna při každém odeslání dávky pomocí u. Spusťe aplikaci. Na úvodní obrazovce vyvolejte Menu a ťukněte na Předvolby. V seznamu vyhledejte oddíl Dávka - Export položku adresa a ťukněte na ni (obr. 7). Vyvolá se dialog pro zadání adresy (obr. 8). Zadejte ovou adresu, na kterou chcete dávky odesílat, a potvrďte. obr. 7 Sruh exportu obr. 8 Souborový manažer 21

23 Export dávky 1. krok Vyberte položku Sdílet (obr. 9). Zobrazí se Nabídka akcí, které podporuje váš telefon. Vyberte položku (obr. 10). 2. krok Dávka se automaticky uloží do předvoleného adresáře (PluScaner) a následně se obrazí standardní formulář pro odeslání u (obr. 11). již obsahuje přiložený soubor s dávkou, vyplněný předmět a ovou adresu. Potvrzením tlačítka Odeslat bude dávka odeslána. 2. Dropbox Předpokladem pro využití této bezplatné funkce je to, že máte na svém mobilním telefonu a cílovém počítači nainstalován Dropbox. Obr. 9 Druh exportu Obr. 10 Nabídka dostupných voleb (vaše nabídka se může oproti vyobrazenému lišit, je závislá na OS Andorid) 1. krok Vyberte položku Sdílet (obr. 9). Zobrazí se Nabídka akcí, které podporuje váš telefon. Vyberte položku Dropbox (obr. 10). 2. krok Dávka se automaticky uloží do předvoleného adresáře (PluScaner) a následně se zobrazí standardní formulář pro odeslání souboru do složky na Dropboxu (obr. 12). Potvrzením tlačítka Upload bude dávka odeslána do Dropboxu. Okamžitě ji máte nasdílenou na počítači, který máte s účtem Dropbox synchronizován. obr. 11 Formulář pro odeslání u obr. 12 Obrazovka pro odeslání do Dropboxu Poznámka: Selže-li z jakéhokoliv důvodu přenos, dávka zůstává uložena v předvoleném adresáři a lze ji do PC přenést ručně. 22

24 Import dávky do účetního a evidenčního systému EKONOM Předpokladem pro import dávky do účetního a evidenčního systému EKONOM je, že soubor s vyexportovanou dávkou názevdávky_rrmmdd_hhmmss.xml je zkopírován na vašem počítači (pomocí Dropbox, USB, WiFi, atd...). Data dávek ukládejte do adresáře tam, kde doklady zpracováváte. Účetní a evidenční systém EKONOM využívá jako výchozí adresář pro import dávek C:\mobilni_Zarizeni_ean\prijem_dat\. Cestu pro import je možné změnit a při následném importu se bude nabízet poslední použitá cesta. 1. krok V programu EKONOM zvolte Skladové doklady vyberte druh nového dokladu (příjemka, prodejka, výdejka) a v položkách zvolte načtení dávky z mobilního zařízení (obr. 1). 2. krok Následně proveďte vyhledání souboru (obr. 3). 3. krok Ještě před zahájením Importu (generování dokladu) můžete zvolit, jak naložíte s novými (dosud v kartách neevidovanými) položkami (obr. 3). obr. 1 Skladové doklady 23

25 Import dávky do účetního a evidenčního systému EKONOM obr. 2 Vyhledání souboru obr. 3 Import 24

26 Import dávky do účetního a evidenčního systému EKONOM 4. krok Máte-li zvolenu volbu Nové položky doplnit do karet, pak se tyto karty doplní s textem nová položka (není-li popis položky zadán uživatelem již při naskenování nové položky). Tím je možno tyto nové položky v EKONOMu odfiltrovat a poté snadno přečíslovat a přejmenovat. Od verze EKONOM 2012/12 je ve smyslu zpracování dokladů z mobilního zařízení jedna zásadní novinka, a to možnost prakticky neomezeného doplňování dávek z mobilních zařízení, resp. dávky lze kombinovat s ručně zadanými položkami (obr. 3). obr. 1 Skladové doklady Samostatnou kapitolou je provedení inventury, což lze simulovat výdejkou (Typ přenosu inventura), nebo lépe na kopii firmy udělat hromadnou inventurní výdejku z naskenovaných dat. Poté v kartách nastavíte filtr na nenulové skladové karty tyto nenulové skladové karty tvoří logicky disproporci inventury (skutečnosti) vers. Evidence v EKONOMu. Vytisknutý seznam nenulových karet (inventurní disproporce) předáte účetní, která rozhodne, zda se jedná o záměnu nebo chybějící/přebývající zboží podle toho vytvoří korekční doklad a provede zaúčtování. V případě, že jsme nepoužili kopii firmy, musíte poté inventurní výdejku z dokladů EKONOMa smazat, aby nezkreslovala skutečné stavy. 25

27 Tipy k práci s účetním a evidenčním systémem EKONOM Poznámky k práci s aplikací PLUScanner Poznámka č. 1 V případě, že jste chybně zvolili dávku (např. místo příjemky jste zvolili výdejku), z pohledu načtení dat do účetního a evidenčního systému EKONOM se nic zásadního nestalo. Pouze vám v aplikaci nebude souhlasit skladové množství. Rozhodující při načtení dávky tedy je, který typ dokladu zvolíme v EKONOMu před jeho načtením. Skladové množství v aplikaci snadno zaktualizujete novým exportem vstupních dat. Poznámka č. 2 Od verze EKONOM 2012/12 (modul Sklad PLUS) byla doplněna funkce automatického generování EAN kódů u položek, které EAN kód nemají (Skladové karty, volba Ostatní). Součástí programu je také vlastní tisk EAN kodů. V účetním a evidenčním systému EKONOM existuje několik předdefinovaných formátů pro tisk štítků. K jejich tisku stačí jakákoliv laserová tiskárna (nemusíte kupovat drahé termotiskárny). Poznámka č. 3 Aplikaci můžete použít i pro prvotní naplnění menšího skladu pomocí příjemky (cca stovky položek). Limitující skutečností je, že po sejmutí nové položky (EAN) je nutné doplnit také její název (text). 26

28 Import dávky do obecného SW Pro úspěšné importování vytvořené dávky do obecného SW je nejprve nutné se seznámit s datovou strukurou souborů dávek. To vám umožní vytvořit korektní interface pro načtení dávky do vašeho SW. Soubor XML Na obr. 1 vidíte ukázku struktury XML dávky tak, jak jej vyexportuje aplikace. Exportování dílčích informací položky jednotlivé dávky (začínající na it_) je možno vypnout/zapnout v předvolbách. Stejně tak je možné v předvolbách změnit názvy identifikátorů. Soubor CSV Na obr. 2 vidíte ukázku struktury CSV souboru. Pro oddělení jednotlivých položek je použit znak středník (;). Desetinné numerické hodnoty jsou odděleny znakem tečka (.). Textové hodnoty jsou uzavřeny v uvozovkách ( ). První řádek obsahuje názvy položek. Další řádky obsahují pouze data. obr. 1 Struktura xml souboru obr. 2 Struktura csv souboru Popis všech dostupných identifikátorů <batch> <item> <it_bc> </it_bc> <it_bc_type>ean_13</it_bc_type> <it_key>id245789</it_key> <it_name>vodovodní baterie</it_name> <it_quantity>22.0</it_quantity> <it_unity>ks</it_unity> <it_price>260</it_price> <it_vat>20.0</it_vat> <it_modify>0</it_modify> čárový kód typ čárového kódu ID položky název položky množství jednotky cena (bez DPH) DPH hodnota, zda byla položka editována (např. změna názvu) 27

29 Import dávky do obecného SW Export dat dávky z aplikace Aplikace umožňuje vybrat položky, které chcete zahrnout do exportované dávky. Dále také umožňuje vlastní pojmenování identifikátorů. 1. krok Spusťte aplikaci. Na úvodní obrazovce vyvolejte Menu a ťukněte na Předvolby. V seznamu vyhledejte oddíl Dávka - Export položku Názvy XML, CSV identifikátorů a ťukněte na ni (obr. 1). Vyvolá se seznam identifkátorů (obr. 2). 2. krok Přepište původní názvy položek (uzlů) určených pro export do účetního a evidenčního systému EKONOM na názvy, které podporuje váš SW (obr. 3). 3. krok Ťukněte na ikonu (zpět) na vašem mobilním telefonu. Zobrazí se dialog a budete vyzváni k potvrzení změn (obr. 4). Po potvrzení je aplikace připravena k exportu dávky podle vámi zadaných identifikátorů. obr. 1 Předvolby obr. 2 Seznam identifikátorů obr. 3 Příklad změny identifikátoru obr. 4 Potvrzení změn 28

30 Předvolby Předvolby slouží k přizpůsobení vlastností a funkcí u tak, aby byla práce s aplikací pro uživatele co nejpohodlnější. Pro vyvolání Předvoleb spusťe aplikaci, vyvolejte Menu a ťukněte na Předvolby (obr. 1). Následně se zobrazí dialog Předvolby (obr. 2). Seznam vlastností, které lze nastavit v převolbách: Aktivace Aktivace Aktivuje aplikaci na plnou verzi. Seznam výrobků Import Načte položky ze souboru (XML, CSV). Export Uloží položky katalogu do souboru (XML, CSV). Názvy XML, CSV identifikátorů Editace názvů identifikátorů XML, CSV pro import z ostatního SW. Dávka Vytvořit novou Předdefinované dávky Edituje názvy a vlastnosti předdefinované dávky. obr. 1 Menu, vyvolání Předvoleb Název dávky automaticky Pojmenuje dávku automaticky. Editovat název dávky Povolí editaci automaticky vytvořeného názvu dávky. Časová známka Přidá k názvu dávky časovou známku. Dávka Export Umístění souboru dávky Volba cesty kam se uloží vyexportovaná dávka. Typ souboru Formát výstupního souboru (XML, CSV). adresa ová adresa, na kterou bude odeslána dávka. Názvy XML, CSV identifikátorů Editace názvů identifikátorů XML, CSV pro export do ostatního SW. Editovat cestu k uložení Před exportováním dávky editovat cestu, kam se bude soubor ukládat. Editovat název dávky Před exportováním dávky editovat název. Typ exportu Způsob exportu datového souboru (SD Katra, Sdílet). Editovat typ exportu Při exportu dávky zobrazí dialog s výběrem typu. obr. 2 Předvolby 29

31 Předvolby Scanner čárového kódu Vibrace Vibruje při rozpoznání kódu. Zvuk Pípne při rozpoznání kódu. Přejít do úsporného režimu Doba nečinnosti, po které se scanner přepne do úsporného režimu. Skenování - režim Naležato Skenuje kód v řežimu Landscape. Skenování - Full screen Zobrazí skenovací okno bez numerické klávesnice. Zobrazit cenu Zobrazí informace o ceně nasnímané položky. Zobrazit skladové množství Zobrazí řádek s množstvím na skladě. Klávesnice Vibrace Vibruje při stisku tlačítka. Zvuk Pípne při stisku tlačítka. 30

32 Tipy pro přenos dat mezi počítačem a mobilním telefonem Pro přenos dat z telefonu můžete zvolit několik způsobů. Zde se pokusíme popsat jejich výhody a nevýhody a doporučit vám nejvhodnější řešení. 1. Kabel USB Přenos dat pomocí USB kabelu je nejjednodušším, ale nejméně vhodným způsobem. Použití kabelu doporučujeme pouze pro přenos vstupních dat z účetního a evidenčního systému EKONOM, které se neprovádí tak často jako přenos dat výstupních (příjemek, výdejek apod). Výhody: Rychlost. Dostupnost. Jednoduchost. Nevýhoda: Při častém opakovaném zasouvání kabelu do datového konektoru v mobilním telefonu může dojít k poškození konektoru na telefonu. 2. Přenos dat pomocí u je velmi jednoduchým a z hlediska uživatelských znalostí nenáročným způsobem. Tento způsob lze použít jak pro přenos vstupních dat z účetního a evidenčního systému EKONOM, tak i dat výstupních jako jsou příjemky, výdejky apod. Výhody: Nenáročnost. Dostupnost. Jednoduchost. Nevýhody: Každou došlou dávku je nutno nejprve uložit na pevný disk vašeho PC a teprve poté lze takto uloženou dávku načíst do účetního a evidenčního systému EKONOM. Časová náročnost. 3. Cloud (Dropbox) Přenos dat pomocí cloudového řešení (např Dropbox) doporučujeme jako velmi jednoduchý a na uživatelské znalosti nenáročný způsob. Tento způsob lze použít jak pro přenos výstupních dat jako jsou příjemky, výdejky apod, tak i dat vstupních. V praxi to znamená, že v okamžiku kdy dávku vyexportujete a odešlete do Dropboxu, je dostupná i na PC ve zvolené složce. Doporučujeme jako nejvhodnější způsob. Výhody: Rychlost. Dostupnost. Jednoduchost. Nevýhody: Aby toto řešení fungovalo, je nutné založit účet Dropbox a službu Dropbox nainstalovat do vašeho PC a mobilního telefonu. 31

33 Instalace Dropbox Instalace služby Dropbox do vašeho počítače Rychlý průvodce založením služby Dropbox pro uživatele, kteří tuto službu nemají aktivovánu. 1. krok Spusťte svůj internetový prohlížeč a do adresního řádku napište adresu Poté klikněte na velké tlačítko Download Dropbox, případně na tlačítko instal v levém spodním rohu (obr. 1). 2. krok Po kompletním stažení spusťte instalaci programu Dropbox. Po dokončení instalace zatrhněte volbu I don t have Dropbox account (Nemám Dropbox účet) a klepněte na tlačítko Next. V dalším kroku si svůj účet vytvořte vyplněním jednoduchého formuláře. Zadejte své jméno a příjmení, ovou adresu a heslo (obr. 2). obr. 1 Úvodní obrazovka Dropbox 3. krok Vyberte bezplatnou 2GB variantu (obr. 3). Pokud chcete využívat Dropbox i k jiným účelům, můžete samozřejmě využít i placenou verzi s vyšší kapacitou úložiště. Pro potřeby přenosu dat mezi aplikací a účetním a evidenčním systémem EKONOM je ale tato 2GB varianta více než dostačující. Nyní klepněte na tlačítko Next a další kroky vám již jen představí základní vlastnosti Dropboxu. obr. 2 Vytvoření Dropbox účtu obr. 3 Výběr varianty úložného prostoru 32

34 Instalace Dropbox 4. krok V adresáři Dokumenty se vám po instalaci automaticky vytvořila nová složka s názvem Dropbox (obr. 4). V ní najdete předpřipravenou podsložku Photos a jeden soubor s anglickým návodem pro používání Dropboxu a s přehledem jeho funkcí. Se složkou můžete pracovat stejným způsobem, jako s každou jinou složkou v počítači. Můžete do ní přidávat soubory, mazat je nebo vytvářet další podsložky. Pro přehlednost při použití aplikace PluScenner doporučujeme ješte vytvořit další složku Android (obr. 5) a v ní dvě složky: odeslani_dat a prijem_dat (obr. 6). obr. 4 Složka Dropbox na vašem PC Instalace služby Dropbox do vašeho mobilního telefonu 1. krok Instalace je velmi jednoduchá. Přejděte do obchodu GooglePlay a bezplatně si nainstalujte aplikaci Dropbox. obr. 5 Složka Android ve složce Dropbox na vašem PC 2. krok Proběhla-li instalace korektně, můžete nyní využívat všech výhod Dropboxu. Pro aplikaci to znamená snadné a rychlé sdílení vstupních a výstupních dat s vaším PC. obr. 6 Složka odeslani_dat a prijem_dat 33

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Jazz INVENTURA Příručka uživatele JAZZ INVENTURA (SQL) Příručka uživatele 1 / 25 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz INVENTURA Příručka uživatele JAZZ INVENTURA (SQL) Příručka uživatele 1 / 25 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ INVENTURA (SQL) Příručka uživatele 1 / 25 JAZZ INVENTURA (SQL) Příručka uživatele 2003-2015 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz INVENTURA (SQL) pro Windows ve verzi 7-36-001 Příručka

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz Instalujeme Money S3 Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší www.money.cz Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

OBSAH : VII.A.) Nastavení tisku str. 12 VII.A.1.) Doporučená tiskárna str. 12 VII.A.2.) Nastavení účtu str. 12 VII.A.3.) Proforma účty str.

OBSAH : VII.A.) Nastavení tisku str. 12 VII.A.1.) Doporučená tiskárna str. 12 VII.A.2.) Nastavení účtu str. 12 VII.A.3.) Proforma účty str. 1 StarGURMAN restaurační programové zařízení Změny vyhrazeny - ( program StarGurman je neustále rozšiřován a proto mohou být rozdíly mezi skutečností a tímto manuálem) I. Úvod Děkujeme Vám za zakoupení

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více