MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce"

Transkript

1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ ŽIVOTNÍ JUBILEA BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE ČELÁKOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA A SRPŠMŠ ZDRAVOTNICTVÍ SPOLKY A SDRUŽENÍ POZVÁNKY NA JARNÍ AKCE Za obsahovou stránku příspěvků a jejich správnost ručí autor. Za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.

2 REDAKČNÍ SLOUPEK Vážení spoluobčané, jak víte, probíhá v cca polovině naší obce výstavba kanalizace. Jedná se o stavbu, která se svým rozsahem řadí mezi ty náročnější. A to, jak finančně, tak i stavebním objemem a v neposlední řadě také budoucími omezeními a změnami v dopravní obslužnosti obce. Celá stavba musí být dokončena a zkolaudována nejpozději do konce letošního roku, aby byly splněny podmínky dotace, kterou nám poskytlo Ministerstvo zemědělství. Prosím Vás proto o trpělivost a toleranci v průběhu stavby. Jsem přesvědčen, že dobudování poslední takto objemné zbývající části rozvodů inženýrských sítí v obci za to stojí. Děkuji. Ale ne jen touto stavbou, je Mochov živ. I nadále jsou v běhu dále rozpracované projekty, jako např. vyloučení průjezdu těžké nákladní dopravy přes obec, obnova a doplnění dopravního značení, přechod pro chodce mezi ZŠ a lokalitou Rybníček, rekonstrukce zastávky autobusu a zábradlí v prostoru náměstí, průběžná obnova zeleně, opravy povrchů chodníků a vozovek atd. I nadále probíhá komunikace s dotčenými orgány státní správy o možnostech zvýšení zabezpečení obce v případě povodní. Na základě posledních informací z KSÚS - Středočeského kraje by měla začít v květnu rekonstrukce silnice č. 611 Nehvizdy - Mochov vč. výstavby kruhové křižovatky u Mochova. O konkrétních důležitých změnách výše uvedených staveb budete průběžně informováni. Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné jaro a příjemné prožití blížících se Velikonočních svátků. František Bouček starosta obce 2 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

3 Z OBECNÍHO ÚŘADU Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č.32/2014 ze dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 9 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni: omluveni: Milan Ptáčník, Jan Turek Neomluveni: nikdo Předsedající: František Bouček starosta obce 1. Čerpání rozpočtu k Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. 2. Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2013 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k Příjmy oproti úpravě rozpočtu č. 3 zvýšeny o ,- Kč. Výdaje oproti úpravě rozpočtu č. 3 sníženy o ,- Kč. Zvýšené příjmy a snížené výdaje byly převedeny do rezervy kapitálových výdajů pro vyrovnání rozpočtu a to ve výši ,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 na rok Usnesení č. 5/32 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2014 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V příjmech je zařazena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a upraveno financování tj. zůstatky na účtech k Ve výdajích je zohledněno rozšíření místního rozhlasu, územní plán a mimořádné události (krizové stavy civilní připravenosti). Rozpočet zůstává nadále vyrovnaný. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 3

4 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2014, která tvoří přílohu zápisu. 4. Žádost MŠ Mochov o souhlas s konáním zápisu dětí do MŠ pro školní rok Č.j. 10/2014 Předkladatel: František Bouček starosta obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ pro školní rok Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ v pondělí 5. května 2014 od 8.00 do hod. (ředitelna mateřské školy, případně od 9.30 hod. do hod. nová třída mateřské školy) a od do hod. (nová třída mateřské školy). Konání zápisu ředitelka mateřské školy oznámí veřejnosti nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (na úřední desce obce Mochov, na vyvěšením letáčků v MŠ, na OÚ, ve zdravotním středisku a ve zdejších obchodech). Diskuze: Zdeňka Jarošová zdá se jí, že je zbytečné udělat tak velký posun termínu zápisu František Bouček je to reakce na zkušenosti z loňského roku Zdeňka Jarošová přijměme tedy např. dvě děti podmínečně Ředitelka MŠ není možné přijmout dítě podmínečně Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo zdrželi se:zdeňka Jarošová nepřítomen: Jan Turek, Milan Ptáčník Usnesení č. 8/32 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 5. Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ na školní rok Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Ředitelka MŠ Mochov předkládá k posouzení kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok Přijímání dětí do MŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb. 4 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

5 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok Usnesení č. 9/32 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 6. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ pro školní rok Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, žádá ředitelka MŠ Mochov o písemné povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov z 24 ( 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na 25 dětí ( 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění pro školní rok Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok výjimku z počtu dětí každé třídy mateřské školy Mochov, okres Praha východ z 24 na 25 dětí v souladu s 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Usnesení č. 10/32 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 7. Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách 2014 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu s 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., žádá ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních prázdninách roku 2014 od pondělí do pátku Provoz mateřské školy ve dnech bude zachován. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov zadává ředitelce MŠ úkol zjistit zájem rodičů o umístění dětí v 1. červencovém týdnu (27. týden) a poslední dva srpnové týdny (34. a 35. týden). Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ o letních prázdninách bude provedeno na příštím zasedání zastupitelstva. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 5

6 Usnesení č. 11/32 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8. Jednání Výboru pro strategický rozvoj obce Předkladatel: Milan Jirsák předseda Výboru pro strategický rozvoj obce Text odůvodnění: Na jednání Výboru pro strategický rozvoj obce byli dne členové výboru seznámeni s aktuálním stavem přípravy územního plánu. Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s informací. 9. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Pozemek parc. č v k. ú. Mochov, ulice Na Zátiší, je ve vlastnictví soukromé osoby. Z důvodu právě probíhající stavby Splašková kanalizace Mochov IV. a V. etapa by bylo vhodné tento pozemek odkoupit tak, aby byla zajištěna příležitost k vybudování kanalizačního řadu v ulici Na Zátiší a zajištěna tak možnost napojení nemovitostí v této ulici na kanalizační řad. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Kupní smlouvou o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č v k.ú. Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za kupní cenu ve výši ,- Kč. Usnesení č. 13/32 (k bodu 13) bylo Zastupitelstvem schváleno. 10. Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení Podklady: Podklad 1 - Žádosti o dotace Předkladatel: Vlastimila Stará předsedkyně Kulturního a sociálního výboru Text odůvodnění: Žádosti o dotace pro rok 2014 byly projednány, tak jako minulý rok individuálně, s přihlédnutím k potřebě jednotlivých organizací a k veřejné prospěšnosti pro občany obce. Veškeré akce, na které se čerpají finanční prostředky z dotací, jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií a nabízejí a podporují zájmovou činnost organizovanou ve spolcích. TJ Sokol Mochov Největší organizace v obci. TJ Sokol Mochov má oddíl kopané, ledního hokeje, nohejbalu a oddíl sportovní všestrannosti. Rozpis nákladů na akce je rozepsán v žádosti. Zatím navrhujeme dotaci ,- Kč. K žádosti o mimořádnou dotaci na výstavbu zdi a oplocení oddělující pozemek TJSM a obce Mochov od pozemku manželů Z. ve výši ,- Kč se 6 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

7 zatím, jako výbor vyjádřit nemůžeme. Bude nutná nová schůze výboru s předsedou TJ Sokol a se starostou obce, kde bude předložena podrobná dokumentace ke stavbě, svolení sousedících vlastníků pozemků a další dokumenty i ústní vyjádření. Teprve s podrobným popisem a důvody ke stavbě je možné Zastupitelstvu předložit návrh dotace. Rybářský spolek Mochovská vydra Stará se mnoho let o čistotu rybníka a okolí, letos plánují dokončení opravy na jezu a březích poničených loňskou povodní. Pro upřesnění majetkových vztahů: majitelem rybníku je p. Tichý, se kterým má spolek nájemní smlouvu vždy na rok. Ve smlouvě je zakotvena veškerá technická činnost a údržba rybníku spojená s provozováním rybářského sportu, řádná platba nájmu a zemědělské daně z plochy. Žádost snížena o 5 000,- Kč v položce č. 4 na brigádní činnost. Návrh je ,- Kč. Myslivecké sdružení Mochov Stejně jako v minulých letech ochrana zeleně v katastru obce, zazvěřování a dokrmování spolu s potravinovými medicinálními doplňky. Vzhledem k tomu, že požadovaná dotace není stanovená ze strany sdružení, navrhuje výbor ponechat dotaci ve stejné výši jako v minulém roce ,- Kč. Zákl. org. ČČK Mochov Téměř všechny akce jsou koncipovány pro všechny občany od dětí po seniory. Některé akce jsou již pravidelné, navazují na sebe a všechny jsou rozepsány i s časovým horizontem v žádosti. V minulém roce nebyly finanční prostředky vyčerpány, proto výbor snižuje žádost o dotaci na ,- Kč. Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov Žádost o dotaci doplňuje vedoucí SRPŠ dopisem, že za minulý rok se uspořádalo 16 akcí, kterých se účastnilo průměrně 18 dětí s rodiči na akci. Fotografie a popis činností jsou vystaveny na internetových stránkách MŠ Mochov a ve Zpravodaji. Z dobrovolných příspěvků se průměrně vybere na akci 180,- Kč. Podrobný plán akcí je uveden v žádosti. Za minulý rok finanční prostředky nebyly vyčerpány, a proto SRPŠ žádá o příspěvek na akce ve výši ,- Kč. Kynologická organizace Mochov I přes opakované náborové články a akce psovodů v několika posledních letech se stále nedaří kynologům zvětšit členskou základnu a z řad občanů zatím o tuto činnost není zájem. Projednáno s organizací a doporučeno postarat se o lepší propagaci své práce se psy, jak na internetových stránkách obce, tak na vývěsní tabuli vedle OÚ, lépe prezentovat činnost formou plakátů a dalších upoutávek na soutěže a další akce. Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce a žádost snížit z ,- Kč na 5 000,- Kč. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 7

8 Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice Členy organizace je stále 14 občanů z Mochova. Peníze z dotace jsou používány na sportovní, rehabilitační, společenské a kulturní akce zdravotně postižených osob. V přiloženém dopise organizace děkuje za dotaci v minulém roce a žádá o finanční příspěvek na rok 2014 dle uvážení. Zpráva o činnosti organizace bude Zastupitelstvu obce Mochov předána po výroční schůzi v dubnu Výbor navrhuje stejnou výši dotace jako v minulém roce 8 000,- Kč. Církev Navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce ,- Kč na osvětlení kostela ve večerních hodinách a na prodloužení doby osvětlení v době adventu a o Vánocích. Polabský motoráček 2014 Vláček, o který je v letních měsících velký zájem, je společným projektem Klubu železničních cestovatelů, občanského sdružení KŽC Doprava, KŽC s.r.o. Středočeského kraje a přilehlých měst a obcí ležících na trase vlaku. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce k posílení turistického a kulturního dění v obci, navrhujeme dotaci stejnou jako v minulém roce 5 000,- Kč. Návrh usnesení: Na návrh Kulturního a sociálního výboru schvaluje Zastupitelstvo obce Mochov v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnout dotace pro rok 2014 v této výši: TJ Sokol Mochov ,- Kč, Rybářský spolek Mochovská vydra ,- Kč, Myslivecké sdružení Mochov ,- Kč, ZO ČČK Mochov ,- Kč, Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Mochov ,- Kč, Základní kynologická organizace Mochov 5 000,- Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice 8 000,- Kč, Církev osvětlení kostela ,- Kč, Polabský motoráček ,- Kč. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo zdrželi se: Zdeňka Jarošová nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek Usnesení č. 14/32 (k bodu 14) bylo Zastupitelstvem schváleno. 11. Rozpočtový výhled obce Mochov na období Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se sestavuje rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let. 8 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

9 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtovým výhledem obce Mochov na období a schvaluje jej v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Usnesení č. 15/32 (k bodu 15) bylo Zastupitelstvem schváleno. 12. Volba místostarosty obce Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí zastupitelstvo obce z řad členů zastupitelstva místostarostu. Na funkci místostarosty navrhuji pana Jana Turka. Diskuze: Ladislav Marek návrh na místostarostu Jan Rangl Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce pana Jana Ragla. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák zdrželi se : Zora Chocholoušová nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek Usnesení č. 16/32 (k bodu 16) bylo Zastupitelstvem schváleno. 13. Volba člena Finančního výboru Předkladatel: Jitka Frydrychová předsedkyně Finančního výboru Text odůvodnění: Dle 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů je Finanční výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů Finančního výboru pod 3 navrhuji na funkci člena Finančního výboru pana Libora Bezuchu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem Finančního výboru pana Libora Bezuchu. Hlasování: pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará proti: nikdo ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 9

10 zdrželi se: Milan Jirsák nepřítomen: Milan Ptáčník, Jan Turek Usnesení č. 17/32 (k bodu 17) bylo Zastupitelstvem schváleno. 14. Příspěvek majitelů nemovitostí připojení domovních rozvodů na kanalizaci Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na veřejné schůzi dne byli majitelé nemovitostí informováni o výběru příspěvku za připojení domovních rozvodů na kanalizaci. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje výši finančního příspěvku majitelů nemovitostí na připojení domovních rozvodů rodinných domů a bytových jednotek na kanalizaci ve výši 6 000,- Kč. Usnesení č. 19/32 (k bodu 19) bylo Zastupitelstvem schváleno. 15. Diskuze František Bouček na dotazy občanů vysvětlil způsob řešení dopravních značek v obci. Vedení obce se touto problematikou zabývá a připravuje komplexní řešení. Zdeňka Jarošová vyzvala starostu pana Boučka k odstoupení z funkce starosty Mochova a uvedla několik následujících důvodů: Základním předpokladem pro výkon funkce starosty je respektovat výsledek demokratických voleb, z nichž zastupitelé vzejdou. Odmítáním spolupráce, odmítáním poskytování kompletních informací souvisejících s výkonem funkce a v neposlední řadě neslušným chováním vůči mé osobě i dalším zastupitelům uskupení Volba pro Mochov, uvedený předpoklad z mého pohledu nesplňujete. Za elementární považuji povinnost zastupitele sloužit veřejnému zájmu a vyvarovat se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost mandátu. Minimálně i v této oblasti, domnívám se, zůstalo z vaší strany nevysvětleno hned několik záležitostí. Pro příklad uvádím výběrové řízení na přístavbu mateřské školy, kde jste se jako tehdejší zastupitel obce účastnil veřejné soutěže zadávané obcí, následně zakázku vyhrál. Některé z doručených nabídek v rámci daného výběrového řízení, jejichž zákonem stanovená povaha musí být konkurenční, jevily až zarážející známky podobnosti s Vámi dodanou nabídkou. Dalším příkladem byl Váš postup při zadání kácení dřevin v obci, kde v položkovém rozpočtu byly vyčísleny práce, ale tržní hodnotou vytěženého palivového dřeva se rozpočet nezabýval. V důsledku tedy obec zaplatila za skácení dřevin a dále přišla o možný příjem z prodeje vytěženého dřeva, které skončilo neznámo kde. O zadaném a vypracovaném dendrologickém posudku, který akci předcházel, jsme se rovněž dozvěděli ex post. Jitka Frydrychová kdo z nás udělal tolik práce, jako František Bouček? Finanční výbor dělal kontrolu financování výstavby dětského hřiště a žádal o totéž i Kontrolní výbor. Tato kontrola však nebyla provedena. Milan Jirsák přečetl a předal svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupi- 10 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

11 telstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci předsedy a člena Výboru pro strategický rozvoj obce. Odůvodnění jeho rezignace: Po rezignaci bývalého starosty pana Ladislava Marka dne byl podle předem tajně připraveného scénáře okamžitě zvolen starostou pan František Bouček převahou hlasů zastupitelů za Náš Mochov. Po celou dobu tohoto volebního období byl postoj pana Františka Boučka velmi konfrontační. Trvale odmítal spolupráci se zastupiteli Volba pro Mochov a neustále narušoval práci těchto zastupitelů. Toto jeho chování bylo po celou dobu alespoň částečně eliminováno bývalým starostou panem Ladislavem Markem. Postoj pana Marka, na rozdíl od pana Boučka, tak pomohl tomu, že nebyla zahájena stavba obří paroplynové elektrárny (což bylo hlavním bodem programu zastupitelů za Volbu pro Mochov). Jednání zastupitelstva probíhala v relativně kultivovaném duchu podle jednacího řádu, pouze arogantní výstupy pana Františka Boučka tato jednání narušovala. Z předchozího textu jasně vyplývá, že nemohu být dále zastupitelem obce Mochov pod vedením pana Františka Boučka, který má naprosto odlišný názor na to, jak by mělo a mohlo zastupitelstvo spolupracovat ve prospěch všech občanů Mochova. Tam, kde nerozhodují argumenty a věcná diskuze hledající nejlepší řešení, ale převažuje jen prázdná póza, je to zbytečná ztráta času. František Bouček reakce na předchozí: je to vidět, za kým je práce. Nejen zastupitelé z kandidátky pana Boučka hlasovali pro jeho zvolení. Souhlasí s tím, že má naprosto jinou představu o tom, jak mají zastupitelé pracovat pro obec, než jak pracují někteří ze zastupitelů, speciálně ze strany zastupitelů Volba pro Mochov. Jejich veškeré návrhy byly ve formě papírů, ale žádná fyzická práce. Milan Jirsák z důvodu omluvené nepřítomnosti zastupitele Milana Ptáčníka přečetl a předal starostovi obce rezignaci Milana Ptáčníka ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov. Odůvodnění jeho rezignace: Zásadně nesouhlasím s procesem volby starosty a místostarosty obce na zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo při utajení rezignace starosty a zamezení možnosti projednání volby, kandidátů a postupu. Starosta a místostarosta obce tak podle mého názoru zpochybňují demokratické principy, kdy ignorují pozici 4 z 11 zastupitelů. Zároveň nesouhlasím s tím, aby obec Mochov, byla nadále vedena panem Františkem Boučkem, jehož vystupování považuji za arogantní a vyjadřuji obavy z dostatečné profesní odbornosti starosty k vedení obce. Sám starosta obce na zasedání zastupitelstva uvedl, že bylo v jeho zájmu, aby 4 z 11 zastupitelů o připravované volbě starosty a místostarosty nevěděli. Vladimír Racek předal starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Ilona Lišková předala starostovi obce odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Zdeňka Jarošová z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Marie Šteflové ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 11

12 odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele a dále rezignaci na členku Kulturního a sociálního výboru. Zdeňka Jarošová z důvodu nepřítomnosti předala starostovi obce od Jana Kerbera odmítnutí mandátu zastupitele formou odmítnutí slibu zastupitele. Zdeňka Jarošová přečetla a předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignovala na funkci člena Kontrolního výboru a člena Výboru pro strategický rozvoj obce. Odůvodnění její rezignace: Od počátku funkčního období mi není umožněno vykonávat řádně mandát zastupitele. Přítomnost nás opozičních zastupitelů Volba pro Mochov a náš podíl na správě a vedení obce měl být zřejmě od počátku zcela symbolický. Převážná většina našich odůvodněných návrhů byla z principu zamítnuta. Na zásadních rozhodnutích veřejného zájmu, u klíčových záležitostí obce, zejména v oblasti výstavby a rozdělování veřejných prostředků, trvale v obci chybí buď jasná transparentní pravidla či konstruktivní diskuze o tématu. Na dotazy spojené s investičními akcemi není vedení obce mnohdy schopno jasně odpovědět, nereaguje. Pokud jsme se snad o akci dozvěděli v předstihu, možnou věcnou diskuzi na dané téma nezřídka nahradily jen hrubé slovní útoky zejména p. Boučka, adresované některému z opozičních zastupitelů. Neúplné informace o připravovaných záměrech, jejich realizaci, absence odpovídajících podkladů a finančního rámce akcí, nejsou z mého pohledu vizitkou dobrého hospodáře a obec jen poškozují. Zjištění iniciativních, poradních orgánů obce výborů, zdá se, nikoho ve vedení obce nezajímá. A to i v případech, které dle dostupné dokumentace, nesou znaky nevýhodného nakládání s majetkem, finančními prostředky obce. Za vrchol neetického chování považuji průběh volby starosty konané dne Autoritářský krátkozraký postoj zcela popírá základní principy demokratického fungování samosprávy. Neochota spolupracovat dokazuje pohrdavý postoj k výsledku řádných voleb a potažmo i postoji a názoru všech voličů uskupení Volby pro Mochov. Nově zvolený starosta F. Bouček je s ohledem na výše uvedené z mého pohledu pro tuto funkci nevhodný stran morálních a profesních předpokladů. Zora Chocholoušová předala starostovi obce svojí rezignaci ke dni na mandát člena zastupitelstva obce Mochov a dále rezignaci na funkci člena Kulturního a sociálního výboru. František Bouček vyjádřil se takto: Z časových důvodů a z důvodu obsáhlosti účelově smyšlených argumentací uváděných v rezignacích na funkce zastupitelů Z. Jarošové, M. Ptáčníka a M. Jirsáka se následně vyjádřím písemně. František Bouček odpověď na dotaz občana, jak to bude se zastupitelstvem dál? Dál se bude v zastupitelstvu pokračovat o 6 členech, možná v 7, pan Turek není přítomen, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dovolí se členové výborů, kterými nemusí být zastupitelé. Zápis vyhotoven Plné znění zápisu ze zasedání Zastupitelstva ze dne je otištěno na internetových stránkách obce 12 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

13 Zápis č.33/2014 ze zasedání zastupitelstva Obecního úřadu Mochov ze dne Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Předsedající: František Bouček starosta obce Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva: Usnesení č. 2/33 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. 16. Zrušení výboru pro strategický rozvoj obce Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne bylo schváleno zřízení výboru pro strategický rozvoj obce s tím, že výbor bude pětičlenný. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor, zřízení výboru pro strategický rozvoj obce není povinné. Z důvodu poklesu členů výboru pro strategický rozvoj, a jelikož již nejsou žádní kandidáti na tuto pozici, navrhuji výbor pro strategický rozvoj obce zrušit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ruší výbor pro strategický rozvoj obce. Usnesení č. 3/33 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno. 17. Volba člena kontrolního výboru Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Dle 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů je kontrolní výbor nejméně tříčlenný. Z důvodu poklesu členů kontrolního výboru pod 3 ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 13

14 navrhuji na funkci člena kontrolního výboru člena zastupitelstva obce Ing. Ladislava Marka. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem kontrolního výboru Ing. Ladislava Marka. Usnesení č. 4/33 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 18. Volba členů kulturního a sociálního výboru Předkladatel: MUDr. Vlastimila Stará předsedkyně kulturního a sociálního výboru Text odůvodnění: Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne bylo schváleno zřízení kulturního a sociální výboru s tím, že počet členů bude čtyřčlenný. Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je počet členů výboru vždy lichý a proto bylo na zasedání zastupitelstvo obce dne schváleno doplnění počtu členů výboru na 5 členů. Z důvodu poklesu členů kulturního a sociálního výboru pod 5 navrhuji na funkci člena kulturního a sociálního výboru paní Alici Moravcovou a paní Marcelu Novotnou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů volí členem kulturního a sociálního výboru paní Alici Moravcovou a paní Marcelu Novotnou. Usnesení č. 5/33 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 19. Odměny za výkon funkce členů ZO od Předkladatel: František Bouček starosta obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje poskytování odměn za výkon funkce členům zastupitelstev v nezměněné výši, tak jak bylo odsouhlaseno na zasedání zastupitelstva obce konaném dne a Usnesení č. 6/33 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. 20. Návrh kupní smlouvy na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť Podklady: Termín podání návrhu bodu programu: Podklad 1 Návrh kupní smlouvy 14 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

15 Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Společnost RAK CZ a.s., se sídlem Havelská 500/25, Praha 1 předkládá návrh kupní smlouvy na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť v lokalitě Východ, jejichž je výlučným vlastníkem, které jsou umístěny na pozemcích v obci Mochov. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje kupní smlouvu se společností RAK CZ a.s., se sídlem Havelská 500/25, Praha 1 na 12 ks stožárů veřejného osvětlení včetně jejich napojení na stávající síť v lokalitě Východ, jejichž je výlučným vlastníkem, které jsou umístěny na pozemcích v obci Mochov za kupní cenu ve výši 1,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Usnesení č. 8/33 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 21. Inventarizační zpráva za rok 2013 Předkladatel: František Bouček starosta obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s inventarizačními zprávami za účetní jednotky obce Mochov za rok 2013 a na jejich základě souhlasí s vyřazením z evidence pro účetní jednotku Obecní úřad: ruční vozík (zcela zničený), motorová sekačka HRB 476 CHXE (oprava nerentabilní) a sekačka XS55 MHSICAL534TR (oprava nerentabilní). Usnesení č. 9/33 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 22. Diskuze František Bouček u Městského muzea v Čelákovicích byl pro rok 2014 objednán archeologický dohled vyvolaný stavbou Kanalizace Mochov IV. a V. etapa. František Bouček dne jsem obdržel písemnou rezignaci Ing. Jana Sekaniny na mandát člena zastupitelstva obce. František Bouček obdržel z MŠ informaci ohledně požadavku na provoz MŠ v prvním týdnu a posledních 2 týdnů o prázdninách. Současný požadavek je na otevření jedné třídy (26 dětí). Projednáme na příštím ZO. František Bouček seznámil ZO s problematikou osobního asistenta k dítěti v MŠ. Jan Turek navrhl prověřit, zda v okolních školkách mají zkušenost s tímto asistentem a zda by se nedalo využít služeb jejich asistenta. Vzhledem k tomu, že záležitost dosti spěchá, starosta obce pověří ředitelku MŠ, aby se tím zabývala. Projednání bude na příštím ZO. Vlastimila Stará vydání zpravodaje. Termín pro příjem podkladů do ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 15

16 Vlastimila Stará vítání občánků v Hotelu Bouček. Jan Rangl - zrušení cedule na náměstí s reklamou Ne elektrárně a nahrazení uličním plánem. Dotaz veřejnosti: Dotaz na harmonogram výkopu kanalizace. František Bouček bude upřesněn ve Zpravodaji. Plán kanalizace bude na přání občanů k dispozici na OÚ. Dotaz veřejnosti: Jak bude řešeno dopravní značení v obci? František Bouček tato situace bude celoplošně řešena po dokončení opravy silnic po výstavbě kanalizace. Na přípravě budeme pracovat v průběhu léta. František Bouček schůzka ohledně zvýšení břehů Výmoly (p. Moucha). Z důvodu nemoci byla schůzka zrušena. Dotaz veřejnosti: Bude součastně vyčištěno koryto potoka? František Bouček i s tímto na jednání počítám. František Bouček v letošním roce budeme i nadále pokračovat v obnově zeleně dle dendrologického plánu. Dotaz veřejnosti: V jakém stádiu přípravy je kruhový objezd. František Bouček informace jsem obdržel dnes. Bližší informace podám na příštím ZO. Dotaz veřejnosti: Přišla dotace na výstavbu splaškové kanalizace? Jitka Frydrychová ano. Dotace byla schválena. Byla provedena kontrola FV a schválená dotace na r (2 mil. Kč) byla poukázána na účet obce. Na tuto částku byla vystavena faktura s popisem provedených prací. Zápis vyhotoven dne Plné znění zápisu č. 33/2014 je otištěné na internetových stránkách obce. 16 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

17 Zprávy zastupitelů Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás oslovit a objasnit některé věci, které se dějí na obecním úřadě a také poprvé touto cestou reagovat na bulvární plátek REFLEKTOR, který tendenčně a hlavně nepravdivě osočuje jak mou osobu, tak i mé kolegy v zastupitelstvu. Nechtěli jsme tyto neustálé zoufalé pokusy autorů článků (pí. Jarošová, p. Ptáčník, p. Jirsák, pí. Chocholoušová) o naše očerňování komentovat. Nicméně musím konstatovat, že tento poslední výtisk je opravdu veledílo! Jak všichni víme papír snese všechno, a proto si dovolím reagovat: Zastupitelé z uskupení Volba pro Mochov měli vždy okamžitý přístup ke všem podkladům a dokladům, o které požádali. Zakázka malého rozsahu na dostavbu mateřské školy byla podrobena důkladné kontrole zastupiteli za uskupení Volba pro Mochov (tato byla prováděna cca 3 měsíce) a byla jimi ukončena nepodloženými domněnkami a konstatováním, že jsme chybně v zadání projektu použili č. 6 zákona o zakázkách velkého rozsahu. Přestože to nebylo naší povinností, použili jsme tento paragraf právě proto, že zprůhledňuje a zpřísňuje kritéria výběru dodavatele! To, že nám toto bylo vyčítáno, nechápu (a asi nejen já) dodnes. Já osobně jsem ve výběrové komisi nebyl a při schvalování výsledků soutěže zastupitelstvem jsem se zdržel hlasování. Co se týče obnovy zeleně. Byl vypracován dendrologický průzkum a na tuto akci jsme ze tří nabídek vybrali nejlevnější a práci zadali. Výsadbu provádělo myslivecké sdružení a rybáři dokonce zdarma brigádně. Dále komentovat spekulace a ataky pí. Jarošové k této věci nehodlám. Arogantní jednání?! Po celou dobu předvolební kampaně (podzim 2010) byli všichni kandidáti za sdružení Náš Mochov osočováni a napadáni různými výmysly a spekulacemi ze strany uskupení Volba pro Mochov. Toto jednání si přinesli sebou i do ZO a dále v něm pokračovali účelově zavádějícími a nepravdivými články v jimi vydávaném pamfletu REFLEKTOR tak, že z nás dělali hlupáky a ze sebe ty starostlivé. V této mé reakci si dovolím následně uvést alespoň některé konkrétní události (jinak bych mohl popsat podobně dalších 5 stránek) a to proto, aby si každý mohl vytvořit svůj úsudek na chování některých zastupitelů. Když už p. Jirsák zmiňuje paroplynovou elektrárnu, dovolím si připomenout pro osvěžení paměti alespoň jednu věc, která mluví za vše ještě před volbami proběhla na OÚ schůzka se zástupci sdružení Mochov místo pro život, o.s. Na této schůzce byl domluven postup ZO při jednání s RWE. Podle této dohody jsme také postupovali. Přesto jsme byli i nadále za naše jednání napadáni. A důvod?! Pan Ptáčník si například výše uvedené jednání najednou nepamatoval, najednou si nebyl vědom toho, co bylo dohodnuto, atd...??? Ke cti pana Jirsáka musím říci, že on tuto schůzku a jednání potvrdil. Dále si dovolím zmínit např. osobu kandidáta za Volbu pro Mochov pana Lösera, kterému někdo rozbil okno jeho rodinného domu. Pan Löser na policii do protokolu vypověděl, že si myslí, že tento útok provedl někdo na můj příkaz!!! Co k tomu dodat? Musím přiznat, že po návštěvě policie, stran tohoto pro mě neuvěřitelného obvinění, jsem byl tenkrát drzostí pana Lösera opravdu šokován! ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 17

18 Velice složitě se mi komunikuje s lidmi, kteří pouze pomlouvají a doslova kydají hnůj na ostatní. Musím přiznat, že někdy mé reakce při debatách s p. Ptáčníkam a pí. Jarošovou nebyly zrovna v Havlovském duchu, ale mnou zvýšená intonace hlasu se s jejich nekonstruktivním a podpásovým jednáním nemůže srovnávat! Práce zastupitelstva Opakovaně si p. Ptáčník a pí. Jarošová stěžují na to, že jsme jim bránili pracovat. Takže abych byl konkrétnější: návrhy, kterými chtěli tito zastupitelé obohatit naši obec, byli vesměs takové, že je potřeba dělat průzkumy, ankety, zkrátka vytváření papírů a byrokracie všeho druhu, ale pokud se hlasovalo např. o věcech spojených s budováním kanalizace tak se buď zdržovali hlasování nebo byli proti, přestože to byla i jejich předvolební priorita - viz zápisy ze schůzí můžete na webových stránkách obce posoudit sami. Výsledkem více než tříleté práce p. Ptáčníka v zastupitelstvu je fakticky nula!!! Předkládal body na jednání ZO, ale s tím, že on nic dělat nebude, protože za to přeci není placený!!! V podstatě se pouze snažil úkolovat starostu nebo místostarostu, protože ti za to placeni přeci jsou.!? Zkrátka ideální zastupitel. Pí. Jarošová je na tom s prací na obecním úřadě stejně, pouze s tím rozdílem, že pod jejím vedením vzniklo v Mochově dětské hřiště konečně alespoň jeden hmatatelný počin! Bohužel musím konstatovat, že je to asi nejdražší hřiště minimálně v kraji. Už pouhé zadání projektu byl pro pí. Jarošovou problém až napotřetí se povedlo zadat správný rozměr hřiště - dohodnutá plocha hřiště zastupiteli byla 20x20 m a ne 40x40 a po mém dotazu se následně pí. Jarošová rozhodla asi tipnout rozměr 40x20 atd. O rádoby položkovém rozpočtu, se snad nechci ani moc vyjadřovat. Za vše mluví to, že přestože pí. Jarošová projekt vedla, nebylo ani jí známo, co která položka přesně obsahuje, z čehož vyplynuly vícepráce, které stavbu prodražily! A nakonec tu je právě cena dětského hřiště (tak jak bylo vybudováno), která se blíží půl milionu korun!!! Kdybych tuto akci vedl tímto způsobem já nebo někdo z mých kolegů ze zastupitelstva, tak si nedovedu ani představit, jaké věci bych se dočetl v Reflektoru!!! Kompetence?! P. Ptáčník a pí. Jarošová komentují ve svém odůvodnění svých rezignací na mandát člena zastupitelstva obce mojí odbornost a profesní předpoklady pro výkon funkce starosty. Vysokou školu starostů nebo MBA pro starosty opravdu nemám! Ale dovolím si tvrdit, že je za mnou a mými kolegy vidět kus práce pro obec. Je zřejmé, že toto demonstrativní složení funkcí zastupitelů a náhradníků z kandidátky uskupení Volba pro Mochov je po cca 40 měsících jejich účasti v zastupitelstvu obce a 7 měsíců před volbami alibistické a účelové. Na mé práci a práci zbylých kolegů pro obec Mochov to nic nemění a pevně věřím, že občané obce si o výsledcích práce zastupitelů dokáží udělat svůj vlastní a nikým neovlivněný úsudek. František Bouček, starosta obce 18 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

19 Zpráva Finančního výboru (FV) Vážení spoluobčané na počátku roku 2014 si Vás dovoluji seznámit z prací finančního výboru a čerpáním rozpočtu finančních prostředků za poslední volební období. Do roku 2014 jsou vstoupili s vyrovnaným rozpočtem a oproti jiným obcím nemáme žádný úvěr. Naopak na účtech OÚ máme naspořeno z předešlých let 26 mil., které budou z větší části použity na dostavbu kanalizace. Finanční výbor má za úkol kontrolu správného využívání finančních prostředků v obci s ohledem na rozhodnutí Zastupitelstva obce (ZO). Veškeré smlouvy, plány, fakturace i ostatní podklady pro řádný chod obce jsou přístupné i ostatním členům ZO a pracovnice OÚ je vždy na požádání předloží. V průběhu posledního volebního období obec financovala celou řadu akcí jako je např. dostavba MŠ, rozšíření ZŠ o jednu třídu, přemístění knihovny do prostorů ZŠ, oprava veřejného osvětlení, výměna obecního rozhlasu, spolufinancovala výstavbu dětského hřiště a v neposlední řadě zahájila výstavbu splaškové kanalizace. Na výstavbu dětského hřiště byl od TJ Sokol Mochov pronajat pozemek na sokolském hřišti za symbolických 1000 Kč ročně a použita dotace od organizace Region Pošembeří, kterým jsme členem. Celková dotace činila Kč, ale cena, za kterou jsme hřiště postavili, se vyšplhala na celkovou částku ,-Kč díky vícenákladům, které byly opomenuty ze strany zadavatele a garanta celé akce. Na tuto skutečnost jsme upozornili na veřejném ZO dne a požádali Kontrolní výbor, aby provedl následnou kontrolu provedených prací a požádal garanta akce o vysvětlení. To se však do dnešního dne nestalo. Stejně tak byla provedena kontrola financování dostavby MŠ, která byla dokončena v r Zkontrolovány byly podklady výběrového řízení, nabídky jednotlivých účastníků i celkové financování akce. Všichni zájemci obdrželi podmínky pro výběrové řízení, které jim byly zaslány elektronicky a z došlých pěti nabídek, které splnily zadávací podmínky, byla vybrána ta nejlevnější. ZO bylo upozorněno, že čtyři z pěti nabídek se podobají ve vyhotovení a byl požádán Kontrolní výbor, aby výběrové řízení překontroloval. Ani následná kontrola neprokázala žádné závažné nedostatky, jak je uvedeno v jejich zprávě. Koncem roku 2013 jsme zahájili rozsáhlou výstavbu splaškové kanalizace, na kterou nám byla poskytnuta dotace z Ministerstva zemědělství Kč s podmínkou, že výstavba musí být zahájena v roce 2013 a ukončena do konce roku V roce 2013 jsme museli vyčerpat 2 mil. z celkové dotace. Opět byla provedena kontrola, abychom prověřili plnění této podmínky. Za účelem dotace byl založen nový účet u Českomoravské záruční a rozvojové banky, na kterou byla částka poukázána. Na základě provedených prací společností Javorník (realizace stavby) byla vystavena faktura s podrobným soupisem prací, které zkontroloval a odsouhlasil technický dozor investora. I v letošním roce budeme kontrolovat čerpání dotace včetně celkového financování stavby. FV kontroluje i příjem a výdej finančních prostředků přes pokladnu MŠ, ZŠ a OÚ, kde se jedná hlavně o drobné výdaje, poplatky za svoz odpadu, poplatky za psa, podklady pro čerpání dotací, ověřování apod. Jak v mateřské škole, základní škole i obecním výboru byla vždy hotovost v pokladně v pořádku a nezjistili jsme žádné nesrovnalosti. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 19

20 Závěrem tedy uvádím, že finanční prostředky v obci jsou používány, tak, jak bylo schváleno ZO a v souladu se zákonem. Každoročně probíhají nezávislé audity ve školách i na OÚ a vždy proběhly bez jediné připomínky, za což patří dík hlavně účetní OÚ a ředitelkám obou škol. Jitka Frydrychová, zastupitelka obce předsedkyně finančního výboru Vážení spoluobčané, považuji za svoji povinnost reagovat na události, které se v posledních dnech staly důvodem odstoupení členů sdružení Volba pro Mochov (dále jenvpm) ze zastupitelstva obce. Vzhledem k tomu, že v opozičním Reflektoru byly publikovány některé invektivy Milana Ptáčníka, člena hnutí VpM, také proti mé osobě, rozhodl jsem se touto formou objasnit Vám skutečnosti, které mě vedly k některým krokům ve snaze, aby občané obce Mochova byli objektivně informováni a nepodlehli účelové interpretaci, kterou Milan Ptáčník v tomto plátku publikuje. Tuto cestu využívám proto,že nikdo z mých bývalých spoluzastupitelů neměl zájem si nechat vysvětlit můj pohled, neuvedli rozumné důvody, které by je k tomu vedli a ani jsem nedostal prostor vysvětlit něco v Reflektoru, ve kterém se na vzniklou situací snažili reagovat. V prosinci loňského roku mě oslovil bývalý starosta, pan L. Marek, zda bych nechtěl vedení zastupitelstva vypomoci a nepřijal na dobu do řádných voleb na podzim roku 2014 funkci místostarosty, která by byla hlavně zaměřena na dokončení rozestavěných etap kanalizace a další běžící projekty, neboť se rozhodl z rodinných důvodů na svůj post abdikovat. Tato nabídka pro mě, na rozdíl od Milana Ptáčníka nebyla překvapivá, neboť jsem v rámci realizace několika projektů ( např. opravy osvětlení, příprava projektu kruhového objezdu, překlady el. vedení do chodníků, tak i na boji proti projektu firmy TSR, která zde chtěla vybudovat kovošrot) společně s tehdejším starostou L. Markem, a místostarostou F. Boučkem, spolupracoval. Já osobně jsem chápal a uznával jeho důvody a také jsem v tom viděl možnost určitého zlepšení spolupráce mezi oběma skupinami zastoupenými v zastupitelstvu obce, konec nesmyslného soupeření, které nebylo ku prospěchu obce. V té době jsem úplně nevěřil, že tato alternativa nastane a také mě zároveň ani nenapadlo, že mými kolegy z VpM to nebude přijato, tak jak jsem to chápal já, jako smírné gesto v zájmu obce. Nedovedl jsem si představit, že ješitnost Milana Ptáčníka, podezřívavost a možná i závist by mohla zvítězit nad snahou pracovat pro obec Mochov a její občany. Ale nakonec, tak to ve VpM je a demonstruje to situaci, která v tomto sdružení panuje. Každý kdo by podporoval nebo souhlasil s čímkoliv co by navrhovala druhá strana, byl předem podezírán z vedlejších úmyslů a vše bylo neprůhledné a neefektivní. Sám jsem si tyto praktiky zažil na vlastní osobě, kdy již bezprostředně po volbách Milan Ptáčník byl nepříjemně překvapen, že někteří z jeho oblíbených členů nedostali tolik hlasů, jak si představoval. Tehdy se mě snažil přesvědčit, že všichni ze stávajících členů hnutí VpM nabídli svou kandidaturu ve prospěch tehdy ještě v Mochově bydlícího člena, pana Lösera, aby se on mohl dostat do výboru. Z tohoto jeho jednání jsem byl přesvědčen, že kdybych se já mandátu vzdal, byl bych jako jediný, od koho by jej pan Löser přijal, 20 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014

Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Z á p i s č. 32/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 30. 1. 2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:30 František Bouček,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á p i s č. 14/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26. 1. 2012

Z á p i s č. 14/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26. 1. 2012 Z á p i s č. 14/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26. 1. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 19:45 Přítomni: František Bouček,

Více

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012

Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Z á p i s č. 15/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 8. 3. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 22:00 Přítomni: František Bouček,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 hod., přivítal

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více