I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ"

Transkript

1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální Hygiena výživy a předmětů běžného užívání Hygiena dětí a mladistvých Hygiena práce Posudková činnost - lékařské expertízy Opatření proti infekčním nemocem ZDRAVOTNÍ PÉČE Společné právní předpisy Společné směrnice a instrukce Péče o ženy a děti Klinická onkologie Psychiatrie Kožní a pohlavní nemoci Transplantace a bezpečnost lidských tkání a buněk Boj proti tuberkulóze Tělesná výchova a sport Posudková činnost lékařské expertízy Léčiva a zdravotnické prostředky NÁVYKOVÉ LÁTKY Zacházení s návykovými látkami Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami V. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ, PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE A ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD VI. VII. ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotnické povolání a odborná výchova Pracovní poměry pracovníků ve zdravotnictví Ocenění v oblasti zdravotnictví VIII. STATISTIKA 1

2 I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SPOLEČNÉ PŘEDPISY A) Platné právní předpisy Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 a nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 Zákon o zdravotnické záchranné službě, ve znění zák. č. 385/2012 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, ve znění zák. č. 201/2012 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 242/1997, zák. č. 2/1998, zák. č. 127/1998, zák. č. 225/1999, zák. č. 363/1999, zák. č. 18/2000, zák. č. 167/2000, zák. č. 132/2000, zák. č. 155/2000, zák. č. 220/2000, zák. č. 258/2000, zák. č. 459/2000, zák. č. 176/2002, zák. č. 198/2002, zák. č. 285/2002, zák. č. 309/2002, zák. č. 320/2002, (nálezu Ústavního soudu č. 207/2003 ), zák. č. 222/2003, zák. č. 274/2003, zák. č. 362/2003, zák. č. 424/2003, zák. č. 425/2003, zák. č. 455/2003, zák. č. 85/2004, zák. č. 359/2004, zák. č. 422/2004, zák. č. 436/2004, zák. č. 438/2004, zák. č. 123/2005, zák. č. 168/2005, zák. č. 253/2005, zák. č. 350/2005, zák. č. 361/2005, zák. č. 47/2006, zák. č. 109/2006, zák. č. 112/2006, zák. č. 117/2006, zák. č. 165/2006, zák. č. 189/2006, zák. č. 214/2006, zák. č. 245/2006, zák. č. 264/2006, zák. č. 340/2006, zák. č. 57/2007, zák. č. 181/2007, zák. č. 261/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 129/2008, zák. č. 137/2008, zák. č. 270/2008, zák. č. 274/2008, zák. č. 306/2008, zák. č. 59/2009, zák. č. 158/2009, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 362/2009, zák. č. 298/2011, zák. č. 365/2011, zák. č. 369/2011, zák. č. 458/2011, zák. č. 1/2012, zák. č. 275/2012, zák. č. 401/2012 a zák. č. 403/2012 Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 254/2001, č. 372/2011 č. 373/2011 č. 374/2011 č. 375/2011 č. 48/1997 č. 307/2012 č. 376/2011 č. 258/2000 2

3 zák. č. 274/2001, zák. č. 13/2002, zák. č. 76/2002, zák. č. 86/2002, zák. č. 120/2002, zák. č. 320/2002, zák. č. 274/2003, zák. č. 356/2003, zák. č. 362/2003, zák. č. 167/2004, zák. č. 326/2004, zák. č. 562/2004, zák. č. 125/2005, zák. č. 253/2005, zák. č. 381/2005, zák. č. 392/2005, zák. č. 59/2006, zák. č. 74/2006, zák. č. 186/2006, zák. č. 189/2006, zák. č. 222/2006, zák. č. 264/2006, zák. č. 342/2006, zák. č. 110/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 378/2007, zák. č. 124/2008, zák. č. 130/2008, zák. č. 274/2008, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 301/2009, zák. č. 151/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 375/2011, zák. č. 115/2012 a zák. č. 333/2012 Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002 Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003 Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhl. č. 55/2000, vyhl. č. 135/2000, vyhl. č. 449/2000, vyhl. č. 101/2002, vyhl. č. 291/2002, vyhl. č. 493/2005, vyhl. č. 620/2006, vyhl. č. 331/2007, vyhl. č. 439/2008, vyhl. č. 244/2009, vyhl. č. 472/2009, vyhl. č. 397/2010, vyhl. č. 411/2011 a vyhl. č. 467/2012 Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách, ve znění vyhl. č. 350/2008 Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zák. č. 10/1993, zák. č. 15/1993, zák. č. 161/1993, zák. č. 324/1993, zák. č. 42/1994, zák. č. 241/1994, zák. č. 59/1995, zák. č. 149/1996, zák. č. 48/1997, zák. č. 127/1998, zák. č. 29/2000, zák. č. 118/2000, zák. č. 258/2000, zák. č. 492/2000, zák. č. 138/2001, zák. č. 49/2002, zák. č. 176/2002, zák. č. 309/2002, zák. č. 424/2003, zák. č. 437/2003, zák. č. 455/2003, zák. č. 53/2004, zák. č. 438/2004, zák. č. 123/2005, zák. č. 381/2005, zák. č. 413/2005, zák. č. 545/2005, zák. č. 62/2006, zák. č. 117/2006, zák. č. 214/2006, zák. č. 189/2006, zák. č. 264/2006, zák. č. 261/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 306/2008, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 285/2009, zák. č. 362/2009, č. 251/2002 č. 532/2002 č. 618/2006 č. 134/1998 č. 267/2012 č. 59/1997 č. 592/1992 3

4 zák. č. 73/2011, zák. č. 138/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 329/2011, zák. č. 369/2011, zák. č. 458/2011, zák. č. 401/2012 a zák. č. 500/2012 Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění zák. č. 592/1992, zák. č. 10/1993, zák. č. 60/1995, zák. č. 149/1996, zák. č. 48/1997, zák. č. 305/1997, zák. č. 93/1998, zák. č. 127/1998, zák. č. 69/2000, zák. č. 132/2000, zák. č. 220/2000, zák. č. 49/2002, zák. č. 420/2003, zák. č. 455/2003, zák. č. 438/2004, zák. č. 117/2006, zák. č. 261/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 362/2009, zák. č. 188/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 369/2011 a zák. č. 458/2011 Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, ve znění zák. č. 10/1993, zák. č. 15/1993, zák. č. 60/1995, zák. č. 149/1996, zák. č. 48/1997, zák. č. 93/1998, zák. č. 127/1998, zák. č. 225/1999, zák. č. 220/2000, zák. č. 49/2002, zák. č. 420/2003, zák. č. 438/2004, zák. č. 117/2006, zák. č. 261/2007, zák. č. 296/ 2007, zák. č. 351/2009, zák. č. 362/2009, zák. č. 188/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 369/2011 a zák. č. 458/2011 Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Nařízení vlády ČR o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění zák. č. 426/2003, zák. č. 316/2004, zák. č. 626/2004, zák. č. 264/2006, zák. č. 378/2007, zák. č. 375/2011 a zák. č. 255/2012 Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhl. č. 656/2004, vyhl. č. 519/2005, vyhl. č. 304/2007, vyhl. č. 356/2007, vyhl. č. 127/2010 a vyhl. č. 302/2012 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013 č. 551/1991 č. 280/1992 č. 92/2012 č. 165/1997 č. 274/2003 č. 116/2012 č. 418/2003 č. 644/2004 č. 442/2012 4

5 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011, ve znění vyhl. č. 46/2011 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely Vyhláška o seznamu referenčních skupin, ve znění vyhl. č. 114/2009 a vyhl. č. 386/2011 Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě, ve znění vyhl. č. 115/2009 Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhl. č. 87/2008 Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006, o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony č. 471/2009 č. 396/2010 č. 425/2011 č. 475/2012 č. 63/2007 č. 384/2007 č. 385/2007 č. 362/2010 č. 579/2006 č. 466/2011 B) Resortní směrnice a instrukce Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR o poskytování léčebně preventivní péče obyvatelům a svěřencům ústavu sociální péče 1/2012/DZP Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. prosince 2011, o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům 1/2012/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin č. 3/1981 Věst. vlády ČSR pro NV č. 11/2011 Věst. MZ č. 3/2011 Věst. MZ č. 11/2011 Věst. MZ 5

6 pro zvláštní lékařské účely 2/2012/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, o regulaci cen zdravotnických prostředků 1/12-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2011, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce č. 11/2011 Věst. MZ č. 11/2011 Věst. MZ II. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK SPOLEČNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých č. 258/2000 souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 254/2001, zák. č. 274/2001, zák. č. 13/2002, zák. č. 76/2002, zák. č. 86/2002, zák. č. 120/2002, zák. č. 320/2002, zák. č. 274/2003, zák. č. 356/2003, zák. č. 362/2003, zák. č. 167/2004, zák. č. 326/2004, zák. č. 562/2004, zák. č. 125/2005, zák. č. 253/2005, zák. č. 381/2005, zák. č. 392/2005, zák. č. 444/2005, zák. č. 59/2006, zák. č. 74/2006, zák. č. 186/2006, zák. č. 189/2006, zák. č. 222/2006, zák. č. 264/2006, zák. č. 342/2006, zák. č. 110/2007, zák. č. 296/2007, zák. č. 378/2007, zák. č. 124/2008, zák. č. 130/2008, zák. č. 274/2008, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 301/2009, zák. č. 151/2011, zák. č. 298/2011, zák. č. 375/2011, zák. č. 115/2012 a zák. č. 333/2012 Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, č. 1/2008 ve znění nař. vlády č. 106/2010 Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané č. 473/2008 infekce, ve znění vyhl. č. 275/2010 a vyhl. č. 233/2011 Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních č. 306/2012 onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ve znění č. 537/2006 vyhl. č. 65/2009, vyhl. č. 443/2009 a vyhl. č. 299/2010 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších č. 490/2000 podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhl. č. 472/2006 Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných č. 120/2002 látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění zák. č. 186/2004, zák. č. 125/2005, zák. č. 297/2008, zák. č. 136/2010, zák. č. 342/2011, zák. č. 375/2011 a zák. č. 18/2012 Vyhláška o seznamu účinných látek, ve znění vyhl. č. 313/2012 č. 343/2011 6

7 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění Vyhláška, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek Vyhláška, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh, ve znění vyhl. č. 382/2007 Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č. 502/2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění vyhl. č. 134/2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhl. č. 187/2005 a vyhl. č. 293/2006 Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 224/2002 č. 304/2002 č. 305/2002 č. 376/2001 č. 6/2003 č. 138/2003 č. 35/2004 č. 252/2004 č. 428/2004 č. 272/2011 HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nař. vlády č. 106/2010 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění vyhl. č. 134/2004 Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č. 502/2004 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění č. 1/2008 č. 6/2003 č. 35/2004 č. 376/2001 č. 157/2011 7

8 pozdějších předpisů Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhl. č. 187/2005 a vyhl. č. 293/2006 Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhl. č. 472/2006 Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) č. 238/2011 č. 137/2004 č. 272/2011 č. 252/2004 č. 353/2004 č. 409/2005 č. 490/2000 č. 523/2006 HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhl. č. 89/2010, vyhl. č. 220/2010, vyhl. č. 362/2011 a vyhl. č. 244/2012 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhl. č. 186/2003, vyhl. č. 207/2006, vyhl. č. 551/2006, vyhl. č. 271/2008, vyhl. č. 386/2008, vyhl. č. 127/2009 a vyhl. č. 111/2011 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění vyhl. č. 521/2005 č. 296/1997 č. 277/2010 č. 448/2009 č. 38/2001 č. 84/2001 8

9 Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhl. č. 402/2006, vyhl. č. 473/2006, vyhl. č. 157/2008 a vyhl. č. 35/2012 Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007, o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění vyhl. č. 352/2009 Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhl. č. 404/2006 Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhl. č. 130/2010 a vyhl. č. 122/2011 Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhl. č. 330/2009 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub) Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004, o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 235/2010, o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů č. 54/2004 č. 133/2004 č. 137/2004 č. 278/2010 č. 225/2008 č. 275/2004 č. 4/2008 č. 299/2012 č. 450/2004 č. 475/2002 č. 260/2012 č. 298/2012 HYGIENA DĚTÍ A MLADISTVÝCH Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhl. č. 148/2004 a vyhl. č. 320/2010 Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb č. 106/2001 č. 410/2005 č. 6/2003 9

10 HYGIENA PRÁCE Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nař. vlády č. 68/2010 a nař. vlády č. 93/2012 Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nař. vlády č. 106/2010 Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické č. 288/2003 č. 432/2003 č. 272/2011 č. 361/2007 č. 394/2006 č. 1/2008 č. 428/2004 POSUDKOVÁ ČINNOST LÉKAŘSKÉ EXPERTÍZY Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směr. MZ ČSR č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 20/1970 (úplné znění v částce 3/1996 Věst. MZ ČSR), vyhl. č. 31/1993 (zrušují se 19 až 28, 30 a 30a) a zákona č. 61/2000 ) č. 104/2012 č. 49/1967 Věst. MZ (reg.) v částce 2/1968 OPATŘENÍ PROTI INFEKČNÍM NEMOCEM A) Platné právní předpisy Vyhláška o ochranných opatřeních v brucelózních stájích č. 25/

11 a izolátech Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění vyhl. č. 275/2010 a vyhl. č. 233/2011 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č. 502/2004 Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhl. č. 65/2009, vyhl. č. 443/2009 a vyhl. č. 299/2010 č. 274/2004 č. 306/2012 č. 473/2008 č. 224/2002 č. 376/2001 č. 537/2006 B) Resortní směrnice a instrukce Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o dezinfekci sanitních vozidel před předáním do opravy Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, kterým bylo zveřejněno usnesení vlády ČR ze dne 8. listopadu 2006 o Pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru č. 55/1955 Věst. MZ č. 8/2006 Věst. vl. III. ZDRAVOTNÍ PÉČE SPOLEČNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 (zákon o zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 a nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění č. 373/2011 zák. č. 167/2012 Zákon o zdravotnické záchranné službě, ve znění č. 374/2011 zák. č. 385/2012 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím č. 375/2011 zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, ve znění zák. č. 201/2012 Vyhláška o dispenzární péči č. 39/2012 Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho č. 56/

12 průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku Vyhláška o preventivních prohlídkách Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Vyhláška o zdravotnické dokumentaci Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého) Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990, o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky Vyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České č. 70/2012 č. 92/2012 č. 98/2012 č. 99/2012 č. 101/2012 č. 102/2012 č. 116/2012 č. 297/2012 č. 306/2012 č. 104/2012 č. 410/2012 č. 148/2012 č. 240/2012 č. 296/2012 č. 307/2012 č. 317/2000 č. 340/

13 socialistické republiky č. 4/1985 SPOLEČNÉ SMĚRNICE A INSTRUKCE Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o lékařských prohlídkách osob vracejících se z epidemiologicky závažných oblastí Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o zásadách pro zřizování a provoz laboratoří a oddělení funkčního vyšetřování Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o provádění rentgenových vyšetření Metodické opatření č. 10 Provoz jeslí Metodické opatření č Zásady pro zřizování a provoz mikrojeslí Metodika zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení Zřízení středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu Metodické opatření Postup zdravotnického zařízení při propouštění novorozenců do domácí péče Metodické opatření Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let věku Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím Postup lékařů primární péči při podezření na hyperkinetickou poruchu u dětí Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců Metodický pokyn pro postup při laboratorním stanovení alkoholu (etylalkoholu) v krvi Kriteria pro laboratoře stanovující koncentraci alkoholu v krvi Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek v krvi a nebo v moči Onkologická péče v České republice č. 3/1972 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 5/1972 č. 30/1976 Věst. MZ ČSR č. 1/1985 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 16/1985 částka 17-18/1968 Věst. MZ částka 19-22/1976 Věst. MZ č. 3/2008 Věst. MZ č. 8/2007 Věst. MZ č. 12/2003 Věst. MZ č. 9/2002 Věst. MZ č. 7/2005 Věst. MZ č. 9/2005 Věst. MZ č. 3/2008 Věst. MZ č. 6/2008 Věst. MZ č. 2/2012 Věst. MZ č. 7/2012 Věst. MZ č. 7/2006 Věst. MZ č. 6/2008 Věst. MZ č. 9/2012 Věst. MZ č. 7/2008 Věst. MZ (aktualizace v č. 1/2009, č. 5/2009 a v č. 2/

14 Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Traumatologická péče v České republice Kardiovaskulární péče v České republice Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním v České republice Cílený screening celiakie (metodický pokyn) Národní radiolologické standardy Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními trestnými činy Metodický pokyn - péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou Věst. MZ) č. 7/2007 Věst. MZ č. 1/2009 Věst. MZ č. 4/2010 Věst. MZ č. 5/2012 Věst. MZ č. 6/2008 Věst. MZ (aktualizace v č. 5/2009 Věst. MZ) č. 7/2012 Věst. MZ (aktualizace v č. 3/2012 Věst. MZ) č. 2/2010 Věst. MZ (aktualizace v č. 8/2010, č. 1/2011 a v č. 4/2012 Věst. MZ) č. 3/2011 Věst. MZ č. 9/2011 Věst. MZ č. 5/2012 Věst. MZ č. 10/2012 Věst. MZ PÉČE O ŽENY A DĚTI A) Platné právní předpisy Zákon o umělém přerušení těhotenství Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 66/1986, o umělém přerušení těhotenství, ve znění vyhl. č. 467/1992 č. 66/1986 č. 268/2010 č. 75/1986 B) Resortní směrnice a instrukce Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí č. 142/2007 Věst. MŠMT 14

15 Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o sběru mateřského mléka č. 4/1989 Věst. MZSV ČSR (reg.) v částce 29/1988 KLINICKÁ ONKOLOGIE Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinné hlášení novotvarů č. 3/1989 Věst. MZSV ČSR (reg.) v částce 19/1988 PSYCHIATRIE Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o stanovení spádových území psychiatrických léčeben a některých dalších psychiatrických zařízení č. 14/1972 Věst. MZ ČSR KOŽNÍ A POHLAVNÍ NEMOCI Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o opatření proti pohlavním nemocem, ve znění vyhl. č. 225/1996 (Čl. II, kterým se zrušuje příloha těchto směrnic) č. 30/1968 Věst. MZ (reg.) v částce 51/1968 TRANSPLANTACE A BEZPEČNOST LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zák. č. 228/2005, zák. č. 129/2008, zák. č. 296/2008, zák. č. 41/2009, zák. č. 281/2009 a zák. č. 375/2011 Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 285/2002, o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací) Vyhláška, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu č. 285/2002 č. 436/2002 č. 437/2002 č. 479/2002 č. 434/2004 č. 504/

16 Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zák. č. 41/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 375/2011 a zák. č. 77/2012 Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhl. č. 339/2012 č. 296/2008 č. 422/2008 BOJ PROTI TUBERKULÓZE Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra ČSR a ministerstva spravedlnosti ČSR o klasifikaci tuberkulózy a jiných mykobakterióz a poskytování dispenzární péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí č. 1/1986 Věst. vlády pro NV (přetisk částka 8 až 12/1986 Věst. MZ ČSR) TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností, ve znění směr. MZ ČSR č. 5/1985 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 24/1985 a výnosu MZSV ČSR č. 3/1991 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 28/1989 Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o poskytování zvlášť specializované léčebně preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o spolupráci lékařů v posudkové službě v pohraničním území ČSSR a PLR týkající se péče o pracující, kteří bydlí v jednom státě a pracují ve státě druhém, ve znění směrnice MZ č. 13/1963 Věst. MZ č. 3/1981 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 15/1981 č. 5/1985 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 24/1985 č. 11/1960 Věst. MZ POSUDKOVÁ ČINNOST-LÉKAŘSKÉ EXPERTÍZY Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhl. č. 254/2007 Vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl. č. 50/2003 Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhl. č. 253/2007 a vyhl. č. 72/2011 č. 493/2002 č. 440/2001 č. 277/

17 LÉČIVA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zák. 124/2008, zák. č. 296/2008, zák. č. 141/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 291/2009, zák. č. 75/2011 a zák. č. 375/2011 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhl. č. 160/2012 Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhl. č. 405/2008 a vyhl. č. 177/2010 Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhl. č. 351/2010 Vyhláška o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhl. č. 13/2010 a vyhl. č. 171/2010 Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 130/2003, zák. č. 274/2003, úplného znění zák. č. 346/2003, zák. č. 58/2005, zák. č. 227/2009, zák. č. 196/2010 a zák. č. 375/2011 Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku Nařízení vlády, kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit zdraví člověka Vyhláška, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, č. 378/2007 č. 427/2008 č. 54/2008 č. 84/2008 č. 85/2008 č. 86/2008 č. 106/2008 č. 143/2008 č. 228/2008 č. 226/2008 č. 229/2008 č. 123/2000 č. 316/2000 č. 342/2000 č. 501/

18 šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků), ve znění vyhl. č. 304/2003 Vyhláška o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nař. vlády č. 307/2009 a nař. vlády č. 66/2011 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění nař. vlády 212/2007, nař. vlády č. 245/2009 a nař. vlády č. 65/2011 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nař. vlády č. 246/2009, nař. vlády č. 67/2011 a nař. vlády č. 223/2012 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 123/2000, vyhlášeném pod č. 346/2003 Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000, kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi č. 356/2001 č. 154/2004 č. 336/2004 č. 453/2004 částka 168 z roku 2004 č. 11/2005 č. 282/2005 č. 351/2005 č. 100/

19 IV. NÁVYKOVÉ LÁTKY ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A) Platné právní předpisy Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 354/1999, zák. č. 117/2000, zák. č. 132/2000, zák. č. 57/2001, zák. č. 185/2001, zák. č. 407/2001, úplného znění zák. č. 55/2002, zák. č. 320/2002, zák. č. 223/2003, zák. č. 362/2004, úplného znění zák. č. 466/2004, zák. č. 228/2005, zák. č. 74/2006, zák. č. 124/2008, zák. č. 41/2009, zák. č. 141/2009, zák. č. 281/2009, zák. č. 291/2009, zák. č. 106/2011, zák. č. 341/2011, zák. č. 375/2011, zák. č. 18/2012 a zák. č. 167/2012 Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími Vyhláška, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998, o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů č. 167/1998 č. 123/2006 č. 243/2009 č. 125/2006 B) Resortní směrnice a instrukce Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek č. 14/2004 Věst. MZ v částce 12/2004 OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A) Platné právní předpisy Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 225/2006, zák. č. 274/2008, zák. č. 305/2009 a zák. č. 375/2011 č. 379/2005 B) Resortní směrnice a instrukce Standard substituční léčby Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé č. 3/2008 Věstník MZ č. 12/2004 Věstník MZ 19

20 přípravky s obsahem návykových látek V. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ, PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE A ZDROJE PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD A) Platné právní předpisy Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zák. č. 76/2002, zák. č. 320/2002, zák. č. 444/2005, zák. č. 186/2006, zák. č. 222/2006, zák. č. 167/2008, zák. č. 227/2009, zák. č. 281/2009 a zák. č. 375/2011 Vyhláška o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody Vyhláška, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku, ve znění vládního nař. č. 116/1949 a zák. č. 86/1950 Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR o prohlášení dalších přírodních zdrojů minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhl. č. 140/1993 a vyhl. č. 287/1996 Výnos ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní č. 164/2001 č. 370/2001 č. 385/2001 č. 423/2001 č. 125/1948 č. 12/1979 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 23/1979 č.j. ČIL (reg.) pod č. 62/1991 v částce 13/1991 Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně č. 140/

21 se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ ČSR, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhl. č. 290/1998 Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje Vyhláška, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá Krásno za přírodní léčivý zdroj Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Nařízení vlády ČR o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka Vyhláška o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov Vyhláška o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově Vyhláška, kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově) Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů č. 287/1996 č. 290/1998 č. 149/1999 č. 427/2001 č. 533/2002 č. 419/2003 č. 152/1992 č. 175/1999 č. 6/2001 č. 13/2001 č. 156/2001 č. 513/2002 č. 73/2004 č. 74/2004 č. 615/

22 přírodních minerálních vod Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Očihově) Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov) Vyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen č. 208/2005 č. 320/2005 č. 467/2005 č. 479/2005 č. 539/2006 č. 387/2007 č. 41/2008 č. 116/2009 č. 145/2009 č. 308/2010 č. 12/2011 č. 174/2011 č. 223/

23 sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary č. 319/2011 č. 13/2012 č. 411/2012 č. 97/2012 č. 321/2012 B) Resortní směrnice a instrukce Směrnice Ministerstva zdravotnictví a Ústředního geologického úřadu o provádění vrtných prací, prací podléhajících báňskému zákonu a jiných zemních prací v oblastech přírodních léčivých zdrojů Instrukce ministerstva zdravotnictví a Ústředního báňského úřadu o spolupráci inspektorátu pro ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů a orgánů státní báňské správy Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o zřizování a činnosti referenčních laboratoří pro přírodní léčivé zdroje Směrnice č. AS01/1959, uveřejněno v č. 51/1959 Ú. l. č. 49/1958 Věst. MZ č. 4/1982 Věst. MZ ČSR JEDNOTLIVÉ LOKALITY Bechyně - statut lázeňského místa Usnesení rady JčKNV č. 235 ze dne prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Výměr MZ ČSR č.j. LZ/ ze dne přírodní léčivý zdroj peloidu Komárovské blato Výměr MZ ČSR č.j.lz/ ze dne

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Obsah (členění) seznamu I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné předpisy a instrukce Hygiena obecná

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

J) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

J) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ J) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Obsah (členění) seznamu I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ II. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné předpisy a instrukce Hygiena obecná

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ J) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Obsah (členění) seznamu I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné předpisy a instrukce Hygiena

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod...

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... OBSAH Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů.... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... XXIII ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Strana 1522 Sbírka zákonů č. 92 / 2012 Částka 36 92 VYHLÁŠKA ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Ministerstvo

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Návrh. (3) Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví. JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ

Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví. JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ Vymezení některých pojmů Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

obsah SPECIÁL 2015 ª Úprava a zpracování materiálů 30

obsah SPECIÁL 2015 ª Úprava a zpracování materiálů 30 obsah SPECIÁL 2015 sestavila Ing. Miroslava Šmídová ª Vydává: Wolters Kluwer, a. s. www.wolterskluwer.cz ª Šéfredaktor: Petr Řezníček tel.: 246 040 467 e-mail: bhp@wolterskluwer.cz ª Adresa: Wolters Kluwer,

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Základní legislativní přehled. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Základní legislativní přehled. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Základní legislativní přehled Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 8. 12. 2016 Obsah 1.Přehled platné legislativy obecně v rezortu zdravotnictví, dále se zaměřením na práci kodéra Cíl Výsledek Všeobecný přehled

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny PharmDr.Alena Tomášková, MZ, odbor farmacie 23.9.2014 Ministerstvo zdravotnictví

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby E. Zásady organizace výstavby Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma Číslo zakázky:

Více

Právní předpisy vydané v roce 2010

Právní předpisy vydané v roce 2010 Právní předpisy vydané v roce 2010 1. Nález Ústavního soudu č. 10/2010 Sb., ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté zákona č. 237/2004 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

AKTUÁLNÍ VÝVOJ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY AKTUÁLNÍ VÝVOJ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Jarmila Jánská oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 495 817 417, 725 082 411 jjanska@kr-kralovehradecky.cz

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

Analýza právních předpisů 9/2016

Analýza právních předpisů 9/2016 Odbor legislativní Analýza právních předpisů 9/2016 Číslo předpisu 260/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2016 Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od o stanovení podrobnějších podmínek týkajících

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých Strana 1236 Sbírka zákonů č. 114 / 2013 Částka 51 114 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2013 o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání

Více

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal.

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu ČR č. 60/2014 Sb., kterým

Více

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely, při posuzování a odškodňování

Více

5/4 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky)

5/4 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky) vzor A, str. 1 VZOR Specifické zdravotní v kony (maximální ceny a urãené podmínky) I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),22), 23) VĚCÍ A. Oblast důchodového a nemocenského pojištění,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ

CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ Věstník MZ ČR CENOVÁ ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. PROSINCE 2007, KTERÝMI SE STANOVÍ 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01.09.2016 ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely,

Více

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Postup při úmrtí a pitvy Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., účinnost 1. 4. 2012 Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 1 Vydáno: LEDEN 200

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2006. Částka 1 Vydáno: LEDEN 200 Ročník 2006 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: LEDEN 200 O B S A H ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Stanoviska k žádostem zdravotnických zařízení o souhlas s umístěním, provozem a obměnou

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014

Nový zákon o zdravotnických prostředcích a zdravotní pojišťovny. Jan Beneš předseda Komise pro ZP SZP ČR Praha, 19. 11. 2014 Novýzákonozdravotnických prostředcíchazdravotnípojišťovny JanBeneš předsedakomiseprozpszpčr Praha,19.11.2014 1 2 (1) Zdravotnickým prostředkem se rozumí... (2) Při splnění obecného vymezení podle odstavce

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Tomáš Neugebauer Listopad 2015

Tomáš Neugebauer Listopad 2015 Tomáš Neugebauer Listopad 2015 V druhé polovině roku 2015 došlo k mnohým zásadním změnám v požadavcích na zajištění BOZP, a to především v oblastech: nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Ministerstvo obrany stanoví podle 94 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Ministerstvo obrany stanoví podle 94 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.: Částka 64 Sbírka zákonů č. 156 / 2015 Strana 2019 156 VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2015 o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail:

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

VYHLÁŠKA. č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA. č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu VYHLÁŠKA č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ze dne 25. listopadu 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

Postup při úmrtí, druhy pitev volný výběr z 79 až 92. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr.

Postup při úmrtí, druhy pitev volný výběr z 79 až 92. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Postup při úmrtí, druhy pitev volný výběr z 79 až 92 Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Matěj Bílek 79 (1) Na těle zemřelého lze provádět pouze tyto úkony a) prohlídku

Více

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Zákon o. zdravotnických prostředcích. z pohledu plátců

Zákon o. zdravotnických prostředcích. z pohledu plátců Zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu plátců Ing. Martin Jelínek, Ph.D. ředitel Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, VZP ČR 9. 4. 2014 PROGRAM NOVÝ ZÁKON o zdravotnických prostředcích Z POHLEDU

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

490/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

490/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 490/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

(1) Pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem

(1) Pro předepsání, přípravu, výdej a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem Strana 2978 Sbírka zákonů č. 236 / 2015 236 VYHLÁŠKA ze dne 4. září 2015 o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Data a informace rezortu zdravotnictví Jakub Tomas

Data a informace rezortu zdravotnictví Jakub Tomas Data a informace rezortu zdravotnictví Jakub Tomas Koordinační středisko pro resortní zdravotnické systémy Obsah prezentace Organizace KSRZIS Hlavní zdroje dat Hygienické a zdravotnické registry Veřejné

Více

Analýza právních předpisů 5/2017

Analýza právních předpisů 5/2017 Odbor legislativní Analýza právních předpisů 5/2017 Číslo předpisu 137/2017 Sb. 138/2017 Sb. 139/2017 Sb. 140/2017 Sb. 141/2017 Sb. Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1987 Vyhlásené: 25.05.1987 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 43 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Zákon o lidských tkáních a buňkách

Zákon o lidských tkáních a buňkách [ 1 ] Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Zákon o lidských tkáních a buňkách 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více