Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 3. června 2009 ČÍSLO 11 ROČNÍK X ZDARMA Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Vody poklidného života mikulovských důchodců v současné době víří debaty o uzavření jídelny na Kapucínské ulici, k němuž došlo k poslednímu květnu. Bývalý provozovatel Josef Kmenta dal v únoru tohoto roku výpověď s tím, že na konci května končí s dodávkou obědů a jídelnu zavírá. Josef Kmenta vaří pro mikulovské důchodce již od července roku V roce 2002 potom Rada města rozhodla, že senioři, kteří chtějí uplatňovat příspěvek města na stravu, mohou odebírat obědy pouze z této jídelny. Později mohli důchodci uplatňovat osmikorunový příspěvek i v jídelnách Středního odborného učiliště Mikulov, na základních školách na Pavlovské, Valtické a Hraničářů. Obědy, které byly důchodcům rozváženy pečovatelskou službou, však pocházely výhradně z Kmentovy jídelny. Pečovatelky, Odbor sociálních věcí i vedení města evidovaly po celou dobu stížnosti na jídelnu pana Kmenty. V polovině loňského roku jsme se navíc začali zabývat problémem, že pečovatelky nerozváží obědy pouze potřebným, kterým pomáhají s konzumací apod. Byly zatěžovány rozvozem obědů důchodcům, kteří jejich pomoc nepotřebovali. Chtěli jsme, aby měly více času věnovat se jiným, důležitějším činnostem, říká vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Mikulově Dagmar Sochůrková. Vedení radnice tedy navrhlo, aby takovým osobám rozváželi obědy podnikatelé sami. Mezi strávníky byla také provedena anketa, ze které vyplynulo, že lidé by přivítali možnost stravovat se v jiné jídelně. Oslovili jsme tedy Střední odborné učiliště, pana Kmentu a pana Urbánka jako jednatele Restaurace Pod Radnicí, zda by mohli vařit pro důchodce a zároveň obědy rozvážet. Tuto nabídku přijala Restaurace Pod Radnicí a pan Kmenta, popisuje vývoj situace místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Většina důchodců však přijala novou nabídku a začala se stravovat v Restauraci Pod Radnicí. V únoru letošního roku dal Kmenta výpověď z pronájmu prostor kuchyně a jídelny na Kapucínské ulici a mezi mikulovskými důchodci se zvedla vlna nevole, že jídelna, která fungovala desítky let, bude uzavřena. Odcházím do důchodu, (pokračování na str. 3) Otevřeli nový vstup do zámecké zahrady a uctili památku rabi Löwa Letošní Májový víkend Regionálního muzea v Mikulově se setkal s obrovským zájmem veřejnosti. Celý program byl zahájen v pátek 22. května na parkovišti pod Náměstím, kde ředitel muzea Petr Kubín a starosta Mikulova Rostislav Koštial slavnostně otevřeli schody spojující centrum města a zámeckou zahradu. Zrekonstruované a nově zpřístupněné historické schodiště má svůj počátek v bastionu vedle České spořitelny a ústí přímo do zámeckého parku. Tato zkratka byla dosud pozapomenuta, doufám, že dnešním dnem se nám ji podaří oživit, uvedl ředitel Kubín a pozval přítomné na Muzejní noc. Ta nabízela návštěvníkům zámku noční prohlídky všech expozic, nádvoří oživila svými souboji divadelní a kaskadérská skupina Štvanci a v zámecké knihovně představil Ensemble Opera (pokračování na str. 4) Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů Akce byla spolufinancována z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Minulý víkend obsadila Mikulov napoleonská armáda. Přítomnost francouzských vojáků v letošním roce připomněla 200. výročí událostí roku 1809, kdy Mikulovem prošly části armád obou stran a v okolí proběhly boje přímo související s poslední bitvou tažení u nedalekého Znojma. V sobotu 23. května si na dvě stě vojáků ve věrných replikách historických uniforem rozložilo ležení v zámeckém parku a nabídlo tak návštěvníkům pohled na běžný život vojáka počátku 19. století. Probíhala zde také cvičení a bojové přípravy. K večeru se potom rakouská i francouzská armáda odebrala do rakouského Drasenhofenu, kde byla svedena bitva v Kaiserstrasse. Přeshraniční spolupráce s rakouskými sousedy probíhala letos třetím rokem. V Mikulově propukla bitva znepřátelených armád v neděli v poledne. Přítomní byli svědky výstřelů z pušek i kanónů, střetů jezdců na koních, ale také ošetřování válečných zranění. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila výpověď nájmu k pozemkům p. č. 3000/1 a 3000/30 v lokalitě ulice Vídeňská s nájemcem obchodní společností AGRO-Měřín, předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení stravování mezi SOU Mikulov jako dodavatelem a městem Mikulov jako odběratelem, řádnou účetní závěrku společnosti Mikulovská rozvojová, s. r. o. Rozhodla vyhovět částečně žádosti nájemce obchodní společnosti BEATman, s. r. o. a zohlednit Rezervační systém Od května je v Městském kině zaveden rezervační systém. Zájemci o filmová představení si tak mohou vstupenky objednat předem telefonicky na číslech (Pavlína Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června 2009 se v České republice uskuteční volby do Evropského parlamentu. Mikulovští občané mohou přicházet odevzdat své volební lístky v pátek 5. června od do hodin a v sobotu 6. června od 8.00 do hodin na následující místa: Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Základní škole, Valtická 3, Mikulov pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Komenského, Koněvova, Mušlov, Na Hradbách, Novokopečná, Piaristů, Pod Platanem, Purkyňova, Rudolfa Gajdoše, U Bažantnice, U Celnice, U Mlýna, Valtická, Vídeňská, Zlámalova. Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole Hraničářů 617, Mikulov pro obyvatele, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: 28. října, ČSČK, Hraničářů, Jiráskova, Nádražní, Pod Strání, Republikánské obrany, Spálený kopec, Sportovní, Větrná. Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Klubu důchodců, Svobody 23, Mikulov pro obyvatele ulic: 1. května č. or. 1 36, Alf. Muchy, Česká, Erbenova, Husova, Kamenný řádek, Kapucínská, Kostelní nám., Kozí hrádek, Mlýnská, Na jámě č. or. 1 39, Náměstí, Pavlovská Vítají více občánků Od začátku minulého roku je rodičům všech dětí narozených v Mikulově zasíláno blahopřání, jehož součástí je nabídka termínů vítání občánků na radnici. Oproti předchozím letům, kdy se rodiče museli o tuto službu zajímat z vlastní iniciativy, se počet dětí přivítaných na radnici zvýšil. V roce 2007 bylo z 73 narozených dětí na radnici přivítáno 16 dětí, což je 22 %. V loňském roce se Rada města projednávala provedené zhodnocení na pronajatém prostoru. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebytový prostor na ulici Brněnská č. or. 3, č. p. 9, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitosti: část pozemku p. č. 2456/6 a část pozemku p. č. 232 v lokalitě ulice Mlýnská. Janderková) nebo (Sylva Chludilová). Zamluvené vstupenky je možné si vyzvednout v Městském kině každé pondělí a středu od do hodin nebo před samotným promítáním, nejpozději však patnáct minut před zahájením. 2 JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov č. or. 1 23, Poštovní, Svobody, Vrchlického, Wolkerova, Zámecká, Zámek. Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v kulturním sále budova MěÚ, Náměstí 1, Mikulov pro voliče z ulic: Brněnská, 22. dubna, Gorkého, K Vápence, Nová, Pod Hájkem, Sadová, Tyršova, U Staré brány. Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Základní škole, Pavlovská 52, Mikulov pro obyvatele ulic: 1. května č. or , Habánská, Havlíčkova, Lidická, Na Jámě č. or , Pavlovská č. or , Růžová, Střelnická, Školní, Venušina, Vinohrady. Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole, Pavlovská 52, Mikulov pro voliče mající trvalý pobyt na ulicích: Bardějovská, Bezručova, Cihelna, Dukelská, Gagarinova, Hliniště, M. Majerové, Majakovského, Mariánský mlýn, Nerudova, U Lomu, Žižkova. Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v Základní škole, Hraničářů 617, Mikulov pro obyvatele s trvalým bydlištěm na ulicích: Kpt. Jaroše, St. Živného, Vinařská, Zd. Nejedlého. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu EU a zápis v evidenci obyvatel. MěÚ v Mikulově narodilo 93 dětí a oficiálně bylo přivítáno 26 z nich, tedy 28 %. I v novém systému zůstává na rodičích volba, zda se rozhodnou pro oficiální přivítání svého dítěte na radnici. Slavnostní vítání nových občánků mezi spoluobčany našeho města je bez poplatku a děti dostávají na památku od zástupců města drobné dárky. Sponzory vítání občánků v roce 2008 byli kromě města Mikulova také pojišťovny Kooperativa a Generali, Česká spořitelna a Komerční banka. Zveřejnění návrhu koncepce Plán oblasti povodí Dyje včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí Městský úřad Mikulov, Odbor životního prostředí, zveřejňuje v souladu s ustanovením 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) informaci o návrhu koncepce Plán oblasti povodí Dyje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Do návrhu koncepce (elektronický nosič dat) je možné nahlížet po dobu třiceti dnů ode dne zveřejnění na Odboru životního prostředí Městského úřadu Mikulov ve dnech pondělí a středa od 7.00 do hodin, v jiné dny po předchozí domluvě. Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do pěti dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Informaci o místě a konání veřejného projednání zveřejní v souladu se zněním 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v tisku). Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí lze také nahlédnout v Informačním systému SEA koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP059K. Lenka Viceníková, odborný zaměstnanec TIC Mikulov sleduje návštěvnost na Mikulovsku Turistické informační centrum (TIC) Mikulov zahájilo v měsíci květnu kvantitativní šetření návštěvnosti prohlídkových objektů a turistických cílů v turistické oblasti Mikulovsko. Po dobu dvou let bude monitorován počet návštěvníků nejen v provozovně TIC, ale i v přírodní rezervaci sv. Kopeček, Regionálním muzeu v Mikulově, Synagoze, Kozím hrádku, Jeskyni Na Turoldu, Židovském hřbitově, Expozici z historie sv. Václava a kostnice, Expozice z historie význačné kolegiátní kapituly v Mikulově a archeologické expozici v Dolních Věstonicích. Výsledná data budou zpracována za kalendářní rok a budou podkladem jako vstupní informace pro připravované projekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Mikulovsko. Pro informaci uvádíme prvotní údaje šetření v přírodní rezervaci sv. Kopeček během májového víkendu: pátek 1. května 2009: pěší směr nahoru tři sta sedmdesát pět osob, směr dolů dvěstě sedmdesát sedm, sobota 2. května: pěší směr nahoru pět set padesát jedna osob, směr dolů tři sta osmdesát čtyři osob, neděle 3. května: pěší směr nahoru tři sta šedesát čtyři osob, směr dolů dvě stě devadesát osob. tic

3 Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? (dokončení ze str. 1) proto jsem dal výpověď z pronájmu. Za to, že jídelna bude uzavřena, však nemohu. Předpokládal jsem, že by v jejím provozování mohla pokračovat moje dcera Renata Švédová, uvedl Kmenta. Přihlásila se do výběrového řízení na pronájem prostor jídelny, ale ze strany vedení města jí bylo sděleno, že její nabídka nájemného je příliš nízká. Pokud by však nabídla nájem, který si radnice představuje, musela by zvýšit cenu obědů o patnáct korun, což je pro důchodce nepřijatelné, tvrdí Kmenta, který jako poděkování za věrnost podával všem strávníkům důchodového věku obědy po celý měsíc před uzavřením jídelny zdarma. Mrzí nás, že se pan Kmenta rozhodl jídelnu uzavřít a dál pro důchodce, kteří byli s jeho službami spokojeni, nevařit. Paní Švédová byla jediným uchazečem, který se do výběrového řízení přihlásil. Její nabídka nájemného však byla velmi nízká a pro Radu města tudíž nepřijatelná, komentuje rozhodnutí Rady místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Město i nadále činí kroky k zachování jídelny. Pokud však nenajde zájemce o její provozování, s největší pravděpodobností ji uzavře a objekt bude nabídnut k jinému podnikatelskému záměru. Mikulov má jedinečné řešení pozemkových úprav Na začátku května se ve Strážnici uskutečnila konference týkající se pozemkových úprav a její účastníci zavítali v rámci praktické části do Mikulova, kde v terénu pozorovali konkrétní provedené pozemkové úpravy. Mikulov je totiž prvním městem v České republice, kde se podařilo vytvořit krajinný plán, zakomponovat ho do probíhajících pozemkových úprav a skloubit tak zájmy krajiny a vlastníků pozemků. Pozemkové úpravy na Mikulovsku jsou jedny z nejsložitějších v České republice, protože některé pozemky jsou zapsány až ve čtyřech Městská policie může znovu měřit rychlost Strážníci městské policie v celé České republice mohou od 21. dubna znovu provádět měření rychlosti. Od začátku roku jste strážníky s radarem na silnici nepotkali. Silniční zákon totiž stanovil, že nutnou podmínkou k výkonu této činnosti jsou cedule označující začátek a konec měření rychlosti. Značky musí strážníci instalovat při každém měření. Mikulovští policisté provedli zatím s přítomností cedulí dvě měření. Při prvním jsme řešili dvacet sedm přestupků, což nebylo o nic méně než při měření bez značek. Při druhém měření už bylo vidět, že jsou řidiči opatrnější a řešili jsme pouze jedenáct přestupků, konstatoval velitel Městské policie Jiří Hamerník. Je to nešťastné řešení, pravomoci Městské policie se Přednáška Městské policie pro důchodce Městská policie připravuje všeobecnou přednášku pro občany důchodového věku. Senioři se dozví, jak se starat o své bezpečí a také budou seznámeni s možností připojení k pultu centralizované ochrany. Přes něj bylo v loňském roce připojeno k Městské policii čtrnáct tělesně zdravotně postižených, starých či nemohoucích mikulovských občanů. Do jejich domácností bylo zdarma nainstalováno zařízení propojené pevnou linkou či mobilním telefonem, díky němuž je stisknutím nouzového tlačítka aktivován telefonický hovor a přivolána Městská policie Mikulov. Součástí zařízení je i pohybové čidlo, které registrech, to znamená, že mají čtyři vlastníky. O to je vzácnější, že se nám podařilo do úprav zakomponovat prvek, který nikdo neznal krajinný plán, říká starosta Rostislav Koštial. Mikulov na těchto úpravách pracoval několik let. Po jejich dokončení Ústřední pozemkový úřad naznal, že by se měly stát příkladem pro ostatní pozemkové úpravy a usiluje o to, aby si obce vytvářely krajinné plány a pokoušely se o soulad ochrany krajiny a vlastnických zájmů. Proto se na konzultaci a praktickou ukázku do Mikulova sjeli starostové a úředníci z celé republiky. rychle přibližují státní policii, ale toto je krok zpět. Ekonomický přínos radaru se rapidně sníží, což je také třeba vzít v potaz. My však měříme především kvůli výchovnému hledisku, proto dokud budeme pokutovat jednoho jediného řidiče za celou směnu, má to pro nás smysl, tvrdí velitel Hamerník. Strážníci Městské policie jsou po zavedení cedulí přísnější. Ze zákona mohou například v přikázané rychlosti 40 /hod. pokutovat až řidiče, který jede 48 /hod. V rozdílu je zahrnuta možná odchylka radaru a tachometru. Když jsme měřili bez cedulí, byli jsme shovívavější, pokutovali jsme až za jízdu rychlejší než 51 /hod. Nyní už tak benevolentní nejsme, upozorňuje Hamerník. se instaluje do místa nejčastějšího pohybu osoby v domácnosti. V případě, že nezaznamená žádný pohyb za posledních čtyřiadvacet hodin, aktivuje poplach. V příštím roce chystáme další etapu připojování k pultu centralizované ochrany. V závislosti na získání dotace bychom chtěli nabídnout tuto možnost dalším deseti občanům, uvedl velitel Městské policie Jiří Hamerník. V současné době má Městská policie k dispozici jeden volný přístroj. Přednáška se bude konat 11. června od 15 hodin v mikulovském Kinoklubu (budova Městského kina). 3 Prodej pozemků U Celnice Město Mikulov jako vlastník pozemků v Mikulově v lokalitě ulice U Celnice v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města nabízí k prodeji šest stavebních parcel, které jsou určeny k výstavbě rodinných domů. Jedná se o pozemky p. č. 3000/1 a 3000/30 v k. ú. Mikulov na Moravě, které byly rozděleny geometrickým plánem č /2008 na šest stavebních pozemků p. č.: 3000/30 o výměře m2, 3000/31 o výměře m2, 3000/32 o výměře m2, 3000/33 o výměře m2, 3000/34 m2 o výměře m2 a 3000/35 o výměře 999 m2. Prodej těchto stavebních pozemků bude realizován formou veřejných dražeb dobrovolných, které se uskuteční dne ve velké zasedací místnosti II v 1. nadzemním podlaží Městského úřadu Mikulov v době od do hodin. Zájemci mohou získat bližší informace na Majetkoprávním odboru města Mikulova (tel ) nebo u Dražební a realitní kanceláře Mgr. Bc. Igora Žišky, Mikulov, Na Jámě 1651/6A, telefon Dražební vyhlášky, které stanoví podmínky dražeb stavebních pozemků, jsou zveřejněny na internetových stránkách města Mikulova viz úřední deska a na Úřední desce MěÚ Mikulov. MPO Pozvánka na výstavu Jiřina Kulíšková společně se svou dcerou Světlanou vás zvou na výstavu tapiserií art-protis. Tyto tapiserie vznikají kladením a prolínáním vlněného rouna. S mizejícím textilním průmyslem u nás zřejmě zmizí i tato unikátní technika, která je bývalým československým patentem. Autorky vystavují i obrazy, které vznikají kombinovanou technikou. Výstavu můžete zhlédnout do 28. června v Městské galerii denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma. jk Oznámení K poslednímu květnu ukončil Josef Kmenta provozování jídelny na Kapucínské ulici. Bývalí strávníci důchodového věku, kteří chtějí nadále uplatňovat osmikorunový příspěvek na oběd, se mohou přihlásit k odběru obědů v jídelnách základních škol Valtická a Hraničářů, Středního odborného učiliště Mikulov nebo v Restauraci Pod Radnicí.

4 (dokončení ze str. 1) Otevřeli nový vstup do zámecké zahrady a uctili památku rabi Löwa Diversa část své hororové opery o tajemnym tancmajstru na pardubickym zámku. K příjemné atmosféře přispěla také hudební skupina ZUŠ Mikulov Junior Band. Muzejní noc byla zakončena tradičním půlnočním přípitkem u obřího sudu. V rámci Májového víkendu byla také v neděli 24. května na židovském hřbitově v Mikulově slavnostně odhalena pamětní deska rabi Löwovi, který působil v letech v Mikulově na pozici moravského zemského rabína. V letošním roce si celý svět připomíná 400. výročí úmrtí rabi Löwa, které je dokonce zařazeno mezi světová kulturní výročí UNESCO, zdůvodňuje instalaci pamětní desky architekt pracující pro Židovskou obec Brno Jaroslav Klenovský. Právě on byl iniciátorem instalace pamětní desky. Kromě Židovské obce Brno má na jejím vzniku zásluhu také Regionální muzeum v Mikulově a Spolek přátel židovské kultury v Mikulově. Jelikož neexistuje žádné historické zobrazení rabi Löwa, muselo se přistoupit k abstraktnímu pojetí desky, vysvětluje Klenovský. Autor díla sochař Nikos Armutidis to řešil tím způsobem, že ve střední části je reliéf představující labyrint a uprostřed něj je hebrejské jméno rabína Maharala. Tak byl rabi Löw nazýván v židovském prostředí. Kromě odhalení pamětní desky byla u příležitosti 400. výročí úmrtí rabi Löwa v menší části obřadní síně židovského hřbitova instalována muzejní expozice týkající se židovského hřbitova v Mikulově, významných rabínů zde pohřbených a pohřbívání samotného. Ta by měla být v příštím roce rozšířena do celé budovy. PR článek Mikulovská společnost INMEDIAS získala ocenění Mikulovská akciová společnost INMEDIAS získala v březnu tohoto roku významná ocenění firmy LCS International, a.s., se kterou od roku 2002 spolupracuje jako poskytovatel a dokonce vývojový partner softwaru Helios Orange. Bližší informace o společnosti INMEDIAS a jejím úspěchu nám poskytl její ředitel Vilém Srnec. Jak dlouho firma INMEDIAS existuje a čím se zabývá? Společnost INMEDIAS vznikla v roce 1995 v Mikulově. Zabývá se programováním, poskytováním informačních systému a služeb, tzn. instalací, zaškolením a implementací. Společnost má pobočky na Hradecku, na Plzeňsku a stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost na Slovensku v Nitře. V čem spočívá spolupráce s firmou LCS International? V současné době jsme poskytovatelem a vývojovým partnerem softwaru Helios Orange, který je produktem společnosti LCS International. Tento software je jedničkou na našem trhu, kde zaujímá první místo v nezávislých studiích. K dnešnímu dni využívá systém Helios Orange přibližně společností. Jaká ocenění Vám byla firmou LCS International udělena? Naše společnost se umístila na první příčce ve dvou základních kategoriích. Byli jsme vyhlášeni firmou, která v České republice vytvořila největší obrat za prodej a poskytování softwaru Helios Orange. Také jsme získali ocenění Image partner Helios. To je udělováno společnostem, které se nějakým způsobem zasadily o rozvoj produktu. Nyní jsme tedy jedním z certifikovaných partnerů v oblasti poskytování softwaru Helios. Prestižní ocenění Image partner Helios můžeme v rámci propagace používat po celý rok Kterého z těchto dvou ocenění si více vážíte? Určitě ocenění Image partner Helios, protože se nejedná o pouhé sečtení hospodářských výsledků. Byla oceněna naše práce se zákazníky a rozvoj koncepce. Je to pro nás zhodnocení naší spolupráce a potvrzení, že naše společnost jde správným směrem. K čemu slouží software Helios Orange? Je to komplexní informační systém pro vedení agendy celého podniku. Zahrnuje účetnictví, fakturaci, skladovou evidenci, řízení výroby, propojení s webem atd. Tedy vše, co podnik potřebuje k tomu, aby mohl fungovat. Jaký přínos má Vaše úspěšná společnost pro Mikulov? Většina našich zaměstnanců je z Mikulova a okolí. Sponzorujeme místní basketbalový tým, Pálavské vinobraní a pořádáme zde semináře, čímž prezentujeme Mikulov po celé republice. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová Milan Kotas a Vilém Srnec převzali ocenění z rukou generálního ředitele a předsedy představenstva LCS International Stanislava Sýkory (zleva). Premiéra filmu herce z Mikulova potěšila Folklorní nadšenci z Mikulova, kteří se loni v létě v rámci Trojfestivalu sousedé zúčastnili natáčení filmu Národopisný den na jihu Moravy, měli ve středu 20. května jedinečnou možnost zhlédnout svůj herecký výkon na filmovém plátně. V mikulovském Kinoklubu se uskutečnila pracovní premiéra snímku, který se kromě Mikulova natáčel také v Tvrdonicích, Mikulčicích a Moravské Nové Vsi. Účinkující, kteří se zúčastnili slavnostního promítání, byli s dílem režiséra Petra Kudely spokojeni. Film na mě udělal obrovský dojem. Hlavně se mi splnilo to, o co se celý život snažím lidová písnička neumírá, ale jde pořád dál. Ve filmu bylo hodně mladých, kteří tuto tradici udržují, uvedla vedoucí Národopisného spolku Pálava, jehož členové se natáčení filmu účastnili. Když jsem na plátně viděla děti z Palavánku, členy Pálavy i Pálavské seniory, měla jsem dobrý pocit, že moje pětatřicetiletá práce nebyla zbytečná. Myslím, že odvedli skvělý výkon, pochválila své svěřence Krůzová. Film by měl být v budoucnu odvysílán Českou televizí, zatím však není známo kdy. Pamětní desku slavnostně odhalil vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon společně s ředitelkou Nadačního fondu obětem holocaustu paní Martou Malou. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška 4 V sobotu 16. května zavítalo do Mikulova přibližně padesát motorkářů z celé České republiky, kteří se inspirovali filmem Bobule a rozjeli se poznávat krajinu v Podpálaví. Stanovali v amfiteátru pod Turoldem a premiérově tak odzkoušeli nově postavené sociální zařízení v areálu. Zavítali také na mikulovské Náměstí, kde na svých strojích povozili děti z Dětského domova i ostatní zájemce. Na období burčáku plánují motorkáři podobnou akci s názvem Bobule 2.

5 Pátek v 19 hodin X-MEN Program Městského kina Vstupné: 65 Kč Akční fantasy thriller / přístupný / 100 min. / USA Režie: Bryan Singer Hrají: Hugh Jacan, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, Halle Berry V nedaleké budoucnosti se po celé planetě rodí děti s X-faktorem, který jim dává zvláštní sílu třeba ničivý laserový pohled nebo schopnost létat, přesunovat předměty nebo ovládat počasí. Pro lidi, kteří takové schopnosti nemají, je velice těžké mutanty akceptovat. Sobota v 16 hodin BOLT PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD Vstupné: 65 Kč Animovaná rodinná komedie / přístupná / 103 min. / USA Režie: Chris Williams, Byron Howard Hrají: John Travolta, Miley Cyrus, Malcolm McDowell, Chloe Moretz, Greg Germann Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí a nástrah. Když se hrdina hollywoodského hitového televizního seriálu souhrou náhod ocitne ve studiu v New Yorku, začne Boltovo dosud největší dobrodružství cesta napříč skutečnou Amerikou za jeho majitelkou a hereckou kolegyní Penny. Sobota v 19 hodin PROMĚNY Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 12 let / 79 min. / Česko Režie: Tomáš Řehořek Hrají: Dita Zábranská, Petra Hřebíčková, Petr Jeništa, Alena Ambrová, Jan Zadražil Vizuálně podmanivý film Proměny sleduje čtyři různé postavy, jejichž život se prolíná jen pozvolna a nahodile. Jednotlivé osudy i děj gradují a odvážný koncept filmu směřuje neodvratně až k závěrečnému střetu. Co všechno se musí stát, aby život nebyl takový jako dřív? Pátek v 19 hodin NORMAL Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 15 let / 100 min. / Česko, Makedonie Režie: Julius Ševčík Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Veškrnová-Havlová, Zuzana Kajnarová Thriller Normal je natočený podle skutečného případu masových vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený a geniální vrah totiž i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje ke strhujícímu finále. Sobota v 19 hodin ODPOR Vstupné: 65 Kč Válečné drama / přístupné od 15 let / 137 min. / USA Režie: Edward Zwick Hrají: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos, Allan Corduner Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších příběhů 2. světové války. Poprvé se na světlo světa dostal v Bělorusku v roce 1944, když byli místní lidé svědky ohromujícího, téměř surrealistického obrazu: více než dvanáct set lidí vyšlo z hlubokých a neobydlených běloruských lesů Středa v 18 hodin v Kinoklubu JAK SE VAŘÍ DĚJINY Dokumentární / přístupný / 88 min. / Slovensko, Česko, Rakousko Režie: Peter Kerekes Vstupné: 60 Kč Dokumentární film o tom, jaký vliv mají ve válkách kuchaři. Režisér navštívil vojenské kuchaře v různých evropských krajinách, aby zaznamenal jejich příběhy dávné i nedávné o tom, jak přežít a jak pomoci přežít i ostatním. 5 Poznačte si do kalendáře Pátek Jazzový večer Náměstí, zámecký sál, začátek v a hodin Klub přátel Karla Krautgartnera pořádá již tradiční vzpomínkový večer k poctě mikulovského rodáka jazzmana Karla Krautgartnera. Od hodin vystoupí na Náměstí před Jazz Art Gallery Junior band ZUŠ Mikulov a v hod. bude do chodníku slávy instalována pamětní hvězda se jménem Evy Pilarové. Ve večerním programu v hod. v zámeckém sále vystoupí Big band Bohemia s dirigentem Bohuslavem Volfem a sólisté Věra Křížková, Lee Andrew Davison, Václav Týfa a Heroldovo kvarteto. Hlavním hostem programu bude Eva Pilarová. Předprodej vstupenek za 180 Kč probíhá v TIC Mikulov na Náměstí. Na místě bude vstupné činit 200 Kč. Pátek Koncert a módní přehlídka Bar Compromise, začátek ve hodin Bar Compromise na ulici Piaristů vás u příležitosti oslav výročí jednoho roku otevření zve na módní přehlídku a koncert Tří lotrů. Vstup zdarma. Sobota Mikulovění 2009 Dietrichsteinská hrobka, začátek ve hodin Město Mikulov pořádá již potřetí akci Mikulovění aneb VÍNO A TVARůžek, setkání všech, kteří mají rádi legraci, básnické performance a drobnou prózu, rockovou, folkovou i svojskou muziku, divadelní múzu či dobré víno se sýry a syrečky, to vše pod obrazy a mezi artefakty vystavujících výtvarníků z Mikulovska, Hané a Zlína. Kdo může, vezme s sebou buben, bubínek či jiné rámusidlo. Sobota Taneční zábava ve stylu 60. let Zámecký sál a letní terasa, začátek ve hodin Občanské sdružení Dětem ze zeleného ráje pořádá opět benefiční akci, jejíž výtěžek bude věnován na obnovu zahrady mateřské školy Habánská. K poslechu a tanci hraje kapela Meteor, složená z muzikantů a herců Divadla Husa na provázku. Připraven je bohatý program. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 250 Kč v TIC na Náměstí v Mikulově nebo na místě za 300 Kč. Neděle Efram 07 Galerie Efram, začátek v hodin Galerie Efram na Husově ulici oslaví v letošním roce již sedmé výročí svého otevření. Můžete se těšit na vernisáž autorské výstavy obrazů provozovatelky galerie Sylvy Chludilové s úvodním slovem Hany Langové, koncert židovských a hebrejských písní Dany Krausové a Aleny Michálkové a vystoupení skupiny Romatino. Pátek Concentus Moraviae Sala terrena, začátek v hodin Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s. a město Mikulov vás zvou na koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst. Festival si pro konání svých koncertů vybírá prostory zámků, hradů, synagog a jiných historických pamětihodností. V Mikulově se představí Clara Nováková (flétna) a Timothy Lissimore (klavír). Víkend Parkurové závody Cihelna, začátek v 10 hodin Jezdecký klub Mikulov pořádá Mistrovství jihomoravské oblasti dětí, juniorů, mladých jezdců a seniorů v parkurovém skákání. Přibližně stovka jezdeckých dvojic bude překonávat překážky vysoké až 130 centimetrů. Neděle Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb Náměstí, začátek ve hodin Na nesoutěžní přehlídce vystoupí dechová hudba Harcovníci při ZUŠ Mikulov, Dechová hudba ZUŠ Břeclav a ZUŠ Velké Bílovice. Změna programu vyhrazena!

6 Výkopové práce minibagrem základy zahradní jezírka a bazény vodovodní přípojky kanalizační přípojky VČETNĚ REALIZACE sádrokartonářské práce René Grulich mobil: BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Po Pá 8 16, první pátek v měsíci hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte La Baraca Mexicana Pá a so Jägermeister party s hudbou každý druhý panák vyhrává 28. října, Mikulov, !!! NOVĚ OTEVŘENO!!! Kadeřnictví Barvení vlasů od 230 Kč Melírování vlasů od 160 Kč Stříhání vlasů od 220 Kč Martina Šmahajová, ulice 1. května 110, tel.: Masáže a pedikúra Manuální lymfodrenáž od 350 Kč Klasická masáž od 350 Kč Sportovní masáž od 350 Kč Antifibromatozní lymfodrenáž proti celulitidě od 350 Kč Pedikůra od 160 Kč Vlaďka Smeřičková, ulice 1. května 110, tel.: ,

7 ZUŠ Mikulov informuje ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ve středu 24. června od do hodin se v ZUŠ Mikulov uskuteční zápis dětí na školní rok 2009/2010. Zájemci se mohou hlásit do hudebního, výtvarného a tanečního oddělení. V hudebním oddělení mohou děti studovat tyto nástroje: smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello, kontrabas), dechové nástroje (flétna zobcová i příčná, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, trombon, lesní roh, tuba), lidové nástroje (cimbál, akordeon), strunné nástroje ( kytara, baskytara), klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard), zpěv, sborový zpěv, bicí nástroje. Žáci, kteří zvládnou základy hry, mohou hrát v cimbálové muzice, tanečním orchestru, dechovém orchestru a komorním orchestru. Ve čtvrtek 18. června od hodin se na Náměstí uskuteční Mikulovské setkání, kde bude prezentována činnost škol a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Nabízíme volná místa na letních táborech: Tábor s tancem ( ) Dům dětí a mládeže Mikulov Těm, kteří nemají vlastní nástroj, můžeme zapůjčit nástroj z našich sbírek. Hudební obor je vyučován v Mikulově a na našich pobočkách ve Valticích, Hlohovci, Bavorech a Milovicích. Ve výtvarném oboru žáci studují plošnou tvorbu, prostorovou tvorbu, objektovou a akční tvorbu a výtvarnou kulturu. Tento obor se vyučuje jen v Mikulově a Valticích. V tanečním oboru se studuje klasický tanec a taneční technika, lidový tanec a současný tanec. Tento obor se vyučuje jen v Mikulově. ZUŠ Mikulov také připravuje žáky k přijímacím zkouškám na školy, které vyžadují talentové zkoušky. Další informace Vám rádi poskytneme osobně v naší škole nebo na telefonních číslech: , nebo na našich webových stránkách Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu! Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov Kláskův mlýn ( ) Chaloupky ( , tábor pro rodiče s dětmi) Úhrady plateb za tábory proveďte nejpozději do 24. června Volejbal pro dospělé i mládež každé úterý od 18 do 19 hodin na hřišti ZŠ Valtická. Bližší informace na DDM. Tajemné sklepení pod zámkem Postavy z pověstí Mikulovska a Pálavy se v letošním roce usídlily ve sklepě ze 14. století, který prý údajně vedl až k Vídni. Vchod najdete vpravo za branou zámeckého parku v Mikulově. Přijďte se projít tajemným podzemím, podívat se na Perchtu, čerty a čarodějnice, divoženku, bezhlavého myslivce, trpaslíky a mnoho dalších tajemných bytostí. Další novinkou je interaktivní program pro děti, který je součástí sklepení. Děti si mohou vyzkoušet svoji odvahu v čarodějné kuchyni, bystrost při hledání netopýrů a skládání kosterních nálezů, nápaditost při oblékání princezny. Pověsti si můžete poslechnout ze zvukového záznamu, který byl pořízen z dotací města Mikulova. Texty poutavě namluvili ochotníci z divadelního spolku Jitka Sukupová, Bolek Komárek a zpracoval mistr zvuku Aleš Sobotka. V červnu je Tajemné sklepení otevřeno od úterý do neděle hodin, v červenci a srpnu bude otevřeno denně od 10 do 17 hodin. Návštěvu mimo otevírací dobu si můžete domluvit na telefonním čísle Na vaši návštěvu se těší čarodějnice Hexína a spol. is Řádková inzerce Pronajmu byt 2+1 v Mikulově blízko centra. Tel.: nebo Pronajmu družstevní byt 4+1 na sídlišti v Mikulově. Tel Prodám chatu s výhledem na Novomlýnské nádrže a Pálavu v D. Věstonicích. Atraktivní lokalita, 5+1, i celoroční bydlení. 1,6 mil. Tel.: Hotovostní půjčky bez dokládání potvrzení o výši příjmu. Přijedeme za Vámi! Tel.: Dámy mají pfiednost také ve Va em mûstû XIV. Mezinárodní hudební festival 13 mûst za finanãní podpory generální partner hlavní partner oficiální partnefii v hradní dodavatel klavírû 7 Informace z mikulovských škol MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V JÁSZBERÉNY Osm děvčat a osm chlapců ze ZŠ Mikulov, Valtická 3 se se svými učiteli setkalo května s dětmi a jejich doprovodem z partnerských škol ze Slovenska, Chorvatska a Maďarska. Po minulém úspěšném srazu v chorvatském Čakovci se letošní IV. ročník sportovního projektu Sport bez hranic uskutečnil v malebném maďarském městečku Jászberény. Do autobusu vypraveného z ještě spícího Mikulova v Bratislavě přistoupili žáci a pedagogové z družební ZŠ Zdeňka Nejedlého. Další cesta probíhala společně. Srdečným přivítáním, bohatým občerstvením a přijetím u primátora města Dr. Józsefa Gedeiho začal příjemný pobyt pro všechny zúčastněné. V odpoledních hodinách si naše výprava prohlédla zajímavosti centra Jászberény a společně s ostatními skupinami místní ZOO. Po bohaté a chutné večeři byl náš pestrý program dne završen ukázkami tanců místního folklórního souboru. Dopoledne druhého dne bylo naplněno sportem. Pod státními vlajkami za zvuku fanfár nastoupilo pět družstev ke sportovnímu klání. Soutěžilo se ve štafetovém běhu smíšených družstev, v kopané chlapců a ve vybíjené dívek. Body za výsledky v disciplínách se sčítaly. Všichni se snažili vzorně reprezentovat svoji zem, město i školu. Žáci naší školy získali pohár přátelství za 3. místo. Bude všem připomínat nevšední zážitky z pobytu. Příští ročník mezinárodního setkání sportující mládeže se uskuteční v Mikulově. Rádi se zhostíme náročné organizace této akce. Již dnes se těšíme na své přátele. Mgr. Marie Janečková

8 Galanta pobavila Mikulov V sobotu 23. května bavili občany Mikulova i turisty, kteří zavítali do historického centra města, účinkující ze slovenského partnerského města Galanty. Přijeli mikulovským oplatit akci, na které před měsícem mikulovští nabídli v Galantě ochutnávku vín a folklorní program v podání národopisného souboru Pálava a dechové hudby Mikulovanka. V sobotu na mikulovském Náměstí představila lidová hudba Važina typický folklor z okolí Galanty, vystoupil také dechový soubor Galanťan a zábavu rozproudila kapela Spektrum Plus. Soubor Luskáčik zahrál na netradiční nástroje citery. Nechyběly ani gurmánské zážitky Galanťané nabízeli přítomným tradiční slovenské pochoutky: škvarkové pagáče a štrúdl. Mikulovské vinné trhy nabídly degustaci i bohatý program Historicky první Mikulovské vinné trhy přilákaly v sobotu 23. května do areálu hotelu Zámeček na dva tisíce návštěvníků. Sešli se zde nejen milovníci vína, ale také muziky a kulinářského umění. Pořadatelé totiž k degustaci lahodného moku připravili bohatý doprovodný program. K ochutnávce více než šesti set vzorků vín od přibližně sto padesáti vinařů návštěvníkům hrály kapely různých žánrů. Největší úspěch sklidilo známé pěvecké duo Eva a Vašek, které přilákalo především zástupce starších generací z dalekého okolí. Zapomenuty nezůstaly ani gastronomické pochoutky. Areálem se linula vůně grilovaných selat, bramboráků či sladkých trdelníků, úspěch zaznamenala také mezinárodní přehlídka kotlíkových fazolových polévek. Pořadatelé lákali i na originální kašnu, ze které teklo víno, a připraveno bylo také jedinečné Mistrovství České republiky v tahání vína koštýřem ze sudu na čas. V současné době už klasické dřevěné bečky pomalu mizí, víno se uchovává v nerezových nádobách s kohoutkem, proto jsem chtěl připomenout tradici našich otců a dědů, uvedl majitel hotelu Zámeček a organizátor akce Josef Ševčík. Víno ze sudu se pomocí dvoulitrového koštýře pokoušelo vytáhnout pětašedesát soutěžících nejen z Mikulova a okolí, ale také z Prahy a ze Slovenska. Raritou byl kousek moderátora a známého folklorního zpěváka Jožky Šmukaře, kterému se mimo soutěž podařilo natáhnout víno ze sudu nosní dírkou za 6,5 sekundy. Vítězem klání se nakonec stal Vladimír Jarůšek z Mikulova, který natáhl jedním dechem plný koštýř vína za 5,7 sekundy, a získal tak zlatý pohár a titul Sklepmistr Mikulovských vinných trhů Poháry se rozdělovaly i vinařům, jejichž vína nejvíce chutnala odborné porotě. Nejcennější pohár ministra zemědělství České republiky si odneslo Moravíno Valtice za Chardonnay 2008 výběr z hroznů jako šampióna Mikulovských vinných trhů. Nejlépe hodnocené víno vinaře z Mikulova Tramín červený 2007 pozdní sběr z vinařství Mikrosvín získalo pohár starosty Mikulova. Mistrovství České republiky v tahání vína koštýřem ze sudu na čas se účastnily také ženy. Jednou z nich byla mladičká Simona Ondroušková z Mikulova. Jaro 2009 tanec, hudba, nádherné šaty Minulou neděli přijely nejlepší taneční páry z celé Evropy na mikulovský zámek soutěžit ve standardních a latinsko-amerických tancích a ve vídeňském valčíku. Soutěž Jaro, kterou každoročně pořádá mikulovské Taneční studio Morava, nabídla divákům úžasnou podívanou. V záplavě dokonale upravených žen, usměvavých mužů a nádherných šatů měli možnost si v divácké soutěži zvolit Miss Jaro, sympaťáka soutěže a ohodnotit nejkrásnější šaty. Kromě hlavní soutěže dospělých se v letošním roce uskutečnilo podruhé také Jaro Junior Mikulov. Organizátoři tak umožnili juniorským párům ve třídách D, C, B a dětem v kategorii Hobby soutěžit v podmínkách určených pro mezinárodní soutěž. Prvotní inspirací pro zavedení soutěže Jaro Junior Ochutnávali vinné šampióny Na dvě stovky vzorků vín z Mikulova a okolí měli poslední květnovou sobotu možnost ochutnat návštěvníci Výstavy vín šampiónů na mikulovském zámku. K degustaci běžných i méně tradičních odrůdových vín vyhrávala turistům i místním cimbálová muzika Olina. Odborná degustační komise udělila titul šampióna výstavy vinařství Vinselekt Michlovský za Sauvignon 2008 pozdní sběr. Ryzlink vlašský pozdní sběr 2008 z Vinařského dvora u Mlýnků byl oceněn jako nejlepší bílé víno. Tanzberg Mikulov s Merlotem 2007 výběr z hroznů si odnesl cenu za nejlepší červené víno. Nejlepším růžovým vínem bylo určeno Rulandské modré rosé 8 Mikulov byly děti z mého tanečního studia. Chtěl jsem, aby měly možnost setkat se s páry, které jsou už tak vynikající, že jezdí po světě, účastní se velkých soutěží International Open a podobně, uvedl ředitel Tanečního studia Morava Václav Kosmák. Soutěže se v dopoledních hodinách účastnily i páry z mikulovského tanečního studia. Robert Průdek a Kristýna Zapletalová byli velice úspěšní, ve své kategorii vyhráli vše, co se dalo, pochlubil se Kosmák úspěchem svých svěřenců. z vinařství Jiřího Šilinka a nejlépe hodnoceným speciálním vínem se stal Ryzlink vlašský 2005 výběr z cibéb od Vína Marcinčák.

9 VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov přípravky na ochranu rostlin postřiky hnojiva NOVĚ Úvěry na bydlení 500 tis.3090 Kč úrokové sazby od 3,5% pojištění nemovitosti zdarma k úvěru zdarma karta plná výhod až 40% slevy na stavební materiál Lenka Soudková, DiS tel Sportovní úspěch dětí z Dětského domova FC Pálava Mikulov FC Ivančice 3:2 (2:0) Fotbalisté Mikulova už nejsou v krajském přeboru poslední. Před Hrušovany je katapultovala třetí výhra v řadě, v předehrávce 26. kola porazili Ivančice 3:2. Ještě v 68. minutě vedli o tři branky, ale v závěru se strachovali o výsledek. V prvním poločase byl jasně lepší Mikulov. V 21. minutě domcí Kauer překvapil překrásnou lobovanou přihrávkou na rozběhlého Poredského, který sám ve velkém čtverci nezaváhal a skóroval nekompromisně pod břevno 1:0. V 35. minutě hosté inkasovali podruhé. Akci Floriána s Kauerem na levé straně dokončil přesnou střelou k pravé tyči Prajka 2:0. Do druhého poločasu vystřídal v domácím dresu Giertl Žárského a hned po prvním kontaktu s míčem se mohl radovat z branky. Ve 47. minutě chyboval na polovině hřiště Štěpanovský, Florián přesprintoval a poslal přízemní centr na malé vápno, kde se do míče položil střídající Nechejte si zhotovit nábytek v Mikulově VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY NÁBYTEK NA MÍRU (výroba, montáž, doprava) Tel.: Ve dnech května se skupina dětí z DD v Mikulově zúčastnila 11. ročníku Memoriálu Lucie Hanušové, který je součástí celoročních sportovních soutěží dětí z DD v ČR, tzv. DD cupu. Tato sportovní akce se odehrávala, jako vždy, v Praze Dolních Počernicích, pod záštitou tamějšího dětského domova. Přihlásilo se 29 dětských domovů z celé republiky.. Naše družstvo ve složení Marie Mikerová, Patrik Miker, Petr Ondrák, Tony Šarközy a David Kováč obsadilo zasloužené 1. místo. Jana Malinová, vychovatelka DD Giertl a jesličkami potřetí pokořil Podolského. V 65. minutě se na hřiště dostal ivančický trenér Štork, který přinesl hostům kvalitu do středu pole a hned za čtyři minuty připravil také jejich první branku, když vyslal uličkou mezi domácí obránce Martinku a ten z pravé strany obstřelil vybíhajícího Šimoníka 3:1. V 76. minutě byl v pokutovém území faulován Kraus a Široký snížil z penalty střelou k levé tyči na 3:2. Mikulov se po této výhře po více než půl roce odpoutal z poslední pozice v přeboru. fc Turnaj v přehazované dívek Ve středu 20. května uspořádal Dům dětí a mládeže Mikulov turnaj v přehazované dívek. Celkem bylo přihlášeno pět družstev 5. a 6. tříd mikulovských škol. Přehazovaná, která je průpravou pro více známou míčovou hru volejbal, se na 9 FIRMA KUBÍN ELEKTROMONTÁŽE NABÍZÍ: elektromontážní práce MaR montáž domácích telefonů výroba rozvaděčů revize elektroinstalace a hromosvodů zajištění havarijní služby elektro v Mikulově Kontakt: tel.: , Klub seniorů informuje Oslava Svátku matek se v Klubu seniorů v Mikulově uskutečnila dne 13. května. Tuto milou a tradiční akci zahájil člen vedení KS pan Stanislav Jelínek, který přítomným maminkám přednesl báseň Maminčina píseň a popřál jim vše nejlepší k jejich svátku. Senioři ve svém středu rái přivítali místostarostku Mikulova PhDr. Ilonu Žiškovou Vágnerovou, která všem matkám popřála k jejich svátku vše nejlepší, především však pevné zdraví. V kulturním programu vystoupili žáci MŠ Habánská pod vedením učitelek M. Dostálové a Š. Hudcové. Nechyběli ani žáci ZUŠ Mikulov ze třídy pana učitele Václava Peši. Vystoupení dětí se přítomným seniorům moc líbilo. O další program se postaraly členky pěveckého sboru při KS a to recitací a krásnými písněmi. Všem také chutnalo výborné pohoštění z dílny našich kuchařek paní J. Bartákové a P. Pacelové. Bylo to velmi milé sváteční odpoledne. Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Vedení Senior klubu děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této akce a sponzorům za dary. Všechny členy i další příznivce srdečně zveme na Kabaret u dobré pohody, který se uskuteční 17. června od 14 hodin. Mgr. L. Danielová školách sice tolik nehraje, ale o to více se žákyně snažily a hrály s nadšením. Prvenství a drobné odměny si odneslo družstvo dívek z primy Gymnázia Mikulov, druhá příčka patřila ZŠ Hraničářů (6. třída) a třetí místo si vybojovalo družstvo ze ZŠ Valtická Mikulov (6. třída). Dívkám blahopřejeme a těšíme se na další ročník. ddm

10 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby půjčovna nářadí široký výběr elektronářadí, ceny od 120 Kč/den HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Pro hotel IRIS v Pavlově přijmeme: kuchaře/kuchařku Požadujeme: Vyučení v oboru nebo 3 roky praxe v oboru Spolehlivost a ochota Nabízíme: stabilitu zavedené společnosti a práci v nově zrekonstruovaném hotelu příjemné pracovní prostředí v mladém kolektivu zaměstnanecké benefity platové ohodnocení až Kč možnost dalšího osobního a profesního rozvoje Nástup možný ihned. Kontakt: Zdenka Adamcová, TEL: , Odpovědí na tento inzerát formou zaslání Vašeho životopisu včetně praxe a případných dalších osobních materiálů do společnosti VAŠSTAV, s. r. o., dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou. CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Last Minute Chorvatsko Omiš Nemira PENSION STAR*** Kč/os Kč/os Kč/os. Ceny zahrnují: 7 ubytování/os., 7 polopenzi, ručníky, povlečení, závěrečný a průběžný úklid. Příplatky: autobusová doprava Kč/os., pobytové taxy, cestovní pojištění. Dítě do 12 let na 3. lůžku zdarma!!! topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy příjem zakázek pro rok 2009 tel.: Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz NABÍDKA: Výměna bytu 3+1 v OV na sídlišti v Mikulově po částečné rekonstrukci bytového jádra o výměře 77,7 m2 v 1. NP za byt 1+1, případně 1+KK v Mikulově s doplatkem nebo prodám za Kč. Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Půjčky se zástavou nemovitosti Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 17. června 2009 Distribuce června 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 9. června 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 3. června 2009

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. dubna 2010 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI ZDARMA Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Budova bývalé základní školy Komenského se konečně po několika letech chátrání dočká

Více

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš.

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš. Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. února 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK X ZDARMA Ples Mikulova byl ve velkém stylu Město Mikulov uskutečnilo v letošním roce poprvé reprezentační ples ve všech prostorách zámku. V hlavním

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Mikulov vzdal hold vínu

Mikulov vzdal hold vínu Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. září 2010 ČÍSLO 17 ROČNÍK XI ZDARMA Mikulov vzdal hold vínu Přes čtyřicet tisíc lidí přijelo uplynulý víkend do Mikulova, aby pozdravili krále Václava IV., ochutnali letošní

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy

Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 7. února 2007 ČÍSLO 3 ROČNÍK VIII ZDARMA Nezapomeňte si vyměnit řidičské průkazy Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993,

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

(pokračování na str. 2)

(pokračování na str. 2) Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. dubna 2010 ČÍSLO 8 ROČNÍK XI ZDARMA První objekt vytápěný alternativními palivy Město Mikulov si v loňském roce nechalo zpracovat studii mapující potenciál mikroregionu

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína

Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná lahev vína Z P R A V O D A J M Ě S T A 30. ledna 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK XIV ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! WWW.ZPRAVODAJMIKULOV.CZ Sochy světce Jana Nepomuckého pomáhá opravit každá prodaná

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. dubna 2009 ČÍSLO 8 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov a Znojmo už si nechtějí konkurovat, připravují vinobraní společně Pálavské a Znojemské vinobraní se letos stejně jako v loňském

Více

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Z P R A V O D A J M Ě S T A. prosince 2009 ČÍSLO 22 ROČNÍK X ZDARMA Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Od počátku příštího roku přestane radnice poskytovat občanům města Mikulova v důchodovém

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více