Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 3. června 2009 ČÍSLO 11 ROČNÍK X ZDARMA Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Vody poklidného života mikulovských důchodců v současné době víří debaty o uzavření jídelny na Kapucínské ulici, k němuž došlo k poslednímu květnu. Bývalý provozovatel Josef Kmenta dal v únoru tohoto roku výpověď s tím, že na konci května končí s dodávkou obědů a jídelnu zavírá. Josef Kmenta vaří pro mikulovské důchodce již od července roku V roce 2002 potom Rada města rozhodla, že senioři, kteří chtějí uplatňovat příspěvek města na stravu, mohou odebírat obědy pouze z této jídelny. Později mohli důchodci uplatňovat osmikorunový příspěvek i v jídelnách Středního odborného učiliště Mikulov, na základních školách na Pavlovské, Valtické a Hraničářů. Obědy, které byly důchodcům rozváženy pečovatelskou službou, však pocházely výhradně z Kmentovy jídelny. Pečovatelky, Odbor sociálních věcí i vedení města evidovaly po celou dobu stížnosti na jídelnu pana Kmenty. V polovině loňského roku jsme se navíc začali zabývat problémem, že pečovatelky nerozváží obědy pouze potřebným, kterým pomáhají s konzumací apod. Byly zatěžovány rozvozem obědů důchodcům, kteří jejich pomoc nepotřebovali. Chtěli jsme, aby měly více času věnovat se jiným, důležitějším činnostem, říká vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Mikulově Dagmar Sochůrková. Vedení radnice tedy navrhlo, aby takovým osobám rozváželi obědy podnikatelé sami. Mezi strávníky byla také provedena anketa, ze které vyplynulo, že lidé by přivítali možnost stravovat se v jiné jídelně. Oslovili jsme tedy Střední odborné učiliště, pana Kmentu a pana Urbánka jako jednatele Restaurace Pod Radnicí, zda by mohli vařit pro důchodce a zároveň obědy rozvážet. Tuto nabídku přijala Restaurace Pod Radnicí a pan Kmenta, popisuje vývoj situace místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Většina důchodců však přijala novou nabídku a začala se stravovat v Restauraci Pod Radnicí. V únoru letošního roku dal Kmenta výpověď z pronájmu prostor kuchyně a jídelny na Kapucínské ulici a mezi mikulovskými důchodci se zvedla vlna nevole, že jídelna, která fungovala desítky let, bude uzavřena. Odcházím do důchodu, (pokračování na str. 3) Otevřeli nový vstup do zámecké zahrady a uctili památku rabi Löwa Letošní Májový víkend Regionálního muzea v Mikulově se setkal s obrovským zájmem veřejnosti. Celý program byl zahájen v pátek 22. května na parkovišti pod Náměstím, kde ředitel muzea Petr Kubín a starosta Mikulova Rostislav Koštial slavnostně otevřeli schody spojující centrum města a zámeckou zahradu. Zrekonstruované a nově zpřístupněné historické schodiště má svůj počátek v bastionu vedle České spořitelny a ústí přímo do zámeckého parku. Tato zkratka byla dosud pozapomenuta, doufám, že dnešním dnem se nám ji podaří oživit, uvedl ředitel Kubín a pozval přítomné na Muzejní noc. Ta nabízela návštěvníkům zámku noční prohlídky všech expozic, nádvoří oživila svými souboji divadelní a kaskadérská skupina Štvanci a v zámecké knihovně představil Ensemble Opera (pokračování na str. 4) Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů Akce byla spolufinancována z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Minulý víkend obsadila Mikulov napoleonská armáda. Přítomnost francouzských vojáků v letošním roce připomněla 200. výročí událostí roku 1809, kdy Mikulovem prošly části armád obou stran a v okolí proběhly boje přímo související s poslední bitvou tažení u nedalekého Znojma. V sobotu 23. května si na dvě stě vojáků ve věrných replikách historických uniforem rozložilo ležení v zámeckém parku a nabídlo tak návštěvníkům pohled na běžný život vojáka počátku 19. století. Probíhala zde také cvičení a bojové přípravy. K večeru se potom rakouská i francouzská armáda odebrala do rakouského Drasenhofenu, kde byla svedena bitva v Kaiserstrasse. Přeshraniční spolupráce s rakouskými sousedy probíhala letos třetím rokem. V Mikulově propukla bitva znepřátelených armád v neděli v poledne. Přítomní byli svědky výstřelů z pušek i kanónů, střetů jezdců na koních, ale také ošetřování válečných zranění. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila výpověď nájmu k pozemkům p. č. 3000/1 a 3000/30 v lokalitě ulice Vídeňská s nájemcem obchodní společností AGRO-Měřín, předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení stravování mezi SOU Mikulov jako dodavatelem a městem Mikulov jako odběratelem, řádnou účetní závěrku společnosti Mikulovská rozvojová, s. r. o. Rozhodla vyhovět částečně žádosti nájemce obchodní společnosti BEATman, s. r. o. a zohlednit Rezervační systém Od května je v Městském kině zaveden rezervační systém. Zájemci o filmová představení si tak mohou vstupenky objednat předem telefonicky na číslech (Pavlína Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června 2009 se v České republice uskuteční volby do Evropského parlamentu. Mikulovští občané mohou přicházet odevzdat své volební lístky v pátek 5. června od do hodin a v sobotu 6. června od 8.00 do hodin na následující místa: Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Základní škole, Valtická 3, Mikulov pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Komenského, Koněvova, Mušlov, Na Hradbách, Novokopečná, Piaristů, Pod Platanem, Purkyňova, Rudolfa Gajdoše, U Bažantnice, U Celnice, U Mlýna, Valtická, Vídeňská, Zlámalova. Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Základní škole Hraničářů 617, Mikulov pro obyvatele, kteří mají trvalý pobyt na ulicích: 28. října, ČSČK, Hraničářů, Jiráskova, Nádražní, Pod Strání, Republikánské obrany, Spálený kopec, Sportovní, Větrná. Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Klubu důchodců, Svobody 23, Mikulov pro obyvatele ulic: 1. května č. or. 1 36, Alf. Muchy, Česká, Erbenova, Husova, Kamenný řádek, Kapucínská, Kostelní nám., Kozí hrádek, Mlýnská, Na jámě č. or. 1 39, Náměstí, Pavlovská Vítají více občánků Od začátku minulého roku je rodičům všech dětí narozených v Mikulově zasíláno blahopřání, jehož součástí je nabídka termínů vítání občánků na radnici. Oproti předchozím letům, kdy se rodiče museli o tuto službu zajímat z vlastní iniciativy, se počet dětí přivítaných na radnici zvýšil. V roce 2007 bylo z 73 narozených dětí na radnici přivítáno 16 dětí, což je 22 %. V loňském roce se Rada města projednávala provedené zhodnocení na pronajatém prostoru. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebytový prostor na ulici Brněnská č. or. 3, č. p. 9, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitosti: část pozemku p. č. 2456/6 a část pozemku p. č. 232 v lokalitě ulice Mlýnská. Janderková) nebo (Sylva Chludilová). Zamluvené vstupenky je možné si vyzvednout v Městském kině každé pondělí a středu od do hodin nebo před samotným promítáním, nejpozději však patnáct minut před zahájením. 2 JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov č. or. 1 23, Poštovní, Svobody, Vrchlického, Wolkerova, Zámecká, Zámek. Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v kulturním sále budova MěÚ, Náměstí 1, Mikulov pro voliče z ulic: Brněnská, 22. dubna, Gorkého, K Vápence, Nová, Pod Hájkem, Sadová, Tyršova, U Staré brány. Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Základní škole, Pavlovská 52, Mikulov pro obyvatele ulic: 1. května č. or , Habánská, Havlíčkova, Lidická, Na Jámě č. or , Pavlovská č. or , Růžová, Střelnická, Školní, Venušina, Vinohrady. Ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole, Pavlovská 52, Mikulov pro voliče mající trvalý pobyt na ulicích: Bardějovská, Bezručova, Cihelna, Dukelská, Gagarinova, Hliniště, M. Majerové, Majakovského, Mariánský mlýn, Nerudova, U Lomu, Žižkova. Ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v Základní škole, Hraničářů 617, Mikulov pro obyvatele s trvalým bydlištěm na ulicích: Kpt. Jaroše, St. Živného, Vinařská, Zd. Nejedlého. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu EU a zápis v evidenci obyvatel. MěÚ v Mikulově narodilo 93 dětí a oficiálně bylo přivítáno 26 z nich, tedy 28 %. I v novém systému zůstává na rodičích volba, zda se rozhodnou pro oficiální přivítání svého dítěte na radnici. Slavnostní vítání nových občánků mezi spoluobčany našeho města je bez poplatku a děti dostávají na památku od zástupců města drobné dárky. Sponzory vítání občánků v roce 2008 byli kromě města Mikulova také pojišťovny Kooperativa a Generali, Česká spořitelna a Komerční banka. Zveřejnění návrhu koncepce Plán oblasti povodí Dyje včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí Městský úřad Mikulov, Odbor životního prostředí, zveřejňuje v souladu s ustanovením 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon) informaci o návrhu koncepce Plán oblasti povodí Dyje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Do návrhu koncepce (elektronický nosič dat) je možné nahlížet po dobu třiceti dnů ode dne zveřejnění na Odboru životního prostředí Městského úřadu Mikulov ve dnech pondělí a středa od 7.00 do hodin, v jiné dny po předchozí domluvě. Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do pěti dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Informaci o místě a konání veřejného projednání zveřejní v souladu se zněním 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v tisku). Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí lze také nahlédnout v Informačním systému SEA koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP059K. Lenka Viceníková, odborný zaměstnanec TIC Mikulov sleduje návštěvnost na Mikulovsku Turistické informační centrum (TIC) Mikulov zahájilo v měsíci květnu kvantitativní šetření návštěvnosti prohlídkových objektů a turistických cílů v turistické oblasti Mikulovsko. Po dobu dvou let bude monitorován počet návštěvníků nejen v provozovně TIC, ale i v přírodní rezervaci sv. Kopeček, Regionálním muzeu v Mikulově, Synagoze, Kozím hrádku, Jeskyni Na Turoldu, Židovském hřbitově, Expozici z historie sv. Václava a kostnice, Expozice z historie význačné kolegiátní kapituly v Mikulově a archeologické expozici v Dolních Věstonicích. Výsledná data budou zpracována za kalendářní rok a budou podkladem jako vstupní informace pro připravované projekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Mikulovsko. Pro informaci uvádíme prvotní údaje šetření v přírodní rezervaci sv. Kopeček během májového víkendu: pátek 1. května 2009: pěší směr nahoru tři sta sedmdesát pět osob, směr dolů dvěstě sedmdesát sedm, sobota 2. května: pěší směr nahoru pět set padesát jedna osob, směr dolů tři sta osmdesát čtyři osob, neděle 3. května: pěší směr nahoru tři sta šedesát čtyři osob, směr dolů dvě stě devadesát osob. tic

3 Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? (dokončení ze str. 1) proto jsem dal výpověď z pronájmu. Za to, že jídelna bude uzavřena, však nemohu. Předpokládal jsem, že by v jejím provozování mohla pokračovat moje dcera Renata Švédová, uvedl Kmenta. Přihlásila se do výběrového řízení na pronájem prostor jídelny, ale ze strany vedení města jí bylo sděleno, že její nabídka nájemného je příliš nízká. Pokud by však nabídla nájem, který si radnice představuje, musela by zvýšit cenu obědů o patnáct korun, což je pro důchodce nepřijatelné, tvrdí Kmenta, který jako poděkování za věrnost podával všem strávníkům důchodového věku obědy po celý měsíc před uzavřením jídelny zdarma. Mrzí nás, že se pan Kmenta rozhodl jídelnu uzavřít a dál pro důchodce, kteří byli s jeho službami spokojeni, nevařit. Paní Švédová byla jediným uchazečem, který se do výběrového řízení přihlásil. Její nabídka nájemného však byla velmi nízká a pro Radu města tudíž nepřijatelná, komentuje rozhodnutí Rady místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Město i nadále činí kroky k zachování jídelny. Pokud však nenajde zájemce o její provozování, s největší pravděpodobností ji uzavře a objekt bude nabídnut k jinému podnikatelskému záměru. Mikulov má jedinečné řešení pozemkových úprav Na začátku května se ve Strážnici uskutečnila konference týkající se pozemkových úprav a její účastníci zavítali v rámci praktické části do Mikulova, kde v terénu pozorovali konkrétní provedené pozemkové úpravy. Mikulov je totiž prvním městem v České republice, kde se podařilo vytvořit krajinný plán, zakomponovat ho do probíhajících pozemkových úprav a skloubit tak zájmy krajiny a vlastníků pozemků. Pozemkové úpravy na Mikulovsku jsou jedny z nejsložitějších v České republice, protože některé pozemky jsou zapsány až ve čtyřech Městská policie může znovu měřit rychlost Strážníci městské policie v celé České republice mohou od 21. dubna znovu provádět měření rychlosti. Od začátku roku jste strážníky s radarem na silnici nepotkali. Silniční zákon totiž stanovil, že nutnou podmínkou k výkonu této činnosti jsou cedule označující začátek a konec měření rychlosti. Značky musí strážníci instalovat při každém měření. Mikulovští policisté provedli zatím s přítomností cedulí dvě měření. Při prvním jsme řešili dvacet sedm přestupků, což nebylo o nic méně než při měření bez značek. Při druhém měření už bylo vidět, že jsou řidiči opatrnější a řešili jsme pouze jedenáct přestupků, konstatoval velitel Městské policie Jiří Hamerník. Je to nešťastné řešení, pravomoci Městské policie se Přednáška Městské policie pro důchodce Městská policie připravuje všeobecnou přednášku pro občany důchodového věku. Senioři se dozví, jak se starat o své bezpečí a také budou seznámeni s možností připojení k pultu centralizované ochrany. Přes něj bylo v loňském roce připojeno k Městské policii čtrnáct tělesně zdravotně postižených, starých či nemohoucích mikulovských občanů. Do jejich domácností bylo zdarma nainstalováno zařízení propojené pevnou linkou či mobilním telefonem, díky němuž je stisknutím nouzového tlačítka aktivován telefonický hovor a přivolána Městská policie Mikulov. Součástí zařízení je i pohybové čidlo, které registrech, to znamená, že mají čtyři vlastníky. O to je vzácnější, že se nám podařilo do úprav zakomponovat prvek, který nikdo neznal krajinný plán, říká starosta Rostislav Koštial. Mikulov na těchto úpravách pracoval několik let. Po jejich dokončení Ústřední pozemkový úřad naznal, že by se měly stát příkladem pro ostatní pozemkové úpravy a usiluje o to, aby si obce vytvářely krajinné plány a pokoušely se o soulad ochrany krajiny a vlastnických zájmů. Proto se na konzultaci a praktickou ukázku do Mikulova sjeli starostové a úředníci z celé republiky. rychle přibližují státní policii, ale toto je krok zpět. Ekonomický přínos radaru se rapidně sníží, což je také třeba vzít v potaz. My však měříme především kvůli výchovnému hledisku, proto dokud budeme pokutovat jednoho jediného řidiče za celou směnu, má to pro nás smysl, tvrdí velitel Hamerník. Strážníci Městské policie jsou po zavedení cedulí přísnější. Ze zákona mohou například v přikázané rychlosti 40 /hod. pokutovat až řidiče, který jede 48 /hod. V rozdílu je zahrnuta možná odchylka radaru a tachometru. Když jsme měřili bez cedulí, byli jsme shovívavější, pokutovali jsme až za jízdu rychlejší než 51 /hod. Nyní už tak benevolentní nejsme, upozorňuje Hamerník. se instaluje do místa nejčastějšího pohybu osoby v domácnosti. V případě, že nezaznamená žádný pohyb za posledních čtyřiadvacet hodin, aktivuje poplach. V příštím roce chystáme další etapu připojování k pultu centralizované ochrany. V závislosti na získání dotace bychom chtěli nabídnout tuto možnost dalším deseti občanům, uvedl velitel Městské policie Jiří Hamerník. V současné době má Městská policie k dispozici jeden volný přístroj. Přednáška se bude konat 11. června od 15 hodin v mikulovském Kinoklubu (budova Městského kina). 3 Prodej pozemků U Celnice Město Mikulov jako vlastník pozemků v Mikulově v lokalitě ulice U Celnice v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města nabízí k prodeji šest stavebních parcel, které jsou určeny k výstavbě rodinných domů. Jedná se o pozemky p. č. 3000/1 a 3000/30 v k. ú. Mikulov na Moravě, které byly rozděleny geometrickým plánem č /2008 na šest stavebních pozemků p. č.: 3000/30 o výměře m2, 3000/31 o výměře m2, 3000/32 o výměře m2, 3000/33 o výměře m2, 3000/34 m2 o výměře m2 a 3000/35 o výměře 999 m2. Prodej těchto stavebních pozemků bude realizován formou veřejných dražeb dobrovolných, které se uskuteční dne ve velké zasedací místnosti II v 1. nadzemním podlaží Městského úřadu Mikulov v době od do hodin. Zájemci mohou získat bližší informace na Majetkoprávním odboru města Mikulova (tel ) nebo u Dražební a realitní kanceláře Mgr. Bc. Igora Žišky, Mikulov, Na Jámě 1651/6A, telefon Dražební vyhlášky, které stanoví podmínky dražeb stavebních pozemků, jsou zveřejněny na internetových stránkách města Mikulova viz úřední deska a na Úřední desce MěÚ Mikulov. MPO Pozvánka na výstavu Jiřina Kulíšková společně se svou dcerou Světlanou vás zvou na výstavu tapiserií art-protis. Tyto tapiserie vznikají kladením a prolínáním vlněného rouna. S mizejícím textilním průmyslem u nás zřejmě zmizí i tato unikátní technika, která je bývalým československým patentem. Autorky vystavují i obrazy, které vznikají kombinovanou technikou. Výstavu můžete zhlédnout do 28. června v Městské galerii denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma. jk Oznámení K poslednímu květnu ukončil Josef Kmenta provozování jídelny na Kapucínské ulici. Bývalí strávníci důchodového věku, kteří chtějí nadále uplatňovat osmikorunový příspěvek na oběd, se mohou přihlásit k odběru obědů v jídelnách základních škol Valtická a Hraničářů, Středního odborného učiliště Mikulov nebo v Restauraci Pod Radnicí.

4 (dokončení ze str. 1) Otevřeli nový vstup do zámecké zahrady a uctili památku rabi Löwa Diversa část své hororové opery o tajemnym tancmajstru na pardubickym zámku. K příjemné atmosféře přispěla také hudební skupina ZUŠ Mikulov Junior Band. Muzejní noc byla zakončena tradičním půlnočním přípitkem u obřího sudu. V rámci Májového víkendu byla také v neděli 24. května na židovském hřbitově v Mikulově slavnostně odhalena pamětní deska rabi Löwovi, který působil v letech v Mikulově na pozici moravského zemského rabína. V letošním roce si celý svět připomíná 400. výročí úmrtí rabi Löwa, které je dokonce zařazeno mezi světová kulturní výročí UNESCO, zdůvodňuje instalaci pamětní desky architekt pracující pro Židovskou obec Brno Jaroslav Klenovský. Právě on byl iniciátorem instalace pamětní desky. Kromě Židovské obce Brno má na jejím vzniku zásluhu také Regionální muzeum v Mikulově a Spolek přátel židovské kultury v Mikulově. Jelikož neexistuje žádné historické zobrazení rabi Löwa, muselo se přistoupit k abstraktnímu pojetí desky, vysvětluje Klenovský. Autor díla sochař Nikos Armutidis to řešil tím způsobem, že ve střední části je reliéf představující labyrint a uprostřed něj je hebrejské jméno rabína Maharala. Tak byl rabi Löw nazýván v židovském prostředí. Kromě odhalení pamětní desky byla u příležitosti 400. výročí úmrtí rabi Löwa v menší části obřadní síně židovského hřbitova instalována muzejní expozice týkající se židovského hřbitova v Mikulově, významných rabínů zde pohřbených a pohřbívání samotného. Ta by měla být v příštím roce rozšířena do celé budovy. PR článek Mikulovská společnost INMEDIAS získala ocenění Mikulovská akciová společnost INMEDIAS získala v březnu tohoto roku významná ocenění firmy LCS International, a.s., se kterou od roku 2002 spolupracuje jako poskytovatel a dokonce vývojový partner softwaru Helios Orange. Bližší informace o společnosti INMEDIAS a jejím úspěchu nám poskytl její ředitel Vilém Srnec. Jak dlouho firma INMEDIAS existuje a čím se zabývá? Společnost INMEDIAS vznikla v roce 1995 v Mikulově. Zabývá se programováním, poskytováním informačních systému a služeb, tzn. instalací, zaškolením a implementací. Společnost má pobočky na Hradecku, na Plzeňsku a stoprocentně vlastněnou dceřinou společnost na Slovensku v Nitře. V čem spočívá spolupráce s firmou LCS International? V současné době jsme poskytovatelem a vývojovým partnerem softwaru Helios Orange, který je produktem společnosti LCS International. Tento software je jedničkou na našem trhu, kde zaujímá první místo v nezávislých studiích. K dnešnímu dni využívá systém Helios Orange přibližně společností. Jaká ocenění Vám byla firmou LCS International udělena? Naše společnost se umístila na první příčce ve dvou základních kategoriích. Byli jsme vyhlášeni firmou, která v České republice vytvořila největší obrat za prodej a poskytování softwaru Helios Orange. Také jsme získali ocenění Image partner Helios. To je udělováno společnostem, které se nějakým způsobem zasadily o rozvoj produktu. Nyní jsme tedy jedním z certifikovaných partnerů v oblasti poskytování softwaru Helios. Prestižní ocenění Image partner Helios můžeme v rámci propagace používat po celý rok Kterého z těchto dvou ocenění si více vážíte? Určitě ocenění Image partner Helios, protože se nejedná o pouhé sečtení hospodářských výsledků. Byla oceněna naše práce se zákazníky a rozvoj koncepce. Je to pro nás zhodnocení naší spolupráce a potvrzení, že naše společnost jde správným směrem. K čemu slouží software Helios Orange? Je to komplexní informační systém pro vedení agendy celého podniku. Zahrnuje účetnictví, fakturaci, skladovou evidenci, řízení výroby, propojení s webem atd. Tedy vše, co podnik potřebuje k tomu, aby mohl fungovat. Jaký přínos má Vaše úspěšná společnost pro Mikulov? Většina našich zaměstnanců je z Mikulova a okolí. Sponzorujeme místní basketbalový tým, Pálavské vinobraní a pořádáme zde semináře, čímž prezentujeme Mikulov po celé republice. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová Milan Kotas a Vilém Srnec převzali ocenění z rukou generálního ředitele a předsedy představenstva LCS International Stanislava Sýkory (zleva). Premiéra filmu herce z Mikulova potěšila Folklorní nadšenci z Mikulova, kteří se loni v létě v rámci Trojfestivalu sousedé zúčastnili natáčení filmu Národopisný den na jihu Moravy, měli ve středu 20. května jedinečnou možnost zhlédnout svůj herecký výkon na filmovém plátně. V mikulovském Kinoklubu se uskutečnila pracovní premiéra snímku, který se kromě Mikulova natáčel také v Tvrdonicích, Mikulčicích a Moravské Nové Vsi. Účinkující, kteří se zúčastnili slavnostního promítání, byli s dílem režiséra Petra Kudely spokojeni. Film na mě udělal obrovský dojem. Hlavně se mi splnilo to, o co se celý život snažím lidová písnička neumírá, ale jde pořád dál. Ve filmu bylo hodně mladých, kteří tuto tradici udržují, uvedla vedoucí Národopisného spolku Pálava, jehož členové se natáčení filmu účastnili. Když jsem na plátně viděla děti z Palavánku, členy Pálavy i Pálavské seniory, měla jsem dobrý pocit, že moje pětatřicetiletá práce nebyla zbytečná. Myslím, že odvedli skvělý výkon, pochválila své svěřence Krůzová. Film by měl být v budoucnu odvysílán Českou televizí, zatím však není známo kdy. Pamětní desku slavnostně odhalil vrchní zemský rabín Efraim Karol Sidon společně s ředitelkou Nadačního fondu obětem holocaustu paní Martou Malou. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška 4 V sobotu 16. května zavítalo do Mikulova přibližně padesát motorkářů z celé České republiky, kteří se inspirovali filmem Bobule a rozjeli se poznávat krajinu v Podpálaví. Stanovali v amfiteátru pod Turoldem a premiérově tak odzkoušeli nově postavené sociální zařízení v areálu. Zavítali také na mikulovské Náměstí, kde na svých strojích povozili děti z Dětského domova i ostatní zájemce. Na období burčáku plánují motorkáři podobnou akci s názvem Bobule 2.

5 Pátek v 19 hodin X-MEN Program Městského kina Vstupné: 65 Kč Akční fantasy thriller / přístupný / 100 min. / USA Režie: Bryan Singer Hrají: Hugh Jacan, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, Halle Berry V nedaleké budoucnosti se po celé planetě rodí děti s X-faktorem, který jim dává zvláštní sílu třeba ničivý laserový pohled nebo schopnost létat, přesunovat předměty nebo ovládat počasí. Pro lidi, kteří takové schopnosti nemají, je velice těžké mutanty akceptovat. Sobota v 16 hodin BOLT PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD Vstupné: 65 Kč Animovaná rodinná komedie / přístupná / 103 min. / USA Režie: Chris Williams, Byron Howard Hrají: John Travolta, Miley Cyrus, Malcolm McDowell, Chloe Moretz, Greg Germann Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí a nástrah. Když se hrdina hollywoodského hitového televizního seriálu souhrou náhod ocitne ve studiu v New Yorku, začne Boltovo dosud největší dobrodružství cesta napříč skutečnou Amerikou za jeho majitelkou a hereckou kolegyní Penny. Sobota v 19 hodin PROMĚNY Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 12 let / 79 min. / Česko Režie: Tomáš Řehořek Hrají: Dita Zábranská, Petra Hřebíčková, Petr Jeništa, Alena Ambrová, Jan Zadražil Vizuálně podmanivý film Proměny sleduje čtyři různé postavy, jejichž život se prolíná jen pozvolna a nahodile. Jednotlivé osudy i děj gradují a odvážný koncept filmu směřuje neodvratně až k závěrečnému střetu. Co všechno se musí stát, aby život nebyl takový jako dřív? Pátek v 19 hodin NORMAL Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 15 let / 100 min. / Česko, Makedonie Režie: Julius Ševčík Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Veškrnová-Havlová, Zuzana Kajnarová Thriller Normal je natočený podle skutečného případu masových vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený a geniální vrah totiž i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje ke strhujícímu finále. Sobota v 19 hodin ODPOR Vstupné: 65 Kč Válečné drama / přístupné od 15 let / 137 min. / USA Režie: Edward Zwick Hrají: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos, Allan Corduner Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších příběhů 2. světové války. Poprvé se na světlo světa dostal v Bělorusku v roce 1944, když byli místní lidé svědky ohromujícího, téměř surrealistického obrazu: více než dvanáct set lidí vyšlo z hlubokých a neobydlených běloruských lesů Středa v 18 hodin v Kinoklubu JAK SE VAŘÍ DĚJINY Dokumentární / přístupný / 88 min. / Slovensko, Česko, Rakousko Režie: Peter Kerekes Vstupné: 60 Kč Dokumentární film o tom, jaký vliv mají ve válkách kuchaři. Režisér navštívil vojenské kuchaře v různých evropských krajinách, aby zaznamenal jejich příběhy dávné i nedávné o tom, jak přežít a jak pomoci přežít i ostatním. 5 Poznačte si do kalendáře Pátek Jazzový večer Náměstí, zámecký sál, začátek v a hodin Klub přátel Karla Krautgartnera pořádá již tradiční vzpomínkový večer k poctě mikulovského rodáka jazzmana Karla Krautgartnera. Od hodin vystoupí na Náměstí před Jazz Art Gallery Junior band ZUŠ Mikulov a v hod. bude do chodníku slávy instalována pamětní hvězda se jménem Evy Pilarové. Ve večerním programu v hod. v zámeckém sále vystoupí Big band Bohemia s dirigentem Bohuslavem Volfem a sólisté Věra Křížková, Lee Andrew Davison, Václav Týfa a Heroldovo kvarteto. Hlavním hostem programu bude Eva Pilarová. Předprodej vstupenek za 180 Kč probíhá v TIC Mikulov na Náměstí. Na místě bude vstupné činit 200 Kč. Pátek Koncert a módní přehlídka Bar Compromise, začátek ve hodin Bar Compromise na ulici Piaristů vás u příležitosti oslav výročí jednoho roku otevření zve na módní přehlídku a koncert Tří lotrů. Vstup zdarma. Sobota Mikulovění 2009 Dietrichsteinská hrobka, začátek ve hodin Město Mikulov pořádá již potřetí akci Mikulovění aneb VÍNO A TVARůžek, setkání všech, kteří mají rádi legraci, básnické performance a drobnou prózu, rockovou, folkovou i svojskou muziku, divadelní múzu či dobré víno se sýry a syrečky, to vše pod obrazy a mezi artefakty vystavujících výtvarníků z Mikulovska, Hané a Zlína. Kdo může, vezme s sebou buben, bubínek či jiné rámusidlo. Sobota Taneční zábava ve stylu 60. let Zámecký sál a letní terasa, začátek ve hodin Občanské sdružení Dětem ze zeleného ráje pořádá opět benefiční akci, jejíž výtěžek bude věnován na obnovu zahrady mateřské školy Habánská. K poslechu a tanci hraje kapela Meteor, složená z muzikantů a herců Divadla Husa na provázku. Připraven je bohatý program. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 250 Kč v TIC na Náměstí v Mikulově nebo na místě za 300 Kč. Neděle Efram 07 Galerie Efram, začátek v hodin Galerie Efram na Husově ulici oslaví v letošním roce již sedmé výročí svého otevření. Můžete se těšit na vernisáž autorské výstavy obrazů provozovatelky galerie Sylvy Chludilové s úvodním slovem Hany Langové, koncert židovských a hebrejských písní Dany Krausové a Aleny Michálkové a vystoupení skupiny Romatino. Pátek Concentus Moraviae Sala terrena, začátek v hodin Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s. a město Mikulov vás zvou na koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst. Festival si pro konání svých koncertů vybírá prostory zámků, hradů, synagog a jiných historických pamětihodností. V Mikulově se představí Clara Nováková (flétna) a Timothy Lissimore (klavír). Víkend Parkurové závody Cihelna, začátek v 10 hodin Jezdecký klub Mikulov pořádá Mistrovství jihomoravské oblasti dětí, juniorů, mladých jezdců a seniorů v parkurovém skákání. Přibližně stovka jezdeckých dvojic bude překonávat překážky vysoké až 130 centimetrů. Neděle Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb Náměstí, začátek ve hodin Na nesoutěžní přehlídce vystoupí dechová hudba Harcovníci při ZUŠ Mikulov, Dechová hudba ZUŠ Břeclav a ZUŠ Velké Bílovice. Změna programu vyhrazena!

6 Výkopové práce minibagrem základy zahradní jezírka a bazény vodovodní přípojky kanalizační přípojky VČETNĚ REALIZACE sádrokartonářské práce René Grulich mobil: BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Po Pá 8 16, první pátek v měsíci hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte La Baraca Mexicana Pá a so Jägermeister party s hudbou každý druhý panák vyhrává 28. října, Mikulov, !!! NOVĚ OTEVŘENO!!! Kadeřnictví Barvení vlasů od 230 Kč Melírování vlasů od 160 Kč Stříhání vlasů od 220 Kč Martina Šmahajová, ulice 1. května 110, tel.: Masáže a pedikúra Manuální lymfodrenáž od 350 Kč Klasická masáž od 350 Kč Sportovní masáž od 350 Kč Antifibromatozní lymfodrenáž proti celulitidě od 350 Kč Pedikůra od 160 Kč Vlaďka Smeřičková, ulice 1. května 110, tel.: ,

7 ZUŠ Mikulov informuje ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ve středu 24. června od do hodin se v ZUŠ Mikulov uskuteční zápis dětí na školní rok 2009/2010. Zájemci se mohou hlásit do hudebního, výtvarného a tanečního oddělení. V hudebním oddělení mohou děti studovat tyto nástroje: smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello, kontrabas), dechové nástroje (flétna zobcová i příčná, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, trombon, lesní roh, tuba), lidové nástroje (cimbál, akordeon), strunné nástroje ( kytara, baskytara), klávesové nástroje (klavír, varhany, keyboard), zpěv, sborový zpěv, bicí nástroje. Žáci, kteří zvládnou základy hry, mohou hrát v cimbálové muzice, tanečním orchestru, dechovém orchestru a komorním orchestru. Ve čtvrtek 18. června od hodin se na Náměstí uskuteční Mikulovské setkání, kde bude prezentována činnost škol a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Nabízíme volná místa na letních táborech: Tábor s tancem ( ) Dům dětí a mládeže Mikulov Těm, kteří nemají vlastní nástroj, můžeme zapůjčit nástroj z našich sbírek. Hudební obor je vyučován v Mikulově a na našich pobočkách ve Valticích, Hlohovci, Bavorech a Milovicích. Ve výtvarném oboru žáci studují plošnou tvorbu, prostorovou tvorbu, objektovou a akční tvorbu a výtvarnou kulturu. Tento obor se vyučuje jen v Mikulově a Valticích. V tanečním oboru se studuje klasický tanec a taneční technika, lidový tanec a současný tanec. Tento obor se vyučuje jen v Mikulově. ZUŠ Mikulov také připravuje žáky k přijímacím zkouškám na školy, které vyžadují talentové zkoušky. Další informace Vám rádi poskytneme osobně v naší škole nebo na telefonních číslech: , nebo na našich webových stránkách Přijďte, těšíme se na Vaši návštěvu! Ing. Jiří Vrbka, ředitel ZUŠ Mikulov Kláskův mlýn ( ) Chaloupky ( , tábor pro rodiče s dětmi) Úhrady plateb za tábory proveďte nejpozději do 24. června Volejbal pro dospělé i mládež každé úterý od 18 do 19 hodin na hřišti ZŠ Valtická. Bližší informace na DDM. Tajemné sklepení pod zámkem Postavy z pověstí Mikulovska a Pálavy se v letošním roce usídlily ve sklepě ze 14. století, který prý údajně vedl až k Vídni. Vchod najdete vpravo za branou zámeckého parku v Mikulově. Přijďte se projít tajemným podzemím, podívat se na Perchtu, čerty a čarodějnice, divoženku, bezhlavého myslivce, trpaslíky a mnoho dalších tajemných bytostí. Další novinkou je interaktivní program pro děti, který je součástí sklepení. Děti si mohou vyzkoušet svoji odvahu v čarodějné kuchyni, bystrost při hledání netopýrů a skládání kosterních nálezů, nápaditost při oblékání princezny. Pověsti si můžete poslechnout ze zvukového záznamu, který byl pořízen z dotací města Mikulova. Texty poutavě namluvili ochotníci z divadelního spolku Jitka Sukupová, Bolek Komárek a zpracoval mistr zvuku Aleš Sobotka. V červnu je Tajemné sklepení otevřeno od úterý do neděle hodin, v červenci a srpnu bude otevřeno denně od 10 do 17 hodin. Návštěvu mimo otevírací dobu si můžete domluvit na telefonním čísle Na vaši návštěvu se těší čarodějnice Hexína a spol. is Řádková inzerce Pronajmu byt 2+1 v Mikulově blízko centra. Tel.: nebo Pronajmu družstevní byt 4+1 na sídlišti v Mikulově. Tel Prodám chatu s výhledem na Novomlýnské nádrže a Pálavu v D. Věstonicích. Atraktivní lokalita, 5+1, i celoroční bydlení. 1,6 mil. Tel.: Hotovostní půjčky bez dokládání potvrzení o výši příjmu. Přijedeme za Vámi! Tel.: Dámy mají pfiednost také ve Va em mûstû XIV. Mezinárodní hudební festival 13 mûst za finanãní podpory generální partner hlavní partner oficiální partnefii v hradní dodavatel klavírû 7 Informace z mikulovských škol MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V JÁSZBERÉNY Osm děvčat a osm chlapců ze ZŠ Mikulov, Valtická 3 se se svými učiteli setkalo května s dětmi a jejich doprovodem z partnerských škol ze Slovenska, Chorvatska a Maďarska. Po minulém úspěšném srazu v chorvatském Čakovci se letošní IV. ročník sportovního projektu Sport bez hranic uskutečnil v malebném maďarském městečku Jászberény. Do autobusu vypraveného z ještě spícího Mikulova v Bratislavě přistoupili žáci a pedagogové z družební ZŠ Zdeňka Nejedlého. Další cesta probíhala společně. Srdečným přivítáním, bohatým občerstvením a přijetím u primátora města Dr. Józsefa Gedeiho začal příjemný pobyt pro všechny zúčastněné. V odpoledních hodinách si naše výprava prohlédla zajímavosti centra Jászberény a společně s ostatními skupinami místní ZOO. Po bohaté a chutné večeři byl náš pestrý program dne završen ukázkami tanců místního folklórního souboru. Dopoledne druhého dne bylo naplněno sportem. Pod státními vlajkami za zvuku fanfár nastoupilo pět družstev ke sportovnímu klání. Soutěžilo se ve štafetovém běhu smíšených družstev, v kopané chlapců a ve vybíjené dívek. Body za výsledky v disciplínách se sčítaly. Všichni se snažili vzorně reprezentovat svoji zem, město i školu. Žáci naší školy získali pohár přátelství za 3. místo. Bude všem připomínat nevšední zážitky z pobytu. Příští ročník mezinárodního setkání sportující mládeže se uskuteční v Mikulově. Rádi se zhostíme náročné organizace této akce. Již dnes se těšíme na své přátele. Mgr. Marie Janečková

8 Galanta pobavila Mikulov V sobotu 23. května bavili občany Mikulova i turisty, kteří zavítali do historického centra města, účinkující ze slovenského partnerského města Galanty. Přijeli mikulovským oplatit akci, na které před měsícem mikulovští nabídli v Galantě ochutnávku vín a folklorní program v podání národopisného souboru Pálava a dechové hudby Mikulovanka. V sobotu na mikulovském Náměstí představila lidová hudba Važina typický folklor z okolí Galanty, vystoupil také dechový soubor Galanťan a zábavu rozproudila kapela Spektrum Plus. Soubor Luskáčik zahrál na netradiční nástroje citery. Nechyběly ani gurmánské zážitky Galanťané nabízeli přítomným tradiční slovenské pochoutky: škvarkové pagáče a štrúdl. Mikulovské vinné trhy nabídly degustaci i bohatý program Historicky první Mikulovské vinné trhy přilákaly v sobotu 23. května do areálu hotelu Zámeček na dva tisíce návštěvníků. Sešli se zde nejen milovníci vína, ale také muziky a kulinářského umění. Pořadatelé totiž k degustaci lahodného moku připravili bohatý doprovodný program. K ochutnávce více než šesti set vzorků vín od přibližně sto padesáti vinařů návštěvníkům hrály kapely různých žánrů. Největší úspěch sklidilo známé pěvecké duo Eva a Vašek, které přilákalo především zástupce starších generací z dalekého okolí. Zapomenuty nezůstaly ani gastronomické pochoutky. Areálem se linula vůně grilovaných selat, bramboráků či sladkých trdelníků, úspěch zaznamenala také mezinárodní přehlídka kotlíkových fazolových polévek. Pořadatelé lákali i na originální kašnu, ze které teklo víno, a připraveno bylo také jedinečné Mistrovství České republiky v tahání vína koštýřem ze sudu na čas. V současné době už klasické dřevěné bečky pomalu mizí, víno se uchovává v nerezových nádobách s kohoutkem, proto jsem chtěl připomenout tradici našich otců a dědů, uvedl majitel hotelu Zámeček a organizátor akce Josef Ševčík. Víno ze sudu se pomocí dvoulitrového koštýře pokoušelo vytáhnout pětašedesát soutěžících nejen z Mikulova a okolí, ale také z Prahy a ze Slovenska. Raritou byl kousek moderátora a známého folklorního zpěváka Jožky Šmukaře, kterému se mimo soutěž podařilo natáhnout víno ze sudu nosní dírkou za 6,5 sekundy. Vítězem klání se nakonec stal Vladimír Jarůšek z Mikulova, který natáhl jedním dechem plný koštýř vína za 5,7 sekundy, a získal tak zlatý pohár a titul Sklepmistr Mikulovských vinných trhů Poháry se rozdělovaly i vinařům, jejichž vína nejvíce chutnala odborné porotě. Nejcennější pohár ministra zemědělství České republiky si odneslo Moravíno Valtice za Chardonnay 2008 výběr z hroznů jako šampióna Mikulovských vinných trhů. Nejlépe hodnocené víno vinaře z Mikulova Tramín červený 2007 pozdní sběr z vinařství Mikrosvín získalo pohár starosty Mikulova. Mistrovství České republiky v tahání vína koštýřem ze sudu na čas se účastnily také ženy. Jednou z nich byla mladičká Simona Ondroušková z Mikulova. Jaro 2009 tanec, hudba, nádherné šaty Minulou neděli přijely nejlepší taneční páry z celé Evropy na mikulovský zámek soutěžit ve standardních a latinsko-amerických tancích a ve vídeňském valčíku. Soutěž Jaro, kterou každoročně pořádá mikulovské Taneční studio Morava, nabídla divákům úžasnou podívanou. V záplavě dokonale upravených žen, usměvavých mužů a nádherných šatů měli možnost si v divácké soutěži zvolit Miss Jaro, sympaťáka soutěže a ohodnotit nejkrásnější šaty. Kromě hlavní soutěže dospělých se v letošním roce uskutečnilo podruhé také Jaro Junior Mikulov. Organizátoři tak umožnili juniorským párům ve třídách D, C, B a dětem v kategorii Hobby soutěžit v podmínkách určených pro mezinárodní soutěž. Prvotní inspirací pro zavedení soutěže Jaro Junior Ochutnávali vinné šampióny Na dvě stovky vzorků vín z Mikulova a okolí měli poslední květnovou sobotu možnost ochutnat návštěvníci Výstavy vín šampiónů na mikulovském zámku. K degustaci běžných i méně tradičních odrůdových vín vyhrávala turistům i místním cimbálová muzika Olina. Odborná degustační komise udělila titul šampióna výstavy vinařství Vinselekt Michlovský za Sauvignon 2008 pozdní sběr. Ryzlink vlašský pozdní sběr 2008 z Vinařského dvora u Mlýnků byl oceněn jako nejlepší bílé víno. Tanzberg Mikulov s Merlotem 2007 výběr z hroznů si odnesl cenu za nejlepší červené víno. Nejlepším růžovým vínem bylo určeno Rulandské modré rosé 8 Mikulov byly děti z mého tanečního studia. Chtěl jsem, aby měly možnost setkat se s páry, které jsou už tak vynikající, že jezdí po světě, účastní se velkých soutěží International Open a podobně, uvedl ředitel Tanečního studia Morava Václav Kosmák. Soutěže se v dopoledních hodinách účastnily i páry z mikulovského tanečního studia. Robert Průdek a Kristýna Zapletalová byli velice úspěšní, ve své kategorii vyhráli vše, co se dalo, pochlubil se Kosmák úspěchem svých svěřenců. z vinařství Jiřího Šilinka a nejlépe hodnoceným speciálním vínem se stal Ryzlink vlašský 2005 výběr z cibéb od Vína Marcinčák.

9 VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov přípravky na ochranu rostlin postřiky hnojiva NOVĚ Úvěry na bydlení 500 tis.3090 Kč úrokové sazby od 3,5% pojištění nemovitosti zdarma k úvěru zdarma karta plná výhod až 40% slevy na stavební materiál Lenka Soudková, DiS tel Sportovní úspěch dětí z Dětského domova FC Pálava Mikulov FC Ivančice 3:2 (2:0) Fotbalisté Mikulova už nejsou v krajském přeboru poslední. Před Hrušovany je katapultovala třetí výhra v řadě, v předehrávce 26. kola porazili Ivančice 3:2. Ještě v 68. minutě vedli o tři branky, ale v závěru se strachovali o výsledek. V prvním poločase byl jasně lepší Mikulov. V 21. minutě domcí Kauer překvapil překrásnou lobovanou přihrávkou na rozběhlého Poredského, který sám ve velkém čtverci nezaváhal a skóroval nekompromisně pod břevno 1:0. V 35. minutě hosté inkasovali podruhé. Akci Floriána s Kauerem na levé straně dokončil přesnou střelou k pravé tyči Prajka 2:0. Do druhého poločasu vystřídal v domácím dresu Giertl Žárského a hned po prvním kontaktu s míčem se mohl radovat z branky. Ve 47. minutě chyboval na polovině hřiště Štěpanovský, Florián přesprintoval a poslal přízemní centr na malé vápno, kde se do míče položil střídající Nechejte si zhotovit nábytek v Mikulově VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ KUCHYŇSKÉ LINKY NÁBYTEK NA MÍRU (výroba, montáž, doprava) Tel.: Ve dnech května se skupina dětí z DD v Mikulově zúčastnila 11. ročníku Memoriálu Lucie Hanušové, který je součástí celoročních sportovních soutěží dětí z DD v ČR, tzv. DD cupu. Tato sportovní akce se odehrávala, jako vždy, v Praze Dolních Počernicích, pod záštitou tamějšího dětského domova. Přihlásilo se 29 dětských domovů z celé republiky.. Naše družstvo ve složení Marie Mikerová, Patrik Miker, Petr Ondrák, Tony Šarközy a David Kováč obsadilo zasloužené 1. místo. Jana Malinová, vychovatelka DD Giertl a jesličkami potřetí pokořil Podolského. V 65. minutě se na hřiště dostal ivančický trenér Štork, který přinesl hostům kvalitu do středu pole a hned za čtyři minuty připravil také jejich první branku, když vyslal uličkou mezi domácí obránce Martinku a ten z pravé strany obstřelil vybíhajícího Šimoníka 3:1. V 76. minutě byl v pokutovém území faulován Kraus a Široký snížil z penalty střelou k levé tyči na 3:2. Mikulov se po této výhře po více než půl roce odpoutal z poslední pozice v přeboru. fc Turnaj v přehazované dívek Ve středu 20. května uspořádal Dům dětí a mládeže Mikulov turnaj v přehazované dívek. Celkem bylo přihlášeno pět družstev 5. a 6. tříd mikulovských škol. Přehazovaná, která je průpravou pro více známou míčovou hru volejbal, se na 9 FIRMA KUBÍN ELEKTROMONTÁŽE NABÍZÍ: elektromontážní práce MaR montáž domácích telefonů výroba rozvaděčů revize elektroinstalace a hromosvodů zajištění havarijní služby elektro v Mikulově Kontakt: tel.: , Klub seniorů informuje Oslava Svátku matek se v Klubu seniorů v Mikulově uskutečnila dne 13. května. Tuto milou a tradiční akci zahájil člen vedení KS pan Stanislav Jelínek, který přítomným maminkám přednesl báseň Maminčina píseň a popřál jim vše nejlepší k jejich svátku. Senioři ve svém středu rái přivítali místostarostku Mikulova PhDr. Ilonu Žiškovou Vágnerovou, která všem matkám popřála k jejich svátku vše nejlepší, především však pevné zdraví. V kulturním programu vystoupili žáci MŠ Habánská pod vedením učitelek M. Dostálové a Š. Hudcové. Nechyběli ani žáci ZUŠ Mikulov ze třídy pana učitele Václava Peši. Vystoupení dětí se přítomným seniorům moc líbilo. O další program se postaraly členky pěveckého sboru při KS a to recitací a krásnými písněmi. Všem také chutnalo výborné pohoštění z dílny našich kuchařek paní J. Bartákové a P. Pacelové. Bylo to velmi milé sváteční odpoledne. Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Vedení Senior klubu děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této akce a sponzorům za dary. Všechny členy i další příznivce srdečně zveme na Kabaret u dobré pohody, který se uskuteční 17. června od 14 hodin. Mgr. L. Danielová školách sice tolik nehraje, ale o to více se žákyně snažily a hrály s nadšením. Prvenství a drobné odměny si odneslo družstvo dívek z primy Gymnázia Mikulov, druhá příčka patřila ZŠ Hraničářů (6. třída) a třetí místo si vybojovalo družstvo ze ZŠ Valtická Mikulov (6. třída). Dívkám blahopřejeme a těšíme se na další ročník. ddm

10 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby půjčovna nářadí široký výběr elektronářadí, ceny od 120 Kč/den HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Pro hotel IRIS v Pavlově přijmeme: kuchaře/kuchařku Požadujeme: Vyučení v oboru nebo 3 roky praxe v oboru Spolehlivost a ochota Nabízíme: stabilitu zavedené společnosti a práci v nově zrekonstruovaném hotelu příjemné pracovní prostředí v mladém kolektivu zaměstnanecké benefity platové ohodnocení až Kč možnost dalšího osobního a profesního rozvoje Nástup možný ihned. Kontakt: Zdenka Adamcová, TEL: , Odpovědí na tento inzerát formou zaslání Vašeho životopisu včetně praxe a případných dalších osobních materiálů do společnosti VAŠSTAV, s. r. o., dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou. CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Last Minute Chorvatsko Omiš Nemira PENSION STAR*** Kč/os Kč/os Kč/os. Ceny zahrnují: 7 ubytování/os., 7 polopenzi, ručníky, povlečení, závěrečný a průběžný úklid. Příplatky: autobusová doprava Kč/os., pobytové taxy, cestovní pojištění. Dítě do 12 let na 3. lůžku zdarma!!! topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy příjem zakázek pro rok 2009 tel.: Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz NABÍDKA: Výměna bytu 3+1 v OV na sídlišti v Mikulově po částečné rekonstrukci bytového jádra o výměře 77,7 m2 v 1. NP za byt 1+1, případně 1+KK v Mikulově s doplatkem nebo prodám za Kč. Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Půjčky se zástavou nemovitosti Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 17. června 2009 Distribuce června 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 9. června 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 3. června 2009

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zveme Vás na ochutnávku toho nejlepšího od vrboveckých vinařů výhradně z místních vinohradů nebo vinných sklepů.

Zveme Vás na ochutnávku toho nejlepšího od vrboveckých vinařů výhradně z místních vinohradů nebo vinných sklepů. Vrbovecký košt, Vrbovec, 16.4.2016, 13:00 Cech vinařů Vrbovec pořádá Vrbovecký košt vín s cimbálovou muzikou. Ochutnávka toho nejlepšího od vrboveckých vinařů výhradně z místních vinohradů nebo vinných

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004

. GRAND PRIX AUSTERLITZ 2004 . vzorku 1 rulandské bílé výběr 2003 víno pavlov 1 3 2 rulandské bílé jakostní vinicole valtice 1 1 3 rulandské bílé výběr z hroznů 2003 víno marcinčák 1 2 4 rulandské bílé botritický v. 1999 víno marcinčák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Zážitkový víkend pro dva

Zážitkový víkend pro dva Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Zážitkový

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 13. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 18.4.2011 v 18.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Pavel Šrámek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více