Disponent Disponibilní zůstatek Dobití Dodatková karta Hlavní karta Instantní karta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disponent Disponibilní zůstatek Dobití Dodatková karta Hlavní karta Instantní karta"

Transkript

1 Podmínky pro předplacené služby společnosti Transact Payments Limited Poslední aktualizace: DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před aktivací svého účtu si, prosím, pečlivě přečtěte tuto smlouvu. Podmínky této smlouvy a poplatky jsou platné pro všechny zákazníky počínaje datem Definice & Výklad: Asociace Autorizovaný" Disponent Disponibilní zůstatek Dobití Dodatková karta Hlavní karta Instantní karta MasterCard nebo případně Visa, jak je uvedeno na Kartě; úkon autorizace platebního převodu provedeného kartou (i) zadáním osobního identifikačního kódu PIN, nebo (ii) zadáním CVX kódu a data uplynutí platnosti, nebo (iii) podpisem držitele Karty; osoba, která drží Dodatkovou kartu; hodnota disponibilních nespotřebovaných finančních prostředků vložených na váš Účet; Vklad nebo vložení peněz na Účet; jakákoli dodatková karta, která je subjektu vystavena kdykoli po úspěšné registraci Účtu; první Karta, kterou vystavíme Klientovi po registraci Účtu; instantní nepersonalizovaná Karta, kterou lze používat v rámci níže uvedených limitů pro vklad, Transakce a vyplacení; Karta hmotný prostředek nesoucí elektronicky uchovávanou peněžní hodnotu představující pohledávkou vůči Transact Payments Limited; anebo Klient KYC my, nás nebo naše Obchodník Personalizovaná karta Platební služby Poplatek Pracovní den hmotný nebo digitální algoritmus umožňující přístup na Účet, který vydala společnost Transact Payments Limited za účelem realizace Transakcí; podle kontextu se může jednat o jakoukoli z následujících karet: (1) Hlavní kartu (2) Dodatkovou kartu (3) Virtuální kartu; (4) Personalizovanou kartu; (5) Instantní kartu a (6) jakoukoli kartu, kterou vám poskytneme jako náhradu za tuto kartu; osoba, která úspěšně požádala o poskytování Platebních služeb a které jsme vystavili minimálně jednu Kartu a která je právně a finančně odpovědná osoba, jíž poskytujeme Platební služby; Poznej svého klienta (Know Your Customer), údaje a informace o klientech regulovaných subjektů nebo pro regulované činnosti dle předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; společnost Transact Payments Limited; maloobchodník či jakákoli jiná osoba, která přijímá elektronické peníze; hmotná personalizovaná karta, kterou lze používat pro online i offline Transakce; znamená veškeré platební služby a služby týkající se elektronických peněz a jakékoli související služby, které má Klient anebo Disponent k dispozici při používání Účtu anebo Karty; jakýkoli poplatek splatný klientem, na který odkazuje Přehled poplatků a limitů; pondělí až pátek, od 9.00 do hodin středoevropského času, vyjma dnů pracovního klidu a státních svátků na Gibraltaru;

2 Promlčecí lhůta Přehled poplatků a limitů Smlouva Transakce Účet Uživatelské jméno a heslo Virtuální karta Vy nebo Váš znamená období 6 let po skončení této Smlouvy; přehled uvedený v příloze těchto podmínek; tato naše smlouva uzavřená na dobu neurčitou zahrnující tyto podmínky v platném znění; provedení nebo pokus o provedení: (i) platby nebo nákupu zboží či služeb u Obchodníka, kdy se při platbě (celé, nebo části) využívají Platební služby, včetně platby na internetu, telefonické platby nebo poštovní objednávky, nebo (ii) výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance s použitím personalizované Karty plus jakékoli transakční poplatky, které Vám my nebo třetí strana v souvislosti výběrem hotovosti naúčtujeme; bezúročný účet a nespořící účet spojený s Kartou a vedený pouze za účelem realizace Transakcí; soubor osobních kódů, které si Klient zvolí za účelem přístupu k Platebním službám; nehmotná karta, kterou lze používat jen pro online nákupy nebo pro telefonické nebo poštovní objednávky; Klient anebo jakákoli osoba, pro kterou klient zajistil vydání karty v souladu s těmito podmínkami (Disponent). 2. Kontaktujte nás: Ztrátu nebo odcizení Karty můžete oznámit online na nebo telefonicky na čísle nebo Máte právo bezplatně obdržet tyto podmínky na žádost kdykoli v průběhu smluvního vztahu. 3. Vaše Smlouva, Karta a Účet 3.1. Kartu vydává a Platební služby poskytuje Transact Payments Limited, společnost registrovaná na Gibraltaru, registrační číslo společnosti Společnost vykonává činnosti vydavatele elektronických peněz na základě oprávnění a pod dohledem Gibraltarské komise pro finanční služby (Gibraltar Financial Services Commission) se sídlem na adrese 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. E- mail: 3.2. Podrobné údaje týkající se našeho oprávnění, které vydala Gibraltarská komise pro finanční služby, jsou k dispozici ve veřejném rejstříku komise na Společnost Transact Payments Limited má licenci Asociací a je jejich hlavním členem. MasterCard je ochranná známka MasterCard International Incorporated. Visa je ochranná známka Visa International Náš smluvní vztah a poskytované platební služby se řídí těmito podmínkami. Tato smlouva zahrnuje též důležitá upozornění a informace, které mohou mít dopad na vaše práva a schopnost získat zpět Vaše peníze. Aktivací Účtu dáváte svůj souhlas s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a prohlašujete, že jim rozumíte a že souhlasíte s tím, že je budete dodržovat při používání Karty anebo při akceptaci Karta není kreditní karta a nevydává ji banka. Při pořízení Karty jste měl(a) možnost vybrat si Instantní, Virtuální nebo Personalizovanou kartu. Pokud jste si pořídil(a) Virtuální kartu, můžete ji kdykoli za Poplatek vyměnit za Personalizovanou kartu. V rámci této změny budete mít možnost ponechat si svůj Účet k Virtuální kartě otevřený, nebo jej uzavřít a používat pouze Personalizovanou

3 kartu. Bez ohledu na typ Karty či Karet, které máte, budete mít jen jeden Účet, na němž bude veden Váš Disponibilní zůstatek Platební služby nebudou aktivovány, pokud nám neposkytnete požadované informace nezbytné k Vaší identifikaci a k tomu, abychom vyhověli všem platným požadavkům KYC a požadavkům, které se týkají opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Záznamy takovýchto informací a dokumenty budeme vést v souladu s veškerými platnými právními předpisy a požadavky Je oprávněn(a) provádět vklady v limitech stanovených v Přehledu poplatků a limitů. Vyhrazujeme si právo tyto limity měnit a kdykoli jakýkoli vklad zamítnout. Na vklady se vztahuje Poplatek za vklad Odkaz na měnu (např. euro nebo libra ) je příslušná částka, nebo její ekvivalent v místní měně, ve které je Karta vedena Disponibilní zůstatek na Kartě anebo Účtu není úročen Vzhledem k tomu, že Platební služby jsou předplacené Platební služby a nejedná se o produkt úvěrové instituce či banky, musíte si zajistit Disponibilní zůstatek ve výši, která je dostatečná k úhradě všech nákupů, k provedení plateb a výběrů hotovosti, které uskutečníte prostřednictvím Platebních služeb (včetně daně z přidané hodnoty a veškerých ostatních daní a platných poplatků). Je-li z jakéhokoli důvodu provedena Transakce, která překračuje Disponibilní zůstatek, musíte nám příslušný rozdíl okamžitě uhradit a my jsme oprávněni pozastavit zpracování jakýchkoli stávajících a budoucích Transakcí Tato Smlouva vám nezakládá žádné právo vůči Asociacím, jejich přidruženým společnostem ani třetím stranám Pouze osoby starší 18 let jsou oprávněny registrovat se k Platebním službám. Jako klient jste však, v souladu s článkem 5. 8, oprávněn(a) umožnit přístup k platebním službám osobě mladší 18 let, za kterou jste ze zákona odpovědný(á). Někteří obchodníci však neumožňují Transakce osob mladších 18 let. Ve všech případech nesete odpovědnost za jakékoli využití Platebních služeb ze strany těchto osob. 4. Limity služeb Transakce mohou být omezeny podle typu Karty, jednotlivých vzorů používání a profilů platebních rizik. Z důvodů požadavků týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a z důvodu boje proti korupci si vyhrazujeme právo měnit příslušná platební omezení (včetně těch, které jsou zveřejněny nebo uvedeny v této Smlouvě) bez předchozího oznámení a v rozsahu nezbytném ke splnění regulatorních požadavků. 5. Využívání platebních služeb 5.1. Platební služby můžete využívat pro Transakce do výše Disponibilního zůstatku u obchodníků přijímacích Karty příslušné Asociace. Pokud výše Disponibilního zůstatku nepokrývá Transakci, někteří obchodníci neumožňují kombinovat platbu s využitím karty nebo účtu s jinými způsoby platby Kartu (jinou než Virtuální) lze využívat k výběru hotovosti z bankomatů a na pobočkách bank, které s poskytováním této služby souhlasí, jak je uvedeno v Přehledu poplatků a limitů (v závislosti na maximálních limitech příslušných provozovatelů bankomatů či bank), pokud neuvedeme jinak Hodnota každé Transakce a veškeré Poplatky splatné dle této Smlouvy budou odečteny od Disponibilního zůstatku Autorizovanou a námi přijatou Transakci nelze odvolat. V rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) zajišťujeme převod platby poskytovateli Platebních služeb Obchodníka do jednoho Pracovního dne (avšak do čtyř Pracovních dnů, pokud jde o Transakci v měně jiné než Česká koruna, Libra či Euro). Sídlí-li poskytovatel platebních služeb Obchodníka mimo EHP, platbu provedeme co nejdříve.

4 5.5. Na ochranu před podvody budou Obchodníci a provozovatelé bankomatů před zpracováním veškerých Transakcí žádat o jejich elektronickou autorizaci. Pokud Obchodník nebo provozovatel bankomatů elektronickou autorizaci neobdrží, nemusí Vaši Transakci schválit Jsme oprávněni odmítnout jakoukoli Platební službu, která porušuje tyto podmínky, nebo v případě, že máme náležité důvody k tomu, abychom měli podezření, že jste Vy nebo třetí osoba spáchali nebo plánujete spáchat podvod či využít Platební služby jakýmkoli jiným protiprávním nebo nepovoleným způsobem Za Platební služby budou účtovány Poplatky dle Přehledu poplatků a limitů. Poplatek za Transakci je splatný za každou Transakci. Poplatek za výběr hotovosti je splatný za výběr hotovosti z bankomatů s použitím Karty. Za výběr hotovosti vám mohou být naúčtovány i veškeré poplatky příslušného provozovatele bankomatu nebo banky a výběr musí být v souladu s pravidly a předpisy tohoto provozovatele bankomatu nebo banky. Je Vaší odpovědností ověřit si, zda se na výběr vztahují takovéto další poplatky, protože jakmile je výběr proveden, poplatky nemohou být vráceny Klient je případně oprávněn požádat nás až o tři Dodatkové karty pro Disponenty jeho Účtu. Disponent, za něhož jste ze zákona odpovědný(á), nesmí být mladší 13 let. Všichni ostatní Disponenti nesmí být mladší 18 let. Podmínkou registrace Disponenta je, že Vy jako Klient potvrdíte, že my neneseme žádnou odpovědnost za využívání Dodatkových karet Disponenty pro Transakce, které jste neschválil(a). Po úspěšné registraci vám zašleme Dodatkovou kartu, za níž budeme účtovat příslušný Poplatek. Dodatkovou kartu můžete dát Disponentovi k užívání za předpokladu, že: i. mu poskytnete kopii těchto podmínek (které pak budou závazné pro Vás oba); i iv. Dodatkovou kartu bude poté používat pouze tato osoba; vy si ponecháte Hlavní kartu; budete informovat Disponenta o tom, že jste si ponechal(a) Hlavní kartu a že stále můžete používat Účet; v. my obdržíme další informace a dokumenty nezbytné k tomu, abychom splnili veškeré platné požadavky KYC a požadavky týkající se opatření proti legalizaci trestné činnosti a financování terorismu Vy (Klient) nadále zůstáváte odpovědný(á) za využívání Platebních služeb a za úhradu veškerých Poplatků vzniklých v důsledku využívání Platebních služeb Disponentem a nadále budete považován(a) za držitele veškerých finančních prostředků vložených na Účet či prostředků, které na Účet budou vloženy následně. Použití Karty registrované na Disponenta bude považováno za potvrzení, že jste Disponentovi poskytl(a) tyto podmínky a že Disponent s těmito podmínkami souhlasil. Nadále zůstáváte odpovědný(á) za veškeré Transakce, výběry hotovosti z bankomatu a Poplatky vzniklé v důsledku využívání služeb Disponentem. Vaše Karty jsou vázány na společné finanční prostředky a veškeré Transakce a Poplatky budou účtovány na vrub těchto finančních prostředků V důsledku údržby našich systémů mohou být Platební služby příležitostně nedostupné. Prosím, kontaktujte oddělení zákaznických služeb prostřednictvím našich webových stránek a sdělte nám veškeré problémy, se kterými se při užívání Karty a účtu setkáte, a my se vynasnažíme, abychom veškeré problémy vyřešili Můžete mít případně možnost převést Disponibilní zůstatek nebo část tohoto zůstatku z Vaší Karty nebo Účtu na jiné Karty a Účty. Pokud nám dáte pokyn provést převod Disponibilního zůstatku vašeho Účtu na jiný Účet, požadovaná částka bude z vašeho Účtu odepsána a připsána na účet, který uvedete. Za tuto transakci vám naúčtujeme Poplatek za převod na účet. Pro více informací odkazujeme na Přehled poplatků a limitů Odpovídáme Vám za nesprávně provedenou Transakci, ledaže Vám a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli příjemce doložíme, že částka nesprávně provedené Transakce byla řádně a včas

5 připsána na účet poskytovatele příjemce. Pokud tuto skutečnost prokážeme, odpovídá příjemci za nesprávně provedenou Transakci jeho poskytovatel Okamžikem přijetí platebního příkazu k provedení Transakce je okamžik, kdy obdržíme platební příkaz přímo od Vás nebo z podnětu příjemce Transakce. Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není Pracovním dnem, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následujícího Pracovního dne. Můžeme se také dohodnout, že provedení Transakce (i) započne v určitý okamžik, nebo (ii) v okamžik, kdy budou splněny určité podmínky, nebo (iii) na konci určitého období. V takovém případě se za okamžik přijetí platebního příkazu považuje okamžik určený podle předchozí věty V případě Transakce, k níž dává platební příkaz její příjemce nebo Vy prostřednictvím příjemce, jste oprávněni požadovat náhradu autorizované Transakce, jestliže: i. v okamžiku autorizace Vaše autorizace nestanovila přesnou částku Transakce a částka Transakce převyšuje částku, kterou jste mohli rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem. Abyste mohli požadovat náhradu podle článku 17, musíte nám doložit informace a dokumenty svědčící o tom, že shora uvedené podmínky byly splněny. 6. Podmínky používání karet u určitých obchodníků 6.1. Za určitých okolností jsme my nebo Obchodníci oprávněni požadovat, aby byl Disponibilní zůstatek vyšší, než je hodnota Transakce. Například restaurace mohou požadovat, aby na Kartě byla k dispozici částka o 15% vyšší, než je hodnota účtu, k úhradě případného spropitného nebo jakéhokoli poplatku za služby, který si restaurace připočítává, nebo částky, o kterou účet navýšíte Vy Za určitých okolností jsou Obchodníci oprávněni požadovat ověření, že Disponibilní zůstatek pokryje hodnotu Transakce a takovouto částku dočasně zablokovat (např. půjčovny aut). V případě, že Obchodník dočasně zablokuje Disponibilní zůstatek či jeho část (provede na Účtu předautorizaci), nebudete mít k příslušným prostředkům přístup, dokud nebude Transakce dokončena, nebo dokud Obchodník blokaci nezruší, což může trvat až 30 dnů Použijete-li Kartu na čerpacích stanicích, může být v závislosti na akceptaci ze strany Obchodníka vyžadována předautorizace předem stanovené částky v příslušné měně. Pokud nevyužijete předautorizovanou částku v plné výši, nebo pokud nemáte požadovaný Disponibilní zůstatek, je možné, že předautorizovaná částka bude zablokována na dobu až 30 dnů a až poté bude opět k dispozici Někteří Obchodníci nepřijímají platby prováděné prostřednictvím našich Platebních služeb. Je Vaší odpovědností ověřit si zásady příslušného Obchodníka. Nepřijímáme žádnou odpovědnost v případě, že Obchodník odmítne přijmout platbu prostřednictvím našich služeb. 7. Vedení & ochrana účtu 7.1. Máte odpovědnost za kartu, uživatelské jméno, osobní identifikační číslo (PIN) a hesla k Účtu. Kartu s nikým nesdílejte a nikomu nesdělujte údaje týkající se bezpečnosti Účtu Číslo účtu, PIN, uživatelské jméno a heslo ukládejte na bezpečném místě, odděleně od Karty či záznamu o čísle Karty a nikomu je nesdělujte. Toto zahrnuje i následující: i. co nejdříve si zapamatujte svůj PIN a zničte dopis, kterým vám byl PIN zaslán, nebo jiné odpovídající schválené sdělení; PIN si nikdy nepište na Kartu ani na nic, co s Kartou běžně nosíte;

6 i iv. PIN vždy udržujte v tajnosti a nikdy jej nezadávejte v případě, když se někdo dívá; nesdělujte PIN jiné osobě, vyjma případu, kdy tento kód ústně (nikoli písemně) sdělíte osobě oprávněné (dle článku 5.8) používat Kartu nebo Účet Jakoukoli Personalizovanou kartu musí její uživatel podepsat v podpisovém proužku okamžitě po jejím doručení. Umožňuje-li Karta výběr z bankomatu, sdělíme klientovi poštou nebo jiným schváleným způsobem jeho PIN nezbytné k používání karty. Tento PIN budete potřebovat pro hotovostní výběry z bankomatu nebo v bance Pokud svůj PIN zapomenete, spojte se s oddělením zákaznických služeb a požádejte o náhradní. Náhradní PIN Vám bude zaslán. Poplatek za vydání náhradního PIN kódu účtujeme v případě opakovaného zaslání PIN v důsledku neoznámení vaší správné primární adresy Klient si určí uživatelské jméno a heslo již při objednání Hlavní karty. Toto uživatelské jméno a heslo budete potřebovat k následujícím úkonům prostřednictvím našich Platebních služeb online: i. změna registračních údajů; i iv. kontrola výše Disponibilního zůstatku; kontrola údajů o Transakci; žádost o upgrade (výměna stávající Karty za Personalizovanou) nebo o Dodatkovou kartu (je-li to možné); v. oznámení ztráty nebo odcizení Karty; vi. změna uživatelského jména nebo hesla Pouze Klient a Disponent je oprávněn využívat Platební služby Kartu nesmíte dát žádné jiné osobě, než je osoba uvedená v článku 7.6, ani nesmíte využívání Platebních služeb umožnit žádné jiné osobě. Kartu musíte ukládat na bezpečné místo Nedodržení článku 7.2 může mít dopad na případné vymáhání ztrát v případě, že bude prokázáno, že jste porušil tuto Smlouvu způsobem uvedeným v článku Vaše maximální odpovědnost za ztrátu za všech ostatních okolností je uvedena v článku 14.3 níže Pokud se domníváte, že bezpečnostní údaje o Vašem Účtu nebo Kartě má zná i jiná osoba, okamžitě se s námi spojte Souhlasíte s tím, že jakmile uplyne platnost jakékoli Karty k Účtu nebo jakmile je Karta nalezena poté, kdy jste oznámil(a) její ztrátu nebo odcizení, Kartu zničíte, a to tak, že ji rozstřihnete v místě magnetického proužku. 8. Ověření totožnosti 8.1. V případě Transakcí přes internet můžete být na některých webových stránkách vyzván(a) k zadání jména a adresy. V takových případech zadejte tu adresu, kterou jste uvedl(a) jako adresu majitele Účtu. Na adresu majitele Účtu také zasíláme veškerou korespondenci Klient nám musí do 7 dnů oznámit jakoukoli změnu adresy majitele Účtu nebo jiných kontaktních údajů. Změnu můžete oznámit prostřednictvím oddělení zákaznického servisu, které je oprávněno vyžadovat písemné potvrzení takovéhoto oznámení. Ponesete odpovědnost za veškeré ztráty přímo plynoucí ze skutečnosti, že jste nás o takovéto změně neinformoval(a), pokud se tak stalo v důsledku Vašeho prodlení, hrubé nedbalosti nebo podvodu. Novou adresu majitele Účtu si ověříme a vyžádáme si od vás odpovídající potvrzení Vyhrazujeme si právo kdykoli si ověřit Vaši totožnost a místo bydliště (například vyžádáním příslušných originálních dokladů), a to i v případě ochrany před podvody anebo v rámci opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo financování terorismu. Při podání žádosti anebo kdykoli

7 v budoucnu nám, v souvislosti s vaším Účtem, poskytnete oprávnění provádět kontrolu elektronického ověření totožnosti, a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany. 9. Informace o Účtu Výpisy v papírové formě posíláme jen na žádost. Disponibilní zůstatek a historii transakcí si můžete kdykoli ověřit přihlášením k účtu. Služba on-line je bezplatná a vy si můžete vybrat z více forem výpisů z účtů. 10. Výpověď Smlouvy Klientem Jako Klient jste oprávněn tuto Smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Budete-li chtít tuto Smlouvu vypovědět em na adrese sdělte nám v něm, že si přejete zrušit Platební služby a že žádáte o vrácení nevyužitých finančních prostředků. Tento musíte zaslat z ové adresy, kterou jste nám poskytl(a) při registraci Účtu. Poté naše oddělení služeb zákazníkům zastaví další využívání Platebních služeb Jakmile obdržíme veškeré nezbytné informace (včetně KYC) a jakmile budou zpracovány veškeré Transakce a veškeré platné Poplatky, vrátíme vám příslušný Disponibilní zůstatek ponížený o veškeré splatné Poplatky za předpokladu, že: i. jste neporušil(a) tuto Smlouvu tím, že jste jednal podvodně či s hrubou nedbalostí ani jste nejednal(a) způsobem, který by zakládal rozumný důvod pro podezření z podvodu; a nejsme povinni blokovat Disponibilní zůstatek ze zákona nebo na žádost policie, soudu nebo jiného orgánu Jakmile jsou Platební služby zrušeny v návaznosti na Vaši výpověd podle čl. 10.1, je Vaší odpovědností zničit Kartu Pokud se po vyplacení Disponibilního zůstatku zjistí, že proběhly jakékoli další Transakce nebo že v důsledku používání Karty vznikly nějaké Poplatky nebo pokud obdržíme storno finančního krytí jakékoli předchozí Transakce, sdělíme vám příslušnou částku a vy ji, jako dlužnou částku, musíte okamžitě na žádost uhradit. 11. Jednostranné ukončení Smlouvy ze strany Klienta Máte právo odstoupit od této Smlouvy za následujících podmínek: V případě sjednání platebních služeb pomocí prostředku komunikace na dálku jako např. na základě objednávky zaslané poštou, prostřednictvím internetu, faxem, digitálně nebo em máte tzv. lhůtu na rozmyšlenou po dobu 14 dnů počínaje dnem úspěšné registrace Účtu, v níž můžete od této Smlouvy odstoupit a Platební služby zrušit bez jakékoli sankce; budou Vám však odečteny veškeré přiměřené náklady, které nám vzniknou v rámci jakýchkoli služeb poskytnutých před zrušením. V této lhůtě 14 dnů se s námi musíte spojit a musíte nám sdělit, že si přejete od této Smlouvy odstoupit, přičemž poté již nesmíte nadále využívat Platební služby. Poté Platební služby zrušíme a vyplatíme vám Disponibilní zůstatek Účtu. Vyhrazujeme si však právo zadržet Disponibilní zůstatek po dobu až 30 Pracovních dnů po doručení vašeho pokynu, abychom se ujistili, že jsme obdrželi veškeré podrobné údaje o všech Transakcích. Pokud jste použil(a) kreditní nebo debetní kartu k nákupu anebo nabytí Karty nebo Účtu, jsme oprávněni zadržet vaše finanční prostředky po náležitou dobu nezbytnou k tomu, abychom zabránili zpětnému zúčtování vaší kreditní nebo debetní karty Po uplynutí lhůty na rozmyšlenou jste oprávněn(a) vypovědět Smlouvu, jak je uvedeno v článku 10 výše.

8 12. Uplynutí platnosti a vyplacení Na Kartě je vytištěno datum její platnosti a prostředky na Účtu lze používat až do tohoto data, ke kterému platnost Karty uplyne ( datum uplynutí platnosti ). Pokud bude účet k datu uplynutí platnosti vykazovat nějaký zůstatek finančních prostředků, vystavíme na Vaše jméno náhradní Kartu (a naúčtovat případný Poplatek) a sdělíme Vám ( em na poslední známou ovou adresu), že Vaše nová Karta je připravena k odeslání. Zeptáme se, na jakou adresu máme novou Kartu poslat. Kartu uschováme do té doby, dokud od vás nedostaneme pokyn, kam Kartu poslat Platební služby a tato Smlouva skončí k datu uplynutí platnosti, pokud vám před tímto datem není vystavena náhradní Karta v souladu s článkem Nejste oprávněn(a) používat Kartu, jejíž platnost uplynula Bez ohledu na datum uplynutí platnosti, vaše finanční prostředky Vám budou na žádost vyplaceny kdykoli před uplynutím Promlčecí lhůty. Po uplynutí Promlčecí lhůty již nebude možné finanční prostředky vyplatit. Pokud požádáte o vyplacení finančních prostředků před skončením Smlouvy (tj. před datem uplynutí platnosti Karty uvedeného na Kartě, včetně náhradní Karty), jsme oprávněni naúčtovat vám Poplatek za vyplacení (ve specifických případech viz Přehled poplatků a limitů) Platnost karet Disponentů uplyne k datu uplynutí platnosti uvedeného na Hlavní kartě Klienta a bude vydána pouze náhradní Hlavní karta v souladu s článkem Jste oprávněn(a) požádat o náhradní Dodatkové karty v souladu s článkem Máme absolutní právo započíst, převést nebo použít částky na účtech nebo Kartách za účelem splnění veškerých závazků a uhrazení veškerých Poplatků, které nám dlužíte a které nebyly uhrazeny nebo splněny při splatnosti. 13. Ukončení Smlouvy z naší strany a pozastavení/ukončení Platebních služeb Jsme oprávněni ukončit tuto Smlouvu na základě výpovědi zaslané minimálně dva měsíce předem Tato Smlouva bude ukončena rovněž datem uplynutí platnosti v souladu s článkem Jsme oprávněni kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit Platební služby na nezbytně nutnou dobu: i. v případě jakékoli chyby nebo selhání systému pracování dat; i iv. pokud se důvodně domníváme, že jste Platební služby využil(a) nebo pravděpodobně využijete nebo umožníte jejich využití v rozporu s touto Smlouvou nebo za účelem spáchání trestného činu; v případě rizika podvodu nebo zneužití Disponibilního zůstatku; pokud máme podezření, že jste poskytl(a) nepravdivé nebo zavádějící informace; v. z příkazu nebo na doporučení policie nebo jiného odpovídajícího státního nebo jiného orgánu Klient musí okamžitě uhradit jakékoli Transakce provedené s použitím Karty a jakékoli Poplatky vzniklé v důsledku použití Karty následně po jakémkoli našem kroku dle článku Ztráta nebo odcizení karty Nesete odpovědnost za ochranu své Karty ve stejné míře jako za ochranu hotovosti Se svou Kartou byste měl(a) nakládat jako s hotovostí v peněžence a podle toho se o ni starat. V případě ztráty nebo odcizení karty nebo v případě, že se domníváte, že někdo využívá Platební služby bez vašeho souhlasu, nebo v případě poškození nebo špatné funkce Karty: i. se s námi musíte co nejdříve spojit a sdělit nám číslo Účtu nebo Karty, uživatelské jméno a heslo či jiné odpovídající identifikační údaje, abychom si byli jisti, že hovoříme právě s Vámi; a

9 za předpokladu, že jsme obdrželi souhlas Klienta s uzavřením účtu, poskytneme držiteli Karty náhradní Kartu s odpovídajícím novým Účtem, na který bude vložena částka odpovídající poslednímu Disponibilnímu zůstatku na účtu Klienta Nesete odpovědnost za ztrátu do výše 150 EUR plynoucí z jakékoli neautorizované Transakce, která se uskuteční dříve, než nás informujete podle článku Pokud na základě šetření zjistíme, že jste porušil tuto Smlouva, tím, že i. jste jakoukoli spornou Transakci autorizoval(a); a/nebo i jste způsobil(a) ztrátu vyplývající z neautorizované Transkace podvodným způsobem; a/nebo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neužíval(a) Kartu podle ustanovení této Smlouvy, neuchovával(a) informace podle článku 7.2. v bezpečí nebo neinformoval(a) nás podle článku bez zbytečného odkladu, jsme oprávněni stornovat jakoukoli vyplacenou finanční náhradu a Vy můžete nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která nám vznikne z důvodu používání Karty. Jsme také oprávněni naúčtovat Vám Poplatek za šetření, jak je uveden v Přehledu poplatků a limitů. Po oznámení ztráty či odcizení Karty neponesete odpovědnost za žádné ztráty, ledaže zjistíme, že jste jednal(a) způsobem popsaným v článku 16.1.f.2 - v takovém případě ponesete odpovědnost za veškeré ztráty Poté, kdy jsme byli informováni o ztrátě nebo odcizení karty, co nejdříve pozastavíme Platební služby, abychom omezili veškeré další ztráty. Úkony za účelem prevence neoprávněného využívání Platebních služeb můžeme provést jen tehdy, když nám sdělíte číslo Účtu nebo Karty, uživatelské jméno a heslo nebo když prokážete svou totožnost či poskytnete údaje dostatečné pro identifikaci příslušného Účtu Náhradní Karty zasíláme na aktuální adresu zadanou majitelem Účtu. V případě, že nám neposkytnete správnou adresu, naúčtujeme Vám Poplatek za náhradní Kartu Pokud Kartu, jejíž ztrátu nebo odcizení jste oznámila(a), následně najdete, musíte ji okamžitě zničit tak, že ji rozstřihnete v místě magnetického proužku Souhlasíte s tím, že nám, našim zástupcům, správním a jiným orgánům a policii budete nápomocni v případě ztráty nebo odcizení Karty nebo v případě, že máme podezření na zneužívání Platebních služeb. 15. Poplatky a zahraniční měna Za Platební služby účtujeme Poplatky uvedené v Přehledu poplatků a limitů a Vy nesete odpovědnost za jejich úhradu. Poplatky se liší v závislosti na používaných produktech a mohou se podle potřeby měnit Na vrub Disponibilního zůstatku přičteme daň z přidané hodnoty a veškeré ostatní splatné daně a poplatky. V případě, že na Účtu není žádný Disponibilní zůstatek, nebo v případě, že splatná daň z přidané hodnoty a ostatní splatné daně a poplatky převyšují Disponibilní zůstatek, musíte nám ihned uhradit příslušný rozdíl Využíváte-li Platební služby v měně, která je jiná, než měna, ve které jsou uváděny platební služby, částka přičtená na vrub Disponibilního zůstatku bude hodnota Transakce přepočtená na měnu, v níž je veden Účet, na základě kurzu, který stanoví Asociace k datu zpracování Transakce, a tento kurz může být uplatněn bez předchozího oznámení. Další informace najdete na webových stránkách MasterCard či Visa. Může Vám být účtován i Poplatek za směnu uvedený v Přehledu poplatků a limitů. 16. Naše odpovědnost S výjimkou případů uvedených v článcích 5.12, 14.3 a 16.2;

10 i. žádná strana nenese vůči druhé straně odpovědnost za nepřímé nebo následné ztráty nebo škody (včetně zejména ztráty obchodní činnosti, zisků a výnosů) vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, a to bez ohledu na to, zda jde ztráty a škody vyplývající ze Smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti či jinak; a neneseme odpovědnost: v případě, kdy nejste schopen (schopna) využívat Platební služby v uvedené formě nebo z důvodů uvedených v článcích 4 a 10; b c d e f za jakoukoli vadu nebo selhání mimo naši rozumnou kontrolu vztahující se k využívání Platebních služeb, zejména včetně nedostatečného Disponibilního zůstatku nebo vady či selhání systému zpracování dat; pokud Obchodník odmítne realizovat Transakci či nezruší autorizaci či předautorizaci; za zboží a služby pořízené s použitím Karty; za jakoukoli ztrátu, podvod nebo krádež, která je nahlášena více než 13 měsíců poté, kdy k ní došlo; pokud jste Vy nebo Disponent: 16.1.f.1. nejednali bez zbytečného odkladu za účelem oznámení podle článku 14.2; 16.1.f.2. jednali podvodně; nebo 16.1.f.3. porušili tuto Smlouvu způsobem popsaným v článku V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a v souladu s článkem 14.3 je naše celková odpovědnost plynoucí z této Smlouvy omezena následovně: i. v případě, že Karta je vadná v důsledku našeho neplnění, je naše odpovědnost omezena vydáním náhradní Karty anebo vyplacením Disponibilního zůstatku, a to podle Vaší volby; i v případě nesprávného přičtení částek na vrub Disponibilního zůstatku v důsledku naší chyby je naše odpovědnost omezena úhradou odpovídající částky; a za všech ostatních okolností v případě našeho neplnění je naše odpovědnost omezena vyplacením Disponibilního zůstatku Cokoli uvedené v této Smlouvě nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran pro případ smrti nebo zranění osob v důsledku nedbalosti stran nebo podvodného uvedení v omyl Žádná strana není odpovědná v případě prodlení nebo neplnění dle této Smlouvy v důsledku skutečností nebo podmínek, které jsou mimo její rozumnou kontrolu a kterým takováto strana nemohla zabránit, pokud by jednala s náležitou opatrností, ani se nebude mít za to, že takováto strana porušuje tuto Smlouvu. 17. Finanční náhrada za Transakce Transakce se považuje za neautorizovanou, pokud nedáte souhlas s jejím provedením. Domníváte-li se, že Transakce proběhla bez vašeho souhlasu, spojte se s námi v souladu s článkem Požadavek na finanční náhradu autorizované Transakce nebo Transakce uvedené v článku 5.14 musí být zaslán do 8 týdnů od data, ke kterému byly finanční prostředky odečteny od Disponibilního zůstatku. Do 10 pracovních dnů od doručení Vaší reklamace vám poskytneme finanční náhradu celé hodnoty Transakce, nebo zdůvodnění zamítnutí finanční náhrady Požadavek na finanční náhradu neautorizované nebo nesprávně zpracované Transakce musí být zaslán neodkladně, nejpozději 13 měsíců po datu Transakce.

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY Vážená paní, vážený pane, předplacenou kartu, kterou jste zakoupil/a nebo obdržel/a od našeho distributora, musíte před prvním použitím aktivovat. Než tak učiníte, důkladně si přečtěte následující Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG, organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Představení karty. Premia karta České pojišťovny

Představení karty. Premia karta České pojišťovny Představení karty Premia karta České pojišťovny výhody Premia karty České pojišťovny pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ICK214 Co byste měli vědět

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115N Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Představení karty Premia karta Home Credit

Představení karty Premia karta Home Credit Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK214N Co byste měli vědět o Vaší

Více

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK114P Co byste měli vědět o Vaší

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

Premia karta České pojišťovny. Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ICK115

Premia karta České pojišťovny. Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ICK115 Premia karta České pojišťovny Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ICK115 Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě České pojišťovny.

Více

Kód úvěrových podmínek: IOK115P

Kód úvěrových podmínek: IOK115P Kód úvěrových podmínek: IOK115P Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115P Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Představení karty. Nákupní karta Premia. výhody Nákupní karty Premia pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Nákupní karta Premia. výhody Nákupní karty Premia pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Nákupní karta Premia výhody Nákupní karty Premia pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IPK213 Co byste měli vědět o Vaší Nákupní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodem................................................................. 4 2. Ověření Vaší totožnosti při jednání

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK214 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GLOBAL PAYMENTS EUROPE, S.R.O. PRO AKCEPTACI PLATEBNÍCH KARET

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GLOBAL PAYMENTS EUROPE, S.R.O. PRO AKCEPTACI PLATEBNÍCH KARET VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI GLOBAL PAYMENTS EUROPE, S.R.O. PRO AKCEPTACI PLATEBNÍCH KARET ČERVEN 2015 1. Předmět smlouvy; definice pojmů a obecná ustanovení a. Tyto všeobecné podmínky pro akceptaci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET 1. 1. ČERVNA LEDNA 2011 2010 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 2. KARTA 3 3. POUŽITÍ KARTY

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví vzájemná práva a povinnosti

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet I. Úvodní ustanovení I.1. Obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vzájemná práva a

Více

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED FLORA MASTERCARD DÁRKOVÁ KARTA PRIVÁTNÍ ZNAČKY PODMÍNKY. ( Podmínky )

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED FLORA MASTERCARD DÁRKOVÁ KARTA PRIVÁTNÍ ZNAČKY PODMÍNKY. ( Podmínky ) IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED FLORA MASTERCARD DÁRKOVÁ KARTA PRIVÁTNÍ ZNAČKY PODMÍNKY ( Podmínky ) DEFINICE Datum vypršení platnosti znamená poslední den měsíce uvedeného na Kartě, který je dnem, kdy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více