Disponent Disponibilní zůstatek Dobití Dodatková karta Hlavní karta Instantní karta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disponent Disponibilní zůstatek Dobití Dodatková karta Hlavní karta Instantní karta"

Transkript

1 Podmínky pro předplacené služby společnosti Transact Payments Limited Poslední aktualizace: DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před aktivací svého účtu si, prosím, pečlivě přečtěte tuto smlouvu. Podmínky této smlouvy a poplatky jsou platné pro všechny zákazníky počínaje datem Definice & Výklad: Asociace Autorizovaný" Disponent Disponibilní zůstatek Dobití Dodatková karta Hlavní karta Instantní karta MasterCard nebo případně Visa, jak je uvedeno na Kartě; úkon autorizace platebního převodu provedeného kartou (i) zadáním osobního identifikačního kódu PIN, nebo (ii) zadáním CVX kódu a data uplynutí platnosti, nebo (iii) podpisem držitele Karty; osoba, která drží Dodatkovou kartu; hodnota disponibilních nespotřebovaných finančních prostředků vložených na váš Účet; Vklad nebo vložení peněz na Účet; jakákoli dodatková karta, která je subjektu vystavena kdykoli po úspěšné registraci Účtu; první Karta, kterou vystavíme Klientovi po registraci Účtu; instantní nepersonalizovaná Karta, kterou lze používat v rámci níže uvedených limitů pro vklad, Transakce a vyplacení; Karta hmotný prostředek nesoucí elektronicky uchovávanou peněžní hodnotu představující pohledávkou vůči Transact Payments Limited; anebo Klient KYC my, nás nebo naše Obchodník Personalizovaná karta Platební služby Poplatek Pracovní den hmotný nebo digitální algoritmus umožňující přístup na Účet, který vydala společnost Transact Payments Limited za účelem realizace Transakcí; podle kontextu se může jednat o jakoukoli z následujících karet: (1) Hlavní kartu (2) Dodatkovou kartu (3) Virtuální kartu; (4) Personalizovanou kartu; (5) Instantní kartu a (6) jakoukoli kartu, kterou vám poskytneme jako náhradu za tuto kartu; osoba, která úspěšně požádala o poskytování Platebních služeb a které jsme vystavili minimálně jednu Kartu a která je právně a finančně odpovědná osoba, jíž poskytujeme Platební služby; Poznej svého klienta (Know Your Customer), údaje a informace o klientech regulovaných subjektů nebo pro regulované činnosti dle předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; společnost Transact Payments Limited; maloobchodník či jakákoli jiná osoba, která přijímá elektronické peníze; hmotná personalizovaná karta, kterou lze používat pro online i offline Transakce; znamená veškeré platební služby a služby týkající se elektronických peněz a jakékoli související služby, které má Klient anebo Disponent k dispozici při používání Účtu anebo Karty; jakýkoli poplatek splatný klientem, na který odkazuje Přehled poplatků a limitů; pondělí až pátek, od 9.00 do hodin středoevropského času, vyjma dnů pracovního klidu a státních svátků na Gibraltaru;

2 Promlčecí lhůta Přehled poplatků a limitů Smlouva Transakce Účet Uživatelské jméno a heslo Virtuální karta Vy nebo Váš znamená období 6 let po skončení této Smlouvy; přehled uvedený v příloze těchto podmínek; tato naše smlouva uzavřená na dobu neurčitou zahrnující tyto podmínky v platném znění; provedení nebo pokus o provedení: (i) platby nebo nákupu zboží či služeb u Obchodníka, kdy se při platbě (celé, nebo části) využívají Platební služby, včetně platby na internetu, telefonické platby nebo poštovní objednávky, nebo (ii) výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance s použitím personalizované Karty plus jakékoli transakční poplatky, které Vám my nebo třetí strana v souvislosti výběrem hotovosti naúčtujeme; bezúročný účet a nespořící účet spojený s Kartou a vedený pouze za účelem realizace Transakcí; soubor osobních kódů, které si Klient zvolí za účelem přístupu k Platebním službám; nehmotná karta, kterou lze používat jen pro online nákupy nebo pro telefonické nebo poštovní objednávky; Klient anebo jakákoli osoba, pro kterou klient zajistil vydání karty v souladu s těmito podmínkami (Disponent). 2. Kontaktujte nás: Ztrátu nebo odcizení Karty můžete oznámit online na nebo telefonicky na čísle nebo Máte právo bezplatně obdržet tyto podmínky na žádost kdykoli v průběhu smluvního vztahu. 3. Vaše Smlouva, Karta a Účet 3.1. Kartu vydává a Platební služby poskytuje Transact Payments Limited, společnost registrovaná na Gibraltaru, registrační číslo společnosti Společnost vykonává činnosti vydavatele elektronických peněz na základě oprávnění a pod dohledem Gibraltarské komise pro finanční služby (Gibraltar Financial Services Commission) se sídlem na adrese 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. E- mail: 3.2. Podrobné údaje týkající se našeho oprávnění, které vydala Gibraltarská komise pro finanční služby, jsou k dispozici ve veřejném rejstříku komise na Společnost Transact Payments Limited má licenci Asociací a je jejich hlavním členem. MasterCard je ochranná známka MasterCard International Incorporated. Visa je ochranná známka Visa International Náš smluvní vztah a poskytované platební služby se řídí těmito podmínkami. Tato smlouva zahrnuje též důležitá upozornění a informace, které mohou mít dopad na vaše práva a schopnost získat zpět Vaše peníze. Aktivací Účtu dáváte svůj souhlas s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a prohlašujete, že jim rozumíte a že souhlasíte s tím, že je budete dodržovat při používání Karty anebo při akceptaci Karta není kreditní karta a nevydává ji banka. Při pořízení Karty jste měl(a) možnost vybrat si Instantní, Virtuální nebo Personalizovanou kartu. Pokud jste si pořídil(a) Virtuální kartu, můžete ji kdykoli za Poplatek vyměnit za Personalizovanou kartu. V rámci této změny budete mít možnost ponechat si svůj Účet k Virtuální kartě otevřený, nebo jej uzavřít a používat pouze Personalizovanou

3 kartu. Bez ohledu na typ Karty či Karet, které máte, budete mít jen jeden Účet, na němž bude veden Váš Disponibilní zůstatek Platební služby nebudou aktivovány, pokud nám neposkytnete požadované informace nezbytné k Vaší identifikaci a k tomu, abychom vyhověli všem platným požadavkům KYC a požadavkům, které se týkají opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Záznamy takovýchto informací a dokumenty budeme vést v souladu s veškerými platnými právními předpisy a požadavky Je oprávněn(a) provádět vklady v limitech stanovených v Přehledu poplatků a limitů. Vyhrazujeme si právo tyto limity měnit a kdykoli jakýkoli vklad zamítnout. Na vklady se vztahuje Poplatek za vklad Odkaz na měnu (např. euro nebo libra ) je příslušná částka, nebo její ekvivalent v místní měně, ve které je Karta vedena Disponibilní zůstatek na Kartě anebo Účtu není úročen Vzhledem k tomu, že Platební služby jsou předplacené Platební služby a nejedná se o produkt úvěrové instituce či banky, musíte si zajistit Disponibilní zůstatek ve výši, která je dostatečná k úhradě všech nákupů, k provedení plateb a výběrů hotovosti, které uskutečníte prostřednictvím Platebních služeb (včetně daně z přidané hodnoty a veškerých ostatních daní a platných poplatků). Je-li z jakéhokoli důvodu provedena Transakce, která překračuje Disponibilní zůstatek, musíte nám příslušný rozdíl okamžitě uhradit a my jsme oprávněni pozastavit zpracování jakýchkoli stávajících a budoucích Transakcí Tato Smlouva vám nezakládá žádné právo vůči Asociacím, jejich přidruženým společnostem ani třetím stranám Pouze osoby starší 18 let jsou oprávněny registrovat se k Platebním službám. Jako klient jste však, v souladu s článkem 5. 8, oprávněn(a) umožnit přístup k platebním službám osobě mladší 18 let, za kterou jste ze zákona odpovědný(á). Někteří obchodníci však neumožňují Transakce osob mladších 18 let. Ve všech případech nesete odpovědnost za jakékoli využití Platebních služeb ze strany těchto osob. 4. Limity služeb Transakce mohou být omezeny podle typu Karty, jednotlivých vzorů používání a profilů platebních rizik. Z důvodů požadavků týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a z důvodu boje proti korupci si vyhrazujeme právo měnit příslušná platební omezení (včetně těch, které jsou zveřejněny nebo uvedeny v této Smlouvě) bez předchozího oznámení a v rozsahu nezbytném ke splnění regulatorních požadavků. 5. Využívání platebních služeb 5.1. Platební služby můžete využívat pro Transakce do výše Disponibilního zůstatku u obchodníků přijímacích Karty příslušné Asociace. Pokud výše Disponibilního zůstatku nepokrývá Transakci, někteří obchodníci neumožňují kombinovat platbu s využitím karty nebo účtu s jinými způsoby platby Kartu (jinou než Virtuální) lze využívat k výběru hotovosti z bankomatů a na pobočkách bank, které s poskytováním této služby souhlasí, jak je uvedeno v Přehledu poplatků a limitů (v závislosti na maximálních limitech příslušných provozovatelů bankomatů či bank), pokud neuvedeme jinak Hodnota každé Transakce a veškeré Poplatky splatné dle této Smlouvy budou odečteny od Disponibilního zůstatku Autorizovanou a námi přijatou Transakci nelze odvolat. V rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) zajišťujeme převod platby poskytovateli Platebních služeb Obchodníka do jednoho Pracovního dne (avšak do čtyř Pracovních dnů, pokud jde o Transakci v měně jiné než Česká koruna, Libra či Euro). Sídlí-li poskytovatel platebních služeb Obchodníka mimo EHP, platbu provedeme co nejdříve.

4 5.5. Na ochranu před podvody budou Obchodníci a provozovatelé bankomatů před zpracováním veškerých Transakcí žádat o jejich elektronickou autorizaci. Pokud Obchodník nebo provozovatel bankomatů elektronickou autorizaci neobdrží, nemusí Vaši Transakci schválit Jsme oprávněni odmítnout jakoukoli Platební službu, která porušuje tyto podmínky, nebo v případě, že máme náležité důvody k tomu, abychom měli podezření, že jste Vy nebo třetí osoba spáchali nebo plánujete spáchat podvod či využít Platební služby jakýmkoli jiným protiprávním nebo nepovoleným způsobem Za Platební služby budou účtovány Poplatky dle Přehledu poplatků a limitů. Poplatek za Transakci je splatný za každou Transakci. Poplatek za výběr hotovosti je splatný za výběr hotovosti z bankomatů s použitím Karty. Za výběr hotovosti vám mohou být naúčtovány i veškeré poplatky příslušného provozovatele bankomatu nebo banky a výběr musí být v souladu s pravidly a předpisy tohoto provozovatele bankomatu nebo banky. Je Vaší odpovědností ověřit si, zda se na výběr vztahují takovéto další poplatky, protože jakmile je výběr proveden, poplatky nemohou být vráceny Klient je případně oprávněn požádat nás až o tři Dodatkové karty pro Disponenty jeho Účtu. Disponent, za něhož jste ze zákona odpovědný(á), nesmí být mladší 13 let. Všichni ostatní Disponenti nesmí být mladší 18 let. Podmínkou registrace Disponenta je, že Vy jako Klient potvrdíte, že my neneseme žádnou odpovědnost za využívání Dodatkových karet Disponenty pro Transakce, které jste neschválil(a). Po úspěšné registraci vám zašleme Dodatkovou kartu, za níž budeme účtovat příslušný Poplatek. Dodatkovou kartu můžete dát Disponentovi k užívání za předpokladu, že: i. mu poskytnete kopii těchto podmínek (které pak budou závazné pro Vás oba); i iv. Dodatkovou kartu bude poté používat pouze tato osoba; vy si ponecháte Hlavní kartu; budete informovat Disponenta o tom, že jste si ponechal(a) Hlavní kartu a že stále můžete používat Účet; v. my obdržíme další informace a dokumenty nezbytné k tomu, abychom splnili veškeré platné požadavky KYC a požadavky týkající se opatření proti legalizaci trestné činnosti a financování terorismu Vy (Klient) nadále zůstáváte odpovědný(á) za využívání Platebních služeb a za úhradu veškerých Poplatků vzniklých v důsledku využívání Platebních služeb Disponentem a nadále budete považován(a) za držitele veškerých finančních prostředků vložených na Účet či prostředků, které na Účet budou vloženy následně. Použití Karty registrované na Disponenta bude považováno za potvrzení, že jste Disponentovi poskytl(a) tyto podmínky a že Disponent s těmito podmínkami souhlasil. Nadále zůstáváte odpovědný(á) za veškeré Transakce, výběry hotovosti z bankomatu a Poplatky vzniklé v důsledku využívání služeb Disponentem. Vaše Karty jsou vázány na společné finanční prostředky a veškeré Transakce a Poplatky budou účtovány na vrub těchto finančních prostředků V důsledku údržby našich systémů mohou být Platební služby příležitostně nedostupné. Prosím, kontaktujte oddělení zákaznických služeb prostřednictvím našich webových stránek a sdělte nám veškeré problémy, se kterými se při užívání Karty a účtu setkáte, a my se vynasnažíme, abychom veškeré problémy vyřešili Můžete mít případně možnost převést Disponibilní zůstatek nebo část tohoto zůstatku z Vaší Karty nebo Účtu na jiné Karty a Účty. Pokud nám dáte pokyn provést převod Disponibilního zůstatku vašeho Účtu na jiný Účet, požadovaná částka bude z vašeho Účtu odepsána a připsána na účet, který uvedete. Za tuto transakci vám naúčtujeme Poplatek za převod na účet. Pro více informací odkazujeme na Přehled poplatků a limitů Odpovídáme Vám za nesprávně provedenou Transakci, ledaže Vám a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli příjemce doložíme, že částka nesprávně provedené Transakce byla řádně a včas

5 připsána na účet poskytovatele příjemce. Pokud tuto skutečnost prokážeme, odpovídá příjemci za nesprávně provedenou Transakci jeho poskytovatel Okamžikem přijetí platebního příkazu k provedení Transakce je okamžik, kdy obdržíme platební příkaz přímo od Vás nebo z podnětu příjemce Transakce. Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není Pracovním dnem, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následujícího Pracovního dne. Můžeme se také dohodnout, že provedení Transakce (i) započne v určitý okamžik, nebo (ii) v okamžik, kdy budou splněny určité podmínky, nebo (iii) na konci určitého období. V takovém případě se za okamžik přijetí platebního příkazu považuje okamžik určený podle předchozí věty V případě Transakce, k níž dává platební příkaz její příjemce nebo Vy prostřednictvím příjemce, jste oprávněni požadovat náhradu autorizované Transakce, jestliže: i. v okamžiku autorizace Vaše autorizace nestanovila přesnou částku Transakce a částka Transakce převyšuje částku, kterou jste mohli rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem. Abyste mohli požadovat náhradu podle článku 17, musíte nám doložit informace a dokumenty svědčící o tom, že shora uvedené podmínky byly splněny. 6. Podmínky používání karet u určitých obchodníků 6.1. Za určitých okolností jsme my nebo Obchodníci oprávněni požadovat, aby byl Disponibilní zůstatek vyšší, než je hodnota Transakce. Například restaurace mohou požadovat, aby na Kartě byla k dispozici částka o 15% vyšší, než je hodnota účtu, k úhradě případného spropitného nebo jakéhokoli poplatku za služby, který si restaurace připočítává, nebo částky, o kterou účet navýšíte Vy Za určitých okolností jsou Obchodníci oprávněni požadovat ověření, že Disponibilní zůstatek pokryje hodnotu Transakce a takovouto částku dočasně zablokovat (např. půjčovny aut). V případě, že Obchodník dočasně zablokuje Disponibilní zůstatek či jeho část (provede na Účtu předautorizaci), nebudete mít k příslušným prostředkům přístup, dokud nebude Transakce dokončena, nebo dokud Obchodník blokaci nezruší, což může trvat až 30 dnů Použijete-li Kartu na čerpacích stanicích, může být v závislosti na akceptaci ze strany Obchodníka vyžadována předautorizace předem stanovené částky v příslušné měně. Pokud nevyužijete předautorizovanou částku v plné výši, nebo pokud nemáte požadovaný Disponibilní zůstatek, je možné, že předautorizovaná částka bude zablokována na dobu až 30 dnů a až poté bude opět k dispozici Někteří Obchodníci nepřijímají platby prováděné prostřednictvím našich Platebních služeb. Je Vaší odpovědností ověřit si zásady příslušného Obchodníka. Nepřijímáme žádnou odpovědnost v případě, že Obchodník odmítne přijmout platbu prostřednictvím našich služeb. 7. Vedení & ochrana účtu 7.1. Máte odpovědnost za kartu, uživatelské jméno, osobní identifikační číslo (PIN) a hesla k Účtu. Kartu s nikým nesdílejte a nikomu nesdělujte údaje týkající se bezpečnosti Účtu Číslo účtu, PIN, uživatelské jméno a heslo ukládejte na bezpečném místě, odděleně od Karty či záznamu o čísle Karty a nikomu je nesdělujte. Toto zahrnuje i následující: i. co nejdříve si zapamatujte svůj PIN a zničte dopis, kterým vám byl PIN zaslán, nebo jiné odpovídající schválené sdělení; PIN si nikdy nepište na Kartu ani na nic, co s Kartou běžně nosíte;

6 i iv. PIN vždy udržujte v tajnosti a nikdy jej nezadávejte v případě, když se někdo dívá; nesdělujte PIN jiné osobě, vyjma případu, kdy tento kód ústně (nikoli písemně) sdělíte osobě oprávněné (dle článku 5.8) používat Kartu nebo Účet Jakoukoli Personalizovanou kartu musí její uživatel podepsat v podpisovém proužku okamžitě po jejím doručení. Umožňuje-li Karta výběr z bankomatu, sdělíme klientovi poštou nebo jiným schváleným způsobem jeho PIN nezbytné k používání karty. Tento PIN budete potřebovat pro hotovostní výběry z bankomatu nebo v bance Pokud svůj PIN zapomenete, spojte se s oddělením zákaznických služeb a požádejte o náhradní. Náhradní PIN Vám bude zaslán. Poplatek za vydání náhradního PIN kódu účtujeme v případě opakovaného zaslání PIN v důsledku neoznámení vaší správné primární adresy Klient si určí uživatelské jméno a heslo již při objednání Hlavní karty. Toto uživatelské jméno a heslo budete potřebovat k následujícím úkonům prostřednictvím našich Platebních služeb online: i. změna registračních údajů; i iv. kontrola výše Disponibilního zůstatku; kontrola údajů o Transakci; žádost o upgrade (výměna stávající Karty za Personalizovanou) nebo o Dodatkovou kartu (je-li to možné); v. oznámení ztráty nebo odcizení Karty; vi. změna uživatelského jména nebo hesla Pouze Klient a Disponent je oprávněn využívat Platební služby Kartu nesmíte dát žádné jiné osobě, než je osoba uvedená v článku 7.6, ani nesmíte využívání Platebních služeb umožnit žádné jiné osobě. Kartu musíte ukládat na bezpečné místo Nedodržení článku 7.2 může mít dopad na případné vymáhání ztrát v případě, že bude prokázáno, že jste porušil tuto Smlouvu způsobem uvedeným v článku Vaše maximální odpovědnost za ztrátu za všech ostatních okolností je uvedena v článku 14.3 níže Pokud se domníváte, že bezpečnostní údaje o Vašem Účtu nebo Kartě má zná i jiná osoba, okamžitě se s námi spojte Souhlasíte s tím, že jakmile uplyne platnost jakékoli Karty k Účtu nebo jakmile je Karta nalezena poté, kdy jste oznámil(a) její ztrátu nebo odcizení, Kartu zničíte, a to tak, že ji rozstřihnete v místě magnetického proužku. 8. Ověření totožnosti 8.1. V případě Transakcí přes internet můžete být na některých webových stránkách vyzván(a) k zadání jména a adresy. V takových případech zadejte tu adresu, kterou jste uvedl(a) jako adresu majitele Účtu. Na adresu majitele Účtu také zasíláme veškerou korespondenci Klient nám musí do 7 dnů oznámit jakoukoli změnu adresy majitele Účtu nebo jiných kontaktních údajů. Změnu můžete oznámit prostřednictvím oddělení zákaznického servisu, které je oprávněno vyžadovat písemné potvrzení takovéhoto oznámení. Ponesete odpovědnost za veškeré ztráty přímo plynoucí ze skutečnosti, že jste nás o takovéto změně neinformoval(a), pokud se tak stalo v důsledku Vašeho prodlení, hrubé nedbalosti nebo podvodu. Novou adresu majitele Účtu si ověříme a vyžádáme si od vás odpovídající potvrzení Vyhrazujeme si právo kdykoli si ověřit Vaši totožnost a místo bydliště (například vyžádáním příslušných originálních dokladů), a to i v případě ochrany před podvody anebo v rámci opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo financování terorismu. Při podání žádosti anebo kdykoli

7 v budoucnu nám, v souvislosti s vaším Účtem, poskytnete oprávnění provádět kontrolu elektronického ověření totožnosti, a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany. 9. Informace o Účtu Výpisy v papírové formě posíláme jen na žádost. Disponibilní zůstatek a historii transakcí si můžete kdykoli ověřit přihlášením k účtu. Služba on-line je bezplatná a vy si můžete vybrat z více forem výpisů z účtů. 10. Výpověď Smlouvy Klientem Jako Klient jste oprávněn tuto Smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Budete-li chtít tuto Smlouvu vypovědět em na adrese sdělte nám v něm, že si přejete zrušit Platební služby a že žádáte o vrácení nevyužitých finančních prostředků. Tento musíte zaslat z ové adresy, kterou jste nám poskytl(a) při registraci Účtu. Poté naše oddělení služeb zákazníkům zastaví další využívání Platebních služeb Jakmile obdržíme veškeré nezbytné informace (včetně KYC) a jakmile budou zpracovány veškeré Transakce a veškeré platné Poplatky, vrátíme vám příslušný Disponibilní zůstatek ponížený o veškeré splatné Poplatky za předpokladu, že: i. jste neporušil(a) tuto Smlouvu tím, že jste jednal podvodně či s hrubou nedbalostí ani jste nejednal(a) způsobem, který by zakládal rozumný důvod pro podezření z podvodu; a nejsme povinni blokovat Disponibilní zůstatek ze zákona nebo na žádost policie, soudu nebo jiného orgánu Jakmile jsou Platební služby zrušeny v návaznosti na Vaši výpověd podle čl. 10.1, je Vaší odpovědností zničit Kartu Pokud se po vyplacení Disponibilního zůstatku zjistí, že proběhly jakékoli další Transakce nebo že v důsledku používání Karty vznikly nějaké Poplatky nebo pokud obdržíme storno finančního krytí jakékoli předchozí Transakce, sdělíme vám příslušnou částku a vy ji, jako dlužnou částku, musíte okamžitě na žádost uhradit. 11. Jednostranné ukončení Smlouvy ze strany Klienta Máte právo odstoupit od této Smlouvy za následujících podmínek: V případě sjednání platebních služeb pomocí prostředku komunikace na dálku jako např. na základě objednávky zaslané poštou, prostřednictvím internetu, faxem, digitálně nebo em máte tzv. lhůtu na rozmyšlenou po dobu 14 dnů počínaje dnem úspěšné registrace Účtu, v níž můžete od této Smlouvy odstoupit a Platební služby zrušit bez jakékoli sankce; budou Vám však odečteny veškeré přiměřené náklady, které nám vzniknou v rámci jakýchkoli služeb poskytnutých před zrušením. V této lhůtě 14 dnů se s námi musíte spojit a musíte nám sdělit, že si přejete od této Smlouvy odstoupit, přičemž poté již nesmíte nadále využívat Platební služby. Poté Platební služby zrušíme a vyplatíme vám Disponibilní zůstatek Účtu. Vyhrazujeme si však právo zadržet Disponibilní zůstatek po dobu až 30 Pracovních dnů po doručení vašeho pokynu, abychom se ujistili, že jsme obdrželi veškeré podrobné údaje o všech Transakcích. Pokud jste použil(a) kreditní nebo debetní kartu k nákupu anebo nabytí Karty nebo Účtu, jsme oprávněni zadržet vaše finanční prostředky po náležitou dobu nezbytnou k tomu, abychom zabránili zpětnému zúčtování vaší kreditní nebo debetní karty Po uplynutí lhůty na rozmyšlenou jste oprávněn(a) vypovědět Smlouvu, jak je uvedeno v článku 10 výše.

8 12. Uplynutí platnosti a vyplacení Na Kartě je vytištěno datum její platnosti a prostředky na Účtu lze používat až do tohoto data, ke kterému platnost Karty uplyne ( datum uplynutí platnosti ). Pokud bude účet k datu uplynutí platnosti vykazovat nějaký zůstatek finančních prostředků, vystavíme na Vaše jméno náhradní Kartu (a naúčtovat případný Poplatek) a sdělíme Vám ( em na poslední známou ovou adresu), že Vaše nová Karta je připravena k odeslání. Zeptáme se, na jakou adresu máme novou Kartu poslat. Kartu uschováme do té doby, dokud od vás nedostaneme pokyn, kam Kartu poslat Platební služby a tato Smlouva skončí k datu uplynutí platnosti, pokud vám před tímto datem není vystavena náhradní Karta v souladu s článkem Nejste oprávněn(a) používat Kartu, jejíž platnost uplynula Bez ohledu na datum uplynutí platnosti, vaše finanční prostředky Vám budou na žádost vyplaceny kdykoli před uplynutím Promlčecí lhůty. Po uplynutí Promlčecí lhůty již nebude možné finanční prostředky vyplatit. Pokud požádáte o vyplacení finančních prostředků před skončením Smlouvy (tj. před datem uplynutí platnosti Karty uvedeného na Kartě, včetně náhradní Karty), jsme oprávněni naúčtovat vám Poplatek za vyplacení (ve specifických případech viz Přehled poplatků a limitů) Platnost karet Disponentů uplyne k datu uplynutí platnosti uvedeného na Hlavní kartě Klienta a bude vydána pouze náhradní Hlavní karta v souladu s článkem Jste oprávněn(a) požádat o náhradní Dodatkové karty v souladu s článkem Máme absolutní právo započíst, převést nebo použít částky na účtech nebo Kartách za účelem splnění veškerých závazků a uhrazení veškerých Poplatků, které nám dlužíte a které nebyly uhrazeny nebo splněny při splatnosti. 13. Ukončení Smlouvy z naší strany a pozastavení/ukončení Platebních služeb Jsme oprávněni ukončit tuto Smlouvu na základě výpovědi zaslané minimálně dva měsíce předem Tato Smlouva bude ukončena rovněž datem uplynutí platnosti v souladu s článkem Jsme oprávněni kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit Platební služby na nezbytně nutnou dobu: i. v případě jakékoli chyby nebo selhání systému pracování dat; i iv. pokud se důvodně domníváme, že jste Platební služby využil(a) nebo pravděpodobně využijete nebo umožníte jejich využití v rozporu s touto Smlouvou nebo za účelem spáchání trestného činu; v případě rizika podvodu nebo zneužití Disponibilního zůstatku; pokud máme podezření, že jste poskytl(a) nepravdivé nebo zavádějící informace; v. z příkazu nebo na doporučení policie nebo jiného odpovídajícího státního nebo jiného orgánu Klient musí okamžitě uhradit jakékoli Transakce provedené s použitím Karty a jakékoli Poplatky vzniklé v důsledku použití Karty následně po jakémkoli našem kroku dle článku Ztráta nebo odcizení karty Nesete odpovědnost za ochranu své Karty ve stejné míře jako za ochranu hotovosti Se svou Kartou byste měl(a) nakládat jako s hotovostí v peněžence a podle toho se o ni starat. V případě ztráty nebo odcizení karty nebo v případě, že se domníváte, že někdo využívá Platební služby bez vašeho souhlasu, nebo v případě poškození nebo špatné funkce Karty: i. se s námi musíte co nejdříve spojit a sdělit nám číslo Účtu nebo Karty, uživatelské jméno a heslo či jiné odpovídající identifikační údaje, abychom si byli jisti, že hovoříme právě s Vámi; a

9 za předpokladu, že jsme obdrželi souhlas Klienta s uzavřením účtu, poskytneme držiteli Karty náhradní Kartu s odpovídajícím novým Účtem, na který bude vložena částka odpovídající poslednímu Disponibilnímu zůstatku na účtu Klienta Nesete odpovědnost za ztrátu do výše 150 EUR plynoucí z jakékoli neautorizované Transakce, která se uskuteční dříve, než nás informujete podle článku Pokud na základě šetření zjistíme, že jste porušil tuto Smlouva, tím, že i. jste jakoukoli spornou Transakci autorizoval(a); a/nebo i jste způsobil(a) ztrátu vyplývající z neautorizované Transkace podvodným způsobem; a/nebo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neužíval(a) Kartu podle ustanovení této Smlouvy, neuchovával(a) informace podle článku 7.2. v bezpečí nebo neinformoval(a) nás podle článku bez zbytečného odkladu, jsme oprávněni stornovat jakoukoli vyplacenou finanční náhradu a Vy můžete nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která nám vznikne z důvodu používání Karty. Jsme také oprávněni naúčtovat Vám Poplatek za šetření, jak je uveden v Přehledu poplatků a limitů. Po oznámení ztráty či odcizení Karty neponesete odpovědnost za žádné ztráty, ledaže zjistíme, že jste jednal(a) způsobem popsaným v článku 16.1.f.2 - v takovém případě ponesete odpovědnost za veškeré ztráty Poté, kdy jsme byli informováni o ztrátě nebo odcizení karty, co nejdříve pozastavíme Platební služby, abychom omezili veškeré další ztráty. Úkony za účelem prevence neoprávněného využívání Platebních služeb můžeme provést jen tehdy, když nám sdělíte číslo Účtu nebo Karty, uživatelské jméno a heslo nebo když prokážete svou totožnost či poskytnete údaje dostatečné pro identifikaci příslušného Účtu Náhradní Karty zasíláme na aktuální adresu zadanou majitelem Účtu. V případě, že nám neposkytnete správnou adresu, naúčtujeme Vám Poplatek za náhradní Kartu Pokud Kartu, jejíž ztrátu nebo odcizení jste oznámila(a), následně najdete, musíte ji okamžitě zničit tak, že ji rozstřihnete v místě magnetického proužku Souhlasíte s tím, že nám, našim zástupcům, správním a jiným orgánům a policii budete nápomocni v případě ztráty nebo odcizení Karty nebo v případě, že máme podezření na zneužívání Platebních služeb. 15. Poplatky a zahraniční měna Za Platební služby účtujeme Poplatky uvedené v Přehledu poplatků a limitů a Vy nesete odpovědnost za jejich úhradu. Poplatky se liší v závislosti na používaných produktech a mohou se podle potřeby měnit Na vrub Disponibilního zůstatku přičteme daň z přidané hodnoty a veškeré ostatní splatné daně a poplatky. V případě, že na Účtu není žádný Disponibilní zůstatek, nebo v případě, že splatná daň z přidané hodnoty a ostatní splatné daně a poplatky převyšují Disponibilní zůstatek, musíte nám ihned uhradit příslušný rozdíl Využíváte-li Platební služby v měně, která je jiná, než měna, ve které jsou uváděny platební služby, částka přičtená na vrub Disponibilního zůstatku bude hodnota Transakce přepočtená na měnu, v níž je veden Účet, na základě kurzu, který stanoví Asociace k datu zpracování Transakce, a tento kurz může být uplatněn bez předchozího oznámení. Další informace najdete na webových stránkách MasterCard či Visa. Může Vám být účtován i Poplatek za směnu uvedený v Přehledu poplatků a limitů. 16. Naše odpovědnost S výjimkou případů uvedených v článcích 5.12, 14.3 a 16.2;

10 i. žádná strana nenese vůči druhé straně odpovědnost za nepřímé nebo následné ztráty nebo škody (včetně zejména ztráty obchodní činnosti, zisků a výnosů) vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, a to bez ohledu na to, zda jde ztráty a škody vyplývající ze Smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti či jinak; a neneseme odpovědnost: v případě, kdy nejste schopen (schopna) využívat Platební služby v uvedené formě nebo z důvodů uvedených v článcích 4 a 10; b c d e f za jakoukoli vadu nebo selhání mimo naši rozumnou kontrolu vztahující se k využívání Platebních služeb, zejména včetně nedostatečného Disponibilního zůstatku nebo vady či selhání systému zpracování dat; pokud Obchodník odmítne realizovat Transakci či nezruší autorizaci či předautorizaci; za zboží a služby pořízené s použitím Karty; za jakoukoli ztrátu, podvod nebo krádež, která je nahlášena více než 13 měsíců poté, kdy k ní došlo; pokud jste Vy nebo Disponent: 16.1.f.1. nejednali bez zbytečného odkladu za účelem oznámení podle článku 14.2; 16.1.f.2. jednali podvodně; nebo 16.1.f.3. porušili tuto Smlouvu způsobem popsaným v článku V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a v souladu s článkem 14.3 je naše celková odpovědnost plynoucí z této Smlouvy omezena následovně: i. v případě, že Karta je vadná v důsledku našeho neplnění, je naše odpovědnost omezena vydáním náhradní Karty anebo vyplacením Disponibilního zůstatku, a to podle Vaší volby; i v případě nesprávného přičtení částek na vrub Disponibilního zůstatku v důsledku naší chyby je naše odpovědnost omezena úhradou odpovídající částky; a za všech ostatních okolností v případě našeho neplnění je naše odpovědnost omezena vyplacením Disponibilního zůstatku Cokoli uvedené v této Smlouvě nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran pro případ smrti nebo zranění osob v důsledku nedbalosti stran nebo podvodného uvedení v omyl Žádná strana není odpovědná v případě prodlení nebo neplnění dle této Smlouvy v důsledku skutečností nebo podmínek, které jsou mimo její rozumnou kontrolu a kterým takováto strana nemohla zabránit, pokud by jednala s náležitou opatrností, ani se nebude mít za to, že takováto strana porušuje tuto Smlouvu. 17. Finanční náhrada za Transakce Transakce se považuje za neautorizovanou, pokud nedáte souhlas s jejím provedením. Domníváte-li se, že Transakce proběhla bez vašeho souhlasu, spojte se s námi v souladu s článkem Požadavek na finanční náhradu autorizované Transakce nebo Transakce uvedené v článku 5.14 musí být zaslán do 8 týdnů od data, ke kterému byly finanční prostředky odečteny od Disponibilního zůstatku. Do 10 pracovních dnů od doručení Vaší reklamace vám poskytneme finanční náhradu celé hodnoty Transakce, nebo zdůvodnění zamítnutí finanční náhrady Požadavek na finanční náhradu neautorizované nebo nesprávně zpracované Transakce musí být zaslán neodkladně, nejpozději 13 měsíců po datu Transakce.

11 17.4. Nepovažujete-li zdůvodnění zamítnutí finanční náhrady za uspokojivé, můžete nám zaslat stížnost nebo se můžete obrátit na příslušný orgán, jak je uvedeno v článku Poplatky za platby a náhrada nákladů V souvislosti s jakoukoli službou a příslušenstvím, které jste využil(a) nebo jste si vyžádal(a), jsme oprávněni účtovat Poplatky uvedené v Přehledu poplatků a limitů Pokud v souvislosti s jakoukoli žádostí, Transakcí, spornou Transakcí, rozhodčím řízením nebo stornováním Transakce vzniknou náklady třetí straně, nesete odpovědnost za jejich úhradu a odpovídající částka bude připsána na vrub vašeho Účtu nebo Vám bude vyúčtována Za následujících okolností jsme oprávněni účtovat Vám Poplatek: i. v případě, že nám uhradíte určitou částku a příslušná platba je následně po 60 dnech stornována v důsledku neodpovídajících informací souvisejících s Účtem nebo neodpovídající dokumentace KYC; za účelem úhrady našich nákladů a výdajů, které nám vzniknou v rámci poskytování manuální podpory pro váš Účet (např. žádost o právní pomoc, pomoc ze strany policie nebo soudu) Jsme oprávněni účtovat Poplatek za stornování platby v případě, že přijímající banka zamítne příjem platby na základě žádosti o převod Vašich finančních prostředků. 19. Spory ve věci plateb Snažíme se o to, abychom klientům zajistili jednoduchý přístup k našemu oddělení zákaznických služeb, které zaznamenává, šetří a řeší reklamace Reklamace bereme vážně a považujeme je za příležitost pro zhodnocení naší obchodní činnosti a očekávání klientů a jejich naplnění. Naším hlavním cílem je vyřešit veškeré reklamace co nejrychleji a nejefektivněji; v tomto ohledu jsme níže popsali kroky, které mají být učiněny Za prvé, Váš první kontakt bude kontakt s týmem našeho oddělení zákaznických služeb. Očekáváme, že oddělení zákaznických služeb zareaguje na Vaši reklamaci do pěti Pracovních dnů Pokud odpověď oddělení zákaznických služeb budete považovat za neuspokojivou, spojte se s pracovníkem společnosti Transact Payments Limited odpovědným za reklamace, a to písemně na ovou adresu Pokud pracovník společnosti odpovědný za reklamace není schopen zareagovat na Vaši stížnost okamžitě, obdržíte potvrzení o doručení Vaší reklamace a bude vedeno formální šetření. Předpokládá se, že formální odpověď ve věci zjištění obdržíte do čtyř týdnů Pokud pracovník společnosti Transact Payments Limited odpovědný za reklamace není schopen Vaši reklamaci vyřešit a Vy si přejete postoupit svou reklamaci dále, spojte se s týmem platebních služeb Komise pro finanční služby, PO Box 940, místnost 3, přízemí, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, a to písemně na ovou adresu kde Vám poskytnou další radu. Můžete také kontaktovat českého finančního arbitra, zřízeného zákonem č.229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, Praha 1, Musíte nám předložit veškeré účtenky a informace týkající se Vaší stížnosti Pokud na základě našeho šetření zjistíme, že jsme nesprávně odečetli peníze z Vašeho Disponibilního zůstatku, poskytneme vám finanční náhradu. Pokud následně zjistíme, že částka, za kterou jsme poskytli finanční náhradu, byla odečtena důvodně, jsme oprávněni připsat příslušnou částku na vrub

12 Disponibilního zůstatku a naúčtovat Vám Poplatek za šetření. Není-li výše Vašeho Disponibilního zůstatku dostatečná, musíte nám příslušnou částku okamžitě na žádost uhradit Pokud nám majitel Karty prokáže, že vyvinul maximální úsilí, aby vyřešil svůj spor s Obchodníkem, budeme mu v takovémto sporu nápomocni, bude-li to možné. Za naši asistenci v rámci takovéhoto sporu jsme oprávněni účtovat Poplatek za zpětné zúčtování dle Přehledu poplatků a limitů. V případě neřešitelného sporu s Obchodníkem za okolností, kdy Transakce byla provedena s použitím Karty, ponesete odpovědnost za Transakci a spor budete muset řešit přímo s příslušným Obchodníkem. 20. Osobní údaje Spravujeme Vaše osobní údaje a zpracováváme osobní údaje, které obdržíme v souvislosti s Vaším Účtem za účelem jeho správy a služeb vztahujících se k Účtu a této Smlouvě. Jsme také oprávněni používat Vaše osobní údaje pro marketingové účely a průzkum trhu v souladu s platnými právními předpisy a našimi zásadami ochrany osobních údajů Jsme oprávněni ověřovat si Vaše osobní údaje u jiných organizací a vyžádat si doplňující informace o Vaší osobě, abychom ověřili Vaši totožnost a splnili požadavky, které se týkají opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jiné právní předpisy. Záznam o našem šetření bude uložen ve Vaší složce. Jsme oprávněni poskytnout Vaše osobní údaje třetím stranám (včetně zpracovatelů údajů) v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy za účelem splnění našich závazků a uplatnění našich práv, a to včetně třetí strany mimo Evropskou unii, kde mohou být zásady ochrany osobních údajů odlišné. Jsme také oprávněni poskytnout vaše osobní údaje, jsou-li požadovány ze zákona, nebo na žádost příslušného orgánu Vyjádříte-li souhlas s těmito podmínkami, berete na vědomí náš způsob zpracování osobních údajů a souhlasíte s ním Potvrzujete, že jste se seznámil(a) také s našimi zásadami ochrany osobních údajů, berete tyto zásady (v platném znění) na vědomí a souhlasíte s nimi. 21. Změny podmínek Jsme oprávněni aktualizovat nebo měnit tyto podmínky (včetně Přehledu poplatků a limitů). Veškeré změny budou vyvěšeny na webových stránkách nebo o nich budete informován(a) em nebo mobilním zařízení minimálně 2 měsíce předem. Budete-li využívat Platební služby i po uplynutí dvouměsíční lhůty od oznámení změny, bude se mít za to, že s aktualizovanými nebo pozměněnými podmínkami souhlasíte a že pro Vás budou závazné. Pokud si nepřejete být vázán(a) těmito aktualizovanými nebo pozměněnými podmínkami, okamžitě zastavte využívání Platebních služeb v souladu s našimi zásadami platnými pro výpověď smlouvy Klientem (viz článek 10). 22. Ostatní ustanovení Jsme oprávněni postoupit naše práva, účast a závazky plynoucí z této Smlouvy jakékoli třetí straně (včetně na základě fúze, sloučení nebo prodeje našich aktiv vztahujících se k této Smlouvě nebo jejich podstatné části) na základě písemného oznámení zaslaného dva měsíce předem. Tato skutečnost nebude mít negativní dopad na Vaše práva a závazky dle této Smlouvy Podmínky této Smlouvy nemůže vymáhat osoba, která není stranou této Smlouvy, vyjma Asociací a jejich přidružených společností, které jsou oprávněny vymáhat jakákoli svá práva dle této Smlouvy Jakékoli vzdání se nebo prominutí z naší strany nebude mít vliv na naše přesně vymezená práva a Vaše závazky dle této Smlouvy.

13 22.4. Klient a všichni Disponenti souhlasí s tím, že Platební služby nebudou používat žádným protiprávním způsobem, a Vy souhlasíte s tím, že nám poskytnete náhradu v případě jakéhokoli nároku nebo soudního řízení vzneseného či zahájeného v důsledku takovéhoto protiprávního využití Platebních služeb Tato Smlouva a dokumenty, na které odkazuje, představují úplnou dohodu a ujednání stran a nahrazují veškeré předcházející dohody stran vztahující se k předmětu této Smlouvy. 23. Ochrana finančních prostředků Vaše finanční prostředky jsou chráněny v souladu se zákonem. V případě úpadku společnosti Transact Payments Limited budou Vaše elektronické peníze chráněny před nároky všech ostatních věřitelů. 24. Úprava & právní řád Platební služby, karta a účet jsou platební produkty a nikoli vkladové, úvěrové či bankovní produkty, a proto se na ně nevztahují podmínky známé jako "Gibraltar Deposit Guarantee Scheme" V maximálním rozsahu povoleném zákonem a aniž by byla dotčena Vaše zákonná práva jako zákonná práva Klienta, se tato Smlouva a veškeré spory nebo nároky vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jejím předmětem nebo uzavřením (včetně mimosmluvních sporů a nároků) řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem České republiky a soudy v České republice budou mít v těchto věcech výlučnou příslušnost.

14 Přehled poplatků a limitů Tyto poplatky platí pro všechny Klienty počínaje datem Poplatky za vystavení Náhradní karta Poplatky za Transakce a používání Výběr z bankomatu (mohou být účtovány i poplatky provozovatele bankomatu) Poplatky 15,00 EUR 3,00 EUR Poplatek na směnu 2,75% Zjištění zůstatku prostřednictvím bankomatu Zamítnutí služby bankomatu Změna PIN Záloha Poplatek za převod SEPA - odchozí 0,35 EUR 0,50 EUR 1,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR Mezinárodní bankovní převod - odchozí (jiná měna než euro, mimo EU/EHP) 50,00 EUR Poplatek za Vložení finančních prostředků / Dobití (podrobné informace o všech možnostech Dobití a platných poplatcích naleznete na webových stránkách) Domácí převod, bankovní převod SEPA, vložení hotovosti/storno přes bankomat 1,00% Mezinárodní bankovní převod 2,00% Ostatní poplatky Zpracování zpětného zúčtování Vyšší úroveň ověření ID (úroveň IDV 2) Vyšší úroveň ověření ID (úroveň IDV 3) Opakující se poplatky Roční poplatek z 2 roky na Poplatek za nečinnost (splatný měsíčně, pokud účet nevykazuje žádné transakce za 6 po sobě následujících měsíců) 20,00 EUR 5,00 EUR 10,00 EUR 15,00 EUR 2,50 EUR LIMITY PRO VKLAD, NABITÍ A VYUŽÍVÁNÍ Stanovili jsme vlastní limity pro vklad finančních prostředků na Váš účet a Kartu, a to v závislosti na typu Karty, úrovni IDV, způsobu vkladu i určitých kritériích řízení interních rizik; v jistých případech nejste oprávněn(a) provést vklad na Účet okamžitě, ale až po náležité době, abychom zabránili zneužití Vašeho Účtu a podvodu třetí strany. Podrobné informace viz webové stránky (na základě produktové specifikace).

Podmínky pro předplacené služby společnosti Bridgestone MasterCard

Podmínky pro předplacené služby společnosti Bridgestone MasterCard Podmínky pro předplacené služby společnosti Bridgestone MasterCard Poslední aktualizace: 30/06/2014 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před aktivací svého účtu si, prosím, pečlivě přečtěte tuto smlouvu. Podmínky této

Více

1. Definice a výklad. Účet Uzavření Účtu Další Karta Další Držitel Karty Smlouva. Autorizováno. Disponibilní zůstatek. Karta

1. Definice a výklad. Účet Uzavření Účtu Další Karta Další Držitel Karty Smlouva. Autorizováno. Disponibilní zůstatek. Karta DŮLEŽITÉ INFORMACE: Toto jsou podmínky smlouvy mezi námi, společností Prepaid Financial Services Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, Londýn, W1F 7DR, a vámi, osobou uzavírající smlouvu o vaší kartě Prepaid

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 4. VYDÁNÍ PK... 3 5. PIN... 4 6. PŘEVZETÍ PK... 4 7. POUŽÍVÁNÍ PK...

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Co byste měli vědět o Extra kartě

Co byste měli vědět o Extra kartě O 2 O 2 karty O 2 Co byste měli vědět o Extra kartě Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru a projevení zájmu o Extra kartu. Jedná se o kreditní kartu, kterou poskytuje společnost Home Credit a.s. (HC),

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PLATBY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby (dále jen Podmínky ) představují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, předplacenou kartu, kterou jste zakoupil/a, nebo obdržel/a od našeho distributora, musíte před prvním použitím aktivovat. Než tak učiníte, důkladně si přečtěte následující Obchodní

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY Vážená paní, vážený pane, předplacenou kartu, kterou jste zakoupil/a nebo obdržel/a od našeho distributora, musíte před prvním použitím aktivovat. Než tak učiníte, důkladně si přečtěte následující Obchodní

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

REGISTRACE A AKTIVACE KARTY

REGISTRACE A AKTIVACE KARTY Vážená paní, vážený pane, děkujeme vám za pořízení předplacené platební karty od ČSOB a Era. Vaše nová karta vám umožní pracovat s penězi i bez potřeby zakládání účtu. I tak se však s ní vážou pravidla,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED FLORA MASTERCARD DÁRKOVÁ KARTA PRIVÁTNÍ ZNAČKY PODMÍNKY. ( Podmínky )

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED FLORA MASTERCARD DÁRKOVÁ KARTA PRIVÁTNÍ ZNAČKY PODMÍNKY. ( Podmínky ) IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED FLORA MASTERCARD DÁRKOVÁ KARTA PRIVÁTNÍ ZNAČKY PODMÍNKY ( Podmínky ) DEFINICE Datum vypršení platnosti znamená poslední den měsíce uvedeného na Kartě, který je dnem, kdy

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's

Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's Všeobecné obchodní podmínky pro používání dárkových karet McDonald's Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem karty McDonald's na straně jedné a provozovatelem

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více