Moje ČZU. Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moje ČZU. Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU)."

Transkript

1 Moje ČZU Aplikace Moje ČZU slouží studentům, zaměstnancům a návštěvníkům České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). K dispozici je pro uživatele telefonů s operačním systémem ios a Android a stáhnout si ji můžete z App Store a Google Play. Po spuštění aplikace se objeví úvodní obrazovka ( Rozcestník ) s dlaždicemi dostupných modulů. Stiskem dlaždice přejdete na vybraný modul.

2 Přihlášení Některé moduly pracují s uživatelskými údaji, a proto vyžadují přihlášení uživatelským jménem a heslem. Jedná se o stejné údaje, jaké používáte např. k přihlášení do Studijního informačního systému ("Hrocha"). Do textového pole Uživatelské jméno napište svůj studentský login (ve formátu "xname123"), do pole Heslo vepište heslo ke svému studentskému účtu. Přihlášení provedete tlačítkem "Přihlásit". Pokud zaškrtnete pole "Trvalé přihlášení", bude si aplikace jméno a heslo pamatovat, takže je nebudete muset pokaždé znovu zadávat. Přihlašovací údaje jsou uloženy šifrovaně v zabezpečeném úložišti a lze je opětovně vymazat tlačítkem "Odhlásit se" v Možnostech (sekce Přihlášení). Režimy přihlášení Aplikace rozlišuje tři stavy přihlášení: 1) Nepřihlášeno: Úvodní stav aplikace po jejím otevření. Je označen ikonou otevřeného žlutého zámku v levé části záhlaví aplikace. 2) Přihlášeno: Uživatel se po vstupu do UEP přihlásí, bez použití trvalého přihlášení. Stav je indikován ikonou zavřeného zámku v levé části záhlaví aplikace. 3) Trvale přihlášeno: Uživatel se po vstupu do UEP přihlásí, s využitím trvalého přihlášení. Stav je indikován ikonou zavřeného zeleného zámku v levé části záhlaví aplikace.

3 UEP Modul UEP nabízí informace o zůstatku a provedených transakcích na kartě i JUMBO účtu. Upozornění: Okamžitý zůstatek na kartě je uložen přímo na té kartě, kdežto aplikace využívá údajů z databáze ČZU, do které jsou transakce z pokladen posílány většinou pouze jednou denně (a někdy ani to ne), zatímco třeba informace o dobití na kiosku je k dispozici okamžitě. Proto nelze zobrazit nedávno provedené útraty. Toto omezení se nevztahuje na JUMBO účet, který poskytuje údaje v reálném čase, a na peníze vložené prostřednictvím kiosku UEP. Přehled Obsahuje informace o zůstatku na kartě (pro zaměstnance o výši dluhu) a zůstatku na JUMBO účtu. Dále nabízí tlačítka pro zobrazení seznamu či grafického přehledu transakcí na kartě i JUMBO účtu. Tlačítka budou aktivní ( klikatelné ) až po stažení všech nových transakcí.

4 Seznam transakcí Přehled všech uskutečněných transakcí na kartě či JUMBO účtu. Seznam lze posouvat nahoru a dolů a transakce jsou řazeny sestupně chronologicky (od nejnovější, po nejstarší). Každý řádek transakce ukazuje, kde, kdy a za kolik byla transakce provedena. Útrata má zápornou hodnotu, vložení peněz hodnotu kladnou. Po rozkliknutí řádku se zobrazí detail transakce s dalšími údaji. Tlačítka ve spodní části obrazovky umožní filtrování transakcí podle zadaných kritérií: Od-Do: Zobrazí okno s možností zadání časového intervalu (od-do), tlačítkem Filtrovat zobrazíte transakce v zadaném časovém intervalu. Místo: Zobrazí okno se seznamem míst (obchodníků), vybráním místa zobrazíte transakce provedené na tomto místě. +: Zobrazí pouze transakce, které představují příjmy, typicky dobití karty. -: Zobrazí pouze transakce, které představují platby. Vše: Zruší filtr a zobrazí všechny transakce. Filtry nelze kombinovat, použití jiného filtru ruší předchozí filtrování. Poznámka: Zobrazení transakcí může trvat delší dobu, pokud jste na pomalejší datové síti, kartu využíváte často a/nebo dlouho, případně nahráváte všechny dostupné transakce (po nainstalování aplikace či vymazání uložených transakcí). Upozornění: Transakce se neevidují v reálném čase, proto v seznamu chybí dnešní útraty.

5 Grafický přehled útrat Mezi různými přehledy (reporty) se pohybujete tahem prstu po displeji (swipe) ze strany na stranu. Rozpad útraty po provozovnách Přehled na koláčovém grafu ukazuje Vaší celkovou útratu, rozdělenou po jednotlivých provozovnách. Útrata je počítána za všechny historická data uložená v systému UEP. Přehled útraty v čase Graf ukazuje, kolik jste který den utratili. Na vodorovné ose je čas, na svislé ose výše útraty. Graf zobrazuje pouze útratu, ne vklady. Provozovny jsou znázorněny barvou příslušných sloupců. Graf podporuje různý detail pohledu. Od 7 dnů až po 3 měsíce. Graf je možné posunovat v čase pomocí tlačítek se šipkami. Přepnutí mezi jednotlivými detaily přesune zobrazení vždy zpět na poslední dostupná data. Z důvodů velkého objemu historických dat, graf zobrazuje pouze posledních 12 měsíců. Průměrná denní útrata Porovnání Vaší průměrné velikosti útraty (jednotlivé transakce) v dané provozovně s průměrnou útratou ostatních studentů a zaměstnanců ČZU. Graf podporuje dva různé

6 detaily pohledu. Je možné zobrazení pěti nebo deseti provozoven najednou. Graf je možné posunovat po jednotlivých provozovnách pomocí tlačítek se šipkami. Měsíční obraty na Jumbo účtu Měsíční sumarizace přírůstků (bezhotovostních převodů a dotací) a úbytků (nabití karty) finančních prostředků na JUMBO účtu. Graf podporuje dva různé detaily pohledu, a to v režimu posledních šesti měsíců a celé historie najednou. Notifikace Modul UEP umožňuje různé uživatelské notifikace. Existují dva typy notifikací - upozornění a chyba. Upozornění je pouze informace o nějaké skutečnosti, chyba obvykle vyžaduje aktivitu uživatele (nejčastěji návštěvu Kartového centra 2). Chyby Žádná platná karta: Aktuálně nemáte žádnou platnou kartu UEP. Pokud jste kartu zablokovali, navštivte Kartové centrum 2 a nechte si zřídit kartu novou. Pokud již pominuly důvody blokace, lze kartu odblokovat. Nekonzistence transakcí: Zůstatek na kartě neodpovídá součtu jednotlivých provedených transakcí. Pravděpodobně chyba synchronizace transakcí mezi pokladnami a centrální databází. Navštivte Kartové centrum 2, kde se pokusí tento problém vyřešit.

7 Více současně aktivních karet: Máte více současně aktivních karet. Každý uživatel může mít pouze jedinou aktivní kartu. Navštivte Kartové centrum 2, kde tento problém vyřeší. Více karet s nenulovým zůstatkem: Můžete mít více karet, ale pouze jednu aktivní. U některé z Vašich neaktivních karet nedošlo k převodu zůstatku. Navštivte Kartové centrum 2, kde vám nenulové zůstatky převedou na aktuálně platnou kartu.

8 Menza Co bude dnes k obědu či k večeři v menze ČZU? Modul Menza vám řekne nejen tohle, ale po předchozím přihlášení se v modulu UEP i červeně zvýrazní jídlo, které jste si dali v minulosti. Pro každé jídlo jsou k dispozici dvě ceny, ta nižší je pro držitele karty UEP, ta vyšší pro návštěvy.

9 Food Point Modul zobrazuje provozovny v rámci Food Pointu ČZU a u každé z nich pak otevírací dobu a aktuální nabídku. Nejprve ze seznamu vyberte provozovnu, která vás zajímá. Na jejím detailu vidíte nabídku na aktuální den. Nabídku pro jiné dny zobrazíte pomocí šipek vlevo/vpravo v záhlaví, případně tahem prstu (swipem) z prava do leva (následující den) či obráceně (předešlý den) na seznamu jídel.

10 Váš názor Sdělte nám svůj názor na aplikaci. Co se vám líbí, co se vám nelíbí, co chcete přidat a co naopak ubrat, jaké nové součásti byste uvítali nebo jak vám vyhovují zavedené postupy, které aplikace nabízí. Modul umožňuje na zobrazené otázky odpovídat formou ankety (výběr z jedné či několika odpovědí), a/nebo formou textového pole. Otázky jsou průběžně aktualizovány a mohou se lišit v závislosti na modulu, ke kterému náleží.

11 Možnosti Možnosti jsou společné pro všechny moduly aplikace Moje ČZU. Funkce slouží po nastavení vlastností aplikace, popř. pro méně časté funkce. Přihlášení Odhlásit se Odhlášení z Vašeho účtu, z aplikace budou vymazány všechny přihlašovací údaje. Pokud používáte trvalé přihlášení, tak bude rovněž zrušeno. UEP - Elektronická peněženka Aby bylo možné zobrazit některé možnosti pro UEP, je nejprve nutné spustit modul UEP. Upozornění na nízký stav účtu (studenti) Po zadání částky bude aplikace sledovat stav zůstatku na Vaší kartě. Pokud stav na kartě klesne pod nastavenou hranici, bude Vám každé ráno kolem osmé hodiny ranní zasílána zpráva na všechny mobilní zařízení, kde je aplikace nainstalována. Upozornění na nízký kredit (zaměstnanci) Po zadání částky bude aplikace sledovat stav Vašeho kreditu (standardně ve výši 2000 Kč) a jeho vyčerpání pod nastavenou hranici. Stav kreditu je uváděn v kladné hodnotě. Pokud stav na kartě klesne pod nastavenou hranici, bude Vám každé ráno kolem osmé hodiny ranní zasílána zpráva na všechny mobilní zařízení, kde je aplikace nainstalována. Zablokování karty V případě ztráty nebo krádeže karty jí můžete tímto tlačítkem zablokovat. Z bezpečnostních důvodů musíte zablokování ještě potvrdit zadáním svého uživatelského jména a hesla, a to i v případě, že využíváte trvalého přihlášení. Následné odblokování karty řeší Kartové centrum 2. Vymazat data Pokud vzniknou nějaké problémy s transakcemi, lze je všechny vymazat a načíst znovu, zároveň budete z aplikace odhlášeni. V případě trvalého přihlášení, bude zrušeno i toto přihlášení. Při operace důrazně doporučujeme Wi-Fi připojení, protože aplikace bude stahovat větší objem dat. Nastavit limit zobrazených transakcí Pro zlepšení výkonnosti Vaší aplikace je možné omezit počet transakcí, které jsou zobrazeny. Nižší počet transakcí bude prohlížen rychleji. Pro zobrazení všech transakcí zadejte prázdnou hodnotu nebo 0. Zobrazení všech transakcí může mít negativní dopad na rychlost Vašeho telefonu.

12 Notifikace Aplikace Moje ČZU umožňuje zasílání systémových ( push ) notifikací. Každý pracovní den, mezi 8. a 9. hodinou, je zasíláno upozornění na případný nízký stav na kartě UEP, jehož výši lze nastavit v Možnostech. Notifikace lze vypnout či zapnout v nastavení telefonu (postup se liší dle použité platformy): Android: Nastavení» Aplikace» Moje ČZU» zaškrtávací pole "Zobrazit notifikace" iphone: Nastavení» Oznamovací centrum» Moje ČZU» Styl upozornění (Žádný = vypnuto), Upozornění (V Oznamovacím centru). Upozornění: Obdržení notifikace je možné pouze v případě, že je zařízení připojeno k internetu.

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Uživatelská příručka BusinessNet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. BusinessNet Srpen 2014 OBSAH: 1 ÚVOD... 1 2 BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ... 2 2.1 Bezpečnostní klíč TOKEN... 2 2.2 Mobilní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka BusinessNet Internetové bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Aktualizace k 18.10.2007 Verze 1.40 Obsah: 1 Úvod... - 2-2 Bezpečnost na prvním místě... - 3-2.1 Bezpečnostní

Více

Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus. Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus

Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus. Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus Příručka pro obsluhu aplikace Expresní linka Plus Obsah příručky 1. Aktivace Expresní linky Plus... 4 2. Přihlášení do aplikace... 4 3. Orientace na obrazovce... 5 3.1. Horní část... 5 3.2. Menu aplikace...

Více

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah:

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: 1. Spuštění a přihlášení do programu... 2 2. Stažení informací z banky, jejich prohlížení a tisk... 3 2.1 Spuštění komunikace pro příjem dat z banky... 3 2.2 Přehled

Více

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.

Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb. Centrála: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090, P. O. Box 48, 110 00 Praha 1 tel.: 800 122 224, www.hvb.cz, www.online.hvb.cz B 19/1206 Uživatelská příručka Online Banking Internetové bankovnictví

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Uživatelská příručka. Xperia E dual C1605/C1604

Uživatelská příručka. Xperia E dual C1605/C1604 Uživatelská příručka Xperia E dual C1605/C1604 Obsah Xperia E dual Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled vlastností telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ CITIBUSINESS DIRECT A VYBRANÉ PRODUKTY Citibank Europe plc, organizační složka LEDEN 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ DO IB... 4 2.1 SMS OTP OVĚŘENÍ... 5 2.2 OVĚŘENÍ SAFEWORD...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet 2014

Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Nápověda k systému CCS Carnet 2014 Manuál k aplikaci monitoringu firemních vozidel Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k pořízení nejnovějšího telematického systému v České republice CCS Carnet. V následujících

Více

Návod k použití OS Android

Návod k použití OS Android OS Android Platforma technologie operačního systému Android 2 2 Právní informace Autorská práva Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Google, stylizované logo Google, Android, stylizované logo Android,

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více