Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu. Jakub Trnavský"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Jízdní řád a jízdenky v mobilním telefonu Jakub Trnavský Vedoucí práce: Ing. Jiří Havlík Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalářský Obor: Výpočetní technika 10. července 2009

2 iv

3 v Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat vedoucímu své bakalářské práce Ing. Jiřímu Havlíkovi za cenné připomínky a rady při tvorbě této práce.

4 vi

5 vii Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne

6 viii

7 Abstract The aim of this work is to implement an electronic ticketing system for public transport. The system will utilize a mobile phone with NFC technology to buy and store a ticket in such way that a ticket inspection will be easy. There also will be an interface for searching timetables in mobile application. The system should show an application of NFC technology in common life. Abstrakt Předmětem této práce je implementace systému pro nákup elektronických jízdenek hromadné dopravy s využitím mobilního telefonu podporujícího technologii NFC. Telefon bude sloužit k zakoupení a také k uložení jízdenky tak, aby její kontrola revizorem byla jednoduchá. V mobilní aplikaci bude připraveno také rozhraní pro vyhledávání jízdních řádů. Systém by měl sloužit jako ukázka použití technologie NFC v systému s reálným uplatněním. ix

8 x

9 Obsah 1 Úvod Motivace Cíle Úvodní studie Odborný článek Případy užití a jejich scénáře Rešerše existujících implementací Systém Dopravního podniku hlavního města Praha Systém Dopravního podniku města České Budějovice Technologie NFC Základní informace Vize technologie Smart karty a tagy NFC v mobilních telefonech Bezpečnost Analýza a návrh řešení Ukládání jizdenky do telefonu Analýza možných řešení Ukládání jízdenek a NFC Návrh bezpečného uložení Základní třídy v systému Sekvenční diagramy Rozhraní pro jízdní řády Architektura systému Výběr implementačního prostředí a komunikačních protokolů Implementační prostředí Komunikační protokoly Návrh uživatelského rozhraní Mobilní rozhraní Webové rozhraní Desktopové rozhraní xi

10 xii OBSAH 5 Implementace Mobilní aplikace ISO14443ConnectionUtil Třída CekaciObrazovka Autentizace JavaCard applet Formát uložené jízdenky Bussines logika Použití JDBCRealm Optimistické zamykání Webová rozhraní a logika JSF stránky Webová logika XML-RPC rozhraní Desktopová aplikace SmartCardUtil Testování 31 7 Závěr 33 Zdroje 35 A Seznam použitých zkratek 37 B Instalační a uživatelská příručka 39 B.1 Příručka pro zákazníky - webové rozhraní B.1.1 Registrace B.1.2 Přihlášení k účtu B.1.3 Zakoupení jízdenky B.1.4 Editace osobních údajů B.1.5 Odhlášení B.2 Příručka pro zákazníky - mobilní aplikace B.2.1 Instalace B.2.2 Spuštění a zvolení operace B.2.3 Zakoupení jízdenky a její nahrání B.2.4 Zobrazení jízdenek B.3 Příručka pro prodejce B.3.1 Zobrazení účtu zákazníka B.3.2 Vložení peněz na účet zákazníka B.3.3 Prodat jízdenku B.4 Příručka pro administrátora B.5 Instalační příručka C Obsah přiloženého CD 45

11 Seznam obrázků 2.1 Diagram případů užití MIDlet a bezkontaktni komunikační API Diagram tříd Sekvenční diagram pro případ užití Registrovat se Sekvenční diagram pro případ užití Koupit jízdenku Rozhraní pro vyhledávání spojení Architektura systému Mobilní rozhraní - Menu a Přihlašovací formulář Mobilní rozhraní - Výběr typu a začátku platnosti jízdenky Webové uživatelské rozhraní - Historie jízdenek Webové uživatelské rozhraní - Zakoupení jízdenky Uživatelské rozhraní desktopové aplikace xiii

12 xiv SEZNAM OBRÁZKŮ

13 Seznam tabulek 3.1 Bezkontaktní komunikační API pro J2ME xv

14 xvi SEZNAM TABULEK

15 Kapitola 1 Úvod 1.1 Motivace S technologií NFC jsem se setkal při práci ve firmě IMA s.r.o. a nadchla mě natolik, že jsem se s ní chtěl seznámit blíže. Při studiu různých materiálů o této technologii jsem se rozhodl, že v rámci seznamování bych rád vytvořil projekt využívající NFC v systému, který by mohl mít reálné využití. Díky právě probíhajícímu zavádění karet Opencard, které slouží také jako průkazka Pražské integrované dopravy, mě napadlo vytvořit podobný systém, který však využívá technologie NFC v mobilním telefonu. Mnoho společností provozujících hromadnou dopravu totiž začíná kromě klasických papírových jízdenek a kupónů nabízet možnost nákupu jízdenek elektronických. Důvodů vedoucích k tomuto kroku může být několik. Jedním je určitě snaha zpříjemnit služby zákazníkům, kteří mohou jízdenky koupit buď přes internet nebo pomocí mobilního telefonu, čímž se vyhnou frontě u prodejce nebo vůbec cestě k němu. Další motivací může být větší efektivita, a tedy nižší výdaje na pracovníky. Odpadá totiž fyzická distribuce jízdenek, nebo případné zadávání dat do počítače, které může provést sám zákazník. Tyto důvody jsou asi nejdůležitější, ale jistě by se našly i další. Řešení jednotlivých systémů se liší, stejně tak jejich výhody a nevýhody. Myslím si, že použití technologie NFC má několik výhod a snažím se to ukázat touto prací. Úvod do NFC technologie viz. kapitola Cíle Implementovat systém pro nákup elektronických jízdenek hromadné dopravy. Umožnit nákup jízdenek pomocí mobilního telefonu. Vhodně použít technologii NFC pro kontrolu jízdenek a jejich ukládání do mobilního telefonu. Připravit mobilní telefon pro připojení systému vyhledávání spojů a využít ho při nákupu jízdenek. 1

16 2 KAPITOLA 1. ÚVOD

17 Kapitola 2 Úvodní studie 2.1 Odborný článek Systém bude umožňovat nákup jízdenek pro hromadnou dopravu. Typy jízdenek budou podle platnosti jednorázové (30 a 60 minut) a časové (30, 90 a 365 dní). Cestující, který bude chtít nakupovat jízdenky se bude muset registrovat pomocí webové aplikace. Jeho účet bude obsahovat unikátní login a heslo pro přihlašování do systému, a dále jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo. Tyto údaje, kromě loginu, bude možno změnit. Registrovaný cestující si bude moci vložit peníze na svůj účet a z něj nakupovat jízdenky, jak pomocí mobilního telefonu tak webové aplikace. Po zakoupení budou jízdenky uloženy do mobilního telefonu. Cestující si bude moci zobrazit jednak všechny zakoupené jízdenky ve webové aplikaci a také poslední jízdenky uložené v mobilním telefonu. Revizor bude kontrolovat platnost jízdenek, a to bez nutnosti připojení k internetu. Systém budou používat také dvě skupiny pracovníků: prodejci a administrátoři. Prodejci 1 budou prodávat a nahrávat jízdenky do mobilních telefonů a také vkládat peníze na účty cestujících. Administrátor bude vkládat a případně měnit účty pracovníků, ty budou obsahovat pouze přihlašovací údaje, jméno a příjmení. Také budou měnit parametry jízdenek: cenu a maximální počet dní, který může být mezi aktuálním časem a začátkem platnosti požadované jízdenky. Systém také umožní nalezení spoje pomocí mobilního telefonu a doporučí zakoupení vhodné jízdenky. Systém však nebude implementovat samotné vyhledávání, pouze stanoví rozhraní pro externí systém. Systém musí zabezpečit, aby k jednotlivým službám mohl přistupovat pouze oprávněný uživatel (kontrola loginu a hesla). Informace přenášené přes síť musí být šifrované. Také jízdenky ukládané do telefonu musí být zabezpečeny proti padělání nebo duplikaci. Pro ukládání a kontrolu jízdenek bude systém používat technologii NFC. 1 Prodejcem je v tomto případě myšlen zaměstanec pracující na pobočce dopravního podniku. Nikoliv tedy externí pracovník, jako například trafikant. 3

18 4 KAPITOLA 2. ÚVODNÍ STUDIE 2.2 Případy užití a jejich scénáře V této sekci jsou rozebrány scenáře případů úžití systému zobrazených na diagramu 2.1. Přihlásit se 1. Případ užití začíná ve chvíli, kdy uživatel chce provést akci, která je povolena jen určité skupině, a není přihlášen. 2. Uživatel zadá jméno a heslo. 3. Systém zkontroluje přihlašovací údaje. 4. Systém vytvoří relaci pro uživatele. Alternativní scénář: Pokud přihlašovací údaje nejsou správné, systém relaci nevytvoří a zobrazí varovnou hlášku. Odhlásit se 1. Uživatel vybere volbu Odhlásit se. 2. Systém zruší uživatelovu relaci. Registrovat se 1. Uživatel vybere volbu Registrovat se. 2. Systém zobrazí registrační formulář. 3. Uživatel vyplní údaje. 4. Systém zkontroluje vyplněné údaje. 5. Systém vytvoří uživateli účet patřící do skupiny Cestující. Alternativní scénář: Pokud ve čtvrtém kroku systém zjistí špatně vyplněné údaje, přejde na krok dvě a zobrazí popis chyb. Vyhledat spojení 1. Uživatel vybere volbu Vyhledat spojení. 2. Systém zobrazí formulář s detaily spojení. 3. Uživatel vyplní detaily spojení. 4. Systém vyhledá spojení a zobrazí ho.

19 2.2. PŘÍPADY UŽITÍ A JEJICH SCÉNÁŘE 5 Přihlásit se Uživatel Odhlásit se Registrovat se Neregistrovaný cestující Vyhledat spojení Koupit jízdenku Registrovaný cestující Zobrazit jízdenky Nahrát jízdenky Zobrazit účet cestujícího Prodejce Vložit peníze Prodat jízdenku Vytvořit uživatelský účet Zobrazit uživatelské účty Administrátor Upravit uživatelský účet Upravit parametry jízdenek Obrázek 2.1: Diagram případů užití Koupit jízdenku 1. Uživatel vybere volbu Koupit jízdenku.

20 6 KAPITOLA 2. ÚVODNÍ STUDIE 2. Systém zobrazí dostupné jízdenky. 3. Uživatel vybere požadovanou jízdenku a zadá začátek platnosti. 4. Systém zkontroluje jestli je začátek platnosti v povoleném intervalu a zda má uživatel dostatečný zůstatek na účtu. 5. Systém odečte cenu jízdenky ze zůstatku a uloží ji jako připravenou k nahrání. Nahrát jízdenky 1. Tento případ užití začíná v případě, že uživatel vybere volbu Nahrát jízdenky, nebo pokud byl právě ukončen případ užití Koupit jízdenku aktivovaný z mobilního telefonu. 2. Systém nahraje zakoupené jízdenky připravené k nahrání do mobilního telefonu. Zobrazit jízdenky 1. Uživatel vybere volbu Zobrazit jízdenky. 2. Systém zobrazí všechny zakoupené jízdenky uživatele. Alternativní scénář: Pokud je tato volba aktivována z mobilního telefonu, systém zobrazí pouze jízdenky nahrané v telefonu. Zobrazit účet cestujícího 1. Tento případ užití začíná pokud uživatel zadá login nebo příjmení cestujícího, nebo přiloží telefon ke čtečce. 2. Systém zobrazí zakoupené jízdenky uživatele a jeho zůstatek na účtu. Vložit peníze 1. Tento případ užití začíná po případu užití Zobrazit účet cestujícího, pokud uživatel vybere volbu Vložit peníze. 2. Uživatel zadá částku, která se má vložit. 3. Systém přidá částku na účet cestujícího. Prodat jízdenku 1. Tento případ užití začíná po případu užití Zobrazit účet cestujícího, pokud uživatel vybere volbu Prodat jízdenku. 2. Systém zobrazí dostupné jízdenky. 3. Uživatel vybere požadovanou jízdenku, zadá začátek platnosti. 4. Systém uloží jízdenku. Pokud je telefon u čtečky, nahraje ji do telefonu, jinak ji označí jako připravenou k nahrání.

21 2.3. REŠERŠE EXISTUJÍCÍCH IMPLEMENTACÍ 7 Vytvořit uživatelský účet 1. Uživatel vybere volbu Vytvořit uživatelský účet. 2. Systém zobrazí formulář pro uživatelský účet. 3. Uživatel zadá údaje účtu. 4. Systém zkontroluje vyplněné údaje. 5. Systém vytvoří uživatelský účet. Alternativní scénář: Pokud ve čtvrtém kroku systém zjistí špatně vyplněné údaje, přejde na krok dvě a zobrazí popis chyb. Zobrazit uživatelské účty 1. Případ užití nastává pokud uživatel přejde na administraci nebo zvolí volbu Zobrazit uživatele. 2. Systém zobrazí seznam uživatelských účtu s jejich příslušnostmi ve skupinách. Upravit uživatelský účet 1. Uživatel vybere uživatelský účet k editaci. 2. Systém zobrazí formulář s uživatelským účtem. 3. Uživatel změní údaje. 4. Systém zkontroluje vyplněné údaje. 5. Systém aktualizuje uživatelský účet. Upravit parametry jízdenek 1. Uživatel vybere volbu Upravit parametry jízdenek. 2. Systém zobrazí formulář se seznamem typů jízdenek. 3. Uživatel upraví parametry. 4. Systém aktualizuje typy jízdenek. 2.3 Rešerše existujících implementací Systémů pro elektronické jízdné, které se v České republice i v ostatních zemích zavádějí, je více. Principy se však opakují, vybral jsem proto asi dva nejznámější systémy v České republice.

22 8 KAPITOLA 2. ÚVODNÍ STUDIE Systém Dopravního podniku hlavního města Praha Tento systém obsahuje dva oddělené typy elektronických jízdenek. První je SMS-jízdenka, tu je možno zakoupit odesláním SMS zprávy na dané telefonní číslo. Systém poté pošle zpět SMS zprávu (jízdenku), která obsahuje rozsah platnosti a unikátní posloupnost znaků (zřejmě nějaký hash), podle kterého je možné zkontrolovat pravost jízdenky. Zaplacení jízdenky probíhá tím, že odeslání prvotní zprávy je zpoplatněno operátorem podle ceny jízdenky. Tento způsob nákupu jízdenek je podle mého názoru velmi povedený, nevyžaduje totiž instalaci softwaru nebo speciální nastavení mobilního telefonu, dokonce ani nevyužívá připojení k internetu, placení je také velmi pohodlné. Na druhou stranu není vhodný pro jízdenky s delší platností (v Praze je možno zakoupit pouze klasickou jízdenku na 60 minut). Jednak uchovávat SMS zprávu v telefonu týdny nebo měsíce není úplně uživatelsky přívětivé hlavně pro ty, kterým chodí desítky zpráv denně. Navíc zpráva ne vždy dojde, což by bylo nepříjemné v případě jízdenky v řádu stovek korun. A v neposlední řadě, řádná kontrola těchto jízdenek je zdlouhavá, jelikož je zřejmě nutné on-line porovnat dlouhý řetězec znaků s tím uloženým v systému. 2 Druhý typ elektronických jízdenek je určen pro jízdenky s delší platností (tedy nahrazuje tzv. tramvajenku). Jízdenky je možno zakoupit v internetovém obchodě 3 a poté je pomocí tzv. validátorů nahrát na smart kartu Opencard. Kontrola jízdenek pak probíhá přiložením karty ke čtečce revizora, která mu ukáže nahrané jízdenky. Kontrola jízdenek tedy probíhá zřejmě off-line. 4 Asi jediná nevýhoda tohoto systému je nutnost nahrání jízdenky pomocí validátoru, které se nalézají pouze na několika místech Systém Dopravního podniku města České Budějovice Tento systém umožňuje také nákup SMS-jízdenek podobně jako předchozí. Druhým typem jízdenky je Datová jízdenka, ta se také nakupuje pomocí mobilního telefonu. Systém funguje tak, že uživatel si u dopravní společnosti vytvoří účet a na něj vloží peníze. Poté si nahraje do mobilního telefonu aplikaci, která při nákupu komunikuje se serverem přes internet. Jízdenka se nahrává do paměti telefonu a je přístupná z aplikace. Pravost jízdenky se ověřuje opět unikátní posloupností znaků. Výhodami tohoto přístupu oproti SMS-jízdence jsou jednak nižší náklady pro dopravní společnost (neplatí operátorovi za výběr poplatku), a pro uživatele, že jízdenky nejsou uloženy mezi zprávami SMS. Nevýhodou je opět složitější kontrola jízdenek a také nutnost instalace aplikace, atd. 2 Byl jsem osobně několikrát kontrolován s SMS-jízdenkou, ale nikdy revizor pravost jízdenky podle zmíněné posloupnosti znaků nekontroloval. V případě absence této kontroly, jde vcelku jednoduše vytvořit padělek. 3 Samozřejmě je možné zakoupit jízdenky pro Opencard také klasicky u přepážky. 4 Je to pouze můj předpoklad, ale nevidím důvod, proč by tomu mělo být jinak.

23 Kapitola 3 Technologie NFC 3.1 Základní informace NFC technologie umožnující bezdrátový datový přenos na velmi krátkou vzdálenost (do 10 cm) je standardem definovaným konsorciem NFC forum. NFC operuje na frekvenci MHz a podporuje několik již zavedených ISO standardů jako ISO typu A a B nebo Felica. Ty jsou definovány pro bezdotykové Smart karty a tagy používané např jako platební karty (běžné např. v USA nebo Japonsku) nebo přístupové karty. To umožňuje použít NFC i v systémech, které jsou již zavedené. Součástí specifikace jsou také komunikační módy a formát přenášených dat NDEF pro URI, Chytré plakáty (Smart Posters) a další, viz. [8]. Při komunikaci dvou NFC zařízení je většinou jedno zařízení aktivní a druhé pasivní. Aktivní je čtečka, která má vlastní napájení, a pasivní je karta nebo tag, který většinou vlastní napájení nemá a využívá energii z radiových vln vysílaných aktivním zařízením. Přitom aktivní zařízení vysílá požadavky a pasivní odpovědi. V tomto přístupu je velkou výhodou právě to, že pasivní prvek nepotřebuje vlastní zdroj energie. 3.2 Vize technologie Velký potenciál této technologie spočívá v předpokladu, že bude podporována v mobilních zařízeních, přesněji v mobilních telefonech. V tuto chvíli je implementována pouze v pár modelech, ale do budoucna se počítá s rozmachem. NFC forum specifikuje tři komunikační mody: peer-to-peer, čtení/zápis a NFC emulace karet. Z posledního modu vyplývá, že může nahradit a seskupit do jednoho telefonu již existující platební, přístupové a další karty. Druhý mód otevírá plno nových možností, mobilní telefon může sloužit jako čtečka karet např. na kontrolu jízdenek. Současné ceny a velikosti některých karet jako třeba Mifare Ultralight, která může mít podobu nálepky o velikosti několika čtverečních centimetrů, umožnují vytvořit třeba plakáty na koncert, v kterých bude uložen hypertextový odkaz, a pomocí kterého si objednáme lístky pouhým přiložením mobilního telefonu k plakátu. Podobné možnosti má například bluetooth, ale velkou výhodou NFC je, že tagy mohou být pasivní, a navíc je můžeme jednoduše aktivovat právě pouhým přiložením telefonu. Ve světě probíhá řada pilotních programů s touto technologií, od menších, kde telefon slouží jako alternativa k bezkontaktním kartám, až k inteligentním městům, kde je možno telefonem platit v obchodě, 9

24 10 KAPITOLA 3. TECHNOLOGIE NFC dopravních prostředcích, v automatu na kávu nebo třeba získat slevový kupón na zboží přiložením telefonu k reklamě na ulici. 3.3 Smart karty a tagy Smart karty 1 jsou karty s integrovanými obvody, které mohou zpracovávat data. U nás jsou zatím běžnější kontaktní, klasické platební nebo telefonní karty, bezkontaktní se v tuto chvíli používají nejčastěji jako přístupové karty (např. ČVUT - karty Mifare), ale začínají se využívat například i v dopravních prostředcích (Opencard - Desfire). Technologie NFC využívá, jak je zřejmé, ty bezkontaktní. Smart karty se dají také rozdělit na pouze paměťové, které slouží pro ukládání dat maximálně s možností stanovení přístupových práv, a na karty s mikroprocesorem. Ty umožňují tvorbu komplexnějších aplikací a šifrování. Některé mají celou funkcionalitu vytvořenou výrobcem, jako již zmíněné karty Desfire, do jiných je možno ji vložit přesně podle potřeb systému. To je možné například pomocí appletů využívajících Java Card API, jehož specifikace byla vytvořena firmou SUN právě pro tyto karty. Rozhraní používá malou podmnožinu jazyka Java a je zaměřeno na jednoduché výpočty a podporu šifrovacích algoritmů. Paměť na smart kartách vyhrazená pro tyto applety je v řádek desítek KB. Pro komunikaci mezi čtečkou a smart kartou se používá APDU protokol specifikovaný v ISO Čtečka vysílá příkazy, které se skládají z povinné hlavičky (5B) obsahující jako druhý byte číslo instrukce (další parametry nejsou v tuto chvíli podstatné) a nepovinné datové části (0-255B). Karta vrátí odpověď skládající se z povinného statusu úspěšnosti (2B) a nepovinných dat (0-256B). Čísla instrukcí jsou dána jednak specifikací, výrobcem karty, a také tvůrcem appletu. Tagem je v tomto kontextu myšlen nějaký integrovaný obvod, v kterém jsou uložena malá data. Většinou není třeba, aby měl nějaká přístupová práva nebo šifrování, někdy jsou data dokonce zadrátována přímo při výrobě a jsou jen pro čtení. Může to být RFID tag, ale samozřejmě i smart karta, (což je samozřejmě plýtvání prostředky pokud například uchovává pouze hypertextový odkaz). 3.4 NFC v mobilních telefonech Hlavním průkopníkem NFC na poli mobilních telefonů je firma Nokia. Ta implementovala tuto technologii zatím do dvou telefonů, které jsou v prodeji. Tato firma je také vedoucí v tvorbě specifikace pro bezkontaktní komunikační API pro J2ME, které je vytvořeno také pro potřeby NFC. Ta je definována pod Java Community Process jako JSR-257 a v tuto chvíli obsahuje balíčky uvedené v tabulce 3.4. MIDlet běžící v prostředí Java s implementovaným rozhraním JSR-257 může komunikovat s externími nebo interními Secure elementy, což jsou různé typu Smart karet, a to pomocí ISO14443Connection a APDU příkazů nebo jinými externími tagy, které většinou úchovávají informace v NDEF formátu. Naopak externí čtečky můžou komunikovat s interním Secure elementem, jenž emuluje buď Smart kartu nebo tag. Komunikace mezi jednotlivými rozhraními je zobrazena na obrázku Pro smart karty se v češtině používá také výraz čipové karty.

25 3.4. NFC V MOBILNÍCH TELEFONECH 11 Java balíčky Rozhraní Třídy javax.microedition.contactless TagConnection DiscoveryManager Povinný balíček obsahující nástroje pro na- TargetListener TargetType lezení cílových zařízení a nástroje společné TargetProperties pro všechny cíle. TransactionListener javax.microedition.contactless.ndef NDEFRecordListener NDEFMessage Volitelný balíček pro práci s tagy obsahující NDEFTagConnection NDEFRecord data v NDEF formátu. NDEFRecordType javax.microedition.contactless.rf PlainTagConnection Volitelný balíček pro komunikace s RFID tagy, které nemají data v NDEF formátu. javax.microedition.contactless.sc ISO14443Connection Volitelný balíček definovaný pro komunikaci se Smart kartami. javax.microedition.contactless.visual ImageProperties SymbologyManager Volitelný balíček pro čtení a vytváření VisualTagConnection vizuálních tagů. TargetProperties Tabulka 3.1: Bezkontaktní komunikační API pro J2ME MIDlet Externí čtečka JSR 257 APDU SIM karta APDU Smart karta RFID, NFC, Řadič, Anténa Externí Secure element Externí tag Obrázek 3.1: MIDlet a bezkontaktni komunikační API

26 12 KAPITOLA 3. TECHNOLOGIE NFC 3.5 Bezpečnost Členy NFC fóra jsou jak společnosti zabývající se technologiemi platebních karet, tak i banky. Počítají s použitím této technologie na platební transakce, a proto je bezpečnost jednou z priorit. Přesto, že komunikace probíhá na velmi krátké vzdálenosti, pole, v kterém lze odchytit komunikaci (nebo dokonce, v některých případech i změnit znění zprávy), je větší. Tato vzdálenost samozřejmě závisí na mnoha faktorech od parametrů konkrétního zařízení až po vlastnosti prostředí, nicméně pro základní představu je pro aktivní zařízení kolem 10 metrů a pro pasivní 1m. Kódování použitá pro komunikaci (Millerovo nebo Manchesterské) jsou obecně známá, hrozba odposlouchávání a následného rozkódování zpráv na úrovni radiových vln je tudíž reálná a v případě, že jsou posílána citlivá data, je nutno zajistit jejich šifrování na vyšší vrstvě. V případě smart karet je možno použít různé obecně známe šifrovací algoritmy a autentizaci čtecího zařízení. Výhodou NFC je, že není prakticky možné použít útok man in the middle, který je hrozbou u asymetrického šifrování, jak je dokázáno v [1]. Co se týče secure elementu v podobě smart karty v mobilním telefonu, je zde několik bezpečnostních opatření garantovaných výrobcem. Applety do něj může nahrávat pouze důvěryhodná třetí strana, které výrobce telefonu poskytne klíče k secure elementu. Výrobce appletu (potažmo aplikace, která ho využívá,) ho předá třetí straně, která ho po kontrole na požádání distribuuje do mobilních telefonů (pomocí šifrovaného kanálu přes internet). Tím je jednak zaručena nezávadnost appletu a také to, že se applet nedostane do rukou útočníka, který by mohl zjistit jeho funkcionalitu, případně nějaké klíče. Další opatření je, že MIDlet se k internímu secure elementu může připojit jen v případě, že je podepsán certifikátem důvěryhodných certifikačních autorit, jako je např. Verisign nebo Thawte.

27 Kapitola 4 Analýza a návrh řešení 4.1 Ukládání jizdenky do telefonu Analýza možných řešení Systémy uvedené v řešerši 2.3 používají pro uložení jízdenky do mobilního telefonu dva způsoby. Jednak uložení jako SMS nebo uložení v mobilní aplikaci, tedy nejspíš pomocí Record management store. Jízdenky je tedy možné zobrazit pouze v telefonu, kde jsou uložené. Aby nebylo možné tyto jízdenky podvrhnout, vytvořením stejně vypadající SMS nebo mobilní aplikace, jsou jízdenky opatřeny otiskem. Ten je buď možné zkontrolovat dotazem na server, který jízdenky generuje, zda otisk náleží platné jízdence, nebo zadáním parametrů jízdenky do hashovací funkce v nějakém mobilním zařízení, které otisky generuje. Nevím, který z těchto způsobů se opravdu používá, ale oba jsou vcelku náročné a zdlouhavé. Což může způsobit, jak bylo již zmíněno v rešerši, že revizor otisk nebude vůbec kontrolovat. Navíc je tu možnost zakoupit jednu jízdenku a vytvořit podvrhy v jiných telefonech zkopírováním údajů. To by se dalo vyřešit zahrnutím údaje jednoznačně identifikující mobilní telefon do otisku. Tím by mohlo být třeba telefonní číslo, ale sdělovat takovýto údaj revizorovi by bylo pro cestující zřejmě nepříjemné, možná i nezákonné. Systémy však tyto způsoby používají pro prodej jízdenek s platností maximálně na několik hodin. V takovém případě je tento způsob padělání velmi neefektivní, nícméně u jízdenek s platností v řádu měsíců, jako v navrhovaném systému, by mohl být problémem. Systém Opencard využívá k uložení jízdenek čipovou kartu. Tento způsob by měl být bezpečný, jelikož pro přístup k datům jsou potřeba klíče a komunikaci je možné šifrovat. Kontrola jízdenek uložených na kartě je velmi pohodlná, spočívá v pouhém přiložení karty ke čtečce. Nepříjemností však je nahrávání jízdenek na kartu, které je možné jenom pomocí speciálních zařízení. V případě, že by tento systém měl být využit pro jízdenky z krátkou dobou platností, bylo by nutné použít jinou strategii. Například by se uživatel při vstupu a výstupu z dopravního prostředku identifikoval u čtečky. Čtečky by posílaly informace po síti do systému, který by následně vyhodnotil délku cesty a podle ní odečetl jízdné z uživatelova účtu 1. To by však znamenalo nutnou instalaci čtecích zařízení do všech dopravních prostředků. 1 Podobný systém se zavádí pro vlakovou dopravu v Německu. 13

28 14 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ Ukládání jízdenek a NFC Systém Opencard byl zmíněn, přestože mobilní telefon nepoužívá. Technologie NFC totiž vkládá do telefonu funkcionalitu čipových karet. Proto její využití bude mít výhody obou předešlých řešení. V telefonech s technologií NFC jsou většinou emulovány různé typy čipových karet, jako například karta Mifare v telefonu Nokia 6131 NFC[7]. Karta Mifare by byla použitelná pro ukládání jízdenek a implentace by byla jednodušší, protože přístup k ní je možný z vyšší úrovně než jen APDU příkazy. Nicméňe standardizované ovládání je pouze pomocí APDU příkazů. Vzhledem k povaze systému, který by měl fungovat na co nejvíce mobilních telefonech, je tedy žádoucí použít standardizované rozhraní. S tím je spojena implementace vlastního appletu pro platformu JavaCard, který bude nainstalován v secure elementu Návrh bezpečného uložení Z principu secure elementu vyplývá, že pokud je spravován důvěryhodnou třetí stranou, data v něm uložená jsou v bezpečí. V případě uložení jízdenek jsou zde dva kritické momenty: nahrávání a kontrola jízdenky. Při nahrávání jízdenek musí applet ověřit, zda byla jízdenka opravdu vygenerována systémem. To je možné vyřešit připojením otisku z dat jízdenky. Klíč, který bude tento otisk vytvářet, bude uložen na serveru a v secure elementu. Aby nebylo možné takto vygenerovanou jízdenku použít pro jiný telefon, klíč bude unikátní pro každý applet resp. telefon. Při žádosti o nahrání jízdenky bude na server odesláno identifikační číslo secure elementu, podle kterého bude vybrán příslušný klíč. Vzhledem k požadavku kontroly jízdenky bez připojení k síti a faktu, že ke kontrole bude používán také mobilní telefon s technologií NFC, není možné použít podobný postup jako v případě nahrávání. Telefon revizora by totiž musel mít přístup k databázi klíčů. To vyžaduje buď přístup k serveru nebo lokální uložení databáze, což vzhledem k omezené kapacitě mobilního telefonu není možné. Nicméně lze využít faktu, že jízdenka uložená v telefonu je pravá, díky postupu popsanému výše. Zbývá tedy ověřit pravost appletu v secure elementu. To proběhne tak, že telefon revizora pošle náhodné číslo. Secure element z něj vytvoří otisk a pošle ho zpátky k ověření. Klíč použitý pro tento otisk bude stejný pro všechny applety. Aby se zamezilo snaze vygenerovat všechny otisky, před touto kontrolou proběhne stejný proces identifikace telefonu revizora. Klíče budou do secure elementu nahrány při instalaci appletu. Klíče v telefonu revizora budou uloženy v aplikaci. Přestože by nemělo být možné dostat se ke kódu, již nainstalované aplikace v mobilním telefonu, není to vždy zaručeno. Proto by bylo lepší klíče v telefonu revizora uložit do secure elementu a zabezpečit je pinem. Toto bude však ponecháno pro budoucí vývoj. 4.2 Základní třídy v systému Analýzou požadavků na systém vzniklo několik tříd, ty jsou zobrazeny na diagramu 4.1. Jsou zde vidět základní vlastnosti tříd a jejich vztahy. Většina vlastností je zřejmá z diagramu, přesto je uveden jednoduchý slovní popis tříd s případným upřesněním atributů, jejichž jména by mohla být zavádějící.

29 4.2. ZÁKLADNÍ TŘÍDY V SYSTÉMU 15 <<controller>> UzivatelController <<controller>> CestujiciController <<controller>> JizdenkyController existujelogin() : boolean vytvorituzivatele() : void smazatuzivatele() : void getuzivatele() : Uzivatel getcolluzivatele() : Collection upravituzivatele() : void vytvorcestujiciho() : void getcestujiciho() : Cestujici getcolljizdenky() : Collection getjizdenkyknahrani() : Collection vlozitjizdenku() : void vlozitpenize() : void upravitcestujiciho() : void vyhledatcestujiciho() : void getdostupnejizdenky() : Collection upravittypyjizdenek() : void gettypyjizdenek() : void <<entity>> Skupina jmeno : String 1..* 0..* <<entity>> Uzivatel login : String password : String jmeno : String prijmeni : String <<entity>> TypJizdenky nazev : String cena : int id : byte pocetdnipredplatnosti : int 1 0..* <<entity>> Adresa ulice : String psc : String mesto : String 1 1 <<entity>> Cestujici stavuctu : long cislokarty : long telefonicislo : String 1 0..* <<entity>> Jizdenka zacatekplatnosti : Date nakupnicena : int nahrana : boolean Obrázek 4.1: Diagram tříd Uzivatel a Skupiny Tyto třídy slouží k uložení dat pro identifikaci uživatele systému a zjištění jeho práv. Skupiny vyplývají z požadavků: administrátoři, prodejci a cestující. Budou tedy zavedeny při instalaci systému a nebude je možné měnit. Cestujici a Adresa Tyto třídy slouží k uložení informací o uživatelích, kteří patří do skupiny cestující. Atribut cislokarty je identifikační číslo appletu v secure elementu mobilního telefonu. Adresa je modelována jako samostatná entita pro případ, že by bylo nutno v budoucnu k cestujícímu přiřadit více adres. TypJizdenky Třída reprezentuje typy jízdenek, které je možno nakupovat. Ty jsou dány zadáním, proto budou zavedeny při instalaci systému, ale bude možno u nich měnit atributy cena a pocetdnipredplatnosti, který reprezentuje povolenou dobu mezi začátkem platnosti jízdenky a časem, kdy je kupována.

30 16 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ Jizdenka Tato třída reprezentuje zakoupenou jízdenku. Atribut cena je zde proto, že cena jednotlivých typů jízdenek se může měnit a je tedy třeba zachovat cenu, která byla za konkrétní jízdenky reálně zaplacena. Atribut nahrana slouží k indikaci, zda byla již jízdenka nahrána do telefonu. UzivatelController Tato třída zajišťuje funkcionalitu spojenou se správou uživatelských účtů, bude tedy využívána převážně administrátorem. CestujiciController Třída zajišťuje funkcionalitu spojenou s účty cestujících a nákupem jízdenek. Bude tedy využívána cestujícím a prodejcem. JizdenkyController Tato třída zajišťuje funkcionalitu spojenou s typy jízdenek. Bude tedy využívána především administrátorem, ale také dalšími uživateli při nákupu jízdenek. 4.3 Sekvenční diagramy Sekvenční diagramy byly vytvořeny pro složitější případy užití. Uvedeny jsou pouze dva, aby nebyla snížena čitelnost textu. Obrázek 4.2: Sekvenční diagram pro případ užití Registrovat se

31 4.4. ROZHRANÍ PRO JÍZDNÍ ŘÁDY 17 Obrázek 4.3: Sekvenční diagram pro případ užití Koupit jízdenku 4.4 Rozhraní pro jízdní řády Systém bude používat jízdní řády pouze k doporučení vhodné jízdenky. Není tedy třeba, aby zpracovával ostatní informace o nalezeném spoji, pouze je vypíše v textovém formátu uživateli. Proto vytvoření textového výpisu bude přenecháno externímu systému. Rozhraní je zobrazeno na obrázku 4.4. Toto rozhraní bude v mobilní aplikaci a při jeho implementaci <<interface>> vyhledavacspojeni vyhledatspojen() : boolean vyhledatdalsi() : boolean setpocatecnistanice() : void setcilovastanice() : void setdatumcas() : void getminutyspoje() : int getpopisspoje() : String getpopischyby() : String Obrázek 4.4: Rozhraní pro vyhledávání spojení

32 18 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ bude nutné vložit modul externího systému do instalačního balíčku. Externí systém však, vzhledem k jeho povaze, bude ve většině případů služba dostupná přes internet. Proto bude toto rozhraní implementováno s využitím XML-RPC a pomocí tohoto protokolu vytvořeno další podobné rozhraní. V tomto případě by k externímu systému byla pouze vytvořena webová služba komunikující pomocí stejného protokolu. 4.5 Architektura systému Systém bude mít tři uživatelská rozhraní: webové - pro cestující a administrátora desktopová aplikace - pro prodejce mobilní aplikace - také pro cestující Použití webového rozhraní jednak vyplývá ze zadání a navíc je vhodné, protože uživatel může aplikaci obsluhovat odkudkoli z osobního počítače, který je připojen na internet. Důvodem pro zvolení desktopové aplikace pro prodejce byla potřeba přístupu ke čtečce při nahrávání jízdenek do telefonu. Přístup z webové aplikace k periferiím je sice možný, ale bývá poměrně problematický. Prodejci budou navíc aplikaci používat stále ze stejného místa a nebudou tedy omezováni instalací aplikace na určitém počítači. Pro přístup k systému z mobilního telefonu byla zvolena mobilní aplikace. Přístup k technologii NFC je totiž zatím možný pouze z Java aplikace. Právě použití více uživatelských rozhraní je jedním z důvodů proč systém bude implementován pomocí n-vrstvé architektury, zobrazené na diagramu 4.5. Bussines logika, která bude komunikovat s databází, bude nasazena v samostatném kontejneru. Další komponenty budou volat její funkce a přímo je zobrazovat, jako desktopová aplikace, nebo je dále použijí ve svých funkcích, jako webová logika. Tímto přístupem se zamezí opakování kódu v různých komponentách. Tato architektura má i další výhody, např. zjednodušení dalšího vývoj systému nebo jeho lepší škálovatelnost. 4.6 Výběr implementačního prostředí a komunikačních protokolů Implementační prostředí Pro serverovou část systému je zvolena platforma J2EE viz.[4] a to konkrétně technologie EJB 3.0, JPA a JSF. Důvodem je, že tato platforma má velmi dobrou podporu pro vývoj vícevrstvých aplikací a zjednodušuje vývoj díky podpoře častých úkonů. Těmi jsou např. autentizace a řízení přístupu, řízení transakcí nebo persistence dat. Většinu těchto úkonů je možno řídit deklarativně pomocí anotací. Technologie EJB slouží k tvorbě bussines logiky. JPA obsluhuje entity, tedy perzistenci dat. JSF je nadstavba JSP a slouží k tvorbě webového rozhraní. K JSF existují alternativy, které jsou mnohem pokročilejší. Tato technologie je použita, protože webové rozhraní tohoto systému nepotřebuje žádné speciální funkce a práce

33 4.6. VÝBĚR IMPLEMENTAČNÍHO PROSTŘEDÍ A KOMUNIKAČNÍCH PROTOKOLŮ19 PC Webový prohlížeč <<https>> 0..* 1 Webový kontejner Webová logika <<https>> 0..* 1 Webová služba Mobilní telefon Mobilní aplikace 1 1 PC Desktopová aplikace <<rmi>> 0..* 1 Bussines kontejner Bussines logika Entity 1 <<SQL>> 1 Databáze Tabulky Obrázek 4.5: Architektura systému s JSF je příjemná. K volbě platformy J2EE, také přispěl fakt, že software potřebný k tvorbě a běhu jejích aplikací je dostupný zdarma. Vzhledem k volbě serverové části systému je vhodné k implementaci desktopové aplikace pro prodejce použít opět jazyk Java, konkrétně platformu J2SE viz.[5]. Ta umožňuje jednoduché volání bussines logiky pomocí Java RMI. Navíc v součinosti z J2EE je možné vytvořit tzv. aplikačního klienta, který odsťiňuje prográmátora i od RMI, tím že při nasazení enterprise aplikace je vytvořen lightweight kontjner, který se následně nainstaluje spolu s aplikačním klientem. Pro mobilní aplikaci musí být použita platforma J2ME, jelikož v tuto chvíli není možné používat NFC technologii v mobilním telefonu z jiného prostředí. Nicméně J2ME poskytuje všechny potřebné prostředky jako komunikaci přes https nebo jednoduchou tvorbu GUI. Dalším kladem je jednoduchá přenositelnost MIDletů, která je však zatím limitována nízkým počtem telefonů podporujících NFC. Pro tvorbu uživatelského rozhraní budou použity standardní komponenty, jejichž vzhled není striktně určen normou a závysí na výrobci telefonu. Tento způsob je vhodný z pohledu výkonnosti a přenositelnosti, nicméně rozhraní

34 20 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ bude vypadat na různých telefonech odlišně Komunikační protokoly Komunikaci mezi jednotlivými komponentami systému bude většinou probíhat přes veřejnou síť internet. Je proto nutné, aby informace byly při přenosu šifrovány a nemohly být zneužity nepovolanou osobou. Komunikace bude probíhat přes protokol SSL, který poskytuje bezpečné šifrování. Volba protokolů http (webové rozhraní) a RMI (desktopová aplikace) byla jednoduchá. Http je klasický a rozšířený protokol pro přístup k webovým stránkám a není důvod používat jiný. Použití protokolu RMI je implementačně jednoduché a výkonnostně efektivní. Má pouze nevýhodu, že je spjat s určitou technologií (v tomto případě Java) a že je někdy třeba upravit nastavení firewallů, aby nebyla komunikace blokována. Nicméně desktopová aplikace bude instalována pouze u prodejců, kde je možno prostředí počítačů a sítě upravit. Tím jsou zmíněné problémy nepodstatné. Pro komunikaci mezi mobilní aplikací a serverem bude použit protokol XML-RPC. Další možné varianty by byly: RMI, SOAP, vlastní protokol. První alternativa není vhodná, protože v budoucnu vyrobené telefony podporující NFC nemusí podporovat J2ME. Proto v případě tvorby mobilní aplikace pro jinou platformu by bylo nutné vytvořit další rozhraní na straně serveru. Tento problém by vyřešilo použití dalších dvou zmíněných alternativ. Tvorba vlastního protokolu nad protokolem TCP by bylo zbytečně náročné. SOAP je podobný protokolu XML-RPC a má větší možnosti. Nicméně jeho nároky na přenášená data jsou větší, což je při komunikaci přes mobilní síť podstatný nedostatek. XML-RPC je kompromisem mezi těmito variantami z pohledu přenositelnosti, náročnosti implementace a velikosti přenášených dat.

35 4.7. NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Návrh uživatelského rozhraní Mobilní rozhraní Vzhledem k volbe implementacního prostredí pro uživatelské rozhraní mobilní aplikace, a tedy k faktu, že bude vypadat odlišne na ruzných telefonech, rozhraní neobsahuje specialní grafické prvky a je strukturováno do jednoduchých obrazovek. Náhledy vybraných obrazovek jsou na obrázku 4.6 a 4.7. Obrázek 4.6: Mobilní rozhraní - Menu a Přihlašovací formulář Obrázek 4.7: Mobilní rozhraní - Výběr typu a začátku platnosti jízdenky

36 22 KAPITOLA 4. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ Webové rozhraní Webové rozhraní má jednoduchý přehledný design podobný běžným webovým stránkám, aby se uživatel mohl rychle zorientovat. V levé části je umístěno menu a vpravo obsah dané stránky. Ukázkové stránky jsou na obrázku 4.8 a 4.9. Obrázek 4.8: Webové uživatelské rozhraní - Historie jízdenek Obrázek 4.9: Webové uživatelské rozhraní - Zakoupení jízdenky

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013

Šifrování Autentizace Bezpečnostní slabiny. Bezpečnost. Lenka Kosková Třísková, NTI TUL. 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny 22. března 2013 Šifrování Autentizace ní slabiny Technologie Symetrické vs. asymetrické šifry (dnes kombinace) HTTPS Funguje nad HTTP Šifrování s pomocí SSL nebo TLS Šifrování

Více

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 Co to je NFC? NFC ve zkratce: NFC = Near Field Communication - Bezkontaktní komunikace na krátkou vzdálenost Technologie

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Mobilní informační průvodce - RegTim

Mobilní informační průvodce - RegTim Mobilní informační průvodce - RegTim nabízí zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví regionu s využitím moderních mobilních informačních technologií pro podporu cestovního ruchu a inovativní propagaci

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE

Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE X33EJA Security, Realms Zabezpečení webové vrstvy a EJB projektu Část nastavení specifická pro Glassfish, část dána Java EE 'web.xml' 'glassfish-web.xml' dále nutno nastavit realm v admin. konzoli GF 1

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3)

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3) A7B36SI2 - Řízení SW projektů Smart-Fine Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů Analýza (v. 3) Martin Štajner, Pavel Brož 16.12.2011 1 Obsah Obsah Požadavky na systém Případy užití

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Inspirace systémem. Princip fungování

Inspirace systémem. Princip fungování Inspirace systémem Inspirací pro princip fungování komunitní měny byly především systémy postavené na využívání multifunkčních čipových karet s možností rozšiřování jejich funkčnosti díky nahrávání dalších

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN

Národní elektronický nástroj. Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN Národní elektronický nástroj Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN V 1.2 31.10.2014 Obsah 1 Vymezení pojmů... 3 1.1 Vymezení

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Datové schránky manuál 2010 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Nadpis. Nadpis 2. Božetěchova 2, 612 66 Brno jmeno@fit.vutbr.cz. ihenzl@fit.vutbr.cz

Nadpis. Nadpis 2. Božetěchova 2, 612 66 Brno jmeno@fit.vutbr.cz. ihenzl@fit.vutbr.cz Nadpis 1 Nadpis 2 Čipové Nadpis karty 3 Jméno Martin Příjmení Henzl VysokéVysoké učení technické učení technické v Brně,vFakulta Brně, Fakulta informačních informačních technologií technologií v Brně Božetěchova

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ JAKO AUTENTIZAČNÍ NÁSTROJ A JEHO INTEGRACE DO SYSTÉMŮ MILAN HRDLIČKA MONET+ BŘEZEN 2015

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ JAKO AUTENTIZAČNÍ NÁSTROJ A JEHO INTEGRACE DO SYSTÉMŮ MILAN HRDLIČKA MONET+ BŘEZEN 2015 MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ JAKO AUTENTIZAČNÍ NÁSTROJ A JEHO INTEGRACE DO SYSTÉMŮ MILAN HRDLIČKA MONET+ BŘEZEN 2015 OSNOVA 18. února 2015 www.monetplus.cz info@monetplus.cz Strana: 2 MOBILE TOKEN www.monetplus.cz

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 softwarová řešení pro osobní dopravu Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 O společnosti CHAPS Produkty MD ČD DP IDS : CIS JŘ, IDOS : pokladní systém, In-karta,

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

wplatba SOAP api Technická dokumentáce

wplatba SOAP api Technická dokumentáce wplatba SOAP api Technická dokumentáce 1 OBSAH ÚČEL DOKUMENTU... 3 TECHNICKÝ KONTAKT... 3 LEGENDA... 3 PLATEBNÍ METODY... 4 KOMUNIKACE... 4 TESTOVÁNÍ... 4 JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ... 4 CARDPAY...

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků (EFC) Definice rozhraní

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu

Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu Obchodní a technická podpora ESSOX: Marek Ťoupalík, tel: 724366204, e-mail: marek.toupalik@essox.cz Obsah Úvod... 2 Implementace...

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více