IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne Peter Ševčík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík"

Transkript

1 IS Restaurace Semestrální práce Tomáš Rumíšek V Brně dne Peter Ševčík 1

2 1. Obsah 2. Neformální specifikace... 3 Informační systém Restaurace Formální specifikace... 3 Funkční požadavky... 3 Nefunkční požadavky Procesní architektura... 3 Process Tree... 3 Kontextový diagram Popisy prvků kontextového diagramu... 5 Terminátory:... 5 Datové toky... 5 Procesy Funkční architektura... 7 Systémový diagram... 7 Datastory... 8 Procesy Datové toky Subsytémy Subsystém restaurace Subsystém účetnictví Minispecifikace Podniková pravidla Datová architektura - ERD CRUD matice Závěr

3 2. Neformální specifikace Informační systém Restaurace Restaurace poskytuje běžné stravovací služby veřejnosti. Mimoto umožňuje pořádání akcí v saloncích na základě rezervace. V restauraci je možné rezervovat i jednotlivá místa. 3. Formální specifikace Informační systém zajišťuje provoz středně velké restaurace, lze skrze něj ovládat tyto základní úkony: Číšník zadává do systému objednávky, které se skládají z jednotlivých jídel, ty se ukládájí pro další zpracování a posílají do kuchyně, kde se zobrazí kuchaři. Pokud chce zákazník zaplatit, systém mu vydá pro jednotlivý stůl účtenku. Zákazník si může rezervovat stůl přes internet (rezervační systém). Po kontrole manažerem je mu zasláno potvrzení nebo zamítnutí rezervace. Kuchař zadává do systému návrh na menu. Chybějící zboží se objednává také pomocí IS, zasláním objednávky jednomu nebo více dodavatelům. Na základě dodacího listu se aktualizuje počet položek na skladě a přijatá faktura se ukládá do systému účetnictví, který provádí platby a evidenci plateb. Funkční požadavky Vkládání objednávek v restauraci, tvorba účtenek. Vkládání rezervací stolů (salonků), jejich potvrzování. Vytváření menu, vytváření objednávek surovin. Vedení evidence a podkladů pro účetnictví. Nefunkční požadavky Jedná se o ryze databázový systém s jak webovým rozhraním, tak se speciálními dotykovými obrazovkami v restauraci a počítači pro správu (řízení) objednávek. Systém bude spuštěný na jednom počítači (serveru) umístěném v restauraci, připojený na internet. 4. Procesní architektura Process Tree IS restaurace [1] Restaurace [1.1] Evidence objednávek [1.1.1] Sestaveni menu [1.1.2] Rezervace [1.2] Ucetnictvi [1.3] Zpracovani financi [1.3.1] Zpracovani dokladu [1.3.2] Zásobování [1.4] 3

4 Kontextový diagram Obr. 1 - Kontextový diagram 4

5 5. Popisy prvků kontextového diagramu Terminátory: Zakazník: Zákazník přichází do styku s IS při rezervaci stolu. Z IS se mu vrací potvrzení rezervací. Banka: Banka provádí příkazy k platbám (dodavatelům) a pomocí výpisů dává informace o pohybech na účtu. Číšník: Číšník přijímá objednávku od zákazníka a zadává ji do informačního systému. Z informačního systému získá údaje o hotovém jídle, vyzdvedne jej v kuchyni a naservíruje ho zákazníkovi. Při platbě zadává do systému účtenku. Manažer: Manažer řídí procesy v restauraci, stará sa o rezervace. Zjišťuje zásoby na skladě a objednává nové zboží. Potvrzuje vytvořené menu od kuchaře. Kuchař: Kuchař přijme objednávku z IS, uvaří jídlo a potvrdí že je objednávka hotová. Zároveň vytvoří menu a zadáva ho do IS k potvrzení. Dodavatel: Na základě objednávek dodá zboží. Zboží si přebírá manažer, který ho zadá do skladu. Od dodavatele jde faktura a dodací list. Faktura do účetnictví a na základě dodacího listu přebírá manažer zboží. Datové toky Rezervace stolu: Od zákazníka přicházi údaje k rezervaci. Potvrzení rezervace: Ze systemu přicházi zákazníkovi informační . Vklad na účet: Do banky zasíláme vklad na účet. Výpis z banky: Z banky přicházi informace o pohybech na účtu. Účtenka: Systém vytvoří k dané objednávce účtenku a dá ji k dispozici číšníkovi. Objednávka: Číšník příjme objednávku od zákazníka a zadáva ji do IS. Rezervace stolu: K manažerovi přichází zákazníkova rezervace na schválení. 5

6 Řízení zásobování: Manažer zjišťuje stavy potravin na skladě. V případě doobjednáva zboží. Sestavené menu: Kuchař zadává do IS návrh nového jídelního lístku. Objednávka: Kuchaři přichází objednávka na zhotovení. Dodací list: Dodavatel zasílá dodací list, který nás informuje o obsahu dodávky. Platba: Platba dodavateli za dodané zboží. Faktura: Dodavatel zasilá fakturu za dodané zboží. Objednávka zboží: Dodavateli jsou zasílány požadavky na objednávané zboží. Procesy IS Restaurace: IS restaurace sa stará o organizování a spřehlednění práce v restauraci. Z vnějšího prostředí k němu přichází informace na které patřičně reaguje. 6

7 6. Funkční architektura Systémový diagram Obr. 2 - Systémový diagram 7

8 Datastory Dodavatelé: Inforamce o našich dodavatelích. id_dodavatel jmeno adresa ID_DODAVATEL JMENO ADRESA Jídla: Informace o jednotlivých jídlech. id_jidla nazev gramaz kategorie_jidla cena na_objednavku kaloricka_hodnota ID_JIDLA NAZEV GRAMAZ KATEGORIE_JIDLA CENA NA_OBJEDNAVKU KALORICKA_HODNOTA Objednávky: Přijaté objednávky. id_objednavky jidlo cas_zadani cas_zhotoveni cena casnik ID_OBJEDNAVKY JIDLO CAS_ZADANI CAS_ZHOTOVENI CENA CASNIK Položky na skladě: Položky na skladu, ze kterých je možno vařit. id_polozky ID_POLOZKY 8

9 nazev trvanlivost popis mnozstvi id_dodavatel NAZEV TRVANLIVOST POPIS MNOZSTVI ID_DODAVATEL Přijaté faktury Informace o přijatých fakturách. id_faktury datum cena popis id_dodavatel ID_FAKTURY DATUM CENA POPIS ID_DODAVATEL Rezervace: Uchovává informace o rezervacích zákazníkú. id_rezervace datum cislo_stolu jidlo jmeno ID_REZERVACE DATUM CISLO_STOLU JIDLO JMENO Účtenky Informace o účtenkách. cas_zhotoveni cena id_objednavky jidlo CAS_ZHOTOVENI CENA ID_OBJEDNAVKY JIDLO 9

10 Výpisy z banky: Uchovává výpisy z banky a informace o nich. id_vypisu datum_prijeti pocatecni_stav koncovy_stav ID_VYPISU DATUM_PRIJETI POCATECNI_STAV KONCOVY_STAV Procesy Restaurace: Stará se o objednávky a přípravu jídel pro zákazníky. Rezervace: Zákazník si může dopředu rezervovat stůl, prostory pro akci nebo jídlo. Zásobování: V případě nedostatku položek na skladu se vytvoří objednávka a zašle se dodavateli. Účetnictvi: Stará se o všechny finanční operace. Ukláda důležité dokumenty do budoucna. Evidence objednávek: Ukládání objednávek od zákazníků a následné zasílání do kuchyně pro zpracování. Jakmile kuchař potvrdí, že je objednávka připravena, číšník ji vyzvedne v kuchyni a naservíruje ji zákázníkovi. Když chce zákazník platit za jídlo, proces načítá celkové informace o objednávce z datastoru a vytvoří účtenku. Sestavení menu: Kuchař vytváří nové druhy jídel pro jídelni lístek. Zpracování dokladů: Ukládá důležité dokumenty do datastoru. Zpracování financí: Posíla peníze dodavatelům nebo ukláda peníze na účet v bance. Datové toky Informace o rezervacich: Posílá informace o rezervacích do datastoru. Objednávka: Posílá informace o objednávce z rezervací do restaurace na zpracování. Informace o jídlech: Informace o jednotlivých jídlech. Vypisy z banky: Informace o výpisech z banky. Účtenka: 10

11 Ukládá účtenku do datastoru. Fakury: Informace o faktuře přijaté od dodavatele. Dodavatel: Informace o dodavatelích. Stav skladu: Slouži pro kuchaře, aby věděl z čeho muže vařit. Informace o objednávce: Zasílané informace o objednávce. Skladove informace: Proces zásobování díky němu ví jestli je něčeho nedostatek. 7. Subsytémy Subsystém restaurace Obr. 3 - Subsytém restaurace 11

12 Subsystém účetnictví Obr. 4 - Subsystém Účetnictví Minispecifikace Proces Zásobování: IF Zásobování READ Řízení zásobování FROM Manažer THEN READ Informace o dodavateli FROM Dodavatelé CREATE Objednávka zboží SEND Objednávka zboží TO Dodavatel READ Dodací list FROM Dodavatel UPDATE stav skladu IN Položky na skladě IF Zákazník SEND Rezervace stolu TO Rezervace THEN WRITE Informace o rezervaci TO Rezervace Proces Rezervace: READ Informace o rezervacích FROM Rezervace SEND Rezervace stolu TO Manažeř IF Rezervace IS potvrzena THEN SEND Potvrzení rezervace TO Zákazník 12

13 SEND Objednávka TO Restaurace Proces Sestavení menu: READ Informace o jidle FROM Jídla CREATE Menu WRITE Menu INTO Jídla Podniková pravidla Potvrzení manažerem - Rezervace nemůže být vložena do systému před tím, než ji schválí manažeř. Trvanlivost zásob Jestliže u položky na skladě projde datum expirace, je automaticky ze skladu odstraněna. Zákaz alkoholu Osoby mladší 18 let si nesmí objednat alkohol ani cigarety. Domény Datum: Určuje přesný formát data aby nedošlo v systému ke kolizi ve formě zápisu. 8. Datová architektura - ERD Obr. 5 - ERD diagram 13

14 9. CRUD matice Obr. 6 - CRUD matice 10. Hardwarovová, softwarová a technologická architektura Informační systém je navržený na architektuře klient-server. Server řeší spracování požadavků personálu, manažerů a taky zákazníků. Veškerá data jsou uložena na databázovém serveru, který je implementován pomocí systému Oracle. Část informačńiho 14

15 systému je čiste vnitropodniková, přístup má pouze personál. Další část je navržena pro zákazníky, kteří k ní můžou přistupovat přes internetovou stránku. Systém je plně interaktivní. Uživatelé zadávají požadavky pomocí formulářů a systém na ně patřičně reaguje. V systému funguje vrstvená síťová architektura. Funkce nižších vrstev jsou využívány funkcemi vyšších vrstev. 11. Závěr Tento informační systém je navržen pro bezproblémový provoz v restauraci. Je koncipován tak, aby v budoucnu k němu šli připojit další moduly, například evidence zaměstnanců nebo docházkový systém. 15

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Popis podnikového informačního systému

Popis podnikového informačního systému Popis podnikového informačního systému Copyright 2006 1 / 24 Obsah: 1. Profil firmy...3 Struktura společnosti RTS, a.s...3 Základní údaje...3 2. Stručný popis řešení...4 Rozpracování jednotlivých procesů...4

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Studie rozvoje systému Lázně Třeboň

Studie rozvoje systému Lázně Třeboň Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra systémové analýzy Studie rozvoje systému Lázně Třeboň Optimalizace podnikových procesů Vypracovali: Ludmila Malinová Martin Černý Filip Gerlický Klára Havlíčková

Více

Databázový systém pro evidenci stravování. Miroslav Garaj DiS.

Databázový systém pro evidenci stravování. Miroslav Garaj DiS. Databázový systém pro evidenci stravování Miroslav Garaj DiS. Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vytvořením databázové aplikace pro podporu stravování ve školní jídelně. Databázová

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

JÍDELNA STRAVOVACÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA A VÝDEJ STRAVY

JÍDELNA STRAVOVACÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA A VÝDEJ STRAVY JÍDELNA STRAVOVACÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA A VÝDEJ STRAVY OBSAH JÍDELNA... 1 Firemní profil... 2 Kontaktní informace... 2 Stručný popis stravovacího systému... 3 Typy instalací... 3 Přehled vlastností

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Prezentace SW řešení s pokladnami SHARP

Prezentace SW řešení s pokladnami SHARP ...KDYŽ POKLADNA SE STALA POKLADEM Prezentace SW řešení s pokladnami SHARP E L E kt ro N i C k é registrační POkLaDNy Prezentace SW řešení s pokladnami SHARP Uvedené softwarové aplikace, s vyjímkou Pokladního

Více

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM

Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Detaily řešení SAP SAP BUSINESS ONE ZVYŠUJE EFEKTIVITU MALÝM A STŘEDNÍM FIRMÁM Copyright 2004 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů 53 Přehled fakturace Uživatelský modul Přehled fakturace realizuje zpracování faktur a pokladny neziskové organizace, umožňuje sledování čerpání prostředků dle jednotlivých projektů a zdrojů. Dále je možné

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

Informační systém pro firmu NetFirmy

Informační systém pro firmu NetFirmy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro firmu NetFirmy Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Ondřej Popelka, Ph.D. Bc. David Šupita Brno 2012 Rád bych na tomto místě

Více

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz O Firmě Firma byla založena v roce 2011 což je jistě doba relativně nedávná, ale zároveň je třeba říct, že vznikla převzetím veškerých aktivit původního

Více

MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH COOP MORAVA, S.R.O.

MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH COOP MORAVA, S.R.O. MODERNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH COOP MORAVA, S.R.O. Moderní obchodní společnost potřebuje pružně reagovat na požadavky odběratelů i dodavatelů. K tomu jsou právě určena námi implementovaná řešení

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

OBSAH : VII.A.) Nastavení tisku str. 12 VII.A.1.) Doporučená tiskárna str. 12 VII.A.2.) Nastavení účtu str. 12 VII.A.3.) Proforma účty str.

OBSAH : VII.A.) Nastavení tisku str. 12 VII.A.1.) Doporučená tiskárna str. 12 VII.A.2.) Nastavení účtu str. 12 VII.A.3.) Proforma účty str. 1 StarGURMAN restaurační programové zařízení Změny vyhrazeny - ( program StarGurman je neustále rozšiřován a proto mohou být rozdíly mezi skutečností a tímto manuálem) I. Úvod Děkujeme Vám za zakoupení

Více

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Opava 2013 Informační systémy

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více