JEDNÁNÍ PREZIDIA VP ČR dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNÁNÍ PREZIDIA VP ČR dne 19. 04. 2011"

Transkript

1 JEDNÁNÍ PREZIDIA VP ČR dne Zahájení a kontrola usnesení 2. Projednání úhrady naší standarty 3. Dorovnání financí NOSU 4. Konečné dokončení rozpočtu na r Projednání propagačních materiálu OLOMOUC - KŘ PČR a KÚ Olomouc 6. Schválit úhradu cestovních nákladů a navržení odměny pro k zajišťování chodu VPČR pro prezidenta V PČR 7. Schválení nových koordinátorů - PA kraj Milan Hána a pro KH kraj Petr Jenka řešení koordinátora v Karlovarském kraji - Werner odstoupil 8. Dodatečné schválení udělených pamětních medaili a nové návrhy na medaile 9. Rozdělení částek na činnost V PČR v krajích 10. Den Policie Nadace ,-Kč 12. Výsluhy - zdanění 13. Daňové přiznání, Výsledek revize, Nákladnost II. sjezdu 14. Různé Vydávání průkazů V PČR - kraje 15. Usnesení a ukončení Ad.1/ Zahájení a kontrola usnesení Zahájení a přivítání přítomných provedl v 9,00 hod. JUDr. Zeman Jaroslav Kontrola usnesení: provedl JUDr. Zeman Jaroslav - Navrhnout nového koordinátora pro Královéhradecký kraj a p. Hánu krajským koordinátorem pro Pardubický kraj pro všechny členy prezidia do dubnového zasedání splněno -Jednání Nadace policistů a hasičů s předsedou Šuterou ohledně předání našeho příspěvku určené osobě těžce invalidního policisty. JUDr. Zeman do dubnového zasedání splněno -Přihlášky doručené přímo prezidentovi V PČR, zaslat příslušným koord. mailem k jejich vyjádření Prezident V PČR úkol stálý Plněno průběžně -Razítko V PČR Moravskoslezský kraj - likvidace Krajský koordinátor MS kraje ihned Nebylo provedeno prezidium nařídilo okamžitou likvidaci -Pozvat na dubnové zasedání prezidia pana Bártu a Musila -Pozvat na dubnové zasedání prezidia p. Procházku Zajistí p. Hamouz Zajistí p. Pošvic Odloženo na červnové zasedání

2 - Snížení tvrdosti se zamítavým stanoviskem Prezidia seznámí žadatele, předkladatele návrhu do dubna 2011 provedeno Ad.2/ Projednání úhrady naší standarty, která bude poslána a dohotovena do konce března, zda tuto zaplatíme z naší kasy nebo zda J. Hamouz dojedná zaplacení Hejtmanem M. Haškem, musíme došetřit. V případě, že bude hrazena JMK Haškem, tak musíme nechat dodělat na standartu dekorační stuhu s nápisem Hejtman JMK. V tom nevidím žádný problém. 2 dekorační stuhy jsou vyhotoveny a to Policie ČR ve spodní části a kulatým logem a druhá Policejní prezident a znak PP ve spodní části. Informaci o jednání na Policejním prezidiu k další spolupráci a odsouhlasení nápisů na dekorativní stuze na naší zástavě JUDr. Miloslav Kupka Dne 27.4 až bude na Pomezí předána hotová zástava V PČR Zástava bude uhrazena z účtu V PČR Příspěvek od Hejtmana JM Kraje, pokud jej dá, přejde na účet V PČR Pozvat Hejtmana Haška na sraz V PČR Brno, který bude konán dne zajistí Hamouz Ad.3/ Otázka dorovnání financí NOSU, aby tato otázka naší bývalé organizace Policejní Veterán při NOSP byla co nejdříve sprovozena ze světa a zrušena. Finance dopočítá J. Bezdíček a konec zajistí JUDr. Jaroslav Zeman, přes p. Štěpánka z NOSP. Zůstatek na účtu V PČR při NOSP ke dni ve výši Kč poukázán v únoru 2009 na účet NOSP. Dořešení dluhu vůči NOSP provede do tří měsíců za V PČR JUDr. Zeman Jaroslav a předsedou NOSP JUDr. Štěpánkem. Ad.4/ Konečné dokončení rozpočtu na r Rozpočet zpracoval do tabulek František Kouba a zaslal je mailem všem členům prezidia Vyrovnaný rozpočet s dostatečnou finanční rezervou Připomínky: JUDr. Bezdíček nesouhlas s uváděnými náklady, např. výdaje na vydání průkazu jsou vyšší, než jsou uváděny Lipský nesouhlasí některé vykazované cifry Sjezd, průkazy, trička Schválení rozpočtu jak byl navržen Františkem Koubou pro 11 proti 0 zdrž. 2 Ad. 5/ Projednání propagačních materiálu OLOMOUC Hejtman-versus řed. KŘP OL plk. Skříčil a JUDr. Borek na jeho účet bude hejtmanem vloženo Kč na prevenci v měsíci červnu 2011 informaci provede JUDr. Jan Borek

3 40.000,- Kč od Olomouckého kraje pro policii Olomouc na propagační materiál. Policejní ředitelství nemůže přijímat sponzorské dary. Proto ředitel Olomoucké policie požádal V PČR o převzetí a zajištění akcí v olomouckém kraji i s využitím propagačních materiálů pro Olomouckou policii a V PČR v kraji. Návrh je v souladu s dohodou o spolupráci. Hlasování o souhlasu pro 11 proti 4 zdržel se 0 Prezidium V PČR souhlasí Ad.6/ Schválit cestovní náklady k zajišťování chodu VPČR pro prezidenta. To znamení cestovní náklady aby se mohl zaplatil alespoň benzin. Nutnost připomenout několikeré navrhování odměny pro prezidenta, což vždycky nějak tak vyšumělo. Návrh byl podán již ve 3 případech. Hejnou, Bezdíčkem a Zemanem, ale do současné doby se nic neuskutečnilo a dát termín do kdy bude toto realizováno či nikoli. Cesty prezidenta pro zajištění řádného chodu V PČR bude prezident předkládat cestovné dle směrnic V PČR Telefony bylo již schváleno proplacení 80 % paušálu u O2 Ad.7/ Schválení nových koordinátorů jako je u nás v PA kraji Milan Hána a pro HK kraj Petr Jenka z Jičína. Odvolání stávajících koordinátorů. Řešení koordinátora v Karlovarském kraji - Werner odstoupil, není náhrada - odp. Karel Vondráček Odvolání z funkce koordinátora pro HK Belatky Jaroslava vlastní žádost pro 13 proti 0 zdrž. 0 Odvolání z funkce koord. pro Pce Vlčka Václava vykonává funkci tajemníka pro 12 proti 0 zdrž. 1 Jmenování do funkce kord. HK Jenka Petr pro 13 proti 0 zdrž. 0 Jmenování do funkce kord. Pce Hána Miroslav pro 13 proti 0 zdrž.. 0 Karlovarský kraj zajistit náhradu za Vernera - odpovídá Vondráček Ad. 8/ Návrhy na medaile a dodatečné schválení udělených medailí Návrhy na udělení medailí V PČR II. St. u příležitosti Dne Policie Koordinátor Středočeského kraje, JUDr. Klán - navrhuje při příležitosti dne Policie ČR, udělit 1 medaili VP ČR II. stupně zdůvodnění je v návrhu krajského koordinátora Koordinátor Moravskoslezského kraje, Fiala Bedřich - navrhuje při příležitosti dne Policie ČR, udělení 2 medailí VP ČR II. stupně zdůvodnění je v návrhu krajského koordinátora Hlasování pro 13 proti 0 zdrž 0 Návrh podaný prezidentem: na udělení medaile I.Stupeň - k významnému životnímu jubileu II. Stupeň - k významnému životnímu jubileu neodsouhlaseno neodsouhlaseno

4 Koordinátor Plzeňského kraje, JUDr. Pošvic - navrhuje při příležitosti dne Policie ČR udělení 2 medailí VP ČR II. stupně Krajský koordinátor SM kraje - v březnu velké shromáždění pol. veteránů u této příležitosti by bylo vhodné odměnit dva veterány medailí 2.stupně. Oběma za aktivní činnost a propagaci policejního veterána. Krajský koordinátor Pce kraje na počátku dubna jednání na Dálničním oddělení Mirošovice, za účasti všech vedoucích dálničních oddělení a zástupců V PČR, spolupráce s tímto oddělením probíhá již rok a na tomto zasedání bude provedeno vyhodnocení spolupráce v uplynulém období udělení 3 medailí II. stupně nejaktivnějším vedoucím DO PČR Dodatečné schválení pro 13 proti 0 zdrž. 0 Ad.9/ Vážení kolegové koordinátoři Konečně jsme se dostali k přídělu peněz na činnost a stav pro letošní rok, je následující. Pánové, níže máte přiděleny finance, které se budeme snažit přes pí. Pacltovou odeslat v příštím týdnu, ale UPOZORŇUJEME, DO VAŠEHO ÚČETNICTVÍ půjdou POUZE základní finance na činnost, nikoliv PAUŠÁL NA TELEFON. Vše řeší FINANČNÍ ŘÁD A CO MÁTE VÉST V POKLADNÍ KNIZE. Nespojujte hrušky s jablky. To by se pak i revizní komise mohla zbláznit. Jako např. uvedu: PŘIJMETE PENÍZE NA NOVÝ PRŮKAZ - JSOU TO PENÍZE PRO PREZIDIUM A OBDOBNĚ TAK PENÍZE ZA ROČNÍ PŘÍSPĚVEK. VAŠE ÚČETNICTVÍ - JEHO VEDENÍ A HMOTNÁ ODPOVĚDNOST, JE ZA VŠE CO PŘEVEZMETE, ALE NUTNO ŘÁDNĚ DĚLIT. Jen pro názornost: přijmu 1200 na nový průkaz - žadatel ví co a komu platit a bude urgovat průkaz, nebo zaplatí roční členský příspěvek, z prezidia bude třeba urgován, že nezaplatit - a ejhle má od vás potvrzeno. Pokud chcete evidovat, třebas jinak, ale ne přes pokladní knihu. Jihočeský ,-Kč na činnost...800,-kč paušál na telefon...celkem : ,-Kč Jihomoravský ,-Kč Královehr , ,-Kč Liberecký ,-Kč Moravskoslezský , ,-Kč Olomoucký , ,-Kč Pardubický , ,-Kč Plzeňský ,- Praha , , ,- Středočeský , , ,.Kč Ústecký... 20,000, ,- Vysočina , , ,- Zlínský , , ,- Páni kolegové, vydávání nových průkazů končí k každého roku a to proto, aby nový člen měl ještě zaplaceno za příslušný kalendářní ROK. Ostatní i když přijaté jsou již evidovány na rok nový a proto k DOROVNÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ za letošní rok bude provedeno v měsíci prosinci, s tím, že již toto bude konečné a přesně dle stavu čl. základny, bez těch osob, které odmítly naše členství a pod. / daňové přiznání - seznámení - budou i další konkrétní čísla / - předložení materiální evidence k seznámení - prezident - jak vypadá revizní zpráva o hospodaření na základě podnětu ostraváků a současně by měla RK předložit průběžnou kontrolu revize v krajích - hodnocení dohody veteráni - Polsko - mělo by se něco dít - je to 2 roky - Fiala a někdo z prezidia - řešení a financování standarty- prezident a Hamouz v návaznosti na Den Policie v Praze- červen.

5 Jarda Zeman a kolik lidí bude přijato, včetně ocenění představitelů Ad. 10/ Akce 21. června, oslava Dne policie jak budeme tedy v rámci oslav se podílet, zda se prapor bude předávat či ne. Měl by to řešit JUDr. Zeman a kulturní p. Hejna. Franta Kouba Den Policie ČR by měl být zatím není jisté, zda se bude konat Mělo proběhnout přijetí V PČR u Policejního prezidenta Naši zástupci nebyli přijati prezident se omluvil cestou svého zástupce a požádal o sepsání požadavku V PČR k Policejnímu prezidiu. Nápisy na stuhu na standartu V PČR nápis Policejní prezident Policie České Republiky Dne proběhne muzejní noc v Praze, bylo by potřeba několik členů V PČR na pořadatelskou službu výzva bude na Webu - zajistí Pilař Změna termínu jednání Prezidia na , zasedání za účasti koordinátorů Ad.12/ Stanovisko prezidia ke zdanění výsluh JUDr. Bouchal Tento bod přesunut na červnové zasedání důvod neúčast JUDr. Bouchala a JUDr. Kovaříka Ad.13/ Daňové přiznání bylo podáno Revizní komise, provést důkladnou revizi materiálu V PČR do Zavést evidenci movitého a nemovitého majetku Nákladnost II. Sjezdu - celková suma ,- Kč Ad.14/ Různé: Projednání prezidia, zda se budou dále vydávat průkazy centrálně nebo zda by je mohli vydávat kraje - Průkazy budou vydávány centrálně Loga a další výroba s logem V PČR - zajišťováno bude jako doposud. Akce v krajích dopředu oznámit na prezidiu Delegace APPV Slovensko zabezpečit ubytování v Praze - bez podílu finančních nákladů V PČR Dopis pro Polsko - překlad zajistí prezident Návrh na dohodu Ivan Trejbal síť lékáren po ČR 3% sleva na léky, od neplacení poplatku za recept po předložení platného průkazu V PČR. Každý rok příspěvek ,- Kč pro tělesně postižené policisty při výkonu služby- pro13, proti 0, z.h.0 Lékárny Dr. MAX poskytují již slevy pro V PČR Prolongace průkazů - Krajský koordinátor

6 Náš člen nabízí Ubytování v penzionu V Hevlíně, pokoj + snídaně 400,- Kč, V PČR sleva 30%, v blízkosti lázně s termálními prameny Pilař umístění na Webu Velký sraz V PČR v Brně Kometa Pisárky zajišťuje Hamouz Snížení tvrdosti pro přijetí nových členů : Celkem bylo podáno 9 návrhů 3 návrhy odsouhlaseny 6 návrhů zamítnuto Výsledek oznámí žadatelům navrhovatelé Ad.15/ Usnesení a ukončení - Změna termínu zasedání Prezidia na den od 9.00 hod. + koordinátoři - Jmenovaní koordinátoři HK Jenka Petr a Pce Hána Miroslav - Odvolaní koordinátoři HK Jaroslav Belatka a Pce Vlček Václav - Účty krajů vyčkat na stanovisko vedení poštovní spořitelny a rozeslat kr. kord. Zeman Jan - Seznámení žadatelů o snížení tvrdosti - s výsledkem seznámí navrhovatelé - Schválen vyrovnaný rozpočet na rok Revize materiálu do ve Vysokém Mýtě - Lipský do Podepsání dohody s Františkem Trejbalem síť jeho lékáren v ČR - Standarta bude proplacena hotově na pokladní doklad - zajistí Zeman Jan - Kupní smlouva duševní vlastnictví medaile I. a II. Stupeň a standarta, převedeno z prezidenta na V PČR o.s. Zasedání prezidia ukončil 1. víceprezident JUDr. Zeman Jaroslav v 13,30 hod. Zapsal: Vlček Václav Ověřil: JUDr. Kupka Miroslav

7

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012 Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012 Program jednání: 1. Zahájení jednání, schválení a doplnění programu. - zvolení ověřovatele zápisu.

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu:

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY ŘÁDY ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY 1/2009 Organizační řád... 1 Stanovy... 1 Stavovský řád... 11 Řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 17 Finanční řád... 25 Licenční řád... 30 Revizní řád... 34

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Školní rok: 2013/2014 Datum: 20.11.2014 Pavel Rous předseda sdružení Výroční zpráva SRPŠ

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444, e-mail: scoo@scoo.cz, www.scoo.cz

Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444, e-mail: scoo@scoo.cz, www.scoo.cz - scoo SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ ZPRÁVY Novodvorská 1062/12, 14201 prosinec 2013 3 SPOLEČENSTVA Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011

Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011 Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011 Přítomni: VV: Novotný (VN), Vokáč (MV), Záruba (PZ), Benák (JB), Buchníček (PB), Fiala (ZF), Voráčková (JV), Krejnický (JK), Pisk (PP). Host: Niki

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2010 ČÍSLO 3/2010 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. PROČ BÝT ČLENEM ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Na schůzích, výstavách a dalších podobných akcích se při diskusích se zahrádkáři často setkáváme

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více