JEDNÁNÍ PREZIDIA VP ČR dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNÁNÍ PREZIDIA VP ČR dne 19. 04. 2011"

Transkript

1 JEDNÁNÍ PREZIDIA VP ČR dne Zahájení a kontrola usnesení 2. Projednání úhrady naší standarty 3. Dorovnání financí NOSU 4. Konečné dokončení rozpočtu na r Projednání propagačních materiálu OLOMOUC - KŘ PČR a KÚ Olomouc 6. Schválit úhradu cestovních nákladů a navržení odměny pro k zajišťování chodu VPČR pro prezidenta V PČR 7. Schválení nových koordinátorů - PA kraj Milan Hána a pro KH kraj Petr Jenka řešení koordinátora v Karlovarském kraji - Werner odstoupil 8. Dodatečné schválení udělených pamětních medaili a nové návrhy na medaile 9. Rozdělení částek na činnost V PČR v krajích 10. Den Policie Nadace ,-Kč 12. Výsluhy - zdanění 13. Daňové přiznání, Výsledek revize, Nákladnost II. sjezdu 14. Různé Vydávání průkazů V PČR - kraje 15. Usnesení a ukončení Ad.1/ Zahájení a kontrola usnesení Zahájení a přivítání přítomných provedl v 9,00 hod. JUDr. Zeman Jaroslav Kontrola usnesení: provedl JUDr. Zeman Jaroslav - Navrhnout nového koordinátora pro Královéhradecký kraj a p. Hánu krajským koordinátorem pro Pardubický kraj pro všechny členy prezidia do dubnového zasedání splněno -Jednání Nadace policistů a hasičů s předsedou Šuterou ohledně předání našeho příspěvku určené osobě těžce invalidního policisty. JUDr. Zeman do dubnového zasedání splněno -Přihlášky doručené přímo prezidentovi V PČR, zaslat příslušným koord. mailem k jejich vyjádření Prezident V PČR úkol stálý Plněno průběžně -Razítko V PČR Moravskoslezský kraj - likvidace Krajský koordinátor MS kraje ihned Nebylo provedeno prezidium nařídilo okamžitou likvidaci -Pozvat na dubnové zasedání prezidia pana Bártu a Musila -Pozvat na dubnové zasedání prezidia p. Procházku Zajistí p. Hamouz Zajistí p. Pošvic Odloženo na červnové zasedání

2 - Snížení tvrdosti se zamítavým stanoviskem Prezidia seznámí žadatele, předkladatele návrhu do dubna 2011 provedeno Ad.2/ Projednání úhrady naší standarty, která bude poslána a dohotovena do konce března, zda tuto zaplatíme z naší kasy nebo zda J. Hamouz dojedná zaplacení Hejtmanem M. Haškem, musíme došetřit. V případě, že bude hrazena JMK Haškem, tak musíme nechat dodělat na standartu dekorační stuhu s nápisem Hejtman JMK. V tom nevidím žádný problém. 2 dekorační stuhy jsou vyhotoveny a to Policie ČR ve spodní části a kulatým logem a druhá Policejní prezident a znak PP ve spodní části. Informaci o jednání na Policejním prezidiu k další spolupráci a odsouhlasení nápisů na dekorativní stuze na naší zástavě JUDr. Miloslav Kupka Dne 27.4 až bude na Pomezí předána hotová zástava V PČR Zástava bude uhrazena z účtu V PČR Příspěvek od Hejtmana JM Kraje, pokud jej dá, přejde na účet V PČR Pozvat Hejtmana Haška na sraz V PČR Brno, který bude konán dne zajistí Hamouz Ad.3/ Otázka dorovnání financí NOSU, aby tato otázka naší bývalé organizace Policejní Veterán při NOSP byla co nejdříve sprovozena ze světa a zrušena. Finance dopočítá J. Bezdíček a konec zajistí JUDr. Jaroslav Zeman, přes p. Štěpánka z NOSP. Zůstatek na účtu V PČR při NOSP ke dni ve výši Kč poukázán v únoru 2009 na účet NOSP. Dořešení dluhu vůči NOSP provede do tří měsíců za V PČR JUDr. Zeman Jaroslav a předsedou NOSP JUDr. Štěpánkem. Ad.4/ Konečné dokončení rozpočtu na r Rozpočet zpracoval do tabulek František Kouba a zaslal je mailem všem členům prezidia Vyrovnaný rozpočet s dostatečnou finanční rezervou Připomínky: JUDr. Bezdíček nesouhlas s uváděnými náklady, např. výdaje na vydání průkazu jsou vyšší, než jsou uváděny Lipský nesouhlasí některé vykazované cifry Sjezd, průkazy, trička Schválení rozpočtu jak byl navržen Františkem Koubou pro 11 proti 0 zdrž. 2 Ad. 5/ Projednání propagačních materiálu OLOMOUC Hejtman-versus řed. KŘP OL plk. Skříčil a JUDr. Borek na jeho účet bude hejtmanem vloženo Kč na prevenci v měsíci červnu 2011 informaci provede JUDr. Jan Borek

3 40.000,- Kč od Olomouckého kraje pro policii Olomouc na propagační materiál. Policejní ředitelství nemůže přijímat sponzorské dary. Proto ředitel Olomoucké policie požádal V PČR o převzetí a zajištění akcí v olomouckém kraji i s využitím propagačních materiálů pro Olomouckou policii a V PČR v kraji. Návrh je v souladu s dohodou o spolupráci. Hlasování o souhlasu pro 11 proti 4 zdržel se 0 Prezidium V PČR souhlasí Ad.6/ Schválit cestovní náklady k zajišťování chodu VPČR pro prezidenta. To znamení cestovní náklady aby se mohl zaplatil alespoň benzin. Nutnost připomenout několikeré navrhování odměny pro prezidenta, což vždycky nějak tak vyšumělo. Návrh byl podán již ve 3 případech. Hejnou, Bezdíčkem a Zemanem, ale do současné doby se nic neuskutečnilo a dát termín do kdy bude toto realizováno či nikoli. Cesty prezidenta pro zajištění řádného chodu V PČR bude prezident předkládat cestovné dle směrnic V PČR Telefony bylo již schváleno proplacení 80 % paušálu u O2 Ad.7/ Schválení nových koordinátorů jako je u nás v PA kraji Milan Hána a pro HK kraj Petr Jenka z Jičína. Odvolání stávajících koordinátorů. Řešení koordinátora v Karlovarském kraji - Werner odstoupil, není náhrada - odp. Karel Vondráček Odvolání z funkce koordinátora pro HK Belatky Jaroslava vlastní žádost pro 13 proti 0 zdrž. 0 Odvolání z funkce koord. pro Pce Vlčka Václava vykonává funkci tajemníka pro 12 proti 0 zdrž. 1 Jmenování do funkce kord. HK Jenka Petr pro 13 proti 0 zdrž. 0 Jmenování do funkce kord. Pce Hána Miroslav pro 13 proti 0 zdrž.. 0 Karlovarský kraj zajistit náhradu za Vernera - odpovídá Vondráček Ad. 8/ Návrhy na medaile a dodatečné schválení udělených medailí Návrhy na udělení medailí V PČR II. St. u příležitosti Dne Policie Koordinátor Středočeského kraje, JUDr. Klán - navrhuje při příležitosti dne Policie ČR, udělit 1 medaili VP ČR II. stupně zdůvodnění je v návrhu krajského koordinátora Koordinátor Moravskoslezského kraje, Fiala Bedřich - navrhuje při příležitosti dne Policie ČR, udělení 2 medailí VP ČR II. stupně zdůvodnění je v návrhu krajského koordinátora Hlasování pro 13 proti 0 zdrž 0 Návrh podaný prezidentem: na udělení medaile I.Stupeň - k významnému životnímu jubileu II. Stupeň - k významnému životnímu jubileu neodsouhlaseno neodsouhlaseno

4 Koordinátor Plzeňského kraje, JUDr. Pošvic - navrhuje při příležitosti dne Policie ČR udělení 2 medailí VP ČR II. stupně Krajský koordinátor SM kraje - v březnu velké shromáždění pol. veteránů u této příležitosti by bylo vhodné odměnit dva veterány medailí 2.stupně. Oběma za aktivní činnost a propagaci policejního veterána. Krajský koordinátor Pce kraje na počátku dubna jednání na Dálničním oddělení Mirošovice, za účasti všech vedoucích dálničních oddělení a zástupců V PČR, spolupráce s tímto oddělením probíhá již rok a na tomto zasedání bude provedeno vyhodnocení spolupráce v uplynulém období udělení 3 medailí II. stupně nejaktivnějším vedoucím DO PČR Dodatečné schválení pro 13 proti 0 zdrž. 0 Ad.9/ Vážení kolegové koordinátoři Konečně jsme se dostali k přídělu peněz na činnost a stav pro letošní rok, je následující. Pánové, níže máte přiděleny finance, které se budeme snažit přes pí. Pacltovou odeslat v příštím týdnu, ale UPOZORŇUJEME, DO VAŠEHO ÚČETNICTVÍ půjdou POUZE základní finance na činnost, nikoliv PAUŠÁL NA TELEFON. Vše řeší FINANČNÍ ŘÁD A CO MÁTE VÉST V POKLADNÍ KNIZE. Nespojujte hrušky s jablky. To by se pak i revizní komise mohla zbláznit. Jako např. uvedu: PŘIJMETE PENÍZE NA NOVÝ PRŮKAZ - JSOU TO PENÍZE PRO PREZIDIUM A OBDOBNĚ TAK PENÍZE ZA ROČNÍ PŘÍSPĚVEK. VAŠE ÚČETNICTVÍ - JEHO VEDENÍ A HMOTNÁ ODPOVĚDNOST, JE ZA VŠE CO PŘEVEZMETE, ALE NUTNO ŘÁDNĚ DĚLIT. Jen pro názornost: přijmu 1200 na nový průkaz - žadatel ví co a komu platit a bude urgovat průkaz, nebo zaplatí roční členský příspěvek, z prezidia bude třeba urgován, že nezaplatit - a ejhle má od vás potvrzeno. Pokud chcete evidovat, třebas jinak, ale ne přes pokladní knihu. Jihočeský ,-Kč na činnost...800,-kč paušál na telefon...celkem : ,-Kč Jihomoravský ,-Kč Královehr , ,-Kč Liberecký ,-Kč Moravskoslezský , ,-Kč Olomoucký , ,-Kč Pardubický , ,-Kč Plzeňský ,- Praha , , ,- Středočeský , , ,.Kč Ústecký... 20,000, ,- Vysočina , , ,- Zlínský , , ,- Páni kolegové, vydávání nových průkazů končí k každého roku a to proto, aby nový člen měl ještě zaplaceno za příslušný kalendářní ROK. Ostatní i když přijaté jsou již evidovány na rok nový a proto k DOROVNÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ za letošní rok bude provedeno v měsíci prosinci, s tím, že již toto bude konečné a přesně dle stavu čl. základny, bez těch osob, které odmítly naše členství a pod. / daňové přiznání - seznámení - budou i další konkrétní čísla / - předložení materiální evidence k seznámení - prezident - jak vypadá revizní zpráva o hospodaření na základě podnětu ostraváků a současně by měla RK předložit průběžnou kontrolu revize v krajích - hodnocení dohody veteráni - Polsko - mělo by se něco dít - je to 2 roky - Fiala a někdo z prezidia - řešení a financování standarty- prezident a Hamouz v návaznosti na Den Policie v Praze- červen.

5 Jarda Zeman a kolik lidí bude přijato, včetně ocenění představitelů Ad. 10/ Akce 21. června, oslava Dne policie jak budeme tedy v rámci oslav se podílet, zda se prapor bude předávat či ne. Měl by to řešit JUDr. Zeman a kulturní p. Hejna. Franta Kouba Den Policie ČR by měl být zatím není jisté, zda se bude konat Mělo proběhnout přijetí V PČR u Policejního prezidenta Naši zástupci nebyli přijati prezident se omluvil cestou svého zástupce a požádal o sepsání požadavku V PČR k Policejnímu prezidiu. Nápisy na stuhu na standartu V PČR nápis Policejní prezident Policie České Republiky Dne proběhne muzejní noc v Praze, bylo by potřeba několik členů V PČR na pořadatelskou službu výzva bude na Webu - zajistí Pilař Změna termínu jednání Prezidia na , zasedání za účasti koordinátorů Ad.12/ Stanovisko prezidia ke zdanění výsluh JUDr. Bouchal Tento bod přesunut na červnové zasedání důvod neúčast JUDr. Bouchala a JUDr. Kovaříka Ad.13/ Daňové přiznání bylo podáno Revizní komise, provést důkladnou revizi materiálu V PČR do Zavést evidenci movitého a nemovitého majetku Nákladnost II. Sjezdu - celková suma ,- Kč Ad.14/ Různé: Projednání prezidia, zda se budou dále vydávat průkazy centrálně nebo zda by je mohli vydávat kraje - Průkazy budou vydávány centrálně Loga a další výroba s logem V PČR - zajišťováno bude jako doposud. Akce v krajích dopředu oznámit na prezidiu Delegace APPV Slovensko zabezpečit ubytování v Praze - bez podílu finančních nákladů V PČR Dopis pro Polsko - překlad zajistí prezident Návrh na dohodu Ivan Trejbal síť lékáren po ČR 3% sleva na léky, od neplacení poplatku za recept po předložení platného průkazu V PČR. Každý rok příspěvek ,- Kč pro tělesně postižené policisty při výkonu služby- pro13, proti 0, z.h.0 Lékárny Dr. MAX poskytují již slevy pro V PČR Prolongace průkazů - Krajský koordinátor

6 Náš člen nabízí Ubytování v penzionu V Hevlíně, pokoj + snídaně 400,- Kč, V PČR sleva 30%, v blízkosti lázně s termálními prameny Pilař umístění na Webu Velký sraz V PČR v Brně Kometa Pisárky zajišťuje Hamouz Snížení tvrdosti pro přijetí nových členů : Celkem bylo podáno 9 návrhů 3 návrhy odsouhlaseny 6 návrhů zamítnuto Výsledek oznámí žadatelům navrhovatelé Ad.15/ Usnesení a ukončení - Změna termínu zasedání Prezidia na den od 9.00 hod. + koordinátoři - Jmenovaní koordinátoři HK Jenka Petr a Pce Hána Miroslav - Odvolaní koordinátoři HK Jaroslav Belatka a Pce Vlček Václav - Účty krajů vyčkat na stanovisko vedení poštovní spořitelny a rozeslat kr. kord. Zeman Jan - Seznámení žadatelů o snížení tvrdosti - s výsledkem seznámí navrhovatelé - Schválen vyrovnaný rozpočet na rok Revize materiálu do ve Vysokém Mýtě - Lipský do Podepsání dohody s Františkem Trejbalem síť jeho lékáren v ČR - Standarta bude proplacena hotově na pokladní doklad - zajistí Zeman Jan - Kupní smlouva duševní vlastnictví medaile I. a II. Stupeň a standarta, převedeno z prezidenta na V PČR o.s. Zasedání prezidia ukončil 1. víceprezident JUDr. Zeman Jaroslav v 13,30 hod. Zapsal: Vlček Václav Ověřil: JUDr. Kupka Miroslav

7

Zápis ze zasedání Prezidia V PČR o.s. ze dne od 9.00 hod. v Muzeu Policie ČR v Praze 2

Zápis ze zasedání Prezidia V PČR o.s. ze dne od 9.00 hod. v Muzeu Policie ČR v Praze 2 Zápis ze zasedání Prezidia V PČR o.s. ze dne 25.1.2011 od 9.00 hod. v Muzeu Policie ČR v Praze 2 Přítomni: přítomno 22 osob členů prezidia, Revizní komise a hostů viz přiložení prezenční listina Jednání

Více

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 09.04.2013

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 09.04.2013 Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 09.04.2013 Program jednání: 1. Zahájení jednání, schválení a doplnění programu. / určení zapisovatele a ověřovatele/

Více

Z á p i s. Ze zasedání Republikového výboru VETERÁN POLICIE ČR. Konané dne 9. února 2010 od 9.00 hod. v Muzeu policie Praha.

Z á p i s. Ze zasedání Republikového výboru VETERÁN POLICIE ČR. Konané dne 9. února 2010 od 9.00 hod. v Muzeu policie Praha. Z á p i s Ze zasedání Republikového výboru VETERÁN POLICIE ČR. Konané dne 9. února 2010 od 9.00 hod. v Muzeu policie Praha. Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu i

Více

Zápis č. 6/2018 z jednání Prezídia VPČR konaného dne

Zápis č. 6/2018 z jednání Prezídia VPČR konaného dne VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. = Prezídium = Čj. VPČR-15/02-2018 Zápis č. 6/2018 z jednání Prezídia VPČR konaného dne 5. 6. 2018 Program jednání: 1. Zahájení jednání, seznámení s programem, jeho

Více

zahájení jednání - - -

zahájení jednání - - - Z á p i s Ze zasedání republikového výboru Sekce policejní veterán o.s. konaného dne 18. 03. 2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z mimořádného jednání Republikového Výboru Veterán Policie České Republiky svolaného na den 18.5.2010 do Muzea Policie ČR Praha

Zápis z mimořádného jednání Republikového Výboru Veterán Policie České Republiky svolaného na den 18.5.2010 do Muzea Policie ČR Praha Zápis z mimořádného jednání Republikového Výboru Veterán Policie České Republiky svolaného na den 18.5.2010 do Muzea Policie ČR Praha Přítomni členové Výboru VP ČR (promiňte, následně budou jména uváděna

Více

Zápis ze zasedání Prezidia VP ČR o. s. ze dne od 9.00 hod. v Muzeu Policie ČR v Praze 2

Zápis ze zasedání Prezidia VP ČR o. s. ze dne od 9.00 hod. v Muzeu Policie ČR v Praze 2 Zápis ze zasedání Prezidia VP ČR o. s. ze dne 10.1.2012 od 9.00 hod. v Muzeu Policie ČR v Praze 2 Přítomni: přítomno 18 osob členů prezidia 15, revizní komise 2 a hostů 1 viz přiložení prezenční listina

Více

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání Z á p i s Ze zasedání výboru Sekce policejní veterán o.s., konaného dne 19.02.2008 od 13.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR o.s., rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 15.10.2013

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR o.s., rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 15.10.2013 Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR o.s., rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 15.10.2013 Program jednání: 1. Zahájení jednání, schválení a doplnění programu. 2. Kontrola plnění úkolů

Více

ZÁPIS z jednání Prezidia VETERÁN POLICIE ČR konaného dne 20. září 2011

ZÁPIS z jednání Prezidia VETERÁN POLICIE ČR konaného dne 20. září 2011 ZÁPIS z jednání Prezidia VETERÁN POLICIE ČR konaného dne 20. září 2011 Jednání bylo přítomno celkem 15 z 16-ti členů Prezidia VP ČR (omluven p. Vlček) a předseda Revizní komise VP ČR p. Leon Lipský. Nedílnou

Více

JUDr. Bezdíček ještě před začátkem jednání Výboru poblahopřál jménem republikového Výboru panu Leonu Lipskému k jeho významnému životnímu jubileu.

JUDr. Bezdíček ještě před začátkem jednání Výboru poblahopřál jménem republikového Výboru panu Leonu Lipskému k jeho významnému životnímu jubileu. Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 20. dubna 2010 od 9.00 hodin v Muzeu policie v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 5/2018 z jednání Prezídia VPČR rozšířeného o krajské koordinátory konaného dne

Zápis č. 5/2018 z jednání Prezídia VPČR rozšířeného o krajské koordinátory konaného dne VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. = Prezídium = Čj. VPČR-14/02-2018 Zápis č. 5/2018 z jednání Prezídia VPČR rozšířeného o krajské koordinátory konaného dne 15. 5. 2018 Program jednání: 1. Zahájení jednání,

Více

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s.

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s. Z á p i s Ze zasedání rozšířeného výboru Sekce policejní veterán o. s. koordinátorů a členů komisí konaného dne 15. 04.2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. z jednání prezidia Veterána Policie ČR o.s., rozšířeného o krajské koordinátory ze dne

Z Á P I S. z jednání prezidia Veterána Policie ČR o.s., rozšířeného o krajské koordinátory ze dne Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR o.s., rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 14.05.2013 Program jednání: 1. Zahájení jednání, schválení a doplnění programu. / určenizapisovatele a ověřovatelů/

Více

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012 Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 16. 10. 2012 Program jednání: 1. Zahájení jednání, schválení a doplnění programu. - zvolení ověřovatele zápisu.

Více

ZÁPIS z jednání Prezidia VETERÁN POLICIE ČR o. s. konaného dne jako Zasedání Prezidia VP ČR rozšířené o krajské koordinátory

ZÁPIS z jednání Prezidia VETERÁN POLICIE ČR o. s. konaného dne jako Zasedání Prezidia VP ČR rozšířené o krajské koordinátory ZÁPIS z jednání Prezidia VETERÁN POLICIE ČR o. s. konaného dne 25. 10. 2011 jako Zasedání Prezidia VP ČR rozšířené o krajské koordinátory Jednání bylo přítomno celkem 12 členů Prezidia VP ČR a předseda

Více

Zápis z jednání Prezídia VPČR dne

Zápis z jednání Prezídia VPČR dne Zápis z jednání Prezídia VPČR dne 20. 3. 2012 Jednání zahájil 1. viceprezident JUDr. Jaroslav Zeman. Konstatoval, že Prezídium je usnášení schopné přítomno 12 členů Prezídia (viz prezenční listina). Nepřítomní

Více

Zápis z jednání Prezídia Veterán Policie ČR ze dne

Zápis z jednání Prezídia Veterán Policie ČR ze dne Zápis z jednání Prezídia Veterán Policie ČR ze dne 12. 3. 2013 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola plnění úkolů z posledního zasedání (dr. Zeman) 3. Změna související s novou úhradou cestovného (prezident)

Více

ad 1) Zasedání zahájil místopředseda František Kouba přivítáním všech přítomných.

ad 1) Zasedání zahájil místopředseda František Kouba přivítáním všech přítomných. Z á p i s Ze zasedání republikového výboru Sekce policejní veterán o.s., konaného dne 08.01.2008 v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis Ze zasedání Prezidia VP ČR rozšířeného o krajské koordinátory VP ČR ze dne 23. 11. 2010 od 09,00 hod. v Muzeu Policie ČR v Praze 2.

Zápis Ze zasedání Prezidia VP ČR rozšířeného o krajské koordinátory VP ČR ze dne 23. 11. 2010 od 09,00 hod. v Muzeu Policie ČR v Praze 2. Zápis Ze zasedání Prezidia VP ČR rozšířeného o krajské koordinátory VP ČR ze dne 23. 11. 2010 od 09,00 hod. v Muzeu Policie ČR v Praze 2. Přítomni: celkem 21 osob členů Prezidia, Revizní komise a krajských

Více

zahájení jednání Program jednání byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan Hamouz Jaromír

zahájení jednání Program jednání byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan Hamouz Jaromír Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 18.11.2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 6/2015 z jednání Rozšířeného Prezídia VPČR konaného dne

Zápis č. 6/2015 z jednání Rozšířeného Prezídia VPČR konaného dne VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. = Prezídium = Čj. VPČR-12/02-2015 Program jednání: Zápis č. 6/2015 z jednání Rozšířeného Prezídia VPČR konaného dne 2. 6. 2015 1. Zahájení jednání, doplnění a schválení

Více

zahájení jednání Program jednání byl doplněn o: - účetní uzávěrka Veterána policie ČR za rok 2008 - Stav žalob ve věci výsluhového příspěvku

zahájení jednání Program jednání byl doplněn o: - účetní uzávěrka Veterána policie ČR za rok 2008 - Stav žalob ve věci výsluhového příspěvku Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 10.02.2009 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 7. září 2010 od 9.00 hodin v Muzeu policie v Praze

Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 7. září 2010 od 9.00 hodin v Muzeu policie v Praze Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 7. září 2010 od 9.00 hodin v Muzeu policie v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 26. 6. 2012

Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 26. 6. 2012 Z Á P I S z jednání prezidia Veterána Policie ČR rozšířeného o krajské koordinátory ze dne 26. 6. 2012 Program jednání: 1. Zahájení jednání, schválení a doplnění programu. - zvolení ověřovatelů zápisu,

Více

Program jednání, včetně schválení ověřovatele byl členy výboru schválen bez připomínek

Program jednání, včetně schválení ověřovatele byl členy výboru schválen bez připomínek Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 13. října 2009 od 9.30 hodin v objektu Berounský medvěd - Beroun -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 14.04.2009 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program: 1) zahájení jednání

Program: 1) zahájení jednání Z á p i s ze zasedání republikového výboru VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY rozšířeného o krajské koordinátory VP ČR konaného dne 9. června 2009 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou Stanovy Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou Čl. I Název, sídlo a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou je spolkem občanů, zejména

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

Z á p i s z jednání 1. Sjezdu zástupců krajů Sekce policejní veterán o.s.

Z á p i s z jednání 1. Sjezdu zástupců krajů Sekce policejní veterán o.s. Z á p i s z jednání 1. Sjezdu zástupců krajů Sekce policejní veterán o.s. konaného dne 17. 06. 2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. členské schůze družstva 26.03.2015 konané od 17,00 hod. v prostorách sušárny a chodby domu Mikuláškovo nám. 577/16, Brno

Zápis. členské schůze družstva 26.03.2015 konané od 17,00 hod. v prostorách sušárny a chodby domu Mikuláškovo nám. 577/16, Brno Zápis členské schůze družstva 26.03.2015 konané od 17,00 hod v prostorách sušárny a chodby domu Mikuláškovo nám. 577/16, Brno Ad 1. Zahájení, schválení programu členské schůze Členská schůze byla svolána

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel ,

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel , ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2 tel. 224 266 235, 224 266 241 www.csol.cz sekretariat@csol.cz Zápis z jednání Statutárního orgánu ČsOL dne 7. června 2016 Přítomní:

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Příloha č.1 PŘIHLÁŠKA k členství v ČMOS PŠ podle čl.10 Stanov ČMOS PŠ Jméno a příjmení Datum narození Adresa bydliště Telefon E-mail Pracovní zařazení Třída Adresa pracoviště (u důchodců adresa posledního

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ

ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ ZÁPIS O ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky IČO: 265 253 99 Konané dne: 4. 12. 2016 A) Místo a doba konání: Řádná Valná hromada se konala v hotelu Pramen

Více

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Působnost Rady

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Působnost Rady Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb Článek 1 Úvodní ustanovení Ústav zdravotnických

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 12 Financování územních rozpočtů

MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 12 Financování územních rozpočtů MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 12 Financování územních rozpočtů Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové schránky: xzeaauv E-mail: podatelna@mfcr.cz V Praze dne 3. 1. 2018

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Výbor ukládá JUDr. Kupkovi požádat právní komisi Rady seniorů o jejich vyjádření a jejich názor na problém Veterána policie ČR

Výbor ukládá JUDr. Kupkovi požádat právní komisi Rady seniorů o jejich vyjádření a jejich názor na problém Veterána policie ČR Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 16.09.2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

STANOVY SPOLKU ASOCIACE ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA OLOMOUC HEJČÍN, Z.S.

STANOVY SPOLKU ASOCIACE ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA OLOMOUC HEJČÍN, Z.S. STANOVY SPOLKU ASOCIACE ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA OLOMOUC HEJČÍN, Z.S. schválené členskou schůzí asociace dne 5. prosince 2015 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Spolek Asociace Absolventů Gymnázia

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

STANOVY. Atletika Zábřeh, z. s.

STANOVY. Atletika Zábřeh, z. s. STANOVY Atletika Zábřeh, z. s. Článek I. Základní ustanovení 1. Atletika Zábřeh, z. s. (dále jen Spolek ) je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl.

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ČÁST I. OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Předmět úpravy Jednací řád Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ Článek I: Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně,

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis č. 3/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne

Zápis č. 3/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -8- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 3/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 30. 3.

Více

Počet stran: 5 STANOVY. Fanclub Martina Šonky a Petra Kopfsteina, z s.

Počet stran: 5 STANOVY. Fanclub Martina Šonky a Petra Kopfsteina, z s. Počet stran: 5 STANOVY Fanclub Martina Šonky a Petra Kopfsteina, z s. 1 čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku je: Fanclub Martina Šonky a Petra Kopfsteina, z.s. (dále jen spolek

Více

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012 Petr HOZLÁR vedoucí projektu Vyhodnocení projektu 1. Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 2. Monitorovací indikátory

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ Kněžmost

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ Kněžmost Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ Kněžmost Část I. Základní ustanovení Článek 1 Spolek rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy, Kněžmost, okres Mladá Boleslav, IČ 71008446, se sídlem Na Františku

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

IV. Práva a povinnosti členů

IV. Práva a povinnosti členů III. Členství v Aeroklubu 1. Členy Aeroklubu jsou: a) kmenoví členové b) členové čekatelé c) přispívající členové d) evidovaní členové e) čestní členové. 2. Členem Aeroklubu se může stát osoba, která:

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

JEDNACÍ ŘÁD místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

JEDNACÍ ŘÁD místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. JEDNACÍ ŘÁD místní akční skupiny (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Preambule Jednací řád MAS upravuje přípravu a svolání jednání Valné hromady spolku, Rady spolku a Kontrolního a monitorovacího

Více

Stanovy spolku. Rodičovská akademie při základní škole Morkovice, z. s.

Stanovy spolku. Rodičovská akademie při základní škole Morkovice, z. s. Stanovy spolku Rodičovská akademie při základní škole Morkovice, z. s. Článek 1: Úvodní ustanovení 1.1. Název spolku: Rodičovská akademie při základní škole Morkovice, z. s. (dále jen Spolek ). 1.2. Sídlo

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY SPOLKU. "Unie rodičů ZŠ a MŠ Beneše, z. s. 11. Úvodní ustanovení. Cíle, poslání a účel spolku. Článek I. Článek ll

STANOVY SPOLKU. Unie rodičů ZŠ a MŠ Beneše, z. s. 11. Úvodní ustanovení. Cíle, poslání a účel spolku. Článek I. Článek ll , I! STANOVY SPOLKU "Unie rodičů ZŠ a MŠ Beneše, z. s. 11 Článek I Úvodní ustanovení 1. Spolek s názvem "Unie rodičů ZŠ a MŠ Beneše, z. s." (dále jen "spolek") 2. Na místo užití plného názvu spolku se

Více

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Praha 23. prosince 2011 Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Zápis z řádné členské schůze DSO Bruntálsko Dne od 9:00 hodin v místnosti Rady města č.244 Městského úřadu v Bruntále

Zápis z řádné členské schůze DSO Bruntálsko Dne od 9:00 hodin v místnosti Rady města č.244 Městského úřadu v Bruntále . Přítomni: dle prezenční listiny DSO Bruntálsko, nám. Míru 60/11792 01 Bruntál Zápis z řádné členské schůze DSO Bruntálsko Dne 20. 12. 2016 od 9:00 hodin v místnosti Rady města č.244 Městského úřadu v

Více

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení

Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Článek 1. Úvodní ustanovení Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Statut Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb Článek 1 Úvodní ustanovení Ústav zdravotnických

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana

Stanovy občanského sdružení. Přátelé Miloše Zemana Stanovy občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana Občanské sdružení je založeno v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. I. ázev, účel a sídlo občanského sdružení

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

Stanovy spolku Horníček spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova

Stanovy spolku Horníček spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova Stanovy spolku Horníček spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova Název spolku Horníček - spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova IČO 60556323 Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Zápis z valné hromady č. 5/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 5/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 5/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 26.9.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK Závěrečný účet svazku byl schválen výborem svazku , usnesením č. 81/2017.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK Závěrečný účet svazku byl schválen výborem svazku , usnesením č. 81/2017. ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2016 Závěrečný účet svazku byl schválen výborem svazku 21.6.2017, usnesením č. 81/2017. Svazek obcí Dyje Hrádek 16 671 27 Hrádek u Znojma Závěrečný účet Svazku obcí

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 25. 1. 2017 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda Omluveni: Ing. Stanislav Kužel, Pavel Šedivý

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 20. 11. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č.

Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-18114/2015 Pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování peněžních darů do zahraničí v souladu s usnesením vlády č. 348/2015

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více