Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12"

Transkript

1 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka

2 Přehled usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 0315/ZMOb1014/7/12 01/VED/ /ZMOb1014/7/12 01/VED/ /ZMOb1014/7/12 02/OFR/ /ZMOb1014/7/12 02/OFR/ /ZMOb1014/7/12 02/OFR/ /ZMOb1014/7/12 02/OFR/ /ZMOb1014/7/12 02/OFR/ /ZMOb1014/7/12 02/OFR/06 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2011 Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 2/2012, č. 3/2012 a č. 4/2012 na rok 2012 Žádost o prominutí poplatků z prodlení Informace o stavu pohledávek v samostatné působnosti městského obvodu k a návrh dalšího postupu pro jejich snížení Stanovisko k návrhu statutárního města Ostravy k možnosti navýšení daně z nemovitostí na území města Ostravy Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 0323/ZMOb1014/7/12 02/OFR/07 Návrh na podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu Školky bez hranic 0324/ZMOb1014/7/12 02/OFR/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/04 Návrh na podání žádosti o dotaci a financování projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1135, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hrušovská) Žádost o prodej pozemku p.p.č. 425/1 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Ibsenova) Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 532/1, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. El. Krásnohorské) Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 457/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) 0329/ZMOb1014/7/12 04/OM/05 Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1198/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Křižíkova) 0330/ZMOb1014/7/12 04/OM/06 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 293/1 a parc. č. 293/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Švabinského - Porážková) 2/30

3 0331/ZMOb1014/7/12 04/OM/07 Žádost o prodej pozemku parc. č. 3613/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tomkova) 0332/ZMOb1014/7/12 04/OM/08 Žádost o prodej pozemků p.č.st. 369, p.p.č. 373/5 a p.p.č v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Sokolská třída a Fügnerova ul.) 0333/ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/12 Návrh na odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a o věcném právu předkupním k jednotce č. 1516/402, v domě č.p (28. října 106) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na prodej části pozemku p.p.č. 574/5 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Slovenská) Žádost o prominutí poplatků z prodlení Návrh na prodej pozemku parc. č. 119 v k.ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Střelniční a Pivovarská) 0337/ZMOb1014/7/12 04/OM/13 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1101/14, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pelclova, Sadová, E.F.Buriana) 0338/ZMOb1014/7/12 04/OM/14 Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 453/20 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) 0339/ZMOb1014/7/12 04/OM/15 Žádost o sdělení k úplatnému nabytí pozemku p.p.č v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Palackého, Na Mlýnici) 0340/ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/18 Žádost o prodej pozemku p.č.st. 908 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Žofie Podlipské) Žádost o prodej části pozemku p.p.č.382/5 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Newtonova) Žádost o prodej pozemků parc.č.2179/3 a parc.č.2168/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Cihelní) 0343/ZMOb1014/7/12 04/OM/19 Žádost o prodej částí pozemků parc. č. 28, parc. č. 40/1 a pozemků parc. č. 39, parc. č. 40/2, parc. č. 40/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Biskupská) 0344/ZMOb1014/7/12 04/OM/20 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1428/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Poděbradova) 0345/ZMOb1014/7/12 04/OM/21 Nabídka společnosti A4D STUDIO spol. s r.o., k odkoupení pozemku p.č.st. 929 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, (lokalita ul. Na Liškovci) 0346/ZMOb1014/7/12 04/OM/22 Žádost o prodej pozemků parc. č. 3024/1, parc. č. 3025/4, parc. č. 3025/5 a parc. č. 3025/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní) 3/30

4 0347/ZMOb1014/7/12 04/OM/23 Návrh záměru převést část spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p a pozemku parc. č. 836/2 pod domem č. p (Husovo nám. 6) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0348/ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 04/OM/ /ZMOb1014/7/12 05/OŠV/01 Návrh neprodat spoluvlastnický podíl ve výši 2/6 k pozemku p.č.st. 25, k. ú. Přívoz, obec Ostrava a oslovit ////////////////////// ve věci odkoupení jejího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č.st. 25 ve výši 4/6, k. ú. Přívoz, obec Ostrava do vlastnictví SMO (lokalita ul. Hlučínská a Dobrovského) Návrh na prodej spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 2674/49 příslušejících k bytovým jednotkám v domě č.p. 2772, č.p a č.p v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená) Návrh na prodej pozemku p.p.č. 532/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. E. Krásnohorské) Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 966/10 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Palackého - Na Náspu) Informace o projektech příspěvkových organizací zřízených SMO, MOb MOaP v roce /ZMOb1014/7/12 05/OŠV/02 Návrh o společném postupu městského obvodu a Moravskoslezkého kraje při převodu činností 0354/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/03 Žádost /////////////////////////////////////////////////////////// o peněžitý dar 0355/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/04 Žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// o peněžitý dar 0356/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/ /ZMOb1014/7/12 05/OŠV/ /ZMOb1014/7/12 05/OŠV/ /ZMOb1014/7/12 05/OŠV/08 Žádost občanského sdružení Chorus Ostrava, se sídlem Na Hradbách 18, Ostrava - Moravská Ostrava, o peněžitý dar Žádost Svatováclavského hudebního festivalu, o.s., se sídlem Šmeralova 6, Moravská Ostrava, o peněžitý dar Žádost Tělovýchovné jednoty HKC Ostrava, se sídlem Janovská 1069, Ostrava Polanka, o peněžitý dar Žádost České welzlologické a cestovatelské společnosti, se sídlem Cihlářská 1715/11, Zábřeh, o peněžitý dar 0360/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/09 Informace o realizovaných projektech podporovaných formou účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP v roce /ZMOb1014/7/12 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o písemném vyřízení dotazů, připomínek a podnětů podaných členy zastupitelstva městského obvodu 4/30

5 Materiály, které byly z projednávání staženy: Materiál 04/OM/28 Název Žádost ////////////////// o prodej pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Stodolní) a uzavření dohody o bezesmluvním užívání pozemků Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do číslo: 0315/ZMOb1014/7/12 01/VED/01 informaci občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období od do Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz číslo: 0316/ZMOb1014/7/12 01/VED/02 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Milada Nosálková, vedoucí oddělení vnitřní správy Termín: /30

6 Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2011 číslo: 0317/ZMOb1014/7/12 02/OFR/01 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2011 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) souhlasí s celoročním hospodařením městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2011, a to bez výhrad 3) schvaluje Závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 4) ukládá realizovat bod 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: ) ukládá Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit zastupitelstvu městského obvodu koncepci řešení problematiky volných bytů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 2/2012, č. 3/2012 a č. 4/2012 na rok 2012 číslo: 0318/ZMOb1014/7/12 02/OFR/02 1) schvaluje a) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 2/2012 na rok 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 3/2012 na rok 2012 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu c) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 4/2012 na rok 2012 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 6/30

7 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Žádost o prominutí poplatků z prodlení číslo: 0319/ZMOb1014/7/12 02/OFR/03 1) rozhodlo prominout poplatky z prodlení v rozsahu 75 % z částky ,00 Kč dlužníkovi ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 31 C 214/99 a uzavřít dohodu o prominutí části dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. b) ze dne za podmínky, že dohoda o prominutí části dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) zmocňuje starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu dohody o prominutí části dluhu s dlužníkem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Informace o stavu pohledávek v samostatné působnosti městského obvodu k a návrh dalšího postupu pro jejich snížení číslo: 0320/ZMOb1014/7/12 02/OFR/04 1) rozhodlo vydat s účinností od zásady ZAS , Zásady pro prominutí poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 7/30

8 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Stanovisko k návrhu statutárního města Ostravy k možnosti navýšení daně z nemovitostí na území města Ostravy číslo: 0321/ZMOb1014/7/12 02/OFR/05 1) doporučuje a) Zastupitelstvu města Ostravy zavedení místního koeficientu pro daň z nemovitostí podle ustanovení 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, pro území města Ostravy ve výši 2 b) Zastupitelstvu města Ostravy zavedení koeficientu 1,5 dle ustanovení 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, pro nemovitosti určené k podnikání pro území města Ostravy 2) ukládá starostovi městského obvodu Ing. Jiřímu Havlíčkovi, realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek číslo: 0322/ZMOb1014/7/12 02/OFR/06 informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelých nájemcích bytů: a) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč b) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,67 Kč c) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,00 Kč 2) ukládá realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: /30

9 Návrh na podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu Školky bez hranic číslo: 0323/ZMOb1014/7/12 02/OFR/07 1) schvaluje a) podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika , z prioritní osy 3 Podpora spolupráce místních společenství vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, pro projekt Školky bez hranic dle důvodové zprávy b) předfinancování ve výši 100% projektu Školky bez hranic dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné výběrem projektu poskytovatelem dotace c) spolufinancování projektu Školky bez hranic dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné výběrem projektu poskytovatelem dotace 2) zmocňuje starostu Ing. Jiřího Havlíčka k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Návrh na podání žádosti o dotaci a financování projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz číslo: 0324/ZMOb1014/7/12 02/OFR/08 1) schvaluje a) podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky pro projekt Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle důvodové zprávy b) předfinancování a spolufinancování projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné výběrem projektu poskytovatelem dotace 2) zmocňuje starostu Ing. Jiřího Havlíčka k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení 9/30

10 realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru Termín: Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1135, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hrušovská) číslo: 0325/ZMOb1014/7/12 04/OM/01 žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat, případně pronajmout část pozemku parc.č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 245 m², k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hrušovská), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 245 m², k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Hrušovská), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej pozemku p.p.č. 425/1 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Ibsenova) číslo: 0326/ZMOb1014/7/12 04/OM/02 žádost ///////////////////////////////////////////////////////////////// o odkoupení pozemku p.p.č. 425/1, ostatní plocha, zeleň o výměře m², v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Ibsenova) 10/30

11 nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 425/1, ostatní plocha, zeleň o výměře m², v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Ibsenova) předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 532/1, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. El. Krásnohorské) číslo: 0327/ZMOb1014/7/12 04/OM/03 žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 532/1, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. El. Krásnohorské), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 532/1 - zahrada o výměře 53 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 457/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) číslo: 0328/ZMOb1014/7/12 04/OM/04 informaci o žádosti společnosti EWRO, s.r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Božkova 927/69, PSČ , IČ , o odkoupení části pozemku p.p.č. 457/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, cca o výměře 440 m², celková výměra pozemku 6376 m² k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému 11/30

12 obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 457/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, cca o výměře 440 m² celková výměra pozemku 6376 m² k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1198/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Křižíkova) číslo: 0329/ZMOb1014/7/12 04/OM/05 žádost od společnosti SKANSKA a.s., Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ , IČ , na odkoupení části pozemku parc.č. 1198/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Křižíkova) souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 1198/4 zastavěná plocha a nádvoří cca o výměře 613 m² v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Křižíkova), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 293/1 a parc. č. 293/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Švabinského - Porážková) číslo: 0330/ZMOb1014/7/12 04/OM/06 žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru 12/30

13 města prodat pozemek parc. č. 293/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1165 m² a pozemek parc. č. 293/7 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 579 m² vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Švabinského - Porážková), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 293/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1165 m² a pozemek parc. č. 293/7 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 579 m² vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej pozemku parc. č. 3613/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tomkova) číslo: 0331/ZMOb1014/7/12 04/OM/07 informaci o žádosti ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o odkoupení pozemku parc. č. 3613/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m² k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tomkova), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 3613/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m² k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tomkova), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

14 Žádost o prodej pozemků p.č.st. 369, p.p.č. 373/5 a p.p.č v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Sokolská třída a Fügnerova ul.) číslo: 0332/ZMOb1014/7/12 04/OM/08 žádosti: //////////////////////////////////////////////////// společnosti A.S.ALFA, spol. s r.o., se sídlem Bohumínská 50, Slezská Ostrava, IČ společnosti Gaben, spol. s r.o., se sídlem Hájkova 1, Ostrava, IČ společnosti EURO REALITY GROUP, s.r.o., se sídlem Sokolská 24, Moravská Ostrava, IČ //////////////////////////////////////////////////// společnosti MS AUTO CZ s.r.o., Vřesinská 2141, Ostrava Poruba, IČ nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.č.st. 369 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 603 m², p.p.č. 373/5 zahrada o výměře 838 m² a p.p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 389 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a o věcném právu předkupním k jednotce č. 1516/402, v domě č.p (28. října 106) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava číslo: 0333/ZMOb1014/7/12 04/OM/09 1) rozhodlo odstoupit od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a o věcném právu předkupním k jednotce č. 1516/402, ateliér situovaný v domě č. p (28. října 106) stojící na pozemku parc. č. 2620/5 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 4032/96272 na společných částech domu a pozemku parc. č. 2620/5, zast. plocha a nádvoří o výměře 725 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava uzavřené dne s nájemcem jednotky ///////////////////////////////////////////////////////////////////, za převodní cenu jednotky včetně podílu 14/30

15 na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč, splatnou na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a o věcném právu předkupním 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, místostarostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a o věcném právu předkupním k jednotce dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na prodej části pozemku p.p.č. 574/5 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Slovenská) číslo: 0334/ZMOb1014/7/12 04/OM/10 1) rozhodlo a) o prodeji části pozemku p.p.č. 574/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava o velikosti 43 m², oddělené geometrickým plánem č /2011 ze dne , nově označené jako pozemek p.p.č. 574/13 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, společnosti KAPSTOP s. r. o., se sídlem Ostrava, Přívoz, Slovenská 1134, PSČ , IČ , za kupní cenu ve výši ,- Kč a uhrazení nákladů na vypracování znaleckého posudku č. 12/3967 ve výši 3.000,- Kč a geometrického plánu č /2011 ve výši 7.500,- Kč, přičemž kupující uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí b) o uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, místostarostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

16 Žádost o prominutí poplatků z prodlení číslo: 0335/ZMOb1014/7/12 04/OM/11 1) rozhodlo prominout /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, poplatky z prodlení v celkové výši ,00 Kč za pozdní úhradu nájemného za období 7/2008-2/2010 a nedoplatku vyúčtování služeb za 2007, 2008 a 2009, a to za podmínky uzavření vzorové dohody o prominutí dluhu do ) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu dohody o prominutí dluhu podle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na prodej pozemku parc. č. 119 v k.ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Střelniční a Pivovarská) číslo: 0336/ZMOb1014/7/12 04/OM/12 1) rozhodlo a) o prodeji pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří (lokalita ul. Střelniční a Pivovarská), v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu ,- Kč a úhradu nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3000,- Kč a správního poplatku za vklad vlastnického práva b) o uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

17 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1101/14, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pelclova, Sadová, E.F. Buriana) číslo: 0337/ZMOb1014/7/12 04/OM/13 žádost společnosti Trakce - Real, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Pelclova čp. 2500/5, PSČ , IČ , o prodej části pozemku parc. č. 1101/14 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 260 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pelclova, Sadová, E.F.Buriana), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1101/14 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 260 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pelclova, Sadová, E.F.Buriana), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 453/20 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova) číslo: 0338/ZMOb1014/7/12 04/OM/14 žádost společnosti DASFOS CZr., s.r.o., Ostrava-Přívoz, Božkova 45/914, 70200, IČ , o odkoupení pozemku p.p.č. 453/20 - ost. plocha, neplodná půda v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 453/20 - ost. plocha, neplodná půda nově označenou dle geometrického plánu č /2012 ze dne , jako pozemek p.p.č. 453/20 - ost. plocha, neplodná půda o výměře 279 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Božkova), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 17/30

18 předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o sdělení k úplatnému nabytí pozemku p.p.č v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Palackého, Na Mlýnici) číslo: 0339/ZMOb1014/7/12 04/OM/15 informaci o nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k úplatnému nabytí pozemku p.p.č zahrada o výměře 140 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Palackého, Na Mlýnici) 2) rozhodlo sdělit, že nemá zájem o úplatné nabytí pozemku p.p.č zahrada o výměře 140 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Palackého, Na Mlýnici) informovat dle bodu 2) tohoto usnesení ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej pozemku p.č.st. 908 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Žofie Podlipské) číslo: 0340/ZMOb1014/7/12 04/OM/16 žádost společnosti AUTO KŘENEK s.r.o., IČ: , se sídlem Ostrava - Přívoz, Žofie Podlipské 7, PSČ , o prodej pozemku p.č.st. 908, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 715 m², v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Žofie Podlipské) 2) rozhodlo o záměru obce prodat pozemek p.č.st. 908, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 715 m², v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Žofie Podlipské) 18/30

19 zajistit zveřejnění záměru na úřední desce dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej části pozemku p.p.č.382/5 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Newtonova) číslo: 0341/ZMOb1014/7/12 04/OM/17 žádost Obchodního projektu Ostrava, soukromého sdružení architektů a projektantů, žádajícího jménem ////////////////////////////////////////////////////// o prodej části pozemku p.p.č.382/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 6 m² z celkové výměry m², v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Newtonova) souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 382/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 6 m² z celkové výměry m², v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Newtonova) předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej pozemků parc.č.2179/3 a parc.č.2168/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul.cihelní) číslo: 0342/ZMOb1014/7/12 04/OM/18 žádost společnosti Auto Adler spol.s r.o., IČ: , Ostrava - část Moravská Ostrava, Cihelní č.p.3199/75a, PSČ , o prodej pozemků parc.č. 2179/3, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 169 m² a parc.č. 2168/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 77 m² v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Cihelní) souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 2179/3, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 169 m² a parc.č. 2168/3, ostatní plocha, jiná plocha 19/30

20 o výměře 77 m² v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Cihelní) předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o prodej částí pozemků parc. č. 28, parc. č. 40/1 a pozemků parc. č. 39, parc. č. 40/2, parc. č. 40/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Biskupská) číslo: 0343/ZMOb1014/7/12 04/OM/19 žádost společnosti LAROS a.s., se sídlem Ostrava, Hrabová, Krmelínská 748/9, PSČ , IČ , o koupi pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava souhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: části pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště oddělené geometrickým plánem č /2009 ze dne a nově označené jako pozemek parc. č. 28/1 - ostatní plocha a jiná plocha o výměře 164 m² a jako pozemek parc. č. 28/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 60 m² část pozemku parc. č. 40/1 - ostatní plocha, jiná plocha, oddělena dle geometrického plánu č /2009 ze dne a nově označena jako pozemek parc. č. 40/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 383 m² pozemek parc. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 328 m² pozemek parc. č. 40/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 40 m² pozemek parc. č. 40/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 66 m² předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

21 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1428/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Poděbradova) číslo: 0344/ZMOb1014/7/12 04/OM/20 žádost společnosti DEXON CZECH s.r.o., se sídlem Karviná - Staré Město, Na Novém poli 381/5, PSČ , IČ: , o koupi části pozemku parc. č. 1428/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 1428/1 ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou dle geometrického plánu č /2012, ze dne a nově označenou jako pozemek parc. č. 1428/16 zastavěná plocha, č. p. 3003, občanská vybavenost o výměře 129 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Nabídka společnosti A4D STUDIO spol. s r.o., k odkoupení pozemku p.č.st. 929 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, (lokalita ul. Na Liškovci) číslo: 0345/ZMOb1014/7/12 04/OM/21 nabídku společnosti A4D STUDIO spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ , IČ: , k odkoupení pozemku p.č.st. 929 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 2) rozhodlo nevyužít nabídku společnosti A4D STUDIO spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ , IČ: , k odkoupení pozemku p.č.st. 929 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 17 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava informovat společnost A4D STUDIO spol. s r.o., dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: /30

22 Žádost o prodej pozemků parc. č. 3024/1, parc. č. 3025/4, parc. č. 3025/5 a parc. č. 3025/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní) číslo: 0346/ZMOb1014/7/12 04/OM/22 žádost společnosti INOVAČNÍ, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Pohraniční 1435/86, PSČ , IČ , o prodej pozemků parc. č. 3024/1, parc. č. 3025/4, parc. č. 3025/5, parc. č. 3025/7 a parc. č. 3010/3 (lokalita ul. Válcovní) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava žádost ////////////////////////////////////////////////////////////////, o prodej pozemku parc. č. 3024/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 3024/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 990 m², parc. č. 3025/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m², parc. č. 3025/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m² a parc. č. 3025/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto unesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh záměru převést část spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p a pozemku parc. č. 836/2 pod domem č. p (Husovo nám. 6) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava číslo: 0347/ZMOb1014/7/12 04/OM/23 žádost /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////// o rozšíření bytové jednotky a odkup části společných prostor v domě č. p ) rozhodlo o záměru převést část ze spoluvlastnického podílu 3611/92357 pozemku parc. č. 836/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákona č. 72/1994 Sb., a to ve výši 51/93648 příslušejícího k jednotce č. 1789/901, nebyt, pod domem č. p vlastníkům jednotky č. 10, ////////////////////////////////////////////// ////////////////////////// 22/30

23 ////////////////////////////////////////////// zajistit zveřejnění záměru na úřední desce dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh neprodat spoluvlastnický podíl ve výši 2/6 k pozemku p.č.st. 25, k. ú. Přívoz, obec Ostrava a oslovit /////////////////////// ve věci odkoupení jejího spoluvlastnického podílu k pozemku p.č.st. 25 ve výši 4/6, k. ú. Přívoz, obec Ostrava do vlastnictví SMO (lokalita ul. Hlučínská a Dobrovského) číslo: 0348/ZMOb1014/7/12 04/OM/24 1) rozhodlo a) neprodat 2/6 spoluvlastnického podílu k pozemku p.č.st. 25 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 785 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, spoluvlastníkovi předmětného pozemku //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu ve výši ,- Kč b) oslovit //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ve věci odkoupení jejíh o spoluvlastnického podílu ve výši 4/6 k pozemku p.č.st. 25 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 785 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Hlučínská a Dobrovského), za kupní cenu ve výši ,- Kč, do vlastnictví statutárního města Ostravy 2) ukládá oslovit ////////////////////// dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na prodej spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 2674/49 příslušejících k bytovým jednotkám v domě č.p. 2772, č.p a č.p v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Zelená) číslo: 0349/ZMOb1014/7/12 04/OM/25 1) rozhodlo a) o prodeji spoluvlastnických podílů k pozemku parc.č. 2674/49 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, příslušejících k bytovým jednotkám v domě č.p. 2772, č.p a č.p postaveném na pozemku parc.č. 2674/49, za 50% 23/30

24 ceny stanovené cenovou mapou, a to : do společného jmění /////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkům jednotky (byt) č. 2772/2, v podílu 356/30537, za kupní cenu 3 507,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do vlastnictví ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkovi jednotky (byt) č.2772/3, v podílu 568/30537, za kupní cenu 5 595,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do vlastnictví ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkovi jednotky (byt) č. 2772/5, v podílu 356/30537, za kupní cenu 3 507,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do podílového spoluvlastnictví //////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////, každý z nich je vlastníkem podílu o velikosti 1/2 jednotky (bytu ) č. 2772/10, v podílu 743/61074, za celkovou kupní cenu 7 319,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do vlastnictví ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkovi jednotky (byt) č. 2772/11 v podílu 356/30537, za kupní cenu 3 507,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do společného jmění //////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkům jednotky (byt) č. 2772/13 v podílu 743/30537, za kupní cenu 7 319,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do vlastnictví ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkovi jednotky (byt) č. 2772/18 v podílu 568/30537, za kupní cenu 5 595,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do vlastnictví /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkovi jednotky (byt) č. 2773/5 v podílu 527/30537, za kupní cenu 5 191,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do vlastnictví ////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkovi jednotky (byt) č. 2773/13 v podílu 568/30537, za kupní cenu 5 595,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do společného jmění ////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////, vlastníkům jednotky (byt) č. 2774/17 v podílu 356/30537, za kupní cenu 3 507,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do společného jmění //////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, vlastníkům jednotky (byt) č. 2774/6 a jednotky (garáž) č.2774/19 v podílu 32/1053, za kupní cenu 9 141,- Kč a úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva b) o uzavření kupních smluv ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 24/30

25 2) zmocňuje Ing. Petru Bernfeldovou, místostarostku městského obvodu k podpisu kupních smluv dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Návrh na prodej pozemku p.p.č. 532/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. E. Krásnohorské) číslo: 0350/ZMOb1014/7/12 04/OM/26 1) rozhodlo a) o prodeji pozemku p.p.č. 532/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, (lokalita ul. E. Krásnohorské), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu ,- Kč a úhradu nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 800,- Kč a správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu kupní smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 966/10 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Palackého - Na Náspu) číslo: 0351/ZMOb1014/7/12 04/OM/27 žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 966/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1085 m² v k. ú. Přívoz, 25/30

26 obec Ostrava (lokalita ul. Palackého - Na Náspu), ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 966/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1085 m² v k. ú. Přívoz, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: Informace o projektech příspěvkových organizací zřízených SMO, MOb MOaP v roce 2011 číslo: 0352/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/01 předloženou zprávu o projektech mateřských a základních škol, Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, realizovaných a podporovaných formou účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu městského obvodu v roce 2011, dle důvodové zprávy Návrh o společném postupu městského obvodu a Moravskoslezského kraje při převodu činností číslo: 0353/ZMOb1014/7/12 1) schvaluje 05/OŠV/02 záměr převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje Základní školou, Ostrava - Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace, IČ , na příspěvkovou organizaci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Základní školu Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, IČ , s účinností od ) schvaluje Dohodu mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Moravskoslezským krajem o společném postupu při řešení převodu činností zabezpečovaných příspěvkovou organizací kraje Základní školou, Ostrava - Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace, IČ , na příspěvkovou organizaci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Základní školu Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková 26/30

27 organizace, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohody dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Žádost //////////////////////////////////////////////////////////, o peněžitý dar číslo: 0354/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/03 žádost /////////////////////////////////////////////////////////// o peněžitý dar, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar //////////////////////////////////////////////////////////, IČ vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// o peněžitý dar číslo: 0355/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/04 žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// o peněžitý dar na realizaci projektu Souznění - Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na realizaci projektu Souznění - Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel 27/30

28 vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Žádost občanského sdružení Chorus Ostrava, se sídlem Na Hradbách 18, Ostrava - Moravská Ostrava, o peněžitý dar číslo: 0356/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/05 žádost občanského sdružení Chorus Ostrava, se sídlem Na Hradbách 18, Ostrava - Moravská Ostrava, o peněžitý dar na úhradu účasti pěveckého sboru Chorus Ostrava na mezinárodní soutěži pěveckých sborů ve Vídni, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar občanskému sdružení Chorus Ostrava, se sídlem Na Hradbách 18, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Žádost Svatováclavského hudebního festivalu, o.s., se sídlem Šmeralova 6, Moravská Ostrava, o peněžitý dar číslo: 0357/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/06 žádost Svatováclavského hudebního festivalu, o.s., se sídlem Šmeralova 6, Moravská Ostrava, o peněžitý dar, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar Svatováclavskému hudebnímu festivalu, o.s., se sídlem Šmeralova 6, Moravská Ostrava, IČ vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení 28/30

29 Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Žádost Tělovýchovné jednoty HKC Ostrava, se sídlem Janovská 1069, Ostrava Polanka, o peněžitý dar číslo: 0358/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/07 žádost Tělovýchovné jednoty HKC Ostrava, se sídlem Janovská 1069, Ostrava Polanka, o peněžitý dar, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar Tělovýchovné jednotě HKC Ostrava, se sídlem Janovská 1069, Ostrava - Polanka, IČ vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: Žádost České welzlologické a cestovatelské společnosti, se sídlem Cihlářská 1715/11, Zábřeh, o peněžitý dar číslo: 0359/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/08 žádost České welzlologické a cestovatelské společnosti, se sídlem Cihlářská 1715/11, Zábřeh, o peněžitý dar, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo neposkytnout peněžitý dar České welzlologické a cestovatelské společnosti, se sídlem Cihlářská 1715/11, Zábřeh, IČ vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Věra Kuchařová, vedoucí odboru Termín: /30

30 Informace o realizovaných projektech podporovaných formou účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP v roce 2011 číslo: 0360/ZMOb1014/7/12 05/OŠV/09 předloženou informaci o realizovaných projektech podporovaných formou účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2011, jejich realizaci a vyúčtování, dle důvodové zprávy Souhrnná zpráva o písemném vyřízení dotazů, připomínek a podnětů podaných členy zastupitelstva městského obvodu číslo: 0361/ZMOb1014/7/12 07/OVV/01 předloženou souhrnnou zprávu o písemném vyřízení dotazů, připomínek a podnětů podaných členy zastupitelstva městského obvodu na jeho zasedání dne Materiály projednané zastupitelstvem městského obvodu bez přijatého usnesení: Materiál 07/OVV/02 Název Návrh na pojmenování ulic a náměstí na území Nové Karoliny 30/30

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. 7. 2012 čís. 0362/ZMOb1014/8/12 0376/ZMOb1014/8/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.02.2019 čís. 0064/ZMOb1822/3/19 0091/ZMOb1822/3/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.09.2018 čís. 0370/ZMOb-Vit/1418/20-0391/ZMOb-Vit/1418/20 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13 61. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2013 čís. 3960/RMOb1014/61/13 4032/RMOb1014/61/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0297/RMObM1822/4/19 0302/RMObM1822/4/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. 3. 2012 čís. 0270/ZMOb1014/6/12 0314/ZMOb1014/6/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 čís. 142/05 160/05 Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2015 čís. 0097/ZMOb-Vit/1418/6-0121/ZMOb-Vit/1418/6 Mgr. Petr Kutěj místostarosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013 čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.09.2016 čís. 0083/ZMOb1418/12/16 0117/ZMOb1418/12/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.09.2017 čís. 0268/ZMOb-Vit/1418/14-0287/ZMOb-Vit/1418/14 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís.

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís. Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 19. 12. 2006 čís. 13/02 75/02 Ing.

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12 41. schůze rady městského obvodu konané dne 4. 10. 2012 čís. 2429/RMOb1014/41/12 2480/RMOb1014/41/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 15. 12. 2016 13:00 (usn. č. 0422/12 - usn. č. 0458/12) Bc.

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 06.06.2019 čís. 0054/ZMOb-JIH/1822/4-0093/ZMOb-JIH/1822/4 Bc. Martin Bednář starosta Mgr. Dagmar Hrabovská místostarostka Strana 1/21 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2016 čís. 0184/ZMOb-Vit/1418/10-0201/ZMOb-Vit/1418/10 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2015 čís. 0070/ZMOb-Vit/1418/5-0096/ZMOb-Vit/1418/5 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2015 čís. 0122/ZMOb-Vit/1418/7-0141/ZMOb-Vit/1418/7 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 čís. 5328/RMOb1014/80/14 5370/RMOb1014/80/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne 21.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

z 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

z 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne z 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 Místo konání: Předsedající: Přítomno: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 29 členů

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13 64. schůze rady městského obvodu konané dne 21. 11. 2013 čís. 4131/RMOb1014/64/13 4188/RMOb1014/64/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. 0243/ZMOb-Vit/1418/13-0267/ZMOb-Vit/1418/13 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14 76. schůze rady městského obvodu konané dne 22.05.2014 čís. 4983/RMOb1014/76/14 5036/RMOb1014/76/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.09.2013 čís. 0372/ZMOb-Vit/1014/18-0397/ZMOb-Vit/1014/18 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2017 čís. 2369/RMOb1418/74/17 2427/RMOb1418/74/17 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 6 4.11.2016 12:58 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 3. 11. 2016 13:00 (usn. č. 0406/11 - usn. č.

Více

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0 z 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.9.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Ukončení: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: zasedací sál č.

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2012 čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15-0312/ZMOb-Vit/1014/15 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 13 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 8. 6. 2017 13:00 (usn. č. 0489/14 - usn. č. 0533/14) Bc. Martin

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16 36. schůze rady městského obvodu konané dne 12.05.2016 čís. 0399/RMOb1418/36/16 0453/RMOb1418/36/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.06.2019 čís. 0063/ZMOb-MH/1822/5-0081/ZMOb-MH/1822/5 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 5.9.2016 14:06 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 1. 9. 2016 13:00 (usn. č. 0381/10 - usn. č. 0405/10)

Více

Usnesení. Usnesení. 55. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3438/RMOb1014/55/ /RMOb1014/55/13

Usnesení. Usnesení. 55. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3438/RMOb1014/55/ /RMOb1014/55/13 55. schůze rady městského obvodu konané dne 06.06.2013 čís. 3438/RMOb1014/55/13 3496/RMOb1014/55/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 31. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1795/RMOb1014/31/ /RMOb1014/31/12

Usnesení. Usnesení. 31. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1795/RMOb1014/31/ /RMOb1014/31/12 31. schůze rady městského obvodu konané dne 26. 04. 2012 čís. 1795/RMOb1014/31/12 1869/RMOb1014/31/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.12.2016 čís. 0202/ZMOb-Vit/1418/11-0225/ZMOb-Vit/1418/11 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí dluhu Ing. Alena Zapletalová,

Více

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.08.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.6.2016 čís. 0224/ZMOb-Sle/1418/11-0254/ZMOb-Sle/1418/11 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 17. 5. 2012 09:00 (usn. č. 0305/10 - usn. č. 0333/10) Mgr.

Více

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.02.2016 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Přestávka: - Ukončení: Zapisovatelka: Ověřovatelé zápisu: zasedací

Více