LIBČICKÉ NOVINY. Listopad na radnici: Příprava na příští rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Listopad na radnici: Příprava na příští rok"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Vánoční optimismus? Křesťanské Vánoce jsou svátkem radosti z narození Ježíše Krista. Jako svátek rozšířený do více zemí se slaví od 7. století. Dlouhá tradice. Tradice vedoucí po věky alespoň jednou za rok lidi k optimismu. Křesťanský pocit radosti se vtiskl i do občanského prožívání Vánoc. Ale zatímco lidé náboženští umějí definovat důvod svého vánočního optimismu, lidé bez vědomého vztahu ke křesťanství to neumějí. Jejich vánoční radost je zvyk dávat a přijímat dárky, připravit štědrovečerní večeři, sejít se v širším rodinném kruhu a pokud možno nespěchat. Ale i lidé nenáboženští by se měli snažit přesněji pojmenovat zdroj svého vánočního optimismu, aby to nebyl jen zvyk a obecně sdílená radostná atmosféra. Tím konkrétním pojítkem mezi optimismem náboženským a nenáboženským je naděje. Pro jedny naděje z narození Vykupitele, pro ostatní naděje, že život se všemi svými strastmi a bolestmi má nadějnou perspektivu. Lidé jsou jediný živočišný druh, který umí vnímat minulost, přítomnost a budoucnost. Jakmile by ztratili vnitřní sílu vidět v budoucnosti naději a poddali se pocitu, že lépe už bylo, je to vítězství strachu. Můžeme mít z budoucnosti rozumné obavy vedoucí nás k hledání cest, aby se nenaplnily. Ale ne strach! Vánoční optimismus je tedy vědomí naděje, že každý svou správnou cestu najdeme. A vůbec nemusí být luxusní, jako řada nových asfaltových či dlážděných silnic v Libčicích. Stačí úzká a klikatá stezka od jednoho člověka k druhému. Kdo si své stezky nebude hledat a udržovat, bude o Vánocích sám a smuten. Martin Sekera Listopad na radnici: Příprava na příští rok V minulém čísle Libčických novin jsem psal o rozmarech počasí. Dnes bych mohl začít tento článek tím samým, ovšem z naprosto jiného úhlu pohledu. Listopad a zejména počasí v něm nás mile překvapilo a napomohlo úspěšnému dokončení mnoha projektů. Realizovaných akcí a událostí bylo více, nicméně jedna z nich je patrně nejdůležitější. A tou je příprava návrhu provozního rozpočtu města. Návrh tohoto provozního rozpočtu je připraven jako vyrovnaný s plánovanými příjmy a tím i výdaji ve výši cca 31 milionů korun. Tento návrh neobsahuje investice, ale odráží základní potřebu Atmosféra světel z listopadové oslavy sv. Martina. Více uvnitř čísla LN. Nebudu občany zatěžovat výčtem toho, co rada města každých čtrnáct dnů schvaluje či zamítá. Byl by to jistě velký seznam, ale to je naše práce a povinnost. Jisté je, že letošní rok byl dost náročný. Občanské sdružení Liběhrad před vstupem na radnici učinilo řadu závažných slibů a dovoluji si tvrdit, že již nyní před koncem třetího roku našeho působení na radnici je mnohé splněno. Město se mění. Dříve blátivé komunikace se pokryly novým asfaltovým povrchem nebo moderní zámkovou dlažbou. Dle finančních možností jsou budovány i chodníky. Jsou rekonstruovány nové řady kanalizace a vodovodu. Základní škola a mateřská škola se oblékly do nového kabátu exkluzivních fasád. A nejenom to. Slovo nová fasáda nevystihuje podstatu věci. Fasáda je pro mnoho lidí pouze věcí estetickou. Podstatné je 12/2009 provozu města v příštím roce. V závěru listopadu tento návrh schválila rada a definitivně tento návrh musí v prosinci odsouhlasit zastupitelé. O investicích v roce 2010 budou zastupitelé rozhodovat až na přelomu ledna a února, a to proto že budeme vědět, s jakým přebytkem hospodařilo město v letošním roce. V minulém čísle jsem se podrobně věnoval rozšíření kapacity mateřské školy. Dnes mohu přinést další informace. V naší školce proběhl 3. listopadu zápis, na jehož základě paní ředitelka rozhodla o přijetí 20 dětí do nově vytvořené třídy. Tomuto kroku předcházelo i jednání Rady města, která v závěru října vyslovila souhlas s novými kritérii pro přijímání dětí do naší školky. Základní podmínkou je to, aby minimálně jeden z rodičů dítěte měl trvalý pobyt v Libčicích a kritéria pro následné rozhodování o přijetí jsou pokračování na straně 2 Z radnice a úřadu Vox Populi aneb zamyšlení nad věcmi veřejnými to, že došlo k řádovému zlepšení tepelně technických parametrů budov. Budovy byly zatepleny a provedli jsme výměnu oken a dveří. Výsledkem je nižší energetická náročnost obecních budov a menší platba za energie. Během tří let jsme pracovali na vnitřku škol a lze konstatovat, že byla provedena i postupná rekonstrukce vnitřních prostor škol. Velmi úspěšnou byla i akce vybudování dvou nových tříd mateřské školy. Kromě toho bylo dosaženo i toho, že díky novému fondu školského rozvoje nastal dříve nevídaný příjem financí do rozpočtů našich tří škol. V ulici Chýnovské byla postavena nová pediatrická ordinace a kompletně vybavena na městské náklady. Věřme, že bude otevřena v lednu, jak paní dětská doktorka přislíbila. Velkým problémem přesahujícím rámec města

2 Strana 2 Listopad na radnici: Příprava na příští rok následující (seřazeno podle priorit): 1) děti v posledním roce před školou, 2) děti ze sociálně slabého, nepodnětného prostředí, 3) děti zaměstnaných matek, 4) děti rodičů pečujících o další dítě mladší 3 let a nakonec 5) děti se zájmem o celodenní péči. Zbývá dodat, že celková kapacita naší školky je k dnešnímu dni 117 míst a další, řádný zápis na školní rok 2010/2011, se uskuteční 7. dubna V prvním listopadovém týdnu k nám přijeli zástupci Nadace Via prohlédnout si, v minulých číslech představený, projekt zpřístupnění Liběhradu. Podle neoficiálních informací náš projekt je mezi osmi projekty, které zaměstnanci Nadace Via osobně objíždějí. Společně s Terezou Nehasilovou (za což jí velmi děkuji) a za vydatné pomoci již zmiňovaného počasí (byl krásný podzimní den) se nám podařilo alespoň část zaměstnanců Nadace ovlivnit v náš prospěch, respektive ve prospěch tohoto projektu. Jsem- li u projektů, nemohu zapomenout na výsadbu stromořadí. Ani ne proto, že bych chtěl přinést nové informace, ale spíše odpovědět na některé otázky. Více lidí se mne ptá, proč je na straně výjezdu z města u nové výsadby mezera? Odpovím, že to má tři základní důvody. První z nich je existence stožárů vysokého napětí a nutnosti dodržet předpisy definovaný odstup, druhý je dopravně bezpečností (mezera je v zatáčce a jasany za pár desítek let vyrostou do slušné výšky i objemu) a třetí je praktický. Mezera je v ďolíku pod silnicí a silnice se v zimě solí a tento solný roztok by potom stékal k v tomto místě vysázeným jasanům, což jasan (stejně jako většina stromů) nemá rád. Stejně jako v říjnu, i v listopadu se několikrát sešla Rada města a kromě provozních záležitostí, žádostí o poskytnutí sociálních výpomocí pro potřebné spoluobčany, o pořádání několika kulturně společenských akcí pro malé a velké (Zájezd do Drážďan, Mikulášský karneval), zabývala se také, již tradičně, žádostmi našich spoluobčanů o prodloužení nájemních smluv nebo smluv o poskytnutí přístřeší. Před námi je poslední měsíc v roce, který již tradičně je plný různých předvánočních akcí. Přeji vám málo předvánočního shonu a hezké Vánoce. Matěj Štětka Z radnice a úřadu: Vox Populi aneb zamyšlení nad věcmi veřejnými byla i Kolonie s celou škálou svých problémů. Podařilo se zajistit, že ti, kteří neplnili své povinnosti k městu, odešli a zbývající se pomalu zařadili mezi nás občany města. Kolonie 413 byla zbourána, zdevastované okolí bylo revitalizováno. V současné době zcela ustalo záškoláctví a obyvatelé Kolonie řádně platí nájemné. Město poté rekonstruovalo dva objekty v Kolonii. To vše bylo dosaženo ve spolupráci s občany města. Za výsledky jsou stovky hodin strávených nad projekty ale i při pravidelných setkáních s občany Chýnova, Letek i Libčic. Všichni si přejeme, aby Libčice byly báječným místem pro nás a naše děti. Bude ale potřeba se ještě hodně snažit, abychom si zasloužili ocenění například v soutěži o nejkrásnější obec.to bychom se museli my všichni společně zostra pustit do vandalů, sprejerů, majitelů autogramů a neukázněných řidičů. Není to vše jen věcí policie. Všichni musíme pomoci. Fungující a hezké moderní město zásadním způsobem určuje i kulturní vyspělost obyvatel. Ono je to vlastně jednoduché, stačí se podívat na slova klasika, kde stojí: Fungující rodina = fungující obec. Fungující obec= fungující stát. A s radostí musím konstatovat, že v Libčicích máme takříkajíc našlápnuto dobře. Bez dalšího komentáře jen vyjmenuji ty, kteří se hodně snaží: Hasiči Libčice a Letky, Sokol, Házená, Fotbal, Karate, Nohejbal, Šachy, Cyklistický klub Dirty Jump, Mateřské centrum Malina, Sdružení Libčice net, Klub seniorů, pěvecký soubor Scandula, taneční soubor Mariane, Katolická farnost, Evangelická farnost, základní umělecká škola, mateřská škola, základní škola. A celá řada soukromých podnikatelů. Zapomněl-li jsem na některé, promiňte mi. Všem jménem obyvatel města děkuji. Přeji všem občanům klidný závěr roku 2009 a pevné zdraví. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Výzva k podávání žádostí v oblasti zájmové činnosti Jednotlivci a organizace působící v Libčicích si již zvykly, že se na radnici mohou obrátit s požadavky podpory svých kulturních, sportovních a společenských akcí v pravidelně vyhlašované soutěži. Když jsme zaváděli tento grantový systém, vycházeli jsme z toho, že se potenciál tvořivosti zdejších občanů v uvedených oblastech bude rozvíjet. Každý rok od začátku roku 2007 přibyla nějaká nová aktivita nebo skupina lidí s novými náměty a hlavně s chutí připravit pro sebe a spoluobčany nějaký nový druh zájmové činnosti. V roce 2009 bylo v pololetních cyklech rozděleno mezi žadatele celkem 200 tisíc korun. Rok 2010 nebude pravděpodobně tak mimořádně štědrý, ale opět vyzývám k podávání žádostí a návrhů prostřednictvím vytištěného a vyplněného tiskopisu (Formulář pro podání žádosti o příspěvek města Libčice nad Vltavou na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací v roce 2010), který najdete na webových stránkách města v sekci Město, Formuláře (http://www.libcice.cz/index.php?page=mesto-formulare). Případně si ho vyzvedněte na odboru kultury MěÚ u paní Čermákové. Termín podávání žádostí na první pololetí roku 2010 je do 8. ledna 2010 prostřednictvím podatelny MěÚ. (Nikoli cestou internetové pošty.) Současně vyzývám všechny, kteří obdrželi městskou podporu pro druhé pololetí roku 2009, aby do téhož data doručili v tištěné podobě na odbor kultury zprávu o využití finanční podpory. Žadatelé, kteří tak neučiní, nebudou zařazeni do výběru pro rok Martin Sekera, radní pro kulturu Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 V Libčicích se připravuje bytová výstavba V současné době je v Libčicích nad Vltavou pět skupin investorů, kteří staví či hodlají stavět domy a byty v katastru města. Lokality výstavby jsou následující: I. Prostor za kulturním domem (KDL), kde bylo realizováno soukromým investorem 32 bytů. II. Prostor Na Pusté Vinici, kde je plánována výstavba soliterních domů a terasových domů. Projekt je již k rozhodnutí na stavebním úřadě. III. Prostor Nad koupalištěm, kde se připravuje bytová výstavba. IV. Prostor bývalého kina ve Vltavské ulici, kde se připravuje bytová výstavba.. V. Prostor bývalé slepičárny v Chýnově pod Hájem, kde se připravuje výstavba soliterních domů a řadových domů. VI. Prostor mezi ulicí Ke Studánkám a panelovými domy Na Sahaře, kde je zatím připravována výstavba několika rodinných domů. Strana 3 VII. Prostor Pod Viničkou, kde již probíhá po obou stranách ulice výstavba rodinných domů. VIII. Prostor v ulici Hašlerově, kde soukromí investoři realizují výstavbu rodinných domů. Město Libčice podporuje výstavbu ve výše uvedených lokalitách. Nyní probíhají jednání s investory o poskytnutí benefitů městu. Je zřejmé, že bytová výstavba je v Libčicích potřebná, ale na druhé straně potenciální příliv obyvatel klade nároky na kapacity města, školy, školky, umělecké školy a školní jídelny. Jisté povinnosti města si vyžádá i úklid a údržba komunikací, svoz odpadků a péče o veřejnou zeleň. Rovněž bude potřeba zajistit ve zmíněných lokalitách i občanskou vybavenost. To vše je městu známo a v tomto duchu s investory jednáme. Nezbývá než si přát, aby lidé, kteří se do Libčic přistěhují, se zde i přihlásili k trvalému pobytu. To je velmi důležitý krok k posílení příjmů do městské pokladny. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta Rekonstrukce komunikací pokračuje svižným tempem Vzhledem k přijatelným klimatickým podmínkám postupují práce na komunikacích velmi rychle. V prvních listopadových dnech bylo sice pošmourno, ale díky pochopení občanů a rovněž díky funkční komunikaci občanů s městem jsme předešli komplikacím. Co se tedy v závěru úspěšné stavební sezony 2009 v našem městě děje? započala oprava velmi potřebného chodníku v Zahradní ulici, který bude realizován od ulice Za Kovárnou až na sídliště Sahara. Práce započaly dne Chodník bude proveden v zámkové dlažbě. Oprava bude ukončena v termínu do Byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v Tržní ulici. Profil stoky je DN 300 a délka stoky celkem činí 126 m. Realizují se 4 přípojky délky cca 22m. Do výběrového řízení byly doručeny 3 nabídky a zvítězila kladenská společnost Esta s.r.o. Termín ukončení akce je Je předpoklad, že asfaltový povrch komunikace bude proveden v jarních měsících roku 2010 v případě, že finanční situace města bude příznivá. Ve 48. týdnu byly dokončeny asfaltové povrchy komunikací K Nádraží, Pod Strání, Na Výsluní I, Na Výsluní II, U Zastávky, Na Vršku, U Krytu. Dodavatelem investice je stavební firma Stavby mostů Děčín a.s. V 47. týdnu byl dokončen povrch komunikace Nerudova, Bratrská a Palackého. Dodavatelem investice je stavební firma Stavby mostů Děčín a.s. V 47. týdnu byl dokončen povrch komunikace na Leteckém náměstí kolem domu Liškových a kolem domu Krejzových. Povrch je asfaltový. V prostoru před fotbalovým stadionem v Letkách bude v 49. týdnu dokončen povrch komunikace v technologii zámkové dlažby. Prostor je vydlážděn včetně parkoviště AFK a zámková dlažba je vysazena jak na vjezdu do hřiště AFK tak i směrem k treninkové ploše cyklistického klubu Dirty Jump. Dodavatelem investice je stavební firma Stavby mostů Děčín a.s. A co se připravuje v investicích na příští rok? Bude samozřejmě záležet na finanční situaci města v roce V závěru roku 2009 rada města připraví provozní rozpočet a v 1. polovině ledna 2010 rada připraví investiční rozpočet. Poté budou rozpočty předloženy ke schválení zastupitelstvu města. Ulice Na Vrchách patří po léta bezkonkurenčně, co se týká povrchu komunikace, k nejhorším v Libčicích. Umístění komunikace je komplikované, a aby byla situace ještě složitější, bude potřeba pod částí komunikace provést opravu technicky nevyhovujícího vodovodního řadu včetně přípojek. V podzimních měsících se podařilo dojednat se Středočeskými vodárnami, že provedou rekonstrukci vodovodu na vlastní náklady. Středočeské vodárny zpracovaly projektovou dokumentaci a provedly veškerá odborná projednání rekonstrukce včetně výběrového řízení na dodavatele díla. Vlastní rekonstrukce vodovodního řadu by měla proběhnout v 1. čtvrtletí roku Poté by měla následovat oprava povrchu komunikace. Postup bude následující: Investici navrhnu k realizaci v prvním pololetí roku 2010 a po kladném vyjádření rady města a poté zastupitelstva města k investičnímu plánu bude cesta k realizaci této akce otevřena. Budeme předkládat do rozpočtu opravu povrchu komunikace v Tržní ulici, jež by měla být provedena v asfaltu. V současné době projekční firma Rothe a architekt Panuščík připravují dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci rekonstrukce komunikací v sídlišti Nové domy pod Leteckou ulicí, kde budou realizovány nové místní účelové komunikace, chodníky a parkovací místa. Projekt bude po dokončení k dispozici veřejnosti na Stavebním úřadě. Projekční firma Rothe dokončila projekt rekonstrukce komunikace Pod Kameníčkem. V současné době si zde občané realizují přípojky. Projektant Novák Miloslav započal práce na studii využití areálu Ludvík u hřbitova. Projektant Novák Miloslav zpracovává dokumentaci ke stavebnímu povolení pro stavbu hasičské zbrojnice. V roce 2010 předpokládám opravu některých budov ve vlastnictví města. Je otázkou, zda bude získán grant na opravu budovy Základní umělecké školy. Budova je architektonicky zajímavá a rekonstrukci potřebuje jako sůl. Další stavbou vázanou na získání grantu je rekonstrukce chodníků podél státních komunikací. Chodník v ulici Turská, od pomníku ke vstupu na pozemek směrem k nemovitosti rodiny Štrosovy, budu navrhovat k realizaci v první polovině roku Děkuji všem občanům za trpělivost, se kterou snášeli v roce 2009 stavební ruch v jejich ulicích, a těším se na vaše případné další náměty. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

4 Strana 4 Nová pediatrická ordinace v Libčicích nad Vltavou Otevření pediatrické ordinace je již na dosah ruky. Během ledna 2010 se budou moci začít registrovat dětští pacienti. V současné době stále probíhá poslední vyřizování formalit s VZP a potažmo i dalšími zdravotními pojišťovnami, proto nyní, v době uzávěrky prosincového čísla Libčických novin, bohužel nemůžu sdělit přesná data. Pediatrická ordinace bude fungovat v plném pracovním úvazku, denně. Ordinační hodiny budou rozděleny jednak pro nemocné pacienty a pak k pravidelným prohlídkám, očkování, vyřizování potvrzení apod. Zde bude možné se objednat na daný čas a předejít tak čekání. V ambulanci bude pracovat kvalifikovaná sestra. Ordinace je vybavená dle moderních standardů. K léčebné péči patří také základní odběry, která budeme provádět ve spolupráci s laboratoří a na místě nabídneme vyšetření CRP. MATEŘSKÉ CENTRUM Cesta za světlem (Aneb co bylo v pátek 13. listopadu 2009.) Svatý Martin sice letos na bílém koni nepřijel, ale nám (my, kteří za pecí neležíme) se to docela hodilo. U řeky bylo teplo. Muzikantům ladily nástroje, zpěvákům to zpívalo jako o život, hercům nerval vítr od pusinek jejich repliky, průvod prťousků byl důstojný a lampión se světýlkem od libčických letěl daleko do světa. Dita HOŠKOVÁ a její herecká partička zahráli Legendu o Sv. Martinovi. Káča JUDOVÁ všecko vymyslela, vyrobila lampičky, přemluvila část Scanduly k hudební produkci. MALINOVÉ MAMINKY napekly martinské rohlíčky, navlékly své děti do teplých oblečků, zapálily lampiónky a vydaly se s nimi statečně tmou za světlem. Simona Šímová Ráda bych pozvala zájemce k setkání, kde se můžeme vzájemně poznat a také probrat další podrobnosti chodu ordinace. Setkání by se uskutečnilo v 10,00 v zasedačce městského úřadu. V lednu 2010 plánujeme den otevřených dveří přímo v prostorách ambulance. Další informace, upřesnění, kontakty budou zveřejněny v dalším čísle Libčických novin, budou k dispozici na městském úřadě a budou také na internetových stránkách ambulance. Doufejme, že během ledna 2010 se již budeme moci setkávat v nově otevřené ambulanci. S přáním pěkných dní MUDr. Miroslava Kuglerová UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ Kontejnery budou umísťovány v uvedených termínu: prosinec Libčice n/vlt. Letky Chýnov křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letecké nám. ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 (vedle dětského hřiště) Do konce ledna 2010 bude mít možnost si vyzvednout proti podpisu na odboru správy majetku každý občan Libčic známku na popelnici pro rok Známka pro rok 2009 bude platit do Pokud si někteří občané známku nevyzvednou v této lhůtě, nebude jim svozová firma Regios od vyvážet popelnici. Občanům, kteří si ze zdravotních důvodů nebudou moci známku vyzvednout, bude jim vylepena pracovníky MěÚ.

5 Strana 5 NAŠE ŠKOLY ZŠ Libčice nad Vltavou, okres Praha západ, 5. května 68, Libčice nad Vltavou Informace o přijímacím řízení na střední školy školní rok 2009/2010 Podle novely školského zákona si mohou žáci vybírat ze tří škol. Žáci základních škol podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. (Ne prostřednictvím ředitele základní školy). Uchazeči podávají přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 15. března 2010, (v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2009) Zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy na obory vzdělávání bez talentové zkoušky se budou konat od do (Termíny přijímacích zkoušek si budou ředitelé středních škol stanovovat sami. Termíny, kritéria přijímacího řízení a údaje o předpokládaném počtu přijímaných žáků musí ředitelé zveřejnit do 31. ledna 2010.) Obory s talentovou zkouškou do 31. října Bude-li žák přijat na dvě nebo tři školy najednou, má tento uchazeč podle školského zákona novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, musí do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit zápisový lístek. (Tento vydává ZŠ jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Neučiní-li to uchazeč, ztrácí nárok stát se žákem dané školy. Na takto uvolněná místa mohou ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola. Tiskopisy přihlášek: - jsou upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona. - naleznete je na: pod heslem Formuláře přihlášek (vzory) V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen. Dovolujeme si upozornit na Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce zkráceně ISA dostupný na Systém poskytuje řadu informací využitelných při výběru vzdělávací a profesní dráhy žáků základních a středních škol, nebo při problémech při studiu, informace o vzdělávací nabídce všech středních škol pro rok 2010/2011 jedná se o oficiální data, která byla zpracována na základě údajů z rejstříku škol a podkladů získaných přímo ze středních škol. Informace z ÚP: Nejmenší poptávka je v současné době po absolventech následujících oborů: - ekonomika v podnikání, - podnikání v oborech, - gymnázia, - automechanik, - hotelnictví a turismus, - kuchař,- kadeřník Největší poptávka: - zdravotní sestry, - sociální péče, - elektronika, - telekomunikace.. (Letošní preference jsou výrazně ovlivněny finanční a hospodářskou krizí). Zpracoval: Ing. Markéta Pavlíková ředitelka školy PaedDr. Dagmar Kuzníková Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha západ 5. května 68, Libčice nad Vltavou Čaj o čtvrté Zápis do 1. ročníku ZŠ Libčice nad Vltavou, okres Praha západ pro školní rok 2010/2011 proběhne v těchto termínech Úterý 19. ledna 2010 od hod. Středa 20. ledna 2010 od hod. Náhradní termín: středa ( ) K zápisu si prosím přineste rodný list Vašeho dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka školy Kdy: středa 9. prosince 2009 Kde: sborovna Základní školy Libčice nad Vltavou V kolik: hodin Proč: posezení učitelského sboru s rodiči předškoláků Všechny rodiče budoucích prvňáčků zve vedení školy

6 Strana 6 Výtvarná soutěž Žáci páté třídy se v měsíci říjnu zúčastnili výtvarné soutěže Výtvarný podzim. Do finále soutěže, které se konalo 8. listopadu v chatě Mysliveckého sdružení Libeř na Klejhovně, z naší školy postoupili Jakub Peleška a Kateřina Nováková. Ve finále měli za úkol zobrazit život zvířat v podzimní volné přírodě. Finálová práce Jakuba Pelešky získala 5. místo a Kateřiny Novákové 11. místo. Oběma finalistům blahopřejeme! Zájezd do Paříže Ve dnech se zájemci z VIII. a IX: třídy zúčastnili společně s pedagogy Ing. Markétou Pavlíkovu a Janou Dušánkovou poznávacího zájezdu do Paříže. Seznámili se s typickými památkami města, zvláštní pozornost věnovali klasicismu. Všem se v Paříži líbilo a již se těší na poznávací cestu do Anglie, která by se měla uskutečnit v jarních měsících. Zájmová činnost na základní škole I v letošním roce nabízejí pedagogové základní školy zájmovou mimoškolní činnost pro děti, která se setkává s úspěchem. Florbal Zajišťuje: Ladislav Jiskra, Počítačový kroužek třída Zajišťuje: Bc. Jan Malík, Sportovní kroužek 2. stupeň Zajišťuje: Mgr. Magda Kmínková, Zdravotní kroužek třída, návštěva solné jeskyně Zajišťuje: Mgr. Alena Pastorová, Šikovné ručičky třída Zajišťuje: PhDr. Gabriela Handrychová, Mgr. Alena Pastorová, Ing. Markéta Pavlíková, Školní divadelní klub třída Zajišťuje: Jana Dušánková, PaedDr. Dagmar Kuzníková, Zájmové kroužky zajišťované jinými organizacemi Anglický jazyk určeno pro třídu Zajišťuje: jazyková agentura School Tour Přírodovědný kroužek Upírci Zajišťuje: o.s. Upírci Přijďte s námi společně s dětmi strávit příjemné odpoledne Přijďte s námi společně s dětmi strávit příjemné odpoledne V pátek 4. prosince ve se sejdeme v prostorách školy, abychom si společnými silami vytvořili vánoční dekorace (adventní věnce, svícny aj.) S sebou si přineste pokud možno chvojí, ozdoby, korpusy na věnec atd. podle vlastní fantazie a hlavně dobrou náladu. Srdečně zve učitelský sbor ZŠ Nové knihy v městské knihovně Bergier, J.: Utajení vládcové času, Argo, 2009 Březinová,I.: Blázniví donkichoti, Albatros, 2009 Dye, G.: Paličkovaná krajka pro začátečníky, Knižní klub, 2009 Gordon, R.: Volný pád do podzemí, Fragment, 2009 Jacq, Ch.: Poslední tajemství, Knižní klub, 2009 Laubier de M.: Gaston, chlapeček, který se pořád ptal, Knižní klub, 2008 Mortenson, G.: Tři šálky čaje, Tatran, 2009 Paverová, M.: Letopisy z hlubin věků, Knižní klub, 2009 Pullman, P.: Stín na severu, Argo, 2009 Riordan, R.: Zloděj blesku, Fragment, 2009 Štulcová, R.: Nemetoburk, Albatros, 2007 Zmeškal, T.: Dopis psaný klínovým písmem, Torst, 2008! " # Den pro dětskou knihu 28. listopad $#$ %&'(%' (&)** "!+,+ Tento den oslavíme tradiční prodejní výstavkou v knihovně od pondělí 30. listopadu do pátku 11. prosince, vždy ve výpůjční době, tj. pondělí, středa od , čtvrtek, pátek od , v úterý je zavřeno. Šárka Sekerová, městská knihovnice

7 Strana 7 Halloween 2009 SPORT River Jam - závod v Libčicích První závod měl sloužit hlavně jezdcům, aby zjistili, že u nás vyrostla krásná, náročná trať a také měl samozřejmě seznámit veřejnost s tímto sportem.trochu nás zlobilo počasí, ale nakonec se zprovoznila menší řada skoků. Jsem spokojen s průběhem závodu, všichni jezdci byli nadšeni, a to je to hlavní!! Diváci se snad také bavili a doufám, že v létě přijde spoustu lidí a podpoří nás svým potleskem. V létě chci uspořádat dvoudenní závod spojený s točením videa. První den se pod umělým osvětlením bude skákat a točit video spojené s hudbou, občerstvením a kempováním na trati. Druhý den proběhne závod s našimi nejlepšími jezdci domácími i zahraničími. Doprovodný program pro diváky, soutěže o věcné ceny a večerní párty dotvoří atmosféru tohoto podniku. Chtěl bych poděkovat všem kamarádům, kteří mi pomohli postavit trať. A klub Dirty Jump se těší na další ročník. Dále chci poděkovat hlavním sponzorům, bez kterých by nevyrostla jedna z předních tratí u nás, a to jsou starosta Libčic, OS Liběhrad, zemní práce Brejcha, Commatel a Uher. Ještě jednou díky. Jan Přibáň Cena Josefa Němce v boxu Řada zaparkovaných osobních automobilů v Letecké ulici a světla sálu Kulturního domu v Libčicích dávala v sobotu 7.listopadu 2009 tušit konání dalšího kola Středočeské oblasti v boxu. Domácí oddíl BC NOVO Libčice nad Vltavou jej uspořádal jako Cenu Josefa Němce v boxu. Josef Němec (bronzový medailista z OH 1960 v Římě, vítěz ME 1963 v Moskvě a jedenáctinásobný mistr Československa v těžké váze) byl osobně přítomen po celé odpoledne a borcům v těžkých vahách předával ceny. Celkem se na váhu dostavilo 49 závodníků, v ringu se pak představilo 22 dvojic z 20 oddílů, 9 v mládežnických kategoriích, jedna dvojice žen a 12 dvojic mužů. Z domácího oddílu do ringu nastoupili Aleš Tichý a František Sládek. Aleš předvedl svůj současný standard a s mělnickým Plzákem se rozešli smírně. Franta Sládek vybojoval svůj první zápas v ringu s rakovnickým Dolejšem. Hned od úvodního gongu se do svého soupeře doslova zakousl, drobné technické nedostatky nahradil obrovskou vůlí, takže už v prvním kole posadil dvakrát svého soupeře na podlahu ringu a zaslouženě za ovací početného publika zvítězil. Díky přispění firmy Bau-Const s.r.o., Praha obdrželi boxeři těžkých vah trofeje a věcné ceny, v ostatních vahách se tak stalo u nejlépe hodnocených borců. Formou upomínkových plaket vyslovil domácí oddíl poděkování za přínos a rozvoj boxu J.Němcovi, Bc. T.Müllerovi, J.Novotnému a J.Průšovi. Máme radost, že se odpoledne těšilo zájmu diváků a z jejich strany i ze strany účastníků z jiných oddílů byla pozitivně hodnocena úroveň bojů i organizace soutěže. Využívám této příležitosti a na sklonku roku 2009 bych rád poděkoval všem, bez nichž bychom libčický box znovu nevzkřísili, a popřál jim stejně jako čtenářům Libčických novin do roku 2010 pevné zdraví a mnoho osobních, pracovních i sportovních úspěchů. Za BC NOVO Libčice n.vlt.: JUDr. František Novotný

8 Strana 8 POWER JOGA S JANOU v Sokole a ZUŠ Libčice n/vltavou Pojďte propotit tričko, protáhnout zkrácené svaly a šlachy, zaktivovat spalování nežádoucích tuků před zákeřným vánočním obdobím, zpevnit se a relaxovat. Příjemná, poklidná hudba, pomalé, plynulé pohyby/ přesto značná fyzická zátěž a posílení psychické kondice. Hodina, která bude jen o Vás. Cvičení je koncipováno pro úplné začátečníky, ale na své si přijdou i pokročilí. Ve věkovém rozmezí: 13let - dokud se cítíte Pohodlné oblečení s sebou, cvičí se naboso. Podložky k zapůjčení. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na KULTURA Informace o dalších hodinách v prosinci 09: ne / Sokol čt / ZUŠ út / ZUŠ so / Sokol so / Sokol ne / Sokol ne / Sokol út / ZUŠ út / ZUŠ Pozn: V 47.týdnu cca od naleznete info viz. webové stránky + inzerce prosincového vydání Libčických novin. Power jóga je pouhé cvičení a jógou se může stát jen tehdy, když jí budete chtít poznat blíž! Těším se na vás! Vaše Jana. Město Libčice nad Vltavou zve na zájezd VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH A SASKÉ ŠVÝCARSKO sobota ,- Kč Program zájezdu 1. den sobota: odjezd z Libčic nad Vltavou v 6.00 hodin, cesta přes Děčín do Hřenska, přejezd státních hranic, krátká zastávka v KURORT RATHENU v Saském Švýcarsku (skalní divadlo, kamenný most cca h), cca ve hodin příjezd do Drážďan. Odpoledne pobyt v DRÁŽĎANECH cca hodin. V rámci programu okružní jízda městem, možnost návštěvy vánočního trhu, možnost prohlídky drážďanské obrazárny Zwinger či návštěva chrámu Frauenkirche apod. Odjezd z Drážďan cca v hodin, návrat do Libčic nad Vltavou cca ve hodin. Zájemci se mohou hlásit na odboru kultury nebo na tel. čísle , , mail: SENIOŘI Program Klubu seniorů Veselé čtení o Vánocích paní Blanka Venclíčková Posezení u kávy a čaje Návštěva dětí z MŠ Posezení u kávy a čaje Zakončení roku Silvestr Poděkování Děkuji paní profesorce Blance Venclíčkové, Vlastičce Průchové a paní Hildě Weishäuplové za návštěvy v nemocnici, které mi velmi pomáhají. Věra Žižková Pozvánka do DIVADLA KARLÍN Na odboru kultury jsou k vyzvednutí vstupenky na představení POLSKÁ KREV od 19,00 hodin vhodný dárek pod stromeček

9 Strana 9

10 Strana 10 SKICENTRUM SUCHDOL TESTOVACÍ CENTERUM + PRODEJNA SPORTEN MONTANA SKISERVIS SE SEZONOU 2010 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI NĚKOLIK NOVINEK NYNÍ MÁTE MOŽNOST VYZKOUŠET ŠVÝCARSKOU KVALITU STROJŮ MONTANA LINEÁRNÍ + VARIÁILNÍ STRUKTURY, ZÁVODNÍ SERVISY, MOŽNOST NAVOLENÍ VÁMI ZVOLENÉHO ÚHLE APOD. NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ V OKOLÍ LYŽE, BOTY, HOLE jednorázová cena 10 DNŮ = 690 KČ TESTOVACÍ CENTRUM SPORTEN, VÖLKL, ATOMIC, SALOMON Všechny lyže pro půjčovnu jsou vždy připravovány na strojích MONTANA Veškeré vázání seřizujeme výhradně elektronicky na strojích MOMENTRONIC Ceník skiservisu naleznete na Školy mají množstevní slevu na zapůjčení lyž. výzbroje 30 procent - více na BROUŠENÍ BRUSLÍ VŠE OD 1. LISTOPADU 2009 MONTANA SKICENTRUM SUCHDOL PRAHA 6, Internacionální 1231 na náměstí v Suchdole Tel.: prodejna skiservis + půjčovna prodejna PO-PÁ HOD, SOBOTA HOD KUPON NA SLEVU 20% * Při donešení tohoto kuponu máte slevu 20% na nové lyže SPORTEN 2010 a SKISERVIS MONTANA * Kupon na slevu 20% platí do 15. ledna 2010 KUPON NA SLEVU 10% ** Platí na půjčovnu lyžařského vybavení ** Kupon na slevu 10% platí do 1. února 2010 Doporučujeme si předem lyže na půjčovně osobně rezervovat! CA A4 01 c b.indd :14:22

11 Strana 11 DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM, FIRMÁM A MĚSTU LIBČICE NAD VLTAVOU PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010 Uvažujete o zateplení či výměně oken? Chcete instalovat obnovitelný zdroj energie? Chcete snížit výdaje za energii s využitím dotace? Nevíte jaké řešení je pro Vás ekonomicky nejvýhodnější a chcete pomoci se získáním dotace? ZA STAVEBNINY LIBČICE NAD VLTAVOU JOSEF VANĚK a PETR DVOŘÁK tel.: , Navrheme optimální řešení s ohledem na možnou výši dotace. Za ceny plně pokryté poskytovaným příspěvkem na projektovou přípravu zpracujeme energetické hodnocení Vašeho domu, projektovou dokumentaci a potřebné podklady vč. samotné žádosti o dotaci z dotačního programu Zelená úsporám. w w w. r a j v l n y. c z Obnovená opravna obuvi Jana Kiselicová Každé úterý a čtvrtek hodin obuv Lena (proti škole) sběr obuvi do opravy, oprava kabelek a tašek, výměna zipů s.r.o. Ing. Petr Kaliba Praha - Suchdol t: e: Nadělte si pod stromeček DOTACI a nižší náklady! Pro: Vás Od: stát

12 Strana 12 Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name Prodám televizor zn. THOMSON úhlopříčka 70 cm, 4 roky stará, Setobox Huyndai. Vše za 3500,- Kč. Tel: Kerner - ú etnictví s.r.o. Nerudova 1094 (OD íp) Kralupy nad Vltavou ZBAVTE SE STAROSTÍ! Na kolik si ceníte sv j volný as? ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku na zpracování vašeho ú etnictví. Tel , Web: Od máme novou kancelá i v Praze 8, Prvního pluku 8a, tel S námi se modrých pruh nemusíte bát... Nabízíme VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU (... i na Vaška) Kontaktní osoba: Jan Ptáček tel. : Vorlik v.o.s. V zahrádkách 756, Libčice nad Vltavou UVAŽUJETE O PRODEJI KOUPI NEBO NÁJMU NEMOVITOSTI? OBRA TE SE NA NÁS! Realcont již od roku Veškerý právní servis (smlouvy,odhady atd.). Praha 6, Pod Baštami 4 (u metra Hrad anská) tel : , tel./fax: Znovu otevřený Fitclub Libčice Vás zve na cvičení Letecká 541 (naproti cihelně) 1 hodina cvičení 40,- Kč Po-So Tel: Nabízím šití dekoračních látek a záclon, včetně úprav a oprav oděvů všeho druhu. ILONA PTÁČKOVÁ telefon: ÚTERÝ 9-11 hodin nebo po tel. dohodě. V ZAHRÁDKÁCH 756 LIBČICE NAD VLTAVOU

13 Strana 13

14 Strana 14 Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Francouzská modeláž nehtů na nohou 250,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789, Baby Club Sportík Nov otevíráme v Horom icích od Hlídání d tí formou školky pro d ti ve v ku od 3 do 7 let tel.: ,

15 Strana 15

16 Strana 16

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 10/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21.11. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni:Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více