LIBČICKÉ NOVINY. Listopad na radnici: Příprava na příští rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Listopad na radnici: Příprava na příští rok"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Vánoční optimismus? Křesťanské Vánoce jsou svátkem radosti z narození Ježíše Krista. Jako svátek rozšířený do více zemí se slaví od 7. století. Dlouhá tradice. Tradice vedoucí po věky alespoň jednou za rok lidi k optimismu. Křesťanský pocit radosti se vtiskl i do občanského prožívání Vánoc. Ale zatímco lidé náboženští umějí definovat důvod svého vánočního optimismu, lidé bez vědomého vztahu ke křesťanství to neumějí. Jejich vánoční radost je zvyk dávat a přijímat dárky, připravit štědrovečerní večeři, sejít se v širším rodinném kruhu a pokud možno nespěchat. Ale i lidé nenáboženští by se měli snažit přesněji pojmenovat zdroj svého vánočního optimismu, aby to nebyl jen zvyk a obecně sdílená radostná atmosféra. Tím konkrétním pojítkem mezi optimismem náboženským a nenáboženským je naděje. Pro jedny naděje z narození Vykupitele, pro ostatní naděje, že život se všemi svými strastmi a bolestmi má nadějnou perspektivu. Lidé jsou jediný živočišný druh, který umí vnímat minulost, přítomnost a budoucnost. Jakmile by ztratili vnitřní sílu vidět v budoucnosti naději a poddali se pocitu, že lépe už bylo, je to vítězství strachu. Můžeme mít z budoucnosti rozumné obavy vedoucí nás k hledání cest, aby se nenaplnily. Ale ne strach! Vánoční optimismus je tedy vědomí naděje, že každý svou správnou cestu najdeme. A vůbec nemusí být luxusní, jako řada nových asfaltových či dlážděných silnic v Libčicích. Stačí úzká a klikatá stezka od jednoho člověka k druhému. Kdo si své stezky nebude hledat a udržovat, bude o Vánocích sám a smuten. Martin Sekera Listopad na radnici: Příprava na příští rok V minulém čísle Libčických novin jsem psal o rozmarech počasí. Dnes bych mohl začít tento článek tím samým, ovšem z naprosto jiného úhlu pohledu. Listopad a zejména počasí v něm nás mile překvapilo a napomohlo úspěšnému dokončení mnoha projektů. Realizovaných akcí a událostí bylo více, nicméně jedna z nich je patrně nejdůležitější. A tou je příprava návrhu provozního rozpočtu města. Návrh tohoto provozního rozpočtu je připraven jako vyrovnaný s plánovanými příjmy a tím i výdaji ve výši cca 31 milionů korun. Tento návrh neobsahuje investice, ale odráží základní potřebu Atmosféra světel z listopadové oslavy sv. Martina. Více uvnitř čísla LN. Nebudu občany zatěžovat výčtem toho, co rada města každých čtrnáct dnů schvaluje či zamítá. Byl by to jistě velký seznam, ale to je naše práce a povinnost. Jisté je, že letošní rok byl dost náročný. Občanské sdružení Liběhrad před vstupem na radnici učinilo řadu závažných slibů a dovoluji si tvrdit, že již nyní před koncem třetího roku našeho působení na radnici je mnohé splněno. Město se mění. Dříve blátivé komunikace se pokryly novým asfaltovým povrchem nebo moderní zámkovou dlažbou. Dle finančních možností jsou budovány i chodníky. Jsou rekonstruovány nové řady kanalizace a vodovodu. Základní škola a mateřská škola se oblékly do nového kabátu exkluzivních fasád. A nejenom to. Slovo nová fasáda nevystihuje podstatu věci. Fasáda je pro mnoho lidí pouze věcí estetickou. Podstatné je 12/2009 provozu města v příštím roce. V závěru listopadu tento návrh schválila rada a definitivně tento návrh musí v prosinci odsouhlasit zastupitelé. O investicích v roce 2010 budou zastupitelé rozhodovat až na přelomu ledna a února, a to proto že budeme vědět, s jakým přebytkem hospodařilo město v letošním roce. V minulém čísle jsem se podrobně věnoval rozšíření kapacity mateřské školy. Dnes mohu přinést další informace. V naší školce proběhl 3. listopadu zápis, na jehož základě paní ředitelka rozhodla o přijetí 20 dětí do nově vytvořené třídy. Tomuto kroku předcházelo i jednání Rady města, která v závěru října vyslovila souhlas s novými kritérii pro přijímání dětí do naší školky. Základní podmínkou je to, aby minimálně jeden z rodičů dítěte měl trvalý pobyt v Libčicích a kritéria pro následné rozhodování o přijetí jsou pokračování na straně 2 Z radnice a úřadu Vox Populi aneb zamyšlení nad věcmi veřejnými to, že došlo k řádovému zlepšení tepelně technických parametrů budov. Budovy byly zatepleny a provedli jsme výměnu oken a dveří. Výsledkem je nižší energetická náročnost obecních budov a menší platba za energie. Během tří let jsme pracovali na vnitřku škol a lze konstatovat, že byla provedena i postupná rekonstrukce vnitřních prostor škol. Velmi úspěšnou byla i akce vybudování dvou nových tříd mateřské školy. Kromě toho bylo dosaženo i toho, že díky novému fondu školského rozvoje nastal dříve nevídaný příjem financí do rozpočtů našich tří škol. V ulici Chýnovské byla postavena nová pediatrická ordinace a kompletně vybavena na městské náklady. Věřme, že bude otevřena v lednu, jak paní dětská doktorka přislíbila. Velkým problémem přesahujícím rámec města

2 Strana 2 Listopad na radnici: Příprava na příští rok následující (seřazeno podle priorit): 1) děti v posledním roce před školou, 2) děti ze sociálně slabého, nepodnětného prostředí, 3) děti zaměstnaných matek, 4) děti rodičů pečujících o další dítě mladší 3 let a nakonec 5) děti se zájmem o celodenní péči. Zbývá dodat, že celková kapacita naší školky je k dnešnímu dni 117 míst a další, řádný zápis na školní rok 2010/2011, se uskuteční 7. dubna V prvním listopadovém týdnu k nám přijeli zástupci Nadace Via prohlédnout si, v minulých číslech představený, projekt zpřístupnění Liběhradu. Podle neoficiálních informací náš projekt je mezi osmi projekty, které zaměstnanci Nadace Via osobně objíždějí. Společně s Terezou Nehasilovou (za což jí velmi děkuji) a za vydatné pomoci již zmiňovaného počasí (byl krásný podzimní den) se nám podařilo alespoň část zaměstnanců Nadace ovlivnit v náš prospěch, respektive ve prospěch tohoto projektu. Jsem- li u projektů, nemohu zapomenout na výsadbu stromořadí. Ani ne proto, že bych chtěl přinést nové informace, ale spíše odpovědět na některé otázky. Více lidí se mne ptá, proč je na straně výjezdu z města u nové výsadby mezera? Odpovím, že to má tři základní důvody. První z nich je existence stožárů vysokého napětí a nutnosti dodržet předpisy definovaný odstup, druhý je dopravně bezpečností (mezera je v zatáčce a jasany za pár desítek let vyrostou do slušné výšky i objemu) a třetí je praktický. Mezera je v ďolíku pod silnicí a silnice se v zimě solí a tento solný roztok by potom stékal k v tomto místě vysázeným jasanům, což jasan (stejně jako většina stromů) nemá rád. Stejně jako v říjnu, i v listopadu se několikrát sešla Rada města a kromě provozních záležitostí, žádostí o poskytnutí sociálních výpomocí pro potřebné spoluobčany, o pořádání několika kulturně společenských akcí pro malé a velké (Zájezd do Drážďan, Mikulášský karneval), zabývala se také, již tradičně, žádostmi našich spoluobčanů o prodloužení nájemních smluv nebo smluv o poskytnutí přístřeší. Před námi je poslední měsíc v roce, který již tradičně je plný různých předvánočních akcí. Přeji vám málo předvánočního shonu a hezké Vánoce. Matěj Štětka Z radnice a úřadu: Vox Populi aneb zamyšlení nad věcmi veřejnými byla i Kolonie s celou škálou svých problémů. Podařilo se zajistit, že ti, kteří neplnili své povinnosti k městu, odešli a zbývající se pomalu zařadili mezi nás občany města. Kolonie 413 byla zbourána, zdevastované okolí bylo revitalizováno. V současné době zcela ustalo záškoláctví a obyvatelé Kolonie řádně platí nájemné. Město poté rekonstruovalo dva objekty v Kolonii. To vše bylo dosaženo ve spolupráci s občany města. Za výsledky jsou stovky hodin strávených nad projekty ale i při pravidelných setkáních s občany Chýnova, Letek i Libčic. Všichni si přejeme, aby Libčice byly báječným místem pro nás a naše děti. Bude ale potřeba se ještě hodně snažit, abychom si zasloužili ocenění například v soutěži o nejkrásnější obec.to bychom se museli my všichni společně zostra pustit do vandalů, sprejerů, majitelů autogramů a neukázněných řidičů. Není to vše jen věcí policie. Všichni musíme pomoci. Fungující a hezké moderní město zásadním způsobem určuje i kulturní vyspělost obyvatel. Ono je to vlastně jednoduché, stačí se podívat na slova klasika, kde stojí: Fungující rodina = fungující obec. Fungující obec= fungující stát. A s radostí musím konstatovat, že v Libčicích máme takříkajíc našlápnuto dobře. Bez dalšího komentáře jen vyjmenuji ty, kteří se hodně snaží: Hasiči Libčice a Letky, Sokol, Házená, Fotbal, Karate, Nohejbal, Šachy, Cyklistický klub Dirty Jump, Mateřské centrum Malina, Sdružení Libčice net, Klub seniorů, pěvecký soubor Scandula, taneční soubor Mariane, Katolická farnost, Evangelická farnost, základní umělecká škola, mateřská škola, základní škola. A celá řada soukromých podnikatelů. Zapomněl-li jsem na některé, promiňte mi. Všem jménem obyvatel města děkuji. Přeji všem občanům klidný závěr roku 2009 a pevné zdraví. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Výzva k podávání žádostí v oblasti zájmové činnosti Jednotlivci a organizace působící v Libčicích si již zvykly, že se na radnici mohou obrátit s požadavky podpory svých kulturních, sportovních a společenských akcí v pravidelně vyhlašované soutěži. Když jsme zaváděli tento grantový systém, vycházeli jsme z toho, že se potenciál tvořivosti zdejších občanů v uvedených oblastech bude rozvíjet. Každý rok od začátku roku 2007 přibyla nějaká nová aktivita nebo skupina lidí s novými náměty a hlavně s chutí připravit pro sebe a spoluobčany nějaký nový druh zájmové činnosti. V roce 2009 bylo v pololetních cyklech rozděleno mezi žadatele celkem 200 tisíc korun. Rok 2010 nebude pravděpodobně tak mimořádně štědrý, ale opět vyzývám k podávání žádostí a návrhů prostřednictvím vytištěného a vyplněného tiskopisu (Formulář pro podání žádosti o příspěvek města Libčice nad Vltavou na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací v roce 2010), který najdete na webových stránkách města v sekci Město, Formuláře (http://www.libcice.cz/index.php?page=mesto-formulare). Případně si ho vyzvedněte na odboru kultury MěÚ u paní Čermákové. Termín podávání žádostí na první pololetí roku 2010 je do 8. ledna 2010 prostřednictvím podatelny MěÚ. (Nikoli cestou internetové pošty.) Současně vyzývám všechny, kteří obdrželi městskou podporu pro druhé pololetí roku 2009, aby do téhož data doručili v tištěné podobě na odbor kultury zprávu o využití finanční podpory. Žadatelé, kteří tak neučiní, nebudou zařazeni do výběru pro rok Martin Sekera, radní pro kulturu Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 V Libčicích se připravuje bytová výstavba V současné době je v Libčicích nad Vltavou pět skupin investorů, kteří staví či hodlají stavět domy a byty v katastru města. Lokality výstavby jsou následující: I. Prostor za kulturním domem (KDL), kde bylo realizováno soukromým investorem 32 bytů. II. Prostor Na Pusté Vinici, kde je plánována výstavba soliterních domů a terasových domů. Projekt je již k rozhodnutí na stavebním úřadě. III. Prostor Nad koupalištěm, kde se připravuje bytová výstavba. IV. Prostor bývalého kina ve Vltavské ulici, kde se připravuje bytová výstavba.. V. Prostor bývalé slepičárny v Chýnově pod Hájem, kde se připravuje výstavba soliterních domů a řadových domů. VI. Prostor mezi ulicí Ke Studánkám a panelovými domy Na Sahaře, kde je zatím připravována výstavba několika rodinných domů. Strana 3 VII. Prostor Pod Viničkou, kde již probíhá po obou stranách ulice výstavba rodinných domů. VIII. Prostor v ulici Hašlerově, kde soukromí investoři realizují výstavbu rodinných domů. Město Libčice podporuje výstavbu ve výše uvedených lokalitách. Nyní probíhají jednání s investory o poskytnutí benefitů městu. Je zřejmé, že bytová výstavba je v Libčicích potřebná, ale na druhé straně potenciální příliv obyvatel klade nároky na kapacity města, školy, školky, umělecké školy a školní jídelny. Jisté povinnosti města si vyžádá i úklid a údržba komunikací, svoz odpadků a péče o veřejnou zeleň. Rovněž bude potřeba zajistit ve zmíněných lokalitách i občanskou vybavenost. To vše je městu známo a v tomto duchu s investory jednáme. Nezbývá než si přát, aby lidé, kteří se do Libčic přistěhují, se zde i přihlásili k trvalému pobytu. To je velmi důležitý krok k posílení příjmů do městské pokladny. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta Rekonstrukce komunikací pokračuje svižným tempem Vzhledem k přijatelným klimatickým podmínkám postupují práce na komunikacích velmi rychle. V prvních listopadových dnech bylo sice pošmourno, ale díky pochopení občanů a rovněž díky funkční komunikaci občanů s městem jsme předešli komplikacím. Co se tedy v závěru úspěšné stavební sezony 2009 v našem městě děje? započala oprava velmi potřebného chodníku v Zahradní ulici, který bude realizován od ulice Za Kovárnou až na sídliště Sahara. Práce započaly dne Chodník bude proveden v zámkové dlažbě. Oprava bude ukončena v termínu do Byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v Tržní ulici. Profil stoky je DN 300 a délka stoky celkem činí 126 m. Realizují se 4 přípojky délky cca 22m. Do výběrového řízení byly doručeny 3 nabídky a zvítězila kladenská společnost Esta s.r.o. Termín ukončení akce je Je předpoklad, že asfaltový povrch komunikace bude proveden v jarních měsících roku 2010 v případě, že finanční situace města bude příznivá. Ve 48. týdnu byly dokončeny asfaltové povrchy komunikací K Nádraží, Pod Strání, Na Výsluní I, Na Výsluní II, U Zastávky, Na Vršku, U Krytu. Dodavatelem investice je stavební firma Stavby mostů Děčín a.s. V 47. týdnu byl dokončen povrch komunikace Nerudova, Bratrská a Palackého. Dodavatelem investice je stavební firma Stavby mostů Děčín a.s. V 47. týdnu byl dokončen povrch komunikace na Leteckém náměstí kolem domu Liškových a kolem domu Krejzových. Povrch je asfaltový. V prostoru před fotbalovým stadionem v Letkách bude v 49. týdnu dokončen povrch komunikace v technologii zámkové dlažby. Prostor je vydlážděn včetně parkoviště AFK a zámková dlažba je vysazena jak na vjezdu do hřiště AFK tak i směrem k treninkové ploše cyklistického klubu Dirty Jump. Dodavatelem investice je stavební firma Stavby mostů Děčín a.s. A co se připravuje v investicích na příští rok? Bude samozřejmě záležet na finanční situaci města v roce V závěru roku 2009 rada města připraví provozní rozpočet a v 1. polovině ledna 2010 rada připraví investiční rozpočet. Poté budou rozpočty předloženy ke schválení zastupitelstvu města. Ulice Na Vrchách patří po léta bezkonkurenčně, co se týká povrchu komunikace, k nejhorším v Libčicích. Umístění komunikace je komplikované, a aby byla situace ještě složitější, bude potřeba pod částí komunikace provést opravu technicky nevyhovujícího vodovodního řadu včetně přípojek. V podzimních měsících se podařilo dojednat se Středočeskými vodárnami, že provedou rekonstrukci vodovodu na vlastní náklady. Středočeské vodárny zpracovaly projektovou dokumentaci a provedly veškerá odborná projednání rekonstrukce včetně výběrového řízení na dodavatele díla. Vlastní rekonstrukce vodovodního řadu by měla proběhnout v 1. čtvrtletí roku Poté by měla následovat oprava povrchu komunikace. Postup bude následující: Investici navrhnu k realizaci v prvním pololetí roku 2010 a po kladném vyjádření rady města a poté zastupitelstva města k investičnímu plánu bude cesta k realizaci této akce otevřena. Budeme předkládat do rozpočtu opravu povrchu komunikace v Tržní ulici, jež by měla být provedena v asfaltu. V současné době projekční firma Rothe a architekt Panuščík připravují dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci rekonstrukce komunikací v sídlišti Nové domy pod Leteckou ulicí, kde budou realizovány nové místní účelové komunikace, chodníky a parkovací místa. Projekt bude po dokončení k dispozici veřejnosti na Stavebním úřadě. Projekční firma Rothe dokončila projekt rekonstrukce komunikace Pod Kameníčkem. V současné době si zde občané realizují přípojky. Projektant Novák Miloslav započal práce na studii využití areálu Ludvík u hřbitova. Projektant Novák Miloslav zpracovává dokumentaci ke stavebnímu povolení pro stavbu hasičské zbrojnice. V roce 2010 předpokládám opravu některých budov ve vlastnictví města. Je otázkou, zda bude získán grant na opravu budovy Základní umělecké školy. Budova je architektonicky zajímavá a rekonstrukci potřebuje jako sůl. Další stavbou vázanou na získání grantu je rekonstrukce chodníků podél státních komunikací. Chodník v ulici Turská, od pomníku ke vstupu na pozemek směrem k nemovitosti rodiny Štrosovy, budu navrhovat k realizaci v první polovině roku Děkuji všem občanům za trpělivost, se kterou snášeli v roce 2009 stavební ruch v jejich ulicích, a těším se na vaše případné další náměty. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

4 Strana 4 Nová pediatrická ordinace v Libčicích nad Vltavou Otevření pediatrické ordinace je již na dosah ruky. Během ledna 2010 se budou moci začít registrovat dětští pacienti. V současné době stále probíhá poslední vyřizování formalit s VZP a potažmo i dalšími zdravotními pojišťovnami, proto nyní, v době uzávěrky prosincového čísla Libčických novin, bohužel nemůžu sdělit přesná data. Pediatrická ordinace bude fungovat v plném pracovním úvazku, denně. Ordinační hodiny budou rozděleny jednak pro nemocné pacienty a pak k pravidelným prohlídkám, očkování, vyřizování potvrzení apod. Zde bude možné se objednat na daný čas a předejít tak čekání. V ambulanci bude pracovat kvalifikovaná sestra. Ordinace je vybavená dle moderních standardů. K léčebné péči patří také základní odběry, která budeme provádět ve spolupráci s laboratoří a na místě nabídneme vyšetření CRP. MATEŘSKÉ CENTRUM Cesta za světlem (Aneb co bylo v pátek 13. listopadu 2009.) Svatý Martin sice letos na bílém koni nepřijel, ale nám (my, kteří za pecí neležíme) se to docela hodilo. U řeky bylo teplo. Muzikantům ladily nástroje, zpěvákům to zpívalo jako o život, hercům nerval vítr od pusinek jejich repliky, průvod prťousků byl důstojný a lampión se světýlkem od libčických letěl daleko do světa. Dita HOŠKOVÁ a její herecká partička zahráli Legendu o Sv. Martinovi. Káča JUDOVÁ všecko vymyslela, vyrobila lampičky, přemluvila část Scanduly k hudební produkci. MALINOVÉ MAMINKY napekly martinské rohlíčky, navlékly své děti do teplých oblečků, zapálily lampiónky a vydaly se s nimi statečně tmou za světlem. Simona Šímová Ráda bych pozvala zájemce k setkání, kde se můžeme vzájemně poznat a také probrat další podrobnosti chodu ordinace. Setkání by se uskutečnilo v 10,00 v zasedačce městského úřadu. V lednu 2010 plánujeme den otevřených dveří přímo v prostorách ambulance. Další informace, upřesnění, kontakty budou zveřejněny v dalším čísle Libčických novin, budou k dispozici na městském úřadě a budou také na internetových stránkách ambulance. Doufejme, že během ledna 2010 se již budeme moci setkávat v nově otevřené ambulanci. S přáním pěkných dní MUDr. Miroslava Kuglerová UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ Kontejnery budou umísťovány v uvedených termínu: prosinec Libčice n/vlt. Letky Chýnov křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letecké nám. ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 (vedle dětského hřiště) Do konce ledna 2010 bude mít možnost si vyzvednout proti podpisu na odboru správy majetku každý občan Libčic známku na popelnici pro rok Známka pro rok 2009 bude platit do Pokud si někteří občané známku nevyzvednou v této lhůtě, nebude jim svozová firma Regios od vyvážet popelnici. Občanům, kteří si ze zdravotních důvodů nebudou moci známku vyzvednout, bude jim vylepena pracovníky MěÚ.

5 Strana 5 NAŠE ŠKOLY ZŠ Libčice nad Vltavou, okres Praha západ, 5. května 68, Libčice nad Vltavou Informace o přijímacím řízení na střední školy školní rok 2009/2010 Podle novely školského zákona si mohou žáci vybírat ze tří škol. Žáci základních škol podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. (Ne prostřednictvím ředitele základní školy). Uchazeči podávají přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 15. března 2010, (v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2009) Zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy na obory vzdělávání bez talentové zkoušky se budou konat od do (Termíny přijímacích zkoušek si budou ředitelé středních škol stanovovat sami. Termíny, kritéria přijímacího řízení a údaje o předpokládaném počtu přijímaných žáků musí ředitelé zveřejnit do 31. ledna 2010.) Obory s talentovou zkouškou do 31. října Bude-li žák přijat na dvě nebo tři školy najednou, má tento uchazeč podle školského zákona novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, musí do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit zápisový lístek. (Tento vydává ZŠ jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Neučiní-li to uchazeč, ztrácí nárok stát se žákem dané školy. Na takto uvolněná místa mohou ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola. Tiskopisy přihlášek: - jsou upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona. - naleznete je na: pod heslem Formuláře přihlášek (vzory) V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen. Dovolujeme si upozornit na Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce zkráceně ISA dostupný na Systém poskytuje řadu informací využitelných při výběru vzdělávací a profesní dráhy žáků základních a středních škol, nebo při problémech při studiu, informace o vzdělávací nabídce všech středních škol pro rok 2010/2011 jedná se o oficiální data, která byla zpracována na základě údajů z rejstříku škol a podkladů získaných přímo ze středních škol. Informace z ÚP: Nejmenší poptávka je v současné době po absolventech následujících oborů: - ekonomika v podnikání, - podnikání v oborech, - gymnázia, - automechanik, - hotelnictví a turismus, - kuchař,- kadeřník Největší poptávka: - zdravotní sestry, - sociální péče, - elektronika, - telekomunikace.. (Letošní preference jsou výrazně ovlivněny finanční a hospodářskou krizí). Zpracoval: Ing. Markéta Pavlíková ředitelka školy PaedDr. Dagmar Kuzníková Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha západ 5. května 68, Libčice nad Vltavou Čaj o čtvrté Zápis do 1. ročníku ZŠ Libčice nad Vltavou, okres Praha západ pro školní rok 2010/2011 proběhne v těchto termínech Úterý 19. ledna 2010 od hod. Středa 20. ledna 2010 od hod. Náhradní termín: středa ( ) K zápisu si prosím přineste rodný list Vašeho dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka školy Kdy: středa 9. prosince 2009 Kde: sborovna Základní školy Libčice nad Vltavou V kolik: hodin Proč: posezení učitelského sboru s rodiči předškoláků Všechny rodiče budoucích prvňáčků zve vedení školy

6 Strana 6 Výtvarná soutěž Žáci páté třídy se v měsíci říjnu zúčastnili výtvarné soutěže Výtvarný podzim. Do finále soutěže, které se konalo 8. listopadu v chatě Mysliveckého sdružení Libeř na Klejhovně, z naší školy postoupili Jakub Peleška a Kateřina Nováková. Ve finále měli za úkol zobrazit život zvířat v podzimní volné přírodě. Finálová práce Jakuba Pelešky získala 5. místo a Kateřiny Novákové 11. místo. Oběma finalistům blahopřejeme! Zájezd do Paříže Ve dnech se zájemci z VIII. a IX: třídy zúčastnili společně s pedagogy Ing. Markétou Pavlíkovu a Janou Dušánkovou poznávacího zájezdu do Paříže. Seznámili se s typickými památkami města, zvláštní pozornost věnovali klasicismu. Všem se v Paříži líbilo a již se těší na poznávací cestu do Anglie, která by se měla uskutečnit v jarních měsících. Zájmová činnost na základní škole I v letošním roce nabízejí pedagogové základní školy zájmovou mimoškolní činnost pro děti, která se setkává s úspěchem. Florbal Zajišťuje: Ladislav Jiskra, Počítačový kroužek třída Zajišťuje: Bc. Jan Malík, Sportovní kroužek 2. stupeň Zajišťuje: Mgr. Magda Kmínková, Zdravotní kroužek třída, návštěva solné jeskyně Zajišťuje: Mgr. Alena Pastorová, Šikovné ručičky třída Zajišťuje: PhDr. Gabriela Handrychová, Mgr. Alena Pastorová, Ing. Markéta Pavlíková, Školní divadelní klub třída Zajišťuje: Jana Dušánková, PaedDr. Dagmar Kuzníková, Zájmové kroužky zajišťované jinými organizacemi Anglický jazyk určeno pro třídu Zajišťuje: jazyková agentura School Tour Přírodovědný kroužek Upírci Zajišťuje: o.s. Upírci Přijďte s námi společně s dětmi strávit příjemné odpoledne Přijďte s námi společně s dětmi strávit příjemné odpoledne V pátek 4. prosince ve se sejdeme v prostorách školy, abychom si společnými silami vytvořili vánoční dekorace (adventní věnce, svícny aj.) S sebou si přineste pokud možno chvojí, ozdoby, korpusy na věnec atd. podle vlastní fantazie a hlavně dobrou náladu. Srdečně zve učitelský sbor ZŠ Nové knihy v městské knihovně Bergier, J.: Utajení vládcové času, Argo, 2009 Březinová,I.: Blázniví donkichoti, Albatros, 2009 Dye, G.: Paličkovaná krajka pro začátečníky, Knižní klub, 2009 Gordon, R.: Volný pád do podzemí, Fragment, 2009 Jacq, Ch.: Poslední tajemství, Knižní klub, 2009 Laubier de M.: Gaston, chlapeček, který se pořád ptal, Knižní klub, 2008 Mortenson, G.: Tři šálky čaje, Tatran, 2009 Paverová, M.: Letopisy z hlubin věků, Knižní klub, 2009 Pullman, P.: Stín na severu, Argo, 2009 Riordan, R.: Zloděj blesku, Fragment, 2009 Štulcová, R.: Nemetoburk, Albatros, 2007 Zmeškal, T.: Dopis psaný klínovým písmem, Torst, 2008! " # Den pro dětskou knihu 28. listopad $#$ %&'(%' (&)** "!+,+ Tento den oslavíme tradiční prodejní výstavkou v knihovně od pondělí 30. listopadu do pátku 11. prosince, vždy ve výpůjční době, tj. pondělí, středa od , čtvrtek, pátek od , v úterý je zavřeno. Šárka Sekerová, městská knihovnice

7 Strana 7 Halloween 2009 SPORT River Jam - závod v Libčicích První závod měl sloužit hlavně jezdcům, aby zjistili, že u nás vyrostla krásná, náročná trať a také měl samozřejmě seznámit veřejnost s tímto sportem.trochu nás zlobilo počasí, ale nakonec se zprovoznila menší řada skoků. Jsem spokojen s průběhem závodu, všichni jezdci byli nadšeni, a to je to hlavní!! Diváci se snad také bavili a doufám, že v létě přijde spoustu lidí a podpoří nás svým potleskem. V létě chci uspořádat dvoudenní závod spojený s točením videa. První den se pod umělým osvětlením bude skákat a točit video spojené s hudbou, občerstvením a kempováním na trati. Druhý den proběhne závod s našimi nejlepšími jezdci domácími i zahraničími. Doprovodný program pro diváky, soutěže o věcné ceny a večerní párty dotvoří atmosféru tohoto podniku. Chtěl bych poděkovat všem kamarádům, kteří mi pomohli postavit trať. A klub Dirty Jump se těší na další ročník. Dále chci poděkovat hlavním sponzorům, bez kterých by nevyrostla jedna z předních tratí u nás, a to jsou starosta Libčic, OS Liběhrad, zemní práce Brejcha, Commatel a Uher. Ještě jednou díky. Jan Přibáň Cena Josefa Němce v boxu Řada zaparkovaných osobních automobilů v Letecké ulici a světla sálu Kulturního domu v Libčicích dávala v sobotu 7.listopadu 2009 tušit konání dalšího kola Středočeské oblasti v boxu. Domácí oddíl BC NOVO Libčice nad Vltavou jej uspořádal jako Cenu Josefa Němce v boxu. Josef Němec (bronzový medailista z OH 1960 v Římě, vítěz ME 1963 v Moskvě a jedenáctinásobný mistr Československa v těžké váze) byl osobně přítomen po celé odpoledne a borcům v těžkých vahách předával ceny. Celkem se na váhu dostavilo 49 závodníků, v ringu se pak představilo 22 dvojic z 20 oddílů, 9 v mládežnických kategoriích, jedna dvojice žen a 12 dvojic mužů. Z domácího oddílu do ringu nastoupili Aleš Tichý a František Sládek. Aleš předvedl svůj současný standard a s mělnickým Plzákem se rozešli smírně. Franta Sládek vybojoval svůj první zápas v ringu s rakovnickým Dolejšem. Hned od úvodního gongu se do svého soupeře doslova zakousl, drobné technické nedostatky nahradil obrovskou vůlí, takže už v prvním kole posadil dvakrát svého soupeře na podlahu ringu a zaslouženě za ovací početného publika zvítězil. Díky přispění firmy Bau-Const s.r.o., Praha obdrželi boxeři těžkých vah trofeje a věcné ceny, v ostatních vahách se tak stalo u nejlépe hodnocených borců. Formou upomínkových plaket vyslovil domácí oddíl poděkování za přínos a rozvoj boxu J.Němcovi, Bc. T.Müllerovi, J.Novotnému a J.Průšovi. Máme radost, že se odpoledne těšilo zájmu diváků a z jejich strany i ze strany účastníků z jiných oddílů byla pozitivně hodnocena úroveň bojů i organizace soutěže. Využívám této příležitosti a na sklonku roku 2009 bych rád poděkoval všem, bez nichž bychom libčický box znovu nevzkřísili, a popřál jim stejně jako čtenářům Libčických novin do roku 2010 pevné zdraví a mnoho osobních, pracovních i sportovních úspěchů. Za BC NOVO Libčice n.vlt.: JUDr. František Novotný

8 Strana 8 POWER JOGA S JANOU v Sokole a ZUŠ Libčice n/vltavou Pojďte propotit tričko, protáhnout zkrácené svaly a šlachy, zaktivovat spalování nežádoucích tuků před zákeřným vánočním obdobím, zpevnit se a relaxovat. Příjemná, poklidná hudba, pomalé, plynulé pohyby/ přesto značná fyzická zátěž a posílení psychické kondice. Hodina, která bude jen o Vás. Cvičení je koncipováno pro úplné začátečníky, ale na své si přijdou i pokročilí. Ve věkovém rozmezí: 13let - dokud se cítíte Pohodlné oblečení s sebou, cvičí se naboso. Podložky k zapůjčení. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na KULTURA Informace o dalších hodinách v prosinci 09: ne / Sokol čt / ZUŠ út / ZUŠ so / Sokol so / Sokol ne / Sokol ne / Sokol út / ZUŠ út / ZUŠ Pozn: V 47.týdnu cca od naleznete info viz. webové stránky + inzerce prosincového vydání Libčických novin. Power jóga je pouhé cvičení a jógou se může stát jen tehdy, když jí budete chtít poznat blíž! Těším se na vás! Vaše Jana. Město Libčice nad Vltavou zve na zájezd VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH A SASKÉ ŠVÝCARSKO sobota ,- Kč Program zájezdu 1. den sobota: odjezd z Libčic nad Vltavou v 6.00 hodin, cesta přes Děčín do Hřenska, přejezd státních hranic, krátká zastávka v KURORT RATHENU v Saském Švýcarsku (skalní divadlo, kamenný most cca h), cca ve hodin příjezd do Drážďan. Odpoledne pobyt v DRÁŽĎANECH cca hodin. V rámci programu okružní jízda městem, možnost návštěvy vánočního trhu, možnost prohlídky drážďanské obrazárny Zwinger či návštěva chrámu Frauenkirche apod. Odjezd z Drážďan cca v hodin, návrat do Libčic nad Vltavou cca ve hodin. Zájemci se mohou hlásit na odboru kultury nebo na tel. čísle , , mail: SENIOŘI Program Klubu seniorů Veselé čtení o Vánocích paní Blanka Venclíčková Posezení u kávy a čaje Návštěva dětí z MŠ Posezení u kávy a čaje Zakončení roku Silvestr Poděkování Děkuji paní profesorce Blance Venclíčkové, Vlastičce Průchové a paní Hildě Weishäuplové za návštěvy v nemocnici, které mi velmi pomáhají. Věra Žižková Pozvánka do DIVADLA KARLÍN Na odboru kultury jsou k vyzvednutí vstupenky na představení POLSKÁ KREV od 19,00 hodin vhodný dárek pod stromeček

9 Strana 9

10 Strana 10 SKICENTRUM SUCHDOL TESTOVACÍ CENTERUM + PRODEJNA SPORTEN MONTANA SKISERVIS SE SEZONOU 2010 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI NĚKOLIK NOVINEK NYNÍ MÁTE MOŽNOST VYZKOUŠET ŠVÝCARSKOU KVALITU STROJŮ MONTANA LINEÁRNÍ + VARIÁILNÍ STRUKTURY, ZÁVODNÍ SERVISY, MOŽNOST NAVOLENÍ VÁMI ZVOLENÉHO ÚHLE APOD. NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ V OKOLÍ LYŽE, BOTY, HOLE jednorázová cena 10 DNŮ = 690 KČ TESTOVACÍ CENTRUM SPORTEN, VÖLKL, ATOMIC, SALOMON Všechny lyže pro půjčovnu jsou vždy připravovány na strojích MONTANA Veškeré vázání seřizujeme výhradně elektronicky na strojích MOMENTRONIC Ceník skiservisu naleznete na Školy mají množstevní slevu na zapůjčení lyž. výzbroje 30 procent - více na BROUŠENÍ BRUSLÍ VŠE OD 1. LISTOPADU 2009 MONTANA SKICENTRUM SUCHDOL PRAHA 6, Internacionální 1231 na náměstí v Suchdole Tel.: prodejna skiservis + půjčovna prodejna PO-PÁ HOD, SOBOTA HOD KUPON NA SLEVU 20% * Při donešení tohoto kuponu máte slevu 20% na nové lyže SPORTEN 2010 a SKISERVIS MONTANA * Kupon na slevu 20% platí do 15. ledna 2010 KUPON NA SLEVU 10% ** Platí na půjčovnu lyžařského vybavení ** Kupon na slevu 10% platí do 1. února 2010 Doporučujeme si předem lyže na půjčovně osobně rezervovat! CA A4 01 c b.indd :14:22

11 Strana 11 DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM, FIRMÁM A MĚSTU LIBČICE NAD VLTAVOU PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010 Uvažujete o zateplení či výměně oken? Chcete instalovat obnovitelný zdroj energie? Chcete snížit výdaje za energii s využitím dotace? Nevíte jaké řešení je pro Vás ekonomicky nejvýhodnější a chcete pomoci se získáním dotace? ZA STAVEBNINY LIBČICE NAD VLTAVOU JOSEF VANĚK a PETR DVOŘÁK tel.: , Navrheme optimální řešení s ohledem na možnou výši dotace. Za ceny plně pokryté poskytovaným příspěvkem na projektovou přípravu zpracujeme energetické hodnocení Vašeho domu, projektovou dokumentaci a potřebné podklady vč. samotné žádosti o dotaci z dotačního programu Zelená úsporám. w w w. r a j v l n y. c z Obnovená opravna obuvi Jana Kiselicová Každé úterý a čtvrtek hodin obuv Lena (proti škole) sběr obuvi do opravy, oprava kabelek a tašek, výměna zipů s.r.o. Ing. Petr Kaliba Praha - Suchdol t: e: Nadělte si pod stromeček DOTACI a nižší náklady! Pro: Vás Od: stát

12 Strana 12 Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name Prodám televizor zn. THOMSON úhlopříčka 70 cm, 4 roky stará, Setobox Huyndai. Vše za 3500,- Kč. Tel: Kerner - ú etnictví s.r.o. Nerudova 1094 (OD íp) Kralupy nad Vltavou ZBAVTE SE STAROSTÍ! Na kolik si ceníte sv j volný as? ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku na zpracování vašeho ú etnictví. Tel , Web: Od máme novou kancelá i v Praze 8, Prvního pluku 8a, tel S námi se modrých pruh nemusíte bát... Nabízíme VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU (... i na Vaška) Kontaktní osoba: Jan Ptáček tel. : Vorlik v.o.s. V zahrádkách 756, Libčice nad Vltavou UVAŽUJETE O PRODEJI KOUPI NEBO NÁJMU NEMOVITOSTI? OBRA TE SE NA NÁS! Realcont již od roku Veškerý právní servis (smlouvy,odhady atd.). Praha 6, Pod Baštami 4 (u metra Hrad anská) tel : , tel./fax: Znovu otevřený Fitclub Libčice Vás zve na cvičení Letecká 541 (naproti cihelně) 1 hodina cvičení 40,- Kč Po-So Tel: Nabízím šití dekoračních látek a záclon, včetně úprav a oprav oděvů všeho druhu. ILONA PTÁČKOVÁ telefon: ÚTERÝ 9-11 hodin nebo po tel. dohodě. V ZAHRÁDKÁCH 756 LIBČICE NAD VLTAVOU

13 Strana 13

14 Strana 14 Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Francouzská modeláž nehtů na nohou 250,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789, Baby Club Sportík Nov otevíráme v Horom icích od Hlídání d tí formou školky pro d ti ve v ku od 3 do 7 let tel.: ,

15 Strana 15

16 Strana 16

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 USN RM 048/2011 063/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 USN RM 048/2011 063/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 048/2011 063/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Ing Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká, Bc. Blanka

Více

Z Á P I S č. 26/2016

Z Á P I S č. 26/2016 Z Á P I S č. 26/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 5. 12. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František Hudek, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov

Město Turnov. Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Město Turnov Program: Podpora obnovy objektů nacházejících se na území městské památkové zóny města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory.

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za podporu, kterou jsem od Vás obdržel v říjnových komunálních volbách. Vážím si této podpory. Společně s novým zastupitelstvem se budeme

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY Prosinec 2015 Vážení spoluobčané, blíží se nám konec roku 2015, roku, který byl v naší obci výjimečný počtem a náročností investičních

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 12. listopadu 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 915/36/08 Rada obce Těrlicko program 36. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola plnění

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Dotazníkové šetření mezi starosty a zastupiteli probíhalo etapově prostřednictvím e-mailu a osobním jednáním na v období červen 2013 až květen 2014. Toto šetření

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015 Obec Buš, okres Praha západ, IČ 00242021 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2015 na OÚ Buš č. 10/2015 Zahájení: Přítomni: 18.00 hod. Laštovka, Cardová, Hlubinka, Javůrek, Krmelová, Kůrka, Láník,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 13.6.2016 366/14/RM/2016 Prodej pozemku - záměr (Š. A.) I. Rada města navrhuje zastupitelstvu

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

CONSTRUMA HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Stavebnictví, interiérový design, zahradnictví

CONSTRUMA HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Stavebnictví, interiérový design, zahradnictví HUNGEXPO BUDAPEST FAIR CENTRE Stavebnictví, interiérový design, zahradnictví Ve dnech 5. - 9. dubna 2017 se bude v hlavním městě Maďarska konat již 36. Mezinárodní veletrh stavebního průmyslu, zahradnictví

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 2. 11. 2011 15 Věc: Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje Důvod předložení: Zásady pro poskytování účelových finančních

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Setkání s občany KD KOKONÍN

Setkání s občany KD KOKONÍN Setkání s občany KD KOKONÍN 29. 4. 2013 Hospodaření města Od r. 2011 nastavený trend úspor Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20% Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou Splácení městského dluhu při

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více