LIBČICKÉ NOVINY. Listopad na radnici: Příprava na příští rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Listopad na radnici: Příprava na příští rok"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Vánoční optimismus? Křesťanské Vánoce jsou svátkem radosti z narození Ježíše Krista. Jako svátek rozšířený do více zemí se slaví od 7. století. Dlouhá tradice. Tradice vedoucí po věky alespoň jednou za rok lidi k optimismu. Křesťanský pocit radosti se vtiskl i do občanského prožívání Vánoc. Ale zatímco lidé náboženští umějí definovat důvod svého vánočního optimismu, lidé bez vědomého vztahu ke křesťanství to neumějí. Jejich vánoční radost je zvyk dávat a přijímat dárky, připravit štědrovečerní večeři, sejít se v širším rodinném kruhu a pokud možno nespěchat. Ale i lidé nenáboženští by se měli snažit přesněji pojmenovat zdroj svého vánočního optimismu, aby to nebyl jen zvyk a obecně sdílená radostná atmosféra. Tím konkrétním pojítkem mezi optimismem náboženským a nenáboženským je naděje. Pro jedny naděje z narození Vykupitele, pro ostatní naděje, že život se všemi svými strastmi a bolestmi má nadějnou perspektivu. Lidé jsou jediný živočišný druh, který umí vnímat minulost, přítomnost a budoucnost. Jakmile by ztratili vnitřní sílu vidět v budoucnosti naději a poddali se pocitu, že lépe už bylo, je to vítězství strachu. Můžeme mít z budoucnosti rozumné obavy vedoucí nás k hledání cest, aby se nenaplnily. Ale ne strach! Vánoční optimismus je tedy vědomí naděje, že každý svou správnou cestu najdeme. A vůbec nemusí být luxusní, jako řada nových asfaltových či dlážděných silnic v Libčicích. Stačí úzká a klikatá stezka od jednoho člověka k druhému. Kdo si své stezky nebude hledat a udržovat, bude o Vánocích sám a smuten. Martin Sekera Listopad na radnici: Příprava na příští rok V minulém čísle Libčických novin jsem psal o rozmarech počasí. Dnes bych mohl začít tento článek tím samým, ovšem z naprosto jiného úhlu pohledu. Listopad a zejména počasí v něm nás mile překvapilo a napomohlo úspěšnému dokončení mnoha projektů. Realizovaných akcí a událostí bylo více, nicméně jedna z nich je patrně nejdůležitější. A tou je příprava návrhu provozního rozpočtu města. Návrh tohoto provozního rozpočtu je připraven jako vyrovnaný s plánovanými příjmy a tím i výdaji ve výši cca 31 milionů korun. Tento návrh neobsahuje investice, ale odráží základní potřebu Atmosféra světel z listopadové oslavy sv. Martina. Více uvnitř čísla LN. Nebudu občany zatěžovat výčtem toho, co rada města každých čtrnáct dnů schvaluje či zamítá. Byl by to jistě velký seznam, ale to je naše práce a povinnost. Jisté je, že letošní rok byl dost náročný. Občanské sdružení Liběhrad před vstupem na radnici učinilo řadu závažných slibů a dovoluji si tvrdit, že již nyní před koncem třetího roku našeho působení na radnici je mnohé splněno. Město se mění. Dříve blátivé komunikace se pokryly novým asfaltovým povrchem nebo moderní zámkovou dlažbou. Dle finančních možností jsou budovány i chodníky. Jsou rekonstruovány nové řady kanalizace a vodovodu. Základní škola a mateřská škola se oblékly do nového kabátu exkluzivních fasád. A nejenom to. Slovo nová fasáda nevystihuje podstatu věci. Fasáda je pro mnoho lidí pouze věcí estetickou. Podstatné je 12/2009 provozu města v příštím roce. V závěru listopadu tento návrh schválila rada a definitivně tento návrh musí v prosinci odsouhlasit zastupitelé. O investicích v roce 2010 budou zastupitelé rozhodovat až na přelomu ledna a února, a to proto že budeme vědět, s jakým přebytkem hospodařilo město v letošním roce. V minulém čísle jsem se podrobně věnoval rozšíření kapacity mateřské školy. Dnes mohu přinést další informace. V naší školce proběhl 3. listopadu zápis, na jehož základě paní ředitelka rozhodla o přijetí 20 dětí do nově vytvořené třídy. Tomuto kroku předcházelo i jednání Rady města, která v závěru října vyslovila souhlas s novými kritérii pro přijímání dětí do naší školky. Základní podmínkou je to, aby minimálně jeden z rodičů dítěte měl trvalý pobyt v Libčicích a kritéria pro následné rozhodování o přijetí jsou pokračování na straně 2 Z radnice a úřadu Vox Populi aneb zamyšlení nad věcmi veřejnými to, že došlo k řádovému zlepšení tepelně technických parametrů budov. Budovy byly zatepleny a provedli jsme výměnu oken a dveří. Výsledkem je nižší energetická náročnost obecních budov a menší platba za energie. Během tří let jsme pracovali na vnitřku škol a lze konstatovat, že byla provedena i postupná rekonstrukce vnitřních prostor škol. Velmi úspěšnou byla i akce vybudování dvou nových tříd mateřské školy. Kromě toho bylo dosaženo i toho, že díky novému fondu školského rozvoje nastal dříve nevídaný příjem financí do rozpočtů našich tří škol. V ulici Chýnovské byla postavena nová pediatrická ordinace a kompletně vybavena na městské náklady. Věřme, že bude otevřena v lednu, jak paní dětská doktorka přislíbila. Velkým problémem přesahujícím rámec města

2 Strana 2 Listopad na radnici: Příprava na příští rok následující (seřazeno podle priorit): 1) děti v posledním roce před školou, 2) děti ze sociálně slabého, nepodnětného prostředí, 3) děti zaměstnaných matek, 4) děti rodičů pečujících o další dítě mladší 3 let a nakonec 5) děti se zájmem o celodenní péči. Zbývá dodat, že celková kapacita naší školky je k dnešnímu dni 117 míst a další, řádný zápis na školní rok 2010/2011, se uskuteční 7. dubna V prvním listopadovém týdnu k nám přijeli zástupci Nadace Via prohlédnout si, v minulých číslech představený, projekt zpřístupnění Liběhradu. Podle neoficiálních informací náš projekt je mezi osmi projekty, které zaměstnanci Nadace Via osobně objíždějí. Společně s Terezou Nehasilovou (za což jí velmi děkuji) a za vydatné pomoci již zmiňovaného počasí (byl krásný podzimní den) se nám podařilo alespoň část zaměstnanců Nadace ovlivnit v náš prospěch, respektive ve prospěch tohoto projektu. Jsem- li u projektů, nemohu zapomenout na výsadbu stromořadí. Ani ne proto, že bych chtěl přinést nové informace, ale spíše odpovědět na některé otázky. Více lidí se mne ptá, proč je na straně výjezdu z města u nové výsadby mezera? Odpovím, že to má tři základní důvody. První z nich je existence stožárů vysokého napětí a nutnosti dodržet předpisy definovaný odstup, druhý je dopravně bezpečností (mezera je v zatáčce a jasany za pár desítek let vyrostou do slušné výšky i objemu) a třetí je praktický. Mezera je v ďolíku pod silnicí a silnice se v zimě solí a tento solný roztok by potom stékal k v tomto místě vysázeným jasanům, což jasan (stejně jako většina stromů) nemá rád. Stejně jako v říjnu, i v listopadu se několikrát sešla Rada města a kromě provozních záležitostí, žádostí o poskytnutí sociálních výpomocí pro potřebné spoluobčany, o pořádání několika kulturně společenských akcí pro malé a velké (Zájezd do Drážďan, Mikulášský karneval), zabývala se také, již tradičně, žádostmi našich spoluobčanů o prodloužení nájemních smluv nebo smluv o poskytnutí přístřeší. Před námi je poslední měsíc v roce, který již tradičně je plný různých předvánočních akcí. Přeji vám málo předvánočního shonu a hezké Vánoce. Matěj Štětka Z radnice a úřadu: Vox Populi aneb zamyšlení nad věcmi veřejnými byla i Kolonie s celou škálou svých problémů. Podařilo se zajistit, že ti, kteří neplnili své povinnosti k městu, odešli a zbývající se pomalu zařadili mezi nás občany města. Kolonie 413 byla zbourána, zdevastované okolí bylo revitalizováno. V současné době zcela ustalo záškoláctví a obyvatelé Kolonie řádně platí nájemné. Město poté rekonstruovalo dva objekty v Kolonii. To vše bylo dosaženo ve spolupráci s občany města. Za výsledky jsou stovky hodin strávených nad projekty ale i při pravidelných setkáních s občany Chýnova, Letek i Libčic. Všichni si přejeme, aby Libčice byly báječným místem pro nás a naše děti. Bude ale potřeba se ještě hodně snažit, abychom si zasloužili ocenění například v soutěži o nejkrásnější obec.to bychom se museli my všichni společně zostra pustit do vandalů, sprejerů, majitelů autogramů a neukázněných řidičů. Není to vše jen věcí policie. Všichni musíme pomoci. Fungující a hezké moderní město zásadním způsobem určuje i kulturní vyspělost obyvatel. Ono je to vlastně jednoduché, stačí se podívat na slova klasika, kde stojí: Fungující rodina = fungující obec. Fungující obec= fungující stát. A s radostí musím konstatovat, že v Libčicích máme takříkajíc našlápnuto dobře. Bez dalšího komentáře jen vyjmenuji ty, kteří se hodně snaží: Hasiči Libčice a Letky, Sokol, Házená, Fotbal, Karate, Nohejbal, Šachy, Cyklistický klub Dirty Jump, Mateřské centrum Malina, Sdružení Libčice net, Klub seniorů, pěvecký soubor Scandula, taneční soubor Mariane, Katolická farnost, Evangelická farnost, základní umělecká škola, mateřská škola, základní škola. A celá řada soukromých podnikatelů. Zapomněl-li jsem na některé, promiňte mi. Všem jménem obyvatel města děkuji. Přeji všem občanům klidný závěr roku 2009 a pevné zdraví. Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Výzva k podávání žádostí v oblasti zájmové činnosti Jednotlivci a organizace působící v Libčicích si již zvykly, že se na radnici mohou obrátit s požadavky podpory svých kulturních, sportovních a společenských akcí v pravidelně vyhlašované soutěži. Když jsme zaváděli tento grantový systém, vycházeli jsme z toho, že se potenciál tvořivosti zdejších občanů v uvedených oblastech bude rozvíjet. Každý rok od začátku roku 2007 přibyla nějaká nová aktivita nebo skupina lidí s novými náměty a hlavně s chutí připravit pro sebe a spoluobčany nějaký nový druh zájmové činnosti. V roce 2009 bylo v pololetních cyklech rozděleno mezi žadatele celkem 200 tisíc korun. Rok 2010 nebude pravděpodobně tak mimořádně štědrý, ale opět vyzývám k podávání žádostí a návrhů prostřednictvím vytištěného a vyplněného tiskopisu (Formulář pro podání žádosti o příspěvek města Libčice nad Vltavou na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů a zájmových organizací v roce 2010), který najdete na webových stránkách města v sekci Město, Formuláře (http://www.libcice.cz/index.php?page=mesto-formulare). Případně si ho vyzvedněte na odboru kultury MěÚ u paní Čermákové. Termín podávání žádostí na první pololetí roku 2010 je do 8. ledna 2010 prostřednictvím podatelny MěÚ. (Nikoli cestou internetové pošty.) Současně vyzývám všechny, kteří obdrželi městskou podporu pro druhé pololetí roku 2009, aby do téhož data doručili v tištěné podobě na odbor kultury zprávu o využití finanční podpory. Žadatelé, kteří tak neučiní, nebudou zařazeni do výběru pro rok Martin Sekera, radní pro kulturu Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 V Libčicích se připravuje bytová výstavba V současné době je v Libčicích nad Vltavou pět skupin investorů, kteří staví či hodlají stavět domy a byty v katastru města. Lokality výstavby jsou následující: I. Prostor za kulturním domem (KDL), kde bylo realizováno soukromým investorem 32 bytů. II. Prostor Na Pusté Vinici, kde je plánována výstavba soliterních domů a terasových domů. Projekt je již k rozhodnutí na stavebním úřadě. III. Prostor Nad koupalištěm, kde se připravuje bytová výstavba. IV. Prostor bývalého kina ve Vltavské ulici, kde se připravuje bytová výstavba.. V. Prostor bývalé slepičárny v Chýnově pod Hájem, kde se připravuje výstavba soliterních domů a řadových domů. VI. Prostor mezi ulicí Ke Studánkám a panelovými domy Na Sahaře, kde je zatím připravována výstavba několika rodinných domů. Strana 3 VII. Prostor Pod Viničkou, kde již probíhá po obou stranách ulice výstavba rodinných domů. VIII. Prostor v ulici Hašlerově, kde soukromí investoři realizují výstavbu rodinných domů. Město Libčice podporuje výstavbu ve výše uvedených lokalitách. Nyní probíhají jednání s investory o poskytnutí benefitů městu. Je zřejmé, že bytová výstavba je v Libčicích potřebná, ale na druhé straně potenciální příliv obyvatel klade nároky na kapacity města, školy, školky, umělecké školy a školní jídelny. Jisté povinnosti města si vyžádá i úklid a údržba komunikací, svoz odpadků a péče o veřejnou zeleň. Rovněž bude potřeba zajistit ve zmíněných lokalitách i občanskou vybavenost. To vše je městu známo a v tomto duchu s investory jednáme. Nezbývá než si přát, aby lidé, kteří se do Libčic přistěhují, se zde i přihlásili k trvalému pobytu. To je velmi důležitý krok k posílení příjmů do městské pokladny. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta Rekonstrukce komunikací pokračuje svižným tempem Vzhledem k přijatelným klimatickým podmínkám postupují práce na komunikacích velmi rychle. V prvních listopadových dnech bylo sice pošmourno, ale díky pochopení občanů a rovněž díky funkční komunikaci občanů s městem jsme předešli komplikacím. Co se tedy v závěru úspěšné stavební sezony 2009 v našem městě děje? započala oprava velmi potřebného chodníku v Zahradní ulici, který bude realizován od ulice Za Kovárnou až na sídliště Sahara. Práce započaly dne Chodník bude proveden v zámkové dlažbě. Oprava bude ukončena v termínu do Byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v Tržní ulici. Profil stoky je DN 300 a délka stoky celkem činí 126 m. Realizují se 4 přípojky délky cca 22m. Do výběrového řízení byly doručeny 3 nabídky a zvítězila kladenská společnost Esta s.r.o. Termín ukončení akce je Je předpoklad, že asfaltový povrch komunikace bude proveden v jarních měsících roku 2010 v případě, že finanční situace města bude příznivá. Ve 48. týdnu byly dokončeny asfaltové povrchy komunikací K Nádraží, Pod Strání, Na Výsluní I, Na Výsluní II, U Zastávky, Na Vršku, U Krytu. Dodavatelem investice je stavební firma Stavby mostů Děčín a.s. V 47. týdnu byl dokončen povrch komunikace Nerudova, Bratrská a Palackého. Dodavatelem investice je stavební firma Stavby mostů Děčín a.s. V 47. týdnu byl dokončen povrch komunikace na Leteckém náměstí kolem domu Liškových a kolem domu Krejzových. Povrch je asfaltový. V prostoru před fotbalovým stadionem v Letkách bude v 49. týdnu dokončen povrch komunikace v technologii zámkové dlažby. Prostor je vydlážděn včetně parkoviště AFK a zámková dlažba je vysazena jak na vjezdu do hřiště AFK tak i směrem k treninkové ploše cyklistického klubu Dirty Jump. Dodavatelem investice je stavební firma Stavby mostů Děčín a.s. A co se připravuje v investicích na příští rok? Bude samozřejmě záležet na finanční situaci města v roce V závěru roku 2009 rada města připraví provozní rozpočet a v 1. polovině ledna 2010 rada připraví investiční rozpočet. Poté budou rozpočty předloženy ke schválení zastupitelstvu města. Ulice Na Vrchách patří po léta bezkonkurenčně, co se týká povrchu komunikace, k nejhorším v Libčicích. Umístění komunikace je komplikované, a aby byla situace ještě složitější, bude potřeba pod částí komunikace provést opravu technicky nevyhovujícího vodovodního řadu včetně přípojek. V podzimních měsících se podařilo dojednat se Středočeskými vodárnami, že provedou rekonstrukci vodovodu na vlastní náklady. Středočeské vodárny zpracovaly projektovou dokumentaci a provedly veškerá odborná projednání rekonstrukce včetně výběrového řízení na dodavatele díla. Vlastní rekonstrukce vodovodního řadu by měla proběhnout v 1. čtvrtletí roku Poté by měla následovat oprava povrchu komunikace. Postup bude následující: Investici navrhnu k realizaci v prvním pololetí roku 2010 a po kladném vyjádření rady města a poté zastupitelstva města k investičnímu plánu bude cesta k realizaci této akce otevřena. Budeme předkládat do rozpočtu opravu povrchu komunikace v Tržní ulici, jež by měla být provedena v asfaltu. V současné době projekční firma Rothe a architekt Panuščík připravují dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci rekonstrukce komunikací v sídlišti Nové domy pod Leteckou ulicí, kde budou realizovány nové místní účelové komunikace, chodníky a parkovací místa. Projekt bude po dokončení k dispozici veřejnosti na Stavebním úřadě. Projekční firma Rothe dokončila projekt rekonstrukce komunikace Pod Kameníčkem. V současné době si zde občané realizují přípojky. Projektant Novák Miloslav započal práce na studii využití areálu Ludvík u hřbitova. Projektant Novák Miloslav zpracovává dokumentaci ke stavebnímu povolení pro stavbu hasičské zbrojnice. V roce 2010 předpokládám opravu některých budov ve vlastnictví města. Je otázkou, zda bude získán grant na opravu budovy Základní umělecké školy. Budova je architektonicky zajímavá a rekonstrukci potřebuje jako sůl. Další stavbou vázanou na získání grantu je rekonstrukce chodníků podél státních komunikací. Chodník v ulici Turská, od pomníku ke vstupu na pozemek směrem k nemovitosti rodiny Štrosovy, budu navrhovat k realizaci v první polovině roku Děkuji všem občanům za trpělivost, se kterou snášeli v roce 2009 stavební ruch v jejich ulicích, a těším se na vaše případné další náměty. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

4 Strana 4 Nová pediatrická ordinace v Libčicích nad Vltavou Otevření pediatrické ordinace je již na dosah ruky. Během ledna 2010 se budou moci začít registrovat dětští pacienti. V současné době stále probíhá poslední vyřizování formalit s VZP a potažmo i dalšími zdravotními pojišťovnami, proto nyní, v době uzávěrky prosincového čísla Libčických novin, bohužel nemůžu sdělit přesná data. Pediatrická ordinace bude fungovat v plném pracovním úvazku, denně. Ordinační hodiny budou rozděleny jednak pro nemocné pacienty a pak k pravidelným prohlídkám, očkování, vyřizování potvrzení apod. Zde bude možné se objednat na daný čas a předejít tak čekání. V ambulanci bude pracovat kvalifikovaná sestra. Ordinace je vybavená dle moderních standardů. K léčebné péči patří také základní odběry, která budeme provádět ve spolupráci s laboratoří a na místě nabídneme vyšetření CRP. MATEŘSKÉ CENTRUM Cesta za světlem (Aneb co bylo v pátek 13. listopadu 2009.) Svatý Martin sice letos na bílém koni nepřijel, ale nám (my, kteří za pecí neležíme) se to docela hodilo. U řeky bylo teplo. Muzikantům ladily nástroje, zpěvákům to zpívalo jako o život, hercům nerval vítr od pusinek jejich repliky, průvod prťousků byl důstojný a lampión se světýlkem od libčických letěl daleko do světa. Dita HOŠKOVÁ a její herecká partička zahráli Legendu o Sv. Martinovi. Káča JUDOVÁ všecko vymyslela, vyrobila lampičky, přemluvila část Scanduly k hudební produkci. MALINOVÉ MAMINKY napekly martinské rohlíčky, navlékly své děti do teplých oblečků, zapálily lampiónky a vydaly se s nimi statečně tmou za světlem. Simona Šímová Ráda bych pozvala zájemce k setkání, kde se můžeme vzájemně poznat a také probrat další podrobnosti chodu ordinace. Setkání by se uskutečnilo v 10,00 v zasedačce městského úřadu. V lednu 2010 plánujeme den otevřených dveří přímo v prostorách ambulance. Další informace, upřesnění, kontakty budou zveřejněny v dalším čísle Libčických novin, budou k dispozici na městském úřadě a budou také na internetových stránkách ambulance. Doufejme, že během ledna 2010 se již budeme moci setkávat v nově otevřené ambulanci. S přáním pěkných dní MUDr. Miroslava Kuglerová UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ Kontejnery budou umísťovány v uvedených termínu: prosinec Libčice n/vlt. Letky Chýnov křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letecké nám. ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 (vedle dětského hřiště) Do konce ledna 2010 bude mít možnost si vyzvednout proti podpisu na odboru správy majetku každý občan Libčic známku na popelnici pro rok Známka pro rok 2009 bude platit do Pokud si někteří občané známku nevyzvednou v této lhůtě, nebude jim svozová firma Regios od vyvážet popelnici. Občanům, kteří si ze zdravotních důvodů nebudou moci známku vyzvednout, bude jim vylepena pracovníky MěÚ.

5 Strana 5 NAŠE ŠKOLY ZŠ Libčice nad Vltavou, okres Praha západ, 5. května 68, Libčice nad Vltavou Informace o přijímacím řízení na střední školy školní rok 2009/2010 Podle novely školského zákona si mohou žáci vybírat ze tří škol. Žáci základních škol podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. (Ne prostřednictvím ředitele základní školy). Uchazeči podávají přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 15. března 2010, (v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2009) Zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy na obory vzdělávání bez talentové zkoušky se budou konat od do (Termíny přijímacích zkoušek si budou ředitelé středních škol stanovovat sami. Termíny, kritéria přijímacího řízení a údaje o předpokládaném počtu přijímaných žáků musí ředitelé zveřejnit do 31. ledna 2010.) Obory s talentovou zkouškou do 31. října Bude-li žák přijat na dvě nebo tři školy najednou, má tento uchazeč podle školského zákona novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, musí do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit zápisový lístek. (Tento vydává ZŠ jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Neučiní-li to uchazeč, ztrácí nárok stát se žákem dané školy. Na takto uvolněná místa mohou ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola. Tiskopisy přihlášek: - jsou upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona. - naleznete je na: pod heslem Formuláře přihlášek (vzory) V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen. Dovolujeme si upozornit na Informační Systém o uplatnění Absolventů škol na trhu práce zkráceně ISA dostupný na Systém poskytuje řadu informací využitelných při výběru vzdělávací a profesní dráhy žáků základních a středních škol, nebo při problémech při studiu, informace o vzdělávací nabídce všech středních škol pro rok 2010/2011 jedná se o oficiální data, která byla zpracována na základě údajů z rejstříku škol a podkladů získaných přímo ze středních škol. Informace z ÚP: Nejmenší poptávka je v současné době po absolventech následujících oborů: - ekonomika v podnikání, - podnikání v oborech, - gymnázia, - automechanik, - hotelnictví a turismus, - kuchař,- kadeřník Největší poptávka: - zdravotní sestry, - sociální péče, - elektronika, - telekomunikace.. (Letošní preference jsou výrazně ovlivněny finanční a hospodářskou krizí). Zpracoval: Ing. Markéta Pavlíková ředitelka školy PaedDr. Dagmar Kuzníková Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha západ 5. května 68, Libčice nad Vltavou Čaj o čtvrté Zápis do 1. ročníku ZŠ Libčice nad Vltavou, okres Praha západ pro školní rok 2010/2011 proběhne v těchto termínech Úterý 19. ledna 2010 od hod. Středa 20. ledna 2010 od hod. Náhradní termín: středa ( ) K zápisu si prosím přineste rodný list Vašeho dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. PaedDr. Dagmar Kuzníková, ředitelka školy Kdy: středa 9. prosince 2009 Kde: sborovna Základní školy Libčice nad Vltavou V kolik: hodin Proč: posezení učitelského sboru s rodiči předškoláků Všechny rodiče budoucích prvňáčků zve vedení školy

6 Strana 6 Výtvarná soutěž Žáci páté třídy se v měsíci říjnu zúčastnili výtvarné soutěže Výtvarný podzim. Do finále soutěže, které se konalo 8. listopadu v chatě Mysliveckého sdružení Libeř na Klejhovně, z naší školy postoupili Jakub Peleška a Kateřina Nováková. Ve finále měli za úkol zobrazit život zvířat v podzimní volné přírodě. Finálová práce Jakuba Pelešky získala 5. místo a Kateřiny Novákové 11. místo. Oběma finalistům blahopřejeme! Zájezd do Paříže Ve dnech se zájemci z VIII. a IX: třídy zúčastnili společně s pedagogy Ing. Markétou Pavlíkovu a Janou Dušánkovou poznávacího zájezdu do Paříže. Seznámili se s typickými památkami města, zvláštní pozornost věnovali klasicismu. Všem se v Paříži líbilo a již se těší na poznávací cestu do Anglie, která by se měla uskutečnit v jarních měsících. Zájmová činnost na základní škole I v letošním roce nabízejí pedagogové základní školy zájmovou mimoškolní činnost pro děti, která se setkává s úspěchem. Florbal Zajišťuje: Ladislav Jiskra, Počítačový kroužek třída Zajišťuje: Bc. Jan Malík, Sportovní kroužek 2. stupeň Zajišťuje: Mgr. Magda Kmínková, Zdravotní kroužek třída, návštěva solné jeskyně Zajišťuje: Mgr. Alena Pastorová, Šikovné ručičky třída Zajišťuje: PhDr. Gabriela Handrychová, Mgr. Alena Pastorová, Ing. Markéta Pavlíková, Školní divadelní klub třída Zajišťuje: Jana Dušánková, PaedDr. Dagmar Kuzníková, Zájmové kroužky zajišťované jinými organizacemi Anglický jazyk určeno pro třídu Zajišťuje: jazyková agentura School Tour Přírodovědný kroužek Upírci Zajišťuje: o.s. Upírci Přijďte s námi společně s dětmi strávit příjemné odpoledne Přijďte s námi společně s dětmi strávit příjemné odpoledne V pátek 4. prosince ve se sejdeme v prostorách školy, abychom si společnými silami vytvořili vánoční dekorace (adventní věnce, svícny aj.) S sebou si přineste pokud možno chvojí, ozdoby, korpusy na věnec atd. podle vlastní fantazie a hlavně dobrou náladu. Srdečně zve učitelský sbor ZŠ Nové knihy v městské knihovně Bergier, J.: Utajení vládcové času, Argo, 2009 Březinová,I.: Blázniví donkichoti, Albatros, 2009 Dye, G.: Paličkovaná krajka pro začátečníky, Knižní klub, 2009 Gordon, R.: Volný pád do podzemí, Fragment, 2009 Jacq, Ch.: Poslední tajemství, Knižní klub, 2009 Laubier de M.: Gaston, chlapeček, který se pořád ptal, Knižní klub, 2008 Mortenson, G.: Tři šálky čaje, Tatran, 2009 Paverová, M.: Letopisy z hlubin věků, Knižní klub, 2009 Pullman, P.: Stín na severu, Argo, 2009 Riordan, R.: Zloděj blesku, Fragment, 2009 Štulcová, R.: Nemetoburk, Albatros, 2007 Zmeškal, T.: Dopis psaný klínovým písmem, Torst, 2008! " # Den pro dětskou knihu 28. listopad $#$ %&'(%' (&)** "!+,+ Tento den oslavíme tradiční prodejní výstavkou v knihovně od pondělí 30. listopadu do pátku 11. prosince, vždy ve výpůjční době, tj. pondělí, středa od , čtvrtek, pátek od , v úterý je zavřeno. Šárka Sekerová, městská knihovnice

7 Strana 7 Halloween 2009 SPORT River Jam - závod v Libčicích První závod měl sloužit hlavně jezdcům, aby zjistili, že u nás vyrostla krásná, náročná trať a také měl samozřejmě seznámit veřejnost s tímto sportem.trochu nás zlobilo počasí, ale nakonec se zprovoznila menší řada skoků. Jsem spokojen s průběhem závodu, všichni jezdci byli nadšeni, a to je to hlavní!! Diváci se snad také bavili a doufám, že v létě přijde spoustu lidí a podpoří nás svým potleskem. V létě chci uspořádat dvoudenní závod spojený s točením videa. První den se pod umělým osvětlením bude skákat a točit video spojené s hudbou, občerstvením a kempováním na trati. Druhý den proběhne závod s našimi nejlepšími jezdci domácími i zahraničími. Doprovodný program pro diváky, soutěže o věcné ceny a večerní párty dotvoří atmosféru tohoto podniku. Chtěl bych poděkovat všem kamarádům, kteří mi pomohli postavit trať. A klub Dirty Jump se těší na další ročník. Dále chci poděkovat hlavním sponzorům, bez kterých by nevyrostla jedna z předních tratí u nás, a to jsou starosta Libčic, OS Liběhrad, zemní práce Brejcha, Commatel a Uher. Ještě jednou díky. Jan Přibáň Cena Josefa Němce v boxu Řada zaparkovaných osobních automobilů v Letecké ulici a světla sálu Kulturního domu v Libčicích dávala v sobotu 7.listopadu 2009 tušit konání dalšího kola Středočeské oblasti v boxu. Domácí oddíl BC NOVO Libčice nad Vltavou jej uspořádal jako Cenu Josefa Němce v boxu. Josef Němec (bronzový medailista z OH 1960 v Římě, vítěz ME 1963 v Moskvě a jedenáctinásobný mistr Československa v těžké váze) byl osobně přítomen po celé odpoledne a borcům v těžkých vahách předával ceny. Celkem se na váhu dostavilo 49 závodníků, v ringu se pak představilo 22 dvojic z 20 oddílů, 9 v mládežnických kategoriích, jedna dvojice žen a 12 dvojic mužů. Z domácího oddílu do ringu nastoupili Aleš Tichý a František Sládek. Aleš předvedl svůj současný standard a s mělnickým Plzákem se rozešli smírně. Franta Sládek vybojoval svůj první zápas v ringu s rakovnickým Dolejšem. Hned od úvodního gongu se do svého soupeře doslova zakousl, drobné technické nedostatky nahradil obrovskou vůlí, takže už v prvním kole posadil dvakrát svého soupeře na podlahu ringu a zaslouženě za ovací početného publika zvítězil. Díky přispění firmy Bau-Const s.r.o., Praha obdrželi boxeři těžkých vah trofeje a věcné ceny, v ostatních vahách se tak stalo u nejlépe hodnocených borců. Formou upomínkových plaket vyslovil domácí oddíl poděkování za přínos a rozvoj boxu J.Němcovi, Bc. T.Müllerovi, J.Novotnému a J.Průšovi. Máme radost, že se odpoledne těšilo zájmu diváků a z jejich strany i ze strany účastníků z jiných oddílů byla pozitivně hodnocena úroveň bojů i organizace soutěže. Využívám této příležitosti a na sklonku roku 2009 bych rád poděkoval všem, bez nichž bychom libčický box znovu nevzkřísili, a popřál jim stejně jako čtenářům Libčických novin do roku 2010 pevné zdraví a mnoho osobních, pracovních i sportovních úspěchů. Za BC NOVO Libčice n.vlt.: JUDr. František Novotný

8 Strana 8 POWER JOGA S JANOU v Sokole a ZUŠ Libčice n/vltavou Pojďte propotit tričko, protáhnout zkrácené svaly a šlachy, zaktivovat spalování nežádoucích tuků před zákeřným vánočním obdobím, zpevnit se a relaxovat. Příjemná, poklidná hudba, pomalé, plynulé pohyby/ přesto značná fyzická zátěž a posílení psychické kondice. Hodina, která bude jen o Vás. Cvičení je koncipováno pro úplné začátečníky, ale na své si přijdou i pokročilí. Ve věkovém rozmezí: 13let - dokud se cítíte Pohodlné oblečení s sebou, cvičí se naboso. Podložky k zapůjčení. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na KULTURA Informace o dalších hodinách v prosinci 09: ne / Sokol čt / ZUŠ út / ZUŠ so / Sokol so / Sokol ne / Sokol ne / Sokol út / ZUŠ út / ZUŠ Pozn: V 47.týdnu cca od naleznete info viz. webové stránky + inzerce prosincového vydání Libčických novin. Power jóga je pouhé cvičení a jógou se může stát jen tehdy, když jí budete chtít poznat blíž! Těším se na vás! Vaše Jana. Město Libčice nad Vltavou zve na zájezd VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH A SASKÉ ŠVÝCARSKO sobota ,- Kč Program zájezdu 1. den sobota: odjezd z Libčic nad Vltavou v 6.00 hodin, cesta přes Děčín do Hřenska, přejezd státních hranic, krátká zastávka v KURORT RATHENU v Saském Švýcarsku (skalní divadlo, kamenný most cca h), cca ve hodin příjezd do Drážďan. Odpoledne pobyt v DRÁŽĎANECH cca hodin. V rámci programu okružní jízda městem, možnost návštěvy vánočního trhu, možnost prohlídky drážďanské obrazárny Zwinger či návštěva chrámu Frauenkirche apod. Odjezd z Drážďan cca v hodin, návrat do Libčic nad Vltavou cca ve hodin. Zájemci se mohou hlásit na odboru kultury nebo na tel. čísle , , mail: SENIOŘI Program Klubu seniorů Veselé čtení o Vánocích paní Blanka Venclíčková Posezení u kávy a čaje Návštěva dětí z MŠ Posezení u kávy a čaje Zakončení roku Silvestr Poděkování Děkuji paní profesorce Blance Venclíčkové, Vlastičce Průchové a paní Hildě Weishäuplové za návštěvy v nemocnici, které mi velmi pomáhají. Věra Žižková Pozvánka do DIVADLA KARLÍN Na odboru kultury jsou k vyzvednutí vstupenky na představení POLSKÁ KREV od 19,00 hodin vhodný dárek pod stromeček

9 Strana 9

10 Strana 10 SKICENTRUM SUCHDOL TESTOVACÍ CENTERUM + PRODEJNA SPORTEN MONTANA SKISERVIS SE SEZONOU 2010 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI NĚKOLIK NOVINEK NYNÍ MÁTE MOŽNOST VYZKOUŠET ŠVÝCARSKOU KVALITU STROJŮ MONTANA LINEÁRNÍ + VARIÁILNÍ STRUKTURY, ZÁVODNÍ SERVISY, MOŽNOST NAVOLENÍ VÁMI ZVOLENÉHO ÚHLE APOD. NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ V OKOLÍ LYŽE, BOTY, HOLE jednorázová cena 10 DNŮ = 690 KČ TESTOVACÍ CENTRUM SPORTEN, VÖLKL, ATOMIC, SALOMON Všechny lyže pro půjčovnu jsou vždy připravovány na strojích MONTANA Veškeré vázání seřizujeme výhradně elektronicky na strojích MOMENTRONIC Ceník skiservisu naleznete na Školy mají množstevní slevu na zapůjčení lyž. výzbroje 30 procent - více na BROUŠENÍ BRUSLÍ VŠE OD 1. LISTOPADU 2009 MONTANA SKICENTRUM SUCHDOL PRAHA 6, Internacionální 1231 na náměstí v Suchdole Tel.: prodejna skiservis + půjčovna prodejna PO-PÁ HOD, SOBOTA HOD KUPON NA SLEVU 20% * Při donešení tohoto kuponu máte slevu 20% na nové lyže SPORTEN 2010 a SKISERVIS MONTANA * Kupon na slevu 20% platí do 15. ledna 2010 KUPON NA SLEVU 10% ** Platí na půjčovnu lyžařského vybavení ** Kupon na slevu 10% platí do 1. února 2010 Doporučujeme si předem lyže na půjčovně osobně rezervovat! CA A4 01 c b.indd :14:22

11 Strana 11 DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM, FIRMÁM A MĚSTU LIBČICE NAD VLTAVOU PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010 Uvažujete o zateplení či výměně oken? Chcete instalovat obnovitelný zdroj energie? Chcete snížit výdaje za energii s využitím dotace? Nevíte jaké řešení je pro Vás ekonomicky nejvýhodnější a chcete pomoci se získáním dotace? ZA STAVEBNINY LIBČICE NAD VLTAVOU JOSEF VANĚK a PETR DVOŘÁK tel.: , Navrheme optimální řešení s ohledem na možnou výši dotace. Za ceny plně pokryté poskytovaným příspěvkem na projektovou přípravu zpracujeme energetické hodnocení Vašeho domu, projektovou dokumentaci a potřebné podklady vč. samotné žádosti o dotaci z dotačního programu Zelená úsporám. w w w. r a j v l n y. c z Obnovená opravna obuvi Jana Kiselicová Každé úterý a čtvrtek hodin obuv Lena (proti škole) sběr obuvi do opravy, oprava kabelek a tašek, výměna zipů s.r.o. Ing. Petr Kaliba Praha - Suchdol t: e: Nadělte si pod stromeček DOTACI a nižší náklady! Pro: Vás Od: stát

12 Strana 12 Trifid zahradníci se sídlem v Roztokách u Prahy Naše firma se zabývá: Výsadbou vzrostlých strom ezem strom Instalací vazeb v korunách strom Rizikovým kácením strom Inventarizací d evin Návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen Pravidelnou pé í o zahrady Adam Pávek, DiS. Tel: Web: trifid.name Prodám televizor zn. THOMSON úhlopříčka 70 cm, 4 roky stará, Setobox Huyndai. Vše za 3500,- Kč. Tel: Kerner - ú etnictví s.r.o. Nerudova 1094 (OD íp) Kralupy nad Vltavou ZBAVTE SE STAROSTÍ! Na kolik si ceníte sv j volný as? ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku na zpracování vašeho ú etnictví. Tel , Web: Od máme novou kancelá i v Praze 8, Prvního pluku 8a, tel S námi se modrých pruh nemusíte bát... Nabízíme VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU (... i na Vaška) Kontaktní osoba: Jan Ptáček tel. : Vorlik v.o.s. V zahrádkách 756, Libčice nad Vltavou UVAŽUJETE O PRODEJI KOUPI NEBO NÁJMU NEMOVITOSTI? OBRA TE SE NA NÁS! Realcont již od roku Veškerý právní servis (smlouvy,odhady atd.). Praha 6, Pod Baštami 4 (u metra Hrad anská) tel : , tel./fax: Znovu otevřený Fitclub Libčice Vás zve na cvičení Letecká 541 (naproti cihelně) 1 hodina cvičení 40,- Kč Po-So Tel: Nabízím šití dekoračních látek a záclon, včetně úprav a oprav oděvů všeho druhu. ILONA PTÁČKOVÁ telefon: ÚTERÝ 9-11 hodin nebo po tel. dohodě. V ZAHRÁDKÁCH 756 LIBČICE NAD VLTAVOU

13 Strana 13

14 Strana 14 Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Francouzská modeláž nehtů na nohou 250,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789, Baby Club Sportík Nov otevíráme v Horom icích od Hlídání d tí formou školky pro d ti ve v ku od 3 do 7 let tel.: ,

15 Strana 15

16 Strana 16

LIBČICKÉ NOVINY. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin

LIBČICKÉ NOVINY. V listopadu bývá na našich stolech martinská husa. V Libčicích se letos jedlo japonské suši. Kde? Zjistíte uvnitř novin Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Příběhy osamělých Vánoční svátky a konec roku bývají emočně náročnější než ostatní běžné měsíce. Více než jindy si lidé připouštějí otázku, zda jsou či nejsou šťastní. Mají pro

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Červenec na radnici: Rozkopané ulice. Ze zastupitelstva. Přátelská invaze a Martin Frič 8/2008

LIBČICKÉ NOVINY. Červenec na radnici: Rozkopané ulice. Ze zastupitelstva. Přátelská invaze a Martin Frič 8/2008 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Přátelská invaze a Martin Frič Přijďte se podívat 21. srpna před Národní muzeum. Bude tam i tank připomínající invazi našich tehdejších státních kamarádů před 40 lety. Čtyřiadevadesát

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009

LIBČICKÉ NOVINY. Připomínáme, že uzávěrka přijímání textů do Libčických novin je vždy 18. dne v měsíci. 6/2009 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Jak je to vůbec možné? (Pokračování) V minulém sloupku se kolega Richter užasle rozplýval při pohledu na úspěchy a činorodost místních sportovců. Jak je to vůbec možné? Ptal se.

Více

Rozmarné léto. červen 2012

Rozmarné léto. červen 2012 červen 2012 Rozmarné léto Vstupujeme do letního měsíce června a nad počasím kroutíme hlavou. Nejlépe jej vystihuje legendární věta, kterou vložil Antonínu Důrovi do úst Vladislav Vančura v románu Rozmarné

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Duben na radnici: Školství i architektura

LIBČICKÉ NOVINY. Duben na radnici: Školství i architektura Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Rezervace Představme si následující zcela teoretickou situaci. Do městečka, kde bydlíte, přijede nějaká významná osobnost, nějaký velikán, ba přímo Velikán Velikánovič. Jako zvídavý

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala

LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Do nového roku pochmurně a s pesimismem Život je změna a každá změna je k horšímu, praví často citované pravdy. Jako doklad dobře poslouží proměna libčického nádraží (kuřárny?,

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Výzva grantové komise. červen 2013

Výzva grantové komise. červen 2013 červen 2013 Chladné dny snad definitivně skončily a kromě úklidu, údržby obecních komunikací a sekání trávy je pro město prioritou příprava investic. Proběhl výběr dodavatelů schválených oprav komunikací.

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

www.libcice.cz Červen 2010 Cena: 5,- Kč N oviny str. 7

www.libcice.cz Červen 2010 Cena: 5,- Kč N oviny str. 7 Červen 2010 Cena: 5,- Kč Strana 1 L ibčické N oviny Otevřená zahrada Nejkrásnější válka str. 7 str. 8 Rákosníček z Libčic se podívá na festival do Zlína Komise soutěže POŘIĎ SI PRITTELE si lámala hlavu

Více

LIBČICKÉ NOVINY. Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude

LIBČICKÉ NOVINY. Daň z nemovitostí se v roce 2009 v Libčicích zvyšovat nebude Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Není důležité vyhrát ale zúčastnit se. To (snad) ještě platí ve sportu, ale nikoli v politice, kde vyhrát obvykle znamená získat nebo uplatnit moc. Výsledky krajských voleb kandidáty

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

(Po)velikonoční koncert

(Po)velikonoční koncert květen 2012 Byl pozdní večer, první máj.... Máj lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836, která je nesporně vrcholným dílem českého literárního romantismu. Mácha se v této skladbě odvážně

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Slovo úvodem Vypucovat okna, vy čis tit všechny koberce a čalounění, naleštit nábytek,

Více