Lineární vedení s profilovou tyčí LLT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární vedení s profilovou tyčí LLT"

Transkript

1 Lineární vedení s profilovou tyčí LLT

2 Obsah Značka SKF znamená v současné době víc než kdy dříve a dokáže také poskytnout víc i vám, našim váženým zákazníkům. SKF si udržuje vedoucí postavení ve světě jako symbol kvalitních ložisek, nových směrů technického vývoje, podpory výrobků a služeb a tím dokazuje, že je dodavatel, který může nabídnout optimální řešení a dodat zákazníkům vyšší hodnotu. Tato řešení zahrnují postupy, které umožňují zákazníkům dosahovat vyšší produktivity nejen spojením určitého výrobku a převratné konstrukce uložení, ale i využíváním špičkových simulačních nástrojů a konzultačních služeb, programů účinné údržby výrobních zařízení a nejprogresivnějších postupů zásobování v tomto odvětví. Značka SKF nabízí nejen to nejlepší v oblasti valivých ložisek, ale v současné době znamená ještě mnohem víc. SKF the knowledge engineering company A Informace o výrobcích Úvod Vlastnosti a přednosti Konstrukce LLT Přehled výrobků Únosnost Definice základní dynamické únosnosti C Definice základní statické únosnosti C Definice a výpočet základní trvanlivosti Ekvivalentní dynamické zatížení pro výpočet trvanlivosti Ekvivalentní zatížení ložiska Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska 8 Kombinované ekvivalentní dynamické zatížení ložiska Ekvivalentní statické zatížení ložiska.. 9 Kombinované ekvivalentní statické zařízení ložiska Součinitel statické bezpečnosti Technické údaje Rychlost Teplotní odolnost Mazání Tření Specifikace dílů LLT a materiálů Díly standardního vozíku Těsnění Třídy předpětí Vztah mezi předpětím a tuhostí Vytvoření předpětí Třídy předpětí Třídy přesnosti Přesnost Přesnost šířky a výšky Rovnoběžnost Kombinace vedení a vozíků Systém označení Příklady objednávání B Údaje o výrobcích Údaje o výrobcích Vozíky Vozík LLTHC A Vozík LLTHC LA Vozík LLTHC R Vozík LLTHC LR Vozík LLTHC U Vozík LLTHC SU Vodící tyče Vodící tyče LLTHR Vodící tyče LLTHR D Příslušenství Stírací deska Přídavné čelní těsnění Sada těsnění Krycí měchy C Doporučení Montáž Příklady typické montáže Vodící tyč Vozík Konstrukce souvisejících dílů, velikosti šroubů a utahovací momenty Přípustná úchylka výšky Rovnoběžnost Mazání Náplň plastického maziva z výroby Počáteční namazání Domazávání Aplikace s krátkým zdvihem Údržba Typické způsoby použití D Doplňující informace List s technickými údaji SKF the knowledge engineering company

3 Úvod Produktivita a prodejní úspěch každé aplikace závisejí především na kvalitě zvolených dílů lineárního vedení. Tyto díly často určují, jak přijme takové zařízení trh, a tedy umožňují výrobci získat konkurenční výhodu. Z toho důvodu musí být díly lineárního vedení v největší možné míře přizpůsobitelné požadavkům příslušné aplikace, v ideálním případě s využitím standardních dílů. Nové vedení s profilovou tyčí SKF LLT splňuje právě takové požadavky trhu: Je nabízeno v mnoha velikostech, s různými vozíky a příslušenstvím, jakož i v různých třídách předpětí a přesnosti, a tedy usnadňuje přizpůsobení individuálním nárokům konkrétní aplikace - a to ve spojení v podstatě s neomezeným zdvihem. Dokáže tedy splnit téměř jakékoli konstrukční nároky. Možné způsoby použití zahrnují zařízení pro manipulaci s materiálem, vstřikovací lisy, dřevozpracující stroje, tiskařské i balicí stroje a lékařská zařízení. Právě v takových uloženích prokazují vedení LLT veškeré své přednosti: SKF vyrábí tato vedení s profilovou tyčí v uspořádání vnitřní geometrie do "X" se stykovým úhlem 45 mezi valivými tělesy a oběžnými dráhami. Takové řešení zajišťuje rovnoměrné rozdělení únosnosti ve všech hlavních směrech zatížení, a tedy vyšší flexibilitu konstrukce, protože vedení lze umístit do libovolné polohy. Navíc úchylky rovnoběžnosti a výšky, které se vyskytují ve víceosovém systému, mohou být účinněji kompenzovány, a tedy je zajištěn hladký chod za nejrůznějších provozních podmínek. SKF dále nabízí řadu miniaturních vedení s profilovou tyčí a řadu předem smontovaných a poháněných sání s vedením s profilovou tyčí. Vyžádejte si podrobnější informace u zástupce SKF. 3

4 Vlastnosti a přednosti Zlepšená opakovatelnost nastavení polohy a plynulý chod Nové vedení s profilovou tyčí LLT má čtyři řady kuliček se stykovým úhlem 45, který svírají valivá tělesa s oběžnými dráhami. Uspořádání do "X" zlepšuje naklopitelnost systému. Montážní nepřesnosti mohou být vyrovnány i při nastaveném předpětí, a tedy je zajištěn hladký chod. Třeni je minimální díky dvoubodovému styku kuličky. Tím je zaručen spolehlivý chod bez jevu stick-slip po celou dobu trvanlivosti. Modulární koncepce pro řešení podle požadavků zákazníků Jednotlivé aplikace se liší požadavky na rychlost a přesnost i provozním prostředím. Z toho důvodu vedení s profilovou tyčí SKF LLT využívá modulární díly, a tedy lze navrhnout hospodárná řešení, která jsou vhodná pro nejrůznější aplikace. Vedení dodávaná v různých třídách přesnosti a předpětí splňují v podstatě jakékoli požadavky na přesnost a tuhost systému. Široká nabídka příslušenství usnadňuje přizpůsobení vedení různými okolním podmínkám. y F y F z z M z x Tuhost, pevnost a přesnost zajišťující přesnější výrobní postupy Uspořádání se čtyřmi řadami kuliček spolu se stykovým úhlem 45 zajišťuje optimální rozložení zatížení ve všech čtyřech směrech a odpovídá ISO Tato vlastnost zaručuje vysoký stupeň flexibility konstrukce. Schopnost přenášet vysoká zatížení a momenty dokazuje, že tato vedení jsou ideální i pro systémy s jedním vozíkem. M x M y F y Delší provozní trvanlivost a nižší nároky na domazávání Vozíky vedení s profilovou tyčí SKF jsou namazány ve výrobním závodě. Plastické mazivo uložené ve vybráních v koncových deskách zajišťuje nepřetržité mazání obíhajících kuliček. Na obou koncích vozíku se nacházejí závitové mazací otvory pro připojení automatického mazacího systému. Každý vozík je standardně opatřený jednou mazací hlavicí. Tyto zcela utěsněné vozíky jsou opatřeny těsněními se dvěma těsnicími břity na obou koncích, dále těsněním na stranách a vnitřními těsněními. Konstrukce těsnění zajišťuje nízké tření a vysokou ochranu vnitřních dílů. Zaměnitelnost a celosvětová dostupnost Hlavní rozměry vedení s profilovou tyčí SKF odpovídají DIN 645-1, čímž je zajištěna úplná zaměnitelnost s výrobky jiných značek, které splňují normy DIN. Celosvětová prodejní a distribuční síť SKF zaručuje dostupnost náhradních dílů a podporu všech systémů na celém světě. 4

5 Konstrukce LLT Stejně jako u valivých ložisek mohou být oběžné dráhy vedení s profilovou tyčí uspořádány do "X" nebo do "O". Technické vlastnosti obou uspořádání jsou stejné s výjimkou chování při zatížení klopným momentem. V zásadě mají stejné vlastnosti při působení tlakového, tahového nebo bočního zatížení anebo momentů, které působí v podélném směru. Nová vedení s profilovou tyčí SKF jsou uspořádána do "X" v závislosti na stykovém úhlu valivých těles ( obr. 1). Přednost tohoto uspořádání spočívá v účinnějším vyrovnání úchylek rovnoběžnosti a výšky, které se zpravidla vyskytují ve víceosových systémech ( obr. 2). Vzhledem k menší vzdálenosti průsečíků normál A dosažené konstrukční úpravou se uspořádání do "X" vyznačuje lepší naklopitelností. Ve spojení s dvoubodovým stykem valivých prvků je tření za chodu sníženo na minimální hodnotu. Výsledkem je plynulý pohyb systému bez jevu stick-slip. A Obr. 1 Schematický obrázek různých uspořádání kuliček A A 1 Uspořádání do "X" Uspořádání do "O" Obr. 2 Srovnání naklopitelnosti jednotlivých provedení M M M M Uspořádání do "X" Uspořádání do "O" 5

6 Přehled výrobků LLTHC A Přírubový vozík se standardní délkou a standardní výškou Další informace na str. 18 LLTHC R Úzký vozík se standardní délkou a zvětšenou výškou Další informace na str. 22 LLTHC U Úzký vozík se standardní délkou a standardní výškou Další informace na str. 26 Vodící profilová tyč LLTHR se slepými dírami Další informace na str. 32 Vodící profilová tyč LLTHR se standardními dírami Další informace na str. 30 LLTHC LA Přírubový vozík se zvětšenou délkou a standardní výškou Další informace na str. 20 LLTHC LR Úzký vozík se zvětšenou délkou a zvětšenou výškou Další informace na str. 24 LLTHC SU Úzký vozík se zkrácenou délkou a standardní výškou Další informace na str. 28 6

7 Únosnost Definice základní dynamické únosnosti C Radiální zatížení s konstantní velikostí a směrem, které může lineární ložisko teoreticky přenášet v průběhu základní trvanlivosti odpovídající dosažené celkové vzdálenosti 100 km (podle ISO část 1). Definice a výpočet základní trvanlivosti Základní trvanlivost ložiska je výpočtová trvanlivost dosažitelná s 90% spolehlivostí jednotlivým valivým ložiskem nebo skupinou zdánlivě stejných ložisek za stejných podmínek za předpokladu, že výrobce používá materiály běžné kvality a ložisko pracuje za běžných provozních podmínek. Ekvivalentní dynamické zatížení pro výpočet trvanlivosti Pokud na systém působí více sil s konstantní velikostí v průběhu zdvihu, ekvivalentní dynamické zatížení ložiska F m lze vypočítat ze vztahu (5): jjjjjjjjjjj 7 F 3 1 s 1 + F 3 2 s F 3 n s (5) n Fm = 3 P s A Definice základní statické únosnosti C 0 Statické zatížení působící ve směru zatížení, které odpovídá vypočtenému napětí ve středu nejvíce zatíženého místa styku mezi valivým tělesem a oběžnými dráhami vozíku a vodící tyče. Poznámka: Napětí vyvolává trvalou celkovou deformaci valivého tělesa a oběžné dráhy, která odpovídá cca 0,0001 násobku průměru valivého tělesa (podle ISO část 2). Základní trvanlivost při konstantní rychlosti Základní trvanlivost L 10 nebo L 10h lze vypočítat podle vztahu (1), (2) a (3): q C w (1) L 10 = < P z L 10 (2) L 10h = 2 s n 60 Základní trvanlivost při proměnné rychlosti L 10 (3) L 10h = 60 v m t 1 v 1 + t 2 v t n v n (4) v m = 100 kde F m = ekvivalentní dynamické zatížení [N] F 1, F 2 F n = konstantní zatížení, které působí v průběhu zdvihu délky s 1, s 2,, s n [N] s = celková délka zdvihu (s = s 1 + s s n ), v jehož průběhu působí zatížení F 1, F 2 F n [mm] v případě, že na ložisko působí kombinované zatížení. Poznámka: Výpočet dynamické únosnosti a momentů je založen na vzdálenosti 100 km. Údaje jiných výrobců jsou často stanoveny pro vzdálenost 50 km. Při porovnání těchto hodnot je třeba vynásobit dynamickou únosnost C vedení s profilovou tyčí LLT součinitelem 1,26. kde L 10 = základní trvanlivost [m] L 10h = základní trvanlivost, provozní hodiny [h] C = základní dynamická únosnost [N] P = ekvivalentní zatížení [N] s = délka zdvihu [m] n = frekvence zdvihu [dvojzdvihy/min] v m = střední rychlost [m/min] v 1, v 2 v n = pojezdové rychlosti [m/min] t 1, t 2 t n = časové intervaly, v jejichž průběhu se vozík pohybuje rychlostí v 1, v 2 v n [%] Vztah pro výpočet trvanlivosti vedení s profilovou tyčí platí pro délku zdvihu s 2 x délka vozíku. Při nižších hodnotách je únosnost snížena. Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF. 7

8 Ekvivalentní zatížení ložiska Na lineární vodící systém působí v průběhu pojezdového cyklu různá zatížení. Pro účely zjednodušení tohoto výpočtu jsou působící síly nahrazeny jediným zatížením, které se nazývá ekvivalentní zatížení. F V Obr. 3 Obr. 4 M F V F H F H Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska Kombinované ekvivalentní dynamické zatížení Pro vnější zatížení (svislá i vodorovná) ( obr. 3) je ekvivalentní dynamické zatížení F vypočítáno podle vztahu (6). Vztah (6) platí v případě, že se systém skládá ze dvou vodících tyčí se čtyřmi vozíky. (6) F = F V + F H ekvivalentní dynamické zatížení [N] kde F V = vnější dynamické zatížení svislé [N] F H = vnější dynamické zatížení vodorovné [N] Poznámka: Pro konstrukci vedení s profilovou tyčí lze použít tento zjednodušený výpočet. Pokud se průběh zatížení F V a F H liší, je nutno provést výpočet zvlášť pro F V a F H podle vztahu (5). Vnější zatížení působící pod jakýmkoli úhlem na vozík je třeba rozložit na složky F V a F H, které se dosadí do vztahu (6). Při působení vnějších sil jak vertikálních, tak horizontálních a klopného momentu lze ekvivalentní dynamické zatížení vypočítat podle vztahu (7) ( obr. 4): qm adyn M bdyn M cdyn w (7) F = F v + F h + C + + <M a M b M c z kde F = ekvivalentní dynamické zatížení [N] F v, F h = vnější dynamické zatížení [N] M adyn = ekvivalentní dynamický klopný moment v jednotlivých souřadnicích M bdyn M cdyn C M a M b M c = základní dynamická únosnost [N] = přípustný dynamický moment [NM] Vztah (7) platí pro následující systémy: jedna vodící tyč s jedním vozíkem (všechny momenty se mohou vyskytovat) dvě vodící tyče s jedním vozíkem na každé tyči (M cdyn není možný) jedna vodící tyč se dvěma vozíky (M adyn, M bdyn není možný) Poznámka: Pokud se průběh zatížení F V a F H liší, je nutno provést výpočet zvlášť pro F V a F H podle vztahu (5). Vnější zatížení, které působí pod jakýmkoli úhlem na vozík, je třeba rozložit na složky F V a F H, které se dosadí do vztahu (7). 8

9 Obr. 5 Obr. 6 M A F V0 F V0 F H0 F H0 Ekvivalentní statické zatížení ložiska Pro vnější statická zatížení svislá i vodorovná lze ekvivalentní statické zatížení F 0 vypočítat ze vztahu (8) ( obr. 5). Ekvivalentní statické zatížení F 0 nesmí být větší než statická únosnost C 0. Vztah (8) platí pro systém se dvěma vodícími tyčemi se čtyřmi vozíky. qm (8) astat M bstat M cstat w F 0 = F V0 + F H0 + C O x + + <Ma0 M b0 M c0 z ekvivalentní statické zatížení [N] kde F O = ekvivalentní statické zatížení [N] F VO, F HO = vnější statické zatížení [N] M astat = ekvivalentní statický klopný M bstat moment v jednotlivých M cstat souřadnicích M a0 = přípustný statický moment [Nm] M b0 M c0 Vztah (8) platí pro následující systémy: jedna vodící tyč s jedním vozíkem (všechny momenty se mohou vyskytovat) dvě vodící tyče s jedním vozíkem na každé tyči (M cstat není možný) jedna vodící tyč se dvěma vozíky (M astat, M bstat nejsou možné) Poznámka: Vnější zatížení, které působí pod jakýmkoli úhlem na vozík, je třeba rozložit na složky F VO a F H0, které se dosadí do vztahu (8). Kombinované ekvivalentní statické zatížení ložiska Pro vnější zatížení (svislé a vodorovné) ve spojení se statickým klopným momentem lze ekvivalentní statické zatížení F 0 vypočítat ze vztahu (9) ( obr. 6). Ekvivalentní statické zatížení F 0 nesmí být větší než statická únosnost C 0. Vztah (9) platí pro systém s jednou nebo dvěma vodícími tyčemi a pouze jedním vozíkem na každé tyči. M 0 (9) F 0 = F V0 + F H0 + C 0 Mt0 kde F O = ekvivalentní statické zatížení [N] F VO, F HO = vnější statické zatížení [N] M 0 = statický klopný moment [Nm] C O = základní statická únosnost [N] = přípustný statický moment [Nm] M t0 Poznámka: Vnější zatížení, které působí pod jakýmkoli úhlem na vozík, je třeba rozložit na složky F VO a F H0, které se dosadí do vztahu (9). Součinitel statické bezpečnosti Pokud nemá dojít k nepřípustné trvalé deformaci drah a valivých těles, je nutno určit součinitel statické bezpečnosti s 0 (tabulka 1). Je to poměr statické únosnosti C 0 a maximální působící síly F 0 max, který je vždy stanoven na základě nejvyšší amplitudy, i když trvá jen krátkodobě. (10) s 0 = C 0 /F 0 max kde s 0 = součinitel statické bezpečnosti C 0 = statická únosnost [N] F 0 max = maximální statické zatížení [N] Součinitel statické bezpečnosti s 0 Provozní podmínky s 0 Normální podmínky min. 2 Malé vibrace nebo rázová zatížení > 2 4 Tabulka 1 Středně velké vibrace nebo rázová zatížení Vysoké vibrace nebo rázová zatížení 3 5 > 5 9

10 Technické údaje Všeobecné technické údaje platí pro všechna vedení s profilovými tyčemi, které jsou uvedeny v tomto katalogu, a to včetně vozíků a vodících tyčí. Zvláštní technické údaje pro jednotlivá provedení jsou uvedeny zvlášť. Rychlost V max = 5 m/s Zrychlení a max = 75 m/s 2 Teplotní odolnost t max = 100 C Vedení LLT může pracovat nepřetržitě při teplotách od 20 do 80 C a krátkodobě při teplotách do 100 C. Mazání Všechny vozíky jsou namazány ve výrobě plastickým mazivem SKF LGEP 2. Další informace obsahuje kapitola Mazání na str. 44. Tření Provedení SKF se čtyřmi řadami kuliček zajišťuje dvoubodový styk každého valivého tělesa bez ohledu na směr zatížení. Tím je sníženo tření na nejnižší možnou hodnotu ( obr. 7). Součinitel tření vedení LLT bez těsnění činí cca 0,003. Obr. 7 Specifikace dílů LLT a materiálů 1 Vodící tyč 2 Vozík 3 Ocelové kuličky 4 Čtvercová matice 5 Koncová deska 7 Čelní těsnění 6 Zásobník na mazivo 9 Mazací hlavice 8 Šroub Specifikace materiálu 1 Indukčně kalená ocel 2 Cementační ocel 3 Ložisková ocel 4 Ocel pozinkovaná 5 POM, zesílený 6 Pěna EPU 7 Elastomer 8 Ocel 9 Ocel pozinkovaná 10

11 Díly standardního vozíku Těsnění Nečistoty, třísky a kapaliny, které proniknou do systému, mohou výrazně zkrátit provozní trvanlivost systému vedení s profilovou tyčí. Vozíky vedení SKF LLT jsou z toho důvodu standardně dodávány s čelním, bočním a vnitřním těsněním, která přispívají k delší provozní trvanlivosti. A Čelní těsnění Čelní těsnění jsou nejdůležitější, protože chrání vozík ve směru pohybu. Jsou navržena jako těsnění s dvojitým těsnicím břitem, která se vyznačují lepšími stíracími vlastnostmi. Boční těsnění Boční těsnění účinně zabraňuje průniku nečistot do systému zespoda. Jednotlivé velikosti těsnění se mohou lišit provedením. Vnitřní těsnění Vnitřní těsnění zlepšují ochranu proti úniku maziva. Těsnění jednotlivých velikostí se mohou lišit provedením ,4 L 2 S Mazací hlavice 1) Mazací kanály s kovovým závitem 2) jsou umístěny na obou stranách vozíku. Vozík je standardně dodáván s jednou mazací hlavicí určenou k ručnímu domazávání a druhá strana je zajištěna stavěcím šroubem. Kovový závit také umožňuje snadnou a spolehlivou montáž automatických maznic. Provedení pro velikost 15 L 3 L 1 L Velikost Rozměr L L 1 L 2 L 3 S mm ,6 19,2 4,72 8 M ,3 23,2 4,72 12 M6 1) Jestliže některé příslušenství vyžaduje delší mazací hlavice, vozík bude takovými maznicemi vybaven. 2) U velikostí 15 dvě mazací hlavice už jsou namontovány na vozíku. 11

12 Třídy předpětí Vztah mezi předpětím a tuhostí Pro každou aplikaci vedení s profilovou tyčí je vhodné zvolit odpovídající předpětí. Předpětí pozitivně ovlivní provozní chování celého lineárního systému. Zvyšuje tuhost lineárního vedení, a tedy zmenšuje odchylku při působení zatížení. Třídy předpětí Vytvoření předpětí Velikost předpětí vozíku závisí na průměru kuliček. Použitím kuliček s definovaným vnějším průměrem je dosaženo předpětí vozíku. Zvolená kulička s větším průměrem určuje stupeň předpětí. Konečné předpětí je nastaveno po montáži vozíku na vedení. Třídy předpětí Vedení s profilovou tyčí SKF LLT jsou vyráběna ve třech třídách předpětí. Další informace jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2 Předpětí by nemělo být větší než 1/3 zatížení ložiska F, aby nedošlo ke zkrácení povozní trvanlivosti vedení. Viz rovněž kapitola Typické způsoby použití na str. 46, která uvádí doporučená předpětí pro různé způsoby použití. Poznámka: Zatížení vozíku, která vychází z předpětí, musí být při výpočtu provozní trvanlivosti zahrnuta do hodnoty C: C ef = C dyn předpětí Příklad vozíku typu 25 A s předpětím třídy T1: C ef = N 0,02 C dyn C ef = N TO nulové předpětí (nulové až lehké předpětí) Pro vodící systém s vysokými požadavky na hladký chod s nízkým třením a zanedbatelnými vnějšími vlivy. Toto předpětí se používá pouze pro třídy přesnosti P5 a P3. T1 lehké předpětí (2% dynamického předpětí C) Pro přesné vodící systémy s vysokými nároky na celkovou tuhost, na něž působí malé vnější zatížení. T2 střední předpětí (8% dynamického předpětí C) Pro přesné vodící systémy s vysokým vnějším zatížením a vysokými požadavky na celkovou tuhost. Je vhodné rovněž pro systémy s jednou vodící tyčí. Nadprůměrná momentová zatížení jsou přenášena bez výrazné pružné deformace. Celková tuhost se dále zvýší pouze při středně velkých momentových zatíženích. Dosažení předpětí Systém bez předpětí Předepjatý systém s kuličkami většího průměru 12

13 Třídy přesnosti Přesnost SKF vyrábí vedení s profilovými tyčemi LLT ve třech třídách přesnosti. Tyto třídy definují maximální přípustné tolerance výšky, šířky a rovnoběžnosti systému. Volba třídy určuje přesnost nastavení polohy systému v uložení - viz tabulka 3 a kapitola Typické způsoby použití na str. 46, která uvádí další informace. H // P a B // P a A B N A Tabulka 3 A Přesnost šířky a výšky Přesnost šířky N určuje maximální boční úchylku vozíku a vztažné strany vedení v podélném směru. Jako vztažnou stranu lze použít obě strany vodící tyče a broušenou stranu vozíku. Přesnost výšky H se měří mezi montážní plochou vozíku a broušeným spodním čelem vodící tyče. H a N jsou aritmetické střední hodnoty, které jsou vztaženy ke středu vozíku a jsou měřeny ve stejné poloze na vodící tyči pro H nebo N. Třída přesnosti 1) Tolerance 2) Rozdíly rozměrů H a N na jedné vodící tyči H N H N max. max. mm mm P5?100? P3?40? P1?20? Rovnoběžnost Označuje toleranci rovnoběžnosti mezi dvěma vztažnými rovinami vodící tyče a vozíku, jestliže se vozík pohybuje po celé délce tyče, přičemž tyč je přišroubována ke vztažné rovině - viz diagram 1, který uvádí podrobnější informace. Pro libovolnou kombinaci vozíků a vodících tyčí Pro různé vozíky ve stejné poloze vodící tyče Kombinace vodících tyčí a vozíků 1) Měřeno ve středu vozíku. 2) Hodnoty pro jeden metr délky vodící tyče. Všechny vozíky a vodící tyče stejné velikosti a třídy přesnosti (P5/P3) lze vzájemně kombinovat, přičemž je zajištěna původní třída přesnosti. Vozíky a vodící tyče jsou plně zaměnitelné. Je rovněž možné kombinovat různé třídy přesnosti. Poznámka: Ve třídě přesnosti P1 jsou dodávány pouze úplné systémy. Rovnoběžnost P a Úchylka rovnoběžnosti [mm] pro N a H Diagram 1 P5 = Standardní P3 = Střední P1 = Vysoká Délka vodící tyče [mm] 13

14 Systém označení (pro objednávky) Označení LLTH S 25 A 2 T P5 A B (xxx / xxx) LAS D4 M S1 /E=0 Typové označení C vozík (pouze vozík) 1) R vodící tyč (pouze vodící tyč) 1) S systém 2) Z příslušenství (pokud je objednáno samostatně) 1) Velikost vozíku 15, 20, 25, 30, 35, 45 Typ vozíku A přírubový vozík se standardní délkou a standardní výškou LA přírubový vozík se zvětšenou délkou a standardní výškou SU úzký vozík se zkrácenou délkou a standardní výškou U úzký vozík se standardní délkou a standardní výškou R úzký vozík se standardní délkou a zvětšenou výškou LR úzký vozík se zvětšenou délkou a zvětšenou výškou Počet vozíků na vodící tyči 1, 2,4, 6, Třída předpětí T0 nulové předpětí T1 lehké předpětí, 2% C T2 střední předpětí, 8% C Délka vodící tyče 80 mm až do maximální délky vodící tyče (v krocích po 1 mm) Třída přesnosti P5 standardní P3 střední P1 vysoká 3) Spojená vodící tyč (pokud není požadováno, označení se neuvádí) A Ano Krycí měchy (pokud není požadováno, označení se neuvádí) B úplný systém s krycími měchy 1) B2 sada, typ 2 (vozík ke konci vodící tyče) 4) B4 sada, typ 4 (mezi dvěma vozíky) 4) Krycí měchy: definování počtu skladů xxx = počet skladů "/" = rozdělení sekcí "-" = žádné krycí měchy v této sekci Materiál krycích měchů Standardní materiál "PUR", (teplotní odolnost až do +90 C) LAS Speciální materiál vhodný pro laserové aplikace - samovadnoucí, (teplotní odolnost až do +160 C) WEL Speciální materiál vhodný pro svářečské aplikace, (teplotní odolnost až do +260 C) Vodící tyč D vodící tyč přizpůsobená podle výkresu (č. výkresu) D4 vodící tyč se slepými dírami Systém (vozík namontován na tyči, pokud není požadováno, označení se neuvádí) M Ano 4) Těsnění S1 stírací deska S3 sada těsnění, přídavné čelní těsnění se stírací deskou S7 přídavné čelní těsnění Vzdálenost mezi koncovým čelem a první montážním otvorem vodící tyče E = O Pokud není uvedeno E, otvory na obou koncích vodící tyče se budou nacházet ve stejné vzdálenosti od konců vodící tyče E = xx rozměr E musí být určen pro výpočet a minimální rozměr E - viz str. 31 1) Pokud je objednáno samostatně (nikoli spolu se systémem) 2) Systém se může skládat z jedné vodící tyče, jeden nebo několik vozíků a příslušenství. 3) P1 dostupný pouze jako systém. 4) Pokud je zvolený, příslušenství musí být objednáno samostatně a nebude namontováno - viz str. 34, která uvádí více informací o příslušenství. 14

15 Příklady objednávání A LLTHC 25 A T0 P5 Vozík velikost 25 přírubový vozík se standardní délkou a standardní výškou třída předpětí T0 třída přesnosti P5 LLTHR P5 /E=0 Vodící tyč velikost 25 délka 200 mm třída přesnosti P5 standardní rozměr E (symetrická vzdálenost) LLTHS 25 A 1 T0-200 P5 /E=0 + = Systém velikost 25 s jedním přírubovým vozíkem standardní délky a standardní výšky třída předpětí T0 délka vodící tyče 200 mm třída přesnosti P5 standardní rozměr E (symetrická vzdálenost) 15

16 Údaje o výrobcích Vozíky Strany LLTHC A Přírubový vozík se standardní délkou a standardní výškou LLTHC R Úzký vozík se standardní délkou a zvětšenou výškou LLTHC U Úzký vozík se standardní délkou a standardní výškou Velikost 1) Únosnosti C C 0 Velikost 1) Únosnosti C C 0 Velikost 1) Únosnosti C C 0 N N N LLTHC LA Přírubový vozík se zvětšenou délkou a standardní výškou LLTHC LR Úzký vozík se zvětšenou délkou a zvětšenou výškou LLTHC SU Úzký vozík se zkrácenou délkou a standardní výškou Velikost 1) Únosnosti C C 0 Velikost 1) Únosnosti C C 0 Velikost 1) Únosnosti C C 0 N N N ) Vzhled čelního těsnění se může poněkud lišit u jednotlivých velikostí.

17 Vodící tyče Stránky B Vodící tyč LLTHR Pro montáž shora, dodávané standardně s ochrannými plastovými krytkami. Vodící tyč LLTHR D4 Se slepými dírami pro montáž zespoda. 17

18 Vozíky Vozík LLTHC A Přírubový vozík se standardní délkou a standardní výškou Velikost 1) Třída přesnosti 2) Označení 3) Třída předpětí T0 T1 T2 15 P5 LLTHC 15 A TO P5 LLTHC 15 A T1 P5 LLTHC 15 A T2 P5 P3 LLTHC 15 A TO P3 LLTHC 15 A T1 P3 LLTHC 15 A T2 P3 g P1 LLTHC 15 A T1 P1 LLTHC 15 A T2 P1 20 P5 LLTHC 20 A T0 P5 LLTHC 20 A T1 P5 LLTHC 20 A T2 P5 P3 LLTHC 20 A T0 P3 LLTHC 20 A T1 P3 LLTHC 20 A T2 P3 g P1 LLTHC 20 A T1 P1 LLTHC 20 A T2 P1 25 P5 LLTHC 25 A TO P5 LLTHC 25 A T1 P5 LLTHC 25 A T2 P5 P3 LLTHC 25 A TO P3 LLTHC 25 A T1 P3 LLTHC 25 A T2 P3 g P1 LLTHC 25 A T1 P1 LLTHC 25 A T2 P1 30 P5 LLTHC 30 A TO P5 LLTHC 30 A T1 P5 LLTHC 30 A T2 P5 P3 LLTHC 30 A TO P3 LLTHC 30 A T1 P3 LLTHC 30 A T2 P3 g P1 LLTHC 30 A T1 P1 LLTHC 30 A T2 P1 35 P5 LLTHC 35 A TO P5 LLTHC 35 A T1 P5 LLTHC 35 A T2 P5 P3 LLTHC 35 A TO P3 LLTHC 35 A T1 P3 LLTHC 35 A T2 P3 g P1 LLTHC 35 A T1 P1 LLTHC 35 A T2 P1 45 P5 LLTHC 45 A TO P5 LLTHC 45 A T1 P5 LLTHC 45 A T2 P5 P3 LLTHC 45 A TO P3 LLTHC 45 A T1 P3 LLTHC 45 A T2 P3 g P1 LLTHC 45 A T1 P1 LLTHC 45 A T2 P1 1) Vzhled čelního těsnění se může poněkud lišit u jednotlivých velikostí. 2) g P1 pouze jako systém. 3) n Preferovaný rozsah velikostí. Vysvětlení systému označení je uvedeno na str

19 Vozík LLTHC A W 1 S 2 L 4 L 1 D 3 D 2 H 5 H 2 H 4 H 1 H6 H H 3 B D 1 L N W L 2 L 3 1) W 3 E F Velikost Montážní rozměry Rozměry vozíku W 1 N H H 2 H 3 L 1 L 2 L 3 L 4 W 3 H 4 H 5 D 3 S 2 mm ,9 4, , ,3 4,3 M ,5 30 6, ,7 5,2 M , , ,5 6,7 M ,4 67, , ,5 8 8,5 M ,3 9, , ,5 M , , , ,5 10,4 M12 Velikost Rozměry vodící tyče Hmotnost Únosnosti Momenty vozík vodící tyč dynamický statický dynamický statický W H 1 H 6 F D 1 D 2 E min E max L max C C 0 M C M Co M A/B M Ao/Bo 0,75 0,75 1,5 mm kg kg/m N Nm ,5 60 4,5 7, ,21 1, , , ,4 2, , ,57 3, , ,1 4, ,6 6, , ,7 11, ) Podrobné informace o mazacích hlavicích jsou uvedeny na str ) Dynamické únosnosti a momenty jsou založeny na základní trvanlivosti 100 km - viz str. 7, která uvádí podrobnější informace. 19

20 Vozíky Vozík LLTHC LA Přírubový vozík se zvětšenou délkou a standardní výškou Velikost 1) Třída přesnosti 2) Označení 3) Třída předpětí T0 T1 T2 20 P5 LLTHC 20 LA T0 P5 LLTHC 20 LA T1 P5 LLTHC 20 LA T2 P5 P3 LLTHC 20 LA T0 P3 LLTHC 20 LA T1 P3 LLTHC 20 LA T2 P3 g P1 LLTHC 20 LA T1 P1 LLTHC 20 LA T2 P1 25 P5 LLTHC 25 LA TO P5 LLTHC 25 LA T1 P5 LLTHC 25 LA T2 P5 P3 LLTHC 25 LA TO P3 LLTHC 25 LA T1 P3 LLTHC 25 LA T2 P3 g P1 LLTHC 25 LA T1 P1 LLTHC 25 LA T2 P1 30 P5 LLTHC 30 LA TO P5 LLTHC 30 LA T1 P5 LLTHC 30 LA T2 P5 P3 LLTHC 30 LA TO P3 LLTHC 30 LA T1 P3 LLTHC 30 LA T2 P3 g P1 LLTHC 30 LA T1 P1 LLTHC 30 LA T2 P1 35 P5 LLTHC 35 LA TO P5 LLTHC 35 LA T1 P5 LLTHC 35 LA T2 P5 P3 LLTHC 35 LA TO P3 LLTHC 35 LA T1 P3 LLTHC 35 LA T2 P3 g P1 LLTHC 35 LA T1 P1 LLTHC 35 LA T2 P1 45 P5 LLTHC 45 LA TO P5 LLTHC 45 LA T1 P5 LLTHC 45 LA T2 P5 P3 LLTHC 45 LA TO P3 LLTHC 45 LA T1 P3 LLTHC 45 LA T2 P3 g P1 LLTHC 45 LA T1 P1 LLTHC 45 LA T2 P1 1) Vzhled čelního těsnění se může poněkud lišit u jednotlivých velikostí. 2) g P1 pouze jako systém. 3) n Preferovaný rozsah velikostí. Vysvětlení systému označení je uvedeno na str

21 W 1 S 2 Vozík LLTHC LA L 4 L 1 D 3 D 2 H 5 H 2 H 4 H 1 H6 H H 3 B D 1 L N W L 2 L 3 1) W 3 E F Velikost Montážní rozměry Rozměry vozíku W 1 N H H 2 H 3 L 1 L 2 L 3 L 4 W 3 H 4 H 5 D 3 S 2 mm ,5 30 6,9 5 88,2 66, ,7 5,2 M , ,1 79, , ,5 6,7 M ,4 92, , ,5 8 8,5 M ,3 9,5 142,5 105, , ,5 M , , , ,5 10,4 M12 Velikost Rozměry vodící tyče Hmotnost Únosnosti Momenty vozík vodící tyč dynamický statický dynamický statický W H 1 H 6 F D 1 D 2 E min E max L max C C 0 M C M Co M A/B M Ao/Bo 0,75 0,75 1,5 mm kg kg/m N Nm , , ,52 2, , ,72 3, , ,4 4, , , ,6 11, ) Podrobné informace o mazacích hlavicích jsou uvedeny na str ) Dynamické únosnosti a momenty jsou založeny na základní trvanlivosti 100 km - viz. str. 7, která uvádí podrobnější informace. 21

22 Vozíky Vozík LLTHC R Úzký vozík se standardní délkou a zvětšenou výškou Velikost 1) Třída přesnosti 2) Označení 3) Třída předpětí T0 T1 T2 15 P5 LLTHC 15 R TO P5 LLTHC 15 R T1 P5 LLTHC 15 R T2 P5 P3 LLTHC 15 R TO P3 LLTHC 15 R T1 P3 LLTHC 15 R T2 P3 g P1 LLTHC 15 R T1 P1 LLTHC 15 R T2 P1 25 P5 LLTHC 25 R TO P5 LLTHC 25 R T1 P5 LLTHC 25 R T2 P5 P3 LLTHC 25 R TO P3 LLTHC 25 R T1 P3 LLTHC 25 R T2 P3 g P1 LLTHC 25 R T1 P1 LLTHC 25 R T2 P1 30 P5 LLTHC 30 R TO P5 LLTHC 30 R T1 P5 LLTHC 30 R T2 P5 P3 LLTHC 30 R TO P3 LLTHC 30 R T1 P3 LLTHC 30 R T2 P3 g P1 LLTHC 30 R T1 P1 LLTHC 30 R T2 P1 35 P5 LLTHC 35 R TO P5 LLTHC 35 R T1 P5 LLTHC 35 R T2 P5 P3 LLTHC 35 R TO P3 LLTHC 35 R T1 P3 LLTHC 35 R T2 P3 g P1 LLTHC 35 R T1 P1 LLTHC 35 R T2 P1 45 P5 LLTHC 45 R TO P5 LLTHC 45 R T1 P5 LLTHC 45 R T2 P5 P3 LLTHC 45 R TO P3 LLTHC 45 R T1 P3 LLTHC 45 R T2 P3 g P1 LLTHC 45 R T1 P1 LLTHC 45 R T2 P1 1) Vzhled čelního těsnění může být u jednotlivých velikosti poněkud odlišný. 2) g P1 pouze jako systém. 3) n Preferovaný rozsah velikostí. Vysvětlení systému označení je uvedeno na str

23 Vozík LLTHC R L 4 L 1 W 1 S 2 D 2 H 5 H 2 H 4 H 1 H6 H B H 3 D 1 L N W L 2 L 3 1) W 3 E F Velikost Montážní rozměry Rozměry vozíku W 1 N H H 2 H 3 L 1 L 2 L 3 L 4 W 3 H 4 H 5 S 2 mm ,5 28 7,8 4, ,5 8,3 M , , , ,5 M , ,4 67, , ,2 11 M , , M , , , ,5 18,5 M10 Velikost Rozměry vodící tyče Hmotnost Únosnosti Momenty vozík vodící tyč dynamický statický dynamický statický W H 1 H 6 F D 1 D 2 E min E max L max C C 0 M C M Co M A/B M Ao/Bo 0,75 0,75 1,5 mm mm kg kg/m N Nm ,5 60 4,5 7, ,19 1, , ,45 3, , ,91 4, ,5 6, , ,3 11, ) Podrobné informace o mazacích hlavicích jsou uvedeny na str ) Dynamické únosnosti a momenty jsou založeny na základní trvanlivosti 100 km - viz. str. 7, která uvádí podrobnější informace. 23

24 Vozíky Vozík LLTHC LR Úzký vozík se zvětšenou délkou a zvětšenou výškou Velikost 1) Třída přesnosti 2) Označení 3) Třída předpětí T0 T1 T2 20 P5 LLTHC 20 LR TO P5 LLTHC 20 LR T1 P5 LLTHC 20 LR T2 P5 P3 LLTHC 20 LR TO P3 LLTHC 20 LR T1 P3 LLTHC 20 LR T2 P3 g P1 LLTHC 20 LR T1 P1 LLTHC 20 LR T2 P1 25 P5 LLTHC 25 LR TO P5 LLTHC 25 LR T1 P5 LLTHC 25 LR T2 P5 P3 LLTHC 25 LR TO P3 LLTHC 25 LR T1 P3 LLTHC 25 LR T2 P3 g P1 LLTHC 25 LR T1 P1 LLTHC 25 LR T2 P1 30 P5 LLTHC 30 LR TO P5 LLTHC 30 LR T1 P5 LLTHC 30 LR T2 P5 P3 LLTHC 30 LR TO P3 LLTHC 30 LR T1 P3 LLTHC 30 LR T2 P3 g P1 LLTHC 30 LR T1 P1 LLTHC 30 LR T2 P1 35 P5 LLTHC 35 LR TO P5 LLTHC 35 LR T1 P5 LLTHC 35 LR T2 P5 P3 LLTHC 35 LR TO P3 LLTHC 35 LR T1 P3 LLTHC 35 LR T2 P3 g P1 LLTHC 35 LR T1 P1 LLTHC 35 LR T2 P1 45 P5 LLTHC 45 LR TO P5 LLTHC 45 LR T1 P5 LLTHC 45 LR T2 P5 P3 LLTHC 45 LR TO P3 LLTHC 45 LR T1 P3 LLTHC 45 LR T2 P3 g P1 LLTHC 45 LR T1 P1 LLTHC 45 LR T2 P1 1) Vzhled čelního těsnění může být u jednotlivých velikosti poněkud odlišný. 2) g P1 pouze jako systém. 3) n Preferovaný rozsah velikostí. Vysvětlení systému označení je uvedeno na str

25 Vozík LLTHC LR L 4 L 1 W 1 S 2 D 2 H 5 H 2 H 4 H 1 H6 H B H 3 D 1 L N W L 2 L 3 1) W 3 E F Velikost Montážní rozměry Rozměry vozíku W 1 N H H 2 H 3 L 1 L 2 L 3 L 4 W 3 H 4 H 5 S 2 mm ,3 5 88,2 66, ,5 5,7 M , , ,1 79, , ,5 M , ,4 92, , ,2 11 M ,5 142,5 105, , M , , , ,5 18,5 M10 Velikost Rozměry vodící tyče Hmotnost Únosnosti Momenty vozík vodící tyč dynamický statický dynamický statický W H 1 H 6 F D 1 D 2 E min E max L max C C 0 M C M Co M A/B M Ao/Bo 0,75 0,75 1,5 mm kg kg/m N Nm , , ,47 2, , ,56 3, , ,2 4, ,9 6, , ,8 11, ) Podrobné informace o mazacích hlavicích jsou uvedeny na str ) Dynamické únosnosti a momenty jsou založeny na základní trvanlivosti 100 km - viz str. 7, která uvádí podrobnější informace. 25

26 Vozíky Vozík LLTHC U Úzký vozík se standardní délkou a standardní výškou Velikost 1) Třída přesnosti 2) Označení 3) Třída předpětí T0 T1 T2 15 P5 LLTHC 15 U TO P5 LLTHC 15 U T1 P5 LLTHC 15 U T2 P5 P3 LLTHC 15 U TO P3 LLTHC 15 U T1 P3 LLTHC 15 U T2 P3 g P1 LLTHC 15 U T1 P1 LLTHC 15 U T2 P1 20 P5 LLTHC 20 U T0 P5 LLTHC 20 U T1 P5 LLTHC 20 U T2 P5 P3 LLTHC 20 U T0 P3 LLTHC 20 U T1 P3 LLTHC 20 U T2 P3 g P1 LLTHC 20 U T1 P1 LLTHC 20 U T2 P1 25 P5 LLTHC 25 U TO P5 LLTHC 25 U T1 P5 LLTHC 25 U T2 P5 P3 LLTHC 25 U TO P3 LLTHC 25 U T1 P3 LLTHC 25 U T2 P3 g P1 LLTHC 25 U T1 P1 LLTHC 25 U T2 P1 30 P5 LLTHC 30 U TO P5 LLTHC 30 U T1 P5 LLTHC 30 U T2 P5 P3 LLTHC 30 U TO P3 LLTHC 30 U T1 P3 LLTHC 30 U T2 P3 g P1 LLTHC 30 U T1 P1 LLTHC 30 U T2 P1 35 P5 LLTHC 35 U TO P5 LLTHC 35 U T1 P5 LLTHC 35 U T2 P5 P3 LLTHC 35 U TO P3 LLTHC 35 U T1 P3 LLTHC 35 U T2 P3 g P1 LLTHC 35 U T1 P1 LLTHC 35 U T2 P1 45 P5 LLTHC 45 U TO P5 LLTHC 45 U T1 P5 LLTHC 45 U T2 P5 P3 LLTHC 45 U TO P3 LLTHC 45 U T1 P3 LLTHC 45 U T2 P3 g P1 LLTHC 45 U T1 P1 LLTHC 45 U T2 P1 1) Vzhled čelního těsnění může být u jednotlivých velikostí poněkud odlišný. 2) g P1 pouze jako systém. 3) n Preferovaný rozsah velikostí. Vysvětlení systému označení je uvedeno na str

27 Vozík LLTHC U H 5 L 4 L 1 W 1 S2 D 2 H 2 H 4 H 1 H6 H H 3 B D 1 L N W L 2 L 3 1) W 3 E F Velikost Montážní rozměry Rozměry vozíku W 1 N H H 2 H 3 L 1 L 2 L 3 L 4 W 3 H 4 H 5 S 2 mm ,5 24 4,2 4, ,3 26 3,8 4,3 M , ,5 5,7 M ,5 36 8, ,6 35 6,5 6,5 M , ,4 67, ,6 40 8,5 8 M , , M , , , ,5 M10 Velikost Rozměry vodící tyče Hmotnost Únosnosti Momenty vozík vodící tyč dynamický statický dynamický statický W H 1 H 6 F D 1 D 2 E min E max L max C C 0 M C M Co M A/B M Ao/Bo 0,75 0,75 1,5 mm Ø mm kg kg/m N Nm ,5 60 4,5 7, ,17 1, , , ,26 2, , ,38 3, , ,81 4, ,2 6, , ,1 11, ) Podrobné informace o mazacích hlavicích jsou uvedeny na str ) Dynamické únosnosti a momenty jsou založeny na základní trvanlivosti 100 km - viz str. 7, která uvádí podrobnější informace. 27

28 Vozíky Vozík LLTHC SU Úzký vozík se zkrácenou délkou a standardní výškou Velikost 1) Třída přesnosti 2) Označení 3) Třída předpětí T0 T1 15 P5 LLTHC 15 SU TO P5 LLTHC 15 SU T1 P5 P3 LLTHC 15 SU TO P3 LLTHC 15 SU T1 P3 g P1 LLTHC 15 SU T1 P1 20 P5 LLTHC 20 SU T0 P5 LLTHC 20 SU T1 P5 P3 LLTHC 20 SU T0 P3 LLTHC 20 SU T1 P3 g P1 LLTHC 20 SU T1 P1 25 P5 LLTHC 25 SU TO P5 LLTHC 25 SU T1 P5 P3 LLTHC 25 SU TO P3 LLTHC 25 SU T1 P3 g P1 LLTHC 25 SU T1 P1 30 P5 LLTHC 30 SU TO P5 LLTHC 30 SU T1 P5 P3 LLTHC 30 SU TO P3 LLTHC 30 SU T1 P3 g P1 LLTHC 30 SU T1 P1 35 P5 LLTHC 35 SU TO P5 LLTHC 35 SU T1 P5 P3 LLTHC 35 SU TO P3 LLTHC 35 SU T1 P3 g P1 LLTHC 35 SU T1 P1 1) Vzhled čelního těsnění může být u jednotlivých velikostí poněkud odlišný. 2) g P1 pouze jako systém. 3) n Preferovaný rozsah velikostí. Vysvětlení systému označení je uvedeno na str

29 Vozík LLTHC SU L 4 L 1 W 1 S 2 D 2 H 5 H 2 H 4 H 1 H6 H H 3 B D 1 L N W L 2 1) W 3 E F Velikost Montážní rozměry Rozměry vozíku W 1 N H H 2 H 3 L 1 L 2 L 4 W 3 H 4 H 5 S 2 mm ,5 24 4,2 4,6 47,6 25,6 4,3 26 3,8 4,3 M ,3 5 54,1 32, ,5 5,7 M ,5 36 8,2 7 63,8 38,8 16,6 35 6,5 6,5 M , ,6 40 8,5 8 M ,5 88,4 51,4 14, M8 Velikost Rozměry vodící tyče Hmotnost Únosnosti Momenty vozík vodící tyč dynamický statický dynamický statický W H 1 F D 1 D 2 H 6 E min E max L max C C 0 M C M Co M A/B M Ao/Bo 0,75 0,75 1,5 mm kg kg/m N Nm ,5 7,5 8, ,1 1, ,5 9, ,17 2, , ,21 3, , ,48 4, ,8 6, ) Podrobné informace o mazacích hlavicích jsou uvedeny na str ) Dynamické únosnosti a momenty jsou založeny na základní trvanlivosti 100 km - viz str. 7, která uvádí podrobnější informace. 29

30 Vodící tyče Vodící tyče LLTHR Pro montáž shora, jsou dodávána standardně s ochrannými plastovými krytkami. Poznámka: Pokud je požadována delší vodící tyč, než je maximální dostupná délka vodící tyče, lze objednat spojené vícedílné vodící tyče. Tyto vodící tyče jsou vyrobeny takovým způsobem, aby vodící tyče mohly být přesně spojeny. Vodící tyč standardní velikosti Třída přesnosti 1) Označení 2) Rozteč Jednodílná vodící tyč Vícedílná vodící tyč F mm 15 P5 LLTHR 15 - P5 LLTHR 15 - P5 A 60 P3 LLTHR 15 - P3 LLTHR 15 - P3 A g P1 LLTHR 15 - P1 LLTHR 15 - P1 A 20 P5 LLTHR 20 - P5 LLTHR 20 - P5 A 60 P3 LLTHR 20 - P3 LLTHR 20 - P3 A g P1 LLTHR 20 - P1 LLTHR 20 - P1 A 25 P5 LLTHR 25 - P5 LLTHR 25 - P5 A 60 P3 LLTHR 25 - P3 LLTHR 25 - P3 A g P1 LLTHR 25 - P1 LLTHR 25 - P1 A 30 P5 LLTHR 30 - P5 LLTHR 30 - P5 A 80 P3 LLTHR 30 - P3 LLTHR 30 - P3 A g P1 LLTHR 30 - P1 LLTHR 30 - P1 A 35 P5 LLTHR 35 - P5 LLTHR 35 - P5 A 80 P3 LLTHR 35 - P3 LLTHR 35 - P3 A g P1 LLTHR 35 - P1 LLTHR 35 - P1 A 45 P5 LLTHR 45 - P5 LLTHR 45 - P5 A 105 P3 LLTHR 45 - P3 LLTHR 45 - P3 A g P1 LLTHR 45 - P1 LLTHR 45 - P1 A 1) g P1 pouze jako systém. 2) n Preferovaný rozsah velikostí. Do doplňte délku vodící tyče v mm, např. LLTHR P5 30

31 Vodící tyče LLTHR E D 2 F B H 1 H6 W D 1 L Velikost Rozměry Hmotnost W H 1 H 6 D 1 D 2 E min E max F L max 0,75 0,75 1,5 mm kg/m ,5 4,5 7, , ,3 6 9, , , , , , , , ,3 Rozměr E označuje vzdálenost koncového čela vodící tyče od středu první upevňovací díry. Pokud zákazník v objednávce neuvede rozměr E, jsou vedení vyrobena podle následujícího vztahu: L z* = F L F (z-1) E = 2 kde E = délka konce vodící tyče F = rozteč upevňovacích děr L = délka vodící tyče z = počet upevňovacích děr První a poslední upevňovací díra se nacházejí ve stejné vzdálenosti. * zaokrouhlete výsledek na nejbližší celé číslo 31

32 Vodící tyče Vodící tyče LLTHR D4 Pro montáž zdola. Poznámka: Pokud je požadována delší vodící tyč, než je maximální dostupná délka vodících tyčí, lze objednat spojené vodící tyče. Tyto vodící tyče jsou vyrobeny takovým způsobem, aby vodící tyče mohly být přesně spojeny. Vodící tyč standardní velikosti Třída přesnosti 1) Označení 2) Rozteč Jednodílná vodící tyč Vícedílná vodící tyč F mm 15 P5 D4 LLTHR 15 - P5 D4 LLTHR 15 - P5 A D4 60 P3 D4 LLTHR 15 - P3 D4 LLTHR 15 - P3 A D4 g P1 D4 LLTHR 15 - P1 D4 LLTHR 15 - P1 A D4 20 P5 D4 LLTHR 20 - P5 D4 LLTHR 20 - P5 A D4 60 P3 D4 LLTHR 20 - P3 D4 LLTHR 20 - P3 A D4 g P1 D4 LLTHR 20 - P1 D4 LLTHR 20 - P1 A D4 25 P5 D4 LLTHR 25 - P5 D4 LLTHR 25 - P5 A D4 60 P3 D4 LLTHR 25 - P3 D4 LLTHR 25 - P3 A D4 g P1 D4 LLTHR 25 - P1 D4 LLTHR 25 - P1 A D4 30 P5 D4 LLTHR 30 - P5 D4 LLTHR 30 - P5 A D4 80 P3 D4 LLTHR 30 - P3 D4 LLTHR 30 - P3 A D4 g P1 D4 LLTHR 30 - P1 D4 LLTHR 30 - P1 A D4 35 P5 D4 LLTHR 35 - P5 D4 LLTHR 35 - P5 A D4 80 P3 D4 LLTHR 35 - P3 D4 LLTHR 35 - P3 A D4 g P1 D4 LLTHR 35 - P1 D4 LLTHR 35 - P1 A D4 45 P5 D4 LLTHR 45 - P5 D4 LLTHR 45 - P5 A D4 105 P3 D4 LLTHR 45 - P3 D4 LLTHR 45 - P3 A D4 g P1 D4 LLTHR 45 - P1 D4 LLTHR 45 - P1 A D4 1) g P1 pouze jako systém. 2) n Preferovaný rozsah velikostí. Do doplňte délku vodící tyče v mm, např. LLTHR P5 32

33 Vodící tyče LLTHR... D4 B E F H 1 H7 W S 1 L Velikost Rozměry Hmotnost W H 1 H 7 S 1 E min E max F L max 0,75 0,75 1,5 mm kg/m M , M , M , M , M , M ,8 Rozměr E označuje vzdálenost koncového čela vodící tyče od středu první upevňovací díry. Pokud zákazník v objednávce neuvede rozměr E, jsou vedení vyrobena podle následujícího vztahu: L z* = F L F (z-1) E = 2 kde E = délka konce vodící tyče F = rozteč upevňovacích děr L = délka vodící tyče z = počet upevňovacích děr První a poslední upevňovací díra se nacházejí ve stejné vzdálenosti. * zaokrouhlete výsledek na nejbližší celé číslo 33

34 Příslušenství Příslušenství Název Obr. 1) Účel Stírací deska Stírací desky jsou bezdotykové díly z pružinové ocele. Chrání přední těsnění např. proti hrubým nečistotám nebo horkým okujím. Přídavné čelní těsnění Přídavná čelní těsnění jsou kontaktní těsnění, která lze upevnit na čela vozíku. Tato těsnění mají jeden těsnicí břit ze speciálního odolného materiálu, který zlepšuje ochranu proti kapalinám a menším nečistotám. Sada těsnění Sada těsnění se skládá z kovové stírací desky a přídavného čelního těsnění. Je určena pro uložení, na něž působí hrubé i jemné nečistoty a kapaliny. Krycí měchy Krycí měchy chrání shora celý systém proti pevným a kapalným nečistotám. Jsou vhodné pro silně znečištěné prostředí, jako např. obráběcí centra ve dřevozpracujícím a kovozpracujícím průmyslu. 1) Na obr. je zachycena velikost 35. Jednotlivé velikosti se mohou poněkud lišit vzhledem. 34

35 Stírací deska Stírací deska Materiál: pružinová ocel podle DIN EN Barva: černá Navržena pro max. spáru 0,2 až 0,3 mm Montáž Montážní šrouby jsou standardní součástí dodávky. Při montáži musí být zajištěn dostatečný prostor mezi vodící tyčí a stírací deskou. B Poznámka: Lze objednat s přídavným předním těsněním v sadě označení LLTHZ S3. Na obr. je zachycena velikost 35. Jednotlivé velikosti se mohou poněkud lišit vzhledem. Stírací deska W W 1 T H H 1 H 2 D 1 R 1 W 2 D 3 T 1 Velikost Označení dílu Rozměry D 1 D 1) 3 R 1 W W 1 W 2 H H 1 H 2 T T 1 max mm 15 LLTHZ 15 S1 3,6 1,75 31,6 25,8 18,5 12 1,5 1,8 20 LLTHZ 20 S1 5,5 1,75 42, ,2 14,8 1,5 1,8 25 LLTHZ 25 S1 5,5 2,25 46,6 39,6 27,7 16,8 1,5 1,8 30 LLTHZ 30 S1 6,5 1, ,4 19,3 1,5 1,8 35 LLTHZ 35 S1 6,5 3,4 2,25 67,3 59, ,3 22,1 30,1 1,5 1,8 45 LLTHZ 45 S1 6,5 3,4 2,75 83, ,2 27,5 38,3 1,5 1,8 1) Pokud jsou zapotřebí delší mazací hlavice a šrouby, jsou součástí dodávky. 35

36 Příslušenství Přídavné čelní těsnění Čelní těsnění Materiál: elastomer Provedení: těsnění s jedním těsnicím břitem Montáž Montážní šrouby jsou standardní součástí dodávky. Poznámka: Lze objednat spolu se stírací deskou v sadě označení LLTHZ S3. Na obr. je zachycena velikost 35. Jednotlivé velikosti se mohou poněkud lišit vzhledem. Přídavné čelní těsnění W W 1 T H 1 H 2 H D 1 W 2 D 3 D 2 T 1 Velikost Označení dílu Rozměry D 1 D 2 D 3 1) W W 1 W 2 H H 1 H 2 T T 1 mm 15 LLTHZ 15 S7 3,6 3,4 31,6 25,8 18, LLTHZ 20 S7 5,5 3,4 42, ,2 14, LLTHZ 25 S7 5,5 4,5 46,6 39,6 27,7 16, LLTHZ 30 S7 6,5 3,4 57, , LLTHZ 35 S7 6,5 4,5 3,4 67,3 59, ,3 22,1 30, LLTHZ 45 S7 6,5 5,5 3,4 83, ,2 27,5 38, ) Pokud jsou zapotřebí delší mazací hlavice a šrouby, jsou součástí dodávky. 36

37 Sada těsnění Sada těsnění Sada těsnění se skládá z následujících dílů: Stírací deska Přídavné čelní těsnění B Na obr. je zachycena velikost 35. Jednotlivé velikosti se mohou poněkud lišit vzhledem Sada těsnění W W 1 T H 1 H 2 H D 1 D 2 W 2 D 3 Velikost Označení dílu Rozměry D 1 D 2 D 3 1) W W 1 W 2 H H 1 H 2 T mm 15 LLTHZ 15 S3 3,6 3,4 31,6 25,8 18, LLTHZ 20 S3 5,5 3,4 42, ,2 14, LLTHZ 25 S3 5,5 4,5 46,6 39,6 27,7 16, LLTHZ 30 S3 6,5 3,4 57, ,5 19, LLTHZ 35 S3 6,5 4,5 3,4 67,3 59, ,3 22,1 30, LLTHZ 45 S3 6,5 5,5 3,4 83, ,2 27,5 38,3 5 1) Pokud jsou zapotřebí delší mazací hlavice a šrouby, jsou součástí dodávky 37

38 Příslušenství Krycí měchy Teplotní odolnost t max = 90 C Při dlouhodobém provozu je přípustná teplota 20 až 80 C. Na zvláštní objednávku mohou být dodávány měchy ze speciálních materiálů s vyšší teplotní odolností. Rozsah dodávky Obr. 1 Materiál Krycí měchy jsou vyrobeny z polyesterové tkaniny potažené polyuretanem. Upevňovací desky jsou vyrobeny z hliníku Obsah sady krycích měchů ( obr. 1) Upevňovací deska 2 Mazací hlavice 3 Těsnicí kroužek 4 Stavěcí šroub 5 Montážní šrouby 6 Upevnění suchým zipem 7 Krycí měchy se všemi namontovanými deskami Označení krycích měchů 1) Tabulka 1 Poznámka: Konce vodících tyčí musí být opatřeny závitovými dírami. Velikost Typ 2 Typ 4 Typ 9 s upevňovací deskou pro vozík a koncovou deskou pro vodící tyč se dvěma upevňovacími deskami pro vozíky samostatné krycí měchy (náhradní díl) 15 LLTHZ 15 B2.. LLTHZ 15 B4.. LLTHZ LLTHZ 20 B2.. LLTHZ 20 B4.. LLTHZ LLTHZ 25 B2.. LLTHZ 25 B4.. LLTHZ LLTHZ 30 B2.. LLTHZ 30 B4.. LLTHZ LLTHZ 35 B2.. LLTHZ 35 B4.. LLTHZ LLTHZ 45 B2.. LLTHZ 45 B4.. LLTHZ ) Nahraďte.. počtem skladů krycích měchů. 38

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 RD 82 202/2002-12 1 Lineární technika firmy Bosch Rexroth kuličková kolejnicová vedení válečková kolejnicová vedení

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná kuličková ložiska SKF Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná ložiska SKF Navržené pro trvale udržitelný rozvoj Každým dnem je stále patrnější nutnost šetřit energií,

Více

Lineární vedení Typ MG

Lineární vedení Typ MG 1.2 Miniaturní lineární vedení 1.2.1 Vlastnosti typu MGN 1. Malé, lehké, vhodné pro malé stroje 2. Kolejnice a vozíky z nerezavějící oceli 3. Gotický profil oběžné dráhy umožňuje zatížení ve všech směrech

Více

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. 2031.70. Příklad montáže: *202.19. Vodící sloupky *2022.19. *2021.46. * 202.19. *2022.25. *2021.43.

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

KRYCÍ MĚCHY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO NEAGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ IDEÁLNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ DÍKY LEHKÉ KONSTRUKCI

KRYCÍ MĚCHY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO NEAGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ IDEÁLNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ DÍKY LEHKÉ KONSTRUKCI HENNLICH KRYTOVÁNÍ KRYCÍ MĚCHY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO NEAGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ IDEÁLNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ DÍKY LEHKÉ KONSTRUKCI SPECIÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST MĚCHU 1.1 TEPELNĚ SVAŘOVANÉ

Více

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 2, 3, 5 a 6... 1033. Další ložisková tělesa... 1058. Velká stojatá ložisková tělesa SNL... 1058

Stojatá ložisková tělesa SNL řady 2, 3, 5 a 6... 1033. Další ložisková tělesa... 1058. Velká stojatá ložisková tělesa SNL... 1058 Ložisková tělesa Stojatá ložisková tělesa SNL řady 2, 3, 5 a 6... 1033 Další ložisková tělesa... 1058 Velká stojatá ložisková tělesa SNL... 1058 Stojatá ložisková tělesa SONL... 1059 Stojatá ložisková

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Obsah Technický popis 105 Vodící kolejnice 90

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem... 409 Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem... 433 Čtyřbodová ložiska... 451 Dvouřadé vačkové kladky... 463

Více

Mini saně DGSC technické údaje

Mini saně DGSC technické údaje Všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití nejmenší jednotka vedených saní (šířka 8 mm), která umožňuje vysokou hustotu montáže přesné vedení v kuličkovém vedení s klecí umožňuje přesnou linearitu/ rovnoběžnost

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Lineární ložiska a jednotky. s náplní plastického maziva SKF

Lineární ložiska a jednotky. s náplní plastického maziva SKF Lineární ložiska a jednotky s náplní plastického maziva SKF Obsah Značka SKF se v současné době těší nejvyšší důvěře a zákazníkům nabízí vyšší hodnotu. Skupina SKF si udržuje vedoucí postavení ve světě

Více

ROLETOVÉ KRYTY A SYSTÉMY

ROLETOVÉ KRYTY A SYSTÉMY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ROLETOVÉ KRYTY A SYSTÉMY PRO STROJE S VYSOKOU RYCHLOSTÍ POJEZDŮ IDEÁLNÍ POUŽITÍ VE STÍSNĚNÝCH PROSTORECH VELKÁ VARIABILITA NASAZENÍ DÍKY ŠIROKÉMU SPEKTRU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ HENNLICH

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Automatická maznice SYSTEM 24 řady LAGE

Automatická maznice SYSTEM 24 řady LAGE Použití SKF SYSTEM 24 LAGE je jednobodová automatická maznice. Je určena pro doplnění maziva do mazacího místa, které je zpravidla domazáváno mazacím lisem. Mazivo je doplňováno ze zásobníku upevněného

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

FBW2560R/3590XR/50110XR

FBW2560R/3590XR/50110XR NOVÉ Řada Slide Pack (ploché vedení) z nerezové oceli FBW2560R/3590XR/50110XR CATALO No.338CZ Slide Pack (ploché vedení) Řada z nerezové oceli FBW Montážní deska (SUS304) Kuličky (SUS440C) Vedení kuliček

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

igubal Přírubová ložiska

igubal Přírubová ložiska igubal Bezúdržbovost, suchý chod Vysoké tahové zatížení Vysoká odolnost v tahu Kompenzace chyb v souososti Kompenzace hranového zatížení Nízká hmotnost 777 igubal igubal byla vyvinuta pro uchycení konců

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

Ermeto Originál Ventily

Ermeto Originál Ventily Ermeto Originál Ventily Obsah zpětných ventilů RHD / S. O11 EO 24 připojení / EO 24 připojení RHV R ED / S. O12 RHZ R ED / S. O13 EO 24 připojení / s vnějším palcovým závitem ED (ISO 1179)/ s vnějším palcovým

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém. Dopravníky ALUFLEX

ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém. Dopravníky ALUFLEX ALUTEC K&K, a.s. Hliníkový konstrukcní systém Dopravníky ALUFLEX Dopravníkový systém ALUFLEX ALUFLEX je řetězový dopravníkový systém fy ALUTEC. Široký výrobní program umožňuje řešení nejrůznějších dopravních

Více

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25 0 0.9 05.5.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 5 -- Řada PV 5 Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Zvyšte produktivitu své farmy pomocí jednotek SKF Agri Hub. Bez domazávání, ekologicky, úsporně

Zvyšte produktivitu své farmy pomocí jednotek SKF Agri Hub. Bez domazávání, ekologicky, úsporně Zvyšte produktivitu své farmy pomocí jednotek SKF Agri Hub Bez domazávání, ekologicky, úsporně Nové řešení pro výrobce zemědělských strojů SKF představuje novinku pro výrobce zemědělské techniky: snadno

Více

Saně SPZ, dva písty 6.1. velká síla a vysoká bezpečnost proti pootočení. možnost velkého zatížení díky velké vzdálenosti pístnic

Saně SPZ, dva písty 6.1. velká síla a vysoká bezpečnost proti pootočení. možnost velkého zatížení díky velké vzdálenosti pístnic velká síla a vysoká bezpečnost proti pootočení možnost velkého zatížení díky velké vzdálenosti pístnic uložení kluzné nebo v kuličkových oběžných pouzdrech Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX do prostředí

Více

KRYCÍ MĚCHY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO NEAGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ IDEÁLNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ DÍKY LEHKÉ KONSTRUKCI

KRYCÍ MĚCHY HENNLICH KRYTOVÁNÍ ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO NEAGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ IDEÁLNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ DÍKY LEHKÉ KONSTRUKCI HENNLICH KRYTOVÁNÍ KRYCÍ MĚCHY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO NEAGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ IDEÁLNÍ PRO VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ DÍKY LEHKÉ KONSTRUKCI SPECIÁLNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST MĚCHU 1.1 TEPELNĚ SVAŘOVANÉ

Více

SKF ložiska Y pro zemědělské stroje. Úplná nabídka ložisek ke zvýšení výkonu a snížení nákladů na správu a vlastnictví

SKF ložiska Y pro zemědělské stroje. Úplná nabídka ložisek ke zvýšení výkonu a snížení nákladů na správu a vlastnictví SKF ložiska Y pro zemědělské stroje Úplná nabídka ložisek ke zvýšení výkonu a snížení nákladů na správu a vlastnictví Pěstování příležitostí v zemědělství Rozšířená nabídka SKF ložisek Y Přesvědčte se,

Více

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61 0 07.7 05..CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 6 -- Řada PV 6 Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu...

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... Mechatronika Ložiskové jednotky se snímači... 957 Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967 Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... 969 Další jednotky vybavené snímači... 971 955 Ložiskové jednotky

Více

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno

Nová nápravová ložiska ZKL. Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Nová nápravová ložiska ZKL Ing. Vladimír Zikmund, ředitel ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, 628 00 Brno Abstrakt Příspěvek pojednává o nových železničních ložiskách ZKL pro uložení náprav především

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

Desky se vzduchovým polštářem ATBT

Desky se vzduchovým polštářem ATBT technické údaje Všeobecné údaje princip výhody použití Deska se vzduchovým poštářem využívá porézního, prodyšného materiálu. Stlačený vzduch proniká zevnitř ven v celé ploše a umožňuje bezdotykově přenášet

Více

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu.

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu. NÁBOJE remerx Materiál Pro výrobu komponentů nábojů se používá slitina hliníku AW 7075. Tento materiál se vyznačuje špičkovými mechanickými vlastnostmi a tím vyhovuje vysokým nárokům na pevnost a odolnost

Více

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly

0290/11.03 AMTEC. Přesné závitové vložky pro plastové díly 0290/11.03 AMTEC Přesné závitové vložky pro plastové díly a instalační nářadí AMTEC odolné závitové vložky pro plasty Výhody závitových vložek: Naše závitové vložky jsou navrženy pro instalaci po vyjmutí

Více

Toroidní ložiska CARB

Toroidní ložiska CARB Toroidní ložiska CARB Konstrukce... 780 Nezakrytá ložiska... 780 Ložiska s těsněním... 781 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 781 Ložiska třídy SKF Explorer... 781 Ložiska s pouzdry... 782 Ložisková

Více

ŘADA UC LOŽISKOVÁ TĚLESA TIMKEN S KULIČKOVÝMI LOŽISKY

ŘADA UC LOŽISKOVÁ TĚLESA TIMKEN S KULIČKOVÝMI LOŽISKY ŘADA UC LOŽISKOVÁ TĚLESA TIMKEN S KULIČKOVÝMI LOŽISKY LOŽISKOVÁ TĚLESA TIMKEN S KULIČKOVÝMI LOŽISKY ŘADA UC Úvod... 3 Vlastnosti... 4 Typy ložiskových těles... 5 Nomenklatura... 6 Technické údaje... 7

Více

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony.

Brzdy/vložky brzd 10.5. drží a brzdí tyčové materiály. velké množství variant. libovolná montážní poloha. Příslušenství pro pohony. Brzdy/vložky brzd drží a brzdí tyčové materiály velké množství variant libovolná montážní poloha 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 1 / -1 Brzdy/vložky brzd hlavní údaje Všeobecné údaje Brzdy/vložky

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGR

Pohony s ozubeným řemenem ELGR hlavní údaje Všeobecné údaje optimální poměr cena/výkon jednotka připravená k montáži pro rychlou a jednoduchou konstrukci vysoká spolehlivost díky testované životnosti 5 000 km montáž motoru, s identickým

Více

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349:

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: Venkovní clona Veškeré technikcé změny vyhrazeny Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: LTO POPIS VÝROBKU Model č. 08-1425 základní pole Model č.08-1426

Více

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost:

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost: Zajišťování závitů Zajišťování závitových spojů Proč používat zajišťovače závitů Loctite? Produkty Loctite pro zajišťování závitů brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Axiální válečková ložiska

Axiální válečková ložiska Axiální válečková ložiska Konstrukce... 864 Díly... 865 Obousměrná axiální ložiska... 866 Základní údaje... 867 Rozměry... 867 Tolerance... 867 Nesouosost... 868 Klece... 868 Minimální zatížení... 868

Více

KOMBINOVANÉ TĚSNĚNÍ. Materiál dle

KOMBINOVANÉ TĚSNĚNÍ. Materiál dle VÝHODY VNĚJŠÍHO STŘEDÍCÍHO KROUŽKU KOMBINOVANÉ TĚSNĚNÍ Strana 1 Vnější středící (vodící) kroužek, spirálového těsnění má následující přednosti: zabezpečuje vystředění těsnění v přírubě chrání vlastní těsnící

Více

Napínací systém řemenů SKF. Přenos výkonu podle SKF Snadno Rychle Opakovatelně

Napínací systém řemenů SKF. Přenos výkonu podle SKF Snadno Rychle Opakovatelně Napínací systém řemenů SKF Přenos výkonu podle SKF Snadno Rychle Opakovatelně Systém pro napínání řemenů SKF Inovativní řešení pro řemenové pohony Je obecně známo, že řemeny je nutno pravidelně měnit,

Více

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních

Více

BendLED svítidlo typu 'wallwasher' s velkým krytím

BendLED svítidlo typu 'wallwasher' s velkým krytím svítidlo typu 'wallwasher' s velkým krytím Vlastnosti svítidla: Vyzařování maxima 45 od svislé osy Optický systém neoslňuje obsluhu IP68, odolné mazivům Dobré podání barev Nízká spotřeba energie Odolné

Více

Převodník tlaku P30 / P31

Převodník tlaku P30 / P31 PMA a Company of WEST Control Solutions Převodník tlaku P30 / P31 Rozsahy 0...1 bar až do 0...400 bar Dvouvodičové zapojení s výstupem 4...20 ma nebo třívodičové s výstupem 0..10 V Přetížení až 4-násobek

Více

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení

Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Elektromechanické tlakoměry Diferenční tlakoměry se spínacími kontakty Typ DPGS43.1x0, nerezová ocel Plně svařená provedení Údajový list WIKA PV 27.05 Použití Řízení a regulování průmyslových procesů Hlídání

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Jednořadá válečková ložiska... 507. Jednořadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles... 559

Jednořadá válečková ložiska... 507. Jednořadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles... 559 Válečková ložiska Jednořadá válečková ložiska... 507 Jednořadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles... 559 Dvouřadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles... 577 503 Válečková ložiska

Více

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214 OBSAH SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 09-94 1 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 95-146 2 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 147-194 3 FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE strany 195-214 4 VDI - NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY

Více

Obsah. Obsah. Typ MF 543. Typ BMF s otvory pro ukotvení 543. Typ MF_SS nerezové 544. Typ MFS 545. Nivelační podstavce 547.

Obsah. Obsah. Typ MF 543. Typ BMF s otvory pro ukotvení 543. Typ MF_SS nerezové 544. Typ MFS 545. Nivelační podstavce 547. Podstavce strojů Obsah Obsah Typ MF 543 Typ BMF s otvory pro ukotvení 543 Typ MF_SS nerezové 544 Typ MFS 545 Nivelační podstavce 547 Silenbloky 548 542 Podstavce strojů Vydání 2007 Tiskové chyby, rozměrové

Více

Axiální soudečková ložiska

Axiální soudečková ložiska Axiální soudečková ložiska Konstrukce 878 Ložiska třídy SKF Explorer 878 Základní údaje 879 Rozměry 879 Tolerance 879 Nesouosost 879 Vliv provozních teplot na materiál ložiska 879 Minimální zatížení 880

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Pojezdová kola. Další katalogy. Základní obsah

Pojezdová kola. Další katalogy. Základní obsah Základní obsah strana Obrázkový obsah 2 Kombinace Kolo / Konzola 3 Tabulka standardních provedení 4 Katalog výrobků 6-43 Technická data 45 Číselný rejstřík 61 Další katalogy Kromě katalogu můžete vybírat

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300 Přírubový přechod UNIDAP 40-300 Přírubový přechod UNIDAP: univerzální přírubová spojka 40 300 PN 10, PN 16 přímá nebo redukovaná vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC,

Více

TT-číslo Název Materiál 1113 002.000 Pant 60 x 59 ocel nerez 1114 002.000 Pant 60 x 59 ocel pozink

TT-číslo Název Materiál 1113 002.000 Pant 60 x 59 ocel nerez 1114 002.000 Pant 60 x 59 ocel pozink PANTY 180 11.01.01.0 1113 002.000 Pant 60 x 59 ocel nerez 1114 002.000 Pant 60 x 59 ocel pozink 0,140 1113 003.000 Pant 117 lomený ocel nerez 1114 003.000 Pant 117 lomený ocel pozink 0,230 1113 004.000

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2 IX. DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY Stránka Dopravní kladičky 1 Všesměrové kladičky 2 Vodící kladičky a kotouče, kotouče nárazníkové

Více

Označování ložisek je tvořeno z číslicových a písmenných znaků, které určují typ, velikost a provedení ložiska, jak vyplývá ze schématu.

Označování ložisek je tvořeno z číslicových a písmenných znaků, které určují typ, velikost a provedení ložiska, jak vyplývá ze schématu. 2.2 Označování Označování ložisek je tvořeno z číslicových a písmenných znaků, které určují typ, velikost a provedení ložiska, jak vyplývá ze schématu. V základním provedení se ložiska značí základním

Více

Vertikální odstředivá spirální jednostupňová monobloková čerpadla KID

Vertikální odstředivá spirální jednostupňová monobloková čerpadla KID Použití Vertikální čerpadla řady KID jsou určena pro dopravu vody v čerpacích stanicích u závlahových a odvodňovacích soustav, chladící vody v energetických a teplárenských provozech. Uplat ňují se rovněž

Více

Speciální výrobky. Hybridní ložiska... 895. Ložiska INSOCOAT... 911. Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty... 921. Ložiska NoWear...

Speciální výrobky. Hybridní ložiska... 895. Ložiska INSOCOAT... 911. Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty... 921. Ložiska NoWear... Speciální výrobky Hybridní ložiska... 895 Ložiska INSOCOAT... 911 Ložiska a ložiskové jednotky pro vysoké teploty... 921 Ložiska NoWear... 943 Ložiska a ložiskové jednotky s tuhým olejem Solid Oil... 949

Více

Otočné montážní stoly DHTG

Otočné montážní stoly DHTG parametry Všeobecné údaje robustní mechanika snadný návrh a uvedení do provozu dělení: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 Integrované funkce: ochrana proti přetížení snímání pomocí čidel nastavení tlumení nastavení

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

SILVYN CHAIN Lehká řada. SILVYN CHAIN Střední řada. Systémy pro ochranu a vedení kabelů SILVYN CHAIN energetické řetězy Lehká řada/střední řada

SILVYN CHAIN Lehká řada. SILVYN CHAIN Střední řada. Systémy pro ochranu a vedení kabelů SILVYN CHAIN energetické řetězy Lehká řada/střední řada Lehká řada/střední řada SILVYN CHAIN Lehká řada Lehká váha pro minimální prostorové možnosti a nejvyšší rychlosti pojezdu. Ve spojení s příslušným vodícím kanálem jsou možné také dlouhé dráhy pojezdu.

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

Elektrické saně EGSK/EGSP

Elektrické saně EGSK/EGSP Elektrické saně EGSK/EGSP Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem pohony s ozubeným řemenem pohony s vřetenem systém souřadnic rychlosti až 10 m/s

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14.

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14. KATALOG PRODUKTŮ Obsah KAPITOLY listy 1 Svařované nerezové trubky 4-6 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9 3 Bezešvé trubky 10-14 4 Duté tyče 15-16 5 Tyčové materiály 17-22 6 Nerezové potrubí

Více

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98. PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka

Více

Katalog aplikací MONORAIL a AMS Profi lová kolejnicová vedení a integrované měřicí systémy

Katalog aplikací MONORAIL a AMS Profi lová kolejnicová vedení a integrované měřicí systémy 1 Katalog aplikací MONORAIL a AMS Profi lová kolejnicová vedení a integrované měřicí systémy 1 2 1 1 Předmluva Předložený katalog aplikací MONORAIL a AMS je určen pro obecné konstrukční použití. Doplňuje

Více

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky Řada IEC 309 Průmyslové vidlice a podle normy iec 309 PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 Jmenovitý proud In (A) 16 32 Jmenovité napětí Un (V) - 130 200-250 500

Více

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním D n 25 p max 320 bar Q max 600 dm 3 min -1 RNEH4-25 HC 4024 7/2015 Nahrazuje HC 4024 12/2007 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RNEH Rozváděče

Více

Soudečková ložiska SKF Explorer

Soudečková ložiska SKF Explorer Soudečková ložiska SKF Explorer Definují průmyslový standard znovu The Power of Knowledge Engineering Konkurence je stále tvrdší. Právě pro takové podmínky jsou určena soudečková ložiska SKF. Časová osa

Více

Kola pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem Blickle Besthane Soft, hliníkové disky

Kola pro vysoké zatížení s polyuretanovým běhounem Blickle Besthane Soft, hliníkové disky Série: ALBS Kola pro vysoké zatížení s polyuretanovým, hliníkové disky 180-1150 kg RoHS Tvrdost běhounu Teplotní odolnost Valivý odpor Hlasitost chodu Šetření pojízdné plochy 75 Shore A -25 C - +70 C -25

Více

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory Obsah Lineární jednotky MTJ a MRJ přehled...3 MTJ 40, MRJ 40...8 MTJ 65, MRJ 65...10 MTJ 80, MRJ 80...12 MTJ 110, MRJ 110...14 MTV přehled...17 MTV 65...20 MTJ ECO přehled...23 MTJ 40 ECO...26 MTJZ přehled...29

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c

Inovace ve filtraci. Nová generace filtračních vložek. 90.10-1c Inovace ve filtraci Nová generace filtračních vložek 90.10-1c Inovace ve filtraci ARGO-HYTOS zavedením EXAPOR MAX 2 vytváří nové standardy ve filtraci Větší disponibilita strojů, delší intervaly údržby

Více

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700

Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Soudečková ložiska Standardní ložiska... 696 Nezakrytá ložiska... 696 Ložiska s těsněním... 698 Ložiska pro vibrační stroje a zařízení... 700 Ložiska třídy SKF Explorer... 701 Speciální ložiska... 701

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Flexo-připojovací komory

Flexo-připojovací komory T 2.3/9/CZ/1 Flexo-připojovací komory Typ FLEXTRO Pro stropní anemostaty The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace Nastavení průtoku vzduchu 5 Anemostaty 6 Definice

Více