Erteple & Hmla. (EH, o.s.) Žd ár n. S., Nadace. Žd ár n. S., Batyskaf Kraj Vysočina, festival v KC Batyskaf. Batyskaf CIVIC centrum rozvoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erteple & Hmla. (EH, o.s.) Žd ár n. S., Nadace. Žd ár n. S., Batyskaf Kraj Vysočina, festival v KC Batyskaf. Batyskaf. 2004 CIVIC centrum rozvoje"

Transkript

1 Reference aktivit Rok konání akce Název akce Druh akce Místo realizace Podpora institucí 1999 Vír Uší Hudební festival Velké Meziříčí 2000 Vír Uší Hudební festival Nové Veselí 2000 Bystřicko ve fotografii Výstava fotografií Bystřice n. P Vír Uší Hudební festival, Slavnosti jeřabin 2001 Mladí výtvarníci Vysočiny Výstava obrazů Bystřice n. P. Minist. kultury ČR, Bystřice nad Pern Žd ár v 50. letech Výstava fotografií 2002 Barokní zahrady 750. let založení kláštera, hudební večer 2002 Výstavba KC Batyskaf Vybudování kulturního centra Mlha Časopis EH, o.s. - občasník 2003 Středoevropské vlnobití 2004 Středoevropské vlnobití 2004 CIVIC centrum rozvoje regionu Celoroční hudební festival v KC Batyskaf Celoroční hudební festival v KC Batyskaf Agenturní činnost v rámci grantových řízení 2004 Nohejbalový turnaj Turnaj o cenu Batyskafu 2004 Bezbariérovost Batyskafu Plošina pro zdrav. postižené Slam skate session Skateboardové závody Nostalgický večírek Ples EH, o.s. Veselíčko Liga stolního fotbalu Batyskaf Liga a turnaje ve, Batyskaf stolním fotbalu Batyskaf tůra Turistický pochod Plzeňské pivovary,půjčky od řádných členů Bystřice nad Per.,, Batyskaf Fond kraje Vysočina, Fond města, Batyskaf Fond kraje Vysočina,, Batyskaf Kraj Vysočina,, Nadace Charty 77 Výroční zpráva občanského sdružení Erteple & Hmla (EH, o.s.) 2004

2 1 Úvodní slovo předsedy EH, o.s. Tato výroční zpráva je určena všem organizacím, kterých se činnost občanského sdružení Erteple & Hmla dotýká, které přispěly na jeho chod a projekty či o něj mají pouhý zájem. Stejně tak je ale určena i nám obyčejným smrtelníkům, kteří se chtějí o činnosti našeho sdružení dozvědět více a zjistit čím vším se zabývá. Na několika stranách Vám přiblížíme činnost sdružení v roce 2004 a také představíme naše plány na léta budoucí. Hlavní horal Aleš Kostečka 2 Základní informace o EH, o.s. název organizace: Erteple a Hmla, občanské sdružení EH, o.s. typ organizace: nestátní statut organizace: občanské sdružení adresa organizace: Haškova 17/54, Žd ár nad Sázavou, IČO: číslo účtu: /0300 ČSOB Žd ár nad Sázavou statutární zástupce: Aleš Kostečka, Haškova 17/54, Žd ár nad Sázavou, elektronická pošta: webové adresy: eh.batyskaf.net 3 Stručná historie organizace - základní principy a cíle Sdružení závislých neaktivit Erteple a Hmla (dále jen SZNEH) vzniklo dne ustanovující valnou hromadou ve Žd áře nad Sázavou. Zaregistrováno bylo na MV ČR dne Členství v roce 2004 Počet řádných členů EH, o.s. 18. Organizační struktura EH, o.s. Na základě hlasování a usnesení Valné hromady EH, o.s. z prosince roku 2004 změnili řádní členové EH, o.s. valnou většinou své stanovy, přičemž v rámci této změny přijala Valná hromada nový název občanského sdružení z původního Sdružení závislých neaktivit Erteple a Hmla na Erteple a Hmla, občanské sdružení. To převzalo závazky původního občanského sdružení. Součástí této Valné hromady bylo i volení Rady sdružení a předsedy sdružení na funkční období 4 let tj. do prosince roku Pokračování v aktivitách Zaměření se na další fungování časopisu Mlha (tentokrát již jako internetového periodika), Kopáči nahrávačka lejblu a Nostalgického večírku. Nová jednorázová akce Výstava k 60. letému výročí konce války. 10 Poděkování EH, o.s. prostřednictvím této výroční zprávy chce poděkovat všem institucím, organizacím, fyzickým osobám, řádným členům, zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří naši organizaci a projekty jak finančně, tak morálně podpořili. Dík za rok 2004 patří především: Institucím: Kraji Vysočina, městu Žd ár nad Sázavou a Nadaci Charty 77 - Kontu Bariér. Organizacím: Spektrum klub Žd ár nad Sázavou, Filmový klub Přibyslav, Ski snow park a.s. Harusův kopec. Sponzorům: Rádio Vysočina, Deník Vysočina, MF Dnes, Sport centrum K2, Sky Avenue, Batyskaf, Batyskaf Get in, Hackboards, Street Skate Shop, Hi-tec. Sazba: c Powered by: GNU/Linux L A TEX 2εLive-TEX, GNU/Emacs.

3 9 Vyhlídky do roku 2005 KC Batyskaf Záměrem pro následující rok je zlepšit poskytované služby i prostředí. Hlavním cílem pro letní období je dobudování letní restaurace. V oblasti dramaturgie nabídnout divákům další z českých i zahraničních umělců v rámci pokračování projektu Středoevropské vlnobití V rámci tohoto projektu i zvýšit počet koncertů skupin z regionu Vysočiny. Dále se v rámci dramaturgie zaměřit i na širší posluchačské spektrum, hlavně ve střední a starší generaci. Dále se nabízí možnost spolupráce s Fondem česko-německého přátelství, díky které by bylo možné představit tak návštěvníkům koncertů kvalitní kulturní programy z Německa. Spolupráce a podpora organizací, které se zabývají problematikou tělesně a zdravotně postižených Cílem je integrace takto postižených do společnosti. Úzce souvisí s provozem KC Batyskaf a nabídky prostor pro organizaci speciálně zaměřených akcí. Smyslem je i využití vybudovaného bezbariérového přístupu. Olešenka Open Air Je hudební a společenský festival, který probíhá každoročně v Olešence u Přibyslavi. Tento festival pořádá Filmový klub Přibyslav a v roce 2005 i EH, o.s. Cílem je spolupráce na zajištění festivalu, zlepšení jeho služeb, propagace a prestiže. Civic centrum rozvoje regionu Bude pokračovat na svém rozvoji. Zaměří se především na získávání dotací ze strukturálních fondů EU pro jiné organizace. Také bude aktivně vyhledávat programy, které mohou být podpořeny. Zapojení se do aktivit NNO v Kraji Vysočina Cílem je aby minimálně jeden zástupce EH, o.s. se účastnil jednání, konferencí, či skupiny pro strategii NNO Krajského koordinačního uskupení NO. Smyslem je možnost ovlivňování jednotlivých rozhodnutí. Tento cíl úzce souvisí s náplní Civicu. Sportovní klub Batyskaf V tomto roce chceme udělat základní i formální přípravy pro vznik sportovního klubu. Tento klub by měl zastřešit a legitimizovat okrajové sporty ve společnosti, jako jsou skateboard, snouwboard, stolní fotbal, freesball, atd. Klub z velké části převezme aktivity KC Batyskaf v organizování sportovních závodů, či dalších sportovních aktivit, které již fungují. Hlavním cílem pro sportovní klub je uspořádání 1. snowboardového závodu na Vysočině a pokračování v organizaci skateboardových závodů Slam Skate session. Dlouhodobou ambicí obou závodů je stát se součástí Českého poháru, a tím zlepšení podmínek pro sportovce jako takové. Předseda: Aleš Kostečka, statutární zástupce Členové Rady sdružení: Jitka Dohnalová, Tomáš Kamp, Aleš Kocman, Aleš Kostečka, Zdeněk Navrátil. Aktivity EH, o.s. v minulosti: Aktivity EH, o.s. jsou zaměřeny převážně na pořádání hudebních a kulturních festivalů, vydávání periodika Mlha, pořádání výstav, prezentace sdružení na internetu, agenturní činnost a sportovní akce. Hlavní náplní EH, o.s. je dramaturgie a provoz KC Batyskaf. 4 Činnost v roce 2004 KC Batyskaf a jeho kulturní činnost V tomto roce většina aktivit EH, o.s byla věnována stejně jako v roce předešlém Kulturnímu centru Batyskaf. Za tento rok se podařilo nastavit strukturu vnitřní činnosti a dramaturgie KC Batyskaf. Ta je připravována s časovým předstihem 3 měsíců. U projektu Středoevropského vlnobití se jedná v podstatě o plán na celý rok. Civic centrum pro rozvoj regionu Na podzim 2004 vznikly první přípravy na založení této organizační jednotky EH, o.s. Ta má ambice zabývat se poradenstvím a podporou občanské společnosti. Nostalgický večírek ples EH, o.s. Již tradiční ples EH, o.s. proběhl v dubnu Dostavilo se 40 účastníků z řad řádných členů, ale i příznivců EH, o.s., a to v převlecích tentokrát animovaných postaviček. Skateboardové závody Slam skate session 2004 a spolupráce se skateboardovým klubem Již 6. ročník otevřeného skateboardového závodu se uskutečnil tentokrát na konci srpna Závodů se zúčastnilo 25 jezdců a přibližně 400 diváků (odhadnuto, na závody je volný vstup). Čas v přestávkách mezi jednotlivými rozjížd kami byl vyplněn koncertem dvou místních hudebních skupin. Závody pokračovaly večerním kulturním programem v KC Batyskaf. Na organizaci závodů spolupracuje cca. 15 dobrovolníků.

4 1. ročník nohejbalového turnaje Batyskaf Další rozšíření sportovních aktivit. Nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 8 týmů a po něm následoval večerní koncert v KC Batyskaf. Kopáči nahrávačka lejbl Je hudební vydavatelství a agentura EH, o.s, která se věnuje zatím nahrávání a propagaci pouze místních hudebních skupin. V roce 2004 to bylo především vydání třetího demo snímku skupiny Náměstí míru. Výtvarná skupina Vakuum 15g skupina výtvarníků působících v rámci SZNEH internetová galerie vakuum15g.nosquare.net souborné i individuální výstavy výzdoba festivalů, koncertů, KC Batyskaf počet členů: 6 Redakční rada časopisu Mlha mlha je literárně-společenský občasník vydávaný EH, o.s. nternetový literární projekt vznikl v roce 2004: mlha.batyskaf.net počet členů: 6 5 Organizační jednotky EH, o.s. v roce 2004 Kulturní centrum Batyskaf kulturní centrum, Náměstí republiky 11, Žd ár nad Sázavou internetové stránky: otevřeno 1. listopadu 2002 Otevírací doba: Po Čt: Pá So: Ne: Vedoucí, provozní: Tomáš Kamp Dramaturgie: Aleš Kostečka Ekonom, účetní: Zdeněk Navrátil Zaměstnanci: Tomáš Kamp, Petr Skala, Alexandra Dědičová 8 Realizované projekty v roce 2004 Projekt bezbariérovosti KC Batyskaf Tento projekt byl hlavním cílem Batyskafu pro své fungování do budoucna. Projekt byl připravován již od období stavby KC Batyskaf, kdy bylo v objektu vybudováno WC pro invalidy. Smyslem projektu v dalším období bylo vybudování plošiny pro tělesně postižené a bezbariérového přístupu do prostor letní restaurace. Provoz plošiny byl zahájen slavnostním večerem, kterého se zúčastnili i hejtman Kraje Vysočina Miloš Vystrčil, starosta města Žd ár nad Sázavou Jaromír Brychta, místostarosta města Žd ár nad Sázavou Dagmar Zvěřinová a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Blanka Lučková. Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci Plošinu pro tělesně postižené zabudovala firma z Uherského Hradiště Altech s.r.o. Vyúčtování projektu proběhne na začátku roku Poskytnuté dotace: Fond kraje Vysočina: Nadace Charty 77, Konto bariéry: Fond města Žd ár nad Sázavou: Vlastní prostředky KC Batyskaf: Celkem: Projekt Středoevropské vlnobití 2004 Projekt navazuje na uplynulý ročník hudebního festivalu Středomořské vlnobití Festival probíhá v KC Batyskaf po dobu celého roku a je koncipován na jednotlivé koncerty většinou známých pro dramaturgii zajímavých hudebních skupin. Jejich vystoupení by za normálních okolností nemohlo proběhnout vzhledem k náročnosti finanční na honorář, ozvučení, či dopravu skupin. Poskytnuté dotace: Fond Kraje Vysočina: Vlastní prostředky KC Batyskaf: Celkem: Projekt byl úspěšně dokončen v listopadu Vyúčtování projektu proběhne začátkem roku 2005.

5 7 Ekonomika sdružení Hospodaření EH, o.s. EH, o.s. hospodaří na základě svých stanov (hlavní činnost), a to v oblasti kultury. Dále hospodaří na základě živnostenských oprávnění, a to v oblasti: hostinská činnost (provoz KC Batyskaf) zednictví (drobné opravy v KC Batyskaf) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (provoz Civic) EH, o.s. zaměstnalo v roce 2004 jednoho zaměstnance na celý úvazek, a to ve funkci obsluha kavárny. Díky tomu od srpna 2004 má již 3 zaměstnance. Další změnou ve vnitřní struktuře organizace je přechod na podvojné účetnictví a na systém plátce DPH od začátku roku V roce 2004 byla ekonomika sdružení z velké míry určována příjmy a výdaji realizovanými v souvislostmi s provozem kulturního centra Batyskaf. Vedle kulturních, sportovních a společenských aktivit, které představují hlavní činnost sdružení, bylo třeba odlišit činnosti hospodářské a vést o nich samostatné analytické hospodaření. Účetně došlo k rozdělení na tři střediska: Středisko 1 Kulturní aktivity a jiné aktivity EH, o.s. (hlavní činnost) Středisko 2 Kavárenský provoz KC Batyskaf (hospodářská činnost) Středisko 3 zednická činnost (hospodářská činnost) Výsledky hospodaření: Středisko Příjmy Výdaje Rozdíl Zisk před zdaněním Kulturní a jiné aktivity EH Kavárenský provoz KC Batyskaf zednická činnost Rok 2004 byl posledním rokem, kdy sdružení účtovalo v systému daňové evidence. Od roku 2005 přejde sdružení na systém podvojného účetnictví a v souvislosti se změnami zákona o dani z přidané hodnoty se od počátku roku 2005 sdružení zaregistrovalo jako plátce DPH. Tyto změny na jedné straně představují větší časovou zátěž pro vedení účetnictví, na druhou stranu však budou mít za následek možnost lépe sledovat finanční toky ve sdružení. Dramaturgie KC Batyskaf V roce 2004 jsme v KC Batyskaf představili 40 různých koncertů, 10 filmových klubů, a 8 výstav. Koncerty Hlavním dramaturgickým plánem byl festival s názvem Středoevropské vlnobití 2004, který se konal od dubna do prosince Ten byl finančně podpořen krajem Vysočina. V KC Batyskaf se tak mohli představit známé hudební skupiny jejichž finanční náklady přesahují možnosti centra. Byly to například z českých skupin brněnští Čankišou, či duo Tara Fuki. Podstatou tohoto festivalu je i představení zahraničních umělců našemu publiku. Díky tomu jsme mohli uspořádat koncert např. slovenské skupiny Dlhé diely, polských Milk a Ctrl-Alt-Del, nebo Everything Must Go (USA) v koncertu s anglickými Filthpack. Vrcholem sezóny pak bezesporu bylo vystoupení mexické skupiny Pablo s Majik Karpet v rámci oslav dvouletého provozu KC Batyskaf. Mimo tyto známé skupiny vystoupily ve formě předkapel, nebo samostatných koncertů místní, či regionální skupiny, jako např. žd árští P.K., Blues.ex, táborští Higherground nebo Nonsense z Velkého Meziříčí atd. Výstavy Z nehudebních akcí jsou součástí dramaturgie pravidelné výstavy, většinou místních umělců. Ty slouží jako součást interiéru Batyskafu. Divadla Rezervou v dramaturgii jsou divadelní vystoupení malých, loutkových nebo experimentálních souborů. V roce 2004 proběhlo v KC Batyskaf pouze jedno divadelní představení a to společný program tanečníků z Irska a Bulharska ve společném programu Totální selhání komunikace. Filmový klub Je úspěšným doplňkem nedělních podvečerů. Program byl koncipován především na průřez tvorbou autorů němých filmů a nekomerčních alternativních filmů. Vstupné na promítání je volné. Součástí těchto promítání se v roce 2004 stala i spolupráce ve formě poskytnutí prostor KC Batyskafu pro organizaci přehlídky amatérské filmové tvorby Žd árský trpaslík. Provoz KC Batyskaf Na provozu se podílí tři stálí zaměstnanci, kteří mají za pracovní náplň obsluhu kavárny. Ta do jisté míry dotuje ze svých peněz dramaturgii. O víkendech a při koncertech pomáhá na baru dobrovolná výpomoc. Ostatní (doplňkové) programy V souvislosti s provozem Batyskafu vznikly v jeho strukturách i další programy, které doplňují jeho chod.

6 Liga stolního fotbalu Batyskaf Organizátor Tomáš Kraisler (dobrovolný spolupracovník) Vznikla na konci roku Tento sport se postupně začíná stávat moderní součástí Batyskafu. Liga má své organizační zázemí a internetové stránky, kde najdete pravidla hry, aktuální zajímavosti a výsledky. nebo přes Batyskaf tůra Je turistický pochod za zajímavostmi našeho regionu. V létě 2004 byl uspořádán pochod po několika 800 metrových vrších, které jsou chloubou naší krajiny. Civic centrum rozvoje regionu Je v organizační struktuře zcela novou jednotkou. Zodpovědnost ve struktuře EH, o.s. mají: Zdenek Navrátil - vedoucí centra Tomáš Kamp Podniká na živnostenské oprávnění - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Cíle a náplň Civicu: Rozvoj a podpora občanské společnosti v regionu města Žd ár nad Sázavou, zprostředkování pomoci při hledání a získávání finanční podpory. Nabídka produktů a služeb: Poradenství při zakládání, či správě organizací, které vznikly na základě zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Zpracování projektových záměrů. Zpracování projektových žádostí a jejich podání. Poradenství v oblasti zpracování žádostí o podporu ze strukturálních fondů EU, ale také z dalších grantů, fondů či nadací. Poradenství při řízení a vyúčtování projektů. 6 Spolupráce s fyzickými, či právnickými osobami Batyskaf - Get in Filip Hofmann Je firma, kterou založil Filip Hofmann. Zabývá se výrobou značkového texty limitovaných sérií pro sportovní i volnočasové aktivity. Smyslem spolupráce je propagace labelu, Kulturního Centra Batyskaf, a firmy Batyskaf - Get in. Součástí této spolupráce je i zaregistrování logotypu Batyskaf u Úřadu průmyslového vlastnictví. Další neméně důležitou součástí spolupráce je vytváření prostředí pro uskutečnění sportovních a společenských akcí, jejich sponzorství a propagace brandu Batyskaf. Hack snowboard Oldřich Havlík Další aktivitou sdružení je organizace závodů alternativních sportů tj. závody ve skateboarding a snowboarding. V tomto případě spolupracujeme přímo s výrobcem skateboardů a snowboardů z Nového Města na Moravě na organizačním a sponzorském zajištění akcí. Kontaktní centrum Spektrum Tato organizace se zabývá prevencí drogových závislostí. Je to nízkoprahový klub pro uživatele drog. Spolupracujeme na jednorázových akcích v dnešní době spíše sportovního charakteru v oblasti prevence zneužívání omamných látek.

Erteple & Hmla. (EH, o.s.)

Erteple & Hmla. (EH, o.s.) Výroční zpráva občanského sdružení Erteple & Hmla (EH, o.s.) 2004 1 Úvodní slovo předsedy EH, o.s. Tato výroční zpráva je určena všem organizacím, kterých se činnost občanského sdružení Erteple & Hmla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál Strana 1 /6 I. Zpráva o činnosti Název a sídlo organizace: SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 124 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 124 ze dne č.j.: 726/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 124 ze dne 22.09.2015 Sloučení příspěvkových organizací Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň a Junior klub Na

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Prvního spolku paní a dívek v Liberci za rok 2014 Obsah: I. Úvodní slovo předsedkyně II. Základní údaje o spolku 2.1. Poslání a cíle 2.2. Organizační struktura 2.3. Tým spolku

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu STANOVY

Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu STANOVY Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu STANOVY Region Slovácko-sdružení pro rozvoj cestovního ruchu je právnickou osobou založenou jako sdružení právnických osob ve smyslu 20 f) 20 j) zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP

STANOVY. KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP STANOVY KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ plk.vladimíra MADĚRY ZLÍN z.s. G3LF-AW1-02DEP Zapsaný spolek IČO : 27025519 Zlín 30.11.2014 Stanovy spolku. Úplné znění ke dni 1.1.2015 Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Dotační program Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen Zásady ),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. Čl. 1. Název a sídlo Název: ZÁŽEH - zdravý životní styl a harmonie, o. s. Sídlo: Frýdek-Místek, Pavlíkova 277, 738 01 Čl. 2. Statut

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. MAJÁK BOJKOVICE ZA ROK 2013 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. členská základna 5. vymezení činnosti 6. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření) ČESKÝ MERÁN, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA (o činnosti a hospodaření) roku 2010 Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2010 Obecné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Obsah. Úvodní slovo Profil občanského sdružení Zpráva o činnosti sdružení Zpráva o členské základně Hospodaření sdružení Plány pro rok 2011 Závěr

Obsah. Úvodní slovo Profil občanského sdružení Zpráva o činnosti sdružení Zpráva o členské základně Hospodaření sdružení Plány pro rok 2011 Závěr VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo Profil občanského sdružení Zpráva o činnosti sdružení Zpráva o členské základně Hospodaření sdružení Plány pro rok 2011 Závěr Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014 RRSZP80322GL Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (4) Č. j.: RRSZ &y%%é$a\ počet listů:

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více