Erteple & Hmla. (EH, o.s.) Žd ár n. S., Nadace. Žd ár n. S., Batyskaf Kraj Vysočina, festival v KC Batyskaf. Batyskaf CIVIC centrum rozvoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erteple & Hmla. (EH, o.s.) Žd ár n. S., Nadace. Žd ár n. S., Batyskaf Kraj Vysočina, festival v KC Batyskaf. Batyskaf. 2004 CIVIC centrum rozvoje"

Transkript

1 Reference aktivit Rok konání akce Název akce Druh akce Místo realizace Podpora institucí 1999 Vír Uší Hudební festival Velké Meziříčí 2000 Vír Uší Hudební festival Nové Veselí 2000 Bystřicko ve fotografii Výstava fotografií Bystřice n. P Vír Uší Hudební festival, Slavnosti jeřabin 2001 Mladí výtvarníci Vysočiny Výstava obrazů Bystřice n. P. Minist. kultury ČR, Bystřice nad Pern Žd ár v 50. letech Výstava fotografií 2002 Barokní zahrady 750. let založení kláštera, hudební večer 2002 Výstavba KC Batyskaf Vybudování kulturního centra Mlha Časopis EH, o.s. - občasník 2003 Středoevropské vlnobití 2004 Středoevropské vlnobití 2004 CIVIC centrum rozvoje regionu Celoroční hudební festival v KC Batyskaf Celoroční hudební festival v KC Batyskaf Agenturní činnost v rámci grantových řízení 2004 Nohejbalový turnaj Turnaj o cenu Batyskafu 2004 Bezbariérovost Batyskafu Plošina pro zdrav. postižené Slam skate session Skateboardové závody Nostalgický večírek Ples EH, o.s. Veselíčko Liga stolního fotbalu Batyskaf Liga a turnaje ve, Batyskaf stolním fotbalu Batyskaf tůra Turistický pochod Plzeňské pivovary,půjčky od řádných členů Bystřice nad Per.,, Batyskaf Fond kraje Vysočina, Fond města, Batyskaf Fond kraje Vysočina,, Batyskaf Kraj Vysočina,, Nadace Charty 77 Výroční zpráva občanského sdružení Erteple & Hmla (EH, o.s.) 2004

2 1 Úvodní slovo předsedy EH, o.s. Tato výroční zpráva je určena všem organizacím, kterých se činnost občanského sdružení Erteple & Hmla dotýká, které přispěly na jeho chod a projekty či o něj mají pouhý zájem. Stejně tak je ale určena i nám obyčejným smrtelníkům, kteří se chtějí o činnosti našeho sdružení dozvědět více a zjistit čím vším se zabývá. Na několika stranách Vám přiblížíme činnost sdružení v roce 2004 a také představíme naše plány na léta budoucí. Hlavní horal Aleš Kostečka 2 Základní informace o EH, o.s. název organizace: Erteple a Hmla, občanské sdružení EH, o.s. typ organizace: nestátní statut organizace: občanské sdružení adresa organizace: Haškova 17/54, Žd ár nad Sázavou, IČO: číslo účtu: /0300 ČSOB Žd ár nad Sázavou statutární zástupce: Aleš Kostečka, Haškova 17/54, Žd ár nad Sázavou, elektronická pošta: webové adresy: eh.batyskaf.net 3 Stručná historie organizace - základní principy a cíle Sdružení závislých neaktivit Erteple a Hmla (dále jen SZNEH) vzniklo dne ustanovující valnou hromadou ve Žd áře nad Sázavou. Zaregistrováno bylo na MV ČR dne Členství v roce 2004 Počet řádných členů EH, o.s. 18. Organizační struktura EH, o.s. Na základě hlasování a usnesení Valné hromady EH, o.s. z prosince roku 2004 změnili řádní členové EH, o.s. valnou většinou své stanovy, přičemž v rámci této změny přijala Valná hromada nový název občanského sdružení z původního Sdružení závislých neaktivit Erteple a Hmla na Erteple a Hmla, občanské sdružení. To převzalo závazky původního občanského sdružení. Součástí této Valné hromady bylo i volení Rady sdružení a předsedy sdružení na funkční období 4 let tj. do prosince roku Pokračování v aktivitách Zaměření se na další fungování časopisu Mlha (tentokrát již jako internetového periodika), Kopáči nahrávačka lejblu a Nostalgického večírku. Nová jednorázová akce Výstava k 60. letému výročí konce války. 10 Poděkování EH, o.s. prostřednictvím této výroční zprávy chce poděkovat všem institucím, organizacím, fyzickým osobám, řádným členům, zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří naši organizaci a projekty jak finančně, tak morálně podpořili. Dík za rok 2004 patří především: Institucím: Kraji Vysočina, městu Žd ár nad Sázavou a Nadaci Charty 77 - Kontu Bariér. Organizacím: Spektrum klub Žd ár nad Sázavou, Filmový klub Přibyslav, Ski snow park a.s. Harusův kopec. Sponzorům: Rádio Vysočina, Deník Vysočina, MF Dnes, Sport centrum K2, Sky Avenue, Batyskaf, Batyskaf Get in, Hackboards, Street Skate Shop, Hi-tec. Sazba: c Powered by: GNU/Linux L A TEX 2εLive-TEX, GNU/Emacs.

3 9 Vyhlídky do roku 2005 KC Batyskaf Záměrem pro následující rok je zlepšit poskytované služby i prostředí. Hlavním cílem pro letní období je dobudování letní restaurace. V oblasti dramaturgie nabídnout divákům další z českých i zahraničních umělců v rámci pokračování projektu Středoevropské vlnobití V rámci tohoto projektu i zvýšit počet koncertů skupin z regionu Vysočiny. Dále se v rámci dramaturgie zaměřit i na širší posluchačské spektrum, hlavně ve střední a starší generaci. Dále se nabízí možnost spolupráce s Fondem česko-německého přátelství, díky které by bylo možné představit tak návštěvníkům koncertů kvalitní kulturní programy z Německa. Spolupráce a podpora organizací, které se zabývají problematikou tělesně a zdravotně postižených Cílem je integrace takto postižených do společnosti. Úzce souvisí s provozem KC Batyskaf a nabídky prostor pro organizaci speciálně zaměřených akcí. Smyslem je i využití vybudovaného bezbariérového přístupu. Olešenka Open Air Je hudební a společenský festival, který probíhá každoročně v Olešence u Přibyslavi. Tento festival pořádá Filmový klub Přibyslav a v roce 2005 i EH, o.s. Cílem je spolupráce na zajištění festivalu, zlepšení jeho služeb, propagace a prestiže. Civic centrum rozvoje regionu Bude pokračovat na svém rozvoji. Zaměří se především na získávání dotací ze strukturálních fondů EU pro jiné organizace. Také bude aktivně vyhledávat programy, které mohou být podpořeny. Zapojení se do aktivit NNO v Kraji Vysočina Cílem je aby minimálně jeden zástupce EH, o.s. se účastnil jednání, konferencí, či skupiny pro strategii NNO Krajského koordinačního uskupení NO. Smyslem je možnost ovlivňování jednotlivých rozhodnutí. Tento cíl úzce souvisí s náplní Civicu. Sportovní klub Batyskaf V tomto roce chceme udělat základní i formální přípravy pro vznik sportovního klubu. Tento klub by měl zastřešit a legitimizovat okrajové sporty ve společnosti, jako jsou skateboard, snouwboard, stolní fotbal, freesball, atd. Klub z velké části převezme aktivity KC Batyskaf v organizování sportovních závodů, či dalších sportovních aktivit, které již fungují. Hlavním cílem pro sportovní klub je uspořádání 1. snowboardového závodu na Vysočině a pokračování v organizaci skateboardových závodů Slam Skate session. Dlouhodobou ambicí obou závodů je stát se součástí Českého poháru, a tím zlepšení podmínek pro sportovce jako takové. Předseda: Aleš Kostečka, statutární zástupce Členové Rady sdružení: Jitka Dohnalová, Tomáš Kamp, Aleš Kocman, Aleš Kostečka, Zdeněk Navrátil. Aktivity EH, o.s. v minulosti: Aktivity EH, o.s. jsou zaměřeny převážně na pořádání hudebních a kulturních festivalů, vydávání periodika Mlha, pořádání výstav, prezentace sdružení na internetu, agenturní činnost a sportovní akce. Hlavní náplní EH, o.s. je dramaturgie a provoz KC Batyskaf. 4 Činnost v roce 2004 KC Batyskaf a jeho kulturní činnost V tomto roce většina aktivit EH, o.s byla věnována stejně jako v roce předešlém Kulturnímu centru Batyskaf. Za tento rok se podařilo nastavit strukturu vnitřní činnosti a dramaturgie KC Batyskaf. Ta je připravována s časovým předstihem 3 měsíců. U projektu Středoevropského vlnobití se jedná v podstatě o plán na celý rok. Civic centrum pro rozvoj regionu Na podzim 2004 vznikly první přípravy na založení této organizační jednotky EH, o.s. Ta má ambice zabývat se poradenstvím a podporou občanské společnosti. Nostalgický večírek ples EH, o.s. Již tradiční ples EH, o.s. proběhl v dubnu Dostavilo se 40 účastníků z řad řádných členů, ale i příznivců EH, o.s., a to v převlecích tentokrát animovaných postaviček. Skateboardové závody Slam skate session 2004 a spolupráce se skateboardovým klubem Již 6. ročník otevřeného skateboardového závodu se uskutečnil tentokrát na konci srpna Závodů se zúčastnilo 25 jezdců a přibližně 400 diváků (odhadnuto, na závody je volný vstup). Čas v přestávkách mezi jednotlivými rozjížd kami byl vyplněn koncertem dvou místních hudebních skupin. Závody pokračovaly večerním kulturním programem v KC Batyskaf. Na organizaci závodů spolupracuje cca. 15 dobrovolníků.

4 1. ročník nohejbalového turnaje Batyskaf Další rozšíření sportovních aktivit. Nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 8 týmů a po něm následoval večerní koncert v KC Batyskaf. Kopáči nahrávačka lejbl Je hudební vydavatelství a agentura EH, o.s, která se věnuje zatím nahrávání a propagaci pouze místních hudebních skupin. V roce 2004 to bylo především vydání třetího demo snímku skupiny Náměstí míru. Výtvarná skupina Vakuum 15g skupina výtvarníků působících v rámci SZNEH internetová galerie vakuum15g.nosquare.net souborné i individuální výstavy výzdoba festivalů, koncertů, KC Batyskaf počet členů: 6 Redakční rada časopisu Mlha mlha je literárně-společenský občasník vydávaný EH, o.s. nternetový literární projekt vznikl v roce 2004: mlha.batyskaf.net počet členů: 6 5 Organizační jednotky EH, o.s. v roce 2004 Kulturní centrum Batyskaf kulturní centrum, Náměstí republiky 11, Žd ár nad Sázavou internetové stránky: otevřeno 1. listopadu 2002 Otevírací doba: Po Čt: Pá So: Ne: Vedoucí, provozní: Tomáš Kamp Dramaturgie: Aleš Kostečka Ekonom, účetní: Zdeněk Navrátil Zaměstnanci: Tomáš Kamp, Petr Skala, Alexandra Dědičová 8 Realizované projekty v roce 2004 Projekt bezbariérovosti KC Batyskaf Tento projekt byl hlavním cílem Batyskafu pro své fungování do budoucna. Projekt byl připravován již od období stavby KC Batyskaf, kdy bylo v objektu vybudováno WC pro invalidy. Smyslem projektu v dalším období bylo vybudování plošiny pro tělesně postižené a bezbariérového přístupu do prostor letní restaurace. Provoz plošiny byl zahájen slavnostním večerem, kterého se zúčastnili i hejtman Kraje Vysočina Miloš Vystrčil, starosta města Žd ár nad Sázavou Jaromír Brychta, místostarosta města Žd ár nad Sázavou Dagmar Zvěřinová a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Blanka Lučková. Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci Plošinu pro tělesně postižené zabudovala firma z Uherského Hradiště Altech s.r.o. Vyúčtování projektu proběhne na začátku roku Poskytnuté dotace: Fond kraje Vysočina: Nadace Charty 77, Konto bariéry: Fond města Žd ár nad Sázavou: Vlastní prostředky KC Batyskaf: Celkem: Projekt Středoevropské vlnobití 2004 Projekt navazuje na uplynulý ročník hudebního festivalu Středomořské vlnobití Festival probíhá v KC Batyskaf po dobu celého roku a je koncipován na jednotlivé koncerty většinou známých pro dramaturgii zajímavých hudebních skupin. Jejich vystoupení by za normálních okolností nemohlo proběhnout vzhledem k náročnosti finanční na honorář, ozvučení, či dopravu skupin. Poskytnuté dotace: Fond Kraje Vysočina: Vlastní prostředky KC Batyskaf: Celkem: Projekt byl úspěšně dokončen v listopadu Vyúčtování projektu proběhne začátkem roku 2005.

5 7 Ekonomika sdružení Hospodaření EH, o.s. EH, o.s. hospodaří na základě svých stanov (hlavní činnost), a to v oblasti kultury. Dále hospodaří na základě živnostenských oprávnění, a to v oblasti: hostinská činnost (provoz KC Batyskaf) zednictví (drobné opravy v KC Batyskaf) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (provoz Civic) EH, o.s. zaměstnalo v roce 2004 jednoho zaměstnance na celý úvazek, a to ve funkci obsluha kavárny. Díky tomu od srpna 2004 má již 3 zaměstnance. Další změnou ve vnitřní struktuře organizace je přechod na podvojné účetnictví a na systém plátce DPH od začátku roku V roce 2004 byla ekonomika sdružení z velké míry určována příjmy a výdaji realizovanými v souvislostmi s provozem kulturního centra Batyskaf. Vedle kulturních, sportovních a společenských aktivit, které představují hlavní činnost sdružení, bylo třeba odlišit činnosti hospodářské a vést o nich samostatné analytické hospodaření. Účetně došlo k rozdělení na tři střediska: Středisko 1 Kulturní aktivity a jiné aktivity EH, o.s. (hlavní činnost) Středisko 2 Kavárenský provoz KC Batyskaf (hospodářská činnost) Středisko 3 zednická činnost (hospodářská činnost) Výsledky hospodaření: Středisko Příjmy Výdaje Rozdíl Zisk před zdaněním Kulturní a jiné aktivity EH Kavárenský provoz KC Batyskaf zednická činnost Rok 2004 byl posledním rokem, kdy sdružení účtovalo v systému daňové evidence. Od roku 2005 přejde sdružení na systém podvojného účetnictví a v souvislosti se změnami zákona o dani z přidané hodnoty se od počátku roku 2005 sdružení zaregistrovalo jako plátce DPH. Tyto změny na jedné straně představují větší časovou zátěž pro vedení účetnictví, na druhou stranu však budou mít za následek možnost lépe sledovat finanční toky ve sdružení. Dramaturgie KC Batyskaf V roce 2004 jsme v KC Batyskaf představili 40 různých koncertů, 10 filmových klubů, a 8 výstav. Koncerty Hlavním dramaturgickým plánem byl festival s názvem Středoevropské vlnobití 2004, který se konal od dubna do prosince Ten byl finančně podpořen krajem Vysočina. V KC Batyskaf se tak mohli představit známé hudební skupiny jejichž finanční náklady přesahují možnosti centra. Byly to například z českých skupin brněnští Čankišou, či duo Tara Fuki. Podstatou tohoto festivalu je i představení zahraničních umělců našemu publiku. Díky tomu jsme mohli uspořádat koncert např. slovenské skupiny Dlhé diely, polských Milk a Ctrl-Alt-Del, nebo Everything Must Go (USA) v koncertu s anglickými Filthpack. Vrcholem sezóny pak bezesporu bylo vystoupení mexické skupiny Pablo s Majik Karpet v rámci oslav dvouletého provozu KC Batyskaf. Mimo tyto známé skupiny vystoupily ve formě předkapel, nebo samostatných koncertů místní, či regionální skupiny, jako např. žd árští P.K., Blues.ex, táborští Higherground nebo Nonsense z Velkého Meziříčí atd. Výstavy Z nehudebních akcí jsou součástí dramaturgie pravidelné výstavy, většinou místních umělců. Ty slouží jako součást interiéru Batyskafu. Divadla Rezervou v dramaturgii jsou divadelní vystoupení malých, loutkových nebo experimentálních souborů. V roce 2004 proběhlo v KC Batyskaf pouze jedno divadelní představení a to společný program tanečníků z Irska a Bulharska ve společném programu Totální selhání komunikace. Filmový klub Je úspěšným doplňkem nedělních podvečerů. Program byl koncipován především na průřez tvorbou autorů němých filmů a nekomerčních alternativních filmů. Vstupné na promítání je volné. Součástí těchto promítání se v roce 2004 stala i spolupráce ve formě poskytnutí prostor KC Batyskafu pro organizaci přehlídky amatérské filmové tvorby Žd árský trpaslík. Provoz KC Batyskaf Na provozu se podílí tři stálí zaměstnanci, kteří mají za pracovní náplň obsluhu kavárny. Ta do jisté míry dotuje ze svých peněz dramaturgii. O víkendech a při koncertech pomáhá na baru dobrovolná výpomoc. Ostatní (doplňkové) programy V souvislosti s provozem Batyskafu vznikly v jeho strukturách i další programy, které doplňují jeho chod.

6 Liga stolního fotbalu Batyskaf Organizátor Tomáš Kraisler (dobrovolný spolupracovník) Vznikla na konci roku Tento sport se postupně začíná stávat moderní součástí Batyskafu. Liga má své organizační zázemí a internetové stránky, kde najdete pravidla hry, aktuální zajímavosti a výsledky. nebo přes Batyskaf tůra Je turistický pochod za zajímavostmi našeho regionu. V létě 2004 byl uspořádán pochod po několika 800 metrových vrších, které jsou chloubou naší krajiny. Civic centrum rozvoje regionu Je v organizační struktuře zcela novou jednotkou. Zodpovědnost ve struktuře EH, o.s. mají: Zdenek Navrátil - vedoucí centra Tomáš Kamp Podniká na živnostenské oprávnění - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Cíle a náplň Civicu: Rozvoj a podpora občanské společnosti v regionu města Žd ár nad Sázavou, zprostředkování pomoci při hledání a získávání finanční podpory. Nabídka produktů a služeb: Poradenství při zakládání, či správě organizací, které vznikly na základě zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Zpracování projektových záměrů. Zpracování projektových žádostí a jejich podání. Poradenství v oblasti zpracování žádostí o podporu ze strukturálních fondů EU, ale také z dalších grantů, fondů či nadací. Poradenství při řízení a vyúčtování projektů. 6 Spolupráce s fyzickými, či právnickými osobami Batyskaf - Get in Filip Hofmann Je firma, kterou založil Filip Hofmann. Zabývá se výrobou značkového texty limitovaných sérií pro sportovní i volnočasové aktivity. Smyslem spolupráce je propagace labelu, Kulturního Centra Batyskaf, a firmy Batyskaf - Get in. Součástí této spolupráce je i zaregistrování logotypu Batyskaf u Úřadu průmyslového vlastnictví. Další neméně důležitou součástí spolupráce je vytváření prostředí pro uskutečnění sportovních a společenských akcí, jejich sponzorství a propagace brandu Batyskaf. Hack snowboard Oldřich Havlík Další aktivitou sdružení je organizace závodů alternativních sportů tj. závody ve skateboarding a snowboarding. V tomto případě spolupracujeme přímo s výrobcem skateboardů a snowboardů z Nového Města na Moravě na organizačním a sponzorském zajištění akcí. Kontaktní centrum Spektrum Tato organizace se zabývá prevencí drogových závislostí. Je to nízkoprahový klub pro uživatele drog. Spolupracujeme na jednorázových akcích v dnešní době spíše sportovního charakteru v oblasti prevence zneužívání omamných látek.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5 Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3 II. Seznam společníků 3 III. Základní informace o společnosti 5 IV. Složení orgánů společnosti v roce 2006 5 V. Organizační struktura 6 VI. Zpráva o činnosti společnosti

Více

SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU. obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU. obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení př átelé, v rukou právě držíte Výroční zprávu, která Vás seznámí s aktivitami občanského sdružení Společenství "Začít spolu" v roce

Více

Obsah. 3 Komunitní centrum InBáze 15. 4 Komunitní centrum Rakovice 27. 5 Ethnocatering 31. 6 Multikulturní festival RefuFest 33

Obsah. 3 Komunitní centrum InBáze 15. 4 Komunitní centrum Rakovice 27. 5 Ethnocatering 31. 6 Multikulturní festival RefuFest 33 Obsah 1 Základní informace 5 2 Projekty v Čečensku 11 3 Komunitní centrum InBáze 15 4 Komunitní centrum Rakovice 27 5 Ethnocatering 31 6 Multikulturní festival RefuFest 33 7 Hospodaření InBáze Berkat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2012 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY MAS Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou 1. letošní číslo zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí, které je distribuováno společně s Výroční zprávou

Více

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010

z p r á v ý r o č ní Držitel čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010 z p r á v ý r o a 2 0 0 8 č ní Základní údaje: Název sdružení: Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo: Česká 11, 602 00 Brno IČ: 00531413 Telefon a fax: +420 542

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení Výroční zpráva 2007 obsah úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení nzdm modrý pomeranč komunitní centrum amaro phurd

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ORBI PONTES o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ORBI PONTES o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ORBI PONTES o.s. VZNIK SDRUŽENÍ A PROJEKTU TKOSP Občanské sdružení ORBI PONTES vzniklo, aby pořádáním kulturních a vzdělávacích projektů podpořilo správný přístup a toleranci k osobám

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Výroční zpráva 2012 Úvod: Právní ukotvení: Statutární orgány: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace Zaměstnanci:

Výroční zpráva 2012 Úvod: Právní ukotvení: Statutární orgány: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace Zaměstnanci: Výroční zpráva 2012 Úvod: Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v 5/1992 skupinou lékařů, pacientů a jejich rodin pod vedením primáře MUDr.Vladimíra Kozy (4.7.1954-17.6.2012) s cílem vybudovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více