List of publications Articles in international or foreign journals :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List of publications Articles in international or foreign journals :"

Transkript

1 List of publications Articles in international or foreign journals : 1. Majerová, V.: Zainteresowanie przywatnym gospodarowaniem w Czecho-Slowackim rolnictwie. In: Wies i panstvo. Polsko, 1992, č. 2, s ISSN Majerová, V.: Spojrzenie socjologiczne na zmiany w rolnictwie czecho-slowackim po 1989 roku. In: Wies i rolnictvo. Polsko, 1993, č. 80, s Majerová, V., Schimmerling, H.: Die tschechische Agrarreform soziologische Aspekte der Wiedereinrichter. In: Monatsbericht über die Österreichische Landwirtschaft. Rakousko, 1994, č. 6, s Majerová, V.: Contemporary Research of Social Problems in Agriculture and Rural Areas of the Czech Republic. In: Eastern European Countryside, č. 2, 1996, s ISSN Majerová, V.: New Czech Books on the Agriculture and Countryside. Eastern European Countryside, 1996, č. 2, str Majerová, V.: Life Styl or Survival Strategy? In: Social Indicators Research. Kluwer Academic Publisher, 1997, č. 42, s ISSN Majerová, V.: Rural women in the Czech Republic. In: Rural society. Wagga Wagga, Australia, 1997, vol., no. 2, s ISSN Majerová, V.: The Countryside and Farming in Czech Publications. In: Eastern European Countryside, 1999, č. 5, str ISSN Majerová, V., Horalíková, M.: Will they find jobs in agriculture?. In: Eastern European Countryside, 2000, č. 6, s ISSN Majerová, V.: Development of Labour Market in the Czech Countryside: Expectations of Rural Women. In: Journal of Agriculture and Environment. Florencie, Itálie, 2000, roč. 93, č. 3/4, s ISSN Majerová, V.: Rural sociology in the Czech Republic a review and future prospects. In: Eastern European Countryside. 2002, s , ISSN Majerová, V.: Rural Sociology in Czech Republic after In: Acta Agriculturae Serbica. 2004, aut. arch 0.6, s , ISSN Majerová, V.: Lacking of missed opportunities: the case of Czech Rural Women. In: Eastern European Countryside. 2004, s ISSN Majerová, V.: Local initiatives functioning as a condition of rural development of the Czech countryside. In: In: Eastern European Countryside. 2009, s ISSN Majerová, V.: Na wsi zmiany. In: Nowe Zycie Gospodarcze. Str ISBN

2 Articles in Czech scientific journals: 1. Charitonová, V., Přikrylová, A.: Pracovní a podnikové dráhy pracovníků dělnických profesí a technicko-hospodářských pracovníků při slučování zemědělských podniků. In: Sociologie zemědělství. 1976, č. l. 2. Charitonová, V.: Vývoj věkové struktury mládeže v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l977, č Charitonová, V.: Pracovní odměna mládeže v zemědělských podnicích. In: Sociologie zemědělství. l978, č Charitonová, V.: Pracovní a mimopracovní podmínky mládeže v zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l978, č Charitonová, V.: Zemědělská mládež jako specifická sociální skupina. In: Sociologie zemědělství. l979, č Charitonová, V.: Nehmotné podmínky reprodukce a rozvoje pracovní síly v zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l979, č Charitonová, V.: Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1980, č Charitonová, V., Kohn, P.: Pohyb dělníků ve státních statcích. In: Zemědělská ekonomika. 1980, č Charitonová, V., Kohn, P.: Problematika vybraných sociálních skupin v zemědělství. In: Sociológia. l98l, č Charitonová, V.: Životní úroveň pracovníků v socialistickém zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1982, č Majerová-Charitonová, V.: Příjmová situace rodin pracovníků v socialistickém zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l984, č Hudečková, H., Krůček, Z., Kohn, P., Majerová, V.: Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. In: Sociologický časopis. l984, č. XXI. 13. Majerová, V.: Životní způsob pracovníků v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1984, č Majerová, V.: Tendence a směry formování socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l986, č Majerová, V.: Sociologické aspekty vědecko-technického rozvoje v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l986, č Majerová, V.: Aktuální sociologické otázky stabilizace pracovníků v zemědělství z hlediska motivačních a hodnotových faktorů. In: Sociologie zemědělství. l987, č Majerová, V.: Bytové podmínky pracovníků v socialistickém zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l987, č Majerová, V.: Rozdíly v životní úrovni a životním způsobu družstevních rolníků a pracovníků státních statků. In: Sociologie zemědělství. l988, č Majerová, V.: Pracovní podmínky žen v socialistickém zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l989, č. 7.

3 20. Majerová, V.: Východiska a předpoklady aktivity zemědělských pracovníků počátkem roku l990. In: Sociologie zemědělství. l990, č Majerová, V.: Názory zemědělských pracovníků na změny probíhající v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l99l, č Majerová, V.: Pracovní síly v období transformace zemědělských podniků. In: Sociologie zemědělství. l99l, č Majerová, V.: Sociologický pohled na změny v československém zemědělství po r. l989. In. Sociologie zemědělství. 1992, č Majerová, V.: Changes in Social Structure of Agricultural Enterprises. In. Zemědělská ekonomika. 1995, č Majerová, V.: Jak je vnímána transformace v post-komunistických zemích? In: Zemědělská ekonomika Majerová, V.: XV. Světový kongres ISA. In: Sociologický časopis. Praha, 2003, s ISSN Majerová, V.: Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU. In: Zemědělská ekonomika. Praha, 2005, s ISSN X. 28. Majerová, V.: Social factors influencing the differences between developed and less developed regions. In: Zemědělská ekonomika. Praha, 2007, č. 11, s ISSN X. 29. Majerová, V.: Four Milestones in the Social and Economic Development of Czech Agriculture. In: Czech Sociological Review, vol. VIII, 2000, s ISSN Majerová, V.: Social factors influencing the differences between developed and less developed regions. 2007, Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 53, ISSN X. 11, s Articles in Czech professional journals: 1. Charitonová, V.: Mimopracovní a volný čas zemědělské a vesnické mládeže. In: Impuls. l979, č Charitonová, V.: XIII. evropský kongres rurálních sociologů v Budapešti. Bulletin FF UK. Praha, l Majerová, V.: Některé otázky stabilizace pracovních sil v zemědělských podnicích. In: Hospodářský zpravodaj. l985, č Majerová, V.: Aktuální otázky zlepšování pracovních podmínek ve státních statcích. In: Státní statky. l985, č Majerová, V.: Pracovní podmínky žen v zemědělských podnicích. In: Ekonomika zemědělství. l988, č Majerová, V.: Péče podniků o ženy zaměstnané v zemědělství. In: Bulletin FF UK. Praha, l Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku. In: Hospodářský zpravodaj. l989, č. 23.

4 8. Lošťák, M., Majerová, V., Špaček, J.: XV. kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii (ESRS) ve Wageningen l993. In: Zemědělská ekonomika. l993, č Majerová, V.: Překlad článku Ludmily S. Korbutovové z Institutu ekonomických problémů přechodného období v Moskvě - Problemi reformirovanija agrarnogo sektora rossijskoj ekonomiky z 2. března l994. In: Zemědělská ekonomika. 1994, č. 9/ Majerová, V.: Měnící se role zemědělství na českém venkově. In: Nový venkov. Česká zemědělská tiskárna, s.r.o., Praha, 1998, roč. 2, č. 8, s ISSN Majerová, V.: K úloze sociologie venkova a zemědělství před vstupem do Evropské unie. In: Nový venkov, Česká zemědělská tiskárna, s.r.o., Praha, 1999, roč. 3, č. 3, s ISSN Broadcasting: 1. Majerová, V.: Víme, kdo žije na vesnici? Československý rozhlas, vysílání pro zemědělce l99l. Contributions on CD: 1. Majerová, V.: From citizenship to rural civil society: Czech rural areas after the transformation of agriculture. In: Sborník z konference The Rural Citizen: Governance, culture and wellbeing in the 21st centruy. University of Plymouth, UK, duben ISBN Majerová, V.: Civil Society and Demography in Rural Central Europe (the Czech, Hungarian and Polish cases). Budapest: Institute for Political Science Hungarian Academy of Science 2006, 90 s., ISBN Articles in newspapers: 1. Charitonová, V.: Vzácný volný čas. Zemědělské noviny l Majerová, V.: Ženy v našem zemědělství. Družstevní beseda ZN, 27. l0. l Majerová, V.: Na okraj jednoho průzkumu. Zemědělské noviny l Majerová, V.: Velká rizika privatizace. Lidové noviny l0. 9. l Majerová, V.: Problémy privatizace. Zemědělské noviny 2l. l2. l Majerová, V.: Venkov a cizí přistěhovalci. Zemědělské noviny l9. 2. l99l. 7. Majerová, V.: Zvažování kladů a záporů. Lidové noviny l99l. 8. Brabencová, L., Majerová, V.: Perspektivy zemědělských podniků. Anketa deníku Venkov l99l. 9. Majerová, V.: Co víme o domácnostech zemědělců. Lidová demokracie l8. 9. l Majerová, V.: Co víme o soukromých zemědělcích. Lidová demokracie l Majerová, V.: Výroba v hospodářstvích soukromých rolníků. Lidová demokracie 9. l0. l992.

5 12. Majerová, V.: Pracovní síly v hospodářstvích soukromých rolníků. Lidová demokracie l6. l0. l Majerová, V.: První zkušenosti soukromých hospodářů. Lidová demokracie 23. l0. l Majerová, V.: Transformace očima sociologů. Lidová demokracie 27. ll. l Majerová, V.: Ruští soukromníci jsou lepší než transformovaná hospodářství. Zemědělské noviny Majerová, V.: Klady a zápory soukromého hospodaření, jak je vidí sami rolníci. Zemské noviny Majerová, V.: Současná situace žen na českém venkově. (Sociologie: Veřejná diskuse o rozdílných podmínkách práce a života obou pohlaví u nás teprve začíná). Lidové noviny , str. 10. Contributions in international proceedings (full paper): 1. Majerová, V.: Rodina a domácnost zemědělských žen. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku v podmínkách nového hospodářského mechanismu. In: Sborník z Mezinárodní konference PEF VŠP, Nitra, Majerová, V.: Sociálně ekonomická situace žen v českém zemědělství. In. Sborník z konference Agrární perspektivy III. - Trvale udržitelný rozvoj. Praha , s Majerová, V.: Village for work as well as life: Sociological reflection of posttrasformation period of Czech village. In: Sborník z vědecké konference Agrobiznes w krajach Europy Srodkowej w aspekcie integracji z Unia Europoejska, tom 1, Wroclaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclaviu.1998, s ISBN Majerová, V.: Sociální jevy a procesy v transformačním období na českém venkově. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy VII. PEF ČZU, Praha, 1998, s ISBN Majerová, V.: Měnící se role zemědělství v trvale udržitelném rozvoji venkova. In: Sborník z vědecké konference k 650. výročí založení UK - Česká společnost na konci tisíciletí. Karolinum UK, Praha, března 1998, s Majerová, V.: Sociální jevy a procesy transformačního období na českém venkově. Sborník z konference Agrární perspektivy VII. PEF ČZU, Praha 1998, s ISBN Majerová, V.: The Development of Czech Agriculture and Countryside from 1989 to 1999, Transitional Societies in Comparison: In: Sborník z konference East Central Europe vs. Taiwan. Praha, květen 1999, s Majerová, V.: Restituce v zemědělství. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní. Nitra, 2000, s ISBN X.

6 10. Majerová, V., Nešetřilová, H.: Sociologický přístup k zachycení změn na českém venkově. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní. Nitra, 2000, díl II., s ISBN Majerová, V.: Economic and Social Position of Rural Women in the Czech Republic. In: Rural Women in the Process of Accession to the European Union. Open Society Institute, Ljubljana, Slovinsko, 2000, s ISBN Majerová, V.: The Necessity of Gender Studies for the Development of the Czech Rural Areas. In: Knowledge, Education and Extension for Women in Rural Areas. Humboldt-Universität Berlin, Berlín, 2000, s ISBN X. 13. Majerová, V.: Changes of the rural population values. In: Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Koszalin, 2003, vol. V., no. 6, s ISSN Majerová, V., Maříková, P.: Changes in rural societies and women. In. Sborník z konference Women and Sustainable Rural Development in Europe. Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus, 2004, s Majerová, V.: Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU. In. Sborník z konference Agrární perspektivy XIII. ČZU Praha, 2004, s Majerová, V.: Výuka sociologie v českých zemích ve 20. století. In: Sborník z konference Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 2004, s ISBN Majerová, V.: Rural women participation during the era globalization. In: Research report no.6. F.Caffe Centre, Department of social sciences Roskilde University. Roskilde, Dánsko, ISSN Majerová, V.: Občanská společnost a její význam v rozvoji venkova. Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XV. PEF ČZU, Praha, 2006, s ISBN Majerová, V.: Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů. In: Sborník z mezinárodní konference Venkov je náš svět. Český Krumlov, 2006, s ISBN Majerová, V.: Methodological aspects of rural research: Description or understanding?. In: Sborník z konference Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. ČZU Praha, září 2007, s ISBN Majerová, V.: Change and viability in rural areas. In: Sborník z konference ESEE Supporrting viable rural communities. ČZU Praha, září Majerová, V.: Sociální faktory ovlivňující rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými regiony. In: Sborník z konference Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova, Praha, , s , ISBN Majerová, V.: Rural knowledge society: Present and future. In: Sborník Venkov je náš svět (Countryside Our World), Kutná Hora, , ISBN , str Majerová, V.: Czech rural society almost monoethnic community in the multiethnic Europe. In: Sborník Ethnicity and government: regional, national and global project.

7 University of Simpheropol, Krym, Ukraine, , ISBN , str Contributions in international proceedings (abstracts): 1. Charitonová, V.: Sociální postavení československých žen pracujících v zemědělství. In: Sborník z Kongresu Evropské společnosti pro rurální sociologii, Budapešť, Maďarsko, l Majerová, V.: Women in the Czechoslovak Agriculture. In: Sborník z mezinárodní konference European Country-Women on New Paths, Essen, Německo, l99l. 3. Majerová, V.: Tasks of Rural Sociology in Contemporary Changes of Agriculture and Village Life. Mezinárodní seminář rurálních sociologů Hungary in the World. Budapešť, Maďarsko, l99l. 4. Majerová, V.: Changes in the Czechoslovak Agriculture after the year l989 (Změny v československém zemědělství po r. l989). Mezinárodní seminář Social Image of Village and Agriculture in Period of Transformation to the Market Economy. Lodž, Polsko, l99l. 5. Majerová, V.: Czechoslovak Agriculture Two years After (Československé zemědělství po dvou letech). VIII. Světový kongres rurální sociologie. Penn State, Pensylvánie, USA, l992. Příspěvek v zastoupení přednesen J. Gilbertem z University ve Winconsinu Madison, USA. 6. Majerová, V.: Reappearance of Private Farm Family Households in the Czech Republic. Mezinárodní konference Economic Behaviour of Rural Households in Europe. Bonn, Německo, l Majerová, V.: The Renewal of Private Farming in the Czech Republic. XV. Kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Wageningen, Nizozemsko, Majerová, V., Disman, M.: Old Name for a New Social Phenomenon: Family Farming in the Czech Republic. XVI. Kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Praha, Majerová, V.: Transformation in Rural Structures. Social Processes in the Czech Agrarian Structures. Second European Conference for Sociology: Fusion of Fission. Budapest, Maďarsko, Majerová, V.: Social and Economic Situation of Rural Women in the Czech Rural Areas. FAO Working Group: How to Develop a WIP Plan of Action for the Rural/Agricultural Sector. Budapest, Maďarsko, Majerová, V.: Czech National Action Plan: Women in Development. Workshop FAO, Wageningen, Nizozemsko, Majerová, V.: Life Style or Survival Strategy: Private Farmers in the Czech Republic. Světový sociologický kongres Quality of Life. Prince George, Severní Britská Kolumbie, Kanada Majerová, V.: Life Conditions of Rural Women in the Czech Republic. In: Sborník z XIV. World Congress of Sociology. ISA, Montreal, Canada, , s ISSN

8 14. Majerova, V.: Social mobility on the Czech Countryside: life conditions of social groups. In: Sborník z Evropského kongresu ESRS, Lund, Švédsko, , s Majerová, V., 1999: Development of labour market in the Czech countryside: expectations of rural women. Conference Gender and Rural Transformations in Europe Past, Present and Future Prospects, Wageningen, Holandsko, říjen Majerová, V.: Social aspects of sustainable rural development. In: Sborník z International conference Sustain Life Secure Survival II Socially and Environmentally Responsible Agribusiness. Praha, , s. 81. ISBN Majerová, V.: Prospects of the Contemporary Czech Countryside: The Relation of Past and Present Processes. Conference A Common European Countryside? Kesthély, Maďarsko, Majerová, V.: The role of rural sociology in the reality of new members EU. A Common European Countryside? Kesthély, Maďarsko, Majerová, V.: Equal gender opporrunities of the Czech rural population. In: Sborník z konference Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities New questions and challenges for rural Europe. Wageningen, The Netherlands, srpen 2007, s Majerová, V., Krepl, V.: From exogeneous to endogeneous model sof rural development: Czech rural areas case. In: Sborník z konference From QOL Concepts to QOL Performance Measures. San Diego, Kalifornie, prosinec 2007, s Majerová, V.: Social problems of the Czech rural population. In: Sborník Investigating European Countryside. EURORURAL, MZLU Brno, , ISBN , str Majerová, V.: Local initiatives functioning as a condition of rural development of the Czech countryside. In: Sborník Envisioning a prosperous rural future in a globalizing world, , Soul, Jižní Korea, str Majerová, V.: Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech Republic. In: Sborník Strategies for Future. Agrární perspektivy XVIII.., , , ČZU Praha. 24. Majerová, V.: Czech Republic after 20 years of post socialist development, countryside metamorphoses. In: Sborník Reinventing the Rural: Between the Social and Natural, ESRS Vaasa, , ISBN , Finland. 25. Majerova, V.: Rural sociology in historical perspective - its place in the scientific knowledge system: Czechoslovac peripetia, In: Sborník Reinventing the Rural: Between the Social and Natural, ESRS Vaasa, , ISBN , Finland. Contributions in Czech proceedings (full paper): 1. Charitonová, V.: Názory mládeže, týkající se života na vesnici. Čs. sociologická společnost, Alšovice, l Charitonová, V.: Sociální postavení zemědělské mládeže. Čs. sociologická společnost, Smolenice, l979.

9 3. Charitonová, V.: Mimopracovní a volný čas zemědělské mládeže. Čs. sociologická společnost, Olomouc, l Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky mládeže bydlící na venkově. Čs. sociologická společnost, Ládví, l Charitonová, V.: Základní rysy socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Sjezd čs. sociologů, Štrbské pleso, l98l. 6. Majerová, V.: Názory zemědělských pracovníků na rodinný a společenský život na vesnici. Čs. sociologická společnost, Alšovice, Majerová, V.: Směry rozvoje socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, Majerová, V.: Pracovní podmínky zemědělských žen jako jeden z indikátorů sociálního rozvoje. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, Majerová, V.: Mládež v socialistickém zemědělství. Čs. sociologická společnost, Olomouc, Majerová, V.: Způsob života a životní styl vesnické ženy. Mezinárodní vědecká konference Svazu slovenských žen a Ústavu pro filosofii a sociologii SAV, Bratislava, l Majerová, V.: Rodina a domácnost zemědělských žen. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku v podmínkách nového hospodářského mechanismu. In: Sborník z Mezinárodní konference PEF VŠP, Nitra, Majerová, V.: Aktivizace pracujících v zemědělských podnicích. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, Majerová, V.: Vybrané problémy aktivizace pracovníků v zemědělství. Slovenská sociologická společnost, Stará Lesná, Majerová, V.: Vytváření předpokladů pro diferencovaný přístup k aktivizaci jednotlivých sociálních skupin pracovníků v zemědělství. SYMPO 90, Čs. sociologická společnost, Brno, Majerová, V.: Struktura pracovních sil v období transformace zemědělských podniků. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, Majerová, V.: Postoje pracovníků k transformačních změnám v zemědělských podnicích - některé zkušenosti ze sociologických průzkumů v rámci privatizačních projektů. Mezinárodní seminář Sociálně-ekonomického ústavu Změny v českém pohraničí po roce l989. Ústí nad Labem, Majerová, V.: Soukromí rolníci jako nově vznikající sociální skupina. Seminář Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách - CEFRES - Dekolektivizace zemědělství ve střední Evropě. Praha, Majerová, V.: Privatizace zemědělství očima české a evropské sociologie. Seminář Masarykovy české sociologické společnosti. Brno, Horalíková, M., Majerová, V.: Představy studentů VŠZ v Praze o budoucím uplatnění. In: Sborník příspěvků z odborné konference k 75. výročí založení VŠZ v Brně a 35. výročí založení PEF. Brno, , s

10 21. Majerová, V.: Sociálně ekonomická situace žen v českém zemědělství. In: Sborník z konference Agrární perspektivy III. - Trvale udržitelný rozvoj. Praha, , s Majerová, V.: Hospodářství soukromých rolníků v České republice. In: Sborník referátů ze semináře Velikost zemědělských podniků v podmínkách tržního hospodářství. Švehlova nadace, Praha, Novotného lávka, 7. března Majerová, V.: Dnešní situace soukromých rolníků. In: Sborník ze semináře Budoucnost venkova - Stavba pro venkov České Budějovice, květen 1996, s Majerová, V.: Problematika Rural gender studies v České republice. In: Sborník referátů ze semináře Český venkov na přelomu tisíciletí. Švehlova nadace, Novotného lávka, Praha, , s ISBN Majerová, V.: Zlepšování pracovních podmínek žen na venkově. In: Sborník z konference Postavení žen v České republice. Čelákovice, 1997, s ISBN Majerová, V.: Čtyři mezníky sociálního a ekonomického vývoje českého zemědělství. In: Sborník z celostátní konference MČSS Osudy české společnosti Praha, února 1998, s Majerová, V.: Výuka rurální sociologie v českých zemích ve 20. století. In: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště, 9/2004. ISBN s Majerová, V.: Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů. In: Venkov je náš svět. Praha, ISBN Majerová, V., Tauberová, V.: Jan Tauber- sociolog venkova a zemědělství, In: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Uherské Hradiště, ISBN Majerová, V.: Rozvoj českého venkova v evropském kontextu. Některá hlediska životního stylu. In: Aktuální problémy životního stylu. Praha, ISBN Majerová, V.: Sociální faktory ovlivňující rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými regiony. 2007, ISBN , ČZU, Praha. In: Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. PEF ĆZU Praha. S Posters on Czech and international conferences: 1. Majerová, V.: Východiska decentralizace zemědělských podniků v Československu po r XIV. kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Giessen, Německo, Majerová, V.: Impact of Transition for Agricultural Women in Czechoslovakia (Důsledek transformace pro zemědělské ženy v Československu). 20. konference The Associated Country Women of the World "Our World - Our Future". Den Haag, Holandsko, 1992.

11 3. Majerová, V.: Information about Rural Development in the Czech Republic (Informace o rurálním rozvoji v České republice). Seminář FAO Management and Implementation of Rural Development Projects. Bled, Slovinsko, Majerová, V.: Situace žen v zemědělství a na venkově v České republice. Seminář FAO Socio-economic Situation and Status of Rural Women in Selected Central and Eastern European Countries. Nitra, Slovensko, Majerová, V.: Topics of Private Farmers Households Research in the Czech Republic. Sypozium Rural Households in Europe. Gdaňsk, Polsko, Books in Czech language: Majerová, V.: rozhovor. In: Tupá, B. a kol., Vlastní pokoj: 10 pohledů. Sociologický ústav AV ČR, 2004, Praha, ISBN , str Books in world language: 1. Majerová, V.: Reconstitution of private farm family households in the Czech republic. In: Cécora, J.: Economic Behaviour of Family Households in an International Context. FAA, Bonn, Germany, l993 (p ). ISBN Majerová, V.: The Changing Role of Agriculture in the Czech Countryside. In: Europe s Green Ring, ed. L. Granberg, Imre Kovách, Hilary Tovey. Ashgate, Aldershot, (p ) ISBN Majerová, V.: Interview. In: Tupá, B. a kol., Vlastní pokoj: 10 pohledů. (anglická verse A Room of One s: 10 Views). Sociologický ústav AV ČR, 2004, Praha, ISBN , str Majerova, V.: Regional disparities and their influence on sustainable rural development. The case of two different Czech regions. In: Rural Sustainable development in the knowledge society, ed. Hilary Tovey, Karl Bruckmeier. Ashgate, Aldershot, 2008, ISBN , pp Majerová, V.: Metamorphoses of rural sociology during the times: Czech case of iterative renewal. In: Maaseutuaiheita - Rural Motifs. Ed. Aleksanteri Series, Gummerus Printing, ISBN , Finland, 2009 str Didactic publications: 1. Majerová, V.: Základy sociologie zemědělství a venkova. Učební texty "Malé manažerské školy". Institut vzdělávání MZVž ČR, Hradec Králové, 1990, 10 s. 2. Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha, 1997, 148 s. ISBN Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část I., Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha, 1999, 158 s. ISBN X. 4. Majerová, V. a kol.: Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum, provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha ISBN , str. 254, AA 3,69

12 5. Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část II., Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha 2005, ISBN , str Majerová, V., Majer, E..: Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část II.. Skriptum, PEF ČZU, Praha ISBN , str Final research reports and professional studies: 1. Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky mládeže pracující v zemědělství. Zemědělská mládež jako zvláštní sociální skupina. In: Krůček, Z. a kol.: Sociální postavení zemědělské mládeže. Závěrečná zpráva VÚEZV. Praha, 1977 (spoluřešitelka). 2. Charitonová, V.: Hlavní specifika pracovních podmínek žen v zemědělství. Mimopracovní podmínky žen pracujících v zemědělství. In: Krůček, Z. a kol.: Sociální postavení žen pracujících v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1977 (spoluřešitelka). 3. Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky občanů se změněnou pracovní schopností v zemědělství. Péče zemědělských podniků o pracovníky se změněnou pracovní schopností. In: Krůček, Z. a kol. Komplexní péče o osoby se změněnou pracovní schopností. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1977 (spoluřešitelka). 4. Charitonová, V.: Životní úroveň družstevních důchodců. Mimopracovní podmínky života zemědělských důchodců. Péče zemědělských podniků o důchodce. In: Krůček, Z. a kol. Komplexní péče o důchodce v zemědělství v systému sociálního plánování. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1979 (spoluřešitelka). 5. Charitonová, V., Krůček, Z.: Sociálně-ekonomické postavení vesnické a zemědělské mládeže. Studie pro FMZVž, Praha, Charitonová, V.: Otázky příjmové situace, životní úrovně a hmotného zabezpečení vybraných sociálních skupin pracovníků v zemědělství. Mimopracovní podmínky vybraných sociálních skupin. In: Krůček, Z. a kol.: Postavení vybraných sociálních skupin v souvislosti s procesy koncentrace a specializace zemědělské výroby. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1980 (spoluřešitelka). 7. Charitonová, V.: a kol. Charakteristika dosaženého stupně rozvoje socialistického způsobu života v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1981 (řešitelka etapy). 8. Charitonová, V.: Struktura příjmů a výdajů domácností družstevních rolníků. Směry rozvoje příjmů a vybavenosti domácností. In: Kohn, P. a kol.: Návrhy na formování socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1982 (spoluřešitelka). 9. Charitonová, V.: Tendence a problémy rozvoje socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. In: Kohn, P. a kol. Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1983 (spoluřešitelka). 10. Majerová, V., Němcová, E.: Sociálně-ekonomická situace a životní způsob pracujících ve státním sektoru zemědělství. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová,V.: a kol. Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Studie pro Sociologickou komisi ČSAZ, Praha, 1984.

13 12. Kohn, P., Majerová, V.: Zpracování metodického pokynu k sociálně ekonomickému programu zemědělských organizací okresu Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha, Kohn, P., Majerová, V.: Výhled rozvoje zemědělství na okrese Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha, Majerová, V., Němcová, E.: Péče o pracovníky a sociální rozvoj ve státních zemědělských podnicích. Studie pro Sociologickou komisi ČSAZ, Praha, Majerová, V.: Změny v sektorové struktuře, počtu pracovních sil a velikosti zemědělských závodů (studie pro FMZVž) Praha, Majerová V. a kol.: Formování a diferenciace socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1984 (řešitelka etapy). 17. Majerová, V.: Vývojové tendence v pracovních a životních podmínkách. In: Krůček,Z. a kol. Sociální rozvoj v zemědělsko-potravinářském komplexu. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1985 (spoluřešitelka). 18. Majerová, V., Marková, C., Trnková, V.: Specifika zhoršených životních podmínkek zemědělských pracovníků v pohraničních oblastech (studie pro FMZVž) Praha, Majerová, V. a kol.: Návrh koncepce sociálního rozvoje okresu Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha, Majerová, V. a kol.: Bytové podmínky pracovníků v socialistickém zemědělství a návrhy na jejich zlepšování. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová, V. a kol.: Hlavní směry rozvoje soustavy plánovitého řízení v ZPoK pro 9. pětiletku. Studie pro vedení VÚEZVž, Praha, Majerová, V. a kol.: K problematice sídelní struktury venkovského prostoru v ČSSR. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová, V. a kol.: Okruh ukazatelů sociálního rozvoje - mezinárodní srovnání. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová, V.: a kol. Směry rozvoje vybraných komponent životní úrovně pracovníků v socialistickém zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1986 (řešitelka etapy). 25. Majerová, V. a kol.: Výzkum názorů na aktuální problémy dalšího rozvoje zemědělství. Studie pro FMZVž, Praha, l Majerová, V.: a kol. Návrh na zlepšení pracovních a životních podmínek žen ekonomicky činných v zemědělství v 8. a 9. pětiletce. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1987 (řešitelka dílčího úkolu). 27. Majerová, V. a kol.: Hlavní faktory aktivizace lidského činitele v procesu formování socialistického životního způsobu v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1988 (řešitelka dílčího úkolu). 28. Majerová, V. a kol.: Průzkum názorů řadových pracovníků podniku Pražské pivovary a sladovny na zavedení komplexního experimentu (studie pro FMZVž) Praha, l Majerová, V.: Aktivizace lidského činitele v procesu přestavby hospodářského mechanismu. Studie pro odbor ekonomiky, organizace a řízení ČSAZ, Praha, l989.

14 30. Majerová, V.: Rozbor výrobně-ekonomické situace státních statků Středočeského kraje - reprodukce pracovních sil a sociální rozvoj. Studie pro MZVž ČSR, Praha, l Majerová, V. a kol.: Vytváření předpokladů pro diferencovaný přístup k aktivizaci jednotlivých sociálních skupin pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1989 (řešitelka dílčího úkolu). 32. Majerová, V. a kol.: Důsledky současných společenských změn v sociální oblasti v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1990 (řešitelka dílčího úkolu). 33. Majerová, V., Trnková, V.: Cíle a východiska sociálních procesů a sociální politiky. Studie pro FMZVž, Praha, l Majerová, V., Trnková, V.: a kol. Vytýčení zásad rozvoje sociologie venkova a zemědělství. Podkladový materiál pro jednání české vlády, Praha, l Brabencová, L., Jelínková, V., Majerová, V., Němcová, E.: Kvalitativní analýza sociální struktury v APK. Závěrečná studie, VÚEZVž, Praha, 1991 (spoluřešitelka). 36. Majerová, V.: Transformace sociálních struktur v zemědělských podnicích. In: Lipták, M.: Strategie transformace APK a její konkretizace v jednotlivých organizačních formách. Výzkumná studie, VÚEZVž, Praha 1991 (spoluřešitelka). 37. Majerová,V., Tumová, L.: Ekonomické a sociální důsledky transformačního procesu pro pracovníky zemědělských podniků. Závěrečná studie, VÚEZVž, Praha, 1991 (řešitelka dílčího úkolu). 38. Majerová, V.: Ekonomické a sociální důsledky transformačního procesu pro pracovníky zemědělských podniků. Výzkumná studie, VÚEZVž, Praha, 1992 (řešitelka etapy). 39. Horalíková, M., Majerová, V.: Vzdělávání pro oblast sociální politiky a sociálních služeb na vesnici a na venkově. Závěrečná zpráva projektu 0l63-l0 Fondu dynamického rozvoje vysokých škol České republiky. VŠZ, Praha, 1994 (spoluřešitelka). 40. Majerová, V.: Private Farmers - Newly Rising Social Group of Agricultural Workers in the Czech Republic. Závěrečná zpráva projektu grantu RSS CEU, Praha, Majerová, V., Disman, M., Špaček, J., Hudečková, H., Lošťák, M.: Meze a možnosti sociologických metod a technik při zkoumání sociální sféry venkova a zemědělství. Závěrečná studie, VŠZ Praha, Majerová, V.: Private Farmers - Newly Rising Social Group of Agricultural Workers. Závěrečná zpráva grantu RSS CEU, Praha, 1995, 79 s. 43. Majerová, V.: Rural Women in the Czech Republic (coutry profile - about 10 pages) In: Pirjo Siiskonen: Socio-Economic Situation and Status of Rural Women in Selected Central and Eastern European Countries. University of Helsinky, Mikkeli Institute, 1994, Final report Jech, K., Majerová, V.: The Liquidation of the Czech and Slovak Class of Private Farmers in the Context of the So-called Collectivisation of Agriculture. Závěrečná zpráva grantu 1649/233/1998, Praha, 2000, 82 s. 45. Majerová, V. a kol.: Tři české vesnice (srovnání). ČZU Praha, GAČR 403/98/1309. r ISBN

15 46. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2000 Základní informace. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2001 Instituce. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN X 48. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2002 Podniky a podnikání. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V.: Socio-ekonomická analýza českého venkova. In: Efektivnost využívání zdrojů českého zemědělství v podmínkách globalizace a integrace. Závěrečná zpráva IVZ Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur předpoklad trvale udržitelného rozvoje. PEF, Praha 2002, ISBN , str Majerová, V.: a kol. Český venkov 2003 Situace před vstupem do EU. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2004 Životní strategie mladých a starých lidí na vesnici. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2005 Rozvoj venkovské společnosti. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2006 Sociální mobilita a kvalita života venkovské populace. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2007 Studie Jihočeského a Ústeckého kraje. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2008 Proměny venkova. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2009

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE Úvodem Historická předchůdkyně dnešní katedry zemědělské patřila ke třem zakládajícím katedrám Provozně ekonomické fakulty (PEF) Vysoké

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. hlavní řešitel projektu Třetí

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Životopis. 2005 2007 ředitel akciové společnosti zabývající se mezinárodním obchodem a průzkumem přírodních zdrojů v zahraničí

Životopis. 2005 2007 ředitel akciové společnosti zabývající se mezinárodním obchodem a průzkumem přírodních zdrojů v zahraničí Životopis Jméno a příjmení: Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D. Datum a místo narození: 21. srpna 1962, Karak - Jordánsko Státní občanství: Česká republika Adresa: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ KVANTFKOVANÁ KRTÉRA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM VANA MANDYSOVÁ A - Vědecká a vwojová činnost Články v recenzovaném vědeckém časopise 1. Mandysová,. (2008): Teoretická vý:;hodiska podnikání. n: SCPAP,

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Vliv soukromého podnikání na změny v životních cílech a postojích. Influence of Private Business on Changes in Life Goals and Attitude

Vliv soukromého podnikání na změny v životních cílech a postojích. Influence of Private Business on Changes in Life Goals and Attitude Vliv soukromého podnikání na změny v životních cílech a postojích Influence of Private Business on Changes in Life Goals and Attitude Ing. Pavlína Maříková Opinions and attitude of individuals change,

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

OBČANSKÁ SPOLEČNOST A JEJÍ VÝZNAM V ROZVOJI VENKOVA CIVIL SOCIETY AND ITS IMPORTANCE IN RURAL DEVELOPMENT. Věra Majerová

OBČANSKÁ SPOLEČNOST A JEJÍ VÝZNAM V ROZVOJI VENKOVA CIVIL SOCIETY AND ITS IMPORTANCE IN RURAL DEVELOPMENT. Věra Majerová OBČANSKÁ SPOLEČNOST A JEJÍ VÝZNAM V ROZVOJI VENKOVA CIVIL SOCIETY AND ITS IMPORTANCE IN RURAL DEVELOPMENT Věra Majerová Anotace: Občanské aktivity patří k nejdůležitějším základům fungování občanské společnosti

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Co jsme slíbili a kam jsme došli? 14. koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 21.-23.9. 2011 Oddělení socioekonomie

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60 Společná zemědělská politika EU jako faktor nebo bariéra rozvoje venkova? Common Agricultural Policy of the EU as factor or barrier of rural development? Hana Svobodová Abstract Rural and agriculture development

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Jak získat data z European Working Conditions Survey

Jak získat data z European Working Conditions Survey Webové stránky EurLIFE 2013. Dostupné z: http://www.eurofound.europa.eu/areas/ qualityoflife/eurlife/index.php [cit. 17. 6. 2013]. Jak získat data z European Working Conditions Survey Petra Sadílková Sociologický

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

JIŘÍ LACH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA JIŘÍ LACH CURRICULUM VITAE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Křížkovského 12, 771 80 Olomouc, Česká republika Tel: +420 58 563 3000, Fax +420 58 5 63 3011 (děkanát) Tel: +420 58 563 3316,

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Značení regionálních produktů v Česku: očekávání a realita

Značení regionálních produktů v Česku: očekávání a realita UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 Značení regionálních produktů v Česku: očekávání a realita seminář Venkov

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 O B S A H Úvodem 1. část : VÝZKUMNÉ ÚKOLY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11 Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 Pracovníci vysokých Skol. Pokus o

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů duben 2016 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Název projektu Příjemce (instituce) Doba řešení

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Scientia in educatione 3(2), 2012 p. 107 112 ISSN 1804-7106 Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Marie Tichá Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní

Více

ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR

ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví ANALÝZA VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ÚMRTNOSTI VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR Milan PALÁT, Oldřich KRÁLÍK

Více

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Jozefína Simová katedra marketingu Spoluřešitelky: Ing. Lenka Půlpánová Ing. Adéla Zemanová Projekt

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce v. 4.0 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ SimulTURB Rolling Fluid Machine Turbine

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Radek Brázda Souhrn Rozšíření informačních a komunikačních technologií, včetně

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK Přehled publikační činnosti : Dokončené projekty: Mišovič, J. a kol. 1991. Attitudes to God, the Church and the Bible, Czechoslovakia for The British and Foreign Bible Society Mišovič, J a kol. 1997. Public

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Alternativní nástroje hodnocení vědy. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna

Alternativní nástroje hodnocení vědy. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna Alternativní nástroje hodnocení vědy Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna Tradiční metody hodnocení vědecké činnosti Orientace na publikované výstupy Bibliometrie, scientometrie Založené na počtu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Článek se zabývá jednáním oprávněných

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Archiv aktualit - 2013

Archiv aktualit - 2013 Archiv aktualit - 2013 Jak ovlivní vznik prostoru volného obchodu ekonomiky USA a EU Kdy: 27. listopad 2013, 17:00-19:00 hodin Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK Kdy: 27.

Více

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ROZVOJE REGIONU Lucie Vrtěnová Ústav ekonomie, Fakulta ekpnomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek pojednává o přeshraniční spolupráci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů?

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Tisková konference 4. září 2015 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Jak si vedou děti sólo rodičů? Výzkum opakovaně zjišťuje rozdíly mezi dětmi z úplných

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více