List of publications Articles in international or foreign journals :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List of publications Articles in international or foreign journals :"

Transkript

1 List of publications Articles in international or foreign journals : 1. Majerová, V.: Zainteresowanie przywatnym gospodarowaniem w Czecho-Slowackim rolnictwie. In: Wies i panstvo. Polsko, 1992, č. 2, s ISSN Majerová, V.: Spojrzenie socjologiczne na zmiany w rolnictwie czecho-slowackim po 1989 roku. In: Wies i rolnictvo. Polsko, 1993, č. 80, s Majerová, V., Schimmerling, H.: Die tschechische Agrarreform soziologische Aspekte der Wiedereinrichter. In: Monatsbericht über die Österreichische Landwirtschaft. Rakousko, 1994, č. 6, s Majerová, V.: Contemporary Research of Social Problems in Agriculture and Rural Areas of the Czech Republic. In: Eastern European Countryside, č. 2, 1996, s ISSN Majerová, V.: New Czech Books on the Agriculture and Countryside. Eastern European Countryside, 1996, č. 2, str Majerová, V.: Life Styl or Survival Strategy? In: Social Indicators Research. Kluwer Academic Publisher, 1997, č. 42, s ISSN Majerová, V.: Rural women in the Czech Republic. In: Rural society. Wagga Wagga, Australia, 1997, vol., no. 2, s ISSN Majerová, V.: The Countryside and Farming in Czech Publications. In: Eastern European Countryside, 1999, č. 5, str ISSN Majerová, V., Horalíková, M.: Will they find jobs in agriculture?. In: Eastern European Countryside, 2000, č. 6, s ISSN Majerová, V.: Development of Labour Market in the Czech Countryside: Expectations of Rural Women. In: Journal of Agriculture and Environment. Florencie, Itálie, 2000, roč. 93, č. 3/4, s ISSN Majerová, V.: Rural sociology in the Czech Republic a review and future prospects. In: Eastern European Countryside. 2002, s , ISSN Majerová, V.: Rural Sociology in Czech Republic after In: Acta Agriculturae Serbica. 2004, aut. arch 0.6, s , ISSN Majerová, V.: Lacking of missed opportunities: the case of Czech Rural Women. In: Eastern European Countryside. 2004, s ISSN Majerová, V.: Local initiatives functioning as a condition of rural development of the Czech countryside. In: In: Eastern European Countryside. 2009, s ISSN Majerová, V.: Na wsi zmiany. In: Nowe Zycie Gospodarcze. Str ISBN

2 Articles in Czech scientific journals: 1. Charitonová, V., Přikrylová, A.: Pracovní a podnikové dráhy pracovníků dělnických profesí a technicko-hospodářských pracovníků při slučování zemědělských podniků. In: Sociologie zemědělství. 1976, č. l. 2. Charitonová, V.: Vývoj věkové struktury mládeže v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l977, č Charitonová, V.: Pracovní odměna mládeže v zemědělských podnicích. In: Sociologie zemědělství. l978, č Charitonová, V.: Pracovní a mimopracovní podmínky mládeže v zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l978, č Charitonová, V.: Zemědělská mládež jako specifická sociální skupina. In: Sociologie zemědělství. l979, č Charitonová, V.: Nehmotné podmínky reprodukce a rozvoje pracovní síly v zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l979, č Charitonová, V.: Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1980, č Charitonová, V., Kohn, P.: Pohyb dělníků ve státních statcích. In: Zemědělská ekonomika. 1980, č Charitonová, V., Kohn, P.: Problematika vybraných sociálních skupin v zemědělství. In: Sociológia. l98l, č Charitonová, V.: Životní úroveň pracovníků v socialistickém zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1982, č Majerová-Charitonová, V.: Příjmová situace rodin pracovníků v socialistickém zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l984, č Hudečková, H., Krůček, Z., Kohn, P., Majerová, V.: Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. In: Sociologický časopis. l984, č. XXI. 13. Majerová, V.: Životní způsob pracovníků v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1984, č Majerová, V.: Tendence a směry formování socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l986, č Majerová, V.: Sociologické aspekty vědecko-technického rozvoje v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l986, č Majerová, V.: Aktuální sociologické otázky stabilizace pracovníků v zemědělství z hlediska motivačních a hodnotových faktorů. In: Sociologie zemědělství. l987, č Majerová, V.: Bytové podmínky pracovníků v socialistickém zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l987, č Majerová, V.: Rozdíly v životní úrovni a životním způsobu družstevních rolníků a pracovníků státních statků. In: Sociologie zemědělství. l988, č Majerová, V.: Pracovní podmínky žen v socialistickém zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l989, č. 7.

3 20. Majerová, V.: Východiska a předpoklady aktivity zemědělských pracovníků počátkem roku l990. In: Sociologie zemědělství. l990, č Majerová, V.: Názory zemědělských pracovníků na změny probíhající v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l99l, č Majerová, V.: Pracovní síly v období transformace zemědělských podniků. In: Sociologie zemědělství. l99l, č Majerová, V.: Sociologický pohled na změny v československém zemědělství po r. l989. In. Sociologie zemědělství. 1992, č Majerová, V.: Changes in Social Structure of Agricultural Enterprises. In. Zemědělská ekonomika. 1995, č Majerová, V.: Jak je vnímána transformace v post-komunistických zemích? In: Zemědělská ekonomika Majerová, V.: XV. Světový kongres ISA. In: Sociologický časopis. Praha, 2003, s ISSN Majerová, V.: Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU. In: Zemědělská ekonomika. Praha, 2005, s ISSN X. 28. Majerová, V.: Social factors influencing the differences between developed and less developed regions. In: Zemědělská ekonomika. Praha, 2007, č. 11, s ISSN X. 29. Majerová, V.: Four Milestones in the Social and Economic Development of Czech Agriculture. In: Czech Sociological Review, vol. VIII, 2000, s ISSN Majerová, V.: Social factors influencing the differences between developed and less developed regions. 2007, Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 53, ISSN X. 11, s Articles in Czech professional journals: 1. Charitonová, V.: Mimopracovní a volný čas zemědělské a vesnické mládeže. In: Impuls. l979, č Charitonová, V.: XIII. evropský kongres rurálních sociologů v Budapešti. Bulletin FF UK. Praha, l Majerová, V.: Některé otázky stabilizace pracovních sil v zemědělských podnicích. In: Hospodářský zpravodaj. l985, č Majerová, V.: Aktuální otázky zlepšování pracovních podmínek ve státních statcích. In: Státní statky. l985, č Majerová, V.: Pracovní podmínky žen v zemědělských podnicích. In: Ekonomika zemědělství. l988, č Majerová, V.: Péče podniků o ženy zaměstnané v zemědělství. In: Bulletin FF UK. Praha, l Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku. In: Hospodářský zpravodaj. l989, č. 23.

4 8. Lošťák, M., Majerová, V., Špaček, J.: XV. kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii (ESRS) ve Wageningen l993. In: Zemědělská ekonomika. l993, č Majerová, V.: Překlad článku Ludmily S. Korbutovové z Institutu ekonomických problémů přechodného období v Moskvě - Problemi reformirovanija agrarnogo sektora rossijskoj ekonomiky z 2. března l994. In: Zemědělská ekonomika. 1994, č. 9/ Majerová, V.: Měnící se role zemědělství na českém venkově. In: Nový venkov. Česká zemědělská tiskárna, s.r.o., Praha, 1998, roč. 2, č. 8, s ISSN Majerová, V.: K úloze sociologie venkova a zemědělství před vstupem do Evropské unie. In: Nový venkov, Česká zemědělská tiskárna, s.r.o., Praha, 1999, roč. 3, č. 3, s ISSN Broadcasting: 1. Majerová, V.: Víme, kdo žije na vesnici? Československý rozhlas, vysílání pro zemědělce l99l. Contributions on CD: 1. Majerová, V.: From citizenship to rural civil society: Czech rural areas after the transformation of agriculture. In: Sborník z konference The Rural Citizen: Governance, culture and wellbeing in the 21st centruy. University of Plymouth, UK, duben ISBN Majerová, V.: Civil Society and Demography in Rural Central Europe (the Czech, Hungarian and Polish cases). Budapest: Institute for Political Science Hungarian Academy of Science 2006, 90 s., ISBN Articles in newspapers: 1. Charitonová, V.: Vzácný volný čas. Zemědělské noviny l Majerová, V.: Ženy v našem zemědělství. Družstevní beseda ZN, 27. l0. l Majerová, V.: Na okraj jednoho průzkumu. Zemědělské noviny l Majerová, V.: Velká rizika privatizace. Lidové noviny l0. 9. l Majerová, V.: Problémy privatizace. Zemědělské noviny 2l. l2. l Majerová, V.: Venkov a cizí přistěhovalci. Zemědělské noviny l9. 2. l99l. 7. Majerová, V.: Zvažování kladů a záporů. Lidové noviny l99l. 8. Brabencová, L., Majerová, V.: Perspektivy zemědělských podniků. Anketa deníku Venkov l99l. 9. Majerová, V.: Co víme o domácnostech zemědělců. Lidová demokracie l8. 9. l Majerová, V.: Co víme o soukromých zemědělcích. Lidová demokracie l Majerová, V.: Výroba v hospodářstvích soukromých rolníků. Lidová demokracie 9. l0. l992.

5 12. Majerová, V.: Pracovní síly v hospodářstvích soukromých rolníků. Lidová demokracie l6. l0. l Majerová, V.: První zkušenosti soukromých hospodářů. Lidová demokracie 23. l0. l Majerová, V.: Transformace očima sociologů. Lidová demokracie 27. ll. l Majerová, V.: Ruští soukromníci jsou lepší než transformovaná hospodářství. Zemědělské noviny Majerová, V.: Klady a zápory soukromého hospodaření, jak je vidí sami rolníci. Zemské noviny Majerová, V.: Současná situace žen na českém venkově. (Sociologie: Veřejná diskuse o rozdílných podmínkách práce a života obou pohlaví u nás teprve začíná). Lidové noviny , str. 10. Contributions in international proceedings (full paper): 1. Majerová, V.: Rodina a domácnost zemědělských žen. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku v podmínkách nového hospodářského mechanismu. In: Sborník z Mezinárodní konference PEF VŠP, Nitra, Majerová, V.: Sociálně ekonomická situace žen v českém zemědělství. In. Sborník z konference Agrární perspektivy III. - Trvale udržitelný rozvoj. Praha , s Majerová, V.: Village for work as well as life: Sociological reflection of posttrasformation period of Czech village. In: Sborník z vědecké konference Agrobiznes w krajach Europy Srodkowej w aspekcie integracji z Unia Europoejska, tom 1, Wroclaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclaviu.1998, s ISBN Majerová, V.: Sociální jevy a procesy v transformačním období na českém venkově. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy VII. PEF ČZU, Praha, 1998, s ISBN Majerová, V.: Měnící se role zemědělství v trvale udržitelném rozvoji venkova. In: Sborník z vědecké konference k 650. výročí založení UK - Česká společnost na konci tisíciletí. Karolinum UK, Praha, března 1998, s Majerová, V.: Sociální jevy a procesy transformačního období na českém venkově. Sborník z konference Agrární perspektivy VII. PEF ČZU, Praha 1998, s ISBN Majerová, V.: The Development of Czech Agriculture and Countryside from 1989 to 1999, Transitional Societies in Comparison: In: Sborník z konference East Central Europe vs. Taiwan. Praha, květen 1999, s Majerová, V.: Restituce v zemědělství. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní. Nitra, 2000, s ISBN X.

6 10. Majerová, V., Nešetřilová, H.: Sociologický přístup k zachycení změn na českém venkově. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní. Nitra, 2000, díl II., s ISBN Majerová, V.: Economic and Social Position of Rural Women in the Czech Republic. In: Rural Women in the Process of Accession to the European Union. Open Society Institute, Ljubljana, Slovinsko, 2000, s ISBN Majerová, V.: The Necessity of Gender Studies for the Development of the Czech Rural Areas. In: Knowledge, Education and Extension for Women in Rural Areas. Humboldt-Universität Berlin, Berlín, 2000, s ISBN X. 13. Majerová, V.: Changes of the rural population values. In: Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Koszalin, 2003, vol. V., no. 6, s ISSN Majerová, V., Maříková, P.: Changes in rural societies and women. In. Sborník z konference Women and Sustainable Rural Development in Europe. Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus, 2004, s Majerová, V.: Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU. In. Sborník z konference Agrární perspektivy XIII. ČZU Praha, 2004, s Majerová, V.: Výuka sociologie v českých zemích ve 20. století. In: Sborník z konference Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 2004, s ISBN Majerová, V.: Rural women participation during the era globalization. In: Research report no.6. F.Caffe Centre, Department of social sciences Roskilde University. Roskilde, Dánsko, ISSN Majerová, V.: Občanská společnost a její význam v rozvoji venkova. Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XV. PEF ČZU, Praha, 2006, s ISBN Majerová, V.: Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů. In: Sborník z mezinárodní konference Venkov je náš svět. Český Krumlov, 2006, s ISBN Majerová, V.: Methodological aspects of rural research: Description or understanding?. In: Sborník z konference Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. ČZU Praha, září 2007, s ISBN Majerová, V.: Change and viability in rural areas. In: Sborník z konference ESEE Supporrting viable rural communities. ČZU Praha, září Majerová, V.: Sociální faktory ovlivňující rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými regiony. In: Sborník z konference Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova, Praha, , s , ISBN Majerová, V.: Rural knowledge society: Present and future. In: Sborník Venkov je náš svět (Countryside Our World), Kutná Hora, , ISBN , str Majerová, V.: Czech rural society almost monoethnic community in the multiethnic Europe. In: Sborník Ethnicity and government: regional, national and global project.

7 University of Simpheropol, Krym, Ukraine, , ISBN , str Contributions in international proceedings (abstracts): 1. Charitonová, V.: Sociální postavení československých žen pracujících v zemědělství. In: Sborník z Kongresu Evropské společnosti pro rurální sociologii, Budapešť, Maďarsko, l Majerová, V.: Women in the Czechoslovak Agriculture. In: Sborník z mezinárodní konference European Country-Women on New Paths, Essen, Německo, l99l. 3. Majerová, V.: Tasks of Rural Sociology in Contemporary Changes of Agriculture and Village Life. Mezinárodní seminář rurálních sociologů Hungary in the World. Budapešť, Maďarsko, l99l. 4. Majerová, V.: Changes in the Czechoslovak Agriculture after the year l989 (Změny v československém zemědělství po r. l989). Mezinárodní seminář Social Image of Village and Agriculture in Period of Transformation to the Market Economy. Lodž, Polsko, l99l. 5. Majerová, V.: Czechoslovak Agriculture Two years After (Československé zemědělství po dvou letech). VIII. Světový kongres rurální sociologie. Penn State, Pensylvánie, USA, l992. Příspěvek v zastoupení přednesen J. Gilbertem z University ve Winconsinu Madison, USA. 6. Majerová, V.: Reappearance of Private Farm Family Households in the Czech Republic. Mezinárodní konference Economic Behaviour of Rural Households in Europe. Bonn, Německo, l Majerová, V.: The Renewal of Private Farming in the Czech Republic. XV. Kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Wageningen, Nizozemsko, Majerová, V., Disman, M.: Old Name for a New Social Phenomenon: Family Farming in the Czech Republic. XVI. Kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Praha, Majerová, V.: Transformation in Rural Structures. Social Processes in the Czech Agrarian Structures. Second European Conference for Sociology: Fusion of Fission. Budapest, Maďarsko, Majerová, V.: Social and Economic Situation of Rural Women in the Czech Rural Areas. FAO Working Group: How to Develop a WIP Plan of Action for the Rural/Agricultural Sector. Budapest, Maďarsko, Majerová, V.: Czech National Action Plan: Women in Development. Workshop FAO, Wageningen, Nizozemsko, Majerová, V.: Life Style or Survival Strategy: Private Farmers in the Czech Republic. Světový sociologický kongres Quality of Life. Prince George, Severní Britská Kolumbie, Kanada Majerová, V.: Life Conditions of Rural Women in the Czech Republic. In: Sborník z XIV. World Congress of Sociology. ISA, Montreal, Canada, , s ISSN

8 14. Majerova, V.: Social mobility on the Czech Countryside: life conditions of social groups. In: Sborník z Evropského kongresu ESRS, Lund, Švédsko, , s Majerová, V., 1999: Development of labour market in the Czech countryside: expectations of rural women. Conference Gender and Rural Transformations in Europe Past, Present and Future Prospects, Wageningen, Holandsko, říjen Majerová, V.: Social aspects of sustainable rural development. In: Sborník z International conference Sustain Life Secure Survival II Socially and Environmentally Responsible Agribusiness. Praha, , s. 81. ISBN Majerová, V.: Prospects of the Contemporary Czech Countryside: The Relation of Past and Present Processes. Conference A Common European Countryside? Kesthély, Maďarsko, Majerová, V.: The role of rural sociology in the reality of new members EU. A Common European Countryside? Kesthély, Maďarsko, Majerová, V.: Equal gender opporrunities of the Czech rural population. In: Sborník z konference Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities New questions and challenges for rural Europe. Wageningen, The Netherlands, srpen 2007, s Majerová, V., Krepl, V.: From exogeneous to endogeneous model sof rural development: Czech rural areas case. In: Sborník z konference From QOL Concepts to QOL Performance Measures. San Diego, Kalifornie, prosinec 2007, s Majerová, V.: Social problems of the Czech rural population. In: Sborník Investigating European Countryside. EURORURAL, MZLU Brno, , ISBN , str Majerová, V.: Local initiatives functioning as a condition of rural development of the Czech countryside. In: Sborník Envisioning a prosperous rural future in a globalizing world, , Soul, Jižní Korea, str Majerová, V.: Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech Republic. In: Sborník Strategies for Future. Agrární perspektivy XVIII.., , , ČZU Praha. 24. Majerová, V.: Czech Republic after 20 years of post socialist development, countryside metamorphoses. In: Sborník Reinventing the Rural: Between the Social and Natural, ESRS Vaasa, , ISBN , Finland. 25. Majerova, V.: Rural sociology in historical perspective - its place in the scientific knowledge system: Czechoslovac peripetia, In: Sborník Reinventing the Rural: Between the Social and Natural, ESRS Vaasa, , ISBN , Finland. Contributions in Czech proceedings (full paper): 1. Charitonová, V.: Názory mládeže, týkající se života na vesnici. Čs. sociologická společnost, Alšovice, l Charitonová, V.: Sociální postavení zemědělské mládeže. Čs. sociologická společnost, Smolenice, l979.

9 3. Charitonová, V.: Mimopracovní a volný čas zemědělské mládeže. Čs. sociologická společnost, Olomouc, l Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky mládeže bydlící na venkově. Čs. sociologická společnost, Ládví, l Charitonová, V.: Základní rysy socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Sjezd čs. sociologů, Štrbské pleso, l98l. 6. Majerová, V.: Názory zemědělských pracovníků na rodinný a společenský život na vesnici. Čs. sociologická společnost, Alšovice, Majerová, V.: Směry rozvoje socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, Majerová, V.: Pracovní podmínky zemědělských žen jako jeden z indikátorů sociálního rozvoje. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, Majerová, V.: Mládež v socialistickém zemědělství. Čs. sociologická společnost, Olomouc, Majerová, V.: Způsob života a životní styl vesnické ženy. Mezinárodní vědecká konference Svazu slovenských žen a Ústavu pro filosofii a sociologii SAV, Bratislava, l Majerová, V.: Rodina a domácnost zemědělských žen. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku v podmínkách nového hospodářského mechanismu. In: Sborník z Mezinárodní konference PEF VŠP, Nitra, Majerová, V.: Aktivizace pracujících v zemědělských podnicích. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, Majerová, V.: Vybrané problémy aktivizace pracovníků v zemědělství. Slovenská sociologická společnost, Stará Lesná, Majerová, V.: Vytváření předpokladů pro diferencovaný přístup k aktivizaci jednotlivých sociálních skupin pracovníků v zemědělství. SYMPO 90, Čs. sociologická společnost, Brno, Majerová, V.: Struktura pracovních sil v období transformace zemědělských podniků. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, Majerová, V.: Postoje pracovníků k transformačních změnám v zemědělských podnicích - některé zkušenosti ze sociologických průzkumů v rámci privatizačních projektů. Mezinárodní seminář Sociálně-ekonomického ústavu Změny v českém pohraničí po roce l989. Ústí nad Labem, Majerová, V.: Soukromí rolníci jako nově vznikající sociální skupina. Seminář Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách - CEFRES - Dekolektivizace zemědělství ve střední Evropě. Praha, Majerová, V.: Privatizace zemědělství očima české a evropské sociologie. Seminář Masarykovy české sociologické společnosti. Brno, Horalíková, M., Majerová, V.: Představy studentů VŠZ v Praze o budoucím uplatnění. In: Sborník příspěvků z odborné konference k 75. výročí založení VŠZ v Brně a 35. výročí založení PEF. Brno, , s

10 21. Majerová, V.: Sociálně ekonomická situace žen v českém zemědělství. In: Sborník z konference Agrární perspektivy III. - Trvale udržitelný rozvoj. Praha, , s Majerová, V.: Hospodářství soukromých rolníků v České republice. In: Sborník referátů ze semináře Velikost zemědělských podniků v podmínkách tržního hospodářství. Švehlova nadace, Praha, Novotného lávka, 7. března Majerová, V.: Dnešní situace soukromých rolníků. In: Sborník ze semináře Budoucnost venkova - Stavba pro venkov České Budějovice, květen 1996, s Majerová, V.: Problematika Rural gender studies v České republice. In: Sborník referátů ze semináře Český venkov na přelomu tisíciletí. Švehlova nadace, Novotného lávka, Praha, , s ISBN Majerová, V.: Zlepšování pracovních podmínek žen na venkově. In: Sborník z konference Postavení žen v České republice. Čelákovice, 1997, s ISBN Majerová, V.: Čtyři mezníky sociálního a ekonomického vývoje českého zemědělství. In: Sborník z celostátní konference MČSS Osudy české společnosti Praha, února 1998, s Majerová, V.: Výuka rurální sociologie v českých zemích ve 20. století. In: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště, 9/2004. ISBN s Majerová, V.: Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů. In: Venkov je náš svět. Praha, ISBN Majerová, V., Tauberová, V.: Jan Tauber- sociolog venkova a zemědělství, In: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Uherské Hradiště, ISBN Majerová, V.: Rozvoj českého venkova v evropském kontextu. Některá hlediska životního stylu. In: Aktuální problémy životního stylu. Praha, ISBN Majerová, V.: Sociální faktory ovlivňující rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými regiony. 2007, ISBN , ČZU, Praha. In: Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. PEF ĆZU Praha. S Posters on Czech and international conferences: 1. Majerová, V.: Východiska decentralizace zemědělských podniků v Československu po r XIV. kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Giessen, Německo, Majerová, V.: Impact of Transition for Agricultural Women in Czechoslovakia (Důsledek transformace pro zemědělské ženy v Československu). 20. konference The Associated Country Women of the World "Our World - Our Future". Den Haag, Holandsko, 1992.

11 3. Majerová, V.: Information about Rural Development in the Czech Republic (Informace o rurálním rozvoji v České republice). Seminář FAO Management and Implementation of Rural Development Projects. Bled, Slovinsko, Majerová, V.: Situace žen v zemědělství a na venkově v České republice. Seminář FAO Socio-economic Situation and Status of Rural Women in Selected Central and Eastern European Countries. Nitra, Slovensko, Majerová, V.: Topics of Private Farmers Households Research in the Czech Republic. Sypozium Rural Households in Europe. Gdaňsk, Polsko, Books in Czech language: Majerová, V.: rozhovor. In: Tupá, B. a kol., Vlastní pokoj: 10 pohledů. Sociologický ústav AV ČR, 2004, Praha, ISBN , str Books in world language: 1. Majerová, V.: Reconstitution of private farm family households in the Czech republic. In: Cécora, J.: Economic Behaviour of Family Households in an International Context. FAA, Bonn, Germany, l993 (p ). ISBN Majerová, V.: The Changing Role of Agriculture in the Czech Countryside. In: Europe s Green Ring, ed. L. Granberg, Imre Kovách, Hilary Tovey. Ashgate, Aldershot, (p ) ISBN Majerová, V.: Interview. In: Tupá, B. a kol., Vlastní pokoj: 10 pohledů. (anglická verse A Room of One s: 10 Views). Sociologický ústav AV ČR, 2004, Praha, ISBN , str Majerova, V.: Regional disparities and their influence on sustainable rural development. The case of two different Czech regions. In: Rural Sustainable development in the knowledge society, ed. Hilary Tovey, Karl Bruckmeier. Ashgate, Aldershot, 2008, ISBN , pp Majerová, V.: Metamorphoses of rural sociology during the times: Czech case of iterative renewal. In: Maaseutuaiheita - Rural Motifs. Ed. Aleksanteri Series, Gummerus Printing, ISBN , Finland, 2009 str Didactic publications: 1. Majerová, V.: Základy sociologie zemědělství a venkova. Učební texty "Malé manažerské školy". Institut vzdělávání MZVž ČR, Hradec Králové, 1990, 10 s. 2. Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha, 1997, 148 s. ISBN Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část I., Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha, 1999, 158 s. ISBN X. 4. Majerová, V. a kol.: Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum, provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha ISBN , str. 254, AA 3,69

12 5. Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část II., Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha 2005, ISBN , str Majerová, V., Majer, E..: Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část II.. Skriptum, PEF ČZU, Praha ISBN , str Final research reports and professional studies: 1. Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky mládeže pracující v zemědělství. Zemědělská mládež jako zvláštní sociální skupina. In: Krůček, Z. a kol.: Sociální postavení zemědělské mládeže. Závěrečná zpráva VÚEZV. Praha, 1977 (spoluřešitelka). 2. Charitonová, V.: Hlavní specifika pracovních podmínek žen v zemědělství. Mimopracovní podmínky žen pracujících v zemědělství. In: Krůček, Z. a kol.: Sociální postavení žen pracujících v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1977 (spoluřešitelka). 3. Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky občanů se změněnou pracovní schopností v zemědělství. Péče zemědělských podniků o pracovníky se změněnou pracovní schopností. In: Krůček, Z. a kol. Komplexní péče o osoby se změněnou pracovní schopností. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1977 (spoluřešitelka). 4. Charitonová, V.: Životní úroveň družstevních důchodců. Mimopracovní podmínky života zemědělských důchodců. Péče zemědělských podniků o důchodce. In: Krůček, Z. a kol. Komplexní péče o důchodce v zemědělství v systému sociálního plánování. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1979 (spoluřešitelka). 5. Charitonová, V., Krůček, Z.: Sociálně-ekonomické postavení vesnické a zemědělské mládeže. Studie pro FMZVž, Praha, Charitonová, V.: Otázky příjmové situace, životní úrovně a hmotného zabezpečení vybraných sociálních skupin pracovníků v zemědělství. Mimopracovní podmínky vybraných sociálních skupin. In: Krůček, Z. a kol.: Postavení vybraných sociálních skupin v souvislosti s procesy koncentrace a specializace zemědělské výroby. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1980 (spoluřešitelka). 7. Charitonová, V.: a kol. Charakteristika dosaženého stupně rozvoje socialistického způsobu života v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1981 (řešitelka etapy). 8. Charitonová, V.: Struktura příjmů a výdajů domácností družstevních rolníků. Směry rozvoje příjmů a vybavenosti domácností. In: Kohn, P. a kol.: Návrhy na formování socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1982 (spoluřešitelka). 9. Charitonová, V.: Tendence a problémy rozvoje socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. In: Kohn, P. a kol. Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1983 (spoluřešitelka). 10. Majerová, V., Němcová, E.: Sociálně-ekonomická situace a životní způsob pracujících ve státním sektoru zemědělství. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová,V.: a kol. Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Studie pro Sociologickou komisi ČSAZ, Praha, 1984.

13 12. Kohn, P., Majerová, V.: Zpracování metodického pokynu k sociálně ekonomickému programu zemědělských organizací okresu Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha, Kohn, P., Majerová, V.: Výhled rozvoje zemědělství na okrese Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha, Majerová, V., Němcová, E.: Péče o pracovníky a sociální rozvoj ve státních zemědělských podnicích. Studie pro Sociologickou komisi ČSAZ, Praha, Majerová, V.: Změny v sektorové struktuře, počtu pracovních sil a velikosti zemědělských závodů (studie pro FMZVž) Praha, Majerová V. a kol.: Formování a diferenciace socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1984 (řešitelka etapy). 17. Majerová, V.: Vývojové tendence v pracovních a životních podmínkách. In: Krůček,Z. a kol. Sociální rozvoj v zemědělsko-potravinářském komplexu. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1985 (spoluřešitelka). 18. Majerová, V., Marková, C., Trnková, V.: Specifika zhoršených životních podmínkek zemědělských pracovníků v pohraničních oblastech (studie pro FMZVž) Praha, Majerová, V. a kol.: Návrh koncepce sociálního rozvoje okresu Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha, Majerová, V. a kol.: Bytové podmínky pracovníků v socialistickém zemědělství a návrhy na jejich zlepšování. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová, V. a kol.: Hlavní směry rozvoje soustavy plánovitého řízení v ZPoK pro 9. pětiletku. Studie pro vedení VÚEZVž, Praha, Majerová, V. a kol.: K problematice sídelní struktury venkovského prostoru v ČSSR. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová, V. a kol.: Okruh ukazatelů sociálního rozvoje - mezinárodní srovnání. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová, V.: a kol. Směry rozvoje vybraných komponent životní úrovně pracovníků v socialistickém zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1986 (řešitelka etapy). 25. Majerová, V. a kol.: Výzkum názorů na aktuální problémy dalšího rozvoje zemědělství. Studie pro FMZVž, Praha, l Majerová, V.: a kol. Návrh na zlepšení pracovních a životních podmínek žen ekonomicky činných v zemědělství v 8. a 9. pětiletce. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1987 (řešitelka dílčího úkolu). 27. Majerová, V. a kol.: Hlavní faktory aktivizace lidského činitele v procesu formování socialistického životního způsobu v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1988 (řešitelka dílčího úkolu). 28. Majerová, V. a kol.: Průzkum názorů řadových pracovníků podniku Pražské pivovary a sladovny na zavedení komplexního experimentu (studie pro FMZVž) Praha, l Majerová, V.: Aktivizace lidského činitele v procesu přestavby hospodářského mechanismu. Studie pro odbor ekonomiky, organizace a řízení ČSAZ, Praha, l989.

14 30. Majerová, V.: Rozbor výrobně-ekonomické situace státních statků Středočeského kraje - reprodukce pracovních sil a sociální rozvoj. Studie pro MZVž ČSR, Praha, l Majerová, V. a kol.: Vytváření předpokladů pro diferencovaný přístup k aktivizaci jednotlivých sociálních skupin pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1989 (řešitelka dílčího úkolu). 32. Majerová, V. a kol.: Důsledky současných společenských změn v sociální oblasti v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1990 (řešitelka dílčího úkolu). 33. Majerová, V., Trnková, V.: Cíle a východiska sociálních procesů a sociální politiky. Studie pro FMZVž, Praha, l Majerová, V., Trnková, V.: a kol. Vytýčení zásad rozvoje sociologie venkova a zemědělství. Podkladový materiál pro jednání české vlády, Praha, l Brabencová, L., Jelínková, V., Majerová, V., Němcová, E.: Kvalitativní analýza sociální struktury v APK. Závěrečná studie, VÚEZVž, Praha, 1991 (spoluřešitelka). 36. Majerová, V.: Transformace sociálních struktur v zemědělských podnicích. In: Lipták, M.: Strategie transformace APK a její konkretizace v jednotlivých organizačních formách. Výzkumná studie, VÚEZVž, Praha 1991 (spoluřešitelka). 37. Majerová,V., Tumová, L.: Ekonomické a sociální důsledky transformačního procesu pro pracovníky zemědělských podniků. Závěrečná studie, VÚEZVž, Praha, 1991 (řešitelka dílčího úkolu). 38. Majerová, V.: Ekonomické a sociální důsledky transformačního procesu pro pracovníky zemědělských podniků. Výzkumná studie, VÚEZVž, Praha, 1992 (řešitelka etapy). 39. Horalíková, M., Majerová, V.: Vzdělávání pro oblast sociální politiky a sociálních služeb na vesnici a na venkově. Závěrečná zpráva projektu 0l63-l0 Fondu dynamického rozvoje vysokých škol České republiky. VŠZ, Praha, 1994 (spoluřešitelka). 40. Majerová, V.: Private Farmers - Newly Rising Social Group of Agricultural Workers in the Czech Republic. Závěrečná zpráva projektu grantu RSS CEU, Praha, Majerová, V., Disman, M., Špaček, J., Hudečková, H., Lošťák, M.: Meze a možnosti sociologických metod a technik při zkoumání sociální sféry venkova a zemědělství. Závěrečná studie, VŠZ Praha, Majerová, V.: Private Farmers - Newly Rising Social Group of Agricultural Workers. Závěrečná zpráva grantu RSS CEU, Praha, 1995, 79 s. 43. Majerová, V.: Rural Women in the Czech Republic (coutry profile - about 10 pages) In: Pirjo Siiskonen: Socio-Economic Situation and Status of Rural Women in Selected Central and Eastern European Countries. University of Helsinky, Mikkeli Institute, 1994, Final report Jech, K., Majerová, V.: The Liquidation of the Czech and Slovak Class of Private Farmers in the Context of the So-called Collectivisation of Agriculture. Závěrečná zpráva grantu 1649/233/1998, Praha, 2000, 82 s. 45. Majerová, V. a kol.: Tři české vesnice (srovnání). ČZU Praha, GAČR 403/98/1309. r ISBN

15 46. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2000 Základní informace. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2001 Instituce. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN X 48. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2002 Podniky a podnikání. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V.: Socio-ekonomická analýza českého venkova. In: Efektivnost využívání zdrojů českého zemědělství v podmínkách globalizace a integrace. Závěrečná zpráva IVZ Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur předpoklad trvale udržitelného rozvoje. PEF, Praha 2002, ISBN , str Majerová, V.: a kol. Český venkov 2003 Situace před vstupem do EU. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2004 Životní strategie mladých a starých lidí na vesnici. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2005 Rozvoj venkovské společnosti. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2006 Sociální mobilita a kvalita života venkovské populace. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2007 Studie Jihočeského a Ústeckého kraje. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2008 Proměny venkova. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2009

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Vliv soukromého podnikání na změny v životních cílech a postojích. Influence of Private Business on Changes in Life Goals and Attitude

Vliv soukromého podnikání na změny v životních cílech a postojích. Influence of Private Business on Changes in Life Goals and Attitude Vliv soukromého podnikání na změny v životních cílech a postojích Influence of Private Business on Changes in Life Goals and Attitude Ing. Pavlína Maříková Opinions and attitude of individuals change,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK Přehled publikační činnosti : Dokončené projekty: Mišovič, J. a kol. 1991. Attitudes to God, the Church and the Bible, Czechoslovakia for The British and Foreign Bible Society Mišovič, J a kol. 1997. Public

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie

Vznik a vývoj rurální sociologie. Rurální sociologie Vznik a vývoj rurální sociologie Rurální sociologie specializovaná sociologická disciplína z lat. rural = venkov (v tomto případě fyzický i sociální prostor včetně zemědělství) aplikuje sociologické otázky

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti

Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti Životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti PhDr. Jan Outlý, Ph.D. DATUM A MÍSTO NAROZENÍ 18. říjen 1976, Nové Město na Moravě VZDĚLÁNÍ 2000 Mgr. (obor politologie evropská studia); Filozofická

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování

Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Společenská odpovědnost firem společensky odpovědné investování Ing. Martina Ortová, Ph.D. 18. ledna 2012 Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 351 111 ef@tul.cz www.ef.tul.cz Řešitelky projektu

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů?

Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů? Tisková konference 4. září 2015 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Jak si vedou děti sólo rodičů? Výzkum opakovaně zjišťuje rozdíly mezi dětmi z úplných

Více

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ

GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ GENDEROVÁ ROVNOST JAKO SOCIÁLNÍ INOVACE: SPRÁVA LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ V ČR A EVROPĚ Marcela Linková Národní kontaktní centrum ženy a věda Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. www.zenyaveda.cz 1. 12. 2011

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba

Název. Řešitel: Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Ing. Rochdi Goulli, CSc. Kukučínova 1147. Kontaktní osoba Číslo projektu Název 1 J 075/05-DP2 Neziskové organizace v oblasti sociálních a zdravotnických služeb Ekonomická efektivnost a sociální aspekty Doba řešení Březen 2005 prosinec 2008 Řešení projektu v průběhu

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic

Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 862 Analýzy regionálního trhu práce v České republice Analysis of regional labour market in Czech Republic PETR ŘEHOŘ, DARJA HOLÁTOVÁ Jihočeská

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013 Stránka č. 1 z 6 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká fytopatologická společnost za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. Počet členů

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

The ASE XXII Planetary Congress

The ASE XXII Planetary Congress The ASE XXII Planetary Congress Mezinárodní kongres účastníků kosmických letů pořádaný Association of Space Explorers (ASE) 4.10. 10.10. 2009 Praha, Česká republika Vesmír: příležitost pro všechny! ASE

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Publika ní innost U ebnice - monografie: Skripta: V decké lánky: Zahrani ní:

Publika ní innost U ebnice - monografie: Skripta: V decké lánky: Zahrani ní: Publikaní innost Uebnice - monografie: Kloudová,J. (2007). Makroekonomie, základní kurz. Poradca podnikate a, spol.s r.o., Bratislava, Slovakia. ISBN: 978-80-88931-77-5 Kloudová,J. (2008). Makroekonomie,

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK

Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948. Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v Československu 1924-1948 Marek Skovajsa Fakulta humanitních studií UK Vývoj rockefellerovské filantropie 1903 General Education Board (do 1960) 1913 založena

Více

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA THE FUTURE DEVELOPMENT OF AGRARIAN EXTERNAL TRADE OF THE CZECH REPUBLIC

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CH4LLENGE

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CH4LLENGE NÁRODNÍ SEMINÁŘ PROJEKTU CH4LLENGE Plány udržitelné městské mobility v České republice Brno, 13.10. 2013 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU CH4LLENGE Mgr. Iva Machalová Odbor dopravy Magistrátu města Brna Úvod Plán

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr.

Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008. Řešitel Ing. Jan Vlach Kontaktní Mgr. Číslo projektu 1J 046/05-DP1 Název Gender v managementu Doba řešení 1.2.2005-1.8.2008 Řešitel Ing. Jan Vlach (spoluřešitelé) VÚPSV Kontaktní Mgr. Aleš Kroupa osoba VÚPSV Odborný JUDr. Kristina Koldinská,

Více

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ Hana Janatová Projekty před vstupem do EU 2000-2004 2004 1. Participation in the European Network for Health Promotion Agencies Koordinátor: EurohealthNet, Belgie

Více

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha IEEP Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha Výroční zpráva za rok 2006 Praha, 2007 1 Výroční

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012

OP URBACT II a možnosti zapojení do programu. Hradec Králové, 25. 9. 2012 OP URBACT II a možnosti zapojení do programu Hradec Králové, 25. 9. 2012 Co je to URBACT? Cíl: zefektivnit politiky a strategie pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst s ohledem na uplatnění

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers CIC Centrum pro Integraci Cizinců sociálnía pracovníporadenstvícizincům,podpora

Více

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě

Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Společenská odpovědnost firem, aplikace normy ISO 26000 v Evropě Ing. Martina Ortová, Ph.D. Datum: 13. ledna 2011 Řešitelé projektu Ing. Martina Ortová, Ph.D. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. Ing. Magdalena

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Vzdělávání absolventek VŠ na mateřské dovolené při návratu na trh práce. Milan Houška, Martina Beránková, Jan Jarolímek

Vzdělávání absolventek VŠ na mateřské dovolené při návratu na trh práce. Milan Houška, Martina Beránková, Jan Jarolímek Vzdělávání absolventek VŠ na mateřské dovolené při návratu na trh práce Abstrakt Milan Houška, Martina Beránková, Jan Jarolímek Cílem příspěvku je informovat odbornou veřejnost o probíhajícím projektu,

Více