List of publications Articles in international or foreign journals :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List of publications Articles in international or foreign journals :"

Transkript

1 List of publications Articles in international or foreign journals : 1. Majerová, V.: Zainteresowanie przywatnym gospodarowaniem w Czecho-Slowackim rolnictwie. In: Wies i panstvo. Polsko, 1992, č. 2, s ISSN Majerová, V.: Spojrzenie socjologiczne na zmiany w rolnictwie czecho-slowackim po 1989 roku. In: Wies i rolnictvo. Polsko, 1993, č. 80, s Majerová, V., Schimmerling, H.: Die tschechische Agrarreform soziologische Aspekte der Wiedereinrichter. In: Monatsbericht über die Österreichische Landwirtschaft. Rakousko, 1994, č. 6, s Majerová, V.: Contemporary Research of Social Problems in Agriculture and Rural Areas of the Czech Republic. In: Eastern European Countryside, č. 2, 1996, s ISSN Majerová, V.: New Czech Books on the Agriculture and Countryside. Eastern European Countryside, 1996, č. 2, str Majerová, V.: Life Styl or Survival Strategy? In: Social Indicators Research. Kluwer Academic Publisher, 1997, č. 42, s ISSN Majerová, V.: Rural women in the Czech Republic. In: Rural society. Wagga Wagga, Australia, 1997, vol., no. 2, s ISSN Majerová, V.: The Countryside and Farming in Czech Publications. In: Eastern European Countryside, 1999, č. 5, str ISSN Majerová, V., Horalíková, M.: Will they find jobs in agriculture?. In: Eastern European Countryside, 2000, č. 6, s ISSN Majerová, V.: Development of Labour Market in the Czech Countryside: Expectations of Rural Women. In: Journal of Agriculture and Environment. Florencie, Itálie, 2000, roč. 93, č. 3/4, s ISSN Majerová, V.: Rural sociology in the Czech Republic a review and future prospects. In: Eastern European Countryside. 2002, s , ISSN Majerová, V.: Rural Sociology in Czech Republic after In: Acta Agriculturae Serbica. 2004, aut. arch 0.6, s , ISSN Majerová, V.: Lacking of missed opportunities: the case of Czech Rural Women. In: Eastern European Countryside. 2004, s ISSN Majerová, V.: Local initiatives functioning as a condition of rural development of the Czech countryside. In: In: Eastern European Countryside. 2009, s ISSN Majerová, V.: Na wsi zmiany. In: Nowe Zycie Gospodarcze. Str ISBN

2 Articles in Czech scientific journals: 1. Charitonová, V., Přikrylová, A.: Pracovní a podnikové dráhy pracovníků dělnických profesí a technicko-hospodářských pracovníků při slučování zemědělských podniků. In: Sociologie zemědělství. 1976, č. l. 2. Charitonová, V.: Vývoj věkové struktury mládeže v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l977, č Charitonová, V.: Pracovní odměna mládeže v zemědělských podnicích. In: Sociologie zemědělství. l978, č Charitonová, V.: Pracovní a mimopracovní podmínky mládeže v zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l978, č Charitonová, V.: Zemědělská mládež jako specifická sociální skupina. In: Sociologie zemědělství. l979, č Charitonová, V.: Nehmotné podmínky reprodukce a rozvoje pracovní síly v zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l979, č Charitonová, V.: Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1980, č Charitonová, V., Kohn, P.: Pohyb dělníků ve státních statcích. In: Zemědělská ekonomika. 1980, č Charitonová, V., Kohn, P.: Problematika vybraných sociálních skupin v zemědělství. In: Sociológia. l98l, č Charitonová, V.: Životní úroveň pracovníků v socialistickém zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1982, č Majerová-Charitonová, V.: Příjmová situace rodin pracovníků v socialistickém zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l984, č Hudečková, H., Krůček, Z., Kohn, P., Majerová, V.: Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. In: Sociologický časopis. l984, č. XXI. 13. Majerová, V.: Životní způsob pracovníků v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. 1984, č Majerová, V.: Tendence a směry formování socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l986, č Majerová, V.: Sociologické aspekty vědecko-technického rozvoje v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l986, č Majerová, V.: Aktuální sociologické otázky stabilizace pracovníků v zemědělství z hlediska motivačních a hodnotových faktorů. In: Sociologie zemědělství. l987, č Majerová, V.: Bytové podmínky pracovníků v socialistickém zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l987, č Majerová, V.: Rozdíly v životní úrovni a životním způsobu družstevních rolníků a pracovníků státních statků. In: Sociologie zemědělství. l988, č Majerová, V.: Pracovní podmínky žen v socialistickém zemědělství. In: Zemědělská ekonomika. l989, č. 7.

3 20. Majerová, V.: Východiska a předpoklady aktivity zemědělských pracovníků počátkem roku l990. In: Sociologie zemědělství. l990, č Majerová, V.: Názory zemědělských pracovníků na změny probíhající v zemědělství. In: Sociologie zemědělství. l99l, č Majerová, V.: Pracovní síly v období transformace zemědělských podniků. In: Sociologie zemědělství. l99l, č Majerová, V.: Sociologický pohled na změny v československém zemědělství po r. l989. In. Sociologie zemědělství. 1992, č Majerová, V.: Changes in Social Structure of Agricultural Enterprises. In. Zemědělská ekonomika. 1995, č Majerová, V.: Jak je vnímána transformace v post-komunistických zemích? In: Zemědělská ekonomika Majerová, V.: XV. Světový kongres ISA. In: Sociologický časopis. Praha, 2003, s ISSN Majerová, V.: Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU. In: Zemědělská ekonomika. Praha, 2005, s ISSN X. 28. Majerová, V.: Social factors influencing the differences between developed and less developed regions. In: Zemědělská ekonomika. Praha, 2007, č. 11, s ISSN X. 29. Majerová, V.: Four Milestones in the Social and Economic Development of Czech Agriculture. In: Czech Sociological Review, vol. VIII, 2000, s ISSN Majerová, V.: Social factors influencing the differences between developed and less developed regions. 2007, Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 53, ISSN X. 11, s Articles in Czech professional journals: 1. Charitonová, V.: Mimopracovní a volný čas zemědělské a vesnické mládeže. In: Impuls. l979, č Charitonová, V.: XIII. evropský kongres rurálních sociologů v Budapešti. Bulletin FF UK. Praha, l Majerová, V.: Některé otázky stabilizace pracovních sil v zemědělských podnicích. In: Hospodářský zpravodaj. l985, č Majerová, V.: Aktuální otázky zlepšování pracovních podmínek ve státních statcích. In: Státní statky. l985, č Majerová, V.: Pracovní podmínky žen v zemědělských podnicích. In: Ekonomika zemědělství. l988, č Majerová, V.: Péče podniků o ženy zaměstnané v zemědělství. In: Bulletin FF UK. Praha, l Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku. In: Hospodářský zpravodaj. l989, č. 23.

4 8. Lošťák, M., Majerová, V., Špaček, J.: XV. kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii (ESRS) ve Wageningen l993. In: Zemědělská ekonomika. l993, č Majerová, V.: Překlad článku Ludmily S. Korbutovové z Institutu ekonomických problémů přechodného období v Moskvě - Problemi reformirovanija agrarnogo sektora rossijskoj ekonomiky z 2. března l994. In: Zemědělská ekonomika. 1994, č. 9/ Majerová, V.: Měnící se role zemědělství na českém venkově. In: Nový venkov. Česká zemědělská tiskárna, s.r.o., Praha, 1998, roč. 2, č. 8, s ISSN Majerová, V.: K úloze sociologie venkova a zemědělství před vstupem do Evropské unie. In: Nový venkov, Česká zemědělská tiskárna, s.r.o., Praha, 1999, roč. 3, č. 3, s ISSN Broadcasting: 1. Majerová, V.: Víme, kdo žije na vesnici? Československý rozhlas, vysílání pro zemědělce l99l. Contributions on CD: 1. Majerová, V.: From citizenship to rural civil society: Czech rural areas after the transformation of agriculture. In: Sborník z konference The Rural Citizen: Governance, culture and wellbeing in the 21st centruy. University of Plymouth, UK, duben ISBN Majerová, V.: Civil Society and Demography in Rural Central Europe (the Czech, Hungarian and Polish cases). Budapest: Institute for Political Science Hungarian Academy of Science 2006, 90 s., ISBN Articles in newspapers: 1. Charitonová, V.: Vzácný volný čas. Zemědělské noviny l Majerová, V.: Ženy v našem zemědělství. Družstevní beseda ZN, 27. l0. l Majerová, V.: Na okraj jednoho průzkumu. Zemědělské noviny l Majerová, V.: Velká rizika privatizace. Lidové noviny l0. 9. l Majerová, V.: Problémy privatizace. Zemědělské noviny 2l. l2. l Majerová, V.: Venkov a cizí přistěhovalci. Zemědělské noviny l9. 2. l99l. 7. Majerová, V.: Zvažování kladů a záporů. Lidové noviny l99l. 8. Brabencová, L., Majerová, V.: Perspektivy zemědělských podniků. Anketa deníku Venkov l99l. 9. Majerová, V.: Co víme o domácnostech zemědělců. Lidová demokracie l8. 9. l Majerová, V.: Co víme o soukromých zemědělcích. Lidová demokracie l Majerová, V.: Výroba v hospodářstvích soukromých rolníků. Lidová demokracie 9. l0. l992.

5 12. Majerová, V.: Pracovní síly v hospodářstvích soukromých rolníků. Lidová demokracie l6. l0. l Majerová, V.: První zkušenosti soukromých hospodářů. Lidová demokracie 23. l0. l Majerová, V.: Transformace očima sociologů. Lidová demokracie 27. ll. l Majerová, V.: Ruští soukromníci jsou lepší než transformovaná hospodářství. Zemědělské noviny Majerová, V.: Klady a zápory soukromého hospodaření, jak je vidí sami rolníci. Zemské noviny Majerová, V.: Současná situace žen na českém venkově. (Sociologie: Veřejná diskuse o rozdílných podmínkách práce a života obou pohlaví u nás teprve začíná). Lidové noviny , str. 10. Contributions in international proceedings (full paper): 1. Majerová, V.: Rodina a domácnost zemědělských žen. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku v podmínkách nového hospodářského mechanismu. In: Sborník z Mezinárodní konference PEF VŠP, Nitra, Majerová, V.: Sociálně ekonomická situace žen v českém zemědělství. In. Sborník z konference Agrární perspektivy III. - Trvale udržitelný rozvoj. Praha , s Majerová, V.: Village for work as well as life: Sociological reflection of posttrasformation period of Czech village. In: Sborník z vědecké konference Agrobiznes w krajach Europy Srodkowej w aspekcie integracji z Unia Europoejska, tom 1, Wroclaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclaviu.1998, s ISBN Majerová, V.: Sociální jevy a procesy v transformačním období na českém venkově. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy VII. PEF ČZU, Praha, 1998, s ISBN Majerová, V.: Měnící se role zemědělství v trvale udržitelném rozvoji venkova. In: Sborník z vědecké konference k 650. výročí založení UK - Česká společnost na konci tisíciletí. Karolinum UK, Praha, března 1998, s Majerová, V.: Sociální jevy a procesy transformačního období na českém venkově. Sborník z konference Agrární perspektivy VII. PEF ČZU, Praha 1998, s ISBN Majerová, V.: The Development of Czech Agriculture and Countryside from 1989 to 1999, Transitional Societies in Comparison: In: Sborník z konference East Central Europe vs. Taiwan. Praha, květen 1999, s Majerová, V.: Restituce v zemědělství. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní. Nitra, 2000, s ISBN X.

6 10. Majerová, V., Nešetřilová, H.: Sociologický přístup k zachycení změn na českém venkově. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní. Nitra, 2000, díl II., s ISBN Majerová, V.: Economic and Social Position of Rural Women in the Czech Republic. In: Rural Women in the Process of Accession to the European Union. Open Society Institute, Ljubljana, Slovinsko, 2000, s ISBN Majerová, V.: The Necessity of Gender Studies for the Development of the Czech Rural Areas. In: Knowledge, Education and Extension for Women in Rural Areas. Humboldt-Universität Berlin, Berlín, 2000, s ISBN X. 13. Majerová, V.: Changes of the rural population values. In: Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Koszalin, 2003, vol. V., no. 6, s ISSN Majerová, V., Maříková, P.: Changes in rural societies and women. In. Sborník z konference Women and Sustainable Rural Development in Europe. Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus, 2004, s Majerová, V.: Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU. In. Sborník z konference Agrární perspektivy XIII. ČZU Praha, 2004, s Majerová, V.: Výuka sociologie v českých zemích ve 20. století. In: Sborník z konference Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 2004, s ISBN Majerová, V.: Rural women participation during the era globalization. In: Research report no.6. F.Caffe Centre, Department of social sciences Roskilde University. Roskilde, Dánsko, ISSN Majerová, V.: Občanská společnost a její význam v rozvoji venkova. Sborník z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy XV. PEF ČZU, Praha, 2006, s ISBN Majerová, V.: Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů. In: Sborník z mezinárodní konference Venkov je náš svět. Český Krumlov, 2006, s ISBN Majerová, V.: Methodological aspects of rural research: Description or understanding?. In: Sborník z konference Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. ČZU Praha, září 2007, s ISBN Majerová, V.: Change and viability in rural areas. In: Sborník z konference ESEE Supporrting viable rural communities. ČZU Praha, září Majerová, V.: Sociální faktory ovlivňující rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými regiony. In: Sborník z konference Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova, Praha, , s , ISBN Majerová, V.: Rural knowledge society: Present and future. In: Sborník Venkov je náš svět (Countryside Our World), Kutná Hora, , ISBN , str Majerová, V.: Czech rural society almost monoethnic community in the multiethnic Europe. In: Sborník Ethnicity and government: regional, national and global project.

7 University of Simpheropol, Krym, Ukraine, , ISBN , str Contributions in international proceedings (abstracts): 1. Charitonová, V.: Sociální postavení československých žen pracujících v zemědělství. In: Sborník z Kongresu Evropské společnosti pro rurální sociologii, Budapešť, Maďarsko, l Majerová, V.: Women in the Czechoslovak Agriculture. In: Sborník z mezinárodní konference European Country-Women on New Paths, Essen, Německo, l99l. 3. Majerová, V.: Tasks of Rural Sociology in Contemporary Changes of Agriculture and Village Life. Mezinárodní seminář rurálních sociologů Hungary in the World. Budapešť, Maďarsko, l99l. 4. Majerová, V.: Changes in the Czechoslovak Agriculture after the year l989 (Změny v československém zemědělství po r. l989). Mezinárodní seminář Social Image of Village and Agriculture in Period of Transformation to the Market Economy. Lodž, Polsko, l99l. 5. Majerová, V.: Czechoslovak Agriculture Two years After (Československé zemědělství po dvou letech). VIII. Světový kongres rurální sociologie. Penn State, Pensylvánie, USA, l992. Příspěvek v zastoupení přednesen J. Gilbertem z University ve Winconsinu Madison, USA. 6. Majerová, V.: Reappearance of Private Farm Family Households in the Czech Republic. Mezinárodní konference Economic Behaviour of Rural Households in Europe. Bonn, Německo, l Majerová, V.: The Renewal of Private Farming in the Czech Republic. XV. Kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Wageningen, Nizozemsko, Majerová, V., Disman, M.: Old Name for a New Social Phenomenon: Family Farming in the Czech Republic. XVI. Kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Praha, Majerová, V.: Transformation in Rural Structures. Social Processes in the Czech Agrarian Structures. Second European Conference for Sociology: Fusion of Fission. Budapest, Maďarsko, Majerová, V.: Social and Economic Situation of Rural Women in the Czech Rural Areas. FAO Working Group: How to Develop a WIP Plan of Action for the Rural/Agricultural Sector. Budapest, Maďarsko, Majerová, V.: Czech National Action Plan: Women in Development. Workshop FAO, Wageningen, Nizozemsko, Majerová, V.: Life Style or Survival Strategy: Private Farmers in the Czech Republic. Světový sociologický kongres Quality of Life. Prince George, Severní Britská Kolumbie, Kanada Majerová, V.: Life Conditions of Rural Women in the Czech Republic. In: Sborník z XIV. World Congress of Sociology. ISA, Montreal, Canada, , s ISSN

8 14. Majerova, V.: Social mobility on the Czech Countryside: life conditions of social groups. In: Sborník z Evropského kongresu ESRS, Lund, Švédsko, , s Majerová, V., 1999: Development of labour market in the Czech countryside: expectations of rural women. Conference Gender and Rural Transformations in Europe Past, Present and Future Prospects, Wageningen, Holandsko, říjen Majerová, V.: Social aspects of sustainable rural development. In: Sborník z International conference Sustain Life Secure Survival II Socially and Environmentally Responsible Agribusiness. Praha, , s. 81. ISBN Majerová, V.: Prospects of the Contemporary Czech Countryside: The Relation of Past and Present Processes. Conference A Common European Countryside? Kesthély, Maďarsko, Majerová, V.: The role of rural sociology in the reality of new members EU. A Common European Countryside? Kesthély, Maďarsko, Majerová, V.: Equal gender opporrunities of the Czech rural population. In: Sborník z konference Mobilities, Vulnerabilities and Sustainabilities New questions and challenges for rural Europe. Wageningen, The Netherlands, srpen 2007, s Majerová, V., Krepl, V.: From exogeneous to endogeneous model sof rural development: Czech rural areas case. In: Sborník z konference From QOL Concepts to QOL Performance Measures. San Diego, Kalifornie, prosinec 2007, s Majerová, V.: Social problems of the Czech rural population. In: Sborník Investigating European Countryside. EURORURAL, MZLU Brno, , ISBN , str Majerová, V.: Local initiatives functioning as a condition of rural development of the Czech countryside. In: Sborník Envisioning a prosperous rural future in a globalizing world, , Soul, Jižní Korea, str Majerová, V.: Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech Republic. In: Sborník Strategies for Future. Agrární perspektivy XVIII.., , , ČZU Praha. 24. Majerová, V.: Czech Republic after 20 years of post socialist development, countryside metamorphoses. In: Sborník Reinventing the Rural: Between the Social and Natural, ESRS Vaasa, , ISBN , Finland. 25. Majerova, V.: Rural sociology in historical perspective - its place in the scientific knowledge system: Czechoslovac peripetia, In: Sborník Reinventing the Rural: Between the Social and Natural, ESRS Vaasa, , ISBN , Finland. Contributions in Czech proceedings (full paper): 1. Charitonová, V.: Názory mládeže, týkající se života na vesnici. Čs. sociologická společnost, Alšovice, l Charitonová, V.: Sociální postavení zemědělské mládeže. Čs. sociologická společnost, Smolenice, l979.

9 3. Charitonová, V.: Mimopracovní a volný čas zemědělské mládeže. Čs. sociologická společnost, Olomouc, l Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky mládeže bydlící na venkově. Čs. sociologická společnost, Ládví, l Charitonová, V.: Základní rysy socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Sjezd čs. sociologů, Štrbské pleso, l98l. 6. Majerová, V.: Názory zemědělských pracovníků na rodinný a společenský život na vesnici. Čs. sociologická společnost, Alšovice, Majerová, V.: Směry rozvoje socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, Majerová, V.: Pracovní podmínky zemědělských žen jako jeden z indikátorů sociálního rozvoje. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, Majerová, V.: Mládež v socialistickém zemědělství. Čs. sociologická společnost, Olomouc, Majerová, V.: Způsob života a životní styl vesnické ženy. Mezinárodní vědecká konference Svazu slovenských žen a Ústavu pro filosofii a sociologii SAV, Bratislava, l Majerová, V.: Rodina a domácnost zemědělských žen. Mezinárodní sympozium FF UJEP, Brno, Majerová, V.: Cesty k aktivizaci lidského činitele v zemědělském podniku v podmínkách nového hospodářského mechanismu. In: Sborník z Mezinárodní konference PEF VŠP, Nitra, Majerová, V.: Aktivizace pracujících v zemědělských podnicích. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, Majerová, V.: Vybrané problémy aktivizace pracovníků v zemědělství. Slovenská sociologická společnost, Stará Lesná, Majerová, V.: Vytváření předpokladů pro diferencovaný přístup k aktivizaci jednotlivých sociálních skupin pracovníků v zemědělství. SYMPO 90, Čs. sociologická společnost, Brno, Majerová, V.: Struktura pracovních sil v období transformace zemědělských podniků. Čs. sociologická společnost, Kosova Hora, Majerová, V.: Postoje pracovníků k transformačních změnám v zemědělských podnicích - některé zkušenosti ze sociologických průzkumů v rámci privatizačních projektů. Mezinárodní seminář Sociálně-ekonomického ústavu Změny v českém pohraničí po roce l989. Ústí nad Labem, Majerová, V.: Soukromí rolníci jako nově vznikající sociální skupina. Seminář Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách - CEFRES - Dekolektivizace zemědělství ve střední Evropě. Praha, Majerová, V.: Privatizace zemědělství očima české a evropské sociologie. Seminář Masarykovy české sociologické společnosti. Brno, Horalíková, M., Majerová, V.: Představy studentů VŠZ v Praze o budoucím uplatnění. In: Sborník příspěvků z odborné konference k 75. výročí založení VŠZ v Brně a 35. výročí založení PEF. Brno, , s

10 21. Majerová, V.: Sociálně ekonomická situace žen v českém zemědělství. In: Sborník z konference Agrární perspektivy III. - Trvale udržitelný rozvoj. Praha, , s Majerová, V.: Hospodářství soukromých rolníků v České republice. In: Sborník referátů ze semináře Velikost zemědělských podniků v podmínkách tržního hospodářství. Švehlova nadace, Praha, Novotného lávka, 7. března Majerová, V.: Dnešní situace soukromých rolníků. In: Sborník ze semináře Budoucnost venkova - Stavba pro venkov České Budějovice, květen 1996, s Majerová, V.: Problematika Rural gender studies v České republice. In: Sborník referátů ze semináře Český venkov na přelomu tisíciletí. Švehlova nadace, Novotného lávka, Praha, , s ISBN Majerová, V.: Zlepšování pracovních podmínek žen na venkově. In: Sborník z konference Postavení žen v České republice. Čelákovice, 1997, s ISBN Majerová, V.: Čtyři mezníky sociálního a ekonomického vývoje českého zemědělství. In: Sborník z celostátní konference MČSS Osudy české společnosti Praha, února 1998, s Majerová, V.: Výuka rurální sociologie v českých zemích ve 20. století. In: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště, 9/2004. ISBN s Majerová, V.: Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů. In: Venkov je náš svět. Praha, ISBN Majerová, V., Tauberová, V.: Jan Tauber- sociolog venkova a zemědělství, In: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Uherské Hradiště, ISBN Majerová, V.: Rozvoj českého venkova v evropském kontextu. Některá hlediska životního stylu. In: Aktuální problémy životního stylu. Praha, ISBN Majerová, V.: Sociální faktory ovlivňující rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými regiony. 2007, ISBN , ČZU, Praha. In: Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. PEF ĆZU Praha. S Posters on Czech and international conferences: 1. Majerová, V.: Východiska decentralizace zemědělských podniků v Československu po r XIV. kongres Evropské společnosti pro rurální sociologii. Giessen, Německo, Majerová, V.: Impact of Transition for Agricultural Women in Czechoslovakia (Důsledek transformace pro zemědělské ženy v Československu). 20. konference The Associated Country Women of the World "Our World - Our Future". Den Haag, Holandsko, 1992.

11 3. Majerová, V.: Information about Rural Development in the Czech Republic (Informace o rurálním rozvoji v České republice). Seminář FAO Management and Implementation of Rural Development Projects. Bled, Slovinsko, Majerová, V.: Situace žen v zemědělství a na venkově v České republice. Seminář FAO Socio-economic Situation and Status of Rural Women in Selected Central and Eastern European Countries. Nitra, Slovensko, Majerová, V.: Topics of Private Farmers Households Research in the Czech Republic. Sypozium Rural Households in Europe. Gdaňsk, Polsko, Books in Czech language: Majerová, V.: rozhovor. In: Tupá, B. a kol., Vlastní pokoj: 10 pohledů. Sociologický ústav AV ČR, 2004, Praha, ISBN , str Books in world language: 1. Majerová, V.: Reconstitution of private farm family households in the Czech republic. In: Cécora, J.: Economic Behaviour of Family Households in an International Context. FAA, Bonn, Germany, l993 (p ). ISBN Majerová, V.: The Changing Role of Agriculture in the Czech Countryside. In: Europe s Green Ring, ed. L. Granberg, Imre Kovách, Hilary Tovey. Ashgate, Aldershot, (p ) ISBN Majerová, V.: Interview. In: Tupá, B. a kol., Vlastní pokoj: 10 pohledů. (anglická verse A Room of One s: 10 Views). Sociologický ústav AV ČR, 2004, Praha, ISBN , str Majerova, V.: Regional disparities and their influence on sustainable rural development. The case of two different Czech regions. In: Rural Sustainable development in the knowledge society, ed. Hilary Tovey, Karl Bruckmeier. Ashgate, Aldershot, 2008, ISBN , pp Majerová, V.: Metamorphoses of rural sociology during the times: Czech case of iterative renewal. In: Maaseutuaiheita - Rural Motifs. Ed. Aleksanteri Series, Gummerus Printing, ISBN , Finland, 2009 str Didactic publications: 1. Majerová, V.: Základy sociologie zemědělství a venkova. Učební texty "Malé manažerské školy". Institut vzdělávání MZVž ČR, Hradec Králové, 1990, 10 s. 2. Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha, 1997, 148 s. ISBN Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část I., Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha, 1999, 158 s. ISBN X. 4. Majerová, V. a kol.: Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum, provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha ISBN , str. 254, AA 3,69

12 5. Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část II., Skriptum, Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha 2005, ISBN , str Majerová, V., Majer, E..: Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část II.. Skriptum, PEF ČZU, Praha ISBN , str Final research reports and professional studies: 1. Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky mládeže pracující v zemědělství. Zemědělská mládež jako zvláštní sociální skupina. In: Krůček, Z. a kol.: Sociální postavení zemědělské mládeže. Závěrečná zpráva VÚEZV. Praha, 1977 (spoluřešitelka). 2. Charitonová, V.: Hlavní specifika pracovních podmínek žen v zemědělství. Mimopracovní podmínky žen pracujících v zemědělství. In: Krůček, Z. a kol.: Sociální postavení žen pracujících v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1977 (spoluřešitelka). 3. Charitonová, V.: Mimopracovní podmínky občanů se změněnou pracovní schopností v zemědělství. Péče zemědělských podniků o pracovníky se změněnou pracovní schopností. In: Krůček, Z. a kol. Komplexní péče o osoby se změněnou pracovní schopností. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1977 (spoluřešitelka). 4. Charitonová, V.: Životní úroveň družstevních důchodců. Mimopracovní podmínky života zemědělských důchodců. Péče zemědělských podniků o důchodce. In: Krůček, Z. a kol. Komplexní péče o důchodce v zemědělství v systému sociálního plánování. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1979 (spoluřešitelka). 5. Charitonová, V., Krůček, Z.: Sociálně-ekonomické postavení vesnické a zemědělské mládeže. Studie pro FMZVž, Praha, Charitonová, V.: Otázky příjmové situace, životní úrovně a hmotného zabezpečení vybraných sociálních skupin pracovníků v zemědělství. Mimopracovní podmínky vybraných sociálních skupin. In: Krůček, Z. a kol.: Postavení vybraných sociálních skupin v souvislosti s procesy koncentrace a specializace zemědělské výroby. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1980 (spoluřešitelka). 7. Charitonová, V.: a kol. Charakteristika dosaženého stupně rozvoje socialistického způsobu života v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1981 (řešitelka etapy). 8. Charitonová, V.: Struktura příjmů a výdajů domácností družstevních rolníků. Směry rozvoje příjmů a vybavenosti domácností. In: Kohn, P. a kol.: Návrhy na formování socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1982 (spoluřešitelka). 9. Charitonová, V.: Tendence a problémy rozvoje socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. In: Kohn, P. a kol. Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1983 (spoluřešitelka). 10. Majerová, V., Němcová, E.: Sociálně-ekonomická situace a životní způsob pracujících ve státním sektoru zemědělství. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová,V.: a kol. Rozvoj socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Studie pro Sociologickou komisi ČSAZ, Praha, 1984.

13 12. Kohn, P., Majerová, V.: Zpracování metodického pokynu k sociálně ekonomickému programu zemědělských organizací okresu Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha, Kohn, P., Majerová, V.: Výhled rozvoje zemědělství na okrese Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha, Majerová, V., Němcová, E.: Péče o pracovníky a sociální rozvoj ve státních zemědělských podnicích. Studie pro Sociologickou komisi ČSAZ, Praha, Majerová, V.: Změny v sektorové struktuře, počtu pracovních sil a velikosti zemědělských závodů (studie pro FMZVž) Praha, Majerová V. a kol.: Formování a diferenciace socialistického způsobu života pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1984 (řešitelka etapy). 17. Majerová, V.: Vývojové tendence v pracovních a životních podmínkách. In: Krůček,Z. a kol. Sociální rozvoj v zemědělsko-potravinářském komplexu. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1985 (spoluřešitelka). 18. Majerová, V., Marková, C., Trnková, V.: Specifika zhoršených životních podmínkek zemědělských pracovníků v pohraničních oblastech (studie pro FMZVž) Praha, Majerová, V. a kol.: Návrh koncepce sociálního rozvoje okresu Mělník. Studie pro OZS Mělník, Praha, Majerová, V. a kol.: Bytové podmínky pracovníků v socialistickém zemědělství a návrhy na jejich zlepšování. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová, V. a kol.: Hlavní směry rozvoje soustavy plánovitého řízení v ZPoK pro 9. pětiletku. Studie pro vedení VÚEZVž, Praha, Majerová, V. a kol.: K problematice sídelní struktury venkovského prostoru v ČSSR. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová, V. a kol.: Okruh ukazatelů sociálního rozvoje - mezinárodní srovnání. Studie pro FMZVž, Praha, Majerová, V.: a kol. Směry rozvoje vybraných komponent životní úrovně pracovníků v socialistickém zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1986 (řešitelka etapy). 25. Majerová, V. a kol.: Výzkum názorů na aktuální problémy dalšího rozvoje zemědělství. Studie pro FMZVž, Praha, l Majerová, V.: a kol. Návrh na zlepšení pracovních a životních podmínek žen ekonomicky činných v zemědělství v 8. a 9. pětiletce. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1987 (řešitelka dílčího úkolu). 27. Majerová, V. a kol.: Hlavní faktory aktivizace lidského činitele v procesu formování socialistického životního způsobu v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1988 (řešitelka dílčího úkolu). 28. Majerová, V. a kol.: Průzkum názorů řadových pracovníků podniku Pražské pivovary a sladovny na zavedení komplexního experimentu (studie pro FMZVž) Praha, l Majerová, V.: Aktivizace lidského činitele v procesu přestavby hospodářského mechanismu. Studie pro odbor ekonomiky, organizace a řízení ČSAZ, Praha, l989.

14 30. Majerová, V.: Rozbor výrobně-ekonomické situace státních statků Středočeského kraje - reprodukce pracovních sil a sociální rozvoj. Studie pro MZVž ČSR, Praha, l Majerová, V. a kol.: Vytváření předpokladů pro diferencovaný přístup k aktivizaci jednotlivých sociálních skupin pracovníků v zemědělství. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha, 1989 (řešitelka dílčího úkolu). 32. Majerová, V. a kol.: Důsledky současných společenských změn v sociální oblasti v zemědělství a na venkově. Závěrečná zpráva, VÚEZVž, Praha 1990 (řešitelka dílčího úkolu). 33. Majerová, V., Trnková, V.: Cíle a východiska sociálních procesů a sociální politiky. Studie pro FMZVž, Praha, l Majerová, V., Trnková, V.: a kol. Vytýčení zásad rozvoje sociologie venkova a zemědělství. Podkladový materiál pro jednání české vlády, Praha, l Brabencová, L., Jelínková, V., Majerová, V., Němcová, E.: Kvalitativní analýza sociální struktury v APK. Závěrečná studie, VÚEZVž, Praha, 1991 (spoluřešitelka). 36. Majerová, V.: Transformace sociálních struktur v zemědělských podnicích. In: Lipták, M.: Strategie transformace APK a její konkretizace v jednotlivých organizačních formách. Výzkumná studie, VÚEZVž, Praha 1991 (spoluřešitelka). 37. Majerová,V., Tumová, L.: Ekonomické a sociální důsledky transformačního procesu pro pracovníky zemědělských podniků. Závěrečná studie, VÚEZVž, Praha, 1991 (řešitelka dílčího úkolu). 38. Majerová, V.: Ekonomické a sociální důsledky transformačního procesu pro pracovníky zemědělských podniků. Výzkumná studie, VÚEZVž, Praha, 1992 (řešitelka etapy). 39. Horalíková, M., Majerová, V.: Vzdělávání pro oblast sociální politiky a sociálních služeb na vesnici a na venkově. Závěrečná zpráva projektu 0l63-l0 Fondu dynamického rozvoje vysokých škol České republiky. VŠZ, Praha, 1994 (spoluřešitelka). 40. Majerová, V.: Private Farmers - Newly Rising Social Group of Agricultural Workers in the Czech Republic. Závěrečná zpráva projektu grantu RSS CEU, Praha, Majerová, V., Disman, M., Špaček, J., Hudečková, H., Lošťák, M.: Meze a možnosti sociologických metod a technik při zkoumání sociální sféry venkova a zemědělství. Závěrečná studie, VŠZ Praha, Majerová, V.: Private Farmers - Newly Rising Social Group of Agricultural Workers. Závěrečná zpráva grantu RSS CEU, Praha, 1995, 79 s. 43. Majerová, V.: Rural Women in the Czech Republic (coutry profile - about 10 pages) In: Pirjo Siiskonen: Socio-Economic Situation and Status of Rural Women in Selected Central and Eastern European Countries. University of Helsinky, Mikkeli Institute, 1994, Final report Jech, K., Majerová, V.: The Liquidation of the Czech and Slovak Class of Private Farmers in the Context of the So-called Collectivisation of Agriculture. Závěrečná zpráva grantu 1649/233/1998, Praha, 2000, 82 s. 45. Majerová, V. a kol.: Tři české vesnice (srovnání). ČZU Praha, GAČR 403/98/1309. r ISBN

15 46. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2000 Základní informace. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2001 Instituce. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN X 48. Majerová, V. a kol.: Český venkov 2002 Podniky a podnikání. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V.: Socio-ekonomická analýza českého venkova. In: Efektivnost využívání zdrojů českého zemědělství v podmínkách globalizace a integrace. Závěrečná zpráva IVZ Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur předpoklad trvale udržitelného rozvoje. PEF, Praha 2002, ISBN , str Majerová, V.: a kol. Český venkov 2003 Situace před vstupem do EU. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2004 Životní strategie mladých a starých lidí na vesnici. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2005 Rozvoj venkovské společnosti. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2006 Sociální mobilita a kvalita života venkovské populace. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2007 Studie Jihočeského a Ústeckého kraje. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, ISBN Majerová, V. a kol.: Český venkov 2008 Proměny venkova. Závěrečná zpráva, Sociologická laboratoř, ČZU Praha, 2009

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Curriculum Vitae PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Odborná praxe 2008 dosud. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, (do r. 2010 oddělení Studia sociální struktury), vědecký pracovník

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 100 LET. Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 100 YEARS

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 100 LET. Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 100 YEARS 1 Ústav zemědělské ekonomiky a informací 100 LET Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 100 YEARS of the Institute of Agricultural Economics and Information Praha, září 2012 Vydal ÚZEI u příležitosti

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990

Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990 Silva Gabreta vol. 16 (3) p. 187 206 Vimperk, 2010 Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990 Migration trends in the Bohemian Forest region after 1990 Marie Novotná *, Jan Kopp Pedagogická fakulta,

Více

Recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na oblast společenských a humanitních věd

Recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na oblast společenských a humanitních věd A U S P I C I A Recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na oblast společenských a humanitních věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další společenskovědní otázky) VYSOKÁ ŠKOLA

Více

Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah

Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah Výsledky výzkumné činnosti pracovníků IZPE v roce 2005 (předběžná zpráva, prosinec 2005) Obsah Úsek č. 1 Zdraví a zdravotní politika... 2 Úsek č. 2 Zdravotnické systémy... 4 Úsek č. 3 Kvalita zdravotnické

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek

Bibliography. 1. Books, Monographs. Zdeněk Uherek Zdeněk Uherek Bibliography 1. Books, Monographs DAVIDOVÁ Eva, UHEREK Zdeněk 2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945 2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací.

Více

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

Hradecké ekonomické dny 2009

Hradecké ekonomické dny 2009 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 3. a 4. února 2009 Sborník příspěvků Díl

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část 1. Název pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště: MÚA IČ: 67985921

Více

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DUŠAN DRBOHLAV IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE DRBOHLAV, D. (2011): Immigration

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA Datum a místo narození: Praha, 22.7.1950 Rodinný stav: ženatý, dvě děti (nar. 1972 a 1985) Občanství: Česká republika ZAMĚSTNÁNÍ: Současná: Sociologický

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 3 2012 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY architecture. now Norská politika architektury. Bul. ČKA 2012, č. 1, s. 50-53, 7 obr. Zkrácená verze

Více

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10 th, 2013 Vysoká škola finanční a správní University of Finance and Administration

Více

Genderové nerovnosti v odměňování na stejné pracovní pozici: sociální vyloučení žen 1 / Alena křížková, Andrew m. penner, trond petersen

Genderové nerovnosti v odměňování na stejné pracovní pozici: sociální vyloučení žen 1 / Alena křížková, Andrew m. penner, trond petersen Stone, P., Lovejoy, M. 2004. Fast track women and the choice to stay home. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 596, 62 83. Tomášek, M., Dudová, R. 2008. Sekundarizace pracovního

Více

Journal of Tourism and Services

Journal of Tourism and Services Journal of Tourism and Services Title Published by Journal of Tourism and Services Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., Spálená 14, 110 00 Praha1 www.vso-praha.eu Designed and printed by Tiskařské

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A ROLE VENKOVSKÉ TURISTIKY Eva Šimková 1. Úvod Kvalita života je důležitá pro každého z nás, bez ohledu na kulturu a zemi původu. Zvyšování kvality života souvisí se zvyšováním

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2013 Praha 2014 Zpracovali: Petr Kratochvíl, Michal Kořan Vydal: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: 251

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2014

Zpráva o činnosti. Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2014 Zpráva o činnosti Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., za rok 2014 Praha 2015 Zpracoval: Petr Kratochvíl a kol. Vydal: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: 251 108 111

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003

PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003 PŘÍLOHY 1. ABSOLVENTI DIPLOMATICKÉ AKADEMIE 2003 A SEZNAM ABSOLVENTŮ ZÁKLADNÍ DIPLOMATICKÉ PŘÍPRAVY DA1/2003 1. Ing. Olga Homolová 9. Mgr. Martin Mužík 2. PhDr. Jiří Jílek 10. Ing. Zbyněk Noha 3. Ing.

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2011 18. mezinárodní sympozium s výstavou 6. 9. 12. 2011 18th International Symposium and Exhibition 6. 9. 12. 2011

Více

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS VIII 1/2014 Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje Dana HÜBELOVÁ Abstract: The economy of developed countries

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 1999 PŘEDMLUVA Předkládaná bibliografie byla zpracována jako informační

Více

NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ

NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 115 MAGDALENA BAŠTOVÁ, JAROSLAV DOKOUPIL NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ BAŠTOVÁ, M., DOKOUPIL, J. (2010): The negative effects

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více