Informační a komunikační systém školy Návod pro rodiče a žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační systém školy Návod pro rodiče a žáky"

Transkript

1 Informační a komunikační systém školy Návod pro rodiče a žáky aktualizace: zpracoval: Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5

2 Obsah 1 Informační a komunikační systém školy Popis prostředí IKSŠ Úvodní stránka Karta žáka Zprávy Klasifikace Absence Třída Učitelé Suplování Dokumenty Partnerské třídní schůzky Osobní údaje Volby do školské rady

3 1 Informační a komunikační systém školy Informační a komunikační systém školy (dále jen IKSŠ) je webová aplikace fungující jako rozhraní pro cílovou skupinu uživatelů. Zpřístupňuje relevantní informace a dokumenty, umožňuje vzájemnou komunikaci, nabízí služby usnadňující spolupráci mezi školou a rodinou žáka. Rodiče a žáci, jako uživatelé IKSŠ, mají přístup k informacím uloženým v databázi IKSŠ. Jedná-li se o privátní informace o výsledcích vzdělávání konkrétního žáka, je přístup k těmto informacím zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem. Rodiče a žáci mají možnost přímo komunikovat s jednotlivými pedagogickými pracovníky školy, mají přístup k aktuálním informacím, které se týkají klasifikace a absence, dále pak k užitečným dokumentům a šablonám různých žádostí či oznámení, mohou si rezervovat konkrétní termín v den konání individuálních partnerských třídních schůzek atd. Tento návod slouží jako praktická příručka pro rodiče a žáky, kteří chtějí aktivně využívat služeb IKSŠ. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se IKSŠ, odhalíte-li chyby, nekorektní chování nebo máte nápady na vylepšení tohoto systému, neváhejte a kontaktujte buď třídního učitele, popřípadě přímo administrátora IKSŠ pana Pavla Chmiela ( 3

4 2 Popis prostředí IKSŠ IKSŠ je rozdělen do dvou základních sekcí: sekce pro pedagogické pracovníky, sekce pro rodiče a žáky. Veškeré informace týkající se výchovně-vzdělávacího procesu žáka jsou přístupné až po úspěšném přihlášení do žákovského účtu. 2.1 Úvodní stránka Obsah úvodní stránky lze vidět i bez přihlášení do systému. Obsahuje tyto čtyři základní části: 1. Zobrazení základních informací aktuální školní rok, pololetí a celkový počet žáků (resp. aktivních záznamů žáků v IKSŠ). Aktivní záznam žáka znamená, že je přiřazen některé třídě a není tedy uložen v archivu IKSŠ. 2. Přihlašovací formulář Přihlašovací jméno (login) uživatele Heslo uživatele 4

5 Přihlašovací jméno a heslo získáte od třídního učitele. Vždy záleží na velikosti písmen. Například přihlašovací jméno horak se neshoduje s Horak. Heslo doporučujeme změnit ihned po prvním úspěšném přihlášení do svého účtu (dále viz kapitola 2.2.9). 3. Navigační odkazy jedná se o odkazy na webové stránky nebo dokumenty související s výchovně-vzdělávacím procesem žáků na naší školy: oficiální webové stránky školy, online rozvrh hodin, výpis suplování učitelů, stravovací portál e strava, e learningový, tedy vzdělávací portál naší školy LMS Moodle pro učitele a žáky, manuál IKSŠ pro rodiče a žáky. 4. Sdělení vedení školy v této části naleznete sdělení, která se týkají všech rodičů a žáků, jako např. zahájení školního roku, informace o třídních schůzkách atd. Důležité sdělení, které byste rozhodně neměli přehlédnout, je zobrazeno v červeném rámečku s ikonou malého červeného vykřičníku. 5

6 2.2 Karta žáka Karta žáka je privátní část IKSŠ, která je přístupná až po úspěšném přihlášení rodiče nebo žáka do IKSŠ. Veškeré informace, které se zobrazí v kartě žáka, se týkají pouze přihlášeného žáka. Karta žáka je rozdělena do několika sekcí, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů v horní části: Sekce, ve které se momentálně nacházíte, je v tomto menu zvýrazněna žlutou barvou písma. Každá sekce se může dále dělit na další části, které se zobrazí kliknutím na odkaz v levém sloupci webové stránky (levé menu). Ukázka levého menu sekce Klasifikace : Klasifikace žáka Vyučující předmětů Zprávy Jakmile dojde k úspěšnému přihlášení do karty žáka, budete automaticky přesměrováni do sekce Zprávy. Pokud Vám některý z učitelů napíše zprávu, bude vám zobrazena jako nová zpráva. Kromě samotného textového obsahu zprávy se zobrazí datum a čas odeslání zprávy a jméno autora zprávy (resp. jméno vyučujícího, který zprávu napsal). 6

7 Nad textem zprávy jsou tři černá tlačítka: ARCHIVACE zpráva se nesmaže, ale tzv. archivuje. Zpráva je nadále přístupná v tzv. Archivu zpráv, ale z důvodu přehlednosti se již nebude zobrazovat v části Nové zprávy. ODPOVĚDĚT umožní odpovědět vyučujícímu na zprávu. Do obsahu textové zprávy se zkopíruje původní zpráva spolu s datem a časem jejího odeslání a jménem odesilatele (vyučujícího). Obsah i předmět zprávy lze plně upravovat. SMAZAT zpráva se nenávratně odstraní z databáze a nebude možné její obsah zpětně obnovit! V levém menu sekce Zprávy se nachází tři odkazy: Nové zprávy zobrazí se zprávy, které ještě nebyly označeny jako archivované (nepřečteno). Archivované zprávy zobrazí se přečtené zprávy, které jste umístili do archivu zpráv. Napsat zprávu učiteli zobrazí se formulář, pomocí něhož lze napsat zprávu zvolenému učiteli teoretického vyučování nebo odborného výcviku. Pro snadnou navigaci se v horní části levého menu trvale zobrazuje navigační panel. Kliknutím na ikonu obálky nebo na číslo vyjadřující počet zpráv, dojde k přesměrováni do části nové zprávy, archivované zprávy nebo na informační nástěnku třídy (dále viz kapitola 2.2.4). 7

8 2.2.2 Klasifikace Sekce Klasifikace je rozdělena na dvě části: Klasifikace žáka V této části se v přehledné tabulce zobrazí známky v jednotlivých předmětech za příslušné pololetí (lze zvolit). Známky jsou rozděleny podle toho, jakým způsobem byly získány. Jedná se o písemné práce, ústní zkoušení a samostatné práce. Přesunete-li kurzor myši nad název předmětu (např. předmět Ekologie a chemie), zobrazí se nejen jeho jméno, ale také zkratka používaná v rozvrhu hodin. 8

9 Vyučující předmětů Zobrazí se jména učitelů, kteří vyučují jednotlivé předměty. 9

10 2.2.3 Absence V sekci Absence naleznete přehled zameškaných hodin žáka ve škole (teoretické vyučování a odborný výcvik). Sekce Absence je rozdělena na dvě části: Přehled absence žáka V této části se zobrazí souhrn veškeré absence včetně podrobnějších informací (datum začátku a konce absence, celkový počet zameškaných hodin, úsek školy, na kterém absence vznikla, aktuální stav absence a důvod absence). Stavem absence se rozumí, zda již byla omluvena (zelená barva) nebo je dosud nedoložena (modrá barva), popřípadě je považována za neomluvenou (červená barva, tučné písmo). Záznamy o absenci žáka jsou setříděny podle data začátku absence od nejnovějšího až po nejstarší. Statistika absence žáka tato část nabízí přehled všech zameškaných hodin na jednotlivých úsecích školy. Zároveň zde naleznete číselně i procentuálně vyjádřený souhrn důvodů absence z celkového počtu zameškaných hodin. 10

11 2.2.4 Třída Sekce Třída je rozdělena do dvou částí: Informace o třídě Zde jsou uvedeny základní informace o třídě, kterou navštěvuje přihlášený žák. Jedná se především o informace týkající se oboru vzdělávání a školního vzdělávacího programu (ŠVP), podle kterého je žák vzděláván. Je-li třída víceoborová, zobrazí se pouze obor a ŠVP přihlášeného žáka. V neposlední řadě jsou k dispozici také kontaktní údaje na třídního a zastupujícího třídního učitele a učitele odborného výcviku. 11

12 Informační nástěnka Jedná se o informační nástěnku třídy, na které naleznete vzkazy a informace, které se týkají celé třídy (např. informace o třídních schůzkách, sportovních a kulturních akcích třídy, školním výletě, důležitých termínech apod.) Učitelé V této sekci naleznete základní kontaktní údaje všech učitelů teoretického vyučování a odborného výcviku. U učitele teoretického vyučování je uvedena také zkratka používaná v rozvrhu hodin. 12

13 2.2.6 Suplování Rodiče a žáci mají k dispozici pro současný a následující den přehled suplovaných hodin v případě absence některého z vyučujících. Vyučovaný předmět je u každé třídy zapsán svou zkratkou. (např. FY = Fyzika, MA = Matematika atd.). Nejste-li si jisti, o jaký předmět se jedná, přejděte do sekce KLASIFIKACE, a v levém menu klikněte na odkaz Vyučující předmětů. Průběh suplované hodiny: Výuka má-li suplující učitel aprobaci k vyučování daného předmětu, vyučování proběhne dle platného tematického plánu. Dozor pokud suplující učitel nemá aprobaci k vyučování daného předmětu, provádí nad žáky pouze dozor. Zrušeno ve specifických případech (nulté a poslední vyučovací hodiny) může dojít ke zrušení vyučování v dané vyučovací hodině Dokumenty V dokumentech naleznete především vzory různých žádostí (např. žádost o přestup do jiného oboru, žádost o uvolnění žáka na více než 1 den apod.) nebo oznámení. Tyto tiskopisy se pravidelně aktualizují a doplňují. 13

14 2.2.8 Partnerské třídní schůzky Partnerské třídní schůzky = individuální schůzka třídního učitele a učitele odborného výcviku s rodičem (resp. zákonným zástupcem nezletilého žáka) a žákem. Téměř výhradně jde o dubnový termín třídních schůzek. Je-li stanoven datum konání partnerských třídních schůzek, může třídní učitel využít (resp. zpřístupnit) rodičům rezervační systém pro volbu termínu schůzky. Termíny schůzky lze volit v rozmezí 8.00 hod.až hod., každá schůzka trvá přibližně 15 minut. Nelze zvolit termín blokovaný třídním učitelem, popřípadě již obsazený termín. Pozn.: Pokud je to možné, zvolte si, prosím, termín schůzky v dopoledních hodinách, neboť někteří rodiče se mohou z důvodu pracovního vytížení dostavit na schůzku pouze v odpoledních hodinách. Postup: klikněte na tlačítko Rezervovat termín a volbu potvrďte. V případě potíží s rezervací termínu kontaktujte třídního učitele, popřípadě administrátora IKSŠ (Pavel Chmiel). 14

15 Rezervovaný termín lze zrušit, popřípadě změnit nejpozději 1 den před konáním schůzek. Rodiče mohou vidět čas, který zbývá do zablokování rezervace termínu Osobní údaje Sekce Osobní údaje je rozdělena do dvou částí: Osobní údaje žáka Zde jsou uvedeny základní údaje žáka, které třídní učitel zadal do databáze IKSŠ. V případě jakékoliv změny (změna bydliště, telefonního čísla atd.) kontaktujte, prosím, třídního učitele. Změna hesla k účtu Zde lze změnit heslo, které používáte spolu s přihlašovacím jménem (tzv. Loginem) pro přístup do osobní karty žáka. Důrazně doporučujeme změnu hesla po prvotním přihlášení do IKSŠ. Pro větší bezpečnost přístupu k Vašemu účtu volte silné heslo. Jedná se o kombinaci písmen (velká i malá), číslic a alespoň jednoho dalšího znaku (např. interpunkční znaménka, matematické operátory či jiné speciální znaky). Nepoužívejte jako heslo např. rodné číslo, datum narození, různá jména z Vašeho nejbližšího okolí, atd. Taktéž doporučujeme nepoužívat písmena s diakritikou (háčky, čárky). Postup: Do obou textových polí zadejte stejný textový řetězec představující Vaše nové heslo. Rozližují se velká a malá písmena! V případě potíží s přihlášením do Vašeho účtu kontaktujte, prosím, třídního učitele nebo administrátora IKSŠ (Pavel Chmiel). 15

16 Volby do školské rady Volební systém pro online volbu členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků se momentálně připravuje. 16

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů, generování hesla Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://zakovska.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 23. 7. 2015 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 5 3 Přihlášení

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty

Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Příručka programu Bakaláři pro rodiče a studenty Po zobrazení stránek školy na adrese www.soustop.cz klikněte na záložku Bakaláři: Zobrazí se přihlašovací obrazovka do systému Bakaláři: Do přihlašovacího

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Návod na obsluhu aplikace Reminders.cz

Návod na obsluhu aplikace Reminders.cz Návod na obsluhu aplikace Reminders.cz Nový klient Registrace První přihlášení Odeslání podepsané smlouvy Formulář pro odeslání smlouvy Autorizovaný klient Přihlášení Zapomenuté heslo Hlavní stránka Popis

Více

Nápověda online kurzu českého jazyka

Nápověda online kurzu českého jazyka 1 JAK NEJLÉPE VYUŽÍT MOŽNOSTÍ MULTIMEDIÁLNÍHO KURZU... 3 1.1 VÝZNAM SAMOSTUDIA... 3 1.2 ORGANIZACE ČASU KLÍČ K ÚSPĚCHU... 3 1.3 URČETE SI DOBU PRO STUDIUM KAŽDÝ DEN... 3 1.4 STANOVTE SI KRÁTKODOBÉ CÍLE...

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08)

aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) BAKALÁŘI Práce s daty žáků ve školní matrice příručka pro třídní učitele autor příručky: RNDr. Libor Jelínek aktualizováno v prosinci 2007 (pro verzi 07/08) Obsah [s - určeno pro správce systému a vedení

Více

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU příručka 1 NASTAVENÍ SYSTÉMU systémová příručka pro založení nové databáze a základní nastavení aplikace Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I Program Bakalář je jednotný systém dat umožňující dokonalé využití všech údajů. Je v něm vedena kompletní administrace dat žáků a učitelů, klasifikace

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více