Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod č. j / HRAJEME SI CELÝ ROK Zpracovala: Mgr. Lenka Magerová + kolektiv Platnost od Projednán pedagogickou radou: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 1

2 Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. ROBERT FULGHUM OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 3 2. Obecná charakteristika školy 4 3. Podmínky vzdělávání 4 a) Věcné podmínky 5 b) Životospráva 5 c) Psychologické podmínky 6 d) Organizace 6 e) Řízení mateřské školy 7 f) Personální a pedagogické zajištění 7 g) Spoluúčast rodičů 8 Vzdělávání se speciálními potřebami 9 4. Organizace vzdělávání 9 a) Vnitřní uspořádání školy 10 b) Přijímání dětí do MŠ 10 c) Vnitřní režim školy Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Evaluační systém 16 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 2

3 1. Identifikační údaje školy Název školy, sídlo: Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace PSČ IČ: DIČ: Cz IZO: REDIZO: Právní forma: Příspěvková organizace Kontakty: ZŠ , MŠ www: www. zskrasnepole.cz mail: Odloučená pracoviště: Školní jídelna, Družební 336 Mateřská škola, Sklopčická 796 Výdejna, Sklopčická 796 Zřizovatel: Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Krásné Pole Družební 576, Telefon: Právní forma: obec IČ: Ředitelka školy: RNDr. Věra Havelková, Krásnopolská 149, Ostrava - Krásné Pole, Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Lenka Magerová Zařazení do sítě škol: změna k Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 3

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem MŠ je Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Krásné Pole. Založit mateřskou školu zvažoval MNV již v roce Protože v obci nebyl žádný vhodný objekt, počítalo se s výstavbou nové budovy. Ještě před realizací v roce 1960 byl zřízen zemědělský útulek pro nezaopatřené děti předškolního věku a umístěn ve volné přízemní třídě národní školy. V roce 1961 byla v obci otevřena nová budova ZŠ a stará školní budova upravena na mateřskou školu s polodenním provozem od 1. února Celodenní provoz byl zahájen ve školním roce 1961/62. Od září 1969 došlo k rozsáhlé a zdlouhavé rekonstrukci budovy a děti byly dočasně umístěny v objektu ZŠ až do ledna V roce 1977 se odstěhovalo z budovy zdravotní středisko a proběhla další adaptace uvolněných prostor ke zřízení potřebné třetí třídy. V 90. letech poruchy a havárie pronásledovaly plynulý provoz. Zastupitelé obce došli k rozhodnutí nutné výstavby nové MŠ v areálu ZŠ. Od jsme na základě rozhodnutí zřizovatele byli zařazeni do právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace. V průběhu školního roku 2012/13 došlo k výstavbě nové budovy a již byl zahájen její provoz. Budova je v areálu ZŠ, přízemní bezbariérová, vybavena nejmodernějšími prvky. Kapacita je 84 dětí, ve třídách s celodenním provozem. U hlavního vchodu je závětří se vstupem do kanceláře. Navazuje otevřená společná šatna pro děti a prostorný vestibul, který lze využít nejen pro pobyt dětí, ale i pro kulturní a společenské akce. Na tuto část navazují 3 třídy a centrální jídelna s potřebným zázemím. Jídlo se stále dováží ze ŠJ v ZŠ již od roku Každá třída má k dispozici vše potřebné: třídu, hernu, sociální zařízení. Lehátka se připravují denně. Zatím jediným nedostatkem je absence školní zahrady, která bude postupně realizována v přírodním stylu. Nicméně i široké okolí umožňuje dětem poznávat krásy přírody a pobývat v čistém a zdravém prostředí, které patří mezi nejlepší v Ostravě. Součástí budovy je plynová kotelna zásobující teplem podlahové topení v celé budově. O děti se stará 6 kvalifikovaných učitelek. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ a) Věcné podmínky b) Životospráva c) Psychologické podmínky d) Organizace e) Řízení mateřské školy f) Personální a pedagogické zajištění g) Spoluúčast rodičů Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 4

5 a) Věcné podmínky Budova je nová, přízemní bezbariérová, vybavena moderními prvky /klimatizace, podlahové topení, protiskluzové prvky - podlaha, skleněné předěly, centrální vysavač apod./. Třídy mají nový nábytek, který umožňuje dětem volný přístup. Zdravotně hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek dětí i tělocvičné nářadí je zdravotně nezávadné, bezpečné, odpovídající počtu dětí i antropometrickým požadavkům. Ve třídách je dostatečné množství hraček a pomůcek, které jsou průběžně obměňovány. Jejich umístění je pro děti přehledné a dostupné. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání. Každá třída je vybavena klavírem, TV s DVD přehrávačem. Dále vlastníme elektronické varhany, dětský počítač. Tělovýchovné nářadí a náčiní je uloženo v kabinetě pro tělesnou výchovu. Výtvory dětí jsou zveřejňovány a tvoří výzdobu především v šatnách dětí, na chodbě, ve třídách, kde je mohou zhlédnout i rodiče. Na budovu navazuje školní zahrada, která bude postupně realizována. Druhá část zahrady bude mimo areál dle projektu V přírodním stylu. Závěr: Věcné podmínky naší mateřské školy budou plně vyhovující, jestliže se podaří plánovaná výstavba a vybavení školních zahrad. Nepodařilo se realizovat současně s budovou z důvodu prodlevy ve výkupu pozemků. b/ Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů i nápojů, děti mají stále k dispozici dostatek tekutin, mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly, děti nejsou do jídla nuceny. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě, v přilehlém okolí, ale i v interiéru školy. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, děti nejsou ke spánku donucovány. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 5

6 Pedagogové i všichni ostatní pracovníci školy poskytují dětem svým jednáním a vystupováním přirozený vzor, chovají se podle zásad zdravého životního stylu, chápou, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale je to subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie. Závěr: Životospráva dětí v naší mateřské škole je plně vyhovující. c/ Psychologické podmínky Umožnění adaptačního procesu nově příchozím dětem. Respektování a uspokojování osobních potřeb dětí i jejich individuálních schopností. Vytváření vztahů mezi učitelkou a dítětem na základě rovnosti a partnerství, s poskytnutím pocitu jistoty třída je kamarádským společenstvím, v němž je rádo. Uznávání rovnocenného postavení všech dětí, jejich volnosti a osobní svobody v rámci nutnosti dodržování potřebného řádu. Podpora dětí v samostatných pokusech, jejich dostatečné a pozitivní hodnocení. Vytváření neformálních vztahů mezi dětmi ve třídě, jejich ovlivňování prosociálním směrem /prevence šikany/. Seznamování s jasnými pravidly chování ve skupině, směřující k tvorbě kolektivu kamarádů se vzájemnou tolerancí, ohleduplností, pomoci a podpory. Závěr: Psychologické podmínky v naší mateřské škole budou pro vzdělávání dětí plně vyhovující v případě, že se třídy při působení dvou pedagogů se 100% pracovním úvazkem budou naplňovat v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů do 24 dětí. d/ Organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a aktuální dění. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. V denním programu je vyvážený poměr spontánních a řízených činností, děti mají dostatek času i prostoru, aby hru mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 6

7 Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, při potřebě mají možnost uchýlit se do klidného koutku, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. Závěr: Organizační zajištění chodu naší mateřské školy je plně vyhovující. e/ Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak i navenek. Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. l Plánováním pedagogické práce, vypracováním ŠVP a chodem mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka s ostatními členy pedagogického týmu. Mateřská škola spolupracuje v rámci právního subjektu se zřizovatelem a dalšími organizacemi státní správy a samosprávy, základní školou a odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních a vzdělávacích problémů dětí /PPP/, ZUŠ, s Policií ČR, místní knihovnou, organizacemi v Krásném Poli /- Chovatelé drobného zvířectva, Hasičský záchranný sbor, Zahrádkáři, / kulturními zařízeními v okolí. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ. Závěr: Řízení mateřské školy je plně vyhovující. f/ Personální a pedagogické zajištění Všichni pracovníci, kteří pracují v naší mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci, nebo si ji průběžně doplňují. Pedagogický tým funguje na základě vymezených a společně vytvořených pravidel. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů. Začínající učitelky mají určenou vedoucí učitelku, která zajišťuje jejich metodické vedení, taktéž studentky vykonávající u nás svou řízenou pedagogickou praxi. Rozvrh přímé pedagogické činnosti je stanoven tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 7

8 Práva a povinnosti pedagogů: o Znát a v praxi uskutečňovat myšlenky ŠVP, podílet se na jeho tvorbě a realizaci. o Vyjadřovat svůj názor, zvažovat názory spolupracovníků. o Podílet se na řízení školy, být vždy správně a včas informován, vytvářet i využívat informační systém školy. o Provádět pedagogickou diagnostiku a zpracovávat portfolio všech dětí, poskytovat poradenskou činnost. o Znát a respektovat základní školní dokumenty. o Užívat metody efektivní komunikace. o Zodpovědně a kvalitně plnit svěřené úkoly. Práva a povinnosti provozních pracovníků: o Podílet se na tvorbě a realizaci ŠVP v mezích jejich pracovních činností. o Spolupracovat s učitelkami při naplňování cílů ŠVP a vytvoření bezpečného prostředí. o Vyjadřovat svůj názor, zvažovat názory spolupracovníků. o Podílet se na řízení školy, být vždy správně a včas informován, vytvářet i využívat informační systém školy. o Znát a respektovat základní školní dokumenty. o Užívat metody efektivní komunikace. o Pečlivě a kvalitně plnit svěřené úkoly. o Seznamovat se s novými pracovními technologiemi, uplatňovat tyto poznatky ve své práci. Závěr: Personální a pedagogické zajištění je plně vyhovující. Došlo k navýšení úvazku u 6 pedagoga s předepsanou odbornou kvalifikací. g/ Spoluúčast rodičů, zákonných zástupců Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole. Společná setkání rodičů a dětí organizujeme vhodnými akcemi v průběhu celého roku: Martinský lampiónový průvod, Pekelná diskotéka, Maškarní rej, Besídka pro maminky, MDD, Rozloučení s předškoláky. Podílí se na přípravě kostýmů pro děti na některé školní akce: Uspávání broučků, Masopust. Setkání rodičů s vedením školy a pedagogy formou: Zahajovací schůzka rodičů k novému školnímu roku informace o všem, co se v mateřské škole děje, účast paní ředitelky právního subjektu i vedoucí školní jídelny. Dle nutnosti i starosty obce. Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 8

9 Individuální pohovory a průběžné konzultace dle potřeby rodičů za účelem stanovení společného postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Práva a povinnosti zákonných zástupců: o Respektovat pravidla chování a soužití, která ve škole platí, řídit se závaznými dokumenty školy, se kterými byli seznámeni. o Vyjadřovat svůj názor a možnost se podílet na vytváření ŠVP. o Využívat informační systém školy. o Využívat systém adaptace dítěte na docházku do MŠ hravá odpoledne. o Zapojit se do života školy a využívat nabídek pro společné činnosti. o Spolupracovat s učitelkami, konzultovat s nimi potřebné poznatky. Závěr: Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání je plně vyhovující. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Se speciálními potřebami /zdravotním či sociálním znevýhodněním/ Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba naplňování ŠVP přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem, je výrazně uplatňován individuální přístup. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžné třídě. Pedagog spolupracuje s dalšími odborníky PPP. Mimořádně nadané Rozvíjení a podporování mimořádných schopností je v MŠ zajišťováno a organizováno tak, aby nebylo jednostranné a neomezovalo pestrost a šíři standardní vzdělávací činnosti v souladu s obsahem ŠVP. 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ a) Vnitřní uspořádání školy b) Přijímání dětí do MŠ c) Vnitřní režim školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 9

10 a/ Vnitřní uspořádání školy Předškolní vzdělávání se v naší mateřské škole realizuje ve třech třídách KUŘÁTKA, ŽABIČKY, BERUŠKY. Děti jsou rozděleny podle věku, podle přání rodičů a možností MŠ. Máme udělenou výjimku na 28 dětí/třídu. Pedagogové naší školy uplatňují při svém působení stejné metody a formy práce, ve kterých převažují: k naplňování rámcových cílů metody zaměřené na vše, co v mateřské škole probíhá k naplňování dílčích cílů metody založené na prožitku, hře, vzoru, pohybu, manipulaci a experimentu, tvoření, fantazii a myšlenkových operací k naplňování záměrů učitelky kontrolní postupy pro konkrétní situaci Předškolní vzdělávání se ve všech třídách uskutečňuje formou vyvážených spontánních a řízených aktivit podle potřeb a možností konkrétní skupiny. Činnosti a situace, které se během dne vyskytnou, jsou realizovány formou individuální, skupinovou i frontální, s dostatečným prostorem pro volnou hru, relaxaci a odpočinkové činnosti. b/přijímání dětí do mateřské školy Děti jsou do naší MŠ přijímány v souladu s vnitřní směrnicí pro stanovení kritérií pro přijímání dětí. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, především, kdy počet přihlášených dětí překročí stanovenou kapacitu dětí v MŠ. o Trvalé bydliště dítěte v městském obvodu Krásné Pole o Dítě s odloženou povinnou školní docházkou o Předškolní věk dítěte v souladu s 34 odst. 4 školského zákona o Dítě má k příslušného roku tři roky o Celodenní docházka dítěte, přijetí na celý školní rok o Dítě má sourozence na některém typu škol /MŠ, ZŠ/ o Zaměstnanost zákonného zástupce Kritéria mohou být aktualizována pro příslušný školní rok. Pro rodiče nově přijatých dětí k novému školnímu roku je vždy v červnu po ukončení zápisu informativní schůzka poskytující základní informace o programu i provozu školy = obdrží náš školní propagační leták. Docházka dítěte do mateřské školy Perlička je ukončena jeho nástupem do základní školy. Předčasně lze ukončit docházku rozhodnutím zákonných zástupců nebo ředitelkou školy v případě, že dochází zákonnými zástupci dítěte k opakovanému porušování školního řádu. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 10

11 c/ Vnitřní režim školy Organizace dne: 6 : 00 9 : 45 Scházení dětí ve třídě Kuřátek, spontánní a řízené aktivity dle tematického celku týdne včetně pohybové aktivity 7 : 00-7 : 30 Rozcházení dětí do ostatních tříd 8 : 45 9 : 30 Hygiena, svačina 9 : : 45 Příprava, pobyt venku, hygiena 11 : : 30 Oběd, hygiena - stomatologická péče 12 : : 20 Odpočinek, hygiena 14 : : 00 Odpolední svačina do 16 : 45 Spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, rozcházení dětí Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Ve společné jídelně se děti jednotlivých tříd střídají /omezená kapacita/. Odchod dětí po obědě je umožněn do 13. hodin, dále po dohodě. Po celý den je zajištěn pitný režim. Programy doplňující hlavní vzdělávací nabídku: Zájmové aktivity - rozvíjejí určité dovednosti, i zdravotní prevenci. Naši pedagogové pracují s dětmi v těchto kroužcích: Flétna Výtvarný Hudebně pohybový Experimentální PÍŠŤALKA BARVÍNEK KOMETKY ZVÍDÁLEK Aktivity ve spolupráci s jinými organizacemi: Dětská angličtina Lyžařský kurz pro děti Besedy s městskou policií Literárně vzdělávací programy ve spolupráci s místní knihovnou Výukové programy ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Koncerty ZUŠ, výstavy místních organizací, filmová a divadelní představení Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 11

12 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Hrajeme si celý rok Je název našeho vzdělávacího programu zohledňující podmínky mateřské školy Perlička. Tento program směřuje k rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy a klade základy celoživotního vzdělávání všech dětí podle jejich individuálních možností, zájmů a potřeb. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů v souladu s RVP PV prostřednictvím vlastních cílů. CÍLE: Nabízet dětem možnosti zdravého rozvoje v rámci školy i obce. Dostatek příležitostí ke spontánní hře dětí mezi sebou, vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou. Výuku směřovat k individuálnímu rozvoji dítěte = rozvíjení talentu, návaznost MŠ na ZŠ. Při naplňování těchto cílů pedagogové sledují tyto rámcové cíle /záměry/: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí: Tyto jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Kompetence představují soubory činností zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se propojují a doplňují, čímž se postupně stávají složitější, a tím i využitelnější. Již v předškolním věku dítěte mohou být utvářeny základy klíčových kompetencí, sice elementární, avšak důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. kompetence učení kompetence řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činností a občanské Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 12

13 Způsoby a prostředky naplňování cílů: Umožňujeme dětem v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků a to jak po stránce tělesné, tak i psychické, sociální i duchovní. Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně. ŠVP umožňuje pedagogům uskutečňovat své vlastní nápady a čerpat i ze zkušeností dětí, které v obci vyrůstají a mají blíž k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem. Vychází z podmínek obce Krásné Pole a využívá všech přírodních i kulturních zajímavostí, které tato lokalita skýtá. Profilujeme se jako vesnická mateřská škola respektující přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení a proto dětem poskytujeme mnoho podnětů. Chodíme na výlety, exkurze, navštěvujeme filmová i divadelní představení. Ve velké oblibě jsou i besedy. Připravujeme pro děti a jejich rodiče projektové dny, slavnosti, při kterých mohou děti společně s rodiči prožít mnoho zážitků. Významnou součástí života v MŠ jsou i její tradice, ke kterým určitě patří oslava narozenin dětí, Uspávání broučků, Martinský lampiónový průvod, Pekelná diskotéka, Mikulášská nadílka, Radostné vánoční dopoledne u vánočního stromečku, Maškarní rej s Hopsalínem, malování velikonočních vajíček, besídka ke Dni matek, školní výlet, zahradní slavnost k MDD, rozloučení s předškoláky. Hlavní zásady, principy, metody a formy práce: o rovný přístup všech dětí ke všem činnostem i k jejich osobnostem o respektování individuality dítěte o svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte o radostná, laskavá a vstřícná atmosféra o otevřenost k rodičům i veřejnosti o umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa o nacházíme vždy odpovědi na otázky dětí o rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí o nabízíme výuku anglického jazyka, lyžování o vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci o dbáme na bezpečí dětí nejen po reálné stránce, ale i po citové o dbáme na dodržování pravidel Vzdělávací záměr ŠVP Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu, zaměřujeme se na ekologické vědomí a uvědomění si odpovědnosti za své chování i jednání za aktivní spolupráce s jejich zákonnými zástupci. Chceme, aby dítě, které odchází z naší MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duševní. Nejlepší vizitkou naší činnosti je spokojené dítě - spokojený rodič. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 13

14 Náš ŠVP vychází z tohoto poznání: Pamatuji si: 10 % toho, co slyšíme 15 % toho, co vidíme 20 % toho, co současně vidíme a slyšíme 40 % toho, o čem diskutujeme 80 % toho, co přímo zažíváme nebo děláme 90 % toho, co se pokoušíme naučit druhé 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v MŠ. V RVP PV je vymezen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Vzdělávací obsah ŠVP pro PV je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí, které se vzájemně prolínají: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální. Tyto oblasti jsou nazvány: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět 1. Dítě a jeho tělo Lidské tělo a aktivní pohyb Sebeobsluha Zdravá výživa Bezpečnost 2. Dítě a jeho psychika Poznávání Prožívání Sebepojetí 3. Dítě a ten druhý Respekt a tolerance Komunikace Spolupráce 4. Dítě a společnost Rodina a domov Škola mateřská a základní Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 14

15 Obec a země 5. Dítě a svět Souvislosti Vývoj a změna Rozmanitost Ovlivňování člověkem Každá oblast zahrnuje: o dílčí cíle /záměry/ o vzdělávací nabídku o očekávané výstupy /předpokládané výsledky/ Těchto 5 oblastí je rozpracováno do tematických plánů dle ročního období v TVP. Celoroční vzdělávací blok má název Hrajeme si celý rok a je stavěn tak, aby: o přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech o umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických o dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje Obsah ŠVP je uspořádán do 4 na sebe navazujících integrovaných bloků: 1. BAREVNÝ PODZIM 2. ZIMA KRALUJE 3. JARO JE TADY 4. DUHOVÉ LÉTO Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce se zaměřením na roční období, ale v praxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás. Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti, Tyto návrhy a záměry /dílčí cíle/ si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních programů, včetně vytýčení vzdělávacích záměrů a očekávaných kompetencí dítěte dané třídy dle jejich věku, možností, potřeb a zájmů. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 15

16 Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce: o prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte o upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání o aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností o využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat o uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost Hlavní zásady pro naši práci s dětmi: o prioritou je pro nás vždy zájem dítěte o hlavní činnosti dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti o respektujeme specifiku předškolního vzdělávání o uplatňujeme individuální přístup k dítěti o aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené různorodost činností o důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětí o sledujeme vývoj dítěte, jeho změny a pokroky zaznamenáváme o spolupracujeme s rodiči dětí 7. EVALUAČNÍ SYSTÉM Cílem je průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek v mateřské škole. Poznatky pedagogů poskytují zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Jde o systematický proces, jehož výsledky využíváme ke zlepšování vzdělávacího procesu a podmínek, za kterých se tento proces uskutečňuje. Sledujeme: naplňování cílů školního programu způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání průběh vzdělávání kvalitu podmínek vzdělávání kvalitu práce pedagogů výsledky vzdělávání Vnitřní evaluace je realizována na několika úrovních: 1. ŠKOLY - zpracovává vedoucí učitelka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 16

17 2. TŘÍDY - vypracovávají paní učitelky a cílem je vyhodnocování třídního programu vzhledem k požadavkům ŠVP PV a potřebám dětí této skupiny. Probíhá 2x ročně. 3. DÍTĚTE - zpracovává pedagog, pracující individuálně s dítětem. Zjištěné skutečnosti zachycuje průběžně a vyhodnocuje v záznamu o pozorování nebo v individuálním plánu dítěte s odkladem školní docházky, individuálně sledují a procvičují grafomotoriku. Pravidla evaluace: o předmět evaluace - práce a činnosti, které s dětmi provádíme, reakce a chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj, relativní posun dítěte i celé skupiny, vývoj kvality pedagogické práce učitelek, věcné podmínky, životospráva, psychologické podmínky, organizaci řízení MŠ, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů. Sledujeme soulad třídních programů se školním programem a RVP PV. o techniky evaluace /formy, metody, způsob provedení/ - rozhovor, diskuze, pozorování, hospitace, rozbor dokumentace školy, analýza dětských prací, kontrolní činnost ředitelky školy a jí pověřené vedoucí učitelky, pedagogické porady, dotazníky o zdroj informací - děti a jejich spontánní reakce, postoje, gesta, verbální i neverbální projevy, postoje rodičů, pedagogický sbor a další odborníci, partneři školy, zřizovatel, ZŠ, veřejnost, hodnotící zprávy ČŠI. o časový harmonogram hodnocení konkrétních činností, výsledků hry jedince či skupiny provádí učitelka společně s dětmi /průběžně/ podmínky a kvalita výsledků práce v rámci třídy hodnotí učitelky /průběžně/ hodnocení chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj a relativní posun dítěte provádí učitelky v záznamech o dětech /2x ročně/ hodnocení učitelek provádí vedoucí MŠ na základě pozorování, hospitací /průběžně, pedagogické rady/ sebehodnocení provádí učitelka rozborem své práce /průběžně/ evaluace integrovaného bloku, jeho průběhu a výsledků provádí učitelky /týdně, 4x ročně/ kontrolu třídní dokumentace provádí vedoucí učitelka /měsíčně/ kvalitu a efektivnost vzdělávacího procesu provádí vedoucí MŠ a učitelky na pedagogických radách věcné a psychosociální podmínky hodnotí vedoucí MŠ a učitelky /průběžně/ spoluúčast rodičů, ohlasy na práci školy zjišťují učitelky rozhovorem s rodiči, dotazníkem /průběžně/ vyhodnocení vzdělávacího obsahu ŠVP na úrovni tříd provádí učitelky /2xročně/ evaluaci ŠVP a vyhodnocení vzdělávacího obsahu provádí učitelky a vedoucí MŠ /2x ročně/ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý rok 17

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-361/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Svatoslav Svatoslav 31, 675 07 Čechtín IČO:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIB-1359/10-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIB-1359/10-B 121 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIB-1359/10-B Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-27/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Lísek příspěvková organizace Lísek 90, 592

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 099/99-1032 Signatura: vc3as109 Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Havlíčkova 273 277

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-150/11-J. Zachotín 37, 393 01 Pelhřimov. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-150/11-J. Zachotín 37, 393 01 Pelhřimov. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-150/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Zachotín, okres Pelhřimov Zachotín 37, 393

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rudíkov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Rudíkov 675 05 Rudíkov 167 Identifikátor: 600 121 569 Termín konání orientační inspekce:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více