Příručka připojení k webu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka připojení k webu"

Transkript

1 Příručka připojení k webu MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Verze 0 CZE

2 Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující ikonu: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace funguje u jiných funkcí. Ochranné známky Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd. FLICKR je registrovaná ochranná známka společnosti Yahoo! Inc. Android, Google Docs a Picasa jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Použití těchto ochranných známek je předmětem oprávnění společnosti Google. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích. Apple a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a jiných zemích. Jednotlivé společnosti, jejichž programové aplikace jsou uvedeny v této příručce, mají specifické licenční smlouvy na daný program podle vlastních programů ochrany autorských práv. Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. 20 Brother Industries, Ltd. i

3 Obsah Úvod Funkce Brother Web Connect... Dostupné služby...2 Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect...3 Účet služby...3 Připojení k Internetu...3 Instalace programu MFL-Pro Suite...3 Nastavení funkce Brother Web Connect (pro Webová alba PICASA, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook a Dropbox)...5 Přehled krok za krokem...5 Vytvoření účtu pro každou z požadovaných služeb...6 Požádání o přístup k funkci Brother Web Connect...6 Registrace a odstranění účtů na zařízení...8 Nastavení funkce Brother Web Connect (pro EVERNOTE )...0 Přehled krok za krokem...0 Vytvořte si účet u EVERNOTE... Registrace a odstranění účtů na zařízení... 2 Stahování 5 Stahování a tisk obrázků...5 Nastavení tisku...6 Stahování a uložení obrázků na paměñovou kartu nebo paměñovou jednotku USB Flash připojenou k vašemu počítači Ukládání 20 Skenování a ukládání dokumentů...20 Pro Webová alba PICASA, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook a Dropbox...20 Pro EVERNOTE...2 Nastavení skenování...22 Ukládání obrázků uložených na paměñové kartě nebo paměñové jednotce USB Flash...23 Pro Webová alba PICASA, FLICKR, Facebook a Dropbox...23 Pro EVERNOTE...24 A Odstraňování problémů 25 Chybové zprávy...25 ii

4 Úvod Funkce Brother Web Connect Některé webové stránky poskytují služby, které umožňují uživatelům ukládat a prohlížet obrázky a soubory na webových stránkách. Zařízení Brother může skenovat obrázky a uložit je do těchto služeb, a také tisknout obrázky, které jsou již uloženy v těchto službách. Tisk Skenování Webová služba Fotografie a dokumenty

5 Úvod Dostupné služby Tyto služby jsou přístupné z vašeho zařízení Brother. Webová alba PICASA Webová alba PICASA je on-line služba pro sdílení fotografií. Obrázky lze ukládat, organizovat do alb a sdílet s ostatními uživateli. URL: GOOGLE DOCS GOOGLE DOCS je online služba pro editaci a sdílení dokumentů. URL: FLICKR FLICKR je on-line služba pro sdílení fotografií. Obrázky lze ukládat, organizovat do alb a sdílet s ostatními uživateli. URL: Facebook Facebook je sociální síñ, která také umožňuje ukládat a sdílet obrázky s ostatními uživateli. URL: EVERNOTE EVERNOTE je on-line služba pro ukládání a správu souborů. URL: Dropbox Dropbox je on-line služba pro ukládání, sdílení a synchronizaci souborů. URL: Podrobnosti o každé z těchto služeb naleznete na internetových stránkách příslušných služeb. Následující tabulka popisuje, které typy souborů je možné použít s jednotlivými funkcemi Brother Web Connect. Dostupné služby Stáhněte a vytiskněte fotografie nebo je uložte na média Uložte naskenované obrázky Uložte obrázky nahrané na médiích Webová alba PICASA GOOGLE DOCS FLICKR Facebook EVERNOTE Dropbox JPEG JPEG JPEG PDF JPEG JPEG JPEG, PDF JPEG, PDF JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG Obrázky můžete ve službě uložit zasláním ové zprávy na ovou adresu příslušné služby. 2

6 Úvod Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect Účet služby Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musíte mít účet u požadované služby. Pokud ještě nemáte účet, použijte počítač pro přístup k webové stránce služby a vytvořte účet. Připojení k Internetu Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musí být vaše zařízení Brother připojeno k síti, která má přístup k Internetu, a to buď prostřednictvím pevného nebo bezdrátového připojení. Pro správný způsob připojení a konfiguraci zařízení viz Stručný návod k obsluze. Pro nastavení sítě, která používá server proxy, musí být zařízení také nakonfigurováno pro použití serveru proxy. (Nastavení serveru proxy uu strana 3) Server proxy je počítač, který slouží jako prostředník mezi počítači uživatelů, kteří nemají přímý přístup k Internetu, a Internetem. Instalace programu MFL-Pro Suite Počáteční instalace funkce Brother Web Connect vyžaduje počítač, který má přístup k Internetu a na kterém je již nainstalován program Brother MFL-Pro Suite. Podle kroků uvedených v Stručném návodu k obsluze můžete nainstalovat program MFL-Pro Suite (z dodaného instalačního disku CD-ROM) a nakonfigurovat zařízení tak, aby bylo možné tisknout v pevné nebo bezdrátové síti. Nastavení serveru proxy Pokud síñ používá server proxy, musí být na zařízení nakonfigurovány tyto informace o serveru proxy. Adresa serveru proxy Číslo portu Uživatelské jméno Heslo a Stiskněte Menu na displeji LCD zařízení. b Stiskněte Sit. c Stiskněte Nastaveni pripojeni webu. d Stiskněte Nastaveni proxy. e Stiskněte Pripojeni proxy. f Stiskněte Zap. 3

7 Úvod g Stiskněte volbu, kterou chcete nastavit, a potom zadejte informace o serveru proxy. h Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). 4

8 Úvod Nastavení funkce Brother Web Connect (pro Webová alba PICASA, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook a Dropbox) Přehled krok za krokem Nastavení nakonfigurujte pomocí následujícího postupu. Krok : Vytvořte si účet u požadované služby. (uu str. 6) Pomocí počítače vstupte na webové stránky služby a Registrace uživatele vytvořte si účet. (Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet.) Získání účtu Webová služba Krok 2: Požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect. (uu str. 6) Spuštěním přístupu k funkci Brother Web Connect pomocí Zadání informaci o účtu počítače získáte dočasné ID. Získání dočasného ID Webová stránka aplikace Brother Web Connect Krok 3: Na zařízení zadejte informace o účtu, které jsou potřebné pro přístup k požadované službě. (uu str. 8) Zadejte dočasné ID pro povolení služby na zařízení. Zadání dočasného ID Určete jméno účtu tak, jak byste chtěli, aby se zobrazovalo na zařízení, a zadejte kód PIN, pokud kód chcete používat. Webová služba Nyní je možné na zařízení službu používat. 5

9 Úvod Vytvoření účtu pro každou z požadovaných služeb Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect pro přístup k on-line službě, musíte mít u příslušné on-line služby účet. Pokud ještě nemáte účet, použijte počítač pro přístup k webové stránce služby a vytvořte účet. Po vytvoření účtu se přihlaste a před použitím funkce Brother Web Connect použijte účet jednou pomocí počítače. V opačném případě zařízení nemusí být schopno přístupu ke službě pomocí funkce Brother Web Connect. Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet. Přejděte k dalšímu postupu. (Požádání o přístup k funkci Brother Web Connect uu strana 6) Nemusíte vytvářet účet, pokud budete používat službu jako host. Jako host lze použít pouze některé služby. Pokud služba, kterou chcete použít, nemá tuto možnost, budete muset vytvořit účet. Požádání o přístup k funkci Brother Web Connect Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect pro přístup k on-line službám, musíte nejprve požádat o přístup k funkci Brother Web Connect pomocí počítače, který má nainstalovaný program Brother MFL-Pro Suite. a Zapněte počítač. b Přejděte na webovou stránku aplikace Brother Web Connect. Windows Pokud jste již nainstalovali program MFL-Pro Suite, vyberte Start / Všechny programy / Brother / MFC-XXXX (kde XXXX je název vašeho modelu) / Brother Web Connect. Spustí se webový prohlížeč a otevře stránku aplikace. Stránku aplikace můžete otevřít také přímo zadáním https://moi.bwc.brother.com/portal/ do panelu adres prohlížeče. Macintosh Pokud jste již nainstalovali program MFL-Pro Suite, poklepejte na Macintosh HD (Spouštěcí disk) / Library / Printers / Brother / Utilities / Brother Web Connect. Spustí se webový prohlížeč a otevře stránku aplikace. Stránku aplikace můžete otevřít přímo také následujícími způsoby: Z přiloženého instalačního disku CD-ROM Vložte přiložený instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Poklepejte na ikonu Brother Support (Podpora Brother). 2 Klepněte na ikonu Brother Web Connect. Z webového prohlížeče Zadejte https://moi.bwc.brother.com/portal/ do panelu adres prohlížeče. 6

10 Úvod c Vyberte požadovanou službu. d Postupujte podle pokynů na obrazovce a požádejte o přístup. Po dokončení se zobrazí vaše dočasné ID. Toto dočasné ID je vyžadováno při registraci účtů na zařízení, takže si ID poznamenejte. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin. e Zavřete webový prohlížeč. Přejděte k dalšímu postupu. (Registrace a odstranění účtů na zařízení uu strana 8) 7

11 Úvod Registrace a odstranění účtů na zařízení Zadejte informace o účtu a nakonfigurujte zařízení tak, aby mělo přístup ke službě. Registrace účtu a Než začnete registrovat účet, zkontrolujte, zda je na ovládacím panelu zařízení nastaven správný čas a datum. Pokyny pro nastavení správného času a datumu viz Stručný návod k obsluze dodaný se zařízením. b Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. c Na displeji LCD zařízení se zobrazí informace týkající se připojení k Internetu. Přečtěte si tyto informace a stiskněte OK. d Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. e Vyberte požadovanou službu. f Pokud se zobrazí informace o funkci Brother Web Connect, stiskněte OK. g Stiskněte Registrovat/odstranit ucet. h Stiskněte Registrovat ucet. i Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání dočasného ID, které jste obdrželi, když jste požádali o přístup k funkci Brother Web Connect. j Zadejte dočasné ID. Chybová zpráva se zobrazí v případě, že informace, které jste zadali, se neshodují s dočasným ID, které jste obdrželi, když jste požádal o přístup, nebo když platnost dočasného ID vypršela. Zadejte dočasné ID správně nebo požádejte o přístup znovu, čím získáte nové dočasné ID. (Požádání o přístup k funkci Brother Web Connect uu strana 6) k Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání takového jména účtu, které chcete, aby se zobrazovalo na displeji LCD. l Zadejte jméno pomocí tlačítek na displeji LCD. m Proveďte jeden z následujících postupů: Pokud chcete pro účet nastavit kód PIN, stiskněte Ano. Potom zadejte čtyřmístné číslo a stiskněte OK. (Kód PIN zabraňuje neoprávněnému přístupu k účtu.) Pokud nechcete nastavit kód PIN, stiskněte Ne. 8

12 Úvod n Budete dotázáni, zda chcete zaregistrovat informace o účtu, které jste zadali. Stiskněte Ano pro registraci. Stiskněte Ne pro opětovné zadání informací. Přejděte zpět ke kroku j. o Registrace účtu je dokončena. p Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Na zařízení lze zaregistrovat až 0 účtů. Odstranění účtu a Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. b Vyberte požadovanou službu. c Stiskněte Registrovat/odstranit ucet. d Stiskněte Odstranit ucet. e Stiskněte účty, které chcete odstranit. Vybrané účty budou označeny zaškrtnutím. f g Budete vyzváni k potvrzení vašich voleb. Stiskněte Ano pro odstranění. h Odstranění účtu je dokončeno. i Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). 9

13 Úvod Nastavení funkce Brother Web Connect (pro EVERNOTE ) Přehled krok za krokem Nastavení nakonfigurujte pomocí následujícího postupu. Krok : Vytvořte si účet u služby EVERNOTE. (uu str. ) Pomocí počítače vstupte na webové stránky služby a vytvořte si účet. (Pokud již Registrace uživatele máte účet, není třeba vytvářet další účet.) Získání účtu Webová služba Krok 2: Na zařízení zadejte informace o účtu, které jsou potřebné pro přístup k EVERNOTE. (uu str. ) Zadejte ové informace na zařízení. Určete jméno účtu tak, jak byste chtěli, aby se Zadání informaci o u zobrazovalo na zařízení, a zadejte kód PIN, pokud kód chcete používat. Webová služba Nyní je možné na zařízení službu používat. 0

14 Úvod Vytvořte si účet u EVERNOTE Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect pro přístup k on-line službě, musíte mít u příslušné on-line služby účet. Pokud ještě nemáte účet u EVERNOTE, použijte počítač pro přístup k webové stránce EVERNOTE a vytvořte účet. Po vytvoření účtu se přihlaste a před použitím funkce Brother Web Connect použijte účet jednou pomocí počítače. V opačném případě zařízení nemusí být schopno přístupu ke službě pomocí funkce Brother Web Connect. Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet. Přejděte k dalšímu postupu. (Registrace a odstranění účtů na zařízení uu strana ) Registrace a odstranění účtů na zařízení Zadejte informace o účtu a nakonfigurujte zařízení tak, aby mělo přístup k EVERNOTE. Konfigurace nastavení u na zařízení Zařízení komunikuje s EVERNOTE prostřednictvím u. To znamená, že než budete moci funkci EVERNOTE používat, budete muset zadat určité informace, aby mohlo vaše zařízení odeslat . Tyto informace zpravidla získáte od svého poskytovatele internetových služeb (ISP). Zařízení nepodporuje poštovní servery, které používají SSL nebo TLS, proto nelze určit ový server, který používá SSL nebo TLS. a Než začnete registrovat účet, zkontrolujte, zda je na ovládacím panelu zařízení nastaven správný čas a datum. Pokyny pro nastavení správného času a datumu viz Stručný návod k obsluze dodaný se zařízením. b Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. c Na displeji LCD zařízení se zobrazí informace týkající se připojení k Internetu. Přečtěte si tyto informace a stiskněte OK. d Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. e Vyberte EVERNOTE. f Pokud se zobrazí informace o vaší specifikované ové adrese EVERNOTE, stiskněte OK. g Stiskněte Registrovat/odstranit ucet. Pokud provádíte registraci účtu poprvé, nebo pokud v současné době neexistují žádné zaregistrované účty, přejděte ke kroku h. Pokud jste již zaregistrovali účet, stiskněte Editovat nastaveni u a přejděte ke kroku i. h Zobrazí se zpráva s výzvou k nastavení poštovního serveru.

15 Úvod i Zvolte nastavení, které chcete změnit, a nastavení nakonfigurujte. V položce Adresa mailu zadejte ovou adresu účtu, který má zařízení používat. j V položce SMTP Server zadejte adresu serveru SMTP (například mailhost.brothermail.net nebo ). k V položce Port SMTP zadejte číslo portu SMTP. l V položce Auth. pro SMTP zadejte metodu autentizace SMTP. Nastavení, která zde zvolíte, závisí na vašem ISP: Pokud váš ISP nepoužívá autentizaci, zvolte Zadny, potom stiskněte OK. Dokončili jste zadávání informací a můžete zaregistrovat svůj účet služby EVERNOTE. Stiskněte OK a potom přejděte ke kroku u. Pokud váš ISP používá autentizaci SMTP, vyberte SMTP-AUT a potom stiskněte OK. Přejděte ke kroku m. Pokud váš ISP používá autentizaci POP před SMTP, vyberte POP pred SMTP a potom stiskněte OK. Přejděte ke kroku o. m V položce Jmeno uctu zadejte jméno svého ového účtu. n V položce Heslo uctu zadejte heslo pro ový účet, potom stiskněte OK. Dokončili jste zadávání informací a můžete zaregistrovat svůj účet služby EVERNOTE. Stiskněte OK a potom přejděte ke kroku u. o V položce POP3 Server zadejte adresu serveru POP3 (například mailhost.brothermail.net nebo ). p V položce Port POP3 zadejte číslo portu POP3. q V položce Mailbox jmeno zadejte jméno poštovní schránky. r V položce Mailbox heslo zadejte heslo pro poštovní schránku. s V položce APOP nastavte APOP (Authenticated Post Office Protocol) Zapnuto nebo Vypnuto v závislosti na požadavcích vašeho ISP. t Dokončili jste zadávání informací a můžete zaregistrovat svůj účet služby EVERNOTE. Stiskněte OK a potom přejděte ke kroku u. 2

16 Úvod u Proveďte jeden z následujících postupů: Pokud provádíte registraci účtu poprvé, nebo pokud v současné době neexistují žádné zaregistrované účty, přejděte ke kroku f v části Registrace účtu. Pokud jste již účet zaregistrovali a chcete dokončit nastavení, stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Registrace účtu a Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. b Vyberte EVERNOTE. c Stiskněte Registrovat/odstranit ucet. Pokud provádíte registraci účtu poprvé, nebo pokud v současné době neexistují žádné zaregistrované účty, zobrazí se zpráva s výzvou k nastavení poštovního serveru. Přejděte ke kroku h v části Konfigurace nastavení u na zařízení. d Stiskněte Registrovat ucet. e Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání cílové ové adresy. f Zadejte cílovou ovou adresu. g Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání takového jména účtu, které chcete, aby se zobrazovalo na displeji LCD. h Zadejte jméno pomocí tlačítek na displeji LCD. i Proveďte jeden z následujících postupů: Pokud chcete pro účet nastavit kód PIN, stiskněte Ano. Potom zadejte čtyřmístné číslo a stiskněte OK. (Kód PIN zabraňuje neoprávněnému přístupu k účtu.) Pokud nechcete nastavit kód PIN, stiskněte Ne. j Budete dotázáni, zda chcete zaregistrovat informace o účtu, které jste zadali. Stiskněte Ano pro registraci. Stiskněte Ne pro opětovné zadání informací. Přejděte zpět ke kroku f. k Registrace účtu je dokončena. l Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Na zařízení lze zaregistrovat až 0 účtů. 3

17 Úvod Odstranění účtu a Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. b Vyberte EVERNOTE. c Stiskněte Registrovat/odstranit ucet. d Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazíte Odstranit ucet. e Stiskněte Odstranit ucet. f Stiskněte účty, které chcete odstranit. Vybrané účty budou označeny zaškrtnutím. g h Budete vyzváni k potvrzení vašich voleb. Stiskněte Ano pro odstranění. i Odstranění účtu je dokončeno. j Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Editace cílové ové adresy a Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. b Vyberte EVERNOTE. c Stiskněte Registrovat/odstranit ucet. d Stiskněte Editovat cilovou adresu. e Zobrazí se zpráva s výzvou k výběru účtu, ke kterému je zaregistrována cílová ová adresa, kterou chcete editovat. f Vyberte účet. g Pokud se zobrazí okno pro zadání kódu PIN, zadejte čtyřmístný kód PIN a stiskněte OK. h Proveďte editaci cílové ové adresy a stiskněte OK. i Budete vyzváni k potvrzení vašich úprav. Stisknutím Ano potvrďte. j Editace ové adresy je dokončena. k Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). 4

18 2 Stahování 2 Stahování a tisk obrázků 2 Obrázky, které byly uloženy ve službě, lze stáhnout přímo do zařízení a vytisknout. Obrázky, které ostatní uživatelé uložili pro sdílení, lze také stáhnout, pokud máte oprávnění pro prohlížení těchto snímků. Některé služby umožňují uživatelům hostům prohlížení obrázků, které jsou veřejné. Při přístupu jako uživatel host si můžete prohlédnout obrázky, které majitel sdílí jako veřejné (tj. nejsou tam žádná omezení prohlížení). Informace o službách a podporovaných funkcích: Dostupné služby uu strana 2. 2 a Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. b Vyberte požadovanou službu. c Proveďte jeden z následujících postupů: Pokud se chcete přihlásit ke službě s vaším účtem, stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte název vašeho účtu a stiskněte jej. Přejděte ke kroku d. Pokud chcete provést přístup ke službě jako uživatel host, stiskněte tlačítko b pro zobrazení zprávy Pouzit sluzbu jako uzivatel-host a stiskněte ji. Když se zobrazí informace týkající se přístupu jako uživatel host, stiskněte OK. Přejděte ke kroku f. d Pokud se zobrazí okno pro zadání kódu PIN, zadejte čtyřmístný kód PIN a stiskněte OK. e Stiskněte Stahnout. f Stiskněte Tisk. Proveďte jeden z následujících postupů: Pokud jste přihlášeni ke službě s vaším účtem, přejděte ke kroku g. Pokud jste vstoupili do služby jako uživatel host, přejděte ke kroku h. g Proveďte jeden z následujících postupů: Chcete-li stáhnout své vlastní obrázky ze služby, stiskněte Vase album. Přejděte ke kroku i. Chcete-li ze služby stáhnout obrázky jiných uživatelů, stiskněte Album jineho uzivatele. Přejděte ke kroku h. Aby bylo možné stáhnout obrázky jiných uživatelů, musíte mít přístupová oprávnění k prohlížení příslušných alb nebo obrázků. h Zadejte název účtu uživatele, jehož obrázky chcete stáhnout, pomocí tlačítek na displeji LCD. 5

19 Stahování i Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte požadované album a stiskněte jej. Některé služby nevyžadují, aby se obrázky ukládaly do alb. Pro obrázky neuložené v albech vyberte Zobrazit nesetridene fotografie pro výběr svých vlastních obrázků, které nejsou uloženy v albech. Obrázky ostatních uživatelů nelze stáhnout, pokud nejsou uloženy v albu. j Stiskněte náhled požadovaného obrázku. Potvrďte obrázek na displeji LCD a stiskněte OK. Opakujte tento krok, dokud nevyberte všechny fotografie, které chcete vytisknout. (Můžete vybrat až 0 snímků.) 2 k Až vyberete všechny obrázky, stiskněte OK. l Zobrazí se okno nastavení tisku. Proveďte jeden z následujících postupů: Chcete-li změnit nastavení tisku, viz následující kroky (Nastavení tisku uu strana 6). Po změně nastavení tisku přejděte ke kroku m. Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stiskněte OK. m Spusñte tisk stisknutím tlačítka Colour Start (Start Barva). Zařízení spustí stahování a tisk obrázku. n Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Nastavení tisku 2 Nastavení tisku můžete změnit. Poté, co jste vybrali snímky, které chcete vytisknout, se zobrazí okno nastavení tisku. Kvalita tisku 2 a Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte Kvalita tisku v okně nastavení tisku. b Stiskněte Kvalita tisku. c Stiskněte Foto nebo Normalni. d Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte OK. Velikost papíru 2 a Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte Velikost papiru v okně nastavení tisku. b Stiskněte Velikost papiru. c Stiskněte velikost používaného papíru Letter, A4, 0x5cm nebo 3x8cm. d Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte OK. 6

20 Stahování Typ papíru 2 a Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte Typ papiru v okně nastavení tisku. b Stiskněte Typ papiru. c Stiskněte typ používaného papíru: Standard. papir, Inkjet papir, Brother BP6, Brother BP7 nebo Dalsi leskle. 2 d Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte OK. Tisk bez okrajů 2 Tato funkce rozšiřuje potisknutelnou oblast k okrajům papíru. a Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte Tisk bez okraju v okně nastavení tisku. b Stiskněte Tisk bez okraju. c Stiskněte Zapnuto (nebo Vypnuto). d Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte OK. 7

21 Stahování Stahování a uložení obrázků na paměñovou kartu nebo paměñovou jednotku USB Flash připojenou k vašemu počítači 2 Soubory JPEG lze stáhnout ze služby a uložit přímo na média připojena k počítači. Obrázky, které ostatní uživatelé uložili pro sdílení, lze také stáhnout, pokud máte oprávnění pro prohlížení těchto snímků. Některé služby umožňují uživatelům hostům prohlížení obrázků, které jsou veřejné. Při přístupu jako uživatel host si můžete prohlédnout obrázky, které majitel sdílí jako veřejné (tj. nejsou tam žádná omezení prohlížení). Ujistěte se, že je na paměñové kartě nebo paměñové jednotce USB Flash dostatek volného místa. Informace o službách a podporovaných funkcích: Dostupné služby uu strana 2. 2 a Ujistěte se, že paměñová karta nebo paměñová jednotka USB Flash byla vložena do zařízení. Pokud jste v režimu PhotoCapture Center, stisknutím tlačítka Stop/Exit (Stop/Konec) opustíte menu. b Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. c Vyberte požadovanou službu. d Proveďte jeden z následujících postupů: Pokud se chcete přihlásit ke službě s vaším účtem, stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte název vašeho účtu a stiskněte jej. Přejděte ke kroku e. Pokud chcete provést přístup ke službě jako uživatel host, stiskněte tlačítko b pro zobrazení zprávy Pouzit sluzbu jako uzivatel-host a stiskněte ji. Když se zobrazí informace týkající se přístupu jako uživatel host, stiskněte OK. Přejděte ke kroku g. e Pokud se zobrazí okno pro zadání kódu PIN, zadejte čtyřmístný kód PIN a stiskněte OK. f Stiskněte Stahnout. g Stiskněte Ulozit na MediaCard. Proveďte jeden z následujících postupů: Pokud jste přihlášeni ke službě s vaším účtem, přejděte ke kroku h. Pokud jste vstoupili do služby jako uživatel host, přejděte ke kroku i. h Proveďte jeden z následujících postupů: Chcete-li stáhnout své vlastní obrázky ze služby, stiskněte Vase album. Přejděte ke kroku j. Chcete-li ze služby stáhnout obrázky jiných uživatelů, stiskněte Album jineho uzivatele. Přejděte ke kroku i. Aby bylo možné stáhnout obrázky jiných uživatelů, musíte mít přístupová oprávnění k prohlížení příslušných alb nebo obrázků. 8

22 Stahování i Zadejte název účtu uživatele, jehož obrázky chcete stáhnout, pomocí tlačítek na displeji LCD. j Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte požadované album a stiskněte jej. Některé služby nevyžadují, aby se obrázky ukládaly do alb. Pro obrázky neuložené v albech vyberte Zobrazit nesetridene fotografie pro výběr svých vlastních obrázků, které nejsou uloženy v albech. Obrázky ostatních uživatelů nelze stáhnout, pokud nejsou uloženy v albu. 2 k Stiskněte náhled požadovaného obrázku. Potvrďte obrázek na displeji LCD a stiskněte OK. Opakujte tento krok, dokud nevyberte všechny fotografie, které chcete stáhnout. (Můžete vybrat až 0 snímků.) l Až vyberete všechny obrázky, stiskněte OK. m Stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). Zařízení spustí stahování obrázku. n Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Stažené soubory jsou přejmenovány a jejich názvy vycházejí z aktuálního data. Například první obrázek uložený. července bude mít název jpg. Všimněte si, že nastavení regionu také určuje formát data pro název souboru. Snímky se ukládají do složky BROTHER, která se nachází na kořenové úrovni média. 9

23 3 Ukládání 3 Skenování a ukládání dokumentů 3 Naskenované fotografie a obrázky lze ukládat přímo do služby bez použití počítače. Informace o službách a podporovaných funkcích: Dostupné služby uu strana 2. 3 Pro Webová alba PICASA, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook a Dropbox 3 a Vložte dokument. b Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. c Vyberte požadovanou službu. d Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte název účtu a stiskněte jej. e Pokud se zobrazí okno pro zadání kódu PIN, zadejte čtyřmístný kód PIN a stiskněte OK. f Pokud se zobrazí okno, které vás vyzve k výběru ukládání nebo stahování, stiskněte Ulozit. g Pokud se zobrazí okno, které vás vyzve k výběru zdroje pro ukládání, stiskněte Ze skeneru. h Pokud se zobrazí okno, které vás vyzve k zadání formátu souboru obrázku, který chcete uložit, vyberte požadovaný formát souboru. Při skenování a ukládání souborů JPEG není k dispozici černobílé skenování a každá stránka je uložena jako samostatný soubor. i Zobrazí se okno nastavení skenování. Proveďte jeden z následujících postupů: Chcete-li změnit nastavení skenování, viz následující kroky (Nastavení skenování uu strana 22). Po změně nastavení skenování přejděte ke kroku j. Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stiskněte OK. j Stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). Jestliže jste umístili dokument do ADF, zařízení naskenuje dokument a začne jej ukládat. Pokud používáte sklo skeneru, přejděte ke kroku k. k Jakmile se zobrazí Dalsi stranka?, proveďte jeden z následujících postupů: Pokud nejsou k dispozici žádné další stránky pro skenování, stiskněte Ne. Zařízení spustí ukládání obrázku. Chcete-li skenovat více stránek, stiskněte Ano a přejděte ke kroku l. 20

24 Ukládání l Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). Zařízení začne skenovat stránku. (Opakujte kroky k a l pro každou další stránku.) m Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). Uložené obrázky jsou uloženy v albu s názvem From_BrotherMFC. 3 Informace týkající se omezení, jako je velikost nebo počet snímků, které lze uložit, naleznete na webových stránkách příslušných služeb. Pro EVERNOTE 3 a Vložte dokument. b Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. c Vyberte EVERNOTE. d Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte název účtu a stiskněte jej. e Pokud se zobrazí okno pro zadání kódu PIN, zadejte čtyřmístný kód PIN a stiskněte OK. f Pokud se zobrazí okno, které vás vyzve k výběru zdroje pro ukládání, stiskněte Ze skeneru. g Vyberte formát souboru, který má být použit pro obrázek. Obrázek bude naskenován a uložen ve službě v zadaném formátu. Při skenování a ukládání souborů JPEG není k dispozici černobílé skenování a každá stránka je uložena jako samostatný soubor. h Zobrazí se okno nastavení skenování. Proveďte jeden z následujících postupů: Chcete-li změnit nastavení skenování, viz následující kroky (Nastavení skenování uu strana 22). Po změně nastavení skenování přejděte ke kroku i. Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stiskněte OK. i Zadejte předmět u pomocí tlačítek na displeji LCD a stiskněte OK. Obrázek bude uložen u služby a předmět u bude použit jako název obsahu. j Stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). Jestliže jste umístili dokument do ADF, zařízení naskenuje dokument a začne jej ukládat. Pokud používáte sklo skeneru, přejděte ke kroku k. 2

25 Ukládání k Jakmile se zobrazí Dalsi stranka?, proveďte jeden z následujících postupů: Pokud nejsou k dispozici žádné další stránky pro skenování, stiskněte Ne. Zařízení spustí ukládání obrázku. Chcete-li skenovat více stránek, stiskněte Ano a přejděte ke kroku l. l Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). Zařízení začne skenovat stránku. (Opakujte kroky k a l pro každou další stránku.) 3 m Stiskněte Stop/Exit (Stop/Konec). Informace týkající se omezení, jako je velikost nebo počet snímků, které lze uložit, naleznete na webových stránkách EVERNOTE. Nastavení skenování 3 Nastavení skenování můžete změnit. Okno nastavení skenování se zobrazí před skenováním dokumentů, které chcete uložit. Kvalita skenování 3 a Stiskněte Kvalita sken. na obrazovce nastavení skenování. b Vyberte kvalitu skenování Barva 600 dpi, Barva 300 dpi, Barva 200 dpi, Barva 00 dpi, Mono 300 dpi, Mono 200 dpi nebo Mono 00 dpi. c Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte OK. Při skenování a ukládání souborů JPEG není k dispozici černobílé skenování a každá stránka je uložena jako samostatný soubor. Velikost skenování 3 a Stiskněte Velikost sken. na obrazovce nastavení skenování. b Stiskněte tlačítko Letter nebo A4. c Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte OK. 22

26 Ukládání Ukládání obrázků uložených na paměñové kartě nebo paměñové jednotce USB Flash 3 Obrázky uložené na médiích připojených k počítači lze uložit přímo do služby. Informace o službách a podporovaných funkcích: Dostupné služby uu strana 2. 3 Pro Webová alba PICASA, FLICKR, Facebook a Dropbox 3 a Ujistěte se, že paměñová karta nebo paměñová jednotka USB Flash byla vložena do zařízení. Pokud jste v režimu PhotoCapture Center, stisknutím tlačítka Stop/Exit (Stop/Konec) opustíte menu. b Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. c Vyberte požadovanou službu. d Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte název účtu a stiskněte jej. e Pokud se zobrazí okno pro zadání kódu PIN, zadejte čtyřmístný kód PIN a stiskněte OK. f Pokud se zobrazí okno, které vás vyzve k výběru ukládání nebo stahování, stiskněte Ulozit. g Stiskněte Z pametove karty. h Stiskněte náhled požadovaného obrázku. Potvrďte obrázek na displeji LCD a stiskněte OK. Opakujte tento krok, dokud nevyberte všechny obrázky, které chcete uložit. i Až vyberete všechny obrázky, stiskněte OK. j Stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). Zařízení spustí ukládání obrázku. k Stiskněte Stop/Exit (Stop/Konec). Uložené obrázky jsou uloženy v albu s názvem From_BrotherMFC. Informace týkající se omezení, jako je velikost nebo počet snímků, které lze uložit, naleznete na webových stránkách příslušných služeb. 23

27 Ukládání Pro EVERNOTE 3 a Ujistěte se, že paměñová karta nebo paměñová jednotka USB Flash byla vložena do zařízení. Pokud jste v režimu PhotoCapture Center, stisknutím tlačítka Stop/Exit (Stop/Konec) opustíte menu. b Stiskněte Web na displeji LCD zařízení. Pokud se zobrazí informace o připojení k Internetu, stiskněte OK. Budete dotázáni, zda chcete tyto informace v budoucnu znovu zobrazit. Stiskněte Ano nebo Ne. 3 c Vyberte EVERNOTE. d Stisknutím tlačítka a nebo b zobrazte název účtu a stiskněte jej. e Pokud se zobrazí okno pro zadání kódu PIN, zadejte čtyřmístný kód PIN a stiskněte OK. f Stiskněte Z pametove karty. g Stiskněte náhled požadovaného obrázku. Potvrďte obrázek na displeji LCD a stiskněte OK. Opakujte tento krok, dokud nevyberte všechny obrázky, které chcete uložit. h Až vyberete všechny obrázky, stiskněte OK. i Zadejte předmět u pomocí tlačítek na displeji LCD a stiskněte OK. Obrázek bude uložen u služby a předmět u bude použit jako název obsahu. j Stiskněte tlačítko Mono Start (Start Mono) nebo Colour Start (Start Barva). Zařízení spustí ukládání obrázku. k Stiskněte Stop/Exit (Stop/Konec). Informace týkající se omezení, jako je velikost nebo počet snímků, které lze uložit, naleznete na webových stránkách EVERNOTE. 24

28 A Odstraňování problémů A Chybové zprávy A Stejně jako u jakéhokoli jiného složitého kancelářského produktu může docházet k chybám. Pokud dojde k chybě, zařízení zobrazí chybovou zprávu. Nejběžnější chybové zprávy jsou uvedeny níže. Většinu chyb můžete opravit sami. Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů. Nahlédněte na webové stránky A Chybová zpráva Příčina Akce Sitove pripojeni selhalo. Overte, zda je sitove pripojeni v poradku. Pripojeni k serveru selhalo. Zkontrolujte sitova nast. Pripojeni k serveru selhalo. Nespravny datum a cas. Overeni je neplatne. Znovu vystavte docasne ID a znovu zaregistrujte ucet. Ulozeni se nezdarilo. Nepodporovany soubor nebo poskozena data. Overte data souboru. Zařízení není připojeno k síti. Nastavení sítě nebo serveru jsou nesprávná. Došlo ke problému se sítí nebo serverem. Nastavení data a času jsou nesprávná. Platnost informací o ověření uložených v zařízení a potřebných pro přístup ke službě vypršela nebo jsou tyto informace neplatné. Došlo k jednomu z následujících problému se souborem, který se pokoušíte uložit: Souboru překračuje limit služby týkající se počtu pixelů, velikosti souboru apod. Typ souboru není podporován. Soubor je poškozen. Ověřte, zda je síñové připojení v pořádku. Pokud bylo tlačítko Web stisknuto brzy poté, co bylo zařízení zapnuto, síñové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu. Ujistěte se, že jsou nastavení sítě správná, nebo počkejte a zkuste to později znovu. Pokud bylo tlačítko Web stisknuto brzy poté, co bylo zařízení zapnuto, síñové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu. Nastavte správné datum a čas. Mějte na paměti, že v případě, že je kabel napájení zařízení odpojen, může být nastavení data a času nesprávné. Znovu požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect, tak získáte nové dočasné ID. Potom použijte toto nové ID pro registraci účtu na zařízení. (Požádání o přístup k funkci Brother Web Connect uu strana 6 a Registrace a odstranění účtů na zařízení uu strana 8) Soubor nelze použít. 25

29 Odstraňování problémů Chybová zpráva Příčina Akce Sluzba docasne není k dispozici. Opakujte akci pozdeji. Nespravny kod PIN. Zadejte PIN spravne. Nespravne nebo neplatne ID. Nebo se toto docasne ID jiz pouziva. Zadejte spravne nebo znovu vystavte docasne ID. Docasne ID je platne po dobu 24 hodin od vystaveni. Zobrazovany nazev byl jiz zaregistrovan. Zadejte jiny zobraz. nazev. Bylo dosazeno max mnoz uctu. Opakujte akci po odstraneni nepotrebnych uctu. Došlo k problému se službou, služba je v současné době nedostupná. Kód PIN registrovaný v zařízení je nesprávný. Kód PIN je čtyřmístné číslo, které bylo zadáno při registraci účtu na zařízení. Dočasné ID, které bylo zadáno, je nesprávné. Platnost dočasného ID, které bylo zadáno, již vypršela. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin. Název zadaný jako zobrazovaný název je již registrován. Bylo dosaženo maximálního počtu účtů (0) pro registraci. Vyčkejte a zkuste to znovu. Pokuste se o přístup ke službě z počítače, abyste zjistili, zda je služba k dispozici, nebo ne. Zadejte správný kód PIN. Zadejte správné dočasné ID. Znovu požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect, tak získáte nové dočasné ID. Potom použijte toto nové ID pro registraci účtu na zařízení. (Požádání o přístup k funkci Brother Web Connect uu strana 6 a Registrace a odstranění účtů na zařízení uu strana 8) Zadejte jiný zobrazovaný název. Opakujte akci po odstranění nepotřebných účtů. A 26

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka připojení k webu HL-L2380DW DCP-L2560DW MFC-L2720DW MFC-L2740DW

Příručka připojení k webu HL-L2380DW DCP-L2560DW MFC-L2720DW MFC-L2740DW Příručka připojení k webu HL-L2380DW DCP-L2560DW MFC-L2720DW MFC-L2740DW Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE Příručka irprint Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující ikonu: Poznámka Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Uvedený postup je primárně je určen pro přístroj, pro který jste obdrželi v balení nebo

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu Stručný návod pro nastavení funkcí snímání XE3024CS0-2 Tento návod obsahuje pokyny pro: Nastavení snímání do e-mailu na straně 1 Nastavení snímání do schránky na straně 6 Nastavení snímání v síti na straně

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod.

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Uvedený postup je primárně je určen pro Navigon 7110 s kupónem (voucherem) pro upgrade v balení.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více