Tento dokument slouží pro vnitřní potřeby klubu. Obsahuje analýzu současného stavu a plán organizace pro roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument slouží pro vnitřní potřeby klubu. Obsahuje analýzu současného stavu a plán organizace pro roky 2015-2017."

Transkript

1 SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ PRAHA Strategický plán organizace Analýza a plán organizace Petr Machálek a výbor klubu Tento dokument slouží pro vnitřní potřeby klubu. Obsahuje analýzu současného stavu a plán organizace pro roky

2 OBSAH OBSAH... 1 ČÁST 1 ANALYTICKÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU, CÍLE A HRUBÝ PLÁN REALIZACE... 4 STEP analýza... 4 Technologické trendy... 4 Ekonomické... 4 Politické... 4 Sociální... 1 Vnitroorganizační oblast... 1 SWOT analýza (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů)... 1 Silné stránky... 1 Slabé stránky... 1 Příležitosti... 1 Hrozby... 1 Závěry ze SWOT... 1 Cíle Vnitroorganizační oblast... 1 Nová směrnice zásady elektronické komunikace... 1 Vydefinování rolí... 1 Nebytový prostor... 1 Webové stránky... 1 Nová organizační struktura s ředitelem... 1 Sportovní oblast... 1 SWOT (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů)... 1 Silné stránky... 1 Slabé stránky... 1 Příležitosti... 1 Hrozby... 1 Závěry ze SWOT... 1 Na čem lze stavět:... 1 Cíle... 1 FR a PR... 2 SWOT (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů)... 2 Silné stránky... 2 Slabé stránky... 2 Příležitosti... 2 Hrozby... 2 Závěry ze SWOT... 2 Cíle... 1 Společné fungování SKV... 3 Skupina I Výhody... 3 Nevýhody

3 Skupina II Výhody... 3 Nevýhody... 3 Návrhy... 3 Řešení problému dobrovolnická / placená práce... 3 Skupina I... 3 Skupina II... 3 Skupina III... 1 Oblast Ekonomika... 2 SWOT... 2 Cíle... 2 ČÁST 2 STRATEGICKÉ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ... 3 KPI klíčový indikátor výkonu klubu... 3 Florbalový oddíl... 3 Charakteristiky:... 3 Činnost:... 3 Konkurence:... 3 Trendy:... 3 SWOT... 4 Vize... 4 Cíle:... 4 Orientační oddíl... 5 Charakteristiky:... 5 Činnost:... 5 Konkurence:... 5 Trendy:... 5 SWOT... 6 Vize... 6 Cíle... 6 Outdoorový oddíl... 7 Charakteristiky:... 7 Činnost:... 7 Konkurence:... 7 Trendy:... 7 SWOT... 8 Vize... 8 Cíle:... 8 Oddíl potápění... 9 Charakteristiky:... 9 Konkurence:... 9 SWOT Cíle: Stolní tenis Charakteristiky: Činnost: Konkurence: Trendy:

4 SWOT Vize Cíle Taneční oddíl Charakteristika Činnost Konkurence Problémy Cíle Lyžařský oddíl Charakteristiky: Činnost: Konkurence: Trendy: SWOT Vize Strategické cíle: PŘÍLOHA 1 REALIZAČNÍ PLÁN ÚKOLY A TERMÍNY...17 Vnitroorganizační oblast Strategický cíl: Nová směrnice zásady el. komunikace Strategický cíl: Vydefinování rolí Strategický cíl: Nebytový prostor Strategický cíl: Webové stránky Strategický cíl: Nová organizační struktura s ředitelem FR a PR Strategický cíl: Fundraisingová strategie Strategický cíl: PR plán PR cíle Ekonomika Dílčí cíle Sportovní oblast Strategický cíl: Započít komunikaci s rehabilitačními ústavy Strategický cíl: Započít komunikaci s VŠ (odborná relevance, nábor asistentů) Florbalový oddíl Dílčí cíle Orientační oddíl Dílčí cíle Outdoorový oddíl Dílčí cíle Oddíl potápění Dílčí cíle Stolní tenis Dílčí cíle Taneční oddíl Dílčí cíle Lyžařský oddíl Dílčí cíle

5 ZÁVĚREM...22 ČÁST 1 ANALYTICKÁ Facilitace a zpracování výstupu: Petr Machálek Strategický plán byl vytvořen na dvou setkáních zástupců vedení organizace a jednotlivých sportovních klubů ve dnech a Dopracování proběhlo individuálně prostřednictvím finálních úprav jednotlivých výstupů. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU, CÍLE A HRUBÝ PLÁN REALIZACE STEP ANALÝZA Technologické trendy on line fundraising rychlost šíření informace technologické inovace (open source HW) vývoj nových pomůcek příliš rychlý vývoj lidé se nestačí adaptovat upadání starých médií společnost není schopná adekvátně reagovat na příliv nových médií (schizofrenie) nutnost informovat tady a teď (slovem, obrazem, zvukem, videem ) hodnota informací sociální sítě a vazby nutnost selekce dostupných informací (je jich přespříliš) změna komunikace neosobní Ekonomické ekonomická krize zadlužování společnosti = snižování sociálních výdajů na 1. místě ekon. Zajištění, poté až jiné hodnoty fenomén: žití na dluh (jednotlivci, novéčerstvé rodiny, země ) peníze mluví do všeho! (bohužel hodnotový systém) Politické malé využívání individuálního FR v neziskovkách sport = zábava??? nedoceněné lidí pracujících v sociálních oblastech, neziskovkách efektivní využití prostředků (veřejné zakázky atd. = úplatky) dostupnost drahých pomůcek zmenšování trhu (těžké být výjimeční) lež, nepravda, kocourkov chybí etika, politik není vzor pro obyčejné lidi nové naděje (aktivistické spolky, open data ) odpovědnost! chybí morální kredit soupeření mezi neziskovkami!!! fraška nerespektování politiků lidmi nevyjasněný systém podpory sportu MŠMT rozpory, transformace ČOV, ČSTPS svazy ČPV ČSTPS vs. ČAT + IS před volbami ovlivňuje komunikaci s MHMP i MČ systém rozdělování peněz kraje obcesdružení kvas sousedních NNO (Czepa, Paraple) 4

6 Sociální nevšímatelnost cizích lidí neodbornost sociálních pracovníků a vliv ekonomiky na sociální oblast nejistota / strach z budoucnosti stres většina lidí stádo vyžadují/potřebují vedení boom volnočasových (outdoorových) sportů předsudky vůči nezisku předsudky vůči handicapovaným začleňování handicapovaných do společnosti sport je bussines kredit sportu ( fotbalové aféry ) úpadek tradičních hodnot (rodina, víra) zneužívání handicapu, ZTP nemorálnost fascinování handicapem vs. strach se společnosti dozvědět se více 1

7 VNITROORGANIZAČNÍ OBLAST SWOT analýza (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů) SILNÉ STRÁNKY záda krytá ekonomikou/zajištěné účetnictví (8 hlasů) dobří lidé v týmu (8) chuť lidí fungovat v SKV (3) lídr v čele prosazování organizace jako jeden celek (3) více sportovních aktivit (1) systém směrnic (1) Renata! (1) práce 24/7 rozmanitost schopnost se domluvit jednotné účetnictví přírůstek nových a nadšených lidí SLABÉ STRÁNKY homeoffice málo osobního kontaktu (8 hlasů) preferování oddílových a osobních zájmů, potlačování názoru ostatních z ego důvodů (=není to můj nápad) (7) neefektivní a zdlouhavá komunikace (7) absence sdílené vize (4) moc mailové komunikace (3) různá osobní motivace (3) umět delegovat práci na jiné a věřit jim (2) nerespektování již odsouhlaseného (1) vybavení PC, materiál, zázemí (1) práce 24/7 nároky (vysoké) zneužívání zápalu jednotlivých lidí = dosažení cílů za cenu vysávání členů nevyjasněné metody a postupy různých procesů skrytá komunikace nerespektování rolí, pozic, přístupu jednotlivců nejednotná prezentace PŘÍLEŽITOSTI energie mladých/nových lidí (8 hlasů) nárůst organizace a tím i potřeb pro zázemí, kancelář (6) využití nových médií pro rozšíření členské základny (4) možnost sdílet dobrovolníky mezi oddíly (4) motivace (2) chuť po změně (2) možnost plánovat osobní rozvoj (1) kapacita budovat aparát profesionální ekonomika; značka dostat se do povědomí ostatních tenhle víkend atraktivita pro dobrovolníky, nové zaměstnance HROZBY bez náležitého ocenění (nejen fin.) odchod kvalitních jedinců (12 hlasů) neschopnost odlišit důležité věci od neméně důležitých a ztráta času (5) současný styl komunikace (4) monology místo dialogů (4) menší organizace jsou efektivnější, přitažlivější (1) vyhoření jedinců, jejich nedocenění (1) odlišný koncept (1) vzájemná absence respektu (1) nevybudování organizačního zázemí (1) vazby na sousední NNO preferování zájmu jiných organizací místo hledání spolupráce 1

8 ekonomická krize méně financů Závěry ze SWOT Home office málo osobního kontaktu kancelář zázemí pro organizaci místo pro setkávání Pravidla e mailové komunikace o Zamyslet se komu posílám o Tematické google dokumenty (viz Benefice 2012) Nové vydefinování rolí kompetence, povinnosti, odpovědnost a procesy Postupný přesun od dobrovolnické činnosti k placené práci CÍLE VNITROORGANIZAČNÍ OBLAST Nová směrnice zásady elektronické komunikace Indikátor: subjektivně, o 30 % méně komunikace Termín: do nejbližší schůze (15.11.) Garant: Renata HOTOVO Připomenutí: všichni Vydefinování rolí Fáze I. osobní příprava; termín: kdykoliv Fáze II. prezentace, diskuse; termín: prosincová schůze Fáze III. výstup organizační řád směrnice; termín: v návaznosti na prosincovou schůzi Vyhodnocení: k Garant: Katka Vydefinování rolí je spojeno s novou organizační strukturou, jejíž tvorba probíhá. Nebytový prostor Možné cesty jak na to: oslovení škol, městských částí, sportovišť. Termín: 12/2014 Garant: Hanka Hotovo, od července 2014 Webové stránky Specifikace: uživatelsky funkční, přitažlivé, přehledné Měřitelnost: návštěvnost Termín: 12/2014 Garant: Honza Vyšší prioritu má spojenecký web, až poté bude připraven nový web celého SKV. Nová organizační struktura s ředitelem Vypracujeme návrh nové organizační struktury, následně schválíme výborem a předložíme na nejbližší valné hromadě. Termín: Garant: Renata, Pavel Specifikace: sklad, kancelář, sociální zázemí, nájem zasedačky, parkování, BB, neomezený provoz 1

9 SPORTOVNÍ OBLAST SWOT (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů) SILNÉ STRÁNKY zapálenost vedení (6 hlasů) příležitost věnovat se více disciplínám v jednom sdružení (6) pestrá nabídka sportovních aktivit (4) odbornost v jednotlivých oddílech (3) zázemí (1) mezinárodní renomé (1) dobrá základna specifika sportů odbornost dobrovolníků jedinečnost některých sportů SLABÉ STRÁNKY časová náročnost občas na úkor osobního času) (7 hlasů) dříve dobrovolnost práce (6) disciplína (3) málo aktivních leaderů (3) zázemí (1) malá informovanost vedení o způsobu a realitě fungování v jednotlivých oddílech (1) nedostatečná chuť podílet se na společných akcích (Ladronka atd.) (1) obrovská finanční náročnost profesionalita vedení vzájemná nepodpora mezi jednotlivými oddíly PŘÍLEŽITOSTI komunikace se školami více dobrovolníků a asistentů (8hlasů) zapojit lidi, kteří nesportují kvůli výkonu (7) vazby na RÚ, Paraple přísun sportovců (6) zapojit lidi s těžkým handicapem (3) propojení oddílů poznání (3) ovlivňujeme fungování na mezinárodní úrovni (1) komunikace s obcemi sportoviště svět je blízko mezinárodní akce; mezinárodní renomé; mezinárodní angažmá; začlenit zahraniční členy HROZBY laxní přístup cílových skupin (8 hlasů) fluktuace dobrovolníků, odchod zkušených (7) nedostateční finanční ohodnocení (dnes je vše o penězích) (5) není dostatečná náhrada vedoucích (4) rozmělnění sportovních aktivit konkurence menších specializovaných subjektů absence individuálního vedení nadějných sportovců Závěry ze SWOT NA ČEM LZE STAVĚT: Na pestrosti sportů a disciplín Předání odborných znalostí a zkušeností Lze stavět na zapáleném vedení oddílu 1

10 Zapojení nových lidí ze sekce asistentů a dobrovolníků pro zmenšení časové náročnosti Získání financí na prezentační akce na VŠ a SŠ a získání zájmu o sport mezi cílovými skupinami Oslovit lidi s jiným handicapem (diagnózou) Zapojení členů Motivace! Mládež? Cíle 1) Započít komunikaci s rehabilitačními ústavy Nastavit kritéria, viz níže 2) Započít komunikaci s VŠ (odborná relevance, nábor asistentů) každý oddíl dodá podklady pro prezentaci zajištění prezentačního materiálu realizovat bude ředitel, pokud bude Termín: 12/2015 Garant: ředitel, pokud bude K cílům 1) a 2) vytvořit kritéria pro vyhodnocování a zvážit větší spolupráci s dalšími subjekty (Centrum Paralpe, CZEPA, apod.), případně hledat další cesty k hledání nových členů a asistentů. Termín: 8/2014 Garant: Bohouš 1

11 FR A PR SWOT (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů) SILNÉ STRÁNKY systém zpráva z akce (7 hlasů) široký záběr činnosti (6) dobré jméno organizace (4) dobrý firemní FR/stabilní partneři (3) historie organizace (3) PR atraktivní sportovci (zlatá Jana) (1) stabilní grantoví dárci (1) okruh spřátelených novinářů (1) výborný vizuál (1) SLABÉ STRÁNKY chybějící jasná koncepce (12 hlasů) Praha v názvu organizace (7) malá povědomost organizace u veřejnosti (5) pirátské akce mohou poškodit celé sdružení (2) nejasná značka (1) rezervy ve firemním FR (1) není vyčleněn jedinec na PR nedostatek PR křehkost dobré pověsti velké organizace (skoro svaz) PŘÍLEŽITOSTI osvěta veřejnosti o sportu vozíčkářů, naší činnosti (studenti) lepší a jednodušší shánění asistentů a klientů (11 hlasů) využití on line nástrojů (FR a marketing) (7) individuální FR (5) redefinování projektu Spojenci (1) na rozdíl od sportovních klubů transparentní (1) Rok jinak stále jsme na počátku učíme se velký potenciál, nový FR nekonfliktní téma (sport, handicapovaní ) na rozdíl od neziskovek marketingově atraktivní HROZBY stárnutí webových stránek a newsletteru (nedostatečné reakce na nové trendy) (9 hlasů) udržení dárců průběžná komunikace (8) neshoda uvnitř organizace (7) závislost na určitých zdrojích (granty, firmy)(2) plnění termínů odevzdávání žádostí (2) neefektivní rozdělení peněz (1) srozumitelnost převálcování organizacemi s PR zázemím směřování/představa oddílů versus organizační směřování a představa organizace Závěry ze SWOT Fotozáznam 2

12 CÍLE 1) FR plán Analýza současných zdrojů Analýza trendů (STEP) SWOT I,G,F FR plán Strategie Akční plán vytvoření nových zdrojů Koordinace s PR plánem Koordinace s oddíly M a R Termín: 11/2014 Garant: Honza 2) PR plán SWOT podpory FR SWOT podpory náboru PR plán Koordinace s FR plánem Strategie Akční plán M a R Termín: 12/2014 Garant: Bohouš 3) Rebranding Odborník Výborem určená PS Rebranding zhodnocení Přínos Cena 1

13 Termín: Garant: Honza Cíl číslo 3 byl na druhém setkání kvalifikovaně vyhodnocen jako neefektivní a vypouští se. 4) Na konci roku 2014 máme dokumentováno a prezentováno 95% našich akcí, z toho 70% s vlastními fotografiemi nebo videem. 5) Na konci roku 2014 máme zpracované příběhy 20% našich členů/vozíčkářů. 6) Do konce roku 2014 zveřejníme nejméně 6 videosestřihů z našich akcí. 7) V roce 2015 budeme reagovat na významné životní události našich členů. Garant cílů 4 7: vedoucí jednotlivých oddílů a dále akcí 2

14 SPOLEČNÉ FUNGOVÁNÍ SKV Skupina I. VÝHODY Bohouš + Renda Snazší oslovování dárců + prezentace Shánění financí Snížení ekonomických rizik Velká členská základna Rozložení režijních nákladů Větší nabídka sportů pro klienty Sdílení zkušeností Půjčování sportovního materiálu Vícestupňová kontrola (=kvalita) NEVÝHODY Složitější komunikace Vyšší režijní náklady Sjednocení nároků, potřeb a možností Schvalovací procesy Chyba jednoho oddílu = poškození celého klubu Složitější plánování akcí Složitější řízení Skupina II. Širší záběr Větší nabídka Sdílení mezi oddíly pod jednou střechou Přístup k větším zdrojům financí Možnost budovat zázemí Silnější (oddíly) mohou pomáhat slabším (méně atraktivním) penězi i asistenty Možnost dělat větší projekty Sdílené účetnictví NEVÝHODY NÁVRHY Široký záběr nemožnost prezentovat jeden příběh Rostou nároky na udržení všech pohromadě Riziko roztříštění vizí Problém udržení osobních kontaktů Riziko kutí piklí Různé finanční požadavky oddílů Oddíly by měly (nadále) dostávat podle svých rozdílných potřeb Kdo kolik dostává, by měl odp. způsobem také dávat Funguje rozhodovací systém? VÝHODY Možnost prezentace ŘEŠENÍ PROBLÉMU DOBROVOLNICKÁ / PLACENÁ PRÁCE Skupina I Lyže, outdoor?, vokus? zanikne bez finančního ohodnocení vedoucích? Chceme LO + OO? 1) Časová náročnost? 2) Rozpočet každý oddíl jiná výše; odborný přístup k vedení tréninku, kurzu? 3) Finanční hodnocení ANO/NE vůči filozofii, SKV + proč Skupina II 1) Zpětná vazba vedoucích oddílů a dalších neplacených pozic: 3

15 Popis: 1) Baví (zdarma) 2) Baví (placeno) 3) Nebaví (placeno) 2) Vyřešit, kdo by se zpětnou vazbou měl pracovat Skupina III Viz foto záznam na další straně. Tento návrh současně znamená popis postupu a byla k němu vytvořena pracovní skupina ve složení: Bohouš, Honza, Renata, Pavel, Jana Plán je dále členěn dle dílčích sektorů organizace a stávajících sportovních klubů, pro každý je vytvořena analýza současného stavu a definovány rozvojové cíle. Metodologická poznámka: vozíčkářoden je veličina, která se rovná jednomu vozíčkáři na akci; a to všech vozíčkářů u akcí, které pořádá SKV a jen členy SKV u akcí, které nepořádá SKV. 1

16 OBLAST EKONOMIKA SWOT Silné stránky Příležitosti 1. Projekt SF se buduje hlavně z pohledu potřeb FR. Pro budoucí rozvoj SKV by měl být SF pojmutý šířeji a zahrnovat i základní ekonomické informace. To by ale předpokládalo, že se SF budou pracovat všichni vedoucí oddílů a ne jen úzké vedení SKV. Nová 1. Auditované účetnictví platforma by měla obsahovat (kromě 1. odst., jsou 2. Podrobně analyticky vedené účetnictví ostatní údaje už nyní k dispozici v účetnictví SKV): umožňuje podrobné výstupy dle potřeb - průběžně aktualizované rozpočty oddílů a 3. Celou oblast ekonomiky má na starosti 1 osoba jejich pokrytí zdroji pro potřebu operativní nevznikají informační šumy a nutnost předávat si práce FR dílčí informace, odpadají dodatečné opravy z - stav čerpání jednotlivých zdrojů po oddílech titulu nedostatečné informovanosti druhé strany - disponibilní finanční zdroje oddílů - základní ekonomické sestavy po oddílech a celkem za celé SKV 2. Zautomatizovat převod spárovaných plateb z účetnictví do SF, aby to nebylo nutné dělat duplicitně růčo Slabé stránky Hrozby 1. V SKV nejsou plně využívány informační možnosti, které účetnictví může dávat 2. Pracovníci SKV a vedoucí oddílů se o výstupy z účetnictví moc nezajímají hlavní zájem jsou disponibilní finance 3. Duplicitní práce v účetnictví jsou všechny pohyby na účtech spárované a identifikované, do SF se natahují bankovní výpisy nezávisle a je potřeba některé platby identifikovat ručně znovu Cíle 1. V poslední době byly zahájené nákladné projekty, aniž by předem byly známé celkové náklady a kde se na to vezmou peníze (nový web Spojenců, SF) 2. Opomenutí základního smyslu existence SKV a v důsledku toho snížování počtu a kvality sportovních akcí pro hendikepované a neúčelné navyšování výdajů na správní činnosti. Důsledkem by byl rozpad SKV. 3. Hrozí odtržení práce FR od ekonomické reality např. shánění účelových financí, které bude problém vyúčtovat, protože oddíly své potřeby nadsazují 1) Do konce roku 2014 budeme mít ujasněný vztah mezi účetním softwarem a Salesforce 2) Do konce roku 2014 vytvoříme návrh systému efektivního přenosu informací mezi zázemím a členy výboru 2

17 ČÁST 2 - STRATEGICKÉ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ KPI KLÍČOVÝ INDIKÁTOR VÝKONU KLUBU Jako klíčový indikátor výkonu organizace byl určen vozíčkářoden zkratka VD. Jeho hlavní charakteristiky jsou: Jeden den hendikepovaného účastníka na sportovní akci, kterou organizace pořádá. Jeden den člena SKV na sportovní akci (nezávisle na tom, který subjekt ji pořádá). Započítáváme pouze akce, ze kterých máme publikované zprávy (ne pravidelné tréninky). V roce 2013 jsme realizovali celkově 855 VD. FLORBALOVÝ ODDÍL Charakteristiky: Členů 2014: 16 aktivních členů (3 bez handicapu), 2 v režimu občasných docházek na trénink s možností zapojení se do týmu, 1 osoba + občasné docházení s tatínkem, celkem 10 hráčů s handicapem Roční rozpočet 2013: cca , Kč Činnost: Pravidelné tréninky 1x týdně Účast v ČP extralize vozíčkářů Jeden až dva mezinárodní turnaje ročně Do roku 2013 pořádání největšího turnaje PWO Aktivní účast ve vedení federace florbalu vozíčkářů (Horáková) Motivace nových lidí na vozíku k aktivnímu zapojení se do florbalu ComAp či za jiný tým v ČR spolupráce s Centrem Paraple Konkurence: Tatran Střešovice vozíčkáři. Jedná se o druhý vozíčkářský oddíl v Praze. Jejich výhodou je zaštítění nejhodnotnější značkou v českém florbalu, odborné vedení, rozumné PR, dobrá kooperace s JÚ. Trendy: Menší hendikep = rychlejší a akčnější hra. Nehendikepovaný hráč často velice zkušený florbalista s dobrým ovládáním vozíku. Vyladěné a silné týmy fyzicky i psychicky. Zlepšení vybavení hráčů nové, lehčí a lépe ovládatelné vozíky, i hráč s vyšším handicapem může dosáhnout podobných výsledků, jako hráč s nižším handicapem na starším vozíku. Postupné rozšiřování florbalové základny na příští sezónu vstup dalšího týmu do České federace florbalu vozíčkářů Karlovy Vary. Současně rozvoj tohoto sportu ve světě. 3

18 SWOT HROZBY Nesoulad ambicí jednotlivých členů týmu mezi určitými hráči mírné antipatie Hašteření Zastará vybavení vozíky Odchod dvou klíčových hráčů nebo trenéra by tým výrazně ohrozil Menší psychická odolnost PŘÍLEŽITOSTI Pořádat miniturnaje, přátelské zápasy Sportovní psycholog SLABÉ STRÁNKY Někteří hráči dělají i jiné sporty (ne vždy se všichni sejdeme na ligovém kole) od hráčů podnět na častější tréninky problém časové možnosti členů týmu a finance na halu chybí zástupce vedení oddílu, malé rozdělení rolí slabší ekonomické řízení oddílu rezervy v administrativě SILNÉ STRÁNKY Odborné vedení trenér Stabilní partner ComAp Vazba na Paraple Přirozené osobnosti v týmu Zkušenější hráči předávají zkušenosti novým hráčům Stabilita tréninků za poslední rok trénink odvolán pouze jednou dobrá kooperace a spolupráce s Tatran Střešovice a Baset Most společné tréninky Vize Cíle: Silný oddíl atraktivní jak pro výkonnostní hráče, tak pro začátečníky bez vrcholových ambicí Oddíl pomáhá zmírnit finanční náročnost hráčům motivuje k účasti na trénincích a turnajích Mít stabilní tým i po psychické stránce Analyzovat poptávku po druhém tréninku během týdne (léto 2014) a pokud bude, zrealizovat od začátku

19 ORIENTAČNÍ ODDÍL Charakteristiky: Členů: 20, z toho 12 vozíčkářů Roční rozpočty 2013/2014/2015: ,. Kč / , Kč / , Kč včetně spoluúčasti závodníků Činnost: Oddíl zajišťuje podporu vozíčkářům pro účast na závodech dvou typů: Orientační závody vozíčkářů a trail o. Disciplína trail o je zaměřená na pokročilé čtení mapy a terénu, vyžaduje zkušenosti. Je mezinárodně uznávaná. Orientační závody vozíčkářů jsou více zaměřené na rychlost, vhodnější pro seznámení se sportem. Nemají mezinárodní úroveň. Pořádáme několik (cca 3) náborových akcí ročně (Kladruby, Paraple) rychlostní orientační závody + ukázka trail o. Účastníme se závodů v ČR cca 4 akce trail o ročně a 2 akce rychlostní orientační závody pořádané jinými oddíly (Opava, Vrchlabí). Přímo organizujeme i větší závody, cca každé 2 3 roky (mezi největší patřily např. Hůrka 2007 a 2011, Jarozvěst 2014). Zhruba 4 6 našich závodníků se účastní i 3 4 zahraničních závodů ročně příklad: MS, ME, Švédsko, Itálie, a to včetně reprezentačních. Oddíl zaštiťuje i celou reprezentaci ČR, nehendikepovaní závodníci jsou vedeni zároveň jako asistenti závodníků s hendikepem. Tyto zahraniční závody tvoří největší část nákladů oddílu v r tis. ze 450. Tréninky probíhají individuálně + 1 2x ročně nárazově. V ČSTPS máme vlastní STK téměř výhradně pro náš oddíl. Zaštiťuje nás i ČSOS netypický příklad dvojího zastřešení. Velká část finančních toků české reprezentace teče přes naše sdružení. Jsme aktivní i v IOF Bohouš, později Jana členové komise sportovců. Partnery oddílu jsou dvě velké značky TEVA a ERA. Konkurence: Obdobná organizace neexistuje, máme téměř monopolní postavení. Ruský paralympijský výbor podporuje trail o vozíčkářů. Jinak ve světě spíše jen snahy orientačních běžců oslovit hendikepované a začlenit je do disciplíny trail o. Konkurencí jsou pro nás jiné, atraktivnější sporty, například paralympijské těžký nábor. V pořádání závodů ale tradiční akce ve Vrchlabí a Opavě dokážou vždy přilákat více vozíčkářů než závody naše startovné zdarma, hodnotné ceny, jídlo zdarma atd. Trendy: Používáme rychlostní orientační závody jako prostředek k seznámení se sportem, k náboru pro disciplínu trail o. 5

20 Infiltrujeme se na akce typu PPŽ (závody žactva) a Klánovické MTBO (orienťák na kolech), a tím získáváme příznivce mezi pořadateli. SWOT HROZBY PŘÍLEŽITOSTI Závislost na zkušených chodících pořadatelích Nízký počet závodů Konkurence atraktivních akcí (hlavně v Praze) Spolupráce s dalšími oddíly OB Společné závody s OB Vytvoření náborové osy Vrchlabí Opava Praha Charismatický náborář SLABÉ STRÁNKY SILNÉ STRÁNKY Malá atraktivita a prestiž Trail o je náročný na naučení Rozhádání mezi pořadateli Neumíme motivovat Obavy ze zvládnutí terén x mapa x hendikep Nepravidelné náborové akce Otevřená cesta na vrchol Možnost závodit v zahraničí Nízká finanční náročnost (jen cestovné) Vysoká technická úroveň závodů u nás Možnost nandat to nehendikepovaným Vize Průstupný systém pravidelných náborů, tréninků a závodů různých úrovní od hobby pro vrcholové. Zajištění takových podmínek, aby orientační závody vozíčkářů byly dostupným, ale i respektovaným sportem i pro vozíčkáře s těžším hendikepem. Cíle Podílet se každoročně na pořádání jednoho většího závodu určeného jak pro zkušené závodníky, tak pro začátečníky. Získat do konce roku 2016 alespoň 2 nové pravidelné závodníky zajištění generační obměny. 6

21 OUTDOOROVÝ ODDÍL Charakteristiky: Členů: 14, z toho 10 vozíčkářů Činnost: Oddíl organizuje letní sportovní akce, podle časových možností se jedná o dva cyklistické kurzy, dva vodácké kurzy, od roku 2013 nově o wakeboardingový kurz, v roce 2014 bude prvně organizován kurz pro rodiny s dětmi. Spolupráce při zajištění první kitové akce na Rujáně. Oddíl pořádá kurzy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Sjíždějí se divoké řeky, které nabízí vozíčkářům adrenalinový zážitek, kterých je s životem na vozíku nedostatek. Kurzy zajišťují bezbariérové ubytování (v rámci možností), potřebný materiál (handbike, lodě, wakeboarding) ve spolupráci s Centrem Paraple a Appouů, zkušené instruktory a asistenty. Sportovní kurzy podporují osoby s handikepem v aktivnímu způsobu života. Jde o integraci vozíčkářů do běžné společnosti. Kurzy umožnují vyzkoušet si drahý sportovní materiál. Účastníci kurzů si zjistí který sport a materiál jim vyhovuje. Jde o první krok, aby vozíčkáři mohli sportovat sami. Snaha o spolupráci s neziskovými organizacemi podobného zaměření. Centrum Paraple, Centrum Appa Olomouc. Podpora aktivit jiných vozíčkářů při organizování nových sportovních kurzů za vzájemné spolupráce. (kiting). Oddíl se účastní prezentačních akcí pro veřejnost. Konkurence: Mnoho neziskových org. nabízejících obdobnou činnost. Celkové velké množství aktivit různého druhu pro vozíčkáře, problém s předimenzováním. Centrum Paraple, které nemá kapacitu uspořádat dostatek kurzů pro všechny své členy přesto od nich nemáme mnoho lidí. Sportability nabízí stejnou činnost pod vedením T. Lisého, který jezdí s Parapletem na kurzy a získává účastníky tam. Další Centrum Appa Olomouc, Adrenalin bez barier, Černí koně. Trendy: Organizujeme letní outdoor rekreačně, možnost návratu k aktivnímu životu, podpora psychiky, integrace mezi zdravé působící oboustraně, monitorování bezbariérovosti 7

22 SWOT HROZBY nedostatek asistentů a zájemců o sport konkurence od organizací, které mají snadnější přístup k cílové skupině velké množství aktivit nabízených osobám s hendikepem bez auta nemohou být kurzy nebo budou kurzy finančně náročné pro účastníky i SKV PŘÍLEŽITOSTI spolupráce s jinými NNO nabízející stejný produkt nabídka nových aktivit např. kiting, wakeboarding větší prezentace SKV v místech, kde se pohybují osoby s postižením širší okruh hendikepů rodiny s dětmi SLABÉ STRÁNKY časová a finanční náročnost, potřeba auta a drahého sportovního vybavení těžké získávání účastníků náročnost komunikace nutný osobní kontakt, jednání s jednotlivci obavy potencionálních zájemců z neznámé org., neznámých lidí nepravidelné konání akce odchod asistentů opakované zaučování, nezkušenost, pomalý průběh akcí asistenti musí hradit kurzy odradí nové zájemce SILNÉ STRÁNKY asistence pro účastníky zdarma široké možnosti rekreačních a adrenalinových sportů možnost vyzkoušet sporty a k nim vhodné pomůcky zajištění celé akce v ČR i zahraničí ubytování, pomůcky, asistenti integrace, návrat k původním aktivitám, udržování kontaktu s venkovním prostředím, udržování kondice psychické, fyzické Vize Cíle: náborové prezentační akce v místech kde se vyskytují vozíčkáři a možní asistenti, lepší spolupráce s ostatními neziskovkami nabízejícími stejné sporty, spolupráce s časopisy a webovkami pro handikepované, zajistit dobrou grafiku pozvánek rozšířit nabídku outdooroových sportů mezi více handikepů, soustředit se na rodiny rozšířit nabídku aktivit, zjistit zájem uživatelů tři prezentace v místech mezi vozíčkáři; od roku 2014 do konce roku 2014 formulujeme nabídku pro rodiny s dětmi do konce roku 2016 uskutečníme 3 akce pro rodiny s dětmi Každý rok nabídneme nový druh aktivity například Paraglider; od roku

23 ODDÍL POTÁPĚNÍ Charakteristiky: Začal opět fungovat až v druhé polovině loňského roku. Zářijovým výjezdem za potápěním na ostrov Elba získal 40 vozíčkářodní. Standardem byly dvě akce ročně (Leštinka a Elba) Již druhým rokem je možnost vyjet i do Egypta. Letos plánuji jako 4 akci potápění v lomu Bořená Hora s doprovodným programem. Oddíl potápění má hendikepovaných členů. (1 znamená Rosťa Vyhnálek aktivní potápěč z oddílu lyžování). Konkurence: V Brně existuje Albe Group je to potápěčské centrum (prodejna potápěčských potřeb, škola a kurzy potápění). V rámci služeb nabízejí i potápění hendikepovaným, ale domníváme se, že zkušenosti moc nemají a jsou drazí. V Plzni je Sportovní klub Ariel o.s. Založil ho asi Jan Zábrodský a podle fotek se stále účastní akcí stejných 5 lidí. Podle výroční zprávy každý rok vyráží na jednu zahraniční akci, především do Egypta a pak jednu nebo dvě akce po našich lomech, především lom Leštinka. Výroční zprávy mají pouze od roku 2008 do roku Uvedené příjmy za rok 2011 jsou , a výdaje ,. Všichni prošli přes SKV a domnívám se, že klub vznikl, kvůli výjezdům do jiných destinací, jelikož SKV do loňského roku vyrážel každoročně převážně pouze na Elbu, která se např. s Egyptem nedá srovnat. Restart naše spřátelená organizace, průkopníci potápění, kteří existují již 15 rokem. Dle mého názoru nemají v ČR v této oblasti konkurenci. Velké zkušenosti, společně s CP každý rok organizují potápěčský kurz a někteří účastníci se pak stávají členy oddílu potápění SKV. Celoročně krom prázdnin každý čtvrtek nabízí hendikepovaným možnost tréninkového potápění v bazénu. Mnoho vozíčkářů s míšní lézí by rádo tento sport provozovalo, ale zdravotní problémy jim to neumožňují (inkontinence, dekubity, baclofenové pumpy, atd.) a mnoho vozíčkářů z jinými diagnózami by rádi vyzkoušeli, ale nevědí o této možnosti. Domnívám se, že zájem by byl z řad hendikepovaných větší, pokud se bude tento sport nabízet i mimo CP, převážně na internetu a v různých časopisech atd. 9

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha

Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha Sportovní klub vozíčkářů Praha Ovčárská 471 108 00 Praha Malešice V Praze, 13. 3. 2008 Oddíl florbalu Sportovního klubu vozíčkářů Praha We are not Loosers anymore Představení Florbalového oddílu Sportovního

Více

Český svaz plážového tenisu

Český svaz plážového tenisu Český svaz plážového tenisu Co je plážový tenis? Plážový tenis je nejčastěji popisován jako směsice tenisu, badmintonu a také plážového volejbalu. Hraje se na dvorci, který je rozměrem identický s dvorcem

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výroční zpráva 2010. Vznik a činnost sdružení:

Výroční zpráva 2010. Vznik a činnost sdružení: ČERNÍ KONĚ o.s. Výroční zpráva 2010 Vznik a činnost sdružení: Občanské sdružení Černí koně o.s. bylo založeno 10.9.2008 registrací stanov u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1 1/72787/08 R. Hlavní cíle:

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

PRAŽSKÁ JAMKA 2009 golfový turnaj pod záštitou Konta Bariéry a MČ Praha 5

PRAŽSKÁ JAMKA 2009 golfový turnaj pod záštitou Konta Bariéry a MČ Praha 5 Prezentace III. ročníku projektu PRAŽSKÁ JAMKA 2009 golfový turnaj pod záštitou Konta Bariéry a MČ Praha 5 Představení projektu Sport bez BARIÉR Sport bez bariér je projektem Konta BARIÉRY, které podporuje

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

HISTORIE A SOUČASNOST PFS

HISTORIE A SOUČASNOST PFS HISTORIE A SOUČASNOST PFS Založen v 70. letech minulého století Původně sdružoval nejen kluby současné Prahy, ale i Prahy západ a Prahy východ Působnost PFS odpovídá současnému státoprávnímu územnímu uspořádání

Více

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE

HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE HVĚZDNÁ ŠKOLA BEACHE KDO JSME? United Sport Partners s.r.o. je společnost zabývající se sportovním marketingem se zaměřením na beachvolejbal - na trhu jsme od r. 2005 - spolupracujeme s mezinárodní, evropskou

Více

sportu krajem Vysočina

sportu krajem Vysočina podpora sportu krajem Vysočina Úvod, vymezení pojmů, cíl Vývoj financování sportu ze strany kraje Vysočina Pozitiva, negativa, co chybí a návrhy řešení Diskusní příspěvek pro VH KS ČSTV Vysočina dne 8.

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31.

INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31. INFORMACE k vyhlášeným programům Státní podpory sportu pro rok 2016 neinvestiční dotace Termín pro podání žádostí je prodloužen: do 31. října 2015 Program I - Sportovní reprezentace ČR A. Podpora sportovní

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení projektu v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Sociodemografická analýza 3) SWOT analýza skupiny

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Odbory a mladí lidé, perspektivy práce s cílovou skupinou mladí lidé. Mezinárodní konference 4. 5. března 2014, Brno

Odbory a mladí lidé, perspektivy práce s cílovou skupinou mladí lidé. Mezinárodní konference 4. 5. března 2014, Brno Odbory a mladí lidé, perspektivy práce s cílovou skupinou mladí lidé Mezinárodní konference 4. 5. března 2014, Brno Získávání mladých pro práci v odborech Tady je potřebné problematiku rozdělit do dvou

Více

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Mgr. Lukáš Manhart 2. Pražský sportovní summit, 3. září 2014, Arena Sparta Podvinný mlýn Vyhlášené programy podpory sportu v Praze na rok

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: U Martina a Mirabelky neděle 11. ledna 2015 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Petr Fornůsek Waope,

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2012 Bilance tří let TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3.

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. 2015 Zavedení moderního komplexního systému praktického vyučování

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Marek Hájek Zmocněnec předsedy ČOV pro regiony a místopředseda ČSTV pro TJ/SK. SPORT V REGIONECH KRAJE a oblasti

Marek Hájek Zmocněnec předsedy ČOV pro regiony a místopředseda ČSTV pro TJ/SK. SPORT V REGIONECH KRAJE a oblasti SEMINÁŘ STAROSTŮ SPORT Transformace českého sportu Integrace českého sportu pod ČOV Financování sportu v ČR Změna zdanění hazardu od 1.1.2012 Údržba a provoz sportovních zařízení Anketa Nejúspěšnější sportovec

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Závěrečná zpráva 2012/13

Závěrečná zpráva 2012/13 1. Realizátor projektu Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Koordinátor projektu: Marek Dušek Adresa: Lesní 321, 542 25 Janské Lázně www.monoski.info 2. historie Centra handicapovaných lyžařů Centrum handicapovaných

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s.

Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. Dne 12. 10. 2015 proběhla členská schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. (dále jen CAS ). Ustavující schůze byla svolána dne 12. 9. 2015 svolavatelem,

Více

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny:

V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: V prezentaci jsou postupně popsané prvky změny: Problémy, které má změna řešit Postavení oddílů s právní subjektivitou Nové typy členství Poslání zaměření a hodnoty Propojenost poslání a vize s cíli a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Přihlášky na závody: Přihlašování na závody, které jsou hrazené oddílem (OB a MTBO), je nutné provádět přes Heňův přihlašovací systém na adrese www.uskob.cz/prihlasky

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2010 Slovo předsedy TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více