Tento dokument slouží pro vnitřní potřeby klubu. Obsahuje analýzu současného stavu a plán organizace pro roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument slouží pro vnitřní potřeby klubu. Obsahuje analýzu současného stavu a plán organizace pro roky 2015-2017."

Transkript

1 SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ PRAHA Strategický plán organizace Analýza a plán organizace Petr Machálek a výbor klubu Tento dokument slouží pro vnitřní potřeby klubu. Obsahuje analýzu současného stavu a plán organizace pro roky

2 OBSAH OBSAH... 1 ČÁST 1 ANALYTICKÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU, CÍLE A HRUBÝ PLÁN REALIZACE... 4 STEP analýza... 4 Technologické trendy... 4 Ekonomické... 4 Politické... 4 Sociální... 1 Vnitroorganizační oblast... 1 SWOT analýza (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů)... 1 Silné stránky... 1 Slabé stránky... 1 Příležitosti... 1 Hrozby... 1 Závěry ze SWOT... 1 Cíle Vnitroorganizační oblast... 1 Nová směrnice zásady elektronické komunikace... 1 Vydefinování rolí... 1 Nebytový prostor... 1 Webové stránky... 1 Nová organizační struktura s ředitelem... 1 Sportovní oblast... 1 SWOT (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů)... 1 Silné stránky... 1 Slabé stránky... 1 Příležitosti... 1 Hrozby... 1 Závěry ze SWOT... 1 Na čem lze stavět:... 1 Cíle... 1 FR a PR... 2 SWOT (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů)... 2 Silné stránky... 2 Slabé stránky... 2 Příležitosti... 2 Hrozby... 2 Závěry ze SWOT... 2 Cíle... 1 Společné fungování SKV... 3 Skupina I Výhody... 3 Nevýhody

3 Skupina II Výhody... 3 Nevýhody... 3 Návrhy... 3 Řešení problému dobrovolnická / placená práce... 3 Skupina I... 3 Skupina II... 3 Skupina III... 1 Oblast Ekonomika... 2 SWOT... 2 Cíle... 2 ČÁST 2 STRATEGICKÉ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ... 3 KPI klíčový indikátor výkonu klubu... 3 Florbalový oddíl... 3 Charakteristiky:... 3 Činnost:... 3 Konkurence:... 3 Trendy:... 3 SWOT... 4 Vize... 4 Cíle:... 4 Orientační oddíl... 5 Charakteristiky:... 5 Činnost:... 5 Konkurence:... 5 Trendy:... 5 SWOT... 6 Vize... 6 Cíle... 6 Outdoorový oddíl... 7 Charakteristiky:... 7 Činnost:... 7 Konkurence:... 7 Trendy:... 7 SWOT... 8 Vize... 8 Cíle:... 8 Oddíl potápění... 9 Charakteristiky:... 9 Konkurence:... 9 SWOT Cíle: Stolní tenis Charakteristiky: Činnost: Konkurence: Trendy:

4 SWOT Vize Cíle Taneční oddíl Charakteristika Činnost Konkurence Problémy Cíle Lyžařský oddíl Charakteristiky: Činnost: Konkurence: Trendy: SWOT Vize Strategické cíle: PŘÍLOHA 1 REALIZAČNÍ PLÁN ÚKOLY A TERMÍNY...17 Vnitroorganizační oblast Strategický cíl: Nová směrnice zásady el. komunikace Strategický cíl: Vydefinování rolí Strategický cíl: Nebytový prostor Strategický cíl: Webové stránky Strategický cíl: Nová organizační struktura s ředitelem FR a PR Strategický cíl: Fundraisingová strategie Strategický cíl: PR plán PR cíle Ekonomika Dílčí cíle Sportovní oblast Strategický cíl: Započít komunikaci s rehabilitačními ústavy Strategický cíl: Započít komunikaci s VŠ (odborná relevance, nábor asistentů) Florbalový oddíl Dílčí cíle Orientační oddíl Dílčí cíle Outdoorový oddíl Dílčí cíle Oddíl potápění Dílčí cíle Stolní tenis Dílčí cíle Taneční oddíl Dílčí cíle Lyžařský oddíl Dílčí cíle

5 ZÁVĚREM...22 ČÁST 1 ANALYTICKÁ Facilitace a zpracování výstupu: Petr Machálek Strategický plán byl vytvořen na dvou setkáních zástupců vedení organizace a jednotlivých sportovních klubů ve dnech a Dopracování proběhlo individuálně prostřednictvím finálních úprav jednotlivých výstupů. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU, CÍLE A HRUBÝ PLÁN REALIZACE STEP ANALÝZA Technologické trendy on line fundraising rychlost šíření informace technologické inovace (open source HW) vývoj nových pomůcek příliš rychlý vývoj lidé se nestačí adaptovat upadání starých médií společnost není schopná adekvátně reagovat na příliv nových médií (schizofrenie) nutnost informovat tady a teď (slovem, obrazem, zvukem, videem ) hodnota informací sociální sítě a vazby nutnost selekce dostupných informací (je jich přespříliš) změna komunikace neosobní Ekonomické ekonomická krize zadlužování společnosti = snižování sociálních výdajů na 1. místě ekon. Zajištění, poté až jiné hodnoty fenomén: žití na dluh (jednotlivci, novéčerstvé rodiny, země ) peníze mluví do všeho! (bohužel hodnotový systém) Politické malé využívání individuálního FR v neziskovkách sport = zábava??? nedoceněné lidí pracujících v sociálních oblastech, neziskovkách efektivní využití prostředků (veřejné zakázky atd. = úplatky) dostupnost drahých pomůcek zmenšování trhu (těžké být výjimeční) lež, nepravda, kocourkov chybí etika, politik není vzor pro obyčejné lidi nové naděje (aktivistické spolky, open data ) odpovědnost! chybí morální kredit soupeření mezi neziskovkami!!! fraška nerespektování politiků lidmi nevyjasněný systém podpory sportu MŠMT rozpory, transformace ČOV, ČSTPS svazy ČPV ČSTPS vs. ČAT + IS před volbami ovlivňuje komunikaci s MHMP i MČ systém rozdělování peněz kraje obcesdružení kvas sousedních NNO (Czepa, Paraple) 4

6 Sociální nevšímatelnost cizích lidí neodbornost sociálních pracovníků a vliv ekonomiky na sociální oblast nejistota / strach z budoucnosti stres většina lidí stádo vyžadují/potřebují vedení boom volnočasových (outdoorových) sportů předsudky vůči nezisku předsudky vůči handicapovaným začleňování handicapovaných do společnosti sport je bussines kredit sportu ( fotbalové aféry ) úpadek tradičních hodnot (rodina, víra) zneužívání handicapu, ZTP nemorálnost fascinování handicapem vs. strach se společnosti dozvědět se více 1

7 VNITROORGANIZAČNÍ OBLAST SWOT analýza (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů) SILNÉ STRÁNKY záda krytá ekonomikou/zajištěné účetnictví (8 hlasů) dobří lidé v týmu (8) chuť lidí fungovat v SKV (3) lídr v čele prosazování organizace jako jeden celek (3) více sportovních aktivit (1) systém směrnic (1) Renata! (1) práce 24/7 rozmanitost schopnost se domluvit jednotné účetnictví přírůstek nových a nadšených lidí SLABÉ STRÁNKY homeoffice málo osobního kontaktu (8 hlasů) preferování oddílových a osobních zájmů, potlačování názoru ostatních z ego důvodů (=není to můj nápad) (7) neefektivní a zdlouhavá komunikace (7) absence sdílené vize (4) moc mailové komunikace (3) různá osobní motivace (3) umět delegovat práci na jiné a věřit jim (2) nerespektování již odsouhlaseného (1) vybavení PC, materiál, zázemí (1) práce 24/7 nároky (vysoké) zneužívání zápalu jednotlivých lidí = dosažení cílů za cenu vysávání členů nevyjasněné metody a postupy různých procesů skrytá komunikace nerespektování rolí, pozic, přístupu jednotlivců nejednotná prezentace PŘÍLEŽITOSTI energie mladých/nových lidí (8 hlasů) nárůst organizace a tím i potřeb pro zázemí, kancelář (6) využití nových médií pro rozšíření členské základny (4) možnost sdílet dobrovolníky mezi oddíly (4) motivace (2) chuť po změně (2) možnost plánovat osobní rozvoj (1) kapacita budovat aparát profesionální ekonomika; značka dostat se do povědomí ostatních tenhle víkend atraktivita pro dobrovolníky, nové zaměstnance HROZBY bez náležitého ocenění (nejen fin.) odchod kvalitních jedinců (12 hlasů) neschopnost odlišit důležité věci od neméně důležitých a ztráta času (5) současný styl komunikace (4) monology místo dialogů (4) menší organizace jsou efektivnější, přitažlivější (1) vyhoření jedinců, jejich nedocenění (1) odlišný koncept (1) vzájemná absence respektu (1) nevybudování organizačního zázemí (1) vazby na sousední NNO preferování zájmu jiných organizací místo hledání spolupráce 1

8 ekonomická krize méně financů Závěry ze SWOT Home office málo osobního kontaktu kancelář zázemí pro organizaci místo pro setkávání Pravidla e mailové komunikace o Zamyslet se komu posílám o Tematické google dokumenty (viz Benefice 2012) Nové vydefinování rolí kompetence, povinnosti, odpovědnost a procesy Postupný přesun od dobrovolnické činnosti k placené práci CÍLE VNITROORGANIZAČNÍ OBLAST Nová směrnice zásady elektronické komunikace Indikátor: subjektivně, o 30 % méně komunikace Termín: do nejbližší schůze (15.11.) Garant: Renata HOTOVO Připomenutí: všichni Vydefinování rolí Fáze I. osobní příprava; termín: kdykoliv Fáze II. prezentace, diskuse; termín: prosincová schůze Fáze III. výstup organizační řád směrnice; termín: v návaznosti na prosincovou schůzi Vyhodnocení: k Garant: Katka Vydefinování rolí je spojeno s novou organizační strukturou, jejíž tvorba probíhá. Nebytový prostor Možné cesty jak na to: oslovení škol, městských částí, sportovišť. Termín: 12/2014 Garant: Hanka Hotovo, od července 2014 Webové stránky Specifikace: uživatelsky funkční, přitažlivé, přehledné Měřitelnost: návštěvnost Termín: 12/2014 Garant: Honza Vyšší prioritu má spojenecký web, až poté bude připraven nový web celého SKV. Nová organizační struktura s ředitelem Vypracujeme návrh nové organizační struktury, následně schválíme výborem a předložíme na nejbližší valné hromadě. Termín: Garant: Renata, Pavel Specifikace: sklad, kancelář, sociální zázemí, nájem zasedačky, parkování, BB, neomezený provoz 1

9 SPORTOVNÍ OBLAST SWOT (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů) SILNÉ STRÁNKY zapálenost vedení (6 hlasů) příležitost věnovat se více disciplínám v jednom sdružení (6) pestrá nabídka sportovních aktivit (4) odbornost v jednotlivých oddílech (3) zázemí (1) mezinárodní renomé (1) dobrá základna specifika sportů odbornost dobrovolníků jedinečnost některých sportů SLABÉ STRÁNKY časová náročnost občas na úkor osobního času) (7 hlasů) dříve dobrovolnost práce (6) disciplína (3) málo aktivních leaderů (3) zázemí (1) malá informovanost vedení o způsobu a realitě fungování v jednotlivých oddílech (1) nedostatečná chuť podílet se na společných akcích (Ladronka atd.) (1) obrovská finanční náročnost profesionalita vedení vzájemná nepodpora mezi jednotlivými oddíly PŘÍLEŽITOSTI komunikace se školami více dobrovolníků a asistentů (8hlasů) zapojit lidi, kteří nesportují kvůli výkonu (7) vazby na RÚ, Paraple přísun sportovců (6) zapojit lidi s těžkým handicapem (3) propojení oddílů poznání (3) ovlivňujeme fungování na mezinárodní úrovni (1) komunikace s obcemi sportoviště svět je blízko mezinárodní akce; mezinárodní renomé; mezinárodní angažmá; začlenit zahraniční členy HROZBY laxní přístup cílových skupin (8 hlasů) fluktuace dobrovolníků, odchod zkušených (7) nedostateční finanční ohodnocení (dnes je vše o penězích) (5) není dostatečná náhrada vedoucích (4) rozmělnění sportovních aktivit konkurence menších specializovaných subjektů absence individuálního vedení nadějných sportovců Závěry ze SWOT NA ČEM LZE STAVĚT: Na pestrosti sportů a disciplín Předání odborných znalostí a zkušeností Lze stavět na zapáleném vedení oddílu 1

10 Zapojení nových lidí ze sekce asistentů a dobrovolníků pro zmenšení časové náročnosti Získání financí na prezentační akce na VŠ a SŠ a získání zájmu o sport mezi cílovými skupinami Oslovit lidi s jiným handicapem (diagnózou) Zapojení členů Motivace! Mládež? Cíle 1) Započít komunikaci s rehabilitačními ústavy Nastavit kritéria, viz níže 2) Započít komunikaci s VŠ (odborná relevance, nábor asistentů) každý oddíl dodá podklady pro prezentaci zajištění prezentačního materiálu realizovat bude ředitel, pokud bude Termín: 12/2015 Garant: ředitel, pokud bude K cílům 1) a 2) vytvořit kritéria pro vyhodnocování a zvážit větší spolupráci s dalšími subjekty (Centrum Paralpe, CZEPA, apod.), případně hledat další cesty k hledání nových členů a asistentů. Termín: 8/2014 Garant: Bohouš 1

11 FR A PR SWOT (tučně prioritní body, v závorce počet hlasů) SILNÉ STRÁNKY systém zpráva z akce (7 hlasů) široký záběr činnosti (6) dobré jméno organizace (4) dobrý firemní FR/stabilní partneři (3) historie organizace (3) PR atraktivní sportovci (zlatá Jana) (1) stabilní grantoví dárci (1) okruh spřátelených novinářů (1) výborný vizuál (1) SLABÉ STRÁNKY chybějící jasná koncepce (12 hlasů) Praha v názvu organizace (7) malá povědomost organizace u veřejnosti (5) pirátské akce mohou poškodit celé sdružení (2) nejasná značka (1) rezervy ve firemním FR (1) není vyčleněn jedinec na PR nedostatek PR křehkost dobré pověsti velké organizace (skoro svaz) PŘÍLEŽITOSTI osvěta veřejnosti o sportu vozíčkářů, naší činnosti (studenti) lepší a jednodušší shánění asistentů a klientů (11 hlasů) využití on line nástrojů (FR a marketing) (7) individuální FR (5) redefinování projektu Spojenci (1) na rozdíl od sportovních klubů transparentní (1) Rok jinak stále jsme na počátku učíme se velký potenciál, nový FR nekonfliktní téma (sport, handicapovaní ) na rozdíl od neziskovek marketingově atraktivní HROZBY stárnutí webových stránek a newsletteru (nedostatečné reakce na nové trendy) (9 hlasů) udržení dárců průběžná komunikace (8) neshoda uvnitř organizace (7) závislost na určitých zdrojích (granty, firmy)(2) plnění termínů odevzdávání žádostí (2) neefektivní rozdělení peněz (1) srozumitelnost převálcování organizacemi s PR zázemím směřování/představa oddílů versus organizační směřování a představa organizace Závěry ze SWOT Fotozáznam 2

12 CÍLE 1) FR plán Analýza současných zdrojů Analýza trendů (STEP) SWOT I,G,F FR plán Strategie Akční plán vytvoření nových zdrojů Koordinace s PR plánem Koordinace s oddíly M a R Termín: 11/2014 Garant: Honza 2) PR plán SWOT podpory FR SWOT podpory náboru PR plán Koordinace s FR plánem Strategie Akční plán M a R Termín: 12/2014 Garant: Bohouš 3) Rebranding Odborník Výborem určená PS Rebranding zhodnocení Přínos Cena 1

13 Termín: Garant: Honza Cíl číslo 3 byl na druhém setkání kvalifikovaně vyhodnocen jako neefektivní a vypouští se. 4) Na konci roku 2014 máme dokumentováno a prezentováno 95% našich akcí, z toho 70% s vlastními fotografiemi nebo videem. 5) Na konci roku 2014 máme zpracované příběhy 20% našich členů/vozíčkářů. 6) Do konce roku 2014 zveřejníme nejméně 6 videosestřihů z našich akcí. 7) V roce 2015 budeme reagovat na významné životní události našich členů. Garant cílů 4 7: vedoucí jednotlivých oddílů a dále akcí 2

14 SPOLEČNÉ FUNGOVÁNÍ SKV Skupina I. VÝHODY Bohouš + Renda Snazší oslovování dárců + prezentace Shánění financí Snížení ekonomických rizik Velká členská základna Rozložení režijních nákladů Větší nabídka sportů pro klienty Sdílení zkušeností Půjčování sportovního materiálu Vícestupňová kontrola (=kvalita) NEVÝHODY Složitější komunikace Vyšší režijní náklady Sjednocení nároků, potřeb a možností Schvalovací procesy Chyba jednoho oddílu = poškození celého klubu Složitější plánování akcí Složitější řízení Skupina II. Širší záběr Větší nabídka Sdílení mezi oddíly pod jednou střechou Přístup k větším zdrojům financí Možnost budovat zázemí Silnější (oddíly) mohou pomáhat slabším (méně atraktivním) penězi i asistenty Možnost dělat větší projekty Sdílené účetnictví NEVÝHODY NÁVRHY Široký záběr nemožnost prezentovat jeden příběh Rostou nároky na udržení všech pohromadě Riziko roztříštění vizí Problém udržení osobních kontaktů Riziko kutí piklí Různé finanční požadavky oddílů Oddíly by měly (nadále) dostávat podle svých rozdílných potřeb Kdo kolik dostává, by měl odp. způsobem také dávat Funguje rozhodovací systém? VÝHODY Možnost prezentace ŘEŠENÍ PROBLÉMU DOBROVOLNICKÁ / PLACENÁ PRÁCE Skupina I Lyže, outdoor?, vokus? zanikne bez finančního ohodnocení vedoucích? Chceme LO + OO? 1) Časová náročnost? 2) Rozpočet každý oddíl jiná výše; odborný přístup k vedení tréninku, kurzu? 3) Finanční hodnocení ANO/NE vůči filozofii, SKV + proč Skupina II 1) Zpětná vazba vedoucích oddílů a dalších neplacených pozic: 3

15 Popis: 1) Baví (zdarma) 2) Baví (placeno) 3) Nebaví (placeno) 2) Vyřešit, kdo by se zpětnou vazbou měl pracovat Skupina III Viz foto záznam na další straně. Tento návrh současně znamená popis postupu a byla k němu vytvořena pracovní skupina ve složení: Bohouš, Honza, Renata, Pavel, Jana Plán je dále členěn dle dílčích sektorů organizace a stávajících sportovních klubů, pro každý je vytvořena analýza současného stavu a definovány rozvojové cíle. Metodologická poznámka: vozíčkářoden je veličina, která se rovná jednomu vozíčkáři na akci; a to všech vozíčkářů u akcí, které pořádá SKV a jen členy SKV u akcí, které nepořádá SKV. 1

16 OBLAST EKONOMIKA SWOT Silné stránky Příležitosti 1. Projekt SF se buduje hlavně z pohledu potřeb FR. Pro budoucí rozvoj SKV by měl být SF pojmutý šířeji a zahrnovat i základní ekonomické informace. To by ale předpokládalo, že se SF budou pracovat všichni vedoucí oddílů a ne jen úzké vedení SKV. Nová 1. Auditované účetnictví platforma by měla obsahovat (kromě 1. odst., jsou 2. Podrobně analyticky vedené účetnictví ostatní údaje už nyní k dispozici v účetnictví SKV): umožňuje podrobné výstupy dle potřeb - průběžně aktualizované rozpočty oddílů a 3. Celou oblast ekonomiky má na starosti 1 osoba jejich pokrytí zdroji pro potřebu operativní nevznikají informační šumy a nutnost předávat si práce FR dílčí informace, odpadají dodatečné opravy z - stav čerpání jednotlivých zdrojů po oddílech titulu nedostatečné informovanosti druhé strany - disponibilní finanční zdroje oddílů - základní ekonomické sestavy po oddílech a celkem za celé SKV 2. Zautomatizovat převod spárovaných plateb z účetnictví do SF, aby to nebylo nutné dělat duplicitně růčo Slabé stránky Hrozby 1. V SKV nejsou plně využívány informační možnosti, které účetnictví může dávat 2. Pracovníci SKV a vedoucí oddílů se o výstupy z účetnictví moc nezajímají hlavní zájem jsou disponibilní finance 3. Duplicitní práce v účetnictví jsou všechny pohyby na účtech spárované a identifikované, do SF se natahují bankovní výpisy nezávisle a je potřeba některé platby identifikovat ručně znovu Cíle 1. V poslední době byly zahájené nákladné projekty, aniž by předem byly známé celkové náklady a kde se na to vezmou peníze (nový web Spojenců, SF) 2. Opomenutí základního smyslu existence SKV a v důsledku toho snížování počtu a kvality sportovních akcí pro hendikepované a neúčelné navyšování výdajů na správní činnosti. Důsledkem by byl rozpad SKV. 3. Hrozí odtržení práce FR od ekonomické reality např. shánění účelových financí, které bude problém vyúčtovat, protože oddíly své potřeby nadsazují 1) Do konce roku 2014 budeme mít ujasněný vztah mezi účetním softwarem a Salesforce 2) Do konce roku 2014 vytvoříme návrh systému efektivního přenosu informací mezi zázemím a členy výboru 2

17 ČÁST 2 - STRATEGICKÉ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ KPI KLÍČOVÝ INDIKÁTOR VÝKONU KLUBU Jako klíčový indikátor výkonu organizace byl určen vozíčkářoden zkratka VD. Jeho hlavní charakteristiky jsou: Jeden den hendikepovaného účastníka na sportovní akci, kterou organizace pořádá. Jeden den člena SKV na sportovní akci (nezávisle na tom, který subjekt ji pořádá). Započítáváme pouze akce, ze kterých máme publikované zprávy (ne pravidelné tréninky). V roce 2013 jsme realizovali celkově 855 VD. FLORBALOVÝ ODDÍL Charakteristiky: Členů 2014: 16 aktivních členů (3 bez handicapu), 2 v režimu občasných docházek na trénink s možností zapojení se do týmu, 1 osoba + občasné docházení s tatínkem, celkem 10 hráčů s handicapem Roční rozpočet 2013: cca , Kč Činnost: Pravidelné tréninky 1x týdně Účast v ČP extralize vozíčkářů Jeden až dva mezinárodní turnaje ročně Do roku 2013 pořádání největšího turnaje PWO Aktivní účast ve vedení federace florbalu vozíčkářů (Horáková) Motivace nových lidí na vozíku k aktivnímu zapojení se do florbalu ComAp či za jiný tým v ČR spolupráce s Centrem Paraple Konkurence: Tatran Střešovice vozíčkáři. Jedná se o druhý vozíčkářský oddíl v Praze. Jejich výhodou je zaštítění nejhodnotnější značkou v českém florbalu, odborné vedení, rozumné PR, dobrá kooperace s JÚ. Trendy: Menší hendikep = rychlejší a akčnější hra. Nehendikepovaný hráč často velice zkušený florbalista s dobrým ovládáním vozíku. Vyladěné a silné týmy fyzicky i psychicky. Zlepšení vybavení hráčů nové, lehčí a lépe ovládatelné vozíky, i hráč s vyšším handicapem může dosáhnout podobných výsledků, jako hráč s nižším handicapem na starším vozíku. Postupné rozšiřování florbalové základny na příští sezónu vstup dalšího týmu do České federace florbalu vozíčkářů Karlovy Vary. Současně rozvoj tohoto sportu ve světě. 3

18 SWOT HROZBY Nesoulad ambicí jednotlivých členů týmu mezi určitými hráči mírné antipatie Hašteření Zastará vybavení vozíky Odchod dvou klíčových hráčů nebo trenéra by tým výrazně ohrozil Menší psychická odolnost PŘÍLEŽITOSTI Pořádat miniturnaje, přátelské zápasy Sportovní psycholog SLABÉ STRÁNKY Někteří hráči dělají i jiné sporty (ne vždy se všichni sejdeme na ligovém kole) od hráčů podnět na častější tréninky problém časové možnosti členů týmu a finance na halu chybí zástupce vedení oddílu, malé rozdělení rolí slabší ekonomické řízení oddílu rezervy v administrativě SILNÉ STRÁNKY Odborné vedení trenér Stabilní partner ComAp Vazba na Paraple Přirozené osobnosti v týmu Zkušenější hráči předávají zkušenosti novým hráčům Stabilita tréninků za poslední rok trénink odvolán pouze jednou dobrá kooperace a spolupráce s Tatran Střešovice a Baset Most společné tréninky Vize Cíle: Silný oddíl atraktivní jak pro výkonnostní hráče, tak pro začátečníky bez vrcholových ambicí Oddíl pomáhá zmírnit finanční náročnost hráčům motivuje k účasti na trénincích a turnajích Mít stabilní tým i po psychické stránce Analyzovat poptávku po druhém tréninku během týdne (léto 2014) a pokud bude, zrealizovat od začátku

19 ORIENTAČNÍ ODDÍL Charakteristiky: Členů: 20, z toho 12 vozíčkářů Roční rozpočty 2013/2014/2015: ,. Kč / , Kč / , Kč včetně spoluúčasti závodníků Činnost: Oddíl zajišťuje podporu vozíčkářům pro účast na závodech dvou typů: Orientační závody vozíčkářů a trail o. Disciplína trail o je zaměřená na pokročilé čtení mapy a terénu, vyžaduje zkušenosti. Je mezinárodně uznávaná. Orientační závody vozíčkářů jsou více zaměřené na rychlost, vhodnější pro seznámení se sportem. Nemají mezinárodní úroveň. Pořádáme několik (cca 3) náborových akcí ročně (Kladruby, Paraple) rychlostní orientační závody + ukázka trail o. Účastníme se závodů v ČR cca 4 akce trail o ročně a 2 akce rychlostní orientační závody pořádané jinými oddíly (Opava, Vrchlabí). Přímo organizujeme i větší závody, cca každé 2 3 roky (mezi největší patřily např. Hůrka 2007 a 2011, Jarozvěst 2014). Zhruba 4 6 našich závodníků se účastní i 3 4 zahraničních závodů ročně příklad: MS, ME, Švédsko, Itálie, a to včetně reprezentačních. Oddíl zaštiťuje i celou reprezentaci ČR, nehendikepovaní závodníci jsou vedeni zároveň jako asistenti závodníků s hendikepem. Tyto zahraniční závody tvoří největší část nákladů oddílu v r tis. ze 450. Tréninky probíhají individuálně + 1 2x ročně nárazově. V ČSTPS máme vlastní STK téměř výhradně pro náš oddíl. Zaštiťuje nás i ČSOS netypický příklad dvojího zastřešení. Velká část finančních toků české reprezentace teče přes naše sdružení. Jsme aktivní i v IOF Bohouš, později Jana členové komise sportovců. Partnery oddílu jsou dvě velké značky TEVA a ERA. Konkurence: Obdobná organizace neexistuje, máme téměř monopolní postavení. Ruský paralympijský výbor podporuje trail o vozíčkářů. Jinak ve světě spíše jen snahy orientačních běžců oslovit hendikepované a začlenit je do disciplíny trail o. Konkurencí jsou pro nás jiné, atraktivnější sporty, například paralympijské těžký nábor. V pořádání závodů ale tradiční akce ve Vrchlabí a Opavě dokážou vždy přilákat více vozíčkářů než závody naše startovné zdarma, hodnotné ceny, jídlo zdarma atd. Trendy: Používáme rychlostní orientační závody jako prostředek k seznámení se sportem, k náboru pro disciplínu trail o. 5

20 Infiltrujeme se na akce typu PPŽ (závody žactva) a Klánovické MTBO (orienťák na kolech), a tím získáváme příznivce mezi pořadateli. SWOT HROZBY PŘÍLEŽITOSTI Závislost na zkušených chodících pořadatelích Nízký počet závodů Konkurence atraktivních akcí (hlavně v Praze) Spolupráce s dalšími oddíly OB Společné závody s OB Vytvoření náborové osy Vrchlabí Opava Praha Charismatický náborář SLABÉ STRÁNKY SILNÉ STRÁNKY Malá atraktivita a prestiž Trail o je náročný na naučení Rozhádání mezi pořadateli Neumíme motivovat Obavy ze zvládnutí terén x mapa x hendikep Nepravidelné náborové akce Otevřená cesta na vrchol Možnost závodit v zahraničí Nízká finanční náročnost (jen cestovné) Vysoká technická úroveň závodů u nás Možnost nandat to nehendikepovaným Vize Průstupný systém pravidelných náborů, tréninků a závodů různých úrovní od hobby pro vrcholové. Zajištění takových podmínek, aby orientační závody vozíčkářů byly dostupným, ale i respektovaným sportem i pro vozíčkáře s těžším hendikepem. Cíle Podílet se každoročně na pořádání jednoho většího závodu určeného jak pro zkušené závodníky, tak pro začátečníky. Získat do konce roku 2016 alespoň 2 nové pravidelné závodníky zajištění generační obměny. 6

21 OUTDOOROVÝ ODDÍL Charakteristiky: Členů: 14, z toho 10 vozíčkářů Činnost: Oddíl organizuje letní sportovní akce, podle časových možností se jedná o dva cyklistické kurzy, dva vodácké kurzy, od roku 2013 nově o wakeboardingový kurz, v roce 2014 bude prvně organizován kurz pro rodiny s dětmi. Spolupráce při zajištění první kitové akce na Rujáně. Oddíl pořádá kurzy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Sjíždějí se divoké řeky, které nabízí vozíčkářům adrenalinový zážitek, kterých je s životem na vozíku nedostatek. Kurzy zajišťují bezbariérové ubytování (v rámci možností), potřebný materiál (handbike, lodě, wakeboarding) ve spolupráci s Centrem Paraple a Appouů, zkušené instruktory a asistenty. Sportovní kurzy podporují osoby s handikepem v aktivnímu způsobu života. Jde o integraci vozíčkářů do běžné společnosti. Kurzy umožnují vyzkoušet si drahý sportovní materiál. Účastníci kurzů si zjistí který sport a materiál jim vyhovuje. Jde o první krok, aby vozíčkáři mohli sportovat sami. Snaha o spolupráci s neziskovými organizacemi podobného zaměření. Centrum Paraple, Centrum Appa Olomouc. Podpora aktivit jiných vozíčkářů při organizování nových sportovních kurzů za vzájemné spolupráce. (kiting). Oddíl se účastní prezentačních akcí pro veřejnost. Konkurence: Mnoho neziskových org. nabízejících obdobnou činnost. Celkové velké množství aktivit různého druhu pro vozíčkáře, problém s předimenzováním. Centrum Paraple, které nemá kapacitu uspořádat dostatek kurzů pro všechny své členy přesto od nich nemáme mnoho lidí. Sportability nabízí stejnou činnost pod vedením T. Lisého, který jezdí s Parapletem na kurzy a získává účastníky tam. Další Centrum Appa Olomouc, Adrenalin bez barier, Černí koně. Trendy: Organizujeme letní outdoor rekreačně, možnost návratu k aktivnímu životu, podpora psychiky, integrace mezi zdravé působící oboustraně, monitorování bezbariérovosti 7

22 SWOT HROZBY nedostatek asistentů a zájemců o sport konkurence od organizací, které mají snadnější přístup k cílové skupině velké množství aktivit nabízených osobám s hendikepem bez auta nemohou být kurzy nebo budou kurzy finančně náročné pro účastníky i SKV PŘÍLEŽITOSTI spolupráce s jinými NNO nabízející stejný produkt nabídka nových aktivit např. kiting, wakeboarding větší prezentace SKV v místech, kde se pohybují osoby s postižením širší okruh hendikepů rodiny s dětmi SLABÉ STRÁNKY časová a finanční náročnost, potřeba auta a drahého sportovního vybavení těžké získávání účastníků náročnost komunikace nutný osobní kontakt, jednání s jednotlivci obavy potencionálních zájemců z neznámé org., neznámých lidí nepravidelné konání akce odchod asistentů opakované zaučování, nezkušenost, pomalý průběh akcí asistenti musí hradit kurzy odradí nové zájemce SILNÉ STRÁNKY asistence pro účastníky zdarma široké možnosti rekreačních a adrenalinových sportů možnost vyzkoušet sporty a k nim vhodné pomůcky zajištění celé akce v ČR i zahraničí ubytování, pomůcky, asistenti integrace, návrat k původním aktivitám, udržování kontaktu s venkovním prostředím, udržování kondice psychické, fyzické Vize Cíle: náborové prezentační akce v místech kde se vyskytují vozíčkáři a možní asistenti, lepší spolupráce s ostatními neziskovkami nabízejícími stejné sporty, spolupráce s časopisy a webovkami pro handikepované, zajistit dobrou grafiku pozvánek rozšířit nabídku outdooroových sportů mezi více handikepů, soustředit se na rodiny rozšířit nabídku aktivit, zjistit zájem uživatelů tři prezentace v místech mezi vozíčkáři; od roku 2014 do konce roku 2014 formulujeme nabídku pro rodiny s dětmi do konce roku 2016 uskutečníme 3 akce pro rodiny s dětmi Každý rok nabídneme nový druh aktivity například Paraglider; od roku

23 ODDÍL POTÁPĚNÍ Charakteristiky: Začal opět fungovat až v druhé polovině loňského roku. Zářijovým výjezdem za potápěním na ostrov Elba získal 40 vozíčkářodní. Standardem byly dvě akce ročně (Leštinka a Elba) Již druhým rokem je možnost vyjet i do Egypta. Letos plánuji jako 4 akci potápění v lomu Bořená Hora s doprovodným programem. Oddíl potápění má hendikepovaných členů. (1 znamená Rosťa Vyhnálek aktivní potápěč z oddílu lyžování). Konkurence: V Brně existuje Albe Group je to potápěčské centrum (prodejna potápěčských potřeb, škola a kurzy potápění). V rámci služeb nabízejí i potápění hendikepovaným, ale domníváme se, že zkušenosti moc nemají a jsou drazí. V Plzni je Sportovní klub Ariel o.s. Založil ho asi Jan Zábrodský a podle fotek se stále účastní akcí stejných 5 lidí. Podle výroční zprávy každý rok vyráží na jednu zahraniční akci, především do Egypta a pak jednu nebo dvě akce po našich lomech, především lom Leštinka. Výroční zprávy mají pouze od roku 2008 do roku Uvedené příjmy za rok 2011 jsou , a výdaje ,. Všichni prošli přes SKV a domnívám se, že klub vznikl, kvůli výjezdům do jiných destinací, jelikož SKV do loňského roku vyrážel každoročně převážně pouze na Elbu, která se např. s Egyptem nedá srovnat. Restart naše spřátelená organizace, průkopníci potápění, kteří existují již 15 rokem. Dle mého názoru nemají v ČR v této oblasti konkurenci. Velké zkušenosti, společně s CP každý rok organizují potápěčský kurz a někteří účastníci se pak stávají členy oddílu potápění SKV. Celoročně krom prázdnin každý čtvrtek nabízí hendikepovaným možnost tréninkového potápění v bazénu. Mnoho vozíčkářů s míšní lézí by rádo tento sport provozovalo, ale zdravotní problémy jim to neumožňují (inkontinence, dekubity, baclofenové pumpy, atd.) a mnoho vozíčkářů z jinými diagnózami by rádi vyzkoušeli, ale nevědí o této možnosti. Domnívám se, že zájem by byl z řad hendikepovaných větší, pokud se bude tento sport nabízet i mimo CP, převážně na internetu a v různých časopisech atd. 9

výroční zpráva 2010 Když je někdo na vozíku, dělá při pohybu jiné stopy, než ostatní lidé. Stopy připomínající dvojici rovnoběžek, jedoucích vedle sebe bez možnosti vzdálit se či přiblížit jedna druhé.

Více

2014 a oční zpráv výr

2014 a oční zpráv výr výroční zpráva 2014 úvodní slovo historie, poslání a cíle klubu florbal 05 06 08 OBSAH lyžování orientační závod outdoor potápění stolní tenis tanec projekty podpořili nás významné akce roku 2014 hospodaření

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č.

Podpora veřejně prospěšných projektů z oblastí volnočasové aktivity, sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport v roce 2015 Příloha č. 15SPT08 15SPT07 15SPT06 15SPT05 15SPT04 15SPT03 15SPT02 15SPT01 Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet podpořených projektů Přidělená výše Podíl podpořených

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy

Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy 14SPT07 14SPT06 14SPT05 14SPT04 14SPT03 14SPT02 14SPT01 Součtový list pro 14SPT v oblasti sportu a tělovýchovy Označení programu Název programu Počet projektů Celkový rozpočet projektů Požadavek Počet

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží

Strategický plán města Králíky v práci s mládeží Strategický plán města Králíky v práci s mládeží OBSAH ÚVOD 1. Záměr a cíle 2. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v České republice 3. Strategické dokumenty pro práci s mládeží v Evropské unii SOUČASNÝ

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod SPONZORING JAKO KOMERČNÍ KOMUNIKACE (bakalářská práce) Autor: Petr Mühlhans Vedoucí práce: Ing. Jiří Mikeš Prohlášení:

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval:

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Národní tým Sdružení SOS dětských vesniček www.sos-vesnicky.cz Červen 2011 Obsah Slovo úvodem... 1 1 NAŠE POSLÁNÍ... 2 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ... 3 2.1 Valná

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více