Zpravodaj ANR ČR 7/2010 Datum: 15. července 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ANR ČR 7/2010 Datum: 15. července 2010"

Transkript

1 Vážení přátelé, právě jste otevřeli již sedmé - červencové číslo Zpravodaje. Je to prázdninové číslo,tak přejeme příjemné počtení a krásně strávené letní dny. Obsah: Okénko výkonné rady Z valné hromady Představení člena výkonné rady ANR ČR Jana Adáška IFCO 2010 Setkání na Slovensku Projekt Rodiny spolu Akce místních klubů s projektem Rodiny spolu Ze života klubů Představení klubu Čelákovice Okénko pro spolupracující organizace Pozvánky na akce, služby Praktické informace Zajímavosti, odkazy

2 Z valné hromady Dne 25. června 2010 se v Klimentské ulici v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada ANR ČR. Valné hromady se zúčastnilo 16 zástupců z 9 místních klubů a členové výkonné a dozorčí rady ANR ČR. Ve stručnosti z programu a témat, která se na valné hromadě probírala a se kterými vás jistě již seznámili předsedové vašich klubů: - odsouhlasení výroční zprávy za rok seznámení se současným chodem ANR ČR - projekt Rodiny spolu - informace o možnosti zřízení středisek (klubů) se samostatným financováním - výše členských příspěvků pro rok 2011 a jejich výběr - projekt z Evropských sociálních fondů s názvem Profesionalizace náhradní rodinné péče - stanovena pravidla pro přijímání podnětů, návrhů a stížností - změny ve stanovách ANR ČR Kompletní zápis z valné hromady je k dispozici v kanceláři ANRČR.

3 Rozhovor s členem výkonné rady ANR ČR Janem Adáškem Začnu trošku z jiného konce jaké je tvé povolání? Pracuji jako finanční rodinný poradce. To znamená, že se zabývám poradenstvím v oblasti spoření, pojištění, investování a úvěry. Když jsi kdysi (nechci použít v mládí:o) uvažoval o rodině, chtěl jsi velkou rodinu? Rodinu jsem si přál. Víc jsem se nad tím začal zamýšlet až v době, kdy jsem si našel svou nynější manželku. Jak tvé představy upravila tvá žena? Shodli jste se nebo jste své plány, co se týče rodiny, postupně slaďovali? Oba jsme chtěli velkou rodinu a myslím, že už před svatbou jsme uvažovali o adopci či pěstounské péči. Jaká byla vaše cesta k náhradnímu rodičovství? Oba s manželkou jsme chodili do ZŠ s dětmi z blízkého dětského domova a to nás nejspíš taky ovlivnilo. První naše myšlenka byla, že až dostavíme rodinný domek, vezmeme si děti právě z tohoto děcáku. Kolik máte dětí a v jakém věku? Dětí máme šest, dvě děti biologické a čtyři v pěstounce. Nejstaršímu biologickému synovi bude 16 let, následuje 14-tiletý přijatý syn a stejně stará biologická dcera. A pak máme podobný trojlístek přijatých dětí v menším vydání: devítiletého syna, devítiletou dceru a osmiletého nejmladšího syna.

4 Vím, že ve vašem regionu dosud fungovalo občanské sdružení, věnující se náhradním rodinám. Povíš nám o něm něco více? Co bylo cílem atd. V roce 2007 jsme založili o.s. náhradních rodin MÁTA sdružující 7 rodin. MÁTA vznikla z naší potřeby setkávat se a taky jako výstup z komunitního plánování sociálních služeb, do kterého jsme se zapojili v našem regionu. Co bylo impulsem k tomu, aby ses stal nejen členem ANR ČR, ale zároveň kandidoval do výkonné rady? Na internetu a prostřednictvím u jsem se zapojil do debaty o problematice a potřebě vzniku celostátní organizace pro náhradní rodiče. Poté jsem se zúčastnil prvního setkání v Praze, v Brně a ustavující schůze ANR ČR. Protože jsem cítil, že podobná organizace může být prospěšná a byl jsem požádán, abych pomohl s rozjezdem organizace, rozhodl jsem se kandidovat do VR. Co si myslíš o uplynulém roce ANR ČR? Myslím, že za ten rok ANR ušla velký kus cesty, spoustu věcí se podařilo, spoustu nepodařilo, plno výzev čeká na vyřešení. Přeji Honzovi a celé jeho rodině jen to nej. BJ

5 IFCO 2010 Mezinárodní konference pěstounské péče Brighton, Anglie Již podruhé se této konference zúčastnili členové ANR ČR, tentokrát ve složení Jana Lexová - místopředsedkyně ANR, Ivo Kraus - člen výkonné rady a Romana Pavlicová - člen dozorčí rady. Mezi 350 účastníky z 26 zemí se tentokrát neztratila ani delegace z České republiky, která byla letos devítičlenná. A tak jsme se v průběhu konference na plenárních zasedáních či workshopech na různá témata potkávali s naším čestným členem Doc. Oldřichem Matouškem, PhDr. Hankou Pazlarovou a dalšími pracovníky neziskových organizací z ČR. Účast na plenárních zasedáních a již zmíněných workshopech byla pro delegáty přínosná zejména rozmanitostí prezentovaných zkušeností z různých koutů světa, ale také sloužila jako inspirace pro naši další práci. Velká pozornost byla jako již tradičně věnována mladým lidem, vyrůstajícím v náhradních rodinách. Tito mají na každé konferenci svůj prostor k vyjádření se na daná témata. Také tentokrát jejich hlasy zazněly a připomněly, že jsou to právě oni, kdo prožívají svůj život v systému náhradní rodinné péče. Zprostředkovali nám svůj úhel pohledu a dali tak cennou zpětnou vazbu. Podařilo se nám navázat kontakty s náhradními rodiči i zástupci neziskových organizací z různých zemí a tak doufáme, že brzy najdeme možnosti, jak je smysluplně využít. Naši zástupci byli požádáni o poskytnutí rozhovoru pro časopis neziskové organizace z Nizozemí, která se zabývá náhradní rodinnou péčí. Podrobnosti přineseme v dalších číslech Zpravodaje. Účast na konferenci byla možná díky Nadaci táta a máma, které děkujeme za finanční podporu a také za zapůjčení vozu k dopravě na konferenci.

6 Pracovně relaxační výlet na Slovensko V pátek jsme se za doprovodu dešťových kapek vydali do Trenčína na setkání s náhradními rodiči ze Slovenské ANR. Odpoledne a večer jsme věnovali prohlídce města Trenčína, kde právě probíhal filmový festival a den jsme zakončili posezením s večeří v příjemném prostředí restaurace v podhradí, kde jsme podebatovali nejen o klubových věcech, ale taky o našich rodinách. V sobotu jsme vyrazili na Trenčínský hrad. Zástupkyně místního klubu nám dělala průvodkyni nejen v rozsáhlém areálu hradu, ale i v podhradí. Při obědě a odpolední debatě se zmrzlinou jsme naplánovali další společné aktivity a probrali možnosti spolupráce v rámci připravovaného vzdělávacího projektu. Společná akce klubů Valašské Meziříčí, Havířov a Břeclavsko za účasti zástupců slovenských klubů, byla zaměřená nejen na rozhovory o příhraniční spolupráci, ale taky na relaxaci maminek zde přítomných, takže jsme v sobotu domů odjížděly odpočinuté a s načerpanou energií do dalších dnů.

7 RODINY SPOLU Společný projekt Nadačního fondu Albert a Asociace náhradních rodin ČR Nadační fond Albert a Asociace náhradních rodin České republiky od dubna tohoto roku realizují společný projekt s názvem Rodiny spolu. Partnerem projektu je Nadace táta a máma. Díky tomuto projektu mohou rodiny spolu trávit aktivně volný čas. Děkujeme za finanční prostředky, za které realizujeme především vzdělávací a relaxační aktivity pro děti z náhradních rodin, rozvojové aktivity místních klubů ANR ČR a integrační aktivity, to znamená akce pro veřejnost v partnerství s prodejnami Albert. Vzděláváme se, trávíme společně volný čas a je nám dobře!

8 Informace o probíhajícím projektu Rodiny spolu. Realizace projektu Rodiny spolu se přehoupla do své druhé poloviny. Místní kluby dle harmonogramu realizují vzdělávací, integrační a volnočasové aktivity. Rádi bychom Vám zde některé z nich představili a umožnili tak prostřednictvím fotografií nasát atmosféru těchto setkání. Hlavní myšlenka projektu, aby byly rodiny spolu, se nám daří naplňovat a tak si v příloze Zpravodaje můžete prohlédnout seznam chystaných aktivit a také se jich zúčastnit. Jste srdečně zváni! Manager projektu Rodiny spolu, Ing. Ivo Kraus Místní kluby ANR ČR Břeclavsko,Valašské Meziřičí,Pelhřimov a Holešov zvou všechny své členy i členy všech MK ANR ČR, ve dnech na Víkendové setkání ve Strážnici V pátek odpoledne se ubytujeme v autokempingu Strážnice (každý dle svých možností a naturelu,pokoje ve zděných budovách, malé chatky, větší chatky, karavany, stany ). Páteční odpoledne a podvečer není organizován, je možno navštívit blízký zámek (průkazka FOD opravňuje ke vstupu zdarma). Večer plánujeme neformální setkání náhradních rodin při kávě, čaji či vínečku. Děti mohou v průběhu dne využít plaveckého bazénu nebo místních sportovišť. V sobotu během dne podnikneme společnou plavbu po Baťově kanálu, kterou Vám buď celou (dle počtu účastníků) nebo alespoň z části uhradíme z klubových peněz z projektu Rodiny spolu a návštěvu skanzenu. Plánovaný příjezd je v průběhu pátečního odpoledne, nejdříve však od 13.00, hlásit se budeme Barbaře Helešicové na číslo Víkendové setkání je otevřeno i dalším klubům z celé ČR. Nic nebrání tomu se v kempu domluvit a zůstat tam i další den, kolem Strážnice je mnoho zajímavých míst, které je možno navštívit a udělat si hezký rodinný výlet.

9 Proběhlé akce v rámci projektu Rodiny spolu Výlet vláčkem na Hukvaldy - Havířovský klub Výlet na Hukvaldy vláčkem Podhoráčkem začal velmi slibně. Tentokrát se sešlo 43 účastníků. V 10:00 jsme vyjeli z Kozlovic vláčkem,prošli Hukvaldskou oborou a dorazili do hradní restaurace. Začalo pršet, a pro nepřízeň počasí byla prohlídka hradu zrušena. Snad někdy příště! Při zpáteční cestě si děti zahrály na dešťové víly. I když promočen, ale s dobrou náladou se těšíme na další setkání a společné zážitky! Alena Štefková předsedkyně MK Havířov Návštěva hvězdárny-mk Valašské Meziříčí a Holešov Členové MK Valašské Meziříčí a Holešov společně v rámci realizace projektu Rodiny spolu navštívili Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Ve středu se sešlo 32 dětí a 12 dospělých, aby společně hvězdářským teleskopem pozorovali na noční obloze Venuši, Saturn a další úkazy noční oblohy. Před úplným setměním jsme vyslechli přednášku s prezentací fotografií vesmírných objektů. Jana Lexová předsedkyně MK Valašské Meziříčí

10 Výlet na Karlštejn-Mk Mladá Boleslav Dne klub ANR Mladá Boleslav a spřátelené rodiny ze společnosti ALBERT navštívily jeden z nejznámějších českých hradů - Karlštejn. Prohlédli jsme si II. okruh s krásnou Kaplí Sv. kříže a další zajímavá sakrální místa hradu. Po skončení prohlídky měl každý možnost prohlédnout si okolí, někteří navštívili blízké Muzeum voskových figurín. Zájezd se i přes časovou tíseň vydařil a uskutečnit se mohl jen díky finanční podpoře z projektu Rodiny spolu. Děkujeme. Gábina Adášková, klub ANR Mladá Boleslav Psychologické rodinné sezení s Mgr. Terezií Štokrovou MK Pelhřimov-Ptáčata Druhý prázdninový den byl stejně nádherný jako ten první, nicméně se odlišoval tím, že jsme se jako náhradní rodiny místního klubu ANR ČR sešly ke společnému povídání nad zajímavým tématem, jímž byla Komunikace v rodině. Pozvaná klinická psycholožka paní Mgr. Terezie Štokrová je sama náhradní Maminka, proto jí žádné téma, které si naši rodiče vyberou, není cizí. Sama si s přijatými dětmi prošla nelehkými situacemi a musela řešit mnoho složitých i bolestivých věcí. Možná i proto, byla účast na besed tak mile a překvapivě veliká. Nikdy se nesetkáte s lepším porozuměním a pochopením, než když člověk, který vám o daném tématu povídá, jím sám prošel a na vlastní kůži ho zažil.

11 Veliký dík patří nejen NF Albert, který tuto aktivitu finančně podpořil, ale patří také o.s.pěstounské rodiny kraje Vysočina, které zdarma, pro naše setkání, zapůjčilo své prostory. Těšíme na další setkání a společné zážitky. Monika Dietrichová - předsedkyně MK Pelhřimov Ptáčata Hiporelaxace a hodiny jezdectví-mk Čelákovice Nebylo snadné nalézt vhodnou aktivitu, kterou bychom napasovali do kategorie vzdělávání, neboť věk našich dětí v klubu je poměrně odlišný a máme hodně malých dětí. Nakonec jsme se shodli, že koníčci jsou to pravé ořechové. Podařilo se nám v Českém ráji, kousek od našeho penzionu, kde jsme trávili společné tři dny, najít vhodnou stáj. K dispozici jsme měli tři opravdu velké koně (zvláště těm malým se zdáli obrovští). U těch nejmenších jsme kladli pouze důraz na to, aby se zbavili počátečního strachu, uvolnili se a jízdu si jen tak užili. hiporelaxace zcela splnila svůj účel. Na koně jsme posadili dokonce i nejmladšího člena našeho klubu, 13-měsíčního Davídka:o) U starších dětí jsme již požadovali trošku více. Chtěli jsme, aby se za tu chvíli seznámili alespoň se základy jezdectví. Tzn. například, jak se na koně sedá, jak se na něm správně sedí (netušíte, jak těžké je donutit děti, aby chvíli udržely rovná záda!) nebo v závěru, jak z něj slézt, aby přežil jezdec i kůň! Díky projektu Rodiny spolu jsme strávili nejen příjemné chvíle, ale pro všechny děti (bez ohledu na věk) to mělo velký přínos! Bára Jungerová - předsedkyně MK Čelákovice

12 Ze života klubů MK Čelákovice Předsedkyně klubu Bára Jungrová vedoucí mediální skupiny koordinátorka projektu Rodiny spolu Přiznám se, že jak mi jindy výřečnost nechybí, tak vzhledem ke krátké historii klubu toho vlastně není mnoho co povědět. Impuls k vytvoření vlastního klubu (do té doby jsme byly členky klubu Kukačka) dala moje dlouholetá kamarádka Jana (dnes již trojnásobná maminka pěstounka). Pravda, od myšlenky k realizaci jsme si daly dost na čas (několik měsíců), ale dnes máme již šest členů. Do letních prázdnin jsme zatím stihli pouze jediné setkání, ale od září plánujeme pravidelné akce. Zázemí nám poskytuje místní mateřské centrum, kde nám vycházejí maximálně vstříc. V té souvislosti mě vždy napadá, že se o nás starají jako o vlastní :o) Tímto jim samozřejmě patří velké díky. Díky projektu Albert se nám také podařilo uskutečnit první společný pobyt. Měli jsme jediný cíl vzájemně se trošku více poznat. Domnívám se, že ten společně strávený čas zcela předčil naše očekávání. Byl jednoduše úžasný. Co nám přinese nejbližší budoucnost, se teprve uvidí. Nemáme žádné velké plány nebo vize. Chceme jednoduše mít možnost se vídat a sdílet naše radosti i starosti na té nelehké cestě náhradního rodičovství. BJ

13 Školící a terapeutické zařízení Fondu ohrožených dětí CHABAJDA si Vám dovoluje nabídnout dva termíny pro poradensko - relaxační pobyt. Plánovaný průběh poradensko-relaxačního pobytu lze zobrazit v několika hlavních oblastech: (změna programu vyhrazena) odborné přednášky spojené s diskusí na téma Aktivita a kvalita našeho života, výchovná specifika dětí v náhradní rodinné péči, vývojová psychologie, specifika péče a výchovy dítěte romského původu besedy s odborníky nad aktuálními problémy náhradních rodin - právník, psycholog, pedagog, workshopy - získání praktických dovedností při práci s dětmi - tvůrčí práce rodičů a dětí, posilování vzájemného vztahu, vytvoření prostoru pro vyniknutí schopností a dovedností jak dítěte, tak i rodičů relaxační aktivity pro rodiče - cvičení, masáže volnočasové aktivity - doprovodný program pro děti celodenní aktivita pro dospělé věnovaná posílení sebevědomí a obrany před syndromem vyhoření účastníky volená doplňková aktivita - výlet do okolí nebo po Praze, sportovní program,... Termín: srpna 2010 Termín: srpna 2010 Kapacita: 30 osob Stravování: plná penze (první služba večeře, poslední služba oběd) Příloha zpravodaje 7/2010 * Seznam plánovaných akcí v rámci projektu Rodiny spolu za finanční podporu děkujeme Nadaci táta a máma

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010

Zpravodaj ANR ČR 6/2010 Datum: 15.června 2010 Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou červnové již šesté číslo zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na valnou hromadu Pravidla pro účastníky VH Představení místopředsedkyně

Více

Zpravodaj ANR ČR 5/2011 Datum: 23. května 2011

Zpravodaj ANR ČR 5/2011 Datum: 23. května 2011 Vážení přátelé, právě jste otevřeli páté letošní vydání Zpravodaje. Přejeme příjemné počtení. Obsah: Okénko výkonné rady Zasedání VR Rozhovor s předsedkyní místního klubu ANR ČR Martou Mikulovou Ze života

Více

Zpravodaj ANR ČR 12/2010 Datum: 17. prosince 2010

Zpravodaj ANR ČR 12/2010 Datum: 17. prosince 2010 Vážení přátelé, dostává se k Vám prosincový Zpravodaj, poslední v roce 2010. Doufáme, že Vám toto sváteční číslo zpříjemní volné chvilky. Obsah: Okénko výkonné rady Školení zástupců místních klubů Rozšíření

Více

Zpravodaj ANR ČR 11-12/2012. Obsah: Okénko výkonné rady PF 2013 Ohlédnutí za rokem 2012

Zpravodaj ANR ČR 11-12/2012. Obsah: Okénko výkonné rady PF 2013 Ohlédnutí za rokem 2012 Milí přátelé! Přejeme příjemné prožití svátečních dnů v rodiném kruhu a šťastný nový rok 2013. Obsah: Okénko výkonné rady PF 2013 Ohlédnutí za rokem 2012 Ze života náhradních rodin Zkušení pěstouni a PP

Více

Zpravodaj ANR ČR 7-8/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Tisková zpráva Pár slov s Alešem Dietrichem. Ze života náhradních rodin

Zpravodaj ANR ČR 7-8/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Tisková zpráva Pár slov s Alešem Dietrichem. Ze života náhradních rodin Tak jako v minulých letech nabízíme prázdninové dvojčíslo našeho Zpravodaje. Doufáme, že si v něm najdete něco, co vás zaujme. Obsah: Okénko výkonné rady Tisková zpráva Pár slov s Alešem Dietrichem Ze

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci

Výroční zpráva. ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci Výroční zpráva ISIS občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci za rok 2009 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. ISIS 4. Projekty o. s. ISIS

Více

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

1. Úvod 2. 2. Co je DebRA 4. 3. Zevní terapie 7. 4. Mezinárodní aktivity 9. 5. Sociální služby 12. 6. Pobytové akce 16. 7.

1. Úvod 2. 2. Co je DebRA 4. 3. Zevní terapie 7. 4. Mezinárodní aktivity 9. 5. Sociální služby 12. 6. Pobytové akce 16. 7. Obsah 1. Úvod 2 2. Co je DebRA 4 3. Zevní terapie 7 4. Mezinárodní aktivity 9 5. Sociální služby 12 6. Pobytové akce 16 7. Metody práce 22 8. Semináře pro pracovníky veřejných institucí 26 9. Informační

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. občanského sdružení. Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. občanského sdružení. Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 občanského sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o.s. OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy sdružení... 3 2. Základní informace a kontakty... 4 3. Jak naše sdružení vzniklo?...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Zpravodaj ANR ČR 5/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR Představení nových členů VR. Ze života náhradních rodin

Zpravodaj ANR ČR 5/2012. Obsah: Okénko výkonné rady. Pozvánka na zasedání VR Představení nových členů VR. Ze života náhradních rodin Vážení čitatelé, s posledním květnovým dnem k vám opět přichází Zpravodaj s novými informacemi o naší organizaci i zajímavostmi o NRP. Obsah: Okénko výkonné rady Pozvánka na zasedání VR Představení nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny...

22/07. Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... Všem stavitelům chrámů: Život prý je úkol, a tak stavíme chrámy... Někdo jen ten svůj druhý zase pro všechny... zvolen nový výbor Společnosti Parkinson ze života klubů Autor plastiky u nemocnice v Havlíčkově

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 333333333333 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PEXESO, o.s. 2012 PRAHA - ZBRASLAV WWW.PEXESO.ORG OBSAH KDO JSME... 3 NAŠE CÍLE... 3 HISTORIE... 4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012... 5 VÝHLED DO ROKU 2013... 6 PRAVIDELNÝ

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval:

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Národní tým Sdružení SOS dětských vesniček www.sos-vesnicky.cz Červen 2011 Obsah Slovo úvodem... 1 1 NAŠE POSLÁNÍ... 2 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ... 3 2.1 Valná

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 1 Výroční zpráva za rok 2008 Úvodní slovo OBSAH strana 4 Informace o organizaci Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Realizace programu Doučování Realizace programu Apollo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více