Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014"

Transkript

1 Region Podluží Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: mail: tel: DSO: Region Podluží Rozpočtový rok: 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2. Tvorba a použití fondů 3. Hodnocení hospodářské činnosti 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 7. Vyúčtování finančních vztahů k Národnímu fondu 8. Vyúčtování finančních vztahů k strukturálním fondům Evropské unie 9. Vyúčtování finančních vztahů ke členským ÚSC 10. Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu DSO 11. Hodnocení majetku DSO 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Zveřejnění: přehled zveřejňování u jednotlivých členských ÚSC je uveden v příloze Projednání: členská schůze dobrovolného svazku obcí konaná dne: místo:

2 1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Hospodaření svazku obcí Region Podluží se řídilo rozpočtem pro rok 2014 schváleným členskou schůzí dne v Mikulčicích, při rozpočtových příjmech ,- Kč a rozpočtových výdajích ,- Kč, za předpokladu, že Financování ve výši ,- Kč bude kryto přijatými půjčenými prostředky na předfinancování projektu Stromořadí pro Region Podluží. Dále bylo hospodaření svazku obcí postupně upraveno třemi schválenými rozpočtovými opatřeními, kterými byly rozpočtové příjmy upraveny na konečných ,- Kč, rozpočtové výdaje na ,- Kč. Na základě skutečného stavu hospodaření svazku obcí k činily rozpočtové příjmy ,83 Kč, rozpočtové výdaje ,71 Kč. Splátky bankovních úvěrů ani půjček od obcí v roce 2014 nebyly realizovány. Ukazatel Rozpočet Úpravy RO Skutečnost Příjmy , , , ,83 Výdaje , , , ,71 Výsledek hospodaření RO , , , ,88 Splátky úvěrů - 0,00-0,00-0,00-0,00 Výsledek , , , ,88 Stav ZBÚ , , , ,28 Zajištění financování 0, , , ,88 Opravné k peněžním (kursový rozdíl) položky operacím Použití přebytku Stav ZBÚ , , , ,33 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a č. 2.

3 2. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Svazek obcí Region Podluží v hospodářském roce 2014 žádné fondy netvořil ani nepoužíval.

4 3. HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Svazek obcí Region Podluží neprováděl v roce 2014 hospodářskou činnost.

5 4. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU Svazek obcí neevidoval v období roku 2014 žádné finanční vztahy ke státnímu rozpočtu.

6 5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTU KRAJE A. Přijaté neinvestiční dotace v roce 2014 PROJEKTY Poskytnutá dotace Čerpané dotace Dočerpání dotací Vrácené dotace Přehlídky dětských souborů, Zpěváčci, Verbíři , ,15 0, ,85 B. Přijaté investiční dotace v roce 2014 PROJEKTY Poskytnutá dotace Čerpané dotace Dočerpání dotací Vrácené dotace Nebyly přijaty 0,- 0,- 0,- 0,-

7 6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍM FONDŮM V období roku 2014 byl přijat neinvestiční transfer ze SFŽP ve výši ,68 Kč jako dotace na projekt Stromořadí pro Region Podluží.

8 7. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K NÁRODNÍMU FONDU Svazek obcí neevidoval v období roku 2014 žádné finanční vztahy k národnímu fondu.

9 8. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STRUKTURÁLNÍM FONDŮM EVROPSKÉ UNIE A. Přijaté neinvestiční dotace V období roku 2014 byl přijat neinvestiční transfer z ERDF ve výši ,79 Kč jako dotace z OPŽP na projekt Stromořadí pro Region Podluží. B. Přijaté investiční dotace Nebyly přijaty.

10 9. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE ČLENSKÝM ÚSC V rámci běžné činnosti svazku obcí byl schválen příspěvek členských obcí na provoz organizace v úhrnné výši ,- Kč. Do byly uhrazeny členské příspěvky na běžnou činnost v plné výši. Tyto prostředky byly alokovány na běžnou činnost organizace. Dále byly z členských obcí alokovány tyto mimořádné příspěvky v závislosti na realizovaných akcích: 1. Vydání zpravodaje Zvony Podluží č.12, NEINV., ,- Kč; 2. Vydání zpravodaje Zvony Podluží č.13 NEINV., ,- Kč; 3. Otevírání jara na Podluží a Hodonínsku, NEINV., ,- Kč; Přehled přijatých plateb od členských obcí v roce 2014 Obec Částka Účel - projekt Rok vystav. Investiční položka Neinvestiční položka Datum platby Dolní Bojanovice Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Hrušky Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Josefov Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Kostice Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Ladná Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Zvony Podluží č x Kč Otvírání jara 2014 x Lanžhot Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Lužice Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Moravská Nová Ves Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Moravský Žižkov Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Nový Poddvorov Příspěvek - běžná činnost 2014 x

11 Součet Zvony Podluží č x Kč Otvírání jara 2014 x Zvony Podluží č x Prušánky Příspěvek - běžná činnost 2014 x Součet Zvony Podluží č x Kč Otvírání jara 2014 x Starý Poddvorov Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Zvony Podluží z roku č.11 z r x Tvrdonice Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Zvony Podluží č x Kč Otvírání jara 2014 x Týnec Příspěvek - běžná činnost 2014 x Zvony Podluží č x Součet Otvírání jara 2014 x Kč Zvony Podluží č x Mikulčice Otvírání jara 2014 x Součet Zvony Podluží č x Příspěvek - běžná činnost 2014 x Avíza celkem Stav nezaplacených vydaných avíz k K nebylo zaplaceno investiční AVIZO č vystavené obci Nový Poddvorov ve výši ,- Kč (Rozhledna na Podluží) a neinvestiční AVIZA č vystavené obci Nový Poddvorov ve výši 700 Kč (Zvony Podluží č.11) a č vystavené obci Prušánky ve výši Kč (Zvony Podluží č.13).

12 10. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU DSO Z rozpočtu svazku obcí byl v roce 2014 poskytnut členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč, zájmovému sdružení právnických osob Region Slovácko, jehož je Region Podluží členem. Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté příspěvkovým organizacím: bez plnění Finanční prostředky z rozpočtu DSO poskytnuté založeným společnostem: bez plnění

13 11. HODNOCENÍ MAJETKU DSO Stav majetku svazku obcí Region Podluží dle inventarizace k : Invent. soupis č Účet SU/AE Název Účetní stav Inventarizační stav Rozdíl 018/000 DDNM - účetní program 9 520, , /000 Oprávky , , /009 DDNM-logo , , /009 Oprávky , , /020 DDNM-ostatní programové vybavení , , /020 Oprávky , , /040 DDNM - elektr. verze TPPH , , /040 Oprávky , , /021 ODDNM-Strategie rozvoje , , /021 Oprávky , , /022 PD cyklostezka Ladná-Hrušky , , /022 Oprávky , , /025 PD cyklostezka Mikulčic-Lanžhot , , /025 Oprávky , , /041 Systém orientačního značení - pasport ulic , , /041 Oprávky , , /640 Stavba - Rozhledna , , /640 Oprávky , , /000 SMVaSMV , , /000 Oprávky , , /040 Mobiliář Rozhledny , , /040 Oprávky , , /041 Uvítací tabule RP , , /041 Oprávky , , /042 Soubor značení projekt SORP , ,00 0 (obce ,92 - viz. soupisy obcí+ RP 4 986,08) 0 082/042 Oprávky RP +obce , , /080 Internet na Podluží , , /080 Oprávky , , /000 DDHM , , /000 Oprávky , , /010 DDHM- Informační místa , ,60 0 (obce ,40 - viz. soupisy obcí + RP 1 546, /010 Oprávky RP + obce , , /040 DDHM - TPPH , , /040 Oprávky , , /041 DDHM - Rozhledna , , /041 Oprávky , , /042 DDHM Tabule - vinné sklepy , , /042 Oprávky , , /080 Drobný DHM ostatní -kancelář RP , ,00 0 (kancelář RP obec MNV (viz. soupis obce) 088/080 Oprávky RP + M.N.Ves , , /041 Nedok.DHM -Rozhledna-zázemí , , Vypořádání rozdílů

14 23 112/010 Časopis Zvony Podluží ,00 0, ,00 1) spotřeba /011 Kalendáře RP 3 484,80 0, ,80 1) spotřeba /012 Propagační materiál - rozhledna 5 000, , ,00 1) spotřeba /013 Turistická známka Rozhledna RP 4 211, , ,00 1) spotřeba /014 Kniha "Lidé,kroje,tradice" , , ,00 prodej, spotřeba /040 Propagační materiál - TPPH , , ,20 1) spotřeba /041 Materiál na skladě - ostatní 4 748,00 237, ,00 1) spotřeba /010 Běžný účet - Česká spořitelna , , /011 Běžný účet - ČNB 1 592, , /100 Pokladna 0,00 0, /010 Odběratelé - vystavené faktury , , /000 Dodavatelé , , /000 Zaměstnanci , , /200 Sociální pojištění zaměstnanci 2 152, , /210 Sociální poj.organizace 8 276, , /100 Zdravotní pojištění zaměsnanci 1 491, , /110 zdravotní pojištění organizace 2 979, , /200 Zálohová daň 1 425, , /104 Předpis avíz - zázemí rozhledny , , /102 Předpis avíz - Zvony Podluží 700,00 700, /106 Předepsaný příspěvek 6 600, , /321 KD zálohy na transfery - Dotace JMKU - Přehlídky , , /100 Ostatní krátkodobé závazky 1 000, , /313 Dohadné účty aktivní - dohada Stromořadí podíl SFŽP , , /314 Dohadné účty aktivní - Stromořadí podíl EU - ERDF , , /321 Dohadné účty aktivní - dotace JMKU (uzn.náklad Stromořadí) r , , Dotace na pořízení majetku , , Opravy minulých období , , /313 Půjčky od obcí - předfinancování10% vl.zd. - Stromořadí , , DD přijaté transfery - přijaté dotace Stromořadí , , /971 OE majetku , , DD podm. Pohledávky - dohady dotace dle rozhodnutí , ,03 0 Majetek umístněný v členských obcích a vedený v jejich podrozvahové evidenci byl k fyzicky inventarizován členy dílčí inventarizační komise příslušné členské obce. Členové příslušné dílčí inventarizační komise v členských obcích byli jmenováni statutárním zástupcem obce. Majetek byl popsán inventurními soupisy a o provedení inventarizace byl pořízen záznam z inventarizace. V průběhu inventarizace majetku umístněného v členských obcích nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti, ani inventarizační rozdíly, skutečný stav majetku odpovídá účetnímu stavu.

15 12. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ DSO Přezkum hospodaření za účetní období roku 2014 provedla auditorská společnost KAMA-AUDIT, spol. s r.o., zastoupená auditorem ing. Bohumilem Kadlicem. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při provádění přezkoumání hospodaření účetní jednotky Region Podluží, svazek obcí za účetní období roku 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

16 PŘÍLOHY Závěrečného účtu: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2. Rozvaha 3. Příloha účetní závěrky 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 5. Přehled zveřejnění u jednotlivých členských obcí V Lanžhotě dne Zpracoval: Ing. Josef Smetana Předseda svazku obcí: Mgr. Vojtěch Pospíšil

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 45658901 název Svazek obci Železnice Kostelec Slavonice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2014

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2014 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 Města Litoměřice Příjemce Ověření provedla Ověřované město : Město Litoměřice : Mgr.Ladislav Chlupáč, starosta : Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka číslo

Více

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více