Zámek Slavkov - Austerlitz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zámek Slavkov - Austerlitz"

Transkript

1 Zámek Slavkov - Austerlitz ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ národní kulturní památka

2 2 Zámek Slavkov Austerlitz národní kulturní památka

3 Vážení návštěvníci, vítáme Vás na zámku ve Slavkově u Brna, který byl v roce 2008 zařazen mezi národní kulturní památky. Kromě prohlídky zámku bychom Vám touto cestou rádi nabídli celou škálu doprovodných služeb a akcí, které Vám zpříjemní čas zde strávený. Věříme, že se na zámek, do zámeckého parku a vůbec do Slavkova u Brna budete rádi vracet. Přejeme příjemný zážitek. Služby na zámku: souhrnné služby v oblasti cestovního ruchu (průvodcovský výklad v jazyce českém, na objednávku v jakémkoliv cizím jazyce); zámecká kavárna a v létě zahrádka v blízkosti pokladny; zámecká restaurace s vinotékou s rozsáhlým výběrem vín; prodej suvenýrů, upomínkových předmětů, publikací a knih tematicky souvisejících se slavkovským zámkem; výstavy, koncerty; kulturní a společenské akce v prostorách celého zámeckého areálu; svatební obřady, svatební hostiny; firemní setkání, oslavy, prezentace, kongresová zasedání. GPS souřadnice: N, E Dopravní spojení autem - po D1 směr od Prahy - exit Slavkov u Brna - po D1 směr od Ostravy - exit Rousínov vlakem - železniční stanice Slavkov u Brna autobusem - autobusové nádraží Slavkov u Brna na kole - cyklostezky č.: 5097 a 5136 Kontakt Zámek Slavkov - Austerlitz Palackého nám. 1, Slavkov u Brna tel./fax: , tel.: Zámecká restaurace Austerlitz Palackého náměstí Slavkov u Brna tel.: , , , Otevírací doba zámku duben - říjen denně mimo po květen a září denně mimo po červen až srpen denně listopad denně mimo po prosinec denně mimo po Vzpomínkové akce zvláštní režim Neprodejná publikace Fotografie poskytli: Bedřich Maleček, Radoslav Lánský. 3

4 4 Salla terrena

5 HISTORIE ZÁMKU Slavkov patří k nejstarším dochovaným panským sídlům na Moravě. Na místě dnešního barokního zámku byla v první polovině 13. století vybudována komenda řádu německých rytířů. V jejich vlastnictví je Slavkov poprvé zmiňován roku Části obytné budovy a kruhové schodišťové věže komendy jsou zachovány pod severním traktem barokního zámku a pod částí zámeckého nádvoří. Koncem l6. století, asi za Oldřicha III. z Kounic, byl na starších základech vybudován renesanční zámek čtyřkřídlého půdorysu s arkádami a mohutnou hranolovou věží. Fragmenty základového zdiva jsou zachovány v části suterénu severního a západního křídla zámku. Podnět k barokní přestavbě renesančního sídla Kouniců ve Slavkově dal koncem 17. století Dominik Ondřej z Kounic. Úkolem, vybudovat reprezentativní sídlo rodu na místě nevyhovující renesanční architektury, pověřil italského architekta Domenika Martinelliho z Luccy. Návrh barokní novostavby ve stylu tzv. podunajského baroka provedl Martinelli v 80. letech 17. století a zahrnul do něj kromě zámku i úpravu a přestavbu větší části města s novým farním kostelem. Nádvoří měla původně uzavírat vstupní brána v místě, kde dnes celý prostor dotvářejí přízemní půlkruhové budovy koníren. Objekt obehnal vyzděným příkopem, kolem něhož byla navršena zemina, aby nad sítí klenutých sklepů mohl vzniknout zahradní parter. Stavba zámku započala v posledních letech 17. století pod dohledem místních zednických mistrů a za občasné Martinelliho inspekce. Jako první vzniklo střední - západní křídlo s mohutně rozšířenými nárožími a náběhy obou bočních křídel. Západní příkop byl uprostřed překlenut mostem s několika schodišťovými stupni, překonávajícími výškový rozdíl mezi zámeckým přízemím a zahradním parterem. Ustupující střední průčelí bylo v patře nad mostem zdůrazněno balkonem, směřujícím do zahrady z ústřední místnosti l. patra západního křídla. Rozšířená nároží zdůraznily dvojice pilastrů. Nízká okénka atikového polopatra vyvážila řadu suterénních oken, většinou slepých, vedoucích do příkopu. Pro Martinelliho bylo v interiéru typické řešení dvou samostatných schodišť i obdélného vestibulu, členěného mohutnými přízemními sloupy. Autory interiérové výzdoby byli rovněž italští umělci. Fresky namaloval Andrea Lanzani, jenž úzce spolupracoval se štukatérem Santinem Bussim. Sochařské prvky a skulptury v zámku i v parku vytvořil Giovanni Giuliani. Dominik Ondřej, iniciátor barokní přestavby slavkovského zámku, zemřel roku Tehdy bylo zhruba dokončeno pouze jeho západní křídlo. Jeho nástupcem a rodovým dědicem se stal syn Maxmilián Oldřich, říšský hrabě z Rietbergu, od roku 1720 moravský zemský hejtman. Po roce 1720 se i on zaměřil na dostavbu zámku. Pokračovatele Martinelliho stavebních dispozic našel v italském architektu Ignáci Valmagginim. Přestože na Martinelliho projekt navázal, provedl Valmaggini některé zásadní změny původních plánů. Potřeba velkého společenského sálu a honosného vstupního průčelí z čestného dvora si vyžádala podstatnou změnu v nádvorní části západního křídla s klenutým podjezdem. Snaha o zvýšení reprezentativní podoby nádvoří vedla k příčnému rozšíření konců bočních křídel a vyhloubení jejich nádvorních stran. Vznikl tak rozsáhlý vstupní prostor, vymezený na opačné straně obdobnými oblouky koníren. Výše uvedené změny návrhů provedl Valmaggini v roce Na začátku 30. let 18. století bylo dokončení těchto prací svěřeno staviteli Václavu Petruzzimu. Ani Maxmilián Oldřich se nedožil konečné podoby zámku. Zásluhy na dokončení celého zámeckého komplexu má až teprve jeho syn, Václav Antonín hrabě Kounic-Rietberg, nejvýznamnější představitel rodu, od roku 1764 říšský kníže, státní ministr, kancléř Marie Terezie, Leopolda II., Josefa II. a Františka II. Krátce poté, co se po smrti svého otce ujal rodového majetku, stála již celá hlavní budova včetně jižního křídla. Nejstarší, západní průčelí, vyvrcholilo architektonicky odpovídající kopulí. Zevní úprava nově zbudovaných částí byla přizpůsobena Martinelliho západnímu průčelí. Uvnitř však již dominovaly klasicistní prvky. Dřívější bohatost štukové a freskové výzdoby byla nahrazena lineárním členěním velkých ploch s jemným dekorem. Severní a západní křídlo s nádvorními arkádami vytvořily v patře nové komnaty. Ve stejném duchu byly vyzdobeny rovněž stropy podélného přízemního vestibulu, valená klenba v chodbách prvního patra obou křídel, strop a stěny severního schodiště. Po stránce prostorové byla maximální pozornost věnována centrálnímu oválnému společenskému sálu, kde iluzivní výmalbu provedl v roce 1767 vídeňský dvorní freskař Josef Pichler. Kancléř Kounic dokončil rovněž úpravu bývalé jídelny na tzv. Sál předků, kde umístil portréty svých rodičů, prarodičů a své manželky v nadživotní velikosti. Poslední práce na zámku byly dokončeny výmalbou zámecké kaple sv. Kříže, provedenou rovněž Pichlerem v roce

6 6 Historický sál

7 Interiéry zámku V současné době je veřejnosti přístupné téměř celé první patro slavkovského zámku. Jeho instalaci tvoří části kdysi rozsáhlé kounicovské galerie, jejíž počátky je možno hledat již v první polovině 17. století. K největšímu rozšíření rodové obrazárny došlo ve druhé polovině 18. století za Václava Antonína z Kounic. Galerie obsahovala nejen kopie, ale i originály děl slavných evropských mistrů. V důsledku ztrát, prodejů a požáru na konci 19. století se však sbírka zmenšila na pouhé torzo, jehož části, zejména portréty členů rodu Kouniců, jsou využity v zámecké instalaci. K nejcennějším zámeckým interiérům náleží místnosti západního křídla. Jejich stropy jsou vyzdobeny štukami Santina Bussiho a freskami Andrey Lanzaniho. Pozoruhodný je zejména tzv. Sál předků, vyzdobený monumentální nástropní freskou představující bohy na Olympu. Sál předků je propojen s oválným tzv. Historickým sálem, jenž byl dokončen až v šedesátých letech 18. století iluzivní výmalbou Josefa Pichlera a v němž bylo po bitvě u Slavkova podepsáno příměří mezi Rakouskem a Francií. Zvláštností tohoto sálu je jeho akustická stránka, neboť výstavba byla zamýšlena tak, aby během vysokých politických jednání nebylo slyšet, o čem hovoří jednotlivé shluky diskutujících, kteří stojí v těsné blízkosti. V rámci prohlídky je veřejnosti zpřístupněna i oratoř zámecké kaple sv. Kříže. Kaple procházející oběma nadzemními patry byla dokončena jako poslední část zámku roku 1769, kdy ji vymaloval Josef Pichler. Interiéru dominuje oltář s monumentálními sochami andělů, dílo F. X. Messerschmidta z roku Prostory kaple jsou využívány ke svatebním obřadům a ke koncertům. Zámecký park Zámecký park ve Slavkově u Brna patří k nejvýznamnějším historickým zahradám na Moravě a je nedílnou součástí zámeckého areálu. Byl budován současně s barokním zámkem od roku 1700 stavitelem Domenicem Martinellim. Dnešní podoba zámeckého parku je však výsledkem několika změn. Předchůdcem jeho dnešního pojetí byla renesanční zahrada s květinovým parterem a oranžérií (kasinem) zdobenou freskami Andrey Lanzaniho. Za přispění holandských odborníků byla zahrada osázena dovezenými semeny a cibulemi. Celek doplňovala kašna s fontánou Petera Williama a skulptury Giovanni Giulianiho rozmístěné v ideových celcích. Nový plán zahrady z roku 1774 v podstatě přejal členění velkého parteru, změnil však vodní systém kanálů v soustavu bazénů a rozšířil park navážkou z obou stran zámku. Zámecký parter byl přebudován a horní parter doplnilo 30 soch z dílny Giovanni Giulianiho a Ignáce Lengelachera. Obnovená zahrada byla otevřena u příležitosti sympozia UNESCO o barokních zahradách, jež se konalo v září Zámek Slavkov - Austerlitz a Napoleon Slavkovský zámek je proslaven nejen svojí architekturou, ale i spojením s bitvou tří císařů na počátku prosince Po ústupu spojeneckých jednotek z Rakouska přes Brno na Olomouc byl Slavkov v polovině listopadu obsazen oddíly francouzského sboru maršála Soulta. O několik dní později však Francouzi ustoupili a městečko zabrali spojenci, táhnoucí od Olomouce vstříc rozhodující bitvě. Honosná kounicovská rezidence se den před bitvou stala sídlem obou spojeneckých císařů, Františka II. a Alexandra I. Dne 2. prosince 1805 se v prostoru mezi Telnicí a Tvarožnou srazila spojenecká armáda s Napoleonem, který jí uštědřil zdrcující porážku a vybojoval své zřejmě nejslavnější a nejcennější vítězství, jež zároveň ukončilo i celé válečné tažení toho roku. Poražená rakousko-ruská vojska ustoupila po hodonínské silnici k Uhrám a Napoleon přenesl svůj hlavní stan do slavkovského zámku. Zde také vydal svůj slavný rozkaz začínající slovy: Vojáci, jsem s vámi spokojen. V následujících dnech se zámek stal místem diplomatických jednání předcházejících ukončení války. 4. prosince se setkal Napoleon u Spáleného mlýna s císařem Františkem a o dva dny později podepsali maršál Berthier za Francii a kníže Liechtenstein za Rakousko v oválném sále slavkovského zámku příměří mezi oběma zeměmi. Sál, v němž došlo k podpisu příměří, dostal později přezdívku Historický. 7

8 8 Prohlídka v dobových kostýmech

9 PROHLÍDKOVÉ TRASY ZÁMKU Historické sály Tato trasa představí návštěvníkům reprezentativní prostory zámku s bohatou freskovou a štukovou výzdobou, dobovým mobiliářem a částí v minulosti proslulé obrazové sbírky šlechtického rodu Kouniců. Dále je provede Sálem předků s portréty nejvýznamnějších majitelů zámku, Rubensovým sálem, kde mohou shlédnout kopie Rubensových velkoplošných pláten, a v neposlední řadě Historickým sálem, který byl místem sjednání příměří po bitvě ve Slavkově u Brna. Prohlídka vrcholí návštěvou kaple sv. Kříže, která se vyznačuje jedinečnou akustikou pro koncertní vystoupení. Podzemí Podzemí slavkovského zámku představují unikátní prostory dvou pater zámeckých sklepů, systému spojovacích chodeb, schodišť, hospodářské zázemí s pekárnou a pomocnou kuchyní. K vidění je také mučírna a lapidárium kamenných uměleckých artefaktů. Pro návštěvníky bezesporu nejzajímavější část podzemí bude ta, kde jsou k vidění pozůstatky středověké tvrze řádu německých rytířů. Historické salonky V této trase se návštěvník seznámí s kulturou bydlení šlechty od renesance po 19. století. Její součástí je např. renesanční gobelín, tzv. Květinový salonek, empírový Napoleonský salonek, knihovna, tzv. Sál módy nebo tzv. Divadelní sál a další prostory. Virtuální bitva Jde o netradiční pojetí bitvy u Slavkova u Brna roku Návštěvníci se formou půlhodinové projekce, využívající především prvky virtuální reality, mohou seznámit s průběhem světoznámé bitvy, a to s prostorovým ozvučením a mluveným komentářem ve čtyřech jazycích (anglicky, francouzsky, rusky a německy). Scénář projekce je rozdělen do tří částí, kde se divák postupně seznámí s okolnostmi vzniku, průběhu a důsledky bitvy, která zásadním způsobem ovlivnila geopolitické uspořádání tehdejší Evropy a jejích předních velmocí. Virtuální bitva názorně a srozumitelně informuje o základních důležitých momentech této historické události a je proto velmi vhodná ke vzdělávacím účelům pro školy různého typu. Z třířadého, kruhově uspořádaného hlediště může projekci shlédnout více než 30 návštěvníků. Další tematické výstavy V budově zámku se nachází hned několik galerijních prostor, které vždy v průběhu sezony zaplní výstavy nejrůznějších uměleckých směrů. Prohlídku zámku si tak lze zpestřit prohlídkou výstav, kterých je každoročně naplánováno velké množství. O tom, že je z čeho vybírat, svědčí kulturní kalendář, ve kterém se nachází např. výstavy skla, keramiky, květin, obrazů, fotografií, šperků, grafik, paličkované krajky, různé vánoční výstavy nebo výstavy vín a mnohé další. Jejich aktuální seznam naleznete na internetových stránkách zámku. Park a skleníky Komentovaná prohlídka seznámí návštěvníky s dějinami jedné z nejvýznamnějších historických zámeckých zahrad na Moravě, se zajímavými domácími i cizokrajnými stromy, keři apod. Závěr prohlídky je určen návštěvě zámeckého zahradnictví a skleníku. Půdní krovy Výjimečné komentované prohlídky zrekonstruovaných krovů, výklad o jejich historii a postupech oprav. Muzejní depozitáře Jedná se o prohlídky s odborným výkladem, které návštěvníky obeznámí s běžně nepřístupnými prostorami a se sbírkovými fondy Historického muzea ve Slavkově u Brna, které čítají dobový mobiliář, užité umění, etnografii, napoleonské sbírky, archeologii atd. Kostýmované a oživené prohlídky Několikrát v roce se při různých kulturních událostech na zámku konají tematické prohlídky, při kterých se návštěvníci mohou setkat s oživlými historickými postavami šlechticů a poddaných, a po dobu prohlídky se nechat zábavnou formou vtáhnout do děje, a to ať už v tajemném podzemí při svitu svíček a loučí a nebo v samotných interiérech zámku. Květinové výstavy Historické prostory zámku a podzemí jsou ideálním místem pro konání květinových výstav. Návštěvníky nejvíce oblíbená je květinová výstava, která se koná každoročně v polovině května. Naší prioritou a zvláštností mezi ostatními památkovými objekty, které se floristickými výstavami zabývají, jsou různorodá témata jednotlivých výstav, od svatební floristiky přes historické nebo moderní vazby. Součástí bývá i přehlídka svatebních šatů. Příležitostné prohlídky jsou vždy aktuálně uvedeny na internetových stránkách a je třeba si předem telefonicky rezervovat vstupenky. 9

10 10 Oldtimer festival

11 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Celkový a podrobný přehled kulturních a společenských akcí na zámku naleznete na jeho webových stránkách. Zde uvádíme výčet těch nejzajímavějších. Slavkovské memento je akcí, která se zaměřuje na autorská čtení z oboru literatury faktu, a to zejména z okruhu literatury s vojenskou nebo válečnou tematikou. První ročník se uskutečnil v roce 2005 při příležitosti 200. výročí bitvy tří císařů. Součástí akce je rovněž literární večer s názvem Čtení při svíčkách a literární a výtvarná soutěž pro žáky základních a středních škol. Slavkovské memento se zpravidla koná poslední pátek v měsíci dubnu. Zahradní dny jsou první akcí, která se koná ve venkovních prostorách areálu zámku. Tato typicky jarní akce se odehrává v zámeckém parku, kde návštěvníci naleznou vše potřebné pro svou zahrádku, dům či terasu. Na výstavě je možno zakoupit např. užitkovou keramiku, zahradní krby, skalničky, keře, přísady, okrasné dřeviny, kaktusy, nářadí a jiné. Každý rok se na zámku konají zajímavé koncerty vážné hudby, mezi které patří galakoncert orchestru Johanna Strausse Die flotten Geister Wien Coburg. Dále se v rámci festivalu Concentus Moraviae s mezinárodní účastí představí vždy alespoň dva dramaturgicky objevné koncerty. Hudební festival Slavkov patří svým zaměřením do oblasti populární hudby a koná se vždy třetí sobotu v červnu. Hudební festival stále drží vysokou úroveň nejen všech účinkujících, ale i doprovodných služeb pro návštěvníky. Organizátoři myslí i na rodiny s dětmi, pro které je zámecká zahrada ideálním místem, kde se mohou věnovat svým aktivitám v dětském koutku nebo různým sportovním atrakcím. Také bohaté občerstvení, prodejní stánky a v neposlední řadě příjemná atmosféra parku v pozadí s historickou budovou zámku je zárukou dobré zábavy. Na Oldtimer festival přijíždějí tradičně poslední červnovou sobotu do zámeckého areálu stovky návštěvníků, kteří touží spatřit zašlou slávu mnoha modelů nejrůznějších automobilů a motocyklů. Někteří si přicházejí připomenout ty časy, kdy jimi milovaný model brázdil silnice, jiní chtějí potěšit oko a další se snaží sehnat náhradní díly na své vlastní miláčky na burze. Toto výjimečné setkání historie patří k nejvýznamnějším akcím tohoto druhu pořádaným vůbec. Každoročně se do parku sjede na 600 historických vozidel. Grand Prix d Austerlitz je jedním z největších mezinárodních turnajů v pétanque v ČR a střední Evropě vůbec. Spojení francouzské národní hry s místem nejslavnější bitvy francouzských vojsk je symbolické a zároveň přirozené. Příznivci hry, zpravidla poslední červencovou sobotu v roce, zde můžou sledovat krásné zápasy na špičkové úrovni. Festival folk a country, který probíhá v srpnovou letní noc v romantickém prostředí zámku, láká zájemce, kteří si mohou oblíbenou hudbu nejen poslechnout, ale samozřejmě si na ni i zatančit. Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz je již tradiční a hojně navštěvovaná výstava vín s vyhlášením několika cen odbornou porotou v doprovodu tradiční cimbálové muziky. Termín konání Napoleonských dnů je určen datem narození císaře Napoleona Pestrý program je po tento prázdninový víkend určen pro celou rodinu. Jeho součástí je polní ležení a výcvik vojáků v dobových uniformách, bojové šarvátky a ukázky vojenské strategie, jarmark tradičních řemesel nebo oživené prohlídky zámku s Napoleonem či dalším bohatým zajímavým doprovodným programem. Měsíc listopad patří Hubertově jízdě a mladým svatomartinským vínům na zámku. Její součástí je i jízda na koních při honu na lišku, při níž se setkávají jezdci a milovníci koní. Podzimní období je spojeno s mladým vínem, a tak návštěvníci mohou ochutnat i vybraná svatomartinská vína a na vlastní oči uvidí příjezd sv. Martina na bílém koni. Vzpomínkové akce u příležitosti oslav výročí bitvy u Slavkova se tradičně konají o víkendu nejblíže datu 2. prosince. V tento den se v roce 1805 odehrála v nedalekém okolí jedna z nejznámějších bitev bitva tří císařů. V zámeckém parku můžete shlédnout dobové ležení vojsk, která se této bitvy účastnila. 11

12 12 Svatební obřad

13 Pronájmy zámku pro různé firemní akce Zámek Slavkov Austerlitz může nabídnout jedinečný kolorit pro pořádání různých společenských setkání, obchodních jednání, firemních akcí, kongresů či svatebních hostin. Využít lze nejen interiéry zámku, ale rovněž prostorný a zejména v letních měsících vítaný zámecký park. K pronájmu si můžete zvolit Historický sál, v němž se psala historie, nebo Sál předků s balkonem, z něhož císař Napoleon pronesl děkovná slova svým vojákům, případně prostory Rubensova či Divadelního sálu anebo méně formální prostředí Salla terreny, portiku či nádvoří. Pokud plánujete větší akci, je možné rezervovat i celý zámek včetně romantických zákoutí parku. K pronájmům zajišťujeme komplexní služby, a sice: cateringové služby (rauty, bankety, party, slavnostní galavečery a plesy); technicko-organizační stránku akce; doprovodný program dle přání klienta: projížďky kočárem; ohňostroj, světelná vodní fontána; vystoupení skupiny historického šermu; ukázky dobové zbrojnice a střelnice, hry a soutěže pro dospělé; módní přehlídka historických kostýmů či současné módy; osobní přivítání Napoleonem nebo hrabětem Kounicem s chotí; vojenská stafáž z období napoleonských válek; kostýmovaná prohlídka interiérů zámku a podzemí; dobová hudba; školení, konference, kongresy a teambuildingové akce pro zaměstnance (můžeme zajistit akce s nižším počtem účastníků až po rozsáhlejší akce přes 1000 osob). V blízkosti zámku je možné zajistit ubytování i pro větší skupinu osob. Návštěvníkům je k dispozici celá škála sportovního vyžití, počínaje tenisovými a beachvolejbalovými kurty, přes bowling, squash, pétanque a také golf. Příznivci střelby budou zcela jistě nadšeni zámeckou střelnicí. Po náročném dni je možné využít relaxační masáže a v létě se vykoupat na místním koupališti. Svatební obřady na zámku Slavkov u Brna Zámek Slavkov u Brna rok od roku láká stále více zájemců o svatební obřady. Předností zámku je snadná dostupnost z moravských metropolí Brna, Olomouce a Zlína. Areál slavkovského zámku nabízí bezpočet možností, jak důstojně prožít svatební den v krásných historických prostorách, ať už si zámek zvolíte jako místo pro konání svého svatebního obřadu, hostiny nebo jen jako krásné pozadí pro svatební fotografie. Termíny svatebních obřadů jsou již dlouho dopředu zaplněné, proto snoubencům doporučujeme rezervaci termínu na následující rok od poloviny měsíce září na matrice ve Slavkově u Brna, tel.: Zájemci si mohou vybrat místo pro svatební obřad v některém z reprezentativních sálů zámku - Rubensův sál, Divadelní sál, Historický sál či zámeckou kapli. Pokud by snoubenci dali raději přednost obřadu pod širým nebem, pak není krásnější místo než zdejší zámecký park se stylovým svatebním altánkem. Reprezentativní prostory zámku a jeho okolí jsou také vhodným místem pro uspořádání svatebních hostin. Pro tyto účely slouží zámecký park a několik místností zámku, včetně honosného Historického sálu, ve kterém bylo podepsáno příměří po bitvě tří císařů v roce Kolektiv profesionálních pracovníků je připraven uspokojit veškeré požadavky klientů, kteří se rozhodnou strávit jistě nezapomenutelné okamžiky v tomto jedinečném prostředí. Při svatebních hostinách spolupracujeme v oblasti gastronomie, doprovodných programů a květinové výzdoby s renomovanými firmami. Zámecká restaurace Austerlitz Zámecká restaurace Austerlitz se nachází v prostorách slavkovského zámku. Hostům nabízí příjemné prostředí, které je sladěno do barokního stylu jako slavkovský zámek. Prostory restaurace jsou rozděleny do tří salonků, z nichž každý má speciální výzdobu a nabízí dostatečnou kapacitu k uspořádání různých akcí. Součástí restaurace je galerie vín, v níž hosté naleznou vína tuzemská, ale i zahraniční. Dominantou restaurace je zámecká kuchyně nabízející bohatý výběr nejrůznějších specialit. Naprostým skvostem černé kuchyně je ručně kovaný gril, na kterém je možné připravit celou řadu specialit. Stylové prostředí přímo vybízí k příjemnému posezení s přáteli či k uspořádání svatební hostiny. Zámecká restaurace Austerlitz Vám nabízí široké využití prostor. 13

14 14 Dominik Ondřej z Kounic ( )

15 ROD KOUNICŮ Historie rodu Kouniců Historie slavkovského zámku se po více než čtyři století pojí se starobylým moravským šlechtickým rodem Kouniců, který ve svém znaku používal symbol lekna. V roce 1509 získal slavkovské panství a zámek Oldřich z Kounic, jenž z něj udělal hlavní sídlo rodu. Koncem 16. století komendu řádu německých rytířů přestavěl na renesanční zámek. V zámku se v roce 1608 uskutečnila schůze moravské šlechty představující začátek odboje proti římskému císaři Rudolfu II. Habsburskému. Nejmladší Oldřichův potomek Lev Vilém byl vychováván kardinálem Ditrichsteinem u jezuitů v Olomouci. Po dosažení plnoletosti podnikl mnoho cest po Evropě a roku 1640 byl jmenován zemským sudím. Císař Ferdinand III. ho povýšil do hraběcího stavu. Celkově působení Kouniců ve slavkovském panství přineslo velký rozmach stavebních aktivit, podporu řemesel, založení první manufaktury a všeobecný rozvoj podnikání. Obchodní a hospodářský rozvoj podnítil zejména jediný syn Lva Viléma Dominik Ondřej z Kounic, který působil jako říšský vicekancléř, druhý muž Svaté říše římské. Byl to rovněž on, kdo zahájil velkolepou barokní přestavbu zámku a zámeckého parku koncem 17. století. Nejvýznamnějším představitelem rodu se stal Václav Antonín kníže z Kounic a Rietbergu. Zkušenosti a schopnosti získané studiem na univerzitách ve Vídni a v Leidenu, ale také četnými cestami po Evropě, mu vynesly prestižní post státního kancléře, a to ve službách hned čtyřech habsburských panovníků - Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. a Františka II. V nové funkci prosadil mnoho reforem státní správy habsburské monarchie. Svojí výhodnou sňatkovou a diplomatickou politikou, orientovanou zejména na Francii, posílil vliv habsburského rodu a rozšířil také množství habsburských držav. Mimo jiné se zasadil o politicky výhodný sňatek arcivévodkyně Marie Antoinetty, dcery Marie Terezie, s francouzským následníkem trůnu. Za své zásluhy obdržel Řád zlatého rouna. Kníže Václav byl pohřben ve slavkovské rodinné hrobce pod kostelem sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna. Jedním z posledních příslušníků rodu byl Václav hrabě z Kounic. Na počátku své kariéry působil jako poslanec Říšské rady, aktivně se účastnil politického života a hájil politické zájmy českého národa. Hlavními otázkami, kterými se pokrokový hrabě zabýval, bylo volební právo, svoboda tisku, osmihodinová pracovní doba, ženská emancipace a téma federace evropských národů. Stal se významným mecenášem studentů, jimž věnoval svůj palác na Žerotínově náměstí v Brně a nechal vystavět vysokoškolské koleje. Jejich otevření v roce 1923 se však již nedočkal, zemřel v roce 1919 a byl pochován v Praze na Malvazinkách. Majitelé slavkovského zámku Roku 1509 získali slavkovské panství pánové z Kounic, kteří jej drželi více než 400 let. Oldřich Petr Oldřich * Oldřich * Lev Vilém * (zakladatel moravské větve) Dominik Ondřej * Maxmilián Oldřich * Václav Antonín * Arnošt Kryštof * Dominik Ondřej * Alois Václav * Zámek přebírají Kounicové z české větve. Michal Karel * Albrecht * Václav * Eugen *

16 Informační centrum Informační centrum sídlící v těsné blízkosti zámku poskytuje návštěvníkům aktuální informace o možnostech kulturního, společenského či sportovního vyžití, možnostech ubytování a stravování, o dopravním spojení, zajišťuje rezervace prohlídek zámku, předprodej vstupenek na různé akce či prodej suvenýrů. Praha Olomouc Informační centrum Zámek Slavkov Austerlitz Palackého nám Slavkov u Brna tel: D1 Brno Mikulov E461 D1 Slavkov u Brna Wien Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Brány královských věnných měst otevřené...

Brány královských věnných měst otevřené... Brány královských věnných měst otevřené... Mělník Nový Bydžov Polička Trutnov Vysoké Mýto Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové Chrudim Jaroměř KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce 2015 Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města.

Děčín a okolí. Turistické informace. Památky a tipy na výlety. Přírodní zajímavosti. Restaur ace a ubytování. Orientační plánek města. Děčín a okolí Turistické informace Památky a tipy na výlety Přírodní zajímavosti Restaur ace a ubytování Orientační plánek města Nákupní centr a Sport a rekreace Půjčovny aut Důležitá telefonní čísla Děčín

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Areál Křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově- návrh řešení klášterní zahrady a nádvoří. BcA. Tereza Bečvářová

Areál Křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově- návrh řešení klášterní zahrady a nádvoří. BcA. Tereza Bečvářová Areál Křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově- návrh řešení klášterní zahrady a nádvoří Tramín BcA. Tereza Bečvářová Diplomová práce 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně.

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM,

BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM, Ý INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2015 Slovo k zamyšlení Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor. V dubnu 2013 spatřilo světlo světa první číslo elektronického magazínu Novinky z Jizerek. Protože se v

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010-2017

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010-2017 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Kravaře 2010-2017 Objednatel: Město Kravaře Náměstí 43, 747 21 Kravaře Tel.: + 420 553 777 911 Fax: + 420 553 777 922 posta@kravare.cz www.kravare.cz Zpracovatel:

Více

zima 2013 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům:

zima 2013 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 46/zima 2013 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí s dalšími členy Společnosti C-M-T. Bulletin neprochází

Více

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci 5 rytířské n o v i n y Turistický občasník Kraje blanických rytířů Farni Muzeum v Kondraci rozjíždí už třetí sezonu strana 5 Vostrovecké slavení připomene renesanci strana 4 Zajímavosti Ratměřic přijíždí

Více

Každý měsíc nový cíl se slevou VLAK+

Každý měsíc nový cíl se slevou VLAK+ 14. ročník 5/2007 editoriala Vážené čtenářky a čtenáři! Leckde se můžeme dočíst, že kdesi nebyla otevřena pokladna a čekárna, že dráhy zrušily nějaký vlak, který pisatel považuje za důležitý. I železničáře

Více

e-turistické NOVINY VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO www.region-vysocina.cz léto 2015 ZVEME VÁS: ROBINSON PARK V JIHLAVĚ str.3

e-turistické NOVINY VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO www.region-vysocina.cz léto 2015 ZVEME VÁS: ROBINSON PARK V JIHLAVĚ str.3 e-turistické NOVINY www.region-vysocina.cz léto 2015 VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO KŘÍŽEM KŘÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2015 Pokud máte rádi pohyb, a zejména pak jízdu na kole, potom právě pro vás chystá organizace

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

Rekonstrukce Domu umění

Rekonstrukce Domu umění Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 7 8/2010 ČÍSLO 7 Rekonstrukce Domu umění První výstava bude příští září Dům pro matky s dětmi v provozu Azylový dům opět pomáhá Škola Montessori Vzniká škola s

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Muzeum města Brna, jehož posláním je péče o kulturní dědictví druhého největšího města naší země, a to jak v podobě muzejních sbírek, tak i nejvýznamnějších

Více

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III.

Speciál. Praha. Praha. jak ji neznáte ZDARMA. www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu. Turistický magazín ročník III. Turistický magazín ročník III., říjen 2013 ročník V., vydání duben 2011 Speciál ZDARMA Praha Praha jak ji neznáte www.kampocesku.cz www.travel-eye.eu www.openczechia.eu T U R IS T IC KÁ INFORM AČNÍ CENTRA

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více