report Slovo úvodem TENZA v Otrokovicích Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "report Slovo úvodem TENZA v Otrokovicích Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým"

Transkript

1 informační občasník vydání 3/2011 report Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým Změny ve vedení společnosti TENZA, a.s. Valná hromada společnosti TENZA, a.s., na svém zasedání dne 4. ledna 2011 zvolila nové členy představenstva a dozorčí rady. Novým předsedou představenstva a současně i generálním ředitelem byl jmenován Ing. Michal Hrubý, který doposud působil na pozici obchodního ředitele. Michal Hrubý (40) vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně obor tepelné a jaderné stroje a zařízení. Po získání pracovních zkušeností ve společnosti Královopolská Chemie, a.s., v pozicích technika a asistenta ředitele divize nastoupil v roce 1996 do společnosti TENZA, a.s. Zde během svého působení prošel pozicemi technika a obchodního manažera. Od roku 2002 pracoval ve funkci obchodního ředitele společnosti, kde získal bohaté zkušenosti v oblasti obchodu a marketingu v energetickém strojírenství. Věk: 40 let Stav: ženatý Narozen ve znamení: lev Vzdělání: FS VUT, tepelné a jaderné stroje a zařízení Záliby: rodina, jízda na kole, tenis, lyžování Máte za sebou více než pět měsíců ve funkci předsedy představenstva a generálního ředitele. Společnost TENZA ale znáte již z dřívějška ve funkci obchodního ředitele jste působil od roku Jaké byly Vaše úplně první kroky v nové funkci? Musím se přiznat, že pro mě bylo vždy potěšením podílet se na řízení a zejména rozvoji společnosti TENZA, a.s. Udržení dynamického rozvoje naší firmy i v následujících letech vnímám jako jeden z klíčových úkolů svého působení v nové funkci. Proto mými prvními kroky byly zamyšlení a diskuse ve vedení společnosti nad strategií jejího dalšího rozvoje. Bylo nutné definovat naše nejbližší cíle a způsoby jejich naplnění. S ohledem na velikost společnosti bylo rovněž důležité se zamyslet nad vnitřním fungováním a dodržováním stanovených interních pravidel. Výsledkem uvedených rozvah a diskusí bylo přijetí celé řady opatření, která v určité míře zaznamenala většina z našich zaměstnanců. I když ne všechny změny byly v podstatě populární, rozhodně byly nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti společnosti a zajištění jejího možného dalšího rozvoje. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že všechny mé kroky byly a do budoucna i budou vždy vedeny tak, aby vytvářely podmínky pro zachování otevřené komunikace a diskuse mezi zaměstnanci a vedením společnosti. Já osobně si této komunikace nesmírně vážím, protože umožňuje i přes velikost naší firmy nadále zachovávat dobré vnitřní vztahy a lépe vzájemně chápat požadavky a přání nás všech. Rovněž bych rád využil tohoto rozhovoru a vyjádřil poděkování akcionářům, představenstvu a výkonnému managementu za pomoc při vytváření představy o dalším rozvoji společnosti, za spolupráci při určování strategie společnosti na nejbližší období a zejména pak za úsilí vyvinuté k zajištění a naplnění společně stanovených cílů. Pane řediteli, devět let na pozici obchodního ředitele je dlouhá doba. Jak toto období hodnotíte? Co považujete za úspěchy a co se naopak nepovedlo? Na jednoduchou otázku nebývá vždy jednoduchá odpověď, a proto bych hodnocení nechal na ostatních. Jsem však velice rád, že jsem mohl být součástí týmu, který napomohl společnosti Tenza zařadit se mezi nejvýznamnější inženýrské a dodavatelské firmy v České republice. Z určitého časového odstupu považuji za velký úspěch vytvoření velice schopného týmu obchodních manažerů, kteří významným způsobem pomohli rozšířit naše aktivity o významné zakázky v oblastech rekonstrukcí a výstavby energetických zdrojů, dodávek technologií čištění pokračování str. 2 Slovo úvodem Vážení přátelé, je mou milou povinností převzít pomyslnou štafetu a uvést třetí vydání firemního zpravodaje společnosti TENZA, a.s. Jaro je již téměř za námi, léto pomyslně klepe na dveře a realizace našich projektů běží na plné obrátky. Bohužel i rozsah našeho firemního zpravodaje má své limity, a tak jsme museli pečlivě vybírat, jaké projekty Vám v tomto čísle představíme. Chceme dát prostor i těm, které sice nedosahují parametrů velkých zakázek, ale z pohledu technického si naši pozornost jistě zaslouží. Do budoucna bych však byl rád, kdyby TENZA Report nesloužil jen jako platforma pro prezentaci realizovaných projektů, ale aby se stal médiem s širším záběrem, prezentujícím názory odborníků naší společnosti z různých oblastí. Rovněž jsem vděčný za poskytnutý prostor pro krátké zamyšlení a zhodnocení uplynulého i nadcházejícího období, kterého se mi v tomto čísle dostalo. Pevně věřím, že poslouží k upevnění otevřené a oboustranné komunikace, kterou ze svého pohledu vnímám jako zásadní. Dovolte mi, abych Vám popřál krásné léto a ničím nerušenou dovolenou. Ing. Michal Hrubý předseda představenstva a generální ředitel TENZA v Otrokovicích Modernizace a obnova technologií při výrobě a dodávkách energií je z pohledu zvyšování efektivity výroby a snižování negativních dopadů na životní prostředí nutností. Teplárna Otrokovice, největší dodavatel tepla ve městě s majoritními vlastníky E.ON a Czech Coal, věnuje modernizaci technologie teplárny velkou pozornost. Jedním z významných dodavatelů v oblasti oprav a rekonstrukcí provozu Teplárny Otrokovice je brněnská TENZA. Její aktivity v Otrokovicích se dají z technologického pohledu shrnout do tří oblastí: realizace generální opravy parních kotlů redukce emisí s prioritou v oblasti redukce oxidů síry modernizace a opravy tepelných sítí V současné době pracuje TENZA, a.s., již čtvrtým rokem na postupném provádění generální opravy parních kotlů K3 a K4. Nutnost opravy byla vyžádána opotřebením a vyčerpáním životnosti použitých materiálů tlakového systému kotlů v průběhu jejich třicetiletého provozu. Realizaci předcházela výstavba záložního zdroje v roce 2006 jako podmínky nutné pro zajištění nezbytné kapacity technologické páry po dobu odstavení kotlů. Záložní zdroj se skládá ze dvou repasovaných parních kotlů OKP 25 s upravenými přehříváky a modernizovanými olejovými hořáky. Po jeho zprovoznění mohlo být přikročeno k vlastní generální opravě kotlů. Ta byla s ohledem na omezenou dobu pro opravu u každého kotle rozdělena na dvě samostatné časové etapy, mezi nimiž mohl být částečně opravený kotel provozován bez jakýchkoli omezení. V každém kalendářním roce realizovala TENZA jednu dílčí etapu s následným uvedením kotle do provozu. Opravy probíhají od roku 2008 až do letošního roku, kdy se uskutečňuje druhá etapa opravy kotle K4. pokračování str. 2 1

2 Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým pokračování ze str.1 spalin a v neposlední řadě o projekty vodohospodářských staveb. Naopak spíše za neúspěch považuji naši stále nízkou angažovanost v ostatních odvětvích průmyslové výroby, zdravotnictví, školství apod. TENZA, a.s., se velmi dynamicky rozvíjí, z původně malé firmy s několika zaměstnanci vyrostla ve společnost s 1,5miliardovým obratem. Můžete nám v krátkosti představit své plány dalšího rozvoje? V rámci dokumentu Strategie společnosti pro rok 2011 jsme si vytyčili dvě hlavní priority. První z nich je významné posílení obchodních a realizačních aktivit v zahraničí, zejména pak na Slovensku, v Rumunsku a Srbsku, druhou pak příprava pro realizaci významných projektů v oblasti spalování komunálního odpadu. Uvedené priority budou v nejbližších letech představovat hlavní směry rozvoje naší společnosti. Vaše pracovní vytížení je velké. Zbývá Vám nějaký čas i na rodinu a koníčky? Kde nebo jak nejlépe relaxujete? Jeden český spisovatel napsal: Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny... A proto se snažím veškerý svůj volný čas, který mi mimo práci zbývá, smysluplně využít a trávit s rodinou. Pokud se to navíc podaří při některé z mých oblíbených aktivit, jako jsou jízda na kole, tenis nebo lyžování, co víc si mohu přát. To je pro mne ten nejlepší způsob relaxace a odreagování se. Tenza v Otrokovicích pokračování ze str.1 Těžiště oprav zahrnuje především tlakovou část kotle. V první etapě byl vyměněn parní buben, varné stěny spalovací komory, šotové přehříváky a ostatní komponenty spojené s prvním tahem kotle. Na to je navázána i dodávka nových práškových a olejových hořáků, obezdívek a zazdívek, tepelné izolace a oplechování. V druhé etapě oprava zahrnuje konvekční a výstupní přehřívák, výstupní parovod, napájecí potrubí a ohříváky vody, ohřívák vzduchu, vyzdívky, izolace a oplechování mezitahu a druhého tahu kotle. Současně v každé etapě proběhla a probíhá výměna polní instrumentace, kabeláže, oprava osvětlení a opravy konstrukcí. Garanční měření k ověření smluvních ustanovení v oblasti účinnosti, emisních limitů, hluku a limitů tepelných ztrát, prováděná nezávislou organizací v době zkušebního provozu, byla doposud úspěšná. report Teplárna Otrokovice kromě výroby tepla a elektrické energie provozuje vlastní tepelné sítě zahrnující horkovodní rozvody k jednotlivým odběratelům. TENZA se podílí na dílčích zakázkách výstavby a rekonstrukcí i v tomto segmentu a v roce 1998 provedla výstavbu horkovodu do Malenovic, který v současné době zásobuje teplem sídliště a místní komplex velkoobchodů. Instalace spalinového výměníku v Teplárně Kyjov V oblasti odsíření pracuje ve společnosti TENZA skupina odborníků, kteří se v minulosti v Otrokovicích podíleli na výstavbě technologického uzlu čištění odchozích spalin polosuchou metodou. Zařízení z roku 1997 pracuje spolehlivě, a teplárna tak bezezbytku splňuje stávající emisní limity pro oxidy síry. S ohledem na vývoj v oblasti redukce emisí a především na emisní limity dle směrnice EU s platností od roku 2016 TENZA vypracovala analýzu s návrhem technického řešení pro jejich splnění při optimálním využití stávající technologie. Program rozvoje zaměstnanců Význam vzdělávání má stále vzestupnou tendenci. Uvědomují si jej nejen jednotlivci, kteří projevují aktivní zájem o jazykové vzdělávání a odborné kurzy, ale i vedení společnosti. Zvyšující se počet zaměstnanců klade větší nároky na odbornou přípravu vedoucích pracovníků i ostatních zaměstnanců. Abychom udrželi stabilitu a konkurenceschopnost firmy, je potřeba podpořit vzdělávání zaměstnanců a zvýšit jejich adaptabilitu na měnící se ekonomické i technologické podmínky. Proto jsme od prosince 2010 začali realizovat vzdělávací program prostřednictvím projektu Rozvoj zaměstnanců firmy TENZA, a.s., který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Jeho hlavním cílem je další vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména na prohlubování a rozšiřování kvalifikace. Vzdělávání bude probíhat formou interních i otevřených kurzů. Školit se budou jak odborné, tak i manažerské dovednosti. Pracovníci napříč všemi odděleními se účastní kurzu na téma vnitropodniková komunikace a výcviku asertivního chování. V rámci dotovaného vzdělávání bude probíhat i výuka angličtiny. Projekt bude ukončen Efektivita vzdělávání pracovníků se zpravidla projeví až s určitým časovým odstupem, a tak nelze očekávat okamžitý výsledek v ekonomických ukazatelích. Věříme však, že tento projekt přinese nejen zlepšení výkonnosti a efektivity plnění pracovních procesů, ale především osobní spokojenost našich zaměstnanců. Společnost VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s., zrekonstruovala a zmodernizovala v roce 2010 ve svém areálu pro výrobu skleněných obalů sklářskou vanu. Při provozu zařízení tohoto typu dochází ke značnému vývinu odpadního tepla. Proto na rekonstrukci navázala Teplárna Kyjov, a.s., instalací spalinového výměníku, který využívá odpadní teplo právě ze zmíněné sklářské vany. Dodavatelem projektu na přelomu roku 2010/2011 byla společnost TENZA, a.s. Na projektu se významným způsobem podílela i dceřiná společnost T-PROJECT GROUP, spol. s r.o. Spaliny proudící do komína před spalinovým ventilátorem jsou odkloněny ocelovým potrubím do nového výměníku spaliny-voda. V tomto tepelném výměníku se využívá odpadního tepla ze spalin o teplotě do 400 C. Po průchodu výměníkem se vychlazené spaliny vrací potrubím zpět před ventilátor do jeho nasávací komory a odtud dále do komína. Parametry výměníku tepla: Maximální přetlak na straně vody 1,6 MPa Jmenovitá teplota vody na vstupu 75 C Jmenovitá teplota vody na výstupu 110 C Jmenovitá teplota spalin na vstupu 380 C Jmenovitý průtok spalin Nm3/hod Jmenovitý tepelný výkon 2,5 MWt Výměník má dva symetrické díly, které se skládají z hladkých trubek o průměru 25 mm a tloušťce stěny 3,6 mm vyrobených z materiálu třídy 12. Spaliny natékají na hladké trubky příčně. Výměník je souproudého provedení z důvodu potlačení kondenzace spalin. Z důvodu možného zanášení teplosměnných ploch pevnými částicemi nebo jinými nečistotami je výměník vybaven systémem oplachovacích trubek. Oplachování trubek je prováděno technologickou vodou. V první etapě investičního záměru je na vymezené ploše nainstalován pouze jeden teplovodní výměník, který je zastřešen halou umožňující umístění i druhého plánovaného výměníku. Přívodní a vratné izolované spalinovody propojující hlavní spalinovod s výměníkem jsou již dimenzovány na průtok spalin ze dvou sklářských pecí. pokračování na str.3 2

3 Mydlovary v plném proudu Realizace díla Energoblok na biomasu v areálu teplárny Mydlovary, jehož generálním dodavatelem je společnost TENZA, a.s., pokračuje v roce 2011 podle schváleného časového plánu. V listopadu 2010 začaly stavební práce na novém skladu biomasy. Hned v počátku se projektový tým potýkal s problémy při zakládání tohoto objektu. V nezdokumentovaném podloží stavby se objevilo mnoho původních železobetonových konstrukcí jako pozůstatků bývalé kotelny, která byla v roce 2001 společně s ostatními budovami bývalé elektrárny zbourána. Původní projekt hlubinného založení objektu se tak musel upravit na jiný způsob založení pomocí mikropilot. V současnosti již byla dokončena hlubinná výsypka dřevní štěpky a nyní se pokračuje ve výstavbě obvodových železobetonových stěn dosahujících do výšky 7 metrů. Tyto stěny ponesou ocelovou nástavbu skladu biomasy, na níž bude umístěn mostový jeřáb pro dopravu štěpky na hydraulicky posuvnou podlahu. Kromě skladu dřevní štěpky pokračují stavební práce na budově hlavního výrobního zařízení v prostorách bývalé strojovny elektrárny. Zde jsou práce komplikované z důvodů částečné rekonstrukce a přizpůsobení konstrukcí staré budovy novému technologickému zařízení. Mimo tyto dva hlavní stavební objekty se realizační tým společnosti TENZA soustředí i na menší objekty: úpravu vstupní budovy vrátnice teplárny, výrobu a instalaci ocelové konstrukce pro chladící věže, ocelový potrubní most, výstavbu budovy pro technologii pískové filtrace v blízkosti vodní nádrže a úpravu komunikací v areálu teplárny. Doprava a usazení částí kotle na připravenou ocelovou konstrukci za pomoci těžké techniky a předem instalovaných pomocných ocelových konstrukcí je plánována v druhé polovině června V následujících týdnech pak budou montovány jednotlivé části kotle včetně předvaření ocelových kotev pro vyzdívky. Ostatní technologie energobloku jsou ve výrobě a postupně dle harmonogramu díla budou na stavbu dopravovány a montovány. Nejnáročnější části díla montáž kotle, dopravních cest paliva, spalinových cest, technologie čištění spalin, turbogenerátoru, technologie chlazení, potrubních rozvodů a izolací, elektro NN a VN, MaR, vyvedení vlastního výkonu energobloku, závěrečné zkoušky technologie a uvedení celého díla do provozu má realizační tým ještě před sebou. Přes veškeré složitosti a komplikace při realizaci díla se projektovému týmu daří držet harmonogram prováděných prací na stavbě podle předem nastavených milníků ve smlouvě o dílo se zákazníkem společností E.ON Trend, s.r.o. Instalace spalinového výměníku v Teplárně Kyjov pokračování ze str.2 Topná voda je přiváděna k nové hale a odváděna zpět pomocí potrubí DN150, které je umístěno na stávajícím potrubním mostu. Nová přívodní a odváděcí potrubí DN150 jsou ve stávající teplovodní stanici napojena ke stávajícímu potrubí DN300 v připojovacích bodech, které jsou vybaveny ručními uzavíracími šoupátky. Teplovodní výměník a propojovací potrubí k němu jsou vybaveny tepelnou izolací s oplechováním. Optimální provoz výměníku je řízen automaticky pomocí stávajícího řídicího systému. Výkon výměníku se řídí množstvím spalin přivedeným na vstup výměníku a je ho možno regulovat tak, aby mohl být provozován od maxima až po odběry tepla cca 0,5 MW. Tak velký regulační rozsah výkonu je zajištěn nucenou cirkulací teplé vody pomocí dvou oběhových čerpadel. Řídicí systém dále hlídá teplotu spalin odváděných za ventilátorem do komína. Pokud by tato teplota klesla pod žádanou hodnotu (cca 170 C), sníží se výkon výměníku takovým způsobem, aby byla požadovaná teplota znovu dosažena. Stavíme bioplynovou stanici v Chocnějovicích jsou vhodná i pro zpracování vysokých podílů problematické biomasy, jako např. travní senáže v množství až do 90 % vsázky. Doprava materiálu do bioplynové stanice bude zajištěna velkokapacitním krmným vozem N a sérií robustních dávkovacích šneků. V procesu je doprava substrátů zajištěna centrální čerpací stanicí se a právě tímto jsou právem zařazeny mezi obnovitelné zdroje energie. spolehlivým a výkonným čerpadlem. Výstup z bioplynové stanice je možné separovat na pevnou i kapalnou část a dále využívat v zemědělství, ke kompostování či k přeměně na biopaliva. a podzim minulého roku společnost TENZA podepsala smlouvu na realizaci zemědělské bioplynové stanice v Chocnějovicích. Tato bioplynová stanice bude pro zajištění dodávek 716 kw elektrické energie do sítě zpracovávat převážně hovězí slamnatý hnůj a kukuřičnou siláž, a to v množství t slamnaté chlévské mrvy (hnoje) a t kukuřičné siláže ročně. Jedná se tedy o zpracování produktů ze zemědělské rostlinné a živočišné výroby. Pro naši společnost není tento typ staveb neznámý, protože jsme již v roce 2004 zařadili do svého zájmového portfolia doplňkové technologie pro bioplynové stanice (BPS). Bioplynové stanice využívají řízeného procesu anaerobní fermentace k bezpečné a efektivní produkci bioplynu, který je spalován v kogeneračních jednotkách produkujících elektrickou energii a teplo, Společnost TENZA, a.s., při realizaci spolupracuje se zkušenými německými partnery, kteří mají s technologií bioplynových stanic mnohaleté zkušenosti při zpracovávání široké škály vstupních materiálů a svoje zkušenosti opírají o velký počet kvalitních referencí. Použitá technologie vychází z dvoustupňové mokré anaerobní fermentace. Je vhodná pro zpracování jak pevných i kapalných statkových hnojiv, tak i cíleně pěstované biomasy i široké škály bioodpadů. Proces fermentace je prováděn v kapalném stavu v oddělených železobetonových fermentačních nádržích s nasazenými dvoumembránovými plynojemy. Všechny fermentační nádrže jsou řešeny jako vytápěné. Stanice bude vybavena velkokapacitními pádlovými míchadly, která Vzniklý bioplyn je obvykle zpracováván v kogeneračních jednotkách, ale je možné jej i čistit na kvalitu zemního plynu a vtláčet do nízko- a středotlakých rozvodů. Podle požadavků a potřeb zákazníka společnost TENZA nabízí využití nejen elektrické energie, ale i cenného tepla z chlazení kogeneračních jednotek. Přebytečné teplo lze využít k další výrobě elektrické energie, k sušení, vytápění objektů apod. Optimalizací technologie je dosaženo vlastní spotřeby elektrické energie kolem 5 6 % z výroby a vysoké pokračování na str.4 Aktuality: Tepelný napaječ v Praze Společnost TENZA, a.s., uspěla v tendru na realizaci díla: Tepelný napaječ Libeň-Holešovice v ceně plnění 232 mil. Kč. Jedná se o technologicky velice náročný projekt, jehož součástí bude i vybudování poměrně složitého podchodu pod Vltavou. Tepelný napaječ 2x DN 500 o celkové délce cca 3700 metrů je rozdělen na pět dílčích plnění. Ražená štola o rozměru 2,4 x 3,6 m, jejíž součástí budou i vstupní hloubené objekty na obou březích řeky, bude dlouhá cca 170 metrů. Objednatelem díla, jehož realizace bude probíhat od května 2011 do října 2012, je společnost Pražská teplárenská, a.s. Realizací byla pověřena pobočka Praha. 3

4 Stavíme bioplynovou stanici v Chocnějovicích provozní stability. Technologické celky mohou být řešeny v zástavovém či modulovém systému jako kontejnery. Ovládací systém bioplynové stanice umožňuje plný dálkový přístup a řízení bioplynové stanice prostřednictvím internetu. pokračování ze str.3 Společnost TENZA věří velkému potenciálu těchto typů obnovitelných zdrojů a nadále se bude angažovat při přípravě a realizaci podobných projektů. Jsme přesvědčeni, že dokážeme využít naše zkušenosti a znalosti ke spokojenosti našich budoucích zákazníků a nabídnout ucelené portfolio služeb. Malý pístový parní motor Rekonstrukce a modernizace SCZT Dvůr Králové nad Labem Teplárna Dvůr Králové byla vybudována počátkem padesátých let jako centrální zdroj tepla pro Dvůr Králové nad Labem, a nahradila tak nevyhovující lokální zdroje v tomto městě. Je jedním ze zdrojů skupiny ČEZ, který vyrábí od roku 2003 takzvanou zelenou energii z biomasy a prostřednictvím svých tepelných sítí dodává teplo odběratelům ve Dvoře Králové v celkovém objemu asi 500 TJ. Odběry páry v provozech místní průmyslové výroby byly v průběhu let ukončeny a celá parovodní soustava se stala neefektivní a předimenzovanou. I přes dřívější rekonstrukce parních rozvodů došlo vlivem minulých povodní ke značnému poškození izolací, a tak byla začátkem loňského roku zahájena rekonstrukce a modernizace systému centrálního zásobování teplem, která vychází z aktuální energetické bilance zásobované oblasti. Zpracovatelem projektové dokumentace pro realizaci a jedním ze tří dodavatelů realizujících projekt se stala společnost TENZA, a.s. Rekonstrukce soustavy o délce 18 kilometrů zahrnuje demontáže stávajícího dosluhujícího parovodu a jeho výměnu za moderní horkovodní soustavu z předizolovaného potrubí, dodávky nové technologie hlavní výměníkové stanice, rekonstrukci připojených výměníkových stanic a objektových předávacích stanic. Samotná realizace stavby je rozčleněna na deset dílčích etap podle jednotlivých délek horkovodních rozvodů (nejkratší 600 metrů a nejdelší 2300 metrů). Začátkem loňského roku byla zahájena modernizace hlavní výměníkové stanice v areálu teplárny s max. výkonem 30 MW, kterou je celá soustava centrálně zásobována. Stanice byla osazena čtyřmi kusy celonerezových spirálových výměníků tepla pára-horká voda PN 16 maximální teplota 250 C. S ohledem na požadavek minimalizovat omezení dodávky teplé vody odběratelům byly v období od května do září 2010 rekonstruovány venkovní rozvody - etapy I. až VI. Odstavení předávacích stanic v letním období bylo částečně řešeno pomocí elektroohřevů nebo samostatnými záložními zdroji. Dokončení zbylých čtyř etap je naplánováno na srpen letošního roku. Rekonstrukce a modernizace celého systému vytápění přinese spolehlivější provoz s celkově nižšími náklady a výrazně menšími ztrátami. Vbřeznu 2011 vyšel v časopise Energetika článek Vývoj malého pístového parního motoru, který společnost TENZA, a.s., společně s VUT v Brně a finanční spoluúčastí státu vyvíjí a testuje. TENZA, a.s., v posledních letech realizovala i malé teplárenské zdroje s požadavky na výkony pouhých několik desítek kwe. Zde se projevila absence účinných tepelných motorů za přijatelnou cenu v požadovaném výkonovém rozmezí. Naše společnost se proto rozhodla realizovat vývoj malého pístového parního motoru, který by dokázal pokrýt malé výkony v rozsahu 5 až 30 kw. Takový motor by bylo možné při odpovídajících pořizovacích i provozních nákladech nabízet pro využití v malých zdrojích tepla, např. pro využití nízkopotenciálního odpadního tepla, pro malé teplárny na biomasu apod. Na to, jak takový pístový parní stroj pracuje, jsme se zeptali člena výzkumného týmu projektu společnosti TENZA, Ing. Jiřího Škorpíka, který stál u zrodu zajímavého projektu od samého počátku: Pístový parní motor podobně jako parní turbína využívá tlaku a teploty páry k výrobě mechanické práce. U turbín se jedná o kontinuální expanzi páry v mezilopatkových kanálech. Lopatky turbíny tvoří rotující kanály, kterými proudí pracovní tekutina. Vlivem silového působení proudu na tyto kanály dochází k otáčení rotoru stroje, tekutina energii předává rotoru turbíně. U pístového parního motoru dochází k přetržité expanzi páry ve válci s pístem. Hlavními orgány pístového parního motoru jsou píst s pístní tyčí usazený ve válci a rozvod páry, který zajišťuje přívod a odvod páry z válce. Tlak páry vyvolává sílu působící na píst. Tato síla může být například přes pístní tyč a ojnici využita k pohonu klikové hřídele. Pístový parní motor má přibližně do výkonu 100 až 150 kw větší termodynamickou účinnost než parní turbína, což bylo jednou z hlavních motivací vlastního vývoje malého pístového motoru. TENZA, a. s., získala v roce 2007 finanční podporu z programu Tandem Ministerstva průmyslu a obchodu na vývoj prototypu malého pístového parního motoru MPPM s ev. č. FT-TA4/092. Tato podpora byla časově omezena 31. prosincem 2009, kdy měl být zprovozněn prototyp a jeho příslušenství. V letech 2007 až 2009 řešitelský tým pracoval na vývoji prototypu, který ke konci roku 2009 uvedl do zkušebního provozu. Požadavky zákazníků v cílovém výkonovém rozmezí jsou velice různorodé a je prakticky nemožné vyhovět celému jejich spektru jedním sériově vyráběným motorem, říká Jiří Škorpík. Na druhou stranu projektovat a vytvářet výkresovou dokumentaci motoru pro každého zákazníka zvlášť by bylo velice finančně a časově nákladné, což by v podstatě udělalo motor neprodejným především u velmi malých výkonů. Takové podmínky si vyžádaly návrh motoru netradičních konstrukčních i uživatelských vlastností. Motor má stavebnicové konstrukční řešení, jež umožňuje jeho rozdělení na větší počet dílů, přičemž rozhodující části určující výkon motoru jsou zaměnitelné podle požadovaného výkonu. To zvyšuje nároky na montáž a sestavení je především náročné na důslednost, ale jak ukázaly první zkušenosti, součásti na sebe dobře navazují. Jednoválcový prototyp byl a je testován v provozu Špitálka společnosti Teplárny Brno, a.s. Jeho výkon je závislý na parametrech páry dodávané teplárnou a na stavu sítě od 22 do 25 kwe (čistá dodávka do sítě po odečtení vlastní spotřeby). Zkoušky přinesly nejen zkušenosti s provozem parního motoru, ale téměř čtyřicet výraznějších konstrukčních změn. Přibližně polovina byla provedena a odzkoušena na původním prototypu a druhá polovina byla aplikována na nový dvouhřídelový motor, který se v současnosti připravuje k testování v reálném provozu v bioplynové stanici Klučenice v Jihočeském kraji. V případě Klučenic nebude pára pocházet z externího zdroje pracujícího nezávisle na práci pístového parního motoru, ale motor bude mít svůj vlastní parní kotel na odpadní teplo. Společnost TENZA realizuje kompletní dodávku pro výrobu páry (parní kotel vyrábějící sytou páru o tlaku 1,6 MPa), parní motor a další nezbytné příslušenství jako kondenzátor, řídicí systém apod. Odpadním teplem pro výrobu páry jsou spaliny pocházející ze spalovacího motoru o výkonu 750 kwe, který jako palivo používá bioplyn. Projekt Klučenice je z pohledu instalace parního motoru rozdělen do tří etap. V první etapě bude nainstalováno soustrojí s vysokotlakým dílem o vnitřním výkonu 15 kwe. Poté bude testován provoz pouze s tímto dílem soustrojí. Po ověření provozu bude nainstalováno soustrojí s nízkotlakým dílem o vnitřním výkonu 23 kw a chod těchto dvou dílů bude testován najednou společně s ověřením bezpečnosti celého provozu. Třetí etapa bude zaměřena na zvýšení výkonu celého soustrojí. 4

5 Výstavba fluidních kotlů v Teplárně Strakonice Společnost TENZA, a.s., je generálním dodavatelem stavby Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky v Teplárně Strakonice. Nová technologie fluidního spalování umožní používat jako palivo nejen uhlí, ale také směs uhlí s až nadpolovičním podílem biomasy. I když je termín dokončení díla až v polovině roku 2013, již nyní je realizace projektu v plném běhu. Specialisté společnosti TENZA paralelně pracují na koordinaci projektové dokumentace jednotlivých částí kotle s navazujícími technologiemi a na stavební připravenosti pro montáž zahrnující kromě jiného zejména demontáž prvního ze dvou kotlů. Od podpisu smlouvy s Teplárnou Strakonice uplynulo téměř tři čtvrtě roku. Za tuto dobu byli kromě výrobce kotle vybráni i dodavatelé jednotlivých technologií pro palivové hospodářství biomasy, elektrostatické odlučovače a vnitřní hospodářství kotle. Projektanti se museli vypořádat s malým prostorem v kotelně, do něhož je nutné umístit veškerá zařízení. Projekční práce se v současné době blíží k závěru. Dne 14. března letošního roku byl po 47 letech provozu slavnostně odstaven stávající kotel K2. Práce v areálu teplárny následně započaly demontáží částí tohoto roštového kotle byly odstraněny staré izolace, vyzdívky a postupně také jednotlivé části tlakového celku. Postupuje se od shora dolů k pohyblivému roštu kotle, pomocí kterého jsou vybourané části postupně vyváženy z prostoru kotle. Ocelová konstrukce demontovaného kotle bude ponechána, její nosníky budou oporou nově budované technologie. Demontážní práce probíhaly nepřetržitě ve dne i v noci. V další fázi prací bude odstraněn starý elektrostatický odlučovač kotle K2. Zůstanou z něj zachovány pouze výsypky a pneudoprava zachyceného popílku. Veškeré práce probíhají podle dohodnutého harmonogramu výstavby za provozu ostatního zařízení teplárny. Omezený prostor a provázanost stávajících technologií, které musí zůstat zachovány i se svými vedeními v prostoru demontovaného zařízení, kladou mimořádné nároky na organizaci demontážních prací a také na zajištění bezpečnosti pracovníků. V nejbližší době se chystá montáž palivového hospodářství biomasy. Pro skladování biomasy se využije polovina stávající skládky na uhlí, kde budou umístěny pohyblivé podlahy s kompletní technologií sloužící k úpravě biomasy. TENZA v roce 2010 Uplynulý rok byl ovlivněn doznívající hospodářskou krizí, která různou měrou postihla všechna odvětví tuzemského průmyslu. Jak si v tomto období vedla společnost TENZA, a.s., jsme se zeptali ekonomického ředitele Ing. Jana Muchy: Pro nás byl rok 2010 dalším v řadě úspěšných. Firma dokázala navázat na úspěchy z předchozích období jak z pohledu obratu a počtu zaměstnanců společnosti, tak především z pohledu struktury a objemu realizovaných projektů. To však s sebou přináší výrazně vyšší nároky na schopnost řízení aktivit společnosti a kvalitu práce jednotlivých pracovníků. Jsme proto rádi, že jsme v roce 2010 úspěšně dovršili proces certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. TENZA se tak stala držitelem tzv. integrované certifikace všech tří systémů managementu - kvality, environmentálního i bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Velkou pozornost zaměřila TENZA na podporu svých zaměstnanců a zkvalitňování podmínek pro jejich práci. Jedním z prostředků vedoucích k dosažení tohoto cíle je např. realizace komplexního vzdělávacího projektu pro zaměstnance, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Společnosti se tak podařilo i v kombinaci s rychle přibývajícími zkušenostmi s realizací velkých a technologicky náročných investičních celků získat významný potenciál pro další úspěšný rozvoj. Kanalizace a ČOV v Pňovicích Dalším úspěšně realizovaným vodohospodářským projektem společnosti TENZA, a.s., je výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v zemědělské obci Pňovice, ležící při údolní nivě řeky Moravy severně od města Olomouc. V prostředí chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví se zachovalým lužním lesem a meandrující řekou Moravou je minimalizace rizika znečištění povrchových i podzemních vod více než žádoucí. Odpadní vody byly v obci po individuálním předčištění odváděny kanalizací do Hlavnice a Oskavy sedmi výústními objekty. Tento stav byl z pohledu ochrany vodních toků naprosto nevyhovující, a tak bylo rozhodnuto vybudovat novou kanalizační síť s čistírnou odpadních vod. Výstavba nové splaškové kanalizace doplňující stávající dešťovou kanalizaci a výstavba čistírny odpadních vod byla realizována od začátku roku 2010 do letošního jara. Pro odvod splaškových vod byl zvolen systém tlakové kanalizace o celkové délce stok 8,2 km v dimenzích DN 40 až 110 mm. Každá nemovitost byla vybavena samostatnou čerpací stanicí osazenou vysokotlakým kalovým čerpadlem a automatickým řízením provozu. Čistírna odpadních vod o velikosti 1600 EO bude sloužit výhledově i pro obce Žerotín a Slukov. Pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s jemnobublinným provzdušňováním. Přebytečný kal je mechanicky odvodňován. Čistírna se skládá z biologické jednotky (průměr 11,6 m, hloubka 6,7 m) doplněné kruhovým dosazovákem, kalojemem s pracovním objemem na 100 dní provozu a provozní budovou s velínem řízení celé čističky. Vypouštění vod probíhá gravitačně do přilehlého toku Oskavy. CELKOVÝ OBRAT (MIL. KČ) PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ

6 Provoz tepelných hospodářství Projekty centrálního zásobování teplem patří k nosným aktivitám společnosti TENZA, a.s., v České i Slovenské republice. Energetické služby zahrnují celý komplex činností od návrhu přes projekci, výstavbu či rekonstrukci až po vlastní provozování energetických zařízení a tepelných hospodářství. Vedoucí oddělení tepelných soustav Ing. Radoslav Matuška říká: Nejde jen o to zvládnout celý proces výstavby či rekonstrukce, ale hlavně využít technické a provozní kvality realizovaného díla. Pro zajištění maximální možné účinnosti hledáme vždy nejmodernější technologické postupy tak, aby splňovaly investiční i provozní podmínky. Dokonalá znalost realizované soustavy nám umožňuje zajistit optimální provoz při dosažení vysokých účinností výroby a rozvodu tepla a minimalizaci provozních a režijních nákladů. Všechny tyto skutečnosti se pak kladně promítají do výsledné ceny tepla pro odběratele. V roce 2002 vybudovala společnost novou tepelnou soustavu v Oslavanech, malém městečku ležícím 25 km jihozápadně od Brna. Dosavadní nevyhovující parní systém vytápění byl nahrazen novou moderní soustavou z předizolovaného potrubí. Pro provozování nově vybudované soustavy založila TENZA, a.s., společně s městem Oslavany dceřinou společnost ZATEP, s.r.o., která dodává teplo pro tři stovky domácností v Oslavanech. Realizací a následným provozováním soustavy CZT v Oslavanech se dosáhlo výrazného zvýšení komfortu vytápění ve městě. Jeho významnými znaky jsou vysoká bezpečnost, spolehlivost a příznivá cena tepla pro odběratele, říká R. Matuška a pokračuje: Příkladem dalšího využití zkušeností našich techniků je vybudování a následné provozování systému CZT ve městě Brtnice. Zde byly doposud samostatné kotelny s nízkou účinností a vysokými ztrátami v rozvodech tepla a teplé užitkové vody. Po roční zkušenosti s jejich provozem a ekonomickém vyhodnocení jsme navrhli modernizaci celého systému. Z původních tří nevyhovujících kotelen na plyn byla ponechána jediná, kterou jsme rekonstruovali tak, aby pokryla kapacity zrušených kotelen. Současně jsme vybudovali nové rozvody tepla, zásobující devět obytných panelových domů a místní základní i mateřskou školu. Obyvatelé města Brtnice tak mají od roku 2004 spolehlivý zdroj tepla a teplé užitkové vody za příznivou cenu. Kromě Oslavan a Brtnice provozuje TENZA, a.s., i soustavy centrálního zásobování teplem v Plané u Mariánských Lázní a v areálu CTZone v Brně. Za zmínku určitě stojí projekt přestavby výtopny v Plané, již TENZA, a.s., provozuje od roku 2007 a která zásobuje více než polovinu místních domácností. Pro- jekt získal ocenění Teplárenského sdružení ČR jako PROJEKT ROKU 2006 v systémech dálkového vytápění a chlazení. V rámci rekonstrukce byly dva kotle na uhlí nahrazeny dvěma kotli na spalování biomasy (dřevní štěpky a slámy), třetí plynový kotel byl zachován a rekonstruován. Dodaný kotel na slámu pochází z vlastního výzkumu a vývoje společnosti. V roce 2010 jsme společně s městem Planá přistoupili po vyhodnocení celé soustavy k rekonstrukci teplovodních rozvodů, a tím dokončili modernizaci tepelného hospodářství ve městě, říká R. Matuška. Oddělení provozu tepelných soustav společnosti řeší nejenom vlastní provoz a údržbu soustav CZT, ale hlavně vykonává licencovanou činnost dle energetického zákona, tj. výrobu a rozvod tepelné energie. A právě dodržování pravidel pro výkon licencované činnosti je jednou z hlavních náplní tohoto oddělení. Zkušenosti získané z realizací a provozování tepelných soustav garantují spolehlivost, kvalitu a dodržení technických parametrů dodávek tepelné energie po celou dobu trvání smluvního vztahu. Doporučení potřebných opatření, která vyplývají z aktuálního vývoje energetické legislativy, jsou další výhodou, kterou TENZA nabízí svým zákazníkům. Planá u Mariánských Lázní TENZA tradičně na Teplárenských dnech Ocenění v soutěži Projekt roku Společnost TENZA, a.s., opět oceněna v soutěži Projekt roku 2010 za realizaci projektu rekonstrukce soustavy CZT v Žatci. Za patnáct měsíců byla v areálu stávající uhelné výtopny Perč vybudována nová kotelna na biomasu s instalovaným tepelným výkonem 10 MWt a nominálním elektrickým výkonem 1,8 MWe vyráběných v největší instalované jednotce na spalování biomasy s organickým Rankinovým cyklem (ORC) v České republice. Současně proběhla rekonstrukce páteřního nadzemního horkovodu v délce 1,5 kilometru za stejně dlouhé podzemní předizolované potrubí, které přivádí vyrobené teplo z Perče do Žatce. Tím došlo k výraznému snížení ztrát v distribuci tepla. Významným přínosem realizace celého projektu je částečná náhrada zdrojů spalování klasického uhelného paliva s vysokým obsahem síry. V oblasti výroby tepla do výkonu 15 MWt a výroby elektrické energie do výkonu 8 MWe v kogeneračním zdroji ORC s využitím tepla spalin z obnovitelných zdrojů paliva se jedná o nejmodernější technologii, která optimalizuje podmínky průmyslového využití s požadavky na ekologii provozu. Svým výkonem je jednotka ORC největší v ČR a patří k pětici největších jednotek v Evropě. Snástupem slunečných jarních dnů se koncem dubna pravidelně koná nejvýznamnější tuzemský veletrh zaměřený na dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku či využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Letošní, XVII. ročník se tentokrát konal v Ostravě na Výstavišti Černá louka od 19. do 21. dubna. Společnost TENZA, a.s., využívá pravidelně příležitosti setkat se se zástupci výrobců a distributorů tepla a chladu i ostatních firem dodávajících technologie pro teplárenství, a tak výstavní expozice v modročerveném provedení nemohla chybět ani letos. Součástí výstavní akce byla i řada odborných konferencí zaměřených na uvedenou problematiku z pohledu technického, ekonomického i ochrany životního prostředí. Výsledky vlastního výzkumného projektu Výzkum a vývoj sušárny velmi vlhkých látek s dalším energetickým použitím prezentoval na odborné kon- ferenci Odpady v energetice vedoucí oddělení výzkumu a vývoje společnosti TENZA, a.s., Stanislav Kraml. Velká pozornost byla věnována i soutěži realizovaných projektů Projekt roku 2010, kterou každoročně pořádá a slavnostně na Teplárenských dnech vyhlašuje Teplárenské sdružení České republiky. Záměrem soutěže je ukázat možnosti a úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení. Do letošního IX. ročníku soutěže se přihlásilo šestnáct projektů s celkovými náklady tři miliardy korun. Projekty byly rozděleny do čtyř soutěžních kategorií. Společnost TENZA, a.s., získala v kategorii Využití obnovitelných zdrojů energie pro zásobování teplem společně se Žateckou Teplárenskou, a.s., ocenění za realizaci projektu Nový zdroj a rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve městě Žatec. Udělení ceny je nejen významným oceněním pro všechny, kteří se na realizaci projektu v Žatci podíleli, ale i důkazem, že svými aktivitami společnost TENZA, a.s., přispívá ke zlepšení životního prostředí. 6

7 ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI HC TENZA Brno Hokej je již třetím rokem nedílnou součástí podporovaných sportovních aktivit společnosti TENZA. Po usilovné práci na zlepšování výkonnosti se hokejový tým HC TENZA Brno zaslouženě řadí mezi organizované amatérské kluby na úrovni hokejových hobby soutěží. V uplynulé sezóně naši hokejisti sehráli množství hokejových zápasů s kvalitními soupeři a dosažené výsledky umožňují našemu klubu bez obav vstoupit mezi amatérské turnaje. Tímto bychom rádi oslovili i naše partnery, kteří se tomuto sportu v rámci svých společností věnují, k možnosti sehrát s TENZA hokejovým klubem v nadcházející sezóně přátelská utkání. Dětský den opět v Bongu Tradiční firemní akce pro děti zaměstnanců společnosti se konala pro velký ohlas opět v zábavním rodinném parku Bongo ve čtvrtek 2. června. Velká hala plná skákacích hradů, trampolín, labyrintů, skluzavek a jiných atrakcí je pro většinu dětí zážitkem, na který budou ještě dlouho vzpomínat. BLAHOPŘEJEME V tomto období slaví jubilea tito naši kolegové - všem jim srdečně blahopřejeme. ŽIVOTNÍ JUBILEA Ing. Martin Boubelík CSc. (60) Zdeněk Dušil (60) Milan Pintera (60) Ing. Jiří Adámek (50) Ing. Marie Černá (50) Vilém Hemmel (50) Zdeněk Kotyk (50) Ing. Hynek Pigl (50) Ing. Jaromír Slezáček (50) Ing. Jiří Veselý (50) Ing. Martin Zlevor (50) Ing. Zdeněk Cienciala (40) Ing. Jan Mucha (40) Pavlína Procházková (40) Radka Sušánková (40) Milan Trnka (40) PRACOVNÍ JUBILEA Ing. Jiří Hudec (10) Jiří Pleva (10) Milivoj Pospíšil (10) Ing. Bořek Řezanina (10) Ing. Martin Boubelík, CSc. (5) Eva Dandárová (5) Ing. Boris Hemzal (5) Břetislav Horáček (5) Ing. Petr Kopřiva (5) Miroslav Korkeš (5) Petr Neužil (5) Karel Preussentanz (5) Ing. Vladimír Rezek (5) Bc. Jindřich Svojanovský (5) Jiří Švagera (5) Ing. Martin Zlevor (5) VÍTÁME Řady zaměstnanců společnosti TENZA, a.s., rozšířili v poslední době kolegové: Ing. Jiří Adámek manažer projektu František Čech koordinátor montážních prací Aleš Čekal obchodní manažer Alena Fojtová dělnice Vilém Hemmel manažer projektu Irena Holubová projektant Ing. Jaromír Hrubý obchodní manažer MgA. Andrea Kadrnožková asistentka Dana Krejčí dělnice Ladislav Krejčí seřizovač a obsluha licích strojů Ing. Petr Novák projektant Ing. Hynek Pigl manažer projektu Ing. Emil Pospíchal manažer projektu Ing. Dušan Přikryl manažer projektu Vladimír Příhoda seřizovač a obsluha licích strojů Zdeněk Rozvoral vrátný Ing. Zdeněk Stöhr obchodní manažer Martin Svatoš vrátný Ing. Kamil Vrtílek manažer projektu Michal Záruba dělník Radmila Nezvalová dělnice 7

8 POMÁHÁME PARENT PROJECT Občanské sdružení dětí postižených svalovou dystrofií Parent Project (Projekt rodičů) je neziskové sdružení rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily se svalovou (muskulární) dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD). Svalová dystrofie je genetické degenerativní onemocnění, které se projevuje jako postupné ochabování kosterního svalstva. Nemoc postihuje téměř výlučně chlapce. Již okolo šestého roku věku jsou chlapci odkázáni na invalidní vozík a nemoc dále zasahuje i svaly horních končetin, svaly dýchací a srdeční. Výzkum report této nemoci probíhá v mnoha zemích světa, ale dosud neexistuje účinná léčba. Parent Project napomáhá integraci postižených dětí mezi zdravé vrstevníky, přispívá na jejich kompenzační pomůcky, které nejsou hrazeny pojišťovnami. Projekty tohoto sdružení jsou financovány výhradně z příspěvků, darů, grantů, dotací, vlastních projektů a sbírek. Každoročně sdružení pořádá několik benefičních akcí, jejichž výtěžky jsou směřovány na konto výzkumu a budoucí léčbu. PODPORUJEME Nadějný šachista Benedikt Hofírek Benedikt Hofírek je ve svém věku jedenácti let dvojnásobným mistrem České republiky v šachu v kategorii dvanáctiletých chlapců. Šachy se naučil hrát v pěti letech od svého tatínka, který je dodnes jeho trenérem. I přes svůj nízký věk má za sebou spoustu úspěchů v turnajích u nás i v zahraničí. Je stříbrným medailistou z mistrovství Evropy amatérů bez rozdílu věku (Pardubice 2010). Benedikt má nejvyšší republikový rating mezi dvanáctiletými šachisty (Int ELO 1980) a je zapsán na Listině talentů Šachového svazu ČR. Na doporučení předsedy Jihomoravského šachového svazu má individuální výuku ve škole, aby se mohl věnovat intenzivnímu tréninku. V září 2011 bude reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy mládeže v bulharské Albeně, kde by chtěl zvítězit. Český krasobruslař Michal Březina Michal Březina se narodil 30. března 1990 v Brně. Ke krasobruslení ho přivedl táta Rudolf, sám bývalý krasobruslař. Prvním impulsem bylo ale pro Michala vítězství našich hokejistů na olympiádě v Naganu. Začal se učit bruslit a šlo mu to tak dobře, že už stačilo jen tátovo nasměrování. Krasobruslení ho začalo bavit a brzy se dostavily první úspěchy. Stal se žákovským mistrem republiky a ve svých patnácti získal první juniorský titul. Ten pak obhájil v roce 2006 i v roce 2007, kdy se poprvé zúčastnil i juniorského mistrovství světa. O rok později byl na mistrovství světa juniorů již pátý a v roce 2009 vybojoval titul světového juniorského vicemistra. Seniorské mistrovství Evropy absolvoval poprvé v roce 2008, v roce 2009 byl desátý a loni byl čtvrtý. V roce 2010 se mu podařilo získat titul seniorského mistra republiky, kdy porazil i svého kolegu Tomáše Vernera. Loni absolvoval také svoji premiéru při mistrovství světa seniorů a byl čtvrtý. Společně s desátým místem na olympiádě ve Vancouveru (třetí mezi Evropany) to byl dosavadní vrchol Michalovy kariéry. Při letošním mistrovství světa v Moskvě měl Michal k medaili ovšem ještě blíž než loni v Turínu. Jako náš první reprezentant skočil v jednom závodě dva různé čtverné skoky (toeloopa i salchowa) a dlouho předváděl svoji životní jízdu. V jejím závěru se však projevil nedostatek tréninku, neboť první polovinu letošní sezóny musel kvůli operaci třísel vynechat. I tak je však obhajoba loňského čtvrtého místa a zejména dva čistě provedené čtverné skoky velkým příslibem. Tenza Report firemní periodikum, vydává: TENZA, a.s. Brno Svatopetrská 7 PSČ Redakční rada: Ing. František Paulík Ing. Michal Hrubý Ing. Boris Hemzal Ing. Barbora Vraná telefon: Design, layout a tisk: JEREWAN s.r.o. telefon: Výtisk zdarma 8

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny,

Více

report Slovo úvodem Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice v běžném provozu Výstavba teplovodu do Bohumína úspěšně pokračuje

report Slovo úvodem Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice v běžném provozu Výstavba teplovodu do Bohumína úspěšně pokračuje informační občasník vydání 1/2010 report Nové mokré odsíření v Plzeňské energetice v běžném provozu Slovo úvodem Dne 17. 9. 2009 byla zástupcům města Plzně, městských obvodů, průmyslových podniků a ZČU

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

komplexní obnovy Tušimic

komplexní obnovy Tušimic ENERGETICKÉ Energetické INVESTIČNÍ investiční CELKY ENERGETICKÉ celky: INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ Úspěšné INVESTIČNÍ CELKY završení ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY komplexní obnovy ENERGETICKÉ Tušimic INVESTIČNÍ

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 4 / ČÍSLO 1 / 2011

magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 4 / ČÍSLO 1 / 2011 magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 4 / ČÍSLO 1 / 2011 ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., člen skupiny ČKD GROUP, získala ocenění ZLATÝ AMPER 2011 za nejpřínosnější exponát veletrhu elektrotechniky a

Více

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011 Hřeje Vás čistá energie Výroční zpráva 2011 Obsah Vybrané ukazatele 6 Úvodní slovo jednatelů 8 Profil Společnosti 10 Hlavní procesy 12 Zařízení a technologie k jejich zabezpečení 13 Zaměstnanci klíčový

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 12 srpen 2009 Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek FutureMotion konkretizuje budoucnost

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA MVV Energie CZ a.s. je dynamicky se rozvíjející teplárenská společnost působící především na Moravě a v severních Čechách. Společnost MVV Energie CZ a.s. byla založena v říjnu 1993 a od

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace

Informační technologie / Siemens Business Services Informace z odborové organizace VA TECH EZ nfo ČASOPIS VA TECH EZ a.s. Mluví za nás naše výsledky PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY KNAUF Insulation Rozvodna 110 kv Krupka Modlany Palladium Hotel IBIS Teplárna Otrokovice Kotel K11 ve Štětí Nile

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

Energetické investiční celky:

Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008 ARMATURÁ Informa ní magazín ÍSLO 14 / Duben 2008 Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600 Obsah kontakty Speciální kulové kohouty str. 4 nové svařovny v plném provozu str. 6 Brýlové šoupátko DN 2200

Více