Nechtějí nás. Již dlouhá léta jsou mladí lidé v Evropě těmi nejméně úspěšnými na trhu práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nechtějí nás. Již dlouhá léta jsou mladí lidé v Evropě těmi nejméně úspěšnými na trhu práce"

Transkript

1 Nechtějí nás. Již dlouhá léta jsou mladí lidé v Evropě těmi nejméně úspěšnými na trhu práce Podrobný popis příčin s příklady ze Španělska, Německa, Itálie, Francie a Polska Aktuální studie Friedrich-Ebert-Stiftung analyzují stav a vývoj nezaměstnanosti mládeže v některých zemích Evropy Dluhová a hospodářská krize sice v mnoha evropských zemích zvyšuje nezaměstnanost mladých lidí, není ale její strukturální příčinou: Z aktuálních vědeckých studií stavu a vývoje v jednotlivých zemích zadaných Friedrich-Ebert- Stiftung (FES) ve 12 evropských státech vyplývá, že stále vyššímu podílu mladých lidí se v EU již dlouhá léta nedaří plynulý přechod ze školy do zaměstnání na dobu neurčitou s řádnou odměnou za práci. Namísto rychlého a trvalého uplatnění na trhu práce ztrácejí mladí lidé v celé Evropě cenná léta neuspokojivým tápáním mezi vzděláváním, nezaměstnaností a prekérními zaměstnáními, bez možnosti záruky realizace plánů profesního růstu a osobního života. Je to masový fenomén: místo stálého pracovního místa nalézají mnozí 15-24letí na stále deregulovanějších trzích práce EU pouze nejistá zaměstnání na částečný úvazek, pomocná zaměstnání a pracovní poměry na dobu určitou. Jsou tak první, kdo při konjunkturálních výkyvech práci ztrácí. Současná hospodářská krize je postihuje nejcitlivěji: v zemích EU je průměrně 22 procent mladých lidí nezaměstnaných, přibližně dvojnásobný počet než dospělých. Z části evropské mládeže se tak plíživě stala ztracená generace, jíž je vstup do profesního života stále více ztěžován.

2 25 Nezaměstnanost EU 27 Podíl nezaměstnanosti v procentech Nezaměstnanost mladých 21,4 Celková nezaměstnanost 9, Zdroj: Pro období krizí je charakteristické: kdo byl zaměstnán jako poslední, musí jako první odejít Jedním z nejkřiklavějších příkladů skutečnosti, že se konjunkturální krize na pracovním trhu nejvíce dotýkají mladých lidí, je v současné době Španělsko: tam byla bez práce v prvním pololetí roku 2012 více než polovina (52 procent) pracovních sil mladších 25 let. Podle Fernanda Rocha Sáncheze, autora studie FES o Španělsku, je zde po Řecku druhá nejvyšší míra nezaměstnanosti v EU. Španělky a Španělé ve věku mezi 16 a 24 lety trpí nezaměstnaností dvojnásobně častěji, než jejich starší krajané. Práci jich ztratily téměř dva milióny. Příčinou je, že mladé pracovní síly pracují obzvlášť často v zaměstnáních vyžadujících průměrnou nebo nízkou kvalifikaci v oborech, které ve Španělsku krize silně postihla: ve stavebnictví, ve výrobě a v maloobchodě. 66 procent zaměstnanců, kteří v těchto třech oblastech v poslední době ztratili práci, bylo ve věku 16 až 29 let, informuje Fernando Rocha Sánchez. (Celá studie je k nahlédnutí zde: Krize nezaměstnanost mezi mladými lidmi vyhrocuje, její kořeny ale spočívají v prekérním zaměstnávání Krize tedy nezaměstnanost mladých ve Španělsku dramaticky vyhrotila. Z analýzy vývoje popisované situace obdobně rovněž i v mnoha dalších zemích EU ale jasně vyplývá, že hlubší příčiny slabých pozic mladých na trhu práce mají svůj původ jinde. Jejich základem jsou často reformy trhu práce, jimiž stát umožňoval neustálou deregulaci pracovních poměrů. Ta pak lidem na začátku profesní kariéry stále více ztěžuje cestu ke stabilní, spravedlivě placené a dlouhodobé pracovní pozici. Současně se prekérní zaměstnání pro mladé v počátečních profesních letech stále častěji stává pravidlem. Rostoucí počet jich při hledání jisté práce prochází mnoha čekacími cykly dlouhých neplacených zkušebních praxí, skrytých pracovních poměrů, práce načerno a zaměstnání s velmi nízkými platy hluboko pod dosaženou kvalifikací. Enormně vysoký je ve Španělsku především podíl mladých lidí v zaměstnáních na dobu určitou. A právě tyto pracovní poměry zaměstnavatelé během krize ukončili, respektive je neprodloužili: 57 procent míst, jež od roku 2008 zaměstnanci ve věku mezi 16 a 24 lety ztratili, bylo časově limitováno. Na začátku krize činil počet časově limitovaných míst, o která přišli zaměstnanci mladší 24 let, dokonce 80 procent. 2

3 Současná konzervativní vláda se pokouší zvládnout nezaměstnanost ještě rozsáhlejší deregulací zaměstnaneckých poměrů. Dosavadní flexibilizující reformy pracovního trhu z posledních desetiletí přitom vznik většího počtu dlouhodobých pracovních míst nepřinesly, naopak přibylo více prekérních zaměstnání, uvádí Fernando Rocha Sánchez. V roce 2012 vláda dále v reakci na dluhovou a hospodářskou krizi zkrátila práva zaměstnanců v ještě vyšší míře, zejména pak práva mladých pracujících: změkčila práva spolurozhodovat a ochranu zaměstnanců. Změněné podmínky učňovských smluv potvrzují obavy, že učni budou místo přípravy na povolání často využíváni jako levná pracovní síla, píše Sánchez. Již na počátku profesního života prokleti k nečinnosti: španělská generace ni-ni Obzvlášť často přicházejí všude v Evropě jako první o práci mladí muži. Míra nezaměstnanosti mezi nimi byla před krizí podstatně nižší než mezi mladými ženami. I ve Španělsku je více nezaměstnaných mezi mladými muži než mezi ženami a 40 až 50 procent z nich je bez práce i rok a déle. Riziko chudoby a sociálního vyloučení se vztahuje především na skupinu mladých nezaměstnaných: těch, kteří nemají práci a svou situaci nepřeklenují ani účastí ve výcvikových nebo vzdělávacích projektech, doslova nedělají vůbec nic. V roce 2012 bylo součástí této generace ni-ni (ni trabajan, ni estudian/ani nepracují, ani nestudují) 19 procent nezaměstnaných mladších 24 let a dokonce 27 procent nezaměstnaných do 29 let. Německý přechodný systém je málo systémový Oproti tomu se v Německu mladiství, kteří po ukončení školy nenaleznou učební obor nebo zaměstnání, ocitají přímo na ulici méně často. Takzvaný přechodný systém nabízí velké množství veřejně dotovaných opatření a výcvikových projektů, v jejichž rámci mají být zvyšovány sociální, školní a profesně-praktické kvalifikace. V roce 2011 činil podíl mladých absolventek a absolventů škol, kteří v Německu nenalezli učební obor přímou cestou a ocitli se nejprve v opatření přechodného systému, téměř 30 procent, popisuje autorka studie FES o Německu, Bettina Kohlrauschová. (Celá studie Bettiny Kohlrauschové je ke stažení zde: Tito mladiství předně nejsou zahrnuti do statistiky nezaměstnaných a formálně nejsou jako nezaměstnaní evidováni. Zda jsou jim ale všechna opatření přechodného systému při vstupu na pracovní trh nápomocna, je mezi odborníky považováno za sporné. Přestože 9 procentní nezaměstnanost v Německu dosahuje pouze poloviční míry nezaměstnanosti většiny zemí Evropy, vyskytují se při integraci profesního dorostu na pracovním trhu závažné problémy i tam. Již od roku 1994 je nezaměstnanost mezi mladými lidmi pravidelně vyšší než mezi dospělými. Na jedné straně má sice duální systém profesního vzdělávání, v jehož rámci se na kvalifikaci pracovníků podílí společně zaměstnavatelé s učilišti a odbornými školami, na pracovní trh stále ještě velmi stabilizující vliv. Pokud se vstup do duálního systému vzdělávání podaří, má absolvent následně vysoké šance na řádné zaměstnání, informuje Bettina Kohlrauschová. Na straně druhé zde byla v roce 2011úspěšná jen asi polovina absolventů škol. Téměř každý druhý naopak nedokázal nalézt neprodleně v návaznosti na ukončení školy další profesní kvalifikaci prostřednictvím duálního systému. Jejich profesní život začal v odborných školách nebo ve výcvikových projektech přechodného systému Přístup k duálnímu systému je základem úspěšného profesního startu Přechodnému systému, jehož součástí jsou Job centra, odborné školy a soukromá zařízení, je vytýkáno, že mladistvým neposkytuje záruku přechodu na pracovní trh a především, že je 3

4 málo efektivní: Účastníci opatření často nemohou zvyšovat své sociální a profesní kvalifikace cíleně, absolvují množství výcviků vzájemně na sebe nenavazujících, s nízkým nebo nulovým významem pro hledání další profesní kvalifikace. Značné množství programů nabízených přechodným systémem je proto kritiky považováno spíše za zbytečné cykly čekání, než za opatření skutečné podpory politiky zaměstnanosti. Na druhé straně kritizují zástupci zaměstnavatelů, že absolventi škol často nejsou dostatečně zralí a chybí jim základní, pro profesní přípravu nezbytné znalosti, a doporučují proto přípravné, všeobecné výcvikové programy. Rozhodující pro plynulý vstup do profesního života je tedy v Německu přístup k duálnímu systému. Mladým mužům, mladým se špatným školním vzděláním, jakož i migrantkám a migrantům je nadprůměrně často nedosažitelný. Podle Bettiny Kohlrauschové by měla být páka v boji proti nezaměstnanosti mládeže nasazena především za účelem posílení duálního systému a ne v dalším rozvoji systému přechodného. Školní systém by proto měl mladé lidi cíleněji připravovat na to, aby byli schopni zvládnout regulérní cestu k profesnímu vzdělávání. Dále je nutné, nabízet v rámci přechodného systému více kvalifikačních příležitostí, které by mladí mohli využít pro start v duálním vzdělávacím systému. Předmětem politické diskuze je také záruka vzdělávacích míst pro mladé prostřednictvím přípravných výcvikových opatření, jako nabízená pomoc při vyrovnávání deficitů vzdělanostní zralosti. Přechod ze školy do povolání v Itálii je jedním z nejdelších na světě Zatímco je v Německu školní a profesní vzdělávání v převážných částech propojeno, v Itálii představovaly obě tyto oblasti dlouhou dobu oddělené světy. Přechod ze školy na stálé pracovní místo je tam již po desetiletí jedním z nejtěžších a nejvleklejších na světě: tato fáze trvá v Itálii cca. 50 měsíců, téměř dvojnásobnou dobu, než je evropský průměr, píše Francesco Pastore, autor studie FES o Itálii. (Celou studii Francesca Pastore je možno nahlédnout zde: Míra nezaměstnanosti mezi mladými stoupla v Itálii z 24 procent v roce 2007 na více než 39 procent v prvním pololetí roku 2012 přičemž na jihu je třikrát vyšší než v centrální nebo severní Itálii. Na trhu práce platí v Itálii navíc tak jasně, jako téměř v žádné jiné zemi světa: kdo přišel poslední, musí jako první odejít. Nebo také nemá přístup vůbec: více než 60 procent nezaměstnaných patří v Itálii do kategorie profesních začátečníků. V Itálii je navíc velmi vysoký podíl dočasných, atypických zaměstnání. Obdobně jako v jiných středomořských zemích, kupříkladu Francii, Řecku, Portugalsku a Španělsku, je v Itálii zodpovědnost za dlouhý přechod k profesní samostatnosti připisována neflexibilnímu systému školství a vzdělávání. Tento systém sází příliš mnoho a příliš dlouho výhradně na teoretické znalosti, zatímco praktické profesní zkušenosti, na rozdíl od duálního systému v Německu, nehrají žádnou roli. Dlouhá profesní orientační fáze je v Itálii záležitostí finančních nákladů rodiny, ne státu, informuje Francesco Pastore. Díky reformám se školní vzdělávání přiblíží praxi Reformy se v Itálii v minulých letech týkaly především deregulace zaměstnaneckých poměrů uvolněním ochrany zaměstnanosti a povolením atypických zaměstnání. Cílem přece jen ale bylo přiblížení praxi a zlepšení školního vzdělávání. Vláda Maria Montiho v roce 2011 školní a vzdělávací systém reformovala, zavedla větší míru praxe a oznámila další opatření v tomto směru. Reforma trhu práce začala v roce 2012 zvyšováním nákladů na zaměstnance v dočasných pracovních poměrech a snižováním nákladů trvalých zaměstnání, mj. dalším změkčením ochrany zaměstnanců. Jednou z mála skupin mladých lidí v Itálii, jejíž míra nezaměstnanosti klesla, jsou absolventi univerzit. Itálie má však v rámci EU velmi nízký počet občanů s univerzitním vzděláním. Což 4

5 udivuje vzhledem ke skutečnosti, že 75 procent italských mladistvých vlastní školní vysvědčení opravňující ke studiu. Přesto ale školu dokončí jen malý podíl, více než polovina studium přeruší, doba studií je velmi dlouhá. Kdo vytrvá, má později sice dobré předpoklady nalézt práci, přijímá ale v nadprůměrném počtu případů nejprve zaměstnání, pro které je dalekosáhle překvalifikován a finančně podhodnocen. Francie: ani skvělé formální vzdělání není zárukou perspektivy zářné profesní kariéry Ve všech zemích EU patří mládež s přistěhovaleckou minulostí a mladí lidé s nekvalitním školním vzděláním k obzvláště znevýhodněným skupinám na pracovním trhu. Ale ani skvělé vzdělání nezaručuje mladým při startu profesní kariéry zářné perspektivy. Příklad Francie: mládež zde má značně vyšší formální úroveň vzdělání než generace jejich rodičů, pracuje ale stejně jako italští absolventi univerzit díky nedostatku jiných příležitostí často hluboce pod dosaženou kvalifikací, v nejistých zaměstnáních a za málo peněz. Sociální žebřík, po kterém mladí šplhají stále výš, se naneštěstí postupně propadá ke dnu, popisuje situaci autorka studie FES o vývoji ve Francii, Florence Lefresneová. (Celá studie Florence Lefresneové je k nahlédnutí zde: I Francie se potýká s hluboce zakořeněným strukturálním problémem integrace svého profesního dorostu na trhu práce: v uplynulých 30 letech neklesla ve Francii nezaměstnanost mezi mladšími 25 let pod 15 procent, běžně dokonce přesahovala 20 procent. V prosinci 2011 bylo bez práce 24 procent mladých lidí. Všeobecná míra nezaměstnanosti tehdy činila mnohem méně než polovinu. I ve Francii byl a je podíl mladých v časově omezených, nejistých a špatně placených zaměstnaneckých poměrech nadprůměrně vysoký, pročež v dobách krize snáze ztrácejí práci. Celkově se ukazuje, že ve Francii každá generace nalézá méně možností stabilního pracovního uplatnění než generace předchozí. Střídající se francouzské vlády si problému byly vědomy již dávno a pokoušely se o různá řešení: v roce 2010 tedy využívala čtvrtina mladých zaměstnaných pracovní smlouvy dotované státem. Každý rok opouští mladých lidí francouzský školní systém, aniž by jej dokončili Oproti zemím jako Německo, Rakousko, Holandsko nebo Dánsko nemá Francie rozsáhle vybudovaný vzdělávací systém se vzájemnou střídavou návazností praxe a teorie. Mladí Francouzi se nejdřív učí a pracují později, píše Florence Lefresneová. Obraz situace ve školství je sporný: na jedné straně opouští školy vysoký počet mládeže především dívky s vynikajícími výsledky, mladých lidí, celých 17 procent, ale školu vůbec nedokončí. Zejména posledně jmenované postihl zánik učitelských míst, se kterým se systém školství musel vyrovnat za vlády Nicolase Sarkozyho. Cílem Francoise Hollanda je nepříznivý trend obnovou zaniklých míst zvrátit, jak uvádí Florence Lefresneová. Dobré vysvědčení je sice stále ještě podmínkou pro nalezení dobré práce, před nezaměstnaností nebo špatně placenou prací však chrání stále méně. V roce 2010 vydělávali mladí lidé ve Francii tři roky po nástupu do pracovního života průměrně 1200 EUR, čtvrtina z nich dokonce méně než 1000 EUR. Znevýhodněny jsou zejména mladé ženy. Školu zpravidla dokončí s podstatně lepšími výsledky než muži, vydělávají ale o ca. 24 procent méně než jejich mužští kolegové. Francouzské vlády se pokoušely navnadit zaměstnavatele k přijímání mladých pracovníků povolením speciálních výhodných smluvních podmínek, jakož i příslibem budoucí státní podpory a úspor na sociálních odvodech. Toho využily zejména malé firmy s méně než deseti zaměstnanci. Přesto vstupují mladí na pracovní trh i nadále především prostřednictvím zaměstnání na dobu určitou a částečných pracovních úvazků. Ambiciózní cíle politiků vytvořit více kvalifikačních příležitostí zejména se zřetelem k hospodářské krizi 5

6 plody nepřinesly: počty účastníků vzdělávacích projektů v letech 2007 až 2011 klesly ze na Státní podpora zaměstnanosti mládeže žádný trvalý efekt pro nezaměstnanost mezi mladými za následek neměla, ta naopak setrvala ve 2 až 2,5 násobné výši oproti všeobecné nezaměstnanosti. Přesto se Hollandova vláda k tomuto nástroji vrací a slibuje zaměstnavatelům za zaměstnávání mladých pracovních sil úlevy na sociálních odvodech a daních. Měly by se ale vztahovat pouze na silně znevýhodněné skupiny mladých s dodatkem jasně stanovených požadavků vůči zaměstnavatelům z úlev profitujícím, doporučuje Florence Lefresneová. Během krize je v pracovním světě důležitá podpora nových profesionálních norem s cílem zajistit vyšší kvalitu a jistotu zaměstnaneckých poměrů. Polsko: pracující chudina s nejlepším vzděláním Obdobně jako ve Francii je i v Polsku mladá generace formálně velmi kvalitně vzdělaná. 80 procent absolventek a absolventů škol disponuje vysvědčením, které je opravňuje k dalšímu studiu. Ale i zde mají 15 až 24letí již dlouhá léta enormní problémy s integrací na pracovním trhu. Zvyšuje se nezaměstnanost mezi mládeží, stejně tak i podíl prekérní práce, jakož i práce nezajišťující základní životní potřeby a vedoucí k chudobě, píše Michal Polakowski, autor studie FES o Polsku. (Celá analýza situace v Polsku je ke stažení zde: V roce 2008 postihla krize i Polsko, i když ne tak extrémně, jako země na jihu Evropy. V současné době zde činí nezaměstnanost mezi mládeží téměř 28 procent. Na počátku nového tisíciletí již také ale dosahovala s daleko více než 40 procenty zcela jiných dimenzí. Mezi lety 1990 a 2003 zanikly téměř tři milióny pracovních míst, především v zemědělství a v průmyslu. Počínaje rokem 2004 se polská ekonomika začala pomalu zotavovat, nezaměstnanost mezi mladými lidmi klesla až k 17 procentům v roce Od té doby však míra opět stoupá a značně se zvýšil i počet prekérních zaměstnání. V Polsku je 66 procent pracovních smluv na dobu určitou V Polsku jsou extrémně rozšířeny časované pracovní smlouvy: v roce 2011 dosáhl podíl časově omezených zaměstnání 66 procent. Za takových smluvních podmínek pracují v první řadě mladí lidé s nízkým školním vzděláním. Časově omezené smlouvy jsou na denním pořádku především v průmyslu služeb a v maloobchodě, jejich podíl přesahuje 40 procent. Odrazovým můstkem k řádnému zaměstnání tyto pracovní poměry obvykle nebývají. Spíše byly pastí a cestou do profesní nejistoty, protože na časovanou smlouvu obvykle navazovaly další, opět omezené, informuje Michal Polakowski. Na systematické přípravě pro povolání se podílí pouze menšina zaměstnavatelů: v roce 2010 spolupracovalo celkem 23 procent polských podnikatelů se školami nebo centry praktického výcviku. Zvláštností polského trhu práce jsou také speciální pracovní smlouvy na základě občanského zákoníku ( Civil Code Contracts ) s podprůměrným sociálním zabezpečením: na rozdíl od smluv v souladu se zákoníkem práce nejsou v takto vzniklých pracovních poměrech jednak ošetřena rizika vyplývající z nemocí, mateřství nebo nezaměstnanosti a respektována zde rovněž nejsou ani nařízení ve vztahu k minimálním platům a směrnicím zajišťujícím dodržování zákonem stanovené pracovní doby. Smlouvy podle tohoto vzoru uzavírají především mladí zaměstnanci. Vysoké procento mladých Polek a Poláků se za profesním štěstím vydává do zahraničí: v roce 2011 pracovalo především ve Velké Británii, v Německu a v USA na dva milióny Poláků. Polovina z nich ve věku 20 až 29 let. Polsko se tak musí vyrovnávat ne pouze 6

7 s fenoménem Brain Drain (únikem mozků), ale i Brain Waste (plýtváním mozky), kterýžto jev odborníci hodnotí jako plýtvání vědomostmi. Mnozí z mladých vystěhovalců jsou vysoce vzdělaní, v zahraničí však pracují hluboce pod svou kvalifikací. Pouze jeden z deseti migrantů s univerzitním vzděláním nalezne pracovní pozici, která odpovídá jeho kvalifikaci. V Polsku převažuje v současné době díky předcházejícímu studijnímu boomu nabídka absolventů univerzit nad poptávkou. Mnohem bolestněji zde ale trh postrádá kvalifikované řemeslníky, ti zemi rovněž opouštějí. První náznaky aktivní politiky zaměstnanosti v Polsku s cílem snížit nezaměstnanost mezi mladými V oblasti podpory nezaměstnaných nebyla politika zaměstnanosti v Polsku doposud příliš aktivní. Jen velmi malému počtu mladých Poláků je vyplácena podpora v nezaměstnanosti, protože nemohou prokázat 12 měsíců minimální doby výkonu zaměstnání za posledních 18 měsíců. Nástrojem, který je zamýšlen jako zdroj financování opatření pracovního trhu, je Fundusz Pracy, fond do nějž plynou 2,45 procenta hrubých příjmů všech zaměstnanců. Je zcela naplněn a mohl by být využíván pro potřeby aktivní politiky zaměstnanosti. Vláda však v rámci úsporných krizových opatření snížila právě výdaje z Fondu práce o polovinu. Toto opatření by měla velmi rychle revidovat, doporučuje Michal Polakowski. Pro zvýšení kvalifikace mladých uchazečů o zaměstnání je v Polsku nezbytně nutné rozšířit nabídku vzdělávacích a výcvikových projektů financovaných státem a umožnit jim tak přístup na trh práce. V roce 2012 vláda v tomto směru učinila první krok a představila systematický program, v jehož rámci jsou mladým nezaměstnaným nabízeny poukázky na pomoc při přípravě na povolání a na mobilitu. Evropská ztracená generace Nakolik různé jsou příčiny nezaměstnanosti mladých lidí v evropských zemích, natolik odlišné jsou i politické návrhy řešení, zdůrazňuje Hans Dietrich, autor závěrečné studie FES Nezaměstnanost mladých lidí v Evropě, která předkládá souhrn situace v dané oblasti v celé EU. (Celá studie je ke stažení zde: Zatímco v zemích jako Řecko, Itálie nebo Španělsko dosahuje nezaměstnanost rekordní úrovně, v zemích jako Německo, Rakousko, Holandsko, Lucembursko nebo Malta se od roku 2007 snížila nebo zůstala stabilní. S extrémními rozdíly se setkáváme ale i v rámci jednotlivých zemí, kde je nezaměstnanost mladých rozdílně vysoká i v regionech. Z celkového přehledu přes veškerá různá specifika vyplývá: fenomén ztracené generace mladých lidí, která má závažné problémy při přechodu ze školy do profesního života, se v celé EU projevuje již léta. Konjunkturální krize postihují mladé lidi mnohem rychleji a citelněji než dospělé. Sociální vyloučení: život nezačíná Pravidlem pro mnoho mladých Evropanek a Evropanů již není přímá linie ze školy ke spolehlivému pracovnímu místu, jsou jím kariérní epizody: neustále tápou mezi vzděláváním, opatřeními pro přípravu na povolání, prekérními zaměstnáními, nezaměstnaností a praktiky. Mladí si tak nemohou vytvořit jasný obraz, o jaký druh zaměstnání a o jakou výši příjmů mohou usilovat, uvádí Hans Dietrich. Závislost na finanční podpoře rodičovského zázemí, kde bydlí dlouho ještě i jako dospělé děti, jim brání, stát se při hledání práce mobilními. Mladí pociťují nezaměstnanost spíše jako sociální vyloučení než jako chudobu. Život nezačíná, popisuje situaci Dietrich. Nebýt v mladém věku integrován na trhu práce, je z psychologického hlediska ještě závažnější než nezaměstnanost ve věku dospělém. Celoevropský problém vyžadující specifická řešení v rámci jednotlivých zemí 7

8 Ze studií FES o stavu a vývoji nezaměstnanosti mladých v různých zemích EU vyplývá, že nezaměstnanost mládeže je celoevropský problém, který ale vyžaduje specifická řešení v rámci jednotlivých zemí. Studie FES nabízejí užitečné podněty a odkazy. Rozsáhlejší deregulace zaměstnaneckých poměrů, jež hodlají vlády během krize prosadit, považují autoři studií FES spíše za součást problému než za jeho řešení. Ve všech zemích EU se potvrzuje, že mladí lidé jsou do prekérních zaměstnání vehnáváni a právě díky tomu se ve zvýšené míře stali na pracovním trhu flexibilní reakční masou na úkor vlastních budoucích šancí. Na mladé dopadají aktuální následky krize mnohem citelněji, než na ostatní zaměstnance. Ze studií vyplývá, že pro strategie vedoucí k řešení proto musí být stanoveny jiné priority. Jako celoevropský konsenzus se jeví nutnost reforem vzdělávacích systémů a systematičtějšího propojení výuky a přípravy pro povolání s potřebami pracovních trhů. Konkrétní způsoby realizace jsou v jednotlivých zemích odlišné, sporné a vyžadují zohlednění specifických potřeb každého státu. Většina studií ale také dokládá, že politiku zaměstnanosti není možno omezit pouze na zlepšení na straně nabídky. Každá země musí vyvíjet vlastní specifika aktivní politiky zaměstnanosti, přičemž může být využíváno četných a rozmanitých zkušeností z vývoje v ostatních zemích EU. Možnosti optimalizace přechodného systému (ze školy do povolání) v Německu analyzuje kupříkladu studie FES o Německu realizovaná Výzkumným ústavem sociologickým v Göttingenu (SOFI-Göttingen). Ale především v zemích, kde se již poptávka po mladých zaměstnancích ocitla pod kritickou spodní hranicí, bude stále naléhavěji nutné hledat mnohem efektivnější způsoby vytváření pracovních míst. Závěrečné doporučení citovaných studií je jednoznačné: země EU se tímto vleklým problémem musí urychleně zabývat v jeho celkovém rozsahu, ne se pouze omezovat na stranu poptávky na pracovním trhu. V sázce je jejich budoucnost. 8

9 Nezaměstnanost v roce Nezaměstnanost mladých Celková nezaměstnanost Podíl nezaměstnanosti v procentech Země 9

10 Zdroj : Všechny studie FES jsou k nahlédnutí pod tímto odkazem 1. Evropa, Hans Dietrich 2. Německo, Bettina Kohlrauschová 3. Francie, Florence Lefresneová 4. Itálie, Francesco Pastore 5. Bulharsko, Yordan Dimitrov 6. Skandinávie, Jonas Olson a Eskil Wadensjö 7. Portugalsko, Maria da Paz Campos Lima 8. Řecko, Annie Tubadjiová 9. Estonsko, Marge Unt 10. Polsko, Michal Polakowski 11. Španělsko, Fernando Rocha 12. Česká republika, Pavel Janíčko 13. Slovensko, Michal Páleník 14. Zasazení do kontextu politiky v rámci EU: EU- Tackling youth unemployment in the EU, Paz Martin Martin (připravuje se) Online-diskuze s autory je k nahlédnutí zde: 10

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

1) Představujeme záruky pro mladé lidi z pohledu národních úrovní, pár čísel na úvod:

1) Představujeme záruky pro mladé lidi z pohledu národních úrovní, pár čísel na úvod: Záruka pro mladé Stručný průvodce Strany Evropských Socialistů 1) Představujeme záruky pro mladé lidi z pohledu národních úrovní, pár čísel na úvod: V současné době je v Evropě více než 5,5 milionu nezaměstnaných

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011

Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 International Migration Outlook: SOPEMI 2011 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2011 Přehled v českém jazyce Tato publikace analyzuje nejnovější vývoj migrace a politiky v zemích

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Stručný pohled na školství 2012. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Stručný pohled na školství 2012. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Czech Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Stručný pohled na školství 2012 Přehled v českém jazyce Stručný pohled na školství: Ukazatele

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Vzdělávání odborných učitelů středních zahradnických škol Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Ing. Zdeněk Nachlinger Přednáška na setkání s řediteli a zástupci zahradnických škol

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 UP/EURES-ĆESKÁ REPUBLIKA Monitoruje trh práce v zahraničí i na celém území ČR, podle právních předpisů Evropské unie upravujících volný pohyb osob v rámci EU, v případech

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2009. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2009. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2009 Přehled v českém jazyce Příchozí migrace do zemí OECD během posledních dvou desetiletí prudce

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS

ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti. Pavel Janíčko poradce ČMKOS ČMKOS, volný pohyb osob a problematika zaměstnanosti Pavel Janíčko poradce ČMKOS Program ČMKOS 2010-2014 ČMKOS bude jako aktivní člen evropských a světových odborů podporovat, aby sociální práva a sociální

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více