Univerzitní centrum VŠCHT Praha Unipetrol zahájilo výuku v Chemparku Záluží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzitní centrum VŠCHT Praha Unipetrol zahájilo výuku v Chemparku Záluží"

Transkript

1 naše číslo 3 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 9 březen 2015 aktualita Univerzitní centrum VŠCHT Praha Unipetrol zahájilo výuku v Chemparku Záluží Unipetrol Do zrekonstruovaných prostor budovy 2837 v Chemparku Záluží byla od letního semestru ročníku 2014/2015 přesunuta výuka VŠCHT z Mostu Velebudic. Nové Univerzitní centrum VŠCHT Praha Unipetrol nabízí bakalářské a magisterské studium, v jehož rámci studenti mohou využívat také nové výzkumně vzdělávací centrum UniCRE. Další velkou výhodou pro studenty je blízkost možné praxe ve výrobnách Unipetrolu RPA a České rafinérské. Informace o Univerzitním centru VŠCHT Praha Unipetrol lze najít na stránkách Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 31. března. Přihlásit se mohou i zaměstnanci Unipetrolu. Zaměstnanci málo předvídají rizika Při meziročním porovnání množství úrazů byl loni podle Pavla Slámy důvod k optimismu, letošek vše hatí. str. 4 Jsem přesvědčena, že zkušenosti načerpané v Chemparku Záluží pro vás budou velkou výhodou při hledání zaměstnavatele, přivítala studenty letního semestru vedoucí Univerzitního centra VŠCHT Praha Unipetrol Zdeňka Pelešková. Jsem opravdu moc ráda, že témata bakalářské práce už budete moci ruku v ruce volit s výzkumníky v budově UniCRE. Jsem přesvědčena, že zkušenosti načerpané v Chemparku Záluží pro vás budou velkou výhodou při hledání zaměstnavatele, přivítala studenty vedoucí centra Zdeňka Pelešková. Mladí lidé z regionu se zájmem o studium chemie navíc získávají skvělou příležitost, jak studovat na VŠCHT, a přitom ušetřit náklady na dojíždění. Univerzitní centrum nabízí tři bakalářské obory chemie a chemické technologie, alternativní energie a životní prostředí a technologie potravin. Připraven je také jeden magisterský navazující program chemie a technologie paliv a prostředí. Univerzitní centrum mohou využít pro zvýšení kvalifikace také zaměstnanci Unipetrolu, umožňuje totiž studovat některé z oborů kombinovanou formou. Přímo pro zaměstnance jsou tak vhodné dva bakalářské obory chemie a chemické technologie a technologie potravin a ještě magisterský navazující program chemie a technologie paliv a prostředí. První Zimní hry Unipetrolu se podařily Sportovní den zaměstnanců skupiny Unipetrol a České rafinérské nabídl napínavé zážitky. str. 6 7 Elektronickou přihlášku najdou zájemci na internetu na adrese student.vscht.cz. Nulová tolerance platí pro každého Osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nemají v chemickém areálu co dělat. str. 12 Plánované akce slavnostní otevření 24. duben exkurze žáků SŠ duben, květen prezentace na TechnoDays Chomutov 14. až 16. květen úvodník Týmová práce je důležitá Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše skupina udělala další krok k propojení vědy s praxí, když univerzitní centrum VŠCHT Praha Unipetrol přivítalo v Chemparku Záluží své první studenty. V budoucnu se možná právě tito mladí lidé zapojí do nově vytvářených výrobních týmů, ve kterých budou zastoupeni zaměstnanci všech potřebných profesí. Jen pár dní po zahájení výuky v centru naše skupina zažila také premiéru Zimních her Unipetrolu a já jsem rád, že jste si tento sportovní svátek užili, a věřím, že se nás příště sejde ještě více. Bohužel první měsíce roku nejsou jen ve znamení dobrých zpráv, protože se výrazně zhoršila bezpečnost práce. Proto apeluji na vás všechny, nepodceňujme nebezpečí ani při běžných činnostech, jako je chůze. Snažme se předvídat rizika a dívat se i na ostatní kolem sebe. Nebezpečí nám všem hrozí i od osob pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. S minimalizací rizik také souvisí nulová tolerance alkoholu, platící pro všechny osoby v chemických areálech, věnujte pozornost novým opatřením v této oblasti. Marek Świtajewski předseda představenstva a generální ředitel Unipetrolu Nové výrobní týmy zajistí optimální provoz technologií Více v tématu čísla str. 2 a 3

2 2 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Téma měsíce Klíčem k úspěchu je fungující tým Každý pracovník má zastávat pozici, na které co nejlépe uplatní své znalosti a zkušenosti V Unipetrolu RPA se postupně rozjíždí projekt výrobních týmů. Představují ho členové přípravného týmu generální jednatel Unipetrolu RPA Łukasz Piotrowski, ředitel jednotky Agro Josef Černý, ředitel jednotky Petrochemie Jan Doskočil, technický ředitel Unipetrolu RPA Jan Sailer, personální ředitel Unipetrolu Michał Chmiel a HR business partner Jitka Vaněčková. Co je hlavním cílem chystané změny? L. Piotrowski: Chceme dát zaměstnancům možnost ovlivňovat fungování této společnosti. V našem oboru podnikání managementu při řízení pomáhají především naši zaměstnanci svými zkušenostmi. Přestože máme ve firmě každý jinou funkci, jako lidé jsme všichni na stejné úrovni. Cílem změn je nastavit vzájemně otevřenou komunikaci a každému dát prostor vyjadřovat své myšlenky k fungování této společnosti. Abychom mohli měnit a zjednodušovat všechny procesy uvnitř firmy, musíme nyní nastavit správnou organizaci našich provozů. Klíčem této změny je týmová práce. Jak se změny projeví v jednotlivých provozech? L. Piotrowski: Hlavním procesem v Unipetrolu RPA je provozování a správa našich výrobních zařízení, tomu musí odpovídat fungování výrobních týmů. Smyslem nově budovaných výrobních týmů je uspořádat klíčové profese do jednoho organizačního celku tak, aby byly jednotlivé výrobní úseky efektivně spravovány a řízeny. Zefektivní se tak komunikace mezi jednotlivými profesemi a maximalizuje se provozní dostupnost výrobních zařízení. Zjednodušeně si nově postavený výrobní tým můžeme vysvětlit na provozu automobilu. Provozní zaměstnanci zajišťují jeho řízení, údržba se stará o servis a technologie pak zajišťuje, aby auto bylo provozováno s optimální účinností. Łukasz Piotrowski generální jednatel Unipetrolu RPA Obdobný systém již funguje v České rafinérské, plánuje se zavedení této koncepce i v ostatních společnostech skupiny Unipetrol? L. Piotrowski: Zajišťování provozu prostřednictvím výrobních týmů není nápadem České rafinérské, jedná se o obecný princip řízení, který je v průmyslu našeho typu ve světě často zastoupen. Několikaleté zkušenosti s implementací v České rafinérské jsou při zavádění v Unipetrolu RPA významnou pomocí. Zkušenosti nám umožní eliminovat chyby, které by se při zavádění procesu mohly vyskytnout. Jan Doskočil ředitel jednotky Petrochemie Josef Černý ředitel jednotky Agro Bude se měnit fungování v jednotlivých výrobnách a jejich vztah k údržbě? J. Černý: Nové výrobní týmy by měly procesy ve výrobě a údržbě zjednodušit díky novému systému řízení a rozdělení kompetencí. Výrobní týmy budou posíleny o profese, které jim dosud chybí pro efektivní řízení údržby provozu, spolehlivosti a optimalizaci spotřeb energií. Posílený tým navíc musí splňovat to, že v něm každý člen má dostatečné schopnosti, znalosti a zkušenosti ke své práci. Bude to živý organizmus a připouštím, že jednotlivé pozice a zařazení pracovníků mohou být během dalších období měněny. Ve vztahu k údržbě se nastaví jasné zodpovědnosti a pravomoci a bude přesně definováno, kdo s kým a na jakém stupni organizace bude komunikovat. Údržba bude plánována a pravidelně hodnocena. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby údržba měla spíše charakter prevence. Je samozřejmé, že není možno úplně vyloučit poruchy, které budeme muset řešit ihned. Věřím však, že zvýšíme procento údržby plánované, a tím snížíme procento poruch. Chci zdůraznit, že tento proces je dlouhodobý a jde zejména o změnu v myšlení při řízení výroby. Jsem přesvědčen o tom, že máme kvalitní odborníky. Teď musíme systém každému zaměstnanci vysvětlit a s pomocí všech pak nastavit tak, abychom vysoký potenciál našich lidí maximálně využili. Zapojení a pochopení každého našeho zaměstnance bude velice důležité. Věřím také, že vedení naší společnosti si uvědomuje, že se jedná o proces dlouhodobý a náročný. Bude období, kdy se budeme všichni učit v novém systému pracovat a velice oceníme pomoc a oporu vedení firmy při implementaci. Jan Sailer technický ředitel Unipetrol RPA J. Doskočil: Souhlasím s kolegou Černým a rád bych zdůraznil fakt, že se jedná především o změnu myšlení lidí. Základním požadavkem na členy výrobních týmů bude to, aby ke svěřenému výrobnímu zařízení prakticky přistupovali jako k vlastnímu majetku. Výhodou je, že ve výrobním týmu budou zapojeny všechny profese potřebné pro kompletní zajištění provozu. Každý, kdo pracoval v provozu, ví, že největším problémem vždy byla oprava zařízení, do které bylo potřeba zapojit pracovníky více profesí, například nepohyblivý motorově ovládaný ventil elektrikáři vysvětlovali, proč se jich tento problém netýká, pracovníci odboru měření a regulace věděli, ještě než se na ventil podívali, že se bude jednat o mechanický problém, a mechanici podezřívali elektrikáře z toho, že problém je na jejich straně oprava ventilu se tak často vlekla po dlouhou dobu. Po zavedení výrobních týmů nebude podobný přístup tolerován výrobní tým bude mít jeden společný problém, který bude muset vyřešit, za jeho řešení budou zodpovědní všichni členové týmu a splnění úkolu bude garantovat jeho vedoucí. Klíčové ukazatele, podle kterých budou členové výrobních týmů hodnoceni a které se jim v konečném důsledku promítnou do mezd, budou společné a nebude možné, aby si například údržba optimalizovala svůj rozpočet na úkor spolehlivosti a dostupnosti výrobního zařízení. Ostatně zodpovědnost za rozpočet na udržování výrobního zařízení bude přiřazena výrobnímu týmu za jeho dodržení bude zodpovídat celý výrobní tým a optimalizace rozpočtu bude záviset především na provozních zaměstnancích. J. Sailer: Díky tomu, že ve výrobním týmu nyní budou zastoupeny všechny potřebné profese, dochází v podstatě k zásadní změně ve vnímání odpovědnosti za provozování zařízení, která je tak rovným dílem rozdělena mezi operátory, údržbu, technologii a jejich prostřednictvím mezi další útvary společnosti. Organizační uspořádání výrobních týmů i údržby je nastaveno tak, aby si úrovňově vzájemně odpovídaly a byla jasně definována odpovědnost a komunikační schéma pro jednotlivé úrovně. V organizaci údržby pak dochází k dalším strukturálním změnám, jejichž cílem je jednotně řídit jednotlivé odbornostní disciplíny a zvýšit důraz na řízení kvality údržbových prací, management náhradních dílů a spolehlivost. Jitka Vaněčková HR business partner V lednu letošního roku jednotku Chemická výroba nahradily jednotka Agro a jednotka Petrochemie. Jaké další kroky ve změně organizační struktury budou následovat a kdy? J. Vaněčková: V lednu jsme vytvořili jednotku Agro a sloučili etylenovou jednotku, nový polypropylen a výrobnu polyetylenu do jednotky Petrochemie. V dubnu spustíme koncept výrobních týmů v jednotce Agro. Následovat bude Petrochemie a údržba. Pro výrobní jednotky a technický úsek to znamená nové vnitřní uspořádání útvaru, přeskupení některých činností, zodpovědností a pravomocí zaměstnanců.

3 číslo 3 březen POZICE ÚDRŽBY VE VZTAHU K VÝROBNÍMU TÝMU SLOŽENÍ VÝROBNÍHO TÝMU a role jeho členů HSEQ Vedoucí výrobního týmu řídí činnost výrobního týmu a garantuje bezpečný provoz zařízení, je zodpovědný za plánování, přípravu a provedení činností, zodpovídá za plnění a kontrolu úkolů směnových zaměstnanců. Řízení dokumentace Ostatní Technolog vyhodnocuje provoz a určuje optimální provozní parametry, poskytuje podporu během mimořádných provozních situací, je garantem správnosti procedur pro přípravu aktivit údržby. Lidské zdroje Správa dat Údržba a inženýring Plánovač prací Hlavní inženýr údržby Inženýr pro spolehlivost Výrobní zařízení Majetek Směny / Provozní zaměstnanci Koordinátor provozu a údržby Technolog výrobního týmu Technolog energií Technologie a laboratoře Nákup / Smlouvy Investiční projekty Inženýr údržby Plánovač Koordinátor údržby Technolog energií Inženýr spolehlivosti Směnový inženýr / mistr je partnerem pro pracovníky údržby a kontraktora, podílí se na stanovení priorit činností, spolupracuje s plánovačem, zodpovídá za řízení a dodržení rozpočtu. vytváří plány prací podle požadavků provozu a zdrojů údržby, stanovuje priority činností, spolupracuje s koordinátorem, vytváří plány a alokuje zdroje. koordinuje aktivity provozu a údržby, definuje priority prací, schvaluje plány a zodpovídá za jejich proveditelnost, kontroluje provedení plánů, zodpovídá za efektivní využití zdrojů a dodržení rozpočtu. monitoruje a vyhodnocuje chod zařízení z hlediska spotřeby energií, optimalizuje provozní parametry/provoz zařízení z hlediska energií, navrhuje postupy pro šetření energií a monitoruje jejich provádění. monitoruje a vyhodnocuje chod zařízení, navrhuje optimální postupy pro efektivní řešení poruch, je garantem procedur pro zajištění dostupnosti a spolehlivosti zařízení. garantuje provedení úkolů provozními zaměstnanci, garantuje bezpečný provoz zařízení na základě pokynů vedoucího pracovního týmu, je garantem splnění úkolů neprovozního charakteru. Řízení náhradních dílů / Sklady Finance Provozní zaměstnanci provozují zařízení s cílem dodržet optimální parametry, připravují zařízení pro aktivity údržby, proaktivně předcházejí všem situacím, které by mohly vést k porušení standardů bezpečnosti práce a které by znamenaly porušení provozních standardů. Mezi zaměstnanci panují obavy ze ztráty zaměstnání s příchodem nového systému organizace provozů. Bude se se zavedením nové koncepce snižovat počet zaměstnanců v Unipetrolu RPA? M. Chmiel: Cílem změny rozhodně není snižování počtu zaměstnanců v Unipetrolu RPA. Některé pozice rušeny budou, ale oproti tomu se nové vytvoří. Jde nám o to, abychom co nejlépe a funkčně zajistili výrobní provozy a využili zkušenosti, které máme uvnitř společnosti. Na pozice, které budou ve výrobních týmech dočasně neobsazeny, vyhlásíme výběrová řízení, do kterých se budou moci hlásit naši zaměstnanci. Michał Chmiel personální ředitel Unipetrol Jak bude personálně zajištěna činnost výrobních týmů? M. Chmiel: Činnosti uvnitř výrobních týmů budou zajišťovat stávající zaměstnanci. Naším cílem je uspořádat je nově do týmu tak, aby každý pracovník zastával pozici, na které může co nejlépe uplatnit své znalosti a zkušenosti. Cíl organizační změny implementace nové provozní koncepce nové organizace a způsobu řízení práce vytvoření jednotných organizačních struktur výrobních provozů (jednotka Agro, jednotka Petrochemie, jednotka Energetické služby) zajištění skutečné kontroly provozu Přínosy zlepšení procesů řízení výroby a údržby koordinace aktivit vylepšený a jednodušší systém řízení jasné vymezení rolí, zodpovědností a pravomocí uvnitř výrobních týmů a v údržbě sdílení nejlepších postupů Koncept týmů Základní myšlenkou výrobního týmu je přímo (jedinou osobou) řízená spolupráce všech složek společnosti zajišťujících chod výrobního zařízení. Výrobní týmy jsou podporovány údržbou, technologií, plánováním, koordinují aktivity pro zajištění provozu celé jednotky. Členové výrobních týmů budou odpovídat za zajištění podmínek pro hladký a optimální provoz zařízení výrobních jednotek a za zajištění podmínek pro provádění plánovaných a neplánovaných aktivit údržby. Údržba bude zodpovídat za provedení všech plánovaných a neplánovaných aktivit v požadovaném rozsahu, kvalitě, času a rozpočtu. Provozní zaměstnanci budou zodpovídat za provoz zařízení s cílem dodržení optimálních parametrů podle pokynů členů pracovních týmů a za přípravu zařízení pro aktivity údržby podle podmínek stanovených členy týmu. Činnost týmů Činnost výrobních týmů jednotky Petrochemie a Agro bude společně koordinována s cílem optimálně využít zdroje údržby, personál a zdroje kontraktorů. Cílem činnosti výrobních týmů je provádět aktivity týkající se provozu zařízení optimálním způsobem na základě plánu aktivit, dostupného rozpočtu a stanovených priorit. Stanovení priorit pro prováděné aktivity bude vycházet z povahy aktivity, jejího vztahu k procesní bezpečnosti, její hrozby pro zajištění hladkého provozu zařízení a ohrožení splnění plánu výroby. Koncepce výrobních týmů bude využívána pro posílení procesní bezpečnosti, a to dvojím způsobem změnou myšlení zaměstnanců a zaměřením se na řešení dlouhodobých (dlouhodobě neřešených nebo podceňovaných) problémů. Základní myšlenkou každého výrobního týmu je aktivně zapojit všechny zaměstnance spojené s provozem zařízení do řešení denních problémů, využít všech jejich schopností a vůle odvést požadovanou práci v plném rozsahu a kvalitě.

4 4 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol rozhovor Zaměstnanci málo předvídají rizika Unipetrol Při porovnání množství úrazů, které se zaměstnancům staly v letech 2013 a 2014, a také jejich závažnosti by byl podle ředitele HSE Unipetrolu Pavla Slámy mírný důvod k optimismu. Průběh začátku letošního roku jej ale hatí. V roce 2014 došlo k dalšímu zlepšení v oblasti úrazovosti, v čem konkrétně? Vloni jsme zaznamenali nejlepší výsledky od vzniku skupiny Unipetrol, a to v úrazovosti jak zaměstnanců, tak pracovníků našich kontraktorů. U našich zaměstnanců byl sice celkový počet úrazů v letech 2013 a 2014 stejný, došlo ale ke snížení jejich závažnosti. Počet úrazů s pracovní neschopností (LTI) klesl ze sedmi na pět, stejně tak úrazy s lékařským ošetřením (MTC) se snížily z pěti na tři. U kontraktorů byly výsledky ještě markantnější. Množství úrazů s pracovní neschopností kleslo z osmi na jeden a celkový počet úrazů se snížil z třinácti na devět. Vše se velmi pozitivně projevilo v ukazatelích TRR i TRIR. Daří se udržet trend i v prvních měsících tohoto roku? Nástup roku 2015 už tak úspěšný není, naopak je téměř kritický. Od začátku ledna do poloviny února jsme zaznamenali tři úrazy s pracovní neschopností, dva úrazy s lékařským ošetřením a tři s takzvanou první pomocí. To jsou velmi alarmující výsledky. Za celý uplynulý rok evidujeme v Unipetrolu jen pět úrazů s absencí a letos za půldruhého měsíce už tři. Dlouhodobě je začátek kalendářního roku obecně v celé kapitálové skupině Orlen velmi rizikový. Obvykle v lednu a září dochází k významnějšímu nárůstu počtu evidovaných úrazů, nicméně letošní rok odstartoval hodně kriticky. Ještě horší je, že jeden z úrazů byl velmi rizikový, kdy při pádu ze štaflí a s pohybem na schodech nebo po žebřících. Celkem to je 46 % všech evidovaných úrazů. Tyto úrazy jsou i nejzávažnější, jsou spojeny se vznikem pracovní neschopnosti nebo potřebou lékařského ošetření. Více než dvacetiprocentní podíl na celkové úrazovosti mají ještě další dva druhy úrazů, které vznikají při manipulaci se zařízením, a dále opaření. Stalo se i několik dopravních nehod, ale z hlediska frekvence se nejedná o významný podíl Cíle bezpečnosti NA OBDOBÍ ,5 3,0 počet ,5 2,0 1,5 hodnota Loni i letos byly v lednu evidovány dva úrazy s pracovní neschopností. Na rozdíl od roku 2014 se ale letos situace nezlepšila ani v únoru, říká Pavel Sláma LTI celkem TRR strategický cíl 2017 Výsledky roku 2014 se velmi pozitivně projevily v ukazateli TRR (Total Recordable Rate), který představuje počet pracovních úrazů s následnou absencí na milion odpracovaných hodin. Ten v roce 2013 dosahoval hranice 1,52 a o rok později již jen 0,66. U ukazatele TRIR (Total Recordable Injury Rate) představujícího počet úrazů s pracovní neschopností a lékařským ošetřením na milion odpracovaných hodin je pokles obdobný z 2,12 na 0,99. V porovnání jsou cíle pro rok Kdybychom porovnali tyto hodnoty v rámci skupiny, jak si stojíme? Cílům stanoveným v rámci strategie HSE skupiny Unipetrol pro období 2013 až 2017 jsme se významně přiblížili, nebo jich již dosáhli. Například u ukazatele TRIR klesla hodnota pod hranici stanovenou pro rok U ukazatele TRR jsme jen mírně nad hodnotou stanovenou pro rok Obdobně úspěšný byl rok 2014 i pro celou kapitálovou skupinu Orlen. Z tohoto pohledu lze rok 2014 hodnotit jako úspěšný. Stejně se Unipetrolu dařilo i v soutěži organizované PKN Orlen, která byla zaměřená na dobré praktiky v oblasti bezpečnosti. V celé kapitálové skupině ze šesti možných umístění Unipetrol RPA, Paramo a Česká rafinérská získaly tři. LTI+MTC celkem TRIR strategický cíl 2017 TRR (s kontraktory) MBO cíl 2015 zaměstnanci prasknul 12. obratel páteře a vyžádalo si to operativní zákrok. Zaměstnanec je momentálně v domácím léčení. Jakého druhu jsou další úrazy? Za poslední tři roky je největší množství úrazů spojeno s chůzí na mokru i ledu Dají se pojmenovat hlavní příčiny toho, že loňský rok dopadl dobře a letošek je zatím na tom velmi špatně? Jak jsem již uvedl, začátek roku je obvykle negativní. Loni i letos byly v lednu evidovány dva úrazy s pracovní neschopností. Na rozdíl od roku 2014 se ale situace nezlepšila ani v únoru. To je alarmující. Při hlubší analýze zjistíte, že jako hlavní příčina úrazů převládá neopatrnost lidí. Každý z nás musí rizika předvídat a vhodným způsobem na ně reagovat. Například v zimě lze předpokládat náledí, které může být skryté pod napadaným sněhem. Proto je třeba přizpůsobit počasí styl chůze, zkrátit krok, být celkové opatrnější. Za poslední tři roky je největší množství úrazů (46 %) spojeno s chůzí na mokru i ledu a s pohybem na schodech nebo po žebřících. 1,0 0,5 0 TRIR (s kontraktory) Co byste tedy zaměstnancům doporučil, aby se nedostali do problémů? Jak jsem již zmínil, vždy je nutné rizika předvídat. Při chůzi je nutné dodržovat elementární pravidla, sledovat trasu z hlediska nerovností, možného uklouznutí, zakopnutí, držet se zábradlí nebo třeba za chůze nepoužívat mobilní telefon. A pokud k úrazu dojde, vždy je nutné jej řádně vyšetřit, identifikovat příčiny a stanovit vhodná nápravná a preventivní opatření tak, aby nedocházelo k opakování. Výsledky vyšetřování musí být k dispozici všem zaměstnancům a vedoucí s nimi o těchto záležitostech musí otevřeně komunikovat. V případě, že se ve výrobních jednotkách i v areálu vyskytují rizikové situace, které by mohly být zdrojem pracovního úrazu, je nezbytné je ohlásit a eliminovat. Pokud se zaměstnanec při nahřívání technologie opařil, protože se sesmekla hadice, která nebyla připevněna svorkou, měl by každý pracovník provozu prohlédnout svůj úsek a v případě potřeby zajistit připevnění hadic k parnímu řadu pomocí svorek. Minimalizuje se tak možnost zopakování mimořádné události. Plánujete letos nějaké preventivní kampaně? Během roku budeme pokračovat ve vydávání vzdělávacích materiálů a informací o událostech v rámci celé skupiny, aby i v ostatních lokalitách zaměstnanci věděli, co se stalo a jak na to zareagovat. Rádi bychom připravili dvě kampaně zaměřené na bezpečnost. O jejich konkrétní podobě ještě budeme diskutovat s kolegy v rámci skupiny Unipetrol. Na květen připravujeme den bezpečnosti. O tom se zaměstnanci dočtou na dvojstraně těchto UNI novin. Velký kus práce nás čeká i v oblasti procesní bezpečnosti, ale o tom bych rád mluvil později.

5 číslo 3 březen ORLEN olympiáda Orlen Olympiáda letos nabídne novou disciplínu Unipetrol PKN Orlen představil plány na letošní ročník Orlen Olympiády, která se bude konat v sobotu 13. června. Nově bude možné závodit i v lehké atletice. Stolní tenisté si polepší, získají na hru větší a lepší prostory. Organizátoři nechali základní program her nezměnen, a tak bude možné i tentokrát soutěžit v malém fotbale, volejbale, plážovém volejbale, basketu, stolním tenise, tenise, motokárách, plachtění, běhu na 6 kilometrů a v cyklistickém závodu na 12 kilometrů. Na přání zaměstnanců je nově zařazena jedenáctá disciplína lehká atletika. Navíc oproti loňskému roku budou zajištěny také tréninkové zóny, které mohou využít všichni účastníci akce. Nově se zájemci o sport budou moci registrovat i v den akce. Sportovní soutěže i následný zábavný program budou situovány opět do blízkosti Stadionu Wisly Płock a Orlen Areny i Mariny Płock a sportovní haly Polytechniky Płock. Díky tomu mohou soutěžící ve chvíli volna opět sledovat snažení svých kolegů, a případně je i podpořit fanděním. Po sportovních utkáních bude následovat opět piknik se slavnostním předáním cen vítězům, na který naváže koncert. Po sportovních utkáních bude následovat opět piknik se slavnostním předáním cen vítězům, na který naváže koncert. Datum: 13. červen 2015 Místo: Płock Disciplíny: volejbal, plážový volejbal, basketbal, stolní tenis, tenis, motokáry, plachetnice, běh na 6 km, cyklistický závod na 12 km, NOVINKA lehká atletika, fotbal Registrace budou zahájeny koncem března. marketing Unipetrol využije brandování automobilů jako efektivní marketingový nástroj Unipetrol Využití firemních vozů k reklamním účelům je účinný a nákladově efektivní způsob, jak dát o sobě vědět. Lze tak každý den oslovit tisíce lidí, což je důvod, proč se Unipetrol rozhodl tímto způsobem propagovat své dvě přední značky Verva a Mogul. Využíváme osvědčené postupy PKN Orlen, kde proces brandování automobilů začal již v loňském roce. Používáme podobný design, jaký je aplikován v celé skupině, jen s drobnými výjimkami, jelikož propagujeme dvě přední značky, říká Aleksandra Skalska, marketingová ředitelka společnosti Unipetrol. Proces brandování vozového parku v Unipetrolu odstartuje v nejbližších měsících. Nejprve se začne s brandingem Vervy. Design nese charakteristický plamen z loga na bocích a přední masce vozů. Branding vozů se značkou Mogul se liší od brandingu PKN Orlen více. Pro reklamu s Mogulem jsme použili charakteristické písmeno G z loga, které nese čtyřnásobnou symboliku, pokračuje Aleksandra Skalska. Jako celek připomíná závodnickou helmu, která asociuje motosport, zatímco jeho horní část představuje nalévací hrdlo motoru. Číslo jedna zase poukazuje na kvalitu a kapka symbolizuje samotný olej. Oba typy brandingu firemních automobilů budou provázeny společným sloganem Přejeme Vám bezpečnou jízdu! na zádi auta. Zaměstnanci společnosti Benzina budou jezdit s logem Verva a Paramo bude mít logo Mogul. Zbytek vozového parku bude rozdělen rovným dílem. V průběhu letošního a příštího roku plánujeme polepit celkem 275 vozidel v rámci celé skupiny Unipetrol, doplňuje Aleš Cigánek, ředitel pro facility management skupiny Unipetrol. U vozidel, která jsou již využívána, bude polepování probíhat v lokalitách, kde se používají, aby nedocházelo k omezení uživatelů vozidel. Obnovovaná vozidla budou polepována již přímo u dealera a uživatelům předávána již s polepem Verva nebo Mogul, uzavírá Aleš Cigánek. V rámci celé skupiny Unipetrol bude v průběhu letošního a příštího roku polepeno 275 vozidel. Značky Verva a Mogul by měly být zastoupeny stejnoměrně.

6 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol zimní hry unipetrolu První Zimní hry Unipetrolu se Známá melodie We are the Champions a společné foto vítězů ukončily za potlesku fanoušků historicky první Zimní hry Unipetrolu. Sportovní den zaměstnanců skupiny Unipetrol a České rafinérské si takové finále zasloužil, nabídl totiž napínavé zážitky srovnatelné s velkými sportovními akcemi. Sportovní výkony byly téměř profesionální a já všem děkuji, že jsme mohli být svědky tak skvělých soutěží, řekl před medailovým ceremoniálem Marek Świtajewski, generální ředitel skupiny Unipetrol, který se pak na pódium ještě jednou vrátil. Společně se svým týmem převzal bronzovou medaili za třetí místo v curlingu. Pro celkovou spojenost s akcí se již teď počítá s jejím dalším ročníkem. Děkuji všem za účast a doufám, že se spolu znovu setkáme příští rok na dalších zimních hrách Unipetrolu, vyslovila při medailovém ceremoniálu přání generální ředitelka České rafinérské Anna Wydrzyńska. Rychlobruslaři si dali závod navíc O pomyslný úvod her se postaral závod rychlobruslařů, který startoval jako první. Na okruh tréninkové haly zimního stadionu v Litvínově se postavili bývalí hokejisté v kanadách i sportovkyně v dámských bruslích se zoubky. Nezkontrolovala jsem si brusle a teď jsem zjistila, že je mám tupé, ale někdo musí být poslední, ne? smála se Radka Marková z PR oddělení. Závodníci měli za úkol objet dvě kola a dali do toho vše. Na střídačku dosedávali zadýchaní a masírovali si nohy. Nevím, jak to ta Martina Sáblíková vydrží, oddechoval po závodě Karel Lang, multiprofesní operátor Unipetrolu RPA, kterému připadlo třetí místo. Vítěze první disciplíny určil rozdíl jediné vteřiny. Stanislavu Trachtovi chyběl jeden krok, ale Martina Růžičku už nedohonil. Bývalý fotbalista tak předstihl oba přihlášené bývalé hokejisty. Naštěstí se jelo na dobrou stranu, na druhou neumím zatáčet, připustil nejrychlejší muž závodu. Ten si nakonec se Stanislavem Trachtou dal mimo soutěž ještě jeden závod, ve kterém se naopak radoval poražený z regulérních závodů. Na konci už jsem nemohl zastavit, nohy už mě vůbec neposlouchaly, přiznal Stanislav Trachta, operátor z tréninkového centra Unipetrolu RPA. Také vítěz přiznal, že jej v závěru už opouštěly síly. Před závodem jsem si věřil a první kolo se mi jelo dobře, ale druhé bylo náročné. Nohy už byly strašně unavené, řekl Martin Růžička, vedoucí sekce procesního inženýrství Unipetrolu RPA. V curlingu rozhodl předposlední kámen O curling byl před hrami velký zájem a organizátoři tak museli přistoupit První disciplínou na Klínovci byl paralelní slalom na lyžích, poslední naopak slalom jednotlivců. S číslem 138 startoval Jan Jehlička z Parama. k rozšíření turnaje ze čtyř na osm týmů. Většina závodníků neměla s tímto sportem žádné zkušenosti. Právě proto je to taková zábava. Všichni jsou na stejné úrovni a vyhrát může kdokoliv, komentoval curling hlavní rozhodčí. Sportovci dostali krátkou instruktáž a čas na trénink, a pak už se šlo do ostrých zápasů. Některé skupinky pojaly turnaj téměř jako slavnostní příležitost. Nejlépe oblečená skupinka ve složení Petr Fröhlich, Roman Procházka, Michal Bertel a Robert Vaško dorazila v košilích a kravatách a s očíslovanými helmami. Jen neradi se soukali do připravených závodních vest. Ve finále turnaje v curlingu se ve třetím, rozhodujícím zápase více dařilo rodinnému týmu Justových-Relichových doplněnému o Josefa Bohatu. Ti se radují z výhry. Curlingový turnaj provázela skvělá atmosféra. Členové jednotlivých týmů radili, metali i házeli kameny s obrovským nadšením a po podařených hodech se na ledě i skákalo radostí. Finále turnaje hrané na dva vítězné zápasy bylo vyrovnané. Každý z týmů urval po jednom vítězství, a tak se šlo do rozhodujícího zápasu. V něm se více dařilo rodinnému týmu Justových-Relichových doplněnému o Josefa Bohatu, a když Petr Smolka z druhého týmu nezvládl svým posledním hodem vyrazit kameny soupeřů, bylo jasno. Vůbec jsme nečekali, že bychom mohli vyhrát. Chtěli jsme to jen zkusit, protože jinak bychom se k tomuto sportu vůbec nedostali, radovala se Martina Justová, operátorka Unipetrolu RPA. Domácí oslavy zlatých medailí se prý nekonaly. Asi to slavit nebudeme, jsme unavení a zmrzlí, takže jen padneme do postelí, dodala kapitánka vítězného týmu. Paralelní slalom nejlépe sedl rodině Müllerových První disciplínou na Klínovci byl paralelní slalom na lyžích. Pro řadu závodníků představoval tento závod i přípravu na odpolední individuální disciplínu. Závod byl rozdělen na kvalifikaci, při které lyžaři jeli jen proti stopkám, a vyřazovací část, v níž se systémem známým třeba i z extraligového play off utkalo osm nejlepších z kvalifikace. Závod nakonec ovládla rodina Müllerových. Vedoucí sekce provozní údržby Unipetrolu RPA Jan Müller startoval i se svým desetiletým synem. Je registrovaný v litvínovském oddílu, takže je každý víkend na lyžích. Chtěli jsme si zajezdit mezi sebou a zjistit, jak jsme na tom generačně, vysvětloval vítěz paralelního slalomu. Jeho syn, který skončil bronzový, porážku otcem těžce nesl. Že jsme byli oba na bedně, bylo více, než jsme čekali, takže jsem spokojený nad očekávání, smál se ale Jan Müller. Pohybuji se mezi organizátory závodů každý týden. Unipetrol organizoval akci poprvé, ale bylo to pěkně udělané, soutěže na sebe navazovaly, pochválil organizaci Jan Müller a ocenil i samotný závod. Paralelní slalom se jezdí na závodech od začátku vyřazovacím způsobem, tady bylo fajn, že si každý mohl vyzkoušet obě dráhy a do vyřazovacích závodů postoupili jen ti nejlepší, dodal s tím, že v této části už namísto schopností rozhodovaly pevnější nervy. někteří pojali turnaj v curlingu téměř jako slavnostní událost. Nejlépe oblečenou skupinu tvořili Petr Fröhlich, Roman Procházka, Michal Bertel a Robert Vaško. Známá melodie We are the Champions a společné foto vítězů ukončily za potlesku fanoušků historicky první Zimní hry Unipetrolu.

7 číslo 3 březen podařily Běžkařský závod potvrdil formu medailisty z Orlen Olympiády Tři a půl kilometru dlouhý okruh museli běžkaři obkroužit dvakrát. Naštěstí před závodem nesněžilo, a tak příliš neřešili volbu vosků. Nejlepší formu prokázal Michal Zbuzek, dvojnásobný medailista z letní Orlen Olympiády, který si na běžkařském okruhu vynahradil zklamání z rychlobruslení, kde skončil s bramborovou medailí. Přestože je Michal Zbuzek velký sportovec, na běžkařský závod příliš natrénováno neměl. Na běžkách nejezdím moc často, tuhle zimu jsem vyrazil teprve podruhé, prozradil specialista technologií a výzkumu Unipetrolu RPA, který sedm kilometrů zvládl zaběhnout pod neuvěřitelných 30 minut. Běžkařský závod proběhl s intervalovým startem, a tak nehrozily žádné velké kolize mezi závodníky. Vedoucí muži, tedy první Michal Zbuzek, stříbrný Petr Goluch a bronzový Ladislav Muška, začali brzy dotahovat závodníky před sebou. Většinu jsem předběhl. Byl to příjemný závod a doufal jsem, že vyhraju, ale jistotu jsem měl až v cíli, dodal Michal Zbuzek a vzápětí slíbil, že chce tento rok zaútočit na zlato také na Orlen Olympiádě. Bobisté v soutěžním korytě vzpomínali na dětství Nejtvrdší souboje dne přinesl závod na bobech, přestože se jej zúčastnilo nejvíce dětí. Do závodu totiž nastupovali vždy čtyři závodníci, z nichž dva pokračovali do dalšího kola. Ještě než začaly ostré závody, mohli si bobisté osahat své vybavení i samotnou trať. Stihl jsem si dát před závody dvě tréninkové jízdy, tak jsem aspoň věděl, do čeho jdu, vyprávěl pozdější vítěz závodů velitel družstva HZS Unipetrolu RPA František Mezzei. Poté, co se seznámil se soupeři, v medaili příliš nevěřil, i proto, že úplně první zkušební jízda nebyla nejpovedenější a velitel družstva hasičů opustil boby předčasně už během jízdy. Když jsem viděl, že přišli těžkotonážní chlapi, tak jsem nečekal, že projedu nejrychleji, připustil František Mezzei, který si tak prý napravil chuť po Orlen Olympiádě, kde prý v motokárách dostal na finálovou jízdu pomalý stroj. Ve snowboardu přinesly štěstí staré rukavice Pro Miroslava Bakovského nezačaly Zimní hry Unipetrolu vůbec dobře. Při cestě na autobus totiž někde ztratil jednu rukavici, a tak mu přítelkyně ještě rychle jela pro starý pár. Nakonec staré rukavice přinesly štěstí a Miroslav Bakovský porazil ve finálové jízdě svého kamaráda a kolegu Ondřeje Jelínka. Na medaili jsem si před soutěží nevěřil. Byl to můj první slalom na snowboardu, i když jezdím přes osm let, řekl po závodech vítěz. Stejně jako paralelní slalom na lyžích i ten na snowboardu se jel vyřazovacím způsobem, který byl pro řadu lidí rovněž novinkou. Je to jiné. Jakmile uděláte chybu, tak končíte a nedá se to napravit, potvrdil Miroslav Bakovský, operátor Unipetrolu RPA, a dodal, že spoustu sil ztráceli závodníci také při náročném výstupu ke startu tratě. Naštěstí je před závěrečnou jízdou už nahoru vyvezl skútr. Náročná trať individuálního slalomu vítězi sedla Poslední disciplínou zimních her a zároveň vůbec nejžádanější soutěží byl individuální slalom. Na start prvního kola se postavilo 56 závodníků, kteří bojovali o 30 postupových míst. Nebylo to nic jednoduchého, protože trať byla poměrně náročná a část zvaná vlásenka Benzina v rámci kampaně Rozjeďte to naplno umožnila zorbing na sněhu. Adrenalinový zážitek si vyzkoušela i Michaela Demartini. překvapila i řadu dobrých lyžařů a spolufavoritů na medaile, kteří závod nedokončili. Stejně jako ve světovém poháru i zde platilo, že postupová třicítka do druhého kola nastupovala v obráceném pořadí. Poslední sjezd zimních her tak patřil Tomáši Herinkovi, který po stříbru v paralelním slalomu chtěl také nejcennější medaili. Před druhou jízdou jsem byl nervózní. Bál jsem se, abych neudělal chybu a nepřišel o náskok, nebo dokonce nevypadl, popsal své pocity před startem vítěz, ředitel pro výzkum a vývoj Tomáš Herink, který nakonec náskok před Miroslavem Maleckým i Karlem Pavlíčkem uhájil. Společně s Karlem Langem, který získal bronz v rychlobruslení a stříbro v curlingu, byl Tomáš Herink jediný sportovec, který si ze zimních her odvezl dva cenné kovy. Nečekal jsem, že bych mohl být dvakrát na bedně, bylo tam minimálně deset lidí, kteří lyžovali na velmi dobré úrovni, ale mně sedla trať. Všechno mi ten den vyšlo, řekl Tomáš Herink, podle kterého byl nejhezčím okamžikem medailový ceremoniál. Zúčastnila se ho řada lidí, a tak měl velmi důstojnou atmosféru, doplnil. O všechny bylo dobře postaráno Akce, která se konala na litvínovském zimním stadionu a ve Ski areálu Klínovec, se celkem zúčastnilo na pět set Děkuji všem za účast a doufám, že se spolu setkáme příští rok na dalších zimních hrách, vyslovila přání generální ředitelka České rafinérské Anna Wydrzyńska. zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Přes čtyři sta z nich během dne lyžovalo, ostatní fandili nebo se bavili při dalším programu. Někteří si vyzkoušeli zorbing na sněhu, adrenalinovou zábavu připravenou Benzinou v rámci kampaně Rozjeďte to naplno. V nafouknuté plastikové kouli se zasněženým korytem nadšeně kutálela i Michaela Demartini z odboru podpůrných služeb Unipetrolu Services. Bylo to super, ulovila jsem další adrenalinový zážitek, řekla Michaela Demartini. Líbilo se i vystoupení akrobatického lyžaře Dana Honziga, který také učil zájemce technicky správně provádět malé skoky a při exhibičním vystoupení předvedl rotace s různými graby (chycení lyží). Po posledním skoku Daniel rozdával zájemcům podpisové karty s věnováním. Hned druhý den ráno se zúčastnil Mistrovství České republiky v akrobatickém slalomu, které vyhrál, přidává Lucie Bartoňová, specialistka marketingu Parama, společnosti, která Dana Honziga sponzoruje. Sportovní den zaměstnanců skupiny Unipetrol a České rafinérské dopadl podle oslovených účastníků velmi dobře. Zázemí bylo velmi pěkné i pro ty, co nesportovali. Stan s občerstvením byl uprostřed sportovních disciplín, vše bylo velmi dobře ozvučeno a hlasatel byl slyšet ze všech míst, pochválil Tomáš Herink. Z deseti možných dávám 9,5 bodu, připojuje se v hodnocení Michaela Demartini, která byla na Klínovci poprvé. Pochvalovala si usměvavý a ochotný personál, možnost celodenního občerstvení, navigační systém, způsob rezervace na parkovišti a SMS zprávy rozesílané cestou na akci. Jejich prostřednictvím se přijíždějící dozvěděli o aktuálním počasí na Klínovci nebo informaci, aby si pro urychlení registrace připravili padesátikorunu na skipas. Velkým pomocníkem jí byla i mapka, kterou rozeslala interní komunikace ještě před akcí. Pokud se akce uskuteční příště, rádi se znovu zúčastníme, dodávají shodně oslovení účastníci firemní akce. Výsledky zimních her Rychlobruslení 1. Martin Růžička 2. Stanislav Trachta 3. Karel Lang Bobování 1. František Mezzei 2. Luboš Blahůšek 3. Michaela Forejtová Běžecký závod 1. Michal Zbuzek 2. Petr Goluch 3. Ladislav Muška Slalom na lyžích individuální 1. Tomáš Herink 2. Miroslav Malecký 3. Karel Pavlíček Slalom na lyžích paralelní 1. Jan Müller 2. Tomáš Herink 3. Marek Müller Paralelní slalom snowboarding 1. Miroslav Bakovský 2. Ondřej Jelínek 3. Petr Čiháček Curling 1. tým: Justovi, Relichovi a Josef Bohata 2. tým: radka Marková, Karel Lang, Petr Smolka, Magdalena Baranová, Mikuláš Duda 3. tým: lucie Pražáková, Michał Chmiel, Marek Świtajewski, Andrzej Kozlowski michal Zbuzek prokázal, že je všestranný sportovec. Dvojnásobný medailista z letní Orlen Olympiády vyhrál běh na lyžích.

8 8 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol aktualita Benzina žije hokejem Společnost Benzina se stala hrdým oficiálním partnerem Mistrovství světa v hokeji a bude při tom, až se v květnu hokejové šílenství rozjede naplno. Při této skvělé příležitosti připravila pro své zákazníky novou promoční akci na čerpacích stanicích a plánuje také spoustu dalších aktivit v průběhu samotného mistrovství. Zákazníci Benziny, kteří natankují více než 30 litrů pohonných hmot, mají šanci stát se svědky sportovních klání a získat 600 vstupenek na jednotlivé zápasy a více než 300 dalších hokejových cen s originálním logem mistrovství. Stačí jen zaslat kód z účtenky ve správný čas a lístky jsou jejich. Chceme, aby co nejvíce našich zákazníků a fanoušků mohlo prožívat chvíle vítězství, infarktové situace a jedinečnou atmosféru naplněného stadionu spolu s námi, říká Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí odboru marketingu, a vysvětluje, proč se Benzina rozhodla stát oficiálním partnerem: Vloni se mohli naši zákazníci proletět tryskáčem, skákat backflip s mistrem světa Liborem Podmolem a prohánět se závodním speciálem na zlínské Barum Rally. Letos jim porci zážitků nabízíme znovu a doufáme, že se jim i tentokrát pořádně zrychlí tep. Hokejové mistrovství na domácí půdě je proto ta nejlepší příležitost. Nezapomeňte sledovat intranet! Od 1. dubna připravila Benzina soutěž o vstupenky a další ceny i pro zaměstnance Unipetrolu, upozorňuje Agnieszka Bobrukiewicz a dodává: Žijte s námi hokejem, držme společně palce českým reprezentantům! Hraj o 600 LíStků na MiStrovStví Světa iihf v LedNíM Hokeji o0x NataNkuj 30l Natankuj nejméně 30 litrů PHL. 100x získáš účtenku Na spodní části účtenky najdeš soutěžní kód a webovou adresu. 30x zadej kód Svůj kód zadej pomocí SMS nebo webového formuláře. Více informací najdete na: Soutěž probíhá od Celkem 600 vstupenek na jednotlivé zápasy a 300 dalších hokejových cen s originálním logem mistrovství mohou řidiči vyhrát díky Benzině. Stačí natankovat více než 30 litrů pohonných hmot a zaslat kód z účtenky ve správný čas. pro řidiče Mycí linky dostaly nový moderní vzhled V rámci zlepšování zákaznických služeb pokračuje Benzina kromě změny vzhledu čerpacích stanic a výstavby nových občerstvení Stop Cafe i v rekonstrukci mycích linek. V loňském roce jich bylo opraveno sedm, v letošním roce se plánují rekonstrukce pro šest myček a přibude jedna nová. Dalším krokem k postupné modernizaci a oživení značky Benzina se stala celková změna komunikace mycích linek a také její unifikace. Nové logo a grafický manuál kladou důraz na jednoduchost, vysokou kvalitu služeb a exkluzivitu, jež Benzina reprezentuje. Vizualizace bude použita na cenících, nových navigačních billboardech a také na reklamních materiálech na čerpacích stanicích. Benzina připravuje v souvislosti se zahájením motoristické sezóny i speciální akci na podporu mycích linek s názvem 5+1 zdarma. Zákazníci, kteří si v průběhu šesti měsíců zakoupí pět mycích programů, získají ten nejlepší program s názvem Komfort zdarma. Čeští řidiči s oblibou využívají služeb mycích linek. Podle průzkumu, který na toto téma Benzina provedla, si myje auto v automatizované myčce šest řidičů z deseti. Za popularitou myček stojí především jejich cenová dostupnost, rychlost a ekologická šetrnost. Průzkum například také ukázal, že jen 11 % řidičů má strach služeb automatické mycí linky využít. Co se týká frekvence mytí aut, ukázalo se, že téměř polovina českých řidičů se o zevnějšek svého auta stará jednou měsíčně, pouze 7 procent častěji. Za ruční mytí svého vozu si podle průzkumu je ochotno zaplatit 17 procent řidičů. Benzina je v Česku s počtem 104 automatických mycích linek jedničkou na trhu. V souvislosti se zahájením motoristické sezóny Benzina připravuje speciální akci pro řidiče: kdo si během půl roku zakoupí pět mytí auta, dostane nejlepší mycí program Komfort zdarma. aktualita Benzina i Mogul obhájily ocenění Superbrands Award Mezinárodní program nezávislého hodnocení značek zná i pro rok 2015 své vítěze a Benzina i Mogul jsou opět mezi oceněnými českými značkami. Znamená to, že je znovu vybrala nejen odborná porota, ale i čeští spotřebitelé. Certifikát Superbrands obdrží značky, které mají v daném odvětví vynikající pověst. V současné době je hodnocení udělováno v devadesáti zemích světa na pěti kontinentech a letos probíhá jubilejní dvacátý ročník. Jedná se o jedno z nejprestižnějších a světově uznávaných ocenění obchodních značek. Mechanika výběru těch nejlepších kandidátů je poměrně složitá. Oceněné značky prošly náročným čtyřfázovým výběrovým procesem, na jehož počátku byl více než milion značek. Této významné ceny si velmi vážíme. Je úžasné, že jsme ji v Česku vyhráli druhý rok po sobě. Považujeme ji za ocenění toho, že se značka Benzina vepsala do povědomí veřejnosti a stala se symbolem kvalitních pohonných hmot a komfortu na čerpacích stanicích, říká Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí odboru marketingu Benziny. Mogul se za téměř 90 let své existence stal synonymem pro slovo olej. Ocenění CzechSuperbrands navíc podtrhuje jeho kvalitu a oblibu mezi odbornou veřejností i těmi, kteří ho používají. Byli jsme nadšení, když jsme cenu získali v roce 2014 poprvé. Obhajoba titulu je vždy těžší, a proto si letošního ocenění vážíme ještě více. Zásluhu na tom mají DIPLOM András Wiszkidenszky CEO Czech Superbrands Superbrands Brand Council ohodnotil cenou Czech Superbrands 2015 značku BENZINA všichni, kteří přispívají k výrobě a uvádění výrobků Mogul na trh, říká Luboš Krejčík, vedoucí marketingu Paramo. Na počátku Český patentový úřad uvolní databázi jednoho milionu registrovaných obchodních značek a pořadatelé z nich vyberou zvučných jmen. Poté se výběr zúží na značek, z nichž se formou průzkumu mezi spotřebiteli vybere 800 nejznámějších. Finální volba je na odborné porotě. Komise i veřejnost vybíraly na základě známosti, obliby a rovněž kvality komunikace s koncovými zákazníky Josef Kratochvíl President of the Brand Council Czech Superbrands

9 číslo 3 březen aktualita Generální ředitelka České rafinérské ocenila dobré nápady Česká rafinérská Anna Wydrzyńska, generální ředitelka České rafinérské, ocenila na konci ledna ty nejlepší podněty z Programu dobrých nápadů, který se ve společnosti rozeběhl v minulém roce. Cena generální ředitelky 2014 byla při své historické premiéře udělena za dobré nápady ve čtyřech kategoriích za nejlepší zrealizovanou iniciativu, za nejlepší podnět oceněný v průběhu roku jako iniciativa měsíce, za nejlepší nápad a za největší přínos v rámci Programu dobrých nápadů. O prvních dvou kategoriích rozhodovala odborná porota, která vybírala ze 152 dobrých nápadů. Ceny za nejlepší zrealizovanou iniciativu se rozdávaly celkem ve čtyřech oblastech HSEQ, fixní náklady, zlepšení marže a v oblasti zaměřené na lidské zdroje. Cenu za nejlepší oceněnou iniciativu si odnesl Marek Hlaváček, který navrhl úpravu pracovních podmínek v laboratoři. Vítěze Ceny generální ředitelky za nejlepší nápad Radka Volemana zvolili v intranetovém hlasování sami zaměstnanci, které zaujal jeho nápad na zkrácení doby odstávky. V poslední kategorii byl oceněn Luděk Svoboda, kterého navrhl koordinátor Programu dobrých nápadů za technické řešení aplikace Dobrých nápadů. Všichni ocenění převzali zlatou medaili, diplom, flexipassy a vstupenky na hokejové zápasy HC Verva Litvínov z rukou generální ředitelky Anny Wydrzyńské. Účastníci historicky prvního slavnostního vyhlášení Cen generální ředitelky České rafinérské v Programu dobrých nápadů. aktualita Unipetrol RPA zprovoznil tréninkové centrum a přijal 25 mladých zaměstnanců UNIPETROL RPA S cílem kvalitně vyškolit nově nastupující zaměstnance vytvořila společnost Unipetrol RPA na konci loňského roku speciální tréninkové centrum. V průběhu ledna zasedlo do jeho lavic 25 nově přijatých zaměstnanců, kteří by měli po tříměsíčním programu nastoupit na pozice operátorů zaměstnanců ve výrobě. Systém pro výchovu nových nástupů je v Unipetrolu nový, zažili jste něco podobného v minulosti? J. Halada: Nikdy jsem nezažil, že by si firma takhle vážila nových zaměstnanců a proškolila je před tím, než nastoupí na svá pracoviště. Je to příjemná změna. T. Bíro: O něco podobného se snažili u mého předchozího zaměstnavatele, ale nevyšlo jim to. V Unipetrolu se mi systém, kdy nováčci získávají zkušenosti od těch starších, líbí. T. Šebek: Je perfektní, že se člověk nejdříve teoreticky seznámí s tím, s čím se pak setká v provozu. Je to vůči nováčkům velmi vstřícné. Máte z něčeho obavy? A jaké je vaše favorizované pracoviště, na kterém byste chtěli v rámci Unipetrolu RPA pracovat? J. Halada: Nevystudoval jsem sice chemii, ale jako maturant věřím, že když se mi vše vysvětlí a ukáže, tak to zvládnu. Mezi novými operátory v zácviku jsou i Josef Halada, Tomáš Bíro a Tomáš Šebek, kteří po úspěšně zvládnutých teoretických testech spolu ve skupině procházejí sedmi výrobnami. Tomáš Šebek Chempark Záluží zná ze školní odborné praxe a z exkurzí. Tomáš Bíro V Chemparku Záluží pracoval rok u výrobce katalyzátorů. Josef Halada V Chemparku Záluží pracoval celkem půldruhého roku u jedné údržbářské firmy a u výrobce katalyzátorů. Vybírat budu až na závěr, až projdu všech sedm úseků. T. Bíro: Jako Josef mám vystudovaný jiný obor, než je chemie, ale jsem si jistý, že když budu mít možnost si vše vyzkoušet, pochopím to. Důležitá je praxe. Zatím také nemám nic vybraného. T. Šebek: Po zkušenosti z předchozích firem jsem se obával přehlížení, nemožnosti kariérního růstu a protěžování známých. Oproti tomu lidi v Unipetrolu zajímá, kdo z nás se jak snaží. Chemii jsem vystudoval, a tak vím, že se k ní musí přistupovat s respektem a dbát na bezpečnost. Pak se značně sníží riziko havárie nebo zranění. Mým favoritem je petrochemie, naopak energetiku bych asi spíš doporučil strojařům. Pro práci v Unipetrolu je důležitá také znalost angličtiny, jak ji zvládáte? J. Halada: Maturoval jsem z angličtiny za dva a tento jazyk mi vždy šel. Sice jsem ho několik let aktivně nepoužíval, ale určitě by stačilo znalosti oprášit, aby to bylo bez problémů. T. Bíro: V angličtině znám základy, domluvil bych se raději v němčině, ta u mě převažuje. T. Šebek: Anglicky se učím od šesti let, kdy jsem dostal hru, co měla ovládání v tomto jazyku. Rád sleduji filmy s titulky, překládám si písničky, takže znalost angličtiny mám na komunikační úrovni. Zacvičujete se na post operátora, kam byste chtěli v Unipetrolu růst dál? J. Halada: Jsem kreativní člověk, mám rád design, výpočetní techniku, internetové prezentace, marketing. Pokud by byla možnost postupu tímto směrem, rád bych ji využil. T. Bíro: Asi bych byl časem přínosem i v útvarech IT, při obsluze webových stránek a podobně. T. Šebek: Jsem chemik a chemie mě baví, proto bych se chtěl vypracovat na technologa nebo vedoucího provozu. Ne proto, abych mohl komandovat lidi, ale abych sám sobě dokázal, že se mohu o chemii hodně naučit, načerpat zkušenosti a předat je ostatním. Že jim dokážu být oporou.

10 10 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol FOTOREPORTÁŽ DNES proces výroby BENZINU Od ropy k benzinu Den v unicre Na cestě od materiálu, který přiteče ropovodem, po benzin, který lze u čerpací stanice natankovat do nádrže, je mnoho zajímavých příležitostí pro výzkumníky. V UniCRE tak neustále bádají nad inovacemi, které mohou výrobní procesy ještě více zefektivnit. Adama Janusze, ředitele bezpečnosti Unipetrolu, který zde strávil část pracovního dne, ohromil nejen důraz na praktické inovace, ale velmi ho překvapily také nové prostory. 1 Na počátku všeho je destilace Destilace je základní chemickou operací při zpracování ropy, oddělí se tak základní frakce. V UniCRE simulují atmosfericko-vakuovou destilaci reálné rafinerie, aby se získaly kvalitativní i kvantitativní údaje o zpracovávané ropě. Pokud si to kvalita zpracovávané ropy vyžádá, může dojít na základě doporučení výzkumníků k technologickým úpravám v rafinerii. Vedoucím týmu laboratoře, který destilační přístroj obsluhuje, je Jiří Kolena. Průběh destilace právě představuje Ladislava Makovská. 3 Oktanové číslo se zvyšuje při izomeraci a reformování Benzinový destilát po dokonalém odsíření čeká změna struktury zvyšování oktanového čísla během izomerace a reformování. Výzkumníci při těchto procesech hledají například katalyzátor, který by umožnil stejnou výtěžnost výroby za nižší teploty, nebo díky delší životnosti prodloužil výrobní kampaně. Detailní zkoumání koncentrací uhlovodíků před reakcí a po ní umožňuje plynová chromatografie. Tamní personál vede Jan Šafář. Jaromír Lederer, vědecký ředitel výzkumného centra UniCRE, právě představuje provozující plynový chromatograf. Motorová zkušebna ověří oktanové číslo Oktanové číslo vyjadřuje odolnost benzinů vůči klepání motoru. Na zkušebních motorech se porovnává intenzita klepání benzinu z výroby a paliva se známými parametry. Zkouška benzinu se provádí při dvou typických provozních režimech chodu motoru. Jeden sleduje chování paliva při startech a v městském provozu, druhý při plynulé jízdě. Oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou je součástí označení paliva a uvádí se i na stojanech čerpacích stanic, říká laborant České rafinérské Stanislav Illek. 5

11 číslo 3 březen co nejefektivněji 2 Při hydrogenační rafinaci se odstraňuje síra Jednotlivé uhlovodíkové frakce se pomocí hydrogenační rafinace zbavují síry. K tomu jsou potřeba kvalitní katalyzátory. Jejich kvalita se testuje na pokusné aparatuře, která věrně simuluje situaci ve velkém reaktoru. Tým Radka Černého testuje, který katalyzátor je nejvhodnější pro zpracování suroviny v rafineriích v Chemparku Záluží a v Kralupech. názor Při návštěvě výzkumného centra UniCRE jsem si doplnil informace o výrobě v Chemparku Záluží. Vzhledem k mé každodenní pracovní náplni bylo zvláštní pouze pozorovat, a neprověřovat pracoviště z bezpečnostního hlediska. Myslím, že centrum jako součást skupiny Unipetrol musí být zaměřeno na to, aby zajišťovalo inovace. Výsledky práce výzkumníků nesmí skončit jen v publikacích, ale realizací nápadů ve výrobě. To pak povede k lepší konkurenceschopnosti jednotlivých firem skupiny. Doufám, že až se o UniCRE dozví více mladých lidí z regionu, budou mít zájem zde pracovat a zůstanou v kraji, který je z celé České republiky nejvíce orientován na chemii, abychom překonali nedostatek mladých inženýrů, říká Adam Janusz. 4 Laboratoř analýzy odhalí i nepatrné množství síry Obsah síry je u finálních paliv nejpřísněji sledovaným nežádoucím parametrem. Síru v palivech až na úrovni miliontiny celku (1 ppm) dokáží odhalit Zuzana Trampotová (na snímku) nebo Jiřina Topolová a jejich kolegové na elementárním analyzátoru používaném ve středisku analytické chemie. Ve vyrobeném benzinu smí být síra obsažena jen v množství do 10 ppm. Centrum UniCRE buduje Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh). Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Historie výzkumu v Záluží má ale tradici již od padesátých let minulého století. Na přelomu tisíciletí bylo několik výzkumných pracovišť z tehdejšího Unipetrolu soustředěno do nezávislé výzkumné organizace VÚAnCh Ústí nad Labem, která poskytuje služby také jiným klientům, než jsou Unipetrol a Česká rafinérská. Dnes je jejím největším pracovištěm to v Záluží, kde pracuje a zkoumá osm desítek pracovníků. Adam Janusz se zaměřil při návštěvě centra UniCRE jen na tu část výzkumu, která se věnuje rafinerii. UniCRE se ale zabývá ještě dvěma dalšími oblastmi procesy výroby plastů (petrochemií) a pak využitím obnovitelných surovinových zdrojů (biomasy).

12 12 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Úrazy SKUPINA UNIPETROL LTI Pracovní úrazy s absencí Únor / Benzina Butadien Kralupy Česká rafinérská Paramo Petrotrans Polymer Institute Brno Unipetrol Unipetrol Doprava Unipetrol RPA Unipetrol Services Celkem za 10 firem Výkopy v chemparku musejí být řádně označeny Jednou z hlavních změn je označování výkopů. Výkop musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob, ohraničen pevnými zábranami a doplněn dopravním značením. Zasahuje-li do vozovky, musí být rovněž řádně zapažen. Když je pažení zapotřebí, musí mít i označení firmy, která výkop provádí, Bezpečnost práce ve skupině V Unipetrolu RPA byl v únoru zaznamenán letos již třetí pracovní úraz kategorie LTI (s pracovní neschopností). Při odebírání osobních ochranných prostředků z ocelové bedny si zaměstnanec přirazil víkem prsty. Okolnosti úrazu řeší vyšetřovací komise. Na základě této události byly ve výrobních úsecích Unipetrolu RPA překontrolovány všechny skladovací prostory. Nevhodné skříně, bedny či regály budou nahrazeny bezpečnějším vybavením. BP OPATŘENÍ Unipetrol Services V Chemparku Záluží od října loňského roku platí nová pravidla pro výkopové a zemní práce i pro terénní úpravy. Veškeré informace poskytuje aktualizovaná směrnice S 372. říká Petra Hádková z odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. Na štítku umístěném na viditelném místě a chráněném proti klimatickým vlivům, musí být uvedeno jméno firmy provádějící výkop, informace, kdo ho objednal, datum dokončení, účel výkopu a kontakt na zhotovitele i objednatele. Podle nových pravidel se nemůže stát, aby se v areálu Chemparku Záluží vyskytoval neoznačený výkop. Pažení nemůže být vyrobeno například ze starých dveří. BP OPATŘENÍ Nulová tolerance platí pro každého Unipetrol Services Pobyt nebo práce osob v chemickém areálu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek ohrožuje extrémně životy i zdraví osob, které v něm působí nebo žijí v okolí. Skupina Unipetrol proto neustále zdokonaluje preventivní opatření, aby minimalizovala rizika. Komu v chemparku prokážeme kouření, vliv drogy nebo krádež, ten se v něm již nesmí nikdy objevit a je jedno, jestli jde o zaměstnance Unipetrolu, nebo externí firmy, upozorňuje na vyhlášenou nulovou toleranci Adam Janusz, ředitel bezpečnosti a kontroly Unipetrolu. Dodržování stanovených pravidel je pravidelně monitorováno v celém Chemparku Záluží. Kontroly osob probíhají na všech branách a mohou být provedeny ve všech prostorech areálu. Novinkou je, že se kontroly zaměřené na zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek provádějí podle nové metodiky, připravené úsekem HSE&Q, ve spolupráci s dalšími odbornými útvary a základní odborovou organizací. Kontroly samotné pak provádí zaměstnanci Orlen Ochrony. Při kontrolách se používají certifikované přístroje, které uznává Český metrologický ústav a jejichž výsledky jsou průkazné při soudním řízení. Používá je DEN BEZPEČNOSTI Oproti loňsku se akce Den bezpečnosti posouvá ze září na květen a bude se konat v průběhu týdne od 18. do 22. května, v každé lokalitě jiný den. Letos také mají zaměstnanci nově možnost navrhnout soutěžní oblasti, které minule mezi disciplínami postrádali, vysvětluje David Marek, vedoucí odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. V Paramu se program rozšíří o akci Vyzkoušej si práci hasičů, znovu se bude pro velký zájem opakovat školení první pomoci, které připraví Zdravotní záchranná služba, a chystá se i jiné téma, doplňuje Martin Macháček ze společnosti Paramo. V České rafinérské proběhnou Dny bezpečnosti ve dvou termínech, Při pozitivním výsledku je kontrolovaná osoba vykázána z areálu. i Policie ČR například při dopravních kontrolách. Naším cílem není nachytat lidi, jde o prevenci a o to, aby si naši zaměstnanci uvědomili svou zodpovědnost. Každému z nás se může samozřejmě stát, že špatně odhadneme večer a dáme si pivo navíc. Pak je ale důležité uvědomit si riziko, kterému bych vystavil nejen své kolegy, pokud bych svůj stav ignoroval a do chemparku zamířil pod vlivem alkoholu. Férové je se v takovém případě spojit se svým nadřízeným a dohodnout se na dnu dovolené, vysvětluje zodpovědný postup Adam Janusz, který si ale připouští, že změna zažitého myšlení i chování lidí bude chvilku trvat. Situace je obdobná jako v běžném životě. Každý si zamyká svůj byt nebo dům před osobami, které jej ohrožují, stejně tak se musí chránit Chempark Záluží před těmi, kteří tam nemají co dělat, připojuje příklad Petr Krčmář z odboru kontroly objektů Unipetrolu Services a pokračuje důležitým upozorněním: Pokud v chemparku kontrola dopadne pozitivně, řeší to zaměstnavatel okamžitým rozvázáním pracovního poměru. Zkouška nad jedno promile má dohru u soudu. Unipetrol má ze zákona oznamovací povinnost, protože v takovém případě se dotyčná osoba dopouští obecného ohrožení. Metodika kontrol platí nejen pro Chempark Záluží, stejná pravidla aplikujeme ve všech firmách skupiny Unipetrol, uzavírá Adam Janusz. Apeluje také na vstřícnost zaměstnanců při spolupráci s pracovníky Orlen Ochrony. Den bezpečnosti se letos přizpůsobí požadavkům zaměstnanců Unipetrol Den bezpečnosti se letos bude ve skupině Unipetrol a České rafinérské slavit v 21. týdnu, tedy v květnu. Úsek HSE vyzývá zaměstnance, aby si předem řekli, čemu by se chtěli během něj věnovat. Kontakty pro jednotlivé lokality: Chempark Záluží Česká rafinérská Unipetrol, a. s. Paramo jeden v Chemparku Záluží společně s Unipetrolem a druhý v Kralupech samostatně. Na rozdíl od minulých let se tak eliminuje přejíždění zaměstnanců mezi lokalitami a zvýší se účast na jednotlivých Dnech bezpečnosti. Akce se plánují v jednotlivých lokalitách do míst, kde se uskutečnily minule. Například v Chemparku Záluží Den bezpečnosti proběhne v bývalé výrobně OXO Unipetrolu RPA, říká Pavel Sláma, ředitel HSE Unipetrolu. Jednotlivé soutěžní disciplíny se upraví podle návrhů zaměstnanců. Ty je třeba posílat elektronickou poštou rovnou na pracovníky HSEQ. Historicky první Den bezpečnosti se v celé skupině Unipetrol uskutečnil loni v září. Zúčastnilo se jej 370 zaměstnanců Unipetrolu a 120 zaměstnanců České rafinérské. Letošním cílem je počty účastníků podstatně navýšit.

13 13 PRVNÍ POMOC O první pomoc se postarají hasiči Unipetrol Services Od prvního dubna se mění organizace první pomoci v Chemparku Záluží. Předlékařskou pomoc poskytnou hasiči Unipetrolu RPA a v případě potřeby převezme zraněného Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (ZZS) nebo Letecká záchranná služba (LZS). Na základě informací obdržených od volajícího na tísňovou linku rozhodne operační důstojník hasičského záchranného sboru Unipetrolu RPA ve spolupráci s dispečinkem ZZS o dalším postupu, říká Petr Králert, velitel hasičů. Pokud si to situace vyžádá, na místo úrazu vyjede k poskytnutí první pomoci spolu se sanitkou HZSP i technický vůz. Hasiči Unipetrolu RPA zraněného předají přivolaným pracovníkům Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje, kteří rozhodnou, kam bude postižený dále transportován. Aby se co nejvíce zkrátily dojezdové časy vozidel, budou na sanitu ZZS na předem smluvené bráně Chemparku Záluží čekat pracovníci Orlen Ochrony nebo hasiči s vozidlem, které ji doprovodí na místo úrazu. V případě nutnosti přepravy zraněného vrtulníkem Letecké záchranné služby bude zajištěna jak přeprava osádky vrtulníku z místa přistání do Chemparku Záluží, tak i její transport zpět k vrtulníku i s postiženým. První pomoc se v Chemparku Záluží přivolá: 112, 150 nebo 155 (z pevné linky), , , (z mobilu) Při ošetření zraněného na místě spolupracují hasiči Unipetrolu RPA se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje. Po naložení zraněného zajistí operační důstojník ve spolupráci s velitelem zásahu doprovodné vozidlo pro výjezd sanity ZZS, nebo také posádky vrtulníku LZS z Chemparku Záluží. O cílovém místě transportu pacienta rozhoduje posádka vozidla Zdravotnické záchranné služby nebo vrtulníku Letecké záchranné služby. Doposud ke zraněnému vyjížděl sanitní vůz Unipetrolu RPA a v něm hasič, sestra a lékař z Paracelsu, nově tvoří posádku sanity dva hasiči a posádku technického vozu podle potřeby dva až šest hasičů. Podle Petra Králerta se jedná o standardní postup fungující v dalších chemických areálech v České republice, například v Kralupech nad Vltavou nebo v Neratovicích. Všichni hasiči Unipetrolu RPA se dvakrát ročně účastní školení ve spolupráci se zdravotnickými záchranáři z osádek ZZS z Mostu nebo z Litvínova. A dále na každé směně absolvuje 10 hasičů kurz řidiče vozidla pro dopravu nemocných a raněných, uzavírá Petr Králert. Bezpečnost práce Doposud ke zraněnému vyjížděl sanitní vůz Unipetrolu RPA a v něm hasič, sestra a lékař z Paracelsu, nově sanitu obsluhují dva hasiči a technický vůz podle závažnosti situace dva až šest hasičů. V souvislosti s připravovanou změnou organizace první pomoci v Chemparku Záluží úsek HSE&Q ocenil vysokou profesionalitu hasičů Unipetrolu RPA při poskytování první pomoci, což lze doložit na konkrétním příkladu z letošního ledna. Zaměstnanec si při pádu ze štaflí zlomil 12. obratel, upadl do bezvědomí, po té se probral a chtěl vstát. V tom mu ale zamezili zasahující hasiči, kteří mu poskytovali první pomoc do příjezdu rychlé záchranné služby. Vhodným jednáním hasiči zabránili možnému porušení míchy a nevratnému poškození hybnosti zaměstnance, hodnotí po konzultaci s ošetřujícím chirurgem z nemocnice v Ústí nad Labem David Marek, vedoucí odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. Fotosoutěž skoronehody Nebezpečí nehrozí jen v chemické technologii Unipetrol V minulých UNI novinách se článek ke skoronehodám věnoval následkům silného větru. Tentokrát se bezpečnostní technici zaměřili na interiéry budov. Soustřeďujeme se zejména na bezpečnost v chemickém provozu, zrádný ale může být i pobyt v administrativních budovách, na což se často zapomíná. Rozhodli jsme se proto věnovat tomuto tématu březnovou fotosoutěž, říká vedoucí odboru bezpečnosti David Marek. Na snímku kanceláře je zobrazeno osm rizikových stavů, které mají zaměstnanci odhalit a uvědomit si jejich leckdy podceňovanou nebezpečnost. Rizikové stavy se ale mohou vyskytnout kdekoliv v administrativní budově. Při pohybu v těchto prostorech je nutné udržovat volné únikové cesty a volný přístup k hasicím přístrojům, hydrantům, uzávěrům plynu, vody apod. Důležité je také všímat si technického stavu krytin na podlahách, zábradlí a schodišť a přizpůsobovat pohyb dané situaci, doplňuje David Marek. Zdrojem pracovního úrazu mohou být i různé podhledy na stropech. Nutné je kontrolovat před každým použitím elektrické spotřebiče a používat je v souladu s danými požadavky a platnými pravidly. David Marek apeluje také na zvláštní opatrnost při používání tepelných spotřebičů a jejich Správně označené skoronehody z minulé fotosoutěže: 1) Větrem uvolněné nezabezpečené dveře 2) Utržený okopový plech na lešení 3) nezajištěné okno, které se vlivem větru může rozbít a sklo padat na zem. 4) Rozpojené nezajištěné potrubí, u kterého mohlo vlivem větru dojít k utržení a následnému pádu. 5) Větrem uvolněný plech nad kolejištěm Popište osm rizikových stavů na fotografii a pošlete je na Hraje se o knihu Hydrák a Staliňák v časech minulých, kterou autor Miloslav Hrabák podepsal. V příštím čísle UNI novin otiskneme správnou odpověď, říká David Marek. správné umístění a dodržování zákazu kouření mimo určené prostory. Za kouření se považuje i používání elektronické cigarety. V prostorech určených ke kouření je nutné udržovat pořádek a neumisťovat tam hoření podporující materiály. Za správné odpovědi si v redakci UNI novin může cenu vyzvednout Luboš Síbr. FOTOSOUTĚŽ

14 14 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol splněná přání Úžasný výsledek sbírky Splněná přání děti překvapil Unipetrol Čtvrtý ročník charitativní sbírky Splněná přání předčil všechna očekávání. Zaměstnanci skupiny Unipetrol vybrali na Dětský domov v Mostě a na Středisko rané péče v Pardubicích více než dvojnásobek loňského výtěžku sbírky, tedy Kč. Srdečně děkuji všem zaměstnancům, kteří přispěli, říká Marek Świtajewski, generální ředitel skupiny Unipetrol. Před začátkem sbírky generální ředitel skupiny Unipetrol vyslovil přání, aby vybraná částka překonala loňských korun. Výsledná suma letošního ročníku mne opravdu ohromila, přiznává Marek Świtajewski a doplňuje, že skupina Unipetrol celou částku zdvojnásobí, přestože původní příslib byl limitován hodnotou korun. Na konto neziskových organizací tak Unipetrol společně se zaměstnanci přispěje téměř čtvrt milionem korun. Obě neziskové organizace v nejbližších dnech obdrží od zástupců společnosti Unipetrol dárkové šeky sbírky Splněná přání. Dětský domov: Tohle jsme nečekali Dětský domov v Mostě byl ve sbírce Splněná přání poprvé, a tak jeho vedení netušilo, co má očekávat. Původní plán na zakoupení notebooku k interaktivní tabuli a vybavení herny je teď nutné výrazně rozšířit. Tohle jsme opravdu nečekali. V minulosti jsme již dostali nejrůznější dary, ale nikdy ne v takové výši, raduje se ředitelka Dětského domova v Mostě Marcela Stütz, která společně s vychovatelkami pečuje o děti, které ze závažných důvodů nemohou žít se svou rodinou. Za částku korun plánuje ředitelka nakoupit kromě vybavení herny také potřebné věci do jednotlivých bytů, ve kterých bydlí šest až osm dětí. V plánu jsou sedací pytle před televizi a možná i nový koberec nebo pohovka. A třeba zbyde něco i na letní výlet. Máme z toho radost a už se moc těšíme na všechny nové věci, smála se malá Petruška, jejíž sestra Dagmara před Vánoci namalovala pro Unipetrol netradiční PF přání. Děti z Mostu se nyní chtějí zaměstnancům Unipetrolu odměnit tak, že pro ně namalují obrázek, a rády by jim poslaly i drobný dárek. Ve Středisku rané péče dar málem oplakali Středisko rané péče v Pardubicích bylo do sbírky Splněná přání zařazeno již potřetí. Každý rok se částka, kterou jsme od vás dostali, zvyšovala. Doufali jsme, že se to povede i tentokrát, ale suma korun nám vyrazila dech, vysvětluje ředitelka Střediska rané péče Iveta Brandová. Měla jsem slzy v očích, přiznává a připomíná, že na začátku každého roku jsou neziskové organizace v situaci rozpočtové nejistoty, kdy čekají na schválení projektů. Díky daru od zaměstnanců skupiny Unipetrol může Středisko rané péče pokračovat v pomoci rodinám s handicapovanými dětmi. Kromě duchovní podpory a rad totiž středisko nabízí svým malým klientům i možnost zapůjčit si domů stimulační pomůcky. I tento rok Jako poděkování zaměstnancům skupiny Unipetrol za nové pomůcky namalovala jedna z malých klientek Střediska rané péče v Pardubicích pětiletá Terezka, která se vyrovnává s mozkovou obrnou, obrázek ledního medvídka. chceme za dar zakoupit pomůcky a hračky, které podporují senzomotorický vývoj dětí i jejich socializaci a rozvoj komunikačních schopností, potvrzuje Iveta Brandová s tím, že hračky je nutné neustále doplňovat, protože klientů střediska každým rokem přibývá a pomůcky se rychle opotřebovávají. Jako poděkování namalovala pětiletá Terezka, která se vyrovnává s mozkovou obrnou, obrázek ledního medvídka. Děti z Dětského domova v Mostě se rozhodly poděkovat každému z dárců nějakou vlastnoručně vyrobenou maličkostí. Tým interní komunikace je v průběhu března všem doručí. Středisku rané péče v Pardubicích předal příspěvek korun ředitel společnosti Paramo Marek Gładysz. Středisko za něj nakoupí stimulační hračky a didaktické pomůcky určené k rozvoji smyslů malých děti, trénování jemné motoriky i podpoře komunikace a socializace klientů střediska. Děti z Dětského domova v Mostě poděkovaly obrázkem jednateli společnosti Unipetrol RPA Łukaszi Piotrowskému. Za peníze z daru nakoupí Dětský domov notebook k ovládání interaktivní tabule, stoly a židle i podložky pro cvičení jógy a gymnastické míče do společně herny.

15 číslo 3 15 březen 2015 aktualita Práce z VÚAnChu uspěly při hodnocení Radou pro výzkum, vývoj a inovace VÚANCH Výzkumný ústav anorganické chemie (VÚAnCh) opět dokázal, že patří k předním výzkumným institucím České republiky. V rámci hodnocení výsledků výzkumných organizací vybrala mezinárodní hodnoticí komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace z 290 dva články vzniklé na půdě VÚAnChu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), poradní orgán vlády České republiky, má podle legislativy zajistit hodnocení kvality výsledků výzkumných organizací (například článků či patentů). Mezi hodnotiteli jsou výrazně zastoupeni zahraniční experti. V každé oborové skupině je oceněno 20 % nejlepších výsledků. Mezi nimi byly oba články, které Výzkumný ústav anorganické chemie do hodnocení přihlásil. Pod oběma články je podepsán David Kubička. Každý takový úspěch zvyšuje povědomí o našem centru, a tím i jeho potenciál pro získávání dalších partnerů pro výzkumné, vývojové a inovační projekty, vyjadřuje panu Kubičkovi uznání František Svoboda, ředitel VÚAnCh. Na prvním článku jsem spolupracoval s kolegy z VŠCHT Praha, na druhém s Luďkem Kalužou z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR, říká David Kubička, vedoucí výzkumného programu UniCRE RENTECH. Na článku Hydrorafinovaný řepkový olej jako zdroj biodieslu na uhlovodíkové bázi spolupracovali také Pavel Šimáček, Gustav Šebor a Milan Pospíšil z VŠCHT Praha. Výsledky prezentované v článku zaujaly svým dopadem na zahraniční výzkum. Na druhém článku Deoxygenace rostlinných olejů sulfidickými Ni, Mo a NiMo katalyzátory pracoval i Luděk Kaluža z Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Tento článek zahraniční odborníky oslovil důležitostí tématu využití rostlinného oleje jako obnovitelného zdroje biopaliva. napsali o nás Napsali o nás Na slovíčko o palivech Na téma prémiových paliv jsme si povídali s Václavem Loulou, ředitelem úseku jakosti společnosti Benzina. te nižší spotřeby paliva (kolem 6 %) a péče o motor či jednotlivé agregáty vede k úspoře nákladů a prodloužení životnosti. Nejlépe je používat kvalitní paliva trvale. Řekněme, že máme deset let starý vůz s atmosférickým benzinem nebo starším turbodieselem. Bude přínos prémiových paliv patrný? Jistě. K vyčištění motoru od karbonových usazenin obvykle stačí vyjezdit dvě až tři nádrže, poté už byste rozdíl měli poznat. Jednak motor pracuje v lepší kondici, jednak určitě docílí- Prémiová paliva jsou tedy vhodná pro všechny, všem přinesou něco pozitivního? Ano, v podstatě lze říci, že alespoň část zlepšených, nadstandardních vlastností prémiových paliv využije každý motorista. Například prémiové benziny bez biosložky tankují někteří majitelé veteránů nebo motorkáři, protože je- Auto motor a sport Vizuální sjednocení Auto Český výrobce technických paliv Paramo a její maloobchodn společnost í značka Mogul coby výrobce olejů dos taly nová loga. Hlavním jednotícím motive m je prvek kapky. U Mogulu je symbolika písmene G hned několikanásobná. Celek zná zorňuje helmu, horní část nalévací hrdlo a č íslo jedna znamená špičkovou kvalitu. jich stroje přes zimu delší dobu nejezdí a v nádrži by se jinak mohla vytvořit nepříjemná lihovodní směs, která znemožní nastartování, a navíc se může vyskytnout koroze. Prémiovou Vervu 100 si lidé berou i do sekaček, které přes zimu taktéž stojí. Je dodávána i na závody cestovních formulí. Zde je potřeba říci, že vyšší oktanové číslo neznamená, že je na použití ve starších motorech něco špatně: tento prémiový benzin má lepší užitné parametry ve všech ohledech, motor pracuje v lepší kondici a vysoké oktanové číslo lépe chrání motor proti nežádoucímu klepání. pro Rozhoduje se také o uhlí E ování, či Do slovních přestřelek o zach tal ne dos se tína Jiře o níh Hor zbourání cern kon ický vlastní vinou petrochem ianvar né i pl né teč čás Unipetrol. Při mu v lo itů tě prolomení těžebních lim ké ovs tvín k li tali ČSA by se těžaři dos e roc po rolu pet Uni chemičce hla mo by Při perspektivě, že jednou ude mít chemička ustoupit těžbě, neb ovat est inv odu záv do od dův Unipetrol Unipetrol s čtyři tia zavře ho. O práci přijde pře enský Rov Jan uje ent um arg, síce lidí z hnutí Greenpeace. uhlí Jenže Unipetrol je nyní na lom ré kte od Severní energetické, u rok do Až. ČSA patří, závislý lné uhe tun ion mil t bíra ode e od ní bud Unipetrol směsi pro svou energetiku. ou těžtan zůs ta mís ní a jeho pracov za ližbě bou nedotčeny. Povolení k tě končí pě eta hé dru mity v takzvané lem, a to stovky metrů před Unipetro Společnost Hospodářské noviny Zaměstnanci skupiny Unipetrol přispěli na dobročinné účely ve čtvrtém ročníku sbírky Splněná přání korunami. Un ipe zdvojnásobil, neziskový trol částku m organizacím tak putovalo ko run. l je naopak kolem roku Unipetro protože by, těž m ení tav zas ohrožen neobesa z Č í jeho výroba se bez uhl rgeene í ern Sev včí mlu jde, kontruje vá. ešo tické Gabriela Sáričková-Ben straí Sám Unipetrol se zatím drž dnutí zho Ro. ech mit o li e nou diskuz enci pet om v této oblasti je plně v k ivar né růz na se me vlády. Připravuje nuhod roz o hot z to ou bud ré anty, kte Unipetrolu tí vycházet, říká mluvčí Mikuláš Duda.

16 16 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol SERIÁL Všechno začalo bakelitem PIB Polymer Institute Brno (PIB) odhaluje historii makromolekulárních látek. Při příležitosti loňského 20. výročí založení PIBu připravili jeho výzkumníci sérii článků o polymerech a jejich zkoumání i aplikaci. První část seriálu o makromolekulárních látkách je věnována bakelitu jako prvnímu čistě syntetickému polymeru. Následovat budou další díly, které se zaměří na výrobní a výzkumné oblasti, v nichž PIB Brno úzce spolupracuje s výrobnami polyetylenu a polypropylenu v Unipetrolu RPA. Vlastní výrobě syntetických polymerních látek předcházela staletí zkoumání jejich přírodních vzorů, například rohoviny či pryže. Poznatek, že rohovina zahříváním měkne a lze ji poměrně snadno tvarovat, vedla již ve 12. století v Anglii ke vzniku cechu zpracovatelů rohoviny. Ve formě poloprůhledných desek se využívala například pro stínítka luceren. Přírodní kaučuk je v Evropě znám už dlouho a od druhé poloviny 18. století slouží jako mazací pryž (odtud angl. výraz rubber, rub = třít, dřít), která si brzy našla své místo v každodenním životě civilizovaného člověka. Nasazení kousku gumy na druhý konec tužky bylo pak vskutku mazaným marketingovým tahem Hymana Lipmana, který tak donutil spotřebitele kupovat mazací pryž, aniž by vlastně chtěli. Stále se rozvíjejícímu průmyslu na přelomu 19. a 20. století ale již přírodní materiály nestačily, vyžadoval nové, které by odolaly zvýšené zátěži, ať už tepelné, elektrické či chemické. Šelakové laky se při vysokých elektrických proudech tavily a neplnily funkci izolantů. Řešení se našlo v roce 1907, kdy Belgičan Leo Baekeland připravil první čistě syntetický polymer Bakelit. Původně byl bakelit dobrý jen na špinění skla Chemik při tom vycházel z práce významného německého chemika Adolfa von Baeyera, nositele Nobelovy ceny, který pozoroval kondenzaci fenolu a formaldehydu již 35 roků před Baekelandem. Jeho závěrem však bylo pouhé konstatování, že vzniklý tmavý produkt zcela znehodnotí drahé laboratorní sklo. Teprve Baekeland byl schopen ocenit vznik hmoty, kterou bylo možné tvarovat do řady forem, plnila funkci elektroizolačního materiálu a po svém ochlazení a vytvrzení odolávala mechanickému poškození, teplu i kyselinám. Tyto vlastnosti otevřely bakelitu cestu do továren i domácností, kde se z něj vyráběly například madla k hrncům, kelímky na kosmetiku či součásti elektrických spotřebičů. Jako symbol pokroku byl použit také na výrobu knoflíku řadicí páky luxusního Rolls-Royce z roku I přes své nevýhody, jako jsou křehkost a náročná výroba, se bakelit ještě dnes používá k výrobě předmětů, u kterých je důležitá odolnost vůči teplotě, ohnivzdornost a chemická odolnost. Produkty z bakelitu jsou dnes pro svůj osobitý design a historický význam často vyhledávanými sběratelskými předměty. Později dal bakelit vzniknout makromolekulární chemii Bakelit byl první z řady synteticky vyráběných polymerů, které naplnily potřeby moderního průmyslu. Velká možnost modifikace těchto látek, jejich vysoká odolnost, relativně snadné tvarování a izolační funkce z nich činí hojně užívaný materiál. Výjimečné vlastnosti syntetických polymerů zajímaly stále více chemiků, a tak se zrodil nový vědní obor makromolekulární chemie. Zpočátku nahodile prováděné experimenty s nejistými výsledky postupně nahradily cílené pokusy (sice občas Bakelit byl první uměle vytvořenou makromolekulární látkou. Nejprve byl považován pouze za nečistotu, později však odstartoval celý nový vědní obor makromolekulární chemie. Prakticky se využíval k výrobě např. telefonních přístrojů, produkty z bakelitu jsou dnes pro svůj osobitý design a historický význam často vyhledávanými sběratelskými předměty. také s překvapivými výsledky, nicméně pokud by výzkumník předem věděl, jak experiment dopadne, nemusel by ho provádět), které přinášely stále nové typy materiálů. Kromě přípravy nových syntetických polymerů vědci pronikali do samotné podstaty makromolekulárních látek. Hermann Staudinger jako první představil polymerní látku jako dlouhý řetězec vzniklý spojením krátkých struktur chemickou vazbou. Postupně byly zjišťovány souvislosti mezi strukturou a vlastními polymerními materiály, které ještě zvýšily jejich potenciál na poli průmyslu, protože cílenou modifikací struktury umožnily připravovat materiály pro konkrétní aplikace. Dnes jsou syntetické polymerní materiály běžnou součástí každodenního života a jen málokdo ví, jak trnité cesty plné slepých uliček, ale i vzrušujících objevů k tomu vedly. Ale to už je téma na další kapitolu. Autoři: Zdeněk Přikryl a Martin Vik, výzkumní pracovníci Polymer Institute Brno V dubnovém pokračování se dozvíte: Jak přispěl kulečník k rozvoji plastů, co je vlastně igelit, jak souvisejí dámské punčochy s boji v Tichomoří a jak vznikl Tefal. aktualita Stát rozhoduje o průběhu dalších sanací Unipetrol RPA Právě se rozhoduje o tom, zda sanace pozemků v Chemparku Záluží a v jeho těsné blízkosti budou pokračovat podle původních plánů, nebo se sanační limity upraví. O případných změnách v odstraňování starých ekologických zátěží (OSEZ), které vznikly před rokem 1994, jednají inspektoři a ministerští úředníci. Nejnovější dokument analýza rizik podrobně mapuje znečištění půdy vzniklé v minulosti a poukazuje na ohrožení, která z toho plynou, a na možný další vývoj. Výsledky zprávy posoudí Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo financí ČR. Na základě výsledku jejich rozhodnutí mohou být upraveny sanační limity v Chemparku Záluží, říká Marek Frühauf z odboru životního prostředí Unipetrolu Services. Analýzu rizik, jež nahrazuje dokument z roku 1999, spolu se zprávou o aktuální kontaminaci pozemků vytvořila firma EPS pro Ministerstvo financí ČR. Původní předpoklad, že sanační práce budou ukončeny do závěru roku 2016, se nedaří naplnit. Podle Marka Frühaufa Ministerstvo financí vypisuje výběrová řízení na sanační práce podle svých interních priorit a potřeby firem, u kterých se OSEZ provádí, dostatečně nezohledňuje. Mezi nejvýznamnější akce patří likvidace skládek tekutých odpadů Růžodol, kde byly odtěženy laguny s uhlovodíkovými zbytky z výrob a nyní se odčerpávají ropné látky z hladiny podzemních vod. Odstraňování starých ekologických zátěží začalo v Chemparku Záluží v polovině 90. let podpisem smlouvy mezi Fondem národního majetku a majitelem Chemparku Záluží. Odstranění kontaminace z pozemků chemického areálu a jeho těsné blízkosti hradí stát a provádějí ho různí dodavatelé v přesně stanovených oblastech znečištění. V některých už byla sanace ukončena, v jiných ještě probíhá.

17 číslo 3 březen Rozhovory se sportovci Oleje Mogul v Dakaru obstály PARAMO Oba sportovci, které Paramo podporuje, motorkář Ondřej Klymčiw během Dakaru 2015 a čtyřkolkářka Ollie Roučková během Intercontinental Rally, si nemohli oleje Mogul vynachválit. S jakým očekáváním jste odjížděl/a a jak na vás na místě zapůsobilo prostředí rally Dakar/Intercontinental Rally? O. Klymčiw: Pochopitelně jsem se chtěl vrátit domů vcelku. Karel Scheder si dovolil nahodit dvacátou pozici, a ono to vyšlo. Dojel jsem na celkovém 20. místě, druhý jako nováček a osmý mezi amatéry bez tovární smlouvy. Ale je to práce obou trenérů. Dakar je jeden velký kolotoč, každý tam závodí a kdo říká, že ne, tak si vymýšlí. O. Roučková: Odjížděla jsem s velkým strachem, přece jen jsem se ještě žádné rally nezúčastnila, dokonce jsem se nikdy nebyla podívat na tomto typu závodů. Očekávání bylo jen jediné, a to přežít. V koutku duše jsem si přála neudělat ostudu Vype Racing Teamu, který si mne vzal pod svá křídla. Intercontinental Rally na mně zapůsobila v tom nejlepším světle a po jejím dojetí už mohu říct, že rally miluju. Jak byste hodnotil/a výkon Mogulu? O. Klymčiw: Olej Mogul pochopitelně znám dlouho, ale v opravdu extrémních podmínkách jsem ho mohl otestovat už na podzimním soustředění v Maroku, takže jsem věděl, že se na něj mohu spolehnout i na Dakaru. Nadmíru spokojen jsem nejen já, ale i stroj. A samozřejmě také mechanik, protože má méně práce. O. Roučková: Oleje Mogul používám již třetím rokem, po 152 motohodinách je motor v absolutní pohodě, bez opotřebení. Oleje jsem měla možnost otestovat v opravdu náročných podmínkách jak v České republice, tak v zahraničí Německu, Izraeli, Polsku, Slovensku, Rumunsku a Řecku. Nejnovější závodní testy proběhly na černém kontinentu při Intercontinental Rally, během které jsem ujela kilometrů. Během provozu se nevyskytly žádné problémy ohledně mazání motoru. Jaký je váš nejhezčí zážitek ze závodů? O. Klymčiw: Pro mě byl celý Dakar zážitek, bohužel to uteklo hrozně rychle. Ale každý den se vyjíždí velmi brzo ráno, takže pokaždé vidíte překrásné východy slunce. O. Roučková: Když jsem dojela první útrpnou etapu, kde jsem jela po celý závod bez levé stupačky, do cíle jsem dojížděla v noci. Nejhezčí bylo vidět Vype Racing mechaniky, kteří už na mě čekali se svářecí technikou. To byl moment, který předčil i projetí cílové pásky. Soutěže jste se zúčastnil/a poprvé, jak jste se na ni připravoval/a? O. Klymčiw: Troufám si říct, že odpovědně. Samotná příprava se skládala z mnoha aspektů fyzická kondice, jezdecká příprava, přípravné závody. Je třeba vše plánovat pečlivě, zvažovat. Můj osobní trenér na fyzičku Ivan Svědík zajišťoval i konzultaci s lékaři, fyzioterapeutem, nutriční výživu atd. Karel Scheder mě doslova učil jezdit na motorce, ale zároveň celý rok připravoval stroje na závody, tréninky a také měl na starost komplet zázemí a servis na Dakaru. O. Roučková: Vlastně jsem ani netušila, jak se na tento typ závodů připravit. Obrátila jsem se s dotazy na ostřílené dakarské matadory Pabiška, Macháčka a Randýska a na vše se vyptala. Pak mi trenéři sestavili kompletní tréninkový plán. Po večerech jsem ležela v mapách a učila se s GPS technikou. Za řídítky čtyřkolky jsem seděla velmi sporadicky, technika se kompletně připravovala takřka do dne odjezdu na rally. Byla vaše příprava dostatečná, nebo byste něco změnil/a? O. Klymčiw: Druhý den jsem byl trošičku na hraně, právě kvůli vysokým teplotám, ale jinak jsem se cítil velmi dobře. Síly jsem šetřil, protože to byl první Dakar, a proto jsem jel ekonomicky. Je dobré si nechat rezervu. Přípravu na příští ročník ještě vylepšíme. Už se na tom pracuje. O. Roučková: Příprava na Intercontinental Rally byla celkově dobře pojatá, zejména díky práci celého týmu trenérů, kteří mě hecovali každý den, i o víkendech těsně před odjezdem na rally. Musím však dodat, že etapy o 700 kilometrech už byly vyčerpávající, přece jen mám ruce jako špejle a sem tam nějaký ten sval zabolel, ale nic tragického, co by mě vyřadilo ze závodu. Změnila bych jen to, že bych si alespoň jeden víkend v měsíci u trenérů vybrečela volno. Dakar je jeden velký kolotoč, každý tam závodí a kdo říká, že ne, tak si vymýšlí, říká v cíli šťastný Ondřej Klymčiw. Ollie Roučková: Intercontinental Rally na mně zapůsobila v tom nejlepším světle a po jejím dojetí už mohu říct, že rally miluju. Kdy jste si během závodu sáhl/a na dno? O. Klymčiw: Mezní situace nám připravovalo zpravidla počasí. Jelo se i 500 kilometrů v -8 C a opakem bylo 65 C na slunci. S pády člověk musí počítat. Je jen otázkou kdy a v jaké rychlosti. O. Roučková: Tato soutěž je velmi dobrým vstupem do světa rally, bez stresu si můžete osahat navigační soutěže a taky tak trochu zavítat do tratí původního Dakaru, které na nás čekaly hned od první ostré etapy. Na Irku je velmi dobrá parta lidí, výborní pořadatelé, a hlavně Ač týmy jely za sebe, všichni táhli za jeden konec lana. Mezní situace nastala hned v první měřené etapě, kdy mi kvůli mé jezdecké chybě upadla levá stupačka i s nášlapem, naštěstí řadička zůstala neponičena. Tady jsem s chladnou hlavou řešila problém jet, nebo nejet dál, tato etapa čítala 500 kilometrů v nelítostném kamenitém terénu Maroka. Po diskuzi s mechaniky jsme se domluvili, že etapu dojedu bez stupačky stůj co stůj. Naštěstí to byla jediná mezní situace, která mě během kilometrů potkala. Šel/Šla byste do toho znovu? Pokud ano, za jakých podmínek? O. Klymčiw: Rozhodně ano, ale je třeba sehnat partnery. Dakar je pouze třešnička na dortu, 99 % práce se odvede během celého roku. Pro mě je nejdůležitější bezpečnost, takže pokud bude čas a získám prostředky na profesionální trénink, uvidíte mě i na Dakaru O. Roučková: Jasně, že šla a za podmínek, které mi poskytl Vype Racing Team kompletní servis, kompletní asistence a celkové zaštítění. Co dál vás čeká v letošní sezóně? O. Klymčiw: Kalendář je již plný až do ledna Mám v plánu asi pět velkých závodů, z čehož jsou dvě mistrovství světa. Také bych se chtěl více věnovat své rodině, no a pak trénink, trénink a zase trénink. Je to velmi náročné, a to nejenom pro mě, ale i pro mé trenéry a rodinu. O. Roučková: Mezinárodní motocyklová federace (FIM) zveřejnila kalendář závodů mistrovství Evropy Bajas pro rok Tato série mne velmi láká. Také se budu snažit, abych se podívala na kompletní seriál Mezinárodní mistrovství ČR Cross Country a na německý šampionát Endurance Masters. Potkali jste se někdy při závodech? Nechtěli byste si v rámci exhibice poměřit své síly? O. Klymčiw: S Ollie jsem ještě neměl tu čest, ale pokud se potkáme na nějakém závodě, rozhodně můžeme síly změřit. Upřímně obdivuji každého, kdo do rally jde, protože je to opravdu dřina. O. Roučková: Doposud jsem neměla tu možnost se s Ondrou potkat, a kdyby ta možnost přišla třeba v rámci exhibice, rozhodně bych s ním nepoměřovala síly, ale snažila se od něj spíše něco naučit.

18 18 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Benzina, hlavní sponzor extraligového hokeje v Litvínově Martin Ručinský na to pořád má SPORT Martin Ručinský je na vrcholu, oslňuje přesností střel a nasazením za HC Vervu Litvínov. A tak ani jeho věk (11. března oslavil 44 let) neodradil reprezentačního trenéra Vladimíra Růžičku, aby ho oslovil, když sestavoval tým na přípravná utkání s Ruskem. A Martin Ručinský nezklamal, pořád má na to za reprezentaci hrát. Jaké to je vrátit se do reprezentace po devítileté pauze? Od olympiády v Turíně se hokej změnil. Hráči jsou vyspělejší, rychlejší, mají víc síly, proto je méně času na zpracování, přihrávku nebo střelbu. Před zápasy jsem nevěděl, co všechno od hokeje i od sebe čekat. Oba zápasy s Ruskem byly těžké, ale na druhou stranu mě bavily a užil jsem si je. Když jsem si zase oblékl reprezentační dres, vzpomněl jsem si na úspěchy hráčů mojí generace. Byl jsem vychovávaný v tom, že nejvíc, čeho hráč může dosáhnout, je reprezentovat svoji zemi. Vybavíte si dojmy, kdy jste do reprezentace nastoupil poprvé? Bavíme-li se o dospělých, bylo to na Švédských hrách chvilku po úspěšném mistrovství světa dvacetiletých. Ve Stockholmu jsem si odbyl premiéru v reprezentačním týmu seniorů. Pocity to byly úžasné. Byl jsem rád, ale jako každý mladík jsem byl natěšený i trošku odrzlý a bral jsem to jako normální. Ne že bych si toho nevážil, ale podařilo se mi juniorské mistrovství světa a na základě toho jsem dostal pozvánku mezi dospělé. Teď je mi čtyřicet tři a vidím, do jakého momentu své kariéry jsem se dostal. Uvědomujete si odpovědnost vůči mužstvu, trenérům i národu. Když je vám devatenáct, nad takovými věcmi většinou nepřemýšlíte. Jako mladík jste svou hru musel přizpůsobit stylu reprezentace, teď jste vy jeden z nejzkušenějších v týmu. Jak se vám hraje s těmi nejmladšími? Herní projev týmu se mění a vyvíjí podle hráčů, kteří přicházejí a odcházejí. Já jsem hrál v lajně s Láďou Sobotkou, kterého dobře znám a patří podle mě v současnosti mezi naše nejlepší hokejisty. A pak s mladým Dominikem Simonem, což je obrovský talent. Na začátku jsme si jen řekli, co bychom chtěli hrát, a to jsme také plnili. S oběma se mi hrálo výborně a spolupráce nám fungovala. Chemie mě bavila, měli jsme fajn učitele, který to dobře vysvětloval. Líbily se mi pokusy, na které rád vzpomínám, říká Martin Ručinský ve dveřích do kabiny A mužstva. Nominace pro mistrovství světa ještě nebyla vyhlášena. Myslíte si, že po skvělých výkonech v zápasech proti Rusku v ní již máte místo jisté? Takhle já se do budoucnosti vůbec nekoukám. Vláďa Růžička je kamarád, v Litvínově jsme spolu vyrůstali u jednoho baráku. A když mě požádal o start do dvou zápasů, rád jsem to udělal. Nastoupit za reprezentaci je pro mne pořád čest. Na druhou stranu mám k Vláďovi velký respekt jako k hráči, člověku i trenérovi a takovým se neodmítá. Reprezentační zápasy jsem odehrál a vrátil jsem se do Litvínova, kde plním své základní poslání. Mám tam rozdělanou nějakou práci, vizi, a Litvínov je proto moje priorita. Co bude po sezóně tak daleko se momentálně nedívám. Stíháte se kromě hokeje věnovat ještě nějakým jiným sportům? Do dvanácti let jsem souběžně s hokejem hrál tenis, pak už jsem se musel rozhodnout, kterému sportu dám přednost. Nedalo se sedět na dvou židlích. Vždy jsem tíhnul ke kolektivním sportům, proto byl hokej pro mě číslo jedna. Tenis mám samozřejmě rád, hrál jsem ho dlouho jako doplňkový sport při přípravě na další sezónu, ale kvůli problémům s rameny se mu už tolik nevěnuji. Když můžu, hraju golf. Zmiňoval jste, že jste s Vláďou Růžičkou vyrůstal u jednoho paneláku. S jakými hokejisty se ještě znáte tak dlouho? Moji vrstevníci jsou Robert Reichel, Jiří Šlégr, Robert Lang, Vláďa Machulda nebo Ivan Hlinka mladší. S těmi jsem chodil do třídy, hrál s nimi hokej a společně jsme vyrůstali. Dobře, že po sezóně nedošlo k významné obměně kádru. Tým měl svou sílu už minulý rok, ale jeho potenciál se nepodařilo probudit včas. Až trenéři Radim Rulík a Miloš Hořava s mužstvem udělali obrovský pokrok. Váš otec dlouhé roky pracoval v zálužské chemičce, nelákalo vás nikdy jít v jeho stopách? Chemie mě bavila, měli jsme fajn učitele, který to dobře vysvětloval. Líbily se mi pokusy, na které rád vzpomínám. Nebyl jsem žádný šprt, ale ve škole jsem problémy se známkami neměl. Kdybych nehrál profesionálně hokej, možná bych byl doktorem. Kvůli problémům s rameny se v tom už trochu vyznám Při zápasech venku občas soupeřovi fanoušci nadávají týmu do chemiků. Jak vnímáte spojení Benziny (Vervy) s litvínovským hokejem vy? Hokej je jedna z mála zábav, kterou zdejší lidi mají. Díky zálužské chemičce byl Litvínov vždy baštou hokeje a líhní skvělých hokejistů nejen pro NHL, ale i celý svět. Litvínov má velkou tradici, do extraligy určitě patří, a to všechno díky Benzině, Unipetrolu a dalším, kteří nás podporují. Vážíme si toho a pro město je to jedině dobře. Litvínov patří k nejmenším extraligovým městům a pro NHL vychoval nejvíc hráčů. Jak si to vysvětlujete? Vše začíná u výborné práce s mládeží, Litvínov si na tom vždycky zakládal. Vyrostlo tady hodně hokejistů pro evropský i světový hokej. V současnosti se prosazují i v KHL. Když jsem byl v NHL, tak se mě na to často ptali i spoluhráči. V době mých hokejových začátků snad každý kluk mezi pěti a šesti lety, co měl zdravé ruce a nohy, prošel litvínovskou hokejovou základnou. Dnes už ale existuje řada dalších aktivit, které hokeji konkurují. Loni tým bojoval o záchranu v extralize, letos bojuje o prvenství. Díky čemu se tak zvedl? Složení týmu je téměř identické Bylo jedině dobře, že po sezóně nedošlo k významné obměně kádru. Tým měl svou sílu už minulý rok, ale jeho potenciál se nepodařilo probudit včas. Až trenéři Radim Rulík a Miloš Hořava s mužstvem udělali obrovský pokrok. Je to především jejich zásluha. Naší hře dali nový řád a systém. Mužstvo šlape i proto, že je v šatně dobrá atmosféra. Důležitou roli sehrálo také vedení klubu, které nezanevřelo na tým jako celek, nechalo hlavní kostru pohromadě a pouze ji doplnilo o několik hráčů. Fanoušci za vámi stojí a už vidí titul. Jak si věříte vy? Myslím, že si to zasloužíme nejen za tuhle sezónu. Od vstupu do extraligy jsme nikdy nevypadli. Hrajeme hezký hokej pro oko diváka, bavíme ho, což je znát i na návštěvách. Když je v Litvínově plný stadion, je tam skvělá atmosféra, jinak se hraje a zápas si víc užíváme. Náš klub má velkou tradici a už za to by si titul zasloužil. Jsem si vědom, že takhle může mluvit dalších třináct týmů a chce ho vyhrát každý. Dresy Martina Ručinského pomůžou ochrnuté dívce, pomáhají i Ropáci on Tour Hokejový klub HC Verva společně se svým fanklubem Ropáci on Tour a dalšími příznivci se rozhodl přispět Tereze Kretschmannové. Na ochrnutou dívku z Bíliny již fanoušci mezi sebou vybrali korun. Zapojili se i Martin Ručinský a Jiří Šlégr. Vybrané prostředky a výtěžek z aukce dresů poputují na charitativní festival BoBování 2015, který každoročně pořádá folková kapela Bob a Bobci. Festival se koná 18. dubna v Besedě v obci Hrob, která je od Litvínova vzdálená 15 kilometrů. Lidé budou moci přispívat také přímo na místě. Výnos festivalu bude během BoBování předán rodičům hendikepované dívky.

19 číslo 3 březen Sportovní osobnost regionu Miriam Kolodziejová, juniorská vítězka Australian Open Pohár z Australian Open je ten nejcennější Region Litvínov je znám především jako hokejová líheň, ale nedávno na něj fantastickým výkonem upozornila také teprve sedmnáctiletá tenistka Miriam Kolodziejová, když vyhrála ve čtyřhře Australian Open v kategorii juniorů. Stále mi to ještě nedochází, zatím vím, že mám doma titul z grandslamu, ten už mi nikdo nesebere, říká Miriam Kolodziejová. Pohár doma postavila k více než stovce dalších. Tento je ale nejcennější. Legrační bylo, že jsme se spoluhráčkou při odletu říkaly trenérovi, že turnaj vyhrajeme. Turnaj juniorů, který probíhá při Australian Open dospělých, byl pro ni velkým zážitkem. Potkala se během něj s řadou tenisových hvězd, např. s Novakem Djokovičem a Martinou Navrátilovou. Rovněž ji potěšilo, že se vyplnilo přání, které před odletem se spoluhráčkou Markétou z legrace řekly trenérovi, že vyhrají. Ač by mohla hrát juniorský tenis až do prosince, odehraje už jen dva grandslamové turnaje a vydá se do světa seniorského tenisu. Miriam Kolodziejová s tenisem začala v šesti letech v Litvínově, od deseti jezdí na tréninky do Prahy, hraje jeden až dva turnaje měsíčně a studuje. Zvykla si na individuální plán. Vedení školy jí umožňuje věnovat se vrcholovému sportu, pomáhají jí i spolužáci. Ač rodačka z Litvínova zatím neměla čas podívat se do Chemparku Záluží, ale kdyby měla možnost, ráda by ji využila. Sedmnáctiletá Miriam Kolodziejová z Litvínova vyhrála Australian Open ve čtyřhře juniorů. křížovka Ceny věnuje společnost Části dolních končetin Škodlivý motýlek Autonomní oblast Číny Chemická značka telluru Vraník Pařát Iniciály herce Kopeckého 1. díl tajenky Nářečně kocour Svazek (shluk) rostlin Římsky 2004 Hobbymarket Název značky dusíku Iniciály Poea Nářečně jaro Bývalý PZO Česká řeka Starší značka holících čepelek Okrasný pták Starověký balkánec Rosolovitá hmota Ženské jméno (16. 3.) Janinský paša Pevnostní stavba Anglicky síť Chemická značka platiny Značka voltampéru Mazlavá hornina (slovensky) Vydávat velké teplo Ačkoliv 2. díl tajenky Malé poleno Příslušník germánského kmene Čapí nůsek Maďarské mužské jméno Edisonovo jméno Pero Švédský výrobce kuličkových ložisek Nejmenší druh buvola Švýcarská řeka Skinhead Snížený tón Otázka při sázce Na výherce čeká tričko, otvírák s magnetem a sada multifunkčního maziva. Starořecký zhýralec Mezinárodní kód Litvy Přístroj k vážení Cizokrajný sokolovitý dravec Značka jízdních kol Písemná Chemická značka astatu Ovocná zahrada Zakvičení Obchodní akademie (zkr.) Mezinárodní kód Itálie Řadová číslovka Bývalý kanadský hokejista Obec u Ostravy Fáč Důlní pracoviště Osoba (figura) Podpěra Nářečně jenom Římsky 501 Přes Neidentifikovatelný létající objekt Částečně odejmout Iniciály zpěváka Brichty Filmová postava Matta Damona Značka pracího prášku Jedovatý had Zařízení k lovu ryb Chemická značka hliníku Slovenský souhlas Kancelářská zkratka Evropan Dopravní prostředky Ženské jméno (8. 4.) Slovensky jestli Ztloukl (zmlátil) Vyhynulý pták Ukazovací zájmeno Ženské jméno (7. 6.) Hrubě urážet (znevažovat) boha Kontinent Telefonovat Iniciály polské atletky (vícebojařky) Tymińské Maďarsky táta Anglicky loď (malá) Nápověda: Aara, apa, asot, Attila, boat, Bourne, EAP, KT, LTU, net, Orr, reduta, SKF Správné znění tajenky z UNI novin 2/2015 bylo: Ollie vyrazila s Mogulem do Afriky. Ze správných odpovědí jsme vylosovali pět výherců, kteří získají dárky od některé z firem skupiny Unipetrol: Eva Jančíková (Unipetrol RPA), Petr Plaček (Paramo), Alena Šebková (Unipetrol Services), Tomáš Vostrčil (Paramo), Kateřina Bezačinská (PIB Brno). Chcete-li také vyhrát, pošlete nám tajenku této křížovky na e mail: nebo ji vložte do sběrných schránek ve vašich společnostech. Přejeme vám štěstí při losování. Uzávěrka je 3. dubna Ceny pro výherce z litvínovského areálu jsou k vyzvednutí do 24. dubna 2015 v redakci UNI novin v Chemparku Záluží, kancelář AB 732, ostatním výhercům budou po předchozí domluvě zaslány poštou.

20 20 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol UNI, noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol. Neprodejné. Číslo 3/2015. Vychází 11x ročně, po 10. dni v měsíci v nákladu ks. Vydavatel UNIPETROL, a.s., Na Pankráci 127, Praha 4, PSČ , Česká republika. IČ: Předseda redakční rady: Jiří Hájek. Odpovědný redaktor: Miroslav Mertl (tel.: ). Kontakt na redakci: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., DS 732, Litvínov, Záluží č. p. 1, PSČ , internet: (UNI v elektronické podobě). Fotografie: archiv skupiny Unipetrol a PKN Orlen. Design, editace a produkce: ENTRE s.r.o. Registrace MK ČR E ISSN X. UNI, Všechna práva vyhrazena.

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Bc. Ondřej Trávníček - ČVUT, FEL, NUR 2010. Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček

Bc. Ondřej Trávníček - ČVUT, FEL, NUR 2010. Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček 1 Zadání Cílem projektu je navrhnout GUI pro fyzikální cvičení stoupání na špičky koncipované formou hry. K dispozici je čidlo vzdálenosti

Více

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 Praha, 11.listopadu 2013 S příchodem zimního období zveřejňují hlavní evropské a ruské automobilové časopisy testy zimních pneumatik, které srovnávají nejvýznamnější

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role.

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Žáci tak Umožnili svým učitelům vrátit se do dětství a usednout do

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum OUTDOOR PROGRAMY Klienti mají za úkol vyřešit to, jak překonat lanové překážky před nimi. Vhodné pro kolektivy (zejména pro akce typu teambuilding). Místo: okolí Hotelu DUO Poznámka: cena je uvedena orientační

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

VÍCEBOJ 1. ročník. Propozice. Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru na podporu zdravého životního stylu

VÍCEBOJ 1. ročník. Propozice. Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru na podporu zdravého životního stylu VÍCEBOJ 1. ročník Propozice Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru STRUČNÝ POPIS Olympijský víceboj je jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ÚSEK AKROBATICK0HO LYŽOVÁNÍ 2012/2013

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ÚSEK AKROBATICK0HO LYŽOVÁNÍ 2012/2013 SOUTĚŽNÍ ŘÁD ÚSEK AKROBATICK0HO LYŽOVÁNÍ 2012/2013 Účinný od 1.12.2012 1. Úvod 1.1. Úsek akrobatického lyžování (dále jen ÚAL) Svazu lyžařů České republiky (dále jen SLČR) je samostatný řídicí a odborný

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi

Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi Zimní olympijské hry Vancouver 2010 v České televizi (časy vysílání přímých přenosů a záznamů jsou orientační a mohou být aktuálně měněny) PÁTEK 12.2. 2010 DEN 1 SO 13.2. 2010 2:00 STUDIO SO 13.2. 2010

Více

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ

> POJĎTE S NÁMI VÍTĚZIT! NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ NABÍDKA SPOLUPRÁCE JAN ČERNÝ 2 PROJEKT MČR 2015 Po několika letech s vozy s předním pohonem bychom rádi opět usedli do čtyřkolky. Volba padla na vůz Škoda Fabia S2000, se kterou jsme v roce 2013 absolvovali

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 Logo 10. EYOWF 2011 putuje k odsouhlasení k Evropskému olympijskému výboru Náměstek hejtmana Petr Doležal dnes předal ceny vítězkám soutěže o návrh loga 10. Evropského

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost

V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost 1. V Teplicích mají návod, jak financovat sport: velké firmy musí převzít odpovědnost ihned.cz, 16.2.2011 http://sport.ihned.cz/c1-50306060-v-teplicich-maji-navod-jak-financovat-sport-velke-firmy-musiprevzit-odpovednost

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí. P r o p o z i c e

ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí. P r o p o z i c e ÚAMK- Automotoklub neslyšících Valašské Meziříčí P r o p o z i c e Automobilové orientační soutěže s mezinárodní účastí 12. Bezpečné cesty Jízda zručností o Valašský pohár Hluk 28. 9.2013 Vážení motoristé,

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Článek 1: Předmět soutěže 1. Cena FČOK je udělována projektům financovaným z evropských fondů, díky nimž firma dosáhla špičkové technologické úrovně.

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Od životních situací ke kompetenčnímu modelu Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Obsah Životní situace Procesní model úřadu Případová studie Magistrát města Kladno Závěr Životní situace -

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více