Výroční zpráva dávám práci svému srdci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. dávám práci svému srdci"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 dávám práci svému srdci

2 3 Obsah Úvodní slovo 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice 6 Lidé v realizovaných projektech 6 Kontaktní údaje 7 Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních 9 Dobrovolnický program ve FN KV 9 IKEM 13 Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici 15 Dobrovolnické centrum Lékořice 17 Firemní dobrovolnictví 21 Duchovní péče 25 Herní terapie 27 Keramická dílna 29 Naše kavárna 30 Hospodaření sdružení 31 Poděkování 33 Projekty Lékořice v roce 2013 podpořili 34 Finanční dary 34 Závěrečné slovo 39 2

3 5 4 Úvodní slovo Byl jsem nemocen a navštívili jste mě Matoušovo evangelium (25,36) Těmito slovy hodnotí Ježíš v jednom svém podobenství jednání, které má smysl a budoucnost. Zvolil jsem jej jako motto úvodu Výroční zprávy o práci Centra podpůrné péče dobrovolnického sdružení Lékořice proto, že navštěvování nemocných patřilo od počátku k programu tohoto sdružení v pražské Thomayerově nemocnici. Služba dobrovolníků v nemocnicích se ale nerodila snadno. Radostné pak ale bylo sledovat, jak se okruh dobrovolníků a jejich aktivity postupně a téměř nepozorovaně rozšiřovaly, a to navzdory obtížím spojeným se zajišťováním finančního krytí nákladů spojených s touto službou. Dnes, po téměř deseti letech činnosti, je Dobrovolnické centrum Lékořice standardní, etablovaná (nejen v krčské nemocnici, ale i v IKEM a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady) a důvěryhodná služba, o kterou je zájem. Je perspektivní a stojí o ní i ostatní nemocnice. Prestiž, jakou Dobrovolnické centrum Lékořice (dnes již součást Centra podpůrné péče) ve společnosti má, proto právem vyjadřuje vysoké ocenění Neziskovka roku Hodnota sdružení Lékořice je založena na práci mnoha obětavých lidí, pro něž je tato služba srdeční záležitostí. Z webových stránek Lékořice si lze udělat představu o tom, kolik toho např. ve prospěch Thomayerovy nemocnice, jejích pacientů i personálu za těch deset let Lékořice vykonala. Je to úctyhodné a inspirativní dílo, svědčící o velikém zaujetí a lásce všech, kdo se na těchto aktivitách podíleli. Je současně důvěryhodné i pro sponzory, na jejichž šlechetné pomoci služba Lékořice v nemocnici stojí. Dobrovolnictví představuje v naší pragmaticky uvažující a na zisk orientované společnosti žádoucí alternativu a nesmírně cennou hodnotu. Je to možnost překonávat bariéry vedoucí k izolaci, možnost zachovat, chránit a projevit lidskost, tj. bránit odlidštění. Dobrovolnictví je možnost nacházet v nemocnici člověka (nejen pacienta, ale i ošetřovatele a lékaře), ztrácet pro něj svůj čas a prostředky, investovat svůj zájem a soucit každému, kdo na to čeká. Velmi si vážím služby všech, kdo jsou podle svých sil a schopností ochotni překonávat odcizení, doprovázet nemocné, poponést s nimi jejich břemena, sdílet s nimi jejich obavy a úzkosti. Kdo ví, možná právě v této službě máme co dočinění s anděly (ep. Žid 13,2). doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

4 7 6 Lidé v občanském sdružení Lékořice Statutární orgány Mgr. Radka Víchová předsedkyně Mgr. Karin Pospíšilová výkonná ředitelka Předsednictvo o. s. Mgr. Radka Víchová Ing. Dagmar Hrubcová Bc. Oldřich Šplíchal Zaměstnanci o. s. Mgr. Karin Pospíšilová výkonná ředitelka Mgr. Radka Růžičková projektová manažerka Naše kavárna Bc. Oldřich Šplíchal manažer kavárny Jana Markytánová baristka/vedoucí směny Zuzana Hořejší baristka Alena Reinlová baristka Zuzana Vystrčilová baristka Soňa Uchytilová baristka Lidé v realizovaných projektech Lékořice Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici Mgr. Karin Pospíšilová koordinátorka CPP Ing. Dagmar Hrubcová koordinátorka dobrovolnického programu Mgr. Martina Tyllerová koordinátorka dobrovolníků/herní terapeutka Ing. Eva Vodičková koordinátorka dobrovolníků Ing. Ivana Vilikusová koordinátorka dobrovolníků Mgr. Jana Feřteková herní terapeutka Bc. Martina Krutská, DiS. herní terapeutka Lucie Makariusová herní terapeutka/ keramička Mgr.Michal Balek koordinátor duchovní péče a nemocniční kaplan Lékořice dobrovolnické centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady PhDr. Martina Hasalíková koordinátorka dobrovolnického programu Garanti dobrovolnických programů Mgr. Lenka Hejzlarová, MBA/ Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA garant za TN Mgr. Libuše Gavlasová, MBA garant za FN KV PhDr. Martina Šochmanová, MBA garant za IKEM Supervizoři dobrovolníků MUDr. Michaela Chrdlová Mgr. Radka Víchová Mgr. Blanka Zemanová Mgr. Vlasta Vítková Kontaktní údaje Lékořice, občanské sdružení Sídlo: Pod Slovany 1977/4, Praha 2 IČO: Číslo účtu: /0300 Číslo Sbírkového/DMS účtu: / Lékořice Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici (TN) Kancelář TN, Vídeňská 800 Praha , pavilon A-1 Naše kavárna TN, Vídeňská 800 Praha , pavilon A-1 Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FN KV) Šrobárova 50, Praha , pavilon K1 Dobrovolnický program v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Vídeňská 1958/9, Praha

5 9 Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních Dobrovolnický program ve FN KV Počátky dobrovolnického programu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady sahají do roku Během roku 2013 vstoupil program do širšího povědomí. Za velice přínosné shledávají pacienti i personál nejen tradiční návštěvy dobrovolníků coby společníků u lůžka, ale i bohatou nabídku aktivit, kterou dobrovolníci poskytují. Personál nemocnice si společně s pacienty oblíbil výtvarné dílny, které se pořádaly v pravidelných dvouměsíčních intervalech a pod vedením zkušené dobrovolnice nabízely prostor pro sdílení společného času, relaxaci. U pacientů byly také velice oblíbené jednorázové aktivizační činnosti. Dobrovolníci pravidelně přicházeli na oddělení LDN a Neurologie, kde pacientům společně zpívali. LDN kromě kmenových dobrovolníků navštěvoval i pěvecký sbor Gambale, studenti ze 3. Lékařské fakulty a děti ze základní školy Olešská. Studenti pro seniory připravili tříkrálové koledování, vítání jara a v předvánočním čase přišli seniorům zpívat koledy. Dobrovolnický program na LDN zahrnoval také výtvarné dílny, čtení na přání, zpívání s kytarou, trénování paměti, písničky na přání a velké oblibě se těšily i filmové středy, kdy dobrovolnice seniorům přicházely promítnout vybraný film a poté ještě chvíli poseděly u čaje, aby si všichni společně popovídali o hercích a zážitcích, které se jim během sledování filmu vynořily. Nezastupitelnou úlohu hrála také canisterapie, která pravidelně probíhala na LDN a na obou odděleních neurologické kliniky. Pravidelná canisterapie napomáhá zejména lidem s vážnou kognitivní poruchou v rehabilitaci. Personál na odděleních velmi ochotně spolupracoval a pro kontakt se zvířetem vyhledával především ty pacienty, kteří z něj měli největší prospěch. 8 V průběhu roku 2013 se nám podařilo navázat spolupráci s oddělením Klinické psychologie a dobrovolníci byli jako odborníci na lidský kontakt vysíláni i na vysoce specializovaná

6 11 oddělení, aby hovořili s pacienty, kteří se ocitli v nelehké situaci. Na klinice popáleninové medicíny dětském standardním oddělení, dobrovolníci pomáhali dětem ve spolupráci s psychology a pedagogy rozvíjet konkrétní, odborníky stanovené oblasti. Domníváme se, že takový stupeň spolupráce profesionálů s dobrovolníky je unikátní. Počet hodin, které dobrovolníci strávili s pacienty FNKV v roce 2012: v divadle Mana vystoupili s celovečerním komponovaným programem, který byl zaměřen na propagaci dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních. Čtyři dobrovolnice a jeden dobrovolník divákům zprostředkovali své zkušenosti s dobrovolnictvím ve FNKV pět dobrovolnic vystoupilo na pouličním festivalu Fiesta Nové scény Národního divadla, kde hovořily o tom, co jim tento druh činnosti přináší do jejich života. V závěru roku na pravidelném poděkování dobrovolníkům za účasti managementu FNKV dobrovolníci překvapili neuvěřitelným výkonem, kdy jako překvapení secvičili rapovou hymnu, ve které touto neobvyklou formou vyjádřili radost z toho, že mohou docházet za nemocnými a zčásti jim zpříjemnit dobu hospitalizace. Dobrovolnický program FN KV v roce 2013 v číslech: V roce 2013 bylo do projektu zapojeno celkem 33 pravidelných dobrovolníků. Celkový počet dobrovolnických hodin činil 993 hodin. V nemocnici působilo 6 canisterapeutických týmů a jejich návštěvy činily v součtu 100 hodin. Dobrovolníci v průběhu roku navštěvovali 8 klinik a oddělení. Dobrovolníci realizovali 2 velké úspěšné akce pro širokou veřejnost. Uskutečnilo se 6 seminářů pro zdravotnický personál. 10

7 13 IKEM Občanské sdružení Lékořice spolupracovalo s IKEM již v minulosti. V letech 2008 až 2010 realizovalo na 5 klinikách IKEM svůj dobrovolnický program. Po změnách ve vedení IKEM v roce 2010 bylo rozhodnuto o ukončení dobrovolnického programu a naše spolupráce byla přerušena. V průběhu roku 2013 jsme znovu obnovili jednání o možnosti opětovné realizace společných podvečerních programů. V září 2013 se uskutečnila první dvě setkání koncert kytarového tria Altera Pars a také tvořivá dílna s výrobou šperků. Zájem pacientů předčil naše očekávání a obě setkání přinesla bezesporu oživení nemocničnímu světu. Velkou výhodou je, že zdravotnický personál IKEM si pamatuje období, kdy dobrovolníci Dobrovolnického centra Lékořice přicházeli za pacienty a návrat podvečerních akcí vítá. Zejména s vrchními sestrami máme velmi dobrou spolupráci, což je důležitá podmínka pro úspěšnost realizovaného projektu. Cílem projektu: Psychosociální podpora pacientů, kteří jsou po dlouhou dobu hospitalizováni na nemocničním lůžku. Snaha naplnit jejich volný čas příjemnou a smysluplnou aktivitou a tím odpoutat pozornost od nemoci samotné, přinášet práci svému srdci a tím své srdce uzdravovat. Propojovat izolovaný svět nemocných a zdravých; podporovat sociální kontakty. Posilovat sebevědomí pacientů, kteří jsou dlouhou dobu mimo svůj běžný svět. Pacient, který je NE-mocný, najednou tvoří a vyrábí. Z dosavadních akcí máme vynikající zpětnou vazbu muži ve věku 50 let se zapojují do tvorby šperků pro své blízké; přestože se na počátku zdráhali, v závěru akce jsou sami překvapeni výsledkem i celým průběhem akce. Sekundárním cílem je rovněž oslovení co největšího počtu zdravotnického personálu a jeho zapojení do akcí. Navození příjemné atmosféry na oddělení působí jako prevence syndromu vyhoření. 12

8 15 Dobrovolnický program v IKEM v číslech: V roce 2013 bylo do dobrovolnického programu zapojeno 5 dobrovolníků, kteří věnovali pacientům 73 dobrovolnických hodin. 87 pacientů mělo možnost navštívit 5 výtvarných dílen a 4 koncerty. Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici Centrum podpůrné péče Lékořice (CPP) tvoří tři oddělení: Dobrovolnické centrum Lékořice, Herní terapie a Duchovní péče. Smyslem činnosti je podpora pacientů, jejich příbuzných a také zdravotnického personálu. Děje se tak formou dlouhodobých aktivit i časově omezených projektů a také prostřednictvím změny prostředí. V roce 2013 došlo ve všech oblastech působení pracovníků CPP k navýšení počtu klientů. Narůst byl možný nejen díky personálnímu posílení, ale zejména díly stále se prohlubující spolupráci mezi CPP a zdravotnickým personálem. Činnosti a projekty byly tedy lépe plánovány a cíleny a tím se jejich efektivita také ještě zvýšila. Novou specifickou cílovou skupinou se v tomto roce staly vrchní sestry. Zahájili jsme společný pilotní projekt, v rámci kterého bylo vybráno 9 vrchních sester, které měly možnost využívat každých 6 týdnů individuální manažerskou supervizi. Na konci roku došlo k vyhodnocení projektu a naplánování jeho pokračování. Projekt má za cíl podpořit manažerské dovednosti vrchních sester a posílit jejich schopnosti zvládat tlaky a nároky, které jsou na tuto pozici kladeny. CPP v roce 2013 naplánovalo a ve spolupráci s dalšími odděleními TN zrealizovalo připomenutí 85. výročí založení Masarykových domovů. Pod názvem Senectuti et Juventuti se října konala venkovní výstava, přednášky, setkání s pamětníky Masarykových domovů, ekumenická bohoslužba i koncert. Pozvání přijala a svoji záštitu celé akci poskytla pravnučka T. G. Masaryka paní Charlotta Kotíková. 14

9 17 Dobrovolnické centrum Lékořice Již osmým rokem je realizován Dobrovolnický program občanského sdružení Lékořice v Thomayerově nemocnici. Jeho smyslem je psychická podpora pacientů, zpříjemnění jejich pobytu v nemocnici, ukrácení času hospitalizovaných dětských i dospělých pacientů a podpora motivace a komunikace nabídkou různých činností, které pacient může vykonávat. Rok 2013 byl pro nás ve znamení navýšení dobrovolnické základny, kdy dobrovolníků pro pravidelné činnosti bylo poprvé více než 100! I v tomto roce se nám dařilo navázat na zkušenosti z předchozích let a program dobrovolnického centra rozšířit i o nové aktivity. Nově začali dobrovolníci navštěvovat pacienty na Interní klinice JIP. Dobrovolnický program v podobě jednorázových akcí se podařilo rozšířit na Oddělení rehabilitace a revmatologie. Na oddělení Geriatrie a následné péče začali dobrovolníci spolupracovat se sestřičkou na výcvik kognitivních funkcí, kde vypomáhají s tréninkem paměti. Novou aktivitou bylo zavedení doplňkového prodeje na všechny stanice oddělení Geriatrie. Další aktivitou, která vznikla z iniciativy oddělení, bylo zapojení dobrovolníků na recepci na Klinice dětské chirurgie a traumatologie. Zvýšil se počet zooterapeutických návštěv. Zooterapie se rozšířila i na oddělení Geriatrie a následné péče. Nabídka zooterapie se rozšířila o felinoterapii, tedy terapii prostřednictvím speciální kočky. Dobrovolnické centrum Lékořice ve spolupráci s kontaktními osobami z oddělení, kde probíhá dobrovolnický program, zprostředkovává pacientům návštěvy dobrovolníků. Dobrovolníci, kteří přicházeli do nemocnice pravidelně 1x týdně na 1,5 2 hodiny, se podle 16

10 19 zdravotního stavu a věku pacientů věnovali nejrůznějším činnostem povídání, předčítání, hraní společenských her a zejména u dětí výtvarným činnostem. V letních měsících byly zvláště u pacientů seniorů velmi oblíbené doprovody na vycházky v areálu nemocnice. Pravidelné návštěvy dobrovolníků doplňoval také bohatý program jednorázových akcí a činností. Mezi nejoblíbenější patřily zejména výtvarné a rukodělné dílny, dobročinný bazar, Mikulášská nadílka, Den dětí v TN, Den seniorů a další. O významu a přínosu dobrovolnického programu nás i v roce 2013 ujišťovaly zpětné vazby od pacientů, jejich příbuzných a od personálu. Stále častěji si o společnost dobrovolníka žádali příbuzní pro svého hospitalizovaného blízkého. Velmi nás těší také narůstající důvěra zdravotnického personálu, který se na nás obracel s novými prosbami a nápady. O podpoře managementu Thomayerovy nemocnice jsme se opět přesvědčili na pravidelném setkání dobrovolníků s vedením nemocnici, kde zazněla slova díků a uznání za obětavou práci dobrovolníků. Dobrovolnický program v roce 2013 v číslech: V roce 2013 bylo do projektu zapojeno celkem 139 pravidelných dobrovolníků. Dobrovolníků registrovaných na jednorázové akce bylo 185. Celkový počet dobrovolnických hodin v rámci pravidelného programu činil hodin. Celkový počet hodin, které dobrovolníci strávili při jednorázových akcích, byl hodin. V nemocnici působily 4 canisterapeutické (zooterpeutické) týmy a zooterapeutických návštěv bylo celkem 125. Dobrovolníci docházeli celkem na 12 klinik a oddělení. 18

11 21 V roce 2013 dobrovolnické centrum zrealizovalo: 9 vstupních školení pro nové zájemce o dobrovolnickou činnost, bylo proškoleno celkem 79 dobrovolníků, 7 supervizních setkání pro dobrovolníky. Akce pro personál nemocnice a pro dobrovolníky: 11 seminářů a workshopů (seminář o stresu, první pomoc, pletení košíků, výroba adventních věnců, nordic walking, výroba šperků z korálků a další). Jazykové kurzy, procházky Prahou, poděkování dobrovolníkům a kontaktním osobám. Akce propagující dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních: prezentace programu v rámci Týdne neziskovek v obchodním centru DBK, podzimní měsíční výstava v Novodvorská Plaza, účast na vánočních trzích v DBK, účast na předvánoční propagační multikulturní akci v Praze 4 Libuši. Firemní dobrovolnictví Díky aktivitám firem a jejich zaměstnanců jsme v Thomayerově nemocnici v roce 2013 pomáhali ještě významnější měrou než v roce předešlém. Počet zapojených firem vzrostl na 18, počet zapojených zaměstnanců se v roce 2013 zvýšil o 86 a dosáhl počtu 344. Firemní dobrovolníci odpracovali téměř o 500 hodin více než v roce 2012, tedy celkem 2259 dobrovolnických hodin. 20

12 23 Společnosti zapojené do firemního dobrovolnictví: A.T. Kearney GmbH Ahold Czech Republic, a.s. Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o., B. Braun Medical s.r.o. BAXTER BioScience s.r.o. CCS Česká společnost pro platebn karty s.r.o. Citibank Europe plc. Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Covidien ECE s.r.o. Disney Mobile Games Studio s.r.o. GE Money Bank GlaxoSmithKline Hewlett Packard s.r.o. JOHNSON CONTROLS International, spol. s.r.o. SAP Business Services Centre Europe s.r.o. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o Telefónica O2 Czech Republic, a.s. UPS Czech Republic s.r.o. Na odděleních pro děti i dospělé se pacienti dočkali díky firemnímu dobrovolnictví hezčího designu pokojů, nových nátěrů a dokonce i nábytku či dalšího vybavení. Dobrovolníci jsou již tradičně zapojeni také do nezbytné údržby venkovního prostředí areálu nemocnice. Některé společnosti se v roce 2013 zapojily také do aktivit přímo s pacienty (výtvarné dílny pro děti, Den seniorů, Mikulášská nadílka, doplňkový prodej pro pacienty Geriatrie apod.) V září 2013 jsme již potřetí uspořádali Kulatý stůl věnovaný firemnímu dobrovolnictví v sociálně-zdravotní oblasti, tentokrát na téma Jakou cenu má firemní dobrovolnictví?. 22

13 25 24 Duchovní péče Rok 2013 byl již osmým rokem projektu duchovní péče v Thomayerově nemocnici. Od prvních počátků individuálních návštěv duchovního u lůžka pacienta se projekt rozvinul v ucelený systém poskytování duchovní péče pacientům. Práce koordinátora duchovní péče, duchovních a dobrovolníků je již vnímána jako nezbytná součást péče o pacienta. Cílem duchovní péče v nemocnici není v první řadě předávání biblického poselství. Prioritou je především podpora v těžké životní situaci nemoci, umírání či smrti. Tato podpora je poskytována především pacientům, ale v případě potřeby také jejich rodinným příslušníkům a nemocničnímu personálu. Duchovní péče se u pacientů realizuje přímo na odděleních u lůžka pacienta. Rozsah a četnost setkání závisí na posouzení duchovního nebo na vyžádání pacienta. Pacienti jsou buď indikováni lékařem, nebo duchovního kontaktují telefonicky oni sami (na většině oddělení jsou dostupné letáčky s nabídkou), popřípadě jejich blízcí, nebo duchovního osloví během jeho setkání s jiným pacientem. K seznámení s duchovním a k následnému využití duchovní péče dochází také po koncertu v kapli nebo při jiných příležitostech. S příbuznými se duchovní seznamuje u lůžka pacientů a nabízí jim rozhovor, méně často pak pomoc vyhledají sami. S personálem nemocnice duchovní hovoří přímo na odděleních během svých návštěv, někdy ho vyhledají v jeho kanceláři. Během roku 2013 se podařilo navázat spolupráci s Oddělením psychologie a Onkologickým oddělením, zintenzivnila se spolupráce s Oddělením neurologie. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 956 setkání, převážná většina připadla na pacienty (899), menší část na blízké příbuzné (39) a personál (18) nemocnice. Lidé využívající této služby byli ve věkovém rozmezí let, převažovaly ženy. Při zajišťování duchovní péče v Thomayerově nemocnici docházelo ke spolupráci s řadou lidí i organizací z důvodu co možná nejkvalitnější a nejširší nabízené péče. Duchovní spolupracoval s duchovními i laiky různých denominací. V říjnu byla společně sloužena ekumenická bohoslužba pro nemocnici a její pacienty.

14 27 Důležitou součástí duchovní péče pro všechny cílové skupiny byly také akce v kapli, pravidelné i mimořádné koncerty, bohoslužby a tzv. Ztišení (modlitební ekumenické setkání se čtením z Písma a zpěvem písní). Co se ani v roce 2013 nepovedlo, je zvýšení informovanosti pacientů o možnosti využití duchovní péče v nemocnici. Kolem 40 % pacientů v dotazníkovém šetření uvedlo, že se o možnosti využití duchovní péče v TN vůbec nedověděli. Přitom z jiného průzkumu se dá předpokládat, že odhadem třetina z nich by službu ráda využila. A právě na to bychom se rádi soustředili v roce příštím. Herní terapie Hra je důležitou a nedílnou součástí života dítěte a nejinak by tomu mělo být i v nemocničním prostředí. Herní terapie se proto snaží zpříjemňovat a ulehčovat pobyt dětem v nemocnici. Jejím cílem je motivovat dítě k různým aktivitám, vytvořit dítěti prostor pro spontánní aktivitu s ohledem na jeho individuální potřeby a zájmy, zbavit je strachu z nemocničního prostředí a připravit je na lékařský zákrok. Cílovou skupinou projektu herní terapie jsou děti ve věku 2-18 let pacienti dětských oddělení Thomayerovy nemocnice, někdy také jejich rodiče. V rámci projektu herní terapie jsme v průběhu roku uskutečnili 8 velkých výtvarných dílen na Oddělení dětské neurologie a na Klinice dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT). Těchto výtvarných dílen se zúčastnili nejen děti, ale i rodiče, kteří jsou s dětmi v nemocnici hospitalizováni a pro které je pobyt s dítětem v nemocnici také psychicky náročný. Možnost odreagovat se při výtvarné činnosti je pro psychickou pohodu dětí i rodičů velmi důležitá. Dohromady se všech výtvarných dílen zúčastnilo 68 dětí a 12 rodičů na Klinice dětské chirurgie a traumatologie a 32 dětí a 23 rodičů na Oddělení dětské neurologie. 26

15 29 Herní terapii se dobře daří v případě úzké spolupráce se zdravotnickým personálem. Právě díky ní se v tomto roce podařilo vytvořit novou edukační pomůcku Tomíkova dobrodružství aneb Průvodce dítěte operací. Jde o fotoknihu, která vychází z reálného prostředí Kliniky dětské chirurgie a traumatologie, na které spolupracoval jak zdravotnický personál, tak pracovníci Lékořice. V roce 2013 dále došlo k rozšíření působení herní terapeutky i na Jednotce intenzivní a resuscitační péče KDCHT, což umožňuje práci s dětmi i jejich rodiči, kteří jsou vystaveni velké psychické zátěži. Keramická dílna Součástí projektu herní terapie je také provoz keramické dílny, která vznikla v roce Dílnu pravidelně využívají děti hospitalizované na Oddělení dětské psychiatrie a příležitostně také děti z jiných dětských oddělení. Práce s hlínou má pro děti významný terapeutický přínos, psychologové z oddělení s dětmi o jejich činnosti komunikují a dále je zpracovávají v rámci léčebného procesu. Děti navíc získávají nové zkušenosti, trénují jemnou motoriku, rozvíjejí fantazii, ale především relaxují. Odměnou je jim pak dárek v podobě vlastnoručního výrobku, který si odnášejí z nemocnice s sebou domů. Děti z Oddělení dětské psychiatrie přicházely do dílny 2x týdně na 2 hodiny a v průběhu roku si celkem 439 dětí mohlo vytvořit svůj keramický výrobek. Do keramické dílny ale nepřicházely jen děti. Velmi oblíbené jsou už po několik let kurzy pro sestřičky a lékaře z Thomayerovy nemocnice nazvané Keramikou proti stresu, které napomáhají prevenci syndromu vyhoření a jsou pro zdravotnický personál příjemnou protiváhou jejich náročné práce. Zaměstnanci do dílny přicházeli 2x týdně na 1 až 3 hodiny. Tvořili z hlíny, dekorovali výrobky, učili se nové techniky, čerpali inspiraci a relaxovali. Keramickou dílnu navštívilo v roce 2013 celkem 486 zaměstnanců. 28

16 31 Naše kavárna Otevření Naší kavárny v roce 2011 umožnilo pracovní zapojení maminkám, které měly v té době děti dlouhodobě hospitalizovány na JIP Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice. V průběhu dalších let se cílová skupina postupně rozšířila o osoby, které dlouhodobě v domácím prostředí pečují o někoho blízkého, ale také o osoby, které samy prošly těžkou nemocí a náročnou léčbou. Od začátku roku 2013 poskytuje Naše kavárna ve společném projektu s občanským sdružením Epistop pracovní místa také osobám, které se léčí s epilepsií. V kavárně v současné době dále vypomáhají dvě osoby s mentálním postižením. Personál kavárny je tedy tvořen dvěma skupinami osob, profesionály a osobami, které jsou znevýhodněné na trhu práce. Projekt Naše kavárna byl nominován na ocenění SozialMarie Byl jedním z 36 projektů, jež měly šanci vyhrát jednu z 15 cen SozialMarie. Přestože Naše kavárna nakonec nezískala žádnou z hlavních cen SozialMarie 2013, je pro ni už samotná nominace velkým oceněním. V roce 2013 proběhly v kavárně akce různého charakteru. Autogramiády českých spisovatelů, vernisáže, výstavy, koncerty, firemní akce, narozeninové oslavy. Během 3 let svého působení se kavárna stala již nedílnou součástí Thomayerovy nemocnice a těší nás, že je tím, čím měla být, jak napsala jedna z jejích návštěvnic Petra H.: Byla jsem moc příjemně překvapená, protože v areálu nemocnice je to velmi nečekané místo. Než jsme vlezli dovnitř, měla jsem představu plastových židlí, turka a olezlých chlebíčků, ovšem Naše kavárna je kavárna přesně jak má být. Velice příjemný interiér vám dá zapomenout, na to, že jste v obrovské nemocnici. 30

17 33 Hospodaření sdružení Náklady Spotřebovaný materiál ,18 Kancelářské potřeby ,52 Potřeby pro dobrovolníky ,00 Drobný majetek ,74 Canisterapie ,00 Spotřeba energie ,39 Spotřeba vody ,56 Spotřeba tepla ,72 Prodané zboží ,09 Spotřebované nákupy ,20 Opravy ,75 Stravování a ocenění dobrovolníků ,08 Cestovné ,46 Poštovné a telefonní poplatky ,23 Externí služby ,16 Služby školení, supervize, semináře ,00 Služby ,68 Jiné ostatní náklady ,21 Odpisy ,00 Náklady celkem ,09 Výnosy Tržby za vlastní výkony ,41 Ostatní výnosy ,44 Přijaté příspěvky od organizací a dary ,64 Provozní dotace ,00 Výnosy celkem ,49 Hospodářský zisk za rok ,40 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Osobní náklady ,00 32

18 35 Poděkování Pracovat celý rok se skvělými lidmi, zaměřenými na společný cíl, ctícími totožné hodnoty je vskutku snadné a naplňující. Umístit slova díků za všechnu práci, společné chvíle, dary a dokončené projekty do jednoho odstavce je nemožné. Někteří s námi jdou cestou pomáhání a kultivování prostředí českého zdravotnictví už dlouho vlastně od začátku. Velký dík patří především našemu generálnímu partnerovi, společnosti Promedica Praha GROUP, a.s. a jejímu generálnímu řediteli panu Pavlu Hanušovi. Děkujeme za důvěru, díky které můžeme pracovat na věcech, na kterých nám záleží, a začínat zcela nové, zatím nevyzkoušené, projekty. Děkujeme manažerům a zaměstnancům spolupracujících nemocnic, kteří nejen myslí na nejlepší péči pro své pacienty, ale angažují se nad rámec svých povinností ve společných projektech a aktivitách. Děkujeme všem dárcům komerčním společnostem, institucím, soukromým subjektům i jednotlivcům. Děkujeme za otevřené uši pro naslouchání potřebám druhých a ochotu podělit se přispět k zajištění naší činnosti. Dík největší patří našim dobrovolníkům. Jedna dobrovolnice s hrdostí řekla: Já dělám to, co dává smysl, pracuji zadarmo, jsem nezkorumpovatelná. Děkujeme za vaše čistá srdce, skvělé myšlenky a za práci, o které jen hodiny nemluvíte, ale prostě ji děláte. Děkujeme za to, že jste, že nám všem dáváte víru v sílu soucitu, dobra a lásky. 34

19 37 36 Projekty Lékořice v roce 2013 podpořili Finanční dary Alexandr Slabý 1000 ASI-CS Asseco Solutions, a.s ČS CASD ČS CASD Sbor Praha 4-Krč 9150 Disney Mobile Games Studio s.r.o Eleni Tavlaridu 3000 Eva Dolejšová Valachová 1799 Eva Křemenová GE Volunteers, o.s Hana Pernicová 1000 Jana Holinská 1000 Jana Růžičková 2000 Jana Vítková Jindřich Fiala 359 Jitka Machová 1500 Johnson Controls Inc Julia Kocanová 1000 KPMG Česká republika, s.r.o Lenka Kutějová 1530 Lubica Cholastová 1000 Lucie Dlabačová 735 Ludmila Vítková Marek Suchý 300 Marie Brejchová Marta Bártová 200 Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Telefónica Nadační fond Patria Nadační fond Veolia 6000 NET4GAS, s.r.o Oldřiška Kučerová 1000 Olga Benešová paní Bedrníková 1000 paní Lišková 100 Pavel Růžička 4000 Positive, s.r.o Pražská energetika, a.s Promedica Praha Group, a.s

20 39 38 SAP ČR, s.r.o Siemens, s.r.o Slovnaft ČR, s.r.o Šárka Chapman Anonymní dárci Benefiční akce Fórum dárců DMS 1255,5 Spolupráce a materiální podpora: ASF Asociace Fantasy, o. s. A.T. Kearney GmbH Altera Pars Ateliéry Barandov Bauer Media Praha s.r.o. Billa spol. s r.o. Blanka Vogelová Blažena Mačáková Cantante pěvecký sbor CASD Sbor Praha 4 Krč CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Czech Spitfire Club Časopis Tučňák Člověk v tísni, o.p.s. ČEZ, a.s. DBK Praha, a.s. Digital Resources a.s. Divadlo Archa dm drogerie markt s.r.o. Doris Lamošová Elektro Euronics Estetica, s.r.o. Gabriel o.s. a Broučci pěvecký sbor Hafíkov Galerie Butovice Hana Králová Hana Mášová Hana Nováková Horoskop Houslová pážata HZS Praha 4 Charlotta Kotíková CHIRŠ Česka republika, s.r.o. IFMSA IKEA Hanim s.r.o. INTERSIGN, s.r.o. Iva Vráblíková Ivona Štrbíková Jan Boháč Jan Dolínek Jan Pospíšil Jana Olejníková Jana Rambousková Jana Šemberová Holubová Jarka Švarcbachová Jiří Beneš Jiří Vejmelka Karel Vavruška Kateřina Vašková Keramika Domeček Klára Procházková Kolektiv lékárny TN Kristián, s.r.o. Kristýna Langrová Lenka Štraubová Ludmila Fuxová Magdalena Andrsová Manželé Goetzovi mamacoffee s.r.o. Markéta Šedivá Martina Poddaná Maskaron průvodcovské služby MČ Petrovice MČ Praha 4 MČ Praha Libuš Mezinárodní škola v Praze Michael Duda Michal Tóth Milada Laštovková Miluše Vytečková MINDOK s.r.o. Miroslav Velfl MŠ Sedlčanská MV ČR MZ ČR Nadace Charty 77 Národní technické muzeum OC Novodvorská Plaza Ondřej Kvita Ondřej Slanina Pavel Lukáš Petr Krajči Petra Vojtíšková Piccolo coro a Piccola orchestra Policie ČR OŘ Praha IV. PRINCO International, s.r.o. Publicis Radka Balejová Robert Jirásek Roman Mašata Sabina Boháčová Sbor CASD Praha Krč SUŠTŘ Šárka Ptáčková Šimon Krýsl Štěpán Rak Teologický seminář Sázava Testo s.r.o. Tchibo Tomáš Holub Tomáš Chmel Tomáš Impellizzeri Tomáš Sosna UPS SCS ČR s.r.o. Václav Tobořík Veronika Čechová VZP ČR Zdeněk Kocábek Zdeněk Sadecký ZŠ Olešská Zuzana Pokorná ZZS hl.m.p. Golem Věcné dary a služby: Dana Goetzová DBK PRAHA, a.s LMC, s.r.o NESS Czech s.r.o OPLET 21, s.r.o. 931 Dotace na realizaci dobrovolnického programu: MV ČR MZ ČR

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012 3 Obsah Úvodní slovo 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice 6 Lidé v realizovaných projektech 6 Kontaktní údaje 7 Realizované projekty podpůrné

Více

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011 3 Obsah Úvodní slovo............................ 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice................... 6 Lidé v realizovaných projektech....................

Více

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010 3 Obsah Úvodní slovo............................ 3 Lidé v občanském sdružení Lékořice................... 5 Kontaktní údaje...........................

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem.

Činnosti a služby poskytované společností jsou v souladu s její zakládací smlouvou a statutem. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Obsah 1) Faktografické údaje 2) Poslání společnosti 3) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 4) Spolupráce s mezinárodní organizací Sue Ryder Care 5) Domov Sue Ryder

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Výroční zpráva pro rok 2005. Obsah

Výroční zpráva pro rok 2005. Obsah Výroční zpráva pro rok 2005 Obsah 2006 Brenda Kučerová Vydalo Dobrovolnické centrum MOTÝLEK o. s. FN-PDM, Černopolní 9, 625 00 Brno Telefon, fax: 532 234 318 Mobil: 604 231 063 E-mail: magda.h@motylek.info

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 (verze pro grafické zpracování) Obsah 1 Úvodní slovo O organizaci Kontakt Probíhající programy a) Program Návraty b) Program Začátky c) Program podpory rodinných příslužníků,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď.

Závěrem jen stručně vyjádřím přání všech v Domově, ať je rok 2009 alespoň stejně úspěšný, jako ten předcházející. Klienti si to zaslouží. Tady a teď. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Obsah 1) Slovo úvodem 2) Údaje o společnosti 3) Poslání 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Domov Sue Ryder a jeho jednotlivé činnosti 6) Investiční aktivity

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

ISBN 978-80-904063-2-2 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

ISBN 978-80-904063-2-2 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Obsah Úvodem 1 Představujeme 1 Základní údaje, organizační struktura 2 Projekty 3 Služby Tyfloservisu 4 Zpráva o činnosti 5-8 Představení krajských středisek 9-21 Brno 9 České Budějovice 10 Hradec Králové

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více