Výroční zpráva dávám práci svému srdci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. dávám práci svému srdci"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 dávám práci svému srdci

2 3 Obsah Úvodní slovo 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice 6 Lidé v realizovaných projektech 6 Kontaktní údaje 7 Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních 9 Dobrovolnický program ve FN KV 9 IKEM 13 Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici 15 Dobrovolnické centrum Lékořice 17 Firemní dobrovolnictví 21 Duchovní péče 25 Herní terapie 27 Keramická dílna 29 Naše kavárna 30 Hospodaření sdružení 31 Poděkování 33 Projekty Lékořice v roce 2013 podpořili 34 Finanční dary 34 Závěrečné slovo 39 2

3 5 4 Úvodní slovo Byl jsem nemocen a navštívili jste mě Matoušovo evangelium (25,36) Těmito slovy hodnotí Ježíš v jednom svém podobenství jednání, které má smysl a budoucnost. Zvolil jsem jej jako motto úvodu Výroční zprávy o práci Centra podpůrné péče dobrovolnického sdružení Lékořice proto, že navštěvování nemocných patřilo od počátku k programu tohoto sdružení v pražské Thomayerově nemocnici. Služba dobrovolníků v nemocnicích se ale nerodila snadno. Radostné pak ale bylo sledovat, jak se okruh dobrovolníků a jejich aktivity postupně a téměř nepozorovaně rozšiřovaly, a to navzdory obtížím spojeným se zajišťováním finančního krytí nákladů spojených s touto službou. Dnes, po téměř deseti letech činnosti, je Dobrovolnické centrum Lékořice standardní, etablovaná (nejen v krčské nemocnici, ale i v IKEM a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady) a důvěryhodná služba, o kterou je zájem. Je perspektivní a stojí o ní i ostatní nemocnice. Prestiž, jakou Dobrovolnické centrum Lékořice (dnes již součást Centra podpůrné péče) ve společnosti má, proto právem vyjadřuje vysoké ocenění Neziskovka roku Hodnota sdružení Lékořice je založena na práci mnoha obětavých lidí, pro něž je tato služba srdeční záležitostí. Z webových stránek Lékořice si lze udělat představu o tom, kolik toho např. ve prospěch Thomayerovy nemocnice, jejích pacientů i personálu za těch deset let Lékořice vykonala. Je to úctyhodné a inspirativní dílo, svědčící o velikém zaujetí a lásce všech, kdo se na těchto aktivitách podíleli. Je současně důvěryhodné i pro sponzory, na jejichž šlechetné pomoci služba Lékořice v nemocnici stojí. Dobrovolnictví představuje v naší pragmaticky uvažující a na zisk orientované společnosti žádoucí alternativu a nesmírně cennou hodnotu. Je to možnost překonávat bariéry vedoucí k izolaci, možnost zachovat, chránit a projevit lidskost, tj. bránit odlidštění. Dobrovolnictví je možnost nacházet v nemocnici člověka (nejen pacienta, ale i ošetřovatele a lékaře), ztrácet pro něj svůj čas a prostředky, investovat svůj zájem a soucit každému, kdo na to čeká. Velmi si vážím služby všech, kdo jsou podle svých sil a schopností ochotni překonávat odcizení, doprovázet nemocné, poponést s nimi jejich břemena, sdílet s nimi jejich obavy a úzkosti. Kdo ví, možná právě v této službě máme co dočinění s anděly (ep. Žid 13,2). doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

4 7 6 Lidé v občanském sdružení Lékořice Statutární orgány Mgr. Radka Víchová předsedkyně Mgr. Karin Pospíšilová výkonná ředitelka Předsednictvo o. s. Mgr. Radka Víchová Ing. Dagmar Hrubcová Bc. Oldřich Šplíchal Zaměstnanci o. s. Mgr. Karin Pospíšilová výkonná ředitelka Mgr. Radka Růžičková projektová manažerka Naše kavárna Bc. Oldřich Šplíchal manažer kavárny Jana Markytánová baristka/vedoucí směny Zuzana Hořejší baristka Alena Reinlová baristka Zuzana Vystrčilová baristka Soňa Uchytilová baristka Lidé v realizovaných projektech Lékořice Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici Mgr. Karin Pospíšilová koordinátorka CPP Ing. Dagmar Hrubcová koordinátorka dobrovolnického programu Mgr. Martina Tyllerová koordinátorka dobrovolníků/herní terapeutka Ing. Eva Vodičková koordinátorka dobrovolníků Ing. Ivana Vilikusová koordinátorka dobrovolníků Mgr. Jana Feřteková herní terapeutka Bc. Martina Krutská, DiS. herní terapeutka Lucie Makariusová herní terapeutka/ keramička Mgr.Michal Balek koordinátor duchovní péče a nemocniční kaplan Lékořice dobrovolnické centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady PhDr. Martina Hasalíková koordinátorka dobrovolnického programu Garanti dobrovolnických programů Mgr. Lenka Hejzlarová, MBA/ Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA garant za TN Mgr. Libuše Gavlasová, MBA garant za FN KV PhDr. Martina Šochmanová, MBA garant za IKEM Supervizoři dobrovolníků MUDr. Michaela Chrdlová Mgr. Radka Víchová Mgr. Blanka Zemanová Mgr. Vlasta Vítková Kontaktní údaje Lékořice, občanské sdružení Sídlo: Pod Slovany 1977/4, Praha 2 IČO: Číslo účtu: /0300 Číslo Sbírkového/DMS účtu: / Lékořice Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici (TN) Kancelář TN, Vídeňská 800 Praha , pavilon A-1 Naše kavárna TN, Vídeňská 800 Praha , pavilon A-1 Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FN KV) Šrobárova 50, Praha , pavilon K1 Dobrovolnický program v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Vídeňská 1958/9, Praha

5 9 Realizované projekty podpůrné péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních Dobrovolnický program ve FN KV Počátky dobrovolnického programu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady sahají do roku Během roku 2013 vstoupil program do širšího povědomí. Za velice přínosné shledávají pacienti i personál nejen tradiční návštěvy dobrovolníků coby společníků u lůžka, ale i bohatou nabídku aktivit, kterou dobrovolníci poskytují. Personál nemocnice si společně s pacienty oblíbil výtvarné dílny, které se pořádaly v pravidelných dvouměsíčních intervalech a pod vedením zkušené dobrovolnice nabízely prostor pro sdílení společného času, relaxaci. U pacientů byly také velice oblíbené jednorázové aktivizační činnosti. Dobrovolníci pravidelně přicházeli na oddělení LDN a Neurologie, kde pacientům společně zpívali. LDN kromě kmenových dobrovolníků navštěvoval i pěvecký sbor Gambale, studenti ze 3. Lékařské fakulty a děti ze základní školy Olešská. Studenti pro seniory připravili tříkrálové koledování, vítání jara a v předvánočním čase přišli seniorům zpívat koledy. Dobrovolnický program na LDN zahrnoval také výtvarné dílny, čtení na přání, zpívání s kytarou, trénování paměti, písničky na přání a velké oblibě se těšily i filmové středy, kdy dobrovolnice seniorům přicházely promítnout vybraný film a poté ještě chvíli poseděly u čaje, aby si všichni společně popovídali o hercích a zážitcích, které se jim během sledování filmu vynořily. Nezastupitelnou úlohu hrála také canisterapie, která pravidelně probíhala na LDN a na obou odděleních neurologické kliniky. Pravidelná canisterapie napomáhá zejména lidem s vážnou kognitivní poruchou v rehabilitaci. Personál na odděleních velmi ochotně spolupracoval a pro kontakt se zvířetem vyhledával především ty pacienty, kteří z něj měli největší prospěch. 8 V průběhu roku 2013 se nám podařilo navázat spolupráci s oddělením Klinické psychologie a dobrovolníci byli jako odborníci na lidský kontakt vysíláni i na vysoce specializovaná

6 11 oddělení, aby hovořili s pacienty, kteří se ocitli v nelehké situaci. Na klinice popáleninové medicíny dětském standardním oddělení, dobrovolníci pomáhali dětem ve spolupráci s psychology a pedagogy rozvíjet konkrétní, odborníky stanovené oblasti. Domníváme se, že takový stupeň spolupráce profesionálů s dobrovolníky je unikátní. Počet hodin, které dobrovolníci strávili s pacienty FNKV v roce 2012: v divadle Mana vystoupili s celovečerním komponovaným programem, který byl zaměřen na propagaci dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních. Čtyři dobrovolnice a jeden dobrovolník divákům zprostředkovali své zkušenosti s dobrovolnictvím ve FNKV pět dobrovolnic vystoupilo na pouličním festivalu Fiesta Nové scény Národního divadla, kde hovořily o tom, co jim tento druh činnosti přináší do jejich života. V závěru roku na pravidelném poděkování dobrovolníkům za účasti managementu FNKV dobrovolníci překvapili neuvěřitelným výkonem, kdy jako překvapení secvičili rapovou hymnu, ve které touto neobvyklou formou vyjádřili radost z toho, že mohou docházet za nemocnými a zčásti jim zpříjemnit dobu hospitalizace. Dobrovolnický program FN KV v roce 2013 v číslech: V roce 2013 bylo do projektu zapojeno celkem 33 pravidelných dobrovolníků. Celkový počet dobrovolnických hodin činil 993 hodin. V nemocnici působilo 6 canisterapeutických týmů a jejich návštěvy činily v součtu 100 hodin. Dobrovolníci v průběhu roku navštěvovali 8 klinik a oddělení. Dobrovolníci realizovali 2 velké úspěšné akce pro širokou veřejnost. Uskutečnilo se 6 seminářů pro zdravotnický personál. 10

7 13 IKEM Občanské sdružení Lékořice spolupracovalo s IKEM již v minulosti. V letech 2008 až 2010 realizovalo na 5 klinikách IKEM svůj dobrovolnický program. Po změnách ve vedení IKEM v roce 2010 bylo rozhodnuto o ukončení dobrovolnického programu a naše spolupráce byla přerušena. V průběhu roku 2013 jsme znovu obnovili jednání o možnosti opětovné realizace společných podvečerních programů. V září 2013 se uskutečnila první dvě setkání koncert kytarového tria Altera Pars a také tvořivá dílna s výrobou šperků. Zájem pacientů předčil naše očekávání a obě setkání přinesla bezesporu oživení nemocničnímu světu. Velkou výhodou je, že zdravotnický personál IKEM si pamatuje období, kdy dobrovolníci Dobrovolnického centra Lékořice přicházeli za pacienty a návrat podvečerních akcí vítá. Zejména s vrchními sestrami máme velmi dobrou spolupráci, což je důležitá podmínka pro úspěšnost realizovaného projektu. Cílem projektu: Psychosociální podpora pacientů, kteří jsou po dlouhou dobu hospitalizováni na nemocničním lůžku. Snaha naplnit jejich volný čas příjemnou a smysluplnou aktivitou a tím odpoutat pozornost od nemoci samotné, přinášet práci svému srdci a tím své srdce uzdravovat. Propojovat izolovaný svět nemocných a zdravých; podporovat sociální kontakty. Posilovat sebevědomí pacientů, kteří jsou dlouhou dobu mimo svůj běžný svět. Pacient, který je NE-mocný, najednou tvoří a vyrábí. Z dosavadních akcí máme vynikající zpětnou vazbu muži ve věku 50 let se zapojují do tvorby šperků pro své blízké; přestože se na počátku zdráhali, v závěru akce jsou sami překvapeni výsledkem i celým průběhem akce. Sekundárním cílem je rovněž oslovení co největšího počtu zdravotnického personálu a jeho zapojení do akcí. Navození příjemné atmosféry na oddělení působí jako prevence syndromu vyhoření. 12

8 15 Dobrovolnický program v IKEM v číslech: V roce 2013 bylo do dobrovolnického programu zapojeno 5 dobrovolníků, kteří věnovali pacientům 73 dobrovolnických hodin. 87 pacientů mělo možnost navštívit 5 výtvarných dílen a 4 koncerty. Centrum podpůrné péče v Thomayerově nemocnici Centrum podpůrné péče Lékořice (CPP) tvoří tři oddělení: Dobrovolnické centrum Lékořice, Herní terapie a Duchovní péče. Smyslem činnosti je podpora pacientů, jejich příbuzných a také zdravotnického personálu. Děje se tak formou dlouhodobých aktivit i časově omezených projektů a také prostřednictvím změny prostředí. V roce 2013 došlo ve všech oblastech působení pracovníků CPP k navýšení počtu klientů. Narůst byl možný nejen díky personálnímu posílení, ale zejména díly stále se prohlubující spolupráci mezi CPP a zdravotnickým personálem. Činnosti a projekty byly tedy lépe plánovány a cíleny a tím se jejich efektivita také ještě zvýšila. Novou specifickou cílovou skupinou se v tomto roce staly vrchní sestry. Zahájili jsme společný pilotní projekt, v rámci kterého bylo vybráno 9 vrchních sester, které měly možnost využívat každých 6 týdnů individuální manažerskou supervizi. Na konci roku došlo k vyhodnocení projektu a naplánování jeho pokračování. Projekt má za cíl podpořit manažerské dovednosti vrchních sester a posílit jejich schopnosti zvládat tlaky a nároky, které jsou na tuto pozici kladeny. CPP v roce 2013 naplánovalo a ve spolupráci s dalšími odděleními TN zrealizovalo připomenutí 85. výročí založení Masarykových domovů. Pod názvem Senectuti et Juventuti se října konala venkovní výstava, přednášky, setkání s pamětníky Masarykových domovů, ekumenická bohoslužba i koncert. Pozvání přijala a svoji záštitu celé akci poskytla pravnučka T. G. Masaryka paní Charlotta Kotíková. 14

9 17 Dobrovolnické centrum Lékořice Již osmým rokem je realizován Dobrovolnický program občanského sdružení Lékořice v Thomayerově nemocnici. Jeho smyslem je psychická podpora pacientů, zpříjemnění jejich pobytu v nemocnici, ukrácení času hospitalizovaných dětských i dospělých pacientů a podpora motivace a komunikace nabídkou různých činností, které pacient může vykonávat. Rok 2013 byl pro nás ve znamení navýšení dobrovolnické základny, kdy dobrovolníků pro pravidelné činnosti bylo poprvé více než 100! I v tomto roce se nám dařilo navázat na zkušenosti z předchozích let a program dobrovolnického centra rozšířit i o nové aktivity. Nově začali dobrovolníci navštěvovat pacienty na Interní klinice JIP. Dobrovolnický program v podobě jednorázových akcí se podařilo rozšířit na Oddělení rehabilitace a revmatologie. Na oddělení Geriatrie a následné péče začali dobrovolníci spolupracovat se sestřičkou na výcvik kognitivních funkcí, kde vypomáhají s tréninkem paměti. Novou aktivitou bylo zavedení doplňkového prodeje na všechny stanice oddělení Geriatrie. Další aktivitou, která vznikla z iniciativy oddělení, bylo zapojení dobrovolníků na recepci na Klinice dětské chirurgie a traumatologie. Zvýšil se počet zooterapeutických návštěv. Zooterapie se rozšířila i na oddělení Geriatrie a následné péče. Nabídka zooterapie se rozšířila o felinoterapii, tedy terapii prostřednictvím speciální kočky. Dobrovolnické centrum Lékořice ve spolupráci s kontaktními osobami z oddělení, kde probíhá dobrovolnický program, zprostředkovává pacientům návštěvy dobrovolníků. Dobrovolníci, kteří přicházeli do nemocnice pravidelně 1x týdně na 1,5 2 hodiny, se podle 16

10 19 zdravotního stavu a věku pacientů věnovali nejrůznějším činnostem povídání, předčítání, hraní společenských her a zejména u dětí výtvarným činnostem. V letních měsících byly zvláště u pacientů seniorů velmi oblíbené doprovody na vycházky v areálu nemocnice. Pravidelné návštěvy dobrovolníků doplňoval také bohatý program jednorázových akcí a činností. Mezi nejoblíbenější patřily zejména výtvarné a rukodělné dílny, dobročinný bazar, Mikulášská nadílka, Den dětí v TN, Den seniorů a další. O významu a přínosu dobrovolnického programu nás i v roce 2013 ujišťovaly zpětné vazby od pacientů, jejich příbuzných a od personálu. Stále častěji si o společnost dobrovolníka žádali příbuzní pro svého hospitalizovaného blízkého. Velmi nás těší také narůstající důvěra zdravotnického personálu, který se na nás obracel s novými prosbami a nápady. O podpoře managementu Thomayerovy nemocnice jsme se opět přesvědčili na pravidelném setkání dobrovolníků s vedením nemocnici, kde zazněla slova díků a uznání za obětavou práci dobrovolníků. Dobrovolnický program v roce 2013 v číslech: V roce 2013 bylo do projektu zapojeno celkem 139 pravidelných dobrovolníků. Dobrovolníků registrovaných na jednorázové akce bylo 185. Celkový počet dobrovolnických hodin v rámci pravidelného programu činil hodin. Celkový počet hodin, které dobrovolníci strávili při jednorázových akcích, byl hodin. V nemocnici působily 4 canisterapeutické (zooterpeutické) týmy a zooterapeutických návštěv bylo celkem 125. Dobrovolníci docházeli celkem na 12 klinik a oddělení. 18

11 21 V roce 2013 dobrovolnické centrum zrealizovalo: 9 vstupních školení pro nové zájemce o dobrovolnickou činnost, bylo proškoleno celkem 79 dobrovolníků, 7 supervizních setkání pro dobrovolníky. Akce pro personál nemocnice a pro dobrovolníky: 11 seminářů a workshopů (seminář o stresu, první pomoc, pletení košíků, výroba adventních věnců, nordic walking, výroba šperků z korálků a další). Jazykové kurzy, procházky Prahou, poděkování dobrovolníkům a kontaktním osobám. Akce propagující dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních: prezentace programu v rámci Týdne neziskovek v obchodním centru DBK, podzimní měsíční výstava v Novodvorská Plaza, účast na vánočních trzích v DBK, účast na předvánoční propagační multikulturní akci v Praze 4 Libuši. Firemní dobrovolnictví Díky aktivitám firem a jejich zaměstnanců jsme v Thomayerově nemocnici v roce 2013 pomáhali ještě významnější měrou než v roce předešlém. Počet zapojených firem vzrostl na 18, počet zapojených zaměstnanců se v roce 2013 zvýšil o 86 a dosáhl počtu 344. Firemní dobrovolníci odpracovali téměř o 500 hodin více než v roce 2012, tedy celkem 2259 dobrovolnických hodin. 20

12 23 Společnosti zapojené do firemního dobrovolnictví: A.T. Kearney GmbH Ahold Czech Republic, a.s. Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o., B. Braun Medical s.r.o. BAXTER BioScience s.r.o. CCS Česká společnost pro platebn karty s.r.o. Citibank Europe plc. Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Covidien ECE s.r.o. Disney Mobile Games Studio s.r.o. GE Money Bank GlaxoSmithKline Hewlett Packard s.r.o. JOHNSON CONTROLS International, spol. s.r.o. SAP Business Services Centre Europe s.r.o. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o Telefónica O2 Czech Republic, a.s. UPS Czech Republic s.r.o. Na odděleních pro děti i dospělé se pacienti dočkali díky firemnímu dobrovolnictví hezčího designu pokojů, nových nátěrů a dokonce i nábytku či dalšího vybavení. Dobrovolníci jsou již tradičně zapojeni také do nezbytné údržby venkovního prostředí areálu nemocnice. Některé společnosti se v roce 2013 zapojily také do aktivit přímo s pacienty (výtvarné dílny pro děti, Den seniorů, Mikulášská nadílka, doplňkový prodej pro pacienty Geriatrie apod.) V září 2013 jsme již potřetí uspořádali Kulatý stůl věnovaný firemnímu dobrovolnictví v sociálně-zdravotní oblasti, tentokrát na téma Jakou cenu má firemní dobrovolnictví?. 22

13 25 24 Duchovní péče Rok 2013 byl již osmým rokem projektu duchovní péče v Thomayerově nemocnici. Od prvních počátků individuálních návštěv duchovního u lůžka pacienta se projekt rozvinul v ucelený systém poskytování duchovní péče pacientům. Práce koordinátora duchovní péče, duchovních a dobrovolníků je již vnímána jako nezbytná součást péče o pacienta. Cílem duchovní péče v nemocnici není v první řadě předávání biblického poselství. Prioritou je především podpora v těžké životní situaci nemoci, umírání či smrti. Tato podpora je poskytována především pacientům, ale v případě potřeby také jejich rodinným příslušníkům a nemocničnímu personálu. Duchovní péče se u pacientů realizuje přímo na odděleních u lůžka pacienta. Rozsah a četnost setkání závisí na posouzení duchovního nebo na vyžádání pacienta. Pacienti jsou buď indikováni lékařem, nebo duchovního kontaktují telefonicky oni sami (na většině oddělení jsou dostupné letáčky s nabídkou), popřípadě jejich blízcí, nebo duchovního osloví během jeho setkání s jiným pacientem. K seznámení s duchovním a k následnému využití duchovní péče dochází také po koncertu v kapli nebo při jiných příležitostech. S příbuznými se duchovní seznamuje u lůžka pacientů a nabízí jim rozhovor, méně často pak pomoc vyhledají sami. S personálem nemocnice duchovní hovoří přímo na odděleních během svých návštěv, někdy ho vyhledají v jeho kanceláři. Během roku 2013 se podařilo navázat spolupráci s Oddělením psychologie a Onkologickým oddělením, zintenzivnila se spolupráce s Oddělením neurologie. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 956 setkání, převážná většina připadla na pacienty (899), menší část na blízké příbuzné (39) a personál (18) nemocnice. Lidé využívající této služby byli ve věkovém rozmezí let, převažovaly ženy. Při zajišťování duchovní péče v Thomayerově nemocnici docházelo ke spolupráci s řadou lidí i organizací z důvodu co možná nejkvalitnější a nejširší nabízené péče. Duchovní spolupracoval s duchovními i laiky různých denominací. V říjnu byla společně sloužena ekumenická bohoslužba pro nemocnici a její pacienty.

14 27 Důležitou součástí duchovní péče pro všechny cílové skupiny byly také akce v kapli, pravidelné i mimořádné koncerty, bohoslužby a tzv. Ztišení (modlitební ekumenické setkání se čtením z Písma a zpěvem písní). Co se ani v roce 2013 nepovedlo, je zvýšení informovanosti pacientů o možnosti využití duchovní péče v nemocnici. Kolem 40 % pacientů v dotazníkovém šetření uvedlo, že se o možnosti využití duchovní péče v TN vůbec nedověděli. Přitom z jiného průzkumu se dá předpokládat, že odhadem třetina z nich by službu ráda využila. A právě na to bychom se rádi soustředili v roce příštím. Herní terapie Hra je důležitou a nedílnou součástí života dítěte a nejinak by tomu mělo být i v nemocničním prostředí. Herní terapie se proto snaží zpříjemňovat a ulehčovat pobyt dětem v nemocnici. Jejím cílem je motivovat dítě k různým aktivitám, vytvořit dítěti prostor pro spontánní aktivitu s ohledem na jeho individuální potřeby a zájmy, zbavit je strachu z nemocničního prostředí a připravit je na lékařský zákrok. Cílovou skupinou projektu herní terapie jsou děti ve věku 2-18 let pacienti dětských oddělení Thomayerovy nemocnice, někdy také jejich rodiče. V rámci projektu herní terapie jsme v průběhu roku uskutečnili 8 velkých výtvarných dílen na Oddělení dětské neurologie a na Klinice dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT). Těchto výtvarných dílen se zúčastnili nejen děti, ale i rodiče, kteří jsou s dětmi v nemocnici hospitalizováni a pro které je pobyt s dítětem v nemocnici také psychicky náročný. Možnost odreagovat se při výtvarné činnosti je pro psychickou pohodu dětí i rodičů velmi důležitá. Dohromady se všech výtvarných dílen zúčastnilo 68 dětí a 12 rodičů na Klinice dětské chirurgie a traumatologie a 32 dětí a 23 rodičů na Oddělení dětské neurologie. 26

15 29 Herní terapii se dobře daří v případě úzké spolupráce se zdravotnickým personálem. Právě díky ní se v tomto roce podařilo vytvořit novou edukační pomůcku Tomíkova dobrodružství aneb Průvodce dítěte operací. Jde o fotoknihu, která vychází z reálného prostředí Kliniky dětské chirurgie a traumatologie, na které spolupracoval jak zdravotnický personál, tak pracovníci Lékořice. V roce 2013 dále došlo k rozšíření působení herní terapeutky i na Jednotce intenzivní a resuscitační péče KDCHT, což umožňuje práci s dětmi i jejich rodiči, kteří jsou vystaveni velké psychické zátěži. Keramická dílna Součástí projektu herní terapie je také provoz keramické dílny, která vznikla v roce Dílnu pravidelně využívají děti hospitalizované na Oddělení dětské psychiatrie a příležitostně také děti z jiných dětských oddělení. Práce s hlínou má pro děti významný terapeutický přínos, psychologové z oddělení s dětmi o jejich činnosti komunikují a dále je zpracovávají v rámci léčebného procesu. Děti navíc získávají nové zkušenosti, trénují jemnou motoriku, rozvíjejí fantazii, ale především relaxují. Odměnou je jim pak dárek v podobě vlastnoručního výrobku, který si odnášejí z nemocnice s sebou domů. Děti z Oddělení dětské psychiatrie přicházely do dílny 2x týdně na 2 hodiny a v průběhu roku si celkem 439 dětí mohlo vytvořit svůj keramický výrobek. Do keramické dílny ale nepřicházely jen děti. Velmi oblíbené jsou už po několik let kurzy pro sestřičky a lékaře z Thomayerovy nemocnice nazvané Keramikou proti stresu, které napomáhají prevenci syndromu vyhoření a jsou pro zdravotnický personál příjemnou protiváhou jejich náročné práce. Zaměstnanci do dílny přicházeli 2x týdně na 1 až 3 hodiny. Tvořili z hlíny, dekorovali výrobky, učili se nové techniky, čerpali inspiraci a relaxovali. Keramickou dílnu navštívilo v roce 2013 celkem 486 zaměstnanců. 28

16 31 Naše kavárna Otevření Naší kavárny v roce 2011 umožnilo pracovní zapojení maminkám, které měly v té době děti dlouhodobě hospitalizovány na JIP Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice. V průběhu dalších let se cílová skupina postupně rozšířila o osoby, které dlouhodobě v domácím prostředí pečují o někoho blízkého, ale také o osoby, které samy prošly těžkou nemocí a náročnou léčbou. Od začátku roku 2013 poskytuje Naše kavárna ve společném projektu s občanským sdružením Epistop pracovní místa také osobám, které se léčí s epilepsií. V kavárně v současné době dále vypomáhají dvě osoby s mentálním postižením. Personál kavárny je tedy tvořen dvěma skupinami osob, profesionály a osobami, které jsou znevýhodněné na trhu práce. Projekt Naše kavárna byl nominován na ocenění SozialMarie Byl jedním z 36 projektů, jež měly šanci vyhrát jednu z 15 cen SozialMarie. Přestože Naše kavárna nakonec nezískala žádnou z hlavních cen SozialMarie 2013, je pro ni už samotná nominace velkým oceněním. V roce 2013 proběhly v kavárně akce různého charakteru. Autogramiády českých spisovatelů, vernisáže, výstavy, koncerty, firemní akce, narozeninové oslavy. Během 3 let svého působení se kavárna stala již nedílnou součástí Thomayerovy nemocnice a těší nás, že je tím, čím měla být, jak napsala jedna z jejích návštěvnic Petra H.: Byla jsem moc příjemně překvapená, protože v areálu nemocnice je to velmi nečekané místo. Než jsme vlezli dovnitř, měla jsem představu plastových židlí, turka a olezlých chlebíčků, ovšem Naše kavárna je kavárna přesně jak má být. Velice příjemný interiér vám dá zapomenout, na to, že jste v obrovské nemocnici. 30

17 33 Hospodaření sdružení Náklady Spotřebovaný materiál ,18 Kancelářské potřeby ,52 Potřeby pro dobrovolníky ,00 Drobný majetek ,74 Canisterapie ,00 Spotřeba energie ,39 Spotřeba vody ,56 Spotřeba tepla ,72 Prodané zboží ,09 Spotřebované nákupy ,20 Opravy ,75 Stravování a ocenění dobrovolníků ,08 Cestovné ,46 Poštovné a telefonní poplatky ,23 Externí služby ,16 Služby školení, supervize, semináře ,00 Služby ,68 Jiné ostatní náklady ,21 Odpisy ,00 Náklady celkem ,09 Výnosy Tržby za vlastní výkony ,41 Ostatní výnosy ,44 Přijaté příspěvky od organizací a dary ,64 Provozní dotace ,00 Výnosy celkem ,49 Hospodářský zisk za rok ,40 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Osobní náklady ,00 32

18 35 Poděkování Pracovat celý rok se skvělými lidmi, zaměřenými na společný cíl, ctícími totožné hodnoty je vskutku snadné a naplňující. Umístit slova díků za všechnu práci, společné chvíle, dary a dokončené projekty do jednoho odstavce je nemožné. Někteří s námi jdou cestou pomáhání a kultivování prostředí českého zdravotnictví už dlouho vlastně od začátku. Velký dík patří především našemu generálnímu partnerovi, společnosti Promedica Praha GROUP, a.s. a jejímu generálnímu řediteli panu Pavlu Hanušovi. Děkujeme za důvěru, díky které můžeme pracovat na věcech, na kterých nám záleží, a začínat zcela nové, zatím nevyzkoušené, projekty. Děkujeme manažerům a zaměstnancům spolupracujících nemocnic, kteří nejen myslí na nejlepší péči pro své pacienty, ale angažují se nad rámec svých povinností ve společných projektech a aktivitách. Děkujeme všem dárcům komerčním společnostem, institucím, soukromým subjektům i jednotlivcům. Děkujeme za otevřené uši pro naslouchání potřebám druhých a ochotu podělit se přispět k zajištění naší činnosti. Dík největší patří našim dobrovolníkům. Jedna dobrovolnice s hrdostí řekla: Já dělám to, co dává smysl, pracuji zadarmo, jsem nezkorumpovatelná. Děkujeme za vaše čistá srdce, skvělé myšlenky a za práci, o které jen hodiny nemluvíte, ale prostě ji děláte. Děkujeme za to, že jste, že nám všem dáváte víru v sílu soucitu, dobra a lásky. 34

19 37 36 Projekty Lékořice v roce 2013 podpořili Finanční dary Alexandr Slabý 1000 ASI-CS Asseco Solutions, a.s ČS CASD ČS CASD Sbor Praha 4-Krč 9150 Disney Mobile Games Studio s.r.o Eleni Tavlaridu 3000 Eva Dolejšová Valachová 1799 Eva Křemenová GE Volunteers, o.s Hana Pernicová 1000 Jana Holinská 1000 Jana Růžičková 2000 Jana Vítková Jindřich Fiala 359 Jitka Machová 1500 Johnson Controls Inc Julia Kocanová 1000 KPMG Česká republika, s.r.o Lenka Kutějová 1530 Lubica Cholastová 1000 Lucie Dlabačová 735 Ludmila Vítková Marek Suchý 300 Marie Brejchová Marta Bártová 200 Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Telefónica Nadační fond Patria Nadační fond Veolia 6000 NET4GAS, s.r.o Oldřiška Kučerová 1000 Olga Benešová paní Bedrníková 1000 paní Lišková 100 Pavel Růžička 4000 Positive, s.r.o Pražská energetika, a.s Promedica Praha Group, a.s

20 39 38 SAP ČR, s.r.o Siemens, s.r.o Slovnaft ČR, s.r.o Šárka Chapman Anonymní dárci Benefiční akce Fórum dárců DMS 1255,5 Spolupráce a materiální podpora: ASF Asociace Fantasy, o. s. A.T. Kearney GmbH Altera Pars Ateliéry Barandov Bauer Media Praha s.r.o. Billa spol. s r.o. Blanka Vogelová Blažena Mačáková Cantante pěvecký sbor CASD Sbor Praha 4 Krč CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Czech Spitfire Club Časopis Tučňák Člověk v tísni, o.p.s. ČEZ, a.s. DBK Praha, a.s. Digital Resources a.s. Divadlo Archa dm drogerie markt s.r.o. Doris Lamošová Elektro Euronics Estetica, s.r.o. Gabriel o.s. a Broučci pěvecký sbor Hafíkov Galerie Butovice Hana Králová Hana Mášová Hana Nováková Horoskop Houslová pážata HZS Praha 4 Charlotta Kotíková CHIRŠ Česka republika, s.r.o. IFMSA IKEA Hanim s.r.o. INTERSIGN, s.r.o. Iva Vráblíková Ivona Štrbíková Jan Boháč Jan Dolínek Jan Pospíšil Jana Olejníková Jana Rambousková Jana Šemberová Holubová Jarka Švarcbachová Jiří Beneš Jiří Vejmelka Karel Vavruška Kateřina Vašková Keramika Domeček Klára Procházková Kolektiv lékárny TN Kristián, s.r.o. Kristýna Langrová Lenka Štraubová Ludmila Fuxová Magdalena Andrsová Manželé Goetzovi mamacoffee s.r.o. Markéta Šedivá Martina Poddaná Maskaron průvodcovské služby MČ Petrovice MČ Praha 4 MČ Praha Libuš Mezinárodní škola v Praze Michael Duda Michal Tóth Milada Laštovková Miluše Vytečková MINDOK s.r.o. Miroslav Velfl MŠ Sedlčanská MV ČR MZ ČR Nadace Charty 77 Národní technické muzeum OC Novodvorská Plaza Ondřej Kvita Ondřej Slanina Pavel Lukáš Petr Krajči Petra Vojtíšková Piccolo coro a Piccola orchestra Policie ČR OŘ Praha IV. PRINCO International, s.r.o. Publicis Radka Balejová Robert Jirásek Roman Mašata Sabina Boháčová Sbor CASD Praha Krč SUŠTŘ Šárka Ptáčková Šimon Krýsl Štěpán Rak Teologický seminář Sázava Testo s.r.o. Tchibo Tomáš Holub Tomáš Chmel Tomáš Impellizzeri Tomáš Sosna UPS SCS ČR s.r.o. Václav Tobořík Veronika Čechová VZP ČR Zdeněk Kocábek Zdeněk Sadecký ZŠ Olešská Zuzana Pokorná ZZS hl.m.p. Golem Věcné dary a služby: Dana Goetzová DBK PRAHA, a.s LMC, s.r.o NESS Czech s.r.o OPLET 21, s.r.o. 931 Dotace na realizaci dobrovolnického programu: MV ČR MZ ČR

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2012 3 Obsah Úvodní slovo 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice 6 Lidé v realizovaných projektech 6 Kontaktní údaje 7 Realizované projekty podpůrné

Více

Výroční zpráva 2014. dávám práci svému srdci

Výroční zpráva 2014. dávám práci svému srdci Výroční zpráva 2014 dávám práci svému srdci 3 Obsah Úvodní slovo............................ 5 Lidé............................... 6 Statutární orgány........................... 6 Předsednictvo z. s............................

Více

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2011 3 Obsah Úvodní slovo............................ 5 Lidé v občanském sdružení Lékořice................... 6 Lidé v realizovaných projektech....................

Více

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha

MUDr. Ivana Kořínkov. nková. Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů. MZČR, , Praha MUDr. Ivana Kořínkov nková Konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů MZČR, 24.11.2009, Praha OD KDY : 1999 Pilotní testovací začátky 2000 Počátky systémového rozvoje a tvorby základních

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK Za období: 1.1. 31.3.2008 Vypracovala: Klára Pitlachová (koordinátorka DC Motýlek) V uvedeném období - 9 dobrovolníků ukončilo spolupráci (z celkem 74 spolupracujících

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na

2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání s vedením Onkologické kliniky FN Olomouc o možnostech dobrovolnického programu na Dobrovolnický program na Onkologické klinice FN Olomouc Pavla Tichá Amelie, o.s. Bc. Šárka Ročková Onkologická klinika FNOL Jak program vznikal? 2007 založení Centra Amelie v Olomouci 2008 zahájení jednání

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010

dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010 dávám práci svému srdci Lékořice, o. s. Výroční zpráva 2010 3 Obsah Úvodní slovo............................ 3 Lidé v občanském sdružení Lékořice................... 5 Kontaktní údaje...........................

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Úvod Dotazníkové šetření ČAS Validita, 6000 respondentů, reprezentativnost Nedostatečný

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

dávám práci svému srdci Výroční zpráva 2015

dávám práci svému srdci Výroční zpráva 2015 1 dávám práci svému srdci Výroční zpráva 2015 3 Obsah SLOVO ÚVODEM 3 LIDÉ 4 5 CENTRUM PODPŮRNÉ PÉČE V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI 7 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM LÉKOŘICE 7 9 HERNÍ TERAPIE 11 DUCHOVNÍ PÉČE 13 NAŠE KAVÁRNA

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2013 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 14 Identifikační údaje 15 Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ATLANT za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ATLANT za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ATLANT za rok 2009 Občanské sdružení ATLANT bylo založeno v roce 1992. Jeho hlavním cílem je vybudování Domova LENKA - integrovaného bydlení se školicím centrem a pracovními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2011 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 7 6)

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní charita Ústí nad Labem Obsah výroční zprávy za rok 2009 Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem Slovo statutárního zástupce Služby pro osoby bez přístřeší Služby pro

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK VE FN BRNO

POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK VE FN BRNO POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DC MOTÝLEK VE FN BRNO Za období: 1.1. 30.6.2008 Vypracovala: Klára Pitlachová (koordinátorka DC Motýlek) V 1. pololetí 2008-21 dobrovolníků ukončilo spolupráci - 66 dobrovolníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY U každé z následujících otázek zvolte jednu odpověď (pokud není uvedeno jinak), která se shoduje se skutečností. 1. Jak dlouho jste dobrovolníkem v tomto zdravotnickém zařízení?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Září 2016 1. září jsme zahájili na obou odděleních školní rok 2016/17. Nemocným dětem jsme předaly drobné dárečky,

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková

Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži. Mgr. Dana Vaňková Podpora pracovníků při nadlimitní stresové zátěži Mgr. Dana Vaňková Pilotní projekt Rok 2010 - ve FNHK pilotní výzkumné šetření (pracovní zátěž onkologických sester a způsoby jejich profesní podpory) Realizace:

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče

Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče Projekt šesti tematických kulatých stolů Realizátor SKOK, o.s. ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung Série 6 diskuzních kulatých stolů - témata:

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, opět po roce (letos v průběhu měsíce dubna 2015) proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava

Dobrovolnictví v sociálních službách. Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Dobrovolnictví v sociálních službách Ing. Dagmar Hoferková DC ADRA Ostrava Představení o. s. ADRA Adventist Development and Relief Agency založena vusa vroce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 státech

Více